Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 716
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Lansford, Jennifer E.
  et al.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Chiang Mai, Thailand.
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Universidad San Buenaventura, Medellín, Colombia.
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Zarqa, Jordan and Emirates College for Advanced Education.
  Bacchini, Dario
  University of Naples “Federico II”, Department of Psychology, Italy.
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA.
  Chang, Lei
  University of Macau, Department of Psychology, China.
  Deater-Deckard, Kirby
  University of Massachusetts Amherst, Amherst, MA, USA.
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Maseno, Kenya.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA ; King Abdulaziz University.
  Household income predicts trajectories of child internalizing and externalizing behavior in high-, middle-, and low-income countries2019In: International Journal of Behavioral Development, ISSN 0165-0254, E-ISSN 1464-0651, Vol. 43, no 1, p. 74-79Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examined longitudinal links between household income and parents' education and children's trajectories of internalizing and externalizing behaviors from age 8 to 10 reported by mothers, fathers, and children. Longitudinal data from 1,190 families in 11 cultural groups in eight countries (Colombia, Italy, Jordan, Kenya, Philippines, Sweden, Thailand, and United States) were included. Multigroup structural equation models revealed that household income, but not maternal or paternal education, was related to trajectories of mother-, father-, and child-reported internalizing and externalizing problems in each of the 11 cultural groups. Our findings highlight that in low-, middle-, and high-income countries, socioeconomic risk is related to children's internalizing and externalizing problems, extending the international focus beyond children's physical health to their emotional and behavioral development.

 • 402.
  Lantz, Christina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Verksamhetshetsutveckling genom nyanställningar: Om ömsesidigt lärande på en arbetsplats2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte      Beskriva och analysera personals lärande vid nyanställningar samt att beskriva betingelser på arbetsplatsen som understödjer lärandet. Vidare är ett syfte att diskutera hur denna kunskap kan användas som underlag vid utveckling av introduktionsprogram samt hur sambandet mellan introduktion, arbetsplatslärande och verksamhetsutveckling ser ut. Ett resonemang förs om lärande i allmänhet innan kopplingar till arbetslivet görs.   Metod Studien har inspirerats av ”insider action research”, då jag har studerat delar av den verksamhet som jag också arbetar i. Jag har använt mig av delar av PAAR, participatory and appreciative action and reflection, då min studie har handlat om att förstå, ta tillvara och utveckla lärprocesser. I studien ingår intervjuer, gruppsamtal och genomläsning av dokument som sedan genomgått innehållsanalys. Resultat Informellt lärande står för den allra största delen av lärande på arbetsplatsen. Vid nyanställningar aktualiseras lärandet och möjligheter ges till ett ömsesidigt och utvidgat lärande. Rekryteringen av nya ger möjlighet till ny kompetens på arbetsplatsen. En inkluderande introduktion av kollegor med proaktivt beteende hos den nya påskyndar socialisering och lärande. Möjlighet till reflektion framstår som viktigt för såväl nya som gamla i den processen. Klimat som präglas av öppenhet, nyfikenhet och prestigelöshet understödjer lärande på arbetsplatsen, där också ledningens inställning är viktig. Sammantaget kan sägas nyanställda med kompletterande kompetens, som erbjuds en inkluderande introduktion och själva är aktiva kommer under goda lärvillkor på arbetsplatsen att bidra till verksamhetsutveckling genom interaktion med de övriga.

 • 403.
  Lantz, Christina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Verksamhetsutveckling genom nyanställningar: Om ömsesidigt lärande på en arbetsplats2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Beskriva och analysera personals lärande vid nyanställningar samt att beskriva betingelser på arbetsplatsen som understödjer lärandet. Vidare är ett syfte att diskutera hur denna kunskap kan användas som underlag vid utveckling av introduktionsprogram samt hur sambandet mellan introduktion, arbetsplatslärande och verksamhetsutveckling ser ut. Ett resonemang förs om lärande i allmänhet innan kopplingar till arbetslivet görs.

  Metod: Studien har inspirerats av "insider action research", då jag har studerat delar av den verksamhet som jag också arbetar i. Jag har använt mig av delar av PAAR, participatory and appreciative action and reflection, då min studie har handlat om att förstå, ta tillvara och utveckla lärprocesser. I studien ingår intervjuer, gruppsamtal och genomläsning av dokument som sedan genomgått innehållsanalys.

  Resultat: Informellt lärande står för den allra största delen av lärande på arbetsplatsen. Vid nyanställningar aktualiseras lärandet och möjligheter ges till ett ömsesidigt och utvidgat lärande. Rekryteringen av nya ger möjlighet till ny kompetens på arbetsplatsen. En inkluderande introduktion av kollegor med proaktivt beteende hos den nya påskyndar socialisering och lärande. Möjlighet till reflektion framstår som viktigt för såväl nya som gamla i den processen. Klimat som präglas av öppenhet, nyfikenhet och prestigelöshet understödjer lärande på arbetsplatsen, där också ledningens inställning är viktig. Sammantaget kan sägas nyanställda med kompletterande kompetens, som erbjuds en inkluderande introduktion och själva är aktiva kommer under goda lärvillkor på arbetsplatsen att bidra till verksamhetsutveckling genom interaktion med de övriga.

 • 404.
  Larm, Josefin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Johansson, Julia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Man får inte glömma de anhöriga": en kvalitativ studie om hur anhöriga till unga vuxna med missbruksproblematik upplever stöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the surroundings of every person with a drug addiction there is often one or many people that suffer from the consequences of their relative's addiction and are at risk of mental, physical and social problems (Melin & Näsholm 1998; Socialstyrelsen 2014). The aim of this study is to examine how relatives are affected by having someone close with a drug addiction and what their interpretations are regarding the support they receive from the organisation called Eken. Eken works mainly with young adults with drug addiction and the organisation aims at having an approach characterized by accessibility and flexibility as well as commitment and support to the young adults' relatives. The main questions of this study are as follows: How do relatives describe how the work that the staff is doing is formed? How do relatives describe what the staff is doing to acknowledge the needs related to their own wellbeing? How do relatives describe how the staff acknowledges the need related to the relatives' ability to support their close relative? Based on the aim of this study a qualitative research approach was chosen. The collection of the empirical data was made through five semi-structured interviews with five relatives. All informants have ongoing, terminating or terminated contact with Eken. In order to create an understanding of what the informants share, we have analyzed the results of the study based on symbolic interactionism, which is a perspective aiming at describing social realities with a focus on the interaction processor (Trost & Levin 2010). The main notions used are coping, participation, communication, alliance and codependency. We discovered that previous research is limited but shows that the area is neglected. When analyzing the results of the study, a thematic analysis method was used. To process the material we looked for recurring themes in the collected material. The results of the study show that the informants describe the staff's way of working as committed, respectful and need-oriented. The working method includes the possibility of contacting staff at any time during the day, which they describe as a security. All informants express that the contact includes both involvement in the young adults' treatment process and reduced feelings of loneliness and perplexity. The results also show that the informants can be supported with how they can deal with their relatives through advice among other things.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 405.
  Larsson, Eva
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Johansson, Eric
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Stigmatisering av äldre döva: i äldreomsorgen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att uppmärksamma äldre döva. Genom kvalitativa undersökningar belysa äldre dövas tankar och farhågor om att åldras och eventuellt vara i behov av äldreomsorg, utifrån perspektiven social konstruktion och stigmatisering. Studiens fem informanter var, en från biståndsenheten, en äldrevägledare samt tre äldre döva personer för att få ett brett perspektiv på problemområdet. För att skapa det empiriska materialet användes semistrukturerade intervjuguider. Empirin har analyserats med meningskategorisering i programmet Nvivo-12 för att få fram relevanta och trovärdiga resultat. Inom tidigare forskning var det svårt att finna artiklar som tar upp ämnet äldre döva, vilket understryker behovet av ytterligare forskning kring ämnet. Vi har i vårt resultat kunnat urskilja att det finns en diskriminering av äldre döva i processen kring äldreomsorg. Vi fann också att hörande, som inte har någon dövkunskap, som kommer i kontakt med döva konstruerar egna uppfattningar om dövas livsvillkor, utifrån okunskap och samhällsnormer. Resultat av studien visar också att det finns möjligheter till förbättring där vissa städer efter påtryckningar av dövrörelsen har öppnat äldreomsorg för döva samt medborgarkontor

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 406.
  Larsson, Frida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Det måste finnas nåt annat – nåt bättre...": Två berättelser om hur vuxna människor har hanterat och återhämtat sig från en uppväxt med våldsupplevelser i hemmet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Family violence is a social problem in Sweden. It is classified as being a problem in Swedes' general health condition and statistics show that about 5-10 percent of the Swedish children today grow up with family violence. This is alarming for society at large and at the same time important facts for those who work with socially exposed people. Many of the children who grow up in a home with family violence still manage. This is also important facts for those who work with socially exposed people. But how are they able to manage? What is it that makes people get through the family violence they grow up with? In what ways do they manage situations with violence and what is it that affects their resilience? The answers to these questions are essential within the social pedagogy and social work due to the fact that they can be helpful for professionals when encountering socially exposed people. But, the answers can also be helpful for social workers in any field when working with health promotion.

  The aim with this study is to obtain understanding of how people who have experienced violence throughout their growth have dealt with violent situations and what the impacts can be that have caused their resilience. By interviewing two adult informants, both who have grown up with a parent who has abused them, my intention is to demonstrate (the memories of) their different strategies in violent situations and the possibilities of their resilience. I therefore use terms like coping (to deal with demanding situations), coping strategies and resilience (to recover).

  In my study it appeared that the informants have used different coping strategies in violent situations throughout their growth. Both informants have used emotion-focused coping where they have tried to avoid the violent situation as well as problem-focused coping of which they have tried to forestall the violence by doing and acting in a way that prevent the violence from occurring. Other coping strategies that they have used are, for example, being responsible for and protective towards younger siblings, and finding other safe places and/or protective people. As a consequence of the violence, both informants have also used more destructive strategies where they have used violence against other people or tried to commit suicide. In the study it also appears that the informants, through their growth, have been helped by different protective factors of which in different ways and in all probability have influenced their resilience. Relatives, friends and a satisfying school attendance could be examples of factors that can be of advantage to the resilience, as well as their comprehension of the violence and their own resources and personal characteristics. These protective factors interplaying with the coping strategies that the informants have used have probably facilitated their resilience and their hope of a better life. Today both of them live, to all appearances, satisfying lives.

 • 407.
  Larsson, Jennika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Carolina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Biståndshandläggarens upplevelser av handlingsutrymme i myndighetsutövning inom äldreomsorgen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka hur biståndshandläggaren inom äldreomsorgen upplever att handlingsutrymmet påverkar myndighetsutövningen.

  Frågeställningar:

  * På vilket sätt upplever biståndshandläggaren att de har makt att påverka sitt handlingsutrymme?

  * På vilket sätt upplever biståndshandläggaren att motsättningen mellan den enskildes och organisationens intresse ser ut?

  *Vilka hinder och möjligheter upplever biståndshandläggaren existerar i sitt arbete i förhållande till sitt handlingsutrymme?

  * Vilka etiska dilemman uppstår i handlingsutrymmet?

  Uppsatsen tar upp olika aspekter av myndighetsutövning i det sociala och socialpedagogiska arbetet. Så som myndighetsutövning inom äldreomsorgen och hur biståndshandläggaren anser att handlingsutrymmet formas utifrån organisation, profession och den enskilde. För insamling av det empiriska materialet genomfördes enskilda intervjuer med fem biståndshandläggare. Slutsatsen är att biståndshandläggarnas handlingsutrymme är komplicerat. Många faktorer påverkar handlingsutrymmet däribland det formella juridiska uppdraget från samhället och organisationen samt biståndshandläggarnas egna värderingar. Även den enskilde påverkar hur beslutet formas i det enskilda ärendet genom att den enskildes rättigheter ska tillgodoses. Biståndshandläggarna upplever sig ha ett stort handlingsutrymme men de begränsningar som uppstår är bristande resurser i form av ekonomi och tidsbrist vilket främst syns i verkställigheten. Biståndshandläggarna kunde uppleva att det blev motsättningar mellan den enskilde och organisationen och dess riktlinjer vilka är länkade till bristande resurser i form av ekonomi och tidsbrist. Biståndshandläggarna upplever att de har möjligheter att påverka sitt handlingsutrymme men hamnar ofta i etiska dilemman när den enskildes självbestämmande och delaktighet hotas. Vår slutsats är att biståndshandläggaren befinner sig i en komplex situation där biståndshandläggarna måste ta hänsyn till både organisationens och de enskildes intresse.

 • 408.
  Larsson, Julia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Thylander, Ida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Stödet finns ett samtal bort": Behandlingsförälderns behov av stöd i uppdraget2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studie var att belysa behandlingsföräldrar som yrkesgrupp och att undersöka vilket stöd de önskade för att generera en god vård för det placerade barnet.

  Studien utgår från en kvalitativ metod och består av sju intervjuer, sex enskilda och en parintervju. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisering, vilket resulterade i att tre teman framträdde; Stödformer, Stödet från andra behandlingsföräldrar och Stödet till familjen. Resultatet har sedan analyserats utifrån det utvecklingsekologiska perspektivet samt relaterats till tidigare forskning.

  Resultatet visar att behandlingsföräldrar tryggas av vetskapen att tillgång till stöd finns dygnet runt, samt att stödinsatser behöver anpassat och ges utifrån behandlingsförälderns specifika behov och förutsättningar. En god relation till sin samordnare och tillgång till specialistkompetenser i form av läkare och psykolog för det placerade barnet, framkommer som viktigt stöd, samt att behandlingsföräldern får träffa andra behandlingsföräldrar för att diskutera anses värdefullt.

 • 409.
  Larsson Lindahl, Marianne
  et al.
  Lund university.
  Nykänen, Pia
  Gothenburg university.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Analysis of policy frameworks for ‘children in care’ in Sweden: creating enabling environments for child participation that contribute to social change2021Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In a joint South African and Swedish research study, policy frameworks for children in care were analysed in regard to children’s rights and accessibility to participate in decisions on care. The research group has during phase one in the study developed a series of questions to analyse the most relevant legislations in regard to children in care. Thus, for the Swedish part of the analysis four legislations were selected; the Social Services Act, the Children and Parents Code, the Care of Young Persons Act and the UN Convention on the Rights of the Child (since 2020 a part of the Swedish legislation). An analysis model was applied to these legislations, posing the following seven questions on children’s participation. What participation is, different understandings of children’s participation. Further, participation Concerning what? that is, in what decisions? Why participation, which includes the reasons and values underlying children’s participation. How, when, and where participation should be exercised. Also, Who should participate, with the added underlying question of who should promote participation. These questions were applied to the different legislations in order to scrutinize the access for children to become active agents in their own care. This form of inclusion could also become a model for an empower-driven participative influence in the decisions of fundamental importance to the society’s future well-being. Results from the analysis will be presented at the conference.   

 • 410.
  Larsson, Susanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Kragell, Ulrika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Från insikt till aktivt deltagande i samhället: En kvalitativ studie om Skolan som arenas möjliggörande av socialpedagogiska gemenskaper2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tanken med satsningen Skolan som arena är att öppna upp skolan för aktiviteter utanför skoltid, vilketska ske genom samverkan mellan offentliga, privata och idéburna organisationer. Syftet med denna uppsats var att utforska hur Skolan som arena bidrar till socialpedagogiska utvecklings- och läroprocesser för professionella och boende i området kring skolan. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats med semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod. Fyra processledare för satsningen Skolan som arena intervjuades, de intervjuade hade samma yrkestitel men olika utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenheter. Informanterna valdes ut då de var de enda i staden som utifrån sin yrkestitel och arbete har kunskaper och erfarenhet att besvara den frågeställning uppsatsen utgick ifrån. Insamlade data analyserades genom tematisk analys ur vilket sex teman framkom: andras antagande, äkta behov, medskapande processer, bildningsprocesser, utmaningar och vuxna. I resultatet framträdde det tydligt att processledarna främjade bildningsgemenskaper genom att aktivt söka efter deltagarnas äkta behovgenom att kunna sortera bort andras antaganden och önskemål om målgruppens verkliga behov. Genom att skapa organiserade möten med människor som visat intresse för en aktivitet gav processledarna möjlighet för att få igång verksamheter som flera i området kunde vara i behov av. I diskussionen framkom att strävan efter att skapa engagemang hos individer och grupper var en viktig komponent i processen med att skapa en skola som arena. Utmaningen låg i att satsningen var ny för staden och att den skulle bli en hållbar och naturlig samlingsplats för närområdets invånare. Processledarna beskrev att nyckelfaktorerna var äkta behov och tillit oberoende av vem de mötte.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 411.
  Lengrell, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Den dubbla yrkesrollen: En studie av familjebehandlares upplevelse av arbetet med barn i familjer med missbruk2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka några familjebehandlares erfarenheter och metoder i arbetet med barn som växer upp i missbruksfamiljer.. I studien har jag använt mig av en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats i form av intervjuer. De genomförda intervjuerna var halvstrukturerade och en intervjuguide har använts vid varje intervjutillfälle. Resultatet visar att stödgrupper är den vanligaste använda metoden för barn med missbrukande föräldrar. I stödgrupperna fokuserar man på att stärka barnen samt att ta bort skuld och skam. Respondenterna i studien belyser att ett gott bemötande och förhållningssätt bidrar till att arbeta upp en god allians med familjen, något som de anser är en viktig grund i hjälpprocessen. De yrkesverksamma upplever en dubbelhet i deras yrkesroll. En av de svåraste insatserna de upplever är när de arbetar i en familj där barnets bästa står i kontrast till vad som är möjligt att göra.

 • 412.
  Lennholm, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Förutsättningar för barnets delaktighet i barnavårdsutredningar: En litteraturstudie2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2020, the Convention on the Rights of the Child became law in Sweden, and Sweden had already strived for years to follow the guidelines provided by the Convention of the Rights of the Child. Despite the ambitions formulated above, follow-ups show that children are generally not made sufficiently involved in the social services´ decision-making processes. Studies regarding how children with disabilities are included in the social services´ investigations show that social workers often lack the competence to speak with these children at their level and meet the children too rarely. Based on this, a problem area can be identified regarding how children should be made more involved in child welfare investigations and the conditions and working methods needed to make those possible. 

  The purpose of this study has been to increase knowledge about the conditions and working methods that can enable the child´s increased participation in connection with the social service´s decision-making processes. The questions are what different conditions and working methods are required for social workers within child welfare investigations to be able to create opportunities for the child´s participation in de decision-making process and witch favourable and hindering factors affect the child´s participation. The study is based om a review of 14 scientific articles generated by searches in PsycInfo, the University Library’s database and secondary searches. These were analysed using a meta-analytic approach. 

  Results: There are several different factors at the individual, organizational and structural level that can have a beneficial or inhibiting effect on the child´s participation. At the individual level, factors such as the professional´s attitude to participation, the social worker´s role and personal characteristics, knowledge of different conversation techniques and the child´s presence at meetings can be identified. At organizational level, prerequisites for preparation and refection, as well as an adapted environment and available material, can be identified. At the structural level, it can be identified that major changes regarding the content of the social secretary´s training as well as changes in the law regarding children´s representatives could have a beneficial effect. 

  The conclusion is that in order to strengthen favourable factors and reduce hindering factors regarding children´s participation in childcare investigations, dialogue and collaboration within the working group is required. There is an importance in jointly defining the concept of participation and clarifying the objective in order to then use each other´s knowledge and experience through collegial learning to create good opportunities for conversations with the children the social workers meet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 413.
  Liljegren, Andreas
  et al.
  Department of Social Work, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Szücs, Stefan
  Department of Social Work, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Höjer, Staffan
  Department of Social Work, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  The police and ‘the balance’: managing the workload within Swedish investigation units2021In: Journal of Professions and Organization, ISSN 2051-8803, E-ISSN 2051-8811, Vol. 8, p. 70-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Professionals within street-level organizations are essential for the delivery of public services to citizens. However, among a number of difficult dilemmas, they have to deal with an extensive workload.The police can be seen as a good example of this; they are expected to solve most crimes, includingthe so-called mass crimes and the more spectacular cases that make it into media headlines, and often on a continually decreasing budget. A key regulating mechanism for investigation departmentsin the Swedish police is the so-called balance. The balance can be described as a basket in whichthey put the cases that there is a desire and potential to work on but not in the immediate term.The purpose of this article is to analyse the balance as a way of rationing the workload within theSwedish police. Working with the balance consists of two processes: limiting and buffering the workload. Limiting is the practice of reducing the work in a situation. Buffering is the process of puttingsome work on hold to deal with later, of which the article identifies five kinds; functional, problematic,quasi, progressive, and symbolic buffering. The exploration of ‘the balance’ contributes to our understanding of how street level organizations attempt to defend their professional jurisdictions, theirwell-being, and their ability to complete their duties.

 • 414.
  Liljegren, Lovisa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ramadanovic, Nevrija
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Man släcker mycket bränder först, så kommer det hälsofrämjande sist": En kvalitativ studie om socialpedagogers perspektiv på sin roll när det gäller hälsofrämjande arbete i grundskolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varje grundskola i Sverige måste enligt skollagen ha ett elevhälsoteam som tillsammans med övrig personal ska arbeta hälsofrämjande. Socialpedagoger förekommer på vissa skolor i elevhälsoteamet utöver de lagstadgade professionerna. I denna studie undersöks hur socialpedagoger arbetar hälsofrämjande i grundskolan.

  Genom en kvalitativ undersökning i form av intervjuer har respondenterna själva fått berätta om sitt arbete med egna ord. Totalt fyra socialpedagoger som arbetar på olika grundskolor inom Västra Götalandsregionen har intervjuats. Intervjuerna har transkriberats till text och kodats ut till övergripande teman efter vad som har bedömts som relevant och intressant.

  Studiens teoretiska utgångspunkt är det salutogena perspektivet och KASAM-perspektivet vilket även framkommer i studiens resultat och analys.

  Resultat visar att socialpedagogerna arbetar hälsofrämjande genom att fokusera på det sociala i skolan och bygga relationer med eleverna. Skolans korridorer är socialpedagogernas främsta arena att vistas i för att vara närvarande bland eleverna. Genom att till exempel arbeta med DISA programmet främjas hälsa hos eleverna långsiktigt.

  I diskussionsdelen menar vi att socialpedagogernas arbete på grundskolorna för med sig många fördelar och gynnar elevernas allmänna hälsa och förbättrar deras skolmiljö. Vi ställer oss därför frågan om socialpedagogerna ska bli en lagstadgad profession inom skolvärlden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 415.
  Lind Del Aguila, Ida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ”I hate Sweden more and more, everyday”.: Asylsökandes berättelser om våld och agens under asylprocessen.2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att asylprocessen begränsar asylsökandes livsvillkor och påverkar deras psykiska mående, med bland annat självmordstankar och självskadebeteende som följd. De långa väntetiderna inom asylutredningarna har refererats till en form av våld och vittnesmål pekar på att asylmottagandet inte lever upp till förväntningen om en rättssäker och human asylprocess, med nya skärpta asyllagar som förväntas dras åt ännu hårdare. I den här studien lyfts asylsökandes position i relation till asylprocessen fram med frågeställningar kopplade till våld och agens. Deltagarna har alla sökt asyl i Sverige efter år 2014 och befinner sig antingen i en pågående eller avslutad asylprocess. Utifrån en kvalitativ metod tar den här studien sin utgångspunkt i asylsökandes egna berättelser av asylprocessen. Materialet har samlats in med hjälp av narrativa intervjuer och ett aktivt deltagande i de asylsökandes vardagsliv. De fyra livsberättelser som presenteras tolkas utifrån centrala teman om våld och agens och kopplas till teori om hur vissa liv konstrueras som mindre sörjbara än andra, och därmed kan rättfärdigas att utsättas för våld. De berättelser som förs fram ger uttryck för begränsade möjligheter till agens i relation till asylprocessen, och indikerar att en utdragen asylprocess ytterligare begränsar dessa möjligheter. Genom en kritisk reflektion diskuteras asylsökandes position i samhället och vem som har ansvar över att förändra deras livsvillkor. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 416.
  Lind, Natalie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Deras åsikter är jätteviktiga: En studie om socialsekreterares perspektiv på delaktighet och handlingsutrymme i arbete med ensamkommande barn inom socialtjänsten.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The background to the study is the first to understand the concept of unaccompanied children, and the guidelines for the participation announcement that exist for the social worker in the work with unaccompanied minors. I want to gain knowledge of the social workers participative work with unaccompanied children and the social workers discretion and the difficulty of the work.

  The purpose of the study is that based on the social worker's experience to describe and analyze the participative work with unaccompanied children.

  A qualitative study using semi-structured interviews in which empirical data consists of five transcribed interviews. The interviewees have been selected by a strategic choice of the criterion of social workers who work with unaccompanied minors. An interview guide was designed to find answers to interview questions. The empirical data were analyzed based on the study of theoretical perspectives symbolic interactionism and the two theoretical concepts of participation and discretion.

  The results show that all the respondents perceive their freedom of action in that big and that they are relatively free of work. The Social Services Act gives socialworkers a wide discretion when the law is merely a framework law of general guidelines. Henceforth, the results show that the respondents are experiencing great difficulties when using telephone interpreter in conversation with unaccompanied minors. It emerges from the results that the respondents experiencing difficulties increating a relationship of trust with the unaccompanied child because of the child'sprevious experiences. Furthermore, the result shows that the interviewees perceive their work with unaccompanied children who participative by letting the child take part of the information and by the child may share their opinions taken into account in the decision-making process.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 417.
  Lindberg, Elisabeth
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bokdalen, Emelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  “Hela våran uppväxt har liksom blivit offentlig”: En kvalitativ studie kring hur en grupp gymnasieelever ser på sitt eget och andras identitetsskapande i förhållande till media.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: “All of our upbringing has kind of become public”- A qualitative study on how a group of high school students views their own and others construction of identity in relation to media.

  Authors: Elisabeth Lindberg & Emelie Bokdalen. Level: Bachelors Thesis 15 Higher Education Credits.

  Subject: Social work. Program: Program in Social pedagogy, 180 Higher Education Credits, University West. Term: Spring term 2013.

  Supervisor: Åsa Andersson.

   

  Purpose: The purpose of this study is to explore how a group of high school students view their own and other people’s identity construction in relation to media.

   

  Problem statements:

  ●   What kind of impact does the youth consider that media has on their social sex and body image?

  ●   Does the youth see any difference between how guys and girls relate to media in their identity construction?

  ●   What impact does the youth consider that the norms and ideals that media conveys have on their identity construction?

  Summary:

  Our datacollection method consisted of two qualitative group interviews conducted in high schools with participants who are completing their third year. Socialconstructionism has been our theoretical starting point in the analysis of the empirical data together with phenomenology as a basis of understanding. When analyzing the material we used the IPA method. Key words have been identity construction, social sex, body image, self-esteem and media.

  We wanted to know how a group of high school students views their and other people’s identity construction in relation to media. This result was presented in ten themes with the headlines; The accessibility’s dilemma, To be distant, Who should you listen to?, Does a picture say more than a thousand words?, To put gender on an attribute,  To be a girl - a demanding mission, To become conscious about your body, Unreal reality, Affirmation - to get “likes” and To exceed yourself. What we found was that the participants felt that media, and foremost social media, had an influence on their identity construction from several aspects. We found that the participants considered that social media is used partly for reflecting your own identity in other people, since they talked about the identity as socially constructed. It emerged from the participants that they considered that individuals usually only show the positive sides of life on social media, that resulting in a pressure to always surpass oneself and others.

   

   

  Download full text (pdf)
  “Hela våran uppväxt har liksom blivit offentlig”
 • 418.
  Lindblom, Jerker
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Jakten på den femte kompetensen: En studie om behovet och betydelsen av socialpedagogisk kompetens2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to investigate and analyze skills required within the various municipal human service organizations, including social pedagogues working in Västervik. My study would also examine the activities within college-educated social pedagogues working today and what skills they have and what skills are suitable for working in human service organizations in Västervik. This study strives to be a support to prepare human service organizations in Västervik facing any challenges in future recruitment of existing and new skills. At the same time, I want to strengthen the knowledge of social pedagogues.

  The study consists of both a quantitative and qualitative study. The empirical data were collected through a questionnaire and group interviews with people who have employee and operational responsibilities within various human service organizations in Västervik.

  The results of my study indicate that there is a skills needs in human service organizations in Västervik mainly characterized by intellectual and social skills. The intellectual skills that staff need to master tasks and situations in the daily work were formal education and various special competences in relation to their professional field. Social skills of how personnel act in relation to others. Responding is the second prominent competencies mentioned. Future skills demand follows today's petition, however, emphasized the need to be affected by staff losses and legal and mission changes. The study shows that college-educated social pedagogues are most abundant in activities primarily engaged in change management with duties in the management and training. It turns out that social pedagogues and social pedagogy has a place in human service organizations as social pedagogy in itself is to be adapted to the needs that society demands of social work.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 419.
  Lindblom, Victor
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Karlsson, Stefan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Samverkan mellan socialsekreterare & arbetskonsulenter: En kvalitativ studie om socialsekreterare och arbetskonsulenters syn på samverkan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare inom socialtjänstens försörjningsstöd och arbetskonsulenter på arbetsmarknadsenheten samverkar för att få personer med försörjningsstöd mot egen försörjning. Två fokusgruppsintervjuer har genomförts i denna kvalitativa studie. Det var två olika fokusgrupper, en grupp var arbetskonsulenter inom arbetsmarknadsenheten och den andra gruppen socialsekreterare inom försörjningsstöd. Kriterier för att medverka var att informanter i båda fokusgrupperna hade erfarenhet av att samverka med respektive verksamhet. Studien visar vikten av att de tre teman organisation, kommunikation och samverkan behöver varandra för att samverkan ska vara effektiv. Bristen på kommunikation inom organisationen och mellan verksamheterna ger konsekvenser för samverkan som också påverkar personer som uppbär försörjningsstöd. Analysen ger svar kring vilka faktorer som främjar och hindrar samverkan inom de olika teman som studien lyfter.

 • 420.
  Linden, Charlotte
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Skoog, Therese
  Department of Psychology, University of Gothenburg, Goteborg (SWE).
  Kapetanovic, Sabina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Raising teenage children in disadvantaged neighbourhoods: the experiences and challenges of immigrant mothers in Sweden2022In: Journal of Family Studies, ISSN 1322-9400, E-ISSN 1839-3543, p. 1-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Parenting is arguably the most critical factor in protecting teenagers from problem behaviours, such as delinquency and substance use. For immigrant mothers, however, the ability to care for their children might be negatively affected by challenges related to acculturation and area deprivation. The aim of this study was to raise this issue by examining parenting challenges and needs among immigrant mothers of teenagers living in disadvantaged neighbourhoods in Sweden. Such knowledge is crucial for society to be able to adequately support families in promoting their teenagers well-being. Based on an intersectional framework and qualitative interviews with 14 mothers, four themes related to challenges and needs emerged: structural challenges, cultural transition, psychosocial problems, and social support. The themes were highly intertwined and demonstrated substantial distress among immigrant mothers in relation to their parenting and protecting their children. Mothers’ were, therefore, highly engaged in parenting and expressed a desire and motivation to improve their parenting through social support. The introduction of culturally sensitive parenting support specifically aimed at this marginalized group of parents is encouraged.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 421.
  Linder Falk, Adéla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Jag har blivit stärkt i mitt föräldraskap": En kvalitativ studie om föräldrars känsla av delaktighet utifrån ett empowermentperspektiv i föräldrastödsprogrammet COPE.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  The choice to study parenting parental support was made after reading the Government's national strategy : "Parental support- a win for everyone". In this strategy, it is obvious that there must be parental support for all parents who are in need of it. The Government indicates that the aid should be designed along with the parents' needs and wishes, and that the purpose of any aid must be to strengthen parents in their parental role . I have studied the general, manual-based parenting program COPE and based on the theory of empowerment I have analysed whether the parents who participated in the COPE program have felt involved in the support, if they have had influence in creating the support structure, and if they feel that the support have strengthened them in their parental role.

  Purpose:

  The aim of this study is to describe and analyse how parents perceive the design of parental support, regarding the feeling of participation from an empowerment perspective, and how the parental support leader views the parents' opportunities for participation.

  Method:

  I have done a qualitative study with semi-structured interviews with four mothers who participated in the parent support, COPE , as well as intervewing a parent support leader. The parent support leaders I have been in contact with, has helped me establish contact with the parents who later participated in my study . Due to the current parenting program and its participants being located in another place, far from my own, I had to make telephone interviews. To get answers to my questions, I prepared an interview guide that I used in my interviews . I analysed my material based on my chosen theory of empowerment and the concepts; participation, user participation and user power.

  Result:

  My results show that parents feel involved in the support when they are the ones initiating the discussions in the support group. The result also shows that parents feel they have become stronger in their parenting when they have been given the right tools through the support, to change their situation. Through the support, parents have also been strengthened by seeing and understanding that there are more parents needing support in their parenting role . I can also see in my findings that the parent support leader believes that parents may and are able to be a part of this type of assistance, when the parents are the ones who guide the discussions. With the help of participating in the group with both other parents and parent support leaders, experiences and knowledge are shared, creating the right conditions for parents to become stronger in their parental role .

 • 422.
  Lindgren, Britt-Marie
  et al.
  Umeå University, Department of Nursing, SE-90187, Umeå, Sweden.
  Lundman, Berit
  Umeå University, Department of Nursing, SE-90187, Umeå, Sweden.
  Hällgren Graneheim, Ulla
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Abstraction and interpretation during the qualitative content analysis process2020In: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 108, article id 103632Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Qualitative content analysis and other 'standardised' methods are sometimes considered to be technical tools used for basic, superficial, and simple sorting of text, and their results lack depth, scientific rigour, and evidence. To strengthen the trustworthiness of qualitative content analyses, we focus on abstraction and interpretation during the analytic process. To our knowledge, descriptions of these concepts are sparse; this paper therefore aims to elaborate on and exemplify the distinction and relation between abstraction and interpretation during the different phases of the process of qualitative content analysis. We address the relations between abstraction and interpretation when selecting, condensing, and coding meaning units and creating categories and themes on various levels. The examples used are based on our experiences of teaching and supervising students at various levels. We also highlight the phases of de-contextualisation and re-contextualisation in describing the analytic process. We argue that qualitative content analysis can be both descriptive and interpretative. When the data allow interpretations of the latent content, qualitative content analysis reveals both depth and meaning in participants' utterances.

 • 423.
  Lindström, Alex
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att förhindra mobbning: en kvalitativ studie om skolkuratorers roll i att arbeta förebyggande mot kränkningar i skolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mobbning är ett fenomen som förekommit under lång tid inom skolan. Barn som utsätts för mobbning kan komma att få långtgående effekter och leda till svåra men i vuxen ålder. Därför har skolan en skyldighet i att aktivt arbeta förebyggande mot mobbning och kränkningar i skolan samt att utreda händelser där elever blir kränkta. Trots att det finns tydliga direktiv i att förebygga mobbning så visar undersökningar att mobbning i skolan ökar. Hur kan mobbning och kränkningar förhindras i skolan, skolkuratorer är den profession inom skolan vars arbetsuppgifter till störst del ligger i det förebyggande arbetet. För att komma underfund med mobbning i skolan är det viktigt att skolkuratorer har ett liknande tillvägagångsätt i att jobba mot mobbning. Detta arbete undersöker om det finns skillnader och likheter i hur skolkuratorers förebygger mobbning, detta görs genom att ta reda på hur respektive kurator arbetar och sedan jämföra dessa med varandra. För att ta reda på detta gjordes enskilda intervjuer med 4 kuratorer på olika skolor i en mellanstor kommun i Västra Sverige. Resultatet visade att förhållningsätt i hur man förebyggde mobbning utgjorde större skillnader än likheter. De slutsatser som kunde dras utav resultatet var att kuratorerna arbetade med olika insatser i att förebygga mobbning och att de hade olika attityder gentemot det förebyggande arbetet. Men att den gemensamma idén om hur mobbning kan förebyggas var att utgå från ett helhetsperspektiv som framhävde olika aspekter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 424.
  Lindvall, Helene
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Gustafsson, Ellinore
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ofrivilligt ensamma i en helt ny värld: En kvalitativ studie om ensamkommande flyktingbarns upplevelser av det stöd de erhållit under asylprocessen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the last 10 years, a new phenomena has become apparent in Swedish society causing it to face a line of new challenges. This is because of the total unaccompanied asylum-seeking children that has increased significantly during the 21st century. Estimates calculate that this number is going to increase even more during the next few years. These children are especially vulnerable as, at the same time missing their parents and their homeland, they find themselves in the middle of an uncertain asylum process. Many children carry with them difficult experiences of war, violence, abuse and tough family situations. As they have left what they know as security and are alone in a new environment, the first period of time in this country is of paramount importance as it can be crucial. To create a sense of security in this new situation, the reception and support they receive during this time is very important.

  With this in mind, it seems important to pay attention to these unaccompanied asylum-seeking children's experiences and stories as the aim of this study was to examine their accounts of the support they had received during their asylum process, which aspects were a hindrance and which aspects were promotive during this time. To acquire a deeper understanding for these children's experiences, a qualitative approach was used with semi-structured interviews. The study's theoretical grounds used are network theory and social support. The data collected has been coded, categorized, thematized and analyzed based on previous research and the two aforementioned theoretical perspectives.

  The results show that, during the asylum process, the children's social network is primarily in the HVB home, which forms the children's social context and constitutes the main source of support. The emotional support through good relationships is found to be significant but even communication constituted an opportunity to acquire adequate support. Language was shown as having fundamental importance. The support it meant to socialize with friends and personnel through participating in different activities was significant. This enabled the children to rest by not thinking about past traumatic experiences

 • 425.
  Lindvall Kurti, Hannah
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sääw, Mikaela
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Alla människor ska bli bemötta på ett bra sätt, oavsett bakgrund och historia: En kvalitativ studie om socialsekreterares perspektiv på deras arbete och handlingsutrymme i arbetet med kvinnor som utsatts  för våld i nära relation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bakgrunden till studien är att få en inblick i vad för insatser och resurser som socialsekreterarna kan använda i mötet med våldsutsatta kvinnor. Vilket handlingsutrymme socialsekreterarna har i arbetet samt vad för faktorer som gynnar samt begränsar deras handlingsutrymme. Vi ville få mer kunskap om hur arbetet ser ut för socialsekreterare som arbetar med dessa kvinnor och hur hen upplever sina möjligheter att hjälpa bland annat.  Syfte: Syftet med den här studien är att studera är att studera socialsekreterares möjligheter och utmaningar, samt analysera handlingsutrymmet i arbetet med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation.  Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer där empirin består utav sex stycken transkiberade intervjuer. Valet av socialsekreterare var att de ska arbeta med kvinnorna som utsatts för våld i nära relationer, sedan hade vi en intervjuguide som vi utgick ifrån för att kunna få svar på vår frågeställning.  Materialet har analyserats utifrån symbolisk interaktionism som är studiens teoretiska utgångspunkt.  Resultat: Resultatet visar att samtliga socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme stort samt att de upplever att de har mycket frihet i sitt arbete, socialsekreterarna upplever att de har förtroende från sina chefer att fatta beslut som rör deras klienter. Samtidigt som socialsekreterarna upplever att handlingsutrymmet är stort så belyser de även aspekter som de upplever begränsar deras handlingsutrymme. Socialsekreterna beskriver bemötandet som en avgörande faktor i arbetet med de våldsutsatta kvinnorna, eftersom stödet som socialsekreterarna erbjuder är frivilligt för kvinnan att ta emot så är det av stor vikt att skapa en god relation för att kunna hjälpa kvinnan ur den våldsamma situationen.

 • 426.
  Lindén, Viktoria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Stensdotter Wikhall, Charlotte
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Kreativiteten som satte fart på själen: En möjlig väg till arbete2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsstudien är att beskriva hur socialarbetare upplever att användandet av kreativt skapande kan vara ett sätt för långtidssjukskrivna som står långt utanför arbetsmarknaden att närma sig arbete eller annan sysselsättning. Genom kvalitativa intervjuer med sex socialarbetare har detta undersökts. I urvalet av informanter finns socialpedagoger, socionomer samt konstnärer där flera av dem har vidareutbildning inom bildterapi, symbolterapi och samtalsterapi. För att få förståelse för hur kreativt skapande kan vara en väg mot arbetsmarknaden har det undersökts hur skapande används i grupp och hur det i sin tur kan bidra till att den enskilda individen kommer närmare en sysselsättning. Långtidssjukskrivna som står utanför arbetslivet anses löpa risk för att hamna i en negativ spiral som påverkar individen såväl fysiskt, psykiskt som socialt. För att bryta spiralen krävs ofta hjälp och då kan en riktad arbetsmarknadspolitisk insats vara den hjälpen som behövs för att minska risken för marginalisering och utanförskap. Empowerment är uppsatsstudiens teoretiska utgångspunkt, med begrepp och perspektiv så som återhämtning och inlärd hoppfullhet. Uppsatsstudiens resultat visar att socialarbetarna upplevde att långtidssjukskrivna genom kreativt skapande i grupp fick ett tryggt socialt sammanhang där de kunde uttrycka sig fritt, hitta sin egen röst och känna meningsfullhet. Vår tolkning är att individerna som deltog i grupperna som ägnade sig åt kreativt skapande fick flera positiva effekter, som att känna sig mer tillfreds med livet, hitta nya vägar och nå ett bättre mående. Detta kunde i sin tur kunde användas som redskap för att kunna ta nästa steg mot arbetsmarknaden. Forskning kring kreativt skapande i socialt arbete är relativt outforskat och vi efterfrågar mer forskning inom ämnet. Exempelvis kan forskning som fokuserar på strukturella utmaningar eller långsiktig hälsa kopplat till kreativt skapande vara till gagn för de som inom socialt arbete vill använda sig mer av kreativt skapande i sitt dagliga arbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 427.
  Lingärde, Svante
  et al.
  Malmö Högskola.
  Rauhut, Daniel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  En skälig levnadsnivå för barn2013In: Barnfattigdom / [ed] Rauhut, Daniel, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 119-140Chapter in book (Other academic)
 • 428.
  Liss, Ann
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Exempel 9: Uppsökande socialt arbete: en gränsöverskridande arbetsmetod2019In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, p. 96-100Chapter in book (Other academic)
 • 429.
  Liss, Ann
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Uppsökande socialt arbete: Fältsekreterarnas arbete och erfarenheter i Lysekils kommun2019Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 430.
  Liss, Ann
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tillit: Röster från Grästorps unga invånare2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Norden är den sociala tilliten så hög att inga andra länder kommer i ens närheten av samma nivåer. Det för med sig samhälleliga vinster, då tillit är som ett smörjmedel som gör att kommunikationen flyter smidigare på såväl samhälls- som individnivå, vilket gör att det lämnas mindre utrymme för konflikter med påföljande kostnader. En hög social tillit ger därmed en starkare ekonomisk tillväxt samtidigt som den engagerar medborgare i samhället och ökar den individuella lyckan (Nordiska ministerrådet, 2017; Trägårdh etal., 2013). Enkelt uttryckt är tillit en förutsättning för ett gott liv och ett välfungerande samhälle (Blennberger, 2009).Grästorps kommun har i samverkan med Högskolan Väst undersökt tilliten till kommunen. Genom egna efterforskningar hade man funnit att kommunens gymnasieungdomar saknade en naturlig dialog med kommunstyret, och då man stod inför en implementering av tillitsbaserad styrning, vilken förutsätter dialog med medborgarna, önskade man studera tillliten till kommunen bland Grästorps unga invånare. I ett samverkansprojekt mellan Grästorps kommun och forskarna Linda Mossberg och Ann Liss från Högskolan Väst formulerades därför följande frågeställningar:

  • Vad skapar tillit bland Grästorps unga invånare?

  • Hur kan tilliten till kommunen utvecklas och stärkas bland Grästorps unga invånare?

  Inledningsvis kan sägas att Grästorp inte är undantaget den generellt höga tilliten i Norden. Ungdomarna i studien sammanfattar det när de pratar om ”Grästorpssyndromet”, ett ord som rymmer en uppfattning om Grästorp som en trygg plats som man gärna återvänder till. I de fokusgrupper som hållits framkommer bilden av Grästorp som en plats där alla känner – eller känner till – alla och litar på varandra. I det följande kommer den bilden att analyseras och diskuteras. Vad bär den med sig och hur kan tilliten stärkas ytterligare?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 431.
  Ljung, Margareta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Cracking the Body’s Armour: Young People´s Need for Musical Experiences in a Rational Society2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to problematize young people’s desires for musical experiences in Western society by theoretically analyzing such needs from a deep psychological as well as a sociological perspective. The rationalized society and new patterns of socialization form the foci of analysis. Further, special emphasis is placed on understanding and analyzing the causes of the high volume of music played at rock concerts and music festivals. Music is a medium that allows young people to get in contact with and process the deep psychological patterns that, in contemporary society, are often repressed by hard rationality. It is claimed that new patterns of socialization have made it more difficult for adolescents to establish contact with, and to integrate into, the pre-oedipal mental layer, which is a prerequisite for growth, achieving a greater degree of maturity, and the progression to and realization of new life phases.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 432.
  Ljung, Margareta
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Erlandsson, Soly
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Musik som livsmening: om unga människors musikupplevelser2008In: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, p. 109-128Chapter in book (Other academic)
 • 433.
  Ljung, Margareta
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Oudhuis, Margareta
  Safety on passenger ferries from catering staff’s perspective2016In: Social Sciences, E-ISSN 2076-0760, Vol. 5, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The majority of employees on passenger ferries consist of the catering staff: those who operate in restaurants, shops, and in the hotel on board. Research on this category is scant. The aim of this study is to investigate the catering staff’s experiences and perceptions of safety practice on board passenger ferries. The methods are semi-structured interviews and a qualitative content analysis of official documents and research articles. Results: Increased safety regulations and directives on an international and a national level have taken place after the major ferry disasters of late 1990s. Changes in the safety organization on the passenger ferries have resulted in more involvement of the catering crew in safety on board. Safety awareness and the way the catering staff think about safety have improved. The risk of terrorism has further reinforced safety awareness. A clear challenge for safety work on ferries is the reduction of catering crew. The transition to job flexibility for catering crew may constitute risk factors regarding safety and security. © 2016 by the author.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 434.
  Ljunggren, Rebecca
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Jag tycker att man tar med egna värderingar väldigt mycket, eget... Egna åsikter om vad som är bäst [...].": En kvalitativ intervjustudie om personalens uppfattningar om arbetet på bostad med särskild service2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i LSS-lagen samt med rådande riktlinjer ifrån Socialstyrelsen, undersöker denna studie hur personal på Bostad med särskild service upplever sina möjligheter till att bedriva ett teori- och metodbaserat arbete samt hur de förhåller sig till de boendes självbestämmanderätt.

  Kvalitativa intervjuer har använts som metod för att besvara frågeställningarna. Antalet deltagare i studien är sammanlagt 5 stycken, varav fyra kvinnor och en man. Fyra av respondenterna arbetar på Gruppbostäder och en av de intervjuade arbetar på en Servicebostad.

  Huvudresultaten i studien visar på att personal på Bostad med särskild service upplever svårigheter vad gäller att finna ett gemensamt arbetssätt samt att deras individuella uppfattningar påverkar arbetet på Bostad med särskild service. Det framgår även att de sällan följer genomförandeplaner, samt att deras tolkningsföreträde gentemot de boende är väldigt stort vilket inskränker på de boendes självbestämmanderätt.

  I diskussionen diskuteras kring sambandet mellan att personalens egna värderingar i stor utsträckning påverkar såväl implementering av teori- och metod, men även de boendes möjligheter till självbestämmande.

 • 435.
  Looström, Marcela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Angervall, Viola
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att samverka i gråzonen: En studie om hinder och möjligheter i samverkan mellan skola och socialtjänst2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt hur samverkan ser ut mellan skola och socialtjänst avseende orosanmälningar. Socialtjänsten bär enligt 5 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) det yttersta ansvaret för att barn får den hjälp och det stöd de behöver för en trygg uppväxt och skolan har enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som plikt att anmäla till socialtjänsten när de misstänker att ett barn far illa. Det har framgått att anmälningsförfarandet inte är helt enkelt och att det finns flera faktorer som komplicerar förfarandet för organisationerna. Denna studie syftar till att med teorier om samverkan undersöka hur professionella inom skola och socialtjänst upplever anmälningsförfarandet utifrån frågeställningar kring hur förfarandet påverkar organisationerna, hur de handskas med det samt vad de ser för utvecklingsområden kring kontakten. Empiri samlades in från två personal från skolan (rektor samt kurator) och två personal från socialtjänsten (socialsekreterare) utifrån en kvalitativ metod där fokusgrupper användes. Den insamlade datan analyserades utifrån samverkansteori genom tematisk analys. Resultatet tyder på att det finns ett flertal områden som försvårar samverkan för de inblandade organisationerna. Bland annat handlar det om informationsutbyten och rutinbeläggning. I resultatet presenteras mer ingående vilka svårigheter som finns samt ett flertal önskvärda utvecklingsområden som de olika organisationerna menar skulle förenkla samverkan. I diskussionen belyses hur organisationerna handskas med samverkan kring orosanmälan för att det ska fungera i den egna organisationen. Här resoneras även kring hur olika former av oro påverkar samverkan.

 • 436.
  Ludvigsen, Johanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Blanche Ona, Princesse
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Jag kan inte bära din sorg och jag kan inte bära din förtvivlan men vi kan hjälpas åt": En socialpedagogisk studie om diakoners upplevelser av sitt arbete inom Svenska kyrkan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa ett underbeforskat område; nämligen diakoners upplevelser av deras arbete inom Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har under lång tid arbetat med sociala problem i samhället genom att stötta och hjälpa behövande. Empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer och vi har ett fenomenologisk hermeneutiskt perspektiv. Det övergripande teoretiska perspektivet är socialpedagogiskt. Det insamlade materialet har kodats och tematiserats för sedan analyseras utifrån valda teorier och begrepp samt tidigare forskningsresultat. Studiens resultat visade att diakonalt arbete är socialpedagogiskt. Resultatet visar även att diakonerna upplever att tron är en förutsättning för deras arbete, att de upplever diakonin som ett komplement i samhället, att deras arbete till stor del utgår från mänskliga möten och att deras upplevelse av organisationen är att den är tungrodd men även präglad av frihet.

 • 437.
  Ludwigs, Erika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Baghalian, Marja
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  “Det är av betydande vikt att eleven får uppleva ett bra bemötande”: En kvalitativ studie kring skolkuratorers arbete med elever som har problematisk skolfrånvaro2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka och studera hur olika skolkuratorer arbetar med elever som tenderar att ha hög skolfrånvaro på låg- och mellanstadienivå. Fem digitala intervjuer genomfördes med skolkuratorer som arbetar på olika skolor runt om i Sverige. Det framgick under intervjuerna att samtliga kuratorer har som huvudmål att arbeta främjande och förebyggande i syfte till att få samtliga elever att uppnå kunskapsmålen i de olika ämnena som ingår i skolundervisningen. Det gick att se likheter mellan de olika svaren som framkom under intervjuerna vilket medförde möjligheten att utse några teman. Dessa teman var återkommande i intervjuerna och presenterades som betydande för att stötta de elever som har problematisk skolfrånvaro. Resultatet har visat att det är av betydande vikt att eleverna får uppleva ett bra bemötande hos skolkuratorerna och även att skapandet av relationer är viktigt. Detta för att bidra till ett ökad välmående hos eleverna. Tidigare forskning och relevant litteratur som har använts i studien har visat att det skolsociala arbetet har bidragit till ett bättre välmående hos eleverna i sociala sammanhang i skolmiljön. Det finns ingen specifik metod som kan förhindra hög frånvaro hos elever, men det finns å andra sidan olika arbetssätt som skolkuratorer använder i sitt arbete för att förhindra att eleven hamnar efter. Skolorna beslutar hur de väljer att arbeta med närvaro och frånvaro samt hur de uppmärksammas då det inte finns en specifik strategi att följa. Utifrån tidigare forskning, delaktighetsteorin och samverkansteorin kopplat till intervjusvaren har vi kunnat komma fram till våra resultat. Delaktigheten förklarades som väsentlig för att eleverna ska bli mer delaktiga i skolsociala sammanhang som i sin tur kan öka deras trygghetskänsla samt medföra ett bättre välmående. Samverkansteori var betydande för att påvisa vikten av att samtliga aktörer som är relaterade till skolan bör sträva efter samma målbild. Målet är att få eleven att kunna återgå till skolan igen och stoppa den höga frånvaron.

 • 438.
  Lundberg, Lina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Axelsson, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”… man känner att det är ju ändå ingen som lyssnar så varför ska jag berätta för någon och varför ska jag då söka hjälp …”: En kvalitativ studie om unga kvinnors medvetenhet och tolerans för våld och kränkningar i parrelationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous essay conducted in the field of violence in close relationships reveal that young women between the ages of 16 and 24 are particularly vulnerable. The purpose of the study is to study the young women's awareness, tolerance and attitudes for violence and violations in close relationships. The purpose is also to investigate and analyze how different factors influence young women's attitude to act and seek help in situations where it occurs. Based on the purpose, three issues were formulated to which the essay relates and these are answered using qualitative approaches and three semi-structured focus group interviews containing vignettes about violence with related issues. The informants are young women in the age range 16-24 years in medium-sized municipality. Social constructivism has been used as a theoretical approach in the study and as a theoretical framework for the analysis of the outcome. Social constructivism has been used as a theoretical point of departure in the study and as a theoretical framework for the analysis of the outcome. The result shows that young women have low tolerance for violence and violations in intimate relations, but that the limits can easily be cured and tolerance increases, both in terms of boundaries for themselves and in relation to violations occurring in the environment. The perception is that violence and harassment are not always taken seriously by the environment, but are sometimes reduced and eliminated. The young women expressed their courage to act if they witnessed a violent situation, but personal qualities may be decisive for daring to act directly or need to consider the situation first. If the Bystander have a good relationship with the victim increases the likelihood of an intervention being made. The result also shows that none of the young women included in the study could be sure where to turn around to get help and support in a violent situation. The degree of uncertainty was great about where the students concerned were taken and no longer had the staff of the school. The lack of knowledge of young women in the field shows that social education resources need to work on raising youth issues and to show that there is support and assistance available and to strengthen individual individuals so that they dare to ask for help on their own behalf or intervene as a bystander.

 • 439.
  Lundell, Eva
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ta ansvar!: Diskursanalys av svenska offentliga politikens utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  In the late 1990s, honourrelated violence and oppression came to be considered as a new kind of social problem in Sweden. After several high-profile murders of young women of foreign descent, executed by close family members in consultation, where the motive was connected with honour, the result was major political initiatives. The mission was to counter, prevent and disseminate knowledge of the phenomenon. The debate that started was heated and the struggle for understanding and explanation of honourrelated violence and killings carried out both in the public opinion and in a research context. In Sweden, as well as internationally, culture and ethnicity by some researchers considered the main factors behind the problem. Other researchers believe that the main explanation is a universal gender hierarchy. A more dynamic approach has emerged which looks more on intersections between different influencing factors such as gender, culture/ ethnicity, class, migration, and socio-economic conditions. This tug of war on the understanding on honourrelated violence and oppression continues, and circuits to some extent always about culture, ethnicity and gender. The talk about knowledge and expertise has consistently been in focus and it has led me to shine a light on the relationship between knowledge and power linked to political governance.

  Aim:

  The aim is, through a discourse analytical reading of educational materials on honourrelated violence and oppression, highlight how knowledge is used to govern and to exercise power within the Swedish public policies on honourrelated violence and oppression. The aim is also to highlight the possible impact it can have on social practice

  Method:

  In this study I use a discourse analytical approach inspired by Michael Foucault´s discussion of discourses and the possibility conditions and exclusion mechanisms that delimit a discourse. I also use the concepts of power-knowledge, subject position and governance in my analysis. The selection of text materials come from public authorities educational and knowledge materials on the subject.

  Result:

  The conclusion is that it clearly emerges that knowledge governance is a distinct medium but also a goal of public policy on honourrelated violence and oppression according to Foucault´s view of power and knowledge as inseparable. Three discourses on honourrelated violence and oppression appears in the material; Discourse of distinct and division, Free choice or forced freedom, and Take responsibility! The desired position that emerges for social service administrators in their work is as vigorous decision-maker that makes a difference.

 • 440.
  Lundin, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Jarnedal, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Samverkan: hinder och framgångsfaktorer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om samverkan mellan de myndigheter/aktörer som är inblandade i arbetet kring våld i nära relationer, vilka faktorer som är viktiga för samverkan, hur man arbetar kring detta och då framförallt hur man arbetar för att säkerställa en fortsatt god kvalité i samverkansarbetet. Syftet är att analysera vilka faktorer som gynnar eller hindrar samverkansarbetet.Detta görs utifrån teorier om samverkan och organisationsteori.

  Download full text (pdf)
  Samverkan
 • 441.
  Lundin, Frida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Söderberg, Tracey
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Vi kände oss förstådda och väl bemötta": En studie om bemötande inom familjerådgivning2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur besökare till familjerådgivning upplevt sig bemötta samt hur familjerådgivarna förhåller sig till professionellt bemötande. Frågeställningarna som behandlades var hur familjerådgivningens besökare beskriver det bemötande de fått, om bemötandet haft positiv inverkan på besökarnas relationsprocesser samt hur familjerådgivarna förhåller sig till professionellt bemötande vid olika former av samtal med besökare. Som tolkningsram valdes symbolisk interaktionism som med hjälp av begreppen kommunikation, bemötande och tolkningsföreträde belyser och analyserar bemötandets betydelse vid samspel mellan människor. Två metoder har använts för att finna svar på frågeställningar och syfte. Besökarnas upplevelser insamlades genom enkät med huvudsakligen kvalitativ ansats som sedan genom meningskategorisering sammanställdes. Avseende familjerådgivarna användes halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som sedan koncentrerades utan att ändra innebörd. Resultatet analyserades utifrån studiens frågeställningar med hjälp av begreppen i tolkningsramen, de slutsatser som drogs avseende besökarna till familjerådgivningen var att de upplevde sig förstådda, väl bemötta och att bemötandet har betydelse för framgång i relationsprocessen. Slutsatser som drogs angående familjerådgivarna var att kunskap, erfarenhet och förhållningssätt är hörnstenar och viktiga egenskaper vid professionellt bemötande. 

  Download full text (pdf)
  "Vi kände oss förstådda och väl bemötta"
 • 442.
  Lundkvist, Ida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Johansson, Felicia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "...man är mer ärlig i en privat krets än att skriva exakt allt man känner offentligt...": En kvalitativ studie om ungas reflektioner om att presentera sitt mående på sociala medier2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Almost all adolescents between the ages of 16 and 20 use social media daily. The overall purpose of the essay is to investigate adolescent's reflections on presenting their health on social media. More specifically, the purpose is to analyze and problematize adolescent's reflections on how the feeling is presented; in pictures or text, in private or public forums, of girls or guys as well as their reflections on expectations of feedback. Based on the purpose, four questions were formed to which the essay relates, and these are answered with qualitative approach and 10 semi-structured interviews in written form with girls and boys between 16-20 years.

  Symbolic interactionism and dramaturgical sociology are used as a theoretical framework of the study. The results show no clear result regarding how adolescents present their health through social media. Furthermore, the study's results show that greater risks for adolescents is a consequence of presenting bad health on social media. The results further show that it is a common phenomenon among adolescents to present health via image or writing on social media and the presentation differs between adolescents. The results also show that it differs to what is published in private and public forums as the private forum is not available to everyone in the public. In addition, results show that it seems to present greater risks for adolescents to present a bad health on social media because of the feedback they receive. Finally, results show that it seems more acceptable to write about health as a girl than as a guy on social media. The study shows that adolescent's presentations of their health through social media is a complex phenomenon that social workers need to be aware of and prepared to have conversations about with the adolescents.

 • 443.
  Lundqvist, Anna Kajsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Olsson, Björn
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "De vet vad de skall göra, det är mycket KASAM i ett stall": En kvalitativ studie om hästunderstödd aktivitet (HUA)2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur hästunderstödd aktivitet (HUA) kan vara till hjälp för personer med psykisk ohälsa. Vidare vill vi i studien ta redan på hur den hästunderstödda insatsen beskrivs, vilken betydelse hästen och stallet har, samt vilka förändringar de professionella kan se hos deltagarna som tar del av insatsen. Vi valde att söka svar på våra forskningsfrågor genom att använda semi-strukturerade intervjuer. Urvalet var målinriktat och fyra kvinnor som arbetar i en verksamhet där man bedriver HUA intervjuades. Verksamheten som studien utgår ifrån bygger på ett samarbete mellan kommun, region och en privat aktör. Syftet med verksamheten är att i kontakt med djur och natur skapa meningsfull sysselsättning och bedriva socialt behandlingsarbete för individer som ingår i gruppen unga vuxna med psykisk ohälsa. Resultatet visar att insatsen genomsyras av ett salutogent tänkande och förhållningssätt. Verksamheten fokuserar på det friska och erbjuder deltagarna möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker i en strukturerad och trygg miljö. Stallets struktur, hästens naturligt terapeutiska egenskaper och de verkliga arbetsuppgifterna bidrar till en känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Resultatet tyder också på att insatsen har haft en positiv effekt på deltagarna och deras livssituation. Slutsatsen av studien är att hästunderstödda aktiviteter kan vara till hjälp för människor med psykisk ohälsa då insatsen har en positiv inverkan på deras livssituation och ökar deras förutsättningar att gå vidare till annan sysselsättning. Vi kan se att samarbete mellan kommun, region och privat aktör är en framgångsfaktor och till hjälp för de personer som deltar i hästunderstödd aktivitet. Stallet och hästen bidrar med strukturerad och meningsfull sysselsättning där utveckling och lärande främjas.

 • 444.
  Lundqvist Larsson, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Brandqvist, Marie-louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Vi försöker stärka kvinnan": En kvalitativ studie om genusskapande och reproduktion i missbruksbehandling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera hur genus kan skapas och reproduceras mellan personal och kvinnliga klienter inom missbruksbehandling. Det är en kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Det var totalt fem informanter från två olika verksamheter. Våra teoretiska utgångspunkter är Symbolisk interaktionism och begreppet genus som förklaras utifrån ett flertal olika teoretiker.  Vårt resultat säger att genus reproduceras i vissa situationer men att det även sker ett flertal försök att förändra traditionella syner på kvinnlighet. Tillfällen när det sker en reproduktion av genus skedde bland annat när personalen uppmuntrar klienterna till matlagning som ett sätt för att bygga självförtroende på. Informanternas motsättning till den traditionella synen på kvinnlighet skedde till exempel när personalen försökte stötta klienterna till självständiga individer samt att ”äga sin kropp”. Den tidigare forskningen beskriver att det är en fortlöpande reproduktion av stereotypa bilder av kvinnlighet i missbruksbehandling. Med det sagt så kan vi säga att vårt forskningresultat delvis skiljer sig åt från den tidigare forskningen.   

 • 445.
  Lundén, Anton
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Andersen, Lina
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  ADHD-problematik hos barn: könsskillnader som påverkar livet2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: ADHD is a common diagnosis today, compared to 30 years ago. The rapid increase in the number of people diagnosed has raised questions about the legitimacy and function of the diagnosis. In recent years, researchers and media have focused more on the downside of the diagnosis, pointing out a gender imbalance with more boys than girls being diagnosed. This gender gap may cause problems, such as lack of healthcare. Aim: The aim of the study was to illustrate how gender differences could affect the possibility of care and support for children with ADHD-problematics. Method: A literature review was conducted in two large health and social care databases. These databases included nine articles that in someway touch on gender differences in children's ADHD. Once reviewed, the articles were grouped into two categories based on which areas they report being affected by gender in relation to ADHD. Results: The study showed that there are some differences in symptoms between the genders, that can affect the child’s mental health and social skills. Parents’ and teachers’ ability to identify ADHD in children, seems to be affected both by the gender of the child and of the informant. During the diagnostic process there were gender differences that may affect treatment and the number of healthcare visits, which could cause greater psychological distress in girls. Conclusion: The study showed that further research, together with a wider general understanding of the disorder, was needed to understand how gender affects ADHD. More light needed to be shed on these issues, so that children could get the right care. 

 • 446. Löfgren-Mårtenson, Lotta
  et al.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Del@ktig på internet: om internetanvändande bland unga med intellektuell funktionsnedsättning2016In: Socialt arbete och internet: att förstå och hantera sociala problem på nya arenor / [ed] Kristian Daneback & Emma Sorbring, Stockholm: Liber, 2016, 1, p. 47-59Chapter in book (Other academic)
 • 447.
  Lönn, Kajsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Malm, Emelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Jag har alltid sagt också i även när man jobbar i förskolorna att livet kommer aldrig bli så rättvist och så jämställt som när man är här...”: En kvalitativ studie om hur skolan arbetar kring begreppet genus2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur genus skapas och återskapas i skolvärlden. Vi har genom en kvalitativ metod utfört fem semistrukturerade intervjuer med lärare som arbetar på låg- och mellanstadieskolor. Vi har med användning av Hirdmans (1988) teori om genuskontraktet analyserat med hjälp av en tematisk analys, det empiriska materialet. Vi analyserade fram tre centrala teman som vi valde att kalla den egna ”genusregelboken”, att exponera det dold och den hierarkiska genusordningen. I studiens resultat- och analysdel går att läsa om att det är slumpen som avgör hur mycket genustänk och praktiska övningar som barnen får till sig beroende på vilken lärare de har. Det visade sig att det är lärarens engagemang och intresse för genus som styr det arbetet. Vidare kunde vi tolka att både lärare och elever ständigt skapar och upprätthåller de traditionella könsmönstren i form av beteenden bland barnen och hur lärare väljer att kategorisera barnen genom att tilldela en förväntad könsroll. Det sista temat vi skapade har sitt fokus i jämställdhet i skolan då samtliga lärare ansåg att genus handlar om flickor och pojkars lika rättigheter. De arbetar på flera olika sätt, med lekar och diskussioner för att problematisera de traditionella könsmönstren som finns. Trots skolans ständiga arbete med genus har vi i vår diskussion konstaterat att genus inte är något som en blir färdig med när en gått klart skolan, det är något som en har med sig hela livet och som en sedan kommer att föra vidare till den yngre generationen.

 • 448.
  Lönnqvist, Madeleine
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Svendsén, Emira
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Inte ett offentligt världsproblem”: en kvalitativ studie om ungdomars attityder till våld i ungas parrelationer2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka ungdomars attityder till olika former av våld i nära relationer bland unga och hur ungdomar anser att våldet kan förebyggas. Vidare var syftet att undersöka ungdomars attityder till att söka hjälp om man blir utsatt, respektive utövar våld i nära relation, samt vilka olika faktorer som kan försvåra att söka hjälp. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Data samlades in genom tre fokusgruppsintervjuer, totalt deltog 5 tjejer och 6 killar mellan 16 - 18 år. Tematisk analys användes för att analysera intervjuerna. Det empiriska materialet bearbetades vidare med stöd av teorierna utvecklingsekologi och våldets normaliseringsprocess samt begreppen stigma och normer, empirin relaterades även till tidigare forskning. Studiens resultat visar på att ungdomarna är medvetna om olika typer av våld och att de anser att alla typer av våld är lika allvarliga. De uttrycker även att våld har normaliserats bland ungdomar, genom memes och skämt på sociala medier. Olika typer av digitalt våld är det våld som nämns som mest förekommande bland unga. Studiens resultat visar även på att brist på kunskap om våld i nära relationer bland unga kan vara en orsak till att våld uppstår och även till att unga inte söker hjälp. Som förebyggande arbete visar resultatet på att undervisning om nära relationer med fokus på ungdomars relationer och vad som är våld efterfrågas bland unga. Resultatet visar även på att ungdomar föredrar att gå till vänner för stöd, men av rädsla för att bli dömd av omgivningen kan det vara ett alternativ att gå till en professionell med tystnadsplikt. Vidare framkom skam och brist på information om var man kan vända sig som anledningar till att inte söka hjälp. Genomgående visar studiens resultat att ungdomar behöver mer kunskap kring våld i nära ungdomsrelationer, både som en förebyggande åtgärd men också för att underlätta hjälpsökande. Denna studie bidrar med ytterligare kunskap kring hur ungdomar ser på våld i nära relationer och vilka hinder som ungdomar ser i hjälpsökande samt vad de anser är viktigt när det kommer till förebyggande arbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 449.
  Lööf, Jenny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Den goda viljan finns, men var är kunskapen om mobbning?2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie var att se mobbning ur lärarnas/skolpersonalens perspektiv. Jag ville se vilka krav som ställs på lärare/skolpersonal att hantera mobbning utifrån de nya lagkraven. Jag har också undersökt vilken utbildning som studenterna på lärarprogrammet får i ämnet mobbning och om de anser att den är tillräcklig. Jag har gjort en kvalitativ studie där jag har genomfört intervjuer med en utvald skolas mobbningsteam och deras mobbningsansvariga kurator. För att få insyn i lärarutbildningen har jag också genomfört intervjuer med läraren som ansvarar för mobbningskursen i lärarprogrammet, samt med studenter som studerar till lärare. Jag har i min studie valt att i analysen jämföra informanternas intervjusvar och redovisat skillnader och likheter med hjälp av olika teman som mobbning, utbildning, lagstiftning, yrkesroll med mera. Dessa har sedan kopplats samman med den teorin som nämns i arbetet. De resultat som jag kom fram till är att lärare och skolpersonal har höga krav på sig att kunna hantera mobbning utifrån de nya lagkraven. Tyvärr visar studien också att kunskapen om vilka lagstadgade skyldigheter de har är undermålig, trots detta har de ändå kunskap om vissa delar i lagstiftningen så som skadestånds möjligheter och likabehandlingsplaner. Lärarutbildningens fokus på mobbning har de senaste åren förändrats och blivit bättre än tidigare men ändå anser både studenter och deras lärare att utbildningen ännu inte är tillräcklig. Studien visar också på att samtliga intervjuade drivs av ”den goda viljan” att ta tag i och hantera mobbning när det uppstår, men de säger också att de vill och behöver ha mer kunskap om mobbning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 450.
  Lööv, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Noxfeld, Benjamin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ’’Sociala medier finns där och det är något vi måste förhålla oss till’’: En kvalitativ studie om hur HVB-personal förhåller sig till ungdomars utsatthet på sociala medier2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den digitala världen utgör idag en omfattande del av ungdomars liv. Forskning visar att ungdomars användande av sociala medier innefattar såväl risker som utsatthet. Tidigare forskning visar också att ungdomens bakomliggande problematik kan ha betydelse utifrån att bli utsatt för risker i användandet av sociala medier. Ungdomar med denna form av bakomliggande problematik är representerade på HVB-hem. Samtidigt finns det inga generella riktlinjer, policys eller metoder som Socialstyrelsen tillhandahåller för HVB-hem för att kunna möta ungdomars utsatthet på sociala medier. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser HVB-hems personal innehar i deras möte med de risker som rör ungdomars utsatthet på sociala medier samt vilka resurser personalgruppen önskar tillgång till.En kvalitativ ansats har tillämpats i studien där datainsamlingen har gjorts via semistrukturerade intervjuer med fem personal från olika HVB-hem. En tematisk analys har använts och det empiriska materialet har analyserats utifrån tidigare forskning och genom den utvecklingsekologiska systemteorin samt tekno-subsystemet. Resultatet beskriver HVB personalens erfarenheter om ungdomars utsatthet på sociala medier och hur det relateras till tidigare forskning. Resultatet visar också på hur personalens kunskap, förhållningssätt och verksamheternas strategier gentemot ungdomars utsatthet på sociala medier är integrerade inom respektive HVB-hem. 

6789101112 401 - 450 of 716
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf