Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 489
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Ludlow, David
  et al.
  University of the West of England, Bristol, U.K..
  Rauhut, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Services of General Interest2013Ingår i: Europa XXI, ISSN 1429-7132, Vol. 23, s. 69-84Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 302.
  Ludvigsen, Johanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Blanche Ona, Princesse
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Jag kan inte bära din sorg och jag kan inte bära din förtvivlan men vi kan hjälpas åt": En socialpedagogisk studie om diakoners upplevelser av sitt arbete inom Svenska kyrkan2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa ett underbeforskat område; nämligen diakoners upplevelser av deras arbete inom Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har under lång tid arbetat med sociala problem i samhället genom att stötta och hjälpa behövande. Empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer och vi har ett fenomenologisk hermeneutiskt perspektiv. Det övergripande teoretiska perspektivet är socialpedagogiskt. Det insamlade materialet har kodats och tematiserats för sedan analyseras utifrån valda teorier och begrepp samt tidigare forskningsresultat. Studiens resultat visade att diakonalt arbete är socialpedagogiskt. Resultatet visar även att diakonerna upplever att tron är en förutsättning för deras arbete, att de upplever diakonin som ett komplement i samhället, att deras arbete till stor del utgår från mänskliga möten och att deras upplevelse av organisationen är att den är tungrodd men även präglad av frihet.

 • 303.
  Lund, Jenny
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Ragnestål, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Det är viktigt att man skaffar sig vänner,annars är man ju helt ensam här...": En kvalitativ studie om föreningslivet som arena för social integration2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Integration är ett aktuellt och expanderande samhällsfenomen. Under de senaste tio åren har antalet ensamkommande asylsökande barn och ungdomar ökat kraftigt. Under år 2014 sökte sig 81 000 personer till Sverige i hopp om att fly undan krig och förföljelse. Utav dessa var 7049 barn under arton år som kom till Sverige utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Ensamkommande barn och ungdomar

  utgör en särskilt utsatt grupp i samhället. Många av dem har traumatiska upplevelser från krig,

  våld, förföljelse, övergrepp, fattigdom och en del har levt under svåra familjeförhållanden. De flyr från sitt hemland, separeras från föräldrar, familjen, språket, kulturen och levnadsvanor vilket innebär en mycket utsatt situation. Svenska myndigheter har inte något formellt ansvar för den sociala integrationen, varpå ideella aktörer tar initiativ till den delen. En ideell aktör är en föreningsverksamhet som bedrivs av och för ensamkommande ungdomar i Sverige.

  Mot bakgrund av ovanstående problemområde syftar studien till att undersöka hur föreningsliv som social arena kan vara en väg in i samhället för ensamkommande ungdomar. Studien ämnar att undersöka den valda föreningens arbete för att underlätta integreringen för ensamkommande ungdomar. En kvalitativ ansats har valts för att genom semistrukturerade intervjuer med styrelsemedlemmar i föreningen skapa förståelse för hur föreningen kan bidra till att ensamkommande ungdomar integreras i samhället. Studiens teoretiska utgångspunkt utgår ifrån social nätverksteori utifrån generell systemteori samt centrala begrepp som identitet, gemenskap, socialt stöd och integration. Datamaterialet har analyserats genom en tematisk analys utifrån tidigare forskning samt studiens teoretiska utgångspunkt.

  Studiens resultat visar att föreningen bidrar med både en trygghetsgenererande gemenskap och ett kunskapsutbyte som ska stärka möjligheterna för ungdomarna att integreras i samhället. En nackdel med föreningens arbete som blivit tydligt i resultatet är att den trygghet som finns inom föreningen kan tendera att skapa en trygghetszon inom vilken ungdomarna riskerar att fastna i.

 • 304.
  Lundell, Eva
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Ta ansvar!: Diskursanalys av svenska offentliga politikens utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  I slutet av 1990-talet kom hedersrelaterat våld och förtryck att betraktas som ett nytt socialt problem i Sverige. Efter flera uppmärksammade mord på unga kvinnor av utländsk härkomst, utförda av nära anhöriga i samråd, där motivet kopplades samman med heder, blev följden stora politiska initiativ. Uppdraget var att motverka, förebygga och sprida kunskap om fenomenet. Debatten som satte igång var hetsig och kampen om förståelse och förklaring av hedersrelaterat våld och mord fördes i såväl allmän opinion som i forskningssammanhang. I Sverige, liksom internationellt, har kultur och etnicitet av en del forskare betraktats som de viktigaste faktorerna bakom hedersrelaterat våld. Andra forskare tror att den främsta förklaringen är universella könshierarkier. En flerdynamisk inriktning har framkommit där man ser mer till skärningspunkter mellan olika påverkansfaktorer som exempelvis kön, kultur/etnicitet, klass, migration och socio-ekonomiska förutsättningar. Denna dragkamp om förståelse av hedersrelaterat våld och förtryck fortgår och det kretsar i någon mån alltid om kultur, etnicitet och kön. Talet om kunskap och kompetens har genomgående varit i fokus och det har fått mig att rikta ljuset mot förhållandet kunskap och makt kopplat till politisk styrning.

  Syfte:

  Syftet är att genom en diskursanalytisk läsning av utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck synliggöra hur kunskap används som styrning och maktutövning inom svensk offentlig politik om hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är också att synliggöra vilka möjliga effekter det kan få för social praktik inom socialtjänsten.

  Metod:

  I studien använder jag ett diskursanalytiskt angreppssätt inspirerat av Michael Foucaults resonemang om diskurser och vilka möjlighetsvillkor och utestängningsmekanismer som avgränsar en diskurs. Jag använder också begreppen makt-kunskap, subjektsposition och styrning i min analys. Urvalet av texter kommer från offentliga myndigheters utbildnings- och kunskapsmaterial om ämnet.

  Resultat:

  Slutsatsen blir att det klart framkommer att kunskapsstyrning är ett tydligt medel men också ett mål inom den offentliga politiken om hedersrelaterat våld och förtryck enligt Foucaults syn på makt och kunskap som oskiljbara. Tre diskurser om hedersrelaterat våld och förtryck framträder i materialet; Särskiljandets och indelningens diskurs, Fritt val eller tvingad frihet och Ta ansvar! Den önskade position som framträder för socialtjänstens handläggare i sitt arbete är som en handlingskraftig beslutsfattare som vågar göra skillnad.

 • 305.
  Lundgren, Camilla
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Det långsiktiga målet är att förändra världen, så att inga kvinnor kommer hit": en kvalitativ studie om kvinnor som jobbar ideellt med att stötta våldsutsatta kvinnor på kvinnojour2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 306.
  Lundin, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Jarnedal, Camilla
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Samverkan: hinder och framgångsfaktorer2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om samverkan mellan de myndigheter/aktörer som är inblandade i arbetet kring våld i nära relationer, vilka faktorer som är viktiga för samverkan, hur man arbetar kring detta och då framförallt hur man arbetar för att säkerställa en fortsatt god kvalité i samverkansarbetet. Syftet är att analysera vilka faktorer som gynnar eller hindrar samverkansarbetet.Detta görs utifrån teorier om samverkan och organisationsteori.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Samverkan
 • 307.
  Lundin, Frida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Söderberg, Tracey
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Vi kände oss förstådda och väl bemötta": En studie om bemötande inom familjerådgivning2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur besökare till familjerådgivning upplevt sig bemötta samt hur familjerådgivarna förhåller sig till professionellt bemötande. Frågeställningarna som behandlades var hur familjerådgivningens besökare beskriver det bemötande de fått, om bemötandet haft positiv inverkan på besökarnas relationsprocesser samt hur familjerådgivarna förhåller sig till professionellt bemötande vid olika former av samtal med besökare. Som tolkningsram valdes symbolisk interaktionism som med hjälp av begreppen kommunikation, bemötande och tolkningsföreträde belyser och analyserar bemötandets betydelse vid samspel mellan människor. Två metoder har använts för att finna svar på frågeställningar och syfte. Besökarnas upplevelser insamlades genom enkät med huvudsakligen kvalitativ ansats som sedan genom meningskategorisering sammanställdes. Avseende familjerådgivarna användes halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som sedan koncentrerades utan att ändra innebörd. Resultatet analyserades utifrån studiens frågeställningar med hjälp av begreppen i tolkningsramen, de slutsatser som drogs avseende besökarna till familjerådgivningen var att de upplevde sig förstådda, väl bemötta och att bemötandet har betydelse för framgång i relationsprocessen. Slutsatser som drogs angående familjerådgivarna var att kunskap, erfarenhet och förhållningssätt är hörnstenar och viktiga egenskaper vid professionellt bemötande. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  "Vi kände oss förstådda och väl bemötta"
 • 308. Löfgren-Mårtenson, Charlotta
  et al.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Tangled up in blue": Views of parents and professionals on internet use for sexual purposes among young people with intellectual disabilities2015Ingår i: Journal of Sexual Medicine, ISSN 1743-6095, E-ISSN 1743-6109, Vol. 12, nr suppl 5, SI, s. 347-347Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 309. Löfgren-Mårtenson, Lotta
  et al.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Del@ktig på internet: om internetanvändande bland unga med intellektuell funktionsnedsättning2016Ingår i: Socialt arbete och internet: att förstå och hantera sociala problem på nya arenor / [ed] Kristian Daneback & Emma Sorbring, Stockholm: Liber, 2016, 1, s. 47-59Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 310.
  Löfgren-Mårtenson, Lotta
  et al.
  Malmö University, Centre for Sexology and Sexuality Studies, Nordenskiöldsgatan 8, Malmö, Sweden.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Experiences of the Internet, Sexuality and Intellectual Disability among Parents and Professionals2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 311.
  Löfgren-Mårtenson, Lotta
  et al.
  Malmö University, Centre for Sexology and Sexuality Studies, Nordenskiöldsgatan 8, Malmö, Sweden.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Tangled Up in Blue" (T@ngled): Views of Parents and Professionals on Internet Use for Sexual Purposes Among Young People with Intellectual Disabilities2015Ingår i: Sexuality and disability, ISSN 0146-1044, E-ISSN 1573-6717, Vol. 33, nr 4, s. 533-544Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study aim to examine parents' and professionals' views on the usage of Internet for love and sexual purposes among young people with intellectual disabilities (18-€“20 years) in Sweden. Five semi-structured focus group interviews were conducted with professionals (n = 8) working on special programmes in upper secondary schools and with parents (n = 5). The interviews were analysed with thematic analysis and the theory of sexual scripts were guiding the process. The results show that the Internet is seen as a social arena with complex challenges; for love and sexuality, for sexual conduct, and for sexual risk and opportunities. Young people with intellectual disabilities are looked upon as more vulnerable than other youth. However, the result also show that parents view the risk of their adolescent of being lonely as greater than the risk of being abused or mislead. A Net-script consisting of rules is geared towards the young people with intellectual disability. Nevertheless, a change to a more flexible and nuanced Net-script is shown while the group of young persons with intellectual disabilities are seen as more heterogeneous than earlier. In-depth knowledge about parents’ and professionals’ perspectives on the Internet and sexuality is important since the young people live in a dependency situation towards their surroundings. In addition, the surroundings’ attitudes and behaviour are essential for the young peoples’ access of support and opportunities to develop their own capacity and to experience love and sexuality. © 2015, Springer Science+Business Media New York.

 • 312.
  Lönnehag, Cecilia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Olsson, Pia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Behandlingsassistenters upplevelser av hot och våld i arbetet: En kvalitativ undersökning2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har framställts med syftet att undersöka behandlingsassistenter, verksamma inom LVU-institutioner, kring deras egna upplevelser och uppfattningar om hotet eller våldet på deras arbetsplats. Vi ville i vårt arbete undersöka om behandlingsassistenter upplevde att de påverkas av hot och våld professionellt och vidare i sitt privatliv. Vi ville också undersöka vilket stöd som erbjöds i samband med att en behandlingsassistent blivit utsatt för våld på sin arbetsplats, då ämnar vi undersöka stödet från exempelvis kollegor, arbetsledningen eller andra externa parter och vidare om de ansåg stödet som tillräckligt. Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsmetod där empirin har samlats in med semistrukturerade intervjuer med fem behandlingsassistenter som är verksamma inom LVU-institutioner. Materialet har sedan analyserats ur ett hermeneutiskt perspektiv med meningskoncentrering som utgångspunkt. Syftet med detta var att nå en fördjupad kunskap utifrån några behandlingsassistenters kunskap och erfarenhet av hot och våldssituationer på arbetsplatsen.

  Resultaten visar att de flesta respondenterna kände att de till viss del påverkats professionellt av hot och våld på arbetsplatsen, med en viss förhöjd stressnivå som följd. Dock var det ingen som kände att de direkt påverkats privat av hot och våld på arbetsplatsen. Den allmänna uppfattningen av hot och våld var i många fall något som var normalt på arbetsplatsen. Alla var eniga om att de hade ett bra stöd på arbetsplatsen. Känslan hos respondenterna var att det kollegiala stödet tillförde mest trygghet och att ledningsstödet var bra men de saknade uppföljning. När det gällde säkerheten gällande utbildning på arbetsplatsen så upplevde respondenterna det som bra men en del hade önskat att de hade mer verktyg i form av pepparspray eller dylikt för att känna sig tryggare vid våldsamma konfrontationer

 • 313.
  Lööf, Jenny
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Den goda viljan finns, men var är kunskapen om mobbning?2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie var att se mobbning ur lärarnas/skolpersonalens perspektiv. Jag ville se vilka krav som ställs på lärare/skolpersonal att hantera mobbning utifrån de nya lagkraven. Jag har också undersökt vilken utbildning som studenterna på lärarprogrammet får i ämnet mobbning och om de anser att den är tillräcklig. Jag har gjort en kvalitativ studie där jag har genomfört intervjuer med en utvald skolas mobbningsteam och deras mobbningsansvariga kurator. För att få insyn i lärarutbildningen har jag också genomfört intervjuer med läraren som ansvarar för mobbningskursen i lärarprogrammet, samt med studenter som studerar till lärare. Jag har i min studie valt att i analysen jämföra informanternas intervjusvar och redovisat skillnader och likheter med hjälp av olika teman som mobbning, utbildning, lagstiftning, yrkesroll med mera. Dessa har sedan kopplats samman med den teorin som nämns i arbetet. De resultat som jag kom fram till är att lärare och skolpersonal har höga krav på sig att kunna hantera mobbning utifrån de nya lagkraven. Tyvärr visar studien också att kunskapen om vilka lagstadgade skyldigheter de har är undermålig, trots detta har de ändå kunskap om vissa delar i lagstiftningen så som skadestånds möjligheter och likabehandlingsplaner. Lärarutbildningens fokus på mobbning har de senaste åren förändrats och blivit bättre än tidigare men ändå anser både studenter och deras lärare att utbildningen ännu inte är tillräcklig. Studien visar också på att samtliga intervjuade drivs av ”den goda viljan” att ta tag i och hantera mobbning när det uppstår, men de säger också att de vill och behöver ha mer kunskap om mobbning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 314.
  Lützhöft, Margareta
  et al.
  Chalmers.
  Ljung, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Nodin, Karin
  Högskolan Väst.
  Funktionsbaserad bemanning : En förstudie 2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 315.
  Marques da Costa, Eduarda
  et al.
  University of Lisbon, Portugal.
  Palma, Pedro
  University of Lisbon, Portugal.
  Rauhut, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Humer, Alois
  University of Vienna, Austria.
  Constantin, Daniela
  Economic University of Bucharest, Romania.
  Echerarría Velasco, Xabier
  Nasuvinsa, Pamplona, Spain.
  What indicators to use when measuring services of general interest?2013Ingår i: Europe XXI, ISSN 1429-7132, Vol. 23, s. 7-28Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The services of general interest (SGI) have received increasing attention of the European Union, which considers them a key element of the European model of society. They not only play an important role in the ongoing competitiveness of the European economy, but are also essential for achieving the goal of promoting social and territorial cohesion. Their potential role in the pursuit of the objectives of European cohesion and convergence policies may be significant which calls for an appropriate measurement and analysis of territorial distribution. The indicators are assumed to be a key element in measuring and describing the SGI, however, it is necessary to make a serious reflection how such indicators should be selected. The selection of indicators can be conditioned by several factors, however, it is imperative to make a qualitative reflection on the adequacy and relevance of indicators to analyse the SGI. This reflection runs through the paper. The concept of indicators is addressed, and their strengths and weaknesses are discussed. The indicators are classified according to the role they play in the cause-effect relations in distinct territories. Three types of indicators are identified. Appraisal of indicators and review of literature render it possible to identify the most frequently used indicators and to see SGI analysis from several perspectives, thus verifying that indicators can present different meanings and relevance, based on a range of factors and the scale of analysis. Some of the uncertainties arising in the SGI territorial analysis, which can contribute to the success of the policy making process, are recognized through an example based on the ICT Telecommunication SGI sub-domain. Some procedures connected with the integration of different types of indicators are proposed in order to limit the emergent uncertainties resulting from their interpretation

 • 316.
  Mattsson, Anna
  Högskolan Väst. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Socialpedagogik i tvångsvård: professionellas syn på delaktighet och motivation inom LVM2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa och jämföra hur olika professionella tänker kring socialpedagogik och tvångsvård, hur motiveras klienter till att bli delaktiga i sitt förändringsarbete. Vidare är syftet även att lyfta tankar från yrkesverksamma kring människor som "hamnar mellan stolarna". De centrala frågeställningarna som studien bygger på är: Hur arbetar olika professioner socialpedagogiskt med personer som hamnar inom LVM? Skiljer sig motivations- och behandlingsarbetet inom tvångsvård jämfört med frivilligvård? Vilka tankar finns hos olika professioner kring individer som hamnar mellan lagstiftningar? Teoretiska perspektiv är socialpedagogik och empowerment, med de centrala begreppen delaktighet och motivation. Dessa ställs i relation till syfte, frågeställningar och empirin i analysen. Som metod för studien används kvalitativ forskningsintervju med utgångspunkt i Kvale och Brinkmanns (2009) halvstrukturerade forskningsintervju som har sin inspiration i den fenomenologiska filosofin. Analysen genomfördes utifrån vad Kvale och Brinkmann kallar bricolage, mening skapas utifrån olika ad hoc-metoder. Tolkningen gjordes genom olika teman som var framtagna dels ur syfte och frågeställningar, men även från teman som utmärkte sig i intervjuerna. Resultatet visar att man ser på socialpedagogik – delaktighet på olika sätt beroende på profession. För vissa av informanterna kom lagstiftningen i första hand, det var viktigast att hindra en människa från att dö, därefter kunde motivationsarbetet komma. Dock lyftes individen fram, arbetssättet var ofta att hitta alternativa lösningar om risken fanns att personen skulle hamna mellan stolarna. Min slutsats av studien är att ett socialpedagogiskt förhållningssätt kan se olika ut. Om jag försöker att bemöta en människa på hans/hennes nivå och göra dem delaktiga i vårt möte, i vår process arbetar jag socialpedagogiskt. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 317.
  Mitrovic, Ranka
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Fler arbetssökande i arbete: en utmaning för alla inblandade2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens arbetsmarknad är i ständig förändring vilket ställer nya krav på hela samhället men i första hand på de arbetssökande och på arbetsförmedlingen. Av den anledningen anser jag det vara relevant att undersöka, hur Arbetsförmedlingens arbete med att öka arbetssökandes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden ser ut. Vilka utmaningar möter arbetsförmedlarna i sitt dagliga arbete och vilka strategier nyttjar de för att klara sitt uppdrag. För att arbetsförmedlingen som organisation ska kunna utveckla sin verksamhet är det viktigt att få arbetsförmedlarnas synpunkter på eventuella förbättringsområden. Den här studien bygger på empiri som inhämtades genom semistrukturerade intervjuer gjorda med fyra arbetsförmedlare som är anställda på två av arbetsförmedlingens kontor. De viktigaste slutsatserna som studien har genererat är att arbetsförmedlarnas uppdrag har blivit mer komplex i och med hårdare krav på arbetsmarknaden. I takt med att förväntningar utifrån organisationen blir högre, upplever arbetsförmedlare även kraven inom organisationen är hårdare. Detta kan upplevas av arbetsförmedlare som att de inte lever upp till det tilldelade uppdraget i den omfattning de själva och deras kunder önskar.

 • 318.
  Mohammad, Noura
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Mina klasskamrater kallar mig för den nya främmande: En kvalitativ studie om nyanlända elevers upplevelser av att börja om i ny skola 2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att belysa och analysera hur nyanlända ungdomar beskriver sina upplevelser av att börja om i en ny skola, i ett nytt land. Uppsatsen handlar om att förklara och belysa flyktingungdomars upplevelser av att börja om i ny skola och lära sig ett nytt språk och skaffa nya vänner och vad denna utmaning innebär. Med uppsatsen vill jag belysa språket och skolans betydelse för nyanlända elevers delaktighet. Min studie är baserad på kvalitativa metoder och jag har genomfört kvalitativa intervjuer med sex deltagare som har erfarenheter av att vara en nyanländ elev. Analysen av studien gjordes med IPA (Interpretative phenomenological analysis). IPA är en kombination mellan fenomenologi och hermeneutik. Teoretiska utgångspunkter är den sociokulturella teorin och postkolonial teori. Med sociokulturell teori analyserar jag delaktighetens och gemenskapens betydelse för lärandeprocessen bland nyanlända elever. Jag använder postkolonial teori för att analysera den postkoloniala ordningen i vår nutida skola. Jag har kommit fram till att nyanlända elever står inför en svår utmaning när de börjar skolan. Deltagarna upplevde att det var svårt att skaffa vänner, lära sig ett nytt språk och bli en del av samhället. Deltagarna upplevde både delaktighet och utanförskap i skolan och de har blivit utsatta för kränkning, stigmatisering och mobbning. Skolan hade en viktig roll i nyanlända elevers liv, speciellt under de första åren i Sverige eftersom nyanlända träffade jämnåriga och nya människor i skolan. Svenska språket är ett krav för att nyanlända ska klara sig och bli delaktiga i skolan. Det kräver lång tid för nyanlända elever att bli accepterade i skolan, lära sig ett nytt språk och anpassa sig till det nya landet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Analysen av tillhörighet: en socialpedagogisk utmaning2008Ingår i: Meningsskapande och delaktighet: om vår tids socialpedagogik, Göteborg: Daidalos , 2008, s. 145-168Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 320.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Att vara i särklass: om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan2004Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 321.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Delaktighet i olika världar: om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv2008Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 322.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Delaktighet och gemenskap på internet: om webbaserade gemenskapers betydelse för identifikationsprocesser hos ungdomar i gymnasiesärskolan2013Ingår i: Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv / [ed] Eriksson, Lisbeth, Nilsson, Gunilla & Svensson, Lars A, Göteborg: Daidalos, 2013, s. 237-260Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 323.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Intellectual disabilities and processes of belonging in the borderland between civil and welfare state arenas2010Ingår i: Learning to fly: social pedagogy in a contemporary society / [ed] Eriksson, Lisbeth, Winman, Thomas, Göteborg: Daidalos , 2010, s. 202-223Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 324.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Parents and Teachers Views on Internet and Social Media Usage by Pupils with Intellectual Disabilities2015Ingår i: Nordic Network on Disability Research (NNDR) 13th Research Conference, May 6-8, 2015, Bergen, Norway, 2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 325.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Particip@tion on Internet? (Participation): Pupils with intellectual disabilities and identification processes on Internet2015Ingår i: Paper presentation at International Cyberspace Conference 2015, 27-28 nov, 2015, Brno, Czech Republic., 2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 326.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Tillhörigheter och funktionshinder i det civila samhället2014Ingår i: Att förstå ungdomars identitetsskapande: en inspirations- och metodbok / [ed] Sorbring E., Andersson, Å. & Molin, M., Stockholm: Liber, 2014, 1, s. 44-68Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I kapitlet beskrivs civilsamhället som kontext och vilken roll denna kontext har speciellt för ungdomar som har erfarenhet av särskolebakgrund.

 • 327.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Vi behöver ingen utbildning - vi får jobb  ändå!": om självbilder hos ungdomar med särskolebakgrund2008Ingår i: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, s. 149-168Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 328.
  Molin, Martin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Gustavsson, Anders
  Stockholm universitet.
  Belonging and multidimensional self-expectations: Transition from upper secondary special programmes to working life for pupils with intellectual disabilities in Sweden2009Ingår i: La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, ISSN 1957-0341, Vol. 48, nr 4, s. 255-265Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article we review current research – some of our own and others – on the transition between school and work for young people with intellectual disabilities in Sweden. Two main paths of transition are identified. The first is an introduction to the special needs system of work and occupation within the Swedish welfare state, a continuation of the special needs programme that pupils with intellectual disabilities attend in Sweden. The second path of transition includes more complex self-expectations and belongings both in the special need system and more ordinary life and work. Both paths are discussed in relation to current research and welfare policy. Here, we draw on recent theoretical development in relation to concepts like multidimensional identifications and mixed identities in the fields of international migration and ethnic relations.

 • 329.
  Molin, Martin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Gustavsson, Anders
  Stockholms universitet.
  Delaktighet: ideologi och teori2011Ingår i: Nya Omsorgsboken / [ed] Söderman, Lena och Antonson, Sivert, Malmö: Liber, 2011, 5., [helt omarb., nya] uppl., s. 272-283Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 330.
  Molin, Martin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Gustavsson, AndersHermansson, Hans-ErikHögskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Meningsskapande och delaktighet: om vår tids socialpedagogik2008Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 331.
  Molin, Martin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sauer, Lennart
  Umea University, Sweden.
  Ineland, Jens
  Umea University, Sweden.
  Handle with Care: Staff Experiences of Difficulties working with People with Intellectual Disabilities2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Providing care and support to people with intellectual disabilities (ID) is in several aspects a complex and challenging assignment. It could be argued that this complexity has fundamentally to do with different organizational conditions. Analysing the specfiic characteristics of experienced difficulties could generate a new understanding of the organizational prerequisites of working within intellectual disability services. This presentation examines how LSS administrators (n=70) and habilitation staff (n=40) in Sweden experience difficulties working with people with ID. Drawing upon both quantitative and qualitative data generated from a larger web survey a content analysis was used. In order to complement the qualitative analyses we also used descriptive numerical analyses. The results reveals that staff experiences of difficulties in work with people with ID could be differentiated in four typological themes; (1) Structure, (2) Profession, (3) Relations and (4) Collaboration. As shown in our presentation, experience of difficult situations in human service organizations does not necessarily correspond with work dissatisfaction or unclear goals. On the contrary, we argue that it is a fundamental aspect of professionalism to handle this plurality within a specific organizational context. The different characteristics of the organizations in our study reflect two different institutional logics. While the LSS administrators mainly operates within an administrative logic based on a regulative framework, the habilitation staff are operating within a therapeutic logic based on a cognitive framework. Consequently they have their own specific norms and rule systems, which influence when and to which extent everyday situations are experience and defined as difficult.

 • 332.
  Molin, Martin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Löfgren- Mårtenson, Lotta
  Malmö University, Sweden.
  Risks and opportunities in new emancipatory landscapes?: On young people with intellectual disabilities, Internet use and identification processes2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although research on young peoples identity formation processes on the Internet is a growing field, there are few studies that illustrate conditions for pupils with intellectual disabilities (ID). Recent Scandinavian studies have indicated that there is a new generation of young people with ID who has developed alternative ways of relating to issues of participation and identity. It's about how they choose to present themselves and how they navigate the various social media. By presenting themselves through descriptions of their own interests and personal characteristics instead of exposing the disability so-called alternative identities can be developed, where disability is not necessarily put in focus. Young people with ID often have different degrees of communicative constraints, which on the one hand implicates that the value of new social arenas can be of great importance. On the other hand, the use of the Internet could also be problematic in different contexts. An on-going Swedish research project aims to investigate these processes based on the perspectives of young people with ID, school staff and parents. In a pilot study based on focus group interviews we found that professionals (teachers, n=8) expressed a concern that young people will get hurt and end up in undesirable situations (such as being cheated or abused), while parents (n=5) mainly consider the Internet as a possible future venue for the development of new and on-going social relations. This paper presentation will report preliminary findings from interviews conducted with young people in upper secondary special programme for pupils with ID (n=30). The experiences of the informants will be discussed in relation to results from the pilot study and relative to a conceptual framework of social identity,participation and emancipation.

 • 333.
  Molin, Martin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Löfgren-Mårtenson, Lotta
  Centre for Sexology and Sexuality Studies, Malmö University, Malmö, Sweden.
  New emancipatory (em@ncipatory) landscapes?: Young people with intellectual disabilities, Internet use and identification processes2016Ingår i: Transitions Across the Life Course of People with Disabilities: Experiences, Opportunities and Strategies, Off- and Online Workshop information and contributions by the delegates (with abstracts, pamphlets and papers), 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 334.
  Molin, Martin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Löfgren-Mårtenson, Lotta
  Malmö University, Sweden.
  Teachers’ and parents’ views on the Internet and social media usage by pupils with intellectual disabilities2015Ingår i: Journal of Intellectual Disabilities, ISSN 1744-6295, E-ISSN 1744-6309, Vol. 19, nr 1, s. 22-33Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article reports experiences from a Swedish study, discussing teachers’ and parents’ views on how young people with intellectual disabilities use the Internet and social media. Five semi-structured focus group interviews were conducted with teachers (n = 8) in special programmes in upper secondary schools for pupils with intellectual disabilities and parents (n = 5) of pupils in the same form of schooling, and they were analysed with thematic analysis. Teachers more strongly emphasize a pupil’s use of the Internet for interactive purposes. Parents had expectations that the Internet could be a tool for gaining more awareness of one’s own disability and a way to meet other peer group pupils. Teachers’ and parents’ perspectives on the Internet and social media usage are important since it is imperative to show how support can be provided for young people with intellectual disabilities.

 • 335.
  Muric, Almedina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Obradovac, Samra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Fritidsgård - en mötesplats": - en studie om delaktighet på en fritidsgård.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur delaktighetsperspektivet kommer till uttryck i en praktisk verksamhet, hur ungdomarna uppfattar delaktighet på en fritidsgård och hur deras uppfattning kan relateras till fritidsledarnas och enhetschefens perspektiv på ett delaktighetsfrämjande arbete.

   Hur beskriver fritidsgårdspersonalen sitt arbete ur ett delaktighetsfrämjandeperspektiv?

   På vilket sätt uppfattar sig ungdomarna delaktiga i fritidsgårdens verksamhet?

   Samspelar fritidsgårdspersonalens perspektiv på delaktighet och ungdomarnas delaktighet på fritidsgården och i så fall hur?

  Den metodologiska ansats som valdes för studien var den kvalitativa, och semistrukturerade intervjuer användes i studien. De teoretiska utgångspunkterna var delaktighet och empowerment. Intervjuerna för studien valdes att dela upp i tre delar: den första gjordes med enhetschefen, den andra med fritidsledarna och den sista med ungdomarna. Resultatet i studien visade på att delaktighet uttrycks på fritidsgården, men att det skiljde sig på hur delaktigheten tas sig i uttryck. Något som binder samman de svar vi fick av intervjun med fritidsledarna är att de strävar efter att jobba delaktighetsfrämjande genom att se till att skapa goda relationer med ungdomarna. Enhetschefen ansåg att tillit och god relation är delaktighetsfrämjande. Ungdomarna trycker mest på att delaktighet för dem är när de är med och påverkar saker och ting

 • 336.
  Naessén, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Gemenskap och utveckling på kulturskolan: En studie i empowerment2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen avhandlar användningen av empowerment som pedagogisk metod på kulturskolan. Inom socialpedagogiken används empowerment som ett verktyg för att på olika sätt lyfta och stärka individen i förhållande till samhällets maktstrukturer. I förlängningen syftar teorin till att individen själv ska kunna påverka sitt sammanhang i en positiv riktning. Bakgrund: I ett samhälle med ökande klyftor och konkurrens det viktigt för ungdomar att ha meningsfulla fritidssysselsättningar och att kunna ta del av meningsfulla gemenskaper. Studien belyser kulturskolans roll som meningsskapare och en plats för trygga möten mellan barn och vuxna, särskilt i socialt utsatta områden. Bl a diskuteras den problematik kulturskolan har att hantera när det gäller att göra undervisningen mer lättillgänglig och inkluderande för personer i utanförskap. Empowerment är av stor betydelse vad gäller inkludering i socialt utsatta områden.

  Syftet med denna studie är att undersöka och diskutera kulturskolan som en betydelsefull aktör för ungdomars byggande av självkänsla och även för deras känsla av sammanhang (KASAM). Detta görs bl a genom att undersöka hur empowerment används som pedagogisk metod på skolan. Det teoretiska ramverket består av ett antal begrepp, varav huvudbegreppen är empowerment och KASAM (känsla av sammanhang).Metod: Kvalitativa, strukturerade intervjuer och öppna, deltagande observationer. Resultat: Kulturskolan har en viktig roll i utövandet av empowerment, stärkande av elevernas KASAM samt inkludering av elever med invandrarbakgrund. Pedagogerna önskar en tydligare pedagogisk diskussion på kulturskolan.

 • 337.
  Netzel Carlson, Ulrika
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Selimovic, Jasmina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Att hitta sig själv: om identitetsskapande hos ungdomar med utländsk bakgrund2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning:

  Vi har valt att undersöka hur ungdomar med utländsk bakgrund upplever sitt identitetsskapande. Som teoretisk referensram har vi använt oss av den symboliska interaktionismen med George Herbert Mead och Erving Goffman som inspiration. Identitet är det huvudbegrepp vi har använt oss av med kultur och etnicitet som nära förankrade begrepp.

  Syfte:

  Syftet med studien är att beskriva och analysera hur ungdomar med utländsk bakgrund förhåller sig till och skapar sina identiteter i olika kulturella kontexter.

  Metod:

  För att undersöka hur ungdomar beskriver sin identitet har vi använt oss av halvstrukturerade intervjuer. Vi valde att göra en halvstrukturerad livsvärldsintervju utifrån en tematiserad intervjuguide. Vi har intervjuat sex informanter i ålder mellan 16 år till 20 år som är födda i Sverige men har föräldrar med utländsk härkomst. I analysen tematiserade vi empirin efter faktorer kopplade till känslan av tillhörighet.

  Resultat:

  Studien visar att informanterna utvecklar sin sociokulturella identitet i relation till andra människor i sin omgivning. För ungdomar med utländsk bakgrund utgör tillgången till tvåspråkighet en möjlighet att kommunicera med människor tillhörande skilda kulturella kontexter. En viktig tillgång är att kunna tala modersmålet, det gör att ungdomarna känner tillhörighet och kan identifiera sig med föräldrarnas kultur. Ungdomarna känner en dubbel kulturell tillhörighet, då de varken känner sig hemma i Sverige eller i föräldrarnas hemland. De känner sig kategoriserade som invandrare av samhället mycket på grund av sitt utseende och sina namn. Ungdomarna visar på att de utvecklat en slags hybrid identitet eller en tredje identitet, som kännetecknas av känslan att vara sig själv i alla situationer, men med förmågan att växla mellan olika kulturer. Det framkommer även att ungdomarna upplever en kulturkrock som splittrar dem, när lojaliteten till familjen och viljan att passa in i samhället kolliderar.

 • 338.
  Niemi, Mariella
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Naturbaserade diskurser i teori och praktik: motiv och argument2012Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 89, nr 3, s. 268-276Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras hur handledare som arbetar med personer som har intellektuella funktionsnedsättningar i en kommunal daglig verksamhet med trädgårdsinriktning och i gymnasiesärskolans naturbruksprogram argumenterar för värdet av natur. Den teoretiska utgångspunkten består av ett diskursinspirerat förhållningssätt. Tre tolkningsrepertoarer har identifieras: naturen gör oss lyckliga, naturen kräver motivation och naturen leder till gemenskap, som alla betonar eller förnekar olika värden med naturen. De kan också ses som gemensamma resurser som kan användas vid behov för att legitimera verksamheternas existens. Tolkningsrepertoarerna diskuteras även i viss mån i relation till texter om relationen mellan människa och natur.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Naturbaserade diskurser i teori och
 • 339.
  Niemi, Mariella
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  När spontanitet ger upphov till forskningsmaterial: den informella intervjun2013Ingår i: Barn- och ungdomsforskning: metoder och arbetssätt / [ed] Erlandsson, Soly I. & Sjöberg, Lena, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, 1. uppl., s. 179-192Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 340.
  Nilsson, Camilla
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Kränkningar på nätet: ny norm på internet?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka ungdomars uppfattning av hur kränkningar i sociala medier kan se ut samt att studera om det finns något som särskiljer det från kränkningar som sker öga mot öga. Eftersom den tekniska utvecklingen skapar förändrade förutsättningar för det sociala samspelet gör det att personer som arbetar med att förebygga kränkningar och mobbning ställs inför nya utmaningar. Därför är studien även inriktad på hur skolan kan arbeta med dessa kränkningar. Enligt en rapport från BRIS ”Barnens Rätt I Samhället” får de in fler och fler samtal varje år som handlar om mobbning och annan kränkande behandling. Detta talar för att det här är ett viktigt problem som behöver studeras närmare. Studien är gjord utifrån en kvalitativ ansats i form av halvstrukturerade intervjuer. Ungdomarna intervjuades i fokusgrupper med fyra ungdomar i en grupp och två i en annan. Två skolkuratorer har intervjuats enskilt. De teoretiska utgångspunkterna för studien var symbolisk interaktionism och Erving Goffmans dramaturgiska sociologi. Den forskning som gjorts är främst inriktad på mobbning och den kunskap som finns idag går inte alltid att direkt överföra till det som sker på internet. Flera studier har visat att det finns en del grundläggande skillnader mellan de kränkningar som sker på internet jämfört med andra kränkningar, även om konsekvenser i form av oro och stress är ofta är detsamma för offret. Denna studies resultat visar bland annat att ungdomarna anser att det ofta är ett råare språk på internet där de upplever det som en ny norm, vilken innebär att det är mer acceptabelt att ge elaka kommentarer. Det framkom även att ungdomarna önskar att skolan lyfter frågor runt kränkningar i sociala medier mer än vad som görs idag

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 341.
  Nilsson, Carina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Människans utnyttjande av andra djur : vardagsmat i dubbel bemärkelse: en kritisk diskursanalys av riksdagsdebatter om den svenska djurhållningen2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 342.
  Nilsson, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Att bryta upp och börja om: En kvalitativ studie om ensamkommande barns upplevelser av tiden på flykt och mötet med Sverige2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje år tvingas en mängd med människor på flykt från sina hem. Många stannar i sina närområden, medan en liten del tar sig vidare till Europa för att söka skydd och en ännu mindre del tar sig specifikt till Sverige. En del av dessa är barn under 18 år som kommer utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare. Det är några av dem denna uppsats kommer handla om.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att undersöka ensamkommande barns upplevelser av migrationsprocessen, med fokus på flykten och mötet med Sverige. Syftet tillsammans med tidigare forskning ledde mig fram till två frågeställningar som handlar om; barnens rädslor och oro, samt motivation till lärande och utveckling under den valda perioden. Min förhoppning är att dessa berättelser kan hjälpa socialarbetare att möta, förstå och stötta personer som gått igenom liknande saker.

  Metod

  Jag har antagit en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer använts för att lyfta fram de ensamkommande barnens egna berättelser om upplevelser av att vara på flykt samt mötet med Sverige. Studiens teoretiska utgångspunkter har varit system-och nätverksteorier samt sociokulturell teori på lärande. Den insamlade datan har kodats, kategoriserats, tematiserats och analyserats utifrån ovannämnda teorier samt tidigare forskning i ämnet.

  Resultat

  Studiens resultat visar att flykten för det mesta är en svår period för ett barn och att tiden på flykt präglas av rädsla, oro, otrygghet och ovisshet. Flera beskriver en känsla av att döden inte var långt borta och en utsatthet i att inte kunna styra över sin egen framtid. Resultatet visar på svårigheter att knyta kontakt med majoritetsbefolkningen och en känsla av att inte passa in. Att bryta upp och lämna sitt hem, för att börja om på en ny plats innebär att ens gamla sociala nätverk förändras och omkonstrueras. Många ensamkommande barn upplever en ensamhet och den största delen av viktiga relationer i deras nya sociala nätverk består av personer i skolan och på HVB-hemmen. Resultatet visar också på en styrka och kämparglöd bland barnen, att allt de gått igenom gjort de starkare i efterhand!

 • 343.
  Nilsson, Laila
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Kvist, Charlotte
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  En aha-upplevelse mellan städ och disk: kvinnors upplevelser av att få en AD/HD diagnos i vuxen ålder2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka kvinnors upplevelser av att få en AD/HD diagnos i vuxen ålder och vilka sociala konsekvenser det ger. Då många studier inriktar sig på AD/HD ur ett neuropsykiatriskt perspektiv, anser vi det intressant att i stället ha ett socialt fokus. Den teori vi huvudsakligen använder oss av är social konstruktionism då vi tycker den är relevant i detta sammanhang. Vi undersöker i studien om, och i så fall hur kvinnorna upplever att diagnosen har förändrat deras vardag, bemötandet från myndigheter och arbetskamrater, självkänsla/självuppfattning och relationen till vänner och nära anhöriga. För att göra detta möjligt formulerade vi fyra frågeställningar som passade studiens syfte. I studien använde vi oss av kvalitativa forskningsintervjuer med fyra kvinnor, detta för att få fram deras upplevelser på bästa sätt. Det resultat vi funnit visar att diagnosen haft stor betydelse för kvinnorna i den meningen att den gjort dem mer medvetna om sina brister och som en frigörande förklaring på sin känsla av att vara annorlunda. För att kunna analysera texten använde vi oss av de teman som formades utifrån frågeställningarna för att kunna hitta mönster i kvinnornas berättelser. Därefter tolkade vi materialet med hjälp av tidigare forskning och relevanta teorier. Den slutsats vi kommit fram till är att diagnosen stärker kvinnornas självkänsla/självuppfattning vilket gör att de kan hantera sina liv och sin vardag på ett bättre sätt, men också att diagnosen i sig inte förändrar de faktiska bristerna i någon större utsträckning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 344.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Wiedel, Daniel Olof
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Samverkansforskning, för interprofessionellt lärande och utveckling av tidiga insatser i förskolan2016Ingår i: ViLär 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 345.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  Wiedel, Daniel Olof
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Tidiga insatser i förskolan: erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Nofodji, Jocelyn
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Nu kan jag se saker och ting med andra ögon": En kvalitativ studie om icke läs- och skrivkunniga vuxna invandrare i Sverige2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka icke läs- och skrivkunniga vuxna invandrares upplevelser av alfabetisering och de möjligheter de själva anser sig ha för att kunna integreras i arbetslivet i Sverige. Genom kvalitativa intervjuer med tio deltagare på alfabetiseringskurs i en av Sveriges mellanstora städers vuxenskolor har jag fördjupat mina kunskaper om hur dessa personer upplever alfabetiseringen, vad den har bidragit till i deras vardagsliv och vilka möjligheter de tycker sig ha på arbetsmarknaden. Som teoretisk utgångspunkt har jag valt social-konstruktivism. Resultatet av den kvalitativa studien har visat att alla informanter har positiv inställning till alfabetisering eftersom de inser att de måste kunna läsa, skriva och tala svenska för att kunna leva som självständiga och självgående vuxna personer. Det visar sig också att andra faktorer i samhället bromsar deras språkutveckling och när det gäller deras möjligheter att få ett arbete är de mer skeptiska. Min bild av informanterna är att de har stark vilja att integrera sig i det svenska samhället. De saknar dock strategier för att göra framsteg i integrationsprocessen och dessutom har de själva eller genom andra bekanta upplevt att de inte har någon plats på arbetsmarknaden utan endast i skolan eller på praktikplatser.

 • 347.
  Norlander, Ludvig
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Den stolte bilbyggaren: En studie om lönearbetets betydelse för delaktighet och identitet2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find, understand and discuss the experiences of former employees at SAAB, and present how this can be understood according to my core theoretical concepts, which are participation and identity. The questions asked in the study are based on how the labor is described, characterized and what comes forth as valuable, which is compared to absence of labor work.

  First, labor is described in an historical and social context, and at the same time related to the core theoretical concept. Second, the methodology chapter is presented, which mainly consists of 11 observations and 10 interviews. Third, the chapter regarding former theory leads to an analysis model, which is used on the empirical material of the study.

  The result shows that labor work at SAAB primarily is described as important for socializing, security and the possibility to be independent. The tasks at SAAB are described as backbreaking and monotonous, while the lack of labor work influences the physical and mental wellbeing. Unemployment also contributes to limitations in everyday life, and in addition, creates negative feelings and experiences due to lack of control in a new and changed world.

  In summary, the empirical and theoretical analysis taken together leads to the conclusion that labor work at SAAB is substantially described as positive, but there are however, parts which are less positive. Another conclusion is that lack of labor work primarily can be described as negative, but the opposite is also discernible. A third conclusion is that labor work is important for the understanding of participation and identity.

  When using the theoretical analysis model on the results given in the empirical material, three participation- and identity patterns can be found. These are then contextual and temporal, due to time and situation; the stabile and secure pattern, the loose and temporary pattern and the compensating and regenerative pattern.

  At the end of the essay there is an overall and concluding discussion regarding the findings in relation to context and society and which significance this may have on social pedagogy and its practice. Finally there is a brief section with reflections regarding the conducted study and perspectives on research to come.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 348.
  Norlander, Ludvig
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Tre vanliga grabbar: En studie om platsens betydelse för delaktighet och identitet2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe and analyze the places importance for young people with disabilities. The study’s central questions are what type of places they visit and what characterizes them. It is also about answering the questions why the places are visited and what meaning this has for participation and identity. The study´s central concept is room/place, participation and identity. Knowledge review will be based on the key concepts. The collection of the empirical material has been inspired by the ethnographic methodology,which in this study included seven observation sessions and six interviews.

  The result shows that the boys mainly visited two different places. This is about the publicand non-public places. Public places can be described as a place for everyone and the nonpubliconly for people with disabilities. The boys show more participation towards publicplaces which can provide activities, fellowship and well-being. Both places can offer participation, but are dependent on other factors, which in this case is about activities and visitors. None of the places shows identity, but rather the interaction between the individual and the environment. Participation doesn’t necessarily show the personal identity. In the lastchapter the importance is highlighted through a perspective of social work activity. First andforemost the public places potential is highlighted and it´s limitations for participation and theidentity process. Secondly, it is also a discussion about future planning in daily socialpedagogic practice, both on an individual and society level.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 349.
  Norling, Inger
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Individualism och egoism i frivilligt socialt arbete: en kvalitativ studie om vad som motiverar människor till att engagera sig i frivilligt socialt arbete2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sveriges föreningsliv bygger till största delen på frivilliga insatser och en stor del av Sveriges befolkning är mycket aktiva i föreningar runt om i landet. Det satsas även stora summor pengar årligen till de ideella organisationerna. Studier visar att motiven till frivilligt socialt arbete har förändrats. Från att ha varit med avsikt att göra något för någon annan till att idag handla om att individen vill ha någonting tillbaka för sitt engagemang. Syftet med studien är att beskriva och analysera vad som motiverar människor till att engagera sig i frivilligt socialt arbete. Frågorna som ställdes utgick från vilken betydelse altruismen, egoismen och individualiseringen har för att motivera människor till att engagera sig i frivilligt socialt arbete? Studien har en kvalitativ insats. Datainsamling har skett genom intervjuer. 3 intervjuer i en kyrka och 3 intervjuer i en idrottsförening. Materialet har analyserats genom en empirikopplad analys där teorin SDT använts. Resultatet visar att positiv feedback, social samhörighet, självbestämmande och viljan till ett medborgerligt engagemang är viktiga för motivationen. Det finns altruistiska motiv som är centrala i studien men det finns även tydliga kopplingar till egoistiska och individuella motiv. Betydelsen av dessa diskuteras i studien.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 350.
  Nyberg, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Ibland får man veva och hoppas på det bästa": En intervjustudie av hur ordningsvakter hanterar hot och våld i sin arbetsmiljö2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ordningsvakter är en grupp som i sitt yrke upplever och utsätts för hot och våld. Trots detta uppmärksammas sällan deras upplevelser av det våld dem möter på arbetsplatsen. Tidigare forskning framhävde betydelsen av kollegor i utsatta yrken, möjligheten till stöd och trygghet. Den visade också att det fanns skillnader mellan exempelvis polis och väktare jämfört med vårdpersonal där den senare var mer benägen att anmäla hot och våld. Polis och väktare tenderade snarare att se hot och våld som en del av arbetet. Syftet var med anledning av detta att undersöka hur ordningsvakter upplever hotfulla situationer i arbetet. Informanterna var fem heltidsanställda ordningsvakter, fyra män och en kvinna, i åldrarna 24 till 48 år. Tillsammans hade de erfarenhet av arbete i shoppingcentrum och krogmiljö. Resultaten visade att hot och våld sågs som en del av arbetet, dock fanns det hos flera informanter tydliga gränser för när anmälan skulle göras. Flera omnämnde avvisning och omhändertagande av berusade personer som ett typiskt stressmoment. Informanterna framhävde också vikten av tilliten till kollegorna, som de oftast spenderade långa pass med. De framhävde också att erfarna kollegor avhjälpte stress vid svåra situationer, att alla visste sin roll. Studiens slutats var att det förväntades höra till ordningsvaktens yrke att möta hot och våld då de arbetade med att upprätthålla den allmänna ordningen. Studien visade också att erfarenhet och rollfördelning var centrala strategier för hanterandet av hot och stress

45678910 301 - 350 av 489
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf