Change search
Refine search result
123 51 - 100 of 138
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Jezierska, Katarzyna
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Urban Planing and Development.
  Coming out of the liberal closet: Think tanks and de-democratization in Poland2022In: Democratization, ISSN 1351-0347, E-ISSN 1743-890X, p. 1-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  De-democratization is a global trend, with an increasing number of governments gradually dismantling democratic institutions and norms in their countries. De-democratization can be seen as an incremental crisis that radically redraws the sociopolitical order. This article is among the first to highlight external knowledge producers in autocratizing contexts. Relying on a unique data set of 40 interviews with Polish think tankers conducted before and after the Law and Justice party came to power in 2015 and began pushing the country in an authoritarian direction, the article analyses how liberal think tanks handle de-democratization. The findings show that autocratization entails a reconfiguration of the think tank space; i.e. think tanks aligning with the government blossom and think tanks opposing the government are marginalized through a lack of public funding and access to policymakers. Second, significant changes in think tank tactics, strategies, and identities, especially among liberal organizations, are exposed. The doxic mode through which liberal think tanks produce analyses and provide policy advice as “nonpartisan experts” has shifted to the use of contentious tactics and the assumption of an openly political identity as “democracy defenders”

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Jezierska, Katarzyna
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Urban Planing and Development.
  Jaget möter den andre: alternativ till deliberativ demokrati2022In: Demokratin som bildningsväg / [ed] Abrahamsson, K., Jansson, P-O. & Åkesson, T., Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2022, p. 93-110Chapter in book (Refereed)
 • 53.
  Johansson, Anna Erna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Boman, Matilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Segregationen i Trollhättan: Hur ser kommunpolitikerna på problemet?2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Trollhättan är en av Sveriges mest segregerade städer (Delmos, u.å.), vilket har gjort situationen i staden till ett omdiskuterat ämne, inte minst inför valet 2022. Flertalet artiklar har skrivits, där politikerna konstaterar att segregationen är ett problem för staden, men hur förklarar politiker denna segregation och hur vill de lösa problemen? Denna studien avser att undersöka dessa frågor.

  Ämnesval och problem

  Rapportens ämne är att undersöka vilka ideologiska tankefigurer tre kommunpolitiker från Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna använder när de talar om segregationen i Trollhättan.

  Syfte och frågeställningar

  Rapportens syfte är att analysera vilka ideologiska tankefigurer kommunpolitikerna i Trollhättans kommun uttrycker i resonemangen om segregation. Därför kommer det undersökas hur de tre politikerna förklarar uppkomsten av segregationen och hur de tänker lösa problemet. Detta för att det ska vara möjligt att analysera vilka utvärderande funktioner och ideologiska tankefigurer de använder i sina resonemang.

  Teoretiska begrepp och metodval

  De teoretiska begrepp som rapporten utgår ifrån är segregation, nationalism, liberalism, socialism och färgblind rasism. Rapportens metodval är samtalsintervjuer, samt kvalitativ textanalys av intervjuerna.

  Huvudresultat

  De huvudsakliga tankefigurerna som blev framträdande gällande orsaken till segregationen var systemet, där samtliga politiker hade en åsikt, vilka dock skiljde sig åt. Bostadsmarknaden hade enligt SD-politikern och S-politikern en stor betydelse för segregationen. Störst vikt lades vid EBO-lagens påverkan på kommunen. Vidare resonerade SD-politikern och M-politikern att kulturskillnader bidrog till segregationen i staden. Gemensamt för alla partirepresentanter var även att oppositionen var bidragande till problematiken. Representanterna från samtliga partier pekade på att behärskningen av det svenska språket är viktig för att integration, och att arbete och utbildning kan främja det. Representanterna från Moderaterna och Sverigedemokraterna utvecklade tankefigurer om att krav och tydlighet i relation till arbete och försörjningsstöd var angeläget för att läsa segregationsproblematiken i staden. Även ett fungerande civilsamhälle och föreningsliv ansågs vara betydelsefullt för integration, vilket främst representanten från Socialdemokraterna tog upp, men till viss del även representanten från Sverigedemokraterna. Det var utifrån intervjuerna möjligt att synliggöra följande utvärderande funktion gällande segregationen. SD-politikern utvärderade slöjan som ett möjligt problem som förhindrar arbetet mot segregationen. I likhet med SD-politikern, gjorde M-politikern bedömningen att barn som bär slöja, i synnerhet på bilder som pryder Trollhättans Stads hemsida, är en bidragande orsak till problemsituationen. S-politikern utvärderade de socioekonomiska klyftorna och bristande verktyg/lagar för att ta sig ur situationen som det som förhindrar en integrerad stad. De ideologiska tankefigurer som partirepresentanterna från M, S och SD reproducerade stämde till största del överens med respektive partiideologi. M-politikern reproducerade överlag ett liberalistiskt tankesätt på segregationen, med vissa undantag. Det handlade bland annat om att hen gjorde bedömningen att en del av invånarna behöver styras mer, vilket frångår det liberalistiska frihetsidealet. S-politikern reproducerade tankefigurer som grundade sig i det kollektiva, då hen hade föreställningen om att alla invånare behövs. och behöver samarbeta, för att kunna lösa segregationsproblematiken. SD-politikern var inne på samma spår gällande samarbete. Det som skiljde S-politikern och SD-politikern åt var att den sistnämnda reproducerade nationalistiska tankefigurer, då hen gjorde skillnad på människor grundat på etnicitet och kultur, vilket i sig skulle avgöra vilka som ska få invandra till Sverige. SD-politikern hade även föreställningar som liknade tankefiguren i färgblind rasism. Detta eftersom hen bland annat hade föreställningar om att icke-svenskar har dålig arbetsmoral.

 • 54.
  Johansson, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  ”Det skall vara stimulans och social samvaro” : en studie om en kommunal insats till äldre, vilken benämns social samvaro.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka, analysera och diskutera en kommunal insats till äldre i ordinärt boende, vilken benämns social samvaro. Frågeställningarna som jag har ställt är; Vad innebär social samvaro? Vad ansöker de äldre om? Vilken betydelse har insatsen social samvaro för äldre?

  Studien består delvis av en genomgång av tidigare kunskapsläge samt insamlat empiriskt material. Jag utgick från fallstudien som metod och använde mig av intervjuer, där jag intervjuade kommunala tjänstemän och äldre kvinnor, som var beviljade insatsen social samvaro. Jag studerade även biståndsutredningar för att få kunskap om vad äldre ansöker om. Resultatet är bearbetat och kategoriserat utifrån teman som empirin väckte. Analysen är gjord utifrån vald litteratur och forskning samt studiens centrala begrepp; ensamhet, välbefinnande och det goda åldrandet. 

  Studien har kommit fram till att insatsen social samvaro är till för att uppmärksamma det sociala innehållet i hemvårdsarbetet. Insatsen är även en kvalitetshöjning för äldreomsorgen i Lidköpings kommun. Äldre ansöker om insatsen för att få ett socialt innehåll på vardagen och ansökningarna handlar om ensamhet, önskade pratstunder eller något att göra. Resultatet visar att insatsen är betydelsefull för äldre och påverkar deras vardag på ett meningsfullt sätt. I den avslutande diskussionen lyfter jag även funderingar som framkommit samt den lärdom jag tagit av studien. 

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 55.
  Johansson, Iréne
  University West, Department of Economics and Informatics.
  Uddevalla Symposium 2007: institutions for knowledge generation and knowledge flows - building innovative capabilities for regions : papers presented at the 10th Uddevalla Symposium, 14-16 June, 2007, Uddevalla, Sweden2007Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 56.
  Johansson, Mats
  et al.
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Rauhut, Daniel
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Young Women and Rural Exodus – Myths and Realities: A Case Study from Rural Sweden2013Conference paper (Other academic)
 • 57.
  Johansson, Mats
  et al.
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Rauhut, Daniel
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Young Women on the Run?: A Snapshot from Rural Sweden.2012Conference paper (Refereed)
 • 58.
  Jonasson, Per
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Persson, Rickard
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Rastman, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  HBT + kristen = sant: En studie i hbt personers upplevelser av att leva i den kristna kontexten2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with this study was to try getting an insight in how it is to live in the complex context in having it hbt (homo-bi-transsexual) disposition and to be Christian. We wanted on an individual level try to interpret and to understand through a queertheoretical perspective. We have done a qualitative study that we have based on 6st semi-structured interviews. Furthermore, the study's focus lies on persons who have an active life within the Christian context. The concepts that inform the entire study are heteronormativity, hbt and stigma. The analysis is based on an analysis model that is called Interpretative phenomenological analysis, and builds on lifting forward themes. A total of seven themes are lifted and they go by the names; Social rooms, Personal rooms, Adaptation, Quiet consensus, Discrimination, Admission and Future. In each theme, the interview persons' own experiences are lifted forward through quotations and are linked to our selected theory and concepts. Conclusions one can deduct of the analysis, is that it is a complex environment that however begins to become more including for hbt persons. The complex lies in that differently Christian parishes see differently on these questions and there is no clear common attitude. This gives various degrees on positive and negative sides with an hbt disposition in the Christian context.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 59.
  Karlsson, Erika
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Urban Planing and Development.
  Local perceptions and definitions of social sustainability: An illustration of Trollhättan municipality2022In: International Conference on Work Integrated Learning: Abstract Book, Trollhättan: University West , 2022, p. 60-61Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  More than thirty years after the publication of the the Brundtland report “Our Common Future” (World Commission on Environmental and Development, 1987), the social dimension of sustainability remains theoretically underdeveloped. Sweden has since the adoption of the Global Sustainable Development Goals set out to take a leading role in the implementation of these goals. Granted that Swedish municipalitie s enjoy a considerable degree of autonomy and thus provide citizens with a majority of public services, municipalities are central to the realization of national commitments to international agreements such as the Global Sustainable Development Goals. Consequently, part of the national strategy for realization of the Global Sustainable Development Goals consists of support to municipalities in developing local strategies for implementation of the goals. Previous research on policy implementation highlights the importance of the policy formulation stage for successful implementation of policy (Winter and Nielsen, 2008, Winter, 1986, Bardach, 1977). With the social dimension of sustainability left rather vague and undefined on the international and national level, municipalities are likely to face some challenges both in translating the social dimension of sustainability into local goals but also in the realization of these. Some researchers argue that it is necessary to differentiate between scientific sustainability studies and processes of defining sustainability at the political level (Griessler and Littig, 2005). On the contrary, I argue that one way of developing the concept of social sustainability theoretically could be to study these practical political processes of defining social aspects of sustainability. The aim of this research is thus to explore and understand the complexity of the social sustainability concept in the local context of a municipality in Sweden. This study is part of a collaborative project on sustainable societal development between University West and Trollhättan municipality. The study is designed as an explorative case study of Trollhättan municipality, in which I use theories on policy implementation and social sustainability to conduct a qualitative content analysis of policy documents. In addition to policy documents, I have also included field notes from participant observations from meetings and workshops at Trollhättan municipality during the time-period January-November 2022. The preliminary results of the analysis indicate that Trollhättan municipality understands sustainability as threedimensional consisting of ecological, economic, and social sustainability. Social sustainability is understood as an important dimension in its own right and not merely as a means to support the ecological dimension. The link between the social aspects and the ecological aspects of sustainability is fairly weak. In terms of substantive social sustainability, the local social sustainability strategy has a focus on housing, employment, gender quality, health, and well-being. The understanding of the procedural aspects of social sustainability in Trollhättan is centered around creating pre-conditions, possibilities, and opportunities for social sustainability rather than reaching social sustainability in itself. There is an emphasis on inhabitant participation, but this aspect is not yet clearly defined in terms of how this participation is to be facilitated. The social dimension of sustainable development remains vague and undefined. With this study I exp lore the possibility of using a work-integrated learning approach in order to contribute to the theoretical development of the social dimension of sustainable development. I suggest that one way of gaining a deeper understanding of social sustainability as a concept is to study the practice of formulating, designing, and implementing policy at the level closest to the people affected by it. In Sweden this is the municipal level. This study aims to contribute both to sustainability research, research on public administration and policy implementation as well as work-integrated learning. 

 • 60.
  Karlsson, Jana
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  ”Same same but different”: En kvalitativ studie gällande könskonstruktioner i socialtjänstens barnavårdsutredningar2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to see how the social services whit their child welfare inquiries can be a part in maintaining the gender specific norms, expectations and values.

  Our research questions are: How does the discourse about boys look; how are the boys described and valued in the inquiries? How does the discourse about girls look; how are the girls described and valued in the inquiries? What are the differences between the genders?

  Our theoretical base is social construtivism and gendertheory. This is a qualitative study and critical discourse analysis is our method of choice.

  Our material is 14 child welfare inquiries made by social services, half of them are about girls and half about boys.

  In the analyse we have come to the conclusion that the focus in the girl inquiries differs some what from where the focus in the boy inquiries lays. When investigating the girls there social intercourse and sexual relations make out a big part of the texts, the later isn’t even mentioned in the boy inquiries. We do however find that the differences have changed in comparison with the previous research that’s presented in our study where it emphasized that girls are perceived as passive objects and the boys as active subjects. We have in our material been able to see that both boys and girls are perceived as subjects, but also objects depending on the situation.

  Download full text (pdf)
  Uppsats
 • 61.
  Karvinen, Janika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Larsson, Marina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Stöd till arbete: En studie om hur en arbetsförberedande verksamhet fungerar sett ur ett personal  & deltagarperspektiv2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer med funktionshinder har haft betydande svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, trots detta har det funnits en strävan att integrera personer med funktionshinder i samhället och normalisera deras tillvaro. En diskussion som förs kring funktionshindrades villkor i dagens arbetsliv handlar om att öka möjligheterna till betalt arbete på den öppna arbetsmarknaden.

  Syftet med studien är att beskriva och analysera en arbetsförberedande insats fungerar som stöd för de unga mellan 20-29 år på deras väg ut i arbetslivet, sett ur ett deltagarperspektiv såväl som ett personalperspektiv.

  Vi har använt oss av en kvalitativ ansats och har valt intervju och deltagande observation som metod. Informanterna ör 7st varav två ät personal och fem st är deltagare. I vår resultatdel redovisar vi personalperspektivet som en verksamhetsbeskrivning och stödet delas upp i tre teman; kognitivt-, emotionellt- och praktiskt stöd. Deltagarnas perspektiv på stöd redovisas utifrån samma teman. Resultatet kan bidra till att utveckla stödet som en arbetsförberedande insats ger.

  Några av våra slutsatser är att deltagarnas syn på stöd inte alltid stämmer överens med personalens samt att kommunikationen har betydelse för vad som uppfattas som stöd och hjälp.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 62.
  Kocziszky, Georgi
  et al.
  University of Milscolc.
  Nagy, Zoltan
  University of Miscolc.
  Rauhut, Daniel
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Györffy, Ildikó
  University of Miscolc.
  Gender related out-migrationtendencies in Northern Hungary and in Västernorrland, Sweden2012Conference paper (Other academic)
 • 63.
  Lagrosen, Stefan
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Lagrosen, Yvonne
  Chalmers University of Technology.
  Exploring service quality in the health and fitness industry2007In: Managing Service Quality, ISSN 0960-4529, E-ISSN 1758-8030, Vol. 17, no 1, p. 41-53Article in journal (Refereed)
 • 64.
  Lagrosen, Yvonne
  University West, Department of Engineering Science, Divison of Natural Sciences, Surveying and Mechanical Engineering.
  De tre intelligenserna: [Recension av boken LQ - Ledarintelligens: Så utvecklar du din ledarintelligens med hjälp av själ, hjärta och hjärna av Marika Ronthy]2013In: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, no 5, p. 62-62Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 65.
  Lagrosen, Yvonne
  University West, Department of Engineering Science, Divison of Natural Sciences, Surveying and Mechanical Engineering.
  Förändra med finess: [Recension av boken STÅ ALDRIG STILL! – Så kan du använda kommunikation och ledarskap för att drivaframgångsrik förändring av Per Schlingman.]2014In: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, no 1, p. 62-62Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 66.
  Lagrosen, Yvonne
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mechanical Engineering and Natural Sciences.
  Långsiktig livskraft [recension av Organisatorisk resiliens av Stefan Tengblad och Margareta Oudhuis]2015In: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, no 3, p. 53-53Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad kännetecknar livskraftiga verksamheter, som står emot kriser och levererar goda resultat över lång tid? Det är utgångspunkten i denna djupdykning i begreppet organisatorisk resiliens.

 • 67.
  Lagrosen, Yvonne
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mechanical Engineering and Natural Sciences.
  Nå framgång med salutogen kultur: [recension av boken – Salutogen kultur - Från värdegrund till verksamhetsnytta av Anders Hanson]2016In: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, no 1, p. 58-58Article, book review (Other academic)
 • 68.
  Lagrosen, Yvonne
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mechanical Engineering and Natural Sciences.
  Rätt hjärnfunktion krävs för ett effektivt och gott ledarskap: [recension av boken – Neuroledarskap av Katarina Gospic och Stefan Falk]2016In: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, no 3, p. 50-50Article, book review (Other academic)
 • 69.
  Lagrosen, Yvonne
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mechanical Engineering and Natural Sciences.
  Stressa mindre och få mer gjort [recension av Effektiv tidshantering av Bosse Angelöw]2015In: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, no 1, p. 40-40Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Tidsbrist är en av dagens stora utmaningar. Här serveras läsaren en rad strategier för att få mer gjort på kortare tid.

 • 70.
  Lagrosen, Yvonne
  University West, Department of Engineering Science, Division of Industrial Engineering and Management, Electrical- and Mechanical Engineering.
  The Quality Café: developing the World-Café method for organizational learning by including quality management tools2019In: Total Quality Management and Business Excellence, ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371, Vol. 30, no 13-14, p. 1515-1527Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine the possibility of integrating the World Café method with the affinity diagram tool from quality management. The proposed combination is called the Quality Café. Quality Cafés were carried out at seven spa hotels, one municipality and two student organisations. The cafés were assessed with feedback seminars and questionnaires. The findings show that the method was appreciated by the participants. It contributed to profound dialogues with deepening insights, which stimulated creativity, increased understanding for quality issues and allowed a more holistic view. In addition, the method was experienced as enjoyable and in itself creating coherence. The findings were related to organisational learning theory and several connections were found. The Quality Café should be a useful method for researchers in social science as well as for practitioners. A limitation is that determining the specific effects of the Quality Café method compared to the original World Café is difficult.

 • 71.
  Lagrosen, Yvonne
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mechanical Engineering and Natural Sciences.
  Visar vägen bortom glastaket2015In: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, no 5, p. 50-50Article, book review (Other academic)
 • 72.
  Lagrosen, Yvonne
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Process and Product Development.
  Chebl, Rana
  Rios Tuesta, M
  Organisational Learning and Six Sigma Deployment Evaluation in an IT Setting.2009In: Proceedings of ECIME 2009, 2009, p. 274 - CD-ROM-Conference paper (Other academic)
 • 73. Lilja, Mona
  et al.
  Vinthagen, Stellan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Inledning2009In: Motstånd / [ed] Lilja, Mona, Vinthagen, Stellan, Malmö: Liber , 2009, p. 11-23Chapter in book (Other academic)
 • 74. Lilja, Mona
  et al.
  Vinthagen, Stellan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Maktteorier2009In: Motstånd / [ed] Lilja, Mona,Vinthagen, Stellan, Malmö: Liber , 2009, p. 27-45Chapter in book (Other academic)
 • 75. Lilja, Mona
  et al.
  Vinthagen, Stellan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Motståndsteorier2009In: Motstånd / [ed] Lilja, Mona, Vinthagen, Stellan, Malmö: Liber , 2009, p. 47-93Chapter in book (Other academic)
 • 76.
  Lingärde, Svante
  et al.
  Malmö Högskola.
  Rauhut, Daniel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  En skälig levnadsnivå för barn2013In: Barnfattigdom / [ed] Rauhut, Daniel, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 119-140Chapter in book (Other academic)
 • 77.
  Liss, Ann
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Autism 20002001Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 78.
  Littke, Hélène
  et al.
  Kungliga tekniska högskolan, avd. Urbana och regionala studier.
  Rauhut, Daniel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Minimum Levels of Services of General Interest: what Fundamental Rights do Individuals and Services have?2013In: Europe XXI, ISSN 1429-7132, Vol. 23, p. 47-68Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The European Union is currently experiencing a period of significant upheaval. The financial crisis, structural changes in the economy and population decline in many regions combine to make a difficult situation even worse in respect of SGI. To mitigate these problems EU policy on economic, social and territorial cohesion aims to remove regional differences and to otherwise affect policies to ensure the right to the same service status regardless of localisation. This paper aims to discuss what a minimum level of SGI means to individuals and enterprises. The key EU policy documents offer no guidance in terms of defining what a minimum level of SGI is, for either individuals or enterprises. It is up to the Member States to define the thresholds; national policies, traditions and moral values thereby creating a vague and heterogeneous notion of what constitutes a minimum level of SGI provision.

 • 79.
  Ljung, Margareta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Cracking the Body’s Armour: Young People´s Need for Musical Experiences in a Rational Society2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to problematize young people’s desires for musical experiences in Western society by theoretically analyzing such needs from a deep psychological as well as a sociological perspective. The rationalized society and new patterns of socialization form the foci of analysis. Further, special emphasis is placed on understanding and analyzing the causes of the high volume of music played at rock concerts and music festivals. Music is a medium that allows young people to get in contact with and process the deep psychological patterns that, in contemporary society, are often repressed by hard rationality. It is claimed that new patterns of socialization have made it more difficult for adolescents to establish contact with, and to integrate into, the pre-oedipal mental layer, which is a prerequisite for growth, achieving a greater degree of maturity, and the progression to and realization of new life phases.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 80.
  Ludlow, David
  et al.
  University of the West of England, Bristol, U.K..
  Rauhut, Daniel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Services of General Interest2013In: Europa XXI, ISSN 1429-7132, Vol. 23, p. 69-84Article in journal (Refereed)
 • 81.
  Lundgren, Emilia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Jonsson, Rebecca
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Män och kroppsideal: En intervjustudie om mäns upplevelser av kroppspositivism isociala medier2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den stora mängden forskning kring kroppspositivism har gjorts med kvinnor som studiedeltagare. Det finns alltför lite material som berör endast män och deras delaktighet och påverkan av kroppspositivism i sociala medier. Dessutom har ingen uppmärksammad studie berört kunskapsluckan i en svensk kontext.

  Syfte: Studiens syfte var att ta reda på hur män uppfattar och förhåller sig till kroppspositivism i sociala medier utifrån maskulinitetsteoretiska och objektifieringsteoretiska begrepp.

  Metod: Studien består av semistrukturerade intervjuer av respondentskaraktär. Därefter genomfördes en tematisk analys av intervjumaterialet.

  Resultat: Utifrån respondenterna uppmärksammades det att maskulinitetsidealet hade stor effekt på hur de uppfattar samt förhåller sig till kroppspositivism. Vidare så förhöll sig männen både som subjekt och objekt till kroppspositivism som idé och aktivitet i sociala medier.

 • 82.
  Lundh Snis, Ulrika
  et al.
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  Östlund, Christian
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  Crossing Boundaries Through Work-integrated Knowledge Communities2003In: E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, San Diego, CA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) , 2003, p. 1707-1710Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports from the preliminary lessons learned of an action case study in which learning initiatives in a business organisation are investigated. The main question is abouthow to integrate knowledge and learning processes in business work processes? We are at present facing the challenge of integrating an actual business work process with an sustainable knowledgeand learning process in an on-going action case research project together with a company withinthe chemical industry. We argue for a greater appreciation of informal learning processes as powerful complements to formal training and capability building. The implications from the casestudy so far, are that the business processes need to reconsider its learning capacity from the pointof view of actual work practice. We propose the vision of a work-integrated knowledge community that is facilitated by crossing boundaries in the daily work practice of business organisations

 • 83.
  Marques da Costa, Eduarda
  et al.
  University of Lisbon, Centre for Geographical Studies.
  Palma, Pedro
  University of Lisbon, Centre for Geographical Studies.
  Rauhut, Daniel
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Humer, Alois
  University of Vienna, Dept. of Geography.
  Consantin, Daniela
  Academiy of Economic Studies in Bucharest.
  Velasco, Xabier
  NASUVINSA, Pamplona.
  Indicators of Services of General Interest in EU regional context: between the need tomeasure and the lack of usefulness2012Conference paper (Other academic)
 • 84.
  Marques da Costa, Eduarda
  et al.
  University of Lisbon, Portugal.
  Palma, Pedro
  University of Lisbon, Portugal.
  Rauhut, Daniel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Humer, Alois
  University of Vienna, Austria.
  Constantin, Daniela
  Economic University of Bucharest, Romania.
  Echerarría Velasco, Xabier
  Nasuvinsa, Pamplona, Spain.
  What indicators to use when measuring services of general interest?2013In: Europe XXI, ISSN 1429-7132, Vol. 23, p. 7-28Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The services of general interest (SGI) have received increasing attention of the European Union, which considers them a key element of the European model of society. They not only play an important role in the ongoing competitiveness of the European economy, but are also essential for achieving the goal of promoting social and territorial cohesion. Their potential role in the pursuit of the objectives of European cohesion and convergence policies may be significant which calls for an appropriate measurement and analysis of territorial distribution. The indicators are assumed to be a key element in measuring and describing the SGI, however, it is necessary to make a serious reflection how such indicators should be selected. The selection of indicators can be conditioned by several factors, however, it is imperative to make a qualitative reflection on the adequacy and relevance of indicators to analyse the SGI. This reflection runs through the paper. The concept of indicators is addressed, and their strengths and weaknesses are discussed. The indicators are classified according to the role they play in the cause-effect relations in distinct territories. Three types of indicators are identified. Appraisal of indicators and review of literature render it possible to identify the most frequently used indicators and to see SGI analysis from several perspectives, thus verifying that indicators can present different meanings and relevance, based on a range of factors and the scale of analysis. Some of the uncertainties arising in the SGI territorial analysis, which can contribute to the success of the policy making process, are recognized through an example based on the ICT Telecommunication SGI sub-domain. Some procedures connected with the integration of different types of indicators are proposed in order to limit the emergent uncertainties resulting from their interpretation

 • 85.
  Mattsson, Sandra
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden, Materials and Production, Product Realisation Methodology.(Produktion och arbetsmiljö).
  Hattinger, Monika
  University West, Department of Engineering Science, Division of Production Systems.
  Designing digital support for operator and maintenance personnel cognition and future skills in manufacturing industry2022In: INTED 2022 Proceedings: 16th International Technology, Education and Development Conference Online Conference. 7-8 March, 2022. / [ed] Luis Gómez Chova, University of Valencia, Spain; Agustín López Martínez, University of Barcelona, Spain, Ignacio Candel Torres, Capgemini, Spain, 2022, p. 9665-9673Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Industry 4.0 is believed to introduce new smart digital tools which transform manufacturing processes but affect production personnel’s work practice. Operators and maintenance personnel running the everyday operations need to learn and handle new routines and systems while maintaining production efficiency. Operators today are challenged when they must handle unexpected stops caused by machine failures and the following error recovery process of automated production systems. With complex digital tools and integrated production systems the error recovery process becomes complex because there is no one-size-fits-all solution and a lack of intelligent and automated restart systems. Even if there are defined routines for industrial work and structures for managing digital technologies, it is not adapted to the individuals’ cognitive processes neither to their workplace learning. Altogether it puts high pressure on operators’ knowledge and skills of restarting machines and systems caused by errors. The aim is to explore operators and maintenance personnel cognition and skills and how their roles vary in relevant aspects of situational awareness and workplace learning. In an on-going case we studied two industrial companies that produce similar components but are working differently with production and maintenance. Through nine interviews we investigate the differences between the companies, their current work practices, and future changes. With application of a situation awarenessmodel, we capture cognition and learning including task/system factors, perception and decision making, and individual factors. Perspectives of workplace learning and knowledge sharing between personnel and relations to the systems use are applied. Results indicate that rule-based behaviours are key for both operators and maintenance personnel. These behaviours are supported by the systems and routines, but complicated errors make the systems and routines prove inadequate. In conclusion, to design appropriate digital support tools both operators and maintenance personnel behaviour need to be supported, however they need to be supported differently since their function behaviours such as routines, system use and communication vary. In addition, future skills and competences needed forsupporting complex system tasks include knowledge of computational models and simulation, knowledge of the machines and how they interrelate with systems, and logic reasoning and robotic programming of automated production systems.

 • 86.
  Mittelmark, Maurice B.
  et al.
  Department of Health Promotion and Development, Faculty of PsychologyUniversity of Bergen, Bergen (NOR).
  Eriksson, Monica
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Sagy, Shifra
  Martin Springer Center for Conflict StudiesBen-Gurion University of the NegevBe’er Sheva (ISR).
  Pelikan, Jürgen M.
  WHO-Collaborating Centre for Health Promotion in Hospitals and Healthcare at the Austrian National Public Health Institute (Gesundheit Österreich GmbH)Vienna (AUT).
  Vaandrager, Lenneke
  Department of Social Sciences, Health and SocietyWageningen University and Research,Wageningen (NLD).
  Meier Magistretti, Claudia
  Centre for Health Promotion and ParticipationLucerne University of Applied Sciences and Arts, Lucerne (CHE).
  Lindström, Bengt
  NTNU Center for Health Promotion ResearchNorwegian University of Science and Technology, Trondheim (NOR).
  Bauer, Georg F.
  Center of Salutogenesis, Division of Public and Organizational Health, Epidemiology, Biostatistics and Prevention InstituteUniversity of Zürich, Zürich (CHE).
  Salutogenesis for Thriving Societies2022In: The Handbook of Salutogenesis / [ed] Mittelmark, Maurice B.; Bauer, Georg F.; Vaandrager, Lenneke; Pelikan, Jürgen M.; Sagy, Shifra; Eriksson, Monica; Lindström, Bengt; Meier Magistretti, Claudia, Springer, 2022, p. 635-638Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter is this handbook’s ‘grand finale’, addressing the potential of salutogenesis to nurture thriving societies. The handbook’s editors reflect on the advancement of salutogenesis concerning theory development, applying the salutogenic model in community settings and helping society tackle crises such as COVID-19.

  Download full text (pdf)
  Springer
 • 87.
  Nehls, Eddy
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Alkohol: en aktör att räkna med2009In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 86, no 2, p. 192-200Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikelns mål är att visa hur kulturvetenskapliga teorier och metoder kan användas för att öppna upp för nya förståelser för vad alkohol kan sägas vara. Alkohol är en central beståndsdel i den västerländska samtidskulturen, med utvecklad förmåga att sprida sig i det sammanhang som allt och alla delar. I artikeln lanseras två begrepp, event och aktör och med hjälp av dem visas exempel på hur en fördjupad förståelse för problemet skulle kunna utarbetas, vilket behövs för att kunna utforma en långsiktigt hållbar och ur hälsosynpunkt bättre alkoholpolitik.

 • 88.
  Nehls, Eddy
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Metod: Gör som du vill, om du bara kan motivera dina val2024Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för den här boken är att metod är ett förhållningssätt till arbetet som helhet - från planeringen av studien, under insamlingen och analysen av materialet, till skrivandet av uppsatsen där resultatet presenteras...[Bokinfo] 

 • 89.
  Nehls, Eddy
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Recension av boken "Skrotbilar – om hängivna samlare och deras fordon"Anders Björklund. Stockholm: Carlsson Bokförlag2022In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, Vol. 52, p. 1-1Article, book review (Other academic)
 • 90.
  Nehls, Eddy
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Teori: en introduktion2023Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Teori är ett inslag i studierna och i forskningen som många studenter brottas med. Men egentligen är det inte så svårt. Många av problemen med att förstå vad teori är kan härledas till några missförstånd som är relativt enkla att komma till rätta med...[Bokinfo]

 • 91.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Att bygga gemensamma miljöer: delaktighet och lärande genom dialogplanering2012In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 6, no 1, p. 12-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim is to investigate how dialogue planning can provide users and professionals with tools for learning and be a path to organizational development in the context of design and construction of a town square and a sports hall adjacent to a K-9 school. Design and construction was carried out in collaboration between a municipality, a building contractor, school staff and students. A model for dialogue planning using artistic practice and collaboration with an artist was applied to develop an authentic dialogue. An architect and an artist were project managers. Their role was to support students to formulate interests, needs and creative solutions. Awareness of the complexity of planning was developed.

  Students’ participation had major impact on the design of the town square. With support, students can give a qualified contribution, significant for design of physical environment. Students’ involvement contributes to the learning of professional partners. Learning takes place primarily at the horizontal level around the students. Learning can be seen vertically among representatives of the school and community. Among building producers horizontal learning can be seen with entrepreneurs directly facing students.

 • 92.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Intergenerational Learning – Children Singing Along with Older People: Possibilities and Complications in a Project Context2016In: Advances in social sciences research journal, E-ISSN 2055-0286, Vol. 3, no 1, p. 187-200Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Culture for Older People is a project funded by Swedish Arts Council. The aim of the project, managed by heads of department’s för the preschool, the older care and the culture school, is increased well-being for older people. In this article one of the activities, Children Singing Along with Older People is scrutinised in an ongoing evaluation.  In this subproject, headed by expert music teachers together with preschool teachers and care home staff, five-year old preschoolers visit care homes for singing along with the residents. The project is poly-motivated; besides improved well-being for older people, also enhanced learning for the children and interprofessional learning for staff. The concept musicking, which highlights music as an activity creating community and relations between participators, is used for discussing the meetings between the children and older people. Results are based on observations of activities and interviews with staff. Music is an activity that can be used for enhanced well-being and creating relations as well as learning. Nonetheless there are issues in the project that need to be discussed e. g. children’s participation and role, the older’s activity or desire for passivity and support for learning among the staff as well among children and older.

 • 93.
  Odaway, Deeqa
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics. Stockholms universitet.
  Nerelius, Isabelle
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics. Örebro kommun.
  Fröst, Victoria
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics. Lunds universitet.
  Lundqvist-Westin, Wilma
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Sunnemark, Fredrik
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Assmo, Per
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Sektorsövergripande kartläggning för att minska och motverka segregation i Trollhättans stad2020Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Olsson, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Palhamn, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Heteronormativitet i Socialtjänsten: Homo- och bisexuellas upplevelser av bemötandet2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the essay is to examine Gay, Lesbian and Bisexual person’s experiences of the Social Services treatment. Our question is: How do Gay, Lesbian and Bisexual person’s experience the treatment in a relief seeking situation at Social Services? We have a social constructive point of view. Our theoretical foundation is heteronormativity, heterosexism, homophobia, coming out/disclosure, intersectionality, master suppression techniques and we discuss Social Services as a system. We used a qualitative research method and have done five semi-structured interviews, with three men and two women aged 17- 31 years. The empirical material has been analysed by using IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) model, where we used the interviewees own words through which we composed three major themes; Starting point in the meeting with Social Services, Sexual orientation and the treatment of the Social Service. What kind of contact our interviewees had with the Social Services and how they perceive their sexual orientation and their experiences of how it is to be gay, lesbian or bisexual is of relevance in their contact with the Social Services. It will affect their ability to act and to what extent they will feel able to be open about their sexuality. Our interviewees tell of a treatment by the Social Services which in various ways makes their sexual orientation invisible, ridicules or puts blame and shame on them. We also have a few examples of neutral treatment from the Social Services concerning sexual orientation. In the essay we have divided the care relationship into a systematic level and a personal level. Our interpretation is that Social Services on a systematic level have a heteronormative culture in the organization. This leads to a heterosexistic treatment. The personal level gives the individual social worker a certain amount of flexibility and sometimes it leads to a homophobic treatment but it can also lead to a treatment that makes it possible to break with the heteronorm. We seek a Social Services that actively works towards breaking down the heteronormativity inside the organization.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 95.
  Paimensalo, Johannes
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Vilka mänskliga rättigheter?: En studie om hur Amnestys elevportal och en samhällskunskapsbok presenterar mänskliga rättigheter2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Mänskliga rättigheter har funktionen som en del av skolans värdegrundoch som centralt innehåll i samhällskunskaps- och historieämnet. Tidigare forskningvisar att mänskliga rättigheter förstås och talas om utifrån både sina juridiska,moraliska och politiska aspekter i svenska gymnasieskolan och att tyngdpunktenmellan dessa kan variera kraftigt mellan olika källor som används i undervisningen.Dock har ingen direkt jämförelse gjorts mellan läroböcker i samhällskunskap ochmänniskorättsorganisationers skolmaterial.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att jämföra likheter och skillnader mellan hur läromaterialfrån en människorättsorganisation och en samhällskunskapsbok för gymnasieskolanpresenterar begreppet mänskliga rättigheter.

  Metod:Uppsatsen har använt sig av en jämförande idealtypsanalys där Amnestyselevportal och samhällskunskapsboken Arena 123 studerats utifrån ett på förhanddefinierade idealtyper relaterat till mänskliga rättigheter samt jämförts med varandra.

  Resultat: Amnestys elevportal och Arena 123 uppvisar likheter vad gäller betoningpå att staten är den primära skyldighetsbäraren i att garantera mänskliga rättigheter.Amnestys elevportal och Arena 123 skiljer sig åt på primärt tre områden. Det förstaområdet är att Amnestys elevportal beskriver mänskliga rättigheters moraliska grundsom konstant och oföränderlig och att Arena 123 beskriver mänskliga rättigheter somett resultat av samhälleliga diskussioner samt att rättigheterna beskrivs förändrasmed tiden. Det andra området är att Amnestys elevportal benämner abort ochHBTQI-rättigheter som mänskliga rättigheter utan att de är definierade som sådana iFN:s deklarationer eller konventioner. Arena 123 benämner ingenting som inte ärdefinierat i en FN-deklaration eller FN-konvention som en mänsklig rättighet. Dentredje betydande skillnaden mellan dem är att Amnestys elevportal beskriver utförligtoch detaljerad hur en individ kan utkräva sina mänskliga rättigheter med juridiska ochutomjuridiska medel. Arena 123 beskriver inte hur individen kan utkräva sinamänskliga rättigheter.

 • 96.
  Paldanius, Martina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Erlandsson, Elizabeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Fattiga barn i Sverige: Hur kan vi underlätta för dem?2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Child poverty is a social problem that is highly topical in the media and in public debate.The purpose of this study was to gain a better understanding of the situation of the poor children in Sweden, this in order to develop empowerment strategies that could help them, from a social pedagogic approach. Our essay is written as a literature review and through text analysis we have sought answers to the questions: What problems do the children living in poverty face in their homes, at school and in their spare time? How do they handle their situation? What are the needs of these children? Can we make it easier for them and if so, in what way? In our result we looked at the problems poor children face and how they handle them. The result shows that they encounter limitations and experience feelings of shame, in comparison with other children. The school was found to be a central arena where the problems were obvious. Children bear much inwardly, and have an economic consciousness. To deal with problems they use different strategies to reduce their needs, to hide their situation and so on. In the analysis the children's needs, based on empowerment and previous research, are highlighted. It was found that the children need to be strengthened and given opportunities to participate. We conclude with a discussion on how we can facilitate for the children living in poverty. The professionals, for example at schools, need to be aware of structures that exist and which create a sense of exclusion.

  Download full text (pdf)
  Fattiga barn i Sverige - hur kan vi underlätta för dem?
 • 97.
  Rasol, Hedil
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Figueroa Tarifa, Kevin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  “Demokrati för mig är...”: En studie om lärarens syn på demokrati och interaktion med elever på språkintroduktionsprogrammet2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning om demokratiundervisning och medborgarbildning har ett brett utbud. Den berör olika delar av undervisningen så som läromedel, styrdokument, pedagogisk filosofi etc. I en alltmer globaliserad värld möts flera människor med olika bakgrunder och värderingar. Enligt läroplanen för gymnasieskolan är skolan en kulturell mötesplats där alla elever med olika bakgrunder samlas i en plats, klassrummet (lgy11). Lärarens uppdrag är att se till att främja elevernas bakgrund dock kan samhällskunskapsundervisningen betraktas som främmande för elever som tidigare inte har varit bekant med ämnet eller är bekant med begreppet demokrati. Utmaningen att undervisa demokrati för elever som inte är bekanta med begreppet innebär att läraren genomför didaktiska strategier för att eleverna ska kunna få en uppfattning om vad demokrati innebär. Läraren syn på demokrati påverkar hur den väljer att undervisa om demokrati, men även hur läraren väljer att praktisera demokrati i klassrummet.

   Syfte: Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur lärares demokratiska föreställningar påverkar organiseringen utav undervisningen i demokrati för nyanlända elever.

  Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie där fem samhällskunskapslärare som är verksamma inom språkintroduktionsprogrammet har intervjuats. Intervjumaterialet har sedan analyserats genom tematisk analys och använt sig utav olika teoretiska ansatser. Teoretiska ramverket är baserat på bland annat Gilljam och Hermanssons (2003) definitioner utav olika demokratiska mekanismer samt didaktiska teoretiska ansatser från Långström och Virta (2016), Ekedahl, Nohagen och Sandahl (2015) och Europarådet (2016). 

  Resultat: Resultatet visar på att undervisningen formas utav flera olika faktorer och lärarens egen demokratiska föreställning är en faktor som spelar stor roll i undervisningens innehåll och praktik. Elevernas egen föreställning påverkar även undervisningen. Relationen mellan lärares teoretiska perspektiv, undervisningspraktik och elevernas föreställningar till demokrati resulterar att undervisningen kan utspela sig på olika sätt. 

 • 98.
  Rauhut, Daniel
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Affinity and Generosity: OnEconomic Assistance and Social Capital2012In: Proceedings from the 11th International Conference Partnership ofBusiness and Education in the Regional Innovation Development / [ed] Assorina, G.& Kompaniets, O., 2012, p. 15-26Conference paper (Refereed)
 • 99.
  Rauhut, Daniel
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Ageingand Economic Performance: Dilemmas and Dichotomies2012In: Yearbook of Finnish Population Studies, ISSN 1796-6183, Vol. XLVII, p. 89-112Article in journal (Refereed)
 • 100.
  Rauhut, Daniel
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Arbetskraftsinvandring... men varifrån?2003In: Nyheter & Debatt, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
123 51 - 100 of 138
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf