Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 682
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Jakobsson, Michaela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Agebjörn, Matilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "... hade man börjat prata om det tidigare så kanske det hade sett annorlunda ut ... ": En studie om ungdomars uppfattning av alkoholens betydelse, en ökad årskonsumtion samt vad som påverkar ungdomar i deras alkoholkonsumtion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I undersökningar som handlar om alkoholkonsumtion bland ungdomar genomförs det regelbundet studier som mäter hur skillnader i alkoholkonsumtion ser ut över tid hos ungdomar. De flesta studier visar hur ungdomar konsumerar alkohol, inte varför de konsumerar alkohol. Vår studie undersöker vad ungdomar har för uppfattningar om varför resultatet ser ut som det gör i en kvantitativ rapport, som redogör för ungdomars alkoholvanor i Västerviks kommun.

  Studiens syfte är att undersöka alkoholkonsumtionens betydelse för ungdomar och hur ungdomar själva uppfattar att det sker en ökning av årskonsumtion av alkohol från årskurs 9 till år 2 på gymnasiet samt vilka risk- och skyddsfaktorer ungdomarna själva anser påverkar ungdomars alkoholkonsumtion. Utifrån vårt syfte formulerades tre forskningsfrågor som vi sökt svar på i studien. Svaren söktes med hjälp av en kvalitativ ansats som innebar att vi genomförde tre semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med ungdomar på en gymnasieskola i Västerviks kommun. Vid analys av resultatet valde vi att använda symbolisk interaktionism. Genom symbolisk interaktionism undersöktes hur ungdomar definierar situationer, hur de i interaktionen är aktivt handlande ungdomar som omger sig med symboler i nuet som beskriver hur hen vill vara eller inte vara.

  I resultatet framkommer det att ungdomar tycks ha en liberal syn till att konsumera alkohol. Framförallt lyfter ungdomar fram de positiva effekterna med att konsumera alkohol. Vidare ger ungdomar beskrivningar där de menar att ökningen av årskonsumtion av alkohol sker med anledning av att det finns traditioner som är befästa och som förknippas med att konsumera alkohol på gymnasieskolorna i Västerviks kommun. Även att vuxna i skolvärlden inte tycks ta ansvar till att lyfta diskussionen med ungdomar om vad alkoholkonsumtionen står för. Att vuxna inte tar ansvar för att lyfta diskussionen tycks vara en riskfaktor. Slutsatsen är att vuxna behöver ta ett större ansvar till att prata med ungdomar om alkohol och vad deras syfte med att konsumera alkohol är.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Japar, Ali
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Jamshid, Ari
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Samhällsorientering för nyanlända ungdomar: En kvalitativ studie om integrering och ökade samhällskunskaper till det svenska samhället2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 303.
  Jedenius, Lovisa
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Sundquist, Emelia
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Kvinnor med missbruksproblematik och deras upplevelser av behandling och återhämtning.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Women with drug addiction are an exposed group. More evidence knowledge is required about women´s special needs to be able to improve and develop the care. Aim: The aim was to describe the experiences of drug treatment among women with addiction problems and to describe what promotes and impends recovery. Method: The used method is a literature study, based on 13 qualitative articles. Results: Three theme emerged in the result; to have supporting relationships, to find a new identity and to be seen as whole person. The findings show that most women with addiction problems need supporting relationships from professionals, family and other women with similar experiences. The findings also showed that most of the women had a desire to find a new identity outside their drug abuse and that every women wanted to be met as a whole person. Conclusion: In conclusion, the importance for a person centered care for women with addiction problems needs to be highlighted. To be able to recover, the women need to get support from healthcare professionals in order to find their own strategies to develop their relationships and their new identities.

 • 304.
  Jensen, Tommy
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att arbeta integrerande med de som inte vill, inte får eller inte (så lätt) låter sig integreras: en studie av hälsofrämjande integrationsarbete på en familjecentral2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier visar att utlandsfödda i Sverige generellt sett har en sämre hälsa (psykisk, kulturell, fysisk, social och existentiell) än människor födda i Sverige. Det finns klara samband mellan sviktande hälsa och utanförskap och marginalisering och därför är det av största vikt att samhället strövar efter att tillgången till hälsofrämjande insatser ska vara rättvis och jämlik.

  Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka kunskaper som professionella inom familjestödjande arbete använder sig av för att etablera och underhålla hälsofrämjande integrationsinsatser för utlandsfödda föräldrar, samt hur de professionella ser på den interprofessionella organiseringen vilken är avsedd att understödja dessa insatser. För att undersöka detta har semistrukturerade intervjuer med fem anställda på en särskilt utvald familjecentral genomförts.

  Studiens resultat visar att det krävs mod, innovativt tänkande och hög professionskunskap i arbetet med marginaliserade grupper. Att öka integrationen kan behöva ta vägen genom en slags segregation eller särbehandling, där homogena grupper av marginaliserade ges ett kunskapslyft vilket sedan kan hjälpa dem att ta steget ut i det omgivande majoritetssamhället.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 305.
  Jertborn, Annica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Michelsson, Emilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Tre steg mot delaktighet: En studie om ungdomars erferenheter av delaktighet i MTFC-program2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe youth´s experiences of Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) that they have undergone for their antisocial behavior. The study highlights the concept of participation experienced by the youth´s during the treatment period in MTFC. The study is inspired by a phenomenological perspective and qualitative interviews were chosen as a method to gain a deeper understanding of the experiences of youth´s. Three youth´s between the age of 16-19 years old are included in the study with the quotations used

  in the analysis are taken from their stories. The material was coded and thematized and the following categories were developed: MTFC as a whole, participation, enabling factors to participation and impediments for participation. The analysis of the material has been combined with previous research and theories in which similarities and differences are highlighted. The results showed that youth's experienced the MTFC program as being a good treatment program to be able to change their antisocial behavior. All youth´s consider that a good relationship and trust in the family home have helped them get through the program and when it comes to the relationship with the staff in the MTFC program there is a difference in the descriptions of youth´s depending on the different experiences of participation. The structure and control in the MTFC program have been a clear framework for the youth´s it this study to relate to, which they feels have helped them in their process to change but at the same time it is understood to have been the major impeding factor for participation. The study's conclusions are that the MTFC program can be a good complement to other treatment options for youth´s with antisocial behavior , however , it is clear that some obstacles appears to youth´s rights to participate in the MTFC program

 • 306.
  Jirenfelt, Henrik
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Hur utförs självpresentationer på sociala medier: En kvalitativ studie baserad på sex informanter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ways of communicating with each other in society is changing all the time, however, there are many principles in our communication that still consist. There is no matter where a communication takes place, we still want to introduce ourselves according to how we understand and believe is the best way for us to do it. In this study, the goal has been to find out how social media users present themselves when they use social media.

  Six people have been interviewed and to find out the basic purpose of this study, the informants have answered questions such as what material do they share in social media, to who the material is available to and what purpose the informants have with their use of social media. The material in the qualitative interviews has been processed using a thematic analysis method. Previous research on the subject has been presented and the results and final discourse are linked to the previous research and Erving Goffman's theories about self-presentation.

  It emerges in the result that the foundation of all informants use of social media is that they want to present themselves in such an advantageous way that is possible based on their understanding of the social environment they are currently living in. There are informants who use social media to get appreciation, to get outlet for their narcissistic side and there are indications that the informants are affected by their own sharings. It is consistent that the self-presentations in real life differ from the self-presentations that the informants convey through social media.

 • 307.
  Johansson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Har man inte föräldrarna med sig så kommer man ingenstans": om lärares relationer till föräldrar med barn som har "problem"2017Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Johansson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Summering av sex års samverkansforskning för främjande av barns och ungas välfärd: Teman och utmaningar2019Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 309.
  Johansson, Anna
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Vinthagen, Stellan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Dimensions of Everyday Resistance: An Analytical Framework2016In: Critical Sociology, ISSN 0896-9205, E-ISSN 1569-1632, Vol. 42, no 3, p. 417-435Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since James Scott introduced the concept of everyday resistance’ in 1985, research has grown within partly overlapping fields. Existing studies utilize very different definitions, methodologies and understandings of everyday resistance’, which makes a systematic development of the field difficult. In previous work, the authors have suggested a theoretical and definitional framework where everyday resistance is understood as a specific kind of resistance that is done routinely yet is not publicly articulated with political claims or formally organized. A more comprehensive and systematic exploration of this challenging phenomenon is possible through an analysis where: repertoires of everyday resistance are taken into account, together with relations between actors, as well as the spatialization and temporalization of resistance. These analytical dimensions are explained and motivated through illustrations from existing research. Finally, it is argued all four dimensions need to be studied in intersections.

 • 310.
  Johansson, Camilla
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Jansson, Åsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Alla barn skall känna sig trygga i en värld där vuxna styr: En kvalitativ studie om socialsekreterarens upplevelser av vad som är viktigt i stödprocessen för sexuellt utsatta barn2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är att studera och analysera vad socialsekreterare inom barn och unga med erfarenhet av Barnahus upplever vara viktigt för sexuellt utsatta barn i stödprocessen samt vilken betydelse delaktighet och bemötande har för barnet.  Barnkonventionen bygger på att varje barn ska kunna ha en social trygghet. Det sociala arbetet kring barnet ska se till att varje barn har den sociala standard som krävs för att ett barn ska kunna utvecklas både fysiskt och psykiskt. Alla barn har rätt till en trygg och omsorgsfull miljö som skall utgå från barnets bästa utifrån människovärde, barnets integritet samt barnets individuella behov. Forskning påvisar för att det sociala stödet ska få den bästa effekten bör professionella som verkar som formella stödaktörer ha en god kunskap och erfarenhet vilket skapar en tillit och ett förtroende för barnet. Respekten är också av en stor vikt för barnet, detta stöd kan förstärka hoppet och öka känslan att det finns en chans till förändring runt situationen.       Mot bakgrund av ovanstående kändes det angeläget att studera socialsekreterarnas tankar om vikten för stöd till sexuellt utsatta barn samt utifrån socialpedagogik uppmärksamma betydelsen av delaktighet och bemötande i arbetet. För att kunna skapa en djupare förståelse för hur socialsekreterarna tänker kring stöd för sexuellt utsatta barn har en kvalitativ ansats använts med halvstrukturerade intervjuer. Den teoretiska utgångspunkten i studien är utifrån systemteorin, socialekologiskt systemperspektiv, nätverksteori samt teori om begreppen stöd, hinder för stöd, delaktighet och bemötande. Datamaterialet har analyserats genom Braun & Clarkes tematiska analys, kodats, kategoriserats och tematiserats utifrån teori och tidigare forskning.      Studiens resultat visar att socialsekreterarnas upplevelser om stöd och betydelsen av delaktighet och bemötande överensstämmer med tidigare forskning. Viktiga aspekter är respekt, lyssnande, informella och formella nätverk, samverkan samt systemet de arbetar i.

 • 311.
  Johansson, Caroline
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Söderqvist, Catharina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Utan relation är vi ingenting: en intervjustudie om fältsekreterares upplevelser av detförebyggande arbetet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how field secretaries are working with and perceive the preventive work with young people. The study was designed as a qualitative study in which seven field secretaries from two different municipalities participated. The interviews were based on a half-structured interview guide. The interview data were coded and divided into relevant themes. The study was based on a socio-cultural perspective.

  The result revealed that the field secretaries who participated in the study based their work on three different levels of prevention. The different levels create conditions for the field secretaries to be on the young people's various venues and thereby gain a holistic view of the young people. The goal of prevention is described according to the purpose of creating a good life for young people.

  Preventative work is based on creating contacts. This is done through outreach work and by meeting young people from their perspective. Creating sustainable relationships are described as important. This is done by using one's own personality as a tool, as well as to continue to exist over time for the young people. The field secretaries have described the relationship's importance to their work and explain how it can be used as a tool for learning and development in the young people.A conclusion to be drawn from the study's results is that the field secretaries strive to work from a holistic view were the youths own participation in the work is the focus. Another conclusion is that the relationship can be seen as a key tool for a successful prevention

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 312.
  Johansson, Christian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ungdomar och Cannabis: en enkätstudie om tredjeårselever på gymnasiet i en medelstor kommun2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Young people today are said to be more positive to cannabis and that their cannabis use increases. This is reported in the media but it is also featured in numerous research articles. What is said to be behind adolescents increased positive view on cannabis is their media consumption and increased use of the Internet. Adolescent’s cannabis views may be important to investigate in order to get better prevention work.

  The purpose of this study is to examine how youth looks at the use of cannabis and how different variables in their lives make them differ in their use of cannabis. The survey was conducted using a quantitative questionnaire which was distributed to approximately 30 % of the third year students in a secondary school. The questionnaire was interpreted after collection using a cross-table analysis and to see if there was any dependence between the variables a chi2-test was used. The study showed that men and adolescents who had used cannabis has a more positive view on cannabis than women and those who had not used cannabis

 • 313.
  Johansson, Daniel
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Fesshaie, Amanuel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Förmågan av att lyssna: En kvalitativ studie från personalens perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn och ungdomar som idag är placerade på HVB-hem har till största del ryckts ur sin utsatta tillvaro av olika anledningar. Personalen på HVB-hem tilldelas uppdrag av Socialtjänsten, där de ska främja för en god utveckling för ungdomen samt förhålla sig till de olika behoven ungdomen behöver i sin vardag. Denna studie syftar till att vi vill se hur personalen i sitt arbete med ungdomarna på olika sätt ska kunna främja ungdomarnas inflytande i sina liv. Vi vill se om man tillgodoser ungdomarna det som står i barnkonventionen artikel 12, ungdomarnas rätt att komma till tals och påverka sin livssituation. Vi har utgått ifrån en kvalitativ metod för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. Intervjuerna som gjordes på personalen genomfördes på två olika HVB-hem, för en eventuell skillnad som vi i så fall ville belysa vilket det inte gjorde. Resultat visade hur personalen i sitt arbete försöker skapa de rätta förutsättningarna för ungdomarnas inflytande i sina liv på olika sätt. Dock så medgav personalen också att många ungdomar känner sig maktlösa över sin livssituation. Studien belyser personalens perspektiv varför ungdomarna känner sig missnöjda över sina livssituationer.

 • 314.
  Johansson, Hanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Lindström, Lovisa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  När är ett barn inte längre ett barn...: En studie om vuxna barns upplevelser av att växa upp i en missbruksmiljö2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  From a general interest aspect the study looks into how a child´s upbringing has been affected by growing up in an alcohol abusive environment. We discovered that it is today a taboo subject that needs to be highlighted and talked about. Our choice of topic was therefore how adult children have been affected by growing up in an addictive environment. The purpose of our study is to highlight and analyse how adults have been affected by growing up in an addictive environment and to discuss how their experiences can have formed them and also had an impact on their lives today. The study is a narrative research based on three life story. We have used an interview template so that the aim of the study and questions should be answered. The three respondents in the study have been requested and have given their consent to participation.

  The results were analyzed and linked to our base theory - attachment theory. The result that became clear in our study is that a childs upbringing is greatly affected by alcohol addiction. It emerged in our study that respondents mostly took a back seat and had to take a lot of responsibility in the family. They described that the addiction was usually kept secret. Our result also showed that every respondent hade some form of recreational activity and also a person they felt safe with during childhood. It also showed that the respondents have been affected by their upbringing in positive and negative ways. Their experiences have strengthened them.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Johansson, Hanna-Leena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  De ensamkommande barnen och ungdomarnas väg in i samhället: en kvalitativ studie om boendepersonal och enhetschefers upplevelser och erfarenheter av integrationsarbetet med ensamkommande barn och ungdomar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden has been a destination country for migrant unaccompanied refugee children since World War II, which means that it is not a new phenomenon. Sweden, which currently receives the largest number of unaccompanied children and young people in Europe, estimated this year to receive approximately 7800 children and adolescents fleeing alone. Municipalities stand where they face a lot of work to structure the reception and creating inclusive opportunities for the target group.Based on the above problem area, it is considered appropriate to conduct a study on how different asylum and PUT accommodations (permanent right of residence accommodation) for unaccompanied children and adolescent working on integration. The purpose of the study is to examine the experiences that residential staff and unit managers hold of the integration, as well as the promotion and aggravating factors affecting the integration process. The study is based on a qualitative survey of five informants in four accommodations. Theoretical foundations are developing ecological systems theory and the theory of recognition. The empirical material has been transcribed, thematized on the basis of the hermeneutic circle/spiral and analyzed the study, previous research and theoretical points.The study results show that accommodations work with unaccompanied children and adolescent is the main enabling factor in the integration process. All accommodations work actively with integration through practical and informative information about everyday lifeand society building in Sweden. The results show that the accommodation found a security by a caring work, and are actively working to create synergy with community social arenas that are considered to promote the social network. Children and adolescent build networks within their own multiethnic group that promotes ways into society. The study results show that social structural factors contribute to obstruct the integration process. Municipal guidelines create unequal conditions based on social service operations differ in the districts and municipalities. A lack of structure around the integration work at a higher level and a societal resistance at the local level contribute to forming social exclusion. Individual language barriers contribute to integrated activities become exclusive to children and adolescent who do not understand or be understood linguistically.

 • 316.
  Johansson, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "De är inte så farliga som människor tror": Hur man som personal kan möjliggöra delaktighet för patienter inom den psykiatriska tvångsvården2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bakgrunden till studien grundar sig i ett intresse av att ta reda på hur patienter inom den psykiatriska tvångsvården upplever delaktighet, mitt i den situation som personerna befinner sig i. Av etiska skäl kunde dock inte patienterna själva intervjuas. Därför har jag valt att istället intervjua personal som dagligen arbetar nära patienter inom tvångsvården, för att ta reda på hur personalen upplever att man kan skapa delaktighet i patienternas vardag. Personer som vårdas inom den psykiatriska tvångsvården är en grupp som inte syns ute i samhället och därför kan de personerna lätt glömmas bort. Delaktighet är ett centralt begrepp inom socialpedagogiken och någonting som alla människor har rätt till. Med anledning av det här valde jag att göra en studie med den här utgångspunkten.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur personalen kan göra patienter inom den psykiatriska tvångsvården delaktiga i sin vardag. Vidare att undersöka vilka utmaningar de stöter på inom ramen för lagstiftningen.

  Metod: Studien har en kvalitativ metod där halvstrukturerade intervjuer har genomförts med tre sjuksköterskor och tre skötare som dagligen arbetar med patienter inom den psykiatriska tvångsvården.

  Resultat: Resultatet visar att ett tydligt säkerhetstänk från personalens sida styr väldigt mycket hur utformningen av arbetet sker. Vidare att personalens tillgänglighet och möjlighet att lyssna på patienterna är viktiga komponenter i det delaktighetsfrämjande arbetet. Resultatet visar också att patienternas förutsättningar och psykiska mående är några av faktorerna som kan skapa svårigheter när det gäller att uppnå delaktighet för patienterna. Dessutom finns hela tiden lagstiftningen med dess begränsningar med; vilket givetvis påverkar både hur arbetet sker, samt i vilken mån patienterna kan vara delaktiga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 317.
  Johansson, Ingemar
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Being a Rector: A Study of Knowledge Needs and Knowledge Development in Secondary Schools2015In: Uddevalla Symposium 2015. Regional Development in an International Context. Regional, National, Cross Border and International Factors for Growth and Development: Revised papers presented at the 18th Uddevalla Symposium, 11-13 June, Sönderborg, Denmark / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2015, p. 357-368Conference paper (Refereed)
 • 318.
  Johansson, Julia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Svensson, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "A och O, ingen diskussion": En kvalitativ studie om HVB personals syn på bemötandets betydelse för ensamkommande barns återhämtning från traumatiska upplevelser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige har sedan många år tillbaka varit ett mottagarland för ensamkommande barn som flyr sina hemländer på grund av olika omständigheter. Flera av de barn som idag kommer till Sverige har en försämrad psykisk hälsa och bär med sig svåra minnen av traumatiska händelser orsakade av krig, våld, uppbrott av nära anhöriga liksom flykten i sig. Personal som kommer i kontakt med dessa barn har således stora krav på sig och bör därför ha de kunskaper som behövs för att kunna ge barnen en trygg plats att återhämta sig på. Därav anses det vara relevant att göra en studie om bemötandets roll för barnens återhämtningsprocess.

  Syftet med studien är att öka förståelse för HVB personals upplevelser av bemötandets roll för ensamkommande barns återhämtning från traumatiska upplevelser. Detta utifrån vad i bemötandet som främjar respektive hindrar barnens återhämtningsprocess. Studien bygger på sex stycken halvstrukturerade intervjuer med personal som arbetar på två HVB boenden. Studiens teoretiska utgångspunkt samt begrepp är återhämtningsperspektivet och sociala relationer. Resultatet visar att samtliga informanter upplever att en god och ömsesidig relation och ett individanpassat bemötande, där respekt och lyhördhet innefattas, främjar ensamkommande barns återhämtning från traumatiska upplevelser. HVB boendenas miljö och struktur anses vara en central del som påverkar personalens bemötande både som främjande och hindrande faktor. Vidare visar resultatet att informanterna upplever att bristande språkkunskaper och bristande kompetens, liksom kulturskillnader är delar i bemötandet som hindrar barnens återhämtningsprocess.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Johansson, Lena
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Man får ju vara lite uppfinningsrik": en kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattningar om handlingsutrymme och delaktighetsfrämjande arbete med föräldrar till familjehemsplacerade barn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The choice of subject in this study is based on the altered perception of the importance of a relation between parents and children the last century. The enlarged importance of parent's involvement in their children's lives makes it interesting to study how these parents are made participated by the social worker and their perspectives of a work that promotes participation among these parents and how the social worker perceive their discretion in this work.

  Purpose: This study aims to describe and analyse, from a symbolic interactionistic perspective, the perspective of social workers about their discretion and the work of promoting participation among parents with children in foster care. Method: This study has a qualitative approach where the material was made by semi-structured interviews and the empirics consists of four transcribed interviews. We contacted social worker who is working with parents that have children placed in foster care to make our selection. The empirics have then been processed and analysed with a thematic analyse model. The result is then presented in relation to this study's theoretical frame and previous research.

  Result: The results of this study shows that availability and continuity are, according to the social worker, of importance in the making of a relation between the social worker and these parents, which in turn can promote the parent's participation and it can also be for the child's best. In this work the social worker experiencing that they have a wide discretion which enables them to scheduled their own time which they spend in the work of promoting participation among parents with children in foster care. At the same time, they also describe aspects that they feel is limiting their discretion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Johansson, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  IBS Irritable Bowel Syndrome: En studie om den funktionella mag - och tarmsjukdomen IBS och dess konsekvenser för individens sociala delaktighet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay deals with the new widespread disease IBS and its consequences for the social participation of the individual. The purpose of the study is to look at the experience of social participation of the individual and her experience of living with this disease. IBS is a so-called dynamic/functional belly- and intestinal disease, which stands for Irritable Bowel Syndrome, and is symbolized by recurrent or chronical symptom from the belly- and intestinal canal. From a medical view IBS is considered as a benign disease, but it can be tricky to live with and sometimes give heavy problems for the individual and its social life. The scientists doesn`t know what the cause is behind the disease and it doesn`t exist any medical test who can prove that a patient is suffering by IBS, but they do know that the case-history of the individual is very typical and that the disease is more common among women. From a social view studies show that the social life of the individual is strongly affected, and that the identity and how she look at normalcy/variation is no longer the same as it was when she was healthy. For every individual whos is living with this disease has also the concept of participation; to be social with other people and in society at large, got a whole new meaning as a result of their disease.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 321.
  Johansson, Monica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Erkännandets olika dimensioner inom anhörigvård2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige är det socialtjänsten som bifaller bistånd för äldre som är i behov av omsorg. När antalet äldre ökar, ökar också kostnaderna, detta medför att anhöriga uppmuntras, tvingas vårda i hemmet, ca 71 procent anhörig vårdar i Sverige. Men med en ökad anhörig omsorg behöver anhörigvårdare uppskattning från samhället för sina arbetsinsatser.

  I denna studie har kvalitativ metod med djupgående intervjufrågor använts, genom att intervjua tre kvinnor från olika kommuner, två anhörigvårdare varav den ena jobbat som äldreomsorgspersonal, 67 år, den andra som röntgensköterska, 66 år, en demenssjuksköterska, 54 år.

  Gemensamma mönster som framträder i det flerdimensionella erkännandet, mikro, meso och makro är att känna uppskattning. En kvalitativ ansats med erkännandeteori som grund för att förstå anhörigas upplevelser av erkännande från samhället för de arbetsinsatser de utför. Erkännande teorin kommer användas flerdimensionellt, det innefattar privat- offentligt- och socialt erkännande, de olika delarna relaterar till individens upplevelse av uppskattning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 322.
  Johansson, Natalie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Nord, Frida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Den sista fasen: En kvalitativ studie om Fas 3 i Jobb- och utvecklingsgarantin, utifrån deltagarnas perspektiv och i arbetsmarknadspolitiska styrdokument.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Fas 3 is a controversial part of the Swedish labor market policy and the active labor market program called Jobb- och utvecklingsgarantin. The purpose of Fas 3 is to get long-term unemployed back on the active labor market and into employment.

   

  With help from qualitative methods, the purpose of this study is to explore the Swedish labor market program Fas 3. Based on the perspective of the unemployed and labor market policy reasoning about Fas 3 and Jobb- och utvecklingsgarantin; this study will relate to the following question formulations:

   

  1. Which are the main components regarding reasoning about labor and unemployment in labor market policies and how is it expressed by the Fas 3 participants?
  2. How do the Fas 3 participants describe the experience of participating in Fas 3?
  3. How do the labor market policy and the participants in Fas 3 view the effectiveness of Fas 3 for future employment opportunities?

   

  The results of this study is based on the analysis of three semi structured interviews with Fas 3 participants, as well as text analysis of stories about Fas 3 published in media by Fas 3 participants. Political documents have been analyzed and will be related to the participants’ stories. The results show that the unemployed seem to feel more anxiety than security in Fas 3, which could depend on the fact that they have to battle the extensive demands that the authorities puts on them. The powerlessness before the authorities is an overall feeling amongst the Fas 3 participants, and the feeling of not being able to have control over their own situation is distinct.

  Download full text (pdf)
  Den sista fasen - Johansson, Nord
 • 323.
  Johansson, Sara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Wiktorsson, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Det var något som hände, det var ju inte så att jag inte ville gå": en studie där elevens handling i form av skolk tolkas utifrån ett kontextuellt och ungdomskulturellt perspektiv.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the extent to which high school students´ truancy is a manifestation of shortcomings in school activities. Based on our aim, we have arrived at two questions: How does the school, being an institution, affect the occurrence of truancy? How can changes in the way of working in schools, reduce the occurrence of truancy? The study is based on contextual, and youth culture perspectives. The report is based on five focus group interviews with students from grade two and three in Swedish upper secondary school, and six individual semi-structured interviews with the school management, student health group and teachers. The material has been processed by carefully listening to audio recordings, focusing on finding similarities and differences in the empirical material. The results have been reported by weaving answers together from the interviews with relevant concepts and theories, as well as with our own reflections and discussions. A condensed version of what the informants have expressed during the interviews is retold in themes. To complement these retells, specific quotations from the informants which are considered especially interesting have been included. The results show a clear contradiction between staff and pupils, where views and experiences surrounding the phenomenon of truancy vary greatly. The material as a whole shows that the relationship between students and teachers at this school, in the current situation, is strained. The results we consider most prominent in our study is the fact that the school's existing structure and social environment has a direct impact on the occurrence of truancy. According to us, the school needs to change; the students´ unique needs and well-being should stand in focus.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 324.
  Johansson, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Att bli stoppad: psykosociologiska studier av vithet, ungdomskultur och plats2014In: Att förstå ungdomars identitetsskapande: en inspirations- och metodbok / [ed] Sorbring, E., Andersson, Å. & Molin, M., Stockholm: Liber, 2014, 1, p. 72-93Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet sätter fokus på tid och rum som betydande kontexter för identitetsskapandet.

 • 325.
  Johansson, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Eldén, Sara (2009). Konsten att lyckas som par: populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön. Diss. Lund : Lunds universitet, 20092009In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, no 2, p. 63-65Article, book review (Other academic)
 • 326.
  Johansson, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Familjeliv2009 (ed. 1.)Book (Other academic)
 • 327.
  Johansson, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lalander, Philip
  Linnéuniversitetet.
  Vardagslivets socialpsykologi2010 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 328.
  Johansson, Thomas
  et al.
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Sorbring, EmmaUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv2018Collection (editor) (Other academic)
 • 329.
  Jonsson, Lisa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Larsson, Heléne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Chefers subjektiva upplevelse av ledarskap2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få insikt och förståelse i hur ledarna upplever sitt eget ledarskap. Samtidigt vill vi undersöka ledarens uppfattning om vad de tror motiverar deras medarbetare och vad ledare lägger för betydelse i ordet arbetsglädje. Dessutom syftar studien till att undersöka hur ledarna själva ser på sitt ledarskap i relation till organisationens förväntningar. De frågeställningar studien förhåller sig till är: Hur ser chefer på sitt eget ledarskap? Vad anser chefer att ledarskap har för inverkan på medarbetarnas motivation och arbetsglädje? Hur påverkar den offentliga verksamhetens organisation ledaren att utöva sitt ledarskap? Vår huvudteori utgår från Utvecklande ledarskapsmodell UL då vi även använder modellen som ett instrument i vår analys. Ledarskap och chefskap är svårt att förklara och medför en viss begreppsförvirring. Det tolkas av många forskare som en process som handlar om inflytande, delaktighet och att uppnå mål. Vår undersökning stöds av teorier och begrepp om ledarskap, motivation, kommunikation och organisationsteorier. Enligt dessa teorier, begrepp och modeller beskriver vi hur olika ledarstilar kan ha varierande betydelse mellan hur ledarskap utförs och hur det kan främja arbetsmotivation. Merparten av forskningen om ledarskap är inriktad mot positiva faktorer och vi anser därför det essentiellt att ta med kritiska reflektioner till modeller och begrepp kring ledarskap. För att besvara uppsatsens syfte och att få en förståelse av respondenternas upplevelser av sitt ledarskap har det empiriska materialet inhämtats genom intervjuer med fem personer i ledande positioner inom den offentlig sektorn i olika kommuner i Västsverige. Resultatet indikerar att samtliga intervjuade ledare har en ledarstil som överensstämmer med den Utvecklande ledarskapsmodellen, UL. Indikationer finns att dessa ledare främjar arbetsglädje och motivation. Den organisatoriska strukturen kan upplevas både som ett hinder och en möjlighet i utövande av sitt ledarskap. Slutsatsen av studiens resultat stimulerar vår förståelse och inger oss ett nyanserat perspektiv på ledarnas upplevelse på sitt ledarskap.

 • 330.
  Jonsson, Peter
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Salén, Isabel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Han ville inte bånka in kunskap utan mer ett sätt att tänka": En studie om ungdomar, identitet och socialisation2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förändrade samhällsstrukturer har lett till att ungdomars uppväxtvillkor under de senaste decennierna har förändrats. Föräldrarna ses idag inte längre som självklara förebilder och identifikationsobjekt när det handlar om norm-, värderings- och kunskapsförmedling. Familjens roll som förmedlare av dessa värden har istället delvis förskjutits till förmån för exempelvis media, skola, dagis och andra samhällsinstitutioner. Vi ställde oss frågan hur denna samhällsförändring påverkar ungdomars identitetsbildning och då framförallt ungdomar som är i behov av stödinsatser av olika slag. Studien bygger först och främst på tankar sprungna ur den konstruktionistiska teoribildningen. Vi tar där fokus på hur den kulturella friställningsprocessen medför att vi får svårt att orientera oss och där självklara ledstjärnor angående hur livet skall levas och vilka värden som skall gälla inte längre existerar i samma utsträckning som förr. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod bestående av intervjuer med fem ungdomar som har eller har haft stöd via socialtjänsten i form av en kontaktperson. Syftet med studien är att genom ungdomars egna upplevelser försöka förstå vilken påverkan stödinsatser genom socialtjänsten kan tänkas ha i deras identitetsbildning och vilka förändringar hos sig själva ungdomarna anser sig ha upplevt. De frågor vi ställer oss i studien är vilken roll stödinsatsen spelar i ungdomarnas syn på sig själva i relation till skola, familj och vänner och hur ungdomarna upplever att kontaktpersonernas förhållningssätt har påverkat dem i deras liv. Studiens resultat visar att de lärdomar och förändringsprocesser ungdomarna beskriver i intervjuerna pekar på att deras sätt att se på sig själva, idag ser annorlunda ut än vad det gjorde innan de träffade sina kontaktpersoner. Resultaten visar vidare att vissa av ungdomarna uppfattar sig själva på ett annat sätt idag medans andra anser att de med hjälp av sina kontaktpersoner lärt sig tänka på ett annat sätt än tidigare. I studien framkommer det att familjens roll när det handlar om att sörja för ungdomarnas känslomässiga välbefinnande av olika anledningar inte har fungerat. Vi kan i intervjuerna se att föräldrarna men även skolan har tappat mycket av sin legitimitet. Den roll som kontaktpersonerna tagit i förhållande till skola, familj och vänner i ungdomarnas syn på sig själva, upplever vi genom ungdomarna handlar om att kontaktpersonerna: Med deras kunskap och kompetens angående hur det är att växa upp i dagens samhälle skapat sig legitimitet gentemot ungdomarna. I sina relationer till ungdomarna skapat förutsättningar för ett förändringsarbete. Via dialogen medverkat till att ungdomarna intagit rollen som kritiska medundersökare. Genom att förena övriga punkter med ett maktmedvetande så leder det till att de skapat förutsättningar för ungdomarna, att som aktiva subjekt tillåtas erövra självtillit, kontroll och stolthet. Med andra ord empowerment med syfte att frigöra.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 331.
  Juric, Viola
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Wiking, Mats
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Mellan makt och gemenskap: En kvalitativ studie om arbetslösa i ett arbetsmarknadsprojekt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about participants in a labour market project in a town in central Sweden, where we investigated what it meant to the participants to be in the project. We have also investigated what it is that important for the participants in order to gain employment in the future and how this can bee understood from a power perspective.

  The so called

  arbetslinjen, a Swedish concept in labor market policy, is intended as a pursuit of a working life for all, where those who do not find work will be offered work experience or training in an effort to get closer to the labor market. Given that unemployment is a societal problem and a threat to social cohesion, we think it is relevant to use social Pedagogic as a field of knowledge to draw attention to the unemployed and their situation. We also use the concept of power to understand the participants' position in the labor market project.

  What emerges is that the participants are assisted in a form of basic skills such as Swedish teaching and writing personalized letters. Participants responded that job search, writing per-sonalized letters get community information, study visits and Swedish teaching is conducted in the project itself. What we have seen from our interviews with the participants is that contacts, mutual support between the participants, and been given attention and consideration to, is what is most prominent and important to them. Participants also emphasized that Swedish teaching is particularly important to move closer to work.

  What may be emphasized is the difference between this project and what we have seen in pre-vious research, which is that in our study, participants are mainly positive about the attitude of the staff and the participation in the project gave the participants new contacts, friends and more confidence. Several participants emphasize that the increased confidence and new contacts also meant that they see a brighter future ahead, which in some cases also led to job training and work. Although the participants also express that they are surrounded by power and control within the project. E.g. the participants do not receive unemployment benefits if they choose not to participate in the project. Participants also describe a perceived discrimination towards them by employers on the basis that they are immigrants.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 332.
  Kaan, Jessica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Bengtsson, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  När de är lyckliga och nöjda och jag har fått en grinig gubbe till att le: En studie om undersköterskors känsla av sammanhang i hemtjänstarbetet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Hemtjänst är ett yrke som präglas av personalbrist, låg bemanning och tidsbrist, i samhällsdebatten lyfts ofta dessa negativa aspekter av arbetet upp. Det som dock inte framkommer är det som gör att människor ändå väljer det yrket. I den här studien lyfts de positiva aspekterna med hemtjänstarbetet, utifrån undersköterskornas perspektiv ges en inblick i det som gör arbetet meningsfullt och betydelsefullt. Syftet med studien är att undersöka undersköterskors upplevelse av delaktighet och känslan av sammanhang i hemtjänstarbetet. Studien har kvalitativ ansats och datainsamlingen har gjorts genom halvstrukturerade intervjuer med undersköterskor som har lång erfarenhet av att arbeta i hemtjänst. Halvstrukturerade intervjuer användes för att undersköterskorna skulle få chans att berätta utifrån sitt eget perspektiv hur de ser på delaktighet och känsla av sammanhang i sitt arbete. Analysen gjordes genom the constant comparative method, vilket innebär att koda, tematisera och summera datainsamlingen för att se om det växte fram mönster i det insamlade materialet. Analysen är gjord i förhållande till de två teoretiska utgångspunkterna för studien som är KASAM och Delaktighet. De teman som studiens resultat visar är kollegornas betydelse i arbetet, de organisatoriska förutsättningar som finns, bekräftelse från vårdtagarna, kompetens i yrket och medmänskliga handlingar. Studiens resultat visar tydligt att kollegor och vårdtagare är viktiga för att undersköterskorna ska känna sammanhang och delaktighet i arbetet. Resultatet visar även att lite extra engagemang för vårdtagarna bidrog till meningsfullhet för undersköterskorna. Det framkom också att de organisatoriska förutsättningarna har betydelse för motivation och trivsel på arbetet.

 • 333.
  Kadic, Amar
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Du vet mitt namn men inte min historia: en studie om utländska akademiker och deras möte med den svenska arbetsmarknaden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate foreign academics' experiences of meeting with, and entry to the Swedish labor market. Study questions: What obstacles could hamper the establishment of the labour market for foreign graduates? What factors can promote the formation of the labour market for foreign graduates? The theoretical starting point for the study is taken on the basis of social constructivism and the concept of race as a social construction. The study was conducted with qualitative research, which was conducted using semi-structured interviews, life-world. The analytical method for the study was the IPA (Interpretative Phenomenological Analysis), where common themes were highlighted and discussed from the theoretical points. In the results section, the study questions were answered as follows: Obstacles that can hinder the establishment of foreign graduates in the labour market is society's beliefs, social categorizations, ethnic discrimination, structural changes in the labour market and employers' influence. In summary, the study's results depicted how important it is to highlight that the perceptions that exist in society concerning people with foreign backgrounds affect the perception of the individual. These factors were the key elements and the core of the empirical material related to this issue. The promotion factors to the establishment of foreign graduates according to the study's results are: Involvement, personal responsibility and the importance of education. The unit with the respondents' experience illustrates the importance of the recruitment criteria should apply to all, regardless of one's background or affiliation. Although personal responsibility proved to be important, such as the individual's own motivation, strength and inner resources. They also stress that there are tendencies that society's view of foreigner's resources is changing. This is because of the growing need for multicultural workforce with multilingualism, cultural competence and academic training, due to the large influx of refugees that is going on right now. The study results have both been in line with previous research, and gone against or demonstrated new angles on previous research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 334.
  Kajonius, Petri
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Förunderlighet och radikalitet: En samhällspsykologisk analys2011 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tvärtemot vår tradition om att vi skulle vara neutrala och lagom så framträder vid kritisk analys en bild av att Sverige är förunderligt och radikalt. Detta visar sig utgå ifrån en stark allians mellan staten och folket. Systemet utlovar trygghet, jämlikhet och rättvisa livsmöjligheter. Baksidan är att dessa kommer med ett högt pris och följaktligen har lagar, skatter och övervakning genom åren smugit sig in i varje moment i vår vardag. Boken vill påvisa hur detta pågående utbyte av en typ av frihet mot en annan för med sig en rad sociala och psykologiska samhällseffekter och ytterst sett förändrar oss själva. Följ med i en annorlunda och orädd samhällsberättelse och var en del i avslöjandet av den förunderliga svenskhet som gömmer sig bakom begreppet lagom.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 335.
  Kajonius, Petri
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  The effect of information overload on charity donations2014In: International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, ISSN 2163-1948, E-ISSN 2163-1956, Vol. 4, no 1, p. 41-50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines the effect of information overload, due to information about people in increasing extent and number of needs, on altruism, such as charity giving. Information overload has previously been conceived in terms of quality as well as quantity of information. The former is conceptualised as extent of need and the latter as number of needs in the present research design. Two studies were conducted to test the prediction that information overload and charity donation size are inversely related. Study 1 was designed according to a 2 x 2 factorial design: Number of needs (high vs. low) x Extent of needs (long term and large scope vs. short term and small scope). Study 2 used a modified similar approach manipulating only number of needs. A sample of 60 and 44 undergraduate students filled out a charity donation form in the two studies. The results show a significant relationship between the factors of extent of need and number of needs with amount of money pledged for charity. People gave less the greater the extent of the need and the greater the number of needs. Both studies suggest information increase about extent and number of needs has inhibiting effects on charity giving. This effect, attributed to information overload, is labelled moral exhaustion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 336.
  Kajonius, Petri
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  The Quality Agents Model: A Generalized Model for How to Evaluate Service Organizations2016In: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose – Service-oriented quality (i.e., how a service is enacted by a worker toward a customer) is a strong predictor of satisfaction in a wide range of customer services. The present research aimed at describing the organization and impact of various levels of the service organization on customer satisfaction.

  Design –In an attempt to gain a deeper understanding of how and why perceived quality in terms of service-orientation varies, we conducted interviews with care workers and care unit managers in the context of elderly care.

  Results – A new model for understanding the impact of various levels of the organization on customer satisfaction, the Quality Agents Model, is proposed. Perceived reasons for quality variation suggest that service evaluations may be explained from at multiple levels (e.g., older person, care worker-, unit-, department-, and municipality-level; see Figure 1). The Quality Agents Model suggests that the closer the agent is to the center (i.e., the customer), the larger the impact on satisfaction evaluations.

  Discussion – The proposed model may be useful for describing customer-related service quality. The strength of the model is that it acknowledges the many contextual inputs involved in forming an opinion about service quality, and thus might be a useful tool for most service-organizations.

  Empirical testing – We subsequently were able to test the model empirically with 95,000 respondents from national care service surveys, statistically showing that the level (agent) closest to the customer has the most influence on service-satisfaction (50%), while the surrounding organization only 5% (See Figure 1).

 • 337.
  Kajonius, Petri
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies. Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.
  Kazemi, Ali
  School of Health and Education, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Advancing the Big Five of user-oriented elderly care and accounting for its variations2016In: International Journal of Health Care Quality Assurance, ISSN 0952-6862, E-ISSN 1758-6542, Vol. 29, no 2, p. 162-176Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – Care process quality (i.e., how care is enacted by a care worker toward a client at the interpersonal level) is a strong predictor of satisfaction in a wide range of health care services. The present research aims at describing the basic elements of care process quality as user-oriented care. Specifically, the questions of how and why quality in user-oriented care varies were investigated in the context of elderly care.

  Design – Two municipalities were selected for in-depth field studies. First, in each municipality, we interviewed and observed care workers’ interactions with the older persons in both home care and nursing homes during two weeks (Study 1). Second, in an attempt to gain a deeper understanding of why process quality in terms of user-oriented care varies, we conducted interviews with care workers and care unit managers (Study 2).

  Findings – A new taxonomy for categorising process quality variation, the Big Five of user-oriented care (Task-focus, Person-focus, Affect, Cooperation, and Time-use), is proposed. In addition, the perceived reasons for process quality variation are reported in our own developed Quality Agents Model, suggesting that variations in care process evaluations may be explained from different perspectives at multiple levels (i.e., older person, care worker-, unit-, department-, and municipality-level).

  Value – The proposed taxonomy and model are useful for describing user-oriented care quality and the reasons for its variations. These findings are of relevance for future quality developments of elderly care services, but also may be adapted to applications in any other enterprise employing a user-oriented approach.

 • 338.
  Kajonius, Petri
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Structure and process quality as predictors of satisfaction with elderly care2016In: Health & Social Care in the Community, ISSN 0966-0410, E-ISSN 1365-2524, Vol. 24, no 6, p. 699-707Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The structure versus process approach to quality of care presented by Donabedian is one of the most cited ever. However, there has been a paucity of research into the empirical validity of this framework, specifically concerning the relative effects of structure and process on satisfaction with elderly care as perceived by the older persons themselves. The current research presents findings from a national survey, including a wide range of quality indicators for elderly care services, conducted in 2012 at the request of the Swedish National Board of Health and Welfare in which responses from 95,000 elderly people living in 324 municipalities and districts were obtained. The results revealed that the only structural variable which significantly predicted quality of care was staffing, measured in terms of the number of caregivers per older resident. More interestingly, process variables (e.g. respect and access to information) explained 40% and 48% of the variance in satisfaction with care, over and above the structural variables, in home care and nursing homes respectively. The findings from this large nationwide sample examining Donabedian's model suggest that quality in elderly care is primarily determined by factors pertaining to process, that is, how caregivers behave towards the older persons. This encourages a continued quality improvement in elderly care with a particular focus on process variables.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 339.
  Kajonius, Petri
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies. University of Skövde, Sweden.
  Roos, Magnus
  University of Skövde, Sweden.
  The American dream in a Swedish representative sample: Personality traits predict life outcomes better than childhood background2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The American Dream is that any individual, not regarding family background, can achieve what they desire, in terms of life,economic liberty, and happiness. An indication of the American dream would be if individual adult personality traits predicted lifeoutcomes better than childhood background. A sample of the Swedish population, representative in age, sex, and occupation (N= 5,280) was 2012 measured on adult personality traits, childhood socioeconomic status (SES), and 3 life outcomes – education,income, and life outcome satisfaction. Childhood SES accounted for almost twice the disattenuated variance (22%) compared topersonality (12%) in educational attainment, while personality accounted for almost twice the variance (12%) compared to childhoodSES (7%) in annual income. Life outcome satisfaction was only predicted by personality (37%) and not by childhood SES (0%).Moreover, particularly the traits extraversion and neuroticism showed a full compensating catch-up effect on high childhood SESin annual income. Expressions of personality may be growing in predictive importance and constitute a societal trademark of theAmerican dream being present. Sweden is a renowned progressive, individualistic, and egalitarian country, which could make theresults of wide-reaching interest.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 340.
  Kapetanovic, Sabina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Inverkan av föräldrastrategier och föräldrabarnrelation på tonåringens Interneterfarenheter2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Theories about exposure and risk-taking in an everyday environment show a connection between parental strategies, parent-child relationship and exposure on the Internet. In the present study, the Internet is presented as an everyday activity. Negative exposure is seen as an outcome of risk-taking. The purpose of the study was to examine in what way parental strategies together with the parent-child relationship were related to the teenagers’ negative experiences on the Internet, which consisted of three categories: 1) Exposure to pornographic sites, 2) Exposure to upsetting and violent material, 3) Digital bullying. The regression analysis showed that the parent-child relationship was linked to all negative experiences. Parental knowledge, disclosure, rules, safe usage of the Internet and solicitation were also linked to negative experiences on the Internet. Parental strategies that were not significant were parental control and shared web activities.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 341.
  Kapetanovic, Sabina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies.
  Bohlin, Margareta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies.
  Gerdner, Arne
  Impact of parent-child communication and adolescent interpretation of parental monitoring efforts on risk behavior in early adolescence.2016In: Nordic Youth Research Symposium: Youth Moves – Voices – Spaces – Subjectivities, Trollhättan: Högskolan Väst , 2016, p. 75-75Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Study investigates how interaction between parents and early adolescent boys and girls, influences different types of risk behaviour. Special focus is given to parental knowledge and monitoring strategies, as well as adolescent interpretation of parental efforts. Usinga sample of 1520 early adolescent boys and girls, we examine the structures in relations between adolescent disclosure parental control, solicitation and knowledge and adolescent feelings of being overly controlled

 • 342.
  Karlsson, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Lindén, Charlotte
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Vad får ungdomar att begå brott?: Undersökning om samband mellan Ungdomsbrottslighet och Personlighetsdrag, Familjerelationer, Vänners brottsliga beteende, bostadsområde och kön2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Juvenile delinquency is a widespread problem in the world and not least in Sweden. This study examined juvenile delinquency and the extent to which personality (the Cloningers biopsychosocial model for the young), family relationships and friends' criminal behavior relate to this. Furthermore, the extent to which crime differs depends on gender and residential area. The study was conducted on a selection of 1461 adolescents in 7th and 8th grade as a part of the LoRDIA project. The results describe a pronounced positive relationship between youngster's criminal behavior and the personality trait Novelty Seeking (i.e. the individual is impulsive, exploratory and sensational seeking). Furthermore, there was a negative correlation between crime and family cohesion and a positive correlation between crime and friends' criminal behavior, which suggests that good cohesion within the family seems to be a protective effect against crime while dealing with criminal friends increases the risk of criminal behavior. The study further showed that there are pronounced gender differences in youth patterns of crime. In addition to boys committing more crimes than girls, it appeared that the personality trait Novelty Seeking has not a generally statistically significant relationship with crime for boys living in a worse socioeconomic area. The study emphasizes that both individual characteristics and social ties are important for understanding the existence of juvenile delinquency.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 343.
  Karlsson, Daniel
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Patrick
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Behandlingssekreterares upplevelser av familjenätverkets betydelse för ungdomar med missbruksproblem inom öppenvårdsbehandling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how treatment providers experience the importance of family network within non-institutional care for youth with an addiction behavior. The study was designed as a qualitative study, where four treatment providers from the same treatment unit were interviewed. The interviews were conducted using the semi-structured interview guide method. The data collected was then analyzed using the theoretical perspective symbolic interactionism, with the terms definition of situation and the significant others. Previous studies were also taken into account. The results of this study shows that involving the family network in the treatment process is an important part of understanding a young adult's risk behavior. It appears to be within the family network that important risk factors and resources can be identified, which is essential altering a young person's risk behaviors. Providing new positive social context for the family network and young adult's appears to be fundamental in supporting this work for improvement. The study also revealed that it is the family network which can provide the primary support in a long-term perspective.

 • 344.
  Karlsson, Joshua
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Man kan göra det annorlunda: en kvalitativ studie om boendepersonalens svårigheter och möjligheter att skapa ett hälsofrämjande boende för asylsökande barnfamiljer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tusentals asylsökande barnfamiljer bor på tillfälliga flyktingboenden. De befinner sig i en mycket utsatt situation. Denna typ av boende är inte lämpliga för barnfamiljer men migrationsverket har på grund av det pressade läget varit tvungna att placera dem där ändå. Normalt blir asylsökande barnfamiljer placerade i lägenheter. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar personalens möjligheter att skapa en hälsofrämjande miljö för dessa familjer. Med kvalitativ intervju undersöktes personalens upplevelse av vad som försvårar och vad som stödjer deras arbete för att skapa ett bra boende. Grundteorin i studien är Antonovskys salutogena teori och hans KASAM (känsla av sammanhang) med de tre begreppen: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Genom att ta utgångspunkt i det salutogena perspektivet sökes efter det som möjliggör och skapar en rörelse mot det hälsosamma. I resultatet framträdde betydelsen av gemenskaper, detta tema granskades ur ett socialpedagogiskt perspektiv. Genom tematisk analys framträdde teman som granskades, definierades och namngavs. I resultatet framkommer fem teman som delas in i två huvudteman utifrån studiens syfte. Första huvudtemat faktorer som försvårar för personalen fick tre underteman: rättviseproblematik, psykisk ohälsa och det sista konflikter och kulturella utmaningar. Det andra huvudtemat faktorer som underlättar och ger stöd för personalen fick två underteman: gemenskaper samt organisationskultur.

  Resultatet visar hur skapandet av gemenskaper och en god organisationskultur kan generera de förutsättningar som behövs för att skapa ett hälsofrämjande boende. Resultatet visar också de försvårande faktorerna som pekar på att man genom att skapa begriplighet och hanterbarhet med olika förändringar i organisationen kan skapa ett mer hälsofrämjande boende. Slutligen framträder de svårigheter som finns med att jobba med dessa mycket utsatta familjer och de risker som finns med att samhället förlitar sig på frivilliga krafter.

 • 345.
  Karlsson, Julia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Blomheden, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  När ungdomen är motiverad, är halva arbetet redan gjort: en kvalitativ studie om motivationsarbetet med hemmasittande ungdomar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa och hemmasittande är problem som ökar och påverkar både samhälle och individ, på ett negativt sätt. Mot bakgrund av detta, finns det anledning att studera hur hemmasittandet hos ungdomar kan minskas genom rätt stöd och motivation. Syfte: Att undersöka bakgrundsfaktorer till s.k. hemmasittande och vidare ta reda på vad som är viktiga aspekter i motivationsarbetet med ungdomar, när det hemmasittande mönstret ska brytas. Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod, med en halvstrukturerad intervju. Vi använde oss av intervjuguider med redan förbestämda frågor, som grundade sig i fenomenet hemmasittande. Vi intervjuade både personal och ungdomar på en verksamhet som arbetar med hemmasittande ungdomar. Resultat- och analysdelen grundas på citat från intervjuerna, som vi sedan kopplat med tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Resultat: Studiens resultat visar att det är viktigt att ha ett samspel där man tror på ungdomen och dennes förmåga att förändras. Att ta tillvara på ungdomens intressen och sätta lagom höga krav som ungdomen klarar av att uppnå visas utifrån studiens resultat vara viktigt. Hålla en kontinuerlig kontakt och skapa en tillit där ungdomen låter dig komma nära. Allt detta är aspekter som ökar motivationen när ungdomen ska bryta sitt hemmasittande mönster.

 • 346.
  Karlsson, Lina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Larsson, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Samtal om sex och sexualitet: En studie om hur kuratorer på ungdomsmottagningar upplever att de kan skapa trygghet i samtal med klienter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att beskriva verksamma kuratorers uppfattningom att skapa trygghet i samtalsrummet för klienter, gällande samtal som rör sex och sexualitet. Fyra kuratorer intervjuades, alla socionom utbildade i grunden varav tre av dem hade vidare utbildning inom samtalsmetodik. Studien är baserad på kvalitativa halv-strukturerade intervjuer där resultatet har behandlats med en fenomenologisk och induktiv ansats genom ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. I studien framkommer att kuratorer upplever att deras möjligheter att skapa trygghet i samtalsrummet främst handlar om att ha ett förhållningssätt som präglas av ett öppet och icke-dömande bemötande samt att kuratorerna ges förutsättningar för detta genom att de besitter god aktuell kunskap, utrymme för reflektion och handledning. Vidare framkommer att det som kuratorerna upplever som svårigheter gällande att skapa trygghet i samtalsrummet med klienter, gällande samtal som rör sex och sexualitet, rör mer subtila delar av samtalet som kan vara svåra att påverka. Det rör sig om att helt enkelt "klicka" med klienten, begränsningar i när personliga värderingar går emot klientens eller verksamhetens samt den maktobalans som finns i samtalsrummet där anmälningsskyldigheten lyfts som en aspekt. De slutsatser som dragits av studien genom beskrivningarna av kuratorerna är att de viktigaste faktorerna för att skapa trygghet i samtalsrummet rör förhållningssätt, förutsättningar samt svårigheter i delar som sker på ett mindre medvetet plan, som personkemi mellan kurator och klient. Dock på grund av studiens begränsade utformning blir den analytiska generaliserbarheten begränsad.

 • 347.
  Karlsson, Mona
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Karlund, Ellinor
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Social samvaro kan man väl sammanfatta det med, träffa människor… Varje dag…”: En kvalitativ studie om gemenskap och delaktighetens betydelse för äldre män2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socialstyrelsens undersökningar påvisar att många äldre och framförallt äldre män upplever ensamhet vilket kan leda till psykisk ohälsa. Detta medför relevans för socialpedagogiken att uppmärksamma och arbeta för att möta äldre män och deras eventuella behov. Syftet i föreliggande studie är att belysa vad gemenskap och delaktighet innefattar för äldre män i tredje åldern i deras vardag och hur eventuella behov kan tillgodoses på träffpunkten eller i andra sociala sammanhang. Studiens frågeställningar innefattar hindrande och möjliggörande faktorer för socialgemenskap, vilken betydelse relationer och gemenskap har för män samt hur träffpunkten kan vara en del i mäns liv. I studien deltar sex äldre män, tre besökare vid träffpunkten och tre icke besökare samt en personal vid träffpunkten. Tre av dessa män är sammanboende och tre är ensamstående. Kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer utfördes tillsammans med studiens sju informanter. Efter avslutade intervjuer analyserades dessa med hjälp av tematisk analys. Delaktighetsteorin är den använda teorin och gemenskap, tredje åldern & ett gott åldrande är de begrepp som används i studien. Resultatet i studien visar på att gemenskap och delaktighet framhålls vara av vikt i vardagen på äldre dar för samtliga av studiens informanter. Vidare framkommer att i den undersökta kommunen är endast 10% av besökarna vid träffpunkten män, samtidigt görs inga riktade försök att öka antalet manliga besökare. Rådande normer i samhället bygger på att den enskilde själv ska hantera att skapa sig social gemenskap. Då denne inte klarar detta kan det medföra negativa konsekvenser för den enskilde. Detta utgör en socialpedagogisk utmaning för socialarbetaren i form av att möjliggöra gemenskap och delaktighet för äldre som av någon anledning befinner sig ofrivilligt utanför gemenskapen.

 • 348.
  Karlsson, Natalie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Lundström, Samuel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Tillsammans är vi starka?: En kvalitativ studie om fackliga förtroendevaldas möjlighet till påverkan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish society has become more individualized. This change in society has, among other things, led to a reduction in trade union organization, which in turn affects the balance of power between unions and employers that might jeopardize the Swedish model. In the midst of these adjustments, as always, there are individuals.

  The purpose of this paper is therefore to examine how some of these individuals (union representatives elected by Kommunal) view their opportunities to influence both within and through the organization. The study also explores the views of these individuals on declining membership numbers and what measures they themselves consider they can take to prevent the negative trend.

  This qualitative study is based on semi-structured interviews with seven union representatives elected by Kommunal.

  The study reveals that despite an alleged reduction in union strength, they themselves believe that they have the opportunity to influence through and within the organization. The results also show that the informant's ability to influence the organization is governed by their position within the hierarchy and that union representatives in lower positions have difficulties in changing Kommunal's work and direction. Finally, the results show that the process of individualization has resulted in people no longer wanting to become union members because of an ideology, but that they rather focus on their own financial benefits of membership.

  The study's conclusions are that trade union membership needs to increase in order for trade unions not to lose the opportunity to influence external parties. The union representatives believe they have a great opportunity for influence but that they are afraid that the reduced number of members will also limit these opportunities.

 • 349.
  Karlsson, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Disability is not inability, it is just very hard to live with": A qualitative study of how people with physicaldisabilities create their identities in Kenya2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:Disability is experienced by over a billion people in the world, and they are usually placed on the bottom of the pile if you look at people living in extreme poverty, which is a problem in a development country as Kenya. Generally people with disabilities have fewer economic opportunities, poorer health and lower education achievements than people without disabilities.This is due to the many obstacles and the lack of services available that they face in their daily lives, which create social exclusion from the society. People with disabilities are often seen as a stigmatized group in the society, something that will affect the construction of their identities. Aim and purpose:This study has three principal aims: To highlight and describe the situation of select people with physical disabilities in Kenya; to discuss whether having a physical disability affects their lives;and if so, in what way. Method:The method that has been used for the study was qualitative research method. An interview guide with open-ended questions for semi-structured interviews was conducted. The data was collected by seven individual interviews, five men and two women. Interpretative phenomenological analysis by Jonathan A Smith was used as analysis method for the study. Categories were conducted from the transcriptions of the interviews, and then four different themes appeared that was used to analyze the material. Result:The results of the analysis is presenting that their identities are getting affected by having aphysical disability. Since the social constructionism was the theoretical approach for the study the believe is that the identity is created by interactions with other people. Within a lot of the interactions you either establish your identity or get it disproved. With the stigmatization in the society according to people with disabilities the interactions with a lot of people may will disprove your identity. Categorization and discrimination are also affecting the construction ofthe identity. All the informants explain how they feel that they belong and feel secure by being in social groups with other people with disabilities, which I would call empowerment. By being empowered they can establish the identity they feel comfortable with, not the one the society gives to them by categorization and stigma.

 • 350.
  Karvinen, Janika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Larsson, Marina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Stöd till arbete: En studie om hur en arbetsförberedande verksamhet fungerar sett ur ett personal  & deltagarperspektiv2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer med funktionshinder har haft betydande svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, trots detta har det funnits en strävan att integrera personer med funktionshinder i samhället och normalisera deras tillvaro. En diskussion som förs kring funktionshindrades villkor i dagens arbetsliv handlar om att öka möjligheterna till betalt arbete på den öppna arbetsmarknaden.

  Syftet med studien är att beskriva och analysera en arbetsförberedande insats fungerar som stöd för de unga mellan 20-29 år på deras väg ut i arbetslivet, sett ur ett deltagarperspektiv såväl som ett personalperspektiv.

  Vi har använt oss av en kvalitativ ansats och har valt intervju och deltagande observation som metod. Informanterna ör 7st varav två ät personal och fem st är deltagare. I vår resultatdel redovisar vi personalperspektivet som en verksamhetsbeskrivning och stödet delas upp i tre teman; kognitivt-, emotionellt- och praktiskt stöd. Deltagarnas perspektiv på stöd redovisas utifrån samma teman. Resultatet kan bidra till att utveckla stödet som en arbetsförberedande insats ger.

  Några av våra slutsatser är att deltagarnas syn på stöd inte alltid stämmer överens med personalens samt att kommunikationen har betydelse för vad som uppfattas som stöd och hjälp.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
45678910 301 - 350 of 682
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf