Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
4567 301 - 313 av 313
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Thelander, Marie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Vernhamn, Sara
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kvalitetsbristkostnadsanalys: Utförd på Borealis AB i Stenungsund2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En produkts kvalitet kan definieras som dess förmåga att tillfredsställa kundens behov och förväntningar eller att överträffa dessa, (Bergman & Klefsjö, 2010). För att uppnå denna definition av kvalitet behöver företag fokusera på kvalitetsutveckling, vilket innebär att ständigt sträva efter att utveckla verksamhetens processer. Genom att fokusera på kvalitetsutveckling skapas förutsättningar att uppnå ökad lönsamhet och hållbarhet. Det är viktigt att belysa brister och skapa en förståelse över dess medförda kostnader. Detta kan åstadkommas genom att utföra kvalitetsbristkostnadsanalyser, dessa identifierar problemområden och ger förutsättningar till effektiv kvalitetsutveckling där det verkligen behövs. Ett företag med fokus på kvalitetsutveckling är Borealis AB. Företaget är beläget i Stenungsund och tillverkar polyetenplast i form av pellets. Efter tillverkning paketeras plastpelletsen i säckar genom en automatisk process, dessa säckar är tillverkade av slangfilm och utgör en del av paketeringsprocessen. I denna studie genomförs en analys av kvalitetsbristkostnaden kassation gällande förpackningsmaterialet slangfilm då en okänd mängd dagligen kasseras. Syftet är att kartlägga kvalitetsbristkostnaden kassation samt ge förbättringsförslag med mål att reducera eller eliminera kassationerna.  Insamling av data skedde genom intervjuer, enkäter, observationer, mätningar och anskaffning av befintliga data. Den insamlade data ligger till grund för nulägesanalysen som klargör att sju av åtta kassationsorsaker inträffar i de interna processerna, lagring i utomhuslagret, placering i lagringsutrymmet i packhall, vid inställning av maskin A, samt vid automatiskt rullbyte i maskin A. Total kvalitetsbristkostnad gällande kassation av slangfilm uppskattas till cirka 150 000 kr årligen, dock avser denna kostnad enbart kasserad slangfilm. I studien identifieras övriga kvalitetsbristkostnader och former av slöseri som även bör tas i beaktning för att få en helhetsbild av kvalitetsbristkostnaden kassation.  Övergripande förbättringsförslag för att reducera mängd kassationer är visuell styrning, vidareutveckling av mellanlägg, lyftanordning för rullar i packhall, avståndsmätning vid rullbyte, rutiner och standarder, samt ergonomiskt hjälpmedel för avlyftning av paketerade säckar. Förutom kvalitetsutveckling och kostnadsbesparing reducerar förbättringsförslagen uppkomst av avfall vid källan vilket ger positiv effekt på företetagets hållbarhetsarbete.  Som slutsats dras att i ett stort internationellt företag kan presenterad kostnad upplevas mindre betydande, men att det är synsättet på kvalitetsutvecklingen inom företaget och inte storleken på kostnaden som bör ligga till grund för framtida förbättringsarbeten.

 • 302.
  Tidholm, Gregor
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Larsson, Rikard
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Att lösa kvalitetsbristkostnader med digitala instruktioner2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Projektet är utfört på Componenta i Främmestad och syftet var att utreda förutsättningarna för införandet av digitala instruktioner i den CNC-bearbetande delen av företaget. Det gjordes för att misstolkningar ledde till bristfällig efterlevnad av arbetsinstruktioner vilket ökar risken för kvalitetsbrister. Målet var att ta fram förslag på system som kommer bidra till minskade kvalitetsbristkostnader kopplade till operatörernas manuella arbete och redovisa ekonomiska kalkyler som visar på de ekonomiska förutsättningarna för införandet.

  Arbetet inleddes med kartläggning av nuläget i form av ekonomisk sammanställning och intressenters uppfattningar. I processen med kartläggning undersöktes intressenterna krav och önskemål på ett framtida system, kraven summerades i en kravlista. När nuläget och kraven var summerade startades en produktjämförelse av funktioner, ca 40 system studerades och sållades ner till ett tiotal som jämfördes i detalj. Från jämförelsen, där hänsyn togs till tekniska och ekonomiska aspekter, valdes två system ut för vidare arbete. Ekonomiska kalkyler och bieffekter av de båda systemen redovisas och resultatet visar att båda systemen har en payback-tid på under ett år. Under de första fem åren förväntas ett överskott från investeringen på *** SEK. Analysen leder fram till att företaget borde se till att få en enad syn på nuläget, börja arbete med standardiserade instruktioner och skapa en helhetssyn på IT-infrastrukturen.

  Författarna rekommenderar att Componenta inledningsvis börjar använda ett system som heter Dozuki som är ett system för digitala instruktioner. På längre sikt bör behovet av ett mer heltäckande system utvärderas. En intressant systemlösning är det som Scout utvecklat med AI-funktioner, detta system är värt att vidare utforska.

 • 303.
  Urbath, Christopher
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Hur kan Single Minute Exchange of Die (SMED) implementeras för att minska ställtider?2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den vetenskapliga rapporten är skriven under institutionen ingenjörsvetenskap på Högskolan väst i Trollhättan. Hofpartner AB, ett företag inom stålindustrin som utvecklar och tillverkar rullaxlar, chuckar och smarta lyfthjälpmedel, har gett i uppdrag att undersöka om produktionen kan effektiviseras. Ägare och VD (Richard Holmström) har hört talas om en metod som heter SMED och har funderingar om denna metod kan appliceras på Hofpartner AB produktion. I uppdraget ingår att undersöka operatörens arbetsprocess, om en ny maskin kan göras mer effektiv samt att utföra en förstudie om hur implementering av SMED kan appliceras i syfte att minska ställtider. Litteraturstudie, intervjuer och observationer är metoder som ligger till grund för examensarbetet. Teorierna som studerats har direkt koppling till SMED-metoden. För att få en övergripande bild av hur effektivt Hofpartner AB jobbar i produktion har en nulägesanalys av kategorierna; Maskin och verktyg, Arbetsplats, Byte mellan två fixturer samt Inställning för bearbetning genomförts. Flera observationer har genomförts när det gäller operatörens arbetsprocess och tillgänglighet av maskinens kapacitet. Insamlad data har delats in i interna och externa ställtider, detta för att kunna kategorisera de olika momenten och urskilja interna och externa ställtider. För att ett företag skall kunna utnyttja en maskins fulla kapacitet samt få en effektiv arbetsprocess behöver resultat leda till att interna ställtider omvandlas till externa ställtider. Baserat på genomförd nulägesanalys och med hjälp av SMED-metoden har resultatet visat att Hofpartner AB har långa interna ställtider i sin produktion.

 • 304.
  V, Abhilash
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Influence of microstructure on the erosion performance of plasma sprayed Thermal Barrier Coatings2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Thermal barrier coatings (TBCs) are used in industrial and land-based gas turbine engines to insulate metallic components such as turbine blades and vanes from high temperature. TBCs on rotating components of a gas turbine engine, especially turbine blades, are susceptible to erosion during their service. Erosion leads to undesirable material loss and results in inferior performance of components. Therefore, a detailed understanding of erosion mechanisms in TBCs when subjected to erosion test conditions similar to real service conditions is desirable.

  Novelty of this work relates to systematic investigation of the influence of various microstructural features of plasma sprayed TBCs such as pores, cracks (vertical), columns, column gaps and mechanical properties such as hardness and fracture toughness on the erosion performance and erosion mechanisms. Erosion tests were performed at two different erodent impact angles (90º and 30º) on eleven microstructurally different 7-8wt. % TBCs deposited by plasma spray route. Erosion rates were calculated for the investigated TBCs and their erosion mechanisms were examined by SEM analysis of post-eroded specimens.

  It was shown that the erosion performance of TBCs had strong correlation to microstructure where columnar micro-structured TBCs and dense vertically crack (DVC) TBCs exhibited superior erosion resistance compared to the lamellar micro-structured TBCs. Furthermore, in this case, mechanical properties such as fracture toughness dictated the erosion resistance of TBCs.

 • 305.
  Valtanen Hernvall, Oscar
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Undersökning av is- och snörelaterade strömavbrott2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet behandlar en undersökning av is- och snörelaterade avbrott i Vattenfalls nät. Syftet är att undersöka hur stora utmaningarna ser ut i Vattenfalls nät och vad det potentiellt går att göra åt dem. Is- och snörelaterade avbrott står för en stor del av alla avbrott i Norrlandsregionen. Dessa avbrott leder till strömlösa perioder för kunder och skador på utrusningen i nätet, vilket bidrar till högre kostnader.

  Rapporten utgår ifrån tidigare undersökningar av is- och snörelaterade avbrott för att skapa grunder till teorin. Rapporten beskriver teorin bakom is-uppbyggnaden på ledningar genom att förklara vilka olika sätt det finns för isbildning på ledningar så väl som vilka former isen kan ta när den formas på en ledning. Den kunskapen är viktig för att avgöra var avbrotten kan uppkomma så väl som under vilka väderförhållanden det är mest troligt att det sker. Tillsammans med teorin om hur is kan formas på ledningar presenterades modeller för beräkning av is-tillväxt. Dessa modeller skall kunna användas för enklare undersökningar av is-tillväxten på nätet. 

  Illustreringen av avbrott relaterade till snö och is på Vattenfalls nät har avsikten att visa var de flesta avbrott sker och de vanligaste orsakerna till att avbrotten sker. Det presenteras en uppdelning över var i nätet de flesta avbrotten sker för att visa vilka delar av nätet som bör prioriteras först. Denna data jämförs med andra väderrelaterade avbrott för att visa hur vanliga dessa avbrott är. Det diskuteras även vilka typer av ledningar som är mest troliga att bli drabbade av avbrott som är snörelaterade. Detta gjordes för att visa vilken typ av utrusning som utsätts för störst risker i nätet. 

  Jämförelsen mellan olika former av system för övervakning och avisning är gjord för att skapa en bild över alternativen som finns för att hantera utmaningarna som is och snö står för. Olika system kräver olika mycket egen bearbetning av Vattenfall för att implementera och de system som anses vara mest lämpliga för att hantera respektive övervakning och avisning har beskrivits i detalj. 

  Resultatet av rapporten visar på vart i Vattenfalls nät där de borde prioritera för att vara mer förberedda för att minska is- och snörelaterade avbrott. Det presenteras även tre olika metoder för is-övervakning som rekommenderas för effektiv övervakning. Slutligen rekommenderas vidare arbete med en termisk metod för avisning på deras nät för effektivare avisning av deras nät. 

 • 306.
  Veljovic, Tommie
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  En studie om underhåll av CNC-maskiner inom Componenta Främmestad AB2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är välkänt att kraven på produkter och leveranser ökar, samtidigt också på människa och maskin. Den hårda konkurrensen i företagsvärlden kräver ständiga förbättringar i verksamheten för att överleva. Inom verkstadsindustrin tvingas företagen att investera i ny teknologi för att uppnå effektivare bearbetning samt för att vara i framkant inom teknikens progression. För att kunna maximera verksamhetens utrustning krävs ett tydligt och långsiktigt underhållsarbete som medarbetarna är införstådda i. Helst skall de själva varit med i framtagningen av underhållsplanen.

  Syftet med examensarbetet är att ta fram förbättringsförslag åt maskinavdelningen på Componenta AB Främmestad som berör underhållsarbetet av företagets CNC-maskiner.

  Litteraturstudier samlades in i ett inledande skede av examensarbetet för att erhålla kunskap så att skribentens mål kunde uppnås: 1) Granska Componenta Främmestad AB:s upplägg kring maskinunderhållet och hur det tillämpas i verkligheten. 2) Analysera vilka orsakerna kan vara till att de inte tillämpas, samt hitta en välfungerande underhållsplan åt företaget. Vidare analyserades företagets nulägessituation för att bistå med grundläggande förståelse kring problemet.

  Componenta AB Främmestad grundades 1953 och 1991 blev företaget en del av Componenta gruppen. Företaget gör bearbetade, ytbehandlade och förmonterade komponenter till tunga lastbilar och off-road industrin.

 • 307.
  Wahl, Daniel
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kärrå, Michael
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Ö-drift med mobil reservkraft i nät med småskalig elproduktion2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Jönköpings Energi. Det har som grundidé att kunder ska ha en avbrottsfri leverans av el även vid underhåll på nätstationer. Därför har Jönköping Energi dieselgeneratorer som ska stå för elförsörjningen under tiden som service utförs på nätstationen. Det uppstår då ett ö-driftläge med dieselgenerator som huvudsaklig kraftkälla. På senare år har det varit en succesiv ökning av installerade solcellsanläggningar i Sverige och så också i Jönköping Energis nät. Solcellsanläggningar kan göra att det blir komplikationer i samband med ö-drift med dieselgenerator som huvudsaklig kraftkälla.

  Problemet som kan uppstå statiskt sett är om solcellsanläggningarna producerar mer effekt än det förbrukas i önätet. Dieselgeneratorn som reglerar elproduktion i önätet kommer då att förbruka effekt vilket leder till att bakeffektskyddet på generatorn löser ut och matningen kopplas ifrån. Vid en fallstudie med mätinsamling från en nätstation i Jönköping Energis nät går det att se hur produktionen från solcellsanläggningar ser ut. Konsumerad effekt från nätstationen är betydligt högre än den som produceras från solcellsanläggningarna. Med en fortsatt ökning av solcellsanläggningar går det dock inte att bortse från att det inom ett antal år kan uppstå problem. Det är också viktigt att beakta att dieselgeneratorer inte belastas för lågt eftersom dieselmotorn då sotar igen vilket leder till att driften blir sämre samtidigt som livslängden på motorn förkortas. Dimensionering av dieselgeneratorer för önätsdrift blir därför betydligt viktigare och det har därför sammanställts en guide för detta.

  För att undersöka dieselgeneratorernas dynamiska begränsningar undersöks stegsvaren från de lasttester som gjorts av tillverkare. Stegsvaren jämförs med det som teoretiskt sett kan hända på nätet. Det som har störst påverkan i önätet är stora solcellsanläggningar eller om en störning gör så att alla anläggningar på ett nät slår ifrån eller till samtidigt. Ändringen i produktion från solcellsanläggningarna kan från dieselgeneratorn ses som till- eller frånslag av last.

  De två olika typer av dieselgeneratorer som Jönköping Energi äger har en märkeffekt på 100 och 550 kVA. Stegsvarsproven visar att dieselgeneratorerna skulle klara av väldigt stora svängningar i nätet, för 100 kVA aggregatet visas att ett laststeg från 0–70 % belastning inte löser ut några skydd. För 550 kVA aggregatet visar stegsvarsproven att ett laststeg från 0–60 % inte leder till några problem. Lastfrånslag klarar båda aggregaten upp till märkeffekt, vilket kan ses på stegsvar som gjorts från en belastning på 110 % respektive 108 % ner till noll procent utan större påverkan på varken frekvens eller spänning.

 • 308.
  Westerdahl, Kristian
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utredning gällande utförande av lågspänningsställverk2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet har gjorts på uppdrag av Bema Elautomatik AB och har utförts vid Institutionen för ingenjörsvetenskap på Högskolan Väst. Uppdragsgivaren har utökat sin verksamhet med byggnation, konstruktion och projektering av lågspänningsställverk. En utredning gällande val av elmateriel, standarder och ett nytt provningsprotokoll är därmed önskad.

  För att fastställa omfång om vad som ska ingå i det slutgiltiga lösningsförslaget görs listor som ska visa hur ett typiskt ställverk ska vara utfört samt vilken elmateriel och standarder som bör inkluderas. Förutom detta tas ett provningsprotokoll fram baserat på den information som finns i standarder samt punkter som anses relevanta i det befintliga protokollet hos uppdragsgivaren. De huvudsakliga standarder som utreds i arbetet är IEC 61439–1, IEC 61439–2 samt Elinstallationsreglerna SS 436 40 00.

  Intervjuer med berörd personal utförs för att utreda punkter i uppdragsgivarens befintliga provningsprotokoll samt ta reda på vad som legat till grund vid val av elmateriel. Utifrån intervjuerna framgår bland annat vilka ställverksleverantörer uppdragsgivaren har arbetat med tidigare, erfarenhet av olika ställverk hos personal samt önskemål på vilka leverantörer de anser är bäst att arbeta med.

  Ett förslag på provningsprotokoll tas fram som bör ses som en grund för vad som är det minsta antalet provningspunkter som måste inkluderas vid en provning. Fler punkter kan läggas till om så bedöms nödvändigt av uppdragsgivare.

  Vid val av elmateriel är det inte alltid kostnaden som är dominerande, utan funktion och kvalité spelar i många fall en större roll. Tidigare har uppdragsgivaren arbetat med ställverksleverantörererna Schneider Electric och Eldon, men även Lögstrup och komponenter från Eaton bör övervägas i framtida projekt.

  Resultaten från intervjuer med personal visade även att arbetssätt som påverkas indirekt av det nya provningsprotokollet måste övervägas, och mer personal på företaget måste inkluderas i dessa diskussioner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 309.
  Wikström, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Energilagring med vätgas i Off-Grid-system för en besöksanläggning2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts som en fortsättning på en förstudie som påbörjats av ÅF i Göteborg 2018. Beställaren är Chalmersfastigheter AB, som planerar att uppföra en besöksanläggning i Kungsbacka kommun i samma område som befintligt rymdobservatorium finns. Efter att byggnadens form och area var bestämda, utförde energikonsult firman Bengt Dahlgren en energianalys.

  Som en fortsättning på ÅF-förstudien skall en Off-Grid lösning på byggnaden tas fram. Byggnaden skall kunna drivas 365 dagar om året med förnybar energi och utan att vara kopplad till anslutande elnät. Lösningar med solceller och korttidslager av batteri finns redan på marknaden, men att driva byggnaden under vintern när det råder minusgrader och låg solinstrålning är den stora utmaningen.

  Rapporten avser att dimensionera en vätgasanläggning baserat på överskottsenergi från solceller. Överskottet från sommarmånaderna skall räcka för att generera vätgas via en elektrolysör och vätgasen är sedan tänkt att användas under vinterhalvåret. Vätgasen kommer sparas i ståltuber i en egen byggnad en bit bort från besöksanläggningen. Fördelen med vätgas är att det inte sker några förluster av energi under lagring. Rörsystemet som transporterar vätgasen har endast en liten förlust i form av tryckfall beroende på längden på rörsystemet.

  Efter besök på en befintlig Off-Grid byggnad i Göteborg påbörjades beräkningarna. Med hjälp av simuleringsprogrammet PV SOL togs information fram om solcellsproduktion och byggnadens förbrukning varje månad. Efter detta kunde drifttiden på elektrolysören beräknas. Ett överskott av solel på 12 371 kWh/år räcker efter beaktande av förluster vid vätgasproduktion samt bränslecell till 3 711 kWh el på vintern. Verkningsgraden på elektrolysören samt bränslecellen är vardera ca 50-60%, vilket ger en verkningsgrad på cirka 30%. Resten är mest förluster i form av spillvärme. För varje kWh som bränslecellen genererar fås även en kWh i varmvatten. Detta är en viktigt faktor som togs med i beräkningar när byggnadens årsförbrukning togs fram. Det är tekniskt möjligt att driva den planerade byggnaden på 500 m2 Off-Grid 365 dagar om året. Faktumet att både elektrolysör och bränslecell avger spillvärme vilket leder till minskad årsförbrukning av el för besöksanläggninen. En nackdel med elektrolysör och bränslecell är den korta tekniska livslängden på ca tio år.

 • 310.
  Wolnievik, Niklas
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Projektering och beredning av ett distributionsnät i ett exploateringsområde2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om hur ett beredningsarbete går till från början till slut. Projektet omfattar ett eldistributionsnät till ett nytt bostadsområde med 33 villor, en förskola och en industrifastighet. Delar som effektförbrukning av bostäder, förskola och en industri har tagits fram utifrån deras huvudsäkring. Belastningsström och dimensionering av lågspänningskablar så som högspänningskablar har tagits fram för de olika delsträckorna som kabeln är förlagd. Spänningsfall på de olika delsträckorna för serviskablar och matarkablar samt spänningsfallen för abonnenterna blir behandlade i denna rapport, med mål att hålla dessa spänningsfall under 4 %. Utlösningsvillkor för de olika ledningssträckorna har kontrollerats för att hålla elnätet så säkert som möjligt. Den ekonomiska area har det tagits hänsyn till, för valet av de olika kablarna som har använts under arbetet. Arbetet behandlar också val av material från kabelskåp till säkringar. Ett flertal olika avtal har blivit behandlade, karttyper från schaktkarta till högspänningskarta har blivit framtagna. I ett projekt finns det ett flertal kostnader som är väsentliga för att få fram den slutgiltiga kostnaden. Vissa av dessa kostnader har blivit behandlade såsom: en P2-kalkyl är gjord och värderingsprotokoll för de olika markägarna har blivit framtagna. En presentation av de olika program som använts inom en beredning har tagits med, som kan hjälpa och underlätta arbetet som beredare. Resultatet av beredningen omfattar en ny 12/0,4 kV nätstation, nio stycken nya kabelskåp samt 155 meter 12 kV högspänningskabel och 4 087 meter 0,4 kV lågspänningskabel. Schaktsträckan kommer att vara 1 980 meter lång, där det schaktas fram till fastighetens gräns, där sedan fastighetsägarens ansvar för schaktningen tar vid. Nätstationen har placerats strategiskt, så att schaktningssträckorna minimeras och spänningsfallen hålls nere. Kabelskåpen har även de placerats strategiskt för att förse alla abonnenter med ström och med åtanke på spänningsfall så har servisledningarnas längd hållits nere. Kostnaden för projektet beräknas bli 2,1 miljoner kronor

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 311.
  Yu, Huanyu
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  3D Scanning and Modeling with the use of a Mobile Robot2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In recent years, the number of mobile robot has increased rapidly. They can not only be used for carrying out tasks in hostile work environment, but also make people's daily life convenient. In the meantime, the rise of 3D technology has changed people's life with its applications in the fields of industrial life and daily life. Therefore, the combination of 3D technology and mobile robot has enormous potentials.

  The objective of this project is to create a model of an object or indoor environment with the help of a mobile robot. A 3D scanner which can be attached on a mobile robot will be used for scanning. With the depth information collected, the point clouds can be gotten. The basic way of reconstructing the model is called Kinect Fusion, it uses Kinect camera to scan the area and creates a model with help of Iterative Closest Point algorithm and Truncated signed distance function which will be introduced in section 2.5. The registration of the point clouds and the localization of the camera can be realized by using ICP algorithm. The software which is used to implement these methods is Visual Studio 2012 with OpenCV and KinectFusion library.

  As the camera should be able to be used on any kind of robot, the aim of these tests is to find a better way to get a high quality model of the area. In this paper, two main experiments have been done. One of them is about scanning a target object from different distances. There will be errors between object actual size and its model size. And the relationship between the errors and the distances will be found out. The other one is focused on the movement of the camera. There are two scenarios in this experiment. The first one is to move the camera with different speed and the other scenario is to scan an object by moving the camera around the object. The result shows that the robot attached with the camera should move slowly so that the camera can capture enough frame images for the model. And keep scanning one object by moving the camera around it can't make the model looks better but worse.

 • 312.
  Yu, Liang
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Automatic obstacles avoidance pickup and placement path generation achievement with scanning of environment for an industrial robot2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Industrial robots are widely used in modern industry fields because of the development of robot technology. In robot palletizing or bin-picking application, robot needs to automatically generate path for achieving robot picking and placing operation even if there exist obstacles. This project is to design and test a robot system that can move without collisions in a changeable environment. And communication is realized between two computers through an industrial communication protocol.

  ROS has been chosen as a simulation platform for the robot path planning simulation as it has some independent advantages, like open-source, supporting multiple programming languages, integrating a lot of open source tools and advanced algorithms. ROS MoveIt! software is used for motion planning, operation control, 3D perception, kinematic solution, collision detection, and so on. Through RRT method, robot path planning is achieved and through Flexible Collision Library, collision detection is achieved. For robot system test experiments and results, taking ABB IRB 2600 robot as a test industrial robot, a robot simulation system in ROS is designed and set up to realize obstacles free picking and placing path planning task of the robot.

  Firstly, for obtaining external obstacles information, Kinect V1 camera is used and calibrated for eliminating distortion and obtains colour image and depth image. Secondly, by using Point Cloud Library, the images are transformed to point cloud images with filtering for eliminating noise. Thirdly, by using OctoMap library, the scene including obstacles are created to 3D occupancy map. Furtherly, according to the map, robot obstacles avoidance pickup and placement operation is achieved in ROS.

  Finally, for testing and evaluating the system, the robot model, a pickup object and an obstacle model are created in ABB RobotStudio software which is the same as ROS's and further achieves co-simulation motion in ROS and ABB RobotStudio by ROS TCP/IP socket program. By running path planning in ROS, the robot achieves obstacle avoidance path planning and pickup and placement operation in ABB RobotStudio.

 • 313.
  Zuo, Zhaoyang
  et al.
  School of Mechanical Engineering, Xijing University, Xi'an, Shaanxi (CHN).
  Taheri, Morteza
  Department of Materials Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran (IRN).
  Razavi, Mansour
  Department of Ceramic, Materials and Energy Research Center, Karaj, (IRN).
  Torkamany, Mohammad Javad
  Iranian National Center for Laser Science and Technology, Tehran (IRN).
  Rasoulpouraghdam, Arash
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Vignesh, R. Vaira
  epartment of Mechanical Engineering, Amrita School of Engineering, Coimbatore, Amrita Vishwa Vidyapeetham (IND).
  Effect of magnetic field on tribological properties of IN718 superalloy coating produced by laser cladding on GTD-111 superalloy2022Ingår i: Vacuum, ISSN 0042-207X, E-ISSN 1879-2715, Vol. 203, artikel-id 111311Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate the effect of a magnetic field on the wear behavior of an IN718 layer applied by laser cladding on GTD-111 superalloy. The results showed that by increasing the intensity of the magnetic induction field from 25 mT to 75 mT, the grains become finer and the area of the equiaxed grains increases. This increased the hardness and decreased the porosity of the cladding zone (CZ). However, the greatest magnetostrictive effect was produced at a magnetic intensity of 25 mT, which reduced the elastic modulus of the specimen. Under such conditions, the hardness ratio to the elastic modulus reached its maximum value (3.97), which resulted in increased wear resistance of the CZ. © 2022 Elsevier Ltd

4567 301 - 313 av 313
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf