Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 517
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Billme, Ulrika
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Sex sportchefers uppfattningar om mental träning i elitserien i ishockey2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning:Den professionella ishockeyspelaren har ishockey som sitt jobb och befinner sig i en stark tävlingsmiljö där man hela tiden blir värderad. Om man inte presterar tillräckligt bra som ishockeyspelare kan man förlora sitt jobb. Ishockeyspelare tränar otroligt mycket fysik och teknik, men denna starkt prestationsbaserad miljö kan också innebära en mental belastning. 

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka uppfattningar om mentala färdigheter i elitserien i ishockey, samt hur man inom samma fält betraktar vikten av att arbeta med mental träning.

  Metod:

  Min empiriska studie innefattar intervjuer med sex sportchefer i elitserien i ishockey. Av det insamlade materialet har tre kategorier skapats och analyserats.

  Resultat:

  Jag fann att mentala färdigheter är något man finner som väldigt viktigt för ishockeyspelare i elitserien. För att klara av den tuffa prestationsmiljön behöver man framförallt ett gott självförtroende och en bra inställning. Man måste också ha bra sociala egenskaper för att kunna fungera bra i ett lag. Klubbarna arbetar med mental träning till viss del både genom idrottspsykologer anslutna till klubben och genom ett dagligt, naturligt arbete inom organisationen. Jag fann också att mental träning är ett relativt nytt fenomen i ishockey, och att det därför finns ett visst motstånd för att utöka arbetet med det.

  Nyckelord:

  Ishockey, elitserien, idrottspsykologi, mental träning.

 • 52.
  Bjarke, Fanny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Varför handlar det inte om oss?": En intersektionell diskursanalys av skönlitteratur i läroböcker i kursen Svenska som andraspråk 32019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skolverket ställer i kursplanen i Svenska som andraspråk 3 tydliga krav på att skönlitteraturen i kursen ska vara skriven av både kvinnor och män och komma från olika kulturer och tider. Eftersom majoriteten av lärarna i Svenska som andraspråk enligt Skolverket inte är behöriga i ämnet, alternativt inte har läst litteraturvetenskap, ställer detta höga krav på att läroböckerna erbjuder skönlitteratur med en stor diversitet för att nå upp till kraven i kursplanen.

  Syfte: Uppsatsens syfte har varit att undersöka om de skönlitterära utdrag samt de skönlitterära texter som förekommer i sin helhet i aktuella läroböcker i Svenska som andraspråk 3 motsvarar kraven på skönlitteratur i kursplanen.

  Metod: Den metod som använts i uppsatsen är kritisk närläsning, där materialet har kvantifierats samt kodats i olika variabler för att kunna analyseras.

  Resultat: Resultatet visade att läroböcker i Svenska som andraspråk 3 reproducerar en manlig och västerländsk diskurs och hegemoni med få inslag av kvinnliga författare och ännu färre inslag av författare från länder som inte tillhör västvärlden. Det såg inte likadant ut i alla fyra analyserade läroböcker, men i tre av fyra var kvinnor kraftigt underrepresenterade och i samtliga läroböcker var en övervägande majoritet av författarna från västvärlden. Invandrarförfattare var enbart representerade i två av läroböckerna, och författare från nationella minoritetsgrupper enbart i en. De läroböcker som hade ett större fokus på litteraturhistoria hade en lägre skönlitterär diversitet.

 • 53.
  Bjelland Guillermard, Elisabeth
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Sjöberg, Katarina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Barnmorskan ur ett pedagogiskt perspektiv: en studie om samspelet mellan barnmorskan och blivande förstagångsföräldrar2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efterfrågan på föräldrastöd ökar i form av behov av fler träffpunkter, stöd i att kritiskt granska information och professionell rådgivning. Samhället erbjuder en mängd olika resurser av föräldrastöd däribland barnmorskans arbete vid mödrahälsovården, vilket bland annat innebär att ge blivande föräldrar stöd genom information, utbildning och rådgivning inför föräldraskapet. Syftet med studien är att undersöka barnmorskans upplevelse av sitt förberedande arbete med blivande förstagångsföräldrar inför föräldraskapet. Studiens teoretiska utgångspunkt är lärande och förändringsprocesser ur ett sociokulturellt perspektiv. Undersökningen baseras på en kvalitativ intervjustudie med inspiration av fenomenologi. Åtta kvinnliga barnmorskor intervjuades. Datamaterialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom två huvudteman; barnmorskans roll och pedagogiska färdigheter och barnmorskans upplevelse av blivande föräldrar. De två huvudteman genomsyras av vikten av att möta människan där den är och skapa medvetenhet, vilket är essensen i barnmorskornas upplevelse av sitt förberedande arbete med blivande förstagångsföräldrar.

   

   

   

 • 54.
  Björck, Ville
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  The idea of academia and the real world and its ironic role in the discourse on Work-integrated Learning2018In: Studies in Continuing Education, ISSN 0158-037X, E-ISSN 1470-126XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Work-integrated Learning (WIL) seeks to bridge the gap between ‘scholastic’ training and work. This study explores the ironic fact that the WIL discourse remains formed by the idea of academia and the real world, an idea that in decisive ways creates this gap. A genealogical discourse analysis of how this idea operates in 79 present and past official documents promoting the Cooperative Education (Co-op) WIL model is used to explore this ironic fact. Two accounts of this idea are dominant in both present and past documents – the deficit account, which merely creates the stated gap, and the collaborative account, which both creates and bridges this gap. I emphasise that the Co-op and other standard WIL models embody and (re)produce the stated idea because they locate ‘scholastic’ training outside the ‘real world’. This separation dates back to scholè – the ancient Greek school that aimed to disconnect ‘school’ from ‘work’. Because WIL has the opposite aim, I argue that this separation is in fact counterproductive for WIL. Finally, I argue that locating WIL in a third place outside university and working life can be a way of avoiding the separation that (re)produces the idea of academia and the real world.

 • 55.
  Björck, Ville
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Johansson, Kristina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology. University of Gothenburg, Rigshospitalet, Umea University, University of California San Francisco.
  Problematising the theory-practice terminology: a discourse analysis of students  statements on Work-integrated Learning2019In: Journal of Further and Higher Education, ISSN 0309-877X, E-ISSN 0013-1326, Vol. 43, no 10, p. 1363-1375Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study uses a Foucault-inspired discourse analysis to examine two ideas about learning which reinforce the terminology whereby theory means campus-based training and practice means work placements. The purpose is to problematise this theory–practice terminology and provide scope for a non-dualistic alternative. The ideas examined are the idea of theory vs. practice as the point of departure for learning and the idea of theory and practice as harmonious points of departure for learning. These ideas were voiced by interviewed students who discussed the usual design of Work-integrated Learning (WIL) whereby students go to university to learn ‘theory’ and into working life to learn ‘practice’. The analysis shows how the ideas are formed by different ranking orders between theory and practice which are mutually exclusive, while also working together to reinforce the theory–practice terminology. The discussion on how a non-dualistic terminology can emerge highlights how the usual WIL design forms a dualistic setting where the theory–practice terminology thrives and how designing WIL at a third place between university and working life can provide scope for the terminology we seek.

 • 56.
  Björk, Amanda
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Axelsson, Frida
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Friskvårdssatsning på arbetsplatsen: En studie kring hälsotester samt införandet av träning på arbetstid2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate if a healthcare intervention in form of health dialogue, fitness test and training on working hours created any new knowledge among the participants and if so, what wisdom did it create. This was a collaboration together with Gothenburg city, where the healthcare intervention was implemented on workplaces within meal service. This thesis was done to do a follow-up of the already implemented healthcare intervention. The study for this paper was formed by a qualitative objective and 16 interviews provided a foundation for the study’s result. An inspiration of phenomenography approach formed the study’s objective that was to catch the participant’s experience. At the compilation of the material and the analysis was the Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) used. A part of the result that appeared was that the participants overall thought that the healthcare intervention was good because it was adaptable from all of the participant’s capabilities and therefore everyone could learn something from this, in one way or another. The individuals have gotten an increased knowledge of the impact of small workouts and that everyone has something to gain regardless of previous physical status. A change and experience of the healthcare intervention have resulted in a tighter group cohesion and a better working climate.

 • 57.
  Björk Kruse, Marwin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Olofsson Nilsson, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  I klassrummet finns inga träd: en kvantitativ studie av faktorer som påverkar valet att använda sig av utomhuspedagogik2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utomhuspedagogik har en gedigen historia som sträcker många år tillbaka i tiden. Metoden beskrivs ha många fördelar i undervisningen för elever då de får en direkt koppling till verkligheten i sin undervisning inom de naturvetenskapliga ämnena. Eleverna kan se, testa och diskutera kring naturvetenskapliga fenomen på ett sätt som kan vara svårt i ett klassrum. Dock visar forskning att utomhuspedagogik inte används i den utsträckning som hade varit optimalt för eleverna. Det finns lärteoretiska, fysiska och psykiska perspektiv på användandet av utomhuspedagogik, där lärteorin styrker användandet av metoden och själva användningen kan ge positiva effekter på elevernas fysiska och psykiska hälsa. Forskning om utomhuspedagogik för årskurserna 4–6 är mindre utbredd än de lägre och högre årskurserna.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning som utomhuspedagogik används inom ämnena biologi, kemi och fysik i årskurserna 4–6, samt vilka faktorer som spelar in när lärare väljer eller inte väljer att använda sig utav metoden.

  Metod: Kvantitativ enkätundersökning riktad till lärare inom No-ämnena i årskurserna 4–6.

  Resultat: Studiens resultat visar att det är många lärare som använder sig av utomhuspedagogik, 81,2% av de svarande i den här studien. Vanligtvis bedrivs undervisning utomhus på månads- eller terminsbasis. Hur stort avståndet är till naturen påverkar inte frekvens i hur ofta lärare väljer att flytta undervisning från insidan till utsidan med eleverna. Vi kan se att det finns tre statiskt signifikanta faktorer som påverkar valet att använda sig av utomhuspedagogik, lärarens egna metodkunskaper, kollegernas syn på arbetssättet samt hur trygga lärarna känner sig med att använda metoden med klassen.

 • 58.
  Björnkvist, Caroline
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Janshed, Hanna
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Studenters kost- och motionsvanor vid Högskolan Väst relaterat till kön och institution2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine if there were any differences between students’ dietary and exercise habits depending on sex and affiliated institution at University West. The study was based on 323 questionnaires, relevant literature and scientific works as theses, reports and articles. The results were analyzed from a sociological perspective. Dependent on sex or institution affiliation differences were found of dietary and exercise habits. Female students at University West in many respects indicate somewhat better dietary and exercise habits than male students did. In addition, small differences between the frequency of male and female students’ exercise were found. According to the Swedish guidelines for dietary and exercise students from the Department of Nursing, Health and Culture reported more healthy habits than students in average. Opposite to this finding, students from the Department of Economics & Informatics, showed the least compliance to the Swedish guidelines. Students from the Department of Engineering exercised least frequently compared to students from the other examined institutions at University West.

 • 59.
  Blomqvist, Lukas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Fysisk aktivitet på fritidshem i syfte att motverka stillasittande: En kvalitativ studie om barns rörelse i fritidshem2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bakgrund Stillasittande beteenden blir vanligare i dagens samhälle och WHO (2010) beskriver att det är den fjärde största faktorn till dödlighet globalt. WHO har i sina rekommendationer föreslagit att barn ska vara fysiskt aktiva 60 minuter om dagen för att motverka hälsorisker. På grund av detta blir det alltmer aktuellt för fritidshemmet att bli ett forum för fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet bidrar till ökad kognitiv förmåga och ökade resultat i andra ämnen menar Ericsson (2003). Syfte Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar och hinder det finns med att utöva rörelse i fritidshem i syfte att bidra till en bättre hälsa och motverka stillasittande. Metod Studien är av kvalitativ utformning och utgår ifrån observationer och intervjuer. Observationerna har utförts på två olika fritidshem och dessa riktar sig mot att undersöka fritidslärares utformning av fysisk aktivitet i undervisningen samt barns möjlighet till rörelse och att känna rörelseglädje. Utöver detta utförde jag även fyra semi-strukturerade intervjuer som var utformade efter analysen av observationerna för att jämföra lärares syn på fritidslärares uppmuntran till fysisk aktivitet med hur det faktiskt ser ut. Resultat Barns möjligheter till fysisk aktivitet är relativt god när det kommer till utevistelse och tillgång till idrottshall. Lärares syn på hur de uppmuntrar till rörelse skiljer sig ifrån hur det ser ut i praktiken visar resultatet. De barn som är aktiva i barninitierade lekar uppnår rörelseglädje genom att göra samma sak varje dag. De barn som inte deltar i barninitierade aktiviteter deltar ofta i lärarinitierade aktiviteter men dessa är sällan förekommande på fritidshemmet. Barns möjligheter till att uppnå målen som beskrivs som centrala begrepp i studien är därför begränsad.

 • 60.
  Boklund, Andreas
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science, Division for Computer Science.
  Assessing Lectures, a case Study on the Student’s Perception2006In: Shifting perspectives in engineering education, Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola , 2006, p. 96-103Chapter in book (Other academic)
 • 61.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Intra professional collaboration between social pedagogues and social services case workers around children at risk2010In: Learning to fly: social pedagogy in a contemporary society / [ed] Eriksson, Lisbeth, Winman, Thomas, Göteborg: Daidalos , 2010, p. 224-246Chapter in book (Other academic)
 • 62.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Lärares samarbete med socialtjänsten2011In: Läraryrket: ett mångfacetterat uppdrag / [ed] Henry, Alastair, Gurdal, Sevtap, Asplund Carlsson, Maj, Lund: Studentlitteratur , 2011, 1, p. 209-226Chapter in book (Other academic)
 • 63.
  Boniati, Sofia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Zaytoun, Ornina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Från passage till flexibel mötesplats: En kvalitativ studie om professionellas upplevelse av en renovering2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate how the staff experience the change in the physical work environment with the newly renovated lounge and what affects the staff's experience with the change in the physical work environment. Twelve employees with different professions were selected. The strategic requirements where that they have different professions and have seen how it looked before the change and after. Semi-structured interviews were performed at the respondent's workplace and the collected material was then analyzed with a thematic analysis.

  The result showed that the information has been well thought out and that the managers has been straightforward. The staff felt that they needed all the information to be open to change and it was considered positive that the managers was straight forward in the decision making process. It was also shown that inspiration from the outside world affects the staff's openness to change. This may be because the modernization of the surface has made the company seen as modern and kept up with the development, but also that a sense of pride has been created by having customers reacted positively. It has been perceived that the new lounge has created new flexible workspaces and new meeting places that can be used for both formal and informal occasions.

 • 64.
  Boo, Sofia
  et al.
  Linköpings universitet.
  Forslund Frykedal, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Thorsten, Anja
  Linköpings universitet.
  Att anpassa undervisning: till individ och grupp i klassrummet2017Book (Other academic)
 • 65.
  Boraghi, Ramina
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Föräldrars uppfattningar om Familjecentralens stöd till familjer i Västsverige: ett lärandeperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In today's society it is more important than ever to focus on families. The family's daily life is characterized by numerous commitments, there is stress in different situations and a sense of not having the necessary skills and expertise needed for parenting. The Family Center has focus on the collaboration with social services. The Family Center is an arena for both the children but also their parents. Another purpose with the Family Center is the daily interaction with parents who may be perceived to have more struggle than others. The Family Center gives these parents extra support in parenting skills.

  Purpose & Issue: The purpose of this study is to investigate parents' perceptions of Family Center support to parents with a particular focus on parents' learning. The questions of issues in the study are: Do the families benefit from the Family Center? Does the Family Center correspond to parents needs for support? How does the parents advantage the Family Center? What do they learn by attending the activities at the Family Center?

  Method: This study is inspired by phenomenography for the study design, for gathering data and for the data analysis.

  Results- Outcome space: The study resulted in four different categories. The first category is professionalism, the interviewees feel that the staff at the family center has skills and that they are professional. The information the parents received shows a variety in everything from general information about children and parenting to more personal knowledge. The second category was the support which made the parents feel safe and supported by the staff at the Family Center. The third category is learning, where the parents talked about how the Family Center is a learning environment where the parents learn from the staff but also from each other's experiences and stories. The fourth category is about the parents' desire for change in the Family Center.

 • 66.
  Borg, Margareta
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  "It´s Not For Real": The Tablet as Palette in Early Childhood Education2019In: International Journal of Education and the Arts, ISSN 1529-8094, E-ISSN 1529-8094, Vol. 20, no 14, p. 1-21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This qualitative study investigated how a group of three-year-old preschool children use the drawing application Doodlecast on iPads. The smoothness, rapid response, and distinctive digital visual expressions of the tablet provided visual feedback that influenced the children's preferences for colors. Doodlecast seemed to encourage the children to explore colors and superimpose and fill-in the iPad's screen. In addition, they painted very precise shapes and lines, which seemed to facilitate pattern making and discovery of signs and relations. The children used the eraser tool to correct, reveal, remove, and create shapes. Irrespective of the method –erasing, superimposing, or filling-in the screen – the clear and professional result seemed to provide a visual confirmation that the children were able to master formulas.

 • 67.
  Brantsing, Leif
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Olsson, Åsa
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Barn, vuxna, språk och samhälle II2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Vårt syfte är att undersöka hur det är med barns språkutveckling idag. Det framkomer ofta i

  den offentliga debatten att barnens språk blivit sämre, det gäller talet såväl som läs-och

  skrivkunnigheten. Hur förhåller det sig egentligen? Vi har därför valt att vända oss till

  förskole – och lågstadielärarna med vår fråga.

  Forskningsfrågan

  Hur är lärarens syn på barns språkutveckling?

  Metod

  Vår undersökning är kvalitativ med en fenomenografisk ansats. Den grundar sig på intervjuer

  med 9 förskollärare och 6 lågstadielärare. Samtliga intervjuer, förutom 2, är bandade. Här

  avböjde lärarna att låta oss banda intervjun. Intervjuformen har en lägre grad av både

  stadardisering och strukturering, eftersom vi önskar få klarlägga kvalitativa aspekter från den

  intervjuades livsvärld. Lärarna, som vi fått tillfälle att intervjua, är verksamma i Halland.

  Resultat

  Verkligheten är inte alltid lätt att fånga. Den är inte svart eller vit eller likadan för alla. Men

  utgår man från en kvalitativ metod med fenomenografisk ansats, får man räkna med att

  resultatet kanske inte blir entydigt. Det finns olika svar på vår forskningsfråga: hur lärarens

  syn är på barns språkutveckling. För somliga lärare upplevs språksvårigheterna som mer

  påtagliga, för andra handlar det mer om språkutveckling, dvs. stimulera barnet att utveckla ett

  mera rikt och nyanserat språk. Men gemensamt är, att alla har åsikter i frågan. Och det var ju

  egentligen lärarens syn på språkutvecling vi ville undersöka – inte få vårt eget tyckande

  bekräftat. Vi anser att detta är ett område, där det krävs en mer omfattande forskning. 

 • 68.
  Brattberg, Kicki
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Graham, Erika
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  "För det sitter ju uppe i huvudet, det är jag ju helt övertygad om": En kvalitativ studie om lärandet i viktminskningsprogrammet ForMe2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to take part of the learning process that occurs amongst participants in the weight loss program ForMe. The program is based on a holistic concept combining diet and physical exercise with mental practice. The object of the study was chosen based on an interest in mental practice as an instrument for lifestyle change. A qualitative approach was used to answer the purpose and 9 participants have been interviewed to collect empirics. The study is inspired by a phenomenological perspective and a qualitative analysis.

  The result showed that the program has contributed in several lessons for the participants. It was also shown that the lessons were all based on our studied phenomenon lifestyle change. An increased awareness is seen as one of the biggest lessons and insight about the individual freedom to choose is also referred to as an essential lesson. It is also clear that the program has contributed with a variety of useful instruments for participants to use in their weight loss journey, and also in their everyday lives.

  It has been shown in our study that the holistic program ForMe is an effective method for weight loss. The study may therefore contribute to the research on effective methods for weight loss, with the aim of dealing with overweight and obesity as a public health problem.

 • 69.
  Brink, Eva
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Advanced Nursing.
  Dellve, Lotta
  Klingberg, Gunilla
  Henning Abrahamsson, Kajsa
  Wentz, Kerstin
  Hallberg, Ulrika
  Charmaz, Kathy (2006). Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis. London: SAGE2006In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, ISSN 1748-2623, Vol. 1, no 3, p. 188-192Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 70.
  Broberg, Stina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Rexrell, Lowa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Fröknarna, fattar du inte det eller!: En kvalitativ studie om barns uppfattningar kring deras delaktighet och inflytande över sin utevistelse2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vi har efter arbete i förskolan samt vår verksamhetsförlagda utbildning reflekterat kring barns delaktighet och inflytande över utomhusmiljön. Vi har upplevt att utevistelsen är en stor del av verksamheten men att barns påverkan på innehållet i utomhusmiljön är bristfällig då vi upplever att utomhusmiljön inte är föränderlig. Detta gjorde att vi ville undersöka upplevelsen kring denna ur ett barns perspektiv.

  Syfte: Syftet med vår studie var att undersöka om barn upplever att de är delaktiga och har inflytande över utevistelsen på förskolans gård.

  Metod: Vi har utfört en kvalitativ studie med semistrukturerade barnintervjuer som datainsamlingsmetod. Vi har använt oss av textnära kodning som analysmetod. I studien ingick 13 barn på två förskolor. Studien har utgått från begreppen delaktighet, inflytande, barnperspektiv och barns perspektiv.

  Resultat: I studien framkom det att barnen på båda förskolorna upplever att de till viss del, genom sin lek, är delaktiga och har inflytande över utevistelsen men att det är pedagogerna som bestämmer över gården. Barnen är medvetna om att de befinner sig i en underordnad position i förhållande till de vuxna på förskolan och att barnen vet vad de får och inte får göra. Det framkom att utevistelsen är en stor del av förskolans verksamhet samt att det tycks som att den är meningsfull för barnen. Vidare visas det att barnen på förskolorna har tankar och idéer om vad de vill tillföra på förskolans gård men att de varken har tillfrågats eller berättat om dem. Slutligen visar studien att barn delaktighet och inflytande över utevistelsen är bristfällig.

 • 71.
  Brownhill, Simon
  et al.
  University of Cambridge, United Kingdom .
  Warin, JoLancaster University, United Kingdom .Wernersson, IngaUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Men, masculinities and teaching in early childhood education: International perspectives on gender and care2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This stimulating book sets out to critically explore the notion of men, masculinities and teaching in early childhood education. It addresses the global pattern of gender, teaching and care where men are in the minority, and explores the notion that the greater involvement of men within teaching and associated professions has the potential to transform gender relations for future generations. International contributors raise critical questions about the construction of masculinities, the continuing reluctance of men to engage in this type of work, and the influence of political and public debates on the issue. Through this engaging discussion readers are asked to question whether this is something that we should care about, with key topics including: The roles of men in education and care Teachers’ beliefs, norms and values of gender equality The construction of male identities Gendered ideals, and children’s interpretations of gender. Men, Masculinities and Teaching in Early Childhood Education brings together a refreshing and critical set of perspectives linked to an increasingly important educational debate and will be a valuable text for practitioners, professionals, policy makers and parents/carers. © 2016 Simon Brownhill, Jo Warin and Inga Wernersson. All rights reserved.

 • 72. Bussey, Marcus
  et al.
  Bjurström E, Åse
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Sannum, Miriam
  Rhizomatiska lekplatser2010In: Lärande i och för det nya arbetslivet / [ed] Lagrosen, Stefan, Lundh Snis, Ulrika, Nehls, Eddy, Lund: Studentlitteratur , 2010, p. 173-190Chapter in book (Other academic)
 • 73. Bussey, Marcus
  et al.
  Bjurström, Åse Eliason
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Sannum, Miriam
  Avadhuta, Shambhushivananda
  Nadhomi-Mukisa, Bernard
  Ceruto, Leonel
  Denis, Muwanguzi
  Kumar Giri, Ananta
  Mukherjee, Asha
  Pervyi, Gennady
  Pineda, Maria Victoria
  Weaving pedagogies of possibility2012In: Learning for sustainability in times of accelerating change: / [ed] Wals, Arien E. J. & Corcoran, Peter Blaze, Wageningen: Wageningen Academic Publishers , 2012, p. 77-90Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  It is easy to feel impatient with the pace for change when it comes to developing truly sustainable culture yet things are happening all over the world to lay the ground work, create the architecture and language of sustainability as a cultural reality. In Weaving Pedagogies of Possibility the authors seek to leverage from such developments. In this chapter the authors share their adventure in designing an open learning system within, across and between their instititutions. We insists this work involves peagogies in the plural as we seek to affirm and embrace alternative approaches to learning that draw on many cultures and places. We take it axiomatic that the word is always becoming other then it appears to be; that this is contested space; and thus it is in the play of environment, context, structure, culture an identity that the future lies. The sensitivity to the multiple and contested nature of social and ecological space lies at the heart of our vision an practice of pedagogies of possibiliy 

 • 74.
  Bylund, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Gustafsson, Gunilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Koncentrationssvårigheter - "men vad är vad i det?": En diskursanalytisk studie av specialpedagogers synsätt och arbete med åtgärdsprogram.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Koncentrationssvårigheter är ett vanligt begrepp när pedagoger ska beskriva orsaker till elevers skolsvårigheter och detta bekymmer kan yttra sig på många olika sätt. Det ställer krav på skolan att upptäcka, identifiera och förstå dessa elevers svårigheter, där kunskap och synsätt blir avgörande för hur skolan kommer att bemöta elever med koncentrationssvårigheter. För att ge eleven de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling krävs att skolan uppmärksammar elevens svårigheter i ett så tidigt stadium som möjligt. Det blir därmed viktigt att lärare, inte minst i de tidigare skolåren, skaffar sig kunskap om denna problematik. Syfte: Syftet med studien är att skapa en fördjupad kunskap i hur specialpedagoger formulerar sig kring och arbetar med åtgärdsprogram för elever med koncentrationssvårigheter. Metod: Vi har valt att i vår studie göra kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fem specialpedagoger som arbetar med skolår F-3 på olika skolor. Vi har också granskat åtgärdsprogram upprättade för elever i skolår F-3, där koncentrationssvårigheter finns med som en del av problematiken. Dessa åtgärdsprogram är upprättade av eller med delaktighet av specialpedagogerna. I vår tolkning och analys av vad som framkommer i intervjuer och åtgärdsprogram har vi använt oss av diskursanalys som teori och metod. Analys: Koncentrationssvårigheter beskrivs som komplext och det förekommer både skillnader och likheter i hur specialpedagogerna formulerar sig. Vår studie visar att intervjuer och åtgärdsprogram präglas av olika specialpedagogiska perspektiv och att flera olika diskurser konkurrerar om att vinna dominans. Det visar sig att det förekommer en diskrepans mellan vad som uttrycks i intervjuerna och vad som sedan skrivs i åtgärdsprogrammen.

 • 75.
  Bäckström, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Eriksson, Lina
  Mid Sweden University, Department of Psychology, Östersund, Sweden.
  Lagrosen, Yvonne
  University West, Department of Engineering Science, Divison of Natural Sciences, Surveying and Mechanical Engineering.
  A health‐related quality management approach to evaluating health promotion activities2012In: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 4, no 1, p. 76-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to describe health promotion activities accomplished within a project and to measure the conditions for sustainable health within the case organizations. Also, the purpose is to test a previously developed measurement approach, which measures health-related quality management.

  Design/methodology/approach – A health promotion project currently being carried out at eight Swedish elementary schools has been studied. In earlier research a measurement approach was developed to measure health-related quality management. The approach was handed out to the co-workers at the eight different schools in the initial stage of the project. The leaders at the schools were informed of the results of their own school and the mean value of all the eight schools. The consistency and reliability of the statements within the approach was tested.

  Findings – A description of health promotion activities accomplished and planned within the project can be found. The results from the measurement of the health-related quality management in the eight schools are presented, together with the mean score of all schools. The test of the measurement approach is presented and discussed.

  Originality/value – A description of health promotion activities can help managers and project leaders to plan and carry out valuable health promotion activities in their striving for both sustainable health among the co-workers and efficient organizations. This measurement approach can help managers and project leaders to measure the effects of the health promotion activities

 • 76.
  Börjesson, Niklas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Persson, Daniel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Återhämtning genom delaktighet och gemenskap: En studie utifrån Fontänhusverksamhetens rehabiliteringsmodell2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Motivet till inriktningen på studien grundar sig i en gemensam erfarenhet och intresse kring arbete med människor med psykisk ohälsa. En av oss har även genomfört sin VFU- period på ett Fontänhus och därför blev detta utgångspunkten för studien. Grundprincipen för den rehabiliteringsmodell som finns på Fontänhus är återhämtning genom delaktighet och gemenskap, det finns också inom Fontänhusets institutionella ramar som skiljer sig mot traditionella vårdinrättningar då det inte finns samma krav på förväntningar och prestation. Studien har lagt fokus på att finna ny kunskap till hur detta fungerar i praktiken. Valet av Symbolisk interaktionism relateras till hur människor inom Fontänhuset utvecklas genom samspel med andra. Vilket kan förstås utifrån en symbolisk interaktionistiskt begreppsapparat.

  Syftet med studien är att utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv studera vilken betydelse som delaktighet och gemenskap har för återhämtningsprocessen vid psykisk ohälsa. Studien baseras på erfarenheter hos medlemmar inom ramen för en verksamhet vid ett Fontänhus. Studien är av en kvalitativ art och baseras på sex stycken semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna är rekryterade utifrån tre kriterier: De ska vara medlemmar av Fontänhuset, över 25 år gamla, och ha erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa. För att få svar på intervjuns frågor så utgick vi från ett frågeformulär. Analysen är en tematisk analys. Empirin har analyserats utifrån begreppen gemenskap, delaktighet, symbolisk interaktionism och stigmatisering.

  Resultatet visar att delaktighet och gemenskap har stor betydelse för återhämtning. Det stöd som har störst betydelse är de av mobiliserande karaktär, att man får bekräftelse, blir sedd, att man har en plats att komma till och aktivera sig och träffa människor. Utifrån symbolisk interaktionism har vi förstått att Fontänhuset är en plats som skapar stark symbolisk mening för medlemmar. Fontänhuset skapar ett symboliskt värde som vi anser kan liknas vid ett arbete, eller likvärdigt sysselsättning.

 • 77.
  Carlson, Marie
  et al.
  University of Gothenburg, Department of Sociology and Work Science.
  von Brömssen, Kerstin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Constructions of the pupil/citizen in the Swedish Curriculum of 2011: Displacements and Sediments in the Educational Landscape2016In: ECER 2016 : Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, 2016, p. 23 SES-04 DConference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Writing or revising a curriculum is often an extremely complex and contradictory process (Young & Diem 2014) and can be viewed as a discursive battlefield (e.g. Ball 1991, Levinson et al 2009, Ozga 2000, Taylor et al 1997). Furthermore, educational policies can be seen as complex, ongoing social practices of normative cultural production constituted by diverse actors/stakeholders across diverse contexts (Taylor 2004) and thus interesting to analyse, especially in "globalizing and new times" (Ball, Goodson & Maguire 2007). Despite the discourses of globalization we also experience worldwide a tightening of control on students, educators, administrators, and the schooling process in general through national-level educational policies (Young & Diem 2014). There are interesting tensions to pay attention to between the local and global. This paper outlines various constructions of the pupil/the future citizen and discursive tensions with a particular focus on the latest curriculum in Sweden, Lgr11, Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre, Läroplan för grundskolan, föreskoleklass och fritidshemmet 2011). We have been particularly interested in issues such as: How is the 'right' citizen presented and depicted and what values are highlighted – at both national and global level? Whose history is made visible and what voices are heard? What groups or categories are identified? In order to get a comparative perspective, we have asked the same questions to the previous curriculum, Lpo94, Curriculum for the Compulsory School System, the Pre-School Class and the Leisure-time Centre.Theoretically our contribution primarily is informed by the discourse analytical research field (e.g. Ball 1991; Taylor, 1997; Taylor et al., 1997) and notably by critical discourse analysis (see Fairclough, 1992, 2003; Chouliaraki & Fairclough, 1999). Critical discourse analysis examines how texts construct representations of the world and there is an emphasis on highlighting how practices and texts are ideologically shaped by relations of power. Tensions between different conceptions and positionings concern what counts as valuable knowledge also related to the local and global context, which is emphasised in our study.

 • 78.
  Carlson, Marie
  et al.
  Dept of Sociology and Work Science, Univ. of Göteborg.
  von Brömssen, Kerstin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Producing Future Citizens through Curricula Policies in Sweden: Critical reflections onborders/boundaries from a Nordic perspective and beyond2016In: MIGRATION AND SOCIAL INEQUALITY: GLOBAL PERSPECTIVES – NEW BOUNDARIES, Nordic Migration Research (NMR), University of Oslo (UiO) , 2016, p. 172-, article id session VConference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Educational policies for education are important as they form the basis for educational practices and regulate the knowledge production within different subjects. In our interdisciplinary research we critically analyse processes of curriculum work during the curriculum revision process (2010-2011) for the social science subjects in the later years of mandatory schooling in Sweden. Questions are raisedon whose history is made visible and what voices are heard. Furthermore what borders/boundaries can be discerned? The research is part of the larger transnational project Future citizens in pedagogical texts and education policies - Examples from Lebanon, Sweden and Turkey with the aim of examining how globalization processes are expressed in educational policies and pedagogical texts.Swedish educational documents, curricula and interviews with subject matter experts and educational bureaucrats form the empirical data for this contribution. The analyses show that a discursive battle between different actors and perspectives took place. The subject matter experts wanted a more inclusive and global understanding, especially the subject experts in geography articulated a worldwide perspective: "We wrote the world", while the Minister of Education and his expert proposed a stronger Nordic and even a nationalistic perspective from a Swedish point of view. The pupils should learn places and rivers in Sweden, the Swedish regions and Scandinavia. The Minister of Education and his expert also made changes in the syllabi manuscripts, thus discarding the geography subject matter experts' views. As a result, a Nordic perspective and a strong marking of national borders took place in the curriculum. Although this discussion is not about the actual citizenship perse, can the final decisions for the text in the curriculum in various ways contribute to boundaries/borders. This way of argumentation can be seen as leading to an exclusion and "othering"within a nation. In Sweden today 21 percent of the pupils in compulsory school officially are classifiedas having a "foreign background"; meaning the students themselves are born abroad by foreign parents or both parents were born abroad. Here there are many questions to ask/discuss in terms ofconsequences for various groups and inclusion/exclusion and belonging.

 • 79.
  Carlson, Marie
  et al.
  Inst. för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
  von Brömssen, Kerstin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  What Knowledge Counts when Revising a Curriculum?: On Discursive Positionings in the Swedish Educational Landscape.2016In: NFPF/NERA's 44th Congress 2016 : Social Justice, Equality and Solidarity in Education: Book of Abstracts, Helsinki: University of Helsinki , 2016, p. 31-32Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Writing or revising a curriculum is often anadvanced process as education can be viewed as adiscursive battlefield. Furthermore, educational policies are often seen as complex, ongoing social practices of normative cultural production constituted by diverse actors/stakeholders across diverse contexts and thus interesting to analyse,especially in 'the age of globalization'. This paper outlines perspectives on the policy process taking place in order to revise the Swedish National Curriculum, now known as Lgr 11.

 • 80.
  Carlsson, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Mattsson, Anni
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Barns inflytande i förskolan utifrån pedagogers perspektiv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den pedagogiska diskurs som råder inom förskolans verksamhet är att personalen ska sträva efter att barnen får inflytande över sin vardag och över olika beslut. Under de perioder vi haft praktik har vi funderat över vad personalen anser om barns inflytande och hur deras inställning till begreppet påverkar barnens möjlighet till att kunna påverka. Vuxnas syn på barn har ändrats genom tiderna, från att se barnen som objekt till kompetenta aktörer som har rätt och möjlighet att påverka sina liv. Idag anses alla barn ha rätt till inflytande oavsett ålder. Pedagoger och barnskötare har skyldighet att ge barnen inflytande och därmed följa de riktlinjer som står i barnkonventionen och förskolans läroplan.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka barns inflytande i förskolan utifrån pedagogernas perspektiv.

  Metod: Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning med inriktning på hur pedagoger ser på och arbetar med inflytande i förskolan. Vi har använt oss av en webbenkät för att samla in materialet till studien. Vi har vänt oss till fem förskolor där barnen är mellan ett till sex år gamla.

  Resultat: I vår undersökning framkom det att personalen är positiva till att barnen får inflytande men att de arbetar med inflytande på olika sätt. Det framkommer att barnen vanligtvis ges möjlighet att påverka men då inom vissa ramar. Undersökningen visar att personalens förhållningsätt är avgörande för hur och när barnen ges inflytande. Merparten av respondenterna beskriver att pojkar och flickor får lika mycket inflytande över sin vardag.

 • 81.
  Carlström, Eric
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Lärande mellan harmoni och konfrontation2010In: Lärande i och för det nya arbetslivet / [ed] Lagrosen, Stefan, Lundh Snis, Ulrika, Nehls, Eddy, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1., p. 47-62Chapter in book (Other academic)
 • 82.
  Carlén, Urban
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Den ensamma löparens kollektiva meningsskapande på nätet: en förändrad löparkultur2016In: Idrottsforskaren informationsorgan för SVEBI, Svensk förening för beteendevetenskaplig idrottsforskning, no 3, p. 50-64Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln är indelad i tre övergripande avsnitt. Det första avsnittet är baserad på teorier om löpning utifrån skilda vetenskapliga studier om löpare och deras sociala praktiker med eller utan digitala verktyg, sociala medier och internet, samt hur forskning om löpare genomförts tidigare. Vidare presenteras den empiriska studiens inplacering som en social praktik bestående av ensamma löpare som deltar med stöd av ett socialt nätverk. Därefter följer ett andra avsnitt om resultatet från den empiriska studien vilken presenteras i form av övergripande berättelser om de tre teman som framkom i undersökningen. Artikeln avslutas med ett tredje avsnitt vilken utgör egna reflektioner.

 • 83.
  Carlén, Urban
  University of Gothenburg, University of Skövde.
  Letter from Urban Carlen: Online Learning Communities revisited: a critique of ‘the rationale of OLC2014In: International Journal of Web Based Communities, ISSN 1477-8394, E-ISSN 1741-8216, ISSN 1741-8216 (online), Vol. 10, no 2, p. 5p. 142-146Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  OLC revisited: a critique of ‘the rationale of OLC’ as creating a future vision of web-based communities – looking back on the research of web-based communities (WBC), which has been published in IJWBC for a period of ten years, it provides an impressing compilation of both depth and extent of scientific knowledge, and a fascinating rapid and exceptional development of web-based tools, and not least, a deepened understanding of the increasing digital competencies among people in networked societies. In my capacity as one of many researchers who have followed the progress of the journal, I am honored to celebrate the 10th Anniversary of International Journal of Web Based Communities(IJWBC) by writing a letter to you about my vision of the future research field. My vision of WBC takes its departure in a socio-cultural perspective that deals with three intertwined areas; the research approach, the development of tools, and themes of digital competence that concern online participation. My suggestions of future research of WBC are founded within the interplay between individuals and collectives of people communicating and using various tools situated in social practices, which I consider requires further examination. But first, I would like to take the opportunity to briefly reflect upon the article ‘The rationale of online learning communities’, published in 2005, volume 1 number 3 (Carlén and Jobring, 2005). We used the term online as it offered a mix of communication forms rather than exploring web-based environments only. However, in this letter, I intend to revisit the text and give some critique that will generate ideas for the research carried out in the future.

 • 84.
  Carlén, Urban
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Löpning i det digitala samhället: en förändrad löparkultur2016In: Idrottsforskaren : informationsorgan för SVEBI, Svensk förening för beteendevetenskaplig idrottsforskning, ISSN 0348-9787, no 3, p. 30-49Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I denna populärvetenskapliga text kommer löpning som fysisk aktivitet att diskuteras och problematiseras utifrån vad som händer när allt fler löpare väljer att använda digitala verktyg och deltar i nätbaserade miljöer. Artikeln består av fyra sammanhängande avsnitt om löpningens sociala, kulturella och historiska dimensioner, användningen av sociala medier och internet, som en del i utvecklingenav en löparkultur, och som avslutas med egna reflektioner om den förändring som pågår i ett digitaliserat samhälle.

 • 85.
  Carlén, Urban
  et al.
  University of Skövde.
  Lindström, Berner
  Göteborg University.
  Design for Co-moderation in Online Learning Communities2012In: International Journal of Web Based Communities, ISSN 1477-8394, E-ISSN 1741-8216, ISSN 1477-8394 (print), Vol. 8, no 4, p. 408-421Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to generate implications for organising co-moderation within online learning communities (OLCs) in higher education. Data have been collected from a larger empirical study of a professional OLC in general medicine. By using a social perspective on learning, undertaken as a transactional approach, co-moderation can be understood in shared actions, independently of roles. Results indicate how conditions for organising co-moderation emerge as a collaborative affair, by shifting the focus away from the moderator role towards continual discussions on how to participate online. The implications guide organisers and participants of OLCs to create co-moderation that maintains engagement. As students make progress in learning and online participation, they need to continually negotiate their involvement in such a way that further realises the contract created at the beginning of the course.

 • 86.
  Carlén, Urban
  et al.
  University of Skövde.
  Lindström, Berner
  Göteborg University.
  Informed design of educational activities in online learning communities2012In: Informed Design of Educational Technologies in Higher Education: Enhanced Learning and Teaching / [ed] Anders D. Olofsson, & J. Ola Lindberg, Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2012, p. 118-134Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this chapter is to sketch design implications for organizing online educational activities in higher education that will intentionally engage medical students and professionals in the field together. When using an online forum, which is already embedded in the work practice, participants can build an online learning community (OLC) to discuss specialist subjects. This chapter is based on findings derived from a larger case study about participation in a professional OLC in general medicine. The proposal of an educational activity will complement numerous online activities with a more structured form of learning. As long as participants are challenged in learning about the specialist subject, they will contribute to the collective account. Online participation can be one way to foster students in becoming doctors. Together with qualified professionals, medicine students can create and sustain relationships over their professional careers.

 • 87.
  Carlén, Urban
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Maivorsdotter, Ninitha
  Högskolan i Skövde.
  Exploring the role of digital tools in running: the meaning-making of user-generated data in a social networking site2017In: Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, ISSN 2159-676X, E-ISSN 2159-6778, Vol. 9, no 1, p. 18-32Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to examine how runners make meaning of digitaltools in the dialogues published on a social networking site (SNS) createdby and for runners who choose to run alone. The study explores the digitaldata generated by the runners using global positioning systems, such as howmany kilometres have been covered, the average pace, the geographicallocation, the total climb, health information related to pulse rate and thenumber of calories burned. Some runners share this kind of data whenpublishing postings on the SNS. The empirical data consists of publishedpostings of visual graphs and photographs with comments in threadsretrieved from the online archives. A transactional approach and practicalepistemology analysis are employed to focus on and analyse the meaningmakingprocesses that are located in the social practices that the runnerscreate when participating online. The participants make meaning of digitaltools (such as sport watches and associated apps) by: (1) sharing detailsabout their running performances, (2) signalling their presence in the socialnetwork of lone runners and (3) planning running events. Digital informationis primarily used to reinforce the runners’ identity formation. The meaningmakingof digital tools thus becomes a way of highlighting an individual’ssocial affinity to a runners’ collective. Surprisingly, lone runners do notuse the performance-related feedback and health information offered bythe digital tools to enhance their running progress when participating inthe SNS.

 • 88.
  Carlén, Urban
  et al.
  University of Skövde.
  Maivorsdotter, Ninitha
  University of Skövde.
  The Meaning of "Running" Online2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Introduction: An online community has been created by and for Swedish runners who choose to run alone. AIM: The aim of the study is to examine how lonesome runners create meaning in regard to digital tools in relation to running as it appears in online social networks. This study will explore how these runners adopt mobile applications when running alone to register information, based on Global Positioning Systems (GPS) that generate feedback such as “performed kilometres”, “average pace”, “location”, “total climb”, “pulse rate” and “calories burned”. Method: Data material consists of postings and comments in threads derived from the online social networks as analyzed in a transactional approach. The data is defined as small stories in order to highlight the planned, imminent kind of narrative that render them distinct in relation to the lengthy, monologic narrative accounts elicited in social science research interviews. Findings: The main theme in runners use of digital tools is to show others/fellow online participants their running performance. Minor themes appearing in the stories are the credibility of measured information and a sense of community based on geographical location. Conclusion: Digital tools are used foremost to reinforce the runner identity. Runners make meaning of digital information as a way to highlight their social belonging: even if they are running alone they are a part of a community sharing the same experience online. Surprisingly, these runners do not use the performance-related feedback and health information offered by digital tools to enhance their progress in training and competition.

 • 89.
  Cederlund, Katarina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  The Cross-School Teacher Team as a Site for Learning2018In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 9, no 2, p. 193-209Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In policy and in initiatives from the Swedish National Agency for Education for enhancing professional development, there is currently a strong emphasis on teachers´ collaborative professional development. As previous research suggests that teachers may need to engage in various types of collaboration for learning, extended knowledge on different teacher teams for collaboration is needed. In this study, a Cross-School Teacher Team (CSTT) of teachers who shared pedagogical interests but worked in different municipalities was followed through observations, interviews, text-collections of logbook-reflections and digital communication. To examine what constitutes the CSTT as a site for learning and how this is shaped by as well as shaping the enabling and constraining arrangements, the empirical material was analysed through the lens of the theory of practice architectures. The results show how a CSTT can provide a complement to local teams for work integrated learning through diverse perspectives, a shared focus on specific and professional issues and a safe space for sharing and reflection. Internal and external transparency worked as a catalyst both for processes of reflection and transformation of local arrangements and practices. Knowledge of the practice architectures of the CSTT offer tools to elaborate upon alternative or complementary spaces for collaboration.

 • 90.
  Cederlund, Katarina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  ”Här styrker bilden texten”: Att utveckla en multimodal bedömningspraktik2016In: SMDI 12 TEXTKULTURER Tolfte Nationella konferensen i Svenska med Didaktisk inriktning.Karlstads universitet 24-25 november 2016, 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Genom den tekniska och mediala utvecklingen lever vi idag i ett multimedialt samhälle där det skrivna ordet inte bara är ett bland flera kommunikationsmedier utan också integreras med bild, film, ljud och tal. Läsande och skrivande har alltid varit multimodalt men den digitala teknologin möjliggör än större komplexitet i de multimodala uttrycken. Tidigare forskning har visat att även om elever komponerar multimodala texter så omfattar inte etablerade bedömningspraktiker komplexiteten hos multimodalt textskapande. Bedömningspraktiker signalerar vad som är legitim kunskap och påverkar hur undervisningen utformas. Kunskap om hur lärare uppmärksammar och bedömer multimodal texthantering samt hur praktikutveckling på området kan understödjas får därmed betydelse för utvecklingen av svenskämnets didaktik. I föreliggande studie undersöks när en grupp lågstadielärare erbjuds redskap för att betrakta texter utifrån design och samspel mellan olika semiotiska resurser. Det empiriska materialet består av filmade observationer av lärarnas kollegiala samtal och sambedömningar, samt lärarnas skriftliga reflektioner och bedömningar av multimodala elevtexter. Texterna samlades in före och efter en intervention där lärarna presenterades för begrepp och perspektiv baserade på Eve Bearnes (2009) ramverk för analys och bedömning av multimodal text och textprogression. Genom analyser av hur lärarnas förståelse av kvalitét och progression i multimodal texthantering manifesteras och förhandlas belyser studien de utmaningar lärare och undervisning förväntas hantera och ställs inför vad gäller bedömning av multimodala elevtexter. Resultaten visar hur tillgängliga diskurser och redskap möjliggör och begränsar praktiken vilket väcker frågor om vilken kunskap elever och lärare behöver för multimodal texthantering. Vi diskuterar svenskämnets gränser mot bildämnet och implikationer för lärarutbildning och lärares kompetensutveckling.

 • 91.
  Cederlund, Katarina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Multimodala bedömningspraktiker och lärares lärande2018In: Educare - Vetenskapliga skrifter, ISSN 1653-1868, p. 43-68Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article reports on a study where teachers in early primary school were presented to tools to approach texts and meaning-­making from a multimodal perspective. The study aims to develop knowledge of enabling and constraining factors for the development of a multimodal assessment practice. To do so, we examine how teachers’ understanding of quality in students’ multimodal texts is manifested in assessments, and how this relates to available tools. The findings are discussed with the help of Bernstein's (1990; 2000) theoretical frame-­work and focus on the conditions for teachers' work and learning. The study demonstrates teachers’ attention to multimodal text quality as ability to follow writing conventions, organize text and communicate content with several interacting resources. Available tools shape and broaden what is noticed. However, to give content to the meta-­language further knowledge on the use of different semiotic resources is needed. The study hereby raises the importance of interdisciplinary perspective on multimodal assessment.

 • 92.
  Cederlund, Katarina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sharing is daring: Cross-school collaboration and teachers work integrated learning2015In: NERA, 4-6 March 2015, Gothenburg, 2015Conference paper (Other academic)
 • 93.
  Christiansen, Zandra
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Axelsson Mars, Elin
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  "Påven har Twitter, jag retweetar honom varje dag": En studie om gymnasieungdomars syn på lärande genom sociala medier i undervisningen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study aims to examine upper secondary school adolescents approach to learning through social interaction on social media in teaching. The study was conducted using focus groups, which were interviewed based on a semi-structured interview guide. The focus groups consisted of 17 upper secondary school adolescents from a school in western Sweden. The data were then analyzed using a qualitative content analysis and the result has been analyzed from a socio-cultural perspective on learning, where social interaction is an important part. The result shows that the adolescents see social media as a teaching tool and that there is an informal learning when adolescents meet and interact on social media. The adolescents have a positive view on the use and sees it as a tool to facilitate and promote communication.

 • 94. Claesson, Silwa
  et al.
  Hallström, Henrik
  Kardemark, Wilhelm
  Risenfors, Signild
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ricoeurs kritiska hermeneutik vid empiriska studier2011In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, ISSN 1401-6788, Vol. 16, no 1, p. 18-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln lyfts frågan om tolkningens roll i pedagogisk och didaktisk forskning och specifikt prövas Paul Ricoeurs kritiska hermeneutik i vid empiriska studier. Ricoeurfilosofiska projekt handlar framför allt en kommunikation, där han bygger broar mellan det som kan förefalla vara motsägelsefulla ståndpunkter. I artikeln belyses några möjligheter som kan erbjudas forskare med empiriska data inom ramen för denna inriktning. Mer specifikt prövas här först möjligheten att använda begreppet tid så som Ricoeur framställer det, därefter tolkning där spän-ningsfält mellan att förklara och att förstå står i centrum samt, slutligen några frågeställningar runt transkription av inspelade dialoger. Artikelförfattarna kommer till slutsatsen att kritisk hermeneutik kan lämpa sig väl för praxisnära pedagogisk och didaktisk forskning och att det kritiska hermeneutiska förhållningssättet i många fall kan utgöra en god grund för förståelse och förklaring av fenomen i skolans komplexa och motsägelsefulla värld. Författarna menar också att kritisk hermeneutik öppnar för en reflektiv hållning i relation till empiriska data. Slutligen hävdas att tolkningsprocessen kan och bör uttryckas explicit vid empiriska studier.

 • 95.
  Cliffordson, Christina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Advanced Nursing.
  Assessing empathy: Measurement characteristics and interviewer effects2001Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 96.
  Cliffordson, Christina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Advanced Nursing.
  Betygsinflation i de målrelaterade gymnasiebetygen2004In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 9, no 1, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

   

   

  Att tveksamheter framförts angående mål- och kunskapsrelate-rade betyg liksom till möjligheten att betygskomplettera är väl känt. Likaså att betygsmedelvärdet har ökat sedan införandet av det nya målrelaterade betygssyste-met. Däremot har det varit oklart vad dessa höjningar av betygen representerar; mer kunskaper eller betygsinflation. Då betygen ska signalera kunskaper, och de kunska-per som eleverna tillägnar sig i gymnasieskolan ska ligga till grund för fortsatt utbildning, är det rimligt att förvänta att ju bättre gymnasiebetyg desto bättre studie-resultat vid fortsatt utbildning. Syftet med föreliggande studie är att undersöka gymnasiebetygens egenskaper och innebörden av betygskomplettering genom att relatera betygens jämförelsetal till studieframgång på civilingenjörs- och läkarpro-grammen. Resultaten visar att gymnasieskolans betygssättning är utsatt för en betydande inflation och att detsamma gäller för betygsförändringar som resultat av komplettering. Hela den genomsnittliga betygsökningen, oavsett om det gäller betygsutveckling eller komplettering, utgörs av »tomma» betygsenheter som inte svarar mot bättre resultat inom högskoleutbildningarna. 

 • 97.
  Cliffordson, Christina
  University West, Department of Nursing.
  De målrelaterade gymnasiebetygens prognosförmåga2004In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 9, no 2, p. 129-140Article in journal (Refereed)
 • 98.
  Cliffordson, Christina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Advanced Nursing.
  Differential prediction of study success across academic programs in the Swedish context: The validity of grades and tests as selection instruments for higher education2008In: Educational Assessment, ISSN 1062-7197, E-ISSN 1532-6977, Vol. 13, no 1, p. 56-75Article in journal (Refereed)
 • 99.
  Cliffordson, Christina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Effects of practice and intellectual growth on performance on the Swedish Scholastic Aptitude Test (SweSAT)2004In: European Journal of Psychological Assessment, ISSN 1015-5759, E-ISSN 2151-2426, Vol. 20, no 3, p. 192-204Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to examine effects of repeated test taking over several sessions on the Swedish Scholastic Aptitude Test (SweSAT). Self-selection effects on test performance due to background variables that must be taken into consideration are also investigated. All test repeaters with two and three test scores from three cohorts are included in the study. By using different regression models a distinction can be made between the effects of practice as a function of test-taking experience, and the effects of growth as a function of time. The results show self-selection effects due to age and grades, such that students with higher grades tend to be younger when taking the first test. Furthermore, this phenomenon tends to be more accentuated with repeated test takings. It is also shown that there are score gains as a function of practice at the first testing session, and that there are also effects of growth on the SweSAT performance. The magnitude of score gains associated with growth is equal over the two intervals measured, but different between the three cohorts. There are reasons to assume that effects of schooling may explain these differences. An additional explanation may be that the younger students have a greater potential for growth. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved)

 • 100. Cliffordson, Christina
  Effects of schooling and age on performance in mathematics and science: A between-grade regression discontinuity design applied to Swedish TIMSS 95 data2008In: Paper presented at the 3rd IEA International Research Conference (IRC 2008). Taipei City, Taiwan, September, 2008., 2008Conference paper (Refereed)
1234567 51 - 100 of 517
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf