Vill du ändra eller komplettera i en tidigare registrering? Skicka ett e-postmeddelande med ämnet "Ändring i DiVA" till forskarstod-bibliotek@hv.se och beskriv vad som skall ändras. Observera att sökning på Vitala forskningsmiljöer sker i fältet "Forskargrupp". Välj Avancerad sökning,klicka bort fritextfältet och välj Forskargrupp i menyn med sökkriterier.