Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 779
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Hjelm, Kajsa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Karlsson, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Mellanchefens roll2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mellanchefens syn på sin roll i organisationen är det ämne som denna rapport behandlar. Studien är utförd av Maria Karlsson och Kajsa Hjelm i kursen Metod och uppsats i företagsekonomi under vårterminen 2015. Vi anser att ämnet är intressant då forskningen kring begreppet mellanchef inte är gjord i samma utsträckning som inom begreppet chef och ledare. Då vi tror framgång i en organisation till stor del anses vara grundat i ett starkt ledarskap ville vi undersöka hur stor roll mellanchefen har till just detta. Syftet med denna rapport är bl.a. att belysa mellanchefens betydelse, arbetsuppgifter, krav, beslutsfrihet och makt i en organisation och vilken problematik som kan uppstå inom denna roll. Studien är utförd på Högskolan Väst vilket innebär att dess tillämpning och komplexitet innefattar en akademisk offentlig förvaltning. Studien är utförd genom semistrukturerade djupintervjuer med mellanchefer på Högskolan Väst som tituleras avdelningsledare. Intervjuerna har därefter sammanställts och analyserats utifrån vår insamlade teori inom ledar-och chefskap i organisationer och annan tidigare forskning kring ämnet. Samtliga respondenter är anonyma för att minimera risken för att det framtagna materialet används till annat syfte än vår studie. Tanken med avdelningsledaruppdraget är att det ska rotera med treårsperioder mellan medarbetarna. Detta för att alla ska ha möjligheten att testa på ledaruppdraget under en kortare period, för att sedan kunna återgå till sin ursprungsroll inom akademin. Vår förförståelse om mellanchefens roll, respondenternas tankar och upplevelser samt teorin stämde väl överens inom många delar av våra forskningsfrågor. Denna studie belyser vikten av mellanchefernas betydelse för verksamheten inom olika hierarkiska nivåer. Att som mellanchef stå med ett ben hos de överordnade och ett ben hos medarbetarna bidrar till en form av utanförskap. Detta anses ingå i rollen som mellanchef och bör finnas i åtanke när ett sådant uppdrag antas.

 • 302.
  Holmgren, Helén
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Case i bokföring2013Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 303.
  Holmgren, Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Jakobsson Lyngstam, Cecilia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Benchmarking i offentlig verksamhet: Koppling mellan ranking och förbättringsarbete2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Benchmarking är ett välanvänt verktyg som syftar till att skapa utvecklingsmöjligheter och uppnå bättre resultat och används i såväl privat som offentlig sektor. Användningen av benchmarking har ökat inom offentlig verksamhet och därmed efterfrågas forskning inom området. Svenska kommuner jämförs i olika rankinglistor för att skapa jämförelser som kan bidra till deras utveckling. Det har dock visat sig att informationen som rankinglistor ger inte används i hög utsträckning för att genomföra processjämförelser och uppnå bättre prestationer. Syftet med vår studie var att öka förståelsen för kopplingen mellan ranking och förbättringsarbete i offentlig verksamhet. Genom en kvalitativ undersökning med ostrukturerade intervjuer av förvaltningschefer inom barn- och utbildningsförvaltningen i tre kommuner, undersöktes förhållandet mellan Lärarförbundets rankinglista och förvaltningarnas förbättringsarbete. Studien visar en bekräftelse av tidigare observationer om att informationen som rankinglistor ger inte kommer till full användning och leder därmed inte alltid till processjämförelser som kan förbättra positionen i nästa års rankinglista. Lärarförbundets rankinglista upplevs inte vara helt rättvisande och detta är den främsta anledningen till att informationen som rankinglistan ger inte alltid kommer till användning i de studerade förvaltningarnas förbättringsarbete. En begränsning med vår studie är att vi enbart inriktat oss på Lärarförbundets rankinglista och att de studerade kommunerna som valde att medverka i vår studie klassificeras som mindre kommuner. Resultatet hade möjligtvis blivit ett annat om vi riktat in oss på en annan rankinglista eller inkluderat fler rankinglistor, samt om fler kommuner studerats.

 • 304.
  Holmén, Jessica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Willén, Max
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Styrning: en intervjustudie om hur organisationer inom privat sektor konkret tillämpar styrning2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhället är uppbyggt av organisationer som i olika grad kan vara i behov av styrning för att upprätthålla en viss funktion. Studiens syfte är att undersöka hur organisationer inom privat sektor konkret tillämpar styrning och hur arbetet med styrning följs upp. Forskningsfrågor som besvaras är: vad bidrar styrning med till en organisation och dess måluppfyllelse samt på vilket sätt påverkar styrningen hur ledningen använder och arbetar med resultat samt avvikelser? Studien är kvalitativ där datainsamlingen gjorts med semistrukturerade-intervjuer samt genom fenomenografi, det vill säga med en kvalitativ inriktad empirisk forskningsansats. Urvalet av respondenter gjordes inom Västra Götaland där ett 20-tal privata organisationer kontaktades för att erhålla svar om deltagande från potentiella respondenter. Vilket slutligen resulterade i Åtta genomförda intervjuer. Kravprofil för respondenter var minst tio års erfarenhet av arbete med styrning och arbete i ledande ställning. Styrning kan innebära vad en organisation väljer att beakta, komplexiteten handlar om i vilken kontext styrning placeras. Grundläggande frågor att klargöra kan vara: hur styrning kan implementeras, vilka mål och syfte styrningen kan tjäna en organisation eller vilka resultat styrningen förväntas leda till. Resultatet visar att styrning kan ha en betydande roll när det gäller att nå uppsatta mål och att kunna nå ett visst resultat. Det resonemanget stödjs av litteratur och forskning, samt empiri. För författarna framträder det tydligt bland respondenterna att val av styrmodell kanske inte utgör det mest väsentliga. Istället kan det handla om prioriteringar som ledningen valt att fokusera på, och hur detta delges medarbetare. Organisationer kan påverkas direkt eller indirekt av omvärldsfaktorer och globalisering, faktorer som en organisation kan behöva hitta strategier för att hantera. Medvetna ledare kan styra en organisation med hänsyn till faktorer som påverkar och inverkar på en verksamhets målsättning samt planerade resultat. Arbetet med styrning kan innebära processer där olika verktyg och styrmodeller samverkar för att generera mätdata. Mätetal används till uppföljning, kontroll och till att ge återkoppling till en verksamhet. Mål och resultat kan på olika sätt vara kopplade både till styrning samt val av strategi. Konsekvenser som rör val av styrning ytterst handlar om: att nå önskat resultat, förstå processen som vägen till målet innebär och ytterst att en organisation ska överleva

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 305.
  Holst-Norén, Josefin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Exponering i sällanköpsbutik: Hur ett detaljhandelsföretag använder sig av strategier när de exponerar sina produkter i butik2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att genom att ta del av ett detaljhandelsföretags strategier kring exponering i butik, få en inblick i hur och varför dessa strategier används. Då mycket forskning och teorier fokuserar på hur dagligvaruhandeln använder sig av exponering, så har den här studien istället riktat in sig på sällanköpsvaror.

  Hur utformas en attraktiv sällanköpsbutik? Vad är viktigt att tänka på när produkterna ska placeras ut i butiken om målet är ett säljfrämjande resultat?

  Resultatet som studien visar är att en sällanköpsbutik måste vara väl medveten om sin så kallade image. Den ligger som grund till hur butiken vill framstå gentemot sina kunder. En image förmedlas genom att skapa olika känslor med exponeringen så att produkterna sätts in i ett sammanhang som gör dem attraktiva för kunden. En känsla kan handla om lyx, prisvärdhet eller exempelvis en viss stil som kunden vill åt.

  Att varje enskild butik måste identifiera vad som fungerar bäst hos just dem är en viktig slutsats studien visar. Generella strategier kring exponering av sällanköpsvaror finns, men de agerar bäst som stöttepelare när varje enskild butik utformar sina egna strategier.

 • 306.
  Holst-Norén, Josefin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Stenqvist, Sofie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Starkare varumärke med miljövänliga transporter?: En undersökning om hur e-handelsföretag ställer sig till miljövänliga transporter ut till kund2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att den enorma mängd utsläpp av växthusgaser som sker i dagens samhälle är ett direkt hot för vår fortsatta överlevnad är ingen nyhet. Det debatteras och forskas flitigt för att ta fram nya alternativa metoder för att vi ska kunna upprätthålla vår moderna livsstil utan att behöva tära på jordens begränsade resurser. Bland annat undersöks möjligheterna till att göra transportsektorn mer miljövänlig genom att byta ut de fossila bränslena till förnyelsebara alternativ. E-handeln är en marknad som ständigt växer och som är i stort behov utav transporter ut till kund för att kunna slutföra sin värdekedja till sina konsumenter. Samtidigt är konkurrensen hårdare än någonsin på grund av en ständig globalisering vilket gör att svenska E-handelsföretag behöver finna hållbara konkurrensfördelar som stärker det egna varumärket och företagets position på marknaden. Denna studie undersöker hur E-handelsföretag ställer sig till frågan att använda miljövänliga transporter i syfte att stärka det egna varumärket och på så sätt skapa vinnande konkurrensfördelar. Syftet med studien är att inspirera E-handelsföretag till varumärkesuppbyggnad med hjälp av miljövänliga transporter, samt att gå djupare in på forskningen kring specifikt hållbarhetsarbete inom organisationer. Genom kvalitativa intervjuer har utvalda företag som verkar inom nätbaserad sällanköpshandel givit sin nyn på möjligheter och motsättningar när det gäller implementering av miljövänliga transporter i den egna verksamheten. Den framtagna empiriska datan har därefter systematiskt analyserats och kopplats ihop med tidigare forskning med hjälp av en tematiserad analysmodell. Resultatet visar att det idag är alltför kostsamt att införa miljövänliga transporter inom E-handeln. Den ökade kostnaden kan inte motiveras då en efterfrågan på ett miljövänligt fraktalternativ inte existerar hos konsumenterna. E-handelsföretagen fokuserar idag istället på att skapa konkurrensfördelar inom attribut som tilltalar konsumenterna, vilket bland annat är ett stort utbud, bra kvalité samt snabba och felfria leveranser. De företag som därför skulle kunna ha nytta av miljövänliga transporter i sin värdeskapande process gentemot kunderna är företag med en tydlig miljöprofil, där miljöarbete är det mest efterfrågade attributet hos konsumenterna.

 • 307.
  Honkonen, Jonna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Nielsen, Andreas
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hur upplever konsulter i bemanningsföretag sin arbetssituation hos kundföretag?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intresset för och inhyrning av bemanningskonsulter har ökat som en del av företags försök att bli flexiblare med arbetsstyrkan. Dock är bemanningsbranschen ung och forskning kring konsultyrket utifrån konsultens perspektiv anser vi vara begränsad. Studiens syfte var att bidra till ökad kunskap om konsultyrket genom en empirisk undersökning där intervjuer med bemanningskonsulter utförts. Forskningsfrågan var: Hur upplever konsulter från bemanningsföretag sin arbetssituation hos kundföretag? Studien har inspirerats av ett kvalitativt förhållningssätt och empiri samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sex respondenter som har erfarenheter från konsultyrket. Ansatsen i studien bedrevs deduktivt eftersom vi läst in oss kring ämnesområdet innan empirisk data samlades in. Utifrån tidigare forskning antog vi att konsultens upplevda arbetssituation påverkades antingen positivt eller negativt utifrån tre faktorer: Vilka förväntningar som finns på dem samt hur de behandlas av kundföretaget och kollegorna, vilka är anledningarna till att konsultyrket väljs samt deras arbetstillfredsställelse utifrån känslan av kontroll över arbetssituationen och relationerna inom kundföretaget. För att tolka det empiriska materialet användes tolkningsmodellen från den teoretiska referensramen. Meningar och ord i det transkriberade materialet markerades för att sedan jämföras med tidigare forskning och på så sätt finna samband och motsägelser. Vår slutsats var att konsulterna upplever sin arbetssituation antingen positivt eller negativt först och främst beroende på vilka förväntningar de har på yrket och uppdraget de anlitas för. Dessa förväntningar påverkas sedan av andra faktorer, som kundföretagets avsikt med att använda konsulten, hur mycket de involveras och hur väl de behandlas av både ledning, chefer samt kollegor. Beroende på vilka förväntningar konsulten har, får de andra faktorerna mer eller mindre påverkan på den upplevda arbetssituationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Honkonen, Jonna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Nielsen, Andreas
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Medarbetarsamtal: En tidskrävande uppgift eller ett effektivt verktyg?2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Medarbetarsamtal är ett regelbundet återkommande samtal mellan chefer och medarbetare där olika frågeställningar lyfts upp gällande till exempel mål, arbetsuppgifter, utveckling och arbetsmiljö. Vi har undersökt vilket syfte medarbetarsamtal har i en organisation samt hur medarbetarsamtal skall genomföras för att uppnå dess syfte.

  Syfte: Vårt syfte med undersökningen var att ta reda på hur medarbetarsamtal faktiskt upplevs ute i organisationen. Fyller samtalen någon funktion eller var det bara en tidskrävande administrativ uppgift. Finns det en medvetenhet kring i vad som kan uppnås med hjälp av samtalen? Vi ville med vår undersökning bidra till att organisationer börjar arbeta mer aktivt med medarbetarsamtalen när de förstår vilken positiv funktion de kan uppfylla.

  Metod: För att besvara studiens forskningsfrågor har vi använt oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt i vår metod. För att samla in data har vi utfört semistrukturerade intervjuer ute i en organisation på två separata avdelningar, vi intervjuade åtta medarbetare samt två chefer. När allt material var transkriberat påbörjade vi vår analys.

  Resultat och slutsats: Medarbetarsamtal upplevdes som en bra avstämning för medar-betarna att ta upp upplevd arbetssituation samt hur medarbetarens framtidsvisioner går i enlighet med organisationens mål. Den vardagliga dialogen fungerade bra ute på båda avdelningarna, dock anser vi att det är viktigt att utföra medarbetarsamtal då samtalet tar upp aspekter som inte rör eller tas upp i den vardagliga dialogen. Syftet var även att upprätthålla motivation genom att exempelvis erbjuda utvecklingsmöjligheter. För att uppnå syftet med medarbetarsamtalet anser vi att det är viktigt att individanpassa samtalen dels eftersom behovet av delaktighet, förberedelse och återkoppling var individuellt. Dessutom anser vi det viktigt för motivationen att ge kritik och inte bara beröm. Att avsätta tid för medarbetarsamtalet var också viktigt, men vi upplevde att det stundtals var svårt att få tid för samtalen om andra faktorer i arbetet behövde prioriteras, samtalet blev därför en uppgift som fick lov att skjutas upp. Vi anser att organisationer bör se medarbetarsamtalet som en helhet där alla delar är lika viktiga som samtalet. Beroende på medarbetare samt hur samtalet är upplagt, anser vi att det krävs en röd tråd kring hela processen för att få ett så effektivt samtal som möjligt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 309.
  Hoti, Besarta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kumnova, Vlora
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Revisorns ansvar under granskningen: är det revisorns skyldighet att upptäcka bedrägeri?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemdiskussionen behandlar huruvida revisorn har en roll i upptäckten av bedrägeri eller inte. Det har det senaste åren förekommit flera debatter som diskuterat denna fråga.  Utöver detta har en möjlig konflikt mellan tystnadsplikten och anmälningsplikten identifierats, där en för nära relation till kunden setts som ett problem. Vad har revisorn för skyldigheter under granskningen – kan han förväntas ha den kunskap som behövs för att upptäcka bedrägeri? Detta är en del av de problemformuleringar som präglat arbetet och lett till utformningen av vår forskningsfråga som är hur revisorn ser på sin roll i upptäckten av bedrägeri? Syftet med studien är därmed att öka förståelsen för denna fråga, och hur revisorn hanterar situationer där anmälningsplikten kan komma i konflikt med tystnadsplikten.

  För att ta reda på detta har vi utgått från en kvalitativ metod inriktat på det hermeneutiska synsättet. Vi har använt oss av en induktiv undersökningsansats och vår datainsamlingsmetod består av intervjuer.

  I vårt teoretiska avsnitt har vi tagit upp ämnen som bland annat behandlar revisorns oberoende, etiska regler och riktlinjer, tystnadsplikten, anmälningsplikten, ekonomiska brott, revisorns roll i upptäckten av bedrägerier, förväntningsgapet och skadeståndsskyldighet och ansvar.

  Utifrån intervjuerna vi genomfört fick vi respondenternas egna uppfattningar och skildringar av de diskussioner som behandlar vad som ska ingå inom ramen för revisorns arbete och det förväntningsgap som uppstår till följd av detta.

  Vi gjorde en analys på vårt resultat och jämförde det med vårt teoretiska avsnitt där vi diskuterat likheter och olikheter. Genom att göra detta kom vi fram till att revisorn själv inte anser sig ha en roll i upptäckten av bedrägerier. Detta förklarades med olika anledningar och styrktes även med att regelverket i detta avseende ansågs vara tydligt, dock var problemet att deras roll inte uppfattades på samma sätt av kunderna. Det var här förväntningsgapet ansågs ha sitt ursprung vilket kunde motverkas genom bättre informering. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete V.K och B.H
 • 310.
  Hugon, Lisa
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Cirkulär Ekonomi: Strategier för att skapa affärsutveckling med Cirkulär Ekonomi2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den gängse affärsmodellen har länge varit den linjära. Begreppet kan förklaras som en konsumtion som följer flödet "ta-producera-använd-kasta" och har sitt ursprung i den industriella revolutionen. Den linjära affärsmodellen har som huvudfokus att främja monetära intressen och har historiskt haft väldigt lite fokus på hur företaget påverkar samhället och miljön. Den linjära affärsmodellen har fungerat under lång tid eftersom företagen och samhället ignorerat aspekten av att planeten har ändliga resurser. Insikten om att vårt samhälle riskerar att gå en skrämmande framtid till mötes har medfört att hållbar utveckling kommit att bli ett högaktuellt och omdebatterat ämne. Under det senaste decenniet har Cirkulär Ekonomi fått allt större uppmärksamhet världen över som ett lovande koncept att uppnå hållbar utveckling. Företag är de aktörer som tillgodoser konsumenternas behov och behöver därför genomgå en verksamhetsförändring i sina affärsmodeller för att upprätthålla utvecklingen mot hållbarhet. Studiens syfte är att undersöka strategier som bidrar till affärsutveckling med Cirkulär Ekonomi och vilka generella lärdomar som går att dra. För att besvara studien syfte så krävs en förförståelse för begreppet Cirkulär Ekonomi. Studien visar att begreppet är mångfacetterat och att det inte inbegrips i en enkel förklaring. Genom att använda en Cirkulära affärsmodeller kan företag arbeta strategiskt för att integrera Cirkulär Ekonomi.

  Som metod gjordes en fallstudie i samband med att ett projekt genomfördes där en biologisk nedbrytbar blöja testades på tio småbarnsfamiljer i Sverige. Företaget bakom fallstudien efterfrågade studier på affärsstrategier för utveckling och skalning av deras verksamhet. Något som de kommer kunna använda om de efter projektets avslut väljer att ta affärsidéen vidare. Intervjuer har gjorts med fyra olika företag, där två av företagen representerar samma bransch som de för fallstudien medan de två andra företagen har erfarenhet av att arbeta i företag som tilllämpar den cirkulära ekonomins principer.

  De affärsstrategier som framhållits vid genomförda intervjuer som användbara för att uppnå affärsutveckling med Cirkulär ekonomi, och som styrks av teorin, var följande; 1. Produktdesign, 2. Korta loopar, 3. Hållbarhet, 4. Abonnemang och delande, 5. Samverkan, 6. Automatisering och digitalisering, 7. Transparens, intern och extern kommunikation, 8. Synliggöra och kommunicera kring miljöfrågan, 9. Entreprenörsanda, 10. Unik idé.

 • 311.
  Hult, Martin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Viktorsson, David
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Förvärv av onoterade aktiebolag: en kvalitativ studie om värderingsprocessen gällande onoterade aktiebolag2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje år så genomförs det förvärv av onoterade aktiebolag världen över för sammanlagda summor på tusentals amerikanska miljarder dollar. Bara i Sverige så utförs tusentals ägarby-ten av onoterade aktiebolag varje år. Värderingar är ofta invecklade processer som kan vara svåra att förstå, även för de som har en utbildning inom området. Handel med onoterade ak-tiebolag sker idag på en världsmarknad, vilket innebär att behovet av grundliga analyser av det tilltänka förvärvet är en vital del för att minimera de risker och osäkerheter som förvärvet innebär. Problemet med analyser av onoterade aktiebolag handlar mycket om avsaknaden av relevant information. Det råder en stor informationsassymmetri vilket tvingar värderare att genomföra en omfattande besiktning av det aktuella bolaget, en due diligence. Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap och en bättre förståelse för hur denna process går till vid förvärv av ett onoterat aktiebolag. Vidare så presenteras de värderingsmodeller som bran-schen enligt både teori och empiri använder sig av för att bestämma ett värde på det aktuella bolaget. Teorikapitlet börjar med att gå igenom varför man väljer att förvärva ett annat bolag. Detta följs av begreppet due diligence som innebär företagsbesiktning, samt hur due diligence genomförs och vilka svårigheter som följer med denna. Vi har valt att använda oss av en kva-litativ ansats i vårt arbete, det vill säga att genom personliga intervjuer mer gå på djupet kring de aktuella forskningsfrågorna. Den empiriska undersökningen har genomförts på fem svenska företag med sex intervjupersoner som alla arbetar med företagsvärderingar dagligen. Slutsatsen gör gällande att värderaren initialt genomför en grundlig analys av företagets hårda och mjuka värden. Det är först när denna due diligence är genomförd som köparen avgör om det är värt att gå vidare i processen eller inte. Väljer hen att gå vidare i processen så beräknas ett värde på bolaget med hjälp av olika värderingsmodeller. Samtidigt presenterar värde-ringsmodellerna ett värde som kan justeras, priset på företaget är dock ett resultat av en för-handling mellan köpare och säljare.

 • 312.
  Hussain, Adeel
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Role of Warehousing in Supply Chain Management of International Business2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The goal of this research study was to explore and examine the main warehousing operations and space utilization methods used in warehouse of international businesses. In introduction chapter, the background of the research topic was given. In this chapter the problem areas of this study were discussed. During warehousing operations like receiving, storage, handling and shipping lot of care has to be taken to avoid the errors and inefficiencies. The warehousing operations and better space utilization methods helped in increasing the efficiency of warehousing. The guide to the problems relating to warehouse operation and better space utilization was provided through the interviews of warehousing managers of the selected international companies operating in Sweden. This was a qualitative research study to explore the deep knowledge about the problematic area of this research. For this study, secondary data was collected from University West library's search engine Primo and through different books. The analysis model was developed on the basis of previous researchers' studies. Primary data was collected through the semi structured from warehousing managers of three selected international companies operating in Sweden. The primary data collected from semi structured interview showed similarity between theory and practice. During work on this research study, one new idea is also innovated regarding material to be used in making of pallets. This idea can be implemented and in my opinion, this can be helpful for Green Environment. This innovative idea was discussed after analysis chapter of this research study.

 • 313.
  Högberg, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  A Learning Process In Organizational Social Media Use: A Longitudinal Case Study2019Ingår i: INTED2019 Proceedings: 13th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain. 11-13 March, 2019., The International Academy of Technology, Education and Development, 2019, s. 4970-4976Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Social media has rapidly created a need for organizations to gain new knowledge and ability to quickly adapt to a changing environment in order to keep up with competitors. This has also created a pressure on organizational members to gain new competence and knowledge and to be able to learn these new technologies in a workplace environment. Workplace learning has therefore become important for professional development and learning. The present study has conducted over five years (2013-2018) within an international hotel chain. The data collection is based on 40 interviews with hotel employees who are using and who are in charge of the social media use in 14 hotels within the international hotel chain. In addition, data from online observations, workplace observations and written documents have been collected. The analysis identified the employees learning strategies, barriers facilitators and outcomes of workplace learning related to social media use.

 • 314.
  Högberg, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Challenges of social media marketing: an explorative international study of hotels2017Ingår i: International Journal of Technology Marketing, Vol. 12, nr 2, s. 127-141Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With the worldwide increased usage of social media, organisations are experiencing great pressure to implement social media into their existing marketing strategies. Due to this development, social media has rapidly become an important marketing tool. The study focuses on social media marketing implementation, with the aim to develop an increased understanding of the challenges concerning how hotels adapt social media into their marketing activities by investigating social media marketing usage in hotels. The result suggests that most hotels are reactive in their social media usage and do not actively seek interaction, and that individual knowledge needs to be spread throughout organisations to a greater extent in order to achieve interaction with customers in social media channels.

 • 315.
  Högberg, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Establishing marketing and changing the organizational culture with social media: a pilot study of a hotel organization2014Ingår i: Abstracts and conference materials for the European conference on social media: University of Brighton UK, 10-11 July, 2014 / [ed] Asher Rospigliosi, Sue Greener, Reading: Academic Conferences Publishing, 2014, s. 71-71Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 316.
  Högberg, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Exploring How Hotel Organizations Use Social Media: An International Qualitative Study2017Ingår i: MCIS 2017 Proceedings, Association for Information Systems, 2017, artikel-id 26Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Social media has changed how both individuals and organizations communicate and interact online. It is argued that social media has had major effects on the hospitality and tourism industry, changing how organizations market themselves, provide service and create relationships with customers. Over- all, there is little empirical evidence on how and why organizations use social media. Existing re- search is rather fragmented, focusing on specific social media use such as marketing or internal communication. More research with a holistic view on social media usage is therefore needed. The present study investigates how 14 hotel organizations in seven European countries within an international hotel chain use social media and what effects the use has on the organizations. The result shows that the hotels use social media for both internal and external communication. However, there is a large focus on managing User-Generated Content

 • 317.
  Högberg, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Linking Workplace Learning To Organizational Social Media: A Longitudinal Study Of An International Hotel Chain2018Ingår i: ICERI2018 Proceedings, The International Academy of Technology, Education and Development, 2018, s. 9745-9752Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  New technologies such as social media has rapidly expanded the organizational need for new knowledge and ability to quickly adapt to a changing environment in order to keep up with competitors. This also puts pressure on organizational members to gain new competence and knowledge and to be able to learn these new technologies in a workplace environment. Organizations often spend time and resources on formal training and education. However, the development of new technologies such as social media has enabled employees to learn anywhere and anytime. Web 2.0 technology and social media technologies in particular allows researchers to shed a new light on the importance and occurrence of both formal and informal learning in the workplace. Unlike the technologies employees may encounter in organizational settings, social media has proliferated outside organizational contexts prior to being introduced to the workplace. Formal learning is often described as planned and structured and often takes place outside of the workplace, while in contrast, informal learning often is described as unstructured and non-institutionalized. Informal learning is also often linked to tacit knowledge, learning by doing and a result of everyday workplace activities. A large amount of studies revealed that the majority of workplace learning occurs through informal means. While there is growing evidence that social media is increasingly supporting informal learning at home, there are few empirical studies that support the claim that organizational social media enables informal learning in the workplace. The present study investigates the relationship between both formal and informal workplace learning and organizational social media. Earlier research on social media use in organizational settings has mainly focused on the use of specific social media platforms and also made clear distinctions between internal and public use of social media. A key gap in the literature on social media is a lack of analysis that considers more overall use and impact of all these social media uses on the organization. Hence, this study take the approach of using the perspective of organizational social media in order to embrace a more general use of social media in an organizational context. For this purpose, a longitudinal case study has been conducted over five years (2013-2018) within an international hotel chain. The data collection is based on 43 interviews (including 17 follow-up interviews) with hotel employees who are using and who is in charge of the social media use in 14 hotels within the international hotel chain. In addition, data from online observations, workplace observations and written documents has been collected. The following research question has been asked: 1) When does formal and informal learning occur in the workplace? 2) How does the employees formal and informal learning effect the organizational social media use over time ? The results showed that the employees had little interest in the formal learning that was offered by the hotel chain management and that informal learning occurred related to job-related activities, often related to un-expected situations. Furthermore, the study showed that that the employees personal drivers for informal learning highly effected how they used social media in their workplace.

 • 318.
  Högberg, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Managing knowledge on social media: an empirical study of social media adoption in hotel organizations2016Ingår i: Journal of Advances in Information Technology, ISSN 1798-2340, E-ISSN 1798-2340, Vol. 7, nr 2, s. 113-118Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 319.
  Högberg, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Managing social media adoption - an exploratory international case study of hotel organizations2015Ingår i: Innovation, Entrepreneurship And Sustainable Value Chain In A Dynamic Environment: 8th Annual Conference of the EuroMed-Academy-of-Business. / [ed] Vrontis, D; Weber, Y; Tsoukatos, E, EUROMED PRESS , 2015, s. 1027-1040Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The usage of social media is increasing rapidly in organizations. Technology has long been considered to be one of the most influential elements affecting the rules of competition. Therefore both technology management and strategy has become an important task for many business organizations. Seen from an organizational perspective, social media can not only be used to create interaction between members of the organization, employees, and customers but also to create a shared organizational intelligence. Hotel organizations is the focus of this study. The objective of the study is to provide insights to the managerial and organizational perspective of the adoption of social media in hotel organizations, exploring how the strategy of adopting and managing social media is performed within the hotel organizations. The results show that the hotels of the case study are in the beginning of their path of forming a strategy for social media adoption that also works in practice, not just in theory.

 • 320.
  Högberg, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Organizational Social Media: A Literature Review and Research Agenda2018Ingår i: 51st Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2018): Proceedings of a meeting held 2-6 January 2018, Waikoloa Village, Hawaii, USA., Hawaii International Conference on System Sciences ( HICSS ) , 2018, s. 3832-3841Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Social media refers to online tools that make it possible for users to create content, publish, share and communicate online. Social media use by and in organizations is a developing research field still in its infancy. The present paper presents a literature reviewon the subject of Organizational Social Media (OSM), starting and proceeding from van Osch and Coursaris's literature review extending to 2011. There view contributes to the IS research field by describing how the IS research field defines and categorizes social media, identifying what topics are currently interesting and suggesting future researchtopics. The findings suggest that to a great extent the IS research field focuses on internal activities e.g.communication and knowledge sharing made possible by social media and that a common definition of social media is lacking

 • 321.
  Högberg, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Persistent Digital Service Encounters: Challenges of organizational use of social media in a hotel chain2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The emergence of social media has in many ways changed how individuals interact, communicate and also consume online. Due to the massive, world wide use of social media, organizations are starting to use social media in order to be present where their customers are. Earlier research has studied social media from different, rather fragmented perspectives such as social media use for marketingor for internal communication. However, research on the organizational implications and challenges from a more general organizational social media use is lacking. This thesis explores organizational implications and challenges of social media use over time. Hence the focus lies on both internal and external organizational activities related to social media use. The consequences of social media have been particularly striking in service industries, e.g. banks, restaurants and travel agencies. Social media has fundamentally changed how we (can) buy services, and also how service is provided. For example, we can ask a question or make a complaint directly on a specific social media platform. Hence, social media have had implications for the relationship between service organizations and their customers and thus changed the context in which service is delivered and experienced. The service encounter, i.e., the actual meeting between the customer and employees, has come to take place on social media platforms. The expansion of social media has affected the hotel industry in several ways. Hotel guests are using social media platforms in order to review and share experiences about hotels, and hotel organizations use social media to keep up with competitors and customer demands. The aim of this thesis is to describe and understand the challenges social media use brings to organizations in the service industry, inparticular hotel organizations. The following research question is addressed:Why and how does the use of social media platforms represent organizational challenges? The empirical data focuses on the introduction and use of social media in one international hotel chain over a four-year period. Furthermore, data was collected from other, independent hotels. The empirical data was collected through interviews, online observations, workplace observations and written documents. VIIIA multifaceted theoretical framework was used, including the Technology-Organization-Environment framework, the concept of technological frames, andthe concepts of functional simplification and closure. These theoretical frameworks capture the drivers behind organizational social media use and how individual employees interpret and use social media, but also how social media attributes create the need for new organizational routines and management of social media content created outside organizational boundaries.The analysis illustrates how social media use creates challenges for the studied organizations. Five main organizational challenges have been identified: the nature of social media versus organizational structure: how organizations and individuals make sense of social media over time; how private use of social mediahas implications for professional use; how social media creates stretched service encounters; and pseudo-relationships and roboticization of service

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 322.
  Högberg, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Social media adoption: an exploratory international case study of hotel organisations2017Ingår i: International Journal of Digital Culture and Electronic Tourism, ISSN 1753-5212, E-ISSN 1753-5220, Vol. 2, nr 1, s. 67-82Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The pressure on organisations to adopt social media technologies is increasing, due to the large usage among customers and stakeholders. Nevertheless, there are still uncertainties about why organisations adopt social media and researchers call for more empirical studies in this research field. This study focuses on a hotel chain that recently made the decision to adopt social media. A technology-organisation-environment (TOE) framework is used to analyse the hotel chain and local hotels’ perception of the social media adoption. 22 interviews in 14 hotels in seven European countries have been conducted. The results shows that the hotel management and the local hotels have different views on why social media should be adopted and that there are several organisational challenges for the hotels, such as example to create structures for social media usage within the organisations.

 • 323.
  Högberg, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Social media marketing in hotel organizations and the process of creating value in a cross-cultural environment: an international case study2015Ingår i: Proceedings Cross-Cultural Business Conference 2015, Steyr, 2015, s. 117-126Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 324.
  Högberg, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Social media marketing in hotel organizations and the process of creating value in a cross-cultural environment: an international case study2015Ingår i: Marketing Science & Inspirations, ISSN 1338-7944, Vol. 10, nr 4, s. 6-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 325.
  Högberg, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  The Interpretation of Social Media: Challenges of Adopting Social Media in Organizations2016Ingår i: ECSM 2016: Proceedings of the 3rd European Conference on Social Media, 12-13 July 2016, Caen France / [ed] Christine Bernadas, Delphine Minchella, Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016, s. 465-472Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 326.
  Högberg, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  The practice of organizational social media: an international longitudinal case study2019Ingår i: AMCIS 2019 proceedings: Twenty-fifth Americas Conference on Information Systems, Cancun, 2019 / [ed] Marie-Claude Boudreau & Guy Pare, Cancún: Association for Information Systems, 2019, s. 1-10, artikel-id social computingKonferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The last decade a broad stream of research has studied how organizations use specific social media platforms. However, there is a lack of research that focuses on a more general use of organizational social media over time, that includes social media use both for internal and external purposes, and what implications the use has on work practices and organizational structures. The aim of the present paper is hence to study the organizational use of social media in terms of what new work practices and organizational structures that emerge and changes over time. Orlikowski’s ‘practice lens’ has been used to analyze the introduction and ongoing use of social media in a hotel chain over a period of five years. The main contribution of the paper is providing means to explain the new practices and structures related to organizational work that arises due to the use of organizational social media.

 • 327.
  Högberg, Karin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Olsson, Anna Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Framing organizational social media: a longitudinal study of a hotel chain2019Ingår i: Information Technology & Tourism, ISSN 1098-3058, E-ISSN 1943-4294, Vol. 21, nr 2, s. 209-236Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The development of social media in the past decade has transformed the hospitality and tourism industry. There is, however, limited empirical research on how individual employees and groups of employees within organizations make sense of new technology, such as social media, over time. In this paper we focus on the individual and organizational level by exploring how hotel employees and managers make sense of organizational social media over a 4-year period. The perceived usefulness of social media is studied in an organizational setting by applying technological frames as a theoretical framework. The study is a longitudinal case study that includes time both during and after the implementation of social media in an international hotel chain in Europe. A total of 37 in-depth qualitative interviews were conducted at 14 hotels as well as additional observations on site and on social media platforms. The study contributes to existing literature by investigating organizational social media use over time.

 • 328.
  Högberg, Karin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Olsson, Anna Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Linking Technological Frames to Social Media Implementation: An International Study of Hotels2018Ingår i: Information and Communication Technologies in Tourism 2018: Proceedings of the International Conference in Jönköping, Sweden, January 24-26, 2018, Cham: Springer, 2018, s. 270-282Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Social media have transformed the hospitality and tourism industry and affected how customers interact and take decisions, but have also affected organisations’ business strategies and processes. Prior research has shown that a key understanding of IT implementation in organisations is how individuals adopt, use and make sense of technologies. Despite the increased use of social media in hotel organisations there is a research gap and little is known about how individuals’ sense-making affects organisational use over time. The aim of the present study is to contribute to the research field by using Orlikowski and Gash’s (ACM Trans Inf Syst 12(2):174–207, 1994) framework of Technological Frames. The interpretative case study follows social media use in 14 hotel organisations within an international hotel chain in seven European countries over four years. The study finds incongruence and lack of dominant frames and discusses the related organisational implications.

 • 329.
  Högberg, Karin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Olsson, Anna Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Making sense of social media implementation: a longitudinal case study of the technological frames of hotel employees2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Social media has become an important part of people’s social life and effect how they communicate, interact and consume online. Social media, has therefore also to a great extent been adopted by organizations in order to be used both for internal and external communication. The purpose of this paper is to study the adoption and implementation of social media in hotel organizations from the employee’s, or user’s perspective by applying the concept of “technological frames” with focus on the nature of technology, technology strategy and technology in use. The paper is designed as a longitudinal, qualitative case study consisting of data collected in seven European countries. In total 28 in-depth interviews have been conducted during 2.5 years. Findings show that the employees’ technological frames to a high extent has been constructed outside the organization during their private usage, or non-usage of social media, and that these frames affect how they use social media in the hotel organizations. The contribution is an insight into how technologies, like social media that is introduced to employees outside the organizational setting, are used during an implementation process within the workplace. Keywords: social media, implementation, adoption, technological frames, social media marketing, usage, perception, hospitality,

 • 330.
  Högberg, Karin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Olsson, Anna Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Willermark, Sara
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  In an urban food desert: A study of mobile farmers markets and social entrepreneurship in Washington, DC2019Ingår i: Uddevalla Symposium 2019: Unlocking the Potential of Regions Through Entrepreneurship and Innovation. Revised papers first presented at the 22nd Uddevalla Symposium 27-29 June, 2019, L'Aquila, Italy. / [ed] Irene Bernhard, Trollhättan: University West , 2019, s. 205-216Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Food deserts, i.e., socially distressed neighborhoods with little access to healthy food, constitute a growing concern in the United States. In this pilot case study, we explore a non-profit organization dedicated to creating a more equitable and sustainable local food system in the Washington, DC area from a social entrepreneurship perspective. In total, six interviews with employees at the non-profit organization were carried out between September 2017 and January 2019. Additionally, quantitative data from sales and education programs has been used as supplementary data sources. The paper contributes to the literature of social entrepreneurship by analyzing how mobile farmers markets are developed and organized through the theoretical lens of social entrepreneurship.

 • 331.
  Högberg, Karin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Willermark, Sara
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Making Sense of Organizational Social Media: An International Longitudinal Case Study of Hotel Employees2019Ingår i: Proceedings of the 52nd Annual Hawaii International Conference on System Sciences / [ed] Tung X. Bui, Honolulu: Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) , 2019, s. 2377-2386Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  When new Information Technologies (IT) are implemented in an organization, this creates new situations that need to be understood and made sense of. Sensemaking processes are vital when trying to identify the meaning users give when interacting with the new IT. The purpose of this study is to identify how hotel employees make sense of organizational social media over time. The empirical data was gathered overfour years in seven European countries and 14 hotels within an international hotel chain. In total, 37 interviews with 28 hotel employees were conducted. The findings explain how the hotel employees' dailywork routines are disrupted due to the social media implementation, but also what meanings the employees ascribe to social media in an organizational context. The study contributes to existing literature by providing illustrations about how users' sensemaking process concerning organizational social media influences their use over time.

 • 332.
  Högberg, Linnea
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Olofsson, Pauline
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Styrmixens uppbyggnad och dess situationsfaktorer2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Definitionen av ekonomistyrning har utvecklats med åren från att traditionellt sett fokusera på enskilda finansiella styrmedel till att idag omfatta flera former av styrmedel. Nu inkluderas modernare synvinklar på styrmedel i form av exempelvis administrativa och kulturella styrmedel. Vad som är gemensamt för de olika styrmedlen är deras avsiktliga påverkan av verksamheten för att uppnå företagets ekonomiska mål. Att studera flera styrmedel, som tillsammans ingår i ett företags styrmix, är viktigt för att få en rättvisande bild på ekonomistyrningen i sin helhet. Detta då det ökar förutsättningarna för att företagets alla styrmedel strävar i samma riktning vilket främjar företagets konkurrensstyrka. Vi har med denna studie för avsikt att undersöka vilka styrmedel som företag tillämpar i sin styrmix samt vilka situationsfaktorer som anses påverka dessa. Studien har genomförts via en kvalitativ ansats då vi haft för avsikt att skapa en förståelse kring styrmixen och vad som påverkar denna. Genom semistrukturerade intervjuer med personer som haft stor kunskap om de undersökta företagens styrmix har vi erhållit empiri som vi sedan jämfört och analyserat. I den teoretiska referensramen presenteras tidigare forskning inom ämnet ekonomistyrning och där redogörs för den typ av styrmix samt de situationsfaktorer som vi valt att utgå ifrån under vår studie. Studien påvisar att samtliga företag använder sig av samma typer av övergripande styrmedel men på olika sätt. De styrmedel som använts enhälligt av alla de studerade företagen är kortsiktig planering, cybernetiska styrmedel i form av finansiella mätetal samt administrativa styrmedel i form av standardiserade arbetsuppgifter och olika företagspolicys. Den externa omvärlden är den situationsfaktor som tydligast framställts som en bidragande orsak till osäkerhet för företagen och som påverkat ekonomistyrningen i sin helhet.

 • 333.
  Höggren, Elin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Eriksson, Sarah
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Factoring ur ett utbudsperspektiv: En studie om vilka faktorer som factoringbolag fokuserar på när de erbjuder sina tjänster2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En viktig del för företag är att kunna finansiera den nuvarande verksamheten, men också att möjliggöra en expansion. Ett sätt att åstadkomma detta är genom att använda sig av factoring, som är en finansieringstjänst där företag säljer eller belånar sina kundfordringar i utbyte mot likvida medel. Tidigare forskning uppmärksammade ett flertal faktorer som kännetecknar företag som efterfrågar factoring, däribland vilka användarna av factoring är, vilka branscher som vanligtvis använder factoring, hur den rättsliga miljön och omvärlden påverkar factoringanvändandet, riskbedömning samt valet av factoring framför alternativ finansiering. Det som däremot inte förekom i samma utsträckning var forskning om factoringbolag och vilka faktorer som är av vikt när de erbjuder sina tjänster, varför det var en intressant aspekt att undersöka för att öka förståelsen för relationen mellan de två nämnda parterna. Syftet med denna studie var att bidra med ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar factoringbolag när de erbjuder sina tjänster. För att uppfylla syftet användes ett kvalitativt tillvägagångssätt med en induktiv ansats där intervjuer hölls med totalt fem personer på fyra factoringbolag av olika storlek. Intervjuerna gav information om vad factoringbolagen tar i beaktande och därmed ligger till grund för beslutet om de eventuellt ska köpa eller belåna en potentiell klients kundfordringar. Resultatet påvisade att de faktorer som ingår i temana Användare av factoring samt Factoring kontra alternativ finansiering, till stor del var viktiga både för utbuds- och efterfrågesidan. Däremot stämde inte temana Bransch, Den rättsliga miljön och omvärlden samt Risk överens fullt ut mellan de två parterna. Den slutsats som följaktligen kunde dras var att en del av de faktorer som var viktiga för de företag som efterfrågar factoring även var viktiga för factoringbolag

 • 334.
  Högström, Sofia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Papadopoulos, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ständiga förbättringar: En studie om faktorer som påverkar ständigt förbättringsarbete i distributionsföretag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På grund av ökad globalisering och digitalisering måste företag hitta nya sätt att konkurrera och överleva på en alltmer komplex marknad. Ständiga förbättringar är det erkända sättet att nå konkurrensfördelar genom att eliminera icke-värdeskapande moment och göra små inkrementella förbättringar. Tidigare forskning lyfter ett flertal faktorer som kan påverka företags förbättringsarbete varav de mest förekommande är kommunikation, ledarskap och medarbetarnas delaktighet i arbetet. Då tidigare forskning i ämnesområdet primärt fokuserar på ständiga förbättringar inom tillverkningssektorn hade vi för avsikt att undersöka hur distributionsföretag tillämpar ständiga förbättringar i praktiken samt få ökad kunskap kring de faktorer som kan påverka arbetet. Metoden som valdes för att inhämta data och besvara vårt syfte var av kvalitativ karaktär då vi önskade fånga intervjupersonernas uppfattning av praktik och tillämpning i arbetet med ständiga förbättringar. I studien deltog sju intervjupersoner som hade kännedom om företagets arbete med ständiga förbättringar. Intervjuerna var semistrukturerade för att ge möjlighet till följdfrågor om detta ansågs givande för studien. Det empiriska materialet transkriberades för lättare sammanställning. Teoriavsnittet byggdes upp i olika teman som bygger på de faktorer vi identifierat efter att ha kartlagt forskningsfältet och anses vara de som främst påverkar företags arbete med ständiga förbättringar. Det empiriska materialet gav oss ökad förståelse kring hur företag arbetar med ständiga förbättringar och vi kunde identifiera likheter med tidigare forskning. Analysen tyder på att kommunikation, medarbetarnas delaktighet och ledarskap är faktorer som har stor påverkan på arbetet, vilket går i linje med tidigare forskning. Även externa faktorer som företag tvingas förhålla sig till bör beaktas. Vår studie visar att tidpunkten information delges är avgörande för ett effektivt införande. Det framgår att tillverkningsföretag i större utsträckning använder renodlade koncept i sitt förbättringsarbete medan distributionsföretag tillämpar delar från olika koncept.

 • 335.
  Höög, Lina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Bokefalk, Ida
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Första intryckets påverkan vid en anställningsintervju2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Första intrycket av andra människor är något vi möter på och får uppfattningar om varje gång vi träffar en ny person dock är det svårt att avgöra hur stor vikt som läggs på det första intrycket vid formella möten som är under tidspress.

  Syftet med studien är just att undersöka hur det första intrycket vid en anställningsintervju kan påverka beslutet för om den sökande kandidaten får arbetet eller inte ur rekryterarens perspektiv. I studien har vi använt oss av en kvalitativ metod för att komma in på djupet genom kvalitativa intervjuer med respondenter som har erfarenhet av anställningsintervjuer. Genom våra respondenters erfarenhet av anställningsintervjuer vill vi besvara vikten av det första intrycket samt vilka faktorer som har störst påverkan till att det första intrycket blir bra kontra dåligt vid en anställningsintervju. För att få svar på detta utformade vi en intervjuguide med olika kategorier som studerades så som handslag, kroppshållning, ögonkontakt, rösten samt utseende. I studien genomfördes tre semistrukturerade intervjuer med respondenter från olika företag.

  Till vår teoretiska grund har vi använt oss av mestadels vetenskapliga artiklar där det gjorts forskning kring betydelsen av de olika kategorier vi valt till vår intervjuguide. Teorin vi valt ut är även grunden för vår empiriska insamling samt tolkning av vårt resultat. Slutsatserna vi kunde dra från våra respondenters erfarenheter var att det första intrycket påverkar beslutet på anställningsintervjun dock är det inte avgörande för beslutet. De icke-verbala aspekterna vi studerat kan vi utifrån respondenterna se ha olika stor betydelse för hur intrycket av personen blir.

 • 336.
  Höög, Lina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Bokefalk, Ida
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Organisationsförändring: en studie om medarbetarnas upplevelser av organisationsförändringar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förändring är en process som de flesta människor kan relatera till, det är även något som anses vara oundvikligt både för den enskilda individen och i det professionella livet. Både yttre och inre faktorer påverkar organisationer till att vilja förändras som därefter påverkar människorna inom organisation. Men reagerar vi som människor lika vid förändringar? Tas det hänsyn till att individer kan ha olika uppfattningar och skilda reaktioner vid förändringar? Huruvida en förändring anses vara lyckad eller inte beror på vems perspektiv som beaktas. Vårt syfte med studien var att undersöka medarbetares upplevelser av en organisationsförändring inom en kommunal skola. Vi hoppas kunna bidra med en ökad kunskap om vad medarbetarna anser vara viktigt för förändringsledare att ta hänsyn till vid införandet av nya förändringsarbeten. Även att kunna ge en vidare teoretisk kunskap om fenomenet för att förändringsledare ska kunna ta del av informationen som hjälp inför framtida förändringsarbeten. Vi vill med studien besvara vilka interna förutsättningar som krävs utifrån medarbetarnas upplevelser för ett positivt förändringsarbete. Vi har gjort en kvalitativ fallstudie och samlat in empiri med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Vår teoretiska grund består av forskning om olika aspekter som påverkar medarbetarperspektivet och tillsammans med vårt empiriska material utgör det grunden för vår analys och tolkning. Den mest konkreta slutsatsen vi kunnat dra utifrån medarbetarnas upplevelser av organisationsförändringar är att stor vikt bör läggas vid att nå en fungerande kommunikation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 337.
  Institoris, Erica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Pettersson, Vicky
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kommunikation: I mötet mellan döv och hörande2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 338.
  Isaksson, Amanda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Johansson, Sandra
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Att bli accepterad som ny ledare: En kvalitativ studie i ledarskap2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har sin grund i ämnet ledarskap. Studien handlar om vilka faktorer som kan påverka ledarskapet och hur den som har en ledande position på ett företag kan bli påverkad av dessa faktorer. Studien har sin utgångspunkt i kvalitativa semistrukturerade intervjuer med respondenter ifrån olika branscher där respondenterna har någon typ av ledande position.

  Studiens behandlar olika faktorer som sedan strukturerats upp som teman för att underlätta för läsaren och även för författarna som skrivit studien. Dessa teman har vi sedan använt genomgående i hela studien för att skapa ett enhetligt intryck och ge en röd tråd i studien.

  I teorin presenterades flera olika teorier som har en koppling till ämnet ledarskap och de teman som vi använt oss av. De olika teman som valts ut handlar om just ledarskap jämfört med chefskap, introduktionstiden, relationer och beteenden samt organisationskulturens påverkan.

  Slutligen kom vi fram till efter att vi tolkat respondenternas svar att det inte fanns några större skillnader i deras åsikter när det kommer till ämnet ledarskap och en ledare beteende.Vi drar slutsatsen att organisationskulturen är utgångspunkten och även vad som påverkar vilka normer som finns på ett företag. Därmed anser vi att de teman som framkom i vår studie visar att det finns skillnader inom olika företag. Detta beroende på vilken typ av organisationskultur som figurerar på företagen

 • 339.
  Isaksson, Angelica
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Det balanserade styrkortet i en kommunal verksamhet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på om medarbetarnas förståelse för det balanserade styrkortet skiljer sig åt samt att få en ökad insikt i hur det balanserade styrkortet verkligen uppfattas inom en kommunal verksamhet. Metoden för arbetet är en kvalitativ forskning där sju djupintervjuer utförts med olika medarbetare som arbetar både på kontoret i kommunhuset samt ute i på de operativa verksamheterna. Under teoriavsnittet så tillämpas artiklar samt litteratur från olika forskare. Studiens forskningsfråga besvaras och visar på att förståelsen för det balanserade styrkortet är olika från medarbetare till medarbetare. Medarbetare som har sin arbetsplats i kommunhuset har än bättre förståelse för styrkortet, jämförelsevis med de medarbetare som har sin arbetsplats ute i de olika verksamheterna längre ifrån kommunhuset. Min slutsats i studien är att förståelsen för styrkortet skiljer sig mellan de olika medarbetarna inom den kommunala verksamheten.

 • 340.
  Islami, Arta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Al-Khateeb, Essraa
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  International Alumni Entrepreneurship: International Alumni Entrepreneurs Opportunity Identification2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis aims to investigate how international alumni entrepreneurs in Sweden identify entrepreneurial opportunities. There are a lot of students who come to Sweden for the purpose of studying and are able to identify opportunities in the market and start their own businesses.

  The first section of this thesis includes a general description of entrepreneurial concepts, in terms of entrepreneurship, opportunity identification, international entrepreneurship and transnational entrepreneurship and alumni entrepreneurship. The methodology of the study is presented in the second section of the thesis. This study is a qualitative study based on hermeneutical phenomenological tradition which uses abductive reasoning and is based on the snowball sample technique. The interviews are conducted with semi structure interviews to get a depth inside of the interviewees on what influenced them to be able to identify opportunities in a foreign market. 

  While the third section includes theoretical framework which is related to definition of entrepreneurship, how entrepreneurs identify opportunities in the market, what influences entrepreneur’s opportunity identification, a specific case about an international alumni entrepreneur in Sweden and the model of analysis. This thesis aims to answer the question: How international alumni entrepreneurs identify entrepreneurial opportunities within the targeted market (Sweden)?  

  The results section includes the results derived from the interviews with the factors which affect entrepreneur’s opportunity identification. Including the importance of Swedish language in integrating and delivering entrepreneurs’ ideas, the role of previous experience in entrepreneurship, family background, studies…etc.

  The obtained results have been coded to different categories, in order to obtain several patterns of the results.

 • 341.
  Islind, Johann
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Theatrical film distribution: A new business model competing with illegal online behaviour2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Film distribution is a phenomenon that has not changed in too long. This thesis aims to find out what effect a multichannel distribution system, including theatrical distribution and a simultaneous release via the Internet, can have on illegal downloading and increasing profits for the film industry in the opinion of experts in this field. The study uses a qualitative research method where semi-structured interviews with three experts in the fields of film production and distribution were conducted. Previous research on illegal downloading, alternative distribution methods for film, streaming and film production are presented in the theoretical framework. In conclusion an additional release via a streaming option premiering at the same time as in theatres was discussed and highlighted. An alternative way to get revenues is needed, but the industry is too stubborn to dare try one

 • 342.
  Ivarsson, Hanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Marknadsföring i butik: En studie av faktorer som påverkar kundens beslutsfattande2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få kunskap om olika faktorer i en butik som påverkar konsumenternas beslutsfattande. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ studie i form av intervjuer med fem olika konsumenter om deras erfarenheter samt åsikter kring dessa utvalda faktorer i en butik. Jag har valt att inrikta mig på butikens atmosfär och det finns tre olika faktorer som påverkar denna, dessa är designfaktorer, bakgrundsfaktorer samt sociala faktorer.Resultatet av studien visade att de faktorer som påverkar en butiks atmosfär mest var personalens bemötande, butikens första intryck samt att det skulle vara rent och välvårdat. Även att det första intrycket av butiken avgör om kunden fortsätter att gå in i butiken och om det planerade köpet slutförs. Det är därför viktigt för företag på dagens marknad att tillgodose kundens önskemål samt att vara mottaglig för nya trender för att kunna utveckla butiksmiljön.Denna studie utgick ifrån kundernas synvinkel och dess åsikter och därav finns det goda möjligheter till fortsatt forskning där undersökningar kring företagets synvinkel studeras.

 • 343.
  Ivarsson, Hanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Bäck, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Sociala medier som komplement till traditionell marknadsföring: Fallstudie ICA Kvantum Hjertberg2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Marknadsföring är ett av de bästa sätten för att företag att skilja sig från sina konkurrenter, eftersom man med sin marknadsföring kan visa upp sig och informera kunder och konsumenter om ens varor och påminna dem om sin existens. Internet och de sociala medierna har bidragit till att företagen nu lättare kan kommunicera direkt med sina kunder och på så sätt skapa en bra relation dem emellan.

  Genom att utföra en fallstudie på en dagligvaruhandel svarar uppsatsen på hur man kan använda de sociala medierna som komplement till de redan befintliga marknadsföringskanalerna. Man har också undersökt hur man får spridning på sin marknadsföring och hur stor betydelse det har att inläggen man postar är intressanta för kunden. För att ta reda på kundernas synpunkter gjordes en enkel kundundersökning där det framkom att många ville se mer av erbjudanden och extrapriser, men också nya varor i sortimentet och recept på enklare och goda maträtter. Undersökningen har sedan tagit stöd i litteratur och vetenskapliga artiklar på området och den teori som tagits fram ligger sedan till grund för den empiri och analys som gjorts.

  Resultaten visar på att det är viktigt att vara aktiv på de sociala medierna om man vill synas där, eftersom man annars kan verka ointresserad och okunnig. Det är viktigt att man sköter de sociala medierna om man vill synas där, eftersom det är många av kunderna som kan nå en via den kanalen. Användandet av de sociala medierna öppnar för en tvåvägskommunikation mellan butik och kund och i dagsläget med en hårdnande konkurrens är det en nyttig tjänst att erbjuda

 • 344.
  Jakobsson, Amanda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Stensjö, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ett omedvetet antagande: Om etnicitetens relevans för sökandes förutsättningar i rekryteringsprocesser2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar undersöka rekryteringsprocesser med fokus på mångfald och etnicitet. Den tar utgångspunkt i organisationers och rekryterares perspektiv och studerar huruvida sökandes etnicitet påverkar rekryteringsprocesser. Rekrytering har blivit ett viktigt verktyg för att organisationer ska anställa rätt kompetens och för att kunna konkurrera på olika arbetsmarknader. Mångfald är ett annat begrepp som fått ökad uppmärksamhet och på arbetsplatsen kan det medföra flera fördelar, men kan även innebära vissa utmaningar. Fördelar som mångfald kan innebära är bland annat bredare kompetens och ökad kreativitet. Rekrytering blir då ett viktigt steg i att skapa en mångkulturell organisation. I denna studie studeras den etniska delen av mångfald för att på så sätt se om etnicitet är av relevans för individers förutsättningar att bli anställda.

  Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där 12 semistrukturerade intervjuer utförts med personer som arbetar eller har arbetat med rekrytering. Respondenterna är verksamma inom olika branscher och har under intervjuerna berättat om deras erfarenheter och upplevelser kring rekrytering och etnicitet. I den teoretiska referensramen presenteras tidigare forskning om rekrytering och olika rekryteringsstrategier såsom kompetensbaserad rekrytering och anonym rekrytering. Definitionen av mångfald diskuteras samt den etiska mångfaldens fördelar och nackdelar. Två teorier presenteras varav den första är intersektionalitet som används för att förstå kategorier i olika maktstrukturer. Den andra är teorin om social identifikation som handlar om hur människor identifierar sig själva och andra och på så sätt skapar olika sociala grupper.

  Resultatet visar att det finns olika faktorer som gör att etnicitet har en påverkan vid rekrytering. Det insamlade materialet visar att det finns fördomar kring personer med utländsk bakgrund som kan innebära att de personerna har svårare att bli anställda. Studien visar även att etnicitet ofta har en påverkan i from av exkludering, att personer med utländsk bakgrund exkluderas från rekryteringsprocesser genom att de inte har samma möjlighet att söka tjänsten. Det handlar bland annat om hur företag väljer att annonsera, att de anställer genom kontakter, homosocial reproduktion och att den befintliga arbetsgruppen till viss del styr vem som anställs. Slutsatsen är att etnicitet har en påverkan vid rekryteringsprocesser och att den kan vara både direkt och indirekt.

 • 345.
  Jakobsson, Amanda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Söderqvist, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Utvecklingssamtal i organisationer: Chefens betydelse2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Genom regelbundna och planerade utvecklingssamtal kan chefen lära känna sina medarbetare. Har chefen förmågan att utforma ett bra utvecklingssamtal så kan detta fungera som en form av feedback och innebär därför att både medarbetarna och cheferna kan utvecklas.

  Problem: Vilken betydelse har chefen i ett utvecklingssamtal? Vad finns det för utmaningar? En annan viktigt del i ett utvecklingssamtal är hur chefen kommunicerar under ett utvecklingssamtal. Hur kan chefen kommunicera under ett utvecklingssamtal för få de svaren han/hon vill? Vad finns det för koppling mellan den organisatoriska rättvisan och utvecklingssamtal, och vilken roll spelar den?

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka chefens betydelse i utvecklingssamtal inom organisationer. Denna studie ska skapa en förståelse för chefer som utför utvecklingssamtal.

  Metod: I denna studie har vi inspirerats av ett hermeneutiskt synsätt där vi lagt fokus på människors genom att tolka deras tankar, upplevelser och attityder. Vi har gjort sex intervjuer med en kvalitativ ansats. Intervjuerna har varit semistrukturerade, där vi tog fram frågor som ska besvarade vår forskningsfråga.

  Teori: Den teoretiska referensramen består av relevanta vetenskapliga artiklar och teorier för vår studie. Den behandlar främst tillvägagångssätt vid utvecklingssamtal, Greenbergs teori om organisatorisk rättvisa (1987) , Kikoskis (1998) teori om kommunikationsförmågor samt utmaningar för chefen vid ett utvecklingssamtal.

  Resultat och analys: I organisationen som studien utförts på används öppna och deltagande samtal. Vi har studerat vilken hjälp de kan få av att använda 360gradersmodellen. Vi kan se att cheferna i organisationen är medvetna om kommunikationens betydelse, ändå finns det utvecklingsmöjligheter. Tiden är den största utmaningen för alla chefer samt brist på utbildning. Därför behöver ledningen mer insikt i vad de bakomliggande orsakerna är. Cheferna vi studerat strävar efter att uppnå rättvisa även om det finns svårigheter i att bedöma vad som är rättvist eller ej.

 • 346.
  Jakobsson, Emma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Myhrman, Linnéa
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Förväntningar på fördelar med projektsamarbeten: En fallstudie i utvecklingssamarbete mellan näringsliv, högskola och offentlig projektägare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Offentlig projektägande är ett sätt att öka takten på miljöinnovationer och bidrar förutom till ett hållbarare samhälle även med tillväxt. Projektsamarbeten mellan näringsliv, offentlig aktör och högskola faller inom modellen Triple Helix och anses vara en effektiv form av samverkan där satsade resurser kan ge större avkastning. Deltagande i dessa projektsamarbeten kan stärka sin konkurrenskraft tack vare exempelvis genom tillgången till aktuell information och genom ett aktivt miljöarbete. Projektägarna upplever dock svårigheter att få deltagare till sina projektsamarbeten inom miljöutveckling. En ökad förståelse för företagens förväntningar kan bidra till en tydligare kommunikation kring de fördelar som kan uppstå. Kunskapen om vilka förväntningar som finns kan möjliggöra för projektägarna att tillföra ytterligare fördelar vilket gynnar företagen så väl som projektägarens möjlighet att värva framtida deltagare, och inte minst gynnar det miljöutvecklingen. Det finns en tydlig värderingsproblematik kring fördelar som kontaktskapande, "Grön Marknadsföring" och lärande vilket försvårar beslutsfattandet kring beslut som till stor del består av mer abstrakta fördelar än de som kan värderas i monetära termer. Det aktuella forskningsläget kartlägger upplevda fördelar efter att de uppstått och det finns därför en tydlig kunskapslucka kring hur företag resonerar när de ställs inför beslutet om deltagande i projektsamarbeten inom miljöutveckling. Studien har använt ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv och ett kvalitativt angreppssätt med en fallstudie som forskningsdesign. Fallstudien har genomförts i ett projektsamarbete där projektmålet är att ta fram ett verktyg för ledningsarbete med kontinuerliga energibesparingar. Sex företag deltar och semistrukturerade intervjuer har genomförts med alla sex verksamhetsledarna som representerar företagen i projektet. Studien visar att alla deltagande företag har mål som liknar projektsamarbetets och att företagsidentiteten påverkar beslutet att delta. Det fanns ekonomiska motiv för deltagandet men hälften av verksamhetsledarna angav dessa sekundära. Fördelar som att projektsamarbetet anses imageförstärkande, utbyte av erfarenheter och skapande av kontakter som förväntas kunna nyttjas även efter projektets slut värderades i dessa fall högre. Vi ser att projektägaren kan tillföra fler upplevda fördelar genom att synliggöra företagens aktiva miljöarbete på ett tydligare sätt och underlätta de sociala relationerna att formas. För att attrahera deltagare är det viktigt för företagen att andra företag vill delta och att de känner tillit till projektägaren.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 347.
  Jakobsson, Emma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Myhrman, Linnéa
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Vilka indikatorer används för att förutse framtida arbetsprestation?: Utformning och bedömningskriterier för rekryteringsprocesser2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Faktorerna som påverkar arbetsprestationen är många och inte alla går att förutse under en rekryteringsprocess. Organisationer försöker med olika verktyg minska den upplevda risken vid nyanställningar. Rekrytering har två huvudsakliga svårigheter, att sortera bort de kandidater som inte skulle utföra en tillfredställande arbetsprestation och att undvika felaktig bortsortering av mer kvalificerade kandidater.

  Åtta intervjuer har genomförts med rekryterare inom tre olika segment av marknaden, Bank och försäkringsbolag, Rekryteringskonsulter och Offentligt finansierad verksamhet. Materialet har sedan sammanställas per segment och ställas mot de andra segmenten, materialet har även ställts mot tidigare forskning om hur väl vilka indikatorer korrelerar med framtida arbetsprestation. På så sätt kunde styrkor och svagheter i rekryteringsprocesserna identifieras och ett litet bidrag lämnas till hur de i framtiden kan komma att genomföras mer effektivt. Ett högst aktuellt ämne då nyanställningarna under 2016 förväntas öka med 1,5 procent från de 1,4 miljoner gjorde under 2015.

  Studien visar att de indikationer som organisationer idag förlitar sig på för att förutspå framtida arbetsprestation är de som enligt forskningen korrelerar minst med framtida arbetsprestation. Dessa är referenser, privata intressen och arbetslivserfarenhet mer mera. Det samma gäller omvänt, generell intelligens och kunskapstester som enligt tidigare forskning korrelerar väl med framtida arbetets prestation används endast stödjande till mer subjektiva bedömningar. Trots detta framkommer inget missnöje med rekryteringsprocesserna under intervjuerna.

 • 348.
  Jalali, Cyrus
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Wigerdt, Viktor
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Incentives and employee motivation: A qualitative case study of a Swedish multinational corporation2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose with this thesis is to examine which type of incentives that are embedded in the corporation's incentive system, and how they differ at an individual level.

  Methodology: The primary data were collected by using semi-structured interviews. The study has a qualitative scholarly approach and an abductive investigation approach.

  Theoretical frame: The theoretical frame of reference consists of theories regarding incentive systems, motivation, and culture and how these factors influence the employees.

  Empirical evidence: The empirical data includes eight semi-structured interviews with the employees from the corporation in Gothenburg. Four participants were from England and four participants were from Sweden.

  Conclusion: The result of this study shows how factors such as personality, goals, needs, expectations, achievements, and culture are crucial for developing motivation and how incentive systems help achieving this.

 • 349.
  Janetun, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Sjöling, Simone
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Förändringsarbete inom sjukvården: En kvalitativ forskningsstudie om ett skiftande utfall av ett implementeringsarbete2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att driva förändringsprocesser är ett komplext arbete då det finns många aspekter som kan påverka såväl processen som resultatet. Denna studie utgår dels från ett intresse för svårigheter som kan uppstå vid implementering av en förändring samt ett uppdrag där uppdragsgivaren vill skapa sig en förståelse för varför resultatet av ett förändringsarbete skiljer sig.

  Syftet med denna forskningsstudie är att, skapa en förståelse för varför resultatet av ett förändringsarbete skiljer sig åt mellan olika verksamheter och avdelningar, inom kommun, sjukhus och vårdcentraler.

  För att kunna besvara dessa forskningsfrågor har vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsansats med intervjuer som metod. Då uppdraget utgår ifrån ett förändringsarbete inom sjukvården, har vi intervjuat fem sjuksköterskor från olika verksamheter. Studien presenterar allmän teori kring förändringsarbete samt ett urval av förändringsmodeller, för att sedan gå vidare till kommunikation, ledarskap och organisationskulturers betydelse vid förändring.

  Genom den insamlade empirin har vi i denna studie kommit fram till tre centrala orsaker som vi anser kan ha en påverkan på att utfallet skiljer sig, vilka är ledarnas brist på engagemang och förmåga att motivera medarbetarna, bristande helhetssyn samt otillräcklig kommunikation.

 • 350.
  Janetun, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Sjöling, Simone
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kommunikationens betydelse: en kvalitativ intervjustudie av mellanchefens roll i en kommunal organisation2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
45678910 301 - 350 av 779
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf