Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 2167
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Algotsson Wiklund, Åza
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Strinne, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nio pedagogers uppfattningar av samlingen som fenomen2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Att barn lär sig i samspel med andra barn är något som ett flertal teoretiker påtalat i sina studier i flera år. Det sociala samspelet tillför mycket i barns utveckling, de tränar sig på att samarbeta samt att lära sig förstå andras behov och önskemål. I en samling lär sig barnen enligt Rubenstein Reich (1996) även att träna den språkliga medvetenheten, vilket de kan göra genom sånger och lekar. Vårt urval av relevant litteratur med fokus mot förskolans samling som fenomen, har varit ett underlag och viktig ram i vår undersökning. Detta har gett oss en djupare förståelse för vårt empiriska material när vi bearbetat vår analys och resultat.

  Syfte

  Syftet med vår undersökning är att vi vill studera pedagogers uppfattning av samlingen som ett pedagogiskt verktyg.

  Metod

  Vårt empiriska material består av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med nio förskollärare på tre olika verksamheter i en mellanstor kommun i Västra Götaland.

  Resultat

  Vi har utifrån våra semistrukturerade intervjuer kategoriserat fyra kategorier. Dessa kom att bli

  miljö och organisation, pedagogens uppfattningar av samlingen som begrepp, samling som lärsituation och barnens involvering i planering och genomförande av samlingen. Det framgår i studien att de intervjuade pedagogerna var överens om att samlingen har förändrats över tid. Från att ha varit en så kallad "traditionell" planerad samling, till att de nu "fångar lärandet i stunden".

  Genom vår analys och sammanfattning kunde vi urskilja ett mönster där det framgick att ett flertal pedagoger hade en uppfattning av att de var styrda av bland annat läroplanen, men att de ändå kände en frihet till att planera sina samlingar som de önskade. En annan uppfattning som framkom från några av pedagogerna var att samlingarna på förskolan sågs som en förberedande inskolning till skolverksamheten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Al-Hassan, Suha M.
  et al.
  Special Education Department, Hashemite University, Zarqa (JOR); Abu Dhabi Early Childhood Authority, Abu Dhabi (ARE).
  Duell, Natasha
  Department of Psychology and Neuroscience, University of North Carolina Chapel Hill, Chapel Hill, NC (USA).
  Lansford, Jennifer E.
  Center for Child and Family Policy, Duke University, Durham, NC (USA).
  Dodge, Kenneth A.
  Sanford School of Public Policy, Duke University, Durham, NC (USA).
  Gurdal, Sevtap
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Liu, Qin
  Department of Maternal and Child Health & Adolescent Health, Chongqing Medical University, Chongqing (CHN).
  Long, Qian
  Global Health Research Center, Duke University, Kunshan (CHN).
  Oburu, Paul
  Department Of Educational Psychology, Maseno University, Maseno (KEN).
  Pastorelli, Concetta
  Department of Psychology, Università di Roma “La Sapienza”, Rome (ITA).
  Skinner, Ann T.
  Center for Child and Family Policy, Duke University, Durham, NC (USA).
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Steinberg, Laurence
  Department of Psychology, King Abdulaziz University, Jeddah (SAU).
  Tapanya, Sombat
  Department of Family Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai (THA).
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Department of Psychology, Universidad de San Buenaventura, Medellin (COL).
  Yotanyamaneewong, Saengduean
  Department pf Psychology, Chiang Mai University, Chiang Mai (THA).
  Alampay, Liane Peña
  Department of Psychology, Ateneo de Manila University, Manila (PHL).
  Bacchini, Dario
  Department of Humanistic Studies, University of Naples “Federico II”, Naples (ITA).
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Adolescent Health and Human Development, UNICEF, and Institute for Fiscal Studies, Bethesda, MD (USA).
  Chang, Lei
  Department of Psychology, University of Macau, Macau (CHN).
  Deater-Deckard, Kirby
  Department of Psychological and Brain Sciences, University of Massachusetts, Amherst, Amherst, MA (USA).
  Di Giunta, Laura
  Department of Psychology, Università di Roma “La Sapienza”, Rome (ITA).
  Parents’ learning support and school attitudes in relation to adolescent academic identity and school performance in nine countries2024In: European Journal of Psychology of Education, ISSN 0256-2928, E-ISSN 1878-5174, p. 1-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An important question for parents and educators alike is how to promote adolescents’ academic identity and school performance. This study investigated relations among parental education, parents’ attitudes toward their adolescents’ school, parental support for learning at home, and adolescents’ academic identity and school performance over time and in different national contexts. Longitudinal data were collected from adolescents and their parents in nine countries (China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, the Philippines, Sweden, Thailand, and the United States). When adolescents were 16 years old, their mothers (N = 1083) and fathers (N = 859) provided data. When adolescents were 17 years old, 1049 adolescents (50% girls) and their mothers (N = 1001) and fathers (N = 749) provided data. Multiple-group path analyses indicated that, across cultures, higher parent education was associated with better adolescent school performance. Parents’ attitudes toward their adolescents’ school and parent support for learning in the home were not associated with adolescents’ school performance but were associated with academic identity. The findings suggest somewhat different pathways to school performance versus academic identity. Implications for helping parents and educators in different countries promote adolescents’ academic identity and achievement are discussed.

 • 53.
  Ali, Feisal
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Gender and Language similarities and differences in mixed sex conversations and same sex conversations in the American TV series Modern Family2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aimed to analyze females and males in mixed-sex conversations and same-sex conversations using cooperative speech, competitive speech, interruptions, and similarities and differences in their communication styles in the Tv series modern family. Men and women are said to use different speech styles regarding cooperative, competitive, and interruptions. I used three conversations taken from Season 1 Episode 24, Family Portrait, for mixed-sex conversations in my analysis. I also used three same-sex discussions taken from Season 3, Episode 5, Hit and Run, and Season 1, Episode 11, Up all night. The result shows similarities in both same-sex and mixed-sex conversations regarding women’s use of cooperative speech styles and men’s use of competitive speech styles and interruptions. However, my study found differences regarding women in mixed-sex and Same-sex conversations when it comes to interruptions. Women interrupt in mixed-sex discussions and not in same-sex discussions. Therefore, my analysis of the series modern family is in line with previous research on gender and language.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Ali, Sara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Identitetsformning bland andra generationens invandrare: ”Ja ja men dina morföräldrar varifrån kommer de från eller vart kommer dina föräldrar från?”2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vilka faktorer är det som påverkar hur andra generationens invandrare formar sin identitet? Finns det några fördomsfattade meningar som bidrar till att de känner sig utanför det svenska samhället och i vilka sammanhang känner dem en större gemenskap? Den här studien har genomfört 7 olika intervjuer med kvinnor som är andra generationens invandrare och är bosatta i Sveriges olika städer. Utifrån olika teorier har intervjuerna analyserats och jämförts med varandra för att se ifall det finns någon skillnad mellan de olika utsagorna.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera hur andra generationens invandrare konstruerar sin identitet och hur de förhåller sig till omgivningen, för att få en djupare förståelse om vilka faktorer som spelar roll inom identitetsformning hos andra generationens invandrare ska tre frågeställningar besvaras.

  Metod: Studien är en kvalitativ studie där respondenterna kommer att intervjuas och deras utsagor kommer att spelas in för att kunna ta del av all information utan att riskera missa viktig information under intervjun.

  Resultat: Analysen visar att det finns en del viktiga aktörer som har en stor betydelse för individernas identitetsformning. Samtliga respondenter uttrycker att de känner sig mer tillhörande till deras föräldrars etniska bakgrund och att de i vissa sammanhang känner att de inte passar in i det svenska normerna. Resultaten har analyserats och diskuterats utifrån teorier och respondenternas utsagor.  

 • 55.
  Alic, Majda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hamid, Irsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Matematikverkstäder: en kvalitativ studie om två pedagogiska verksamheters förhållningssätt till matematikverkstäder med laborativt material som arbetssätt2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det råder idag ett ointresse och okunskap kring ämnet matematik ute i skolverksamheten. Enligt en undersökning som utfördes av Europakommissionen framkom att intresset för matematik har minskat radikalt bland våra elever. Denna brist antas ha sin grund i elevernas bristande kunskaper och förståelse för ämnet. Som pedagog menar vi att stor vikt bör läggas på att stimulera eleverna för att då fånga deras intresse för matematiken. "Matte är kul när man fattar och tråkigt när man inte förstår" (Rystedt & Trygg, 2005, s. 1). I denna undersökning utforskas fenomenet matematikverkstad som ska syfta till att möjliggöra en varierande och stimulerande matematikundervisning.

  Syftet med denna studie är att närmre undersöka vad en matematikverkstad är, vad den har för funktion samt vilka för- respektive nackdelar verksamma pedagoger finner vid arbete i matematikverkstäder. I studien undersöker vi även hur pedagogerna på två olika skolor förhåller sig till bland annat bedömning gällande elevernas kunskaper vid undervisning i matematikverkstäderna.

  Studien bygger på en kvalitativ metod där vi har tillämpat intervjuer i två fokusgrupper. Intervjuerna utfördes på två olika skolor i Sverige. Samtliga pedagoger som medverkade i intervjuerna undervisade i ämnet matematik.

  Studien presenterar de olika pedagogernas tankar, förhållningssätt och erfarenheter vid arbete med laborativt material i matematikverkstäder

 • 56.
  Aliti, Albert
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  The Modern Colonizer: Travelling, Orientalism and Colonialism in Alex Garland's The Beach2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 57.
  Aliti, Albert
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Chukwuemeka, Jordan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Changes in English Language Textbooks in Relation to English as an International Language and Curricula for English in Swedish Upper Secondary School2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 58.
  Allard, Annelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Taking things too literally: How sarcasm and irony affect the fictional character Sheldon Cooper2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay studies the use of indirect speech acts in dialogues from mainly Sheldon Cooper from the tv series The Big Bang Theory. By analysing the character Sheldon Cooper this essay explores the challenges people on the autistic spectrum face when someone says something that they do not mean. To investigate this, the essay focuses on the linguistic rules of the locutionary-, illocutionary- and perlocutionary act. Sheldon is seen as a special character that most people are not able to relate to and is therefore both loved and hated by many. His characteristic features align with many features of autistic criteria, such as having a hard time understanding indirect speech acts, when someone says something that they do not literally mean. This results in him often not understanding when someone is being ironic or sarcastic leading to Sheldon Cooper often being the one everyone is laughing at.

 • 59.
  Allard, Mathias
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hammarström, Christian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En kvalitativ studie om hur arbetet med digitala verktyg förstås och uppfattas av fritidslärare2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bakgrund:Digitaliseringen har i stort sett påverkat alla verksamheter i samhället. Skolverket (2017) fastställer att vi lever i en tid där förändringstakten är stor gällande digitalisering. Digitaliseringen öppnar upp för nya metoder och undervisningssituationer. Fritidshemmet är en viktig arena där barn kan möta meningsfulla aktiviteter som kan stärka deras intresse och användandet av de digitala verktygen. Skolinspektionen har granskat 24 fritidshem för att bidra till utveckling av verksamheten. Granskningen visar att arbetet med digitala verktyg i fritidshemmet behöver förbättras. Undervisningen behöver utvecklas för att erbjuda elever möjlighet att använda digitala verktyg. Vi ville i vår studie undersöka fritidslärares uppfattningtill användande av digitala verktyg i verksamheten samt vilken digital kompetens de upplever sig ha.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva och förklara fritidslärares uppfattningar och förståelse till användningen av digitala verktyg i fritidshemsverksamheten.

  Metod: Vi använde oss av en kvalitativ studie med semi strukturerade intervjuer. Vi intervjuade sammanlagt sex fritidslärare. 

  Resultat: Vi ser att det finns goda möjligheter med att arbeta med digitala verktyg i fritidshemmet. Studien visar att det inte alltid finns en samsyn angående arbetet med digitala verktyg i fritidshemmet. Samtliga fritidslärare ställer sig dock positiva till användning av digitala verktyg. Fritidslärarna ser både för och nackdelar med användningen av digitala verktyg. Fritidslärarna är överens om att man måste ha en viss förståelse om det digitala verktyg man ska använda i undervisningen. Resultatet visar att den digitala kompetensen lärarna upplever sig ha varierar. De fritidslärare som ansåg sig ha låg digital kompetens såg fortbildning som en möjlighet för att öka deras digitala kompetens. Ett kollegialt lärande skulle kunna öka och utveckla lärarnas digitala kompetens, då de kan lära sig mer genom att vända sig till kollegor som besitter större kompetens.

 • 60.
  Almgård, Johanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Samhällskunskapsämnets Janusansikte: En kvalitativ studie om hur samhällskunskapslärare på gymnasiet betonar aktualiteter i undervsiningen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna ämnesdidaktiska uppsats ämnar jag belysa hur samhällskunskapslärare betonar aktualiteter inom sin undervisning. Detta sker genom intervjuer med sex samhällskunskapslärare, samtliga verksamma inom kommunala gymnasieskolor i Västra Götalandsregionen. Uppsatsens empiriska material inhämtades under hösten 2016.

  Gymnasielärarens roll som både pedagog och myndighetsutövare tar sin utgångspunkt i transformation och realisering av styrdokument (läro- och kursplaner). Beroende på hur lärare tolkar kunskapsuppdraget utmynnar undervisningen på skilda sätt. Detta förfarande är att betrakta, i termer av Lipsky (2010), såsom att närbyråkraten ständigt står inför olika dilemman i sin service till medborgarna. Även om läraren skall förhålla sig sakligt och vidare beakta myndigheters beslut genomsyras lärarprofessionen ändock av diskrepans. Dessa avvikelser synliggörs i samhällskunskapslärares förhållningssätt till aktualiteter inom undervisning och utmärks av en dubbelhet. Lärare som upplever sig fria i relation till styrdokument blickar mot framtiden och ger uttryck för att "världen anpassar sig till ämnet samhällskunskap". Emellertid påvisar lärare som känner sig mer styrda ett regredierande förhållningssätt gentemot eleverna och ger ett minskat utrymme åt aktualiteter.

  Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad kunskap om hur samhällskunskapslärare lägger betoning på aktualiteter. Detta sker genom ett nedslag i en aktuell händelse som karaktäriseras likt en komplex och värdeladdad fråga. Min ambition är således att rikta ljuset mot terrororganisationen IS/Daesh inom en undervisningskontext, vilken också fyller funktionen att bistå uppsatsen som ett fall inom kunskapsområdet aktualiteter i ämnet samhällskunskap på gymnasiet.

  Tillvägagångssättet för uppsatsen sker genom en kvalitativ semi-strukturerad intervjumetod av sex samhällskunskapslärare på gymnasiet. Studien är av beskrivande karaktär, varför fokus riktas mot samhällskunskapslärarnas beskrivning av deras undervisning om aktualiteter. Studien sker inom en småskalig nivå och fokuserar på några få beskrivningar av vad som bör ses likt ett samhälleligt fenomen – IS/Daesh. I uppsatsen ämnar jag synliggöra hur lärare talar om IS/Daesh som en aktualitet. För att kunna identifiera lärarnas angreppsätt används en antagonistisk diskursanalys som inhämtats av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori.

 • 61.
  Almgård, Johanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Asklund, Fabian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Skrapar man lite på ytan, så kanske det är en liten smygrasist där": En kvalitativ studie om samhällskunskapslärares reflektioner av demokrati- och värdegrundsuppdraget i relation till Sverigedemokraterna2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Studien som baseras på intervjuer undersöker samhällslärares syn på värdegrunden, Sverigedemokraterna och deras emotioner kring detta. Den innefattar fyra lärare som arbetar på gymnasieskolor och undervisar i ämnet samhällskunskap. Studien undersöker lärarnas tankar och förståelse av värdegrunden och Sverigedemokraterna samt hur lärare arbetar med frågor som kan sammankopplas med ovanstående. Svaren analyseras med hjälp av Martha Nussbaums emotionsteori för att se om emotioner går att avläsa och hur dessa i så fall uppkommer och därmed påverkar läraren i demokrati- och värdegrundsarbetet i relation till fallet Sverigedemokraterna. I uppsatsen sker ett bidrag genom en didaktisk reflektion av lärarnas syn på demokratiutbildning.

  Teori: För att få teoretiskt stöd i svaren kring värdegrunden och Sverigedemokraterna används Martha Nussbaums teori om emotioner och värdeomdömen. Vi har valt ut fyra emotioner ur hennes teori för att se om vi kan avläsa dessa i lärarnas svar. Dessa är medkänsla, kärlek, avsmak och rädsla. För att skapa större förståelse för lärarnas syn på läraruppdraget och synen på demokrati samt vilka demokratiska värderingar som lärarna förmedlar till elever appliceras Biestas (2006) diskussioner om tre utbildningsteorier.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur samhällskunskapslärare på gymnasiet reflekterar kring demokrati- och värdegrundsuppdraget i relation till det politiska partiet Sverigedemokraterna.

  Metod: Kvalitativ metod med semi-strukturerade samtalsintervjuer där studiens material har inhämtats via samtalsintervjuer med fyra samhällslärare i Västra Götalandsregionen.

  Resultat: Vi kunde avläsa emotionerna medkänsla, kärlek, avsmak och rädsla i samhällskunskapslärarnas reflektioner om skolans värdegrund och Sverigedemokraterna. Emotionerna är avgörande i lärarnas förhållningssätt till värdegrunden och Sverigedemokraterna. Lärarna tillämpar både utbildning för demokrati och utbildning genom demokrati. Dock nås aldrig en politisk konception av den demokratiska personen, eftersom att lärarna inte tillåter alla elevers handlingar i praktiken. Orsaken till detta handlar främst om att elevernas handlande står i strid med värdegrunden och grundläggande demokratiska värden.

 • 62.
  Almqist, Elin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lindvall, Pia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Vart tog läslusten vägen: En kvalitativ studie om hur grundskolelärare ser på förhållandet mellan läslust och läsutveckling2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att beskriva och problematisera hur lärare ser på förhållandet mellan läslust och läsutveckling. Utifrån detta syfte har vi formulerat tre forskningsfrågor. Den första handlar om hur lärare ser på läslust. Här har vi utgått ifrån deras egen bakgrund samt om de menar att läslust går att påverka eller inte. Utifrån hur lärarna ser på läslust har vi sedan en forskningsfråga om vilka samband de ser mellan läslust och läsutveckling. Att främja en god läsutveckling bör vara det huvudsakliga arbetet när det gäller läsning. Vi undersöker i studien hur viktig lärarna anser att läslusten är för att främja en positiv utveckling. För att besvara denna forskningsfråga behövde vi ta reda på vilka arbetssätt och arbetsformer lärare anser öka elevernas läslust. Detta genom att be lärarna berätta om vilka aktiviteter de tycker ger en positiv upplevelse av läsning och därmed främjar en god läslust. För att utföra undersökningen valde vi en kvalitativ metod, där vi använde oss av Kvales (1997) modell för att, utifrån forskningsfrågorna, formulera intervjufrågor. Studien har bestått av fem intervjuer med lärare i årskurserna 1 – 3.

  Resultatet av studien visar att begreppet läslust kan definieras på olika sätt. Detta leder till att förhållandet mellan läslust och läsutveckling också tolkas på olika sätt av de deltagande lärarna. Det framkommer att läslust enligt några lärare har med yttre motivation att göra medan andra är inriktade på att eleverna behöver finna en inre motivation för att uppleva läslust. De skillnader som antyds angående sambandet mellan läslust och läsutveckling synliggörs vid diskussion kring lämpliga arbetssätt och vid tolkning av vilka centrala delar lärarna lägger fokus på under intervjuerna. Trots att alla lärare kan ge exempel på lämpliga arbetssätt för att skapa läslust och ge förutsättningar för god läsutveckling finns det hos några en grundtanke i att läsning främst handlar om att eleverna ska kunna läsa tyst på egen hand. I arbetet problematiserar vi hur lärare framhåller att detta läsande blir både lustfyllt och utvecklande

 • 63.
  Almqvist, Charlotte
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Zell, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Spinning? Du menar väl springning?: En kvalitativ studie om elevers utvecklande av läsförståelse i matematik med hjälp avTalk Moves2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Lässtrategier för textuppgifter i matematik skiljer sig från andra typer av texter då de består av siffror och symboler som behöver tolkas och översättas. Det har visat sig att elever redan i tidiga skolår utvecklar felaktiga lässtrategier för textuppgifter i matematik och att dessa tenderar att följa elever genom deras fortsatta skolgång. Forskning visar att undervisning av lässtrategier inom matematik kan fördjupa elevers läsförståelse och att dessa med fördel kan utvecklas i en social kontext. Ett samtalsverktyg som kan användas i ett sådant sammanhang är Talk Moves där elevers tankar och idéer står i fokus.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka och beskriva hur Talk Moves kan hjälpa elever att utveckla lässtrategier för att kunna tolka textuppgifter i matematik samt vilka moves som är användbara för att ge elever möjlighet att förstå textuppgifter i matematik.

  Metod: Studien är kvalitativ och empirin insamlades under tre observationer där vi intog rollerna som både deltagande observatör och som observerande deltagare. Den deltagande observatören ledde lektionerna med eleverna och den observerande deltagaren använde två olika observationsscheman och observerade vilka Talk Moves som användes samt elevernas kroppsspråk och gester. Samtliga observationer spelades in med hjälp av ljudupptagning.

  Resultat: Studiens resultat visar att Talk Moves är användbart för att hjälpa eleverna att utveckla lässtrategier. Däremot visade det sig att textuppgifternas utformning påverkade i vilken utsträckning Talk Moves var effektivt att använda för att utveckla lässtrategier. Uppgifternas utformning påverkade dessutom samtalets karaktär och inverkade därigenom på hur väl eleverna kunde förstå textuppgifterna. Det visade sig att moves från samtliga mål var användbara för att hjälpa eleverna skapa förståelse för textuppgifter i matematik.

 • 64.
  Almqvist, Charlotte
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Zell, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Åh, nu har jag det! Kan jag bara rita av då?: En kvalitativ studie om elevers användande av uttrycksformerna laborativt material och bild i matematik.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  matematik med hjälp av olika uttrycksformer och att de ska kunna växla mellan dem. Gustafsson, Jakobsson, Nilsson, Zippert (2011) beskriver att dessa uttrycksformer är konkret, bildligt, verbalt, numerisk och symboliskt. Forskning visar att den konkreta uttrycksformen i form av laborativt material bidrar till att synliggöra abstrakta matematiska idéer, samtidigt som det låter elevernas sinnen samverka. Den bildliga uttrycksformen beskrivs också bidra till att synliggöra det abstrakta i matematiken samt att bilden kan utgöra ett hjälpmedel för elevernas tänkande. Hagland (2015) belyser även uppgifternas betydelse och framhåller att arbete med problemlösning möjliggör användandet av olika uttrycksformer.  

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur uttrycksformerna laborativt material och bild påverkade varandra beroende på vilken uttrycksform eleverna började med samt om uppgifternas kontext inverkade på elevernas möjlighet att använda olika uttrycksformer.  

  Metod: Studien har en kvalitativ ansats där metoderna observation och fotografering har använts. Empirin insamlades under fyra observationstillfällen i form av lektioner, där vi båda intog rollen som observatörer. Under observationerna användes två olika observationsscheman beroende på om eleverna började med laborativt material eller bild. Under observationerna fotograferade vi även hur eleverna använde det laborativa materialet.  Resultat: Studiens resultat visar att det har betydelse för vilken uttrycksform som eleverna börjar med då de kan komplettera varandra genom att förtydliga tankegången. För de elever som hade svårigheter med att använda någon av uttrycksformerna visar resultatet att dessa kunde använda det laborativa materialet på ett mer fördelaktigt sätt och gynnades således av att börja med den uttrycksformen. Resultatet visar även att uppgiftens kontext inverkade på elevernas möjligheter att använda olika uttrycksformer då eleverna ville anpassa uttrycksformerna till det uppgiften handlade om. Det visade sig även att förståelse för den matematik som fanns i uppgiften påverkade elevernas möjlighet att använda olika uttrycksformer.  

 • 65.
  Almqvist, Elin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lindvall, Pia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Standardalgoritmer eller skriftlig huvudräkning: en empirisk studie kring två vanliga beräkningsmetoder2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden för studien är den diskussion som sedan länge funnits kring standardalgoritmer. Frågan är om standardalgoritmerna främjar elevernas matematiska utveckling eller inte. Inom skolan har denna beräkningsmetod används i varierande utsträckning genom åren, från att vara självklar till att ifrågasättas totalt och näst intill uteslutas från undervisningen i skolan. Studiens syfte är att ta reda på vilken av de skriftliga beräkningsmetoderna skriftlig huvudräkning och standardalgoritmer som elever har lättast för vid beräkning av tvåsiffriga tal inom addition och subtraktion, samt vilken metod de föredrar att använda. I anslutning till detta är syftet också att ta reda på i vilken utsträckning lärarens perspektiv har betydelse för elevernas resultat och vilken metod de föredrar. För att undersöka detta innehåller studien ett elevtest med matematikuppgifter som beräknas med hjälp av de två aktuella metoderna samt en enkät och en lärarintervju. Resultatet av dessa undersökningar visar att den aktuella klassen har lättast för att beräkna matematikuppgifter med hjälp av standardalgoritmer och att det främst är subtraktion med växling som eleverna har svårt för. Enkäterna visar också att det är standardalgoritmerna som förespråkas av eleverna, vilket stämmer överens med testresultatet. Klassens lärare förespråkar också standardalgoritmer men har arbetat med båda metoderna i klassen. Läraren har arbetat mer aktivt med standardalgoritmer i klassrummet, vilket gör att eleverna har fått mer träning i att använda standardalgoritmer, vilket kan vara en förklaring till att eleverna har större förtrogenhet för den metoden. Elevernas testresultat kan genom detta test inte ge en korrekt bild av vilken metod som är lättast för elever generellt, utan visar främst att dessa elever har betydligt större förtrogenhet för standardalgoritmer. Testresultaten kan bero på hur mycket tid som lagts ner på respektive metod, men det är också möjligt att standardalgoritmerna är en enklare metod.

 • 66.
  Almqvist Nielsen, Lena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies (from 2013), Karlstad (SWE).
  Prehistoric history in Swedish primary school education: pupils' expression of empathy after visiting a cultural heritage site2023In: Education 3-13, ISSN 0300-4279, p. 1-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores the concept of historical empathy in the context of field trips for young pupils to a prehistoric heritage site in Sweden. The example discussed is a field trip to Vitlycke, a heritage and rock carving site with an associated reconstructed Bronze Age farm, where pupils had the opportunity to experience prehistory with all their senses.

  The study is based on the idea that historical empathy is a process that involves both cognitive and affective dimensions and that both dimensions are important for progress. The pupils were interviewed after the trip and their responses are related to the concepts of perspective recognition and care. The study shows how the cognitive and affective dimensions were interwoven in the pupils’ reasoning and how the field trip contributed to an emotional and personal connection necessary for the development of historical empathy. This engagement led to a broadening and deepening of the pupils’ cognitive understanding of Bronze Age life and living conditions, while the cognitive understanding of the historical context contributed to a framework in which they could use their imagination. The results also show the importance of giving pupils time to follow up on theirexperiences after visiting a heritage site.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 67.
  Almqvist Nielsen, Lena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Prehistoric history in Swedish primary school education: pupils’ expression of empathy after visiting a cultural heritage site2023Conference paper (Other academic)
 • 68.
  Almqvist Nielsen, Lena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Prehistory in School textbooks in the 20th Century: from Homogeneity to Inclusivity and Diversity2023In: ECER 2023: Abstracts, European Educational Research Association, EERA , 2023, European Educational Research Association, EERA , 2023, p. 1-2Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  With this presentation I would like to contribute to the understanding of the way prehistory has been taught in textbooks over a period of just over a hundred years, and how both society and archaeological research have contributed to changing the way prehistoric people are represented in the textbooks.

  Scandinavian prehistory has so far received little attention in history didactics. In Swedish schools, prehistory is taught in the lower grades according to the traditional periodisation: Stone Age, Bronze Age, Iron Age and Viking Age. The aim of this paper is to give an overview of Scandinavian prehistory as it is presented in history textbooks of the 20th and early 21st centuries, and to trace its development and revision. The study highlights archaeology and gender studies in relation to the subject of history and connects textbooks with historical culture, prehistory and gender.

  Textbooks are closely linked to historical culture because they are an imprint of their contemporaries (Rüsen 2004). Our knowledge of the prehistoric period is therefore partly time-bound because it is shaped by the theories currently in force, and in this way our image of prehistory becomes a reflection of our own time (Baudou, 2004). As presented in these books, prehistory is seen as an expression of a historical culture valid in a particular era. The study shows how historical cultural change becomes visible through two categories that run through the entire period under study: Cultural memory and gender. 

  Cultural memory: The German Egyptologist Jan Assmann has addressed the question of how memory can be linked to a period as far back in time as prehistory, and how the past is recalled in social memory. Since it is a historical period very distant from our own, we cannot share these memories through interaction, but need specialists, such as teachers, to help us (Assmann, J, 2010). Aleida Assman sees our memory as highly selective and when it comes to cultural memory, forgetting thus becomes part of social normality. In a society, new information needs to be processed and new ideas emerge to help us deal with the present and the future, while at the same time, society faces new challenges (Assmann, A, 2010). Memory can thus be seen as a reconstruction of the past created in the present (Selling, 2004). In this study, the concept of cultural memory serves as a tool to explain how some stories have remained in the textbooks during the long period under study, and which ones have changed or are no longer included for various reasons.

  Gender: According to Yvonne Hirdman, the concept of gender has been used in anthropology as a descriptive concept to explain the different relationships between the sexes. The system consists of two principles. One is the taboo of separation, which states that the feminine and the masculine must not be mixed. This expression is found, among other things, in the division of labour between men and women, in the idea of what is feminine or masculine, but also in places and characteristics. The second principle is hierarchy: the man is the norm. Men are put on an equal footing with human beings and stand for what is normal and universal. Through this ordering structure, we are helped to orient ourselves in the world according to places, tasks and types (Hirdman, 2004). Gender systems change over time. In every era, there are invisible contracts between men and women that are expressed in ideas about what constitutes the relationship between them (Hirdman, 2004). This study thus describes the process by which the gender system changes and develops.

  Method

  The changes in the historical culture are explained by cultural memory and Aleida Assmann's model of remembering and forgetting. Cultural memory thus provides both a theoretical and a methodological framework for this study. The long-term perspective makes it possible to see which stories about prehistory are actively preserved as canon in our memory and which stories have been discarded by new research findings and have thus fallen into active oblivion. The textbook texts were seen in the context of archaeological research reflecting the values of society (Olsen 2003). Nordic archaeology was established as a science around the turn of the 1900s, and as this period marks the beginning of the archaeological academy, this is a natural boundary for a period division (Baudou 2004). The results are also related to curricula, as they also reflect changes in society. The texts were compared with popular archaeological works written by established archaeologists who pointed to research that could be considered representative at the time the books were published, and the periodisation of the study was based on these works: Period 1 1903- 1943 The Nation and the Invisible Woman Period 2 1944- 1968. The post-war period - women are added Period 3 1969- 1987 New social ideas and a settlement with traditional gender roles Period 4 1988- 2010 Towards individuality and equality

  Expected Outcomes

  The result shows a historical cultural change in which the representation of people in the books evolves from homogeneity to inclusivity and diversity. It becomes clear how the contemporary social climate and government policies complement the archaeological research and provide a more egalitarian picture of the prehistoric period, that the textbook authors have taken note of. This is in line with the view of how historical culture changes and is influenced by society and how textbooks are part of this history-didactic chain. Aleida Assmann's description of how the canon of cultural memory is not replaced but can change as society changes is exemplified in this study, as several stories about Nordic prehistory recur in the 20th and early 21st centuries, but at the same time the way the stories are presented changes significantly as guidelines and the social climate change. Stories about prehistoric people evolve from stories characterised by homogeneity to stories that clearly advocate inclusion. The first accounts at the beginning of the 20th century seem to consist only of middle-aged men, but gradually women, children and eventually older people are included. The stories about prehistory have a clear anchorage in the contemporary social climate and show a move towards more diversity in their representation. However, it is not always archaeological research that forms the basis for this picture; the interpretations of textbook authors also have a major influence on these representations.

  References 

  Assmann, A. (2010). Canon and Archive. A Companion to Cultural Memory Studies. Astrid Erll, Ansgar Nunning Assmann, J. (2010) Communicative and Cultural Memory. A Companion to Cultural Memory Studies. Astrid Erll, Ansgar Nunning Baudou, E. (2004). Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien Hirdman, Y. (2004). Genussystemet-reflexioner kring kvinnors sociala underordning. I genushistoria-en historiografisk exposé. Studentlitteratur, Lund. Olsen, Bjørnar (2003). Från ting till text: teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. Lund: Studentlitteratur Rüsen, J. (2004). Berättande och förnuft: historieteoretiska texter. Göteborg: Daidalos Selling, J. (2004). Ur det förflutnas skuggor: Historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000.

 • 69.
  Almqvist Nielsen, Lena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Textbooks And Experimental Archaeology: The Transformation Of Specialist Knowledge About Prehistoryto Educational Knowledge For Primary School Children2022In: Histroies of Eduvational Technologies: Cultural and Social Dimensions of Pedagogical Objects: Book of Abstract / [ed] Simonetta Polenghi & Anna Debè, Pensa Multimedia; Università Cattolica del Sacro Cuore , 2022, p. 306-307Conference paper (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Almstedt, Mattias
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Demokratibegreppet hos Sverigedemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Sverigedemokraterna har sedan intåget i riksdagen etablerat sig till att efter valet 2018 vara det tredje största riksdagspartiet. Nordiska motståndsrörelsen är ett parti som under de senaste åren uppmärksammats i samband med olika våldsdåd som varit riktade mot meningsmotståndare. I uppsatsen undersöks det hur Sverigedemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen beskriver demokrati i respektive partiprogram.

  Metod: Analysen inspirerades av Helds (1996) demokratimodeller.

  Resultat: Det huvudsakliga resultatet av studien visar att båda partierna anger att det finns genetiska skillnader beroende på etnisk bakgrund. Sverigedemokraterna argumenterar för att medborgarskap inte är kulturellt betingat utan kan innehas genom en bland annat uppvisad lojalitet. Nordiska motståndsrörelsen anger explicit att genetiska likheter är en förutsättning för att kunna inneha ett medborgarskap. Partiernas syn på demokrati skiljer sig åt och det finns inom Nordiska motståndsrörelsen en skarpare gränsdragning över vem eller vilka som ska få ta del av demokratin.

 • 71.
  Almstedt,, Mattias
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Gren, Gabriella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Spara på dom djävla flingorna åt Hitler ifall han skulle komma tillbaka!": En ideologikritisk analys av serieromanen Maus2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund. I årskurserna 7–9 ska eleverna arbeta med olika texter samt olika estetiska uttrycksformer. I detta examensarbete ska en serieroman analyseras utifrån Kukkonens (2013) analysverktyg med ett ideologikritiskt perspektiv. Då bilderna många gånger uttrycker mer än vad läsaren kan ta till sig vid en första anblick, är det därmed av vikt att ha vetskap om detta samt verktyg för att kunna läsa och analysera bilder och/eller bildsekvenser.

  Syfte: Syftet är att analysera serieromanen Maus utifrån en ideologikritisk modell för att synliggöra de strukturer och anledningar bakom de konflikter Vladek hamnar i med sonen Art. 

  Metod: Utifrån Kukkonens (2013) analytiska verktyg har vi även lagt ett ideologikritiskt perspektiv och format verktygen för att passa vårt ändamål. Istället för att göra en analys av hela boken belyser vi särskilda passager, bildsekvenser, som är intressanta utifrån vårt syfte och vår frågeställning.

  Resultat: Vi fann att Vladek många gånger tydligt visar hur hans upplevelser format honom och hans beteende. Konflikterna mellan honom och sonen Art grundar sig många gånger i att de inte fullt ut förstår varandra. Även om de delar många övertygelser blir den stora skillnaden att de har väldigt olika kunskaper och erfarenheter. Vladek är en överlevare och har formats till det under kriget, något som han sedan försöker uppfostra Art till att också vara. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 72.
  Almér, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Jyväskylä universitet.
  Barns uppfattningar om språk: en studie av samtal om språk med barn på en finskspråkig förskoleavdelning i Sverige och en svenskspråkig daghemsavdelning i Finland2017In: Nordand 13: Abstrakt, 2017, p. 9-9Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Följande studie om barns uppfattningar om språk utgör en del av ett större forskningsprojekt (Child2ling 2013–2017) som studerar uppfattningar om tvåspråkighet kring barn. Projektet Child2ling är finansierat av Finlands akademi och har Jyväskylä universitet som huvudman. Följande studie syftar till att jämföra små barn i Finland och Sveriges (3–5 år) egna uppfattningar om språk. Forskningsfrågorna är sålunda:• Vilka uppfattningar om språk, språkbruk och flerspråkighet uttrycker tvåspråkiga barn (3–5 år) på en finskspråkig förskoleavdelning i Sverige sinsemellan och i interaktion med forskaren?• Vilka uppfattningar om språk, språkbruk och flerspråkighet uttrycker tvåspråkiga barn (3–5 år) på en svenskspråkig förskoleavdelning i Finland sinsemellan och i interaktion med forskaren?Studiens fältarbete skedde i två olika steg. Det första steget var etnografiskt och det andra steget bestod av olika "lek-metoder" som syftade till att stimulera samtalsämnet "språk" mellan mig och barnen. De etnografiska observationerna och fältanteckningarna analyserades med diskursanalytiskt anslag genom begreppen interaktiv agens (Nijnatten 2013) och historisk kropp (Scollon och Scollon 2004). Inspelningarna och transkriptionerna av samtalen har analyserats med samtalsanalytiska verktyg (Lindström 2014). Detaljanalyser av interaktionen möjliggjorde en högre grad av validering än vad som är möjligt via analys av observationer och fältanteckningar.Det preliminära resultatet visar ingen skillnad mellan barnens uppfattningar om språk mellan de olika länderna. De kontextuella aspekter som aktualiseras i samtal och utsagor är knutna till samtalet som sådant och till barnens närmiljö. Den främsta uppfattningen som barnen uttrycker är att språkkunskap är likställd med annan kunskap.

 • 73.
  Almér, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Children's beliefs about bilingualism and language use as expressed in child-adult conversations2017In: Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, ISSN 0167-8507, E-ISSN 1613-3684, Vol. 36, no 4, p. 401-424Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to describe young children's beliefs about language and bilingualism as they are expressed in verbal utterances. The data is from Swedish-medium preschool units in three different sites in Finland. It was generated through ethnographic observations and recordings of the author's interactions with the children. The meaning constructions in the interactions were analyzed mainly by looking closely at the participants' turn taking and conversational roles. The results show that children's beliefs of bilingualism are that you should use one language when speaking to one person; that languages are learnt through using them; and that the advantage of knowing more than one language is being able to talk to (other) people. The results also show that this knowledge of languages is no different from other knowledge within their world. This will probably change over time as the children enter school, and it is something in which our presence as language researchers will have played a part.

 • 74.
  Almér, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ungdomars språkbruk och identitet2020In: Ungdomar och identitet / [ed] Frisén, Ann & Hwang, Philip, Stockholm: Natur och kultur, 2020, Andra utgåvan, p. 197-217Chapter in book (Other academic)
 • 75.
  Almér, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. University of Jyväskylä.
  Where communication flows, languages swim freely: developing fieldwork methods for investigating preschool children's language beliefs2015In: AFinLAn vuosikirja, E-ISSN 2343-2608, no 73, p. 159-171Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper I reflect on methodological aspects to take into consideration when developing methods for investigating three- to five-year-old children's beliefs about language, language use and bilingualism. I analyze participant observations and notes taken in the field. The study focuses on bilingual Finnish-Swedish children in Swedish-medium preschools in Finland. At one of the schools, most of the children and I did not share a common language, so the interaction between us heightened both the children's language awareness and that of my own. This drew my attention to communicative aspects of embodiment and multimodality and to the distribution of responsibility for interaction. I detected two interaction orders in which children's agency stood out in their intention to make their voice heard, and I used my experiences to develop an ethically-oriented data-generating approach to enhance communication about communication.

 • 76.
  Almér, Elin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Risenfors, Signild
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  When freedom of choice is conditioned: A study of how immigrants with temporary residence permits articulate their life choices2023In: Abstracts för Decemberkonferensen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2023, p. 1-1Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In the European society of today temporary residence permits (TRP) are largely directed at labor market issues, not protection issues. This responsibility-based model implies that the importance of getting a job is the norm regarding what life choices an immigrant "should” do to renew their TRP:s.

  In the light of the UN's sustainability goals of reduced inequality, discourses about integration needs to be discussed and problematized to clarify what their implications are for individuals as for society. The aim of the following study is to describe and analyse the field of tension created between the regulatory requirements and the individual's considered life choices as they are articulated by persons living with TRP:s.

  The study is based on interviews about life choices with six persons with TRP. The material is analysed with discourse analysis based on the concepts of temporality, liminality and agency and the analyse resulted in three discourses about, legal security (1), ontological security (2) and interrelational freedom (3). The three discourses can be seen as the field within which the individual make a specific choice.

  The results show that life with TRP affects choices about family, education and work, but also the approach towards life in general. In all their choices, the informants must prioritize between increasing the chances of obtaining a renewed residence permit or moving towards long time goals. Choices are made with the cost of giving up educational goals or ontological safety, but at times the informants put their own agency in the front seat even though they risk to be sent back to the danger they once fled. The oppressive, colonizing, feature of the responsibility-based discourse risks putting people in a liminal situation that backfires on society in terms of sustainability, and equality.

 • 77.
  Alnemar, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Inkluderande samspel i fritidshemmet: En Observationsstudie Av Elevers Och Fritidslärares Relationsarbete2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Alla elevers rätt till lek är en del av fritidshemmets verksamhet. I fritidshemmet ska elever ges möjlighet till att leka i såväl planerade gemensamma lekar som spontant i mindre grupper. Fritidshemmets uppdrag är att kunna erbjuda elever en meningsfull fritid och stödja elevers sociala relationer och är därför en viktig del i fritidslärarens pedagogiska uppdrag.

  Syfte

  Studiens syfte är att belysa på vilka sätt som elever inkluderas in i fritidshemmets kamratgrupper, och hur fritidslärare främjar social samvaro i fritidshemmets gemenskap.

  Metod

  För studien användes observationer och informella samtal som metoder för datainsamlingen. Det empiriska materialet analyserades utifrån Rennstam och Wästerfors (2015, s. 12) tre steg, vilka är sortering, reducering och argumentation. 

  Resultat

  Resultatet visar betydelsen av att fritidslärarna skapar inkluderande sammanhang för elever i både planerade och spontana aktiviteter. Genom att skapa ömsesidigt intresse och engagemang kring gemensamma aktiviteter involveras elever i olika sociala sammanhang. Fritidslärare behöver också uppmärksamma vilka roller som eleverna har och hur de inkluderar varandra i lek och olika aktiviteter. Fritidslärare har därmed en viktig uppgift att arbeta med elevers sociala utveckling för att alla elever ska känna sig inkluderade i gruppen.

 • 78.
  Alwan, Noor
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Signalord i matematiska textuppgifter: en kvalitativ studie om hur andraspråkselever i årskurs tre arbetar med matematiska textuppgifter2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: flera undersökningar visar att andraspråkselever får svårigheter i arbetet med textuppgifter matematik. Dessa svårigheter kan bero på att elever kopplar samman signalord till ett visst räknesätt, utan att förstå och lösa textuppgiften i sin kontext. Detta kan medverka att elever kommer till fel lösning på uppgifterna. Därför kan läsnings- och lösningsstrategi hjälpa eleverna att läsa och lösa matematiska textuppgifter. Syfte: Studiens syfte var att ta reda på hur andraspråkselever i årskurs tre tolkade och löste textuppgifter inom addition och subtraktion. Textuppgifterna innehöll signalord som kunde kopplas till ett visst räknesätt, såsom ”äldre” skulle kunna kopplas till addition, medan signalordet ”mindre” kunde kopplas till subtraktion. Signalorden kunde vara missledande om elever skulle koppla samman signalordet till ett räknesätt, istället för att läsa och förstå hela texten inför lösningsprocessen. För att kunna tydliggöra elevers tillvägagångssätt vid arbete med textuppgifter, har några teoretiska modeller använts som analytiska redskap för att tolka hur elever arbetar med textuppgifter i matematik.  Metod: Studien genomfördes genom gruppintervjuer samt observationer av elevers arbete med åtta textuppgifter i matematik. I studien deltog 15 elever från tre olika skolor i västra Götalands län. Resultatet utifrån observationer och gruppintervjuer visade att majoriteten av eleverna kopplade samman signalord till ett visst räknesätt i arbetet med textuppgifter. Resultat: Resultatet verifierade i likhet med tidigare forskning och teoretiska modeller elevers tendens att fokusera på signalord och matematiska symbolspråk, även om de teoretiska modellerna Problem Model Approach och Direct Translation Approach som ingick i studien i huvudsak var inriktade mot äldre förstaspråkselever. I resultatet framgick det även att eleverna inte visade tydlig användning av läsning- och lösningsstrategier vid arbetet med textuppgifterna. Samband till strategimodell LURBRA som ingick i studien var därför svagt.   

 • 79.
  Alwan, Noor
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Arvidsson, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hur arbetar lärare med nyanlända elever i språkundervisning?: En studie om lärares arbetssätt vid andraspråksundervisning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie syftar till att få mer insikt i vad läraren har för arbetssätt när det kommer till språkinlärning för nyanlända elever. Vi ville även se om läraren grundade sina arbetssätt i någon forskning om andraspråksundervisning. Anledningen till att vi valde att forska inom detta område var för att det idag finns lite forskning som berör hur lärare ska arbeta med språkundervisning för nyanlända elever. Vi ville med vår studie ge en ökad insikt i hur man kan undervisa nyanlända elever, då det blir allt mer vanligt att omhänderta nyanlända elever i klassrummet. Vår kvalitativa studie utgår från intervjuer med lärare för att ta reda på hur de arbetar språkutvecklande för nyanlända elever. Resultatet har visat att lärare arbetar på olika sätt trots att det finns likheter mellan arbetssätten. Alla lärare använde sig bland annat av interaktion och olika stödstrategier vid undervisning av nyanlända. Skillnader förekommer också i lärarnas arbetssätt och det finns några av lärarnas arbetssätt som inte ligger i linje med forskningen, vilket vi har lyft fram i analysen. Bland annat upptäckte vi att många av lärarna inte utvecklar elevers vardags- och skolspråk parallellt, vilket går emot den forskning om andraspråksundervisning som vi har läst. Vi märkte även att alla lärare använde sig av olika former av stöd i undervisningen, så som digitala verktyg, studiehandledare och grupparbeten. De varierande arbetssätt som lyfts fram i vår studie kan vara behjälpliga vid språk- och kunskapsinlärning, men däremot vet vi inte om arbetssätten, som har framkommit av intervjuerna, gynnar elevernas språkinlärning då vi inte har utgått från elevernas egna erfarenheter eller gjort några observationer i klassrummen.

 • 80.
  Aman, Sara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Jungner, Alma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  “Det handlar om vad kan du lägga in i deras strävan efter att bli fotbollsstjärnor”: Ledares syn på fotbollens möjligheter till att vara en stödjande faktor för ungdomar i socioekonomisk utsatthet.2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Klyftorna vad gäller socioekonomisk utsatthet för barn och unga har under en tid ökat i Sverige (Unicef 2020). Socioekonomisk utsatthet innefattar inte bara ekonomisk utsatthet utan också brister i hälsa, förhöjd utsatthet för våld, brist på framtidstro och risk för att hamna i destruktiva miljöer som ungdom. En av flera rörelser i Sverige som arbetar med att erbjuda trygghet och sammanhang för unga är den föreningsbaserade fotbollsrörelsen. Inom denna rörelse finns flera klubbar och ledare vars målgrupp till stor del består av ungdomar som lever i socioekonomiskt utsatta förhållanden. Med utgångspunkt i detta anses det relevant att studera vilka förutsättningar och möjligheter som finns för dessa verksamheter att utgöra en positiv kraft för dessa ungdomar. 

  Syfte: Syftet med studien är att skapa kunskap om fotbollsrörelsens möjligheter och förutsättningar till att stötta ungdomar i socioekonomisk utsatthet. 

  Metod: Den studie som gjorts är en kvalitativ och semi-strukturerad intervjustudie. Intervjuer har genomförts med fem stycken fotbollsledare som anses ha stor kunskap och erfarenhet i att leda ungdomar i socioekonomisk utsatthet. Intervjuerna rör ledares syn på fotbollens möjligheter och begränsningar samt dess praktiska och organisatoriska förutsättningar. Dessutom efterfrågas vilka ledarskapskompetenser som anses viktiga för att lyckas i det nämnda arbetet. Intervjusvaren har sedan analyserats genom tematisk analys. 

  Resultat: Analysen visar att fotbollen anses ha stora möjligheter till att vara en stödjande faktor för unga i socioekonomisk utsatthet. Fotbollen beskrivs kunna erbjuda ett tryggt sammanhang där man blir sedd, hörd, och stöttad. De ledarskapskompetenser som anges som viktiga är bl.a. tålamod, engagemang, interkulturell kompetens och förmågan att se styrkor/lösningar. Sett till förutsättningar för verksamheten visar analysen på att klubbarna ställs inför många komplicerade situationer och utifrån detta efterlyses mer resurser. Med nämnda förutsättningar anses fotbollen inte ensamt kunna skydda ungdomar. Dock anses verksamheten, när den ges rätt förutsättningar, ändå kunna utgöra en avgörande positiv roll.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 81.
  Amin, Alan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Men det beror på vem det kommer ifrån: En undersökning om skällsorden i skolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skällsord har alltid använts av människan såvitt man vet och förekommer i alla språk, hos alla åldrar och i alla socialgrupper. Interjektioner av dessa slag har olika typer av funktion och mening beroende på vad sändaren vill förmedla. Beroende på omfattning, val av kraftuttryck och vid vilka tillfällen man väljer att använda svordomarna, blir de lämpliga respektive olämpliga. Forskning visar att uttrycken har förändrats, brett ut sig och försvunnit genom århundraden. Svordomarna förekommer oftast i det formella språket där orden är tabubelagda och har ett "förbud" över sig, men förekommer även i det informella språket då de har en viktig funktion för sändaren att förmedla exempelvis känslor på ett lekfullt sätt. I skolmiljön är skällsord inget undantag. I denna uppsats har jag valt att använda skällsord som en övergripande term för både invektiv och svordomar, men ibland har jag när det varit nödvändigt valt att skilja dem åt. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka skällsord som används i skolan. Uppsatsen kommer även att undersöka elevers attityder till skällsord och vad det har för betydelse för ungdomars språk och relationer till varandra. Metod: Enkätundersökningar.

 • 82.
  Andersson,  , Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Larsson,, Frida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Auktoritära föräldrar och självständiga barn.: Skönlitterär granskning utifrån språk och genus2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Samhället skapar och upprätthåller normer och värderingar. Böcker genomsyras av detsamma vilket gör att elever påverkas av sådant som de läser, medvetet och omedvetet. Det är därför som blivande lärare viktigt att hålla sig uppdaterad om vilka böcker som elever läser och vad de på så vis influeras av. Tidigare forskning visar att man nu kan se mer normbrytande karaktärer i skönlitteraturen för barn, men att stereotypa egenskaper fortfarande är mycket framträdande. Forskningen har också framställt relationen mellan barn och vuxna, från att de vuxna bestämde och styrde, till mer självständiga barn.

  Syfte: Syftet med studien är att problematisera hur olika konstruktioner av kön skapas. Även hur relationen mellan vuxna och barn ser ut. Detta genom på vilka sätt huvudkaraktärerna i böckerna skildras och relateras till vuxna. Det görs genom en analys av de fyra populära skönlitterära barnböckerna Glasbarnen (Ohlsson, 2013), Det magiska hjärtat (Ohlsson, 2016a), Zombiefeber (Ohlsson, 2016b) och Mysteriet på Örnklippan (Ohlsson, 2017), ur ett genusperspektiv samt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.

  Metod: I studien har en kvalitativ textanalys använts som analysmetod. Detta för att kunna analysera skönlitteraturens innehåll, genom att skapa förståelse av mening och avsikter, samt för att analysera språket och dess skapande funktion. Som stöd har analysen även influerats av en egen sammanställd egenskapstabell, utformad från Hene (1984) och Nikolajevas (2017) studier, samt Connell och Pearse (2015) teorier om genusrelationer.

  Resultat: I resultatet framkommer det att vissa karaktärer bryter mot de traditionella könsmönstren, där tre av åtta karaktärer konstrueras som normbrytande. Två av dessa normbrytande är flickor och en är pojke. Vi kunde i vårt resultat se att det var positivt för flickor att konstrueras som normbrytande, samtidigt som det blev negativt för pojken att tillskrivas egenskaper som enligt den traditionella normen är kvinnliga. De relationer som vi fann i böckerna visade att språket speglade rådande normer och värderingar. Den relation som var mest framträdande, i förhållande till genus, var den symboliska relationen, där tolkningen av världen görs via språket i de sociala praktikerna. Här fann vi reproducerande mönster i samtliga böcker, där genus har en betydande roll.

 • 83.
  Andersson, Amanda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bernlo, Jenny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Naturen erbjuder både kunskap och vila: Undervisa i utomhusmiljö2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barnen spenderar tid både inne och ute under sina år på förskolan. Att undervisa i utomhusmiljö har blivit ett alltmer aktuellt ämne i dagens samhälle. I förskolans läroplan betonas vikten av att planera och genomföra undervisning tillsammans med barnen, både inomhus och utomhus. Det finns mycket att göra och lära sig i naturen och det är en del av det pedagogiska arbetet att kunna fånga lärandet på alla dess platser. Syfte: Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap om det pedagogiska arbetet i utomhusmiljön, mer specifikt är det undervisning som bedrivs utomhus som är fokus i denna studie. Metod: Vi har använt oss av fokusgruppsintervjuer som metod i detta arbete. Material samlades in från tre olika fokusgrupper där tre pedagoger var närvarande vid varje intervju. Resultat: Resultatet visar att pedagogerna i fokusgruppsintervjuerna var eniga om att naturen har flera positiva effekter. Skogen minskar både stress och konflikter bland barnen. Barnen har även lättare att samarbeta i skogen. Matematik, språk och naturkunskap är återkommande ämnen som bedrivs i skogen men även estetik och samarbetsövningar lyfts fram. Flera av pedagogerna beskriver att de oftare har planerad undervisning när de gör utflykter till platser utanför förskolans gård. De beskriver även att på gården är undervisningen mer spontan. Resultatet visar att lärandet sker både på vägen till målet samt i skogen. Flertalet av pedagogerna i denna studie beskriver att de är ute oavsett väder samt att de inte påverkas av föräldrarnas inställning till utevistelsen. Däremot kan årstiderna och mörkret påverka hur mycket tid de spenderar ute. Vilken inställning som pedagogerna har till utevistelse påverkar också undervisningen i utomhusmiljön. Slutligen beskriver pedagogerna att gruppstorleken påverkar deras utflykter och planerade aktiviteter. 

 • 84.
  Andersson, Anette
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Gidå, Maria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Utan utevistelsen som alternativ hade vi kunnat packa ihop: några förskollärares resonemang kring beslut om utevistelse2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Förskolevardagen innehåller flertalet aktiviteter, somliga är tidsbundna medan andra utförs oberoende av tiden. Utevistelse är tillsynes en aktivitet som både kan vara tidsbunden alternativt oberoende av tiden. I Lpfö 98 rev. 2010 återkommer vikten av barns rätt till inflytande över sin vardag, men hur mycket inflytande ges barnen över när utevistelse förläggs? Kan det vara så att rutiner från tidigare pedagoger avgör när utevistelse förläggs? Vår upplevelse är att synen på beslut om utevistelse varierar mellan olika pedagoger. Utifrån den upplevelsen uppstod ett intresse att genomföra en studie för att ta reda på hur pedagoger resonerar kring beslut om utevistelse.

  Syfte: Syftet med studien var att försöka belysa några orsaker förskollärare idag anger som de rådande för beslut om utevistelse. Frågeställningar som användes för att komma närmare syftet var: Hur beskriver förskollärarna beslut kring utevistelsen i förhållande till organisation respektive verksamheten? Hur resonerar förskollärarna kring barns inflytande och sin egen roll i samband med utevistelse? Vilka hälso- och utvecklingsaspekter lyfter förskollärarna att utevistelse ger för barnen?

  Metod: Till empiriframställning användes kvalitativ intervju. Nio förskollärare valde att delta i intervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade och frågorna formulerade för att ge utrymme åt förskollärarna till att resonera. Efter en pilotintervju genomfördes resterande intervjuer, vilka spelades in. Transkribering utfördes efter gemensam genomlyssning av inspelat material. Till grund för analysarbetet låg institutionell samt nyinstitutionell teori.

  Resultat: Överlag lyfte de flesta pedagogerna att det var verksamhetens organisatoriska faktorer som styrde när utevistelsen förlades. Organisatoriska faktorer som nämndes var bland annat barnantalet för dagen, hur många ordinarie pedagoger som var närvarande, lokalernas utformning samt om möten samt planering var förlagt under dagtid. Några pedagoger gav uttryck för att det är rutiner som styr, man går alltid ut vid ett visst klockslag. Under intervjuerna tog övervägande del av förskollärarna upp att de ansåg det viktigt med barns inflytande på förskolan. Dock var det endast en som beskrev att de arbetade aktivt utifrån barnens önskemål

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 85.
  Andersson, Anna
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Brink, Eva
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Yang Hansen, Kajsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Department of Education and Special Education, Gothenburg University (SWE).
  Skyvell Nilsson, Maria
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Development and validation of experienced work-integrated learning instrument (E-WIL) using a sample of newly graduated registered nurses: A confirmatory factor analysis2023In: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 128, p. 1-9, article id 105889Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Research indicates that newly graduated registered nurses struggle to develop practical skills and clinical understanding and to adapt to their professional role. To ensure quality of care and support new nurses, it is vital that this learning is elucidated and evaluated. Aim The aim was to develop and evaluate the psychometric properties of an instrument assessing work-integrated learning for newly graduated registered nurses, the Experienced Work-Integrated Learning (E-WIL) instrument.

  METHOD: The study utilized the methodology of a survey and a cross-sectional research design. The sample consisted of newly graduated registered nurses (n = 221) working at hospitals in western Sweden. The E-WIL instrument was validated using confirmatory factor analysis (CFA).

  RESULTS: The majority of the study participants were female, the average age was 28 years, and participants had an average of five months' experience in the profession. The results confirmed the construct validity of the global latent variable E-WIL, "Transforming previous notions and new contextual knowledge into practical meaning," including six dimensions representing work-integrated learning. The factor loadings between the final 29 indicators and the six factors ranged from 0.30 to 0.89, and between the latent factor and the six factors from 0.64 to 0.79. The indices of fit indicated satisfactory goodness-of-fit and good reliability in five dimensions with values ranging from α = 0.70 to 0.81, except for one dimension showing a slightly lower reliability, α = 0.63, due to the low item number. Confirmatory factor analysis also confirmed two second-order latent variables, "Personal mastering of professional roles" with 18 indicators, and "Adapting to organisational requirements" with 11 indicators. Both showed satisfactory goodness-of-fit, and factor loading between indicators and the latent variables ranged from 0.44 to 0.90 and from 0.37 to 0.81, respectively.

  CONCLUSION: The validity of the E-WIL instrument was confirmed. All three latent variables could be measured in their entirety, and all dimensions could be used separately for the assessment of work-integrated learning. The E-WIL instrument could be useful for healthcare organisations when the goal is to assess aspects of newly graduated registered nurses' learning and professional development.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Andersson, Anna-Karin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Carlsson, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Föräldrarnas syn på barns fria lek: "Har ni bara lekt idag?"2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Då vi båda har arbetat inom förskolan samtidigt som vi genomfört vår utbildning så har vi valt vårt ämne utifrån det. Vi har upplevt att föräldrarnas syn på den fria leken i förskolan har varit dålig. De verkar inte riktigt veta vad som utvecklas i leken eller vad barnen gör. Vi har under många års tid fått höra "Har ni bara lekt idag?" när de hämtat sitt barn. Därför blev valet enkelt då vi vill få en bättre förståelse kring hur föräldrar ser på barns fria lek. Har föräldrarna en bra eller dålig syn på den fria leken?

  Syftet:

  Vårt syfte var att undersöka vad föräldrarna visste om barns fria lek på förskolan. Var synen på fri lek bra på de förskolor i Västra Götaland som vi valt? Vad hade de för kunskap om vad barn utvecklar i leken så som språkligt, socialt och motoriskt?

  Metod:

  Vi valde att använda oss av enkäter. Vi valde ut tre olika förskolor i en västsvensk kommun. Enkäten innehöll bakgrundsfrågor, strukturerade frågor samt öppna frågor totalt var det 13 frågor. Vår studie var en kvalitativ studie med kvantitativa metoder.

  Resultat:

  Studiens resultat visade att barns fria lek är något positivt på förskolan. Föräldrarna gav bra svar kring definitionen fri lek och vad deras barn utvecklar inom den. Viktiga egenskaper som föräldrarna påpekade hos barnen var deras fantasi, kreativitet och att de utvecklar sin identitet. Något som flera föräldrar påpekade var att pedagoger ska finnas närvarande i leken som ett stöd i olika situationer. Föräldrarna hade bra tankar kring hur verksamheten ska se ut på förskolan. Den fria leken ska få lika stort utrymme som de styrda aktiviteterna. De förlitade sig helt på att pedagogerna styrde hur mycket tid den fria leken fick

 • 87.
  Andersson, Annika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Lindström, Berner
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Making collaboration work: Developing boundary work and boundary awareness in emergency exercises2017In: Journal of Workplace Learning, ISSN 1366-5626, E-ISSN 1758-7859, Vol. 29, no 4, p. 286-303Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Collaboration in emergency work is challenging on many levels. The unforeseen and temporary nature of incidents presents basic challenges. Another important challenge is boundaries between specialized and autonomous emergency service organizations. We need to know more about how exercises are performed to increase the individuals and organizations preparedness for future joint response work. The aim of this study was to explore how boundary work is carried out at the incident site during exercises, and how boundary awareness is developed based on this boundary work. The analytic focus was on how boundaries were identified, negotiated and managed in the participants work. Empirically, full-scale exercises involving police, ambulance and rescue services and with repetition of practical scenarios and joint-reflection seminars are studied. Much of the work in the exercises was performed within distinct areas of expertise, in accordance with concrete routines, skills and responsibilities. Boundary work was often organized in the form of distribution of labour or creating chains of actions. The exercises shed light on challenges related to other aspects of emergency response,such as a lack of resources, diverging primary responsibilities, time-criticality and hazardous environments. The design allowed participants to explicate boundaries, test and discuss alternative solutions, and to visualize the effects of different solutions as the scenarios were repeated. The boundaries that were identified were often of institutional character, and were also related to the specific scenarios and to the actions taken in the activities. By integrating real-life experiences of collaborative work in the exercise, the exercise gained a certain meaning that was essential for the participants to develop boundary awareness.

 • 88.
  Andersson, Ann-Louise
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bergstrand, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En lärstudie i teknik på förskola2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  I och med den reviderade läroplanen för förskolan trycks det på att förskolan aktivt ska arbeta med teknik. I dagens förskola är tekniken ett eftersatt område som mest har reducerats till att vara bygg och konstruktion med olika material och som en del av naturkunskapen.

  Syfte:

  Vi vill med den här studien hitta hur man ska arbeta med teknik för att nå strävansmålen i den reviderade läroplanen för förskolan. Syftet är hur vi kan arbeta för att stimulera och fånga barnens intresse för teknik. Frågeställningarna är följande: (1) Hur kan man överföra didaktik från andra ämnen? (2) Hur blir barn intresserade av teknik? (3) Hur upptäcker barn vad det är som får en lampa att lysa?

  Metod:

  Det är en kvalitativ studie och metoden vi använt oss av är lärstudie som är en relativt obeprövad metod. Syftet med lärstudier är att fånga barns faktiska lärande och hur det stämmer överens med vad som var lärarens intention. Vår ambition var att studera hur de äldsta barnen i förskolan utvecklar förståelse för enkel teknik och hur de kan förbättra sin förmåga att urskilja den samt att kunna sätta ord på teknikens fenomen. Vi har valt att göra en empirisk undersökning under ett antal lärtillfällen där fokus var att studera hur barnen utvecklar förståelse för hur en ficklampa fungerar. Det gjordes ljudupptagningar och videoinspelningar vid lärtillfällena. Planering utgick från barnens förkunskaper, därför gjordes en förstudie. Därefter planerades lärandeobjekt, den kritiska aspekten och variation av den, som skulle göra det möjligt för barnen att få fatt i lärandeobjektet.

  Resultat:

  Resultatet i studien visar att arbeta med teknik i lärstudier med variationsteorin kan vara en användbar väg för att nå målen i läroplanen på ett tillfredställande sätt. Vi ser att det innebär ett demokratiskt arbetssätt som bygger på barnens tankar och idéer. Med lärstudie blir det en kontinuerlig uppföljning där barnens undersökningar och reflektioner följs upp på ett naturligt sätt med hjälp av dokumentation. Att arbeta med lärstudie som metod innebär att synliggöra vad som ska läras och hur det ska läras, vilket görs genom att variera den kritiska aspekten av lärandeobjektet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 89.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Åberg, Julia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  “Han tar av sig klänningen för att han inte är en riktig flicka”: En kvalitativ studie om barns uppfattningar om genus (kring bilder i barnlitteratur)2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Genus har varit en diskurs i flera årtionden där åsikterna kring ämnet är likartade än idag som för femtio år sedan. Det finns fortfarande uttryck i dagens barnlitteratur om att pojkar respektive flickor ska tilldelas olika aktiviteter samt att de besitter olika färdigheter och personlighetsdrag. Vi kan trots allt se att det idag finns mer och mer litteratur för barn som utmanar normerna och visar genusöverskridanden.

   

  Syfte: Frågeställningarna i vår studie utgick från barnen. Vi ville fördjupa vår kunskap om hur genus uppfattas kring bilder i en barnbok sett från ett barns perspektiv samt om det är skillnader i hur pojkar och flickor uppfattar genus. Våra frågeställningar var: 1. Vad lägger barnen märke till när de ska kategorisera vad som är pojkigt och flickigt? 2. Hur tolkas karaktärernas beteenden på bilderna av barnen?

   

  Metod: Vårt examensarbete grundar sig på en kvalitativ studie som vi genomförde med intervjuer och observationer. Intervjuerna genomfördes med barn, två vid varje tillfälle. Observationerna genomfördes med filmning av intervjuerna samt genom att vi båda var med under intervjuerna, så att en kunde vara observatör. De observationer som genomfördes var en hjälp vid analyseringen av barnens svar i de intervjuer som genomfördes.

   

  Resultat: Resultaten i studien visade utifrån våra frågeställningar att pojkar och flickor fortfarande upprätthåller de äldre genusnormerna. Barnen redogjorde för olikheter mellan pojkar och flickor genom att se till klädsel, frisyr och beteende. Det visade sig att genusöverskridande är någonting som de flesta barnen även idag har svårt att acceptera. Men det fanns också olikheter i barnens svar, det vill säga några barn hade en mer genusneutraliserad syn och tyckte inte det var konstigt att Kenta i boken bröt mot “pojknormerna”.

 • 90.
  Andersson, Clara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Andersson, Lovisa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Utevistelsen som grund för elevers välbefinnande: En kvalitativ studie om fritidslärares erfarenheter av utevistelsens betydelse för elever i fritidshem2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Folkhälsomyndigheten (2021) förklarar att kontakt med naturen främjar den fysiska - och den psykiska hälsan. Vistelse i naturen kan medföra minskad stress, stärkt kognitiv förmåga, och bidra till en ökad fysisk aktivitet vilket kan främja sociala kontakter. Enligt Glanz, Gran och Hedberg (2011, s. 178) har lekmiljöer utomhus en stor betydelse för barnens utveckling. Författarna menar att det är betydelsefullt att utomhusmiljön bjuder in barnen till positiv lek av olika slag. Lekmiljöer som har en fattig naturtillgång och som saknar inspiration till lek och aktivitet kan medföra att barnen grupperar sig och barnen kan lättare hamna i konflikter med varandra. Szczepanski (2013, s. 25) lyfter att natur utanför klassrumsmiljöerna bör vara plattformar där delar av undervisningen genomförs. För att det ska bli ett varierande lärande är det av vikt att använda både inomhus – och utomhusmiljöer som lärmiljöer. Författaren förklarar att detta arbetssätt medför att pedagogiken inte stannar av, vilket kan bidra till att barnens tänkande, motivation och hälsa stimuleras (Szczepanski 2013, s. 25). 

  Syfte

  Syftet är att belysa hur fritidslärare uppfattar utevistelsens betydelse för barnens lärande och välbefinnande i en fritidshemskontext.

  Metod

  Studien bygger på en kvalitativ metod och för att besvara våra frågeställningar har vi använt oss utav formella intervjuer som redskap. Vi har intervjuat 13 utbildade fritidslärare på två olika skolor med yrkeserfarenhet mellan 2–36 år.

  Resultat

  Resultatet visar att fritidslärarna arbetar med barnens utevistelse och lärmiljö på olika sätt. Vissa fritidslärare hade en varierad verksamhet med både praktisk och teoretisk undervisning, men även variation av fria och styrda aktiviteter. Vissa fritidslärare nyttjade också vädret och såg det som en tillgång till att skapa olika typer av lärmiljöer. Det framkom även olika uppfattningar om hur fritidslärarna upplever att deras arbete med utevistelsen påverkar barnens hälsa, såsom minskade konflikter i barngruppen, förbättrad motorik samt träning i social kompetens. 

 • 91.
  Andersson, Daniel
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Qvist Östergaard, Stefan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Elevers uppfattning om sin fysiska aktivitet: En semi-strukturerad intervju studie med elever på fritidshem2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Världsorganisationen (WHO, 2020) rekommenderar att eleverna ska vara fysisk aktiva minst 60 minuter under skoltid, utöver den schemalagda undervisningen i idrott och hälsa. Genom att eleverna är fysiskt aktiva gynnar det deras motoriska, koordination och rörelseförmåga. Det gynnar även elevernas koncentrationsförmåga samt att det har visats att det förbättrar ungas skolprestationer (Ericsson, 2010).

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur elever i ett fritidshem indelat i tre olika avdelningar uppfattar fenomenet trivsel, behov av fysisk aktivitet samt på vilket sätt erbjuds eleverna möjligheten till fysisk aktivitet.

  Metod: Studien är en kvalitativ studie som utgår från fenomenografi som metodansats. Fenomenografi handlar om undersökningar om olika uppfattningar av ett eller fler fenomen. Denna studie riktar sig mot att undersöka elevernas uppfattning av behovet av fysisk aktivitet, uppfattningen av trivsel i fritidshemmet, uppfattningen av vem som bestämmer vad eleverna ska göra under utevistelsen samt uppfattningen av vilket material som finns att tillgå som gynnar elevernas initiativ till fysisk aktivitet. För denna studie valdes semi-strukturerade intervjuer som metod till datainsamling. Undersökningen genomfördes på ett fritidshem som är indelat i tre olika avdelningar.

  Resultat: Resultatet från studien visar att sociala relationer är viktiga samt att det ska finnas en variationsrik valbarhet av aktiviteter för att eleverna ska vara fysiskt aktiva i fritidshemmet. Resultatet påvisar även att samtliga informanter känner starka indikationer på att de behöver stimulera sitt rörelsebehov, dock var det skilda meningar om vart och vad de kunde göra för att stilla detta begär. Fritidshemmet har vissa restriktioner på var eleverna får vistas vilket i resultatet uppfattas som hämningar till initiativ till fysisk aktivitet. För att eleverna ska tycka att det är roligt när lärarna bestämmer olika aktiviteter behöver de utgå från elevernas intressen. 

 • 92.
  Andersson, Elin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lagerström, Jill
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Har relationen mellan lärare och elev i de tidiga skolåren förändrats genom tiden2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Anledningen till att vi har valt skriva om detta är att vi vill ha en djupare förståelse för hur relationen lärare och elev fungerar i skolan. Detta är något som inte enbart är våra egna privata funderingar. I dagens samhälle sker en ständigt pågående förändring inom skolverksamheten. Av den stora PISA- undersökningen (Skolverket, 2013) framgår att svenska elevers studieresultat inom svensk skola blir allt sämre. Kan det finnas ett samband mellan resultaten och elevernas relationer med sina lärare i klassrummet? Trots att resultatet har gått ned så är det flera länder som kommer hit för att se på den svenska modellen när det gäller relationen i klassrummet och hur lärare arbetar för att göra eleverna delaktiga. Några av de forskare som tagit upp vikten av att man som lärare har en bra relation till sina elever i klassrummet och även utanför undervisningen är Hattie, Wedin, Lilja och Frelin. Vi har tittat på relationen från 1919 fram till idag utifrån läroplanerna vilket har visat sig att även här kan man utläsa att man efter hand har skrivit in hur man som lärare ska vara mot sina elever för att få ett bra arbetsklimat.

  Syftet är att undersöka och förstå eventuella förändringar över tid i relationen mellan lärare och elev i klassrummet under de tidiga skolåren.

  Metod:

  Vi har använt oss av narrativ metod med inriktning på livshistoria. Materialet inhämtades med hjälp av halvstrukturerade intervjuer där vi har intervjuat sex lärare som alla har arbetat eller arbetar som lärare i de tidigare skolåren.

  Resultat:

  De lärare som deltog i undersökningen anser att det har blivit en förändring över tid när det gäller relationen mellan lärare och elever. Förändringen anser lärarna har blivit stor sedan de själva gick i skolan. De anser även att den självklara respekt man fick i samhället som lärare när de själva gick i skolan inte finns idag. Detta gör att dagens lärare måste förtjäna respekten och det gör de genom att visa sina elever respekt

 • 93.
  Andersson, Elina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Börjesson, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En kvalitativ intervjustudie om hur elevers självbild kan påverkas av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi: Utförd från lärares och elevers perspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fenomenet ”dyslexi” började användas för drygt hundra år sedan och har sedan dess haft en mängd olika förklaringar. I dag erkänns av flera forskare att dyslexi är en språkbiologisk funktionsnedsättning. Dyslexi kan ses som ett odefinierat begrepp enligt vissa forskare och förknippas därför ofta med läs- och skrivsvårigheter. Forskare som skiljer begreppen åt menar att det orsakerna till svårigheterna är olika och menar att utifrån en åtgärdsaspekt är det väsentligt att särskilja begreppen då de krävs olika insatser. Enligt skollagen ska skolan arbeta mot att varje enskild individ ska få förutsättningar att nå utbildningens mål och ifall de är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Ett av utbildningens mål är att kunna det svenska språket i tal och skrift. För att uppnå detta ska läraren ge dem förutsättningar så att de utvecklar sin språkliga förmåga. Denna förmåga kan förknippas med självbilden och därmed är det viktigt att de får göra framsteg och övervinna svårigheter i sitt eget lärande. Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med en fördjupad förståelse om lärares kunskaper, erfarenheter och uppfattningar kring begreppet läs- och svårigheter/dyslexi, samt om deras läs- och skrivundervisning kan ha en påverkan på elevens akademiska självbild. För att bredda perspektivet på vår undersökning vill vi även studera vad elever har för uppfattningar om sitt lärande i läs- och skrivundervisningen. Metod: För att få ett så innehållsrikt material som möjligt valde vi att genomföra en kvalitativ intervjustudie som bygger på sju enskilda intervjuer med lärare samt en grupp och en parintervju med fem elever. Resultat: Resultatet av studien visar att majoriteten av lärarna har kunskaper om dyslexi: att särskilja begreppen dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, hur det yttrar sig samt hur man upptäcker att en elev har dyslexi. Vidare framkom att lärarna gör individuella anpassningar i läs- och skrivundervisningen i både grupp och enskilt samt att majoriteten använder kompensatoriska hjälpmedel, intensivträning med speciallärare samt en-till-en-undervisning. Lärarna i studien anser att elevers självbild kan påverkas av att ha läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. För att förebygga detta rekommenderar lärarna att tillämpa tidiga insatser, ha en inkluderande undervisning och en stöttande omgivning. I elevresultatet framkom att eleverna har olika uppfattningar om att läsa och skriva samt att intresset kan öka då de anser att de har kommit längre i sin läs- och skrivutveckling. De som saknar intresse för att läsa och skriva använder endast förmågorna när de måste. Majoriteten av eleverna anser att användning av datorer i undervisningen underlättar för deras läs- och skrivinlärning. Lovisa och Sofia har erfarenhet av intensivträning med speciallärare. De uttryckte att är nöjda med detta arbetssätt för att de hjälper att utveckla deras läs- och skrivförmåga.

 • 94.
  Andersson, Emil
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Musik i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 95.
  Andersson, Emilie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Svartenstedt, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Det är som att det bara finns en gen där": Pedagogers förhållningssätt till krigslekar i förskolan.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Under 1970-talet bestämde många förskolor i Sverige, till följd av den pågående debatten om Vietnam-kriget, att krigsleksaker skulle rensas bort från förskolans verksamhet. Barns lekar skulle inte innehålla krig och våld utan i förskolan skulle det demokratiska samhället representeras. Det finns forskare som hävdar att förskolorna dock är mer toleranta idag när det gäller krigslekar. Människor föds inte med speciella egenskaper men forskningen tyder på att det främst är pojkar som leker krigslekar.

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka vilket förhållningssätt pedagoger i förskolans verksamhet har gentemot krigslekar bland barnen på förskolan. Vi ville även ta reda på hur resonemanget ser ut hos pedagoger angående leksaksvapen. Dessutom ville vi ta reda på om både flickor och pojkar leker denna form av lekar.

  Metod:

  Vi har valt den kvalitativa metoden eftersom det sättet riktar sig mot individers uppfattningar och förhållningssätt. För att få en inblick i pedagogers förhållningssätt till krigslekar valde vi att intervjua elva pedagoger som vi i förväg skickat ett så kallat case till (se bilaga 1). Vi utförde även observationer på två olika förskolor på 39 barn från tre till fem år.

  Resultat:

  Resultatet av vår studie visar att det råder olika förhållningssätt till krigslekar bland pedagoger i verksamheten. Det som framkommit ur studien är att begreppet krigslek tenderar till att väcka olika känslor hos vuxna. Dessa, tillsammans med pedagogens personliga definition av begreppet, avgör vilket förhållningssätt man som pedagog har till krigsleken. Vad som framkommit ur litteratur, observationer och intervjuer är att det främst är pojkar som leker krigslekar.

 • 96.
  Andersson, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Miljöns påverkan på den fria leken: en kvalitativ studie om barns lek i skogen och på förskolegården2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  I barnens vardag på förskolan är uteleken en stor och viktig del. Oftast är det på förskolans egen gård som barnen får leka, men ibland ges även tillfälle för utflykter till skogen och liknande miljöer. Förskolegården är en planerad miljö, där platserna och tingen är kodade, med vissa förutbestämda användningsområden. De olika miljöerna på gården är uppdelade efter leksyfte, så som lekstuga, gungor, sandlåda, rutchkana etc. Miljön i skogen däremot är oordnad; de miljöer och den rekvisita som finns i skogen är okodad och har inte ett förutbestämt syfte i barnens lek, utan det är barnens fantasi som skapar tingens värde och användningsområde.

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka och jämföra den fria leken på förskolegården med den fria leken i skogen, med avseende på form, gruppsammansättning och genus. Studien ska undersöka hur barns lek påverkas av miljön de leker i.

  Metod:

  Metoden som använts i studien är barnobservationer utifrån en fenomenologisk grundtanke. Barnen har observerats i sin fria lek på förskolegården samt i skogen. Resultatet har nedtecknats enligt ett aktivitetsschema.

  Resultat:

  Resultatet visar att barnens lek i skogen är mer djuplodande och sammanhängande än vad deras lek på gården är. Barnen är alltså djupt engagerade i sina lekar i skogen till skillnad från gårdens lekar som upplevs som ytliga och korthuggna. Barnen leker i större och mer blandade grupper, och pojkar och flickor leker med varandra i högre grad i skogen än på gården

 • 97.
  Andersson, Emma
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Arvidsson, Therese
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En kvalitativ studie om utomhuspedagogik i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskare belyser vikten av användandet av utomhuspedagogik. De argumenterar för att den har en stor betydelse för barns utveckling och lärande. Forskare påpekar att det har en hälsofrämjande effekt och att motoriken utvecklas genom utomhuspedagogik. I vår tidigare erfarenhet av förskolan har vi sett en brist på utomhuspedagogik vilket utgör grunden för denna studie. Det medförde nyfikenhet och ett växande intresse hos oss vilket innebar valet av undersökningen. Studien är skriven utifrån ett teoretisk perspektiv som ser människan som en social och meningssökande varelse. Då förskollärarens åsikt ligger i fokus genom undersökningen valde vi att utföra intervjuer som insamlingsmetod.

  Syfte: Syftet med denna studie är att få kunskap kring vad förskollärare anser utomhuspedagogik vara samt hur de använder sig av det i verksamheten.

  Metod: Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod, där semistrukturerade intervjuer genomförts för att samla in den empiriska datan. Tolv intervjuer verkställdes med kvinnliga förskollärare på olika förskolor i Sverige. Som analysverktyg har vi använt oss av begreppen intersubjektivitet, rollövertagande, platsen och miljön samt samspelsmodellen, och en teori som behandlar utomhusmiljöns pedagogiska betydelse.

  Resultat: Resultatet blev att utomhuspedagogiken anses vara viktig för barnen lärande och utveckling utifrån samtliga intervjuer. De flesta arbetar kontinuerligt med utomhuspedagogiken varje vecka samt att begreppet var svårdefinierat utifrån informanternas svar.

 • 98.
  Andersson, Evelina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Främst, Stina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Ge en kram, en till, en till och en till. Tio kramar!": En kvalitativ studie om barns tankar kring konfliktlösning i förskoleklassen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Vi har under vår utbildning uppmärksammat att det uppstår konflikter dagligen i förskola och förskoleklass. Med tanke på att konflikter om de hanteras fel kan påverka samspelsförhållandena negativt och att som lärare enligt läroplanen ska stötta barnen till att utveckla goda kamratrelationer (Skolverket, 2016) såg vi det som betydelsefullt att lyfta fram barnens tankar kring ett fenomen som berör dem. Syfte Syftet med examensarbetet är att undersöka hur barn i förskoleklassen beskriver sin konfliktlösning och känslan kring den. Metod Vi har i denna studie valt att samla in det empiriska materialet genom intervjuer med barn. I studien har 18 barn intervjuats i par. Resultat Det resultat som kommit fram av denna studie är att majoriteten av barnen använder sig av ordet förlåt som lösning till konflikter. Dock är det delad mening om förlåtet löser konflikten eller inte. Endast ett fåtal uttrycker att turas om eller samsas kan vara en lösning. Det samma gäller att rösta eller att be om hjälp av en vuxen. Utifrån resultatet tolkar vi det som att barnen har en vilja att lösa konflikter, men att det i vissa fall inte går beroende på olika orsaker.

 • 99.
  Andersson, Frida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Karlsson, Tobias
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Man kan inte bara sitta och gapa. Då åker du ut!": En intervjustudie om samhällskunskapslärarens hantering av kontroversiella ämnen i klassrumsundervisningen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den svenska skolan har en viktig roll i samhället. Inte minst ska den utbilda elever att bli demokratiska samhällsmedborgare. I ämnet samhällskunskap förväntas elever att få öva sina förmågor i att ta ställning i olika frågor. Dessutom ska detta, enligt styrdokumenten, genomsyras demokratiskt. Vad betyder det? Om inte annat har det visat sig problematiskt utifrån den aspekt att olika värderingar och åsikter kan visa sig hos elever sinsemellan. Då kan vissa frågor eller ämnen inom samhällskunskapen bli kontroversiella. Vad är det som gör ett ämne kontroversiellt i klassrummet? Vad sker i klassrummet? Hur hanterar läraren detta?

  Syfte: Syfte med föreliggande empiriska studie är att undersöka hur lärare hanterar kontroversiella ämnen inom samhällskunskapsundervisningen i grundskolans årskurser 7-9.

  Metod: Genom att föra samtalsintervjuer med fyra verksamma samhällskunskapslärare på högstadiet och att lyssna till deras upplevelser ges en bild av deras personliga hantering av kontroversiella ämnen. Lärarnas definitioner, tankar och resonemang har sedan jämförts med relevant forskning som valts ut.

  Resultat: Studien visar att lärares arbetssätt med kontroversiella frågor skiljer sig åt. Det finns olika typer av kontroverser som kräver olika typer av förberedelser och hantering. Det gör att det inte går att ena samhällskunskapsundervisningens arbete under ett gemensamt arbetssätt. Detta är i sig inte speciellt anmärkningsvärt då, de intervjuade lärarna, har svårt att enas om vilka ämnen som kan upplevas kontroversiella.

 • 100.
  Andersson, Frida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ljung Milton, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Alla barn har rätt till ett språk: En kvalitativ studie om förskolans didaktiska arbete med barns språkutveckling2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vilka didaktiska val pedagoger gör i sitt arbete för att främja språkutvecklingen hos barn inom förskolans pedagogiska verksamhet. Vi vill även genom denna undersökning synliggöra vilka hjälpmedel pedagoger använder sig av i den språkutvecklande undervisningen.

  Studiens data har samlats in genom den kvalitativa metoden semistrukturerad intervju där vi tagit hjälp av tolv informanter som ställt upp och deltagit vid en intervju.

  Studien påvisar att pedagoger har tillgång till flertalet hjälpmedel i den språkutvecklande undervisningen men även att leken, miljön och den dagliga verksamheten bidrar till barns språkutveckling. Detta stärks även genom den tidigare forskning som studien delger.

1234567 51 - 100 of 2167
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf