Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 2050
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Carlsson, Caroline
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik.
  Lindesson, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik.
  Är det skäligt?: En studie kring skäl vid överklagade bygglov2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den rådande bostadsbristen har en del av samhällsdebatten handlat om att effektivisera bygglovsprocessen och mer specifikt möjligheten att överklaga bygglov. Förslag som framkommit i förarbeten till plan- och bygglagen (PBL) är bland annat att begränsa vad som får överklagas och vem som har rätt att överklaga ett bygglovsbeslut samt att avgiftsbelägga överklaganden. Då förarbetena endast bygger på generell statistik saknas kunskap kring vad den klagande parten anför för skäl vid ett överklagande. Det saknas även redovisning kring vilka skäl som vinner störst framgång hos länsstyrelsen genom att ärenden återförvisas eller upphävs.

  Syftet med studien är att skapa förståelse kring överklagade bygglov samt vilken funktion länsstyrelsen fyller som överklagandeinstans. Huvudmålet är att utreda skälen bakom överklagade bygglov samt undersöka vilka av de anförda skälen som har störst framgång för de klagande hos länsstyrelsen. För att uppfylla syftet har tre frågeställningar besvarats. Vilka skäl som anförs av klagande part? Med vilka skäl upphäver och återförvisar länsstyrelsen kommunernas beslut? I vilken grad överensstämmer skälen anförda av klagande med de skäl länsstyrelsen upphäver eller återförvisar ärenden?

  En kvantitativ innehållsanalys har tillämpats tillsammans med juridisk metod för att kunna uttolka och klassificera skälen. För att sammanställa och analysera resultatet användes statistisk analys. Totalt har 274 överklagade beslutshandlingar granskats och resulterat i 197 handlingar som ansågs representativa för studien. Granskningen resulterade vidare i 77 kategorier med skäl anförda av klagande part.

  De skäl som anförts flest gånger av klagande part var att åtgärden medförde betydande olägenhet, stred mot detaljplan eller påverkade omgivningen negativt med hänsyn till exempelvis stads- och landskapsbild samt kulturvärden på platsen. Vidare anfördes även frekvent att grannehörande ej hade skett eller att det funnits brister i bygglovshandlingarna. Skäl som inte berörde den sökta åtgärden, så kallade okynnesskäl, var också ett av de vanligaste skälen anförda av klagade part.

  Det överlägset vanligaste skälet för upphävande var att åtgärden strider mot detaljplan och inte var att betrakta som en liten avvikelse. För återförvisade ärenden var de vanligaste skälen för länsstyrelsens beslut att grannehörande ej hade skett samt att byggnadsnämnden brustit i sin motivering. Totalt överensstämde anförda skäl av klagande och länsstyrelsens skäl för upphävande eller återförvisning i 47 % av fallen.

  Sammantaget var de största framgångsfaktorerna skäl som berör planstridigheter eller brister i byggnadsnämndens hantering av bygglovsärenden. Som helhet ansågs länsstyrelsen fylla en viktig roll som tillsynsmyndighet och borde därmed inte uteslutas ur instanskedjan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Carlsson, Emma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Almqvist, Åsa
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap.
  Gränspunkter i Trollhättans Stads databas2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I vårt examensarbete har vi studerat gränspunkter som är skapade genom förrättningar och dokumenterade i koordinatsystem som inte längre är aktuella att använda. Vi har studerat kedjan från inmätning av befintliga gränspunkter, till att de är transformerade och införda i Trollhättans Stads databas.

  Vi har arbetat med tre olika områden i Trollhättan, vilka är Skoftebyn, centrum och Kalltorps By. De har tillkommit vid olika tidsperioder, har olika typer av bebyggelse samt är redovisade i olika typer av koordinatsystem. Genom vårt arbete har vi sett att olika områden i Trollhättan har olika väl bevarade gränsmarkeringar. I de villaområden vi studerat har flertalet av gränspunkterna återfunnits, medan de i centrum varit obefintliga, sånär som på gränsmarkeringar utvisade med hushörn.

  För att få ett djupare sammanhang har vi gjort en historisk tillbakablick där vi studerat gränser ur en allmän synvinkel. Vi har även intervjuat mätchefen i Trollhättans Stad, Roger Johansson, för att få information om Trollhättans Stads mäthistorik.

  Förberedelser inför inmätning av gränspunkter gjordes genom att förrättningsakterna granskades för att få information om gränsernas sträckning och dess utmärkningssätt. Inmätningarna av gränspunkterna utfördes med GPS och fördes därefter in i TopoCad 14.

  Gränspunkterna från förrättningsakten transformerades från det ursprungliga förrättningssystemet till Sweref 99 och fördes därefter in i databasen. Vårt tillvägagångssätt för koordinattransformationerna och för hur införandet av gränspunkterna i databasen har gått tillväga, finns utförligt dokumenterade.

  Jämförelsen mellan de radiella avvikelserna och lantmäteriets gränsvärden på 5cm i stadsmiljö och 10 cm på landsbygden visar att mycket noggranna inmätningar kommer att krävas för att införa alla gränspunkter i Trollhättans Stads databas för gränspunkter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 303.
  Carlsson, Henric
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för automation och datateknik.
  Danielsson, Fredrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Lennartson, Bengt
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  General Time Synchronisation Method for PLC Programs Aiming at Virtual Verification and Development2008Inngår i: 17th IFAC World: Congress Proceedings of the 17th World Congress. The International Federation of Automatic Control. Soel, July 6-11, 2008, s. 4440-4445Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The latest state-of-the-art Computer Aided Production Engineering (CAPE) simulation technology offers OPC integration for PLC verification. A critical drawback with this technology has been identified and described within this paper. A new time synchronisation method and a simulation architecture are therefore presented and proposed. The time synchronisation method together with the architecture can be used when verifying and developing real-time dependent control logic for industrial control system, e.g. PLC with CAPE tools. The method described in this paper is general and should work on any PLCs that are compatible with the IEC 61131-3 standard. A test case was also carried out, showing that by disregarding time synchronisation it is impossible to verify real-time dependent PLC functions together with CAPE tools in a reliable way. However, the test case also shows that by applying the proposed time synchronisation method together with the described simulation architecture a successful industrial verification method is achieved

 • 304.
  Carlsson, Henrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för automation och datateknik.
  Reliable Virtual Commissioning2012Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Virtual commissioning is a technique for programming, optimising and verifying industrial automated production, such as robot controllers and programmable logic controllers (PLC), off-line in a simulated environment. Compared with traditional robot off-line programming and simulation, the scope is wider and can include an entire production cell.

  Robot simulation is a well-established technique and widely used in industry today, much thanks to the RRS interface that enables simulated robot control systems to be integrated in the simulation software. A more general interface for industrial control system integration is OPC that has been an industrial de facto standard for connection between industrial control systems and regular PCs. State-of-the-art production simulation tools often include the possibility to connect an industrial control system via OPC. However, OPC suffers a major drawback when it comes to production simulation, there is no mechanism that synchronises the industrial control system with the simulation and this could lead to unreliable results from the simulation.

  Another obstacle for virtual commissioning is the amount of time that needs to be spent during the simulation model building phase, since virtual commissioning includes more signals. This does not only take more time, but it is also an error prone process that might lead to unreliable results.

  In this thesis problems related to the OPC interface and the modelling process are discussed, and suggestions how these issues can be solved are presented so reliable virtual commissioning can be achieved.

 • 305.
  Carlsson, Henrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro- och automationsteknik.
  Nilsson, Jim
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro- och automationsteknik.
  Danielsson, Fredrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro- och automationsteknik.
  Lennartson, Bengt
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro- och automationsteknik. Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Automated Generation of Discrete Event System Simulation Models for Flexible Automation2011Inngår i: The 21st International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing: Taichung, Taiwan, June 26-29 2011, 2011, s. 825-832Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Flexible automation cells with rapid product changes are an important competitive advantage for industries today. These cells can increase a company’s productivity and thereby increase their profits. A flexible cell shall be able to handle different products with none or minimal changes to the cell itself. A powerful tool, which can be used to analyse and verify such cells, is discrete event system simulation. Problems such as potential bottlenecks, deadlocks, answers to "what-if" questions and the level of resource utilisation can be gathered. The drawback of discrete event system simulation is that the modelling task is both time consuming and difficult to accomplish. Furthermore, state-of-the-art discrete event system simulation tools that are used in the industry today are not suitable for flexible automation. If the production scenario is changed, e.g. introduction of a new product, the simulation and modelling has to be redone and this is both time consuming and tedious. In this paper a new approach will be presented that enables discrete event simulation models to be generated automatically. The models are generated from information retrieved from a PLM/PDM database system, which is shared among other engineering tools such as robot simulation, CAD and process planning. Hence, when the cell and the database are updated a new model can easily be generated. The database is also connected to the real cell so up-to-date data can be retrieved from the real cell. The model generator described in this paper was implemented and tested in a discrete event system simulation tool and showed promising results. With this approach it is possible to handle flexible automation cells more effectively in a process planning stage.

 • 306.
  Carlsson, Henrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro- och automationsteknik.
  Svensson, Bo
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro- och automationsteknik.
  Danielsson, Fredrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro- och automationsteknik.
  A General Virtual Manufacturing Concept for Programming, Verification and Optimisation of Complex Control Functions2008Inngår i: Proceedings of the 18th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, FAIM 2008: June 30th - July 2nd, 2008, University of Skövde, Sweden / [ed] Leo J. de Vin, Skövde, 2008, s. 668-675Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper describes a general virtual manufacturing concept for industrial control systems. Our virtual manufacturing concept provides a distinct advantage; programming, verification and optimisation of complex real-time dependent control functions described by real control code, which can be directly transferred to the real manufacturing system. To achieve this distinct advantage, a time synchronised virtual manufacturing system is a necessity. The aim of this paper is thus to present and to describe in detail, our proposed virtual manufacturing concept. To the authors’ knowledge no such general virtual manufacturing concept, i.e. one that can correctly handle complex real-time dependent control functions, currently exists. To summarise previous work related to virtual manufacturing and industrial control systems, several critical issues have been identified. The virtual manufacturing concept proposed in this paper addresses these issues. To verify that our concept can manage these critical issues found and further is suitable in industrial applications a virtual manufacturing test case is also presented. The test case, that includes motion control (i.e. servo), complex control functions, real control systems etc., was carried out with success.

 • 307.
  Carlsson, Henrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro- och automationsteknik.
  Svensson, Bo
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro- och automationsteknik.
  Danielsson, Fredrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro- och automationsteknik.
  Lennartson, Bengt
  Chalmers University of Technology, Department of Signals and Systems.
  Methods for Reliable Simulation-Based PLC Code Verification2012Inngår i: IEEE Transactions on Industrial Informatics, ISSN 1551-3203, E-ISSN 1941-0050, ISSN 1551-3203, Vol. 8, nr 2, s. 267-278Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Simulation based PLC code verification is a part of virtual commissioning, where the control code is verified against a virtual prototype of an application. With today’s general OPC interface it is easy to connect a PLC to a simulation tool for e.g. verification purposes. However, there are some problems with this approach that can lead to an unreliable verification result. In this paper, four major problems with the OPC interface are described, and two possible solutions to the problems are presented: a general IEC 61131-3 based software solution, and a new OPC standard solution

 • 308.
  Carlsson, Ivar
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Reducing variation in the riveting process and measurement system2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the automotive industry the attention to quality has increased. A common concept regarding quality improvement is the Six Sigma methodology. Six Sigma methodology is about improving the process and reducing variation. Six Sigma is a structured method with statistical and management tools to solve quality problems.

  The bachelor thesis was performed at Autoliv Sweden AB and considered improving the company's riveting process. The objective was to suggest potential improvements for the riveting process and the measurement system. The pragmatic approach for the study was to perform a literature study and a data collection. Then the thesis was performed according to the theory with Six Sigma methodology. The riveting process and measurement system were defined, measured and analysed. After the analysing phase potential improvements were suggested.

  The improvements were identified based on literature study, data collection and six sigma methodology. The improvements for the measurement system were operator training, constructing a new measuring fixture, updating the measuring instructions and reconstructing the measuring instruments. The improvement for the riveting process was to implement new levels for each significant factor to attain an acceptable output.

  The conclusion of the study is that if Autoliv Sweden AB implements all the improvements the variation will be reduced in both the riveting process and the measurement system. The improvements will also reduce the potential costs with claims, rework and recalls.

 • 309.
  Carlsson, Mattias
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik.
  Systemanalys av eldistributionssystem på Preemraff Göteborg2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Preemraffs teknikavdelning har en systemanalys av Preemraff Göteborgs eldistributionssystem genomförts. Arbetet består av två delar, och dess huvudmål är att få en förbättrad kännedom av anläggningens aktuella status. I den första delen byggs en modell av raffinaderiets eldistributionssystem upp i ett modelleringsprogram för elektriska distributionssystem. Modellen är tänkt att användas av Preems teknikavdelning vid såväl frågor i den dagliga driften som vid projektering av utbyggnader och förändringsarbeten av eldistributionssystemet. I arbetets andra del genomförs analys på en begränsad del av anläggningen. Analysen består av kontroll av kortslutningsströmmars storlek, kontroll av selektivitet samt kontroll av spänningsfall vid motorstarter. En grov kontroll av ledig kapacitet i respektive anläggningsdel har också utförts.

  Teori för att ge förståelse för de olika komponenternas funktion och deras inbördes samspel presenteras. Gällande standarder och deras beräkningsmetoder avhandlas. Extra vikt läggs vid kortslutningsberäkningar. Elanläggningens tekniska utformning introduceras, vilken sedan följs av en beskrivning över hur modelleringen är utförd med avseende på antagande och vissa specialfall.

  Resultaten visar att kortslutningsströmmarna i de flesta delar av anläggningen håller sig på en önskvärd nivå. I ett ställverk överskrids tillåtet maxvärde något. Motorstarter innebär för de kontrollerade ställverken inte spänningssänkningar större än vad som anses acceptabelt. Med avseende på selektivitet har anläggningen potential för att uppnå selektiv frånkoppling på de flesta kontrollerade punkterna. Det framgår att den aktuella driftläggningen, med tillslagna sektioneringsbrytare mellan ställverkens A- och B-sida, hindrar selektiv felbortkoppling. I selektivitetsanalysen som gjorts utifrån sektionerad drift, framgår att vissa justeringar behöver göras för att uppnå god selektivitet.

  Eldistributionssystemet är i huvudsak konstruerat för att medge redundans enligt n-1 kriteriet. Av resultatet framgår att ett fåtal ställverk är belastade i den grad, att deras transformatorer skulle bli överbelastade vid bortfall av en transformator.

  I rapportens slut ges förslag på driftomläggningar som anses kunna optimera anläggningen. Vidare ges även förslag på investeringsåtgärder som ur ett energimässigt perspektiv skulle förbättra anläggningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 310.
  Carlund, Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Backhouse, Björn
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Den oreglerade budgivningen: fortsatt upphov till komplikationer med nya lagförslaget?2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Den oreglerade budgivningen - fortsatt upphov till komplikationer med nya lagförslaget?
 • 311.
  Carse, Eddie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro- och automationsteknik.
  Garsallawi, Naman
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro- och automationsteknik.
  Wennström-Juslin, Christina
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för elektro- och automationsteknik.
  Förslag till övervakningslösning med värmekameror för Magnetgärdets transformatorstation2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Magnetgärdets transformatorstation är belägen i Ludvika och ägs av Västerbergslagens Energi AB. Transformatorstationen är nyligen ombyggd och nu mer placerad inomhus, vilket gör att påkänningar från väder och vind minskar. För att minimera behovet av personlig tillsyn och öka tillgängligheten behövs dock någon form av tillståndsövervakning.

  Syftet med examensarbetet har varit att undersöka om det med hjälp av värmekameror är möjligt att tillståndsövervaka de kritiska punkterna i transformatorstationen. För att fastställa detta har teori kring tillståndsövervakning, termografering och värmekameror sammanställts tillsammans med utförda mätningar och tester. Resultaten har sedan diskuterats för att se om ett möjligt lösningsförslag kan presenteras. Viktiga kriterier för att möjligöra tillståndsövervakning med hjälp av värmekameror har tagits fram.

  Slutsatsen är att det är möjligt, men kräver en komplicerad systemlösning. Lösningsförslaget bygger på flera samspelande delar och bör bli ett kraftfullt övervakningssystem. Huruvida värmekameror är det bästa och enda verktyget är dock tveksamt. Det anses därför väsentligt att även undersöka andra övervakningsmöligheter, som exempel termistorgivare.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 312.
  Cederberg, Emil
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Influence of welding and additive manufacturing thermal cycles on microstructure and properties of super duplex stainless steel base and weld metal studied by a physical simulation technique2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Super duplex stainless steel (SDSS) is known for its excellent combination of high corrosion resistance and strength. However, the main limitations in SDSS applications are the risk of getting an imbalanced ferrite and austenite fraction and the sensitivity to form intermetallic phases at temperatures between approximately 600-1000 °C. During welding of SDSS, the welding parameters must be selected carefully in order to avoid formation of intermetallic phases such as sigma phase due to slow cooling or multiple reheating. In addition, special care is needed to have a balanced ferrite and austenite fraction. In this work, the influence of multiple thermal cycles and cooling rate on the microstructure of SDSS base and weld metal was investigated. A novel heat treatment method, using a stationary TIG arc, was performed to produce the samples. The test discs were composed of base and weld metal. Five samples were produced including 1, 5, and 15 passes of rapid cooling, one sample with medium cooling and one with slow cooling. The cooling time between 1000-700 °C was aimed at being similar for the pair of 5 passes and medium cooling and the other pair of 15 passes and slow cooling. The material was characterized by light optical microscopy and scanning electron microscopy while hardness mapping and sensitization testing were employed to evaluate the properties. It was revealed that sigma phase was more prone to precipitate in the weld compared to the base metal when exposed to high ageing temperature and repeated thermal cycles. Slow cooling was found to promote sigma phase precipitation more than multiple reheating in the weld metal. In the base metal, a minor difference was found between the slowly cooled and multiple reheated samples. Rapid cooling in multiple reheating generated nitrides in the fusion boundary zone. As more reheating passes were applied, the amount of nitrides decreased. Multipass reheating cycles also resulted in increased hardness and nitrogen depletion adjacent to the fusion boundary zone causing the ferrite content to increase. Based on this study, less sigma phase precipitation in the weld metal was achieved when using multiple reheating passes with low heat input instead of a few passes with high heat input, providing equal accumulative heating time between 1000-700 °C. However, the influence of multiple reheating on the hardness was larger compared to slow cooling.

 • 313.
  Celaschi, Minna
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  En energiutredning av värmekabelför frostskydd2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar en energiundersökning av värmekablar på uppdrag av INEOS ChlorVinyls anläggning i Stenungsund. Eftersom miljön får en större och större betydelse i dagens samhälle försöker alla sektorer i samhället minska sin energiförbrukning. År 2006 använde svensk industri 157 TWh energi och 35,8 % av detta var elenergi. Den kemiska industrin står för 8 % (2006) av Sveriges industriers energiförbrukning och räknas som en energiintensiv bransch. Fabriken i Stenungsund har länge haft ett mycket förmånligt elavtal vilket har gjort att de inte har varit lönsamt att bry sig om att göra relativt småskaliga effektiviseringar. Men nu med ökade energipriser är det aktuellt att titta på vad som kan göras och till vilket pris. Syftet med utredningen är att undersöka om ett annorlunda upplägg av termostaterna som styr värmekablarna gör att man kan spara energi genom att värmen bara ligger på när det verkligen behövs. Genom undersökning och jämförelse av olika termostater koms det fram till att det inte finns noggrannare termostater på marknaden än de som sitter i fabriken. Termostaten till VKB14 är dock felvald. Med hjälp av temperaturstatistik och ett medelvärde av antal timmar under en viss temperatur över de två vintersäsongerna har effektåtgången för VKA14 och VKB14 räknats ut. Genom mätningen av när kontaktorn slår till i VKB14 har det utlästs att detta skåp ligger till 38 % av tiden när temperaturen i intervallet är så hög att det inte borde vara till alls. Om man utgår från att skåpet gör av med 20 000 W när det är igång i onödan, ger detta att det förbrukar 1,3 gånger mer energi per år än vad som behövs vid en temperaturinställning på +5°C.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 314.
  Cernuschi, F.
  et al.
  RSE – Ricerca per il Sistema Energetico, Via Rubattino, 54, 20134 Milano.
  Lorenzoni, L.
  RSE – Ricerca per il Sistema Energetico, Via Rubattino, 54, 20134 Milano.
  Capelli, S.
  RSE – Ricerca per il Sistema Energetico, Via Rubattino, 54, 20134 Milano.
  Guardamagna, C.
  RSE – Ricerca per il Sistema Energetico, Via Rubattino, 54, 20134 Milano.
  Karger, M.
  Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Energieforschung IEF-1, 52425 Jülich.
  Vaßen, R.
  Forschungszentrum Jülich GmbH, Institut für Energieforschung IEF-1, 52425 Jülich.
  von Niessen, K.
  Sulzer Metco AG, Rigackerstr. 16, CH-5610, Wohlen.
  Markocsan, Nicolaie
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Menuey, J.
  Snecma, 1 Rue Maryse Bastié, 86100 Châtellerault.
  Giolli, C.
  Turbocoating SpA, Via Mistrali 7, Rubbiano di Solignano,.
  Solid particle erosion of thermal spray and physical vapour deposition thermal barrier coatings2011Inngår i: Wear, Vol. 271, nr 11-12, s. 2909-2918Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Thermal barrier coatings (TBC) are used to protect hot path components of gas turbines from hot combustion gases. For a number of decades, in the case of aero engines TBCs are usually deposited by electron beam physical vapour deposition (EB-PVD). EB-PVD coatings have a columnar microstructure that guarantees high strain compliance and better solid particle erosion than PS TBCs. The main drawback of EB-PVD coating is the deposition cost that is higher than that of air plasma sprayed (APS) TBC. The major scientific and technical objective of the UE project TOPPCOAT was the development of improved TBC systems using advanced bonding concepts in combination with additional protective functional coatings. The first specific objective was to use these developments to provide a significant improvement to state-of-the-art APS coatings and hence provide a cost-effective alternative to EB-PVD. In this perspective one standard porous APS, two segmented APS, one EB-PVD and one PS-PVD™ were tested at 700°C in a solid particle erosion jet tester, with EB-PVD and standard porous APS being the two reference systems.Tests were performed at impingement angles of 30° and 90°, representative for particle impingement on trailing and leading edges of gas turbine blades and vanes, respectively. Microquartz was chosen as the erodent being one of the main constituents of sand and fly volcanic ashes. After the end of the tests, the TBC microstructure was investigated using electron microscopy to characterise the failure mechanisms taking place in the TBC.It was found that PS-PVD™ and highly segmented TBCs showed erosion rates comparable or better than EB-PVD samples. © 2011 Elsevier B.V.

 • 315.
  Cervell, Fredrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik.
  Pettersson, Isak
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik.
  Säkerheter i exploateringsavtal: En studie om hur säkerheter tillämpas iexploateringsavtal2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Exploateringsavtal används för att fördela ansvaret för finansiering och utbyggnad av en detaljplan som upprättats på mark som inte ägs av kommunen. Avtalet upprättas mellan en kommun och en exploatör eller privat byggherre. Exploateringsavtal har tillämpats länge men blev inte angivet i lagtext förrän den 1 januari 2015. Något som fortfarande inte är angivet i lagtext är hur kommuner ska använda sig av ekonomiska säkerheter i exploateringsavtal. Avtalen reglerar finansiering och åtaganden för miljonbelopp och finansiering ska ofta ske efterhand som byggnationen färdigställs. Om en exploatör inte kan fullfölja sina åtaganden i exploateringsavtalet på grund av exempelvis konkurs, kan kommunen bli tvungen att färdigställa och finansiera exploatörens kvarstående åtagande. Har kommunen i avtalet angivit att en säkerhet måste ställas som ska täcka de belopp som motsvarar exploatörens åtaganden, kan kommunen lösa in säkerheten och på det viset säkra finansieringen om en exploatör skulle bli oförmögen att betala.

  Syftet med studien är att undersöka om Sveriges kommuner använder sig av säkerheter i exploateringsavtal för att säkerställa dess genomförande. Vidare är syftet med studien att kartlägga vilka säkerheter som anges i exploateringsavtal. I de fall en bankgaranti använts som säkerhet i exploateringsavtalen kommer även en fördjupning att genomföras av bankgarantin och dess bakomliggande exploateringsavtal. Exploateringsavtal och bankgarantier från Sveriges kommuner samlades in via mejl. 120kommuner valde att delta i studien vilket resulterade i en analys av 197 exploateringsavtaloch 35 bankgarantier.

  Resultatet av studien visar bland annat att 58 % av de 197 exploateringsavtalen innehöllsäkerhet, 37 % av avtalen saknar säkerhet och 5 % av avtalen inte har något behov av säkerhet. De vanligaste säkerheterna som kommunerna anger i exploateringsavtalen att exploatören måste ställa är valfri godtagbar säkerhet, bankgaranti, moderbolagsborgen och pantbrev i fast egendom. Resultatet visar även att 69 % av de 35 bankgarantier som studeratsär accessoriska till det bakomliggande exploateringsavtalet och 31 % av bankgarantierna är självständiga i förhållande till det bakomliggande exploateringsavtalet. Accessorisk innebär att bankgarantin är kopplad till det bakomliggande exploateringsavtalet. Självständig innebär att bankgarantin inte är kopplad till det bakomliggande exploateringsavtalet. Slutsatsen av studien är att medvetenheten och tydligheten kring säkerheter i exploateringsavtal bör förbättras och att en lagreglering av säkerheter är att föredra.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Changala, Mayani
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för data- och elektroteknik.
  Investigation of power quality in the auxiliary and distribution networks at Kafue Gorge Power Station in Zambia2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Zambia Electrical Supply Company (ZESCO) Limited has partly replaced electrical components from analogue to digital in the auxiliary system at Kafue Gorge Power Station. Later, it was discovered that there was an increase in component breakdowns in the parts of the monitoring system connected to the auxiliary system. The company seeks baseline data for Power Quality to help determine the cause of these frequent breakdowns.

  Unilyser 902 and PQ Secure were used to monitor and analyse the power quality outlook in both the auxiliary and distribution systems. Data was collected on 3 deferent points of the systems. These points were different both in space and electrically and were connected to loads with different electricalcharacteristics. There were inconsistences in the data collection procession such as deferent lengths in times of motoring per point and difficulties in reaching one of the pre-selected points. Furthermore, the monitoring instrument could not be correctly configured because a correct IP address could not be obtained. This led to inconsistencies in data collection such as failure to obtain certain power quality parameter readings. No particular power quality issues could be pin pointed in the system that could be linked to the problem at the station. However, due to the above mentioned challenges in the data collection process, these results were inconclusive for the purpose of the study. The results arrived at cannot serve as baseline data for trouble shooting the system. More concrete and updated monitoring of power quality is needed to draw conclusion about the wellbeing of the system from the power quality point of view.

  In view of the above, it was recommended that permanent power quality monitors are more suitable tools for the purpose as they give more updated data. The updated data can be relied upon and compared with other points monitored at the same time and this gives a more fair understanding of instantaneous and non-repetitive events in the power system

 • 317.
  Charles, Corinne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Modelling microstructure evolution of weld deposited Ti-6Al-4V2008Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The microstructure and consequently the mechanical properties of titanium alloys are highly dependent on the temperature history endured by the material. The manufacturing process of metal deposition induces repetitive cooling and heating in the material determining a specific microstructure. The presented study is devoted to developing and implementing a microstructure model for Ti-6Al-4V intended to be coupled to a thermo- mechanical model of the metal deposition process.

  Microstructural analysis of the metal deposited samples was first performed to understand the formed microstructure. A set of representative parameters for microstructure modelling were then selected as representative for the known impact of Ti-6Al-4V microstructure on mechanical properties. Evolution equations for these parameters were implemented for thermal finite element analysis of the process. Six representative state variables are modelled: the phase volume fraction of total alpha, beta, Widmanstätten alpha, grain boundary alpha, martensite alpha, and the alpha lath thickness. Heating, cooling and repeated re-heating involved in the process of metal deposition are taken into account in the model. The phase transformations were modelled based on a diffusionnal theory described by a Johnson-Mehl-Avrami formulation, as well as diffusionless transformations for the martensite alpha formation and the beta reformation during reheating. The Arrhenius equation is applied as a simplification to model temperature dependent alpha lath size calculation. Grain growth is not included in the present formulation, but would have to be added for capturing alpha lath coarsening during long term heat treatment.

  The temperature history during robotised tungsten inert gas deposition welding is simulated together with the microstructure. The implementation of the model handles well the complex cyclic thermal loading from the metal deposition process. A particular banded structure observed in the metal deposited microstructure is partially explained using the proposed microstructure model. It is concluded that although qualitatively interesting results have been achieved, further calibration testing over a wider range of temperature histories must be performed to improve the transformation kinetic parameters for reliable quantitative predictions of the microstructure.

 • 318.
  Charles, Corinne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Järvstråt, Niklas
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Modelling Ti-6Al-4V microstructure by evolution laws implemented as finite element subroutines:: Application to TIG metal deposition2008Inngår i: 8 th International Conference on Trends in welding research,: Pine Mountain, Georgia, June 2-6, 2008Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 319.
  Charles Murgau, Corinne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Microstructure model for Ti-6Al-4V used in simulation of additive manufacturing2016Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis is devoted to microstructure modelling of Ti-6Al-4V. The microstructure and the mechanical properties of titanium alloys are highly dependent on the temperature history experienced by the material. The developed microstructure model accounts for thermaldriving forces and is applicable for general temperature histories. It has been applied to study wire feed additive manufacturing processes that induce repetitive heating and cooling cycles.The microstructure model adopts internal state variables to represent the microstructure through microstructure constituents' fractions in finite element simulation. This makes it possible to apply the model efficiently for large computational models of general thermomechanical processes. The model is calibrated and validated versus literature data. It is applied to Gas Tungsten Arc Welding -also known as Tungsten Inert Gas welding-wire feed additive manufacturing process.Four quantities are calculated in the model: the volume fraction of phase, consisting of Widmanstätten, grain boundary, and martensite. The phase transformations during cooling are modelled based on diffusional theory described by a Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov formulation, except for diffusionless martensite formation where the Koistinen-Marburger equation is used. A parabolic growth rate equation is used for the to transformation upon heating. An added variable, structure size indicator of Widmanstätten, has also been implemented and calibrated. It is written in a simple Arrhenius format.The microstructure model is applied to in finite element simulation of wire feed additive manufacturing. Finally, coupling with a physically based constitutive model enables a comprehensive and predictive model of the properties that evolve during processing.

 • 320.
  Charles Murgau, Corinne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Lundbäck, Andreas
  Division of Mechanics of Solid Materials, Luleå University of Technology, 971 81 Luleå, Sweden .
  Åkerfeldt, Pia
  Division of Materials Science, Luleå University of Technology, 971 81 Luleå, Sweden .
  Pederson, Robert
  GKN Aerospace Engine Systems, 461 81 Trollhättan, Sweden .
  Temperature and microstructure evolution in Gas Tungsten Arc Welding wire feed additive manufacturing of Ti-6Al-4V2019Inngår i: Materials, E-ISSN 1996-1944, Vol. 12, nr 21, artikkel-id E3534Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Finite Element Method (FEM) is used to solve temperature field and microstructure evolution during GTAW wire feed additive manufacturing process.The microstructure of titanium alloy Ti-6Al-4V is computed based on the temperature evolution in a point-wise logic. The methodology concerning the microstructural modeling is presented. A model to predict the thickness of the Į lath morphology is also implemented. The results from simulations are presented togethe rwith qualitative and quantitative microstructure analysis.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 321.
  Charles Murgau, Corinne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Pederson, R.
  Luleå University of Technology, Division of Material Science.
  Lindgren, L. E.
  Luleå University of Technology, Division of Material Mechanics.
  A model for Ti-6Al-4V microstructure evolution for arbitrary temperature changes2012Inngår i: Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, ISSN 0965-0393, E-ISSN 1361-651X, Vol. 20, nr 5, s. 055006-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper presents a microstructure model for the titanium alloy Ti-6Al-4V designed to be used in coupled thermo-metallurgical-mechanical simulations of, e.g., welding processes. The microstructure evolution is increasingly taken into consideration in analyses of manufacturing processes since it directly affects the mechanical properties. Thermally driven phase evolutions are accounted for in the model. A state variable approach is adopted to represent the microstructure with the objective to integrate the microstructure changes with a thermomechanical model of manufacturing process simulation such as welding. The model is calibrated using the literature data and also validated against a cyclic temperature history during multi-pass welding.

 • 322.
  Chatzigiannakou, Maria Angeliki
  et al.
  Uppsala University, Dept. of Electrical Engineering, Uppsala, Sweden.
  Potapenko, Tatiana
  Uppsala University, Dept. of Electrical Engineering, Uppsala, Sweden.
  Ekergård, Boel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Temiz, Irina
  Uppsala University, Dept. of Electrical Engineering, Uppsala, Sweden.
  Numerical analysis of an Uppsala University WEC deployment by a barge for different sea states2020Inngår i: Ocean Engineering, ISSN 0029-8018, E-ISSN 1873-5258, Vol. 205, artikkel-id 107287Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Wave energy converters (WECs) have been deployed onshore, nearshore, and offshore to convert ocean wave movement into electricity. The exploitation of renewable energy sources has restrictions; in the case of wave energy, high installation, maintenance, and decommissioning costs have limited their commercial use. Moreover, these offshore operations can be compromised by safety issues. This paper draws attention to offshore operation safety of a WEC developed by Uppsala University. Specifically, this paper investigates what sea states are suitable for the safe deployment of a WEC from a barge. This study follows recommendations in DNV-RP-H103 for analysis of offshore operations, namely lifting through the wave zone. ANSYS Aqwa is used to find hydrodynamic forces acting on a typical barge, using frequency domain analysis. Based on these hydrodynamic simulation results and methodology given in DNV-RP-H103, tables are created to show the sea states that would allow for the safe installation of a WEC using a typical barge. Considered sea states have significant wave heights varying between 0 m and 3 m and the wave zero crossing periods varying between 3 s and 13 s. The WEC submersions are considered between 0 m and 7 m, i.e. when the WEC is in the air until it is fully submerged. © 2020 Elsevier Ltd

 • 323.
  Chazelas, Christophe
  et al.
  European Ceramic Center, SPCTS CNRS UMR 7315, University of Limoges, Limoges, France.
  Trelles, Juan Pablo
  Mechanical Engineering, University of Massachusetts Lowell, Lowell, USA.
  Choquet, Isabelle
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Vardelle, Armelle
  European Ceramic Center, SPCTS CNRS UMR 7315, University of Limoges, Limoges, France.
  Main issues for a fully predictive plasma spray torch model and numerical considerations2017Inngår i: Plasma chemistry and plasma processing, ISSN 0272-4324, E-ISSN 1572-8986, Vol. 37, nr 3, s. 627-651Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Plasma spray is one of the most versatile and established techniques for the deposition of thick coatings that provide functional surfaces to protect or improve the performance of the substrate material. However, a greater understanding of plasma spray torch operation will result in improved control of process and coating properties and in the development of novel plasma spray processes and applications. The operation of plasma torches is controlled by coupled dynamic, thermal, chemical, electromagnetic, and acoustic phenomena that take place at different time and space scales. Computational modeling makes it possible to gain important insight into torch characteristics that are not practically accessible to experimental observations, such as the dynamics of the arc inside the plasma torch. This article describes the current main issues in carrying out plasma spray torch numerical simulations at a high level of fidelity. These issues encompass the use of non-chemical and non-thermodynamic equilibrium models, incorporation of electrodes with sheath models in the computational domain, and resolution of rapid transient events, including the so-called arc reattachment process. Practical considerations regarding model implementation are also discussed, particularly the need for the model to naturally reproduce the observed torch operation modes in terms of voltage and pressure fluctuations.

 • 324.
  Chen, Wei
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Investigation of Friction Modelling and Elastic Tooling influences on the Springback Behaviour in Sheet Metal Forming Analysis2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sheet metal forming is one of the most common forming processes used in the industry, especially in the automotive industry. It becomes a common sense, that by increasing the accurate simulation of sheet metal forming, the industry can save dramatic cost in trial-and-error process when designing the sheet metal forming tools. In past decades, considerable studies have been done in the field of numerical analysis of metal forming processes, particularly in springback prediction. Significant progresses have been made, but the accuracy of simulation results still needs to improve. One reason is that, in the typical sheet metal forming analysis the tools are considered as absolute un-deformable rigid bodies. The deformation of the tools, which happens in the real production, is not taken into account. Another reason may be that the classic simulation considers the friction coefficient between the tools and blank as constant. However, the actual friction condition depends on a number of parameters.

  The objective of this thesis work is trying to investigate how it will affect the springback prediction results when either the tool deformation or more complex friction conditions are considered. The purpose is nothing related with the precise simulation about the true problem or how accuracy the simulation results show compared to the experiment results. The work is only to give an emphasis hint that how the FE-model and friction mode chosen affects the springback results when doing a numerical analysis.

  A simple model called flex rail is used for sheet metal forming simulations with three different friction models. A comparison between the results clearly shows a difference when advanced friction models are applied. A 3D elastic solid model is created to compare the result with rigid model. The results show the difference when deformation of the tools is taken into account. Finally, an actual case with tools from the industry is investigated. The tools are from SAAB Cars Body Components. This case is to investigate the possibility and necessity of applying the advanced friction model and elastic tools when a complex real industry problem is faced. Further study is needed to do with comparison experimental data to verify the accuracy when these models are used.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 325.
  Chen, Y.
  et al.
  University of Manchester, School of Materials, Manchester, United Kingdom.
  Zhao, X.
  Shanghai Jiao Tong University, Shanghai Key Laboratory of Advanced High-Temperature Materials and Precision Forming, Shanghai, China .
  Dang, Y.
  University of Manchester, School of Materials, Manchester, United Kingdom.
  Xiao, Ping
  University of Manchester, School of Materials, Manchester, United Kingdom.
  Curry, Nicholas
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för maskinteknik.
  Markocsan, Nicolaie
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för tillverkningsprocesser.
  Nylén, Per
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Characterization and understanding of residual stresses in a NiCoCrAlY bond coat for thermal barrier coating application2015Inngår i: Acta Materialia, ISSN 1359-6454, E-ISSN 1873-2453, Vol. 94, s. 1-14Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The residual stresses in a NiCoCrAlY bond coat deposited on a Ni-base superalloy substrate after oxidation at 1150 °C were studied by X-ray diffraction using the sin2Ψ technique. The stresses were found to be tensile; they first increased and then decreased with oxidation time. High temperature stress measurement indicated that the stress developed and built up upon cooling, predominantly within the temperature range from 1150 °C to 600 °C. Microstructural examination suggested that, due to the limited penetration depth into the bond coat, the X-ray only probed the stress in a thin surface layer consisting of the single γ-phase formed through Al depletion during oxidation. Quantitative high temperature X-ray diffraction analysis revealed that, above 600 °C, the volume fraction of the β-phase in the bond coat increased with decreasing temperature. The mechanisms of stress generation in the bond coat were examined and are discussed based on the experiments designed to isolate the contribution of possible stress generation factors. It was found that the measured bond coat stresses were mainly induced by the volume change of the bond coat associated with the precipitation of the β-phase upon cooling.

 • 326.
  Chen, Ying
  et al.
  University of Manchester,School of Materials, M13 9PL, Manchester, United Kingdom.
  Zhang, Xun
  University of Manchester,School of Materials, M13 9PL, Manchester, United Kingdom.
  Zhao, Xiaofeng
  Shanghai Jiao Tong University, Shanghai Key Laboratory of Advanced High-Temperature Materials and Precision Forming, Shanghai, 200240, China.
  Markocsan, Nicolaie
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Nylén, Per
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Xiao, Ping
  University of Manchester,School of Materials, M13 9PL, Manchester, United Kingdom; Shanghai Jiao Tong University, Shanghai Key Laboratory of Advanced High-Temperature Materials and Precision Forming, Shanghai, 200240, China.
  Measurements of elastic modulus and fracture toughness of an air plasma sprayed thermal barrier coating using micro-cantilever bending2019Inngår i: Surface & Coatings Technology, ISSN 0257-8972, E-ISSN 1879-3347, Vol. 374, s. 12-20Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The elastic modulus and fracture toughness of an air plasma sprayed thermal barrier coating (APS TBC) were measured using the micro-cantilever bending technique. The micro-cantilevers were machined by a focused ion beam with their central arms either parallel or normal to the bond coat/topcoat interface. Such orientations allowed direct measurements of both the in-plane and out-of-plane elastic moduli as well as mode I fracture toughness by bending. The calculated elastic modulus along the in-plane and out-of-plane direction is 144 GPa and 110 GPa, respectively, suggesting that the APS TBC is elastically anisotropic at microscale. The derived mode I fracture toughness along the plane parallel to the interface is 0.40 MPam. This relatively low toughness reflects the weak fracture resistance of the highly-flawed APS for short cracks at microscale. The measurements in this study can be incorporated into micromechanical life time prediction models of the APS TBCs. © 2019 Elsevier B.V.

 • 327.
  Chmeis, Ali
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik.
  Halaoui, Mahmoud
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik.
  Modernisering av belysningsanläggning för kontorslokal2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Belysning är ett stort behov i vårt dagliga liv. De senaste åren har utvecklingen inom belysningsområdet uppnått markanta förbättringar gällande energiförbrukningen, ljusstyrkan, miljöaspekten och livslängden för ljuskällor. Äldre belysningsanläggningar fasas ut och ersätts numera med LED-lampor.

  Examensarbetet har som grund att energieffektivisera en belysningsanläggning för en lokal i Göteborg med en area på ca 220kvm som består av 12 rum. Arbetet har skett hos uppdragsgivaren Ljusproffsen Future Group Svenska AB som har fått förfrågan av kunden att förnya belysningsanläggningen till LED. Bytet till LED har som mål att bidra med en ekonomisk besparing för kunden.

  En inventering av alla ljuskällor i lokalen har tagits fram med en beräkning på den totala energin som förbrukades. Därefter har en ny belysningsritning tagits fram med hjälp av beräkningsprogrammet för belysning DIALux evo samt den reducerade energiförbrukningen som kan åstadkommas. LED-belysningen täcker alla krav som är satta av arbetsmiljöverket gällande arbetslokaler och kontor.

  Energiförbrukningen har sänkts från att ha varit ca 2844W till 1581W. Det motsvarar en minskning på 44%. Den årliga energiförbrukningen uppskattas att vara 6 324MWh baserat på 4000 timmars belysning per år. Livslängden för LED-anläggningen är 50 000 timmar för de valda armaturerna jämfört med dem tidigare som är 20 000 timmar. LED-lampor bevisar sig att vara ett bra val för energibesparing. Det totala armatursljusflödet för hela lokalen har ökat med 21 000lm.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 328.
  Choquet, Isabelle
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Gas tungsten arc models including the physics of the cathode layer: remaining issues2018Inngår i: Welding in the World, ISSN 0043-2288, E-ISSN 1878-6669, Vol. 62, nr 1, s. 177-196Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A recent review pointed out that the existing models for gas tungsten arc coupling the electrode (a cathode) and the plasma are not yet complete enough. Their strength is to predict with good accuracy either the electric potential or the temperature field in the region delimited by the electrode and the workpiece. Their weakness is their poor ability to predict with good accuracy these two fields at once. However, both of these fields are important since they govern the heat flux to the workpiece through current density and temperature gradient. New developments have been made since then. They mainly concern the approaches addressing the electrode sheath (or space charge layer) that suffered from an underestimation of the arc temperature. These new developments are summarized and discussed, the modelling assumptions are examined, and important modelling issues that remain unexplored are underlined.

 • 329.
  Choquet, Isabelle
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för tillverkningsprocesser.
  Björklund, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för tillverkningsprocesser.
  Johansson, J.
  Wigren, J.
  New powder port holder geometry to avoid lump formation in APS2005Inngår i: 17th international symposium on plasma chemistry (ISPC 17) :: Toronto, Canada, August 7th – 12th, 2005, 2005, s. OP7. 1-6Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A new geometry of the powder port ring holder used in atmospheric plasma spraying has recently been designed to avoid lump formation, and successfully tested for a set of process parameters associated with Ni-5Al powder used in production to form bond coat [1]. But with ZrO 2 powder used to made top coat, improvements were not enough satisfactory. Here, we investigate numerically the cause of the remaining defects, and further improve the ring geometry to prevent lump from forming in any part of the coating.

 • 330.
  Choquet, Isabelle
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för tillverkningsprocesser.
  Björklund, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för tillverkningsprocesser.
  Johansson, Jimmy
  Volvo Aero Corporation, Trollhättan.
  Wigren, Jan
  Volvo Aero Corporation, Trollhättan.
  Clogging and lump formation during atmospheric plasma spraying with powder injection downstream the plasma gun2007Inngår i: Journal of thermal spray technology (Print), ISSN 1059-9630, E-ISSN 1544-1016, Vol. 16, nr 4, s. 512-523Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study aimed to numerically and experimentally investigate lump formation during atmospheric plasma spraying with powder injection downstream the plasma gun exit. A first set of investigations was focused on the location and orientation of the powder port injector. It turned out impossible to keep the coating quality while avoiding lumps by simply moving the powder injector. A new geometry of the powder port ring holder was designed and optimized to prevent nozzle clogging, and lump formation using a gas screen. This solution was successfully tested for applications with Ni-5wt.%Al and ZrO2-7wt.%Y2O3 powders used in production. The possible secondary effect of plasma jet shrouding by the gas screen, and its consequence on powder particles prior to impact was also studied.

 • 331.
  Choquet, Isabelle
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Degond, Pierre
  Universit´e Paul Sabatier, Mathématiques pour l’Industrie et la Physique.
  Lucquin-Desreux, Brigitte
  Universit´e Pierre et Marie Curie-Paris 6, Laboratoire Jacques-Louis Lions.
  A strong ionization model in plasma physics2009Inngår i: Mathematical and Computer Modelling, Vol. 49, nr 1-2, s. 88-113Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 332.
  Choquet, Isabelle
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Javidi Shirvan, Alireza
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Nilsson, Håkan
  Chalmers University of Technology, Department of Applied Mechanics, Gothenburg, Sweden.
  A predictive model for gas tungsten arc heat source2016Inngår i: The 7th International Swedish Production Symposium, SPS16, Conference Proceedings: 25th – 27th of October 2016, Lund: Swedish Production Academy , 2016, s. 1-10Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Gas tungsten arcs are used as heat sources in production processes such as welding and metal deposition.However, the most advanced of the existing gas tungsten arc models still lack predicting the arc temperature observed experimentally, unless imposing a priori the extent of the cathode arc attachment.Possible causes of this problem were investigated. It was concluded that the physical state of the arcing gas tungsten cathode was too simplified by the existing models. This oversimplification results in an overestimation of the cathode arc attachment area and an underestimation of the arc temperature field.An improved model was developed based only on physical criteria. It was tested by comparison with experimental measurements available in the literature. Good agreement with the temperature measured on the cathode surface and within the arc were obtained.

 • 333.
  Choquet, Isabelle
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Javidi Shirvan, Alireza
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Nilsson, Håkan
  Chalmers University of Technology.
  Electric welding arc modeling with the three-dimensional solver OpenFOAM: A comparison of different electromagnetic models2011Inngår i: 64 th Annual Assembly and International Conference of International Institute of Welding, 64th IWW: Chennai, 17-22 july, 2011. Working group 212, 2011, s. 212-1189-11-1-212-1189-11-16Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This study focuses on the modeling of a plasma arc heat source in the context ofelectric arc welding. The model was implemented in the open source CFD softwareOpenFOAM-1.6.x, coupling thermal fluid mechanics in three dimensions with electromagnetics.Different approaches were considered for modeling the electromagneticfields: i) the three-dimensional approach, ii) the two-dimensional axi-symmetric approach,iii) the electric potential formulation, and iv) the magnetic field formulation asdescribed by Ramírez et al. [1]. The underlying assumptions and the differencesbetween these models are detailed. The models i) to iii) reduce to the same quasione-dimensional limit for an axi-symmetric configuration with negligible radial currentdensity, contrary to the formulation iv). The models ii) to iv) cannot represent the samephysics when the radial current density is significant, such as for a short arc or anelectrode with a conical tip. The models i) to iii) were retained for doing numerical simulations.The corresponding solvers were tested against analytic solution for an infiniteelectric rod. Perfect agreement was obtained for all the models tested. The completesolver (thermal fluid coupled with electromagnetics) was tested against experimentalmeasurements for Gas Tungsten Arc Welding (GTAW). The shielding gas was argon,the arc was short (2mm), the electrode tip conical, and the configuration axi-symmetric.Anode and cathode were treated as boundary conditions. The models i) and ii) lead tothe same results, but not the formulation iii). It indeed neglects the radial current densitycomponent, resulting in a poor estimation of the magnetic field, and in turn of thearc velocity. Limitations of the complete solver were investigated changing also the gascomposition, and testing boundary conditions. These conditions, difficult to measureand to estimate a priori, significantly affect the simulation results.

 • 334.
  Choquet, Isabelle
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Javidi Shirvan, Alireza
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Nilsson, Håkan
  Chalmers University of Technology, Department of Applied Mechanics,412 96 Gothenburg, Sweden.
  On the choice of electromagnetic model for shorthigh-intensity arcs, applied to welding2012Inngår i: Journal of Physics D: Applied Physics, ISSN 0022-3727, E-ISSN 1361-6463, Vol. 45, nr 20, s. 205203-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Four different approaches were considered for modelling the electromagneticfields of high-intensity electric arcs: i) the three-dimensional model, ii) the twodimensionalaxi-symmetric model, iii) the electric potential formulation, and iv) themagnetic field formulation. The underlying assumptions and the differences betweenthese models are described in detail. Models i) to iii) reduce to the same limit for anaxi-symmetric configuration with negligible radial current density, contrary to modeliv). Models i) to iii) were retained and implemented in the open source CFD softwareOpenFOAM. The simulation results were first validated against the analytic solutionof an infinite electric rod. Perfect agreement was obtained for all the models tested.The electromagnetic models i) to iii) were then coupled with thermal fluid mechanicsin OpenFOAM, and applied to the calculation of an axi-symmetric Gas Tungsten ArcWelding (GTAW) test case with short arc (2mm) and truncated conical electrode tip.Models i) and ii) lead to the same simulation results, but not model iii). Model iii)is suited in the specific limit of long axi-symmetric arc, with negligible electrode tipeffect. For short axi-symmetric arc, the more general axi-symmetric formulation ofmodel ii) should instead be used.

 • 335.
  Choquet, Isabelle
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap, Avd för maskinteknik.
  Javidi-Shirvan, Alireza
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för maskinteknik.
  Nilsson, Håkan
  Chalmers University of Technology, Department of Applied Mechanics, .
  Magnetic field models for high intensity arcs, applied to welding: A comparison between three different formulations2013Inngår i: ASM Proceedings of the International Conference: Trends in Welding Research 2013, Chicago, IL: ASM International, 2013, s. 876-885Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Most simulation studies done to deeper understand high-intensity welding arcs address axi-symmetric configurations and use the electric potential formulation. This formulation involves the assumption of a one-dimensional magnetic field. The assumption is justified in its original frame: rather long arcs (about 10 mm), and when the electrode tip is excluded from the computational domain. However, arcs applied to welding are shorter, and the electrode geometry is important to take into account. The present work questions the assumption of a one-dimensional magnetic field for simulating short welding arcs. We have compared three different approaches for modeling the magnetic field: three-dimensional, two-dimensional axi-symmetric, and the electric potential formulation. These models have been applied to water cooled anode Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) test cases with truncated conical electrode tip (tip radius of 0.5 and 0.2 mm) and various arc lengths (2, 3 and 5 mm). For the axi-symmetric cases studied in the present work, the three- and two-dimensional models give exactly the same results. The one-dimensional simplification of the magnetic field turns out to have a significant unfavorable effect on the simulation results. For axi-symmetric welding applications, it is argued that the two-dimensional axi-symmetric formulation should be used. Copyright © 2013 ASM International® All rights reserved.

 • 336.
  Choquet, Isabelle
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Lucquin-Desreux, Brigitte
  University Pierre and Marie Curie, Paris, France.
  Non equilibrium ionization in magnetized two-temperature thermal plasma2011Inngår i: Kinetic and Related Models, ISSN 1937-5093, E-ISSN 1937-5077, ISSN 1, Vol. 4, nr 3, s. 669-700Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A thermal plasma is studied accounting for both impact ionization, and an electromagnetic field. This plasma problem is modeled based on a system of Boltzmann type transport equations. Electron-neutral collisions are assumed to be much more frequently elastic than inelastic, to complete previous investigations of thermal plasma . A viscous hydrodynamic/diffusion limit is derived in two stagesdoing an Hilbert expansion and using the  Chapman-Enskog method. The resultant viscous fluid model is characterized by two temperatures, and non equilibrium ionization. Its diffusion coefficients depend on the magnetic field, and can be computed explicitely.

 • 337.
  Choquet, Isabelle
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för tillverkningsprocesser.
  Nilsson, Håkan
  Chalmers University of Technology, Department of Applied Mechanics, Gothenburg.
  Analysis of the Influence of the Composition of the Shielding Gas on Pressure Force and Heat Fluxes in Arc Welding2014Inngår i: Proceedings of The 6th International Swedish Production Symposium 2014 / [ed] Johan Stahre, Björn Johansson,Mats Björkman, 2014, s. 1-8Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A main problem raised by arc welding manufacturing is the determination ofthe optimal process parameters to ensure weld quality as well as resource efficient andsustainable production. To address this problem a better process understanding is required.In this study thermal magneto hydrodynamic modeling of a welding arc is used to reacha deeper insight into the influence of the composition of the shielding gas on the pressureforce and the heat fluxes to a workpiece. The model was implemented in the open sourcesimulation software OpenFOAM. Four different shielding gas mixtures combining argonand carbon dioxide were studied. When increasing the fraction of carbon dioxide the resultsshow a significant increase of the arc velocity and temperature with constriction of thetemperature field, a decrease of the pressure force and a significant increase of the heatfluxes on the base metal.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 338.
  Choquet, Isabelle
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Nilsson, Håkan
  Chalmers University of Technology.
  Javidi Shirvan, Alireza
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Stenbacka, Nils
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Numerical simulation of Ar-x%CO2 shielding gas and its effect on an electric welding arc2011Inngår i: IIW Commission XII Doc. XII-2017-11, 2011, s. 1-12Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This study focuses on the simulation of a plasma arc heat source in the context of electric arc welding. The simulation model was implemented in the open source CFD software OpenFOAM-1.6.x, in three space dimensions, coupling thermal fluid mechanics with electromagnetism. Two approaches were considered for calculating the magnetic field: i) the three-dimensional approach, and ii) the so-called axisymmetric approach. The electromagnetic part of the solver was tested against analytic solution for an infinite electric rod. Perfect agreement was obtained. The complete solver was tested against experimental measurements for Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) with an axisymmetric configuration. The shielding gas was argon, and the anode and cathode were treated as boundary conditions. The numerical solutions then depend significantly on the approach used for calculating the magnetic field. The so-called axisymmetric approach indeed neglects the radial current density component, mainly resulting in a poor estimation of the arc velocity. Plasma arc simulations were done for various Ar-x%CO2 shielding gas compositions: pure argon (x=0), pure carbon dioxide (x=100), and mixturesof these two gases with x=1 and 10% in mole. The simulation results clearly show that the presence of carbon dioxide results in thermal arc constriction, and increased maximum arc temperature and velocity. Various boundary conditions were set on the anode and cathode (using argon as shielding gas) to evaluate their influence on the plasma arc. These conditions, difficult to measure and to estimate a priori, significantly affect the heat source simulation results. Solution of the temperature and electromagnetic fields in the anode and cathode will thus be included in the forthcoming developments.

 • 339.
  Choquet, Isabelle
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Nilsson, Håkan
  Chalmers University of Technology.
  Sass-Tisovskaya, Margarita
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Modeling and simulation of a heat source in electric arc welding2011Inngår i: SPS11 : The 4th International Swedish Production Symposiom: Lund, 3-5 maj, 2011, 2011, s. 201-211Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study focused on the modeling and simulation of a plasma heat source applied toelectric arc welding. The heat source was modeled in three space dimensions couplingthermal fluid mechanics with electromagnetism. Two approaches were considered forcalculating the magnetic field: i) three-dimensional, and ii) axi-symmetric. The anodeand cathode were treated as boundary conditions. The model was implemented in theopen source CFD software OpenFOAM-1.6.x. The electromagnetic part of the solverwas tested against analytic solution for an infinite electric rod. Perfect agreement wasobtained. The complete solver was tested against experimental measurements for GasTungsten Arc Welding (GTAW) with an axi-symmetric configuration. The shielding gaswas argon with thermodynamic and transport properties covering a temperature rangefrom 200 to 30 000 K. The numerical solutions then depend greatly on the approachused for calculating the magnetic field. The axi-symmetric approach indeed neglectsthe radial current density component, mainly resulting in a poor estimation of the arcvelocity. Various boundary conditions were set on the anode and cathode. Theseconditions, difficult to measure and to estimate a priori, significantly affect the plasmaheat source simulation results. Solution of the temperature and electromagnetic fieldsin the electrodes will thus be included in the forthcoming developments.

  Fulltekst (pdf)
  ElectricArc-SPS11
 • 340.
  Choquet, Isabelle
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap.
  Nylén, Per
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Wigren, J
  Deposition Rate Increase in APS Processes by Means of Multiple Injection Ports2004Inngår i: Thermal Spray 2004: Advances in Technology and Application: Proceedings of the International Thermal Spray Conference 10–12 May 2004, Osaka, Japan, 2004, s. 691-695Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 341.
  Christensen, Johan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik.
  Lund, Hannes
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik.
  Undersökning av objektorienterad JavaScript i praktiken2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Javascript är ett etablerat programmeringsspråk som främst används inom webbutveckling. Att programmera i javascript är dock inte lika uppenbart som i andra liknande programme-ringsspråk eftersom javascript på många vis skiljer sig från dessa. Syftet med arbetet är att undersöka olika javascriptsprojekt och se om dessa använder sig av någon form av objekto-rientering samt vilka designmönster som applicerats. Rapportens resultat visar att det är få projekt som använder sig av de flesta tekniker inom objektorienterad javascript samt att endast ett fåtal designmönster används.

 • 342.
  Christensen, Tommy
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Lean Automation på Saab Automobile AB: ett hållbart och flexibelt produktionskoncept2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett nytt produktionskoncept på Saab Automobile AB – Lean Automation – är under implementering och utveckling. Inriktningen är att utveckla automationslösningar som stödjer principer och arbetsätt inom Lean Produktion. En gemensam nämnare är automation som byggs upp av enkel, standardiserad och modulariserad utrustning och som kan omkonfigureras av egen personal.

  Två pilotinstallationer har gjorts under 2010: Transport med enkel AGV (Lean AGV) samt Lean Automation Robot Cell (LARC). Dessa komponenter ingår i denna studie som inriktar sig på förändringar i det totala produktionssystemet med sikte på en konstant hög produktivitetsnivå även vid frekventa förändringar i volym och produktinnehåll.

  Studien pekar på vikten av att samla produktionspersonalen för att underlätta balansering, men även för att skapa en visuell process där fel snabbt kan upptäckas och åtgärdas. En effektiv balansering av robotar kräver en något annorlunda inriktning där fokus istället ligger på att distribuera arbetselementen på ett lämpligt sätt samt att utnyttja de sammanlagringseffekter som ett gemensamt flöde ger.

  Ett verktyg för att mer ändamålsenligt balansera det värdeskapande arbetet introduceras. Verktyget är avsett för såväl manuellt som robotiserat arbete

  En flödesorienterad metod att knyta samman delsammanbyggnader med huvudflöde presenteras. Metoden bygger på att ersätta gaffeltruckar och manuellt laddade magasin med ett enkelt AGV-flöde. Systemet förmedlar information om produktionsläget till personalen genom att lastbärarna utgör visuella "Kanban-kort". Genom detta visuella system, samt genom att lagkonceptet utnyttjas till att upprätthålla en billig och ändamålsenlig buffert, förebyggs materialbrister.

  Generella riktlinjer för konceptval av interna materialflöden presenteras och exemplifieras. Slutligen beskrivs hur flexibilitetslösningarna kan anpassas till nivån i förädlingskedjan och hur detta är kopplat till ett parallellt respektive seriellt flöde.

  Fulltekst (pdf)
  LeanAuto_Saab-HV_2011
 • 343.
  Christiansson, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Danielsson, Fredrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Heralic, Almir
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Ottosson, Mattias
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Hurtig, Kjell
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för industriell produktion.
  Automation of a robotised metal deposition system using laser melting of wire2008Inngår i: 18th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM 2008): Skövde, 30 June-2 July, 2008, s. 122-129Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This paper presents a system for full automation of free-form-fabrication of fully dense metal structures using robotized laser melting of wire. The structure is built of beads of melted wire laid side by side and layer upon layer governed by synchronized robot motion. By full automation is here meant that the process starts with a product specification of a component, and ends in a geometrically validated dense metal component fulfilling industrial material requirements. Due to the complexity of this flexible manufacturing system, a number of different disciplines are involved. This paper discusses mainly the system design, which includes how off-line programming is used for automatic generation of code and how feedback control is used for on-line adjustment of parameters based on desired building properties. To meet industrial needs, the project is carried out in a close cooperation between research and development activities in academy and industry.

 • 344.
  Christiansson, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för automation och datateknik.
  Lennartson, B.
  Chalmers University of Technology, Control Engineering Lab, Göteborg, Sweden .
  Toivonen, H.
  Åbo Akademi University, Department of Chemical Engineering, Åbo, Finland.
  Mixed continuous/discrete-time output feedback H∞ control: A unified approach1999Inngår i: European Control Conference, ECC 1999 - Conference Proceedings, 1999, s. 4077-4082Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A Riccati equation (RE) based solution to the H∞ optimal control problem for mixed continuous/discrete-time systems is presented. The results unify a number of recently penetrated H∞ control problems. In the infinite-horizon case a periodic behaviour is assumed, and it is shown how the related continuous RE with jumps can be replaced by an equivalent discrete periodic RE. A related algebraic RE, which involves the system behaviour during one period, then can be formulated and solved by standard methods. Typical applications are control of continuous-time or discrete-time periodic systems, as well as multirate and sampled-data control, including mixed continuous and sampled-data measurements. © 1999 EUCA.

 • 345.
  Christiansson, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för automation och datateknik.
  Lennartson, Bengt
  Chalmers University of Technology, Control Engineering Lab, Göteborg, Sweden.
  Low order sampled-data H∞ control2003Inngår i: Decision and Control, 2003. Proceedings. 42nd IEEE Conference on, 2003, Vol. 3, s. 2308-2313 Vol.3Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A method for obtaining low order sampled-data H∞ controllers is presented. The method is mainly based on a parametric static feedback controller for a plant that is augmented with the controller dynamics. The design of a full-order controller is a convex problem, while the optimisation problem for lower order controllers is non convex. The proposed method starts with design of a full-order sampled-data controller using Riccati equations. Then this controller is reduced by an ordinary model reduction technique, and the reduced controller is used as an initial value for an iterative procedure using linear matrix inequalities (LMIs) in the search for an optimal controller. The matrix inequalities are in fact linear in either the Lyapunov matrix or the static controller matrix, why the solution to the non convex problem fundamentally is given by a bilinear matrix inequality (BMI). The order of the controller is reduced until the closed loop performance degrades too much. Simulations are shown for the control of a time delayed SISO-plant where the controller order can be reduced from 8th to 3rd order. Results are also shown from control of a MIMO-model of a jet engine where the reduction is successful from 15th to 4th order. It is argued that the non convexity is handled efficiently since the procedure uses a model reduction of the full-order controller as initial value.

 • 346.
  Christiansson, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för automation och datateknik.
  Lennartson, Bengt
  Chalmers University of Technology, Control Engineering Lab, SE-41 2 96 Goteborg, Sweden .
  Toivonen, H.
  Åbo Akademi University, Department of Chemical Engineering, FIN-20500 Abo, Finland .
  Continuous-, discrete- and sampled-data- H∞ˆž control - a unified framework2000Inngår i: IEEE Proceedings: Conference on Decision and Control (CDC), ISSN 0191-2216, Vol. 2, s. 1936-1941Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We present a unified and general framework for H∞-control in both continuous time, discrete time and combinations of these. The general result is a hybrid continuous-/discrete-time H∞ˆž-controller. Using a compact hybrid notation, the work shows a close relationship between the continuous-and discrete-time solutions. In fact, the pure continuous and discrete time equations may be obtained as two similar interpretations of the general result. There are no assumptions made on certain system matrices being zero or normalised, e.g. D11 = 0. The method is Riccati equation (RE) based, and it is shown how the continuous REs can be "lifted" into discrete ones reflecting the system behaviour during the period. Typical applications are control of continuous-time or discrete-time periodic systems, as well as multirate and sampled-data control, including mixed continuous and sampled-data measurements.

 • 347.
  Christiansson, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för automation och datateknik.
  Lennartson, Bengt
  Chalmers University of Technology, Control Engineering Lab, Göteborg, Sweden.
  Toivonen, H.T.
  Åbo Akademi University, Department of Chemical Engineering, Åbo, Finland..
  Sampled-data H∞ˆž-control for time-varying hybrid systems2001Inngår i: Dynamics of continuous, discrete and impulsive systems, ISSN 1201-3390, E-ISSN 1918-2538, Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems Series B: Applications and Algorithms, ISSN 1492-8760, Vol. 8, nr 4b, s. 427-444Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper presents sampled-data H∞ˆž-control of linear mixed continuous-time and discrete-time systems, including a mix of continuous-time and discrete-time performance signals and disturbances. However, neither continuous-time control signals nor continuous-time measurements are included. The sampling may well be multirate, i.e. different signals may be sampled by different rates, as long as a periodic pattern is repeated over the period, consisting of a number of sampling steps. In fact, the results are applicable even to arbitrary linear time-varying systems. The sampled-data system is discretised such that the continuous-time performance is reflected in the discretised or "lifted" system. This lifted system is combined with discrete-time updates at the sampling instants to achieve the sampled-data controller. The "hold-states" case is presented as a special application, when there is also a hold circuit at the controller output. The continuous-time Riccati equations with discrete-time updates then can be replaced by one discrete-time static feedback and filter Riccati equation respectively, which also reflect the intersample behaviour. Furthermore, convergence results between the discretised Riccati solutions and the corresponding continuous-time solutions are shown, when the sampling interval decreases towards zero. Simulations are shown when the results are applied to the control of a MIMO jet-engine model.

 • 348.
  Christiernin-Gustafsson, Linn
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för tillverkningsprocesser.
  Människor, Robotar och Maskiner2014Inngår i: Fokus Industri : Den svenska ekonomins motor, nr November, s. 22-22Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 349.
  Cirkic, Aldin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Qaljaee, Ali
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utveckling av motoriserad vertikal linjärenhet för kontinuerlig drift2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts med syfte att utveckla och definiera en motoriserad vertikal linjärenhet för kontinuerlig drift. I dagsläget saknar företaget en linjärenhet som klarar av en slaglängd på 1600 millimeter med en last på 100 kilogram. Målet med examensarbetet är att presentera ett slutgiltigt koncept med hjälp av en produktutvecklingsprocess. Programmering av mjukvara eller utveckling av elektronik finns att tillgå inom företaget för att definiera funktionen.

  Projektets tillvägagångssätt är en generell produktutvecklingsprocess där första steget var att upprätta en projektplanering. Genom identifiering av uppdragsgivarens krav kunde kravspecifikationen tas fram som sedan sattes i en QFD. Nästa steg var att ta fram olika lösningar med hjälp av extern och intern sökning samt välja ett slutgiltigt koncept. För att säkerställa att konceptet är säkert har två olika riskanalyser genomförts på konceptet. Slutligen skapades en CAD modell och sedan genomfördes handberäkningar samt FEM-analyser av produkten. För att skapa jämvikt har en pneumatisk cylinder införts i systemet. Positioneringen av vikten sker via en kulskruv som drivs med hjälp av en remväxel och en stegmotor.

  Resultatet av beräkningarna och analyserna av maskinelement visade att enheten har en teoretisk servicefri livslängd på minst 10 000 timmar. Det framtagna konceptet uppfyller målet med att ta fram ett slutgiltigt koncept för en linjärenhet som klarar av en slaglängd på 1600 millimeter med en last på 100 kilogram.

 • 350.
  Claesson, Niclas
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för automationssystem.
  Modernisering av montageanvisningar för utomhusställverk 40-400kV2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan utbyggnaden av stam- och regionnäten i Sverige under 1940-50 talet och fram till 1980-talet har mestadels förvaltning av dessa och tillhörande ställverk genomförts. I mitten av 2000-talet ökade efterfrågan på utbyggnad av nät och ställverken i landet igen p.g.a. ökat effektuttag av kunderna och dels pga att samhället blir mer energikrävande.

  Detta examensarbete behandlar generella arbetsanvisningar hur tillvägagångsättet för lyft av stål- och apparatmontage kan gå till samt hur dessa skall fastsättas. Arbetet tar också upp hur linspann dras ut och hur dessa skall spännas in i kraftstolparna samt hur klämmor och slackar skall monteras m.m. Det läggs också fokus på hur godsmottagning innehållande förvaring och egenkontroll går till samt vilken skyddsutrustning och diverse hjälpmedel ett arbete kan behöva.

  Arbetsmetoderna för byggnation av utomhusställverk förr och idag är i grund och botten detsamma. Idag finns dock bättre teknik och bredare tillgång till hjälpmedel i sitt arbete. Med utrustning som t.ex. laserinstrument i arbetet idag behöver montören genomföra mindre antal mätningar och dessutom får mer precisa mätningar. Mobila arbetsplattformar och 4-hjulingar förenklar idag rörligheten och montaget i utomhusställverken tillskillnad från traktorer och mobilkranar med personkorgar som användes förr.

  Med god planering och genomförda riskanalyser innan arbetets påbörjan kan antalet olyckor minskas rejält. Med riskanalyser som FMEA, "Failure Modes and Effects Analysis" kan arbetets risker och faror utvärderas och åtgärder sättas in innan olyckorna händer. Med standardiserade arbetsanvisningar och instruktioner minskar riskerna i arbetet eftersom det finns anvisningar att följa som ökar säkerheten och kvaliteten i arbetet. Med standardiserade arbetsanvisningar riskerar montören inte att missa någon viktigt del i arbetsmoment eller behöver ta onödiga risker i arbetet som kan äventyra säkerheten.

  Toyotas standardiserade arbetssätt och principer kan användas i de flesta yrken och inte bara inom bilindustrin. Om fler företag använder standardiserade arbetsmoment kan säkerheten och kvaliteten i arbetet ökas samtidigt som olyckorna på sikt kan minskas inom de flesta yrken.

45678910 301 - 350 of 2050
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf