Endre søk
Begrens søket
15161718 851 - 886 of 886
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 851.
  Vakola, Josefin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Belöningssystem: En kvalitativ fallstudie från ett medarbetarperspektiv om systemets utformning och dess komponenter samt medarbetarnas delaktighet och motivation2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Organisationer idag bör utforma och implementera ett väl fungerande belöningssystem, dock är det inte så enkelt.

  Problemet ligger i att kombinera de olika komponenterna som finns i ett belöningssystem på ett fungerande sätt, både för organisationens bästa och för medarbetarnas motivation. Därför blev uppsatsens syfte att beskriva och belysa hur belöningssystemet är utformat och hur det används i en viss organisation, på vilket sätt medarbetarna får vara delaktiga i utformningsprocessen av systemet samt om belöningssystemet är utformat så att medarbetarna blir motiverade att prestera i sitt dagliga arbete. Som metod har ett kvalitativt arbetssätt använts, där en fallstudie utformats med 17 intervjuer som ligger som grund till empirikapitlet. Ett hermeneutiskt synsätt har använts då avsikten med studien har varit att tolka, förstå och beskriva företeelser och förstå sammanhanget. Studiens teorikapitel är indelat i tre huvudområden, nämligen motivation, belöningssystem och dess komponenter samt medarbetarnas delaktighet. Under varje område redovisas relevant information i relation till belöningssystem och dess funktion i organisationen. Några teorier presenterades också, främst i samband med motivation.

  En djupgående

  analys gjordes kring det resultat som togs fram genom intervjuerna och informationen från teorikapitlet. Eftersom det inte fanns något exakt svar på hur en organisation kan motivera sina medarbetare, hur ett belöningssystem ska vara utformat genom de olika komponenterna samt hur mycket och på vilket sätt medarbetarna ska vara delaktiga i utformningsprocessen, så är det upp till organisationen själv att avgöra det. Genom intervjuerna framkom det att den studerade organisationen hade utformat fyra olika belöningssystem. Detta för att motivera medarbetarna till noggranna och effektiva prestationer i sitt dagliga arbete. Organisationen hade i tre av belöningssystem fokuserat på gruppbaserad bedömning, formell bedömning, prestationsmätning och både finansiella och icke- finansiella belöningar. I ett av belöningssystem var det individuell bedömning, subjektiv bedömning, prestationsmätning och finansiell belöning. Detta visar på variation och en vilja att motivera så många medarbetare som organisationen bara kan genom olika utformning på systemen. Slutsatsen som dras efter att undersökningen genomförts är att den studerade organisationen har lyckats utforma och implementera ett välfungerande belöningssystem där medarbetarna känner sig motiverade att prestera mot organisationens uppsatta mål. Organisationen har lyckats på grund av att de låter medarbetarna vara delaktiga i utformningsprocessen, de finns en bra dialog mellan cheferna och medarbetarna samt att cheferna ger medarbetarna beröm och visar uppskattning. Andra faktorer är att de valt att fokusera på sammanhållning, trivsel, gemenskap och framförallt långsiktighet. Organisation verkar sätta sina medarbetare först.

 • 852.
  Vallo Hult, Helena
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik. NU Hospital Group, S-461 85 Trollhättan, Sweden.
  Islind, Anna Sigridur
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Norström, Livia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Tuning professionalism in the public sector2018Inngår i: AIS SIGPRAG Pre-ICIS Workshop 2018: "Practice-based Design and Innovation of Digital Artifacts", 2018, s. -3Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The digitalization in the public sector poses challenges for the professionals that have previously not been using digital tools as a part of their everyday practice. Building on three qualitative research projects this study shed light on contradictions and tussles, as well as possibilities re-lated to professionalism in the public sector. The three cases involve different professionals: cancer rehabilitation nurses, municipality communicators, and resident physicians. The paper aims to gain a better understanding of the impact of digitalization efforts on everyday work practices, and the emerging opportunities and challenges of using digital artifacts as a part of professional work. Our findings show how the transition toward digital work practices is pushing the professional boundaries of rooted professionalism in the public sector. The meaning of work and what it means to be a professional profoundly changes. The process of tuning professionalism in the public sector is not straight forward.

 • 853.
  van Popering, Robin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Increasing customer trust through social media2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This master thesis departs from the argument that a higher level of consumer trust results in a higher level of return on investment. The purpose of this thesis was to test which social media aspects increase consumer trust. As a respond to the purpose and research question a deductive approach was applied to this research. There were two marketing theories used in order to create five hypothesises that were all connected to increasing consumer trust through social media. The hypothesises were tested by sending a survey with the use of an e-mail database from the marketing company Creative Circle and School Supply. 236 respondents were the result of sending the survey, on which the empirical results are based. The study revealed that the social media aspects communication, response rate, reviews, content quality and profile engagement are all positively related to trust. The outcome of the research shows that when social media aspects are used as the research suggests, the level of consumer trust through social media increases.

 • 854.
  Velic, Medina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  To what extent does culture affect the multinational team in a French production company2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out what difficulties occurs between the partners in the multinational team belonging to the company French X. This research is deducted for the company as they want me to highlight the problems they have that are not yet discovered. After concluding what could be their problem within their multinational team it will be easier for them to face the issues and work more efficiently. I carried out five qualitative interviews with different managers from the team that responded to the issues they face. They are all from different countries, having different backgrounds, different mother tongues and experience of living in different cultures. What they have in common is working in the same business called the French X i.e. different locations and plants. I wanted to highlight their diverse or common opinion regarding how important they consider communication and relationship to be between their team to further discover what kind of problems they come to deal with. I wanted to focus on what each one of them had to say and their own experiences, after which I chose the concepts and theories based on their talk. It is important to make clear that this study is done by an inductive approach, which means I collected some of the data first and then a selection of the theory was made. I did a research (the interviews with the manager’s from the company) to find out what could be the problem in the company French X. After a few interviews I started to assume culture to be the issue within the manager’s virtual intercultural team. Therefore my main research question comes to be; to what extent does culture affect the multinational team in a French production company? Also two sub questions are presented; what kind of problems come to be the issue within the intercultural team in a French production company? How important do the managers in a French production consider relationship and communication to be? My thesis got a focus on culture and it affects upon intercultural teams and the globalization in general. Many famous authors which are presented in my work highlight this subject to be sufficient when working in a team like the French X. After completing all of the interviews and comparing the data to the theory I selected, I come to realize that culture was to some extent a problem within the team of French X. Still culture was not the only issue the manager’s had to deal with. Several aspects came to be important as well. A suggestion for the company is also done in the last section. I describe my own solutions to their difficulties I discovered they had

 • 855.
  Vesala, Linnéa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ramic, Mirsada
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Mångfald: hur organisationskultur kan påverka mångfaldsarbete2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetsmarknader runt om i Sverige präglas av mångfald på grund av ökad globalisering och immigration. Mångfald bildar en viktig framtidsfråga. Organisationskultur genomsyrar organisationer och ligger bakom alla handlingar, uppfattningar och värderingar hos individer i en organisation. Syftet med studien var att undersöka hur organisationskultur kan påverka mångfaldsarbete. Studien genomfördes med inspiration av ett hermeneutiskt förhållningssätt och en kvalitativ ansats. Vi inspirerades av ett deduktivt angreppsätt när vi skulle finna kopplingar mellan teori och empiri. Vi genomförde sju halvstrukturerade intervjuer där respondenterna utgjordes av två ledare och fem medarbetare från en statlig myndighet, anonym i studien. Mångfaldsarbete har på senare år fått en ökad relevans för organisationer (Podsiadlowski m.fl., 2013). Organisationskultur har en betydande roll vid exempelvis ledningsinitiativ då den påverkar alla individer som i sin tur påverkar ledningsinitiativets framgång (Schein, 1996). Organisationer med en inkluderande kultur ger större utrymme för att få in olika perspektiv och nyttja mångfaldens fördelar (Barbos & Cabral-Cardoso, 2007; Scott m.fl., 2011). Det empiriska resultatet visade att den studerade organisationen arbetar aktivt med mångfald. Dock når inte dessa planer riktigt fram till medarbetarna. Medarbetarna på den studerade avdelningen uppfattar mångfaldsarbetet på avdelningen som vagt. På avdelningen finns en homogenitet i arbetsstyrkan på så vis att medarbetarna har i viss mån liknande bakgrund, erfarenhet och utbildning. Kulturen på avdelningen kännetecknas av att den är öppen och har högt i tak. Avdelningen kännetecknas av regler och rutiner och detta anser vi påverkar kulturen. Kulturen är stark då medarbetarna delar ett antal gemensamma uppfattningar och värderingar. Utifrån teori och empiri tolkar vi det som att mångfaldsarbetet till viss del är integrerad men att det saknas en integration av mångfaldsperspektivet på avdelningsnivå. Medarbetare och ledare är öppna för mångfald. Den befintliga kulturen menar vi dock försvårar möjligheterna till att skapa en inkluderande organisationskultur och nyttja de fördelar detta kan föra med sig på avdelningen. Vi betraktar mångfald och organisationskultur som motpoler, den första värderar olikheter och den andra likheter. Vi anser att det är svårt att förena dessa två på avdelningen. Befintlig kultur konkurrerar ut möjligheterna till en inkluderande kultur på avdelningen

 • 856.
  Vestin, Eric
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Vikten av ett ideellt engagemang: En kvalitativ studie om motivation och ledarskap i ideella organisationer på glesbygden.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ideellt engagemang har ett starkt fäste i Sverige och har en stor inverkan på samhällets stabilitet. Att engagera ideellt är inte alltid enkelt då det inte betalas ut någon lön och det behövs då andra motivationsfaktorer.

  Syftet med denna studie är att få en förståelse om vad som motiverar till ideellt engagemang och vad som karakteriserar och motiverar en ideell ledare på glesbygden.

  Insamling av data gjordes genom sex djupintervjuer och respondenterna gav en självskattad bild av hur deras engagemang är, vad som motiverar dem och om ledarskapet inom ideella sammanhang.

  Slutsatsen i studien var att det finns flera motivationsfaktorer men några som är primära. Meningsfullhet, gemenskap och ansvarskänsla är de viktigaste motivationsfaktorerna för ett ideellt engagemang men även uppmuntran gav en motiverande effekt. Det som studien även kom fram till var att en ledare ska vara vägvisare för sina medlemmar med kunskap, rättvis, inkluderande och lyhörd men även att ledaren är på samma hierarkiska nivå som alla organisationens medlemmar. Motivation för en ledare var att vara omgiven med individer som hade samma ambitions- och motivationsnivå som skapar mer engagemang.

 • 857.
  Vives Romeo, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Factors affecting international students’ attitudes toward recycling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The number of students leaving their country to complete their secondary studies is increasing. And so, recycling is also an activity with steady growth. The problem we found is why international students recycle or not during their stay in other countries. To answer this, the study purpose is to find the factors that make the intentional students recycle or not to do it. Studies in relation with recycling are abundant, but there are few studies on the factors affecting the population to do it or not. Besides, existing studies highlight situational factors, such as habits and knowledge. Through the theoretical part and following the relevant methodological bases, a qualitative study was carried out through interviews with international students from different countries, in order to know their opinions and points of view regarding recycling. With the interview results, along with the information data draw from theory part, we carried out a division of the data into five major factors: Habit, knowledge, time, difficulties and personal initiative. These five groups could include all aspects that affect the behavior of international students. That is, depending on how the different factors affect the students, they will decide to recycle or not.

 • 858.
  von Sydow, Matilda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kapetz, Philip
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  How Västtrafik can convey an added value through being eco-friendly and change people's attitudes through marketing communication2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Global warming is a fact today. 2016 was the warmest year in history and we need to take actions. 60 % of what is contributing to the global warming is stated to be carbon dioxide emissions, where the majority origins from transports. An action made from this is running public transportation on biogas as Västtrafik does in Sweden. We therefore intended to find out if there is any value for the consumer when a company makes these sustainable changes and how the company in that case should communicate that in the best possible way. This was aimed to answer our research question;How can Västtrafik, running its vehicles on biogas, affect consumers' attitudes and convey an added value through marketing communication? The purpose of the thesis was to find out what added value means to consumers when it comes to environmental issues and be able to use the results to help Västtrafik with this as well as filling an academic gap. The theory said that more people cared about sustainability nowadays but that not all people act as they say. We found out important factors to value and attitudes towards product and services such as perceived value, image and their surrounding. When we had gathered the theory we executed interviews with ten people between the ages 25-45 that suited Västtrafiks target group and our limitations that were time and money. The answers we got were that people care about sustainability and that the buses run on biogas but they do not want to sacrifice more money or time to do so. The answers also showed that Västtrafik has a bad reputation and to affect the consumers the most the message should be emotional and through digital channels. Our conclusion is that there is an added value to be achieved through creating clear and emotional messages that in turn can change people's attitudes and perceived image towards the company.

 • 859.
  Vänesköld, Monica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Forsman, Malin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Konflikter på arbetsplatsen: Yttrande, hantering och positiva effekter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien har sin utgångspunkt i konflikter med syftet att undersöka hur organisationer arbetar med konflikthantering i praktiken och synliggöra positiva effekter som kan komma ur en medveten hantering av konflikter.

  Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt med en kvalitativ undersökningsansats där elva intervjuer ligger till grund för empiri. Merparten av respondenterna arbetar i olika ledande befattningar. Övriga är verksamma i yrkesroller som anses ha speciell kunskap inom ämnet. Valet av intervju ligger till grund för att få en helhetsbild i hur organisationer kan arbeta med konflikthantering, eftersom konflikter är komplext och en konflikt sällan är den andra lik.

  Större delen av teorin inriktar sig på framgångsrik hantering av konflikter och dess effekter. Det redogörs även för forskning som visar vad en omvänd situation kan ge för utfall. Detta för att ytterligare motivera och ge tyngd åt att kunskap i konflikthantering är ett viktigt ämne.

  Arbetet med att nå ett forskningsresultat har arbetats fram genom tre teman, konfliktyttrande, konflikthantering och positiva effekter. Dessa är återkommande genom studien och sammanlänkar empirin ned teorin.

  Forskningsresultat visar att konflikthantering till stor del handlar om kommunikation, att lyfta problematik till ytan och synliggöra. Det kan innefatta att skapa en bra arbetsmiljö genom delaktighet, tydliga riktlinjer och en tillåtande miljö. Konflikthantering måste vara medveten och hanteras utifrån kontexten. Det kan innefatta såväl ett mindre samtal som omplacering, när konflikten gått för långt.

  Konflikter kan bidra till att människor får nya insikter om sig själva och andra, lär sig parera saker de möter och att grupper kan fungera bättre ihop. Det kan även bidra till verksamhetsutveckling då problemområden synliggörs

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 860.
  Wallman, Ellen
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Zainel, Sara
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Organisatoriska problem: en fallstudie med fokus på tre strukturella problem - arbetsbelastning, bemanning och strukturella faktorer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Organisatoriska problem är ett vanligt förekommande studerat fenomen vari denna studie tar sin utgångspunkt. Studien är tvärvetenskaplig, men har stort fokus på företagsekonomi i det att det främst är organisationsstrukturen vilken studeras. Syftet är att med avstamp i hur en idé från det privata näringslivet kan påverka organisatoriska strukturella problem inom den offentliga sektorn. I just denna studie är det New Public Management, NPM, som studeras.

  Forskningsfrågorna vilka önskas besvaras är:

  •  Hur kan de strukturella problemen, arbetsbelastning, bemanning och strukturella faktorer förekomma inom en offentlig organisation?
  •  Vilka konsekvenser av arbetsbelastning, bemanning och strukturella faktorer upplever personalen, samt vilka åtgärder kan avhjälpa problemen?

  Metodiken för studien genomförs med hjälp av triangulering, där fallstudien utgör grundbulten. Både kvalitativa och kvantitativa metoder har används, likväl primär- och sekundärdata, samt en teoretisk referensram. Fallstudien äger rum i en offentlig verksamhet, ett bibliotek. Den teoretiska referensramen fokuserar på att ta fram fakta inom området organisationsstruktur. Fokus läggs på tre specifika strukturella organisatoriska problem; strukturella faktorer, bemanning samt arbetsbelastning, vilka alla kan ha ohälsa till följd.

  I empirin behandlas den fakta vilken framkommit i fallstudien och som skett främst genom djupintervjuer. Det vi funnit genom analys är att den befintliga mängden personal inte är tillräcklig för att kunna uppnå de politiska målen, att arbetsbelastningen är hög, samt att de strukturella faktorerna utspelar sig på en rad olika sätt. Slutsatsen för just den studerade organisationen är att det behövs en till bibliotekarie för att biblioteket ska kunna uppnå sina politiska mål, och den generella att när idéer överförs från en sektor till en annan måste en konsekvensanalys göras.

 • 861.
  Waltermann, Bartho
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Linhoff, Nils
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Cash Management in a mutual savings bank: Local response to global challenges2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This research project furthers the research in one of the core businesses of banks, cash management. This business involves a lot of customer contacts, yet it is often not profit-able and lacks optimization. Cost-saving attempts and rationalization in cash management have often led to reduced customer satisfaction. This thesis investigates international ap-proaches towards cash management optimization and answers the question whether they are applicable for a local German bank. For this purpose, SparkasseWestmünsterland, an ideal-typical mutual savings bank, serves as a case. The method chosen for this project is a deductive research approach. Starting from the theory about cash management, the the-ory constitutes a predictor for the empirical data. The data collected is of quantitative nature and the empirical findings combine customer questionnaire and statistical data. There are several ways to optimize cash management, reduce costs and retain customer satisfaction. The most important factors in terms of customer satisfaction – both in Ger-many and from a global point of view – are convenience, ease of use and reliability. Thus an increased automation network, which is in alignment with the needs and wants of bank customers, is the most applicable mean for improvement. In order to optimize cash man-agement operations, banks should make their customers use ATMs, self-service devices, internet and mobile banking more often. To achieve this, target specific communication and marketing along with incentives can improve the willingness of customers to use automation in their day-to-day cash business. In this area there is room left for local German banks such as Sparkasse Westmünsterland. That is why the authors recommend the banks to extend the influence on customers and direct their behavior towards automation and online banking. The implications for further research are focused on the usability of self-service devices, factors of customer satisfaction and the consequences of an increas-ing cashless society

 • 862.
  Wennberg, Caroline
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Gustafsson, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  "Stämpelurets tid är ännu inte passé": En studie kring tidssystem i relation till styrning och kontroll, ledarskap och prestationsmätning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap om tidssystemets roll i ett styrpaket och hur det kan användas i företag för att styra och kontrollera. Vidare vill vi se hur ledarskapet kan skilja sig i de utvalda organisationerna samt studera om tidssystemets information ger underlag för framtida planering inom företaget. I företag finns det ett problem med att de anställda känner sig kontrollerade genom att företag använder sig av olika styrteorier vilket leder till omotiverade medarbetare. Det råder en viss osäkerhet när det gäller registrering av arbetstid och huruvida det går att utnyttja arbetstiden för att gynna sig själv och erhålla mer lön etcetera. Ledarskapet är en viktig faktor för att undvika de anställdas känsla av att känna sig osäkra och viljan att utnyttja tidssystem för att erhålla förmåner. Vi har med öppenhet intervjuat flertal företag inom detaljhandeln för att erhålla kvalitativ information i form av primärdata som vi på ett objektivt sätt analyserat och tolkat för att sammanställa vår empiri. Vi utlovade anonymitet till alla respondenter och dess företag för att det saknade relevans för läsaren och för att minska eventuella fördomar om de tillfrågade företagen.

  Det finns olika styrteorier som företag använder sig av trots att de själva inte benämner det som styrteorier eftersom alla företag har en egen tanke om hur de vill styra deras verksamhet. Forskningen menar på att det är till fördel för företag att använda sig av styrpaket med flera beståndsdelar som är viktiga vid styrning av just deras företag, för att uppnå en effektiv och fungerande verksamhet. Ledarskapet i en organisation påverkar hur varje företag väljer att arbeta med styrning och kontroll. Med hjälp av prestationsmätning kan företag ta fram underlag för att beräkna diverse resultat, så som personalkostnader, som kan användas vid planering. Resultatet av intervjuerna visade på att företag använder sig av styrteorier och att tidssystem är ett sätt för att kontrollera sina anställda när det kommer till arbetstid. Största skillnaden som vi anmärkte var att de större företagen hade mer behov av att använda tidssystem än vad mindre företag hade, då de mindre bygger relationerna kring arbetstid mer på tillit gentemot varandra. Vi kom fram till att tidssystemet är ett verktyg för att se vilka anställda som kommer i tid och sköter sina arbetstider samt de som inte gör det. Med hjälp av den informationen kan cheferna få underlag för de faktiska arbetstiderna och jämföra om de stämmer med de planerade. Utifrån vad empirin visade och vad vi tolkade så kan tidssystem vara en del av det styrpaket vi har studerat och därmed ett verktyg som företag kan använda sig av i sin verksamhet. Styrteorier är något som forskningen menar på utgör en stor del i företags styrning vilket också de tillfrågade företagen bekräftade i deras svar. Tidssystemet kan användas som ett kontrollverktyg som ger information om vilka som har varit på arbetsplatsen och när och därmed reduceras osäkerheten kring arbetstid från både arbetsgivarens och arbetstagarens håll.

 • 863.
  Wessbergh, Amanda
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hur fungerar den hälsofrämjande arbetsplatsen?: en kvalitativ fallstudie om medarbetare och ledares uppfattningar om den hälsofrämjande arbetsplatsen.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flera rapporter visar på att hälsofrämjande insatser inom organisationer kan leda till positiva resultat på hälsa, effektivitet och kvalitet. Arbetsgivare ses som centrala aktörer i att förebygga hälsa genom hälsofrämjande åtgärder. Tidigare studier har pekat på att åtgärderna bör innefatta såväl individen som organisationen samt att både medarbetare och ledare måste vara delaktiga. Därmed är det aktuellt att undersöka vilka förutsättningar som är viktiga för att uppnå en hälsofrämjande arbetsplats. Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur den hälsofrämjande arbetsplatsen uppfattas och fungerar, både utifrån medarbetare och ledares perspektiv. På så sätt avsåg studien bidra till organisationer som vill arbeta för att skapa effektiva och hållbara arbetsplatser. En kvalitativ fallstudie har genomförts där semistrukturerade intervjuer har utförts för att samla in empirisk data om deltagarnas uppfattningar. Dessutom har viss sekundärdata samlats in i form av information om den studerade organisationen. Vidare har en litteratursökning genomförts för att undersöka tidigare forskning inom ämnesområdet. Där framkom att en investering i en hälsofrämjande arbetsplats skapar förutsättningar för ökad produktivitet och effektivitet. Tidigare forskning har även fokuserat mycket på ledarskapet då det anses vara en viktig faktor. Resultatet av denna studie visade på att den hälsofrämjande arbetsplatsen handlar om många olika delar inom både hälsa och arbetsmiljö. Både medarbetarna och ledarna menade att insatserna gynnade både individen och organisationen på flera nivåer. Att integrera det hälsofrämjande arbetet i organisationens befintliga system ansågs som en viktig faktor. Vidare poängterades att tid, resurser, positivt ledarskap samt delaktighet från hela organisationen var de viktigaste förutsättningarna för att uppnå en hälsofrämjande arbetsplats. Studiens resultat analyserades och visade på att en investering i humankapital i form av hälsofrämjande åtgärder skapar förutsättningar för en positiv resultatkedja inom organisationen, vilken slutligen bör resultera i en effektiv och hållbar arbetsplats. Vidare analyserades att ledarna har en viktig roll i att förebygga riskfaktorer och främja friskfaktorer, vilket också Arbetsmiljöverket tydliggjort i och med den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 864.
  Wetterwik, Alicia A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kavleskog, Sebastian
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Framgång i ett belöningssystem och dess relation till motivation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Syftet med denna studie var att bidra med empiriskt material om hur relationen mellan individers framgång i ett monetärt belöningssystem och motivation påverkas av individers stewardship-grad.

  En stor del av tidigare forskning på motivation och monetära belöningssystem har fokuserat på det traditionella sambandet mellan motivation och prestation; att monetära belöningssystem är motivationsskapande. Vi valde istället att fokusera på det faktiska utfallet av ett monetärt belöningssystem, genom att analysera utbetald rörlig ersättning och dess relation till motivation med hänsyn till stewardship-teori. Vi utvidgade befintlig forskning och teori genom att separera effekten på motivation från en individs framgång i ett monetärt belöningssystem, och studerade effekten i samverkan med stewardship-grad. Det empiriska materialet inhämtades från två separata företag inom samma Skandinaviska koncern. I överensstämmelse med vår hypotes är ett monetärt belöningssystems utfall på motivation i allra högsta grad beroende av stewardship-graden.

  Vårt resultat indikerar att individer med en låg stewardship-grad blir mer motiverade när framgången i ett monetärt belöningssystem är högre. Vidare tyder vårt resultat att individer med en hög stewardship-grad blir demotiverade när framgång i ett monetärt belöningssystem ökar. Vårt resultat bidrar till befintlig forskning om monetära belöningssystem och motivationshämmande effekter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 865.
  Wiklund, Johan
  et al.
  Jönköping International Business School.
  Davidsson, Per
  Jönköping International Business School.
  Audretsch, David B.
  Indiana University, WHU Otto Beisheim School of Management, King Saud University.
  Karlsson, Charlie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  The Future of Entrepreneurship Research2011Inngår i: Entrepreneurship: Theory & Practice, ISSN 1042-2587, E-ISSN 1540-6520, Vol. 35, nr 1, s. 1-9Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 866.
  Wiklund, Rebecka
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Håkansson, Paulina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Personalekonomiska beräkningar kopplade till pågående hälsosatsning: Är det en investering eller endast en kostnad?2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ge fler människor insikt i sambandet mellan personalens hälsa och företagens ekonomiska situation. Detta på grund av att en hög sjukfrånvaro kan leda till ekonomiska förluster, som går dock att undvika med hjälp av en fysisk aktiv vardag. Vi har undersökt detta genom att studera en pågående hälsosatsning som en kommun i Sverige infört som bland annat innebär en betald timmas träning per vecka på arbetstid. Utifrån intervjuer med ansvariga för hälsosatsningen, personalekonomiska kalkyler kopplat till projektet samt tidigare forskning kom vi fram till att en stor del av verksamhetens sjukfrånvarokostnader kan reduceras med hjälp av regelbunden träning.

 • 867.
  Wiklund, Rebecka
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Håkansson, Paulina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Vad avgör beslutet mellan K2 och K3?: en kvalitativ studie av revisions- och redovisningsbyråernas påverkan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett företags redovisning är viktig för ett flertal intressenter och inte enbart för företaget själva. Därför måste redovisningen innehålla nödvändig information, bland annat för att potentiella och befintliga långivare och investerare ska få den information som krävs för att kunna fatta ett beslut. Alla företag kan inte själva bestämma hur redovisningen ska utformas. Företag ställs därför inför redovisningsval, och i denna studie undersöker vi ett sådant val – K2 och K3. Mindre företag får från och med första januari år 2014 välja mellan att tillämpa K2- eller K3-regelverket, vilka innehåller regler om hur den löpande bokföringen för räkenskapsåret ska hanteras vid bokslutet.

  Eftersom merparten av alla företag i Sverige är mindre företag är valet mellan K2 och K3 ett viktigt beslut. Därför är det även intressant att undersöka vad det är som avgör detta val. Tidigare forskning utgår oftast ifrån att det är företagsledningen som fattar detta beslut. Vår studie kommer dock undersöka redovisningsvalet med utgångspunkten att revisorer och redovisningskonsulter påverkar företagsledningens beslut. För att kunna ta reda på vilka motiv som ligger bakom val av K-regelverk har vi utfört fyra intervjuer med personer inom redovisningsprofessionen.En av slutsatserna är att den största påverkan på valet mellan K2 och K3 är just revisorers och redovisningskonsulters rekommendationer. En annan slutsats är att företagens krav på redovisningen är att den ska ge ett så högt resultat med så låg beskattning som möjligt. Vi har även använt oss av olika redovisningsteorier för att skapa förståelse för revisorers och redovisningskonsulters tankar kring K-regelverket.

 • 868.
  Wikman, Sara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Österberg, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Förstelärarreformen – Vägen till motivation?: En kvalitativ studie om effektiviteten av monetära motivationsverktyg inom skolverksamheten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Motivation bland anställda är av yttersta vikt för alla organisationer och forskning visar att motivationen är bristfällig hos medarbetare inom den offentliga sektorn. Förstelärarreformen implementerades i skolverksamheten år 2013 med förhoppning att öka motivationen bland lärare genom att göra läraryrket mer attraktivt. Idag är var åttonde lärare förstelärare. Förstelärarreformen innebär att förstelärarna ska tilldelas ett större ansvar och en löneökning på 5000 kronor i månaden. Detta ska främja samarbetet mellan lärarna och resultera i en ökad motivation i hela organisationen. Belöningar i olika former verkar vara av stor vikt inom organisationer och tidigare forskning visar på både för- och nackdelar med monetära belöningar på arbetsplatser. Icke-monetära belöningar verkar mest användbara inom offentlig sektor med grund i att monetära belöningar kan minska den inre motivation som forskare menar att anställda inom den offentliga sektorn har. Flera studier visar också att tydliga mål är av stor vikt för medarbetares motivation. Syftet med denna uppsats är att analysera vad som motiverar lärare. Vi vill undersöka om förstelärarreformen kan motivera en hel organisation och främja varje enskild lärares prestation. För att undersöka detta har en kvalitativ metod tillämpats genom semistrukturerade intervjuer. Sju stycken lärare deltog i enskilda intervjuer på olika grundskolor i två grannkommuner. I teoriavsnittet har fem olika motivationsteorier avhandlats för att undersöka hur dessa tar sig uttryck på grundskolor där man använt sig av förstelärare. Dessa teorier användes i diskussionsavsnittet där de analyserades i förhållande till empirin. Teorin tillsammans med empirin låg alltså till grund för diskussionen, vilken resulterade i slutsatser som besvarar studiens forskningsfrågor. Efter genomförd undersökning har slutsatser dragits, däribland att lärarna som deltog främst motiveras av icke-monetära motivationsfaktorer. Det framkom även att monetära motivationsfaktorer tycks vara effektiva i den mån läraren i fråga redan har en inre motivation.

 • 869.
  Willbo, Adam
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ibishi, Emran
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Produktkalkylering som beslutsunderlag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med produktkalkylering att sammanställa kostnader för ett kalkylobjekt under hela förädlingsprocessen för att senare övergå till att vara ett underlag för beslut inom flera olika områden i ett företag. Kalkylunderlaget måste således visa en korrekt spegling av kalkylobjektets kostnader för att företagsledningen ska kunna ta de beslut som krävs för att nå en högre lönsamhet samt tillväxt. De direkta kostnaderna kan enkelt härledas från redovisningen till produkten, dock framstår de indirekta kostnader som en svårare upp-gift. Fördelningen av material- och tillverkningsomkostnader beräknas genom varierande fördelningsnycklar vilket skapar en påläggsats som läggs på produktkostnaden. Eftersom påläggsatsen är likadan på alla produkter oavsett om intensiteten i förädlingsprocessen varierar kraftigt, leder detta till att produktkalkylen inte speglar den verkliga kostnadsbil-den på ett rättvisande sätt för kalkylobjekten.

  Syftet med denna uppsats var att studera hur en annorlunda fördelning utav omkostnader i den traditionella påläggsmodellen inom produktkalkyleringen kan skapa en mer rättvi-sande kostnadsbild av en produkt. Vi har även studerat hur påläggskalkylen används i beslutsfattande och tagit fram alternativa modeller för omfördelning av material – och tillverkningsomkostnader för vårt fallföretag, vilket är Starke Arvid AB. Företaget har eftersökt en annorlunda fördelning av omkostnader i syfte att få fram bättre kalkylun-derlag för verksamhetens beslut. För att få en uppfattning kring problematiken för om-fördelningen av omkostnader har vi undersökt tidigare forskning genom att samla in och studera vetenskapliga artiklar inom det specifika området. Vi har även intervjuat nuva-rande ekonomichef på Starke Arvid AB som skapat produktkalkylen på företaget.

  Teorin visar att den traditionella metoden att fördela omkostnader skapar en snedfördelad produktkostnad där produkter kan få antingen en för hög eller låg fördelning utav om-kostnader, därför rekommenderar många forskare att företag ska gå över till en aktivitets-baserad produktkalkylering för att få en mer rättvis fördelning. Vi har tagit del av Starke Arvid ABs produktkalkyl och de har valt påläggsmetoden för att beräkna självkostnaden.

  Vår slutsats är att omfördelningen av omkostnader bör baseras på orsak- och verkan sam-bandet. Precisionen på arbetet med att skapa en rättvis kostnadsfördelning styrs utifrån avvägningen mellan nytta och kostnad. För att skapa ett större rättvisa kan produkter grupperas och få varierande påläggsats beroende på gruppens andel av fördelningsbasen. Detta ger en större nytta av produktkalkylen utan en markant kostnadsökning

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 870.
  Winberg, Suzanne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Daryazadeh, Petra
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Det ostoppbara flödet: vilka aktiviteter skapar kommunikationsflödet och hur påverkar det restauranger?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sociala medier är en allt större del av människors liv och har därför blivit en plattform som används för marknadsföring eftersom det är både billigt och enkelt samtidigt som många människor nås av budskapet. Men hur bra fungerar det egentligen ur marknadsföringssynpunkt? Det finns en uppenbar risk att de företag som väljer att finnas tillgängliga på sociala medier förlorar kontrollen över vad som skrivs om dem och att en negativ ryktesspridning kan starta. Denna kan vara svår att bemöta av det enkla skälet att företaget inte kan ta del av allt som berör det eftersom det pågår ett kommunikationsflöde mellan konsumenter, i deras privata sfär på sociala medier, där företaget inte har någon insyn.

  Vi har utfört en enkätstudie med 159 respondenter där vi undersökt vilka aktiviteter användare på de sociala medierna Facebook och Instagram ägnar sig åt och vilken påverkan det innehåll som genereras kan få på deras uppfattning om restauranger. Med uppfattning avses om konsumenten kan tänka sig att besöka en restaurang eller inte, grundat på den information personen tagit del av på sociala medier. Resultatet visade att människor i allmänhet är mer aktiva i sitt privata nätverk än vad de är mot kommersiella sidor. Det visade också att ju mer aktiv en användare är, desto mer påverkad blir personen av innehållet på sociala medier. Det innehåll som upplevs positivt och berör restauranger genererar ofta besök i den fysiska restaurangen från dessa användare.

  Vi har också kunnat konstatera att utvecklingen av funktioner på sociala medier går fort och därför är vedertagna begrepp inte längre fullt ut giltiga och vidare forskning behövs inom området.

 • 871.
  Wärngård,, Catharina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Val av regelverk för redovisning i mindre företag: Redovisningsprofessionens erfarenhet kring vilka faktorer som var avgörande för mindre företag vid valet mellan K2 och K32019Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bokföringsnämnden (BFN) beslutade den 13 februari 2004 om en modifierad riktning på arbetet med normgivning. En av anledningarna till detta var att regelverket blivit väldigt omfattande p.g.a. tidigare sätt att ta fram normgivning. Ytterligare ett skäl till beslutet var att eftersom det fanns möjlighet för företag att välja rekommendationer från olika normgivare, gavs det tillfälle att välja vilket resultat de vill redovisa vilket innebar att information som de onoterade bolagen presenterade kunde vara svårtolkad. Detta utmynnade i framtagandet av BFN:s kategoriregelverk som delar in Sveriges företag i fyra kategorier utifrån företagets storlek, där varje enskild kategori har ett eget regelverk som innehåller samlade och heltäckande allmänna råd. I och med införandet av dessa K-regelverk kan mindre företag välja mellan regelverken K2 och K3.

  Syftet med denna studie är att visa på redovisningsprofessionens erfarenheter av vilka faktorer som var avgörande för mindre företag när de valde mellan dessa två K-regelverk samt att få en förståelse för hur företags redovisningsval går till. Studien visar också respondenternas åsikter om BFN:s kategoriregelverk och dess påverkan på redovisningen i mindre företag, respondenternas åsikter om principbaserade regelverk respektive regelbaserade regelverk samt deras synpunkter på K2 respektive K3.

  Ett interpretivistiskt synsätt har använts med avsikten att få fram redovisningsprofessionens egna åsikter och erfarenheter. Vidare har en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer använts. Studiens primärdata har samlats in genom intervjuerna medan dess sekundärdata har erhållits genom vetenskapliga artiklar, facklitteratur och hemsidor. De teorier som har kopplats till studiens problemområde, d.v.s. hur företags redovisningsval går till, är Positive Accounting Theory (PAT), Institutional Theory (IT) samt forskning kring val mellan regelbaserade kontra principbaserade teorier.

  Studien har visat att mindre företag ofta förlitar sig på redovisningsprofessionens kompetens och råd när det kommer till redovisningsval. Dessutom kan det konstateras att många företag har fokus på enkelhet och att de själva ska behöva göra en sådan liten insats som möjligt. Företagsbransch och speciella förutsättningar har betydelse för hur de väljer. T.ex. är vissa specifika redovisningsregler avgörande, huvudsakligen för företag med lite mer komplicerade förhållanden, såsom t.ex. komponentavskrivning för fastighetsföretag, möjligheten i K3 att värdera finansiella tillgångar till verkligt värde samt aktiveringsförbudet för egenupparbetade immateriella tillgångar som påverkar innovationsföretag.

  Redovisningsprofessionen behöver generellt bli bättre på att förmedla innebörden av de olika regelverken till företagen men också på att informera om att det faktiskt finns en möjlighet att välja regelverk.

 • 872.
  Xiang, Li
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Factors of consuming perception on Chinese e-commerce: A quantitative study of Swedish consuming perception research on Alibaba2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  With prosperous development of internet and e-commerce, tremendous people engage the interactive activities in internet. Whereas the occurrence of obstacle and barriers could arise in consumer’s underlying concept and cognition to prevent them from entering e-commerce world. The purpose of this dissertation is to discuss the factors that impact people’s perception at online shopping and try to provide some inspiration for retailers to observe the consumer perception and conduct corresponding action.

  Combining with consumer perception and TAM model, a research of Swedish consumer perception toward Chinese e-commerce could be conducted in quantitative method whose data is collected by questionnaire. Totally, 40 Swedish engaged and 32 of them are valid which extracted from 35 received questionnaires. In the process of data analysis, questionnaire has been conducted from Swedish and carried out One-way ANOVA and path analysis through SPSS and AMOS software.

  The conclusion could be triggered by as following: age and related internet experience factors significantly impact consumer’s perception and attitude of online shopping; additionally, the attitude of consumer’s perception factor impacted significantly by perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk and website characteristic. According to the conclusions above, some suggestions towards the retailer and Alibaba could be mediated.

 • 873.
  Xiao, Shuyuan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  He, Wei
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  A study of Chinese consumers’ attitudes toward Volvo cars2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Zhejiang Geely holding Co. succeeded in purchasing Ford Motor Co’s Volvo unit, which was the hottest news in the world in 2010. Volvo needs the Chinese potential car market; Geely needs Volvo cars’ advanced technology. Such purchase arouses our interesting to conduct a research study on Chinese consumers’ attitude and intentions toward Volvo cars.

   

  Our aim with this study was to identify the most important attributes of Volvo for Chinese consumers; to analyse how Chinese consumers were influenced by other people’s opinions and to explore how Chinese culture factors such as face concern and group conformity influence consumers’ attitudes  towards Volvo.

   

  In order to find the result, we used online self-completion questionnaires and choose customers from a life insurance company in Shanghai as our sample group. From the survey result we found that Volvo is the second most favourable brand that Chinese consumers want to own in the near future. The top three car attributes for the Chinese consumers when they were going to choose a car were quality, safety and fuel economy. But they had less knowledge or beliefs that Volvo car has an advantage with those attributes. Besides that, we find that Chinese consumers’ behavioural intention of buying Volvo is influenced by family, friends, perceived behaviour control and group conformity, but there is no relationship between face concern and buying behaviour.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 874.
  Xie, Mengting
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Establishing Effective Communication with Chinese Vendors: when outsourcing production to China cross Chinese intermediary2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis dedicates to explore establishing effective communication with Chinese vendors for Western companies who outsourcing production to China. An effective communication with Chinese vendors refers to gain the true understanding, right decision and expected reaction from Chinese vendors, after they receive the managerial or communicational messages (e.g. contract or piecemeal instructions) sent by Western buyers/clients. Establishing effective communication with Chinese vendors is not just about communication any more, it is about the outsourcing management from a micromanagement to self-management level. Creating intercultural competence is also the core. The study has not only built up a multiple-categorised structure for analysing outsourcing management and communication, also generated three new attributes for effective communication with Chinese vendors i.e. ―cooperativeness‖, ―competency‖, ―specialisation‖, the other six are ―effective medium‖, ―timeliness‖, ―accuracy‖, ―consistency‖, ―credibility‖, and ―completeness‖. The quintessence of the research is that a New Model of ―effective communication with Chinese vendors‖ has been formed through the research. By following the model, a company can easily identify its development stage of effective communication establishment with Chinese vendors and predict its future communication and management orientation. Also the study is desirable for those entrepreneurs and academic researchers who are interested in outsourcing production or have the intent to really carry out an outsourcing strategy and project to China. Moreover the conclusions can inspire companies within similar environment to create their own effective method when outsourcing production to China.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 875.
  Yüksel, Claudia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ayewubo, Leandre
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  En studie om hur Reko har påverkat branschen för redovisningskonsulter: en undersökning kring den institutionella effekten Reko har fått2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige avskaffades revisionskravet 1 november 2010. Avskaffandet ledde till att omkring 70 procent av de svenska aktiebolagen istället valde en frivillig revision. I och med detta fick redovisningskonsulter en viktigare roll och revisorerna skulle nu vara tvungna att konkurrera med redovisningskonsulterna för att kunna erbjuda de redovisningstjänster som istället skulle komma att efterfrågas. I och med redovisningskonsulters ökade roll inom branschen, infördes Reko. Reko är ett ramverk som riktar sig till auktoriserade redovisningskonsulter och är framtaget av SRF och FAR i syfte att ge en hög kvalité på redovisningstjänsterna. Frågan vi i studien ställer oss är "Upplever redovisningskonsulter att de arbetar i enlighet med Reko". Syftet med denna studie är att utifrån Reko undersöka vilken institutionell effekt ramverket har fått på redovisningskonsulter som inte är auktoriserade och således även de som inte måste följa Reko. Vi har, i strävan mot att uppnå vårt syfte, valt att arbeta enligt en kvalitativ metod, där vi intervjuat fyra auktoriserade redovisningskonsulter och fyra redovisningskonsulter som inte är auktoriserade. Dessa intervjuer har genomförts på respondenter som arbetar på olika byråer, små till medelstora sådana. Teorier som legat till grund för uppsatsen har varit institutionell teori, som förklarar människors anpassande till grupper och organisationer, samt isomorfism, som beskriver varför man tenderar att likna varandra i grupper och vad det är som bidrar till likheterna. Vår empiri tyder på att redovisningskonsulter upplever att de arbetar i enlighet med Reko och att det inte enbart är auktoriserade som arbetar i enlighet med Reko. Det som istället är avgörande är ifall byrån redovisningskonsulten arbetar på förespråkar ett arbete enligt Reko. Vår empiri tyder även på att man inom branschen har ett homogent tankesätt kring Reko och att ramverket är förknippat med legitimitet och acceptans inom branschen. Resultatet tyder på redovisningskonsulter upplever att de arbetar i enlighet med Reko och man inom branschen är isomorfa. Utifrån detta konstaterande blir slutsatsen att Reko fått en institutionell effekt på redovisningskonsulter som inte är auktoriserade, eftersom de är dessa som inte är tvungna att följa Reko.

 • 876.
  Zaia, Dani
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Rask, Jonatan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Sponsring på lokal nivå: Företags syften med idrottssponsring2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sponsring har länge varit med och stöttat idrotten i Sverige, och har under årens gång utvecklats från rena donationer till att bli mer professionell. Idag omsätter idrottssponsringen i Sverige 6.5 miljarder kronor. Föreningar, både stora som små, är till mer eller mindre grad beroende av intäkter från sponsrande företag. Inom vissa idrottsföreningar är denna intäkt helt nödvändig för att föreningen fortsatt ska kunna bedriva sin verksamhet. Ett användbart verktyg inom sponsring är ERK-modellen, en modell skapad för att ge en helhetsbild över begreppet spons-ring och vilka effekter det kan ge. Syftet med studien är att analysera vilka motiv som ligger bakom företags beslut att sponsra den lokala idrotten, och om ERK-modellen kan appliceras även på denna nivå. Studien bygger på en kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt synsätt. Da-tainsamling har utförts genom personliga semistrukturerade intervjuer med intervjupersoner från olika företag med positioner som innebär ett sponsringsansvar. I studien har data insamlats med hjälp av fyra deltagande företag. I vår teoretiska referensram presenteras vårt tillväga-gångssätt vid litteraturinsamling, med motivering till vald teori samt problem vid litteraturin-samling. Vidare definieras begreppet sponsring, följt av teorier kring sponsringens syfte inom idrotten samt ur mindre företags perspektiv. Den teoretiska referensramen avslutas sedan med studiens tolkningsmodell. Studiens resultat visar på att företagens syfte med sin sponsring till vissa delar skiljer sig åt, samtidigt som även vissa gemensamma mönster kan ses. Den visar att de motiv för sponsring som tidigare forskning tar upp, även till viss mån går att applicera på studiens deltagande företag. ERK-modellen förefaller dock sakna vissa delar för att vara ett fullständigt verktyg. Avslutningsvis kan vi fastställa att motiven till sponsring varierar från fö-retag till företag. Genom att i sitt sponsringsarbete ta detta i beaktning kan både företag och föreningar få mer i utbyte av varandra. Studiens huvudbidrag är att ge en överblick på vilka motiv företag i Trollhättan och Vänersborg har med sin lokala idrottssponsring. Ett intressant förslag till fortsatt forskning är att vidare undersöka idrottssponsring på lokal nivå, sätt ur för-eningarnas perspektiv

 • 877.
  Zhang, Xiaofang
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Customer engagement in tourism and hospitality company’s social media channels / marketing2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to provide empirical evidence of customer participation within tourism company's social media channels/marketing. It has explored what can be done to motivate their engagement intention and engagement behavior. Another purpose of the research is to find out factors which influence customer engagement behavior. Using a qualitative method and subsequent with the semi-structured interview, data were collected from 12 people who are social media user tourist in past year. Findings employ attitude and perceived behavior control from TPB model, self-centered motivation and altruism as the guide to understand motives and its influence factors leading to examine what drives customer engagement behavior. Empirical data shows that customer satisfaction with company and customer trust towards content from company social media channels/marketing is influence their attitude. Both self-centered motivation and altruism motivation are motives behind travel customer engagement when they engage with company social media in tourism & hospitality industry. Future researchers, they may can from a management point of view to investigate how to drive customer engagement with their social media channels/marketing.

 • 878.
  Zhuang, Aofeng
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Huang, Kai
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Exchange Rate Risk Management at Chinese Small- and Medium-Size Enterprises2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The topic of this thesis concerns how Chinese SMEs manage foreign exchange risk. Since the financial reform in 2005, China has adopted the managed floating foreign exchange system and Chinese companies have to face the risk bought by exchange rate. Chinese companies have realized the damage and loss, which is caused by foreign exchange exposure and it, is more essential for Chinese companies to build risk management for identifying, assessing and responding to foreign exchange risk. In general, there are financial hedging tools when companies respond to foreign exchange risk, such as forward hedging, option hedging and so on, and operating hedging tools can be potential options for Chinese SMEs to use. Compared to the large companies, Chinese SMEs have few resource and ability to build their risk management and few channels and tools to deal with foreign exchange risk and diminish the loss. There are researches that have been done on how SMEs deal with foreign exchange and the hedging tools these SMEs use. But only few research relates to Chinese companies and even few research talks about Chinese SMEs and how they conduct risk management and what tools they have. The purpose is to fill in this blank.

  This research adopts qualitative research strategy and is based on the interview with owner or financial managers of Chinese SMEs. Authors adopt a qualitative case study to collect empirical evidence and invite five interviewees for data collection. These Interviewees are CEO or financial managers of Chinese SMEs.

  Through the research, authors find the appreciation of Chinese Yuan (CNY) is the main threat to Chinese SMEs. Although most of Chinese SMEs have realized the foreign exchange exposure, only part of Chinese SMEs has risk management towards the risk. Most Chinese SMEs use operating hedging tools to deal with transaction exposure and economic exposure. But only part of Chinese SMEs can use financial hedging tools to handle transaction exposure because they have resources and ability to use these tools. In the other hand, forward hedging is chosen by most Chinese SMEs and the banks which have permission from government to offer forward service are the only channel for Chinese SMEs to use forward hedging tool. Lack of knowledge, resources and capability is main challenge for Chinese SMEs in forecasting future exchange rate, building risk management and conducting risk response to foreign exchange exposure.

 • 879.
  Zivanovic, Nikola
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Tran, Sara
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ledarstilar: en studie om vilken ledarstil som är mest optimal enligt medarbetarna2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka vilken ledarstil som är mest optimal enlingt medarbetarna, samt undersöka om någon av de befintliga linjecheferna på det undersökande företaget besitter de egenskaper som den optimala ledarstilen bygger på. Studien är viktig, inte minst för det studerande företaget, utan även för andra företag och deras chefer av anledningen att studiens resultat kan hjälpa och uppmärksamma företag till att lyssna på medarbetarna och vad de vill ha ut av deras linjechefer. Detta kan motverka konflikter och minska antalet medarbetare som är missnöjda med sina linjechefer.

  Vår empiriska data har baserats på en kvalitativ studie där vi har genomfört intervjuer med tre linjechefer och fem medarbetare i syfte att få ett yttrande och tankar om linjecheferna och deras ledarstilar. Vi har även gjort en observation av linjecheferna innan intervjuerna för att plocka upp viktig information och skapa oss en någorlunda bild för när respondenterna sedan svarade på våra frågor.

  Studien har resulterat i att en av linjecheferna hade egenskaperna av en transaktionell ledarstil medan de andra två hade egenskaperna av en transformell ledarstil vilket också var den mest optimala ledarstilen enligt medarbetarna.

 • 880.
  Åberg, Ulf
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Är gammal alltid äldst?: En jämförelse mellan yngre och äldre ledares ledarstil2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jag har i denna rapport studerat om det finns några skillnader mellan olika ledare beroende på deras ålder. Jag delade in respondenterna i tre olika ålderskategorier (unga, mellangamla, och gamla) och har sedan jämfört dessa kategorier med varandra. Som utgångspunkt beskrev jag hur vetenskaplig litteratur redogör för olika ledaregenskaper och olika ledarstilar. Som inledning förklarade jag skillnaden mellan chefskap och ledarskap, detta eftersom dessa begrepp lätt kan förväxlas. Chefskap innebär att man har fokus på att lösa uppgiften, och med ledarskap så har man även fokus på att utveckla medarbetarna, samt att dessa skall må bra och trivas på jobbet. I den valda litteratur redogjordes det för olika definitioner om vad ledarskap egentligen är, jag fann dock en tydlig röd tråd i de olika definitionerna och det var att ledarskap är en kombination av hur man löser uppgiften och vilken relation man som ledare har till sina anställda. Min utgångspunkt var att olika ledarstilar innebär hur kombinationen uppgiftsfokusering och relationen till anställda hanteras. Utifrån detta definierade jag fem olika huvudstilar som hanterar kombinationen uppgift/relation på olika sätt. När jag jämförde de olika ledarstilarna kom jag fram till att unga ledarna har mindre fokus på uppgiften jämfört med gamla ledarna, hos de mellangamla ledarna fanns det inget tydligt mönster. De unga ledarna hade någorlunda liknande ledarstil, en ledarstil med spår av en osäkerhet på vad man skall lägga fokus på. De mellangamla ledarna skiljde sig åt väldigt mycket, men hade till skillnad från de unga ledarna fokus på något område. De gamla ledarna liknade varandra och hade en fokusering som låg mest på uppgiften. När jag studerade olika ledaregenskaper var det tydligt att de unga ledarna jämfört med de gamla ledarna litade mer på sina anställda och lät dem agera mer fritt. Detta samtidigt som de utgick ifrån att medarbetarna skulle säga ifrån om de fick problem. Detta ligger i linje med att unga ledare har mindre fokus på uppgiften. Ytterligare skillnader var att unga ledare agerar mer kortsiktigt. De kommer också att lyssna mer på sina anställda innan de fattar beslut.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 881.
  Åkerström, Erik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hjerling, Sanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Att skapa ett attraktivt köpcenter: En studie av Tanum köpcenter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under hösten 2014 kommer Tanumshede i Bohuslän att få ett nytt köpcentrum. Totalt kommer Tanum Shoppingcenter ha över 65 butiker med en affärsidé om att vara ett nytt och modernt köpcentrum som erbjuder kunderna en lustfylld shopping. Problemet är dock att konkurrensen är stenhård om att etablera nya köpcentrum, vilket har inneburit att många köpcentrum i Sverige har tvingats lägga ner sina verksamheter. Med ovanstående problemområde har vi haft som syfte och forskningsfråga med uppsatsen att se vilka faktorer som blir viktiga för att göra Tanum Shoppingcenter till ett attraktivt köpcentrum för kunderna.

  För att få svar på studiens forskningsfråga och syfte har en intervju gjorts med shoppingcentrets projektansvarig och blivande centrumledare. Vidare har en enkät-undersökning gjorts i syfte om att kunna få svar på vad potentiella kunder till Tanum Shoppingcenter anser är viktiga faktorer för att ett attraktivt köpcentrum. Således har även olika teorier från flertalet olika forskare samlats in för att kunna besvara studien syfte och forskningsfråga.

  I studien framkom det att viktiga faktorer för att Tanum Shoppingcenter ska anses som ett attraktivt köpcentrum är att köpcentret ska kunna erbjuda kunderna ett attraktivt läge samt ha ett stort utbud av tilltalande butiker, restauranger och evenemang. Vidare behöver Tanum Shoppingcenter förstå sina kunders behov samt sina konkurrenters styrkor, svagheter, hot och möjligheter för att kunna skapa sig konkurrensfördelar på marknaden och på så vis öka sina chanser för att anses som ett mer attraktivt köpcentrum. Tanum Shoppingcenter behöver även arbeta med både plats- och sinnesmarknadsföring samt slutligen arbeta med andra aktörer och stå redo inför kommande utmaningar för att kunna anses som mer attraktiva på marknaden

 • 882.
  Åkesson, Ingela
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Organisatoriskt lärande i ett privat utbildningsföretag: En fallstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Organisatoriskt lärande eller kunskapsöverföring i organisationer är ett stort och brett ämne, där det finns att mycket att läsa och inhämta teori ifrån. Många studier görs också inom detta område för att finna nycklar till hur kunskapsöverföring ter sig. Begreppet lärande organisation har vuxit i popularitet genom åren mycket på grund av Peter Senge’s (1990) teorier i boken ’The fifth discipline – the art of the Learning Organization’ som anses vara en grundpelare i ämnet.  Syftet med denna uppsats är att se hur lärprocesserna tar sig uttryck i en organisation med koppling till fem temaområden ur teorin om lärande organisationer. Dessa är; ledarskap, kommunikation, reflektionsarbete, teamarbete och organisationskultur. I fallstudien undersöks således organisationens arbetssätt med kunskapsöverföring kopplat till valda temaområden.  Organisationen som undersöks är ett delägarstyrt mindre utbildningsföretag i Stockholm. Det har en platt organisationsstruktur. Företaget visar sig arbeta med kunskapsöverföring på många olika sätt utan att det finns direkt uttalat att det är något som är ett självändamål eller ett mål i sig. På det sätt som företaget är organiserat och drivs, så uppstår en kunskapsöverföring till stor del kopplat till att arbetet sker i små team som sätts samman utifrån arbetsuppgift. Dessa team förändras ständigt. När ett projekt är klart, upplöses grupperingen där dess deltagare formerar nya grupperingar baserat på nästa projekt. Studien identifierar även att organisationskulturen har ”högt i tak” och ”frihet under ansvar” som paroller.  Uppsatsens slutsatser är bland annat att kunskapsöverföringen sker i det dagliga arbetet i de olika moment som bygger en process och där människor interagerar för att uppnå så bra resultat som möjligt för att få processen effektiv och värdeskapande. Att arbeta tillsammans så nära som möjligt och att organisera arbetet i team som ser olika ut beroende på arbetsuppgift för stunden, underlättar för spridning av kompetens och kunskapsöverföring. 

 • 883.
  Årvik, Carin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Gig-ekonomi och gig-arbete: Digitalisering förändrar och utvecklar arbetsmarknaden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är skapa kunskap och förståelse för vad gig-ekonomin innebär och vad den får för konsekvenser för både de som utför arbete (gig-arbetare) och de som har behov av arbetskraft (inhyrande företag/ uppdragsgivare)

  Bakgrunden till det som benämns gig-ekonomi eller plattformsekonomi är den teknikutveckling som lett fram till att arbete idag kan utföras av vem som helst, var som helst under förutsättning att tillgång finns till digitala verktyg. Det skapas förutsättningar för att arbeta digitalt på ett helt annat sätt än tidigare och arbetet förmedlas via s.k. plattformsföretag som i sin tur inte tar någon aktiv del i uppdragen som förmedlas.

  Efter en inledande genomgång av de rättsliga förutsättningarna och den reglering som berör gig-arbete, följer en genomgång av de konsekvenser som aktuell forskning på området påvisat som effekter av gig-ekonomin. Denna kartläggning berör konsekvenser på ett generellt plan för de som tar gig-arbeten men även för de företag, uppdragsgivare, som tar hjälp av gig-arbetare.

  Föremålet för den empiriska studien som genomförts via semistrukturerade kvalitativa intervjuer har varit att höra de olika aktörer, totalt tio stycken, som agerar på svensk arbetsmarknad, vilka innefattar arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer, de som tar gig-uppdrag, de som anlitar gig-arbetare, plattformsföretag och ett par andra nära intressenter.

  Syftet med att intervjua dessa har varit att fånga deras erfarenheter och upplevelser för att belysa de konsekvenser som tidigare forskning visat på i ett svenskt perspektiv. Studien ger främst perspektivet från gig-arbetarna med specialistkompetens även om frågorna i övrigt handlar om konsekvenser generellt för gig-arbetare.

  Studien har till viss del bekräftat både de för- och nackdelar med gig-arbete, men även belyst frågorna ur ett svenskt perspektiv som beroende på samhällsstruktur och reglering kan skilja sig väsentligt åt från andra länder med andra förutsättningar på arbetsmarknaden. Det som gig-arbetarna främst uppskattar med gig-arbete är flexibiliteten och den främsta nackdelen är osäkerheten för tillflödet av kommande uppdrag. För uppdragsgivarna är kostnadskontrollen en framträdande orsak till att de väljer att anlita en gig-arbetare istället för att anställa. Till nackdelarna för uppdragsgivarna är att de riskerar att tappa kompetens internt samt att det kan ge konsekvenser för ledarskapet.

  Sammantaget är en av slutsatserna att gig-arbete är överlag är positivt för både gig-arbetare, för de med specialistkompetens, och för uppdragsgivarna. De stora förlorarna är konsultbolag och konsultmäklare som riskerar att bli överflödiga på en marknad där plattformsföretagen kan förmedla uppdrag på ett mer transparent sätt till gagn för såväl gig-arbetare som uppdragsgivare.

 • 884.
  Österberg, Nicole
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Framgångsrika ledarskapsstrategier i en organisationsförändring: Påverkan ur ett hälsoperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Organisationsförändringar är idag oundvikligt och ett måste för organisationer att följa konkurrenterna, omvärlden, globaliseringen och den ökade efterfrågan. Organisationer behöver utvecklas och följa förändringarna som sker på marknaden, som är allt från ekonomiska, teknologiska till förändrade förhållanden i branschen. När det kommer till processerna beträffande organisationsförändringar är det en negativ prägel på definitionen. Av resultatet har det påvisat att bristande i planering, analys och kommunikationen till viss del är avgörande faktorer till om en organisationsförändring anses framgångsrik eller inte. Vid valet av om ett visst ledarskap- eller ledarskapsstrategi påverkar organisationsförändringen har betydelsefulla faktorer framkommit, det finns inte enbart ett ledarskap som är framgångsrikt. Det handlar istället om att chef- respektive ledare behöver finna sin unika förmåga och förhållningssätt till sitt eget ledarskap. Det handlar om att visa på riktning, vision och mål. Att inspirera och motivera sina arbetstagare att både hitta och utveckla sin potential och tillit för organisationen. Att det finns en fungerade arbetsmiljö som resulterar till att hela organisationen upplever meningsfullhet och en känsla av sammanhang medför positiva hälsoaspekter för personalen och en eventuell framgångsrik väg mot en lyckad förändringsprocess.

 • 885.
  Öz, Rojin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Joffrey, Monika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Balanserat styrkort: En fallstudie om vilka problem som kan uppstå vid implementeringen av Balanserat styrkort i ett sjukhus.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Swedish healthcare systems have over the past decades experienced a major reorganization that involves reduction of costs and cuts due to the financial problems that the public health system faced. Healthcare was criticized because it was considered to be bureaucratic and inefficient (Funck, 2007). The solution to this problem was to focus on other measures rather than the economic measures, such as modernizing the healthcare instead of cutting down. Implementing a balanced scorecard in a public sector as a hospital, perceived as failures. This is due to several factors such as communication, knowledge and expected time are not taken into consideration when implementing the scorecard. The purpose of this study is to analyze how the balanced scorecard serves as an approach for controlling the hospital. The purpose of the study is to increase our knowledge and get better insight by examining the problems that may arise during the implementation of a balanced scorecard. The chosen method to this study is qualitative research with the influence of the inductive approach. Eight interviews were carried out at the Sahlgrenska University Hospital to get an overview about the selected topic. The chosen theory to the study is based on Kaplan and Norton's theories and other scientists as Funck, Assiri, Johnson and Atkinson. The study also applied research articles and literature in the theoretical framework. The study's research question is clarified as what types of problems can arise during the design and implementation of a balanced scorecard in hospitals. We have found that the balanced scorecard requires success factors such as communication, knowledge and learning, motivation, commitment, time management, a relevant and easy used scorecard and a clear vision, strategy and results for a successful implementation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 886.
  Bernhard, Iréne ()
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Olsson, Anna Karin ()
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  A Nordic Perspective on Co‐Operation for Sustainable Destination and Regional Development2015Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This research report contributes to a Nordic perspective on co-operation for sustainable destination- and regional development based on studies conducted within a Swedish-Danish Interreg project 2012-2014 (MARIFUS). An introduction chapter with major themes initiates this report followed by five chapters1 written by researchers from Aalborg University, Denmark (Incevida) and University West, Sweden (School of Business, Economics and IT). The purpose of this report is to give deeper nsights in Nordic destination and regional development by empirical case studies. These studies have been presented and discussed at seminars during international scientific conferences within regional science (the 16th Uddevalla Symposium 2013 in Kansas City, USA and the 17th Uddevalla Symposium 2014 in Uddevalla, Sweden) organized by University West. The contributions are nterdisciplinary in that sense that they are written by scholars from different scientific disciplines such as business administration, informatics, planning and culture studies. However, all scholars have a destination and/or regional perspective as a point of departure in the case studies conducted. The three-year project offered great opportunities to cross-border learning and applied research in close co-operation (Work integrated learning) with project partners and students.The studies are partly supported by the project MARIFUS “Maritime Inlands – past, present and future strengths” financed by the European Union Regional Development Fund (Interreg IV A). The editors express sincere gratitude to all authors and all partners of the MARIFUS project. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
15161718 851 - 886 of 886
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf