Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 5182
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Andersson, Moa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Solvang, Johanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ”Jag tror kanske inte att den är så fri”: En kvalitativ undersökning om barns fria lek och förskollärares roller i relation till den fria leken.2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den fria leken är viktig och har en central del i verksamheten. Förskollärares aktiva val i att vara deltagande eller passiva under barns fria lek grundar sig i deras förhållningssätt till den fria leken. 

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur några förskollärare resonerar kring begreppet fri lek på förskolan. Samt undersöka vilka olika roller förskollärare beskriver i relation till barns fria leken. 

  Metod: Det är en kvalitativ undersökning som bygger på semistrukturerade intervjuer. 

  Resultat: Resultatet av studien visar att den fria leken är en viktig och central del men att tolkningen av begreppet fri lek ses annolunda av förskollärarna. Förskollärarnas tolkningar av vilka olika roller som tas under barnens fria lek skiljer sig, det på grund av individernas olika personligheter samt vilken grundsyn de har till den fria leken. 

 • 302.
  Andersson, Morgan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Jag har inget annat modersmål, de e ju svenska": en explorativ studie om SVA-ämnets roll på gymnasiet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Elever med ett annat modersmål än svenska har enligt gymnasieförordningen rätt att välja svenska som andraspråk (SVA) om de önskar det. Studier visar dock att en majoritet av elever inte får någon information om skillnaden mellan SVA och svenska som modersmål (SVE) inför deras gymnasieval i årskurs nio. Vidare bygger uppdelningen av SVA och SVE på en språkvetenskaplig grund, men i Skollagen står det inte uttryckligen vem som ska läsa SVA, vilket gör att urvalet baseras på annat än språkmässiga faktorer. SVA-ämnet har också kritiserats genom åren och är inte anpassat efter dagens SVA-elever. Slutligen visar forskning gällande nivågrupperingar i klasser, både positiva och negativa resultat för elevers prestationer.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka sex gymnasieskolors rutiner gällande hantering av elevers val till SVA respektive SVE.

  Metod: I studien har en kvalitativ datainsamlingsmetod använts i form av semistrukturerade intervjuer. Åtta informanter från sex olika skolor i Sverige deltog.

  Resultat: Resultatet visar att en minoritet av skolorna informerar eleverna om skillnaden mellan SVA och SVE och ingen av skolorna använder sig av något utarbetat test för att ta reda på om elever behöver SVA-undervisning utan använder sig av egna metoder. De som bör läsa SVA är de elever som inte har fått en tillräcklig kontakt med det svenska språket under uppväxten alternativt nyanlända elever. Dessutom ska SVAelever ha ett annat modersmål än svenska för att passa in i kursplanens kunskapskrav och förmågor, vilket inte alltid är fallet enligt resultatet. Ingen av de intervjuade lärarna nivågrupperar sina klasser och majoriteten anser inte att det behövs. Avslutningsvis tycker de flesta att SVA-ämnet ska finnas kvar som ett separat ämne eftersom det gynnar SVA-eleverna i deras språkutveckling.

 • 303.
  Andersson, Nina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Augustsson, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  "Jag vill göra det och jag vill göra det bra": En kvalitativ studie om arbetsmotivation hos anställda med kundrelaterat yrke2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The task of managing and performing customer contact is of great importance to a company, as the employee who performs the task is the representative of the company, and plays an important part in how the company is perceived. For the employee to be able to contribute to a successful service appointment, it is imperative that the employees feel motivated. How employees in customer-related professions view their motivation and which factors spur them on was the starting point of this study. In this study five employees contributed, all with customer related tasks. Data was collected by semi-structured interviews. Via a thematic analysis, the result showed that the most important motivational factor was the need for satisfying communication with coworkers, supervisors and customers. Like a catalyst, the interaction with others affected the internal desire to perform, and therefore influenced the individual workers motivation in a positive way. Other factors highlighted were the need to feel belonged and associated, and also to receive feedback on a daily basis. Also, the need to feel challenged by the work they perform, opportunities to advance and working towards the goals they set for themselves is central. These factors were discussed based on different motivational theories related to present research. This study’s contribution is a deeper understanding of what motivates the employees with customer-based professions within this company. By highlighting these factors the company may get a better understanding of what motivates employees and, if they want to, chose to focus their energy and resources towards them

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 304.
  Andersson Novela, Tchaka
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Yousif, Saman
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Barnkonventionen blir lag: En intervjustudie om attityder hos anställda inom SiS2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The convention on the Rights of the Child becomes Swedish law on January 1, 2020. The Government believes that it is necessary to ensure that the convention is applied at all levels in the country.

  The purpose of the study is to investigate how professionals within the National Board of Institutional Care experience whether the convention will change their way of working.

  The study results are based on semi-structured interviews with 7 people from SiS. This study used the trans-theoretical model of behavior change and the theory of planned behavior. For the analysis of the material, the qualitative method thematic analysis was used. In the results of the thematic analysis, three themes emerged: attitudes, knowledge, and views on self-control in addition to an overall theme regarding behavioral changes.

  The results show that the respondents, depending on their professional role, had different perceptions about how the upcoming changes would affect their future work situation. It was shown that, depending on perceived self-control and own knowledge of the convention that affected if they were inclined to change their behavior. The study may be a contribution to research on attitudes influence on behavioral changes. The final discussion further highlights the importance of a knowledge lift among the public regarding the rights of the child.

 • 305.
  Andersson, Olle
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  A Load to Pull: Rites, Symbols and Archetypes of Initiation in The Call of the Wild2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 306.
  Andersson, Oskar
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En kvalitativ studie av lärares förhållningssätt till grammatik i årskurs 4-62017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att grammatikundervisningen har avtagit i skolorna sedan mitten av 1900-talet. På grund av detta valde jag att göra en studie om lärares förhållande till grammatiken i årskurs 4-6. Syftet med studien har varit att undersöka lärares syn på grammatik och vad de säger om hur de undervisar i grammatik i svenskämnet i årskurs 4-6.  Metoden som användes var sju kvalitativa semi-strukturerade intervjuer, detta för att få en fördjupad förståelse för lärarnas tankar och upplevelser om grammatiken samt hur de säger att de undervisar i det. Resultatet visade att lärarna anser att grammatiken är viktig för elever i årskurs 4-6 och att de kopplar detta framförallt till skrivutveckling och främmandespråksinlärning. Lärarna beskrev att de undervisar i grammatik med hjälp av läromedel utifrån ett exkluderat och inkluderat arbetssätt, som beskrivs i studien.

 • 307.
  Andersson, Oskar
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Demoulin, Lina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Subtraktionshändelser i matematikläromedel: En studie om vilka subtraktionshändelser som förekommer och hur de behandlas i matematikläromedel i årskurs 4-62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning visar att elever har svårigheter att tolka och utföra beräkningar när subtraktionshändelser behandlas. Vi valde därför att undersöka hur subtraktionshändelser förekommer och behandlas i läromedel då undervisning till största delen utgår från läromedel.

  Syfte: Syftet med studien har varit att granska vilka subtraktionshändelser som förekommer i läroböcker och hur de problematiseras i lärarhandledningar.

  Metod: För att genomföra studien valde vi att analysera läromedelsserierna Mattespanarna och Mera Favorit matematik. Dessa läromedelsserier utgjordes av läroböcker och lärarhandledningar, i årskurs 4-6. Den metod som har använts till studien är textanalys i form av innehållsanalys där både en kvantitativ och en kvalitativ analys har genomförts.

  Resultat: Resultatet visade att läromedlen till viss del behandlade olika subtraktionshändelser. Läroböckerna hade en högst ojämn fördelning av olika subtraktionshändelser samt att förekomsten av subtraktionshändelser minskade i antal för varje årskurs. I lärarhandledningarna framgick det att subtraktionshändelser behandlades ytterst sparsamt och det stöd som gavs i dem var främst av instruerande karaktär.

 • 308.
  Andersson, Pauline
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pettersson, Sarah
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pedagogers synliggörande av matematik för de yngsta barnen i förskolan: en etnografisk studie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 

  Matematiken har varit en viktig del av förskolans verksamhet sedan långt tillbaka i tiden (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2007). Redan på mitten av 1800-talet tog Fröbel fram ett matematiskt material som han betecknade som lekgåvor. Dessa lekgåvor lever kvar än idag i förskolans verksamhet (Johansson 1994). Björklund (2008) poängterar att pedagogers synliggörande av matematik är av vikt för att barn ska skapa förståelse och utvecklas till matematiska individer. Det handlar om att konkretisera och utmana matematiken för barnen både i vardagen och vid planerade aktiviteter. Doverborg (2006) menar dock att det inte främst handlar om de lärarstyrda och planerade aktiviteterna utan att det i första hand handlar om att möta och synliggöra matematiken i vardagen tillsammans med barnen. Ett tidigt positivt möte med matematiken genererar ofta en fortsatt lyckad framgång senare i livet inom matematik (Linder, Powers-Costello & Stegelin 2011). Miljön påverkar vilka matematiska förmågor som barnen får chans att utveckla på förskolan, därför krävs en stimulerande och lustfylld miljö både inomhus och utomhus (Pettersson 2008).

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger tolkar och synliggör vad som är matematik för de yngsta barnen i förskolan.

  Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ etnografisk studie som innefattar observationer och informella och formella intervjuer. Fältstudierna har ägt rum på två förskolor, 31 barn och sex pedagoger har deltagit, både förskollärare och barnskötare.

  Resultat: Pedagogerna arbetade med matematiken vid planerade situationer men matematiken framträdde främst i vardagssituationer. Vid de flesta tillfällen synliggjordes matematiken på pedagogernas initiativ men de fångade också upp tillfällen då barnen tog initiativ till matematik och synliggjorde den. Pedagogerna synliggjorde matematiken för barnen genom att problematisera och konkretisera den på barnens nivå. Vi kunde se att inomhusmiljön var mer matematisk än utomhusmiljön då dessa två skiljde sig markant från varandra på de båda förskolorna. Studien visar också att det finns en viss skillnad mellan barnskötare och förskollärare vad gäller medvetenhet i synliggörandet av matematiken

 • 309.
  Andersson, Pernilla
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Svantesson, Helene
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Familjeförskolan: ett led i det förebyggande arbetet med barn i riskzon2003Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 310.
  Andersson, Peter
  et al.
  Gothenburg university.
  Cederlund, Katarina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lyngfelt, Anna
  Gothenburg university.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Crossing borders by the use of digital tools in classrooms representing different socioeconomic backgrounds2015In: NERASymposium: “Situating literacies in educational settings”, 4-6 March 2015, Gothenburg, 2015Conference paper (Other academic)
 • 311.
  Andersson, Peter
  et al.
  Gothenburg university.
  Cederlund, Katarina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lyngfelt, Anna
  Gothenburg university.
  The Challenges of Change in Early Literacy Instruction2014In: SIG Writing: Conference on Writing Research, 2014Conference paper (Other academic)
 • 312. Andersson, Peter
  et al.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kommunikationsmönster i digitala instruktionstexter: implikationer för språkutvecklande arbete i yngre åldrar. Skriv! Les! 20152015In: Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy. 18-20 maj 2015, Stavanger, 2015Conference paper (Other academic)
 • 313.
  Andersson, Pia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Borssén, Gunilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Raka rör, med värme och kärlek: en studie om samtalsstöd2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Thee purpose of this study was to examine what helps in counseling against women victims of domestic violence, and how to identify empowerment in their experiences? It is a qualitative study using semi-structured interviews where the collected material is based on five interviews. The group we studied is victims of domestic violence who had taken part of counseling. The interviews were based on an interview guide that sought answers to women´s experience of counseling. The interviews were analyzed with the help of theories of support, domestic violence and empowerment. The analytic method used is Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), which means that the text develop categories and themes. The themes in the analysis became” the profession´s impact on women´s experience of counseling, the importance of relationship to the experience of counseling and the significance of the support for the women´s process of empowerment. The result shows that security, trust and distinctness are essential to a good relationship between the women and the social worker. For this to be possible, we see that the required skills, knowledge and experience of working with domestic violence and the consequences it brings. A good relationship can in turn give confirmation and insight and thus give rise to women´s process of empowerment.

  Download full text (pdf)
  Raka rör med värme och kärlek - en studie om samtalsstöd
 • 314.
  Andersson Pousár, Elise
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundvall, Jennifer
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Den svenska gymnasieskolans övergång till distans-och fjärrundervisning under covid-19-pandemin: Lärares uppfattningar om förändringar i skolans likvärdighet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I efterdyningarna av den hastiga övergång till distans-och fjärrstudier som genomfördes i de svenska gymnasieskolorna under våren 2020 kvarstod en stor mängd frågor som obesvarade. Tidigare studier fanns som visade att en planerad övergång kunde ha bra effekter på likvärdigheten,samtidigt som studier redan hade visat att den svenska skolan under detta synnerligen annorlunda tillfälle upplevt ett flertal problem. Vilken bild kan lärare bidra med? Vad för olikheter kunde kompenseras för på distans och vad önskar lärare att de hade möjlighet att göra med en mer långsiktig planering?

  Syfte: Följande studie undersöker den övergång till distans-och fjärrundervisning de svenska gymnasieskolorna genomgått under våren år 2020, som följd av covid-19-pandemin. Studiens syfte är att undersöka lärares resonemang och föreställningar irelation till de effekter den hastiga övergången haft på utbildningens likvärdighet.

  Metod: Då studien är menad att söka föreställningar och resonemang har samtalsintervjuer valts som metod, detta är en kvalitativ ansats som införlivades genom samtal med åtta lärare från olika kommuner, skolor och ämnesområden. De samtalsintervjuer som hölls var öppna och de gemensamma upplever som förekom kunde delas in i olika teman. Efterdsom det är lärarnas olika föreställningar som står i fokus har teorierna Bourdieus kapitalteori och ramfaktorteorin valts, dessa teorier bidrar med förklaringsmodeller som hjälper föreställningarna att kopplas till likvärdigheten på ett teoretiskt plan.

  Resultat: Studien speglar en skola som på distans kräver en utförlig planering och budget för att bibehålla likvärdigheten. Trots att detta inte kunde ske under våren var det något som lärare beskrev som utmanande, men inte omöjligt att hantera. Deras upplevelser skildrade en skola där klassmarkörer synliggjordes mer än innan, där elevers förutsättningar att studera både förbättrades och försvårades beroende på tidigare förutsättningar och att den "fysiska" närvaron var bättre trots att lärare såg svårigheter i att avgöra om eleverna var aktiva och mentalt närvarande. Det var även tydligt genom de resonemang som fördes att lärare aktivt sökte lösningar på de problem som uppenbarades, något som visar en stor vilja att minska skillnaderna i förutsättningar för att öka likvärdigheten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Andersson Pousár, Elise
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Lundvall, Jennifer
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  “Inte i sängen, för då kommer man somna”: Sängstudier och strategier: Elevers perspektiv av distans- och fjärrundervisning under covid-19-pandemin2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I skrivande stund har vi i drygt två års tid levt med covid-19 och dess efterdyningar. En följd av pandemin är att den svenska gymnasieskolan vid olika tillfällen bedrivit distans- och/eller fjärrundervisning. Tidigare studier visar på både positiva och negativa elevupplevelser av den digitala undervisningen, däremot är det inte djupare undersökt vilka strategier elever använt sig av för att ta sig runt eventuell problematik. Hur har den digitala undervisningen upplevts av gymnasieeleverna själva? Och har likvärdigheten påverkats då studierna bedrivs från varje enskild elevs hem? Mot denna bakgrund har följande studie växt fram.

  Syfte: Följande studie syftar undersöka åtta gymnasieelevers upplevelser och hantering av distans- och/eller fjärrundervisning under covid-19-pandemin, för att sätta dessa i relation till en likvärdig utbildning utifrån två olika programinriktningar. Genom intervjuer kommer fokuset att ligga på dessa elevers strategier och förhållningssätt.

  Metod: Metod för insamlandet av information bestod av två fokusgruppsintervjuer med fyra elever i varje: fyra elever från ett yrkesförberedande program och fyra elever från ett högskoleförberedande program. Intervjuerna tog cirka 30 minuter att genomföra. Efter intervjuerna transkriberades materialet för att sedan analyseras genom en tematisk analysmetod där fyra teman identifierades och bildade denna studies resultat.

  Resultat: Efter genomfört analysförfarande identifierades fyra teman som var genomgående och återkommande för majoriteten av respondenterna: (1) Gränsen mellan skola och fritid suddas ut, (2) Brister i den sociala kontakten, (3) Hemförhållanden samt (4) Liknande strategier för olika syften. De tre förstnämnda beskriver teman där de två olika respondentgrupperna visade liknande upplevelser, hantering och strategier av distans- och/eller fjärrundervisningen under covid-19-pandemin, medan det fjärde temat visar på skillnader mellan de två programinriktningarna, där den högskoleförberedande elevgruppen förklarar användning av strategier med målbilden att öka sin produktivitet i skolarbetet, medan den yrkesförberedande elevgruppen förklarar användning av strategier med målbilden att bevara sin mentala hälsa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Andersson, Rasmus
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Loberg, Peter
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Uppdraget tydliggörs": En enkätstudie av fritidspedagogers attityder och upplevelser av det nya innehållet för fritidshemmet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Historiskt sett har fritidshemmet inte haft något eget kapitel i de olika läroplanerna som har tillämpats. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderades år 2016 där ett nytt kapitel tillägnat fritidshemmet tillkom. Fritidshemmets nya kapitel innehåller en syftesdel och ett centralt innehåll. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur det nya innehållet för fritidshemmet som tillkom i 2016 års reviderade upplaga av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 har tagits emot av personal på fritidshem. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar: Vilka hinder och möjligheter har den nya läroplanen skapat inom yrket? På vilket sätt har det nya kapitlet förändrat arbetet på fritidshemmet? Hur påverkas mottagandet av läroplanens nya kapitel av personalens olika utbildningar och erfarenheter? Metod: En webbaserad enkätundersökning är gjord i verktyget Surveymonkey och användes som metod där 109 enkäter har bearbetats. Resultatet har sammanställts genom Surveymonkeys analysfunktion och redovisningen av data redogörs för genom tabeller och diagram. Resultatet tolkas dessutom med hjälp av tidigare forskning. Resultat: Resultatet visade att majoriteten av respondenterna ställde sig positiva till innehållet i det nya kapitlet för fritidshemmet. Merparten av respondenterna upplevde att arbetet på fritidshemmet underlättats på olika sätt och att uppdraget som fritidspedagog tydliggjorts. Resultatet visade också att respondenterna vars utbildning ledde till en lärarexamen ställde sig mer positiva i sina svar. Respondenterna som inte var utbildade fritidspedagoger ställde sig mindre positiva. Vidare visade resultatet att respondenternas uppfattning av negativa aspekter som det nya kapitlet för fritidshemmet fört med sig är att fritidsverksamheten blir för lik skolans verksamhet, att det blir mindre fri lek och att det är svårt att hinna planera efter läroplanen.

 • 317.
  Andersson, Rickard
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Interkulturalitet inom arbetsplatsförlagt lärande på gymnasiet2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Resultatet i denna studie visar att det inte bara råder stora yrkesmässiga utmaningar för gymnasieelever som har svenska som andraspråk ute på arbetsplatsförlagt lärande utan även språkliga, då det sällan finns en planering för en språklig utveckling och integrering. Etnocentriska förhållningssätt både inom yrken och etnicitet har ett starkt fäste på arbetsplatserna i denna studie vilket försvårar en eventuell integrering där olikheter ska mötas och förenas. Alternativet för eleverna blir då assimilering vilket innebär att eleverna då överger sitt ursprung och sin kultur.

 • 318.
  Andersson, Sandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bergman, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kommunikation i den fria leken: En kvalitativ studie om barns sätt att kommunicera i leksituationer2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: This study is based om previous research on how children can, on their own, can understand and perceive each other in different play and interaction contexts, using their communication skills.

  Purpose: The aim is to study the communication and interaction amongst the youngest children. It focuses on how children communicate and the importance of this communication in order to maintain in play.

  Method: This is a qualitative study from a preschool that was visited to study their youngest children. Video observations and field notes from different play situations were conducted in order to answer the questions posed in this thesis.

  Results: The result shows that the most frequently used type of communication during play amongst the youngest children is non-verbal communication. The observations reveal the importance of imitation and variation to uphold a lasting and continued play. Simultaneously it is revealed that this variation can also have a negative effect on the children, if they don't hold a consensus about the current play. The result also shows that the presence and placement of the educators are of importance for the children. It enables support in situations of interaction but also leaves room for children to manage and create consensus around play and interactive situations.

 • 319.
  Andersson, Sandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies.
  Sandström, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies.
  Att mobba andra: En studie om mobbning, psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning och föräldrabarnkommunikation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bullying is a major global problem that is prevalent among young people. The aim of the present study is to investigate mental health and tobacco, alcohol and drug use and child disclosure related to bullying. The study intended to verify background variables such as gender, ethnicity and enjoyment of the area one lives in. The following questions were formulated: (a) Is there any connection between mental health, tobacco, alcohol and drug use, child disclosure and bullying? (b) How does bullying relate to mental health, tobacco, alcohol and drug use and child disclosure while controlling for gender, ethnicity and enjoyment of the area? To study this area, we used a quantitative approach with material from the LoRDIA (Longitudinal Research on Development In Adolescence) study in 2015. The study included 1324 students from two small and two medium-sized cities in Jönköping’s and Västra Götaland’s county in southern Sweden. The result indicate that there is a statistically significant relationship between bullying, mental health, tobacco, alcohol and drug use, as well as child disclosure. The most interesting result of the study shows that there is a significant difference between boys and girls bullying behavior: Boys are more involved in bullying than girls, and their bullying behavior is predicted by tobacco, alcohol, and drug use and child disclosure and perceived enjoyment of the area they live in, while girls bullying related to mental health, child disclosure, ethnicity and enjoyment of the area they live in.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Andersson, Sara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Elevers skiftande möjligheter till inlärning: en studie om inlärningsstilar kopplat till svenskundervisningen2008Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att visa på de möjligheter och begränsningar vad det gäller inlärning, som enskilda elever kan möta i dagen svenskundervisning. Kvantitativ metod i form av enkätundersökningar har används för att undersöka studiens syfte och frågeställningar. Enligt resultatet tycks alla elever i undersökningsklassen ha möjlighet att lära in under svensklektionerna. En del elever visade sig dock ha betydligt fler möjligheter och bättre förutsättningar till detta än andra. De elever som lärde sig bäst genom undervisningsformer så som att läsa, skriva, lyssna och prata visade sig ha störst möjligheter att lära in. Datorintresserade elever samt elever som föredrar att pyssla, visade sig också dra stora fördelar av undervisningen. Elever med behov att röra sig för att lära sig mest effektivt, visade sig ha minst förutsättningar för inlärning. Lärarna i undersökningen ansåg sig ha många möjligheter att anpassa undervisningen efter elevernas skiftande behov, men ansåg ändå att de behövde mer resurser för att börja arbeta mer individcentrerat.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 321.
  Andersson, Sara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ekberg, Maria Georgiou
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Plikten framför allt: En kvantitativ studie gällande lärares benägenhet att ta rast2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar att återhämtning via raster är av stor vikt. Undersökningar gällande arbetsförhållanden för lärare signalerar om att det inte är någon tillfredställande situation. Enligt den forskning som har tagits del av så finns det få faktorer som antyder att en förändring är på väg. Forskningen visar att lärarnas arbetsbelastning är för hög. Lärare är många gånger positivt inställda till sitt arbete, tycker det är meningsfullt och roligt. Många känner också friheten att kunna styra över sina egna arbetsuppgifter. Men samtidigt visar forskningen på att det finns hinder för lärarna att klara av sina arbetsuppgifter, för att må bra och upprätthålla den positiva inställningen till arbetet. Vi vill därför undersöka benägenheten hos lärare att ta sin rast och vad det är som gör att man inte tar den.   Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka i hur stor utsträckning lärare tar sin rast. Hur lärarna själva lägger vikt på rasten samt vad det är som påverkar när rasten ska tas ut.  Metod: En digital enkät skickades ut till en skola i varje kommun i Sverige. Urvalet för skola gjordes på kommunernas hemsidor och det var den första kommunala skolan som hade verksamhet inom F-6 som valdes ut. Utav 290 kommuner har 63 svarat på enkäten, 4 respondenter har valt att inte ange kommun. SPSS användes för att hantera datamaterialet, en korrelation och en regression gjordes för att analysera datamaterialet.    Resultat: I denna studie har resultatet visat att lärare har på individnivå en hög benägenhet att ta rast men att faktorer såsom framför allt arbetsbördan och elever inverkar på om rasten verkligen tas. Respondenterna har angivit att de gör flera olika saker under rasten som innebär arbete, exempelvis tar fram material eller konfliktlösning, vilket gör att återhämtning kan utebli.  Resultatet har en hög signifikans och ett justerat R2-värde som visar att regressionen är 58 % förklarande på vad som påverkar lärarens rast. De faktorer som påverkar lärares rast är arbetsbördan, eleverna och chefen, den individuella inställningen har liten påverkan om lärare tar rast eller ej.

 • 322.
  Andersson, Sara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Ericsson, Anneli
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Hagild, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Familjen på utsidan: en studie om mammors och barns situation då pappan frihetsberövas2002Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 323.
  Andersson, Sara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Syla, Elfie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Det måste vara jätterörigt i deras hjärna": lärares berättelser om sina erfarenheter av arbete med språkutveckling för andraspråkselever2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det svenska samhället har blivit allt mer mångkulturellt och andelen andraspråkselever i våra svenska skolklasser ökar. I och med detta ska andraspråkselever precis som elever med svenska som förstaspråk ges samma möjligheter för att nå framgång i skolan med utgångspunkt att lärare tar hänsyn till elevers individuella bakgrund, förkunskaper och förutsättningar. Lärare i våra svenska skolor behöver således se elevernas olikheter och anpassa undervisning för att tillgodose en likvärdig undervisning som gynnar språkutveckling i andraspråket och i sin tur förstaspråket.

  Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare beskriver att de arbetar för att främja andraspråksutveckling i situationer som främst berör ordförråd, avkodning och läsförståelse. Vidare har vi undersökt om lärarna uppger att andraspråkselevers förstaspråk används i undervisningen för främja andraspråksutveckling.

  Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod som består av fem semistrukturerade intervjuer.

  Resultat: Resultet visar att lärare anpassar undervisning utefter de förutsättningar som finns på skolan. De anpassningar som görs är att ord förklaras på andraspråket, det vill säga svenska med hjälp av bildstöd och om bildstödet inte är tillräckligt används elevernas förstaspråk där elever med samma förstaspråk kan hjälpa varandra. Skolorna har tillgång till studiehandledare men i liten utsträckning, vilket gör att lärarna uttrycker ett större behov. De medierande redskap som lärarna använder är språket, bildstöd och digitala verktyg. De digitala verktygen anses dock inte tillräckligt utrustade för att tillgodose samtliga elevers individuella kunskapsnivåer.

 • 324.
  Andersson, Sara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Utbult, Alma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Existentiell krishantering: en kvalitativ studie om hur HR-chefer hanterar existentiella hot från omvärlden2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Existential crisis management within organizations should be constantly maintained and updated. Taking into account an increasingly uncertain environment, we believe it is highly relevant to examine HR's role from an organizational perspective in the event of existential threats. The purpose of the study is to investigate what challenges HR managers experience and what organizational strategies HR managers apply in their work with existential threats.

  To answer the purpose and questions, a qualitative research method was chosen. When collecting data, eight semi-structured interviews were conducted with candidates from both private and public enterprises. Furthermore, the material was analyzed thematically, which in turn resulted in three main themes which are preventive work, organizational survival and the importance of HR in crisis situations.

  The results indicated that preventive crisis work benefits the organization once the crisis is over, but that organizational survival is still the biggest challenge in existential threats. The results also showed that HR is important for the organization's survival as they work both strategically and supportively. The supportive work leads to managers and employees being able to experience meaningfulness in their work despite existential threats from the outside world. This in turn can contribute to a more resilient culture that generates the ability to survive existential threats

 • 325.
  Andersson Skiöld, Cim
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Lood, Jennifer
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Strypsex i ditt Garage": En kvantitativ studie om hur pornografiskt material påverkar ungdomars föreställningar om sex och relationer2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar upplever att deras föreställningar av sex och relationer påverkas utav pornografiskt material samt hur vuxna kan vara ett positivt stöd för ungdomar vid utforskandet av sin sexualitet och relationer.

  217 ungdomar deltog varav 85 tjejer, 128 killar och 4 identifierade sig som icke-binär. Medelåldern på deltagarna var 17 år. Studien genomfördes via en kvantitativ ansats och webbenkät via Microsoft Forms bestående av 42 frågor.

  Analys av empiri gjordes genom programmet IMB SPSS statistics v. 28 där deskriptiva samt bivariata parametriska t-tester utfördes.Vidare användes Pearsons korrelationsanalys vid parametriska tester och vid fåtal tillfällen användes Spearmans korrelationsanalys vid icke normalfördelade variabler. Teori om sexuella skript brukades för att förstå, tolka samt analyseraresultat.

  Resultaten visade att ungdomar påverkades utav pornografiskt material i deras föreställningar om sex och relationer både i förväntningar på sex samt vad det ska innehålla samt att vi fann skillnader för de ungdomar som var i relation jämfört med de som var singlar. Fynd visade även att ungdomar hade behov av stöd av samhället och vuxna i utforskandet utav relationer och sex då många ungdomar saknade en vuxen att tala med. Det framkom även att ungdomarna upplevde brister i skolans sexualundervisning. Avslutningsvis redogörs diskussion kring problematiken att killar och tjejer uppvisade skillnader mellan våldsamt sex och samtycke samt förslag på framtida forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 326.
  Andersson, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Skolans medborgarskap: En studie om demokrati, lärande och medborgarskap i Lpf94, Lgy11 och GySär132020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Gymnasieskolan har varit och är en frivillig skolform. Skolan är politiskt styrd och dess läroplaner är de dokument som genomsyras av den politik och ideologi som de ledande partierna företräder när dessa dokument arbetas fram. Historiskt har det funnits en politisk enighet om läroplanernas utformning, men de senaste läroplanerna som arbetats fram och antagits har tydligare varit präglade av majoritetspartiernas politik och ideologi framför kompromiss och enighet.

  Syfte: Syftet är att undersöka konstruktionen av medborgarskap i Lgy 11 och GySär13, och hur dessa skiljer sig från konstruktionen av den gemensamma läroplanen Lpf 94.

  Metod: Undersökningen är en teoriprövande studie med en mest-lika design som är uppbyggd genom en kvalitativ metod. Denna kvalitativa metod består av en textanalys i form av en kritisk diskursanalys (CDA) Med hjälp av det metodiska verktyget analysschema har de tre läroplanerna Lpf94, Lgy11 och GySär13 analyserats.

  Resultat: Samtliga tre läroplaner konstruerar liberala medborgare och vägen till att eleverna ska bli liberala medborgare är konservativ. De största skillnaderna över tid och mellan skolformerna är synen på lärande. I Lpf94 finns en likadan syn på lärande vad gäller samtliga skolformer som tillhörde de "frivilliga skolformerna" där gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ingår. Däremot finns det tydliga skillnader i konstruktionen av medborgaren mellan Lgy11 och GySär13. Gymnasieskolans elever förväntas att nå målen i vilka kunskaper och färdigheter som läroplanen fastställt att eleverna ska kunna, medan det finns en inbyggd pessimism om att gymnasiesärskolans elever inte kommer att kunna uppnå kunskaperna och färdigheterna. Förväntningarna på gymnasiesärskolans elever har alltså sjunkit över tid. 'Livslånga lärandet' är en genomgående del i de tre läroplanerna, men innebörden av det har förändrats från och med Lgy11 och GySär13. I Lpf94 konstrueras möjligheter för eleverna att studera vidare vid högskola, universitet, yrkeshögskola, kommunal vuxenutbildning eller att gå vidare till arbetslivet. I de två nyare läroplanerna, Lgy11 och GySär13 som ersatte Lpf94 finns istället en uppdelning där gymnasieskolans elever i första hand ska gå vidare till studier på universitet eller universitet. Målet för gymnasiesärskolans elever är istället arbetsmarknaden och därmed upphör möjligheterna till fortsatta "offentliga" studier. Istället har ansvaret för det "livslånga lärandet" skrivits över till "folkbildningen" som är det enda alternativet för gymnasiesärskolas elever till fortsatta studier.

 • 327.
  Andersson, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Skolans medborgarskap: En studie om demokrati, lärande och medborgarskap i Lpf94, Lgy11 och LgySär13.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Gymnasieskolan har varit och är en frivillig skolform. Skolan är politiskt styrd och dess läroplaner är de dokument som genomsyras av den politik och ideologi som de ledande partierna företräder när dessa dokument arbetas fram. Historiskt har det funnits en politisk enighet om läroplanernas utformning, men de senaste läroplanerna som arbetats fram och antagits har tydligare varit präglade av majoritetspartiernas politik och ideologi framför kompromiss och enighet.

  Syfte: Syftet är att undersöka konstruktionen av medborgarskap i Lgy 11 och GySär13, och hur dessa skiljer sig från konstruktionen av den gemensamma läroplanen Lpf 94.

  Metod: Undersökningen är en teoriprövande studie med en mest-lika design som är uppbyggd genom en kvalitativ metod. Denna kvalitativa metod består av en textanalys i form av en kritisk diskursanalys (CDA) Med hjälp av det metodiska verktyget analysschema har de tre läroplanerna Lpf94, Lgy11 och GySär13 analyserats.

  Resultat: Samtliga tre läroplaner konstruerar liberala medborgare och vägen till att elevernaska bli liberala medborgare är konservativ. De största skillnaderna över tid och mellan skolformerna är synen på lärande. I Lpf94 finns en likadan syn på lärande vad gäller samtliga skolformer som tillhörde de "frivilliga skolformerna" där gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ingår. Däremot finns det tydliga skillnader i konstruktionen av medborgaren mellan Lgy11 och GySär13. Gymnasieskolans elever förväntas att nå målen i vilka kunskaper och färdigheter som läroplanen fastställt att eleverna ska kunna, medan det finns en inbyggd pessimism om att gymnasiesärskolans elever inte kommer att kunna uppnå kunskaperna och färdigheterna. Förväntningarna på gymnasiesärskolans elever har alltså sjunkit över tid. 'Livslånga lärandet' är en genomgående del i de tre läroplanerna, men innebörden av det har förändrats från och med Lgy11 och GySär13. I Lpf94 konstrueras möjligheter för eleverna att studera vidare vid högskola, universitet, yrkeshögskola, kommunal vuxenutbildning eller att gå vidare till arbetslivet. I de två nyare läroplanerna, Lgy11 och GySär13 som ersatte Lpf94 finns istället en uppdelning där gymnasieskolans elever i första hand ska gå vidare till studier på universitet eller universitet. Målet för gymnasiesärskolans elever är istället arbetsmarknaden och därmed upphör möjligheterna till fortsatta "offentliga" studier. Istället har ansvaret för det "livslånga lärandet" skrivits över till "folkbildningen" som är det enda alternativet för gymnasiesärskolas elever till fortsatta studier.

 • 328.
  Andersson, Sofia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Kontio, Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Mattekojan: En multimodal textanalys av semiotiska resurser och Montessorifärgkodning2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag består läroböcker i lågstadiet främst av multimodala texter. Detta gör att det skapas ett tolkningsutrymme beroende på vilka semiotiska resurser som används. Förutom att läromedlet är multimodalt, används också Montessoripedagogisk färgkodning i materialet. Med detta som utgångspunkt granskar denna undersökning hur detta synliggörs i valda delar i materialet.

  Syfte: Syftet är att synliggöra hur semiotiska resurser och Montessorifärgkodningen används i valda delar i läromedlet.

  Metod: Metoden vi har använt oss av är en kvalitativ multimodal textanalys. Analysmodellen är Björkvalls (2019) analysverktyg av multimodala texter, samt lärarhandledningens beskrivning av läromedlets användande av Montessorifärgkodning.

  Resultat: Resultatet visade att det är ett visst antal semiotiska resurser som används i samtliga kapitel på ett strukturerat sätt. De används både separat och tillsammans. Montessorifärgkodningen framhävs främst på ett sätt som lärarhandledningen presenterar. Däremot framkom det att materialet innehåller färgkodning som inte lärarhandledningen belyser användaren o

 • 329.
  Andersson, Sofia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Netskar, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Kvinnors attityd till fängelsevistelse i Sverige: Hot eller vård under avtjänande av straff?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med studien var att undersöka kvinnors attityder till fängelsevistelsen. Forskning kring kvinnors kriminalitet och fängelsevistelse är mycket bristfällig både internationellt och nationellt. Tidigare forskning utgår främst ifrån män och deras kriminalitet, vilket blivit normgivande för synen på brottslingar och kriminalvårdens uppbyggnad. Studien inriktades på kvinnliga interners attityd till fängelsemiljö, kommunikation och upplevelse av stämpling under fängelsevistelsen. 256 interner var vid tillfället placerade på olika anstalter i Sverige. Alla erbjöds delta enligt etiska rådets principer. Enkäter med frågor och påståenden på en 5-gradig ordinalskala skickades till samtliga anstalter, varav 76 ifyllda enkäter returnerades. Svaren skiljde sig åt beroende på anstalt och om man befann sig på en öppen eller sluten avdelning. Slutresultaten visade att flertalet hade en relativt positiv attityd till fängelsevistelsen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 330.
  Andersson, Sofie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Angefred, Kristina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  En kvalitativ studie om behandling av missbruk med naturläkemedlet Ibogain2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate if the naturally occurring substance Ibogaine could be a good treatment for substance abuse. In order to answer this question, qualitative interviews have been performed with five persons who have been subject to Ibogain treatment and one psychologist/psychotherapist at an addiction treatment clinic, Lars Lundell.

  In addition to these interviews an Ibogaine treatment clinic located in London has been visited. At the clinic an observational study of the treatment was carried out as well as interviews with the responsible physician Dr Brackenridge one of his patients, named Will in this paper. The perspective of this study is substance abuse treatment with Ibogaine based on the informants experiences and our own observations.

  The interviews have been formed based on the following three questions:

  1. How is a treatment carried out?

  2. How have their lives been affected by the Ibogain treatment?

  3. What are the informant’s views on Ibogain treatment?

  The analysis was made looking for similarities and dissimilarities in the informants answers, divided into the three previously described questions. This information was subsequently interpreted using literature, observations and our own thoughts.

  The study shows that among the informants there is an almost unanimous opinion that without the Ibogaine treatment they would not be alive today.

  The study clearly shows that the informants feel that they have a much better quality of life after the treatment. The conclusion of this study is that Ibogaine can be a successful treatment for substance abuse.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 331.
  Andersson, Sofie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Royson, Carolina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Mellan Himmel och Helvete: En studie om stöd för anhöriga till någon med ett kemiskt beroende2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  1,3 million people in the Swedish society are estimated to be a relative to someone with achemical dependency. Consistent research has repeatedly found evidence that living in these circumstances can precede devastating consequences and that support may be required for the relatives to improve their situation. Even though the situation of relatives is world wide neglected and the support that's given is inadequate in many cases.The purpose with this study was to, on the basis of relatives' experiences; analyze the need for support of the adult relatives to persons with chemical dependency and relate this to what kind of support the community offers. Using semi-structured qualitative interviews, we took part of four family members' stories about how it mightbe like to live besides someone with a chemical dependency and what support they considered necessary to manage their situation.The theoretical starting point was based on the Coping theory with the related concepts of constructive/destructive coping and the concept of social support. These were used to analyze possible underlying causes of need for support and what both professional and informal support may mean. Our result showed that the relatives, because of the family member's dependency had embraced destructive behaviours and that several forms of support had been significant for them in the process to change their situation. We also found that the relatives needed the society to pay attention to them as a group. They had experienced that several professional help-organizations were in the lack of enough knowledge to help the mand felt that the range of support were insufficient. We think that a greater knowledge about what the situation can implicate for the relatives of chemical dependent persons needs to be lifted in every service area and that resources need to be added on developing more support facilities.

 • 332.
  Andersson, Sofie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Sävhage, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Förskolan och estetiken: hur pedagoger i förskolan resonerar kring estetisk verksamhet2008Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring det estetiska arbetet. Metod: Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning. För att få svar på våra frågeställningar intervjuades tio förskollärare/lärare på fem olika förskolor. För att förstärka studiens validitet inleddes varje intervjutillfälle med en observation av miljön. Vi intresserade oss för såväl inne som utemiljön. Resultat: Pedagogerna lägger stor vikt vid det estetiska arbetet. Samtliga informanter bedriver estetisk verksamhet kontinuerligt, däremot skiljer de sig i vad de vill uppnå med aktiviteterna. Några uttryckte att de vill att barnen utvecklar sin sociala färdighet, medan andra talade om att barnen skulle få en upplevelse och genom det få använda sina sinnen. Det har även framkommit att lokaler och miljö spelar stor roll. Det finns en skillnad i hur pedagogerna väljer att tillrättalägga miljön och utnyttja lokalerna. Det har även framkommit att pedagogerna lade ner mer tid och arbete på planeringen av verksamheten än vad de gjorde med utvärderingen efter avslutad aktivitet. Detta trots att informanterna poängterade vikten av både planering och utvärdering.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 333.
  Andersson, Susanne
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ekström, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Digitalkamera, dataprojektor, smartboard, dator med mera...: En studie kring hur lärarna i år 2-5 ser på multimedia i undervisningen2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En av skolans främsta uppgifter är att rusta eleverna för framtiden på olika sätt. I studien lyfter vi vikten av att eleverna måste kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt (Lpo 94, 2006). Vi undersöker hur lärarna arbetar med olika media i sin undervisning. Vi har också intresserat oss för vilka datorprogram de väljer att använda. Dagens elever har en helt annan erfarenhet av och tillgång till Internet än tidigare elever har haft, vilket gjort att de redan i tidig ålder möts av olika utmaningar och faror. Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärarna ser på multimedia i undervisningen i år 2-5, samt hur multimedia praktiskt används i arbetet med eleverna. Metod: Som metod valde vi kvalitativ semistrukturerad forskningsintervju. Vi har utfört elva intervjuer med mp3-spelare, vilka har transkriberats till text och analyserats. Intervjupersonerna har varit lärare som arbetar i år 2-5, och arbetar i fem olika kommuner. Intervjuerna har vi analyserat utifrån en vidare hermeneutisk tolkning, utifrån ett fenomenologiskt synsätt. Resultat: Vi har funnit att de flesta lärarna arbetar mycket medvetet med multimedia i sin undervisning. De är i stort sett nöjda med de typer och antal av multimedia och program skolan tillhandahåller. Lärarna på de flesta skolorna utbildar eleverna utifrån en medvetenhet om omvärldens faror. Vi har även funnit att lärarens inställning påverkar deras användande av multimedia i undervisningen. Flera lärare anser att PIM-utbildning för kommunens lärare ökar deras engagemang. Är läraren intresserad, så blir eleverna intresserade. Att använda multimedia gör lärandet mer lustfyllt och ökar motivationen hos de flesta elever, samtidigt som det främjar deras samarbete och sociokulturella lärande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 334.
  Andersson, Therese
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Hagström, Katrine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Den individuella utvecklingsplanen - styrning via "frihet"?: en studie ur ett makt- och styrningsperspektiv2008Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa skolan som en arena för politisk styrning, där individuella utvecklingsplaner utgör ett verktyg i denna styrning. Vidare är vårt preciserade syfte med studien att beskriva och analysera hur styrningen kan gestaltas i olika skolors utformning av och innehållet i elevers individuella utvecklingsplaner. Studiens fokus är individuella utvecklingsplaner studerade utifrån Foucaults styrningsbegrepp. Metod: För att uppnå syftet med undersökningen har vi använt oss av en Foucaultinspirerad diskursanalys som metod. I den här studien är diskursanalysen en kvalitativ textanalys av elevers avidentifierade individuella utvecklingsplaner. Resultat: Vi har tolkat att diskursen i de individuella utvecklingsplanerna är styrd utifrån styrdokument och då främst utifrån kursplaner i kärnämnena. När det gäller de mål, som ses som centrala att utveckla förekommer en relativt sammanhållen diskurs trots att de undersökta planerna skiljer sig åt i utformningen. Resultatet i studien visar att olika faktorer som storlek, rubriker, språkbruk och disponering i utvecklingsplanerna styr till viss del planernas innehåll. Det är huvudsakligen två olika kategorier av mål som skrivs fram i planerna. Det handlar då främst om kunskapsmål i kärnämnena men även till viss del sociala mål. Större delen av kunskapsmålen är uppnåendemål som ska nås genom att träna till skillnad från de sociala målen som är strävansmål och syftar till att ändra ett beteende hos eleven.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 335.
  Andersson, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Missbrukare är ju män, kvinnor gör inte det": En studie om bilden av den missbrukande kvinnan, samverkan och arbetsintegrerat lärande2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on a perspective of Work Integrated Learning (WIL) that is intertwined with different theoretical starting points and previous research. The theories used in this study are applied based on gender, power and learning perspectives.

  The purpose of this study is to illuminate and analyze the treatment staff's image of the addictive woman. Employees' perception of collaboration with other actors and professions is also examined and noted on the basis of a Work Integrated Learning.

  The method used in this study consists of focus group interviews, combined with a workshop in which Flanagan's (1954) Critical Incident Technique (CIT) method has become a forum for critical reflection based on an WIL perspective. The study has been methodologically completed with the respondents completing an evaluation. The purpose of the evaluation has been to investigate whether they think the study has been rewarding and instructive.

  The results in this study show that there is a distinction between the sexes within which the man constitutes the norm. The image of the abusive woman shows that social workers are not always neutral but are influenced by social constructivist factors in which issues of gender and power are discussed. In relation to collaboration with other actors, a collaborative process is described that is characterized by several issues that significantly negatively affect the client group. The deficiencies described in the treatment staff and interpretative practices affect the own workgroup's cognitive jurisdiction negatively when other occupational groups take the cognitive control of the tasks.

  The study's results also show that the focus group interviews and the workshop have become a forum for critical reflection in relation to the image of the abusive woman and the problems described in the collaborative process. Normative and forgiven performances have highlighted and all together contributed to a common knowledge development.

 • 336.
  Andersson, Tilda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Tikkanen, Rebecka
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Yrkesgruppers uppfattningar om innebörden av begreppet barn i behov av särskilt stöd: Fenomenografisk analys2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Barn som vistas på förskolan har med sig olika erfarenheter och behov som förskollärare behöver tillgodose. Tidigare forskning påvisar hur definitionen av begreppet barn i behov av särskilt stöd är svävande, begreppet ger ett stort tolkningsutrymme för de som verkar inom förskolans kontext. Genom intervjuer undersökte vi hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar begreppet. För att bidra med kunskapen av hur begreppets innebörd påverkar förskolans praktik.

  Syfte

  Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka uppfattningar som finns inom förskolans kontext kring begreppet barn i behov av särskilt stöd. Syftet är också att studera uppfattningar av hur verksamheten berörs av barn som anges ha särskilda behov.

  Metod

  Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer där frågorna ger informanterna möjlighet att reflektera och ge sina uppfattningar kring innebörden av begreppet barn i behov av särskilt stöd.

  Resultat

  Resultatet visar att generella uppfattningar om innebörden av begreppet barn i behov av särskilt stöd som, avvikande beteenden och där barnen inte uppnår förskolans normer och förväntningar. Dessa beteenden beskrivs som kognitiva störningar, språk och kommunikation, koncentrationssvårigheter och utåtagerande beteenden. Resultatet visar också att stora barngrupper, en upplevelse av brist på tid och resurs samt vilken kunskap och utbildning man har är faktorer som uppfattas påverka arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Förskollärarna uppfattar att de behöver anpassa verksamheten i form av mindre grupper, säranpassningar och med verktyg som TAKK och bildstöd. Vidare visar resultatet dilemman som uppstår i samarbetet med olika instanser, förskollärarna får redskap för att arbeta med dessa barn men inte hur det kan appliceras i verksamheten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 337.
  Andersson, Ulrika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Back, Helene
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Johansen, Heidi
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Läsförståelse: ur ett lärarperspektiv i olika skolår2006Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att läsa handlar om att förstå det man läser, att få en upplevelse eller ta till sig information. Forskning har visat att trots att svenska elever internationellt sett läser mycket så har deras läsförståelse försämrats under den senaste tioårsperioden. Läsförståelse är en viktig del i hela läsprocessen, när ord betyder något blir innehållet meningsfullt. Den bakgrundskunskap och förförståelse man har av en text inför läsningen skapar förutsättningar för att förstå textens innehåll. Ett barn bygger med fördel upp sin förmåga till läsförståelse i en kommunikativ dialog med andra. Forskning visar att samtal är ett viktigt redskap i arbetet med läsförståelse i skolan liksom att de texter eleverna möter utgår från deras erfarenheter. Det är viktigt att introducera texterna genom att skapa förförståelse för texterna.

  Syfte: Syftet med studien är att ur ett lärarperspektiv undersöka hur lärare uttrycker sig om läsförståelse och hur de beskriver sitt arbete med att utveckla elevers läsförståelse i år 2, 5 och 7. Vi vill även belysa eventuella uppfattningar lärare har om hur läsförståelse bedrivs i skolår där de själva inte är verksamma.

  Metod: För att uppnå syftet med undersökningen har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Då undersökningen utgår från ett lärarperspektiv har intervjuer med nio lärare genomförts, tre i vardera åren 2, 5 och 7.

  Resultat: Samtliga informanter anser att läsförståelse har betydelse för hur elever klarar flera av skolans ämnen. En viss skillnad i vad läsförståelse innebär skiljer sig åt mellan informanterna i de olika åren. I år 2 har läslust en framträdande plats i undervisningen, i år 5 och 7 beskrivs diskussioner och reflektioner om texters innehåll som ofta förekommande. Informanterna anser att elever har olika förutsättningar som påverkar hur de utvecklar läsförståelse. Mognad och olika modersmål nämns som exempel liksom stora elevgrupper, brist på tid och den möjlighet till stöd som skolan kan ge eleverna i läsundervisningen.

  Informanterna bedriver ett individanpassat arbetssätt. De strävar efter att anpassa de texter eleverna ska läsa efter den svårighetsgrad de anser eleverna klarar av. De försöker locka eleverna till läsning genom att utgå från deras intressen och bakgrundskunskaper. I år 2 är det intresset för läsning, läslust och flyt i läsningen som är viktigt i läsundervisningen, där läsförståelse vävs in. I år 5 och 7 framhålls samtal och diskussioner kring texters innehåll. Genom högläsning, att ställa frågor på texter och använda sig av LUS och nationella prov menar informanterna att de har möjlighet att bedöma om eleverna har läsförståelse.

  Resultatet visar att samtal mellan lärare i de olika åren inte förekommer i någon större utsträckning. Det framkommer dock hos huvuddelen av de intervjuade lärarna att de har en uppfattning om hur de tror arbetet med läsförståelse ser ut och borde vara i andra år än där de själva är verksamma. Det verkar finnas en önskan bland informanterna om att undervisning av läsförståelse i andra skolår borde ske mer medvetet än vad de tror fallet är idag. Informanterna i år 2 har en uppfattning om att lärare i år 5 och 7 borde vara mer uppmärksamma på läsförståelse. I år 5 och 7 ger informanterna bilden av att de tror att det i år 2 mest handlar om kvantitativ läsning och de upplever att eleverna inte alltid klarar av de texter de möter högre upp i skolåren.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 338.
  Andersson, Ulrika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Hellemar, Susanne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Övervakare eller medupptäckare?: Pedagogers förhållningssätt till barns utevistelse i förskolan2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  I den svenska förskolan betraktas barnens utevistelse som en självklar del av verksamheten. Vi har under de år vi arbetat i förskolan sett att utevistelsen på förskolans gård ofta blir en plats för att barnen ska få springa av sig och få frisk luft. Genom vår utbildning har intresset och nyfikenheten väckts för hur pedagoger använder utevistelsen på förskolegården. Vi vill undersöka hur pedagogerna använder utevistelsen för att utmana barnens lek och lärande och om läroplanen hålls levande även ute.

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka pedagogers förhållningssätt till barns lek och lärande vid utevistelsen i förskolan.

  Metod:

  Vi har använt oss av delvis deltagande observationer och även fört fältanteckningar på två förskolor. Därigenom fick vi en bild av pedagogernas förhållningssätt till lek och lärande.

  Resultat:

  I vårt resultat kan vi konstatera att pedagogerna på de två förskolorna som vi undersökt har liknande tankar om hur de kan använda sin utemiljö. Vi såg däremot skillnader hur de praktiskt verkställt sina tankar.

  De slutsatser vi kunnat dra är att pedagogernas förhållningssätt har betydelse för barnens möjligheter till lek och lärande. Den inställning som finns till förskolans utomhusmiljö och hur materialet presenteras har också visat sig vara väsentligt samt hur mycket resurser som avsätts för att göra utevistelsen inbjudande för barnen. De pedagogiska miljöerna utomhus är av stor vikt för att barnen ska kunna utveckla det sociala samspelet och få möjlighet att reflektera över sin kunskap. Värdet av att ha aktiva pedagoger som finns nära barnen och utmanar dem med frågor har också blivit tydligt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 339.
  Andersson Varga, P.
  et al.
  Gothenburg University, Sweden.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Writing for life?: A case study of affordances of writing in four L1 upper secondary classrooms2015In: L1-Educational Studies in Language and Literature, ISSN 1567-6617, E-ISSN 1573-1731, Vol. 15, no SpecialIssue, p. 1-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During the period of 1994-2011 all programmes in Swedish upper secondary school comprised a set of core subjects with the aim to entail equity on the policy level. However, a division between programmes still prevailed on the school level, particularly in the core subject L1 Swedish. The main purpose of this study has been to explore how the teaching of writing in two academic and two vocational programmes differs, which writing repertoires are developed and how writing is assessed. The study is part of a long-term ethnography of writing in upper secondary school (Andersson Varga, 2014). The data produced during the two-year field study contain field notes from writing lessons, lesson observations and talks with four teachers, as well as recorded and transcribed, semi-structured teacher and student interviews, instructions on writing tasks, student texts and teachers’ responses to student texts. This article focus-ses on the preparation for the National Test, the afforded assignments, the realisations of the student texts and the assessment. The teachers in the four programmes handle the national syllabus in relation to the students, resulting in four different curricula in the classroom. Thus, issues of inequity, disparities in curricula as well as different expectations on students, depending on programme, became obvious. To understand the processes of social reproduction, we use Bernstein’s sociology of education (1996, 2000) and the concept of the pedagogic device and pedagogic identity. However, we also show one example of interruption (Singh, 2013) in one of the four classrooms. Thus, the main results demonstrate how one particular teacher brings about change to a group of working class girls. © 2015 International Association for the Improvement of Mother tongue Education.

 • 340.
  Andersson, Åsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Beckman, Anita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  ”Jag skulle så jätte, jätte, jättegärna vilja ha ett fast jobb att gå till”: Om att vara ung och arbetslös i Västervik2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The centre of Child and Youth Studies at University West works strategically with other regional research environments and institutions that study children, youths and young adults. The goal of our research centre is to spread knowledge about the social conditions under which children and young people live, thereby strengthening their position in society. Collaboration with external research environments is one of the ways that our research domain works to reach that goal. Partnerships are formed through a model that strives to create good conditions for both our research and that of our partners. This model is grounded in a dialogue between research partners who work together to select areas of interest and formulate hypotheses. These research projects are financed equally by the university and our partners. The following report is the result of one of  these research partnerships.Advanced industrial society has been replaced by a society based upon knowledge and information where industrial work/manufacturing becomes less common. Västervik is one of the small towns in Sweden whose main industries have closed down or severely decreased their workforce during the last few decades of great structural change. The groups in the job market that have been most affected by these changes are young men and women, something which is evident in the high unemployment rates among the young population. The purpose of this study was to investigate young people’s own experiences and thoughts regarding their own situation as jobseekers in the municipality of Västervik. How do they see themselves and the situation they find themselves in? The narratives were collected in the form of 18 in-depth interviews with young men and women between the ages of 19-25, all them registered at the job center in Västervik. In the report different aspects of their situation are discussed, such as: the young people’s relation to their hometown, their thoughts on the meaning and value of work, the role of education, the economic, social and emotional consequences of unemployment, and their experiences of taking part in various programs for unemployed. The narratives we have encountered can be seen as having some general validity in the sense that many of their experiences are probably shared by other unemployed young people in other locations in Sweden, but Västervik is also a specific town with a specific history and specific conditions.The young men and women have an ambivalent relationship to their hometown. On the one hand they want to start a life in the same location, but on the other, the future there is seen as very uncertain. Many of those interviewed would like to have the kind of industrial jobs that their parents have and grandparents experienced, but which are nowadays less and less common. The norm of a fulltime job is strong among the young men and women – something which strengthens the image of the evident dissonance between their seemingly traditional dreams and intentions and the structures of possibilities the municipality and community suggest for them. Connected to this are the ways the young people must relate to the postindustrial demands of employability – which means the ability to enterprise and market oneself on a competitive market. These demands presuppose abilities that are more likely to be socialized and practiced in certain social environments rather than in others, and the majority of the young men and women interviewed have a background in aworking class environment where these values and approaches are far from selfevident.The socioeconomic marginalization that these young people experienceresults in much curtailed possibilities for a period of youthful experimentation aswell as for an expected adulthood. Being unemployed means one has difficulty ingaining the status of an adult, but due to economic shortages, there are also limits to how much they can take part in this experimental lifestyle that characterizes youth. The young men and women’s situation can thereby be seen as a grey zone; they are neither young nor adults in the normative sense. In some of the narratives the young people express critical thoughts with regard to the social conditions that their difficult situation can be related to. By extension, expressing these thoughts and stating their opinion can be strengthening and mobilizing for them, both as individuals and as a group. Insights may be gained about unemployment as a shared experience rather than as a personal failure

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 341.
  Andersson, Åsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Beckman, Anita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies.
  Young and working-class without work2016In: Nordic Youth Research Symposium: Youth Moves – Voices – Spaces – Subjectivities, Trollhättan: Högskolan Väst , 2016, p. 41-41Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses narratives from young unemployed working class men and women, living in a small Swedish town located outside the emerging economic regions. Like in many other European countries the rate of unemployment among youth is disproportionally high in Sweden. The empirical work the study is based on consists of a sample of in-depth interviews with men and women in the ages of 19-24, conducted during 2014. The main research question of the study is about how young unemployed people experience and reflect upon their own situation. Industrial societies have turned post-industrialand this is reflected in the social structure of the communities that for decades used to be dominated by industries and smaller factories. The labor market has undergone major structural changes during the last four decades. Since the cultural and social identity of the working class traditionally has been closely connected to an intergenerational continuity where foundational elements are defined by work and a belonging to the local community, the situation of unemployment means that the identities as well as the community are forced to be reimagined. The narratives from the young men and women in our study can be seen to reflect social and cultural changes that have taken place on a structural level concerning the labor market, the education system and alsothe changed conditions for the formation of social identities. We make use of Margaret Archers concepts contextual discontinuity and contextual incongruity in understanding and discussing these tendencies.

 • 342.
  Andersson, Åsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Beckman, Anita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Young working class men without work: re-imagining masculinity in post-industrial societies2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper discusses narratives from young working class men, living in a small Swedish town located outside the emerging economic regions. Like in many other European countries the rate of unemployment among youth is disproportionally high in Sweden. From a broad material of in-depth interviews with unemployed young people the issue of masculinity in relation to work is an emerging, though not always specified or articulated, theme. Industrial societies has turned post-industrial. The labor market has undergone major structural changes during the last four decades and since working class masculinity traditionally has been closely connected to wage labor and to the ability to provide for oneself as well as for others - being the main breadwinner of the family - masculinity is forced to be re-imagined. In the ongoing construction of identity and young masculinity, nostalgic images of a recently lost way of life where employment meant hard labor but also a durable and respected position in the community, are retold. Parallel to these narratives and sometimes in opposition to them, there are also wishes and dreams of alternative ways of relating one's own role, identity and masculinity to a different set of work ethics where neither wage labor nor traditional masculinity need to form it´s stable categories.

 • 343.
  Andersson, Åsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Göteborgs universitet.
  Beckman, Anita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Young Working-Class Men Without Jobs: Reimagining Work and Masculinityin Postindustrial Sweden2017In: Masculinity, Labour,and Neoliberalism: Working-Class Men in International Perspective / [ed] Charlie Walker & Steven Roberts (Eds), Cham: Springer Publishing Company, 2017, p. 101-123Chapter in book (Other academic)
 • 344.
  Andersson, Åsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Bohlin, Margareta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Lundin, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Adolescents' self-defining internet experiences2015In: Technology and youth: growing up in a digital world / [ed] Kinney, David A., Bass, Loretta, Blair, Sampson Lee, Neff Claster, Patricia, Emerald Group Publishing Limited, 2015, p. 105-131Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  AbstractPurposeThe purpose of this study was to investigate how young women and men perceive the Internet as a phenomenon and what role and meaning they ascribe to the Internet as an arena for defining themselves and for shaping their identity.Methodology/approachThe empirical data consist of narratives written by Swedish adolescents. Using content analysis the analysis was carried out in three steps: (1) finding categories and themes, (2) calculation of statistical differences in category frequencies, (3) a theoretically informed interpretation of central themes, using Bourdieu's concept of different forms of capital, and Giddens' concept of "pure relations."FindingsThe narratives exemplify how computer literacy and technological competence can be converted into social, cultural, and symbolic capital. Gender differences occur both in statistical differences between category frequencies in girls' and boys' narratives and in the interpretation of central themes. But there are also several examples that show more complex and contradictory tendencies, exceeding or transformative of gender differences and hierarchy.Originality/valueThis study considers adolescents' own perspectives on an arena of great importance. The analyses have been performed both qualitatively and quantitatively, which gives a nuanced picture of young people's self-defining experiences on the Internet.

 • 345.
  Andersson, Åsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Korp, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Work Integrated Learning from the Perspective of Internationalization2012In: The European Conference on Educational Research 2012: The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All, 2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus of this presentation is on work integrated learning in higher education that takes place in a cultural context different to that which the student is accustomed to. In higher education internationalization is often stated as a central vision both in relation to education and research. This is commonly expressed in policy documents in statements such as working for an open and border crossing university and having a distinct international perspective in all forms of higher education. The research project “Work integrated learning from the perspective of internationalization” is designed to highlight some of the conditions that surround such visions by examining learning in international settings from students' experiences of practice-related activities abroad. This involves activities that are directly work-oriented or field work carried out within the framework of a university course and / or a bachelor thesis. In the project we are thereby examining students' situated learning and thus highlight the contextual practice community they can access in an international environment. This includes both specific and more general aspects of learning in which different aspects are highlighted. Specific training related to special education programs focus on the development of professional identity while generally learning affects students from all programs in which learning outcomes such as wider perspectives and critical thinking are included.Our research focus is of exploratory nature where the approach is to examine students’ experiences of practice-related learning from the perspective of internationalization. This is being researched from three relating aspects. • Emotional and identity transformational aspects of learning. What does it mean to be in a relatively unknown social environment and there be faced with work-related tasks? What kind of interpretations and understandings of the situations occur? • Communicative aspects of students' practice-oriented learning – the importance of language and cultural codes. • Comparative aspects of students’ learning – the importance of comparisons for perspective taking and development of knowledge.Previous researched has been done on students’ practice-related learning in the field of work integrated learning. The forms of practice-oriented learning are of various kinds. It may be learning through the use of practical training related to establishing a profession-specific knowledge and identity. Other forms are the use of direct working connections or cultural settings outside the university through project work in course moments and / or for a bachelor thesis. What is common to these various forms is an endeavor of higher education to make the arena and cultural settings outside the university to a direct part in students’ learning. Given that the internationalization of higher education has increased, it is important also to examine students’ learning in various international contexts. The relevance of this can be found in theories of learning particularly those focusing on the contextual meaning from the idea that learning originates from the experience of interaction with the environment. Social aspects such as the relational and dialogic qualities are central already in the work of Vygotsky (1962) but according to Cooper (2008), it is only recently that this has been researched from an international perspective.

  Method

  The study is based on qualitative interviews with post graduate students who have completed internship or field work abroad. We have conducted in depth interviews using a guide with thematic questions focusing on emotional, communicative and comparative aspects of work integrated learning abroad. When processing the raw information the interviews were digitally-recorded and transcribed verbatim. The sample includes 12 in depth interviews, three students from each four different departments (social work, teacher, health promoter, cultural studies and engineering) at a smaller Swedish university. Another category of material is the interviewed student’s written reports from their field work. A content-analysis is performed on all parts of the material according to the three mentioned aspects. The analysis is abductive, which means that it uses theoretical concepts in making sense of the material, but is also sensitive to the participants' own ways of conceptualizing their experiences and learning. Common as well as unique features in the students' stories will be presented and discussed and considered in regard to the students' personal, institutional and cultural contexts.

  Expected Outcomes

  Preliminary analysis suggest in line with previous studies that the interviewed students' experiences of practice-related learning in a different cultural context show linkage with the phenomenon of sojourning which means taking up temporary residence in another culture. The previous, more linear psychological explanatory model of "adapting" the self in a new country to study or work does not suffice to explain the students' various experiences and learning in their field of study/professional development or on a more general. Our primary analysis of the material rather indicate that these processes are best understood as a complex web of shifting links between mastery of communication, social interaction and personal development. It is the management of this web which gives the result of cross-cultural adaptation and renegotiation of the "identity". As previous studies in the field have shown, personal, educational and psychological factors are as important as organizational and social-cultural factors for influencing the learning outcome (Qing et al 2010). And when it comes to identity formation practice related learning abroad also shows deeply personal transformative possibilities (Ryanand & Viete 2009).

  References

  Cooper, G. (2008) "Assessing International Learning Experiences: A Multi-Institutional Collaboration". In: Phi Kappa Phi Forum/ Vol. 88 Qing, G., Schweisfurthb, M. & Daya, C. (2010) "Learning and growing in a 'Foreign' Context: Intercultural Experiences of International Students" In: A Journal of Comparative & International Education. Vol.40, No. 1. Ryan, J. & Viete, R. (2009) “Respectful interactions: learning with international students in the English-speaking academy”. In: Teaching in Higher Education, Vol. 14, No. 3 Vygotsky, L. (1962) Thought and language. Cambridge: MA: M IT press

 • 346.
  Anderström, David
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Missbrukets diskurser: en kvalitativ diskursanalys av tre arbetsområden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 347.
  Andreasson Berg, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Stressade ögonvittnen och deras utsagor: Experimentstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The reliability of eyewitness statements has long been considered of great importance for the application of legal certainty in legal systems. Incorrect testimonies are troublesome as eyewitnesses often play a central role in criminal investigations. According to research and news, inaccurate testimonies have been presented as factors for convicting people for crimes for which they were innocent.

  One way to examine the reliability of eyewitness statements has been to study confidentiality assessments (the eyewitness' relationship between correct memories and the degree of certainty that information provided is accurate). This study investigated whether realism in confidence assessments was negatively affected by stress based on 5 measures.

  Through convenience selection 40 participants aged 19 years to 55 years participated. Of the participants, 58% were women and 42% men. The study was conducted as an experimental intergroup design in which the participants were randomly allocated to an experimental group and a control group. A variant of the Trier Social Stress Test (TSST) was used for the purpose of adding stress to the experimental group in the form of an elevated pulse. Participants watched a movie and answered questions with associated confidence assessments.

  The result of t-tests for independent groups indicated that the experimental group had poorer memory compared to the control group and a reversed result against what previous research has presented about the realism of the eyewitnesses in confidence assessments. The study contained deficiencies and failed to add stress to the experimental group, which meant that the results could not be generalized. The current study should instead be seen as an interesting element for research in the field with suggestions for suitable changes in similar studies.

 • 348.
  Andreasson, Hanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Claesson, Olivia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Skulle du kunna hjälpa mig?: En kvantitativ studie om sambanden mellan femfaktormodellen och kunskapsutbyte2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Arbetsgivare ställs inför nya utmaningar då arbetsmarknaden blir alltmer konkurrenskraftig. Ett internt sätt för arbetsgivare att möta den nya arbetsmarknaden är genom kunskapsutbyte. Tidigare forskning har påvisat att verksamheter som underlättar och uppmuntrar till kunskapsdelning på arbetsplatsen, tenderar att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

  Syfte. Studien ämnar att undersöka sambandet mellan respektive personlighetsdrag;öppenhet, samvetsgrannhet, extroversion, välvillighet, neuroticism kontrakunskapsdelning på svenska arbetsplatser.

  Material och metod. Studien gjordes med en kvantitativ metod och datainsamlinggenomfördes med ett enkätformulär bestående av fem respektive avsnitt. För att mäta personlighet användes mätinstrumentet IPIP-30 och ett sammansatt mätinstrument om kunskapsutbyte med högt värde utav Cronbachs alfa. Totalt deltog 174 antal respondenter i studien, 89% kvinnor och 11% män. Datananalyserades med JASP och användes för att ta fram Pearsons korrelationsanalys (r), deskriptiv statistik, reliabilitet korrelationsanalys och multipel linjär regressionsanalys.

  Resultat. Det är endast två utav personlighetsdragen som påvisade statistisk signifikans samband öppenhet (r = .18) och samvetsgrannhet (r = .28) medkunskapsutbyte. Neuroticism, extraversion och välvillighet har inget signifikantsamband med kunskapsutbyte

 • 349.
  Andreasson, Ingela
  et al.
  Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Elevdokumentation: om textpraktiker i skolans värld2009Book (Other academic)
 • 350.
  Andreasson, Ingela
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Individual Educational Plans in Swedish schools: Forming identity and governing functions in pupils’ documentation2013In: International Journal of Special Education, ISSN 0827-3383, E-ISSN 1917-7844, Vol. 28, no 3, p. 55-67Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The documentation of pupils in Swedish schools is extensive and  a documentation culture has come to characterize the schools in recent years. In the context of decentralization and changing governance, focus has increasingly been directed towards assessment, follow-up and evaluation of pupils’ learning and social development. This article examines the Individual Educational Plans (hereafter IEP) used for pupils with special educational needs in Swedish compulsory schools from the perspective of text analyses based on discourse theory. The aim of this study is to shed light on how pupils are constructed in the school’s documentation. The study examines how these IEPs are used as a pedagogical technique for new ways of governing in order to impose self-regulation, individual responsibility and social control.The documents, which comprise the empirical material in this article, are gathered from 14 different schools and consist of documents for a total of 136 pupils with special educational needs

45678910 301 - 350 of 5182
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf