Change search
Refine search result
6789101112 401 - 450 of 1022
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Filmarbetare: praktik och konstnärliga ambitioner2010In: Konst- och kultursektorn: ett pionjärområde för ett arbetsliv i omvandling / [ed] Flisbäck, Marita, Lund, Anna, Växjö: Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskaper , 2010, 1., no 04, p. 156-173Chapter in book (Other academic)
 • 402.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Kronogårdsprocessen: exempel på ett nytt sätt att lösa samhällsproblem?2004Report (Other academic)
 • 403.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Ta på dig mössan: om hur ungdomar förstår och förklarar förkylning2004Report (Other academic)
 • 404.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Kullgren, Carina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Högberg, Karin
  University West, School of Business, Economics and IT.
  Educating for a marked of masculinity: Higher education of film producers and the film industry2010In: GEA Interim Conference 2010: Gender and Education. Diversity of Voices, Barcelona 2010 04 08 - 2010 04 09 / [ed] Maria Rosa Valls Carol, Director of CREA, 2010Conference paper (Refereed)
 • 405.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Dialog och cogenerativt lärande som kompetensutvecklingsmöjlighet2012In: VILÄR-konferens, 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Andelen äldre i befolkningen ökar, vilket innebär en utmaning för olika aktörer när det gäller att kunna ge äldre vård och omsorg med hög kvalitet och med hänsyn tagen till skilda individuella sociala och kulturella behov. Allt fler hjälpbehövande personer i befolkningen, inom ramen för begränsade ekonomiska och personella resurser, är en utmaning samtidigt som kommande grupper av äldre förväntas ställa andra och alltmer individualiserade krav.

  Den personal som arbetar inom vård- och omsorgsarbete är främst kvinnor. De flesta är deltidsanställda med korta utbildningar. Vård- och omsorgsarbete innebär ofta ett fysiskt och psykiskt tungt arbete, vilket synliggörs i socialförsäkringsstatistik vad gäller korttids- som långtidsfrånvaro. Ett sätt att möta framtida omsorgsbehov och omsorgens arbetsvillkor är via utbildning och kompetensutveckling.

  Vilka kvaliteter och kompetenser är nödvändiga för att möta dagens och morgondagens äldregrupper? Hur ska utbildningskrav formuleras? Hur ska omsorgen utformas som arbetsplats och vilka kvaliteter bör omsorgsgivaren representera? Sådana frågor formuleras och besvaras ofta via utredningar iscensatta och genomförda av tjänstemän på centrala positioner. Vi har valt att sätta fokus på hur den personal som idag bedriver omsorgsarbete för äldre, resonerar om sina erfarenheter av arbetets kvaliteter och de möjligheter de kan se vad gäller att lära för omsorgsarbete som i arbetet.

  Vi har genomfört en pilotstudie i form av work shops med två grupper kvinnor anställda som undersköterskor och biträden. Syftet var att undersöka vård- och omsorgspersonals överväganden när det gäller förutsättningar för att arbeta heltid. Respondenterna har uttryckt hinder och möjligheter för heltidsarbete, utbildningsbehov och formulerat hur den goda arbetsplatsen bör utformas för att möjliggöra hög kvalitet.

  Vår slutsats är att det finns interna kompetensutvecklingsmöjligheter som kan formuleras som behov av dialog och cogenerativt lärande mellan vårdpersonal, arbetsgivare och utbildningsanordnare som sätt att möta utmaningen att ge god omsorgskvalitet och förbättrade arbetsvillkor.

 • 406.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Med hemtjänsten som medforskare2017In: Äldre i centrum, ISSN 1653-3585, no 2, p. 40-45Article in journal (Other academic)
 • 407.
  Herrman, Margaretha
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Äldreomsorgens nationella värdegrund: reflektioner över äldre brukares nöjdhet och hemtjänstens villkor2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport handlar om ett värdegrundsarbete och är ett resultat av ett utvecklingsarbete som bedrivits i samverkan mellan personal i ett hemtjänstdistrikt i Trollhättan och två forskare vid Högskolan Väst. Texten är,där inget annat anges, författad av undersköterskor och vårdbiträden, enskilt eller i grupp. Rapporten inleds med en bakgrund där hemtjänstpersonalen beskriver sitt arbete och hur det är organiserat. Därefter gör de en genomgång av den av Socialstyrelsen fastställda värdegrunden för äldreomsorg som visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund för en verksamhet. Denna del följs av personalens beskrivning av arbetsprocessen och om samtal om hur forskning går till, forskningsetik, intervjuer, analys och rapportskrivande. Det övergripande syftet med projektet som helhet är att ta tillvara brukares synpunkter och personalens kunskaper och erfarenheter för att utveckla och öka kvaliteten i hemtjänstarbetet. För att undersöka brukarnas uppfattning om värdegrundsarbetet har personalen intervjuat nitton av sina brukare. Resultatet av brukarnas synpunkter redovisas tillsammans med respektive värdegrundsbegrepp. För att ge en inblick i hemtjänstens komplexa arbete har personalen också skrivit ett antal korta berättelser. Dessa illustrerar vardagliga situationer och personalens reflektioner över relationer och arbetsinnehåll. Rapporten avslutas med forskarnas tankar om processarbetet. Rapporten vänder sig till politiker,brukare, tjänstemän, närstående, chefer, intresserade av vård- och omsorgsyrken och personal inom olika verksamheter för att de ska få en insyn ihemtjänstarbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 408.
  Hjalmarsson, Marie
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Hemtjänstarbete: en balans mellan lojaliteter2011In: Arbetets marknad: arbetsmarknadens nya organisering / [ed] Garsten, Christina, Lindvert, Jessica, Thedvall, Renita, Malmö: Liber, 2011, 1, p. 172-192Chapter in book (Other academic)
 • 409.
  Hjorth, Erika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Utbildning och kompetens inom funktionshinderomsorgen: En jämförande studie av chefers och baspersonals reflektioner kring kompetens och utbildning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to describe, compare, and analyze how managers and basic staff in disability care reflects on education and competence in the organization and from an organizational context explain how the professionalization efforts can be understood at different levels of disability care. Highlighting these questions can stimulate discussion within this field when it comes to the evaluation of competence and skills of staff working with people with various disabilities, which is also sought after in society even more today. The study is qualitative and the result is based on five semi-structured interviews with managers and basic staff in disability care. The interview questions were categorized according to the concepts that are central in this essay: competence, training, professionalism and organization.

  The results show that there is some doubt about what a higher competence of personnel in direct contact with the users would mean. Among the basic staff uncertainty seems to be highest. Three different ways of relating to education and competence issues in the organization emerges: advocates of formal knowledge, advocate of practical knowledge and advocate of dialectical knowledge. The study shows some differences among managers and basic staffs attitude where basic staff seem to evaluate the practical knowledge, or dialectical, to a greater extent, while the managers seem to appreciate the theoretical knowledge to a greater extent.

   

  Download full text (pdf)
  Kompetens inom funktionshinderomsorgen
 • 410.
  Hogmalm, Elin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Johnson, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Det är en regnbåge av olika utmaningar kopplat till sekretess: En kvalitativ studie om hur sekretesslagstiftningen hindrar eller möjliggör samverkan mellan polismyndigheten och den kommunala socialtjänsten, i ärenden där unga pojkar befinner sig i riskzonen för att hamna i kriminalitet2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungdomsbrottsligheten i Sverige har sedan 1900-talet benämnts som ett samhällsproblem. För att hindra brottsutvecklingen och förebygga ungdomsbrottslighet finns indikation på att samverkan mellan polisen och socialtjänsten är nödvändig. Sekretesslagstiftningen har lyfts fram som en begränsande faktor avseende samverkan och anses som ett hinder i det brottsförebyggande arbetet. Syftet med studien var därav att undersöka utifrån polis- och socialtjänstemäns perspektiv, om det föreligger hinder eller möjligheter med beaktan av sekretesslagstiftningen, i samverkansarbetet mellan polismyndigheten och den kommunala socialtjänsten, i ärenden där unga pojkar befinner sig i riskzonen för att hamna i kriminalitet. Studien utformades utifrån en kvalitativ ansats, där sju semistrukturerade intervjuer genomfördes digitalt via Teams och Zoom. Studiens urval bestod av tre socialtjänstemän och fyra poliseri olika åldrar, kön och arbetslivserfarenheter. Studiens empiri analyserades med en tematisk analys med utgångspunkt från Berth Danermarks samverkansteori.Studiens resultat visade att det fanns flertal hindrande faktorer för att samverkan mellan polisen och socialtjänstemännen ska ha en god funktionalitet och attsamverkans funktion skiljer sig från kommun till kommun. Polis- och socialtjänstemän hade skilda uppfattningar om sekretesslagstiftningens funktion, där polisen och socialtjänsten hade olika åsikter om hur informationsdelning ska genomföras mellan myndigheterna. Slutsatserna som drogs var att det råder samverkanssvårigheter mellan polis- och socialtjänstemän och att det råder okunskap och oförståelse för varandras professionsutövande, samt om hur sekretesslagstiftningen ska användas i enskilda fall. Socialt- och socialpedagogiskt arbete står ständigt inför utmaningar i klientnära relationer. Författarna intention var att framhäva komplexiteten och öka förståelsen kring hur sekretesslagstiftningen kan möjliggöra eller komplicera samverkansarbete mellan myndigheterna i brottsförebyggande arbete. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 411.
  Holm Emriksson, Helena
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Tausson, Charlotta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Det är inte alltid att magkänslan och regelverket hänger samman: En kvalitativ studie om socialsekreterarens bedömning av ett tillräckligt bra föräldraskap.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social Services is the section of society that has main responsibility for making sure children's needs of protection and the family's need of support are seen and met. Research shows that there is a dilemma in the assessment of what can be counted as children's acceptable or unacceptable home situation, but also to some extent there is disagreement between socialworkers about where boundaries for what acceptable parenting is lie. This may constitute a risk detrimental to the child's development and health partly due to which social worker carries out the investigation. In view of the problem area illustrated above, it is important to draw attention to the thoughts of the social worker when assessing adequately good parenthood and where boundaries lie for acceptable parental behaviour. To attain a deeper understanding of how social workers interpret and reason about adequately good parenthood, a qualitative approach with semistructured interviews was used. The study's theoretical reference is based on the object relations theory, Donald W Winnicotts concept 'Good Enough', Kari Killéns definition of parental ability and the concept Phronesis. The information data was coded, categorised,themed and analysed by using the above mentioned theoretical perspectives and earlier research on the subject. Results show that social workers thoughts on adequately good parenting partly are in line with earlier research. They consider that assessments are complex, basing them on knowledge,personal points of reference and regulatory framework. Social workers view parents' ability to maintain continuity and stability over time as an important aspect in making assessments, and also being emotionally available for their child. Other important aspects are parents' ability to put their child's needs before their own and to recognise their own limitations. The ability to have insight permeates all aspects of parenthood.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 412.
  Holm, Susanne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ett steg framåt: Om betydelsen av arbetslivsinriktade projekt för människor med utomnordisk bakgrund2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 413.
  Holm, Susanne
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Henriksen, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Beckman, Anita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Här är ganska nice, men...": Ungdomars tankar om Västervik och om vad som är viktigt i livet2019Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 414.
  Holmberg-Hansson, Jorunn
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Att växa upp utanför sitt hemland: Ett tvärkulturellt perspektiv avseende risk och resiliens hos ungdomar som rör sig över nationsgränser2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study explores whether the impact of moving away from one's home country, from one's extended family and social networks would increase adolescents' risk of developing internalizing and/or externalizing behavioral problems, compared to adolescents remaining in their home- and country environment. Moreover, the effects of adolescents spending major parts of their formative years in a cross-cultural environment, and whether the challenges and changes this lifestyle encompasses will make these adolescents more resilient or not, compared to their non-cross-cultural counterparts is explored. Lastly, the study establishes whether there are contextual similarities or differences among the various groups of these adolescents, based on the reason behind them leaving their home country, i.e. expatriate or refugee reasons. Furthermore, the study examines to what extent these similarities or differences help explain the levels of resilience among the participating adolescents. Results from initial analyzes indicate that young people from the two international groups are significantly more resilient than peers who do not leave their country of origin. Implications of found results are further discussed.

 • 415.
  Holmdahl, Evelina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Berglund, Julia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Kan en kram vara kränkande?: en kvantitativ studie kring sexuella trakasserier mellan elever i gymnasiet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier visar att sexuella trakasserier är ett vanligt förekommande problem, där så många som en tredjedel av eleverna på gymnasiet blivit utsatta för sexuella trakasserier det senaste året. Tjejer är också mer utsatta än killar. Trots att det finns lagar och styrdokument kring sexuella trakasserier som ska vägleda personal och skydda elever i skolan är detta ett problem som enligt forskning är lika utbrett nu som tidigare. Bland ungdomar finns en okunskap kring vad sexuella trakasserier innebär, vilket resulterar i att både den utsatte och förövaren inte alltid är medvetna om att handlingen är ett lagbrott. Därmed anmäls inte heller handlingen.

  Denna studie syftar till att undersöka elevers förståelse och erfarenhet kring sexuella trakasserier, där utgångspunkten är socialkonstruktivismen. Genus, könsroller, normer, sexualitet och sexism är centrala begrepp. Fokus har lagts vid att studera könsskillnader. Studien har genomförts med kvantitativ ansats med enkät som metod. Deltagarna var 110 elever som studerade vid ett gymnasium i Västsverige. Resultatet i studien visade att både förståelsen och erfarenheten kring sexuella trakasserier bland eleverna var låg. Många elever hade dock erfarenhet av verbala sexuella trakasserier. I resultatet framkom även att tjejer hade mer erfarenhet och en större förståelse för sexuella trakasserier än killar.

 • 416.
  Holmen, Ann-Mari
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Maria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Från anknytning till relation: En studie om behandlingspersonalens upplevelser av behandlingsrelationernas betydelse2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study has been to investigate how working professionals experience the therapeutic relation, the meaning of trust and the cooperation between them and the adolescents at a SiS-institution. The questions that the study is concentrated on are the following:

  •  How does the professionals create a therapeutic relation to the adolescents at the SiS-institution?
  •  To what extent is the therapeutic relation meaningful between the professionals and the adolescents at the SiS-institution?

  In our study we used a qualitative approach with semi structured interviews performed with six of the staff members working at one SiS-institution located in western Sweden. The essay is based on John Bowlby’s attachment theory and Trondman’s concept relational capital and the asymmetric responsibility logic.

  Research shows the importance of the therapeutic relations in working with treatment at a SiS-institution. The respondents in the interviews sees creating relations with the adolescents as the most important aspect of their work with them. The adolescents that are staying at the SiS-institution have complex attachment patterns to adults. To re-create bearing relations the professionals have to put the adolescent’s needs in focus and assume adult responsibility. Empirics shows that the professionals have an important role to accept as contact person since they could be the first trustworthy connection in one adolescent’s life.

 • 417.
  Holmstedt, Karin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Lövenås Anteskog, Matilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Jag är en fantastisk människa!: En grupp ungdomars erfarenheter av tvångsvård och dess påverkan på självbilden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish society carries out and places around 1,000 young people in locked institutions each year. The majority of these are taken care of and placed under LVU paragraph 3, they are living a destructive life at risk for their own health and development. The average age of these young people is 16 years. At the same age, a crucial part of the creation of young people's self-image is taking place. It has been important to draw attention to these young people's stories and experiences with the above problem area as a background.

  The study aims at finding out how these processes are affected by locked institutional care.

  A qualitative approach with semistructured interviews has been used to gain a deeper understanding of these young people's experiences. The theoretical assumption of the study is based on symbolic interactionism, which means that the identity and self are created in interaction with other people. The idea was to see how the relationships they had before the placement and how the relationships they created with staff and the other youths at the institution effected how young people looked at themselves. We have conducted interviews with four boys who previously lived in locked institutions to get a sense of their experiences. The empirical material has then been coded, thematized, summarized and analyzed on the basis of the above-mentioned theory and previous research on the area.

  The result shows the importance of participation during treatment and the importance of good relationships with the staff. The time spent at the institution has functioned as an isolation of their past lives but has not significantly affected the creation of self-image. It's important that young people receive proper support in that process because it can affect their future choices of life and view on themselves.

 • 418.
  Hopovac, Jasminka
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Strand, Aureliana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  “Samverkan är ju både det mest effektiva man kan göra men också bland det svåraste man kan göra”: Samverkan kring barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa - professionellas ansvar2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Reports from the National Board of Health and Welfare and studies published by the Public Health Authority shows that mental illness at children and young people in Sweden has increased sharply since the middle of 1980s. The purpose of this study is to examine how collaboration in the municipality of Värnamo looks like between the school, the social service and child and adolescent psychiatry for pupils at the upper secondary school who suffer from mental illness. The study is a qualitative study that investigates how collaboration works between the school and the social service in the municipality of Värnamo. The selection of the informants was made on the basis of professional experience or their involvement in collaboration around children and young people suffering from mental illness. The empirical data is based on three structured interviews with two representatives from the student health and one representative from the social service. The interviews have been coded and thematised in order to be analyzed on the basis of the collaborative theory. The result shows that communication is one of the most important part for collaboration to work and that collaboration is usually based on personal knowledge. Furthermore, it appears that laws and regulations need to be renewed and clarified in order to facilitate collaboration for everyone involved. Further, the result shows that the child perspective is taken into account to a certain extent, but that professionals need to be better at seeing and hearing the child from a holistic perspective.

 • 419.
  Hult, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Samuelsson, Madeleine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "De får det att låta fruktansvärt rosenrött": En studie om familjehemsföräldrars upplevelser av kontakten med socialtjänsten2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to the Swedish law, föräldrabalken, (FB, SFS 1949:381, Kap. 6, 1 §) every child has the right to care, safety and a good upbringing. It’s mainly the child’s guardians who have the primary duty to fulfill these needs but if they are unable to do so then the social service com-mittee has according to the Social Services Act (SoL, SFS 2001:453) a particularly duty to fulfill these needs for children and young adults. If or when a child for various reasons cannot con-tinue to stay with his or her parents then the social service committee has the option of placing the child in foster care. The meaning of foster care according to SoL (SFS 2001:453), Kap. 3 2 §, is a home which is assigned by the social service committee to care for a child or a young adults needs, safety and upbringing doesn’t do this as a line of work. The purpose of our thesis is to study how the foster parents, within the frames of their assignment, experience the contact with the social services. We have chosen to use a phenomenological perspective as a point of view in our thesis. Phenomenology is a philosophical orientation that explores the question of how an individual creates meaning in their own life world. Furthermore we have chosen a qualitative approach with interviews as our main tool. We saw this as an advantage since we during the interviews could choose to further explore, and gain a deeper understanding of, the interviewed persons own experiences and viewpoints. The qualitative interview gave us the possibility to focus on whatever the interviewed person experienced as relevant and important to them (Bryman, 2001).

  The analysis revealed that the foster parents were of the opinion that they received to little information, or faulty information, about the child prior to the start of the assignment. The foster parents also experienced differences in the communication with the social services depending on the individual social worker who represented the social services. It was also clear that the treatment and the support received from the social worker were highly relevant to how suc-cessful the assignment was. The foster parents expressed that the support from the social service was insufficient and asked for more education, guidance and a number to call to for immediate counseling outside office hours

 • 420.
  Hultengren, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Lindström, Rebecka
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ingen reser utan väska: En studie omvalidering i samband med en företagsnedläggelse2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In December 2011 Saab Automobile goes bankrupt and many lost their employment. Both governmental and EU-funded capitals were invested in measures to prevent those affected from facing long-term unemployment. As a part of this investment the former employees of Saab was offered to have their competencies validated to a grade equal to a high school-diploma. The validation was a sort of RPL-process (Recognition Of Prior Learning). This process is called ‘validering’ (validation) in Swedish.

  RPL is known to be able to increase a person’s possibility to a new employment. It is also known to be able to recognize an individual’s knowledge and competencies.

  The purpose of this study is to describe and analyze the RPL and to understand this from a recognition perspective. This was studied by taking part of stories both from personnel and by participants. By getting the former employees' views on what RPL meant to them, the study hoped to answer on what level RPL was able to give them recognition. The study shows that the RPL have given some individual profits and thereby recognition on the individual level. The former Saab employees had not much use for the grade that the RPL gave them therefore it has not led to any recognition on either group- or community level

 • 421.
  Humer, Alois
  et al.
  University of Vienna, Austria.
  Rauhut, Daniel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Marques da Costa, Nuno
  University of Lisbon, Portugal.
  European Types of Political and Territorial Organisation of Social Services of General Interest2013In: Romanian Journal of Regional Science, E-ISSN 1843-8520, Vol. 7, no special issue, p. 142-164Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is commonly understood across Europe that the provision of Social Services of General Interest (SSGI) is important. Several official documents guarantee every EU citizen access to, and the availability of, SSGI. Nevertheless, when it comes to producing, financing, administrating and territorially organising SSGI, the approaches and practices used across the various European states differ significantly while often mirroring the functioning of the social welfare and national administrative planning systems that prevail on the ground. The purpose of this paper is to present a systematic analysis of how European states (the EU 27 plus Croatia and the EFTA countries of Iceland, Norway and Switzerland) cope with the organisation of SSGI in the fields of education, care, labour market, social housing and insurance schemes. Outlining the similarities and differences of the various national approaches leads to the creation of a European typology of SSGI organisation. This typology will then be compared to existing typologies and classifications of social welfare and spatial planning systems.

 • 422.
  Hurtig, Andrea
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Let´s get one thing straight, I´m not": A qualitative study about the human rights violations against the LGBTI community and how social workers can support the mobilization that is taking place within social movements that are fighting for their rights.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background People who identify as LGBTI are today facing discrimination and human rights violations around the world. In Namibia there is a need for documentation of the violations the community are experiencing. This to be able to put pressure on the government to take the necessary steps to ensure the community equal rights in society. Previous research show that the social work profession is lacking in knowledge about LGBTI issues, which consequentially leads to low expectations from the LGBTI community on the social care service system. The LGBTI movement and the mobilization and resistance that are grown within the movement are important for the individual person, as well as for the overall community in the fight to gain equal rights. Purpose The purpose of this thesis is to increase the knowledge of the human rights violations that the LGBTI community is facing in Namibia and how social workers can support the mobilization that is taking place within social movements that are fighting for their rights. Method I used a qualitative approach where I conducted semi-structured in-depth individual interviews to gather people who identify as LGBTI and get their own understanding and thoughts on the subject. I used the Queer theory, but also previous research to analyse the collected data of the respondents. Result People who identify as LGBTI face human rights violations on different levels of society, but it differs for every individual person depending on where you live, what gender or sexuality you define yourself as, what ethnical group you belong to and the family structures. The biggest human right violation that the community is facing is the discrimination they experience when seeking access to different services, this due to the fact that the service providers, including social workers, are letting the heteronormative discourse interfere in the meeting with the client. The movement today is stagnant and distorted, and for the mobilization to become stronger and for the movement to create a stronger and common voice there is a need for education and an understanding between the different identities that exist within the spectrum of the LGBTI community. The social workers can help strengthen the community and the mobilization by offering psychosocial support for the individual person, but also to be an enabler, an educator and an advocator of human rights for the community. However, for the social worker to not do more harm than good, it is necessary for the social work profession to become more LGBTQ sensitive.

 • 423.
  Hwang, Philip
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Fatherhood: Organizational Change and Gender Equity2016Conference paper (Other academic)
 • 424.
  Hwang, Philip
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Framing Childhood: Century of the Child2017Conference paper (Other academic)
 • 425.
  Hwang, Philip
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Frisén, Ann
  Göteborgs universitet.
  Barns psykologiska utveckling: från nyfödd till skola2017In: Förskolan och barns utveckling: Grundbok för förskollärare / [ed] Pramling, N., Lindgren, A-L.& Säljö, R., Malmö: Gleerups , 2017, p. 75-90Chapter in book (Other academic)
 • 426.
  Hwang, Philip
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Wängqvist, Maria
  Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen.
  Ungdomar och unga vuxnas identitetsskapande i relation till familjen2014In: Att förstå ungdomars identitetsskapande: en inspirations- och metodbok / [ed] Sorbring, E., Andersson, Å. & Molin, M., Stockholm: Liber, 2014, 1, p. 20-42Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet beskrivs familjen som kontext och dess betydelse under ungdomsperioden, men också efter det att individen som ung vuxen flyttat hemifrån.

 • 427.
  Hybbinette, Anders
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Andersson, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialt arbete och våldsbejakande extremism i förhållande till unga och unga vuxna: ”det kan se ut som att det är GAIS mot Blåvitt fast skrapar du på ytan så är det kanske egentligen AFA mot nazistiska…”2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier visar att våldsbejakande extremism (VBE) är ett samhällsaktuellt område. Socialtjänstens uppdrag är att bedriva ett förebyggande arbete för att främja ungas utveckling och välmående. Studiens syfte är att undersöka socialarbetares uppfattningar om socialtjänstens arbete med våldbejakande extremism i förhållande till unga/unga vuxna. Frågeställningarna utgår från tre huvudteman: förbyggande strategier, kunskap och metoder samt etiska dilemman som socialarbetaren kan ställas inför i arbetet med unga/unga vuxna inom VBE-miljö. I studien intervjuades sex informanter, alla med en akademisk utbildning och mer än tio års erfarenhet av socialt arbete. Med socialt arbete menas att informanterna arbetar utifrån socialtjänstens ansvarsområde och anställda på olika positioner inom kommunen. Samtliga informanter har erfarenhet av arbete med unga/unga vuxna inom området våldsbejakande extremism. I studiens kvalitativa metod genomfördes sex semistrukturerade intervjuer och den insamlade empirin analyserades med hjälp av en tematisk analysmetod. Med stöd av teoretiska begrepp hämtat från preventionsteorier samt teoretiskt begrepp om etiska dilemman i det sociala arbetet analyserades resultatet. Studiens resultat visar att det krävs kunskaper i socialt arbete med unga/unga vuxna men att det även krävs kunskaper om VBE-miljöer och det behövs en samsyn inom arbetet med VBE på nationell och lokal nivå. Resultatet visar på upplevda etiska svårigheter både från ett demokratiskt, professionellt och privat perspektiv i arbetet med unga/unga vuxna inom en VBE-miljö. Slutligen visar studien att tydliga riktlinjer i arbetet med VBE på en nationell nivå kan skapa förutsättningar även på en lokal nivå, genom att intensifiera arbetet med att förhindra att unga/unga vuxna söker sig till våldsbejakande extremism.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 428.
  Högemark, Johanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Det är typ ett kodspråk: en kvalitativ studie om personals arbete för att möjliggöra delaktighet, när individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar flyttar till gruppboende eller påbörjar boendestöd2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en relativt ny målgrupp, vilket gör det angeläget att undersöka hur de bäst får stöd. Gruppboende och boendestöd är två vanliga stödformer för denna målgrupp. I de lagstiftningar vilka stödformerna befinner sig, kan delaktighet skönjas som ett betydelsefullt begrepp. Att påbörja någon form av stöd kan innebära en stor förändring, det är därför viktigt att uppmärksamma hur detta kan göras på ett bra sätt. Syfte: Studiens syfte har varit att med utgångspunkt hos personal, undersöka och analysera hur insatsen planeras och genomförs i praktiken när en individ med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning flyttar till gruppboende eller påbörjar boendestöd. Vidare att undersöka och analysera personals medvetenhet om att skapa förutsättningar för dessa individers delaktighet i insatsens inledande skede, samt vilka utmaningar som finns i det arbetet. Metod: Studien har haft en kvalitativ ansats. Datainsamlingen har skett genom fokusgruppsintervjuer, med tre personalgrupper som arbetar med boendestöd eller på gruppboende. Materialet har analyserats dels genom en empirikopplad analys. Dels genom en teorikopplad analys, där en teori om begreppet delaktighet har använts.

  Resultat: Resultatet visar att processen när målgruppen flyttar till gruppboende eller påbörjar boendestöd i de flesta fall utgår ifrån en planering. Där den relation som byggs upp mellan individen och personalen är avgörande för hur stödet ska bli. Resultatet visar också att begreppet delaktighet är en betydande del i personalgruppernas arbete med målgruppen. Delaktighet framträder genom analysen på flera olika sätt, men främst genom att individernas självbestämmande betonas. Det är av stor vikt att starten och planeringen av insatsen utgår ifrån vad individen själv vill. Vidare syns också att personalen genom sitt agerande kan ge olika förutsättningar för delaktighet. Utmaningar i det delaktighetsfrämjande arbetet i insatsernas inledande skede kan skönjas främst genom hinder omgivningen skapar för delaktighet men också genom hinder i organisationen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 429.
  Icenogle, Grace
  et al.
  Temple University.
  Steinberg, Laurence
  Temple University and King Abdulaziz University.
  Olino, Thomas.M.
  Temple University.
  Shulman, Elizabeth.P.
  Brock University.
  Chein, Jason
  Temple University.
  Alampay, Liane P.
  Ateneo de Manila University.
  Al-Hassan, Suha.M.
  Hashemite University.
  Takash, Hanan S.
  Hashemite University.
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples.
  Chang, Lei
  University of Macau.
  Chaudhary, Nandita
  University of Delhi.
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University.
  Fanti, Kostas A.
  University of Cyprus.
  Lansford, Jennifer .E
  Duke University.
  Malone, Patrick S.
  Duke University.
  Oburu, Paul
  Maseno University.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University.
  Uribe Tirado, Liliana M.
  Universidad San Buenaventura.
  Puberty Predicts Approach But Not Avoidance on the Iowa Gambling Task in a Multinational Sample2017In: Child Development, ISSN 0009-3920, E-ISSN 1467-8624, Vol. 88, no 5, p. 598-1614Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  According to the dual systems model of adolescent risk taking, sensation seeking and impulse control follow different developmental trajectories across adolescence and are governed by two different brain systems. The authors tested whether different underlying processes also drive age differences in reward approach and cost avoidance. Using a modified Iowa Gambling Task in a multinational, cross-sectional sample of 3,234 adolescents (ages 9-17; M = 12.87, SD = 2.36), pubertal maturation, but not age, predicted reward approach, mediated through higher sensation seeking. In contrast, age, but not pubertal maturation, predicted increased cost avoidance, mediated through greater impulse control. These findings add to evidence that adolescent behavior is best understood as the product of two interacting, but independently developing, brain systems. © 2016 The Society for Research in Child Development, Inc.

 • 430.
  Inal, Tuba
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  The (re)production of a rape culture through film: Turkish cinema's love affair with rape2017In: Continuum. Journal of Media and Cultural Studies, ISSN 1030-4312, E-ISSN 1469-3666, Vol. 31, no 6, p. 802-819Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sexual violence is a pervasive problem that continues to affect many women’s lives around the world. The cultural environment enables the continued perpetration of these crimes and the (re)production of these cultural environments as well as their subjects through visual arts, particularly cinema. In this article, the mutually constitutive relationship between the rape culture in Turkey and Turkish cinema, with its particular themes and characters, is explored and described in order to shed light upon the social setting that both produces and consumes the rape-themed movies while normalizing and allowing rape.

 • 431.
  Incegül, Can
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Skolresultat börjar utanför skolan2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: It is a common perception that school alone can change children’s’ negative developmental trajectories. It is a teacher’s job to shape successful individuals. But the body of available research is clear about the impossibility of what is demanded by society. It is very difficult to change behaviors and attitudes regarding school, that already has set mentally. Despite the lack of possibility to do so, schools keep trying to find remedies to problems thatstem from home environments. The author’s perception is that teachers, on the other end, find it increasingly difficult and almost forbidden to talk about children’s’ social worries, that stem from home and family. The aim of the study is in part to examine how parents and social contexts affect school results of children and young people, and in part to create discussion about identified affecting factors. Method: Literature review. A wide search of related and peer reviewed research articles was conducted, followed by a thematic analysis. The analysis of 61 articles resulted in the following themes: parental participation, positive and negative influence, attitudes, parenting styles, cultures, and social context. The result of the study is interpreted through the outlined themes: When influences on children are positive, their school results also tend to be positive, and vice versa. Conclusion: Parents, cultures, and social context have a crucial influence on children’s and young people’s studies and school results. Yet society and school personnel face a perceived reluctance in talking and discussingthese issues. Negative influences concerning school and education in social contexts of children, is a subject that often is felt not appropriate, or even forbidden, to bring up in conversation. This notion is further discernible in the lack of research being directed towards the topic. To better understand the mechanisms and effects of negative influence in culturesand social contexts, and by parents, research needs to find a specific focus in this subject. Because, when dialogue regarding difficult topics is avoided, children and young people suffer effects that possibly could be remedied.

 • 432. Ineland, Jens
  et al.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sauer, Lennart
  Discursive tensions in late modern society: on education and work for people with intellectual disabilities2015In: European Journal of Social Education, ISSN 1810-4789, Vol. 26/27, p. 118-136Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article problematizes the way late modern society has contributed to discursive tensions in the welfare state services for people with intellectual disabilities in Sweden. We illustrate how disability practices, such as educational systems and work-life arrangements for people with intellectual disabilities, are characterized by an institutional ambiguity following the institutional logic of the welfare state. By relating to a broader societal perspective, it is argued that the choices of lifestyle among young people with intellectual disabilities are closely linked to the notion of late modern society and its demands for flexibility and constant re-creation of identities. This paradox highlights a challenge for special programme schools as well as disability care organizations, since the dual identity of belonging to both the client category and to an identity constructed through belonging to the civil society characterizes the young generation of persons with intellectual disabilities. 

 • 433.
  Ineland, Jens
  et al.
  Department of Education, Umeå University, Umeå.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sauer, Lennart
  Department of Social Work, Umeå University, Umeå.
  Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd2019 (ed. 3)Book (Other academic)
 • 434.
  Ineland, Jens
  et al.
  Umeå universitet.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Sauer, Lennart
  Umeå universitet.
  Normalitet och identitet i det senmoderna: om personer med intellektuella funktionshinder i relation till utbildning och arbete2013In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, no 1, p. 53-70Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln diskuterar och problematiserar de erfarenheter som unga vuxna personer med intellektuella funktionshinder ger uttryck för i relation till en organisatorisk och samhällelig kontext. En utgångspunkt i artikeln är spänningsförhållandet mellan funktionshinderpolitikens institutionella logik och de idéer, identiteter och föreställningar om framtiden som kommer till uttryck hos unga vuxna personer med intellektuella funktionshinder. Vi relaterar till ett bredare samhällsperspektiv och argumenterar för att nya livsstilsanspråk är nära förknippade med föreställningen om det senmoderna samhället och dess ökade krav på flexibilitet och ständigt återskapande av identiteter.

 • 435. Ineland, Jens
  et al.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Sauer, Lennart
  Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd2013 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  1. Framväxten av en politik kring funktionshinder --

  2. Välfärdsarbetets organisatoriska villkor --

  3. Teoretiska perspektiv på utvecklingsstörning --

  4. Skola och utbildning --

  5. Arbetsliv och sysselsättning --

  6. Familjeliv och föräldraskap --

  7. Boende och fritid --

  8. Internet och sociala medier --

  9. Utvecklingsstörning och hälsa --

  10. Bemötandets etik i arbete med personer med utvecklingsstörning --

  11. Framtida utmaningar 

 • 436. Ineland, Jens
  et al.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Sauer, Lennart
  Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd2009 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 437.
  Ingelgård, Anders
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Bohlin, Margareta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Ungvux-Centralen: Åmåls Kommun I Samarbete Med Vgr Och Samordningsförbundet2018Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 438.
  Isaksson, Charlotta
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change.
  Anchoring energy efficiency information in households’ everyday projects: peoples’ understanding of renewable heating systems2015In: Energy Efficiency, ISSN 1570-646X, E-ISSN 1570-6478, Vol. 8, no 2, p. 353-364Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article claims that the contents of energy conservation information policy instruments must be better adapted to household members’ everyday life experiences in order to capture their interest and transform information into action. The article elaborates on how to ground energy policy information in the everyday doings and strivings of households. Using two time-geographical concepts, i.e. activity and project, we investigate how people understand and define their energy-related activities as parts of overarching everyday projects with a focus on the constraints on energy conservation. The analysis is empirically based on interview data from a case study of households’ use of renewable heating technologies. The results illustrate how peoples’ heating activities are related to everyday projects such as reducing environmental impact, comfort for a convenient daily life, the household budget balance, learning about and/or maintaining home technologies and hobbies. One conclusion is that information instruments focusing solely on one or two such projects might hamper the translation from information to action and also limit the number of people interested in or able to access the information. Another conclusion is that the growing use of energy efficient technologies might influence new habits and perceptions of the everyday use of energy, making common economic motives for saving energy less useful. Anchoring energy-related information and support in the everyday activities and projects of households would facilitate the translation process. If this is achieved, information could prove a useful instrument in the broader reorganization of societal institutions in a sustainable direction.

 • 439.
  Ivarson, Alexandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Olsson, Maria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Som en fisk i strömmen: en studie om unga killars upplevelser av manliga ideal.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  That the media have a great influence in most people's life isn't strange considering its accessibility. That many youths experience pressure to look in a certain way is neither anything new. Yet, research shows that media's impact on young people is relatively small and only limited to those who already have a dissatisfaction with their body and their appearance. This is what we wanted to investigate further and have therefore asked ourselves following questions: What are young boys views on body and appearance on the basis of the male ideals conveyed by the media? How do these ideals look? Do they do something with their bodies and their appearance to look like the male ideals? And if so, what do they do? Do they experience that the male ideals affect their view of the body and the appearance? These are the questions we, with our study, attempt to answer.

  The purpose of the study was to examine how young boys in high school experience the male ideals conveyed through the media, based on the body and appearance, and if they are affected by them. We also wanted to create understanding of how the ideals look like today and whether and if so, what these boys do with their looks and their bodies to look like the ideals. The theoretical perspective we have had in our study is a social constructivist perspective and the concepts we chose to proceed from were masculinity and body. Masculinity based on hegemonic masculinity and body in relation to masculinity is the focus we have had about the concepts.

  The empirical data was collected through two focus group interviews, with three participating boys in each group, meaning six informants. Based on our collected data, we used the analytical method IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) and followed the steps that comprises the method.

  The conclusions that we made was that boys look at the ideals in different ways, neither there is a dominating ideal and other ideals with different styles or that there are different types of ideals. How you look at ideals and how you are affected by them, they consider as individual.

  Another result that our study shows is that the entire "picture" is important, it's not enough to have a certain body if you are missing the right posture and it doesn't work to dress up in a costume if you can't wear it up. A further result in our study shows that boys experience pressure to look in a certain way and that they compare their appearance to their environment and to the media. Most of the informants understand that people can feel bad about that the media is conveying an ideal that's very hard to live up to and therefore it's harder for them to be satisfied with their bodies and appearance.

 • 440.
  Ivarsson, Elisa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Sambandet mellan upplevd ensamhet och självskattad social hierarki2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Att uppleva sig ensam och att ha låg social status och ett fattigt socialt nätverk är båda förknippat med sämre hälsa. Någon forskning på hur ensamhet och social hierarki samverkar i en rikstäckande population har inte studerats i Sverige.

  Material och metod. Cirka 3000 personer från hela Sverige har slumpmässigt valts ut till undersökningen. Det är Sociologiska institutionen vid Umeå universitet som står för undersökningen och Sifo som samlar in uppgifterna. Det var totalt 1090 respondenter som hade svarat på frågorna. Multipel regressionsanalys med 5000 bootstrap iterationer användes för att studera denna korrelation under kontroll för bakgrundsvariabler.

  Syfte och frågeställning. Syftet med denna uppsats är att studera förhållandet mellan självupplevd ensamhet och egenskattad social hierarki.Frågeställningen i föreliggande uppsats blir: Hur samverkar självupplevd ensamhet med egenskattad social hierarki i den svenska populationen

  Resultat. Ett svagt negativt samband har genom denna studie funnits mellan ensamhet och socioekonomisk status. Detta samband kvarstod även då det kontrollerats för variablerna inkomst och ålder. Man bör således se att gemenskap och tillhörighet är faktorer som bidrar till välmående och stabilare psykiskt mående.

  Slutsats. Större nätverk och sociala kapital bidrar till fler resurser för individer att uppnå högre socioekonomisk status och kan således minska både den subjektiva och objektiva ensamheten.

 • 441.
  Iversen, Emelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "(O)lika rättigheter?": En kritisk diskursanalys av hur innehållet i offentliga dokument skapar och reproducerar innebörden av bärande begrepp inomlagen LSS (1993:387) på tre nivåer i samhället: Regering, Socialstyrelsen och kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  LSS (1993:387) the Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments is the Swedish law to assure citizens with certain specified disabilities support and service in order to achieve good living conditions and be given the opportunity to live like any other citizen. Every year there is an increase in the number of approved actions of support under the Act. In year 2015 117 200 actions of support were granted and executed under the Act. Previous research highlights the problematic circumstances concerning geographical as well as differences in assessing the right to support from the Act. The purpose of this study is to analyze how public documents on three levels in society constructs and reproduces the guiding concepts and terms in the LSS (1993: 387). The method of implementation is a critical discourse analysis of six normative texts in the evaluation and design of efforts to visible the discourses used in the creation of the content.

  The results are analyzed on the basis of a self-constructed analysis model based of Faircloughs three dimensional analytic model and domain theoretical thoughts. The results suggest that there are three levels in the creation and reproduction of concepts and content analysis contains three main discourses that can be seen in the material: the discourse of good living, to live like everyone else and participation. This is exemplified in the discussion of the analysis and the results chapter and the study concludes with a final discussion on the study's findings.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 442.
  Jacobs, Jessica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Guldbakke, Theresa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  “Vad skall man göra när det är konstaterat att våld i nära relation finns?”: en kvantitativ studie om studenters kunskap om våld i nära relationer2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våld i nära relationer (VIN) kan innebära systematisk misshandel och sexuella övergrepp, grovt våld, isolering, sexistiska verbala trakasserier och emotionell samt ekonomiskt utnyttjande av förövaren. Svårigheter för professionella kan ligga i att identifiera våldsutsatta och en av anledningarna till detta kan vara bristande kunskap inom ämnet och hur han/hon ska gå tillväga när en klient berättar om hot eller VIN. Syftet i studien var att undersöka hur studenter upplever om de erhållit kunskap om VIN och huruvida den utgör en god grund för att i yrkeslivet kunna bemöta en våldsutsatt och vägleda denne vidare till rätt hjälp. En tvärsnittsstudie genomfördes där resultatet analyserades i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Datainsamlingen gjordes genom en kvantitativ enkätstudie där 100 socialpedagogstudenter på en högskola i Västsverige deltog. Det centrala resultatet i studien var att respondenterna klassade sin kunskap om VIN varken högt eller lågt samt att endast ett fåtal av respondenterna ansåg att utbildningen varit den mest bidragande kunskapskällan kring fenomenet. Det som majoriteten av respondenterna ansåg bidragit mest till deras kunskap om VIN var något annat än utbildningen, där exempelvis sociala medier, familj och vänner var gemensamt för många. Trots att fenomenet VIN varit ett uppmärksammat ämne, saknas kunskap hos studenter generellt kring riktlinjer kring hur de som yrkesprofessionella skall agerar i mötet med utsatta klienter och hur stöd och hjälp bäst kan ges.

 • 443.
  Jacobsson, Susanne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Inte bara sitta och vara: en studie om att skapa livskvalitet på särskilda boenden för äldre2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   Den här uppsatsen är resultatet av en kvalitativ studie med syftet att granska, analysera och diskutera förutsättningarna för livskvalitet på särskilda boenden för äldre, ett eftersatt forskningsområde år 2009. De frågor som jag ville besvara var vilka tillvägagångssätt som användes för att skapa livskvalitet samt hur det arbetet kunde förstås ur ett individperspektiv. Utgångspunkten var en filosofisk livskvalitetsteori med objektiva dimensioner. Jag valde att vända mig till särskilda boenden med somatisk inriktning och metoden som användes var semistrukturerade intervjuer med sex enhetschefer inom äldreomsorgen i tre utvalda kommuner. Resultatet visade, bland annat, att de flesta av boendena arbetade aktivt med att förbättra det sociala innehållet, mycket tack vare regeringens stimulansbidrag. Främst var det gemensamma aktiviteter som kunde erbjudas. Andra områden var mer eftersatta. Resultatet visade även att förutsättningarna på särskilda boenden riskerar att inbjuda till en passivisering av individen och en uppluckring av identiteten. Det var tydligt hur personalens inställning och kunskaper samt andra resurser kunde förhindra det.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 444.
  Jakobsen, Maja
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Johansson, Emelia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Man lever så länge man lever och då ska man leva ett bra liv: Arbetet med delaktighet för äldre med demenssjukdom2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur personal på träffpunkter och dagverksamheter arbetar med delaktighet och gemenskap i dagliga aktiviteter för äldre med demenssjukdom. I studien undersöktes hur personal beskriver arbetet med delaktighet, vilka aspekter av den sociala miljön som kan främja respektive hindra gemenskap och motverka utanförskap, samt hur dementism framträder för äldre med demenssjukdom enligt personal på träffpunkter och dagverksamheter.

  Metod: I studien användes kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Empirin analyserades med tematisk analys. Fyra intervjuer genomfördes varav en parintervju. Studiens intervjupersoner var kvinnor. Tre intervjupersoner arbetade som undersköterskor, en arbetade som aktiveringspedagog och en arbetade som aktivitetspedagog.

  Resultat: Studiens huvudsakliga resultat var att personal på träffpunkter och dagverksamheter arbetar med frivillighet i deltagande av aktiviteter, men att fri vilja kan begränsas av personal. Det framkom att kommunikationsanpassning är väsentligt i delaktighetsarbetet. Delaktighet i gemenskap och att integreras i sociala sammanhang ger positiva effekter för äldre med demenssjukdom då de får chans att komma ut, bryta isolering och aktiveras. Aktiviteter med andra människor genom exempelvis musik och måltider genererar positiva resultat för äldre med demenssjukdom. Studien påvisar att dementism kan framträda på olika sätt inom och utanför verksamheter som arbetar med äldre som har demenssjukdom. Dementism framträder bland kognitivt friska utanför verksamheter, bland gäster på träffpunkter och bland personal

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 445.
  Jakobsen Tärnklev, Fia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Jag måste ju va' tuff, annars tror ju dom att jag är ingenting": En kvalitativ studie om ungdomars uppfattning av rolltagandet i skolan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  School is one of the largest arenas in an adolescent’s life, thereby it is an important part of adolescents’ development and role-taking. The aim of this study is to explore adolescents’ experiences of role-taking in school and what factors were considered to affect role-taking. Through a qualitative study and focus group interviews with a total of 18 adolescents, divided into three groups, the study examined how the expectations, that took place in school, affect adolescents’ role-taking and adolescents’ experience of role change. Centrally throughout the study, revealed through the results, were the impact expectations had on role-taking. That is a crucial factor for the role you take. The expectation of greatest importance for adolescents’ were the expectations from the peer group, since this is an essential part in adolescents’ lives. Furthermore, even the adults within the school had an impact on the role that adolescent takes. This, by the way the adult through the social interaction expresses his image of the individual, not only to this individual, but to the entire peer group.

  The result shows us that role changing is seen as an obvious connection to the replacement of the peer group, since this means a change of expectation of the adolescent. However, it is possible to accomplish a slow change of role within the peer group you belong to.

 • 446.
  Jakobsson, Michaela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Agebjörn, Matilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "... hade man börjat prata om det tidigare så kanske det hade sett annorlunda ut ... ": En studie om ungdomars uppfattning av alkoholens betydelse, en ökad årskonsumtion samt vad som påverkar ungdomar i deras alkoholkonsumtion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I undersökningar som handlar om alkoholkonsumtion bland ungdomar genomförs det regelbundet studier som mäter hur skillnader i alkoholkonsumtion ser ut över tid hos ungdomar. De flesta studier visar hur ungdomar konsumerar alkohol, inte varför de konsumerar alkohol. Vår studie undersöker vad ungdomar har för uppfattningar om varför resultatet ser ut som det gör i en kvantitativ rapport, som redogör för ungdomars alkoholvanor i Västerviks kommun.

  Studiens syfte är att undersöka alkoholkonsumtionens betydelse för ungdomar och hur ungdomar själva uppfattar att det sker en ökning av årskonsumtion av alkohol från årskurs 9 till år 2 på gymnasiet samt vilka risk- och skyddsfaktorer ungdomarna själva anser påverkar ungdomars alkoholkonsumtion. Utifrån vårt syfte formulerades tre forskningsfrågor som vi sökt svar på i studien. Svaren söktes med hjälp av en kvalitativ ansats som innebar att vi genomförde tre semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med ungdomar på en gymnasieskola i Västerviks kommun. Vid analys av resultatet valde vi att använda symbolisk interaktionism. Genom symbolisk interaktionism undersöktes hur ungdomar definierar situationer, hur de i interaktionen är aktivt handlande ungdomar som omger sig med symboler i nuet som beskriver hur hen vill vara eller inte vara.

  I resultatet framkommer det att ungdomar tycks ha en liberal syn till att konsumera alkohol. Framförallt lyfter ungdomar fram de positiva effekterna med att konsumera alkohol. Vidare ger ungdomar beskrivningar där de menar att ökningen av årskonsumtion av alkohol sker med anledning av att det finns traditioner som är befästa och som förknippas med att konsumera alkohol på gymnasieskolorna i Västerviks kommun. Även att vuxna i skolvärlden inte tycks ta ansvar till att lyfta diskussionen med ungdomar om vad alkoholkonsumtionen står för. Att vuxna inte tar ansvar för att lyfta diskussionen tycks vara en riskfaktor. Slutsatsen är att vuxna behöver ta ett större ansvar till att prata med ungdomar om alkohol och vad deras syfte med att konsumera alkohol är.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 447.
  Jandrić, Petar
  et al.
  Zagreb University of Applied Sciences, Zagreb, HRV; University of Wolverhampton, Wolverhampton, GBR.
  Fuentes Martinez, Ana
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Reitz, Charles
  Kansas City Kansas Community College, Kansas City, MO, USA.
  Jackson, Liz
  Education University of Hong Kong, Hong Kong, HKG.
  Grauslund, Dennis
  University College of Northern Denmark (UCN), Aalborg, DNK.
  Hayes, David
  Further Education, Worcester, GBR.
  Lukoko, Happiness Onesmo
  University of Dar Es Salaam, Dar es Salaam, TZA.
  Hogan, Michael
  National University of Ireland Galway, Galway, IRL.
  Mozelius, Peter
  Mid Sweden University, Östersund, SWE.
  Arantes, Janine Aldous
  Victoria University, Melbourne, AUS.
  Levinson, Paul
  Fordham University, New York City, USA.
  Ozoliņš, Jānis John
  University of Notre Dame Australia, Fremantle, AUS; University of Latvia, Riga, LVA.
  Kirylo, James D.
  University of South Carolina, Columbia, USA.
  Carr, Paul R.
  Université du Québec en Outaouais, CAN.
  Hood, Nina
  University of Auckland, Auckland, NZL.
  Tesar, Marek
  University of Auckland, Auckland, NZL.
  Sturm, Sean
  University of Auckland, Auckland, NZL.
  Abegglen, Sandra
  University of Calgary, Calgary, CAN.
  Burns, Tom
  London Metropolitan University, London, GBR.
  Sinfield, Sandra
  London Metropolitan University, London, GBR.
  Stewart, Georgina Tuari
  Auckland University of Technology, Auckland, Aotearoa, NZL.
  Suoranta, Juha
  Tampere University, Tampere, FIN.
  Jaldemark, Jimmy
  Mid Sweden University, Sundsvall, SWE.
  Gustafsson, Ulrika
  Umeå University, Umeå, SWE.
  Monzó, Lilia D.
  Chapman University, Orange, CA, USA.
  Kokić, Ivana Batarelo
  University of Split, Split, HRV.
  Kihwele, Jimmy Ezekiel
  Mzumbe University, Morogoro, TZA.
  Wright, Jake
  University of Minnesota Rochester, Rochester, MN, USA.
  Kishore, Pallavi
  O.P. Jindal Global University, Sonipat, IND.
  Stewart, Paul Alexander
  Teesside University, Middlesbrough, GBR.
  Bridges, Susan M.
  The University of Hong Kong, Hong Kong, HKG.
  Lodahl, Mikkel
  Dania Academy, Randers, DNK.
  Bryant, Peter
  University of Sydney, Sydney, AUS.
  Kaur, Kulpreet
  O.P Jindal Global University, Sonipat, IND.
  Hollings, Stephanie
  Jilin International Studies University, Jilin, CHN.
  Brown, James Benedict
  Umeå University, Umeå, SWE.
  Steketee, Anne
  Oakland City University, Oakland City, IN, USA.
  Prinsloo, Paul
  University of South Africa, Pretoria, ZAF.
  Hazzan, Moses Kayode
  University of Ibadan, Ibadan, NGA.
  Jopling, Michael
  University of Wolverhampton, Wolverhampton, GBR.
  Mañero, Julia
  University of Seville, Seville, ESP.
  Gibbons, Andrew
  Auckland University of Technology, Auckland, NZL.
  Pfohl, Sarah
  University of Indianapolis, Indianapolis, IN, USA.
  Humble, Niklas
  Mid Sweden University, Östersund, SWE.
  Davidsen, Jacob
  Aalborg University, Aalborg, DNK.
  Ford, Derek R.
  DePauw University, Greencastle, IN, USA.
  Sharma, Navreeti
  O.P. Jindal Global University, Sonipat, Haryana, IND.
  Stockbridge, Kevin
  Chapman University, Orange, CA, USA.
  Pyyhtinen, Olli
  Tampere University, Helsinki, FIN.
  Escaño, Carlos
  University of Seville, Seville, ESP.
  Achieng‑Evensen, Charlotte
  Chapman University, Orange, CA, USA.
  Jennifer, Rose
  Queen’s University Belfast, Belfast, Northern Ireland, GBR.
  Irwin, Jones
  Dublin City University, Dublin, IRL.
  Shukla, Richa
  O.P Jindal Global University, Sonipat, IND.
  SooHoo, Suzanne
  Chapman University, Orange, CA, USA.
  Truelove, Ian
  Leeds Beckett University, Leeds,GBR.
  Buchanan, Rachel
  University of Newcastle, Newcastle, AUS.
  Urvashi, Shreya
  Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, IND.
  E. Jayne, White
  University of Canterbury, Christchurch, Aotearoa, NZL.
  Novak, Rene
  BestStart, Christchurch, NZL.
  Thomas, Ryberg
  Aalborg University (AAU), Aalborg, DNK.
  Arndt, Sonja
  University of Melbourne, Melbourne, AUS.
  Redder, Bridgette
  Te Rito Maioha Early Childhood New Zealand, Rotorua, NZL.
  Mukherjee, Mousumi
  O.P. Jindal Global University, Sonipat, Delhi, IND.
  Funmi Komolafe, Blessing
  Adekunle Ajasin University, Akungba, NGA.
  Mallya, Madhav
  Jindal Global University, Sonipat, Haryana, IND.
  Devine, Nesta
  Auckland University of Technology, Auckland, NZL.
  Sattarzadeh, Sahar D.
  DePauw University, Greencastle, IN, USA; Nelson Mandela University, Port Elizabeth, ZAF.
  Hayes, Sarah
  University of Wolverhampton, Wolverhampton, GBR.
  Teaching in the Age of Covid-19: The New Normal2022In: Postdigital Science and Education, ISSN 2524-485X, Vol. 4, no 3, p. 877-1015Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  On 17 March 2020, Postdigital Science and Education launched a call for testimonies about teaching and learning during very frst Covid-19 lockdowns. The resulting article, ‘Teaching in the Age of Covid-19’ (attached), presents 81 written testimonies and 80 workspace photographs submitted by 84 authors from 19 countries. On 17 March 2021, Postdigital Science and Education launched a call for a sequel article of testimonies about teaching and learning during very first Covid-19 lockdowns. The resulting article, ‘Teaching in the Age of Covid-19—1 Year Later’(attached), consists of 74 textual testimonies and 76 workspace photographs submitted by 77 authors from 20 countries.These two articles have been downloaded almost 100,000 times and have been cited more than 100 times. This shows their value as historical documents. Recent analyses, such as ‘Teaching in the Age of Covid-19—A Longitudinal Study ’(attached), also indicate their strong potential for educational research. As the Covid-19 pandemic seems to wind down, pandemic experiences have entered the mainstream. They shape all educational research of today and arguably do not require special treatment. Yet, our unique series of pandemic testimonies provides a unique opportunity to longitudinally trace what happens to the same people over the years—and this opportunity should not be missed.

  Today, we launch a call for fnal sequel: Teaching in the Age of Covid-19—The New Normal. In this sequel, we would like to hear about ways in which you—contributors to the previous articles—have established your own new normal. We hope that this will be the last iteration in this series of testimony articles. Unless the world faces another strong pandemic outburst, we would like to end the series with this last article.

 • 448.
  Janine, Mona
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Ungdomars föreställning om stigmatiseringen visar att de inte uppfattar marginaliseringen: En kvalitativ undersökning om hur ungdomar i utsatta områden föreställer sin framtid2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att växa upp och gå i skola i förorten har länge gett intryck av att man inte kommer längre, vilket ger uppfattning av att stigmatiseringen blir en del av ungdomars identitet. Att inte uppleva tillhörighet till eller att vara en del av samhället kan leda till att ungdomar inte studerar vidare, tar grundskolan på allvar eller hamnar i kriminalitet.

  Syfte: Syftet är att undersöka hur ungdomar konstruerar sina egna förortsidentiteter utifrån hur de ser på sin framtid och sina jämnårigas framtid i samma område. De övergripande frågorna i undersökningen är om de upplever sig stigmatiserade och marginaliserade. Metod: Studien kommer behandlas genom en kvalitativ metod. Genom ett snöbollsurval har 5 ungdomar i en förort i en västsvensk stad intervjuats genom samtalsintervju. Deras reflektioner och livsberättelser analyseras i ljuset av tidigare forskning samt teoretiska ramar. Efter transkribering av intervjuerna valdes tankefigurer som innefattar de centrala resonemangen av resultatet.

  Resultat: Nyckeln till framgång för ungdomarna innefattar tankefigurer som att kämpa och sköta sig i skolan, samt att flytta från stadsdelen som ett framgångsbevis. De intervjuade beskriver att deras klasskamrater kommer att tillhöra arbetarklassen och inte hamna i kriminalitet som en definition av att de kommer lyckas i livet. Nyckeln till framgång enligt dem beror på yttre och inre faktorer som tur och förmåga och att det är givna faktorer, antingen har man talang och tur eller så har man inte det. Elevernas föreställning om stigmatisering visar att ungdomarna inte uppfattar marginalisering. Ungdomarna betraktar även ansvaret på individuellt plan och inte på samhället, alltså inte uppfattar marginalisering. Ungdomars framtidsversion beskriver även ett låg kulturell kapital, alltså legitima kulturen som innefattar utbildning brister vilket formar deras habitus till en föreställning om arbetarklass som en normaliserad livsstil.

 • 449.
  Jans, Paulina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Karlsson, Sara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Det kanske inte går att sätta ord på": En kvalitativ studie om socialsekreterares förutsättningar att skapa delaktighet för barn med intellektuell funktionsnedsättning, i barnavårdsutredningar2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka kunskapen om de förutsättningar som socialsekreterare behöver för att skapa delaktighet för barn med intellektuell funktionedsättning, i barnavårdsutredningar. Intellektuell funktionsnedsättningkan medföra svårigheter att förstå sammanhanget och att utrycka sig vilket innebär att barnet kan vara i behov av alternativa kommunikationsmetoder. Därför blir det avgörande vilken kompetens och engagemang socialsekreteraren besitter för att skapa de rätta förutsättningarna för barnets delaktighet. Studien har genomförts med hjälp utav en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. De informanter som deltagit i studien är fem socialsekreterare från olika kommuner i Västsverige, samtliga har avlagt en socionomexamen. Den insamlade empirin har transkriberats och analyserats med hjälp av en tematisk analys. Studien visar att socialsekreterarnas inställning är att barn med intellektuell funktionsnedsättning ska få möjligheten att förstå, komma till tals och bli lyssnade till men samtidigt finns det stora utmaningar i utförandet. Utmaningarna grundar sig i socialsekreterarnas kunskapsbrister vad gäller både intellektuell funktionsnedsättning och alternativ och kompletterande kommunikation men också på grund av deras organisatoriska förutsättningargällande utbildning, arbetsbelastning och tidsbrist. Vidare påverkas barns delaktighet av socialsekreterarens erfarenhet av att använda verksamma metoder som möjliggör att barn med intellektuella funktionsnedsättningar förstår, får komma till tals och blir lyssnade till. Det finns brister i både kunskap och verksamma metoder, på såväl individuell som organisatorisk nivå. Barns delaktighet ska inte vara beroende av den enskilde socialsekreterarens engagemang utan det är hela organisationens ansvar att arbeta på ett sådant sätt som möjliggör alla barns delaktighet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 450.
  Jansson Klinte, Sofia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Persson, Kajsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ”Hur skulle det vara för dig att bo någon annanstans?”: En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med att göra barn delaktiga i beslutsprocessen gällande familjehemsplaceringar.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare arbetar för att göra barn delaktiga i beslutsprocessen gällande familjehemsplacering. Med studien vill vi lyfta och belysa hur barn får ta del av och göras hörda vid ett beslutsfattande. För att tillämpa syftet med studien har vi utgått från tre frågeställningar. Vilka arbetsmetoder och hur använder socialsekreteraren dessa för att få barnets röst hörd i beslutsprocessen, hur beaktar socialsekreterare barnets röst och åsikter i beslutsfattandet samt vilka hinder ser socialsekreterare i beaktandet av barnets röst i beslutsprocessen. Studien har genomförts utifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer där vi har intervjuat fem socialsekreterare som arbetar med barn och barns delaktighet på daglig basis. Tre av intervjuerna ägde rum på socialsekreterarnas respektive arbetsplats och två av intervjuerna genomfördes digitalt. Det empiriska materialet resulterade i en tydlig bild av vilka arbetsmetoder och hur socialsekreterarna använder sig av dessa för att främja barns delaktighet i beslutsprocessen gällande familjehemsplaceringar. Vidare framgick det även att socialsekreterare eftersträvar att beakta barnets röst i beslutsfattandet. Däremot framkom det en svårighet gällande att beakta barns åsikter då det finns faktorer som påverkar och hindrar barns delaktighet. Utifrån studiens empiriska material kan vi konstatera att det finns en markant skillnad mellan äldre och yngre barns delaktighet där de äldre barnen uppnår högre grad av delaktighet än de yngre barnen. Vi vill utifrån detta resultat belysa vikten av att socialsekreterare alltid arbetar för att få barnets röst hörd i beslutsprocessen och beakta dessa, oavsett barnets ålder.

6789101112 401 - 450 of 1022
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf