Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 3530
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Aronsson, Jonas
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Drechsel, Nils
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Dags att köra agilt!: vilka är de främsta för-­ och nackdelarna med att använda en agil systemutvecklingsmetod?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med studien och rapporten var att bidra till en ökad förståelse kring agila metoder för att kunna fatta beslut om användande av en agil systemutvecklingsmetod är motiverad. Studien var av kvalitativ karaktär och arbetade utifrån frågeställningen "vilkade främsta för- och nackdelarna med att använda en agil systemutvecklingsmetod?". Med hjälp utav djupintervjuer och litteraturstudier samlades empiri och vetenskaplig teori in.Vilken utvecklingsmetod en organisation använder har visats sig vara avgörande för organisationens produktivitet och kvalitet på dess resultat. Den sekventiella metoden har varit normen för IT-utvecklingsprojekt under en lång tid, vilket är orsaken till att vissaorganisationer fortfarande använder den. Allmänna problemen med den sekventiella metoden är att den har svårt att hantera förändringar, svårt att leverera vad kunden efterfrågar samt att modellen skjuter fram riskfulla och utmanande moment till slutet av projektet. Att istället byta till en agil metod kan vara lösningen på dessa problem då metoden är framtagen för att vara flexibel med nära kundsamarbete för att säkerställa att resultatet som levereras stämmer överens med vad kunden efterfrågade. Slutsatsen av studien har visat sig vara att de främsta fördelarna med en agil metod är: Den levererar vad kunden efterfrågar, kan enkelt hantera kravförändringar, är anpassningsbar samt ger enhögre kvalité på slutprodukten. De främsta nackdelarna studien har visat sig vara: Hantering utav dokumentation, svårt att skala upp till stora organisationer samt att metoden är krävande.

 • 302.
  Aronsson, Kim
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT.
  Hedelin, Robert
  University West, School of Business, Economics and IT.
  Vilka makroekonomiska faktorer påverkar antalet börsintroduktioner i Sverige?2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate how stock market developments and other macroeconomic factors affect the number of IPOs on the Swedish stock market between 2010 and 2021. The Swedish stock market are attracting for investors all over the world. The latest numbers from Bloomberg (2021) show that the Swedish stock market are the biggest market in Europe, with 950 registered firms.

  The subject is important to understand why initial public offerings has increased so rapidly since the pandemic started early 2020. To make the analysis we will make a multiple regression using the autoregressive distributed lag model (ADL) for the period 2010 – 2021. The changes in number of IPO’s will be used as the dependent variable with explanatory variables such as interest rate, saving rate, stock index, inflation, and GDP.

  The study refers to interesting literature studies with similar regressions as the study performs, some with similar results but also some differences. The result shows that there is a significant relationship between the changes in number of IPO’s andsaving rate, stock index and the IPO’s lagged one period.

 • 303.
  Aronsson, Sandra
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Kunskapsintensiva organisationer och dess ledarskap2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien cirkulerade kring begreppen kunskap och ledarskap, vilket ledde till inriktningen kunskapsintensiva organisationer och dess medföljande ledarskap. Studiens syfte ansågs vara relevant, då det troddes utgöra en del av utvecklingen av framtidens organisationer och ledarskap. Problemdiskussionen diskuterade ämnenas komplexitet och varför ämnet valdes. Varför valdes det nu och hur var ämnet relevant i ett sammanhang? Med problemdiskussionen hoppades författaren kunna förmedla till läsaren vart på kartan utvalt ämne befann sig. Studien behandlade ett fallföretags ledarskap och hur företaget, i detta fall en butik, kunde kopplas till kunskapsintensiva organisationer. I uppsatsens kommande del presenterades valda metoder. Kunskap erhållen i studien var av kvalitativ natur och studien byggde på två utförda personliga intervjuer, intervjuer med en chef och en medarbetare med hjälp av ett utvalt fallföretag. Övrigt material som användes till uppsatsens underlag, utgjordes av litteratur och vetenskapliga artiklar. Studien byggde på att teoretiskt material relaterades till empiriskt material för att författaren skulle kunna undersöka hur ledarskapet inom företaget såg ut i relation till kunskapsintensiva organisationer.

  Uppsatsens kommande del var den teoretiska referensramen, vilken baserades på överskrifterna; Begreppet kunskap, Kunskap inom organisationer, Kunskapsintensiva organisationer, Begreppet ledarskap och Ledarskap i kunskapsintensiva organisationer. Begreppen kunskap och ledarskap ansågs skapa en bakgrund till de övriga delarna, vilka ansågs vara de främsta för att besvara studiens syfte. Därefter har uppsatsens empiriska underlag presenterats, för att ge läsaren inblick i de två intervjuer som utförts för att besvara studiens syfte. Intervjuerna presenterades separat för att ge läsaren tydlighet i resonemanget. Materialet är presenterat i relation till endast kunskap/kunskap inom organisationer och kunskap i relation till ledarskap.

  För att utforma slutsatser i relation till utvalt syfte, utformades sedan ett tolkningsavsnitt, där material vägdes samman och jämfördes. Kunskapsintensiva organisationer sattes här i relation till utvalt fallföretag och ledarskap i kunskapsintensiva organisationer sattes även det i relation till insamlat material från utvalt fallföretag. Detta gav intressanta synvinklar på hur begrepp och fenomen kan utspela sig i verkligheten, vilket formade de slutsatser som dragits i relation till frågeställningar, forskningsfråga och studiens syfte. Det gav också en fördjupad förståelse kring kunskap och ledarskap. Vilken kan vara användbart för alla, men framförallt de som arbetar, eller kommer att arbeta inom handel, som medarbetare och/eller chef. Studien har påvisat att flera av de aspekter som är relevanta i relation till begreppet kunskapsintensiva organisationer är aktuella i det utvalda fallföretaget och likaså är dess ledarskap nära sammankopplat till ledarskap, som i teori, ofta beskrivs i relation till kunskapsintensiva organisationer. Men det finns också en del aspekter som skiljer butiken från de klassiska kunskapsintensiva organisationerna, det konstaterades dock i sammanhanget att detta inte behövde vara något negativt baserat på fallföretagets utformning.

 • 304.
  Arriazú Nolasco, Noelia
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Vegan lifestile on Facebook: An online ethnography study2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years there has been an increase in the number of vegans in the world. The main goal of my research is to understand the vegan struggles in their daily life and study how Facebook might help them solve these difficulties. This master's thesis focuses on the user perspective and how they perceive barriers to follow a vegetarian lifestyle in Spain. The research questions are about finding those barriers and knowing how they could be solved by using Facebook groups. For this purpose, an ethnographic approach has been used.

  The target group of this study are vegans who have gone through the time of change and may have had some problems in making that decision. Fifteen vegans have been interviewed to find challenges that have arisen when they have changed their lifestyles. After that, an online ethnography study has been performed by observing the content of a Facebook group, called "Vegetarianos y Veganos – España", focusing on publications where group members were asking for advice, information or solutions.

  The results indicate that the investigated group of Facebook is essential for the exchange of information, knowledge and experience. The members also contribute to increased knowledge through publications and comments. But most importantly, the members receive solutions to the problems they share with the group.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 305.
  Arslan, Metin
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Direktmarknadsföring och Cookies: Hur förenklas och förbättras direktmarknadsföring med Cookies2015Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Organisations are constantly striving after improved products, services and business operations etc. with the help of IT. This means that new approaches in various fieldsemerge. Direct marketing is a phenomenon that has grown significant in recent decades. In Direct marketing is consumer preferences, the results and feedback is vital. A cookie is a text file that is stored on a user's computer to extend the usability for the user. The purpose of this study is to describe how direct marketing can be simplified and improved with Cookies. The study's question is based on the question, how can direct marketing be simplified and improved with the help of Cookies? Based on the study's purpose and question, the analysis consists of these two areas together with the study's results. The study was conducted with a qualitative approach and used an inductive approach. Chain sample principle is a type of convenience sample, which was used during data collection and to increase the study's credibility response validation has been used during the data collection. Empirical material was collected from two respondents who appear anonymously in the results section. These participants are assigned fictitious names, Jakob and Victor. The results are presented on the basis of the information collection process, mapping and analysis process. The text retells in a narrative form and in a woven text to compress the content. The analysis consists of the study's theoretical background and results. With this analysis as a starting point a discussion section is explained in the study. The last chapter in this paper outlines the conclusions from the analysis and discussion.

 • 306.
  Arvedal, Fredrik
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Aronsson, Hampuz
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Actively managed mutual funds versus index funds: Risk-adjusted performance from an investor's perspective2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines the performance of 15 Swedish index stock funds and 30 Swedish actively managed mutual stock funds during the period 27th of March 1995 to 27th of March 2015, from and investor's perspective. Specifically we use Jensen's alpha and capital asset pricing model (CAPM) to examine fund performance. The result indicates that actively managed funds in Sweden do not outperform index funds, according to Jensen's alpha and beta. Actively managed funds are thus not worth their extra management fees and costs.

 • 307.
  Arveklev Höglund, Susanna
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Jobe, William
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  The State of Open Educational Resources (Oer) in Swedish Higher Education: A Case Study2023In: INTED 2023 Proceedings: 7th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain. 6-8 March, 2023, International Association for Technology, Education and Development, 2023, p. 4908-4917Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Open Educational Resources are learning, teaching, and research materials in any format and medium that reside in the public domain or are under copyright that have been released under an open license, that permit no-cost access, re-use, re-purpose, adaptation, and redistribution by others (UNESCO). Increasing the use of OER worldwide can be one of many steps toward reaching the United Nations Agenda 2030 sustainability goals (SDG), especially SDG 4 Quality Education, which aims to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

  The UNESCO OER recommendations from 2020 provide clear goals and aims for OER, but how are they being implemented in higher education in Sweden? Specifically, how well are teachers and students aware of and how are they using OER, specifically open textbooks? This paper presents the use and needs of OER as well as current OER guidelines at University West in Sweden and investigates teachers’ and students' perceptions and experiences of open educational resources (OER) at University West, focusing on open textbooks. The method of the intervention was student and teacher surveys, both pre- and post-pandemic. The pre-pandemic surveys were sent out in April 2020 and had 79 student respondents and 82 teacher respondents. The post-pandemic surveys were sent out in June 2022 and had 83 student respondents and 76 teacher respondents.

  The aggregated results show that there were no significant differences in the use of OER and open textbooks due to the pandemic both for students and teachers. The current use of OER and open textbooks was limited and the primary motivations for using OER and open textbooks were economy, social justice, and adaptability with varying priorities among students and teachers. Additionally, OER and open textbooks are currently used marginally at University West but there is interest to increase the use of OER and student co-creation due to the three primary motivators. These preliminary results provide valuable insights regarding the key factors for increasing the use of OER and open textbooks in higher education to help achieve the UNESCO OER 2020 goals and the United Nations Agenda 2030 SDG goals, especially SDG 4 Quality Education.

 • 308.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Bernhard, Iréne
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Lundh Snis, Ulrika
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Olsson, Anna Karin
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Torsein, Ellinor
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Att utveckla Lysekils centrum tillsammans: utmaningar och möjligheter2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie designades och analyserades av Högskolan Väst 2016-2017. Undersökningen kompletterar den besökar- och boendestudie som Högskolan Väst tidigare genomförde inom projektet i Lysekil under sensommaren 2016 (se Högskolan Väst Rapport 2 Urban Platsinnovation Besökar- och boendestudie i Lysekil sensommaren 2017). Denna studie genomfördes under tiden 26 maj - 11 augusti 2017 med 363 svarande respondenter, varav 165 var besökare och 198 permanent boende i Lysekil. Syftet med studien var att öka kunskapen om både besökares och boendes uppfattningar om Lysekil. Högskolan Väst har även genomfört en intervjustudie med centrumaktörer i Lysekil under 2017 (se Högskolan Väst Rapport 4 Urban Platsinnovation Att utveckla Lysekils centrum tillsammans - utmaningar och möjligheter). Studierna1 avser även att bidra gränsöverskridande inspiration samt vara ett underlag för planering och utveckling av kommande centrumutvecklande aktiviteter såväl inom som utanför projektets regi.Undersökningen visar att besökare framför allt kommer till Lysekil för att koppla av och är nöjda med sitt besök i Lysekil samt med service och utbud, stadsmiljö och faciliteter. En stor majoritet av besökarna har besökt Lysekil innan och anger att de kommer att besöka Lysekil igen. Av de besökare är det 88% som sannolikt kommer rekommendera andra ett besök i Lysekil. Ungefär hälften av besökarna bor mer än 10 mil från Lysekil.De permanent boende i Lysekil är också nöjda med utbudet av restauranger, kvalitén på både maten och servicen. De boende var också nöjda med servicen i butikerna men ställde sig neutrala till utbudet av butiker. Det största missnöjet bland de permanent boende i Lysekil finns kring parkeringssituationen.Studien är i stort samstämmig med den besökar- och boendeundersökning som genomfördes 2016.Ett stort antal förbättringsförslag ges av respondenterna och finns redovisade i rapporten. Dessa förslag är allt från konkreta till visionära.Det är vår rekommendation att denna rapport ihop med rapporten från undersökningen 2016 (se Högskolan Västs Rapport 2) delges och diskuteras med de aktörer och nätverk som finns i Lysekil i arbetet i att ta fram nya centrumutvecklande aktiviteter.

 • 309.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Bernhard, Iréne
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Lundh Snis, Ulrika
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Olsson, Anna Karin
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Torsein, Ellinor
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Besökar- och boendestudie i Lysekil sommaren 20172018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie designades och analyserades av Högskolan Väst 2016-2017. Undersökningen kompletterar den besökar- och boendestudie som Högskolan Väst tidigare genomförde inom projektet i Lysekil under sensommaren 2016 (se Högskolan Väst Rapport 2 Urban Platsinnovation Besökar- och boendestudie i Lysekil sensommaren 2017). Denna studie genomfördes under tiden 26 maj - 11 augusti 2017 med 363 svarande respondenter, varav 165 var besökare och 198 permanent boende i Lysekil. Syftet med studien var att öka kunskapen om både besökares och boendes uppfattningar om Lysekil. Högskolan Väst har även genomfört en intervjustudie med centrumaktörer i Lysekil under 2017 (se Högskolan Väst Rapport 4 Urban Platsinnovation Att utveckla Lysekils centrum tillsammans - utmaningar och möjligheter). Studierna1 avser även att bidra gränsöverskridande inspiration samt vara ett underlag för planering och utveckling av kommande centrumutvecklande aktiviteter såväl inom som utanför projektets regi. Undersökningen visar att besökare framför allt kommer till Lysekil för att koppla av och är nöjda med sitt besök i Lysekil samt med service och utbud, stadsmiljö och faciliteter. En stor majoritet av besökarna har besökt Lysekil innan och anger att de kommer att besöka Lysekil igen. Av de besökare är det 88% som sannolikt kommer rekommendera andra ett besök i Lysekil. Ungefär hälften av besökarna bor mer än 10 mil från Lysekil. De permanent boende i Lysekil är också nöjda med utbudet av restauranger, kvalitén på både maten och servicen. De boende var också nöjda med servicen i butikerna men ställde sig neutrala till utbudet av butiker. Det största missnöjet bland de permanent boende i Lysekil finns kring parkeringssituationen. Studien är i stort samstämmig med den besökar- och boendeundersökning som genomfördes 2016. Ett stort antal förbättringsförslag ges av respondenterna och finns redovisade i rapporten. Dessa förslag är allt från konkreta till visionära. Det är vår rekommendation att denna rapport ihop med rapporten från undersökningen 2016 (se Högskolan Västs Rapport 2) delges och diskuteras med de aktörer och nätverk som finns i Lysekil i arbetet i att ta fram nya centrumutvecklande aktiviteter

 • 310.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Bernhard, Iréne
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Lundh Snis, Ulrika
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Olsson, Anna Karin
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Torsein, Ellinor
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Lessons Learned From A Cross-Sector Development Project: An Integrative Research Approach2018In: INTED 2018: Proceedings / [ed] L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, 2018, p. 3914-3922Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper draws on the experiences of work-integrated learning from a Swedish-Norwegian cross-sector research project where actors from university, industry, government and volunteer sector collaborate on city center development. The empirical setting of the present study consists of six smaller cities in rural municipalities with limited resources and experiences of collaboration with higher education institutions. The following research question is addressed: How can research and development projects serve as a vehicle for facilitating mutual knowledge exchange between academia and society in cross-sector and rural collaboration contexts? The aim is hence to suggest a tentative collaboration model that identify and integrate knowledge flows between actors involved in cross-sector collaborations in such setting. To gain deep insights in the complex dynamics of project collaboration we applied a mixed methods approach including surveys, structured, in-depth qualitative interviews, observations, workshops and student projects. The data collection was performed during 2016-2017. Findings indicate that trust, continuity, and relationship building are the basis vital for successful creation, development and maintenance of knowledge flows. Furthermore, there is a need to develop an integrative tool box with different methodological tools, work practices and strategies to plan, perform, compile to leverage the knowledge flows and coproduce sustainable results. Our tentative model aims to illustrate conceptualize lessons learned on work-integrated learning and collaboration with academia. We discuss how the model may support co-creative and mutual results over time. 

 • 311.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Bernhard, Iréne
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Lundh Snis, Ulrika
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Olsson, Anna Karin
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Torsein, Ellinor
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  von Friedrichs, Yvonne
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Besökar- och boendestudie i Lysekil sensommaren 20162016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En studie av besökare och boende i Lysekil genomfördes med 279 svarande respondenter under tiden 26 juli - 14 september 2016. Syftet med studien var att öka kunskapen om både boendes och besökandes uppfattningar om Lysekil.Studien syftar även till att ge ett bidrag till ett större underlag för och gränsöverskridande inspiration till planering och utveckling av kommande centrumutvecklande aktiviteter såväl inom som utanför projektets regi.151 besökande och 128 permanent boende besvarade undersökningen.Undersökningen visar att de besökande framför allt kommer till Lysekil för att koppla av och är nöjda med sitt besök i Lysekil samt med service och utbud, stadsmiljö och faciliteter. En stor majoritet av besökarna har besökt Lysekil innan och anger att man kommer att besöka Lysekil igen. Av de besökande är det 97% som sannolikt kommer rekommendera andra ett besök i Lysekil. Ungefär hälften av de besökande bor mer än 10 mil från Lysekil.Bland de permanent boende i Lysekil är man också nöjd med utbudet av restauranger, kvalitén på restaurangmaten samt service på restaurang och i butik. Man är också nöjd med stadsmiljön, skyltning/vägvisning, hur lätt det är att ta sig till Lysekil, faciliteter och kvalitén på boende. En majoritet av de tillfrågade är missnöjda med parkeringssituationen i Lysekil. Utbudet av butiker och uteliv har mer utspridda svar.Samtliga respondenter fick tillfälle att ge förslag på vad som kan förbättras i Lysekils centrum. Av 279 respondenter gav 123 besökande och 114 boende i Lysekil förbättringsförslag. Förslagen, som är både konkreta och visionära, rör huvudsakligen följande sju teman; Trivsel och intryck av stadsmiljön, Infrastruktur, parkering mm, Husbilsparkering/ställplatser, Information och Skyltning, Aktiviteter/evenemang, Utbud och Övrigt.Vår rekommendation är att, de nätverk och aktörer som är anslutna till projektet i Lysekil, tar del av och diskuterar studiens resultat inför framtida centrumutvecklande aktiviteter. Vi rekommenderar även att man åtgärdar de förbättringsförslag som går att genomföra på kort sikt och redan nu diskuterar de mer långsiktiga och eventuellt resurstunga förbättringsförslag.

 • 312.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Bernhard, Iréne
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Lundh Snis, Ulrika
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Olsson, Anna Karin
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Torsein, Ellinor
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  von Friedrichs, Yvonne
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  En gränsöverskridande workshop om: Hvordan kan vi bruke undersøkelser til å skape et bedre sentrum?2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En gränsöverskridande workshop om Hvordan kan vi bruke undersøkelser til å skape et bedre sentrum? genomfördes den 27 oktober 2016 i Fredrikstad under stormöte 2 i projektet Urban Platsinnovation. Syftet med workshopen var att näringsidkare och kommuner i Sverige och Norge ska knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Under workshopen diskuterade de 62 deltagarna undersökningar som beslutsunderlag samt deltagande och samverkan för utveckling av centrum. I anslutning till workshopen redogjordes för tre i projektet genomförda studier. Workshopens genomförande och dokumentation syftar till att ge ett underlag och gränsöverskridande inspiration till planering och utveckling av kommande centrumutvecklande aktiviteter såväl inom som utanför projektets regi.Workshopsdeltagarna får idag information om kunder, besökare och medborgare genom olika spridda kanaler; via kartläggningar, handelsutredningar, nationella näringslivstudier, egna undersökningar via sociala medier, webbstatistik, kommunens kundtjänst, medborgarkontor, medborgardialoger (brukermedvirkning), samtal och personlig kontakt, sociala möten och nätverk, cafédialoger/dialog med organisationer, företag och föreningar, mässor och genom nyheter i dagstidning (avis). Samtliga deltagare menar att studier av det slag som presenterades vid workshopen är mycket viktiga. Presenterade studier är intressanta då de visar på fakta och statistik – vilket inte alltid stämmer med vad man tror eller hört. Faktaunderlag är viktigt för att kunna arbeta framåt. Kritisk och djupare analys, koordinering, samordning och bättre kommunikation kring studier och resultat behövs. Deltagarna framhåller vikten av att dels ha tillgång till ett kvantitativt datamaterial i form av besöksdata som kan kopplas till annan data såsom omsättning, dels till ett kvalitativt material som fokuserar på vem besökaren är, orsaker till besök samt vilka önskemål besökare men även boende har.Det råder en stark vilja till samverkan mellan de olika aktörerna för centrumutvecklingen. I vissa fall och i vissa kommuner fungerar samverkan riktigt bra mellan framför allt kommun och butiksägare. Dock inses vikten av en bredare representativitet i grupperingar för centrumutvecklingen. Nya aktörer välkomnas samt tydliga strategier och roller. Viljan att engagera sig och delta finns, och många ser möjligheten att genom detta projekt få till en hel del bra grundarbete. Bra exempel ges på kanaler och plattformar för informationsspridning och kommunikation och deltagarna ser gärna en fortsatt utveckling av dessa för samverkan och koordinering av olika aktiviteter.

 • 313.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Bernhard, Iréne
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Lundh Snis, Ulrika
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Olsson, Anna Karin
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Torsein, Ellinor
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  von Friedrichs, Yvonne
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Samverkan och utveckling i Gamlebyen2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Högskolan Västs Rapport 3 - Samverkan och utveckling i Gamlebyen består av en studie av Gamlebyen Fredrikstads kommune, Norge. Denna studie baseras på 18 djupintervjuer med 21 aktörer i och kring Gamlebyen, Fredrikstads kommune, som genomfördes perioden november 2016 - februari 2017 samt en webb-enkät med 22 elever (blivande hantverkare) vid Plus-skolen i Gamlebyen i mars 2017. Syfte med studien var att fånga aktörernas uppfattning om Gamlebyens attraktivitet, vision, nuläge och utmaningar i samverkan. Syftet var även att ge förslag för samarbete och styrning som potential för framtida näringsutveckling och engagemang. Vidare syftar studien långsiktigt till ge ett underlag och gränsöverskridande inspiration för planering och utveckling av kommande centrumutvecklande aktiviteter såväl inom som utanför projektets regi.Studien visar på den mångfald av aktörer som verkar i Gamlebyen och den brist på samarbete och kommunikation som denna mångfald ger upphov till. Området saknar en gemensam vision om Gamlebyen skall utvecklas och bevaras. Sammantaget gör detta att Gamlebyen hämmas i sin utveckling och inte får den attraktionskraft som området har potential för. Många aktörer känner att kommunens satsningar på andra områden i Fredrikstad har haft ett negativt inflytande på området.För att Gamlebyen skall kunna nå sin potential behövs en samordnande roll av typen centrumutvecklare som koordinerar dels internt i Gamlebyen men även verkar in mot kommun och centrum för ökad samordning. En gemensam intern kommunikationsplattform för aktörerna i Gamlebyen är av stor vikt för att öka kommunikationen i området och samordna aktuell och korrekt information.

 • 314.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Gråsjö, Urban
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Different Measures of Economic Growth Lead to Different Conclusions?2011In: Uddevalla Symposium 2010. Innovation and Multidimensional Entrepreneurship - Economic, Social and Academic Aspects : Revised papers, Trollhättan: University West , 2011, p. 57-70Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  When regional growth studies are conducted, a common measure of economic growth is the wage sum. One reason for this may be the limited access to GDP (Gross Domestic Product) data on regional level. However, in Sweden there exists GDP data on municipal level, which enables studies where the effects of using GDP data or wage data can be compared. The aim of the present study is to investigate the difference the use of the measures GMP (Gross Municipal Product) and the sum of wages has on growth models. Since the two measures are similar but not identical the choice of measure of growth can influence the conclusions of an investigation. This might lead to contradictory results on for instance how knowledge activities influence economic growth. Therefore an empirical investigation on Swedish data is conducted in order test whether or not the use of GMP and wage sum respectively in a regional economic growth model give rise to different results. GMP and wage sum data on municipality level are used to calculate two output measures; percentage change and percentage change per employee in two different time periods. Local, intra-regional and inter-regional accessibility to R&D are the main explanatory variables used in the model. The results indicate that the models using any version of change in wage sum as dependent variable has more statistically significant parameters than the corresponding model using change in GMP.

 • 315.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Gråsjö, Urban
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Do different measures of economic growth lead to different conclusions?2012In: Entrepreneurship, social capital and governance: Directions for the sustainable development and competitiveness of regions / [ed] Charlie Karlsson, Börje Johansson, Roger R Stough, Edward Elgar Publishing, 2012, p. 263-280Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Growth and regional growth are regularly concepts of current interest. Studies of regional growth have been conducted by numerous scholars but the way that the growth concept is defined and the way it is measured varies a great deal. Lack of proper regional data may be a reason why this discrepancy occurs. Economic growth is closely related to the industrial structure, health, and demography and income distribution of the economy. The measure used for national economic growth is the change in gross domestic product (GDP). GDP measures the value added of all goods and services produced in the economy. The production of goods and services generates primary incomes for households; another method of measuring GDP is therefore to add up all incomes. One part of this income consists of the sum of all wages paid to households. Hence wage sum data are sometimes used as an alternative measure of economic growth. There are different ways to use GDP and wage sum data to measure economic growth at the regional level. In Sweden, the gross regional product (GRP) change is used by Statistics Sweden and Swedish Agency for Economic and Regional Growth. The Swedish Agency for Growth Policy Analysis (Growth Analysis) on the other hand uses changes in labor productivity as a measure of economic growth in regions. Growth analysis then uses wage sum per employee or wage sum per capita as an estimator of labor productivity.

 • 316.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Gråsjö, Urban
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Employment and economic activity in different Swedish border regions2018In: Globalization, International Spillovers and Sectoral Changes: Implications for Regions and Industries / [ed] Charlie Karlsson, Andreas P. Cornett and Tina Wallin, Edward Elgar Publishing, 2018, p. 265-290Chapter in book (Other academic)
 • 317.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Gråsjö, Urban
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Employment and Economic Activity in Different Swedish Border Regions2015In: Uddevalla Symposium 2015. Regional Development in an International Context. Regional, National, Cross Border and International Factors for Growth and Development: Revised papers presented at the 18th Uddevalla Symposium, 11-13 June, Sönderborg, Denmark / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2015, p. 45-57Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigate how the effect of cross border activities between Sweden and its three Nordic neighbours influence the Swedish local economies along the border using municipal data from 2009. Two measures for the local economies are examined, economic activity (measured by gross pay per inhabitant) and employment rates. The Swedish border regions where divided into four regions: The Swedish border to Finland, The Swedish border to the part of Norway not included in the Oslo labour market, The Swedish border to the Oslo labour market, and the Swedish-Danish border region. The regression models show how the the regions compare to the Swedish average when controlled for market structure and accessibility to population. For Sweden's border regions to Denmark and the Oslo labour market there are significant improvements in both economic activity and employment rates when the border activity is included. The improvement is highest for the Oslo border regions. For the Swedish border to Finland and to the part of Norway not included inte the Olso labour market the border activity has no significant influence on either economic activity or employment rates.

 • 318.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Gråsjö, Urban
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Indicators of Economic Development: An Exploratory Study Using Swedish Municipal Data Contrasting Economic Development and Growth2016In: Uddevalla Symposium 2016: Geography, Open Innovation,Diversity and Entrepreneurship. Revised papers presented at the 19th Uddevalla Symposium, 30 June- 2 July, 2016, London, UK / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2016, p. 111-123Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores different definitions of Economic Development and possible measures for Economic Development and how they relate to measures commonly used for studying Economic Growth. The data is from 2013 and 2014 and are found in official Swedish data repositories and include variables such as gross pay per inhabitant, citizen satisfaction with the municipal, Gini-coefficient for Swedish municipals. Our main conclusions are that indicators for Economic Growth and Economic Development in some cases move in opposite directions and hence that driving growth might diminish parts of the development.

 • 319.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Gråsjö, Urban
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Indicators of economic development: an exploratory study using Swedish municipal data contrasting economic development and growth2018In: Geography, Open Innovation and Entrepreneurship: New Horizons in Regional Science series / [ed] Gråsjö, U., Karlsson, C. och Bernhard, I., Edward Elgar Publishing, 2018, p. 359-376Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter explores possible measures of economic development and how they relate to measures commonly used for studying economic growth. Since potential factors for measuring economic development typically differ greatly over large geographical areas, we will study the indicators on a municipality level to avoid large geographical units of analysis. The data is from 2013 and 2014 and is found in official Swedish data repositories, and include variables such as gross pay per employee, citizen satisfaction with the municipality and Gini-coefficient for Swedish municipals. The results indicate that trying to find one overall measure for economic development is not feasible. Our main conclusions are that indicators for economic growth and economic development in some cases move in opposite directions. There is a need for more direct and harmonized, national and international data to further drive the research in the field of economic development.

 • 320.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Gråsjö, Urban
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Productivity and Cross border Accessibility to Human Capital: A Study Comparing Norwegian and Swedish Border Regions2014In: Uddevalla Symposium 2014. Geography of Growth. The Frequency, Nature and Consequences of Entrepreneurship and Innovation in Regions of Varying Density: Revised papers presented at the 17th Uddevalla Symposium 12-14 June, 2014, Uddevalla, Sweden / [ed] Irene Bernhard, Trollhättan: University West , 2014, p. 69-84Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  While border regions are peripheral areas on a national scale, they gain a more central position in the actual border region, due to their location at the interface of domestic and foreign markets. It is a specific location advantage for firms located in border regions that they are close to foreign labour markets making it easier to employ workers from abroad. An increased labour mobility results in a pooling of workers from both sides of the border. With few border impediments, the labour markets located on the two sides of the border might melt into a common labour market, allowing a more efficient allocation of labour. The aim of this study is to examine to what extent economic productivity (gross pay) in the border regions between Sweden and Norway is affected by accessibility to highly educated labour. The southern border between Norway and Sweden is interesting to study since, on the Norwegian side of the border, the local labor market region Sør-Østfold is a neighboring region to the Oslo region, while on the Swedish side of the border, the regions are more considered to be rural areas. As main result we show that the parts of productivity generated by the cross-border workforce is shown to be driven by the accessibility of cross-border human capital both for municipals with an influx of foreign workforce and for the municipals with an outflow of workforce to a foreign country.

 • 321.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Gråsjö, Urban
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Productivity and cross-border accessibility to human capital: A study comparing Norwegian and Swedish border regions2017In: Geographies of Growth: Innovations, Networks and Collaborations / [ed] Edited by Charlie Karlsson, Martin Andersson and Lina Bjerke, Edward Elgar Publishing Ltd. , 2017, p. 48-69Chapter in book (Other academic)
 • 322.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Gråsjö, Urban
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Tentative Indices for Regional Economic Development: An Exploratory Study Using Swedish Municipal Data2018In: Uddevalla Symposium 2018: Diversity, Innovation, Entrepreneurship – Regional, Urban, National and International Perspectives: Revised papers presented at the 21st Uddevalla Symposium, 14–16 June, 2018, Luleå, Sweden / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West West , 2018, p. 47-57Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Using variable selections methods this paper examines variables potentially suitable as indicators for different dimensions of economic development. Since potential factors for measuring economic development typically will differ greatly over large geographical areas the study use indicators on municipality level to avoid large geographical units of analysis. The analysis is performed on Swedish municipality data from 2015. An extensive search yielded a number of prospects indicators to use even though the official data gathered in Sweden are not particularly suitable for investigating the softer dimensions of economic development. The results of the study suggest that the indicators of economic development can be categorized into five dimensions/indices that represent "Quality of Living", "Economic Capacity", "Wealth and Stability", "Growing Worries" and "GMP per inhabitant" in the municipality

 • 323.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Gråsjö, Urban
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Tentative indices for regional economic development: an exploratory study using Swedish municipal data2020In: Diversity, innovation and clusters: spatial perspectives / [ed] Iréne Bernhard, Urban Gråsjö and Charlie Karlsson, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020, p. 44-56Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Using variable selections methods this chapter examines variables potentially suitable as indicators for different dimensions of economic development. Since potential factors for measuring economic development typically will differ greatly over large geographical areas, the study uses indicators on municipality level to avoid large geographical units of analysis. The analysis is performed on Swedish municipality data from 2015. An extensive search yielded a number of prospective indicators to use even though the official data gathered in Sweden are not particularly suitable for investigating the softer dimensions of economic development. The results of the study suggest that the indicators of economic development can be categorized into five dimensions/indices that represent: "Quality of Living", "Economic Capacity", "Wealth and Stability", "Growing Worries" and "Gross Municipal Product per inhabitant" in the municipality.

 • 324.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Law, Politics and Economics. University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Gråsjö, Urban
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Law, Politics and Economics. University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  University Colleges Effect on Municipal Growth in Swedish Middle-sized Municipalities2008In: Uddevalla Symposium 2008: Spatial Dispersed Production and Network Governance: Revised papers presented at the 11th Uddevalla Symposium, 15-17 May, 2008, Kyoto, Japan / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2008, p. 85-98Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The main purpose in this paper is to study to what extent accessibility to R&D is an important factor of explaining municipal economic growth. Of special interests is the question whether, the effect of company (private) R&D efforts on economic growth differ if a university college is present in the municipality or not. Therefore the empirical analysis is conducted on a reduced dataset (92 out of 290 municipalities), containing only middle-sized municipalities without traditional ´old´ universities. The idea of the selection process was to find two sets of comparable municipalities with one containing municipalities with university colleges and one with municipalities without university colleges. In the empirical analysis a knowledge production function is estimated with the difference in Gross Municipal Product, GMP, between 1993 and 2001 as the output. In order to account for the importance of proximity, the explanatory variables are expressed as accessibilities to university and company R&D. The total accessibility is then decomposed into local, intra-regional and inter-regional accessibility to R&D. The main results show that local and intra-regional accessibility to company R&D has positive effects on economic growth. On the other hand, local accessibility to university R&D is of no importance, while there are influential effects of intra-regional university R&D. Moreover, the presence of university college R&D activities decreases the importance of the local accessibilitiy to company R&D or put it differently, local accessibility to company R&D is more important in municipalitites without university college activities.

 • 325.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Torsein, Ellinor
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Identifying Summer Season Segments on the Swedish West Coast: the Case of Lysekil2018In: Uddevalla Symposium 2018: Diversity, Innovation, Entrepreneurship – Regional, Urban, National and International Perspectives: Revised papers presented at the 21st Uddevalla Symposium, 14–16 June, 2018, Luleå, Sweden / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2018, p. 59-73Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aims to identify tourist segments present during the summer season in a northern European seaside resort setting. Demographic changes on a global scale bring with them dramatic changes in tourist demand and behavior. This poses new challenges for places that have a history of being attractive summer tourist destinations, challenges that can only be dealt with by informed actors. The small coastal town of Lysekil was chosen as the case of study since it has a history as a traditional northern European seaside resort, experiencing problems with adjusting to changing tourist demand and behavior. In addition, it is geographically separated from other similar towns which facilitates data collection. Data was collected during the summer season, from May to September, with a structured survey. The results identify five segments, what characterize them and when they are present.

 • 326.
  Arvemo, Tobias
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Torsein, Ellinor
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Late Season Tourists on the Swedish West Coast2017In: Uddevalla Symposium 2017: Innovation, Entrepreneurship and Industrial Dynamics in Internationalized Regional Economies: Revised papers first presented at the 20th Uddevalla Symposium 15-17 June, 2017, Trollhättan, Sweden / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2017, p. 77-90Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the development of city centers and tourist destinations it is, as for any development of attractive offers, imperative to be informed about who the customer is and what s/he needs, wants and desires. For tourist destinations, various customer types can be identified, each with different purposes, needs and wishes.Some types may be present around the year, whereas others may show up during specific points in time. The aim of this report is to identify who the late season visitor is and what s/he actually does when visiting the small town of Lysekil on the Swedish West coast. On the basis of a sample of 155 tourists, participating instructured interviews performed in the in the late part of the summer season, including the months of August and September, it can be concluded that the only clearly identifiable segment during this period consist of couples over 50 who spend their vacation in their motor homes, visiting different locations for a couple of day seach, and mainly spending their time and money shopping and dining at restaurants.

 • 327.
  Arvidson, Katarina
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Johansson, Linn
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  What causes household debt to increase in Sweden?: a quantitative study of factors influencing indebtedness of Swedish households2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The level of indebtedness of Swedish households seems to be an upwards going spiral which has no end to it. Warnings are frequently announced from governmental institutions as other sources and the risk households undertake can cause damage not only to the individual household but to the whole economy. If housing prices begin to decrease during a recession, i.e. a housing bubble would start to deflate, it could take a long time for the economy to stabilize. The growing household debt ratio might provide even more fuel to the potential fire. What this thesis is aiming to do is to give better understanding of how Swedish households' indebtedness is composed, or more precisely what might cause it to increase in the way it does. Especially factors beside the disposable income is in focus since the debt to income ratio has risen substantially over the past few decades. An empirical, quantitative analysis is carried out using an OLS multiple regression model and an Error Correction model. Economic theory and insights from previous studies are used as a justification to the variables in the model. The analysis points at development of new properties, increasing housing prices, inflation and rising consumption as being possible explanatory factors in the estimated model. The time series analysis is made using quarterly data with observations of the years 1996 – 2015.

 • 328.
  Arvidsson, Anna
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Kooperativt företagande och hållbar utveckling: En studie om gemensamma drivkrafter bakom kooperation och hållbarhet2015Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag är hållbar utveckling ett ämne som diskuteras på flera plan i samhället och det finns en tendens att företag vill betona sin hållbara inriktning. Detta arbete handlar kooperativa företag och hur de värderingar som kooperativ arbetar med påverkar hållbar utveckling. Kooperation och företag med sociala mål möter problem som är kopplat till valet av associationsform och detta får konsekvenser som påverkar möjligheter till finansiering och trovärdighet. Genom intervjuer med personer som antingen driver ekonomiska föreningar eller arbetar med kooperation presenterar detta arbete gemensamma drivkrafter hos kooperation och hållbar utveckling. Vilka drivkrafter som ligger till grund för valet att starta ett kooperativt företag och vilka värderingar som hållbarhetsbegreppet för med sig visar sig vara liknande på flera punkter. Vidare visar arbetet att forskningen kring dessa ämnen kan upplevas begränsade och att synen på hållbarhetsbegreppet inom forskningen är mer inriktat mot miljöaspekten än som ett helhetsbegrepp.

 • 329.
  Arvidsson, Anna
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Johansson, Matilda
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  En studie om ledare och medarbetares upplevelser av organisationsförändring2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To implement an organizational change can be overwhelming for those individuals who work in the organization. Evaluation of results or the process of change rarely occurs and one reason may be lack of resources in the organization or that it´s not a priority. When an organization sees the result they usually compare it to the goals underlying the change, if the result reach the goals it is sees as "successful" if not, the result is "unsuccessful". This study aims to examine how the results are experienced by employees and management who have undergone a change and how they relate it to the goals. The caseorganization has completed a move to new temporary premises while the reconstruction will be completed. We have chosen to study a department within the organization, they have two levels, employee- and management. The study has a qualitative approach where the collection of data is made of semi-structured interviews with twelve respondents, ten employees and two from management. These have been interpreted and presented based on two themes throughout the entire study, communication, and personal experiences.

  There are several elements in the changeprocess that can contribute to employee acceptance. Employees can more easily accept change if they receive information early in the process which gives time to adapt (Shin et al, 2015). Individuals within an organization need to be seen and to be involved in order to be able to feel satisfied with the change (Liljengren et al, 2003). The result of the interviews showed that respondents don´t have the same experience of the result and that everyone did not describe the same goal with the change. All received the same information about the move, some feel that they have been involved and feel satisfied, others feel that they haven´t been involved, which contributed to the discontent of the change. The conclusion of this study is that participation in the process gives a positive experience of the result and a higher acceptance if less satisfying working condition occurs. This study has shown that there are differences between employees and managements experience of organizational change and one way to find these differences is to routinely evaluate the results.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 330.
  Arvidsson, Daniel
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT.
  Lämmel, Markus
  University West, School of Business, Economics and IT.
  Designprinciper utvecklade för lyckad anpassning av ERP-system: En Action Design Research studie med fokus på ärendehantering och tidsplanering2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study examined which central design principles in case management and time planning can be applied in the development of a customized ERP system (Enterprise Resource Planning system) within SMEs (Small and Medium-sized Enterprises). Customization of ERP systems within SMEs is a complex field with many complications which makes it a problem class. Two SMEs experiencing problems with case management and planning were involved in the study and were used as a basis for developing a custom ERP system. Several wicked problems were identified based on the problem areas that the companies experienced. The study was conducted through an ADR (Action Design Research) approach with qualitative collected data over a nine-week period, where five iterations of development and evaluation were performed with a time span of one week each. The study resulted in a custom ERP system that includes case management and time planning with a good system-to-work fit within the companies. Six design principles were developed during the ADR work and established when the system was fully functional and approved by the involved companies. The design principles answered the identified wicked problems and can be used by others when adapting ERP systems within SMEs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 331.
  Arvidsson, Jesper
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Näsmark, Sofia
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Digitalt ledarskap för att främja medarbetarnas hälsa vid distansarbete: en studie utifrån två offentliga organisationer2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to explore how managers have acted in their digital leadership to promote the health of their employees during teleworking, and how managers experience health during teleworking from an employee perspective. The questions we intended to answer was: Based on managers managing their staff digitally at a distance, how have they acted and what challenges and opportunities do they experience when it comes to maintaining employee health? From an employee perspective, what challenges and opportunities do managers experience that exist regarding employees' health during teleworking? The theory we used consisted of three themes that crystallized after a literature review which were: balance between work and leisure time, sense of belonging and motivation. The study applied a qualitative method where data were collected through eight semi-structured interviews with managers from two different public organizations. When it comes to work-life balance, the results show that most employees have experience more flexibility in their daily life, but that the boundaries of what is working time and not have begun to blur. The manager has an important role in his or her leadership to clarify the framework within which the work is to be carried out in order for the employees to have a healthy balance between working hours and leisure time. What is perceived as the greatest challenge is the sense of belonging and being able to bridge the social encounter with digitized solutions. In order for no employee to become socially isolated in the telework, it is important that the managers have close individual social contacts with each employee. Regarding motivation, the managers have experienced that this is highly individual where some employees get high motivation based on the distance work, while others lose their motivation. Here, digital continuous feedback and reconnection can be a measure for managers to motivate their employees. Our results show that digital teleworking leads to new demands on managers' leadership. We argue, based on our study, that in cases where the manager succeeds with his leadership, there are great opportunities for employees and their health. The study we have done contributes to an increased understanding of how managers experience digital leadership and the promotion of health in teleworking for their employees. The study also contributes with empirical examples where managers highlight challenges and opportunities they experienced. Proposals for further research in the area are proposed to make a more comprehensive study with more variables to see if it is possible to find out more general connections between the parameters. 

 • 332.
  Arvidsson, Louise
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Kutavicius, Ignas
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Vänta! Vart tog alla idioter vägen?!: En kvantitativ studie av beteendemönster för politiskt åsiktsutbyte hos Facebook-, Twitter- och Reddit-användare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social media has become a big part of how we communicate with each other. It has also become a virtual meeting point to discuss politics. But is the communication model used by some of the most popular social media platforms, such as Facebook, Twitter and Reddit adapted well enough for political discussions to take place in a democratic way? Eli Pariser (2011) argues that personalization algorithms lock us in a filter bubble, while other studies also have found that users actively block out information that is not in line with their own political opinion themselves, resulting in selective exposure (Garrett, 2009). In this study we use a survey research to get insight about Facebook, Twitter and Reddit users behavioral and interaction habits with political content and how it affects political content visibility on their own feeds. The results have shown that majority of our respondents often share and in other ways interact with political content that primarily is in line with their own opinion, but show interest in discussing politics even with those they disagree with. Our research participants have also expressed a desire for a more balanced spectrum of political opinions in their feeds as well as discussions. They have also pointed out that there is a need for improvements in moderation of political discussions so they do not turn into smear and hate speech.

 • 333.
  Arvidsson, Mikaela
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Wilenius, Frida
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Värdet av investering i kompetensutveckling: En fallstudie på GKN Aerospace Sweden AB, en högteknologisk tillverkningsindustri2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The staff is the company’s most important asset is a common expression and compe-tence is considered today as a condition for good results and success (Björklund & Holmqvist, 1999; Johansson & Johrén, 2011). It can though be difficult to concretize increased knowledge in education, which requires a discussion of how the business and employees are affected. Few organizations today have structured systems to track and discover the value and the positive impact that an investment in competence development may entail (Chong et al., 2000). GKN Aerospace Sweden AB is actively working with a training tool for competence development called the "Training Days". The purpose of these training days is that with the help of internal trainers educate the staff to raise skills and to encourage the exchange of knowledge. The purpose of this study is to develop a proposed calculation model for investment in competence development and to study the effects that these internal training days provide, both from an individual perspective and an organizational perspective. The study consists of a qualitative and interpretive appro-ach, in which methods of data collection consists of informants interviews and a survey. The idea of the "Training Days" and internal trainers aims that everyone can share their knowledge, because there is a lot of expertise within the organization. The concept means that employees train other employees, resulting that the company pass on knowledge of key employees to other employees. The results and the conclusions from the study showed that knowledge and information from the "Training Days" was valuable and contributed to improve the participants’ work and led mainly to more general knowledge but also more in-depth knowledge. The model applied to the concept is the bottom-line which according to Smith (2004) is a model of evaluation character, supplemented by monetary measures where the focus of the method lies in determining the effects of investments on a participant level. The effects of these educational interventions considered for the employees to be increased efficiency, improved job performance and improved work quality. From an organizational perspective obtains a competitive advantage as employees possess a deep and general knowledge, as well as it presumably have some impact on the company’s financial performance and success

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 334.
  Arvidsson, Mikaela
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Wilenius, Frida
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Svensson, Ann
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  The Value of Investments in Competence Development and Cross-Cultural Knowledge Sharing2015In: Proceedings Cross-Cultural Business Conference 2015, Steyr, Austria / [ed] Margarethe Überwimmer, Teresa Gangl, Martina Gaisch, Robert Füreder, David Humbarger, Friedrich Bauinger, Hannes Hofstadler, Jörg Kraigher-Krainer, Christian Stadlmann, Pavel Štrach, Andreas Zehetner (Eds.), Aachen: Shaker Verlag, 2015, p. 13-27Conference paper (Refereed)
 • 335.
  Arvidsson, Ola
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Karlsson, Frida
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Är Kinas växelkurs rätt prissatt?: Håller Kinas växelkurs enligt PPP mot USA, Storbritannien och Tyskland2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate if the relative Purchasing Power Parity holds for the Chines exchange rate since the reform on their currency in year 1994. Comparisons were made with Chinas three largest trade partners USA, UK and Germany between the years 1994 to 2013. Stationary and cointegration has been controlled on all variables in order to proceed to regression tests for the monthly data. We used data for the countries consumer price index, nominal exchange rate and real exchange-rate. The result of the study showed that the relative Purchasing Power Parity does not hold. We also used diagrams of the real exchange rate for a simplified test. These also showed that neither absolute nor relative Purchasing Power Parity holds.

 • 336.
  Arvidsson, Rebecca
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Gustavsson, Christina
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Från medarbetare till ledare: En mellanchefs förutsättningar2015Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En mellanchef arbetsleder det praktiska arbetet närmast produktionen, och rätt person kan utveckla en verksamhet på ett bra sätt. Många företag i olika branscher väljer internrekrytering av mellanchefer och låter redan kunnig arbetande personal i företaget avancera till arbetsledande positioner. Dessa blir ofta operativa chefer, arbetar närmast de anställda och påverkar produktionsutfallet i högsta grad. Att få en förändrad position inom företaget ger förändrade relationer och arbetsuppgifter. Genom studier av internrekryterade mellanchefer, som tagit klivet från medarbetare till mellanchef, undersöktes upplevelsen av att byta position.

  Syftet med studien var att skapa en ökad förståelse för internrekryterade mellanchefers roll inom företag. Genom att ta del av deras personliga erfarenheter ville vi också få svar på vår forskningsfråga: Hur beskriver mellanchefer övergången från medarbetare till ledare, och hur ser de på sin yrkesroll?Undersökningen har bedrivits utifrån kvalitativa djupintervjuer med sju mellanchefer från olika branscher. Det empiriska materialet har studerats utifrån en analysmodell som belyser mellanchefernas kompetens och förmåga till kommunikation, lojalitet och acceptans, samt även personlighet och förmåga till förståelse. Att fånga berättelser från övre chefer och medarbetare kan i fortsatta studier med fördel kombineras denna forskning.Slutsatsen för vår forskning är att de internt rekryterade mellancheferna är genomgående nöjda med sin roll, och beskriver hur de med åren hittat sätt att hantera svårigheter. Mentorskap, samt utbildning i konflikthantering i tidigt skede skulle gynna förutsättningar för dessa mellanchefers yrkesroll. Detta gynnar produktiviteten och de mänskliga resurserna, samt skapar goda förutsättningar till det kommande ledarskapet.

 • 337.
  Aryal, Sarad
  University West, School of Business, Economics and IT.
  The Impact of a Digital Regime on Academic Knowledge Production: Implications of learning and practicing knowledge production through a digital regime in Work-integrated Political Studies (WIPS) 2019-20212023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This autoethnographic case study explores the experience of the digital regime on learning and knowledge production brought about by merging university study and research practice within a single digital regime in Work Integrated Political Studies (WIPS) during 2019-2021. The study provides a detailed account of the nature of learning and producing knowledge through this common digital regime, and its political implications. To explain the possibility and impacts of the digital regime, the study employed the concept of digital pharmakon by French philosopher Bernard Stiegler. In the analysis, I have operationalized the concept to the empirical materials I generated in the form of autoethnographic notes taken during the internship in the political science unit of University West, Trollhättan. Based on the analysis of these notes, the study postulates three features of the digital regime in learning knowledge production, which is: 1) to supplement human memory without memorization, 2) the provision of tools with various powerful technics, and 3) as a medium for communication and individuation. Additionally, the regime brought forthsome consequences for learning and practice, for instance, the dangers of forgetting, accelerating dependence on the computational memory and process, weakening thinking for oneself, and short-circuiting the process of individuation. The political implications would be eliminating diverse, negentropic, improbable, and incalculable parts of knowledge, so the knowledge left to be produced is based on computational reasoning, universal, data-driven, negotium, entropic nature of knowledge, lacking the local specialties, and subjective experiences

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 338.
  Aryal, Sarad
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Omulo, Jemima Ndege
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Swedish government domestic rhetoric that justifies land investments in Africa: A Case Study2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is conducted as a single case study with a qualitative approach. With the help of Bacchi’s ‘what is the problem represented to be’ (WPR) approach, we conducted qualitative textual analysis on official publications collected from the Swedish government; Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Environment and Swedish International Development Agency (Sida) to understand how land investment in Africa is framed in these publications, specifically, in terms of the environmental, economic and socio-political benefits it provides for the Swedish citizens, host country and the world at large. This study contributes to the knowledge of how policy is justified with respect to different actors by referring to their interests, although such kinds of justification contradict the image potraited by the country. Through publications analyzed, the findings show that a sustainable environment, improvement of gender equality and women’s rights and economic growth are the main justifications for Sweden’s land investment in Africa. The overall conclusion is that more emphasis is put on economic justification in host country interest while on Sweden and Global interest they emphasis more on environmental interests.

 • 339.
  Asal, Mahar
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Jalilvand, Abol
  Loyola University, Chicago.
  Do Size and Value Premia Vary across Industry and during the Bull and Bear Market Conditions?: Evidence from the Euro Area2014In: Proceedings of Eurasia Business Research Conference / [ed] Mr. Md. Mahbubul Hoque Bhuiyan, 2014, Vol. no 319Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The elimination of exchange rate risk and overall integration of the European equity markets have created new opportunities to utilize industry-specific diversification strategies for portfolio and risk management decisions. Using daily return data for five major industries in the Euro area over the period, 2001-2012, our findings show that an industry-specific three-factor Fama and French type model provides a robust explanation of security returns. While, our results further emphasize the widespread influence of the “value” and “size” premiums in the Euro area, we show that the pattern, sign, size, and significance of these factors vary widely across different industries and during the “bull” (2003-2007) and “bear” (2007-2009) market conditions. The size premium predominantly plays a positive, stable and significant role in explaining security returns under different market conditions. On the other hand, the results for the value premium is not convincing. Its estimated coefficients are both positive and significant (30% of all cases), and negative and significant (66% of all cases). Nor does our results provide convincing evidence for the conventional risk-based argument in support of the existence of size and value premiums in the Euro area. Value stocks are generally associated with higher betas than those of growth stocks only during the bear market condition. The betas for small caps are consistently lower than those for the large caps. Finally, the momentum effect does not appear to play a strong rule in explaining security returns in the Euro area.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 340.
  Asal, Maher
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Contemporary Problems in Corporate Governance: Revised Papers presented at the 4th conference on Contemporary Problems in Corporate Governance, 6-8 May, 2015, the Faculty of Management, University of Gdansk, Sopot, Poland.2016Conference proceedings (editor) (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 341.
  Asal, Maher
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Estimating the Cost of Equity Capital of the Banking Sector in the Eurozone2015In: Journal of Applied Finance and Banking, ISSN 1792-6580, E-ISSN 1792-6599, Vol. 5, no 6, p. 69-96Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objectives of this paper are, first, to estimate the long-run cost of equity capital for the banking sector using data from the Eurozone, US, UK, Sweden and Switzerland for the period 1999-2014. Our inference differs from that of previous studies because we employ a dynamic panel GMM model with a fixed effect and a multi-factor asset pricing framework to explain the variation of the cost of equity capital across banks in terms of risk-factors including, bank size, leverage, business cycle and regulations. Second, this model analyzes whether the cost of equity of banks in Eurozone differs from banks’ cost of equity in the U.S. Our findings show that the multi-factor asset pricing framework does provide a robust explanation of the cost of equity for banking sector. Our findings are consistent with those of IIF (2011) in that a higher leverage ratio, an increase in capital requirement and regulation resulting in an increase of the cost of equity in the banking sector. However, the pattern, sign, size, and significance of these factors vary widely between the Eurozone and the US

 • 342.
  Asal, Maher
  University West, School of Business, Economics and IT.
  Has the Euro Boosted Equity Markets in the Euro Area?2012In: Journal of Business Administration Research, ISSN 1927-9515, Vol. 1, no 2, p. 51-70Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper analyses the impact of the Euro on the development of equity markets in the Euro area and compares the results with those of the United States, UK, and Japan. Specifically, using data on 11 EMU countries from 1990-2010, we examine the impact of the Euro on different measures of stock market size, market liquidity, and concentration. It then uses a variety of ARFIMA and GARCH models to test whether the volatility returns have decreased following the introduction of the Euro. We found that the Euro enhances the depth and the liquidity in Euro area equity markets and that concentration and the unconditional volatility of returns have significantly increased in most Euro area equity markets. Furthermore, although our results identify the United States, Italy, Greece, and Euronext as the fastest growing markets on aggregate, it identifies Ireland and Germany as the lowest growing markets when information on market size, liquidity measures, volatility, and concentration measures.

  Download full text (pdf)
  Has the Euro Boosted.pdf
 • 343.
  Asal, Maher
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Is there a bubble in the Swedish housing market?2019In: Journal of European Real Estate Research, ISSN 1753-9269, E-ISSN 1753-9277, Vol. 12, no 1, p. 32-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose This paper aims to investigate the presence of a housing bubble using Swedish data from 1986Q1-2016Q4 by using various methods. Design/methodology/approachFirst, the authors use affordability indicators and asset-pricing approaches, including the price-to-income ratio, price-to-rent ratio and user cost, supplemented by a qualitative discussion of other factors affecting house prices. Second, the authors use cointegration techniques to compute the fundamental (or long-run) price, which is then compared with the actual price to test the degree of Sweden'€™s housing price bubble during the studied period. Third, they apply the univariate right-tailed unit root test procedure to capture bursting bubbles and to date-stamp bubbles. Findings The authors find evidence for rational housing bubbles with explosive behavioral components beginning in 2004. These bubbles do not continuously diverge but instead periodically revert to their fundamental value. However, the deviation is persistent, and without any policy correction, it takes decades for real house prices to return to equilibrium.Originality/value The policy implication is that monetary policy designed to contain mortgage demand and thereby prevent burst episodes in the housing market must address external imbalances, as revealed in real exchange rate undervaluation. It is unlikely that current policies will stop the rise of house prices, as the growth of mortgage credit, improvement in Sweden’s international competitiveness and the path of interest rates are much more important factors.

 • 344.
  Asal, Maher
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Long-run drivers and short-term dynamics of Swedish real house prices2018In: International Journal of Housing Markets and Analysis, ISSN 1753-8270, E-ISSN 1753-8289, Vol. 11, no 1, p. 45-72Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  This paper aims to assess the long-run drivers and short-term dynamics of real house prices in Sweden for 1986Q1 to 2016Q4. More specifically, the author examines the extent to which real house prices are determined by affordability, demographics and asset price factors.

  Design/methodology/approach

  The author conducts a cointegration analysis and applies a vector autoregression model to examine the long- and short-run responsiveness of Swedish real house prices to a number of key categories of fundamental variables.

  Findings

  The empirical results indicate that house prices will increase in the long run by 1.04 per cent in response to a 1 per cent increase in household real disposable income, whereas real after-tax mortgage interest and real effective exchange rates show average long-term effects of approximately – 8 and – 0.7 per cent, respectively. In addition, the results show that the growth of real house prices is affected by growth in mortgage credit, real after-tax mortgage interest rates and disposable incomes in the short run, whereas the real effective exchange rate is the most significant determinant of Swedish real house appreciation.

  Originality/value

  The impact of the two lending restrictions been implemented after the financial crisis – the mortgage cap in October 2010 and the amortization requirement in June 2016 – are ineffective to stabilize the housing market. This suggests that macroprudential measures designed to ease pressure on housing prices and reduce risks to financial stability need to focus on these fundamentals and address the issues of tax deductibility on mortgage rates and the gradual implementation of debt-to-income limits to contain mortgage demand and improve households' resilience to shocks.

 • 345.
  Asal, Maher
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Long-Run Drivers and Short-Term Dynamics of the Swedish Real House Prices2016In: Abstract of Economic, Finance and Management Outlook: 7th International Conference on Economics,Finance and Management Outlooks, 15-16 October, 2016, Hotel Grand Flora Dubai, UAE, 2016, Vol. 7, article id 307/16/7 th ICEFMOConference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper uses cointegration and vector autoregressive (VAR) model to investigate the long-run drivers and short-term dynamics of the real house prices in Sweden forthe period 1986Q to 1995Q4. Specifically, we examine the extent to which real houseprices are determined by affordability, demographic, and asset price factors. The empirical results indicate house prices to increase in the long-run by 0.8% in response to a 1% increase in household's real disposable income, while after tax mortgage interest rate and real effective exchange rate show average long-term effects of approximately - 1% and - 5.3%, respectively. Suggesting that fiscal policy aimed todampen real house appreciation needs to adress the issue of tax deductibility onmortgage rate. In addition, our results indicate that the growth of real house prices is affected by the growth of mortgage credit, after tax mortgage interest rate and disposable income in the short run, and among which the real effective exchange rateis the most significant determinant behind Swedish real house appreciation.

 • 346.
  Asal, Maher
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Law, Politics and Economics.
  Non-linear Growth Impacts of Financial Development in Euro Area2012In: International Journal of Economics and Finance, ISSN 1916-9728, E-ISSN 1916-971X, Vol. 4, no 12, p. 23-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using GMM model and data from 11 Euro Area countries and 5 non-Euro countries over the period 1989 to 2011, we explore the nonlinear effects of financial development on the performance of Euro Area economy that is: its growth, capital accumulation, investment and productivity. Four measures of financial developments are examined, namely, liquidity, size, volatility and bank’s loans to private enterprises. Special consideration is devoted to modeling threshold effects of public debt that has increased substantially in recent years in several Euro countries. We found that the effect of stock market size is always positive whether we consider the level of real per capita income or its growth. However, the effect of banking sector, volatility, liquidity and public debt are generally negative. In addition, we find support for the channels of investment, saving, total factor productivity, and capital intensity. For all the four channels, the results indicate a significant negative link between banking development and volatility of stock returns. The impact of debt on growth seems to be negative with the turning point of public debt likely to be between 45-65%.

  Download full text (pdf)
  Non-linear Growth Impacts.pdf
 • 347.
  Asal, Maher
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Testing for the presence of skill in Swedish mutual fund performance: Evidence from a bootstrap analysis2016In: Journal of Economics and Business, ISSN 0148-6195, E-ISSN 1879-1735, Vol. 88, p. 22-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We use a pooled panel bootstrap procedure and different benchmark models of performance to investigate presence of skill in mutual fund performance across different investment styles based on Swedish data from February 2007 to March 2015. To check robustness, we apply serial correlation, unit root, and variance ratio tests to examine the predictability and market efficiency of gross and net excess returns. The results suggest that Swedish funds underperform their benchmarks, net of costs. In addition, very few managers outperform the market, and too many managers underperform the market due to good and bad skills rather than good or bad luck. © 2016 Elsevier Inc.

 • 348.
  Asal, Maher
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  The Impact of Euro on Sectoral Equity Returns and Portfolio Risk2011In: International Advances in Economic Research, Vol. 17, no 2, p. 119-133Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines the implications of the adoption of the euro and the resulting monetary policy integration for investors in the Euro area in terms of stock market diversification. In particular, we study the difference between investment strategies based on country indices and on sector indices. In addition, we use GARCH-M to model return and volatility for the daily sectoral euro equity indices from 1992 to 2009 to analyze how and to what extent volatility in the sector equity index is driven by shocks occurring in the US, aggregate European equity index, aggregate Euro Zone equity index, and the global equity index. We find strong evidence that diversification over sectors yields more efficient portfolios than diversification over countries and that the volatility spillover of the aggregated Euro zone equity return index on the sectoral equity return index has increased after the launch of the euro. © 2011 International Atlantic Economic Society 

 • 349.
  Asal, Maher
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT.
  Jalilvand, Abolhassan
  Rolseth, Lars
  Do Size and Value Premia Vary Across Industry and Market Conditions?: Evidence from the Euro Area2015In: Journal of Business and Policy Research, ISSN 1449-387X, Vol. 10, no 1, p. 1-1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper investigates whether value and size premia exist in the Euro area’s industry returns and, if so, what factors are driving them. We use a Garch-M (1,1) model on daily return data from the STOXX market indices for five major industries in the euro area. Our findings show that an industry-specific three-factor Fama and French type model does provide a robust explanation of returns over the period, 2001-2012. While, our results further emphasize the widespread influence of the value and size effects in the Euro market, the pattern, sign, size, and significance of these factors vary widely across different industries and market conditions.

 • 350.
  Asal, Maher
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Law, Politics and Economics.
  Schäfer, Christian H.
  The Application of Equity Index Futures in Portfolio Management Strategies: An Empirical Study2007Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this book is to analyse how investors can reduce the systematic risk of a portfolio of stocks by using equity index futures, and how the leverage effect of futures can help to seize a market opportunity to lift a portfolio's return. Another contribution is to introduce the reader to the practical handling of equity index futures transactions using Eurex's products.

45678910 301 - 350 of 3530
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf