Change search
Refine search result
100101102103104 5101 - 5150 of 5182
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 5101.
  Zannakis, Mathias
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Department of Technology Management and Economics, Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Molander, Sverker
  Department of Technology Management and Economics, Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Johansson, Lars-Olof
  Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Perceived resource scarcity and environmental behaviors – how do they relate?2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Sustainability challenges largely have to do with valuing past, present and future resources. History is full of examples of humans and societies that threat, react to changes in, and preserve resources they depend on. However, there is surprisingly little research on attitudal or behavioral reactions to decreasing or increasing resource levels in the fieldof environmental studies. This study aims to investigate the impact of individual experience-based subjective evaluations of different types of resources on environmental attitudes and behavior. The study is explorative since the relation between subjective resources and environmental attitudes and behavior to our knowledge has never been investigated. There are good reasons to expect both negative and positive correlations between perceived scarcity of resources and environmental behavior (partly depending on what resource we have in mind). The theoretical model is based on an understanding of environmental behavior as a collective action problem based in a social dilemma. The link between perceived scarcity of resources and environmental attitudes and behavior is investigated in a survey to the Swedish public (N = 978), which also controls for people's social value orientation (SVO), subjective well-being, and generalized trust and trust in environmental institutions, as well as income, age and gender.

 • 5102.
  Zegwaard, Karsten E.
  et al.
  University of Waikato, Hamilton, New Zealand.
  Johansson, Kristina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Kay, Judie
  RMIT University, Melbourne, Australia.
  McRae, Norah
  University of Waterloo, Waterloo, Canada.
  Ferns, Sonia
  Curtin University, Perth, Australia.
  Hoskyn, Katharine
  Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand.
  Professional Development Needs of the International Work-Integrated Learning Community2019In: International Journal of Work-Integrated Learning, ISSN 2538-1032, Vol. 20, no 2, p. 201-217Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many governments are expecting higher education institutions to make strong links between the educationalofferings and employability while many employers are demanding graduates with prior workplace or community engagement before entering the workplace. As higher education institutions respond to these challenges, workintegrated learning (WIL) is increasingly seen as a powerful educational approach in developing and empowering work-ready graduates, with many institutions expanding their WIL offerings. With the expansion of WIL, however, comes the need for more staffing to resource the activity. The type of staff vary from practitioners (placement coordinators, field practitioners), teaching staff, researchers, and curricular designers, all of whom require a relevant skills set and knowledge. However, to date, professional development opportunities directly related to WIL have been limited, with most opportunities offered by some national associations providing webinars and workshops. Furthermore, little work has been undertaken to determine the actual professional development needs of WIL staff. Presented here are the findings of an online, international survey of 668 WIL practitioners which explores their perceived professional development needs.

 • 5103.
  Zejnalova, Diana
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Swebocka, Marlena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Högläsning i förskolan: med fokus på pedagogens förhållningssätt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är en kvalitativ studie som syftar till att ta reda på pedagogens intentioner med högläsning och bidra med en djupare insyn i förskolors läsvanor samt pedagogens förhållningssätt under högläsningsstunder. Vi blev inspirerade för ämnet under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vår upplevelse är att högläsning är en viktig del i förskolans verksamhet som barnen möter dagligen. Samtidigt uppmärksammade vi att pedagoger som använder sig av högläsning tenderar att ha olika syften med aktiviteten. Mot bakgrund av denna förståelse har vi bestämt oss för att studera forskning i form av artiklar, avhandlingar, rapporter och litteratur. De presenterade författarna i den tidigare forskningen redogör att högläsning kan vara en språkutvecklande aktivitet som gynnar barnens förståelseförmåga, kommunikationsförmåga och literacyförmågor i form av läs och skriv kompetenser. Den tidigare forskningen visar även att pedagogen och pedagogens förhållningssätt har en avgörande roll under högläsningsstunder. I studien utgår vi från sociokulturella aspekter. De centrala begreppen som vi har valt att fördjupa oss i är språk och kommunikation, den proximala utvecklingszonen och interaktion. Inom det sociokulturella perspektivet sker barnens lärande och utveckling genom samspel, interaktion och med hjälp av den mer kompetenta. I detta har språk och kommunikation en central roll. Metoden som används för att besvara studiens forskningsfrågor är kvalitativa semistrukturerade intervjuer, i vilka nio informanter deltar. Studiens resultat har visat att högläsning är en rutinmässig aktivitet som sker i samband med samling, fruktstund samt innan och efter lunch i förskolan. Pedagogerna var alla överens om att högläsningen är betydelsefull för barnen. Högläsning framställdes som en aktivitet som främjar barnens språk, uttal, ordförråd, literacyförmågor, den fonologiska utvecklingen och den kognitiva förmågan. Trots det visar resultatet att pedagogerna har olika syften med högläsningen. Fyra av nio informanter belyser att de använder högläsning i språkutvecklande syfte. De resterande beskriver däremot att de använder högläsning främst i lugnande syfte. Vidare har det framkommit att urvalet av litteraturen som ska läsas går till på olika sätt. Endast två pedagoger betonar att urvalet av litteraturen sker av barn utefter deras intressen. De resterande pedagogerna har däremot belyst att de väljer ut litteraturen som de anser är tilltalande på ett personligt sätt.

 • 5104.
  Zejnullahi, Dorentina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Ristic, Kristina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Unga röster om relationen med sina föräldrar: En kvalitativ studie2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie använder Antonovskys teori om känslan av sammanhang och Bronfenbrenners ekologiska systemteori för att utforska förälder-tonåring-relationen. Genom intervjuer med tio ungdomar, 17-19 år, utvalda via bekvämlighets- och snöbollsurval, undersöktes föräldrarnas engagemang och dess inverkan på ungdomars välbefinnande. Tematisk analys identifierar fyra huvudteman: socialt stöd och engagemang, brist på föräldrastöd, gemensam tid och den generella relationen med föräldrarna. Resultaten betonar betydelsen av föräldrars interaktion och stöd. Trots uppfattningar om otillräcklighet eller överkontroll, präglas en stark förälder-tonåring-relation av närvaro, stöd och öppen kommunikation. Studiens överensstämmelse med tidigare forskning förstärker trovärdigheten och tillförlitligheten i dess slutsatser om förälder-tonåring-dynamiken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5105.
  Zell Heder, Jennie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Höglund, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Främlingsfientlighet i skolan: en kvalitativ intervjustudie om hur rektorer hanterar främlingsfientliga idéer2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Främlingsfientlighet är ett ständigt debatterat ämne i media där det påstås att främlingsfientligheten hos barn och ungdomar ökar. Skolan har blivit en arena där främlingsfientliga organisationer kan rekrytera medlemmar. Vi är intresserade av att ta reda på hur rektorer hanterar detta. Den svenska yttrandefrihetsgrundlagen kan hamna i kollision med de demokratiska värderingar skolan skall arbeta med. Detta är ett intressant problem som behöver forskas i. I Ytterby vägrades en elev godkänt betyg i samhällskunskap då han vägrat arbeta med en elev av utländsk härkomst. Främlingsfientligheten sprider ut sig i de svenska skolorna och många elever kränks på grund av sitt ursprung.

  Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka hur rektorer hanterar främlingsfientliga idéer och yttringar i skolan.

  Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att få så detaljerade intervjuer och resultat som möjligt. Vi har intervjuat åtta rektorer i fyra olika kommuner.

  Resultat: Rektorerna är överens om att främlingsfientlighet handlar om kränkningar. De säger att det inte förekommer främlingsfientliga kränkningar i större utsträckning på deras skolor, men att främlingsfientligt klotter uppmärksammats på skolor med högre antal invandrare. Det är ovanligt att elever bär främlingsfientliga kläder eller symboler. Främlingsfientliga organisationer som försöker ta kontakt med elever eller personal på skolan är också ovanligt. Gränsen för vad man får säga och göra i skolan går vid när en person känner sig kränkt, detta är samtliga skolledare överens om.

  Rektorerna anser att främlingsfientlighet yttrar sig på en mängd olika sätt. Alla rektorerna tror att hemmet kan vara en källa där främlingsfientligheten gror. De tror även att kompisar, organisationer och media kan påverka. Skolledarna har svårt att bestämma vem som är det största problemet, elever med främlingsfientliga åsikter eller främlingsfientliga organisationer. De tror att det är en blandning av dessa. På de skolorna som har mycket invandrare tror rektorerna att främlingsfientligheten har ökat medan rektorerna på skolor med lite invandrare tror att det inte har ökat. Rektorerna tycker att man ska framhålla värdegrundsarbetet för att motverka främlingsfientlighet. De anser att man ska reda ut främlingsfientliga problem på individnivå. Skolledarna är helt överens om att yttrandefrihetslagen väger tyngre än skolans demokratiska värderingar. Samtliga skolor har en likabehandlingsplan som används men orden främlingsfientlighet eller rasism omnämns inte. Rektorerna tycker att de är väl insatta i de styrdokument som finns.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5106.
  Zetterdahl, Åsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Nilsson, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  SIS nya ledarskapspolicy: en kvalitativ intervjustudie2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under året 2021 utarbetade man en ny ledarskapspolicy inom myndigheten SIS utifrån att man gjort en medarbetarenkät. Policyn grundar sig i vad medarbetarna svarat i undersökningen. Denna studie är en kvalitativ studie som ska undersöka vilka erfarenheter chefer har att arbeta enligt den nya ledarskapspolicyn inom SIS (Statens institutionsstyrelse). 

  Vi har valt att göra ett intervjumaterial med chefer som jobbar inom myndigheten SIS. Frågorna är öppna frågor som respondenten svara på i skrift. Respondenterna har olika nivåer av chefskap inom myndigheten och vi har försökt göra en jämn könsfördelning. 

  Resultatet av studien påvisar att den transformativa ledarskapsprofilen är den ledarskapsstilen som är önskvärd hur en ledare inom SIS ska vara. Ledarskapspolicyn grundar sig inte i någon teori så studien är utformad utifrån att söka efter tidigare forskning inom ledarskap. Avsökningen av tidigare forskning landade i transformativt ledarskap där begreppen feedback, förmåga att handskas med problem som uppstår, involvera medarbetare i beslutsprocesser, förebyggande arbete av tydliga användbara rutiner och kommunikation blev centrala begrepp för denna studie.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5107.
  Zetterman, Anette
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Lundebacke, Madelene
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Gemenskapens betydelse för personer som är på väg ur ett långvarigt drogmissbruk: En kvalitativ studie kring deltagarnas egna perspektiv på gemenskap2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to gain a deeper understanding of the individual's own experiences on the way out of the abuse. The study was conducted with a hermeneutic / phenomenological approach in which qualitative interviews were conducted with five people including 2 women and 3 men. The selection criteria were that they'd had a long been abuse, and taken out of it for at least two years. Age ranged between 30 and 70 years, although their current living situation was diverse. It was difficult to find research involving individuals' experiences of the Community in relation to the road of drug abuse, hence it is still a relatively unexplored area which made it all the more interesting to study. In this study is the individual's experiences in focus to get a deeper knowledge and understanding of the phenomenon. The result showed the way out of drug abuse may look and be perceived and how the community has been, and is, an important part of this process. The motivation to get out of drug abuse differed for the respondents. Several expressed the fellowship of other former addicts was important to them as a motivation in your own process. To maintain contact with the families and especially their children have also served as support and motivation. The results also showed that their life today works well even if they are still in the process to remain drug-free. Most interview participants are now living drug free and are motivated to continue their journey in life with experiences of abuse that led to and that many of them want to help others who are in the same process.

 • 5108.
  Zetterman, Sophia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kallman, Pernilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Utomhuspedagogik i förskolan: En studie om pedagogers arbetssätt och perspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Enligt Dahlgren och Szczepanski (2004) är en pedagogik som äger rum inomhus det som förekommer mest i Sveriges förskolor. Författarna ställer sig kritisk mot detta eftersom utomhuspedagogik är en arbetsmetod som utgör grunden för barnen att lära med sinnena i ett utvidgat klassrum utan väggar. Pedagogerna sätter begränsningar för vad barnen får möjlighet och tillgång till i förskolorna. Naturvårdsverket (2011) menar att om pedagogernas beskrivning och åsikter av utomhuspedagogik skiljer sig från varandra kan detta tyda på att pedagogerna har olika upplevelser och erfarenheter av utomhuspedagogik sedan tidigare, vilket kan leda till att pedagogerna arbetar olika med utomhuspedagogik i förskolan. Vi vill därför undersöka pedagogernas beskrivning om utomhuspedagogik och hur dem arbetar med den.

  Syfte

  Vårt syfte med forskningsstudien är att undersöka om tidigare forskning inom utomhuspedagogik överensstämmer med verksamheten i förskolorna.

  Metod

  Vi har genomfört enskilda intervjuer på fyra olika förskolor. Två av förskolorna har en utomhuspedagogisk inriktning medan de andra två förskolorna mestadels spenderar tiden inomhus och inte har inriktning mot utomhusundervisning.

  Resultat

  Resultatet har visat att pedagogerna både beskriver och arbetar olika med utomhuspedagogik beroende på om det är en förskola som mestadels spenderar tiden inomhus eller en naturförskola. Två av de förskolorna i vår studie arbetade mestadels av tiden inomhus och de två andra var naturförskolor som arbetade den huvudsakliga av tiden utomhus. I de två förskolorna som främst spenderade tiden inomhus ser pedagogerna fler möjligheter och endast några svårigheter med att arbeta med utomhuspedagogik. I de två naturförskolorna ser de möjligheter och mer svårigheter med utomhuspedagogik. När de två förskolorna som var mestadels i inomhusmiljö vistas utomhus är det den fria leken som oftast styr vad som ska ske medan de två naturförskolorna är det mer aktiviteter och stationer som styr. Pedagogerna på samtliga förskolor beskriver utomhuspedagogik som ett läranderum utan ramar och att utomhuspedagogik främjar barnens lärande med sinnena eftersom naturen har en variation av redskap som stimulerar barnens fantasi till lek och lärande med oändliga möjligheter.

 • 5109.
  Zeyneb, Bekir
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Noura, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Prinsen som känslosam eller stark?: En kvalitativ innehållsanalys av skillnader i hur tre prinsar gestaltas i originalfilmerna i jämförelse med i de nyare filmerna2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Studien analyserar sex filmer av The Walt Disney Companys: Askungen (1950)med den nya versionen Berättelsen om Askungen (2015), Skönheten och odjuret (1991) medden nya inspelningen Skönheten och odjuret (2017) och Aladdin (1992) med nyutgivningen Aladdin (2019).

  Syfte: Syftet med studien är att jämföra hur Disneyprinsarna i tre originalfilmer och i tre nya spelfilmer framställs. För att analysera hur prinsarnas stereotyper konstrueras har denna studien utgått från tre konkreta frågeställningar. Analysen utgår från tre teoretiska utgångspunkter:genus, stereotyper och genuskontraktet.

  Metod: Studien använder sig av en kvalitativ innehållsanalys som handlar om att hitta teman i materialet som ska analyseras (Bryman, 2011, s. 190). De teman som vi ansåg vara lämpliga att studera var prinsens personlighet och karaktär samt prinsens relation till andra. Därefter konstruerades ett kvalitativt kodschema fram. I kodschemat undersöktes vi mönster som framkom i det valda materialet.

  Analys: I analysavsnittet har vi delat upp de äldre filmerna och de nyare filmerna. Analysen använder sig av både teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning för att undersöka prinsarnas personligheter och karaktärer samt för att analysera prinsarnas relationer med andra.Analysen visar att det förekommer stereotypiska drag och genusskillnader bland deras personlighet och deras relation till andra i båda verken.

 • 5110.
  Zietz, Susannah
  et al.
  Duke University (USA).
  Cheng, Emily
  University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina (USA).
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Durham, (USA).
  Deater-Deckard, Kirby
  Department of Psychological and Brain Sciences, University of Massachusetts, Amherst, MA 01002, (USA).
  Di Giunta, Laura
  Università di Roma “La Sapienza”, Rome, (ITA).
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University (USA).
  Gurdal, Sevtap
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Liu, Qin
  Chongqing Medical University (CHN).
  Long, Qian
  Duke Kunshan University (CHN).
  Oburu, Paul
  Maseno University (KEN).
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma “La Sapienza” (ITA).
  Skinner, Ann T.
  Duke University (USA).
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Steinberg, Laurence
  Temple University (USA) and King Abdulaziz University (SAU).
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University (THA).
  Uribe Tirado, L.M.
  Department of Psychology, Universidad de San Buenaventura, Medellín 050001, (COL).
  Yotanyamaneewong, Saengduean
  Department of Psychology, Chiang Mai University, Chiang Mai (THA).
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University (PHL).
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University and Emirates College for Advanced Education (ARE).
  Bacchini, Dario
  University of Naples “Federico II”, Neapel, (ITA).
  Chang, Lei
  University of Macau (MAC); Department of Humanistic Studies, University of Naples “Federico II”, Naples (ITA).
  Bornstein, Marc H.
  Child and Family Research, Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Public Health Service, Bethesda, MD, (USA).
  Positive parenting, adolescent adjustment, and quality of adolescent diet in nine countries2022In: Journal of Adolescence, ISSN 0140-1971, E-ISSN 1095-9254, Vol. 94, no 8, p. 1130-1141Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction We sought to understand the relation between positive parenting and adolescent diet, whether adolescents’ internalizing and externalizing behaviors mediate relations between positive parenting and adolescent diet, and whether the same associations hold for both boys and girls and across cultural groups. Methods Adolescents (N = 1334) in 12 cultural groups in nine countries were followed longitudinally from age 12 to 15. We estimated two sets of multiple group structural equation models, one by gender and one by cultural group. Results Modeling by gender, our findings suggest a direct effect of positive parenting at age 12 on a higher quality diet at age 15 for males (beta = .140; 95% CI: 0.057, 0.229), but an indirect effect of positive parenting at age 12 on a higher quality diet at age 15 by decreasing externalizing behaviors at age 14 for females (beta = .011; 95% CI: 0.002, 0.029). Modeling by cultural group, we found no significant direct effect of positive parenting at age 12 on the quality of adolescent diet at age 15. There was a significant negative effect of positive parenting at age 12 on internalizing (beta = -.065; 95% CI: -0.119, -0.009) and externalizing at age 14 (beta = -.033; 95% CI: -0.086, -0.018). Conclusions We founder gender differences in the relations among positive parenting, adolescents’ externalizing and internalizing behaviors, and adolescent diet. Our findings indicate that quality of parenting is important not only in promoting adolescent mental health but potentially also in promoting the quality of adolescents’ diet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5111.
  Zietz, Susannah
  et al.
  Duke University (USA).
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Durham, (ÜSA).
  Liu, Qin
  Maternal and Child Health, School of Public Health and Management, Chongqing Medical University, Chongqing 400016, (CHN).
  Long, Qian
  Global Health Research Center, Duke Kunshan University, Kunshan 215300, (CHN).
  Oburu, P. O.
  Maseno University, (KEN).
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma "LA Sapienza" (ITA).
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Skinner, A.T.
  Duke University, (USA).
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University (THA).
  Uribe Tirado, L.M.
  Department of Psychology, Universidad de San Buenaventura, Medellín 050001, (COL).
  Yotanyamaneewong, S.
  Department of Psychology, Chiang Mai University, Chiang Mai (THA).
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University (PHL).
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University and Emirates College for Advanced Education (ARE).
  Bacchini, Dario
  University of Naples “Federico II”, Neapel, (ITA).
  Bornstein, M.H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD 20810, (USA), UNICEF, New York, NY 10001, (USA), Institute for Fiscal Studies, London WC2R 2PP, (GBR).
  Chang, Lei
  University of Macau (MAC).
  Deater-Deckard, Kirby
  Department of Psychological and Brain Sciences, University of Massachusetts, Amherst, MA 01002, (USA).
  Di Giunta, Laura
  Università di Roma “La Sapienza”, Rome, (ITA).
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University (USA).
  Gurdal, Sevtap
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Household income loss, parental depression, and adolescent internalizing/externalizing behavior: A longitudinal study in seven countries.2021Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A large body of previous research using the family stress model has examined relations among economic pressure, parental psychological distress, and child psychosocial development. However, the impact of income loss changes in the broader macro-economic cultural context in which families are situated. For example, in countries with more generous social safety nets or where helping extended family members is more normative, income loss may be less predictive of parent and child psychosocial outcomes. This study examined the longitudinal links among the adverse event of severe household income loss, parental depression, and adolescent internalizing and externalizing behavior. Longitudinal data from 1,082 families in 10 cultural groups in seven countries (Colombia, Italy, Jordan, Kenya, Philippines, Thailand, and United States) were included. The data on income were collected between 2011 and 2013, a period when Italy was in recession and many of the other countries had just started recovering from a period or multiple periods of recession. Across all countries, when the child was 12 years old (referencing a 12 month period somewhere between 2011 and 2013), 14% of families had experienced a decrease in their household annual income by more than 25% (ranging from 4% of families in Colombia to 25% of families in Naples, Italy). A multiple-group structural equation model was conducted with 5,000 bootstrap replications. We constrained all paths to be equal across cultures and then used an iterative process of referencing modification indices to indicate whether to release a path in a specific culture. We then used chi square difference tests to assess whether the restricted model with equal paths was significantly worse than the alternative model allowing a loading to differ in one culture. The final model released an average of 4.5 paths per culture (out of a possible 27) and fit the data well (RMSEA=.040 90% CI: .016, .056; CFI/TLI=.971/.962; SRMR=.073) revealed that controlling for child gender, parental education, household income, former severe income loss, and age 12 internalizing and externalizing behavior, maternal depression (age 13) fully mediated the relation between a family experiencing severe income loss (age 12) and child internalizing behavior (age 14) in all cultures except the Philippines. However, paternal depression did not mediate this relation. There was no significant relation with any of the variables and child externalizing in any of the cultural groups. Additionally, we found in Thailand, household income (standardized within cultural group) moderated the relation between severe income loss and both maternal and paternal depression. This study largely found effects of severe income loss on maternal depression and child internalizing, regardless of the level of income before the loss, indicating that although those living in poverty may be the most vulnerable to adverse effects on child development, in 9 out of 10 cultures in the study, the effects of severe income loss on family stress did not vary as a function of household income. This finding supports policies such as Universal Basic Income and cash transfers, to potentially mitigate the effects severe income loss.

 • 5112.
  Zietz, Susannah
  et al.
  Duke University (USA).
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Durham, (USA).
  Liu, Qin
  Chongqing Medical University (CHN).
  Long, Qian
  Duke Kunshan University (CHN).
  Oburu, Paul
  Maseno University (KEN).
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma “La Sapienza” (ITA).
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Skinner, Ann T.
  Duke University (USA).
  Steinberg, Laurence
  Temple University (USA) and King Abdulaziz University (SAU).
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University (THA).
  Uribe Tirado, L.M.
  Department of Psychology, Universidad de San Buenaventura, Medellín 050001, (COL).
  Yotanyamaneewong, Saengduean
  Department of Psychology, Chiang Mai University, Chiang Mai (THA).
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University (PHL).
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University and Emirates College for Advanced Education (ARE).
  Bacchini, Dario
  University of Naples “Federico II”, Neapel, (ITA).
  Bornstein, Marc H.
  Child and Family Research, Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Public Health Service, Bethesda, MD, (USA).
  Chang, Lei
  University of Macau (MAC).
  Deater-Deckard, Kirby
  Department of Psychological and Brain Sciences, University of Massachusetts, Amherst, MA 01002, (USA).
  Di Giunta, Laura
  Università di Roma “La Sapienza”, Rome, (ITA).
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University (USA).
  Gurdal, Sevtap
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  A longitudinal examination of the family stress model of economic hardship in seven countries2022In: Children and youth services review, ISSN 0190-7409, E-ISSN 1873-7765, Vol. 143, article id 106661Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Family Stress Model of Economic Hardship (FSM) posits that economic situations create differences in psychosocial outcomes for parents and developmental outcomes for their adolescent children. However, prior studies guided by the FSM have been mostly in high-income countries and have included only mother report or have not disaggregated mother and father report. Our focal research questions were whether the indirect effect of economic hardship on adolescent mental health was mediated by economic pressure, parental depression, dysfunctional dyadic coping, and parenting, and whether these relations differed by culture and mother versus father report. We conducted multiple group serial mediation path models using longitudinal data from adolescents ages 12–15 in 2008–2012 from 1,082 families in 10 cultural groups in seven countries (Colombia, Italy, Jordan, Kenya, the Philippines, Thailand, and the United States). Taken together, the indirect effect findings suggest partial support for the FSM in most cultural groups across study countries. We found associations among economic hardship, parental depression, parenting, and adolescent internalizing and externalizing. Findings support polices and interventions aimed at disrupting each path in the model to mitigate the effects of economic hardship on parental depression, harsh parenting, and adolescents’ externalizing and internalizing problems. © 2022 Elsevier Ltd

 • 5113.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Fritidshemmet: en arena för estetisk verksamhet2024In: Fritidshemmets pedagogik i en ny tid / [ed] Haglund, Björn, Gustafsson Nyckel, Jan & Lager, Karin, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2024, 2., p. 225-236Chapter in book (Refereed)
 • 5114.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Borgström Källén, Carina
  Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet.
  Ferm Almqvist, Cecilia
  Södertörns högskola,.
  Framtidens musikklassrum: en posthumanistisk ingång för ökad jämställdhet2021In: Child and Youth Studies Conference University West November 4-5 2021 / BUV Konferens: Barnkonventionen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2021Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet för detta konferensbidrag är att diskutera hur ett sociomateriellt-, posthumanistiskt perspektiv kan vidga potentialen för könsjämlika blivanden i framtidens musikklassrum. Skolan som institution förändras långsamt, i motsats till det samtida samhället som präglas av rörlighet, förändring och oförutsägbarhet. Dagens och framtidens barn och elever som växer upp i detta postmoderna samhälle representerar olika könstillhörigheter och olika sociala, kulturella och kunskapsmässiga bakgrunder. Detta gör att de också har krav på en mer flexibel undervisning. Av Barnkonventionens 29e artikel framgår det att syftet med utbildning är att “…förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen…” Musikpedagogisk forskning visar dock att musikundervisning fortfarande präglas av konservativa traditioner som underblåser ojämlikheter mellan könen. Skolans musikundervisning utmanar således inte i tillräcklig omfattning ojämlika traditioner. Mot bakgrund av detta fokuserar föreliggande forskningsprojekt på hur musikundervisning i skolan kan förändras genom att anlägga ett posthumanistiskt perspektiv på framtidens musikklassrum. Utifrån studiens posthumanistiska teoretiska ramverk betraktas det framtida musikklassrummet som ett aktörsnätverk bestående av mänskliga-, sociokulturella- och materiella aktörer, där barnet/eleven som aktör är en ständigt föränderlig del av dessa sammanflätningar. 

   

   

 • 5115.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Holmberg, Ylva
  Malmö University, Malmö (SWE).
  Diskursiva konstruktioner i förskollärarutbildningars kurslitteratur om musik2023In: Musiikkikasvatus, ISSN 1239-3908, Vol. 26, no 1, p. 19-35Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Discursive constructions in pre-school teacher education course literature on music

  Changes in the education system might impact on how aesthetic activities are staged in preschool teacher education, where music constitutes one aspect. The academic discourse in preschool teacher education focuses on theory, reflection and text production. Consequently, the choice of course literature is becoming increasingly important. The focus of the present study was formed based on a lack of studies on course literature in music within a Swedish preschool teacher education context. More specifically, the aim is to study discursive constructions of music in prefaces to course literature in preschool teacher education. The study is based on a social constructionist perspective with a discourse analytical approach. The findings reveal four discourses: music in everyday life; preschool teachers as insufficiently knowledgeable and responsible; children as unproblematically generalized; and children as subjects with agency.

 • 5116.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Källen, Carina Borgstrom
  University of Gothenburg, Gotheburg, (SWE).
  Almqvist, Cecilia Ferm
  Södertörn University (SWE).
  Gender-equal Options for Musical Becomings in the Future Music Classroom: A Pilot Study Exploring “Thinking Outside the Box”2022In: International Journal of Education & the Arts, E-ISSN 1529-8094, Vol. 23, no 15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Gender inequality is a problem in western music education, but efforts to solve this problem in practice have thus far been insufficient. By adopting a post-human theoretical framework, this pilot study explores how music practitioners’ visions of a gender-equal classroom can be used to question, reverse, and reconstruct gendered traditions within music as an educational field. The aim is to increase knowledge about how gender-equal options for musical becomings could be realized in the future music classroom. As there is a lack of post-human studies in music education inspired by an explorative design, the current project offers a new methodological approach. The findings reveal entanglements of gender-equal identities through diverse socio-material and material representations. This gives recognition to the students in representing identity and gender, genre and style, enabling liquid self-images and identities to be shaped and re-shaped seamlessly.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5117.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lydell, Marie
  Halmstad University (SWE).
  Håman, Linn
  Halmstad University (SWE).
  Health and Well-being Among Immigrated Women in Higher Education: An Integrative Literature Review2023Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Society in general and higher education in particular need to find constructive strategies for the partly changed situation that the multicultural society entails. A successful integration promotes health and a new identity in the new society. Immigrant women´s experiences show aspects that influence their well-being and inclusion in society. Immigrant women encounter many barriers and are a group at high risk of marginalization in higher education. Hence, increased insight into immigration research is significant for the organization of higher education, especially focusing on women´s health and well-being within this area.

  Purpose of the study: The purpose is to provide an overview of experienced health and well-being among immigrant women in the context of higher education and the possible facilitators and barriers they encounter.

  Methods: This study was designed as an integrative literature review. Databases were searched for international scientific articles. The final material comprised 14 empirical articles published in peer-reviewed journals. Also, a manual search was conducted, involving checking reference lists of the collected articles.

  Findings: The findings showed that immigrant women in higher education are perseverant. According to women’s experiences, higher education studies challenged traditional gender roles and created tensions. The women described stress and anxiety during their studies

  Conclusion: Several problematic aspects related to health and well-being were evident for immigrant women in higher education, while possible facilitators appeared to be less prominent and need further exploration.

 • 5118.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Murphy, Colette
  Trinity College Dublin Irland.
  Synergies in subject parallels: Coteaching “music-drama”2021In: Hungarian Educational Research Journal, E-ISSN 2064-2199, Vol. 11, no 1, p. 1-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This case study contributes with a new coteaching design, in which experienced teachers from two different aesthetic subjects are planning, teaching and evaluating together in higher education, more specifically in general preschool teacher education. The aim of the study is to analyse how two drama teachers and a music teacher reflect on their coteaching. Coteaching, when teachers teach together with shared re- sponsibility to meet their students’ learning needs, is a pedagogical approach to enable an active learning process. Research and practice in coteaching have emerged, mostly designed with coteachers within the same subject. However, more research is needed about teachers from different subjects coteaching together. The theoretical framework is sociocultural, with special emphasis on aspects of learning from ‘the other’ in praxis by working in a zone of proximal development (ZPD). Analysed data consist of field notes and audio-recorded teacher group conversations. Main findings show synergies in subject parallels, based on the analysis of coteachers’ reflections as learning processes within their ZPD. In conclusion, a major contribution in terms of synergy in coteaching appears in subject parallels related to specific subject matter concepts, where music and drama are intertwined in the classroom as “music-drama”, as a new dimension. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5119.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Helene
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Smedley, Jo
  Halmstad University (SWE).
  Musicianship and Personal Knowledge Management2022In: European Journal of Philosophy in Arts Education, ISSN 2002-4665, Vol. 7, no 2, p. 161-190Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In today’s information focused world, most days involve contact with some form of screen and keyboard for work and leisure purposes. Learners must be dexterous and agile to effectively respond to shifting labour market requirements reflecting fastchanging technological needs and expectations. Information is available in a myriad of forms and successful engagement requires effective and efficient skills and understanding. With this background, this paper asserts that a musical skill set broadens the way that learners subsequently engage with and manage their information acquisition and use. This provides a broader base for ongoing knowledge management. Using philosophical and reflective approaches, it draws on life experiences from arts education by way of a duoethnographic approach. Two narratives provide insights of individual experiences, subsequent acquisition and engagement with information and consequent enhanced knowledge. These are analysed using a personal knowledge management model, providing a visualisation approach to the collaboration through knowledge sharing. The dialogic results demonstrate how the background of musical competence enriched subsequent learning capability in structuring and operationalising knowledge acquisition and management.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5120.
  Zinger, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Vem är jag och vart hör jag till?: En systematisk litteraturstudie om hur barn i transnationella familjer konstruerar sin identitet2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In line with the rise of globalization, the number of transnational families is increasing. This means that more and more children and young adults navigate between different social and cultural contexts where they encounter linguistic, cultural and social differences that affect their identity development, belonging and well-being. By being aware of and understanding these consequences, we can create the conditions to provide the right support and help to children in transnational families.

  Purpose: This study examines how children and young adults in transnational families construct their identity based on multiple cultural backgrounds and what opportunities and challenges they face in their everyday lives.

  Method: This study is a systematic qualitative literature study with social constructionism as a theoretical approach and includes 14 scientific articles.

  Results: Research shows that children and young adults in transnational families actively shape their identity by navigating between different social and cultural contexts. This process opens up opportunities for increased understanding, creativity and intercultural competence through exposure to different cultures and languages. At the same time, they face challenges that may include the loss of social networks and the experience of discrimination. Identity formation is influenced by factors such as family background, cultural origin, geographic location, social network and language skills, as well as individual experiences.

 • 5121.
  Zito, Andreina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Värmerekord och klimatprotester: en kvalitativ studie om hur svensk tidningspress gestaltar klimatförändringar2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Klimatförändringar är en verklighet som påverkar hela vår planet. Temperaturen höjs, havsnivåer stiger, skogar brinner ned och djurarter slås ut (WWF, 2019). Frågor som berör miljö och klimat är en av vår tids mest centrala frågor och hos allmänheten har engagemanget ökat och rapporteringen om klimatförändringar har ökat de senaste fem åren i svensk tidningspress (Vi-skogen, 2019).

  Syfte: Syftet i denna studie är att granska hur klimatrapporteringen i svensk tidningspress gestaltades under sommaren 2019 utifrån gestaltningsteorin. Då klimatförändringar är ett växande fenomen i medier är det viktigt att granska vad de förmedlar till läsarna. I föreliggande studie har nyhetsartiklar, som publicerats i Aftonbladet och Dagens Nyheter, analyserats för att få en djupare vetskap i hur svensk tidningspress framställer fenomenet klimatförändringar.

  Metod: Studien utgår från en kvalitativ textanalys. Fokus är att analysera och synliggöra fyra stycken gestaltningsramar i tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter.

  Resultat: Analysen visar att artiklarna som har analyserats framställer en eller flera av gestaltningsramarna när tidningarna rapporterar om klimatförändring. Det går att urskilja att klimatförändringar främst framställs utifrån ett mänskligt intresse, där privata aktörers inställning till klimatförändringar skildras, och sällan som ett ekonomiskt fenomen. Tidningarna gestaltar även klimatförändringar utifrån ett ansvarsperspektiv och det kan också vara ett konfliktskapande fenomen där två eller flera parter är oeniga.

 • 5122.
  Zito, Andreina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Åberg, Mikael
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  ”En annorlunda undervisningssituation”: Svensklärares upplevelser av omställningen till undervisning på distansunder covid-19-pandemin2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under våren 2020 ställde Sveriges skolor om från när undervisning till fjärr- och distansundervisning på grund av den rådande covid-19-pandemin. Arbetssituationen för Sveriges lärarkår har förändrats och undervisning på distans är numera ett faktum. Detta har skapat nya möjligheter i undervisningen, men även ny problematik. I skrivande stund finns det ett fåtal studier som publicerats som också undersökt omställningens påverkan, exempelvis hur rektorer och elever upplevt omställningen, och vår avsikt är att föreliggande studie också ska bidra till en ökad förståelse av fenomenet. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare i svenskämnet har upplevt omställningen till fjärr- och distansundervisning under covid-19-pandemin och hur de upplever att de har lyckats säkerställa ett allsidigt och rättvist bedömningsunderlag gentemot eleverna.Studien ämnar även att belysa hur undervisningen har fungerat utifrån de nya restriktionernaoch vilka stödstrukturer som utformats för att hantera situationen. Metod: Studien utgår från ett kvalitativt perspektiv, där vi genom samtalsintervjuer av lärare ämnat ta reda på deras upplevelser av omställningen från när undervisning till fjärr- och distansundervisning. Samtalsintervjuer kan således bidra till en mer djupgående beskrivning av fenomenet, eftersom kvalitativa undersökningar utgår från subjektets upplevelse och tolkning av verkligheten. Resultat: Analysen av samtalsintervjuerna visar att det finns både positiva och negativa förändringar i undervisningen som omställningen bidragit med. Exempelvis har vi numera en lärarkår som är mer digitalt kunniga och underlaget för bedömningar verkar till stor del vara av textuellt slag. Muntliga moment har en tendens att få minskat utrymme eller skjutas framåt ihopp om mer när undervisning i framtiden. Att fåtal elever väljer att ha kameran påslagen upplevs påverka samspelet mellan lärare och elever, vilket bidragit till en förändrad dynamik i det virtuella klassrummet.

 • 5123.
  Zobel, Wendelin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Ämnet svenska, till vilken nytta?: En jämförelse mellan gymnasieelevers och gymnasielärares uppfattning2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Trots att dagens läroplan ger möjligheten att individualisera undervisningen, uppstår ändå skillnader mellan lärares och elevers syn på vad ämnet svenska innebär. Ett nyttoperspektiv ger större möjligheter att finna vilka skillnaderna är. Vid inhämtande av kunskap är motivationen en viktig faktor, där intresset är en viktig beståndsdel. Nyttan kan här ses som en motivationsfaktor.

   Syftet

   Att få en djupare förståelse och jämföra lärares och elevers uppfattning kring nyttan med ämnet svenska, vad de anser är viktigt och oviktigt, eller vad man lägger tyngdpunkten på i förhållande till läro- och kursplanen.

   

  Metod

   

  Undersökningsmetoden har varit kvalitativ med ett bekvämlighetsurval som grund. För att kunna få svar på frågeställningarna har fyra behöriga gymnasielärare och fyra gymnasieelever intervjuats. Metoden är vald för att ge en djupare förståelse av lärarnas och elevernas uppfattningar kring ämnet.

  Resultat

  Resultatet visar att uppfattningarna kring läroämnet svenska är individuella, både bland lärare och elever. Vissa skillnader mellan elevers och lärares syn kan urskiljas. Lärarna har en allmänt sett mer bred och djup definition av kunskap, eleverna har en mer ytlig, färdighetspräglad kunskapssyn. Lärarna lägger tyngd på färdighets- och bildningskunskaper, där läsandet och skrivandet är en viktig beståndsdel, medan eleverna efterfrågar en större betoning på muntliga kommunikationsfärdigheter som har anknytning till deras individuella intressen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5124.
  Zwedberg, Sofia
  et al.
  Sophiahemmet University, Department for Health Promotion Science, Lindtstedtsvägen 8, Stockholm 114 86, Sweden; Karolinska University hospital, Solna. Children´s & Women´s Health Theme PA Pregnancy Care and Delivery, Karolinska Universitetsjukhuset Solna, Karolinska vägen, Solna 171 76, Sweden.
  Forslund Frykedal, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Linköping University, Department of Behavioral Sciences and Learning,Linköping, Sweden.
  Rosander, Michael
  Linköping University, Department of Behavioral Sciences and Learning,Linköping, Sweden.
  Berlin, Anita
  The Division of Nursing Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Barimani, Mia
  The Division of Family Medicine and Primary Care, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden; Academic Primary Care Centre, Region Stockholm, Solnavägen 1 E, 113 65, Stockholm, Sweden.
  Midwives' experiences as preceptors and the development of good preceptorships in obstetric units2020In: Midwifery, ISSN 0266-6138, E-ISSN 1532-3099, Vol. 87, article id 102718Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To study midwives' experience in their role as a preceptor and their perception on how to best support midwifery students in obstetrics units. Obstetric units are an important learning area for student midwives but knowledge on how to become a good midwife preceptor is limited. Design: This qualitative study explores midwife preceptors' experience of supervising midwifery students in three obstetric units in Sweden. Following ethical approval seventeen midwife preceptors were inter- viewed and data were analysed thematically. Findings: Thematic analysis of the interviews resulted in the identification of two themes and five sub- themes: (1) self-efficacy in the preceptor role which involves (a) being confident in the professional posi- tion and (b) having the support of management and colleagues and (2) supporting the student to attain self-confidence and independence which entails (a) helping the student to grow, (b) facilitating reflection in learning situations, and (c) "taking a step back". Key conclusion: Good preceptorship occurs when midwives achieve full self-efficacy, when they master the preceptor role, and when they have enhanced their abilities to help, the student reach confidence and independence. Implications for practice: Health care organisations needs to develop and support midwifery preceptor- ships

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5125.
  Zárate, Christian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Filosofin i barn- och ungdomslitteraturen: en studie kring filosofiska tankegångar i Nalle Puh, Liftarens guide till galaxen, Hungerspelen och Flugornas herre2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att undersöka om barn och ungdomslitteraturen tillägnat sig filosofiska tankegångar och hur detta har utryckts i fyra skönlitterära verk. Barnlitteraturen används i skolan framförallt för att öka läsförståelse och ordkunskap. I denna studie har jag pekat på att litteraturen även kan föra fram filosofiska idéer. Uppsatsen kan fungera som en vägvisare till hur filosofiska idéer kan hämtas från skönlitteraturen och på så sätt exemplifiera dessa med hjälp av litteraturen, men också hur vi på samma sätt kan göra litteraturen mer begriplig med hjälp av filosofiska exempel. Uppsatsen har visat att barnlitteraturen innehåller djupa och intressanta filosofiska tankegångar. Både äldre och nyare barnlitteratur kan därför med fördel användas i skolan för att introducera filosofiska begrepp på ett stimulerande sätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5126.
  Zárate, Christian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Rester från det förlorade paradiset: En studie om den fridfulla viloplatsen som metafor och filosofisk idé i den post-apokalyptiska fiktionsberättelsen Hungerspelen2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract: Forskaren Andreas Nyströms litteraturvetenskapliga doktorsavhandling Places of Rest in Worlds of Ruin - Havens in Post-Apocalyptic Fiction (2021)undersöker fridfulla platser i post-apokalyptiska berättelser efter civilisationens undergång och fall. Nyström (2021) beskriver de troper som belyser dessa platser, som fridfulla oaser, eller paradisiska miljöer där karaktärerna kan vila och återhämta sig. Med hjälp av den dystopiska ungdomslitterära berättelsen Hungerspelen (Collins, 2008, originaltitel: The Hunger Games) undersöker studien de troper som belyser dessa fridfulla oaser i det litterära verket. Analysen av den fridfulla platsen i Hungerspelen (2008) är studiens huvudfokus och skogen som huvudkaraktären Katniss Everdeen vistas i representerar berättelsens fridfulla oas. Uppsatsen besvarar även frågan om hur den fridfulla platsen har fungerat metaforiskt och filosofiskt i verket. Analyser av Hungerspelen (2008) och liknande ungdomsromaner kan vara fruktbara i litteraturundervisningen, då karaktärerna och många av de teman som ett ungdomslitterärt verk som detta lyfter fram är bekanta och relevanta för gymnasieelever och öppnar därmed upp för diskussioner kring fler tematiska möjligheter som verket kan tänkas innehåll.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5127.
  Zöger, Sigyn
  et al.
  Göteborg University, Sahlgrenska University Hospital, Section of Psychiatry.
  Erlandsson, Soly
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Svedlund, Jan
  Göteborg University, Sahlgrenska University Hospital, Section of Psychiatry.
  Holgers, Kajsa-Mia
  Göteborg University, Sahlgrenska University Hospital, Section of Audiology.
  Benefits from group psychotherapy in the treatment of severe refractory tinnitus2008In: Audiological Medicine, ISSN 1651-386X, E-ISSN 1651-3835, Vol. 6, no 1, p. 62-72Article in journal (Refereed)
 • 5128.
  Ängteg, Sara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Livsnöjsamhet och förlåtelse hos den svenska befolkningen2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background. Life satisfaction and trait forgiveness have shown importance to the individual mental health in the field of positive psychology. Research concerning the correlation between life satisfaction and trait forgiveness have never been researched in a nationwide study on a Swedish population. 

  Material and method. The national representative SOM-enquiry from 2019 was used to study the relationship between life satisfaction and trait forgiveness. In total 3,500 individuals between the ages of 16 and 85 was selected (simple random sampling). A total of 1,514 respondents reported on every question (including the control variables). Multiple regression analysis with 5000 bootstrap iterations was used to study the correlation and control for the background variables. 

  Results. A weak positive correlation was detected between life satisfaction and trait forgiveness even after the result was controlled for gender, age, ethnic upbringing, education, and income.

  Conclusion. Trait forgiveness is potentially a health promotion that together with life satisfaction should be considered to promote the individual mental health. 

 • 5129.
  Ärleskog, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Brukarinflytande - en fråga om att bruka makt: En kvalitativ studie om brukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie avser att öka förståelsen för hur boendepersonal ser på och arbetar medbrukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar. För att kunna göra detta formulerades tre forskningsfrågor, vilka avser att undersöka boendepersonals syn på syftet med brukarinflytande, deras upplevelse av hur de kan främja respektive hindra förutsättningar för brukarinflytande samt vilken påverkan brukarinflytande kan ha på deras arbete. För att kunna besvara studiens frågeställningar har fem kvalitativa intervjuer genomförts med personal på boenden för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Studien har vidare analyserats utifrån följande teoretiska utgångspunkter; det relationella maktperspektivet, Franzéns makttriangel, den professionella makten och brukarrollen, handlingsutrymme samt paternalism och empowerment. Resultatet visar att brukarinflytande har en föränderlig karaktär och varierar i utformning och styrka beroende på kontext och brukarens personliga förutsättningar. Det framkommer flera argument för brukarinflytande. Vissa syftar till att öka brukarnas empowerment och främja deras återhämtning, dessa kan i hög grad kopplas till olika kategorier av brukare. Andra syften gynnar verksamheten och boendepersonal. Resultatet visar vidare att inte heller arbetet med brukarinflytande är helt okomplicerat. I detta arbete återfinns flera hindrande faktorer och aktörer på olika nivåer. Hindren påverkar vidare hur boendepersonal kan använda sin professionella makt och sitt handlingsutrymme i arbetet med brukarinflytande. Det finns också argument för att boendepersonal ibland begränsar eller hindrar brukarinflytande, exempelvis att det sker med hänsyn till brukarens bästa. Resultatet visar att det finns personal med paternalistiska förhållnings- och arbetssätt, vilka utgör hinder för brukarinflytande. Genom kommunikation kan boendepersonal dock skapa förutsättningar för brukarinflytande i personalgruppen, på så sätt kan den stigmatiserande diskursen om personer med psykiska funktionsnedsättningar ifrågasättas. Vidare visar resultatet att boendepersonal även kan främja brukarinflytande genom att öka brukarnas empowerment samt genom att inta ett empowermentinriktat förhållningssätt. Detta balanserar makten i relationen och möjliggör en mer jämlik relation, vilket uppfattas främjande. Boendepersonal kan också främja förutsättningarna för brukarinflytande genom att välja hur de ska hantera sitt handlingsutrymme, exempelvis genom att avsätta tid för brukarinflytande. Resultatet visar vidare att boendepersonals upplevelse av hur brukarinflytande påverkar deras arbete beror på inflytandets utformning. Det är dock tydligt att brukarinflytande ställer ökade krav på boendepersonal och deras arbete, vilka många gånger upplevs svåra att tillmötesgå på grund av tidigare nämnda hinder. Brukarinflytande kan också ha en positiv påverkan för boendepersonals arbete, dels då det kan underlätta arbetet och fylla en vägledande funktion och dels då det fyller en bekräftande och utvecklande funktion. Min slutsats är vidare att brukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar varken är självklart eller enkelt. Men genom att öka förståelsen för det studerade området kan studien förhoppningsvis stimulera till reflektion och diskussion hos anställda inom socialt arbete, vilket kan främja förutsättningarna för brukarinflytande för personer med psykiska funktionsnedsättningar

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5130.
  Ärleskog, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Strukturella villkor: En åldersfråga: En kritisk åldersstudie om barns strukturella villkor utifrån kommunala hemsidors information om behandling vid spelproblem2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study aims to, through a critical age perspective, describe and illustrate the structural conditions of the age category of children based on the information about treatment for gambling problems provided by municipal websites. The study has a quantitative character and in order to answer the study's questions, a content analysis of municipal websites (N = 119) was conducted. 52,1% of those websites contained information on treatment for gambling problems (n = 62). The result showed a statistically significant difference in the distribution regarding information by municipal websites on treatment for gambling problems ( χ² = 9,478a , df = 2, p = ,009) and treatment methods ( χ² = 13,400a , df =2, p = ,001) between the structural age categories. Throughout, age as an organizing principle was updated, and the age category of children was directed to information about treatment for gambling problems through municipal websites to a considerably lower extent than other age categories. This brought to light an age hierarchy and from a children perspective it is possible to state that children's structural conditions were unequal. When this was consistent, it is reasonable to assume that there is systematic inequality, which raises social stratification.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5131.
  Åberg, Linnea
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Interprofessionellt arbete och standardisering: spänningar i kvalitetssäkring av samhällsorientering för nyanlända2020In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 26, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Integrationssatsningar riktade till nyanlända har kritiserats för att sakna likvärdighet och ha svag kunskapsbas. Krav har ställts på åtgärder för att höja kvaliteten på satsningarna. Den här artikeln handlar om det interprofessionella arbetet för att ta fram ett standardiserat, nationellt informationsmaterial för att förbättra samhällsorientering för nyanlända. I studien som genomförts följdes processen när olika yrkesgrupper tillsammans arbetade med att ta fram materialet om det svenska samhället. Analysen visar hur arbetet präglades av att de olika grupperna orienterade sig mot olika delmål: att skapa det vetenskapligt korrekt, det pedagogiskt förenklade, det politiskt neutrala eller det relevanta för de nyanlända.

 • 5132.
  Åberg, Linnea
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Möjligheternas horisont: om socialpedagogik, förändring och framtid2018In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 48-65Chapter in book (Other academic)
 • 5133.
  Åberg, Linnea
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  The problem-presentation in integration work: Construction of information needs for newly arrived immigrants2016In: 44th NERA Congress is ‘Social Justice, Equality and Solidarity in Education?, 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Today people migrate and leave societies that cannot secure human life and safety, where one's worth as a human is being violated. People are fleeing not only from, but also to places. When arriving to a new society it needs to be described, to make it possible to meet it and act in it. In dialogue and interaction with groups, society therefor must find and describe models for inclusion. In Sweden, as residence permits are obtained, so called ‘integration workers’ are engaged in Civic Orientation, to support the process by means of which individuals are to become knowledgeable enough to exert their agency as citizens (knowing your rights and obligations).

  The overall object is to create linkages between the state and the ‘newly arrived immigrants’. Civic orientation is a course for 60 h, regulated by Swedish law and EU has given directions that every member state is supposed to have some form of civic education, but every country is responsible for organizing and develop their own content. Often, in Sweden, the integration workers themselves have immigrated to Sweden and the course is given in the mother tongue of the immigrants.

  This study is a workplace study with interest in professional knowledge to create stable and flexible knowledge in the work, understood as how the workers construct relevance for their doings in interaction. In this study the specific interest is to understand the construction of newcomers' information needs, the problem being worked with. The need of information is understood as not given or static, but as a (re)produced in regular social practices (Edwards, 2005), and both integrationworkers and newcomers mutually orient to a set of ideas when constructing needs. The analytical interest is also to outline how some views is made more significant or more authoritative with respect to the matter at hand (Heritage and Raymond, 2005).

  In reasoning about needs, the access to countries, as epistemic domains is often used to make claims about what kind of information that is needed. In other words, the country that the immigrants comes from is often arranged to be the source of knowledge. The data material was generated through video recordings and interviews over a period of 1.5 years, from backstage (workmeetings) and frontstage work (with ‘newly arrived immigrants’). I identify two patterns that are analytically distinctive when looking at how the problem- presentation in civic orientation is negotiated. Either is it the knowledge about the Swedish society that is the matter at hand, or is it to educate those who have not yet come to a certain ´understanding´. This are two very different worktasks, but they seems to be connected in the practice.

 • 5134.
  Åberg, Linnea
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Transforming Biographical Experience into Occupational Accountability: Paraprofessional Integration Workers’ Efforts to Professionalise Integration Support in Sweden2022In: Nordic Journal of Migration Research, E-ISSN 1799-649X, Vol. 12, no 4, p. 396-412Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Integration support is a rather new professional field, and it is common for paraprofessionals (PPs) with personal migration experiences as their main qualification to perform the work without having a job description, education or ethical principles to follow. In previous research, migration experiences have been contested as a professional competence and criticism has been raised about a lack of professionalism. Organisational professionalisation directed from above – such as education, guidelines and standardisation – has been requested. This study raises questions about occupational professionalisation from within, from the working group itself. Based on workplace learning theory, the study explores how a working group of 30 PP integration workers in Civic Orientation are enhancing occupational capacities jointly. They identified a lack of client responsiveness as a problem and developed an explanatory model where their own biographical experience of migration (themselves as former migrants or their family members and recollections of their former ‘home country’) play a crucial role. Thus, the results indicate that one’s own migration experience can be a part of and a motivator for occupational professionalism of PPs if it is allowed to be collectively reflected on, critically scrutinised and contextualised.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5135.
  Åberg, Linnea
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mäkitalo, Åsa
  University of Gothenburg, Department of Education, Communication aznd Learning, PO Box 300, S-40530 Gothenburg, Sweden.
  Integration work as a situated communicative practice: Assuming, establishing and modifying cultural differences2017In: Learning, Culture and Social Interaction, ISSN 2210-6561, E-ISSN 2210-657X, Vol. 15, no Supplement C, p. 56-68Article in journal (Refereed)
 • 5136.
  Åberg, Linnea
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tryggvason, Nina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Familjecentralers och diakoners utkantsarbete och innovationer: rättighetsarbete som motvikt till institutionell rasism2021In: Rasism, antirasism och socialt arbete i spåren av migration / [ed] Jesper Johansson, Åsa Söderqvist Forkby, Ulrika Wernesjö, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, p. 211-239Chapter in book (Other academic)
 • 5137.
  Åberg, Linnea
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Winman, Thomas
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  The arguing processes of developing standards: to win hearts and minds of the users2016In: Nordic ISCAR 7th conference: A Nordic Perspective on the Cultural and the Activity Approach in Theory and Practice, 2016Conference paper (Other academic)
 • 5138.
  Åberg, Linnéa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Romska kvinnor intersektionalitet och samhällsförändring: en studie av sju romska kvinnor som medverkar i ett integrationsprojekt2006Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att studera unga romska kvinnors identitetsskapande i det senmoderna svenska samhället, utifrån de sociala markörerna; kön, etnicitet och klass. Med uppsatsen vill jag även bidra till att nyansera synen och fördjupa diskussionen om romska kvinnors framtid i Sverige. Min studie utgår från sju romska kvinnor som ingår i ett kooperativt integrationsprojekt som ska leda till möjligheten att få ett arbete. Jag har använt mig av teorier om intersektionalitet, kön, klass och etnicitet, för att kunna studera hur dessa intra-agerar och påverkar varandra då kvinnorna (åter)skapar sina identiteter för att förändra sina positioner i samhället. Jag har också använt mig av fakta för att skapa en förförståelse om romers situation och diskriminering i det svenska samhället. Mitt empiriska underlag för uppsatsen bygger på material som är insamlat genom kvalitativa metoder som gruppintervjuer, enskilda intervjuer och observationer. I utredningar om romers marginalisering, upplever jag att det i allt för stor utsträckning fokuseras på "etnicitet". För att få en förståelse för hur kvinnorna förhåller sig till diskriminering och utanförskap måste vi ta hänsyn till intersektionen kön/klass/etnicitet. Vad jag har kommit fram till i min studie är att de sju kvinnorna aktivt skapar vad romskkvinna är. Eller som de själva benämner sig; Moderna romska kvinnor. De har skapat strategier för att förhålla sig till den diskriminering som de möter. För kvinnorna innebär arbete inte bara en ekonomisk förbättring, utan det leder även till jämställdhet och integration i samhället.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5139.
  Åberg, Linnéa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Standardiseringsarbetets kollektiva praktik: En studie om att kvalitetssäkra integrationssatsningen Samhällsorientering för nyanlända2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Societal efforts to support the integration of newly arrived immigrants have been repeatedly highlighted in the political debate in Sweden and they are described as inadequate and ineffective. Demands have been made for improvements and one of the designated efforts is Civic Orientation (CO). The Civic Orientation programme is a course about Swedish society, targeting newly arrived refugees and their relatives who have received a residence permit. It provides basic information about Swedish society to aid and expedite integration (SFS 2010:1138). The criticism has led to the production of written, national instructions containing correct information that should be provided by the civil servants in CO. The aim is that quality should be high and equal across the country. The overall aim of the dissertation is to deepen the understanding and knowledge of the work-process to develop standard guidelines, that will be used in a welfare sector, where it is difficult to establish definitive knowledge. The dissertation's purpose is also to deepen the understanding and knowledge of instruction work as a collaborative activity. The term 'instruction work' covers both work that experts and managers undertake when they develop written guidelines, and work done when implementing these guidelines in local practice. The thesis is rooted in activity theory where work is viewed as a collaborative activity aimed at taking on a task, event or object, such as interpreting, paying attention, participating, thinking, and performing. The study involves five different categories of actors: a representative from the county administrative board, experts from various authorities and universities, coordinators and the head of a unit from a management group in a municipality, and integration workers, who are the local civil servants. The study is based on a field study where video recorded observations of meetings, lectures and workshops have been conducted. Semi structured interviews and written communication have also been used. The result shows that there are different perceptions of what work needs to be done to ensure that the instructions are correct. A variety of, sometimes contradictory, tasks developed: to make the information scientifically correct with multiple perspectives on social phenomena, to make educational simplification, to provide an ideal image of Sweden according to policy, or to describe Swedish society as irrational with hinders and obstacles (papers 1- 3). Another major task was to make the instructions politically neutral which meant producing information that was not offensive for external readers such as politicians and the general public (paper 1). When guideline models have been used for other welfare activities, the work is usually based on analysis of the needs of the target groups. That task took on an obscured role and was first noticed as important by the civil servants in the latter part when the material was used during implementation (papers 1, 3). A further result concerns the work of developing standard guidelines. The study shows that there is formal instruction work (paper 1) which is the planned work, most often done by experts and/or researchers, and informal instruction work (paper 2) often hidden and performed by civil servants in the implementation phase. This informal work is about transforming the instructions to be useful for the individual in the local situation. But the study also shows a third type of work - semi-formal instruction work (paper 3) that is also carried out by the local civil servants, where they, with their biographical and informal instruction work experience, try hard to influence formal instruction work. One conclusion is that it is more fruitful and accurate to perceive standardized instructions as dynamic and integrated in the practical work, than to see them as fixed by an externally controlled process. Developing standards to be used to improve practice is an ongoing fluid process that never ends, and that involves tensions and conflicts that need to be addressed.

 • 5140.
  Åberg, Victoria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Önell, Beatrice
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Man är olika liksom. Och man ska få ha rätt att få vara sig själv": En narrativ studie om personers upplevelser av att leva med ADHD2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur det är att leva med den neuropsykiatriska diagnosen ADHD och hur personer hanterar olika situationer i livet. Studien intresserar sig även för hur personernas identitet har skapats i samspel med andra. Vanliga svårigheter för personer med ADHD är upplevelser av koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet. Vissa svårigheter kan bli mindre märkbara när personen når vuxen ålder. Datainsamlingsmetoden i studien är öppna intervjuer och därför har intervjuguiden enbart används som ett stöd vid varje intervjutillfälle. Tre informanter intervjuades vid två tillfällen för att skapa ett djupgående material. I analysen fick informanterna fiktiva namn, "Simon", "Lisa" och "Ulrika". Den teoretiska utgångspunkten i studien är den socialkonstruktivistiska teorin som menar att människans verklighet skapas i interaktion med varandra och att verkligheten är socialt konturerad. Theodore R. Sarbin är en socialkonstruktivistisk forskare och hans teori om det narrativa i det sociala är även ett teoretiskt perspektiv i studien. Resultatet visar att informanterna har olika egenskaper som skapats i samspel med deras diagnoser. Dessa egenskaper har påverkat deras livshistoria. Resultatet utifrån den teoretiska analysen påvisade att informanterna har påverkats av sina erfarenheter under livshistorien och att dessa erfarenheter påverkar informanterna även idag. Det framkom dessutom att personerna har skapat sin identitet i samspel med andra personer. I diskussionen lyfts argument för att yrkesverksamma i socialt arbete kan gynnas av en ökad förståelse av hur det är att leva med ADHD och att varje person har en berättelse och unika erfarenheter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5141.
  Åhlstam, Johanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Att rädda sitt liv istället för att ta livet av sig: en studie kring ungdomar och självskadebeteende2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med denna studie har jag för avsikt att föra fram självskadebeteende från en annan vinkel. Syftet med studien var att diskutera faktorerna bakom ett självskadebeteende. Min studie är riktad mot personer som vill eller redan hjälper ungdomar med självskadebeteende, professionella, familj eller vänner. I studien diskuterar jag vad samhället idag klassar som självskadebeteende, hur mycket av beteendet som är ångestrelaterat, faktorer bakom beteendet samt hur mycket av beteendet som är kopplat till känslan av förlorad kontroll.

  Jag har intervjuat nio personer som arbetar med ungomar varje dag. Jag använde mig utav kvalitativ forskningsmetod. Resultaten av denna studie visar på att den största delen av ett självskadebeende är ett tecken på känslan av förlorad kontroll, ungdomen tar tillbaka kontrollen genom att självskada. Beteendet är ett tecken på ångest, vilket reduceras genom att självskada. Självskadebeteendet kan även orsakas av ohälsosamma relationer med vänner, familj eller andra relationer. Och resultaten visar på att samhället inte riktigt förstår beteendet och har en negativ bild av det, samhället har fortfarande uppfattningen av att självskadebeteende utgörs av en grupp vita små flickor som skär sig i handlederna.

 • 5142.
  Åhnby, Ulla
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Henning, Cecilia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Delaktighet och gemenskap skapar engagemang: framtidsverkstad i Trollhättan2013In: Gemenskaper: Socialpedagogiska perspektiv / [ed] Eriksson, Lisbeth, Nilsson, Gunilla & Svensson, Lars A., Göteborg: Daidalos, 2013, p. 141-162Chapter in book (Other academic)
 • 5143.
  Åkebrand, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Erdéus, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Under ytan: En socialpedagogisk studie om behandlingspersonals upplevelse av att arbeta med flickor som har ett självskadebeteende2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to increase the understanding of how the treatment staffexperience and handles the work with girls who self-injure . In order to answer thesequestions we interviewed six people working at two different institutions where theyworked with girls who self-injure.

  In this study, in summary, we see that it evokes many strong emotions in those who workwith these girls. We saw treatment staff expressing the need for support in their work tokeep work enjoyable but also to create an understanding of the girl's behavior.Treatment staff uses clear protocol dealing with a girl who is injured. The protocol arepartly for the other girls who live in the same housing so that there will not be a contagioneffect and partly for the individual girl who does not get the attention which otherwisewould reinforce the behavior.We also see that the treatment staff needs support in their work to maintain a goodtreatment for girls.

  Our conclusion is that the staff group is the most important asset the treatment staff feelthat they have at work. Education is one of the important ways through which thetreatment staff maintain their enthusiasm to their work. Belonging to a cohesive workgroup provides staff with a feeling of security at their job place. Within a work group thereare also opportunities to reflect on difficult events. This allows the possibility to processwhat they experienced. Treatment personnel can despite an established approach feelambivalence in their work.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5144.
  Åkebrand, Robert
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Men jag då?": En studie om vuxnas erfarenheter av att växa upp tillsammans med syskon som har en funktionsnedsättning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5145.
  Åkerlund, Sanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Understanding upper secondary students’ perceptions on English variation from an ELF perspective: A Swedish urban context2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  English as a lingua franca (ELF) represents not only those that are born in the US and Britain, but all that use English as communication. Thus, most English speakers do not speak a standard variety, however, the non-standard Englishes are not as accepted as the standard varieties. The aim of this paper is to investigate attitudes toward English amongst upper secondary students in Malmo, to see if there is a connection to what Swedish dialect they speak, especially to the local variation Rosengard Swedish. Previous research show that most student prefer a standard variety, mostly standard British. It also shows that the learning of a second language is often marked by the first language. A questionnaire was sent to students in an upper secondary school in Malmo to ask questions about their English and their attitude towards different Englishes. The result from the questionnaire was analyzed and presented in tables, pie charts and diagrams. It shows that there is no correlation between Rosengard Swedish and lower confidence in English. In contrast, students with a foreign background receive lower grades than students with a Swedish background. The students prefer the Standard American variety, followed by the Standard British; they do not, however, think that their teachers want them to speak a specific variety even though they have the perception that their teachers have preferred varieties. The fact that the students in this study attend vocational studies might be a contributing factor to why they preferred the less prestigious variety Standard American, in contrast to previous studies were the students wanted to achieve a standard British due to its prestigious association. This indicates that there is a need for ELF in the Swedish classroom to teach students about different Englishes and to destigmatize the need for a standard variety. 

 • 5146.
  Åkerwall, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Johansson, Morgan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Psykosocial arbetsmiljö och lärarens vardag2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the last years there have been many discussions in election debates and in the press about school and teachers work situation. The result in the Swedish school has been decreasing in international studies and a lack of competent teachers has become more common according to the OECD (2015). In what way is the psychosocial work environments affected and are the teachers able to meet the demands without loss of health? Are the challenges realistic and is there an awareness of how this influences the health? This qualitative study consists of interviews with seven teachers in different ages between thirty-three and fifty-two years old in different counties in western Sweden. Three men and four women participated in semi-structured interviews that was based on an interview guide and thematically analyzed. The most important result was that the teachers perceived that their work strain was too high in many cases. The health was affected for many teachers due to stress and pains. Support from the colleagues is necessary to function well and have the strength to go on. Economic cut backs decrease the amount of support personnel and increase the demands further. The study shows that there is an opinion among teachers that if the administrative chores would be decreased their ability to do their work would increase. The results of the study are well in line with the OECD report (2015).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5147.
  Ålander, Jenny
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Rydén, Hannah
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Pedagogers syn på de känslomässiga, interaktionella och kognitiva aspekterna hos eleverna som en följd av elevmassage2006Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens förskola och skola tenderar elevgrupperna till att bli allt större medan antalet pedagoger minskar. Uvnäs Moberg (2000) har i ett flertal studier visat på att beröring aktiverar kroppens lugn - och - ro hormoner oxytocin. Studier vid bland annat det Amerikanska Touch Research Institutet i Miami har visat att massage har en ångestdämpande, lugnande och avslappnande effekt på elever. Inlärningen och problemlösning sker för det mesta lättare efter massage. Vårt syfte är att undersöka pedagogers syn på de känslomässiga, interaktionella och kognitiva aspekterna hos eleverna som en följd av elevmassage. Forskningsmetoden vi har valt är kvalitativ det vill säga det vi kan tolka, förstå, känslor och upplevelser. Vi har genomfört 15 strukturerade intervjufrågor med hjälp av fyra pedagoger som aktivt tillämpar elevmassage i förskoleklass upp till tredje årsklass. Slutsatsen vi gör utifrån resultat och litteratur/teorier är att det förmodligen kan vara bra med elevmassage i vissa fall men dock inte i alla fall. Tendensen av våra respondenters intervjusvar har gett signaler om att klimatet blir lugnare i gruppen och skapar en öppningsport för samspel mellan eleverna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5148.
  Ånmo, Ida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Larsson, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Barns lärande om natur och naturvetenskap: En kvalitativ studie baserat på förskollärares uppfattningar2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det framgår ett ökat behov av forskning som undersöker naturens inverkan och betydelse för barn i olika åldrar (Kahn & Keller, 2002, s. 1–2). Det lyfts även en saknad av fler studier som studerar hur naturvetenskap påverkar och ges uttryck i förskolans verksamhet utifrån förskollärarens syn på sin egen roll (Due, Tellgren, Areljung, Ottander & Sundberg, 2018, s. 412).I dagens reviderade läroplan uttrycks det att naturvetenskap har fått ett större utrymme och att barns nyfikenhet och intresse kring natur ska främjas av förskolans verksamhet (Läroplan förförskolan [Lpfö18], 2018, s. 9). Bakgrunden för vår studie bygger även på vårt intresse för att vilja veta mer om vad som påverkar barns lärande om natur och naturvetenskap. Vi är nyfikna på att studera hur förskollärare kan komma att påverka hur barn både nu och senare i livet kan skapa en relation till sin omvärld. I studien behandlas begreppet natur som för oss innebär en plats där växter, djur och landskap existerar samt där människan bygger viktiga relationer. Vår studie behandlar även begreppet naturvetenskap som berör både natur, samhälle, yrke och fritid. Tidigare forskning visar att barn i mötet med natur och naturvetenskap kan bidra till kunskap som stärker deras vilja att värna om naturen.

  Syfte: Vårt syfte med studien är att undersöka hur förskollärares beskriver vad som påverkar barns möjlighet att lära om natur och naturvetenskap i förskolans verksamhet.

  Metod: Studien utgår från kvalitativa semistrukturerade intervjuer i syfte att förskollärare får dela sin subjektiva uppfattning och förståelse kring aspekter som påverkar att barn tillägnar sig kunskap om natur och naturvetenskap.

  Resultat: Resultatet visar att förskollärare genomgående ser lärande om natur och naturvetenskap som något viktigt och intressant. Det har framkommit att undervisning om de båda ämnena främst bör ske i vardagliga sammanhang där barn upplever sig trygga och sedda. Undervisningen ses bygga på både spontana och planerade lärtillfällen. Ett tydligt mönster bland förskollärarna är att deras erfarenheter och kompetens inom de båda ämnesområdena inte upplevs som ett hinder. Dock ses förskollärarens egen kompetens och intresse för natur och naturvetenskap vara en fördel då det upplevs främja barns lärande positivt.

 • 5149.
  Årman, Erik
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Aktiv diskriminering och rollkonflikt bland män inom förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Studien tog sin utgångspunkt i sociologiska begrepp som hegemonisk maskulinitet och rollkonflikt samt etnologiska studier om könsbaserad särbehandling för att vidare definiera begrepp som idealmaskulinitet, idealfemininitet, maskulin kodning, feminin kodning, diskriminering och aktiv diskriminering.

  Syfte Syftet med studien var att undersöka manlig förskolepersonals personliga erfarenheter av diskriminering och rollkonflikt samt att bidra till mer kunskap om ett ämne där mängden kvantitativa studier är liten.

  Metod Undersökningen använde sig av en kvantitativ enkätundersökning med ordinalskala. Därefter sammanställdes resultatet i statistiska diagram och en korrelationskoefficient beräknades mellan utvalda frågor genom bivariat korrelationsanalys. Det totala antalet informanter var 852.

  Resultat Resultaten visade att informanterna inte upplevt rollkonflikt, men att cirka 80% någon gång upplevt diskriminering. Ungefär en tredjedel av alla informanter hade någon gång blivit nekade av en vårdnadshavare att byta blöjor och ungefär en tiondel hade blivit nekade av sina kollegor att utföra blöjbyte. Att som informant bli nekad att leda 'vilo-stunder' var ovanligt, men de gånger denna typ av diskriminering inträffade så stod kollegorna för den i dubbelt så hög utsträckning som vårdnadshavarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5150.
  Årman Skantze, Marielle
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Alla ämneslärare borde även bli språklärare": en kvalitativ studie om lärarsamarbete mellan ämnet svenska som andraspråk och naturvetenskapliga ämnen i högstadiet2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Undersökningar visar att det finns en skillnad i resultat mellan elever med svenska som modersmål och de elever som har annat modersmål. Naturvetenskapliga begrepp förklaras ofta med ord som SVA-elever inte alltid är bekanta med. Eftersom SVA-lärare besitter mycket kunskap om språkutvecklande arbetssätt är de därför viktigt att de kan dela med sig av sina kunskaper till sina kollegor för att andraspråksinlärare ska kunna utveckla sina ämneskunskaper.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka en grupp SVA-lärares syn på samarbete mellan ämnet svenska som andraspråk och naturvetenskapliga ämnen.

  Metod: Studien använder sig av en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. De lärare som har deltagit i studien är samtliga utbildade lärare i svenska som andraspråk. Intervjuerna tog plats på de två olika skolor som är lärarnas arbetsplatser.

  Resultat: Studiens resultat visar att det delvis finns ett fungerande samarbete på de två olika skolorna, men att det i de flesta fallen inte är schemalagda av ledningen. Resultatet visar att lärarna arbetar mycket med texttyper från NO och att de aktivt arbetar med svåra begrepp. Studiens resultat visar lärare delar med sig av sina planeringar för att möjliggöra ämnesövergripande undervisning.

100101102103104 5101 - 5150 of 5182
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf