Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   • -
   • Högskolan Väst
   • Administration
   • Grants and Innovation Office (GIO)
   • Högskolan Västs bibliotek (Upphörd 2021-11-04)
   • Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa (HTU) (Upphörd 2006-01-01)
   • Institutionen för ekonomi och informatik (Upphörd 2007-12-01)
   • Avd för informatik (Upphörd 2007-12-01)
   • Institutionen för ekonomi och it
   • Avd för datateknik (Upphörd 2016-04-04)
   • Avd för datavetenskap och informatik (Upphörd 2010-09-30)
   • Avd för företagsekonomi
   • Avd för informatik
   • Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik (Upphörd 2022-01-01)
   • Avd för juridik, politik och ekonomi (Upphörd 2010-09-30)
   • Avd för medieproduktion (Upphörd 2010-09-30)
   • Avd för medier och design
   • Avdelningen för mäklarekonomi och samhälle
   • Avdelningen för samhällsbyggnad och samhällsutveckling
   • Institutionen för hälsovetenskap
   • Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap
   • Avdelningen för hälsa och kultur (Upphörd 2016-01-01)
   • Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå
   • Avdelningen för omvårdnad - grundnivå
   • Avdelningen för vårdvetenskap på avancerad nivå (Upphörd 2016-01-01)
   • Avdelningen för vårdvetenskap på grundnivå (Upphörd 2016-01-01)
   • Institutionen för individ och samhälle
   • Avd för psykologi och organisationsstudier (Upphörd 2016-02-08)
   • Avd för socialpedagogik och sociologi (Upphörd 2017-01-31)
   • Avd för utbildningsvetenskap och språk
   • Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier (Upphörd 2017-01-31)
   • Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi
   • Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik
   • Institutionen för informatik och matematik (HTU) (Upphörd 2006-01-01)
   • Institutionen för ingenjörsvetenskap
   • Avd Forskningsmiljön industriprocesser (Upphörd 2013-12-31)
   • Avd för automation och datateknik (Upphörd 2013-12-31)
   • Avd för automationssystem (Upphörd 2016-05-02)
   • Avd för data- och elektroteknik (Upphörd 2015-01-14)
   • Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap (Upphörd 2013-12-31)
   • Avd för elektro- och automationsteknik (Upphörd 2012-04-30)
   • Avd för industriell produktion (Upphörd 2012-04-30)
   • Avd för lantmäteriteknik och matematik (Upphörd 2012-04-30)
   • Avd för maskinteknik (Upphörd 2013-12-31)
   • Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik (Upphörd 2015-01-14)
   • Avd för process- och produktutveckling (Upphörd 2012-04-30)
   • Avd för tillverkningsprocesser (Upphörd 2016-05-02)
   • Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT)
   • Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik (Upphörd 2017-09-01)
   • Avdelningen för datateknik
   • Avdelningen för elektroteknik
   • Avdelningen för industriautomation
   • Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik (Upphörd 2024-01-01)
   • Avdelningen för Industriell ekonomi
   • Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap (Upphörd 2017-09-01)
   • Avdelningen för maskinteknik
   • Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik (Upphörd 2024-01-01)
   • Avdelningen för produktionssystem (PS)
   • Avdelningen för svetsteknologi (SV)
   • Forskningsmiljön produktionsteknik(PTW)
   • Institutionen för omvårdnad (HTU) (Upphörd 2006-01-01)
   • Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur (Upphörd 2015-07-01)
   • Avd för hälsa och kultur (Upphörd 2011-07-01)
   • Avd för hälsa, kultur och pedagogik (Upphörd 2015-06-30)
   • Avd för sjuksköterskeutbildning (Upphörd 2011-07-01)
   • Avd för specialistsjuksköterskeutbildning (Upphörd 2011-07-01)
   • Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå (Upphörd 2015-06-30)
   • Avd för vårdvetenskap på grundnivå (Upphörd 2015-06-30)
   • Institutionen för teknik (HTU) (Upphörd 2006-01-01)
   • Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap (Upphörd 2007-12-01)
   • Avd för datavetenskap (Upphörd 2007-12-01)
   • Avd för elektro- och lantmäteri (Upphörd 2007-12-01)
   • Avd för maskinteknik (Upphörd 2007-12-01)
   • Avd för matematik och naturvetenskap (Upphörd 2007-12-01)
   • NU-akademin Väst
   • Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling
   • Avdelningen för bibliotek, forskarstöd och språkhandledning (BIFS)
   • Avdelningen för pedagogisk utveckling och studiestöd (PUSS)
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Acta Academiae Stromstadiensis
   • Arbetsrapport / Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (Upphörd 2005-12-31)
   • Arbetsrapport / Högskolan i Trollhättan/Uddevalla [Elektronisk] (Upphörd 2005-12-31)
   • Arbetsrapport från Högskolan Väst [Elektronisk] (Upphörd 2011-03-18)
   • Forskningsrapport / Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (Upphörd 2005-12-31)
   • Forskningsrapport / Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (Upphörd 2005-12-31)
   • Forskningsrapport / Högskolan Väst  (Upphörd 2012-10-26)
   • Forskningsrapport / Högskolan Väst [Elektronisk] (Upphörd 2012-10-26)
   • Högskolan Västs rapportserie för arbetsintegrerat lärande  (Upphörd 2011-03-18)
   • Högskolan Västs rapportserie för arbetsintegrerat lärande [Elektronisk] (Upphörd 2011-03-18)
   • Licentiate Thesis: University West
   • PhD Thesis: University West
   • Preprint / Högskolan Trollhättan/Uddevalla (Upphörd 2005-12-31)
   • Preprint / Högskolan Trollhättan/Uddevalla [Elektronisk] (Upphörd 2005-12-31)
   • Preprint från Högskolan Väst [Elektronisk] (Upphörd 2011-03-18)
   • Rapport Högskolan Väst
   • Rapport i korthet, BUV
   • Rapport i korthet, EI
   • Strömstad Akademis fria skriftserie (Upphörd 2020-09-01)
  • Och
   Ämne / kurs
   • -
   • Arbets- och organisationspsykologi
   • Barn & ungdomsvetenskap/kunskap
   • Datateknik
   • Datavetenskap
   • Ekonomisk geografi
   • Elektroteknik
   • Elkraftsteknik (Upphörd 2015-12-22)
   • Engelska
   • Fastighetsmäklare
   • Folkhälsovetenskap
   • Företagsekonomi
   • Hållbar utveckling
   • Industriell organisation
   • Informatik
   • Internationellt företagande
   • Kulturvetenskap
   • Kvalitetsteknik
   • Lantmäteriteknik
   • Litteraturvetenskap
   • Logistik
   • Maskinteknik
   • Matematikdidaktik
   • Medieinformatik
   • Medie- och kommunikationsvetenskap
   • Mekatronik
   • Miljövetenskap
   • Multimediaproduktion
   • Nationalekonomi
   • Omvårdnad
   • Pedagogik
   • Programvaruteknik
   • Psykologi
   • Robotteknik
   • Samhällskunskap
   • Socialpedagogik
   • Socialt arbete
   • Sociologi
   • Statsvetenskap
   • Svenska
   • Systemvetenskap
   • Teknik
   • Utbildningsvetenskap
  • Och
   Utbildningsprogram
   • -
   • 3D-animation och visualisering
   • Arbetsintegrerade politiska studier, Masterprogram
   • Arbetsintegrerat lärande för verksamhetsutveckling
   • Barn- och ungdomsvetenskap
   • Barn och ungdomsvetenskapligt magisterprogram
   • Datateknik - högskoleingenjör
   • Datateknisk systemutveckling
   • Digitala medier
   • Ekonomprogrammet
   • Elektroingenjör - Elkraft
   • Elektroingenjör Fordon
   • Filmproduktion (Upphörd 2018-09-10)
   • Fristående kurs
   • Human factor
   • Hälsovetarprogrammet
   • Högskoletekniker, elkraft
   • Industriell ekonomi
   • Informatik (Upphörd 2018-09-03)
   • Internationella programmet för politik och ekonomi
   • Internationellt företagande, magisterprogram i företagsekonomi
   • IT och verksamhetsutveckling, Magisterprogram i informatik
   • Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) 90,0 hp
   • Kultur- och samhällsanalysprogrammet
   • Lantmäteriingenjör
   • Lantmäteriprogrammet – samhällsbyggnad och samhällsplanering
   • Ledarskap inom detaljhandeln
   • Lärarprogrammet
   • Magister i cybersäkerhet 60,0 hp
   • Magister i Elfordonsteknik
   • Magister i finans
   • Magister i Robotteknik och automation
   • Magisterprogram i företagsekonomi, internationellt företagande
   • Magisterprogram i ledarskap
   • Maskiningenjör
   • Master i robotik och automation
   • Masterprogram i tillverkningsteknik
   • Medieinformatik (Upphörd 2019-08-01)
   • Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans
   • Nätverksteknik
   • Nätverksteknik med IT-säkerhet
   • Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande
   • Personalekonomi
   • Personalvetarprogrammet
   • Produktionsteknik
   • Produktionsteknik, magister
   • Produktionsteknik, magister
   • Psykologi
   • Robotteknik
   • Samhällsförändring och social handling, Magisterprogrammet
   • Sjuksköterskeprogrammet
   • Socialpedagogiska programmet
   • Socialpsykiatrisk vård
   • Socialt arbete med inriktning mot arbetsintegrerat lärande
   • Sociologi
   • Specialistsjuksköterskeprogrammet
   • Systemutveckling - IT och samhälle
   • Webmaster
   • Vårdvetenskap med inriktning mot arbetsintegrerat lärande
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Uppsatsnivå
   • -
   • Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
   • Studentarbete första termin
   • Studentarbete andra termin
   • Studentarbete övrigt
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig masterexamen)
  • Och
   Forskning på konstnärlig grund
   • -
   • Visa endast forskning på konstnärlig grund
   • Visa inte forskning på konstnärlig grund
  • Och
   Externt samarbete
   • -
   • Visa endast externa samarbeten
   • Visa inte externa samarbeten
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram