Endre søk
Begrens søket
567891011 351 - 400 of 3477
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 351.
  Berggren, Hanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Ju mer läxor desto bättre betyg: En studie kring läxors och läxläsnings påverkan på elevers studieresultat2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 

  I dagens samhälle är det stort fokus på hur många läxor och vilket betyg elever får. Det finns många pedagoger som lägger stort fokus på läxor för att ha något att bedöma och sätta betyg på. Mitt intresse kring läxor och betyg väcktes då mina egna barn fick många läxor och där det inte framgick varför de skulle ha dem, och i vilket syfte. Är det så att ju mer läxor eleverna får och gör, ju bättre betyg får de? Finns det ett förhållande mellan hur mycket läxor elever får och gör och vilket studieresultat de når? I Lgr 11 nämns inte läxan som ett arbetssätt utan är enbart ett fenomen som finns generellt i alla skolor i landet.

  Syfte:

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka om och i så fall hur läxor och läxläsning påverkar elevers studieresultat. Jag kommer att undersöka om eleverna uppfattar att deras studieresultat påverkas av hur mycket läxor de får eller gör i ett visst ämne. Jag kommer även att undersöka vilken form av läxhjälp eleverna får, om den sker i hemmet, skolan eller av någon professionell som erbjuder läxhjälp.

  Metod:

  Jag har använt mig av en kvantitativ metod där jag genomfört en empirisk undersökning. Jag har använt mig av individuella enkäter där elever i årskurs sju och nio har fått kryssa i redan färdiga svarsalternativ.

  Resultat:

  Resultatet visade att en majoritet av eleverna ansåg att läxor var avgörande för vilket betyg eleverna fick, men när jag jämförde deras betyg i de ämnen som de ansett sig ha flest läxor i hade större delen av eleverna låga betyg i dessa ämnen

 • 352.
  Berggren, Ida
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Hur lärare bemöter flickor och pojkar i klassrummet: En observationsundersökning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Bakgrund:

  Tidigare forskning (Wernersson, 1997; Samuelsson, 2008) har visat att lärare tenderar att ägna mer uppmärksamhet åt pojkar, som därmed dominerar klassrummen. Flickor å andra sidan tenderar att prestera bättre resultat (Wahlgren, 2011) och det feminina uppförandet är det som föredras inom skolans värld. Det ingår i läraruppdraget att främja alla elevers lika rättigheter, oavsett kön så att alla har samma möjligheter att utvecklas (Lgr11). Denna uppsats sätter därför lärarna i fokus eftersom att de spelar en viktig roll för elevernas utbildning men även identitetskapande.

  Syfte:

  Denna undersökning syftar till att synliggöra hur lärare bemöter flickor och pojkar i klassrummet för att därigenom komma ett steg närmare en jämställd utbildning där alla elever får samma möjlighet till utveckling.

  Metod:

  Jag har därmed använt mig av en kvalitativ metod där jag har observerat fyra lärare, varav två manliga och två kvinnliga som alla undervisar i olika ämnen. Det resulterade i sammanlagt 12 observationer, alla genomförda i samma två årskurs 8 klasser.

  Resultat:

  Studiens resultat visade att lärarna tenderade att missa de elever, oftast flickor, som följde skolans regler t.ex. vid handuppräckning. Det framgick även att pojkar och flickor inte ställs inför samma krav i undervisningen, utan förväntas att uppträda olika. De kvinnliga lärarna använde sig mer av de härskartekniker (Ås, 1992) som observationerna dels fokuserade på. Det visade sig då att lärarna själva behandlade eleverna könsstereotypt och hjälpte därmed till reproducera traditionella könsmönster istället för att motverka dem.

 • 353.
  Berggren, Ida
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  So, Luke, what are ravens? I mean, you know more than one?: Discourse particles from a gender perspective2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine the discourse particles you know and I mean from a gender perspective, but also to investigate if popular fiction and fictitious speech represent prior research on this subject. Prior research (Lakoff, 1975) has claimed that women tend touse discourse particles more frequently in order to soften utterances, and therefore expressing linguistic tentativeness. Janet Holmes (1995), on the other hand, has found that women and men tend to use DPs differently, but not that women are insecure communicators. In order to confirm or refute these researhers' claims, I have chosen to study the speech of two fictitious characters, Lucas Scott and Haley James, from the TV- Series One Tree Hill. The material consists of 17 transcribed conversations between the two main characters, and the method used was to compare and contrast my findings to previous research. The study is mainly qualitative, as I wanted to study how the characters use the chosen DPs. However, I will also discuss how frequently they use them. The result showed that the characters tended to use them in different manners. It was also evident that Haley uses the DPs more than Lucas, as she uses you know ten times and I mean seven times, whereas Lucas uses the first one seven times and I mean only once. Thus, the conclusions of the study are that the characters differ in their use of the DPs, but also that popular fiction, i.e. One Tree Hill, agrees with previous research on gender and discourse particles.

 • 354.
  Berggren, Malin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Lundgren, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Man kan ju inte vara ensam:: En kvalitativ studie om våld i nära relation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Våld i nära relation förekommer i alla samhällsklasser. Syftet med studien var att få fördjupad kunskap kring olika samhällsinstansers arbete i närområdet kring våldsutövare och våldsutsatta i våld i nära relation, samt hur de arbetar med att minska våldet. Intervjuer genomfördes med åtta olika samhällsaktörer för att få reda mer och undersöka våld i nära relation. Genom att använda normkritiska glasögon vill studien undersöka om resultatet stöder antagandet att ett samhällsnormbrytande beteende härstammar från normer. Intervjuerna var semistrukturerade med en intervjuguide med öppna frågor. Det empiriska materialet analyserades med tematisk analys. Resultatet visar på att våldet i nära relation är fysiskt våld som ofta är kombinerat med andra olika former av som sexuellt och psykiskt våld. Våldet i våld i nära relation leder förutom fysiska skador och psykiska besvär, till långsiktiga konsekvenser för de enskilda individerna, samhället och familjen. Våld i nära relation anses som ett stort samhällsproblem både internationellt och i Sverige ochär en kränkning mot de mänskliga rättigheterna. Det svenska samhällets ansvar är arbeta förebyggande mot våld i nära relation och samtidigt stödja de medborgare som är och varit utsatta för våld i nära relation. Resultatet visat att Trollhättans stad samarbetar med flera olika samhällsinstanser för att motverka mäns våld i nära relation och de ligger i framkant i Sverige när det gäller att förebygga och samtidigt minska konsekvenserna som uppstår i våld i nära relation och samtidigt sänka samhällskostnaderna

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 355.
  Bergh, Sonja
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Integrationsprocessen i boendemiljö för människor medpsykiskt funktionshinder2008Independent thesis Advanced level (professional degree)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera vilka processer som sker hos människor när de ska integreras med varandra. Det handlar om psykiskt funktionshindrade människor i gruppbostäder och deras grannkontakter. Första frågeställningen är: Hur ser det ut med grannkontakterna till gruppboenden för psykiskt sjuka människor? Andra frågeställning är: Hur är upplevelsen för de psykiskt sjuka när det gäller dessa grannkontakter? Denna studie är kvalitativ. Det empiriska materialet består av litteraturstudier, deltagande observation och tematiska intervjuer med "experter" och brukare. Bearbetningen av det empiriska materialet består av ordagranna intervjuutskrifter som jag sedan tolkat och återgett i studien tillsammans med litteratur. Resultatet visar att det ofta förekommer protester vid etablerandet, men att de med tiden klingar av och de psykiskt funktionshindrade upplever sina grannar bra, men känner ett utanförskap i samhället.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 356.
  Berghé, Lisa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Johansson, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  “Vi behöver varandra”: En kvalitativ studie om psykologiska kontrakt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att beskriva arbetstagarnas förväntningar på deras anställningsförhållande samt att öka förståelsen för hur förväntningarna påverkade deras arbetsbeteende. Som teoretisk ram användes framförallt begreppet om det psykologiska kontraktet som bygger på arbetstagarens och arbetsgivarens uppfattningar om ömsesidiga åtaganden i ett anställningsförhållande. Beroende på hur arbetssituationen utvecklas kan det ha positiva och negativa effekter på det psykologiska kontraktet (Rousseau, 1995; Coyle-Sharpio, 2002; Kahlke & Schmidt, 2002; Turney & Feldman, 2000). Det psykologiska kontraktet börjar formas i rekryteringsprocessen, ibland ännu tidigare (Robinson & Rousseau, 1994; Kahlke & Schmidt, 2002). I denna studie undersöktes arbetstagarnas förväntningar på Göteborgs Stad som arbetsgivare och hur relationen till arbetsgivaren utvecklades under det första anställningsåret. Genom att intervjua sex tjänstemän utifrån en semistrukturerad intervjuguide samlades data in som analyserades med en kvalitativ tematisk analys.

  Resultatet av studien visade att tjänstemännen var övervägande relationsorienterade i sin anställning. Fyra relationer identifierades som uppfattades ha effekt på det psykologiska kontraktet; relationen till organisationsstrukturen, chefen, kollegorna och uppdraget. Utifrån dessa relationer fanns det hämmande och drivande krafter som påverkade arbetstagarens uppfattning om anställningsförhållandet. Emotionella reaktioner från icke uppfyllda förväntningar kunde i linje med Schalk och Freeses teori (1993) därför komma att skada det psykologiska kontraktet (Schalk & Freese, 1993; refererad i Anderson & Schalk, 1998). Samtidigt kunde meningsfulla relationer och möten skapa starka band till arbetsgivaren, lindra skadorna på det psykologiska kontraktet och skapa stimulerande arbetssituationer. Resultaten handlar om betydelsen av att kommunicera förväntningar på arbetsförhållandet för att undvika att förlora motivation.

 • 357.
  Berglund, Emilia
  et al.
  Göteborgs stad.
  Lager, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Lundqvist, Jennifer
  Göteborgs stad.
  Gustafsson Nyckel, Jan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Det dubbla kompetenskravet: en studie av lärarstudenters utveckling av kompetenser inom en ny lärarutbildning2019Inngår i: Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse, E-ISSN 2446-2810, Vol. 3, nr 1, s. 87-101Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie undersöks lärarstudenters utveckling av kompetenser inom lärarutbildningen. Studien har sin bakgrund inom de utbildningstrender som har som ambition att föra samman en socialpedagogisk omsorgstradition med en skolämnesinriktad utbildningstradition, där vi menar att lärarutbildningen för lärare i fritidshem utgör ett exempel. Fokusgruppintervjuer har använts för att intervjua 16 avgångsstudenter på lärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem på ett lärosäte i Sverige. Intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk analys och visar att utbildningen erbjuder skilda lärandemiljöer för utveckling av kompetenser som svarar mot ett dubbelt kompetenskrav: Återskapare, Medskapare och Nyskapare. Analysen tydliggör både skillnader och likheter mellan de tre kompetenserna men det är samtidigt viktigt att se dem som komplementära. Återskapare kännetecknas av en anpassad och reproducerad kompetensutveckling där studenterna aktivt väljer att bli antingen lärare inom fritidshemmet eller i sitt praktisk estetiska skolämne. Medskapare kännetecknas av att studenterna anpassar sig till utbildningens genomförande och producerar en parallell kompetens och blir lärare i fritidshemmet och sitt skolämne. Nyskapare har drag av en produktiv - kreativ kompetens där studenterna använder sina praktisk estetiska ämneskunskaper inom fritidshemmets verksamhet, och sin fritidspedagogiska kompetens i undervisningen av det praktisk estetiska ämnet. Resultatet diskuteras avslutningsvis i relation till utbildningens förmåga att erbjuda en kreativ kompetens.

 • 358.
  Berglund, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Laborativ matematikundervisning och dokumentation: Elevers uppfattning om egen dokumentation i samband med laborativ matematikundervisning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ studie vars syfte är att belysa hur lärare kan arbeta med elevers egen dokumentation i samband med laborativ matematikundervisning. I forskningsöversikten definieras en laborativ matematikundervisning som ett arbetssätt där eleverna arbetar med praktiska aktiviteter som har ett bestämt undervisningssyfte i matematik. Laborativt material definieras som ett material som kan användas som stöd för elevers tänkande. Men vad händer när matematiklektionerna är över och det laborativa materialet plockas bort? Vad finns då kvar av det matematiska lärandet?  I forskningsöversikten påvisas fördelar med att låta elever dokumentera det laborativa arbetet för att minnas lärandet på olika sätt. Exempel på olika sätt att dokumentera lärandet är att skriva, rita, stillbildsfotografering samt ljud- och videoinspelning. För att undersöka vad elever uttrycker kring dokumentation har studien utgått från barns perspektiv. Deltagande observation och barnintervjuer har använts som metoder för insamling av data. I studien deltog sex elever från årskurs ett och studien genomfördes vid två tillfällen. Vid det första tillfället genomfördes en lektion som handlade om att introducera multiplikation med laborativt material. Under lektionstillfället fick eleverna dokumentera arbetet genom att rita och stillbildsfotografera. Vid det andra tillfället intervjuades eleverna för att undersöka om dokumentationsformerna fungerade som ett sätt att minnas lärandet. Eleverna fick först berätta vad de mindes från det första lektionstillfället utan fotografier och teckningar, de fick därefter berätta vad de mindes med dokumentationen som stöd. Efter att empirin var insamlad genomfördes en transkribering och textkodning för att frambringa resultatet. Resultatet i studien visar att fotografierna fungerade som ett stöd för tanken hos samtliga deltagande elever för att komplettera de muntliga utsagorna om vad de lärt sig. Det framkom även att eleverna uttryckte att fotografier var ett bättre sätt att dokumentera på än att rita för att de då kunde se vilket laborativt material som användes och hur de matematiska problemen löstes.

 • 359.
  Berglund, Frida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Olsson, Evelina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  "Det är roligare när man är två": En kvalitativ studie om hur elever interagerar under parsamtal i matematik när läraren aktivt arbetar med Talk Moves2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Kommunikation i ämnet matematik är viktigt för att eleverna ska kunna uttrycka och resonera kring matematiska problem. Trots att kommunikation i skolan är nödvändigt finns det en avsaknad av matematiska samtal i den traditionella matematikundervisningen vilket leder till att eleverna inte får lika stor möjlighet att träna på att samtala i matematik. En metod som kan användas för att förbättra elevernas förmåga att resonera är Talk Moves, vilket är samtalsstrategier som kan användas av läraren för att hjälpa elever att träna på att samtala i matematik.

  Syfte Studiens syfte är att med hjälp av Talk Moves undersöka vad som sker i parsamtal mellan elever i årskurs två när läraren arbetar aktivt med dessa samtalsstrategier. Elevernas egna erfarenheter av parsamtal kommer också att undersökas.

  Metod Studien är kvalitativ och för att besvara studiens forskningsfrågor användes både deltagande observationer och barnintervjuer. Metoderna användes för att både undersöka Talk Moves i relation till parsamtal utifrån ett barnperspektiv men även utifrån barns perspektiv då observationerna följdes upp med barnintervjuer.

  Resultat Resultatet visar att när vi arbetade aktivt med Talk Moves blev parsamtalen mer utvecklande och eleverna fick mer talutrymme i klassrummet. När eleverna inte påmindes om att först diskutera igenom hur de skulle gå till väga resulterade det i att elevernas samarbete blev sämre. Samtliga elever kunde se fördelar med parsamtal. Fördelar som eleverna nämnde var att de blev bättre på att lyssna på varandra, samarbeta och kunde lära sig av varandras strategier.

 • 360.
  Berglund Gustafsson, Matilda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Hammarberg, Cia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Leva med IBS: kvalitativ studie om upplevd livskvalité hos personer med IBS2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Irritable Bowel Syndrome innebär en störning i tarmen och kännetecknas av olika symtom (uppblåsthet, buksmärtor, diarréer och förstoppning) som påverkar livet hos de drabbade. Eftersom det inte finns behandling och botemedel är det många som lär sig att acceptera och leva med sitt tillstånd.

  Syftet med studien avsåg att undersöka upplevelsen av livskvalité hos personer med IBS, utifrån ett hälsopsykologiskt perspektiv.

  Semistrukturerade intervjuer genomfördes utifrån en framtagen intervjuguide. Sammanlagt intervjuades sju kvinnor som var mellan 19 och 62 år gamla. Insamlad data analyserades genom tematisk analys. Efter analys framkom fyra teman, strategier, emotioner, diagnos och socialt stöd.

  Resultatet visade på att deltagarna upprättade strategier för att hantera sin IBS. En känsla av otillräcklighet skapades när deltagare kände att de inte kunde leva upp till rollen som mamma och vän på grund av sina symtom. För flera av deltagarna upplevdes en känsla av lättnad i samband med att de fick sin diagnos då de kunde utesluta att vara drabbad av en allvarlig sjukdom. Vidare framkom skillnader i upplevelsen från vården beroende på om deltagarna gått via privat sjukförsäkring eller inte.

  Sammantaget framkommer i resultatet att IBS påverkar livskvalitén hos de drabbade både fysisk, psykisk och socialt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 361.
  Berglöv, Jonna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Två arbetslag inom förskolan och deras syn på trivsel och arbetstillfredsställelse: En kvalitativ studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns lite forskning kring förskollärares upplevelse av trivsel och arbetstillfredsställelse och därför syftade den här studien till att undersöka det hos förskollärare från två nybildade arbetslag. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats med en tematisk analysmetod genom halvstrukturerade intervjuer och öppna observationer. Resultatet visade att aspekter som påverkade positivt var känsla av upprymdhet i att gå till arbetet, glädje i att vara med barnen och trygghet i arbetslagen. Aspekter som påverkade negativt var stress, tidsbrist och frustration över saker de inte kunde kontrollera. Deras arbetsmiljö skulle förbättras om de negativa aspekterna reducerades och om de fick göra de förändringar de önskade. Exempel på förändringar var att de ville ha mer tid till planering, mindre barngrupper och större budget.

  Fulltekst (pdf)
  Två arbetslag inom förskolan och deras syn på trivsel och arbetstillfredsställelse: En kvalitativ studie
 • 362.
  Berglöv, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En kvalitativ studie om vad anställda anser är ett givande medarbetarsamtal2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersökte medarbetares subjektiva erfarenhet och åsikt kring vad ett givande medarbetarsamtal innebär, innehåller och resulterar i. En kvalitativ forskningsmetod användes genom semistrukturerade intervjuer med ett urval på fem medarbetare som arbetade på ett och samma företag. Data analyserades genom en tematisk analysmetod. Studiens resultat visade att informanterna ansåg att ett givande medarbetarsamtal är ett samtal där arbetsresultatet hos medarbetaren är i fokus, där medarbetaren själv är i fokus samt att medarbetarsamtalet ger positiva utfall. Dessa utfall vara en känsla av tillfredställelse, inspiration och motivation till att prestera väl samt att få en tydlig målbild om vad som krävs för att nå dit. En relationsskapande del av medarbetarsamtalet lyftes även som ett positivt önskat utfall.

 • 363.
  Bergman, Ann
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Broberg, Marie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Barnen ska marineras i böcker...: en undersökning om hur skönlitteraturen används i skolans undervisning år 3 och 42004Independent thesis Advanced level (professional degree)Oppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 364.
  Bergman, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  …så då bestämmer jag!: Lekens makt, positioner och genus i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Överallt i vår omgivning möts vi av makt av olika slag. Människor både tar och ger makt och fördelar den mellan sig. Redan i tidig ålder utövar barn makt och förhåller sig till genus. Både makt och genus är intressanta ämnen att undersöka i förskolan. Barn har i alla tider lekt, men alla barn är individer och agerar på olika sätt. I leken är det ofta vissa barn som får bestämma mer än andra och i vissa lekar använder barn makt på olika sätt för att få bestämma. I denna undersökning har det gjorts observationer på barns fria lek. Barnen har tagit olika maktpositioner i leken. Det har även gjorts observationer på flickors och pojkars lek samt om deras maktpositioner skiljer sig åt. Vad för slags makt och positioner har barn i förskolan? Hur leker flickor och pojkar, har de liknande sätt att leka eller skiljs det åt?

  Syfte: Syftet är att undersöka hur barnen i sin fria lek fördelar maktpositioner mellan sig samt hur de förhåller sig till dessa positioner utifrån ett genusperspektiv. Mer specifikt är det följande frågeställningar som är i fokus:

  -Vilka maktpositioner tar barn i sin fria lek i förskolan?

  -Hur framträder genus i barns lekar i förskolan?

  Metod: Genom att observera barnens lek synliggörs hur barnen förhåller sig till olika maktpositioner och till genus. Genom observationerna framträder ett mönster i barnens lek. Observationerna genomfördes i en 3-6 årsgrupp.

  Resultat: Det finns flera olika maktpositioner i barnens lekar. Alla dessa positioner är viktiga för barnens utveckling. Även begreppet genus har analyserats i barngruppen och både flickor och pojkar leker liknande lekar. Det finns alltså ingen större skillnad på flick-pojklek men deras maktpositioner är olika. Flickor har en benägenhet att prata och resonera fram till lösningar medan pojkar är mer tävlingsinriktade. Resultatet visar att barnen tar olika positioner i sin lek. Analysen lyfte fram följande positioner: ledandeposition, lösningsbenägenposition, mellanposition och underposition. Alla dessa positioner har lika stor betydelse för barns utveckling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 365.
  Bergman, Malin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Karlsson, Jessica
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  En padda i förskolan: En studie i hur Ipaden kan användas i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I en mer digitaliserad värld vinner surfplattor och smarttelefoner mark. Dessa verk-tyg har kommit att tillhöra många förskolors vardag. Fler och fler pedagoger ser dessa digitala verktyg som ett möjligt redskap för att underlätta det pedagogiska arbetet som sker på förskolan, framförallt i ett dokumentationssyfte.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka de digitala verktygens användningsområden i för-skolan. Vi vill också få reda på pedagogernas syn på vilka för och nackdelar som de digitala verktygen kan ha i verksamheten.

  Vår frågeställning är:

  1. Inom vilka områden använder pedagogerna de digitala verktygen i förskolans vardag?

  2. Vilka för och nackdelar ser pedagogerna att verktygen kan ha i verksamheten?

  Metod: Vi har använt oss av en kvantitativ webbaserad enkätundersökning och för att få en fördjupad förståelse för vissa frågor gjorde vi fyra semistrukturerade intervjuer.

  Resultat: Resultatet visar att de digitala verktygen har många användningsområden. I studien såg vi att de digitala verktygen i hög grad användes i dokumentationssyfte men att applikationer gör verktygen mer kompletta. Fördelarna med de digitala verktygen var att de bidrog till att barnen fick tänka, prova på och utmana sig själva. Verktygen bidrog också till att dokumentat-ion kunde ske i ett "här och nu"- perspektiv. De är lätta att ta med sig för att kunna dokumentera överallt. Nackdelarna var rädslan att verktygen skulle bidra till ett meningslöst tidsfördriv och att barn inte leker på samma sätt som innan. Det framkom även att pedagogerna ansåg att det var av vikt att verktygen inte ersätter pedagogerna utan istället skulle fungera som ett komple-ment till dem. Studien visar även att krånglande teknik medför att pedagogerna känner frustrat-ion. Möjligheten att reflektera över det dokumenterade materialet var ett ämne som också upp-märksammades. Pedagogerna upplevde att tidsbrist kunde vara ett hinder för dem att hitta ge-mensam reflektionsstund

 • 366.
  Bergman, Mikael
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Johansson, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Kränkningar på sociala medier: en del av ungdomars vardag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sociala medier är en arena där många ungdomar är uppkopplade på stora delar av dygnet. Den nya arenan att umgås på har många fördelar, som till exempel bibehålla och utöka de sociala kontakterna. Samtidigt som det finns fördelar med ungas aktivitet på internet, finns det risker som sömnsvårigheter, internetberoende och internetkränkningar. Studiens syfte är att undersöka ungdomars uppfattning om vad det förekommer för kränkningar på sociala medier och hur ungdomar anser att dessa kränkningar kan förebyggas och motverkas.

  Studien har en kvalitativ ansats där resultat och analys grundas på tre stycken halvstrukturerade intervjuer i fokusgrupper. Ungdomarna i studien går på en gymnasieskola i en mindre ort i södra Sverige och är i studien anonyma. Vi har använt oss av symbolisk interaktionism som teoretisk referensram, där definitionen av situationen, social interaktion, symboler och tonvikt på aktivitet är våra teoretiska begrepp.

  Studiens resultat visar att kränkande bilder och kränkande kommentarer om personers sexuella läggning, politiska åsikt och utseende är de mest förekommande kränkningarna på sociala medier. Det har visat sig vara ett hårt klimat på sociala medier och att kränkningar sker öppet, framförallt på de sociala medierna där användarna kan vara anonyma. Ungdomarna anser att ett av flera sätt att förebygga dessa kränkningar skulle vara genom ökad förståelse och kontinuerliga diskussioner bland vuxna och ungdomar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 367.
  Bergman, Peter
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Åsberg, Angelica
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Alla kan inte bli akademiker: en kritisk studie av regeringens kunskapssyn och betygspolitik2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Bakgrunden till vår uppsats grundar sig på frågan vem skolan egentligen är till för. Vi tog sedan vår utgångspunkt i en föreläsning av Sir Ken Robinson "Changing Education Paradigms". För att smalna av vårt forskningsområde valde vi att inrikta oss mot betyg och dess konsekvenser.

  Syfte:

  Syftet med uppsatsen är att undersöka varför betyg existerar, vad vi betygsätter och hur det påverkar elever att bli betygsatta.

  Metod:

  Metoden som använts i uppsatsen är en diskursanalys, där olika utdrag ur olika artiklar och publikationer (regering, skolminister, självhjälpsbok) analyseras utifrån två teoretiker och två forskare.

  Resultat:

  I vår analys av vårt valda material framkommer en relativt oproblematisk syn på kunskap och betyg, som innebär att fakta är fakta oavsett perspektiv. Analysen visar också att uppfattningen om betyg inte stämmer överens med forskningen

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 368.
  Bergqvist, Annie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Busche, Charlotte
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Lekpedagogik under de första skolåren: en studie om lärares syn på lekens plats i undervisningen2006Independent thesis Advanced level (professional degree)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Lpo 94 står det att skolans uppdrag är att inkludera lek i undervisningen. Särskilt under de tidiga skolåren betyder leken mycket för elevernas kunskapsutveckling. Forskare är eniga om lekens betydelse för barns lärande. Lärarutbildningen förespråkar lek och lustfyllt lärande för att främja barns lärandeprocess. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi dock inte sett mycket lekpedagogik i undervisningen och vi blev intresserade av varför leken är så lite förkommande i skolan. Den lek som vi har observerat under våra VFU-perioder är styrd lek och används av pedagogen antingen som rekreation mellan arbetspass eller som hjälp till inlärning. Syfte: Studien syftar till att undersöka lärares syn på lek i undervisningen under de tidiga skolåren och hur de använder sig av lekpedagogik i undervisningssyfte. Metod: Vi har använt oss av kvalitativ forskningsmetod i form av fokusgruppsintervjuer. Vi har i fyra fokusgruppsintervjuer fört samtal med pedagogerna om vad de anser om lekpedagogik i skolan och hur de använder leken som redskap för lärande. Resultat: Genom fokusgruppsintervjuer med lärare i de tidigare skolåren har vi funnit att samtliga informanter anser sig använda lekpedagogik i undervisningen. De menar att lek kan man använda i alla sammanhang och i alla ämnen. Vår studie visar på att pedagogerna är positivt inställda till lekpedagogik och de anser att det behövs mer lek i skolan. Syftet med lek i undervisningen är främst som inlärning och som paus mellan arbetspass. De anser att fri lek är viktig i undervisningen men använder själva den styrda leken. Pedagogerna menar att det finns olika faktorer som bidrar till att lekpedagogik är svår att ta i bruk.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 369.
  Bergqvist, Lovisa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Lugner, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Lek I ur och skur: Barns tankar om sin lek i en "I ur och skur verksamhet"2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Utomhusvistelse och utomhuspedagogik spelar viktiga roller i förskolans vardag. Utevistelsen och utomhuspedagogiken är ett alternativ och ett komplement till de traditionella inomhusmiljöerna på förskolan. Pedagogiska aktiviteter och fri lek kan med fördel växlas mellan inomhus- och utomhusmiljöer för att ge olika sinnliga upplevelser. Utomhusmiljöer och naturmiljöer kan erbjuda autentiska lärmiljöer och inspirera till lek. "I ur och skur" är ett koncept från Friluftsfrämjandet där förskole-, skol- och fritidshemsverksamhet bedrivs utomhus och med betoning på friluftsliv. Hur påverkar utomhusvistelsen barns lek och hur pratar barn om sin lek i en verksamhet med daglig vistelse i en rik naturmiljö? Skiljer det sig mellan barnens lek inomhus och utomhus?

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka hur barn på en "I Ur och Skur verksamhet" upplever och skildrar sin lek. Särskilt fokus riktar vi mot hur utevistelsen och utomhuspedagogiken, som präglar en "I ur och skur verksamhet", kan ha inverkan på barnens lek. Studien ämnar att ge en närmare förståelse för barnens perspektiv på sin lek utomhus/inomhus på en "I Ur och Skur verksamhet".

  Metod:

  Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Inledningsvis observerade vi en barngrupp på sammanlagt 30 barn under en dag i verksamheten. Vi skapade två intervjugrupper bestående av sex barn vardera. Vi genomförde intervjuerna med dessa två grupper.

  Resultat:

  Vår studie har visat att barnens lek skiljer sig mer beroende på barnens ålder och utveckling än om leken sker inomhus eller utomhus. Utomhusmiljön och inomhusmiljön ger olika förutsättningar för leken. Vi upplever under studien att de äldre barnen i högre utsträckning leker roll- och fantasilek som i sin tur gynnas mer av utomhusmiljön därför att den kan erbjuda utrymme och stimulera eller inspirera till kreativitet. De yngre barnen i verksamheten leker i större utsträckning ensamlek eller parallellek/bredvidlek och tycks även fokusera mer på lekmaterial för att inspireras till lek. De yngre barnens lek blir därför påverkar av att det finns olika lekmaterial utomhus än inomhus

 • 370.
  Bergqvist Nordholm, Viktoria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Jarl, Marie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Ungdomars kunskap och förhållningssätt kring premenstruellt syndrom2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den föreliggande studien var att undersöka vilka ungdomars kunskaper och förhållningssätt var kring premenstruellt syndrom utifrån kategori kön och bostadsort. En enkätundersökning gjordes, som 209 icke helt slumpmässigt utvalda gymnasieelever, mellan 16-20 år från tre olika orter svarade på. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan kvinnor och män när det gäller ungdomarnas allmänna kunskaper och kunskaper om fysiska symtom kring PMS. Det innebär att kvinnorna hade allmänna högre kunskaper om PMS än männen. Detsamma gällde kunskaper om fysiska symtom. Undersökningen visade även att det fanns en skillnad i kunskaper om fysiska symtom mellan stor stad och mellanstor stad. Deltagarna i stor stad hade högre kunskaper om fysiska symtom än deltagarna i mellanstor stad. Resultaten ligger i linje med tidigare forskning som påvisar att män har en lägre kunskapsnivå än kvinnor om premenstruellt syndrom samt att män uppfattar de fysiska symtomen annorlunda än kvinnor.

 • 371.
  Bergstrand, Rebecca
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Jonsson, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Elevers uppfattning av formativ bedömning: Hur känner elever inför olika typer av bedömning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Formativ bedömning innebär att den enskilde eleven under lärandeprocessens gång får stöd för att komma vidare i sin kunskapsutveckling. Aktuell forskning har visat att denna bedömningsform är effektiv för alla elevers lärande. Inom forskningen beskrivs fyra nivåer av återkoppling; uppgifts-, process-, metakognitiv- och personlig nivå som har olika effekt på elevers lärande. Återkoppling på process- och metakognitiv nivå har visats vara de mest gynnsamma. Forskningen är dock mest fokuserad på att undersöka hur läraren kan applicera den formativa bedömningen i undervisningen så att den blir så effektiv som möjligt. Få studier har gjorts kring elevers uppfattningar och upplevelser av den formativa bedömning de får.

  Syfte

  : Syftet med vår studie är att undersöka hur elever upplever och uppfattar den återkoppling och formativa bedömning som de får och hur de tror att den påverkar deras lärande.

  Metod:

  Studien är kvalitativ och vi utgår från ett hermeneutistiskt perspektiv. Vår empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer där vi använt oss av intervjuguider. Vårt urval består av två lärare och sex elever ur respektive lärares klass. I vår analys utgår vi från våra forskningsfrågor och de fyra olika nivåerna som kategorier där våra tolkningar av elevernas svar hamnar. Vi har i vår studie även valt ut tre olika perspektiv som vi använder i vårt analysarbete dessa är lärarbedömning, kamratbedömning och självbedömning.

  Resultat:

  I resultatet av elevintervjuerna framkom det att eleverna uppfattade alla nivåer av återkoppling, dock uppfattades uppgifts- och processnivå starkast och upplevdes främst komma från läraren. Elevernas känslor kring de olika nivåerna och de olika perspektiven såg förhållandevis lika ut då merparten av eleverna hade positiva känslor inför lärarbedömning men kände en viss osäkerhet inför självbedömningen, som upplevdes som svår. Den skriftliga kamratbedömningen upplevdes positiv då denna innefattade information som hjälpte eleverna framåt i deras kunskapsutveckling, den muntliga kamratbedömningen upplevdes däremot som personlig och svår att ge på processnivå. Det rådde till viss del oenigheter eleverna emellan kring vilken bedömning de önskade möta, de flesta eleverna var dock överens om att den formativa återkopplingen på processnivå som kom från läraren gynnade deras lärande mest

 • 372.
  Bergström, Patrik
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Var det bättre förr?: En läroboksanalys över tre epoker.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Läroböcker är ett material som används flitigt av lärare. Böckerna har en makt som ett riktgivande material. Eftersom lärare använder sig av läroböcker så flitigt är det intressant att se hur de uttrycker sig kring olika grupper som är en del av den svenska skolan. I och med dess riktgivande makt kommer läroboken att påverka elever och lärare. 

  Syftet med uppsatsen är dels att undersöka om och hur andrafiering förekommer, samt om den förändrats över tid i läroböcker. Dels att undersöka hur kulturbegreppet har förändrats över tid i läroböckerna utifrån en socialkonstruktivistisk ansats.

  Metod. Undersökningen har genomförts genom en kvalitativ textanalys på sex läroböcker i samhällskunskap som är spridda över tre epoker. Epokerna som har använts är 1980-tal, 2000-tal och nutid. Alla böcker har eller används fortfarande som läroböcker. Genom att gå igenom de kapitel som behandlar människor från andra länder och kulturer undersöker jag om och hur andrafiering förekommer. Hur böckerna behandlar kulturbegreppet behandlas också.

  Resultat. Undersökningen visar att andrafiering förekommer i stort sett i samtliga läroböcker under samtliga perioder Andrafiering ser dock annorlunda ut beroende på vilken period som avhandlas, det är olika sätt att andrafiera som framkommer. I dagens period förekommer det mindre andrafiering än vad det gör i de tidigare perioderna. Kulturbegreppet förändras också över tid. Dock är inte förändringen linjär mot en mer socialkonstruktivistisk ansats. I den tidiga perioden och nutid uppvisar författarna en socialkonstruktivistisk ansats i förhållande till kulturbegreppet men inte i perioden som är 2000-tal

 • 373.
  Bergström Walker, Catharine
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Narrative ethics and intuition of the infinite: E. L. Doctorow's gnostic hope for the postmodern era2008Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 374.
  Berlin, Anita
  et al.
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institute, Huddinge, Sweden.
  Rosander, Michael
  Department of Behavioral Sciences and Learning, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Forslund Frykedal, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk. Department of Behavioral Sciences and Learning, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Barimani, Mia
  Department of Women and Children’s Health, Karolinska Institute, Solna, Sweden.
  Walk the talk: Leader behavior in parental education groups2018Inngår i: Nursing and Health Sciences, ISSN 1441-0745, E-ISSN 1442-2018, Vol. 20, nr 2, s. 173-180Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Expectant and new parents are offered parental education groups as a way to support their transition to parenthood. Group leadership in these groups has been found to be challenging. Using a qualitative and summative design, the aim of the present study was to investigate how health professionals describe their role in parental education groups compared to their actual behavior. Thirteen health professional leaders in antenatal and child health services were interviewed. These descriptions were compared with the leaders' actual behavior in video and audio-recordings of 16 different group sessions. The results revealed that regardless of how the leaders described their role, they acted as experts and left little time to parents for discussions and active participation. In particular, leaders who described themselves as discussion leaders did not "walk the talk"; that is, they did not do what they said they do when leading groups. That could be explained by lack of professional awareness, group leadership, and pedagogical skills. In order to provide high-quality parental support, leaders need training in group leadership and pedagogy combined with supervision and support on a regular basis.

 • 375.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Artefakters organiserande funktion2016Inngår i: Team i vård, behandling och omsorg: Erfarenheter och reflektioner / [ed] Johan Berlin, Håkan Sandberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 2:a, s. 227-248Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 376.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Beställarstyrning av hälso- och sjukvård: - Om människor, marginaler och miljoner2006Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 377.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Bokrecension | Arvastson, Gösta & Ehn, Billy (red.) (2009). Etnografiska observationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur2009Inngår i: Kommunal ekonomi och politik, ISSN 1402-8700, Vol. 13, nr 4, s. 65-68Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 378.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Bokrecension | Hartman, Laura (red.) (2011). Konkurrensens konsekvenser: vad händer med svensk välfärd?. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag2012Inngår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 19, nr 2, s. 136-140Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 379.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Bokrecension | Jonsson, R. (2013). Organisatoriska bakslag - mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner2013Inngår i: Nordiske organisasjonsstudier, ISSN 1501-8237, Vol. 15, nr 2, s. 78-83Artikkel, omtale (Fagfellevurdert)
 • 380.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Bokrecension | Billy Ehn och Orvar Löfgren (2012). Kulturanalytiska verktyg. Gleerups Förlag.2013Inngår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 50, nr 2, s. 183-187Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 381.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Book Review | Alvesson, Mats., Sveningsson, Stefan (2008). Changing organizational culture: cultural change work in progress. London: Routledge2011Inngår i: Management Learning, ISSN 1350-5076, E-ISSN 1461-7307, Vol. 42, nr 2, s. 224-226Artikkel, omtale (Fagfellevurdert)
 • 382.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Common incentives for teamwork: the unspoken contract´s significance2014Inngår i: Team Performance Management, ISSN 1352-7592, E-ISSN 1758-6860, Vol. 20, nr 1/2, s. 65-80Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this article was to identify and study common incentives for teamwork.

  Design/methodology/approach - The study was designed as a case study. The case consists of teamwork at a univer-sity hospital. At the hospital, ten psychiatric teams were studied for a period of four years (2008-2011). Each team was followed for 12–18 months. Data were collected through interviews (n = 48) and observations (n = 52) of the teamwork at treatment conferences.

  Findings - The common incentives identified consist of shared responsibility, appreciation and long-sightedness. The incidence of a silent contract is highlighted as an explanation for the team's cohesion.

  Research limitations/implications - The study is conducted in a public organisation within one field. The results should therefore be interpreted with some caution.

  Practical implications - The study is useful for practitioners to understand the importance of common incentives as a collective driving force. By developing well-adapted common incentives, the practical work can be developed, refined and improved.

  Originality/value - The significance of common incentives and the unspoken contract in the team is identified.

 • 383.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Doctors’ functional leadership inpsychiatric healthcare teams: a reversible leadership logic2015Inngår i: Team Performance Management, ISSN 1352-7592, E-ISSN 1758-6860, Vol. 21, nr 3/4, s. 159-180Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper was to study how psychiatric doctors practise leadership in multidisciplinary healthcare teams. The paper seeks to answer the question: How do psychiatric doctors lead multidisciplinary teams during treatment conferences?

  Design/methodology/approach: Six psychiatric teams were studied at a university hospital. Each team was observed over a period of 18 months, and data were collected during four years (2008-2011). Data were collected through interviews with doctors (n19) and observations (n30) of doctors’ work in multidisciplinary psychiatric teams.

  Findings: Doctors in a multidisciplinary team use either self-imposed or involuntary leadership style. Oscillating between these two extremes was a strategy for handling the internal tensions of the team.

  Research limitations/implications: The study was a case study, performed during treatment conferences at psychiatric wards in a university hospital. This limitation means that there is cause for some caution in generalising the results.

  Practical implications: The results are useful for understanding leadership in multidisciplinary medical teams. By understanding the reversible logic of leadership, cooperation and knowledge sharing can be gained, which means that a situation of mere peaceful coexistence can be avoided. Understanding the importance of the informal contract makes it possible to switch leadership among team members. A reversible leadership with an informal contract makes the team less vulnerable. The team’s professionals can thus easily handle dif cult situations and internal tensions, facilitating leadership and management of multidisciplinary teams.

  Originality/value: Doctors in multidisciplinary psychiatric teams use reversible leadership

  logic.

 • 384.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Ekonomicheferna nöjda med delegationsordningen2010Inngår i: Nästan som det brukar vara: kommunal utveckling under ansträngda förhållanden / [ed] Brorström, Björn och Nilsson, Viveka, Göteborg: Kommunforskning i Västsverige (KFi), , 2010, s. 47-52Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 385.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Flexibilitet eller kontroll?: Om regler, rutiner och ansvar2011Inngår i: Mot svårare tider: om vikten av politiskt ledarskap och ekonomistyrning / [ed] Nilsson, Viveka, Göteborg: Kommunforskning i Västsverige (KFi) , 2011, 1:1, s. 40-46Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sammantaget ger ekonomicheferna uttryck för att de har ett tämligen gottinflytande över frågor som handlar om regelverk, normer, organisationsstrukturoch graden av delegation. Med tanke på att den totala svarsfrekvensenuppgår till 77 procent kan vi uttala oss tämligen väl om de undersökta tjänstemännensuppfattningar. Detta reser en rad intressanta frågor. Vilken gradav frihet och delegering är lämplig i en kommun? Hur ska man balanserakontroll, insyn och transparens mot ökade administrativa kostnader? Hurska man väga demokrati mot effektivitet? Frågan om graden av delegering handlar om en löpande avvägning mellanflexibilitet och kontroll. Frågan är vad som ska prioriteras mest i vilket lägeoch vilka delar som ska prioriteras på bekostnad av annat? Var betoningeni dessa frågor ska ligga är föremål för en ständig pendelrörelse över tid. Ibland betonas flexibilitet och i andra lägen kontroll. Detta hänger nära ihopmed kommunens regler, rutiner och ansvarstagande.

 • 386.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  How doctors practice teamleadership2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: The overall purpose of the article was to study how doctors practise leadership in multidisciplinary teams. The article seeks to answer the question: Which approach do doctors use to lead multidisciplinary psychiatric teams?

  Methodology: Six psychiatric teams were studied at a university hospital. Each team was followed for eighteen months. Data were collected during a period of four years (2008–2011). Data were collected through interviews with doctors (n = 19) and observations (n = 30) of doctors’ work in a multidisciplinary psychiatric team.

  Findings: Doctors in a multidisciplinary team use either self-imposed or involuntary leadership. Oscillating between these two extremes is called reversible leadership.

  Research limitations: The study was performed at a psychiatric ward during treatment conferences in a university hospital. This limitation means that there is cause for some caution in interpreting the results.

  Practical implications: The results are useful for understanding leadership in multidisciplinary teams within the health and medical care system. The reversible leadership means that doctors can more easily oscillate from difficult situations and deal with internal tensions, facilitating leadership and management of the multidisciplinary team in the intended direction.

  Originality / value: Doctors in multidisciplinary psychiatric teams use reversible leadership.

 • 387.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Ledarskap och beslutsfattande i psykiatriska team: om sammanhållning, sortering och kontroll2015 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om ledarskap och beslutsfattande i psykiatriska team. För att hantera hälso- och sjukvårdens gränsöverskridande arbete har teamarbete använts som arbetsform.

  Det övergripande syftet med studien har varit att studera hur ledarskap och beslutsfattande tillämpas i psykiatriska team. De frågor som behandlas är; att beskriva och skapa förståelse för hur ledarskap i psykiatriska team tillämpas, att beskriva och skapa förståelse för hur beslutsfattande i psykiatriska team tillämpas, att förklara varför eventuella skillnader finns mellan prat och praktik, samt att förklara varför teamarbete tillämpas i psykiatrin.

  Studiens teoretiska referensram utgår ifrån de utmaningar som uppstår när teamarbete ska organiseras i en multiprofessionell kontext. I studien tas beslutsteori, ledarskapsteori och nyinstitutionell teori till hjälp för att länka ihop och ge förklaringar till professionernas handlingsmönster.

  Studiens data har samlats in 2008-2011 genom intervjuer, observationer och dokumentstudier. Totalt består studien av 101 intervjuer med 111 informanter. Observationer har gjorts i 10 team vid 132 tillfällen under totalt 230 timmar. Vid observationerna har fokus varit på det teamarbete som utförts vid behandlingskonferenser.

  Studien visar: 1) att det finns ett informellt kontrakt i teamen som styr vem som gör vad i olika situationer, 2) att läkarna tillämpade ett reversibelt ledarskap som gjorde att de växlade mellan det ofrivilliga och det självpåtagna, 3) att teamen använde beslutsnormer som styrdes av situationsspecifika mikrokoder, 4) att det fanns en episodisk kultur som minskade drivkraften att ge en förebyggande och långsiktig behandling, 5) att teamarbete användes för att ge möjlighet till sammanhållning, sortering och kontroll samt 6) att det inte fanns någon strävan efter perfektion i beslutsfattandet, istället nöjde sig teamen med en acceptabel nivå som alla kunde enas om.

 • 388.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Läkare som teamledare: En studie av reversibelt ledarskap2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  SammanfattningSyfte: Syftet med artikeln är att beskriva och problematisera läkares ledarskap i team. Arti-keln syftar till att besvara frågan; Hur utövar läkare ledarskap i team?Design/metod: Studien är designad i form av en fallstudie. Sex psykiatriska team har stude-rats vid ett universitetssjukhus. Varje team har följts under 18 månader. Datainsamlingen har gjorts under totalt fyra år (2008-2011). Data har samlats in genom intervjuer med läkare (n=19) och observationer (n=60) av läkares arbete i team.Resultat: Läkares ledarskap i team utövas i en dualistisk pendlingsprocess mellan självpåta-get och ofrivilligt, vilket benämns reversibelt ledarskap.Begränsningar: Studien är gjord på psykiatriska avdelningar i en organisation. Det finns därför anledning till viss försiktighet vid tolkningen av resultaten.Praktiska implikationer: Resultaten är användbara för att förstå teamledarskapets dualism. Reversibelt ledarskap kan leda till ökad osäkerhet och försvaga teamets proaktiva förmåga.Originalitet: Läkarens ledarskap i team lyfts fram som reversibelt, antingen självpåtaget och frivilligt, eller påtvingat och ofrivilligt.Nyckelord:

 • 389.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Läran om management – föreställningar i ett organisationssamhälle, K. Holmblad-Brunsson. Studentlitteratur, Lund (2013), 230 pp.2014Inngår i: Scandinavian Journal of Management, ISSN 0956-5221, E-ISSN 1873-3387, Vol. 30, nr 2, s. 257-258Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 390.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Mellan offentligt och privat: om styrning, praktik och intressen i hälso- och sjukvården2010Inngår i: Nordiske organisasjonsstudier, ISSN 1501-8237, Vol. 12, nr 1, s. 90-95Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 391.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Recension av: En illusion av frihet? Företag och organisationer i regelsamhället.2006Inngår i: Nordiske organisasjonsstudier, ISSN 1501-8237, Vol. 8, nr 4, s. 113-117Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 392.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Synchronous work - myth or reality?: a critical study of teams in health and medical care2010Inngår i: Journal of Evaluation In Clinical Practice, ISSN 1356-1294, E-ISSN 1365-2753, Vol. 16, nr 6, s. 1314-1321Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Abstract Rationale, aims and objectives  In this article, ideal conceptions about teamwork are tested. The research question posed is: How are teams in psychiatry formed? Three theoretical concepts that distinguish groups from teams are presented: sequentiality, parallelism and synchronicity. The presumption is that groups cooperate sequentially and teams synchronously, while the parallel work mode is a transitional form between group and team. Methods  Three psychiatric outpatient teams at a university hospital specialist clinic were studied. Data were collected through 25 personal interviews and 82 hours of observations. The data collection was carried out over 18 months (2008–2009). Results  Results show: (1) that the three theoretical distinctions between group and team need to be supplemented with two intermediate forms, semiparallel and semisynchronous teamwork; and (2) that teamwork is not characterized by striving towards a synchronous ideal but instead is marked by an adaptive interaction between sequential, parallel and synchronous working modes. Conclusions  The article points to a new intermediate stage between group and team. This intermediate stage is called semiparallel teamwork. The study shows that practical teamwork is not characterized by a synchronous ideal, but rather is about how to adaptively find acceptable solutions to a series of practical problems. The study emphasizes the importance of the team varying between different working modes, so-called semisystematics.

 • 393.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Teamarbete2019Inngår i: Sjuksköterskans kärnkompetenser / [ed] Leksell, Janeth & Lepp, Margret, Stockholm: Liber, 2019, 2. upplagan, s. 139-158Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 394.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Teamarbete: de gemensamma incitamentens betydelse2013Inngår i: Att utveckla vården: Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete / [ed] Eriksson, Nomie, Holgers, Kajsa-Mia, Müllern,Tomas, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 223-245Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 395.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Teamarbete: ett livsviktigt samspel2013Inngår i: Sjuksköterskans kärnkompetenser / [ed] Leksell, Janeth, Lepp, Margret, Stockholm: Liber, 2013, 1, s. 159-177Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 396.
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Åhlström, Pär (red.) (2010). Verksamhetsutveckling i världsklass. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur2012Inngår i: Nordiske organisasjonsstudier, ISSN 1501-8237, Vol. 14, nr 1, s. 91-96Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 397.
  Berlin, Johan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Carlström, Eric
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för specialistsjuksköterskeutbildning.
  Blåljusorganisationer på olycksplatsen: om samverkansminimering2009Inngår i: Offentlig sektor och komplexitet: om hantering av mål, strategier och professioner / [ed] Adolfsson, Petra & Solli, Rolf, Lund: Studentlitteratur , 2009, s. 59-79Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 398.
  Berlin, Johan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Carlström, Eric
  Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
  Collaboration Exercises: the lack of collaborative benefits2014Inngår i: International Journal of Disaster Risk Science, ISSN 2095-0055, Vol. 5, nr 3, s. 192-205Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to study what professional emergency personnel learn during collaboration exercises and the benefits of what they have learned. Observations (n=19) and semistructured interviews (n=32) were carried out in conjunction with major exercises held in Sweden (2007–2012). The results show that exercises tend to be based on its own logic, which differs from actual events. Exercise participants believe that they mainly learn single-track, parallel and path-dependent behavior. The exercises do not facilitate the use of cross-boundary activities. This means that learning as well as benefits of the exercises for actual events is limited. The exercises would be more appropriate if those participating had the opportunity to identify weaknesses, try alternative ways as well as had the opportunity to have comprehensive organizational analyses at the conclusion of the exercises. Based on the results of the study, alternative models for the exercises are suggested that contain elements, which develop collaboration and contribute to learning.

 • 399.
  Berlin, Johan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Carlström, Eric
  Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
  Cultural camouflage: a critical study of how artefacts are camouflaged and mental health policy subverted2015Inngår i: International Journal of Health Planning and Management, ISSN 0749-6753, E-ISSN 1099-1751, Vol. 30, nr 2, s. 111-126Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study identifies hidden artefacts in a public organisation. In contrast to earlier studies, itfocuses on artefacts as concealing rather than conveying meaning. Negligent behaviour causedby an unpopular culture was recognised in five psychiatric wards at a Swedish universityhospital. Data comprising observations (87 h) and interviews (n = 60) were collected over aperiod of 48months (2008–2011). Four different items used in everyday work representing adeeper meaning of the organisation were identified during the observations. The items selectedwere work attire, nametags, keys and restraint beds. These were considered particularly promisingwhen it came to the aim of the study, namely, to find out how artefacts are camouflaged. Theobservations and the interviews revealed that these were controversial and contested artefacts inthe organisation. The study uses the term ‘cultural camouflage’ for behaviour that ignores andconsciously conceals symbols that have negative values. This concept contrasts with previousresearch that shows how artefacts are emphasised and how they contribute to the character ofthe activity in a transparent way. Conservative and backward-looking behaviour among staffprovided one explanation as to why artefacts were concealed. Another was the need to establishharmonious internal interactions.

 • 400.
  Berlin, Johan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Carlström, Eric
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för sjuksköterskeutbildning.
  Dolda artefakters betydelse: -En kritisk studie av kulturella uttryck inom psykiatrin2010Inngår i: Nordiske organisasjonsstudier, ISSN 1501-8237, Vol. 12, nr 2, s. 27-44Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
567891011 351 - 400 of 3477
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf