Change search
Refine search result
78910 451 - 489 of 489
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Vujcic, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Transnationella relationer ur HVB-personalens perspektiv: Hur dessa inverkar på integrationsarbetet med ensamkommande barn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om och hur de transnationella relationerna inverkar på integrationsarbetet med ensamkommande barn utifrån HVB-personalens erfarenheter. Studien behandlade tre huvudfrågor: Hur påverkas personalens integrationsarbete med de ensamkommande barnen på HVB-boenden av barnens transnationella kontakt med närstående? Vilka aspekter av barnens liv påverkas av den transnationella kontakten? Hur arbetar personalen kring integration relaterad till skolan och fritid? För att undersöka dessa frågor baserades studien på kvalitativa halvstrukturerade intervjuer, med personal från olika HVB-hem, detta för att få mer djupgående svar från intervjupersonerna. Huvudteman som framkom under intervjuerna var de transnationella relationerna, psykiskt påverkan, ekonomiska förpliktelser, integrationsarbete och hinder i arbete. Empirin analyserades med redan existerande forskning om transnationella perspektivet, ensamkommande barn och integrationsarbete. Forskning som behandlar dessa olika teman tillsammans utifrån HVB-personalens perspektiv har jag däremot inte hittat. De viktigaste resultaten av studien visar att de flesta ungdomar har en kontinuerlig kontakt med sina närstående i hemländerna och att kontakten påverkar många aspekter av barnens liv. Kontakten upprätthålls oftast via de sociala medierna eller boendets telefon. Utifrån personalens beskrivningar uppfattas att de transnationella relationerna inverkar på ungdomarnas välmående vilket i sin tur påverkar personalens integrationsarbete på boendena, samtidigt som det inverkar på skolgången och inlärningsförmågan.

 • 452.
  Wallberg, Carolina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Svanström, Ketty
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Mötesplats för kvinnor: Integration och social delaktighet i Kvinnohuset2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how immigrant women perceive their social integration and participation in Swedish society and how their participation in club activities have affected this. We have made a qualitative study using semi-structured interviews. We chose to interview six immigrant women from different backgrounds and different lengths of stay in Sweden all participating in the same compound. To participate in this compound you have to be a woman over 18 years and the purpose with this compound is to strengthen both the women themselves and their societal participation. In order to get answers to our questions, we have used three different concepts; Social inclusion, integration and ethnicity as well as a gender perspective. We have also made use of previous research and facts to get a broader understanding of immigrant women. Our empirical basis we have taken through individual interviews, talks with President of the Association, and study visits on several occasions to get business insight.

  The study concludes that there are various factors that affect the integration and social inclusion of migrant women, which is; language, residential area, gender and age. The study also shows that union participation is positive when it comes to strengthening social inclusion and integration.

 • 453.
  Wallentin, Jenny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Vi kan också!: en diskursanalys över nutida ”pappaböcker” Böcker skrivna av män om deras upplevelser av och inför att bli pappa2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en diskursanalys över så kallade ”pappa-böcker”, böcker skrivna av män om att bli och vara pappa. Syftet är att studera vilket budskap dessa böcker förmedlar och hur männen framställer sitt faderskap. Syftet är även att studera hur budskapet förhåller sig till den sociala kontexten texterna befinner sig inom. Den sociala kontexten är skapad utifrån en litteraturstudie av tidigare forskning.

  Studiens teoretiska infallsvinklar har varit det socialkonstruktionistiska perspektivet i allmänhet och maskulinitetsteorier i synnerhet. Utifrån den kritiska diskursanalysen som metod har jag studerat fyra stycken böcker, innehållande tillsammans 16 stycken texter, skrivna av män.

  Ur dessa texter har jag kunnat utläsa att männens budskap om ett bra faderskap framställs som att vara närvarande, engagerade och delaktiga i sina barns liv genom en vardagsnärvaro. Det vill säga att dela på föräldraledighet, ta över hushållssysslor och skapa en egen relation till barnet utan moderns närvaro. Detta skapar diskursen om faderskapet med barnet i fokus, där diskursens nyckelord är här och nu, närvaro, engagemang och ansvar. Studien visar även att männen uppvisar en ny form av maskulinitet, en barn- och heminriktad maskulinitet, vilken innebär att männen i sitt faderskap även tar hand om hushållssysslorna och framställer sig positiva till förändrande könsroller. Detta skiljer sig från den barnorienterande maskuliniteten som ”plockar russinen ur kakan ” ur faderskapet och snarare befäster de traditionella könsrollerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 454.
  Wejerborn, Sara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Barns förslag på åtgärder mot mobbning: i relation till forskning och gällande lagstiftning i ett utvecklingsekologiskt perspektiv2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vad barn själva anser kan motverka mobbning. Detta har skett genom intervjuer med nio barn. Det intervjumaterial som framkommit vid intervjuerna har sedan analyserats i relation till tidigare forskning inom området och hur vi fram tills idag hanterat arbetet mot mobbning rättsligt i svenska skolor. Denna analys har fått stöd i den utvecklingsekologiska teorin som betonar hur barn utvecklas genom samspel med sin omgivning och vikten av att man ser och beaktar alla de systemnivåer som finns i det samhälle som barnet vistas i.

  Resultatet visar att det som de intervjuade barnen anser kan motverka mobbning överensstämmer med det som tidigare forskning visat om vad som är effektiva åtgärder mot mobbning, vilket är främst olika insatser från lärare. Det som är nytt i förhållande till tidigare forskning är att det tycks som att skolorna är dåliga på att förmedla kunskap till barnen om vilka regler som finns i skollagen (2010:800) och som kan användas mot mobbning. Detta innebär en risk att skollagen inte har den effekt på antimobbningsarbete som den skulle kunna ha.

  Ny kunskap som framkommer vid intervjuerna med barnen är att de anser att det finns en möjlighet att motverka mobbning om vuxna börjar samverka mer kring mobbning. Bland annat genom skolkuratorn/skolpsykologen samt socialtjänsten. Dessa barn anser också att man kan motverka mobbning om lärare och andra vuxna börjar tala om det på ett annat, mer allvarsamt sätt. Detta genom att vuxna i skolan beskriver likheterna mellan det som är brott i samhället och de handlingar som kallas mobbning i skolan.

  Med anledning av att denna nya kunskap ges förslag på fortsatt forskning. Bland annat genom att det initieras forskning om skolkuratorn/skolpsykologen och socialtjänsten i samverkan med skolan kan ha en minskande effekt på mobbning och om mobbningen kan minska genom att man talar om mobbning i termer som brott

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 455.
  Werner, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Människans suveränitet över andra arter: En studie om två miljöorganisationers resonemang angående förlusten av biologisk mångfald2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to exam how two environmental organizations reason about the loss of biodiversity. The research questions are; what is the view in these organizations regarding biodiversity? What are the underlying environmental discourses behind their reasoning, and how do they reason about the risks associated with the loss of biodiversity? As a first part of this thesis a thorough review of existing literature and online resources about the actions of environmental organizations was conducted. Two organizations were interviewed, World Wildlife Fund (WWF) and Naturskyddsforeningen. The questions for the study were analyzed in light of Dryzek´s (1997) reasoning about environmental discourses and using the concept of risk by Beck (1998). The results show that the environmental discourses reveal how organizations relate to the environment. WWF and Naturskyddsföreningen are working to change people's attitudes towards nature. The most dominant view in society is, however, that technology will solve environmental problems. Environmental organizations want's a structural change in the society, in regards to exploitation of natural resources rather than technical solutions, as they believe the problem is caused by people in general believe that they are superiority to nature. Furthermore, the results show how the organizations reason about the loss of biodiversity and the human role in this. The organizations want to prevent man's superiority of and sovereignty over nature by showing nature's intrinsic value, but they also want to highlight nature's benefits for human's to get more people engaged in environmental issues.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 456.
  Williams, Matthew
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Marginaliserade aktörers inverkan på reglering och styrning av Internet : World Summit on the Information Society:s bidrag till nätets diskurs2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since the Net's humble beginning, Internet regulation and governance has been characterized by a West-centric and techno-meritocratic discourse which, in many ways, has led to the exclusion of major parts of the world from active participation in building the Information Society. In the prevailing order the United States has a privileged position through its indirect control over the Internet‘s strategic resources, i.e. IP-addresses and "root" in the Domain Name System, via a contractual arrangement between the "Department of Commerce" and the organization "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers" (ICANN). There was furthermore a latent conflict between the United States and Internet community, on the one hand, and the United Nations and its member states, on the other hand, in so far as that the institutional order rested on principles of U.S. civil law instead of international treaties, one of the foundations of the geopolitical system. Hence two conferences in Geneva 2003 and Tunis 2005, as two phases of the "World Summit on the Information Society" (WSIS), were organised by the U.N. to raise topics concerning an internationally legitimate regime for Internet governance and the unequal distribution of information- and communications technology (ICT) between rich industrialized nations and poor developing ones. The aim of this study is to investigate whether WSIS managed in its objective of providing marginalized players, primarily the U.N. system and developing nations, structural influence in Internet governance and adding dimensions of digital solidarity and internationalization to a discourse that historically has been dominated by the West, in particular the U.S. Through the prism of Michel Foucault's concepts of power, the final documents from the WSIS process are scrutinized for discursive shifts that could be indicative of actual changes in power structures to the advantage of marginalized players. Discursive shifts, as those detected in the documents, are primarily related to the notion of the "digital divide" and raising awareness for the need of development and foreign aid policies within the context of the "Discourse of the Net" (ICT for development). On the other hand, it would seem that the procedures of exclusion in the formation of discourse have eliminated important aspects of Internet regulation and governance. Subsequently, it can be inferred that powerful players have worked behind the scenes to maintain the current structures of Internet governance. In those passages, where the subject is explicitly mentioned, there are clear references to maintaining the existing status quo. The WSIS process failed consequently in its ambition to increase the influence of marginalized players in this regard.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 457.
  Winkler, Annica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hur flickors och kvinnors liv påverkas av att leva med ADHD: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  ADHD is a modern diagnosis and was first used in the 1980's. At first, ADHD was associated with active boys and the belief that as adults they should grew out of it. Today we know otherwise. People will not grow out of ADHD and girls can get the diagnoses as well. However, the existing diagnostic tools are adapted for boys. This makes the diagnosis of girls difficult to do because girls ADHD symptoms differ from the symptom of boys with ADHD. Due to this, wrong diagnosis of girls with ADHD is often done and as a result, Girls are not feeling well. It can even be so that they don't get a diagnosis at all.

  Aim:

  The purpose of the study is to highlight girls' and women's experiences of living with ADHD. Method: A literature review based on eight articles was performed. Both qualitative and quantitative articles have been analyzed. Five themes were selected and presented in the results. Results: The importance of getting a diagnosis was significant to better handle problems that may occur in life. An ADHD diagnosis affected there self-image in a negative way. How other people approach and respond to an ADHD girl was crucial for how they saw themselves. ADHD led to a feeling of exclusion and also contributed to problems with relationships and difficulties to function in school and at work. Conclusion: Knowledge and information about the diagnosis was essential for how people with ADHD manage to cope with their life situation. Resources are a shortage in society today and there is a need to educate people in several areas. This is needed to create an understanding for the individuals and by doing so, decrease the risk of stigma. The understanding and knowledge will also create better conditions for girls and women with ADHD and contributes to their ability to better handle their problems as well as the feeling of having a good life.

 • 458.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Artifacts at Work: Internship, Learning and Technology2014In: International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development (IJSKD), ISSN 1941-6253, E-ISSN 1941-6261, Vol. 6, no 2, p. 53-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study focuses on nursing students' internships and how the students are handling the tension created by expectations and dilemmas when using medical records (MRs) in practice. The overall aim of this study is to develop knowledge about what is required by nursing students in order to coordinate and sustain knowledge through the use of MRs. The theoretical approach to learning that has been adopted implies that learning takes place in social activities, and empirically this means that the study of learning and professional knowledge is a matter of studying activities where, for example, technologies are put into practical use, where experience and knowledge are brought to life. The data consists of observations of five nursing students during their second year in nursing school, interviews and ten video-recordings from shift reports. The result shows that nursing students regularly use MRs as a source of information and that they are struggling with transforming that information into action-oriented knowledge. The conclusion is that information systems such as MRs need to be understood and defined by teachers as materials and devices created or adapted to solving practical problems, and should be treated thereafter. Providers of education need to take into account the different types of intellectual or practical knowledge that professionals like nurses are expected to have, where the use of technology cannot be separated from, but need to be integrated into other aspects of knowledge.

 • 459.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Artifacts at work: Internship, learning and technology2013Conference paper (Other academic)
 • 460.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Från personlig anteckning till elektronisk patientjournal2009In: Organisation, teknik och lärande / [ed] Larsson, Göran, Stockholm: Carlsson , 2009, p. 187-204Chapter in book (Other academic)
 • 461.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Inkludering och delaktighet: Samhällsorientering för en utvidgad målgrupp2014In: Erfarenhet av integration: röster från Integrationsfondsprojekt / [ed] Helene Elvstrand & Magnus Jansson, Norrköping: Linköpings universitet , 2014Chapter in book (Other academic)
 • 462.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Inkludering och lärande: Erfarenheter ochbetraktelser utifrån uppbyggnaden och utvecklingen av ett socialpedagogiskt arbetssätt på Agnesbergs folkhögskola i Göteborg2014Book (Other academic)
 • 463.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Lärande i teori och praktik2014In: Nordic Journal of Vocational Education and Training, E-ISSN 2242-458X, Vol. 4, no 2, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utbildningar med inslag av verksamhetsförlagda utbildningsmoment har funnits under lång tid och de förväntas ge kunskaper och färdigheter och brygga mellan olika kunskapsformer och därmed bidra till en syntetisering av kunskap. Syftet med studien är att bidra till kunskap om hur lärandemål i verksamhetsförlagda kurser kommer till uttryck i studenters examinationsuppgifter. Resultatet bygger på analyser av styrdokument och kursplaner samt 26 studenters examinationsarbeten från deras verksamhetsförlagda kurser, från två olika utbildningsprogram. Resultaten visar att utbildningsanordnare har delvis olika föreställningar om vetenskaplig kunskap, praxiskunskap samt relationen dem emellan. Medan vissa dokument utgår från teoretiska perspektiv i sina definitioner så utgår andra från mer praktiska perspektiv på vad kunskap är och var den finns. Verksamhetsförlagd utbildning ses i ett program som ett medel för att utveckla yrkesspecifika kunskaper och i det andra programmet fokuseras teoretiska analyser av praxis. Dessa olikheter får konsekvenser för både utformning av uppgifter och för hur studenterna förstår och skapar mening men också för vilka kunskaper som utvecklas.

 • 464.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Lärande och alternativa arbetsformer i civilsamhälle och arbetsliv2009In: ViLär Conference, 2009Conference paper (Other academic)
 • 465.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Social inclusion and institutional integration2009In: SOCIAL ACTION IN EUROPE: DIFFERENT LEGACES & COMMON CHALLENGES, 2009Conference paper (Other academic)
 • 466.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Social pedagogy and experiences from research projects following social and pedagogical intervention in various groups of ‘at-risk’ youth2009In: Literacy as Worldmaking, 2009Conference paper (Other academic)
 • 467.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Social Pedagogy in Swedish Primary Schools: a Resource, a Subjectand a Perspective for working with Issues of Socialization and Marginalization?2009In: Journal européen d'éducation sociale : revue semestrielle de la FESET = European Journal of Social Education : a bi-annual periodical of FESET, ISSN 1810-4789, no 16/17Article in journal (Refereed)
 • 468.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Transforming information into practical actions: A study of professional knowledge in the use of electronic patient records2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Today, technologies are being introduced into historically established settings, which change the conditions for work as well as for work-integrated learning. In health care, electronic patient records (EPRs) has been implemented during the last decades to serve as a tool for planning, decision making and evaluation of care work. The overall aim of the research presented in this thesis is to analyse the complex actions and interactions that occur when EPRs are used in health care practice. Analytically, such an interest is pursued employing a socio-cultural perspective on workplace studies, where the use of technology is studied in action. Through three separate studies, practical actions and practical use of EPRs have been examined and the empirical data draws on observations, video-recordings, audio-recordings and documents from a hospital ward in Sweden. The result shows that technologies such as EPRs both offer and presuppose standardization of terminologies and information structures. This, however, does not mean that EPRs completely format and structure information, or that it is driven by its own logic. When staffs comply with a set of standards, transformations of those standards will gradually occur. Those transformations are collective achievements and since each professional involved act in a conscious and active manner, this affects the use of standards as well as the development of collective proficiency. The results also demonstrate that meaning making in(through) the use of EPRs presupposes extensive knowledge of the indexicality of categories, something that originates in the participants‘ shared institutional history. It is in the process of reliving, creating and exposing the meaning of information, that health care professionals actually bring information in EPRs to life. In further development of EPRs that exceeds institutional and even national boundaries it is important to see this development not as solely technical or organizational questions. To develop systems that enhance the possibilities for professionals in different institutions with different professional domains to make sense of standardized information may be a much more  demanding task than it seems to be. Such boundary-crossing systems are nevertheless of great importance for the further development of health care practice.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 469.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hermansson, Hans-Erik
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Skola, social integration och pedagogik2008In: Meningsskapande och delaktighet: om vår tids socialpedagogik / [ed] Martin Molin, Anders Gustavsson & Hans-Erik Hermansson, Göteborg: Daidalos , 2008, p. 252-262Chapter in book (Other academic)
 • 470.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Ingemar
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Ledarskap i offentlig förvaltning.: Gymnasierektorers förutsättningar att vara utvecklings -och kvalitetsdrivande i ett internationellt new public managements-perspektiv2014Conference paper (Other academic)
 • 471.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Palmroth, Keith
  Social pedagogy in Swedish folk high schools2010In: Learning to fly: social pedagogy in a contemporary society / [ed] Eriksson, Lisbeth, Winman, Thomas, Göteborg: Daidalos , 2010, p. 137-156Chapter in book (Other academic)
 • 472.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Rystedt, Hans
  University of Gothenburg.
  Electronic patient records in action: Transforming information into professionally relevant knowledge2011In: Health Informatics Journal, ISSN 1460-4582, Vol. 17, no 1, p. 51-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The implementation of generic models for organizing information in complex institutions like those in healthcare creates a gap between standardization and the need for locally relevant knowledge. The present study addresses how this gap can be bridged by focusing on the practical work of healthcare staff in transforming information in EPRs into knowledge that is useful for everyday work. Video recording of shift handovers on a rehabilitation ward serves as the empirical case. The results show how extensive selections and reorganizations of information in EPRs are carried out in order to transform information into professionally relevant accounts. We argue that knowledge about the institutional obligations and professional ways of construing information are fundamental for these transitions. The findings point to the need to consider the role of professional knowledge inherent in unpacking information in efforts to develop information systems intended to bridge between institutional and professional boundaries in healthcare.

 • 473.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Rystedt, Hans
  Department of Education, University of Gothenburg.
  Electronic patient records in interprofessional decision making: Standardized categories and local use2012In: Human Technology, E-ISSN 1795-6889, Vol. 8, no 1, p. 46-64Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Electronic patient records (EPRs) are a constitutive element of medical practice and are expected to improve interprofessional communication and support decision making. The aim of the current study is to explore the ways in which access to structured information from multiple professions within EPRs enters into the phases involved in arriving at final agreements about patients' future care. The results show that decision making in interprofessional team rounds involves a prestructuring of a pathological reality. Further, the results demonstrate how information in EPRs is deconstructed and recast into patterns that presuppose knowledge about the EPR's structural organization. This means that EPRs are highly flexible technologies and that their design does not determine their usefulness. A major conclusion is that the members' knowledge on how to bridge between standardized categories in EPRs and their local meanings is decisive for understanding the basic conditions necessary for how EPRs could support interprofessional collaboration.

 • 474.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Rystedt, Hans
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Från journaler till digitala informationssystem2009In: Omvårdnadens grunder: ansvar och utveckling / [ed] Ehrenberg, Anna, Wallin, Lars, Edberg, Anna-Karin, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1. uppl, p. 403-433Chapter in book (Other academic)
 • 475.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Rystedt, Hans
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Advanced Nursing.
  Från patientjournal till digitala informationssystem2010In: Omvårdnadens grunder: en specialutgåva för sjuksköterskor / [ed] Edberg, Anna-Karin, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1, p. 313-342Chapter in book (Other academic)
 • 476.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Svensson, Lars
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Framtidens digitala klassrum2015Conference paper (Refereed)
 • 477.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Svensson, Lars
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Framtidens klassrum.: En experimentell ansats för verksamhetsutveckling och digital innovation i morgondagens skola2014Conference paper (Other academic)
 • 478.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Säljö, Roger
  Department of Education, University of Gothenburg.
  Rystedt, Hans
  Department of Education, University of Gothenburg.
  Local knowing and the use of electronic patientrecords: categories and continuity of health care2012In: Health and Technology, ISSN 2190-7188, E-ISSN 2190-7196, Vol. 2, no 3, p. 185-196Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The electronic patient record (EPR) is a constitutive element of medical practice and can be conceived of as a multi-purpose tool that is intended to support a range of activities such as planning, decision-making and evaluation. Each of these activities is quite complex in its own right. The aim of the present study is to explore how the standardized format of EPRs intervenes in the work of sustaining continuity in patients ' care. In doing this we analyse ow this standardized format contributes to structure the production and use of information concerning patients' mundane problems in the context of rehabilitation. Data consists of observations, informal interviews and video-recordings from a ward for patients affected by stroke. The results show that there is a tension between the highly uniform structures and standards for documentation in EPRs, on the one hand, and, on the other, how information is designed and put into use by care providers. When staff members use EPRs, they constantly have to contextualize what is written in relation to what they know about patients and/or the current situation. On the local level, the increasing standardization that follows the introduction of EPRs will make it even more necessary for professionals to engage in such interpretative work to close the gap between the standardized categories of the EPR and contextually relevant health care interventions. In spite of requests for increasing standardization there will always be a need to adapt to specific needs for more flexible information structures. Otherwise, there may be the risk that non-standard features the initial standardization was intended to reduce may be re-introduced.

 • 479.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Vesterlind, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Knowing Practice2012Conference paper (Other academic)
 • 480.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Vesterlind, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Tynkkinen, Mona
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nunstedt, Håkan
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Eriksson, Marita
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Lärande inom och mellan verksamhetsfält2015Conference paper (Other academic)
 • 481.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Åberg, Linnea
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Att standardisera kunskap om Sverige i integrationsarbete.: Dialektiska motsättningar i organisationer och dess potential i standardiseringsprocessen2014Conference paper (Other academic)
 • 482.
  Wood, Niklas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ett levande bevis på att detta fungerar: En kvalitativ studie om psykisk ohälsa och återhämtning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa har blivit alltmer uppmärksammat i media. Media skildrar ofta psykisk ohälsai samband med negativa händelser. De positiva delarna såsom återhämtning från psykisk ohälsa blir inte lika uppmärksammat i media. Denna studie handlar om vilka faktorer individer med psykisk ohälsa, som befinner sig i en specifik verksamhet, upplever påverkar deras återhämtning. Metoden som användes var kvalitativ och materialet hämtades in via halvstrukturerade intervjuer. Åtta personer intervjuades för denna studie. Personerna som intervjuades kom från en och samma organisation som arbetar med individer som har psykisk ohälsa. Intervjuerna spelades in, transkriberades, analyserades och tematiserades i tre teman: gemenskap, struktur och vardag. Dessa utgör den empiriska delen. I den teoretiska delen analyseras materialet utifrån salutogenes, KASAM och delaktighet. Resultaten visar på att salutogenes, KASAM och upplevelsen av delaktighet har en positiv inverkan då det kan underlätta återhämtningen hos individer med psykisk ohälsa.

 • 483.
  Zetterman, Anette
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Lundebacke, Madelene
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Gemenskapens betydelse för personer som är på väg ur ett långvarigt drogmissbruk: En kvalitativ studie kring deltagarnas egna perspektiv på gemenskap2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to gain a deeper understanding of the individual's own experiences on the way out of the abuse. The study was conducted with a hermeneutic / phenomenological approach in which qualitative interviews were conducted with five people including 2 women and 3 men. The selection criteria were that they'd had a long been abuse, and taken out of it for at least two years. Age ranged between 30 and 70 years, although their current living situation was diverse. It was difficult to find research involving individuals' experiences of the Community in relation to the road of drug abuse, hence it is still a relatively unexplored area which made it all the more interesting to study. In this study is the individual's experiences in focus to get a deeper knowledge and understanding of the phenomenon. The result showed the way out of drug abuse may look and be perceived and how the community has been, and is, an important part of this process. The motivation to get out of drug abuse differed for the respondents. Several expressed the fellowship of other former addicts was important to them as a motivation in your own process. To maintain contact with the families and especially their children have also served as support and motivation. The results also showed that their life today works well even if they are still in the process to remain drug-free. Most interview participants are now living drug free and are motivated to continue their journey in life with experiences of abuse that led to and that many of them want to help others who are in the same process.

 • 484.
  Åberg, Linnea
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  The problem-presentation in integration work: Construction of information needs for newly arrived immigrants2016In: 44th NERA Congress is ‘Social Justice, Equality and Solidarity in Education?, 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Today people migrate and leave societies that cannot secure human life and safety, where one's worth as a human is being violated. People are fleeing not only from, but also to places. When arriving to a new society it needs to be described, to make it possible to meet it and act in it. In dialogue and interaction with groups, society therefor must find and describe models for inclusion. In Sweden, as residence permits are obtained, so called ‘integration workers’ are engaged in Civic Orientation, to support the process by means of which individuals are to become knowledgeable enough to exert their agency as citizens (knowing your rights and obligations).

  The overall object is to create linkages between the state and the ‘newly arrived immigrants’. Civic orientation is a course for 60 h, regulated by Swedish law and EU has given directions that every member state is supposed to have some form of civic education, but every country is responsible for organizing and develop their own content. Often, in Sweden, the integration workers themselves have immigrated to Sweden and the course is given in the mother tongue of the immigrants.

  This study is a workplace study with interest in professional knowledge to create stable and flexible knowledge in the work, understood as how the workers construct relevance for their doings in interaction. In this study the specific interest is to understand the construction of newcomers' information needs, the problem being worked with. The need of information is understood as not given or static, but as a (re)produced in regular social practices (Edwards, 2005), and both integrationworkers and newcomers mutually orient to a set of ideas when constructing needs. The analytical interest is also to outline how some views is made more significant or more authoritative with respect to the matter at hand (Heritage and Raymond, 2005).

  In reasoning about needs, the access to countries, as epistemic domains is often used to make claims about what kind of information that is needed. In other words, the country that the immigrants comes from is often arranged to be the source of knowledge. The data material was generated through video recordings and interviews over a period of 1.5 years, from backstage (workmeetings) and frontstage work (with ‘newly arrived immigrants’). I identify two patterns that are analytically distinctive when looking at how the problem- presentation in civic orientation is negotiated. Either is it the knowledge about the Swedish society that is the matter at hand, or is it to educate those who have not yet come to a certain ´understanding´. This are two very different worktasks, but they seems to be connected in the practice.

 • 485.
  Åberg, Linnea
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Winman, Thomas
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  The arguing processes of developing standards: to win hearts and minds of the users2016In: Nordic ISCAR 7th conference: A Nordic Perspective on the Cultural and the Activity Approach in Theory and Practice, 2016Conference paper (Other academic)
 • 486.
  Åhlstam, Johanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Att rädda sitt liv istället för att ta livet av sig: en studie kring ungdomar och självskadebeteende2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med denna studie har jag för avsikt att föra fram självskadebeteende från en annan vinkel. Syftet med studien var att diskutera faktorerna bakom ett självskadebeteende. Min studie är riktad mot personer som vill eller redan hjälper ungdomar med självskadebeteende, professionella, familj eller vänner. I studien diskuterar jag vad samhället idag klassar som självskadebeteende, hur mycket av beteendet som är ångestrelaterat, faktorer bakom beteendet samt hur mycket av beteendet som är kopplat till känslan av förlorad kontroll.

  Jag har intervjuat nio personer som arbetar med ungomar varje dag. Jag använde mig utav kvalitativ forskningsmetod. Resultaten av denna studie visar på att den största delen av ett självskadebeende är ett tecken på känslan av förlorad kontroll, ungdomen tar tillbaka kontrollen genom att självskada. Beteendet är ett tecken på ångest, vilket reduceras genom att självskada. Självskadebeteendet kan även orsakas av ohälsosamma relationer med vänner, familj eller andra relationer. Och resultaten visar på att samhället inte riktigt förstår beteendet och har en negativ bild av det, samhället har fortfarande uppfattningen av att självskadebeteende utgörs av en grupp vita små flickor som skär sig i handlederna.

 • 487.
  Åhnby, Ulla
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Henning, Cecilia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Delaktighet och gemenskap skapar engagemang: framtidsverkstad i Trollhättan2013In: Gemenskaper: Socialpedagogiska perspektiv / [ed] Eriksson, Lisbeth, Nilsson, Gunilla & Svensson, Lars A., Göteborg: Daidalos, 2013, p. 141-162Chapter in book (Other academic)
 • 488.
  Åkebrand, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Erdéus, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Under ytan: En socialpedagogisk studie om behandlingspersonals upplevelse av att arbeta med flickor som har ett självskadebeteende2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to increase the understanding of how the treatment staffexperience and handles the work with girls who self-injure . In order to answer thesequestions we interviewed six people working at two different institutions where theyworked with girls who self-injure.

  In this study, in summary, we see that it evokes many strong emotions in those who workwith these girls. We saw treatment staff expressing the need for support in their work tokeep work enjoyable but also to create an understanding of the girl's behavior.Treatment staff uses clear protocol dealing with a girl who is injured. The protocol arepartly for the other girls who live in the same housing so that there will not be a contagioneffect and partly for the individual girl who does not get the attention which otherwisewould reinforce the behavior.We also see that the treatment staff needs support in their work to maintain a goodtreatment for girls.

  Our conclusion is that the staff group is the most important asset the treatment staff feelthat they have at work. Education is one of the important ways through which thetreatment staff maintain their enthusiasm to their work. Belonging to a cohesive workgroup provides staff with a feeling of security at their job place. Within a work group thereare also opportunities to reflect on difficult events. This allows the possibility to processwhat they experienced. Treatment personnel can despite an established approach feelambivalence in their work.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 489.
  Österman, Cecilia
  et al.
  Chalmers tekniska högskola, Institutionen för sjöfart och marin teknik.
  Ljung, Margareta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Lützhöft, Margareta
  Chalmers tekniska högskola, Institutionen för sjöfart och marin teknik.
  Who Cares and Who Pays?: The Stakeholders of Maritime Human Factors2009In: Human Factors in Ship Design & Operation: London, September 25-26, 2009, London: Royal Institute of Naval Architects , 2009, p. 69-76Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper aims at identifying the key stakeholders in maritime human factors and analyse their interest in, and power to influence the human factors issues. A stakeholder analysis is done and a model displays eight stakeholders from a vessel lifecycle perspective. It is concluded that the interest and the power to influence is much differentiated, largely due to the nature of shipping. An increased public interest in environmental, economic and socio-political sustainability has affected the environmental work in the industry and it is believed that pressure from consumers will lead to increased demands on shipping. It is further concluded that well operated shipping contribute to greater overall efficiency and economy and should offset higher unit freight costs resulting by the use of better maintained and managed ships.

78910 451 - 489 of 489
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf