Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 779
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Andersson, Sara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Thörngren, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hur hanteras dilemman med flerdimensionell styrning?: En kvalitativ fallstudie i två företag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns olika dilemman med en flerdimensionell styrning som måste hanteras av företag för att vara konkurrenskraftiga. Flerdimensionella styrmodeller har börjat användas i större utsträckning bland företag och med detta sätt att styra verksamheten uppkommer dilemman inom ramen för styrmodellernas analys som måste hanteras. I vår kvalitativa studie presenterar vi och analyserar tre utvalda dilemman, vårt syfte är att därigenom skapa en djupare förståelse kring hur sådana dilemman praktiskt hanteras av företagen. Det som vi specifikt studerat är hur företag hanterar dilemmat med att kombinera ett kort- och långsiktigt perspektiv, hur de kombinerar finansiella och icke-finansiella mål och analysmetoder samt hur företag kan skapa tydliga mål med effektiva analysmetoder och relevanta parametrar för att mäta resultat. Det finns kritik i teorin kring hur företag skall hantera dilemman som kan uppstå i en flerdimensionell styrning där olika mål och analysmetoder kan hamna i konflikt med varandra och hur dessa situationer hanteras i praktiken av företag. Vår studie grundas på fem intervjuer varav två intervjuer var med personer i ledningsposition. Den teoretiska referensramen grundas på vetenskapliga artiklar och litteratur som berör det valda problemområdet inom företagsekonomi. I den teoretiska referensramen presenteras avslutningsvis en analysmodell som utvecklats genom den valda teorin. Analysmodellen tar upp hur flerdimensionell styrning bryts ner i strategi samt mål och olika analysmetoder, slutligen presenteras tre utvalda dilemman. Analysmodellen används genomgående i empiriavsnittet och analysavsnittet. Vår studie ger exempel på företagens olika sätt att hantera valda dilemman med flerdimensionell styrning. Vår slutsats är att företag måste vara konsekventa i sin styrning när de har en flerdimensionell styrmodell. Detta gäller även vid val av strategi och när mål och analysmetoder skall utformas. Vi har också sett att det är viktigt att dessa dilemman hanteras snarare än undviks då det kan bidra till att stärka företags konkurrenskraft.

 • 52.
  Andersson, Simon
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Could suppliers take greater transport and owner responsibility?: Evaluation of changed Incoterms at GKN Aerospace2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  GKN Aerospace Engine Systems acts as supplier to the original equipment manufacturers of aircraft engines and is one owe the largest component manufacturer in the aerospace industry. They purchase raw material from suppliers all over the world. The components are big and heavy which means that transport cost could be saved with ship transport. But since GKN Aerospace Engine Systems use Free carrier agreement as incoterm they tie up capital during the transportation. The capital tied up could instead be used in other investments. To overcome the problem with tied up capital during transport the incoterm agreement has been evaluated. The incoterm Delivery at place means that the supplier owns the material and thereby also the capital cost during the transportation. A production stop due to lack of raw material is expensive and to minimize the risk it is important to evaluate all possible risks. The purpose with this thesis is to identify potential risks. The concept with DAP makes it possible for the suppliers to use their own freight carrier, that could lower the prices, but it also increase the inbound transport to GKN Aerospace Engine Systems. The administration cost in the goods receive tends to increase with a DAP solution. It is also necessary to change place where the delivery precision is measured. The supplier also needs some knowledge in export transportation and have competence in transports.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Andreasson, Johan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Granath, Simon
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Frivillig informationsgivning i årsredovisningar: värdeskapande eller resursslöseri?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En årsredovisning består av finansiell och icke-finansiell information som är lagkravsreglerad, men årsredovisningen är betydligt mer omfattande än så. Den här extra omfattningen består av information som enligt lag inte är tvungen att publiceras, men företag väljer ändå i olika utsträckning att publicera mycket frivillig information. Anledningen till ett sådant agerande kan bero på de olika positiva effekter en sådan ökad öppenhet medför, men det medför även risker att avslöja mycket information om företaget. Det här är en balansgång som företag måste ta hänsyn till och värdera. Därför är det av intresse för företag att känna till om en ökad öppenhet leder till att marknaden belönar den ökade öppenheten genom att marknadsvärderingen på företaget blir högre.

  Syftet med den här studien var att undersöka om mängden frivillig informationsgivning som publiceras i en årsredovisning har ett orsakssamband med börsvärdet. Det här undersöktes genom att 107 stycken svenska börsnoterade företags årsredovisningar analyserades. Ett antal nyckelord som var förknippade med framtidsorienterade uttalanden användes som ett sätt för att mäta den frivilliga informationsgivningen. Den här informationen kvantifierades och användes sedan i en regressionsanalys där sambandet mellan frivillig information och börsvärde analyserades.

  Analysen kom fram till att mängden frivillig information hade ett positivt linjärt samband med börsvärdet. Men i regressionsanalysen, under kontroll från ett antal kontrollvariabler och efter exkluderande av extremvärden, visade det sig att något orsakssamband inte existerade. En slutsats som kunde dras av detta var att mängden frivillig information, i form av framtidsorienterade uttalanden, som ett företag publicerar i sin årsredovisning inte har ett kausalt samband med ett företags börsvärde.

 • 54.
  Andreasson, Matilda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Gustafsson, Moa
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Earnings Management: En kvantitativ studie om faktorer som påverkar förekomsten av resultatmanipulering i svenska börsnoterade bolag2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Earnings Management är ett begrepp som syftar till diskretionär redovisning som innebär manipulering av ett företags resultat. Resultatmanipulering kan ske både uppåt och nedåt. När manipulering sker uppåt syftar det till att höja det redovisade resultatet medan manipulering nedåt syftar till att sänka resultatet vilket benämns Big Bath Accounting. Det finns flera forskare som har studerat detta område över tid och som har kommit fram till motstridiga resultat. Vissa forskare menar att Earnings Management och Big Bath Accounting förekommer i stor utsträckning då företag erbjuder bonusprogram som baseras på företagets resultat samt om VD-byte har skett. Andra forskare är av en annan uppfattning. De finner inga statistiska bevis för att Earnings Management och Big Bath Accounting förekommer vid bonusprogram och VD-byten. Vissa av dessa forskare menar även att Earnings Management har avtagit avsevärt eller till och med försvunnit under de senaste åren. Tidigare forskning visar även motstridiga bevis kring användningen av Earnings Management under finanskriser samt bonusprogram. Studiens syfte var således att undersöka faktorer som ligger till grund för Earnings Management och Big Bath Accounting samt incitament som kan påverka ledningen till resultatmanipulering.

  Resultat från tidigare forskning ligger till grund för studiens teoretiska referensram som mynnade ut i tre hypoteser. Dessa hypoteser testades via multipel regressionsanalys samt en tidsserieanalys. Studiens urval omfattade företag på den svenska marknaden på OMX Stockholmsbörsen Large Cap under åren 2007-2015. Det ursprungliga urvalet omfattades av 747 observationer men då ett visst bortfall ägde rum kvarstod 547 observationer för hypotesprövning ett och två samt 567 observationer för hypotesprövning 3.

  Resultatet visade på ett statistiskt samband mellan resultatmanipulering och bonusprogram, dock fann vi inget säkerställt samband mellan resultatsänkande periodiseringar och VD-byten. Däremot fann vi stöd för vår tredje alternativhypotes att finanskrisen påverkade Earnings Management under åren 2008-2009. Vår slutsats blev således att de faktorer som ligger till grund för Earnings Management och Big Bath Accounting samt incitament som kan påverka ledningen till resultatmanipulering är bonusprogram och finanskrisen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Andrésson, Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Gunnarsson, Michaela
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Att motivera medarbetare på distans: Vad en chef kan göra för att motivera medarbetare iett bemanningsföretag2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Anställning hos ett bemanningsföretag innebär ofta en komplexitet på grund av tre-partsrelationen mellan bemanningsföretaget, konsulten och kundföretaget. Det kan därför bidra till att det uppstår motivationsproblem och förvirring om hur konsult-cheferna ska gå tillväga för att motivera sina konsulter. Då ett bemanningsföretag har en distans och begränsad närvaro till konsulterna uppstår svårigheter med att skapa nära relationer. Vilket i sin tur medför att bemanningsföretagets chefer har en betydligt svårare uppgift att motivera sina konsulter, i jämförelse med ett mer traditionellt företag.

  Syftet med studien var att undersöka vilka motivationsfaktorer konsulter i ett bemanningsföretag ser som motiverande, samt hur konsultcheferna kan gå till väga för att skapa motivation hos sina medarbetare, trots distansen dem emellan. För att uppnå syftet undersöktes problemet kvalitativt, genom intervjuer och en enkät-undersökning. Det utfördes sju intervjuer, två med konsultchefer och övriga med konsulter från bemanningsföretaget.

  I teoridelen användes fyra motivationsteorier; Maslows behovshierarki, Vrooms förväntansteori, Hertzbergs två-faktor teori samt McGregors teori X & Y. Dessutom togs teorier rörande ledarskap på distans, samt tillvägagångssätt för att motivera på distans upp. Dessa teorier har utgjort en grund för insamling av empiri och tolkning av det färdiga resultatet, vilket uppvisar att motivationsfaktorerna skiljer sig en aning från vad motivationsteorierna visar. Samtidigt visar resultatet på att tillvägagångssätten bör användas för att motivera konsulter på distans, bygger på nära relationer och möjlighet till utveckling.

  Det som framkom av studien var att de faktorer som skapar högst motivation hos konsulter, vilket är anställda hos ett bemanningsföretag var; rättvisa arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter, bekräftelse/ feedback, goda resultat på prestationer, belöningar, ansvar, arbetsuppgiftens utformning/ karaktär, lön samt relation till kollegor. Samtidigt visar resultatet på att de tillvägagångssätt som var mest tillfreds-ställande vid motivationsskapande på distans var; relationsskapande aktiviteter, kontinuerlig kommunikation samt utbildning

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Apell, Louise
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Nyborg, Natalie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Intäktsredovisning av pågående arbeten: en studie inom byggbranschen i Skara och Skövde2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom byggbranschen är pågående arbeten en vanlig företeelse och företag brottas ofta med problemen att göra en korrekt redovisning av dessa. I och med att det finns olika sätt att redovisa intäkter på, som ger olika utfall på resultatet, måste företag se till att redovisa så att de följer de lagar, regler och rekommendationer som finns. Detta för att kunna uppnå rättvisande bild och följa god redovisningssed. Begreppet rättvisande bild är svårt och kan tolkas på olika sätt av företag. Det finns två sätt att utföra bygg-nadsuppdrag på, antingen till löpande räkning eller fast pris. Utifrån dessa beräkningar finns det två metoder för att redovisa intäkterna på under uppdragen, successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden. Syftet med denna studie är att få kunskap om hur byggföretag redovisar sina intäkter för pågående arbeten och om intäkts-redovisningen påverkas av hur de följer lagar, regler och rekommendationer för olika redovisningsmetoder.

  Vi har gjort en studie med en kvalitativ metod genom intervjuer med tre olika bygg-företag och en revisor. Vår studie har varit inriktad på ett hermeneutiskt synsätt och vi har använts oss av en induktiv undersökningsansats. Vår teori tar upp definitioner av intäkter, intäktserkännande, successiv vinstavräkning, färdigställandemetoden och rätt-visande bild. Vi tar även upp olika begrepp, lagar och regler som till exempel de olika redovisningsprinciperna, ÅRL och BFL. Utifrån en analysmodell har vi sedan kunnat få en grund för vår empiri och analys. I empirin har vi först fått fram vad en revisor anser om intäktsredovisning för pågående arbeten och sedan har vi fått intervjupersonernas egna uppfattningar om intäktsredovisning och hur de tillämpar redovisning av pågående arbeten i sina företag.

  Utifrån resultatet gjorde vi en tolkning och analys av hur de olika byggföretagen tillämpade de olika redovisningsmetoderna och jämförde det med vårt teoretiska avsnitt samt avsnittet om normer och regler. Det vi kom fram till var att byggföretagen använde sig av de lagar och regler som finns för intäktsredovisning för pågående arbeten. De använde sig av både löpande räkning och fast pris på sina uppdrag. En skillnad mellan företagen var vilken metod de tillämpade i redovisningen och varför de använde just den metoden. Två av företagen använde sig av färdigställandemetoden och ett av företagen successiv vinstavräkning. De använde sin metod för att uppnå rättvisande bild och här syntes att rättvisande bild uppfattades olika av företagen. Beroende på vilken metod som företagen använde sig av så påverkades resultatet vid bokslutet

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Arnergård, Christopher
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Johansson, Andreas
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Rekryterares roll i rekryteringsprocesser2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Finns det utrymme för subjektiv bedömning i rekryteringsbeslut? Rekrytering är ett viktigt område för företag och är något som de flesta arbetstagare någon gång genomgår. För företag är det även en fråga om kostsamma investeringar. Det är dessutom företags medarbetare som avgör hur företaget utvecklas och presterar. Att välja dessa medarbetare är vad rekryteringsprocesser används till. Vad tidigare forskning saknar är fokus på enskilda rekryterares roll i processen. Den här studien utgår ifrån den frågeställning som presenteras i inledningen och undersöker rekryterares betydelse i rekryteringsprocessen.

  Genom intervjuer med rekryterare från olika företag i olika branscher samt insamling av teori och forskning kring ämnet, har en helhetsbild skapats där rekryterarens betydelse i rekryteringsprocessen framgår. Resultatet visar att rekryterare har förtroende och möjlighet att påverka rekryteringsprocesser, men att beslutsbefogenhet ligger hos rekryterande chefer. Studien visar emellertid att det finns fördelar med att ge rekrytaren ett stort utrymme i processen och att låta denne medverka från början till slut, samt att rekryterare och chef bör ta beslut om anställning i samråd. Detta för att möjliggöra att rekryterare kan påverka och skapa en sammansättning av medarbetare som kompletterar varandra med personligheter och kompetenser. Rekryterare bidrar alltså med helhetsperspektiv och långsiktighet i rekryteringsprocessen

 • 58.
  Arnosson, Sandra
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hållbarhet som strategisk utgångspunkt: En undersökning av utvalda svenska företags hemsidor och års-/hållbarhetsrapporter2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie låg i viljan att undersöka vad butikskedjor vill förmedla utåt rörande hållbarhet med hjälp av två kommunikationskanaler, hållbarhetsrapporter och hemsidor. Information rörande hållbarhet upplevs kommuniceras allt mer frekvent av företag idag och vad detta kan innebära och innefatta upplevdes intressant att undersöka. Detta för att försöka bringa klarhet och insikt i frågan för de intressenter som kommer i kontakt med informationen. 30 kedjor som är väletablerade i Sverige blev studiens undersökningsområde och bidrog med intressanta synvinklar i relation till den teoretiska bakgrunden. Syftet i studien var att undersöka hur företag arbetade med hållbarhet utifrån hållbarhetsrapporter, samt att granska hur de valde att kommunicera marknadsföring gällande hållbarhet på sina hemsidor. Företagen delades vidare in i tre kategorier, dessa jämfördes sedan och utformade den empiriska bakgrunden. Relevanta teoretiska undersökningsområden i denna studie var bland annat hållbarhet utifrån ett socialt-, ekonomiskt- och ekologiskt perspektiv, samt legitimitetsteorin, intressentteorin och strategisk marknadsföring. Vidare var även hållbarhet och CSR som strategisk utgångspunkt relevanta inriktningar i den teoretiska referensramen. Studien är av en kvalitativ karaktär och hade tolkning och reflektion som utgångspunkt. Det empiriska materialet granskades med hjälp av ett källkritiskt perspektiv då författaren var väl medveten om både de begränsningar och fördelar som studier med vinklat material kan inneha. Studien byggdes upp på information som kedjorna själva valt att förmedla, vilket gör att läsaren inte kan tolka det som fullt sanningsenligt. Bilden som kedjorna ville förmedla var dock studiens inriktning och materialet som återfanns utformade undersökningen och bidrog till att besvara syfte och forskningsfrågor. Studien avslutades genom att jämföra det empiriska materialet med Global Reporting Initiative (GRI) samt med övrig teoretisk bakgrund. GRI användes därav vid framtagande av indikatorer ur det empiriska materialet,med hjälp av den teoretiska bakgrunden. Detta bidrog till att både slutsatser som besvarar syftet och förslag på fortsatta studier skapades. Dragna slutsatser påvisade bland annat att arbete med hållbarhetsrapporter varierade kraftigt mellan kedjor och branscher. Detta samtidigt som alla som publicerade hållbarhetsrapporter hade en bred och täckande sammanställning gällande social, ekonomisk och social hållbarhet. Vidare användes kommunikation gällande hållbarhet på hemsidor ungefär likvärdigt inom alla branscher och kedjor, även om mängden information varierade. Hållbarhet användes överlag inte som direkt marknadsföring till kund, utan fanns tillgänglig i bakgrunden, vilket påvisade att informationen uppfyller ett syfte i annan bemärkelse än i form av direkt marknadsföring.

 • 59.
  Aronsson, Sandra
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kunskapsintensiva organisationer och dess ledarskap2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien cirkulerade kring begreppen kunskap och ledarskap, vilket ledde till inriktningen kunskapsintensiva organisationer och dess medföljande ledarskap. Studiens syfte ansågs vara relevant, då det troddes utgöra en del av utvecklingen av framtidens organisationer och ledarskap. Problemdiskussionen diskuterade ämnenas komplexitet och varför ämnet valdes. Varför valdes det nu och hur var ämnet relevant i ett sammanhang? Med problemdiskussionen hoppades författaren kunna förmedla till läsaren vart på kartan utvalt ämne befann sig. Studien behandlade ett fallföretags ledarskap och hur företaget, i detta fall en butik, kunde kopplas till kunskapsintensiva organisationer. I uppsatsens kommande del presenterades valda metoder. Kunskap erhållen i studien var av kvalitativ natur och studien byggde på två utförda personliga intervjuer, intervjuer med en chef och en medarbetare med hjälp av ett utvalt fallföretag. Övrigt material som användes till uppsatsens underlag, utgjordes av litteratur och vetenskapliga artiklar. Studien byggde på att teoretiskt material relaterades till empiriskt material för att författaren skulle kunna undersöka hur ledarskapet inom företaget såg ut i relation till kunskapsintensiva organisationer.

  Uppsatsens kommande del var den teoretiska referensramen, vilken baserades på överskrifterna; Begreppet kunskap, Kunskap inom organisationer, Kunskapsintensiva organisationer, Begreppet ledarskap och Ledarskap i kunskapsintensiva organisationer. Begreppen kunskap och ledarskap ansågs skapa en bakgrund till de övriga delarna, vilka ansågs vara de främsta för att besvara studiens syfte. Därefter har uppsatsens empiriska underlag presenterats, för att ge läsaren inblick i de två intervjuer som utförts för att besvara studiens syfte. Intervjuerna presenterades separat för att ge läsaren tydlighet i resonemanget. Materialet är presenterat i relation till endast kunskap/kunskap inom organisationer och kunskap i relation till ledarskap.

  För att utforma slutsatser i relation till utvalt syfte, utformades sedan ett tolkningsavsnitt, där material vägdes samman och jämfördes. Kunskapsintensiva organisationer sattes här i relation till utvalt fallföretag och ledarskap i kunskapsintensiva organisationer sattes även det i relation till insamlat material från utvalt fallföretag. Detta gav intressanta synvinklar på hur begrepp och fenomen kan utspela sig i verkligheten, vilket formade de slutsatser som dragits i relation till frågeställningar, forskningsfråga och studiens syfte. Det gav också en fördjupad förståelse kring kunskap och ledarskap. Vilken kan vara användbart för alla, men framförallt de som arbetar, eller kommer att arbeta inom handel, som medarbetare och/eller chef. Studien har påvisat att flera av de aspekter som är relevanta i relation till begreppet kunskapsintensiva organisationer är aktuella i det utvalda fallföretaget och likaså är dess ledarskap nära sammankopplat till ledarskap, som i teori, ofta beskrivs i relation till kunskapsintensiva organisationer. Men det finns också en del aspekter som skiljer butiken från de klassiska kunskapsintensiva organisationerna, det konstaterades dock i sammanhanget att detta inte behövde vara något negativt baserat på fallföretagets utformning.

 • 60.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Bernhard, Iréne
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Lundh Snis, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Olsson, Anna Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Torsein, Ellinor
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Att utveckla Lysekils centrum tillsammans: utmaningar och möjligheter2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna studie designades och analyserades av Högskolan Väst 2016-2017. Undersökningen kompletterar den besökar- och boendestudie som Högskolan Väst tidigare genomförde inom projektet i Lysekil under sensommaren 2016 (se Högskolan Väst Rapport 2 Urban Platsinnovation Besökar- och boendestudie i Lysekil sensommaren 2017). Denna studie genomfördes under tiden 26 maj - 11 augusti 2017 med 363 svarande respondenter, varav 165 var besökare och 198 permanent boende i Lysekil. Syftet med studien var att öka kunskapen om både besökares och boendes uppfattningar om Lysekil. Högskolan Väst har även genomfört en intervjustudie med centrumaktörer i Lysekil under 2017 (se Högskolan Väst Rapport 4 Urban Platsinnovation Att utveckla Lysekils centrum tillsammans - utmaningar och möjligheter). Studierna1 avser även att bidra gränsöverskridande inspiration samt vara ett underlag för planering och utveckling av kommande centrumutvecklande aktiviteter såväl inom som utanför projektets regi.Undersökningen visar att besökare framför allt kommer till Lysekil för att koppla av och är nöjda med sitt besök i Lysekil samt med service och utbud, stadsmiljö och faciliteter. En stor majoritet av besökarna har besökt Lysekil innan och anger att de kommer att besöka Lysekil igen. Av de besökare är det 88% som sannolikt kommer rekommendera andra ett besök i Lysekil. Ungefär hälften av besökarna bor mer än 10 mil från Lysekil.De permanent boende i Lysekil är också nöjda med utbudet av restauranger, kvalitén på både maten och servicen. De boende var också nöjda med servicen i butikerna men ställde sig neutrala till utbudet av butiker. Det största missnöjet bland de permanent boende i Lysekil finns kring parkeringssituationen.Studien är i stort samstämmig med den besökar- och boendeundersökning som genomfördes 2016.Ett stort antal förbättringsförslag ges av respondenterna och finns redovisade i rapporten. Dessa förslag är allt från konkreta till visionära.Det är vår rekommendation att denna rapport ihop med rapporten från undersökningen 2016 (se Högskolan Västs Rapport 2) delges och diskuteras med de aktörer och nätverk som finns i Lysekil i arbetet i att ta fram nya centrumutvecklande aktiviteter.

 • 61.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Bernhard, Iréne
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Lundh Snis, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Olsson, Anna Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Torsein, Ellinor
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Besökar- och boendestudie i Lysekil sommaren 20172018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna studie designades och analyserades av Högskolan Väst 2016-2017. Undersökningen kompletterar den besökar- och boendestudie som Högskolan Väst tidigare genomförde inom projektet i Lysekil under sensommaren 2016 (se Högskolan Väst Rapport 2 Urban Platsinnovation Besökar- och boendestudie i Lysekil sensommaren 2017). Denna studie genomfördes under tiden 26 maj - 11 augusti 2017 med 363 svarande respondenter, varav 165 var besökare och 198 permanent boende i Lysekil. Syftet med studien var att öka kunskapen om både besökares och boendes uppfattningar om Lysekil. Högskolan Väst har även genomfört en intervjustudie med centrumaktörer i Lysekil under 2017 (se Högskolan Väst Rapport 4 Urban Platsinnovation Att utveckla Lysekils centrum tillsammans - utmaningar och möjligheter). Studierna1 avser även att bidra gränsöverskridande inspiration samt vara ett underlag för planering och utveckling av kommande centrumutvecklande aktiviteter såväl inom som utanför projektets regi. Undersökningen visar att besökare framför allt kommer till Lysekil för att koppla av och är nöjda med sitt besök i Lysekil samt med service och utbud, stadsmiljö och faciliteter. En stor majoritet av besökarna har besökt Lysekil innan och anger att de kommer att besöka Lysekil igen. Av de besökare är det 88% som sannolikt kommer rekommendera andra ett besök i Lysekil. Ungefär hälften av besökarna bor mer än 10 mil från Lysekil. De permanent boende i Lysekil är också nöjda med utbudet av restauranger, kvalitén på både maten och servicen. De boende var också nöjda med servicen i butikerna men ställde sig neutrala till utbudet av butiker. Det största missnöjet bland de permanent boende i Lysekil finns kring parkeringssituationen. Studien är i stort samstämmig med den besökar- och boendeundersökning som genomfördes 2016. Ett stort antal förbättringsförslag ges av respondenterna och finns redovisade i rapporten. Dessa förslag är allt från konkreta till visionära. Det är vår rekommendation att denna rapport ihop med rapporten från undersökningen 2016 (se Högskolan Västs Rapport 2) delges och diskuteras med de aktörer och nätverk som finns i Lysekil i arbetet i att ta fram nya centrumutvecklande aktiviteter

 • 62.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Bernhard, Iréne
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Lundh Snis, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Olsson, Anna Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Torsein, Ellinor
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lessons Learned From A Cross-Sector Development Project: An Integrative Research Approach2018Ingår i: INTED 2018: Proceedings / [ed] L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, 2018, s. 3914-3922Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper draws on the experiences of work-integrated learning from a Swedish-Norwegian cross-sector research project where actors from university, industry, government and volunteer sector collaborate on city center development. The empirical setting of the present study consists of six smaller cities in rural municipalities with limited resources and experiences of collaboration with higher education institutions. The following research question is addressed: How can research and development projects serve as a vehicle for facilitating mutual knowledge exchange between academia and society in cross-sector and rural collaboration contexts? The aim is hence to suggest a tentative collaboration model that identify and integrate knowledge flows between actors involved in cross-sector collaborations in such setting. To gain deep insights in the complex dynamics of project collaboration we applied a mixed methods approach including surveys, structured, in-depth qualitative interviews, observations, workshops and student projects. The data collection was performed during 2016-2017. Findings indicate that trust, continuity, and relationship building are the basis vital for successful creation, development and maintenance of knowledge flows. Furthermore, there is a need to develop an integrative tool box with different methodological tools, work practices and strategies to plan, perform, compile to leverage the knowledge flows and coproduce sustainable results. Our tentative model aims to illustrate conceptualize lessons learned on work-integrated learning and collaboration with academia. We discuss how the model may support co-creative and mutual results over time. 

 • 63.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Bernhard, Iréne
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Lundh Snis, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Olsson, Anna Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Torsein, Ellinor
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  von Friedrichs, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Besökar- och boendestudie i Lysekil sensommaren 20162016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En studie av besökare och boende i Lysekil genomfördes med 279 svarande respondenter under tiden 26 juli - 14 september 2016. Syftet med studien var att öka kunskapen om både boendes och besökandes uppfattningar om Lysekil.Studien syftar även till att ge ett bidrag till ett större underlag för och gränsöverskridande inspiration till planering och utveckling av kommande centrumutvecklande aktiviteter såväl inom som utanför projektets regi.151 besökande och 128 permanent boende besvarade undersökningen.Undersökningen visar att de besökande framför allt kommer till Lysekil för att koppla av och är nöjda med sitt besök i Lysekil samt med service och utbud, stadsmiljö och faciliteter. En stor majoritet av besökarna har besökt Lysekil innan och anger att man kommer att besöka Lysekil igen. Av de besökande är det 97% som sannolikt kommer rekommendera andra ett besök i Lysekil. Ungefär hälften av de besökande bor mer än 10 mil från Lysekil.Bland de permanent boende i Lysekil är man också nöjd med utbudet av restauranger, kvalitén på restaurangmaten samt service på restaurang och i butik. Man är också nöjd med stadsmiljön, skyltning/vägvisning, hur lätt det är att ta sig till Lysekil, faciliteter och kvalitén på boende. En majoritet av de tillfrågade är missnöjda med parkeringssituationen i Lysekil. Utbudet av butiker och uteliv har mer utspridda svar.Samtliga respondenter fick tillfälle att ge förslag på vad som kan förbättras i Lysekils centrum. Av 279 respondenter gav 123 besökande och 114 boende i Lysekil förbättringsförslag. Förslagen, som är både konkreta och visionära, rör huvudsakligen följande sju teman; Trivsel och intryck av stadsmiljön, Infrastruktur, parkering mm, Husbilsparkering/ställplatser, Information och Skyltning, Aktiviteter/evenemang, Utbud och Övrigt.Vår rekommendation är att, de nätverk och aktörer som är anslutna till projektet i Lysekil, tar del av och diskuterar studiens resultat inför framtida centrumutvecklande aktiviteter. Vi rekommenderar även att man åtgärdar de förbättringsförslag som går att genomföra på kort sikt och redan nu diskuterar de mer långsiktiga och eventuellt resurstunga förbättringsförslag.

 • 64.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Bernhard, Iréne
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Lundh Snis, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Olsson, Anna Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Torsein, Ellinor
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  von Friedrichs, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  En gränsöverskridande workshop om: Hvordan kan vi bruke undersøkelser til å skape et bedre sentrum?2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En gränsöverskridande workshop om Hvordan kan vi bruke undersøkelser til å skape et bedre sentrum? genomfördes den 27 oktober 2016 i Fredrikstad under stormöte 2 i projektet Urban Platsinnovation. Syftet med workshopen var att näringsidkare och kommuner i Sverige och Norge ska knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Under workshopen diskuterade de 62 deltagarna undersökningar som beslutsunderlag samt deltagande och samverkan för utveckling av centrum. I anslutning till workshopen redogjordes för tre i projektet genomförda studier. Workshopens genomförande och dokumentation syftar till att ge ett underlag och gränsöverskridande inspiration till planering och utveckling av kommande centrumutvecklande aktiviteter såväl inom som utanför projektets regi.Workshopsdeltagarna får idag information om kunder, besökare och medborgare genom olika spridda kanaler; via kartläggningar, handelsutredningar, nationella näringslivstudier, egna undersökningar via sociala medier, webbstatistik, kommunens kundtjänst, medborgarkontor, medborgardialoger (brukermedvirkning), samtal och personlig kontakt, sociala möten och nätverk, cafédialoger/dialog med organisationer, företag och föreningar, mässor och genom nyheter i dagstidning (avis). Samtliga deltagare menar att studier av det slag som presenterades vid workshopen är mycket viktiga. Presenterade studier är intressanta då de visar på fakta och statistik – vilket inte alltid stämmer med vad man tror eller hört. Faktaunderlag är viktigt för att kunna arbeta framåt. Kritisk och djupare analys, koordinering, samordning och bättre kommunikation kring studier och resultat behövs. Deltagarna framhåller vikten av att dels ha tillgång till ett kvantitativt datamaterial i form av besöksdata som kan kopplas till annan data såsom omsättning, dels till ett kvalitativt material som fokuserar på vem besökaren är, orsaker till besök samt vilka önskemål besökare men även boende har.Det råder en stark vilja till samverkan mellan de olika aktörerna för centrumutvecklingen. I vissa fall och i vissa kommuner fungerar samverkan riktigt bra mellan framför allt kommun och butiksägare. Dock inses vikten av en bredare representativitet i grupperingar för centrumutvecklingen. Nya aktörer välkomnas samt tydliga strategier och roller. Viljan att engagera sig och delta finns, och många ser möjligheten att genom detta projekt få till en hel del bra grundarbete. Bra exempel ges på kanaler och plattformar för informationsspridning och kommunikation och deltagarna ser gärna en fortsatt utveckling av dessa för samverkan och koordinering av olika aktiviteter.

 • 65.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Bernhard, Iréne
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Lundh Snis, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Olsson, Anna Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Torsein, Ellinor
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  von Friedrichs, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Samverkan och utveckling i Gamlebyen2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Högskolan Västs Rapport 3 - Samverkan och utveckling i Gamlebyen består av en studie av Gamlebyen Fredrikstads kommune, Norge. Denna studie baseras på 18 djupintervjuer med 21 aktörer i och kring Gamlebyen, Fredrikstads kommune, som genomfördes perioden november 2016 - februari 2017 samt en webb-enkät med 22 elever (blivande hantverkare) vid Plus-skolen i Gamlebyen i mars 2017. Syfte med studien var att fånga aktörernas uppfattning om Gamlebyens attraktivitet, vision, nuläge och utmaningar i samverkan. Syftet var även att ge förslag för samarbete och styrning som potential för framtida näringsutveckling och engagemang. Vidare syftar studien långsiktigt till ge ett underlag och gränsöverskridande inspiration för planering och utveckling av kommande centrumutvecklande aktiviteter såväl inom som utanför projektets regi.Studien visar på den mångfald av aktörer som verkar i Gamlebyen och den brist på samarbete och kommunikation som denna mångfald ger upphov till. Området saknar en gemensam vision om Gamlebyen skall utvecklas och bevaras. Sammantaget gör detta att Gamlebyen hämmas i sin utveckling och inte får den attraktionskraft som området har potential för. Många aktörer känner att kommunens satsningar på andra områden i Fredrikstad har haft ett negativt inflytande på området.För att Gamlebyen skall kunna nå sin potential behövs en samordnande roll av typen centrumutvecklare som koordinerar dels internt i Gamlebyen men även verkar in mot kommun och centrum för ökad samordning. En gemensam intern kommunikationsplattform för aktörerna i Gamlebyen är av stor vikt för att öka kommunikationen i området och samordna aktuell och korrekt information.

 • 66.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Torsein, Ellinor
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Identifying Summer Season Segments on the Swedish West Coast: the Case of Lysekil2018Ingår i: Uddevalla Symposium 2018: Diversity, Innovation, Entrepreneurship – Regional, Urban, National and International Perspectives: Revised papers presented at the 21st Uddevalla Symposium, 14–16 June, 2018, Luleå, Sweden / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2018, s. 59-73Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study aims to identify tourist segments present during the summer season in a northern European seaside resort setting. Demographic changes on a global scale bring with them dramatic changes in tourist demand and behavior. This poses new challenges for places that have a history of being attractive summer tourist destinations, challenges that can only be dealt with by informed actors. The small coastal town of Lysekil was chosen as the case of study since it has a history as a traditional northern European seaside resort, experiencing problems with adjusting to changing tourist demand and behavior. In addition, it is geographically separated from other similar towns which facilitates data collection. Data was collected during the summer season, from May to September, with a structured survey. The results identify five segments, what characterize them and when they are present.

 • 67.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Torsein, Ellinor
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Late Season Tourists on the Swedish West Coast2017Ingår i: Uddevalla Symposium 2017: Innovation, Entrepreneurship and Industrial Dynamics in Internationalized Regional Economies: Revised papers first presented at the 20th Uddevalla Symposium 15-17 June, 2017, Trollhättan, Sweden / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2017, s. 77-90Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the development of city centers and tourist destinations it is, as for any development of attractive offers, imperative to be informed about who the customer is and what s/he needs, wants and desires. For tourist destinations, various customer types can be identified, each with different purposes, needs and wishes.Some types may be present around the year, whereas others may show up during specific points in time. The aim of this report is to identify who the late season visitor is and what s/he actually does when visiting the small town of Lysekil on the Swedish West coast. On the basis of a sample of 155 tourists, participating instructured interviews performed in the in the late part of the summer season, including the months of August and September, it can be concluded that the only clearly identifiable segment during this period consist of couples over 50 who spend their vacation in their motor homes, visiting different locations for a couple of day seach, and mainly spending their time and money shopping and dining at restaurants.

 • 68.
  Arvidsson, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kooperativt företagande och hållbar utveckling: En studie om gemensamma drivkrafter bakom kooperation och hållbarhet2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag är hållbar utveckling ett ämne som diskuteras på flera plan i samhället och det finns en tendens att företag vill betona sin hållbara inriktning. Detta arbete handlar kooperativa företag och hur de värderingar som kooperativ arbetar med påverkar hållbar utveckling. Kooperation och företag med sociala mål möter problem som är kopplat till valet av associationsform och detta får konsekvenser som påverkar möjligheter till finansiering och trovärdighet. Genom intervjuer med personer som antingen driver ekonomiska föreningar eller arbetar med kooperation presenterar detta arbete gemensamma drivkrafter hos kooperation och hållbar utveckling. Vilka drivkrafter som ligger till grund för valet att starta ett kooperativt företag och vilka värderingar som hållbarhetsbegreppet för med sig visar sig vara liknande på flera punkter. Vidare visar arbetet att forskningen kring dessa ämnen kan upplevas begränsade och att synen på hållbarhetsbegreppet inom forskningen är mer inriktat mot miljöaspekten än som ett helhetsbegrepp.

 • 69.
  Arvidsson, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Johansson, Matilda
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  En studie om ledare och medarbetares upplevelser av organisationsförändring2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att genomföra en organisationsförändring kan vara omtumlande för de individer som arbetar i organisationen. Utvärdering av resultatet eller förändringsprocessen sker sällan och det kan bero på att de resurser som behovs inte finns i organisationen eller att det inte prioriteras. När en organisation ser resultatet jämför de oftast till de mål som ligger till grund för förändringen, uppnåddes målen så var resultatet "lyckat", om inte blev resultatet "misslyckat". Denna studie syftar till att undersöka hur ett resultat upplevs av medarbetare och ledning som genomgått en förändring och hur de relaterar det till de mål som satts upp. Fallorganisationen har genomfört en flytt till nya tillfälliga lokaler i väntan på att ombyggnationen blir klar. Vi har valt att studera en avdelning inom organisationen, de har två nivåer, medarbetare- och ledningsnivå. Studien har en kvalitativ inriktning där datainsamlingen består av semistrukturerade djupintervjuer med tolv respondenter, tio medarbetare och två från ledningsgruppen. Dessa har tolkats och presenteras utifrån två teman som är genomgående i hela studien, kommunikation och personliga upplevelser.

  Det finns flera delar i förändringsprocessen som kan bidra till att förändringen accepteras. Medarbetare har lättare att accepterar förändringen om information kommer tidigt i processen, så att det finns tid sig att anpassa sig (Shin m.fl., 2015). Individer i en organisation behöver bli sedda och få vara delaktiga för att de ska kunna känna sig tillfredsställda med förändringen (Liljengren m.fl., 2003). Resultatet av intervjuerna visade att respondenterna inte har samma upplevelse av resultatet och alla beskrev inte samma mål med förändringen. Alla har fått samma information om flytten, vissa upplever att de har varit delaktiga och känner sig tillfredsställda, andra upplever att de inte har fått vara delaktiga vilket har bidragit till missnöje av förändringen. Slutsatsen av studien är att delaktighet ger en mer positiv upplevelse av resultatet och en högre acceptans för att mindre tillfredställande arbetssituationer kan uppstå. Studien har även visat att det går att se skillnader i upplevelser på medarbetar- och ledningsnivå i en organisation, ett sätt att finna dessa skillnader är att kontinuerligt utvärdera resultatet av en förändring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Arvidsson, Mikaela
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Wilenius, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Värdet av investering i kompetensutveckling: En fallstudie på GKN Aerospace Sweden AB, en högteknologisk tillverkningsindustri2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Personalen är företagens viktigaste tillgång är ett vanligt förekommande uttryck och kompetens anses idag utgöra en förutsättning för goda resultat och framgång (Björklund & Holmqvist, 1999; Johansson & Johrén, 2011). Det kan dock vara svårt att konkretisera ökade kunskaper i samband med utbildning, vilket kräver en diskussion angående hur verksamheten och medarbetare påverkas. Få organisationer har idag strukturerade system att spåra och upptäcka det värde och de positiva effekter som en investering i kompetensutveckling kan medföra (Chong et al., 2000). GKN Aerospace Sweden AB arbetar aktivt med ett utbildningsverktyg för kompetensutveckling som benämns "Training Days". Syftet med dessa utbildningsdagar är att med hjälp av interna lärare utbilda personalen för att höja kompetensnivån och för att uppmuntra till kunskapsutbyte. Syftet med studien är att ta fram en föreslagen beräkningsmodell för investering i kompetensutveckling samt undersöka vilka effekter som dessa interna utbildningsdagar ger, både ur ett individperspektiv och ett organisatoriskt perspektiv. Studien består av ett kvalitativt och tolkande synsätt, där metoder för datainsamling utgörs av informantintervjuer och enkätundersökning. Tanken med "Training Days" och interna lärare syftar att alla ska kunna dela med sig av kunskap, då det finns mycket kompetens inom organisationen. Konceptet innebär att medarbetare utbildar andra medarbetare, vilket leder till att företaget "tankar ur" kunskap från nyckelmedarbetare till övriga anställda. Resultatet och slutsatserna från studien visade att kunskapen och informationen från "Training Days" var värdefull och bidrog med att förbättra deltagarnas arbete och ledde främst till mer generell kunskap men även mer fördjupad kunskap. Den modell som valts att appliceras på konceptet är bottom-line vilken enligt Smith (2004) är en modell av utvärderingskaraktär som kompletteras med monetära mått där fokus i metoden ligger på att bedöma effekterna av investeringar på deltagarnivå. Effekterna från dessa utbildningsinsatser anses för medarbetarna vara ökad effektivitet, förbättrad arbetsprestation samt förbättrad arbetskvalitet. Ur ett organisatoriskt perspektiv erhålls en konkurrensfördel då medarbetarna besitter en djup och generell kunskap, samt att det för-modligen har en viss påverkan på företagets ekonomiska resultat och framgång

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 71.
  Arvidsson, Mikaela
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Wilenius, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Svensson, Ann
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  The Value of Investments in Competence Development and Cross-Cultural Knowledge Sharing2015Ingår i: Proceedings Cross-Cultural Business Conference 2015, Steyr, Austria / [ed] Margarethe Überwimmer, Teresa Gangl, Martina Gaisch, Robert Füreder, David Humbarger, Friedrich Bauinger, Hannes Hofstadler, Jörg Kraigher-Krainer, Christian Stadlmann, Pavel Štrach, Andreas Zehetner (Eds.), Aachen: Shaker Verlag, 2015, s. 13-27Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 72.
  Arvidsson, Rebecca
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Gustavsson, Christina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Från medarbetare till ledare: En mellanchefs förutsättningar2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En mellanchef arbetsleder det praktiska arbetet närmast produktionen, och rätt person kan utveckla en verksamhet på ett bra sätt. Många företag i olika branscher väljer internrekrytering av mellanchefer och låter redan kunnig arbetande personal i företaget avancera till arbetsledande positioner. Dessa blir ofta operativa chefer, arbetar närmast de anställda och påverkar produktionsutfallet i högsta grad. Att få en förändrad position inom företaget ger förändrade relationer och arbetsuppgifter. Genom studier av internrekryterade mellanchefer, som tagit klivet från medarbetare till mellanchef, undersöktes upplevelsen av att byta position.

  Syftet med studien var att skapa en ökad förståelse för internrekryterade mellanchefers roll inom företag. Genom att ta del av deras personliga erfarenheter ville vi också få svar på vår forskningsfråga: Hur beskriver mellanchefer övergången från medarbetare till ledare, och hur ser de på sin yrkesroll?Undersökningen har bedrivits utifrån kvalitativa djupintervjuer med sju mellanchefer från olika branscher. Det empiriska materialet har studerats utifrån en analysmodell som belyser mellanchefernas kompetens och förmåga till kommunikation, lojalitet och acceptans, samt även personlighet och förmåga till förståelse. Att fånga berättelser från övre chefer och medarbetare kan i fortsatta studier med fördel kombineras denna forskning.Slutsatsen för vår forskning är att de internt rekryterade mellancheferna är genomgående nöjda med sin roll, och beskriver hur de med åren hittat sätt att hantera svårigheter. Mentorskap, samt utbildning i konflikthantering i tidigt skede skulle gynna förutsättningar för dessa mellanchefers yrkesroll. Detta gynnar produktiviteten och de mänskliga resurserna, samt skapar goda förutsättningar till det kommande ledarskapet.

 • 73.
  Assaf, Jessica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Johansson, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Webbutikens uppbyggnad: Faktorer hos en webbutik som influerar unga kvinnors tillit2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Webbutiker med försäljning av mode har på senare tid blivit allt vanligare och den största målgrupp som handlar kläder, skor och accessoarer på Internet är idag unga kvinnor. Den stora tillväxten av webbutiker har resulterat i att tilliten ifrågasätts av konsumenter. Syftet med denna rapport är att undersöka vilka faktorer som influerar unga kvinnor att känna tillit gentemot webbutiker. En kvalitativ studie har genomförts i form av en fokusgruppsintervju som undersöker sju kvinnors attityder och åsikter gentemot webbutiker. Studien grundar sig på teori med sex olika faktorer som påverkar tillit gentemot webbutiker. Dessa faktorer går under begreppet webbsidans kvalité och är: webbsidans användarvänlighet, säkerhetsskydd, webbsidans prestanda, produkt- och service information, och estetiska aspekter. Undersökningen visar att de sex faktorerna har en stor påverkan på tilliten och framför allt helheten. Dessutom visar studien att word of mouth har ett stort inflytande och skulle kunna utvecklas till en egen faktor. 

 • 74.
  Assmundson, Therése
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Dahlborg, Viktoria
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Bokföringsbrott: Vilka är de bakomliggande orsakerna till att individer begår ett bokföringsbrott, och begås handlingen av ett medvetet val eller av okunskap?2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bokföringsbrott är ett brott som begås av individer som bedriver näringsverksamhet och inte bok-för på rätt sätt enligt lagens mening. Lagregleringen för bokföringsbrott sker i huvudsak i bokfö-ringslagen och brottsbalken. För att individen ska kunna upprätta en korrekt redovisning krävs det också att han tar hänsyn till de rekommendationer och praxis som finns. Det är många aspekter som måste beaktas, och det kan utgöra ett problem för företagaren om han inte har kun-skap inom området. Eftersom det är enkelt att bilda ett företag i Sverige bidrar detta till att många individer tar tillfället i akt och startar ett bolag. I vissa fall förstår inte näringsidkaren ansvaret som tillkommer bolaget redan vid uppstarten och begår därmed ett brott. Syftet med studien är att undersöka om bokföringsbrott sker i huvudsak av medvetna handlingar där individen vet om sina skyldigheter men struntar i dem för egen vinnings skull. Eller om det beror på att personen i fråga inte har tillräckligt med kunskaper och begår brottet av okunskap? För att genomföra studien har en kvalitativ innehållsanalys utförts på 53 stycken domhandlingar. Detta för att kunna få en ökad förståelse kring varför den åtalade individen har blivit dömd för bokföringsbrott.

  Den empiriska bakgrunden är till för att läsaren ska kunna få en ökad förståelse för regleringen av bokföringsbrott i Sverige och även för att kunna få en förståelse för analysen. Den teoretiska refe-rensramen utgör faktorer som tidigare forskning menar på är orsaker till att individer begår bok-föringsbrott. Resultatet framställs med hjälp av analysmodellen som har tagits fram genom den teoretiska referensramen. Resultatet av studien visar på att bokföringsbrott är ett komplext ämne, det är inte bara en faktor som utgör att en individ begår ett bokföringsbrott utan att det är flera olika orsaker som utgör en gärning. Tolkningen av studiens resultat är att det är medelålders män som i huvudsak begår bokföringsbrotten. Det finns flera olika orsaker till att ett bokföringsbrott sker. Ett är att gärningsmannen inte medvetet begått brottet utan att det har legat någon typ av okunskap bakom brottet. I studien framkommer det även att en minoritet av individerna har be-gått brottet genom ett medvetet val, bokföringsbrottet grundar sig i dessa fall av en girighet och hopp om att tjäna pengar på handlingen.

 • 75.
  Axelsson, Gustav
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Raun, Sebastian
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Marknadsföring inom bemanningsbranschen: Fördjupning kring analys-modellers användning2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna rapport kommer läsaren till en början att få kort insikt i företaget Lernia samt anledningen till vår rapport. Därefter kommer vi att djupare gå igenom några analysmodeller vilka man kan använda sig vid marknadsföring. De modeller som kommer att tas upp är marknadsföringsmixen med sina 4P och 7P, SWOT-analys och relationsmarknadsföring. I empiri och analys går vi sedan igenom de insamlade materialet från teorin och de intervjuer vi sammanställt för att ge svar på frågan om hur man arbetar med marknadsföring inom bemanningsbranschen. I slutsatsen knyter vi ihop arbetet med våra egna tankar kring modellernas varande i samband med dess faktiska användande inom dagliga arbetet.

 • 76.
  Axelsson, Pethra
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  En begreppslig analys av Rättvisande bild2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: Begreppet rättvisande bild har sedan införande i svensk lagstiftning varit svårt att definiera. En anledning till detta är att Sverige tillhör den kontinentala redovisningstraditionen medans begreppets hemland, Storbritannien, tillhör den anglosaxiska redovisningstraditionen. USA använder sig av samma redovisningstradition som Storbritannien och har en liten annorlunda definition av begreppet än vad vi har i Sverige. Här i Sverige krockar även begreppet rättvisande bild med det gamla begreppet god redovisningssed. Detta har lett till funderingar och följande forskningsfrågor:  Hur kan begreppet rättvisande bild definieras enligt enhetsteorin respektive ägarteorin? Syftet med denna fråga är att få en förståelse för varför det är svårt att definiera begreppet.  Kan redovisningsskillnader mellan länderna förklaras utifrån rättvisande bild? Syftet med denna fråga är att kunna tydligare se skillnader mellan USA och Sverige vad gäller rättvisande bild.  Vad är begreppsskillnaden mellan rättvisande bild och god redovisningssed? Syftet med denna fråga är att ifrågasätta om verkligen dessa två begrepp behövs eller om man skulle kunna ta bort en ur lagstiftningen. Syfte: Syftet med denna uppsats är att göra en kontextuell tolkning av rättvisande bild. Principer och värderingar formar uttrycket rättvisande bild och ligger till grund för det. Dessa ska jag ta upp för att få fram en större förståelse i vad som ligger till grund i konstitution av rättvisande bild. Lagtexten går bara ytligt in på vad rättvisande bild innebär. Detta ska nu undersökas. Läsaren ska även få en insikt i skillnader mellan Sverige och USA vad gäller rättvisande bild och vad som kan vara relevant referenspunkt när det kommer till detta begrepp. Metod: Studien består av en litteraturstudie med ett hermeneutiskt tolkningssätt. Genom att tolka olika texter önskar jag få fram en ökad förståelse för vad begreppet rättvisande bild innebär. Studien använder sig utav lagtext, forskningsrapporter, läroböcker samt artiklar för att få en så bred och objektiv bild som möjligt av begreppet. Rättvisande bild är ett levande begrepp som rekonstrueras och dekonstrueras hela tiden i samhället och har därmed fått olika betydelser, vilket jag fördjupar mig i några av dessa i studien. Resultat: Genom studiens gång har det visat sig att begreppet rättvisande bild kan definieras som att om man följer riktlinjer och principer inom enhetsteorin eller ägarteorin, beroende på vilken teori man använder, så får man en rättvisande bild. Årsredovisningens resultat måste vara lika sann som fair, vilket inte alltid är så lätt. I USA är fair value och present fairly tydligare förklarat än rättvisande bild i Sverige, vilket kan sägas bero på att både USA och Storbritannien har samma redovisningstradition. Fair value är en utvecklad variant av marknadsperspektivet av rättvisande bild medans present fairly är en utvecklad variant av det etiska perspektivet av begreppet. Teoretiska skillnader mellan begreppet rättvisande bild och god redovisningssed finns, men enligt tidigare studier verkar det inte finnas någon praktisk sådan. Detta leder till slutsatsen att om något av begreppet ska tas bort så blir det rättvisande bild, då god redovisningssed är befäst inom redovisningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 77.
  Axhall, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Sambandet mellan butiksbiträdens upplevda meningsfullhet i arbetsrelationerna och deras vilja att stanna kvar i företaget2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemet som formade studien handlade om de kostnader som uppkommer för företag då det sker uppsägningar av personal. Studiens syfte och fokus låg på att finna sambandet mellan butiksbiträdens upplevda meningsfullhet i arbetsrelationerna och deras vilja att stanna kvar i företaget. För att besvara studiens syfte gjordes sju intervjuer med personer som har titeln butiksbiträden. På grund av tidsbrist valdes en specifik yrkesgrupp och för att avgränsa studien. Vetenskapliga artiklar tillsammans med övrig litteratur var studiens sekundära källor, medan studiens primära källor var intervjuerna som ägde rum med de sju respondenter från fyra olika företag. I teoriavsnittet presenteras olika teorier och studier som gjorts med olika infall- och synvinklar på begreppet meningsfullhet, vilket var många. Min definition av meningsfullhet var de som ser på meningsfullheten så som jag personligen gör, framförallt sker genom de kundmöten jag står inför som butiksbiträde. Tidigare forskare har poängterat att definitionen av meningsfullhet går att koppla till de relationerna som uppkommer mellan individer, vilket då påvisade att det fanns ett intresse kring denna syn på meningsfullhet i arbetet. I teoriavsnittet sammanställs och presenteras olika forskares synsätt på hur meningsfullhet uppkommer i arbetslivet. Baumeister & Vohs (2002), se Vuori T., m.fl., 2012) tolkade ordet meningsfullhet som "en positiv innebörd och betydelsen av en aktivitet" vilket även poängterades av Vuori T., m.fl. (2012) där meningsfullheten uppkommer med att människor associerar sitt arbete med positiva ting. Enligt Dimitrov, D. (2012) tolkades meningsfullhet som att skapa ordning i innehållet, detta innefattade Dimitrov, D. (2012) med självkänslan för vad personen i fråga tillför sin arbetsplats, arbetsinnehållet att skapa utmaning, kreativitet, lärande, egen makt och självständighet. Medan Hirschi, A., & Terrence, T. (2012) uppfattade meningsfullhet som individers uppfattning om hur betydande deras arbete var. Teoriavsnittet innehåller även olika teorier och tidigare studier om hur företag behåller sina anställda. Slutligen i analysavsnittet sammanför diskussionen och kopplingarna mellan den insamlade empirin och teorin. Slutsatsen av studien resulterade i att ledare inte tycktes ha samma inflytande på meningsfullheten i arbetet, så som de övriga kollegorna och främst kunderna hade. Studien påvisade starka samband mellan meningsfullhet och kundbemötandet.

 • 78.
  Axhall, Caroline
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Tjärndal, Lina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Konsekvenser för organisationskulturen vid en sammanslagning av två organisationer: En kvalitativ studie inom offentlig sektor2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Begreppet förändring i organisationssammanhang innefattar mycket, det vi kommer att fokusera på i följande studie är sammanslagningar. Sammanslagningar blir allt vanligare i den dynamiska och föränderliga värld vi lever i. Vid förenande av två olika organisationskulturer är det oundvikligt att undgå att organisationskulturen påverkas. Att ha kunskap om hur sammanslagningar påverkar organisationen är viktigt för att det ska fungera som en lönsam och givande strategi att vidta. Tidigare forskning påvisar att organisationskulturen kommer att påverkas av sammanslagningar, detta genom att organisationskulturen har en stark inverkan för hur utfallet av sammanslagningen blir. Organisationskulturen kan förändras vid sammanslagningar då förändringen medför nya aspekter inom organisationen, vilket i sin tur påverkar organisationskulturen. Två återkommande faktorer som fanns inom forskningsområdet var ledarskap och kommunikation. Våra forskningsfrågor för följande studie är:

  -Vilka konsekvenser kan uppstå vid sammanslagningar av två organisationer vars kulturer skiljer sig åt?

  -Hur kan ledarskap och kommunikation bidra till att utveckla organisationskulturen inom organisationen?

  Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om hur kulturella förhållanden såsom organisationskultur kan påverkas av en sammanslagning. Följande studie är inriktad till ledare för att öka kunskapen och medvetenheten om hur sammanslagningar och organisationskultur kan utvecklas och hanteras för att övergången ska bli givande och att organisationen ska kunna ha en stärkt gemensam organisationskultur. För att kunna genomföra detta valdes en kvalitativ metod med ett hermeneutistiskt tolkande synsätt. Det insamlade materialet för studien baseras på vetenskapliga artiklar och semistrukturerade intervjuer med tio utvalda intervjupersoner. Studiens analys och slutsats grundas på de intervjusvar vi fått till oss via intervjutillfällen med både ledare och lärare inom organisationen. Slutsatsen påvisade att geografiska distanser mellan organisationer kan bidra till minskad grad av samhörighet. För att ledarskapet och kommunikationen ska utveckla organisationskulturen inom organisationen krävs det tydlighet och strukturering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 79.
  Babaheidari, Said Morad
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Haj-Bolouri, Amir
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Högberg, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ljungdahl Eriksson, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Lundh Snis, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Norström, Livia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Pareto, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Willermark, Sara
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Work-integrated Learning in a Doctoral Course in Informatics2016Ingår i: Proceedings of IRIS39, Information Systems Research Seminar in Scandinavia, Ljungskile, August 7-10, 2016 / [ed] Pareto, Lena, Svensson, Lars, Lundin, Johan, Lundh Snis, Ulrika Lundh Snis, 2016, s. 1-11Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Being the first university in the world to provide doctoral program in Work-integrated Learning (WIL), we face the challenge of how to integrate doctoral courses into the WIL philosophy, which is the profile of the University West, Sweden. To exemplify what we mean by such a notion of integration, we introduce and demonstrate our proposed ontological approach to integrate a PhDcourse into the fundamental concepts underpinning WIL. The WIL within the context of informatics research (which is a subfield of the IS discipline) playsfive different roles of (1) the main course content, (2) the target occupation ofthe students and occupational field of the teachers, (3) the analytical perspective of the research activities in the course, (4) the educational method where teachers and students conduct collaborative research activities as a cognitive apprenticeship learning model, and (5) a co-authored research paper as outcome.The outcomes of such a conducted approach and lessons learned from the course will be thoroughly described. In the course, a meta-analysis of WIL informatics research will be performed to examine four dimensions which are: theories relevant for WIL; methods used in WIL research; occupational fields in WIL informatics studies; and roles of technology in WIL research. The course is arranged in the these phases: Local investigation; locally rooted research within the informatics field is examined by the course participants in dialogue with the authors of a number of published articles in order to see the extent and the how aspects of these identified WIL-oriented research work; Local synthesis; both teachers and the PhD students (i.e., course participants) explore the results and synthesize a local WIL-model; Global overview; a number of related international literature is selected and studied; Global synthesis; The local WIL model is compared to the global investigation. Co-authoring; a research paper is co-authored by the course participants and presented at a conference. By doing so, we enhance our understandings and thus contribute to one additional practical application of WIL's pedagogical philosophy, which influences the course content, the course format, the activities, the teaching-learning model,and the outcome of the course.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Backman, Pernilla
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  von Leitgeb, Christina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Garbage in, garbage out: automatiserade redovisningsprogram och deras påverkan på redovisningens kvalitet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitaliseringens utveckling inom redovisningsområdet har inneburit att många av de manuellt betungande arbetsmomenten har automatiserats. Automatiseringen och tekniken inom IT-området har medfört nya möjligheter och arbetssätt vilket gör att man bland annat får ut rapporter i realtid. Allt fler redovisningsprocesser automatiseras i takt med att redovisningsprogrammen utvecklas och en viktig fråga att då ställa sig är hur redovisningens kvalitet påverkas.

  Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för automatiserade redovisningsprocessers påverkan på redovisningens kvalitet.

  Vi valde en kvalitativ forskningsstrategi och en abduktiv forskningsansats. Genom semistrukturerade intervjuer av några redovisningskonsulter och revisorer på olika byråer samlade vi in data till vår empiri. Vi analyserade utifrån ett tematiskt analyssätt som utgick från studiens teman: begriplighet, tillförlitlighet, relevans och jämförbarhet.

  Studiens resultat visar att kvaliteten blir bättre och arbetet mer effektivt med automatisering. Att reducera det manuella arbetet i form av instansningar och istället överlåta det till en automatiserad process minimerar risken för fel i redovisningen. Vad som dock är viktigt är att uppsättningen av redovisningsprogrammens automatiska processer blir korrekta redan från början, är uppsättningen fel blir även slutresultatet fel. Att ha standarduppsättningar i programmen minskar eventuella fel som kan uppkomma vid inläsning mot till exempel egenutvecklade mallar då de hela tiden måste uppdateras. Att helt automatisera alla delar i redovisningen är för tillfället inte aktuellt då vissa delar måste handhas manuellt, som till exempel bokslut. Även om instansningsfelen minimeras med de automatiserade processerna är det fortfarande viktigt att någon form av avstämning eller kvalitetssäkring görs för att säkerställa att informationen i de ekonomiska rapporterna är korrekt. Studiens resultat visar även att en bra redovisningskvalitet kräver att redovisningskonsulten har korrekt kompetens och förståelse för redovisning. Korrekt kompetens i framtiden innefattar även IT-kunskap varför det bör införas i ekonomiutbildningarna.

  Sammanfattningsvis har vi med hjälp av studien kunnat konstatera att är det fel från början i form av felaktig uppsättning av den automatiska processen, instansningsfel eller bristande kompetens hos redovisningskonsulten blir även slutresultatet fel, med andra ord "garbage in, garbage out".

 • 81.
  Badjie, Fatou
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ghavaed, Sara
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  En kvalitativ studie kring faktorer som kan påverka personalens hälsa i en organisation2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har författarna valt att titta närmare på vilka faktorer det finns som kan påverka anställdas hälsa i en organisation. Detta genom att först identifiera faktorerna i det valda företaget och sedan med hjälp av intervjuer och den teoretiska referensramen få ett resultat. I den teoretiska referensramen redogör författarna för en historisk bakgrund om hälsa och faktorer som kan påverka medarbetarens hälsa. För att få fram relevant litteratur inom ämnesområdet har författarna använt sig av en kvalitativ metod, vetenskapliga artiklar och intervjuer. I det empiriska avsnittet framgår intervjuerna på fyra anställda i det valda företaget. För att veta hur deras hälsa är gjorde författarna ett urval på grund av att författarna ville få fullständiga svar från personer med erfarenhet. Det ställdes frågor angående arbetsförhållanden, motivation, trivsel etc. Därefter har författarna vävt samman den teoretiska referensramen med det empiriska och analyserat kring det. Detta för att besvara frågeställningen och syftet. Senare visar det sig att personalen i det valda företaget skulle kunna tänka sig att byta jobb om det fanns möjlighet. De känner även att de saknar motivation och tydliga mål från chefen. Slutligen har författarna kommit fram till att det trots några positiva saker på arbetsplatsen finns det en del brister som skulle kunna förbättras som kan gynna personalens hälsa.

 • 82.
  Bagge, Elin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Gustafsson, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Orden bakom siffrorna: Hur tydliggörs tillvägagångssättet vid värdering av förvaltningsfastigheter i noterna?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har konstaterat att regelverket IAS 40 inte upplevs som tillräckligt detaljerat. Det finns således inte några tydliga direktiv avseende hur specificerad information som ska tydliggöras i noterna angående tillvägagångssättet vid värdering av förvaltningsfastigheter. Syftet med studien var därför att få en djupare förståelse för hur svenska börsnoterade fastighetsbolag presenterar tillvägagångssättet vid värdering av förvaltningsfastigheter samt att få ökad kunskap om likheter respektive skillnader gällande tillvägagångssättet utifrån följande faktorer; indatanivå, värderingsmetod och extern värdering. Studien utgår från ett hermeneutiskt synsätt då en kvalitativ metod i form av en innehållsanalys har genomförts. Innehållsanalysen inkluderade samtliga svenska börsnoterade fastighetsbolag som återfanns på NASDAQ OMX Stockholm och som hade förvaltningsfastigheter. Noterna i fastighetsbolagens årsredovisningar från 2016 granskades. Med hjälp av empirin framkom det att samtliga bolag applicerar indatanivå tre vid fastställande av verkligt värde. Vidare uppdagades det att många bolag utgår från liknande beräkningar och orsaken till detta kan förklaras genom tvingande och imiterande isomorfism vilka presenterades i den teoretiska referensramen. Ytterligare visade studien att omfattningen av den externa värderingen skiljer sig åt mellan bolagen. Till sist konstaterades att noterna överlag innefattar samma typ av information avseende indatanivå, värderingsmetod och extern värdering. Det förekommer dock skillnader i detaljrikedomen.

 • 83.
  Bahtijari, Agon
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Deyab, Mohammed
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Den nytillträdde verkställande direktörens möjlighet och incitament till Earnings Management2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De finansiella rapporter som företagen lämnar ut kommer att ligga till grund för olika ekonomiska beslut som tas av externa intressenter. Detta förutsätter att informationen som redovisas i dessa rapporter är tillförlitlig och överensstämmer med verkligheten. Dock har tillförlitligheten och validiteten i dessa rapporter ifrågasatts av tidigare studier som menar på att vid företagets vd-byte, har både den nytillträdde och den avgående vd:n möjligheter och incitament till att bedriva en resultatmanipulering process. Möjligheten till resultatmanipulering uppstår då den internationella redovisningsstandarden (IFRS), som ett principbaserat redovisningssystem, skapar utrymme för subjektiva bedömningar och uppskattningar som kan utnyttjas av ledningen för att bedriva resultatmanipulering. Denna möjlighet kompletteras med ledningens opportunistiska perspektiv och strävan efter eget intresse. Mot denna bakgrund är studiens syfte att bidra med kunskap ifall den nytillträdde vd:n bedriver en resultatmanipulerings process, samt om förekomsten av resultatmanipulering vid vd-byten påverkas, beroende på ifall den nytillträdde vd:n befordras inifrån eller rekryteras utifrån företaget. För att genomföra undersökningen, har vi använt oss av en kvantitativ undersökningsansats. Studien innehåller 49 företag registrerade på OMX Stockholmsbörsen Large Cap. Samtliga företags årsredovisningar har analyserats mellan åren 2005–2015, vilket har medfört 539 observationer. Studiens resultat tyder på att det inte kan säkerställas att en nytillträdd vd bedriver en resultatmanipu-lering process. Vi kan inte heller säkerställa att en extern nytillträdd vd har större möjligheter till resultatmanipulering än vad en intern nytillträdd vd har.

 • 84.
  Bajraktari, Lirije
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Abdallah, Rosanne
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Konflikter och kommunikation: Hur konflikter och kommunikation hanteras på en arbetsplats2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi valde att göra en undersökning på en skola inom kommunen i Trollhättan som heter Kronan. Studien handlar om hur man hanterar konflikter på arbetsplatsen och hur kommunikationen påverkar konflikterhanteringen. Till hjälp av vår studie ville vi få besvarat på hur konflikter sköts och hur kommunikationen kan leda till konflikter för att kunna få inblick på hur detta kan hanteras på bästa sätt. För att få hjälp med undersökningen kontaktade vi Kronan för att utföra vår undersökning. Vi har utgått från en kvalitativ metod och valt att intervjua fem anställda på organisationen angående deras syn på ämnet. För att kunna genomföra vår studie har vi utnyttjat oss av litteratur för att jämföra med resultaten från våra intervjuer. Resultatet från vår undersökning visade att konflikter inte trängs bort utan det hanteras till en bättre arbetsmiljö där kommunikation har en stor påverkan. De anställda väljer att hantera konflikterna på olika sätt, vissa väljer att låta individerna sköta problemen själva medan andra väljer att försöka lägga sig och hantera konflikterna på direkten.

 • 85.
  Bajwa, Humera
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Karawan, Liza
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ledningens roll i arbetsmiljön: En studie inomhemtjänsten2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårdens styrning måste väsentligt förbättras samt utvecklas, det allvarligaste problemet ledningen handskas med inom äldreomsorgen är det faktum att personalens ansvar gällande arbetsprestationen är otydlig samt att det finns en brist på återkoppling gällande utfört arbete. Det saknas konkreta insatser som kan implementeras för att förbättra personalens arbetsvillkor. Detta leder i sin tur till att personalen är omotiverade i sitt arbete. Utifrån ovan diskuterade perspektiv skapar äldreomsorgen en bild av att vara en dysfunktionell organisation. Problemet är att arbetsmiljön inte är särskilt bra inom äldreomsorgen då högsjukfrånvaro, brist på motivation, kommunikation samt konflikter är de vanligaste förutsättningar som skapar en dysfunktionell organisation.

  Syftet med studien var att undersöka ledarskapets roll i den dysfunktionella organisationen samt hur ledningen kan förbättra arbetsmiljön. Genom att kvalitativt intervjua sju personer, fyra enhetschefer samt tre medarbetare, kunde vi uppnå studiens syfte.

  I teoridelen definierade vi ledarskapets innebörd genom att presentera fyra olika ledarskapsstilar vilket är karismatiskt, transaktionellt, transformellt samt Laissez - faire ledarskap. Dessutom presenterades definitionen av arbetsmiljö samt friskfaktorer för att skapa en god arbetsmiljö. Därefter presenterade vi ledningens roll i att skapa en god arbetsmiljö genom att belysa faktorer som motivation, kommunikation samt konflikter.

  Det som framkom av studien var att ledningens har en väsentlig roll i att förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen genom att implementera ett ledarskap som präglas av gemenskap, motivation samt kommunikation. Respondenterna ansåg även att återkoppling, varierande arbetsuppgifter, inre motivation samt att en god gemenskap är väsentlig för att skapa en tillfredställande arbetsplats.

 • 86.
  Barkman, Henrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Forsler, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Motives for voluntary sustainability reporting: A study of SMEs in Sweden and the U.K.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The climate is rapidly changing due to an increasing amount of emitted carbon dioxide which will lead to problems for future generations to meet their needs in terms of resources. More and more organizations have started acknowledging that their activities affect the environment surrounding the organization. Multinational organizations are forced by law to present a sustainability report to declare their contribution to a more sustainable development. Small and medium-sized organizations (SMEs) do not need topublish a sustainability report by law, but an increasing number of SMEs publish a sustainability report voluntarily. Therefore, it is of interest to gain knowledge about what motives SMEs have to present a voluntary sustainability report. The purpose of this study was to gain knowledge about motives for voluntary sustainability reporting by SMEs in Sweden and the U.K. To gain knowledge about the subject, a quantitative approach was used. In order to limit the scope of this study, SMEs in Sweden and the U.K. was targeted to answer a web-based survey. The survey was based on the theoretical framework, which consisted of the triple bottom line, the legitimacy theory and the stakeholder theory. Based on the theoretical framework, four hypotheses were formulated. Hypothesis 1 was that organizations have more motives for presenting information about environmental sustainability. Hypothesis 2 was about motives for voluntary sustainability reporting and legitimacy. Hypothesis 3b was that organizations prioritize certain stakeholders' demands. Hypotheses 1, 2 and 3b were all confirmed by descriptive statistics and one sample t-tests. Hypothesis 3a was about motives for voluntary sustainability reporting and satisfying their stakeholders' demands. Hypothesis 3a could not be confirmed or rejected due to scattered results in the descriptive statistics and the one-sample t-test. Two major conclusions could be drawn from the conducted survey. The first conclusion was that organizations have more motives to sustainability report about the environment rather than about the social or economic aspects of sustainability. The second conclusion was that both gaining legitimacy and satisfying certain stakeholders' demands are motives for sustainability reporting for SMEs.

 • 87.
  Benayed, Elie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Jama, Issa
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Bitcoin: An empirical study on the future developments2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bitcoin has over the years dominated the headlines for good and bad reasons. Examples of this range from the first introduction of a Bitcoin Automatic Teller Machine (ATM) to the recent attack on the Bitcoin exchange, MT Gox, where 850000 bitcoins were stolen worth hundreds of millions USD. The fundamental questions that this research answers are what Bitcoin exactly is and whom the actors are using this digital currency. Furthermore, an empirical research is conducted to highlight how actors expect Bitcoin to develop in the future.

  Bitcoin is depicted as a self-evolving system that has its own community. This research draws similarities with the traditional theory of ecosystem and the business ecosystem theory by Moore (1996). The Bitcoin ecosystem is presented as a model that consists out of internal and external factors.

  The methods that are used in this research are mostly of quantitative nature, though a qualitative way of analysing is also incorporated in this research. An electronic questionnaire was sent to users, investors and companies that use Bitcoin. These electronic questionnaires were sent to companies by email and to different Bitcoin forums to reach users and investors in Bitcoin. A total of 51 actors have completed the questionnaire.

  The empirical analysis focused on the present and the future of Bitcoin. The subjects that are covered consisted of legal, economic and technological factors that determine the Bitcoin system. The present situation shows that the main reason people use Bitcoin is that it offers the actors an alternative for fiat currencies and low transaction costs when making payments. The current drawbacks of the Bitcoin system are, regarded by scholars and actors, to be the high volatility in the value of Bitcoin and the security concerns that are caused by hackers of the system.

  Finally, the overall sentiment amongst users, investors and companies is that the future of Bitcoin is considered to be a bright one based on the legal, economic and technological factors

 • 88.
  Bengtsson, Ida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Feldt, Denise
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kompetensförsörjning som en del av HR-funktionen: HR-funktionens förändringar och dess betydelse för strategisk kompetensförsörjning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att få en god ekonomisk tillväxt i samhället samt en fullt fungerande arbetsmarknad så är kompetensförsörjning en viktig förutsättning. Kompetens handlar inte enbart om hur många år en individ har läst vid universitetet, utan handlar snarare mer om ett livslångt lärande som sker utanför de traditionella utbildningssystemen. Under tidens gång har Human Resources och kompetensförsörjning ökat i betydelse samtidigt som dagens anställda har allt högre utbildning. Trots detta tycks det finnas en brist i en del organisationer när det gäller kompetensutveckling.

  Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetet med strategisk kompetensförsörjning kan se ut. I arbetet har vi därför valt att intervjua tre organisationsanställda med ett HR-ansvar för se vilka verktyg de använder sig av för att planera och arbeta med kompetensförsörjning. Vi valde att anta en kvalitativ ansats i form av intervjuer för att få en bild av hur arbetet ser ut.

  Resultatet av detta arbete har grundat sig på empirisk data som sedan kopplats till teoriavsnittets olika delar, utifrån detta har det dragits kopplingar och tolkningar som sedan har sammanfattats i analys och slutsats. Resultatet vi kom fram till var att begreppet kompetens tolkades olika mellan de olika organisationerna vi arbetade med. Organisationernas gemensamma uppfattning var att kompetensförsörjning har en betydande roll för att nå framgång.

 • 89.
  Bengtsson, Ida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Jörgensen, Mimmi
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kundrelationer: Vikten av goda kundrelationer inom detaljhandeln2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hur bör de fysiska detaljhandelsbutikerna arbeta med sina kundrelationer för att lyckas behålla sina kunder i en tid där konkurrensen ökar i form av lättillgänglig e-handel?

  Detta arbete har till syfte att ge en fördjupad kunskap i hur man som företag bör arbeta med att skapa goda kundrelationer. Arbetet ger dessutom en uppdaterad bild utav hur ett väletablerat detaljhandelsföretag som Hennes & Mauritz arbetar med kundrelationer och hur väl det möter de servicekrav dagens kunder ställer.

  Arbetet innefattar en litteraturundersökning där det talas om kunden och dennas serviceförväntningar. För att få en klarare bild utav hur den faktiska kunden och butiksassistenter ser på kundrelationer har även en empirisk undersökning upprättats i form av en enkätundersökning, två kortare intervjuer med anställda vid Hennes & Mauritz och en organisationsundersökning. Dessa två delar ställs i det senare ledet emot varandra och mynnar ut i en diskussion som har till avsikt att ge ett så korrekt svar som möjligt på arbetets huvudfråga

 • 90.
  Bengtsson, Karoline
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Jansson, Martina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Sociala medier som ett marknadsföringsverktyg: En fallstudie om hur Lyckåsen Styling & Interiör kan använda sig av sociala medier.2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med att Internet bara blir större och större har sociala medier blivit ett självklart val av marknadsföringsverktyg där homestyling och interiör företag lägger stor vikt på marknadsföringsarbetet via sociala medier.

  Syftet med studien är att ge förslag till Lyckåsen Styling & Interiör i Göteborg som är ett nystartat företag inom branschen, hur dem kan nå ut till många intressenter med hjälp av sociala medier.

  Studien är av både kvalitativ och kvantitativ metod i form av intervjuer och en enkätundersökning. Intervjuerna har genomförts med två organisationer, Alvhem Mäkleri & Interiör och Lyckåsen Styling & Interiör med fokus på Lyckåsen som är studiens uppdragsgivare. Egna observationer har gjorts av de nämnda organisationernas hemsidor för att få en inblick hur dem använder sig av sociala medier idag. Vi har även genomfört en enkätundersökning för att få reda på intresset av styling och interiör samt användningen av sociala medier i allmänheten. Sociala medier har gjort att det blivit möjlighet att skapa relationer mellan säljare och köpare på nätet därför är det viktigt att dra nytta av dessa resurser och skapa relationer.

  Resultatet från observationer, intervjuer och enkätundersökning visar att Lyckåsen till skillnad från Alvhem har lagt mindre fokus på att marknadsföra sig på sociala medier. En av anledningarna till att dem inte är aktiva är att dem är ett nystartat företag och har inte tillräckligt med kunskap kring ämnet. Eftersom respondenterna i enkätundersökningen föredrog att ta del av information via Facebook, bloggar och Instagram är det viktigt att utnyttja dessa forum vid marknadsföring. Man vill också förmedla företagets mål på rätt sätt så att man får en bred krets av intressenter. För att behålla sina intressenter via sociala medier är det viktigt att satsa på snygg layout, färgstarka bilder och en kontinuerlig uppdatering på de olika forumen

 • 91.
  Bengtsson, Madeleine
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Persson, Stina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hög arbetsbelastning och stress: En kvalitativ fallstudie inom läraryrket2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi lever idag i ett kravsamhälle där vi har höga förväntningar på oss, både inom arbetslivet och privatlivet. Det kan vara svårt och mycket påfrestande för oss att leva upp till alla dessa krav och förväntningar, det märks inte minst då den psykiska ohälsan kraftigt ökat i Sverige under de senaste åren. Psykisk ohälsa har blivit vår stora folksjukdom och står idag för över 40 procent av sjukfallen i Sverige. Det är ett hett ämne som ständigt diskuteras inom nyheter och media. Dålig arbetsmiljö en är bidragande faktor till psykisk ohälsa och vi vet att hög arbetsbelastning och stress är ett vanligt problem inom många branscher idag, som påverkar människor negativt. Debatten har nu resulterat i en ny föreskrift, som trädde i kraft den 31 mars 2016, i syfte att förbättra de organisatoriska och sociala förhållandena på arbetsplatsen.

  Vi har gjort en fallstudie på en högskola i Västsverige för att undersöka hur lärare upplever och hanterar hög arbetsbelastning och stress. Vi har gjort intervjuer med sex lärare som även fört dagbok under två veckor, som en del i undersökningen.

  Lärarna uppger att deras arbetssituation är mycket påfrestande i vissa perioder. Främst handlar det om tentaperioder samt vid överlappningen mellan kursslut och kursstart. Stressen och den höga arbetsbelastningen påverkar lärarna på olika sätt. Vissa menar att de på grund av arbetet har ett minskat socialt liv och några nämner att de ibland har en störd nattsömn. Att arbetet ibland går ut över deras privatliv är samtliga lärare överens om, då de ofta arbetar både under kvällar och helger. Arbetssituationen hanteras genom att lära sig strukturera arbetet och hitta rutiner som fungerar för sig själv.

 • 92.
  Bennis, Isabel
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Mattila-Markus, Kajsa
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hållbarhetsredovisning: Hur utformningen av rapporterna skiljer sig åt mellan branscher i Sverige2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem – Negativ miljöpåverkan orsakas i allt högre grad av olika globala utvecklingstrender och trenden hållbarhetsredovisning växer sig allt större bland företag. För att få en jämförbarhet mellan företags hållbarhetsarbeten finns ramverket GRI som ger ut riktlinjer för vad och hur företag ska redovisa. Tidigare forskning visar att det finns olikheter mellan branscher i vad de väljer att redovisa. Syfte - Studiens syfte är att undersöka hur hållbarhetsredovisning skiljer sig åt mellan branscher i Sverige samt vad dessa skillnader beror på.

  Avgränsning - Studien har avgränsats till att undersöka stora svenska börsnoterade bolags hållbarhetsredovisningar, publicerade 2014, som tillämpar Global Reporting Initiative:s riktlinjer. Enbart företagens arbete med miljö och socialt ansvar har studerats. Metod - I studien har en kvantitativ undersökningsansats valts för att enklare kunna mäta och sammanställa insamlad empiri. Information har hämtats från företagens års- och hållbarhetsredovisningar samt webbsidor. Data har, genom innehållsanalys, kodats om för att underlätta hantering av information.

  Resultat och slutsats - Studien visar på att det finns skillnader mellan de undersökta branscherna då en del av dem redovisar en större omfattning än andra. Materialbranschen är den bransch som redovisar mest information medan hälsovård redovisar minst. Växthusgaseffekt, energiförbrukning samt information om anställda redovisas mest frekvent bland samtliga företag. Förslag till fortsatt forskning - I fortsatt forskning kan en liknande undersökning göras men där intervjuer genomförs för att få en djupare förståelse kring företagens hållbarhetsarbete. En jämförelse mellan den offentliga och den privata sektorn samt granska hållbarhetsredovisningar över tid är även förslag till fortsatt forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 93.
  Berg, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Persson, Stina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Relationen mellan företagsledare och revisor inom ägarledda bolag: Förtroende eller kontroll?: En kvalitativ studie om relationens påverkan på revisorns oberoende och revisionskvalitén2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vikten av revisorns oberoende grundas på att informationen i redovisningen ska vara tillförlitlig för intressenter. Om granskningen inte skett på ett opartiskt sätt finns risken att informationen i redovisningen är missvisande, vilket kan medföra att externa parter fattar beslut på oklara grunder. En revisors oberoendeställning är dock en komplex fråga, och det finns flera situationer i en revisors arbete där oberoendet kan vara svårt att definiera. Genom tidigare forskning identifierades tre kritiska situationer då revisorns oberoende kan vara hotat. Dessa situationer är då revisorn erbjuder konsulttjänster, då det förekommer långvariga kundrelationer samt då revisorn har nyckelkunder. Forskningen går isär för vilka konsekvenser detta innebär, bland annat hur revisionskvalitén påverkas av det. Vidare kan korrekta uttalanden kring företagets fortsatta drift likställas med god revisionskvalité. Uttalanden om fortsatt drift utgör i sig inte ett hot mot oberoendet, men en effekt av att revisorn i sin granskning inte är oberoende kan vara att denne inte gör korrekta uttalanden kring företagets fortsatta drift. Mot denna bakgrund hade studien för avsikt att ge en ökad kunskap om hur relationen mellan revisor och företagsledare kan påverka revisorns oberoende och den upplevda revisionskvalitén, samt vilka effekter detta har på revisorns uttalanden om fortsatt drift. Tidigare forskning låg till grund för de semistrukturerade intervjuerna som genomfördes med revisorer och företagsledare. Studien omfattade sammanlagt svar från sju respondenter, varav tre revisorer och fyra företagsledare. Studien visade att revisorns synliga oberoende påverkas i vissa av de kritiska situationerna men blir inte ifrågasatt i ägarledda bolag. Detta mot bakgrund att de inte har externa användare av väsentlig betydelse. Revisorns faktiska oberoende var inte hotat i någon av de kritiska situationerna då det inte rådde en intressekonflikt mellan aktieägare och ledning. Vidare kunde det också urskiljas att både konsulttjänster och långvariga kundrelationer förbättrade den upplevda revisionskvalitén. Detta genom att företagsledare fick ett ökat förtroende för bolagets revisor och att detta då minskade informationsasymmetrin mellan bolaget och revisorn. Utifrån ovanstående ledde detta också till att uttalanden om företagets fortsatta drift inte heller blev påverkat då revisorns oberoende bibehölls i samtliga situationer.

 • 94.
  Berg, David
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Sediqi, Elhamuddin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Beröm som motivation inom vården: en kvalitativ studie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den offentliga sektorn i Sverige omfattar verksamheter inom kommun, stat och landsting. Av alla förvärvsarbetande i landet arbetar en tredjedel inom offentlig sektor. Det rapporteras om stora utmaningar inom den inom vården där dåliga arbetsförhållanden, låga löner och brist på motivation är vanligt förekommande problem. Denna studie har i syfte att skapa en större förståelse och kunskap för hur beröm påverkar motivationen hos de anställda inom vården. Vi undersökte även vilken form av beröm som motiverar de anställda och därmed bidrar till en högre motivation. Tidigare forskning på motivation har i större utsträckning fokuserat på den privata sektorn varför det finns behov av att efterfråga empiriska undersökningar av beröm inom offentlig sektor. Studien bygger på en empirisk studie om motivation samt en kvalitativ forskningsansats där vi har valt att göra sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer med anställda inom vården. Dessa intervjuer transkriberades senare och denna data användesför empirin. Mycket av denna empiriska data visade att beröm påverkade motivationen olika beroende på mottagarens egenskaper vilket också stämde överens med studiens teoretiska grund. Studien visar också att de flesta anställda har en större önskan om att få beröm individuellt framför andra alternativ, även om några ansåg att få beröm framför andra också var viktigt. Dessa skillnader kan förklaras med hjälp av Maslows behovstrappa och hur många steg de anställda har fått tillgodosedda. De som har de basala behoven tillgodosedda (steg 1) och känner sig trygga (steg 2) och har ett fullgott gemenskapsbehov (steg 3) behovet av självkänsla (steg 4) är mer mottagliga för beröm. Studien visar att beröm som motivation inom vården används i mindre utsträckning än önskvärt. Det är dessutom önskvärt av anställda att få beröm och att det ger i stort sett enbart positiva effekter förutom om berömmet ges till en enskild individ när det är en samlad grupp. För det kan då bidra till negativa effekter i form av avundsjuka eller en negativ känsla

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 95.
  Bergenholtz, Rebecca
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Belöningens betydelse för försäljning och service: en kvalitativ studie av balansen mellan bankens försäljning och god kundservice2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur väl organsationers belöningssystem får personalen att öka sin försäljning av produkter och tjänster, samtidigt som kunder erbjuds en god service för kundens bästa.

  Studien relateras till verkligheten genom en kvalitativ undersökning, i form av semistrukturerade djupintervjuer, av medarbetares syn på belöningssystemet vid Swedbanks telefonbank. Respondenterna bestod av sex rådgivare och en affärschef.

  Med hjälp av en teoretisk referensram utifrån motivationsteorier av Maslows behovshierarki, Herzbergs tvåfaktorsteori, samt Vrooms förväntansteori bearbetades och analyserades den data som framkommit under djupintervjuerna. Vidare användes 4P modellen för att analysera hur god kundservice verksamheten uppvisar.

  I resultatet framkommer det att det främst utdelas inre, verbal belöning till medarbetarna, och att försäljningsstatistiken ligger till grund för en eventuell löneförhöjning. Samtliga respondenter uppger att det råder oklara direktiv från den högre ledningen vad gäller uppsatta mål; antingen ska personalen öka försäljningsstatistiken eller minska köerna. Medarbetarna anser detta vara avmotiverande i arbetet, då fokus på måluppsättning konstant varierar. Vidare uppger samtliga respondenter att kollegor emellan sporrar varandra att sälja bättre, då de regelbundet erhåller rapporter gällande försäljningsstatistik och effektivitet.

  I intervjuerna blev det även tydligt att det inte tillämpas någon belöning för god kundservice, utan rapportering från missnöjda kunder följs istället upp och utreds i vissa fall. Däremot deltar affärschefer ibland vid kundmöten genom medlyssning, i syfte att utveckla personalen i ökad kundservice.

  Slutsatsen av studien är att verksamheten främst tillämpar belöning av inre art, där regelbundna rapporter om försäljningsstatistik och effektivitet skapar tävlingsinriktad personal, då resultat, inbördes, jämförs med varandra, vilket skapar motivation. Olika direktiv om uppsatta mål anses som en avmotiverande faktor hos respondenterna. Det tillämpas ingen belöning för god kundservice. Det har uppgetts att kunder inte är nöjda med bankens service, vilket förslagsvis kan ha sin grund i att det råder en obalans mellan hårda (struktur och strategi) och mjuka faktorer (delade värden och personlig kompetens)

 • 96.
  Berger Jernberg, Matilda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hjelm, Kajsa
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Fördelar och nackdelar med budget: Hur arbetar svenska börsnoterade bolag med budget2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett syfte med budgetering är att fördela ekonomiskt ansvar inom organisationer och kan därför vara ett värdefullt styrverktyg (Kullvén, 2009). En diskussion som pågått länge är dock att traditionell budgetering bör kompletteras med andra styrverktyg. Det finns även förespråkare för att organisationer ska överge traditionell budgetering och istället arbeta i enlighet med Beyond Budgeting (Neely, Bourne & Adams, 2003).

  Syftet med denna studie är att belysa fördelar och nackdelar med klassisk budgetering och Beyond Budgeting. Studien är genomförd i fem börsnoterade organisationer där intervjuer genomförts med nyckelpersoner.

  Studiens forskningsfrågor är:

  Hur arbetar börsnoterade bolag med budget, beträffande planering, styrning och utvärdering? Hur ställer sig de börsnoterade bolagen till den kritik som riktats mot den traditionella budgeten?

  Fyra av de fem organisationer som deltagit i studien använder sig av budget. De anser att den kritik som riktats mot budgeten inte är relevant för deras verksamhet. Samtliga fyra bolag använder budget, eller prognoser som de hellre vill benämna det, som verktyg för planering, styrning och uppföljning. Med andra ord verkar samtliga fyra bolag följa den klassiska grundtanken med att budgetera. Ingen av dessa fyra bolag har funderat på att överge budgetering utan arbetar istället med att utveckla och effektivisera sitt budgeteringsarbete och att anpassa budgeteringen till den egna verksamheten och till omvärldens förändringar.

  Den femte organisationen, som arbetar med Beyond Budgeting, anser att de personer som kan marknaden allra bäst är de som arbetar närmast kunderna. Denna organisation anser därför att det är dessa medarbetare, som är närmast kunderna, som ska ta besluten. Organisationen anser att budgetarbete inte verkar i enlighet med deras värdegrund. Detta för att de vill ha en platt organisation med så lite central styrning som möjligt. Vidare menar denna organisation att Beyond Budgeting medför att varje medarbetare är mer medveten om varje kronas värde istället för att vilja ha så stor del av "budgetkakan" som möjligt.

 • 97.
  Berggren, Julia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Carlsson, Jennifer
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Attraktivt arbete och främjande ledarskap enligt 90-talisterna: Med fokus på arbetets innehåll, tillfredsställelse och förhållanden samt motivationsfaktorer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En av de viktigaste tillgångarna för en organisation är personalen och i dagens samhälle är byte av arbetsplats vanligt förekommande, framförallt för yngre generationer. En hög personalomsättning är inte enbart kostsamt utan även tidskrävande. Organisationer står därför inför en utmaning i att skapa ett attraktivt arbete och på så sätt behålla arbetskraften.

  Syftet med denna studie var att identifiera vad 90-talister ansåg att ett attraktivt arbete är sett till arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, arbetsförhållanden och motivationsfaktorer, men också hur ett främjande ledarskap kan skapa ett attraktivt arbete.

  Studien undersöker generella karaktärsdrag hos 90-talister, vad de anser att ett attraktivt arbete är samt vilka motivationsfaktorer de tilltalas av. Vidare undersöks ledarskapets roll i ett attraktivt arbete. En enkätundersökning via Facebook har genomförts för att nå ut till 90-talitser, där ett trettiotal frågor besvarades. Totalt besvarades enkäten av 133 respondenter, där 100 av svaren kom från 90-talister. Deras svar har resulterat i statistik som sedan presenterats i studien.

  Av enkätsvaren gick det att utläsa att 90-talisterna såg sig själva som samarbetsvilliga och ambitiösa. De värdesatte handlingsfrihet, där de kan påverka och styra sitt eget arbete samt att utvecklingsmöjligheter finns. Att ha möjlighet att komma med egna idéer och ta egna beslut var även något som 90-talisterna ansåg som viktigt. De ansåg även att social kontakt, både med medarbetare och ledare, var av stor betydelse. Engagerad och lyhörd var de ledaregenskaper som värdesattes högts av 90-talisterna och de ansåg att det var viktigt att ledaren visar uppskattning genom feedback och dialog samt främjar samarbete.

  Av det empiriska materialet drogs analysen att en av de viktigaste dimensionerna inom arbetsinnehållet var handlingsfriheten, inom arbetstillfredsställelse var det 90-talisternas upplevda inre och yttre erkänsla och inom arbetsförhållande var det den sociala kontakten på arbetsplatsen som vägde tyngst.

  Studien visar att för att locka eller behålla 90-talister på arbetsplatser behöver ett attraktivt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse samt arbetsförhållande skapas för att på så sätt skapa ett attraktivt arbete. Ett attraktivt arbete utifrån 90-talisternas perspektiv grundar sig främst i att utvecklingsmöjligheter finns, att det finns möjlighet till handlingsfrihet samt social samhörighet. Ett ledarskap som främjar dessa faktorer kan på så sätt även främja ett attraktivt arbete för 90-talisterna.

  Förslag till framtida forskning är att även genomföra kvalitativa undersökningar för att på så sätt nå bakomliggande tankar och förklaringar som hade kunnat fördjupa studiens resultat.

 • 98.
  Berisha, Agnesa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Sundblad, Viktoria
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Arbetsmotivation i öppna kontorslandskap: En kvalitativ fallstudie om sambandet mellan den fysiska utformningen av en kontorsavdelning och medarbetarnas individuella motivationsnivå på ett försäkringsbolag2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie om sambandet mellan fysisk arbetsmiljö och medarbetares individuella motivationsnivå till det dagliga arbetet. Studien är riktad till en specifik avdelning på ett försäkringsbolag i centrala Göteborg. Avdelningen är ett öppet kontorslandskap där medarbetarnas främsta arbetsuppgift att ta emot skadeärenden från kunder via telefon.

  Syftet med uppsatsen är att studera och nå ökad kunskap kring vad som motiverar medarbetarna på den valda organisationens avdelning utifrån fysiska arbetsmiljöaspekter.

  De ämnesområden studien behandlar inom den fysiska arbetsmiljön är planlösning, inredning och ergonomi. Studien kommer även belysa ämnesområden så som motivation och psykosocial arbetsmiljö.

  De slutsatser vi kan dra efter genomförd studie är att medarbetarna på avdelningen sällan medvetet lägger märke till vad i den fysiska arbetsmiljön som fungerar motivationshöjande för dem. Det som istället är märkbart angående fysisk arbetsmiljö är medarbetarnas medvetenhet kring de faktorer som stör deras motivation till arbetet på olika sätt.

 • 99.
  Berndtsson, Adam
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kourieh, Gabriel
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Förändring och strategi inom organisationer2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har i denna rapport studerat förändring och strategi inom organisationer. Syftet med denna rapport är att visa hur organisationer kan arbeta med sina förändringar och sitt strategiarbete. Teori om dessa ämnen har tagits fram med hjälp av vetenskapliga artiklar. Intervjuer med personal på organisationen Innovatum har genomförts för att kunna skapa egen empiri om förändringar och strategi. Innovatum är ett upplevelsecenter som ligger beläget i staden Trollhättan. Innovatum ägs av stiftelsen Innovatum, Trollhättan stad och Fyrbodals kommunalförbund. För att samla in data till empirin blev den valda metoden kvalitativa intervjuer, detta eftersom att denna metod ansågs vara mest lämpad och vi ville ha en djup och innehållsrik data. Intervjuerna gjordes med sju personer, fyra kvinnor och tre män. En av de intervjuade var verksamhetschef, en var ekonom och övriga var pedagoger. Teori och empiri har analyserats i rapportens diskussionsavsnitt.

  Slutsatsen från vår genomförda studie blev att för att lyckas med förändringar krävs det att organisationen fokuserar på att skapa positiva attityder och beteenden gentemot förändringar. För att lyckas med förändringar är det också viktigt att organisationen prioriterar en tydlig och fungerande kommunikation. Kompetenta ledare är även det något som är viktigt under förändringar. Resultaten från vår studie stärkte tidigare teorier om vad som är viktigt för att förbättra förändringarna inom en organisation.

  Slutsatsen från vår genomförda studie blev att för att lyckas med strategiprocessen inom organisationer krävs det att organisationen har en helhetsbild när de beslutar över strategier. En fungerande strategisk planering är också något som är viktigt för strategierna. Det är även viktigt att organisationen vågar ta in nya idéer från de anställda när de utformar strategierna. Organisationen skall inte heller enbart använda sig av en enstaka strategi. För att lyckas med strategiprocessen måste organisationen arbeta för att göra den strategiska implementeringen väl fungerande. Resultaten från vår studie stärkte tidigare teorier om vad som är viktigt för att förbättra strategiprocessen inom en organisation.

 • 100.
  Berndtsson, Adam
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Svensson, Kenneth
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Jämställdhet i bolagsstyrelser2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med denna rapport ville författarna undersöka jämställdhetsdebatten angående bolagsstyrelser, hur pass viktig denna egentligen är och om organisationerna kan gagnas utav denna diskussion. Frågan undersöktes med hjälp av teori från vetenskapliga rapporter samt egen empiri som skapades med hjälp av intervjuer.

  För att reda ut diskussionen om jämställdhet i bolagsstyrelser undersöktes vad jämställdhet egentligen är, där det togs fram att det absolut inte handlar om hur könsfördelningen för tillfället ser ut i en organsation. Om det är jämställdhet eller inte, handlar snarare om en individ vid en rekrytering blivit bortvald utav den orsaken vilken grupp denna individ tillhör.

  Anledningar till varför det är få kvinnor i bolagstyrelser togs också fram i rapporten där mycket tydde på att det inte är något ”glastak” som skapar den låga andelen kvinnor i bolagstyrelser. Istället var det orsaker som att det finns färre kvinnor med den utbildning och de erfarenheter som krävs för att sitta i en bolagstyrelse. Orsaker som att kvinnor i större utsträckning inte är lika intresserade av att göra karriär togs också upp. Enligt teorin i rapporten tydde också mycket på att kvinnor i större utsträckning ogillar konkurrens och att detta är en bidragande orsak till att det finns färre kvinnor i bolagstyrelser.

  I rapporten undersöktes också hur en tvingande könskvotering kan påverka organisationer, där resultatet var väldigt enhetligt att organsationer med största sannolikhet inte har någonting att vinna på att använda sig av en tvingande könskvotering i sina bolagsstyrelser. Det undersöktes också om bolag som har en jämn könsfördelning kan gagnas utav detta gentemot bolag som har mestadels män, resultatet som uppvisades var att det förmodligen inte finns något att vinna på att försöka ha en jämn könsfördelning. Vad som krävs av en individ som sitter i en bolagstyrelse skrevs också ned i rapporten, där bland annat följande saker utmärktes: Högskoleutbildning i ekonomi, teknik eller juridik, ledarerfarenheter, erfarenheter av att vara VD, kunnig inom området bolaget bedriver samt strategisk förmåga.

  Slutsatsen blev den att jämställdhetsdebatten kan vara viktig i den mån det handlar om att de som tillsätter styrelserna skall bortse från vilket kön eller grupp individen tillhör. Det enda som skall vara avgörande för vilken individ som rekryteras till en styrelse skall vara hur stor potential denna individ har att skapa lönsamhet och att utveckla organsationen. Det viktigaste för organisationerna är att de tillsätter de individerna som är bäst lämpade för uppgiften och då spelar det ingen roll vilken grupp eller kön dessa individer tillhör.

1234567 51 - 100 av 779
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf