Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 508
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kommunikation och matematiklärande2020Other (Other academic)
 • 302.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Mäta och utforska tid i förskolan2019In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, no 1, p. 3-7Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att förstå olika aspekter av tid anses svårt för yngre barn. Mätningar innebär att jämföra storheter och att egenskaper hos föremål kan mätas och beräknas. Därför kan mätning av tid upplevas som mer abstrakt än att exempelvis mäta längd eller volym. I artikeln ges exempel på när barn i olika förskolor utmanas att utforska tid i lek och i samtal med andra barn och vuxna.

 • 303.
  Lundström, Marita
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Beckman, Anita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Do grown-ups even think?": school environment from children's perspective2019In: WERA-IRN Conference: Extended Education : Practices, Theories and Activities, 2019, p. 40-41, article id Individual Paper Presentations, Session 1 C -PolstjärnanConference paper (Other academic)
 • 304.
  Lundström, Marita
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Granbom, Ingrid
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Exempel 2: Kvalitetsarbete i förskola och skola2019In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, p. 43-50Chapter in book (Other academic)
 • 305.
  Lunneblad, Johannes
  et al.
  Institutionen för Pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  De kommer från nordost: om skolkonkurrens och elevidentitet i ämnet svenska som andraspråk2009In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 18, no 2, p. 87-103Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  They come from the north-east. On competition between schools, and student identity in Swedish as a Second Language. Current educational policy in Sweden is characterized by individual choice. Many students who opt for city-centre schools are students with a first language other than Swedish, choosing a school where the majority of students speak Swedish as their first language. Our aim is to analyse the discursive practices discernible in the discourse about students of Swedish as a Second Language (SSL) in a city-centre school. The data are collected from an ethnographic inquiry undertaken in a compulsory school attended by children aged 10–12. The results show how a child’s identity as an SSL student is linked to a market view of education. The SSL student is not just one who has recently immigrated, as is stated in descriptions of the subject. Nor are all students offered education in SSL, since teachers and school leaders claim a lack of resources. In this discourse, SSL students are described as belonging to a category separate from the supposedly normal student. Students from suburban schools are described as substitutes for those living nearby. This has created a dilemma for the school, which risks losing its symbolic value as a “Swedish” school.

 • 306.
  Lunneblad, Johannes
  et al.
  Göteborgs universitet Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Performativity as pretence: A study of testing practices in a compulsory school in Sweden2012In: Ethnography and Education, ISSN 1745-7823, E-ISSN 1745-7831, Vol. 7, no 3, p. 297-309Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our aim in this paper is to analyse the impact of the standardised test on classroom practices in grade 5 in a compulsory school in western Sweden. In our analysis, the use of the concept of pedagogic device provides a framework for understanding hos high-stakes, standardised testing regulates classroom discourse and teachers' and students' classroom behaviours. The study was conducted during 2006-2007 as part of a larger ethnographic inquiry. The results reveal how the demands of the test impact upon the daily work in the classroom. In the neo-liberal apporach to governance, stnadardised tests have become an important measure of quality. School practices run the risk of being viewed as valuable, only relative to the performance of teachers and students at the individueal level. This view shifts the focus from a discussion about a societal responsibility to ensure that all children have equitable access to education, to a debate centred on the individualäs responsibility to perform. The analysis reveals that the test was not carried out as intended. However, both teacher and the students respond to the test situation and the results as if it had been and as if the test really mattered.

 • 307.
  Lyngfelt, Anna
  Göteborgs universitet.
  Kunskap som mål eller medel?: om synen på den akademiska föreläsningen, förmedlad av Chalmers-lärare 1998/992000In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 9, no 2, p. 9-27Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 308.
  Lyngfelt, Anna
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Andersson, Peter
  Göteborgs universitet.
  Analys av digitala, multimodala elevtexter i årskurs 1 och 22014Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den delstudie som presenteras utgör en del av projektet DILS (Digitala arenor för läs- och skrivpraktiker i grundskolans tidigare år, 2012–2014). Syftet med presentationen är att diskutera en modell för textanalys som är lämplig för multimodala elevtexter där en rad olika digitala verktyg använts och svårigheter som kan tänkas föreligga vad gäller lärares möjligheter att diskutera kvalitéer och utvecklingsmöjligheter i elevernas multimodala texter.Studien bygger på de grundläggande aspekter av multimodalitet och lärande som behandlas i teoribildningen om multiliteracies (Cope & Kalantzis, 2000; New London Group, 1996), New Literacy Studies (Gee, 2005; Lankshear & Knobel, 2003; Street, 1997) och multimodal semiotik (Jewitt, 2006; Kress et al, 2005). För att utveckla textanalysmodellen knyts användningen av semiotiska resurser till de textuella och (socialt) kontextuella sammanhang i vilka resurserna används. Hur de semiotiska resurserna väljs utifrån ändamål och bildar sammanhang i enskilda elevtexter diskuteras genom att textanalysmodellen består av (a) en sammanställning av de semiotiska resurser som eleverna använder, (b) analys av de inomtextuella mönster som resurserna konstituerar i texterna och (c) analys av de normer som ligger till grund för textskapandet (uppgiftsformulering, uppgiftskultur och lärares tolkning av styrdokument/praxis).

 • 309.
  Läckberg, Jacob
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Kön, etnicitet och sexualitet: En kvalitativ analys av två populära verk bland mellanstadieelever2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Läraryrket innefattar betydligt mer än att enbart lära ut ämneskunskaper till elever. Det framgår tydligt i läroplanens inledning att alla som arbetar inom skolan också ska överföra förståelse och kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Förståelse och medmänsklighet ska genomsyra arbetet och även förmedlas och förankras hos eleverna,samt att diskriminering och kränkande behandling ska motverkas. Under min studietid och genom arbetserfarenhet så har vikten och betydelsen, för elever, att läsa varit återkommande. Detta sammantaget utgör grunden i min undersökning. Eleverna möter många olika typer av texter i skolan och det är inte alltid dessa texter arbetas aktivt med. Därav intresset att undersöka vilka normer som eventuellt förmedlas till eleverna genom böcker som erbjuds att läsa. 

  Syfte: Syftet med undersökningen är att problematisera om, och i så fall hur, populära böcker som tillhandahålls för elever reproducerar och/eller bryter mot traditionella normer. Detta genom en analys av två böcker som återfinns på ett skolbibliotek. Syftet har brutits ner till två frågeställningar: Hur konstrueras sexualitet, etnicitet och kön i böckerna ur ett intersektionellt perspektiv? Får vissa karaktärer eller grupper över- eller underordnade positioner ur ett intersektionellt perspektiv?

  Metod: Undersökningen utgår från en kvalitativ textanalys. Analysen genomförs med hjälp av “den uttolkarorienterade strategin” (Bergström & Boréus, 2018) med inspiration av ett abduktivt arbetssätt (Alvesson & Kärreman, 2012).

  Resultat: Undersökningen visar att normer både reproduceras och bryts i de utvalda böckerna, främst reproducerandet av normer. Framträdande kategorier, där normer återfinns, i de bådaböckerna är kön, etnicitet och sexualitet. Reproducerandet sker på ett sätt så att vissa grupper överordnades och andra blir marginaliserade

 • 310.
  Lärnefjord, Anneli
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Persson, Erika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Den dolda arenan: Hur elever upplever den?2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns en dold arena i skolan som är outforskad och som fångat vårt intressetill denna studie. Studien ger även kunskaper till all personal inom skolan som på något sättbemöter eleverna. Vi har valt att utgå ifrån elevernas perspektiv där elever från årskurs 1 och2 deltagit för att bidra med sina tankar. Vi har studerat detta utifrån ett fenomenologisktperspektiv. Eftersom det saknas tidigare forskning inom området har vi kompletterat medforskning kring socialt samspel och konflikter vilket är något som ständigt förekommer påden dolda arenan.

  Sökord: Sökorden vi har använt var dolda platser i skolan, gömda platser i skolan, när ingenvuxen ser i skolan, utan att pedagog/personal ser, egen tid, rum i skolan, pedagogersnärvaro/frånvaro.

  Syfte: Vårt syfte med undersökningen var att se om det finns en dold arena och hur denupplevs av eleverna i skolan.

  Metod: Vi har valt att använda oss av intervjuer utifrån en fenomenologisk grundtankeeftersom vi vill undersöka elevernas upplevelser kring den dolda arenan. Vi lät elevernaanvända engångskameror för att kunna fotografera sina utvalda platser.

  Resultat: Den dolda arenan är viktig för eleverna och något som de upplever på olika sätt.Detta beror på om personalen är närvarande eller inte, dock förblir inte den dolda arena doldvid personalens närvaro. Tryggheten är en del som skiljer sig åt mellan årskurserna och ävenhur de hanterar konflikter som uppstår på den.

  Download full text (pdf)
  Den dolda arenan
 • 311.
  Löfstrand, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Barns perspektiv på delaktighet och inflytande i förskolan: En systematisk litteraturöversikt2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Majority of children in Sweden aged one to six years old attend preschool, making it an important place for children’s care, development, and learning. The Swedish preschool curriculum as well as the Conventions on the Rights of the Child stipulates that all children are to have influence over everyday matters in preschool and gives them the right to express their views freely in all matters affecting the child. The aim of the literature review was to explore children’s participation and influence in preschool from a child perspective. The research question was: how do children view their participation and influence in preschool´s everyday activities, play and learning, and how does this manifest itself? This question was answered using the method of a systematic literature review with literature searches conducted in APA PsycInfo and ERIC.

  Results showed that children feel that they have considerable influence over what activities, out of the ones on offer, they like to participate in. However, children wish to have more say in which activities are on offer as well as the possibility for spontaneous physical activities. From children’s accounts it becomes clear that participation and influence is about more than merely making one’s voice heard in various decision-making activities – children want to be seen, to be included, to be able to influence the way in which they participate and feel a sense of belonging across all contexts of preschool.

  Furthermore, the review showed that a child’s sociocultural resources, as well as their knowledge capital, were contributing factors on the child’s opportunities for participation and influence. This is manifested in children’s free play where they exclude and get excluded, but also collaborate and find collective and creative ways to influence their everyday lives in preschool. Suggestion for further research is given regarding what happens in the complex social contexts that occur in between different preschool activities, and how these interactions effects children’s participation and influence.

 • 312.
  Lövgren, Camilla
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Gustafsson, Stephanie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Läraren, läsning och digitala verktyg: En studie om lärares uppfattningar av att arbeta med digitala verktyg i lågstadiets läsundervisning.2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De digitala verktygen var från början tänkta att effektivisera undervisningen och ersätta läraren. Det har dock visat sig att de inte alls kunnat ersätta lärarens kompetenser. Med tanke på digitaliseringens ökning har textens form ändrats. En text är inte längre alltid statisk och linjär utan dynamisk och multimodal, vilket ställer andra krav på läsaren. Detta medför ändrade krav på både lärare och elever.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka lärares uppfattningar om hur de använder digitala verktyg i sin läsundervisning.

  Metod: För att uppnå studiens syfte användes en kvalitativ metod där fem lågstadielärare intervjuades, om hur de arbetar med digitala verktyg i sin undervisning. De tillfrågades även om vilka hinder och möjligheter de kan se med att använda de digitala verktygen i läsundervisningen.

  Resultat: Studiens resultat visade att de digitala verktygen används mer till skrivning än till läsning. Dessutom framkom det att lärarna får fler möjligheter till att variera och anpassa sin läsundervisning med hjälp av digitala verktyg. Eleverna använder främst digitala verktyg till läsning av fakta eller egna texter. Lärarna uppfattar att en del elever kan fokusera bättre vid digital läsning medan andra elever fokuserar bättre vid traditionell läsning. De hinder som lärarna uppgav var att de är ovana att läsa digitalt vilket speglas i deras undervisning. De känner även stress för att eleverna sitter för mycket vid datorn.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 313.
  Magnusson, Ann-Sofie
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  Om kommunikation: för personal i vårdande yrken2014 (ed. 1.)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken Om kommunikation – för personal i vårdande yrken, tar upp kommunikation såväl mellan enskilda individer som inom grupper och organisationer och mellan aktörer på samhällsnivå. Boken vänder sig till den som utbildar eller arbetar inom ett vårdande yrke, till exempel inom vård, omsorg, socialtjänst, skola och utbildning, personal i olika boendeformer, boendestödjare och kontaktpersoner. Förhoppningen är att boken ska ge inspiration att fundera, reflektera och diskutera om kommunikation samt inspirera till att söka sig vidare för att fördjupa sig.

  Kapitel varvas med intervjuer med personer inom skilda yrken som resonerar kring kommunikation ur sina olika perspektiv. Här finns också ett kapitel om skrivande som utgår från att personal i vårdande yrken ska skriva många olika typer av texter som ska förstås av olika människor med olika förutsättningar. Det gäller att själv utveckla sig som en skrivande person och i kapitlet ges tips och råd kring detta.

 • 314.
  Mattila, Johanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Pettersson,, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  En kvalitativ studie av några specialpedagogers resonemang kring läs- och skrivsvårigheter2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En specialpedagog måste kontinuerligt hålla sig uppdaterad om ny forskning, nya tillvägagångssätt samt se till samhället som konstant förändras. För att pedagoger ska kunna ge elever en god möjlighet att utvecklas i skolan behöver dem vara självkritiska samt kunna se på sitt eget tillvägagångssätt. Pedagoger behöver även se till hur de arbetar med eleverna utifrån ett kritiskt perspektiv. Alla elever är olika och lär sig på olika sätt, därför är det viktigt att se undervisningen ur ett kritiskt perspektiv för att se om det gynnar inte endast elever i behov av särskilt stöd, utan alla elever (Assarson, 2009). Persson (2013) talar om att läs- och skrivsvårigheter anses vara den vanligast förekommande svårigheten i skolan. Han nämner vidare att de tester specialpedagoger använder sig av för att hitta läs- och skrivsvårigheter hos eleverna är tester som de är vana att arbeta med i stället för att hitta nya och uppdaterade tester. I en enkätstudie utförd av Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm (2015) framkommer det att specialpedagoger anser sig ha bredare kompetens inom kartläggning och dokumentation på individ- och gruppnivå. Studien visar dock att kompetensen brister när det kommer till att utföra kartläggning och se till organisationsnivån.

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att uppmärksamma hur några specialpedagoger resonerar kring sitt arbete med läs- och skrivsvårigheter hos elever i grundskolan utifrån kartläggningsprocesser.

  Metod: Vi har till vårt arbete valt att använda oss av ett kvalitativt metodansats som utgår från ett kategoriskt och relationellt perspektiv. Vi har även valt att utgå från en tematisk analysmetod när vi analyserat de intervjuer vi utfört. Till våra intervjuer har vi valt att använda en semistrukturerad intervju för att ge specialpedagogerna utrymme för egna tankar och resonemang samtidigt som vi får svar på de frågor vårt arbete syftar mot. Vi har intervjuat 5 specialpedagoger från tre olika kommuner och län. Vi har skickat ut förfrågan till 25 specialpedagoger varav sju svarade, dock ville endast fem av dem delta. De två specialpedagoger som tackade nej till att delta uppgav att de saknade tiden på grund av nationella prov. Påminnelser skickades ut till de som inte svarade men fortsatt svar uteblev. Vi sökte på olika skolors hemsidor i närliggande områden och mail skickades ut till de specialpedagoger som fanns på skolornas personalregister. Specialpedagogerna är utspridda på tre olika kommuner. Vi har även använt teman för att analysera vårt material, vårt huvudtema är: kartläggningsprocessen och våra fyra underteman är: kartläggningsmaterial, inkluderande arbete, extra insatser och tidiga insatser.

  Resultat: Resultatet visar att resonemangen i de genomförda intervjuerna med specialpedagoger, liknar det som framkommit i tidigare studier kring samma ämne. Det framkommer även att det finns en osäkerhet kring de kartläggningsmaterial som specialpedagoger använder. De flesta intervjuade påpekar vikten av tidiga insatser samt att det framgår i specialpedagogernas svar att de är svårt att identifiera svårigheter hos barn i en tidig ålder. Inkluderande lösningar är ett mål som specialpedagogerna strävar efter men som ibland kan vara svårt att utföra i vardagen. Studien visade även att många upplever vikten av en god dialog mellan skola och hem för att stärka elevers utveckling. Det indikerar utifrån intervjuerna att specialpedagoger utgår från ett kategoriskt perspektiv i kartläggningsprocessen. Detta då de fokuserar mer på eleven och dess svårigheter och eventuellt inte ser kartläggningsprocessen utifrån ett relationellt perspektiv, som i sig utökar fokusområdet till elevens omgivning och miljö enligt (Persson, 1998)

 • 315.
  Mehdizadeh, Sonya
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hinder pedagoger i förskolan möter i processen av orosanmälningar2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social Services Act replaced the Child Welfare Act in 1982. It stipulated that professionals working with children and young people should report any suspicions of child maltreatment. Despite a significant increase in the number of reports expressing concerns about child maltreatment, several reports indicate that too few notifications are initiated, including from preschools. To gain an overview of the factors influencing preschool staff's decision-making process regarding reporting concerns, this literature study aims to compile the current state of knowledge on factors affecting the decision-making process of preschool personnel and clarify the needs for further research and development work in preschools. Previous research has shown that lack of knowledge, the desire to maintain a good relationship with children and parents, and a lack of trust in the work of Social Services are factors that preschool staff have identified as barriers in their decision-making process regarding reporting suspicions of child maltreatment. To obtain an overview of the knowledge produced in the past decade, several scientific databases were searched, and many reports and publications were reviewed. The study focused on examining all Swedish peer-reviewed studies and research reports published after 2013, written in both Swedish and English, and including the work of preschool staff. The study's results confirm that one inhibiting factor in reporting suspicions of child maltreatment is the staff's fear of damaging their relationship with the children and their parents. The study confirms the already known factor that a lack of trust in the work of Social Services remains a hindrance for preschool personnel to report concerns about children they suspect are at risk. A new theme that emerges is the importance of providing staff with the opportunity to manage their emotions and their need to base their decisions on the best interests of the child. The results show that preschool staff are concerned about children's safety but lack knowledge about how to interpret signs in children who do not express being subjected to violence or neglect. The study's results indicate a lack of knowledge about how children's and parents' mental health, ethnicity, and social class affiliations affect their relationships with preschool personnel and, therefore, the staff's propensity to want to report concerns of violence, neglect, or caregiving deficiencies. The importance of language and communication in the assessment process also needs further investigation. 

 • 316.
  Mehrstam, Christian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Tarzan eller Döskraj: Att växa med litteratur2010In: Växtkraft: om svenskämnets möjligheter / [ed] Ellvin, Madeleine & Manderstedt, Lena, Stockholm: Svensklärarföreningen , 2010, p. 22-34Chapter in book (Other academic)
 • 317.
  Mellgren, Lina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Gustafsson, Silje
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pedagogers förhållningssätt till anmälningsplikten2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Enligt forskning är det svårt att upptäcka barn som far illa. Anmälningsplikten i förskolan är därför viktig att forska kring för att pedagoger ska få mer kunskap om hur de ska förhålla sig till denna plikt. Vi satte oss in i ämnet genom att läsa forskning, vilket bidrog till att vi ville veta hur pedagoger förhåller sig till anmälningsplikten. Detta ger oss mer kunskap om ämnet. Våra förhoppningar är att studien kan bidra med kunskap till pedagoger i förskolan. Vi valde att intervjua pedagoger i förskolan för att få en insyn i pedagogers förhållningssätt angående anmälningsplikten.

  Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om dilemman pedagoger i förskolan kan uppleva angående anmälningsplikten.

  Metod: I studien använder vi oss av en kvalitativ metod där vi genomfört intervjuer. Vi har intervjuat åtta pedagoger på totalt sex förskolor i tre olika kommuner. Vi har använt kodning och tematisering som analysmetod av intervjuerna.

  Resultat: Det framkom i analysen att pedagogerna förhåller sig likvärdigt angående anmälningsplikten. Det framkom däremot att pedagoger förhåller sig olika gällande anmälningsprocessen, från att pedagoger misstänker till att en anmälan genomförs. Pedagogerna påpekar vikten av att göra en orosanmälan när de känner en oro, misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. När pedagoger misstänker att barn far illa agerar de genom att göra olika övervägande där de uppmärksammar tecken. Pedagogerna samtalar med vårdnadshavare om de känner en oro. De samtalar och överväger med kollegor och chefen när tecken på att något inte stämmer uppstår. De kan rådfråga socialtjänsten, där kan de få svar på om de bör göra en orosanmälan eller inte. Pedagogerna dokumenterar även om barnen utrycker något de varit med om eller tecken de har upptäckt. När det gäller de problem som kan uppstå vid en orosanmälan kan det vara känslor, både hos pedagoger och vårdnadshavare. Svårigheter är vårdnadshavares agerande, men också att förtroendet till pedagogerna kan försvinna. En annan svårighet kan vara om de är oense i arbetslaget. Pedagogerna hanterar eventuella problem genom att få stöd genom socialtjänsten. Det framgår att vårdnadshavare kan ha en rädsla för socialtjänsten. Då informerar pedagogerna vad socialtjänsten faktiskt innebär, att de är en insats för familjen. Tid och kunskap upplevs vara olika från pedagog till pedagog. Vår uppfattning är att pedagogerna agerar när de känner en oro på ett eller annat sätt.

 • 318.
  Miltén, Felicia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Strandberg, Annie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Jag känner själv hur glad jag blir, jag blir så glad alltså det är ju inte klokt: En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt i relation till musik i förskolan2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Musik utgör en stor del i förskolans vardag och bedrivs både på barns och förskollärares initiativ. Det råder inget tvivel om att musik bidrar med glädje i och utanför förskolans väggar och kan gynna barns utveckling på ett mångsidigt sätt. Forskning visar att musik som estetisk uttrycksform kan mötas med osäkerhet bland förskollärare i förskolan. Musik i förskolan kan upplevas och uttryckas på olika vis från individ till individ och det finns en stor variation av förhållningssätt och tillvägagångssätt i arbetet med musik. Därmed blir det intressant att närmare studera förskollärares arbete och inställning till musik i förskolan.

  Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare upplever musik i förskolan. Mer specifikt intresserar vi oss för hur förskollärares tidigare erfarenheter och relation till musik påverkar deras användning av musik i förskolan.

  Metod: Denna kvalitativa studie har samlat in empiri med hjälp av semistrukturerade intervjuer. I studien har nio utbildade förskollärare från tre kommuner i Västra Götalandsregionen intervjuats. Med semistrukturerade intervjuer som metod blev det möjligt för förskollärarna att ge utförliga svar och följdfrågor gav detaljerad data. Vid bearbetning av insamlat material användes tematisk analys.

  Resultat: Resultatet visa att musiken i förskolan tilldelas en betydelsefull roll. Förskollärarna förmedlar flertalet områden där musiken kan bidra med utveckling i förskolan. Resultatet visar att det finns olika tillvägagångssätt i arbetet med musik. Däremot uttrycker majoriteten deltagare att de önskar mer kunskap inom musik. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Morberg, Åsa
  Strömstad Akademi.
  Academic personal essay as dynamic scientific writing: a research and developmental project for students studying to become teachers in finding their professional identities2020Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Lämna oss inte nu: om barns delaktighet och aktörers erfarenheter i arbetet mot problematisk skolfrånvaro2022In: Child and Youth Studies Conference, University West November 10-11 2022: Growing Up In Challenging Times. Book of abstracts, Trollhättan: University West , 2022, p. 4-4Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I ett samverkansprojekt mellan BUV och Grästorps kommun har ungas tillit till Grästorp som plats och organisation studerats. Tillit för med sig stora samhälleliga vinster, både i form av högre trygghet hos medborgarna men också starkare ekonomiskt tillväxt; kort sagt är en hög tillit en förutsättning för ett gott samhälle. Tidigare forskning visar att tilliten grundas i de tidigare tonåren, varför det är av nytta att se till hur tilliten ser ut just bland unga. Följande frågeställningar ställdes upp gemensamt med kommunrepresentanter och forskare: 

  •    Vad skapar tillit bland Grästorps unga invånare?

  •     Hur kan tilliten till kommunen utvecklas och stärkas bland Grästorps unga invånare?

  Med hjälp av lärare på Grästorps högstadieskola skapades kontakt med nionde klass-elever. 14 anmälde sig till fokusgruppintervjuer, vilka pga. pandemin förlades till e-plattformen Zoom. Till intervjuerna ombads de unga att ta med sig bilder på platser de tyckte om att vara på och platser som de upplevde otrygga på olika sätt. Resultaten visar att de unga har en stark lokalsamhälletillit: de känner sig trygga i Grästorp och med de invånare de känner igen och känner till. Däremot har de svag generell tillit, de känner låg tillit till främmande personer. De upplever även att samhället är starkt normativt och att de inte alltid blir hörda då de behöver ha med en vuxen som för deras talan.

 • 321.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Vi har ju kört fast, så lämna oss INTE NU!": om barns delaktighet i och aktörers erfarenheter av problematisk skolfrånvaro2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I en studie av erfarenheter av och barns delaktighet i det så kallade TIPS-projektets arbete mot problematisk skolfrånvaro i mellanstadiet har hållits observationer av skol- och kartläggningsmöten, fokusgruppsintervjuer med TIPS samt intervjuer med familjer. Resultatet uppvisar liknande erfarenheter och en relativt god samsyn kring de olika aktörernas roller. Barnets delaktighet anses vara av stor vikt men samtidigt svår att få till, och här tycks stabila goda relationer och upplevelser av att bli förstådd vara centrala. Föräldrarna bär rollen som barnets röst och kontaktväg och får ofta hantera ett stort antal professionella kontakter. Samtidigt kan professionella se trötta föräldrar som inte alltid vågar axla rollen eller inte vill ta emot stöd. Skolans roll är att göra anpassningar för att få barn tillbaka till skolan, vilka även fungerar förebyggande för många barn, men också att skapa utrymme för att bygga relationer med familjer. TIPS uppgift är att ge stöd i kommunikationen och fylla de glapp som uppstår mellan familj och skola respektive föräldrar och barn.I studien visar sig barnets delaktighet vara avhängig såväl föräldrarnas samtycke som barnets egen vilja. Det finns en tydligt uttalad vilja från de professionellas sida att barnet ska ha möjlighet att vara delaktigt, vilket innebär att det finns öppningar och möjligheter på flera nivåer i Shiers delaktighetsmodell, och de ger gärna barnet hjälp och stöd för att kunna formulera sin delaktighet. Däremot finns en viss skepsis kring de högre delaktighetsnivåer som innebär att dela makt och ansvar, då det anses kunna ge negativa konsekvenser för barnet. Barnets delaktighet och aktörernas roller kan därmed ses som sammanvävda, då delaktigheten kan förbättra insatserna och stärka barnet samtidigt som barnets röst riskerar att försvinna i den komplexa samverkan. Shiers delaktighetsmodell kan vara ett hjälpmedel för samverkande aktörer att organisera och planera för insatser som inbegriper barns delaktighet

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 322.
  Målsäter, Karolin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Demokratiundervisning på språkintroduktionsprogrammet: En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar av att undervisa om begreppet demokrati på språkintroduktionsprogrammet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Som följd av en ökad invandring av ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern har språkintroduktionsprogrammet växt de senaste åren. Inom ramen för detta program undervisas nyanlända ungdomar främst i svenska som andraspråk men undervisning i andra av grundskolans ämnen förekommer. I den svenska forskningen om flerspråkiga elever saknas specifika strategier för samhällskunskapsundervisning. Den amerikanska forskningen har dock undersökt nyanländas utbildning och kommit fram till att kulturellt inbäddade begrepp såsom demokrati erbjuder särskilda utmaningar för nyanlända elever. Begreppet demokrati är ett begrepp som är omstritt med olika betydelser även i läroplaner, vilket forskning i samhällskunskapsdidaktik uppmärksammat. Syfte: Studiens syfte är att undersöka de uppfattningar och didaktiska strategier som lärare på språkintroduktionsprogrammet har i undervisning om begreppet demokrati i skolämnet samhällskunskap. Utifrån detta syfte har tre frågeställningar formulerats: 1. Vilka aspekter av demokrati uppfattar lärarna som viktiga att ta upp i sin undervisning? 2. Hur uppfattar lärarna elevernas förförståelse av demokrati? 3. Vilka didaktiska strategier väljer lärarna i sin undervisning om demokrati? Metod: I studien har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer genomförts och sedan analyserats utifrån en fenomenografisk analysmetod. Intervjusvaren har i en fenomenografisk analys delats in i beskrivningskategorier där lärarnas uppfattningar kartlagts. Resultat: Lärarna uppfattar tre aspekter som viktiga i demokratiundervisningen. Dessa är institutionella aspekter, rättigheter och värderingar. Lärarna uppfattar att elevernas förförståelse varierar. Dels varierar deras kunskaper om demokrati och dels varierar deras inställning till demokrati. I sin undervisning om demokrati tillämpar lärarna specifika strategier. De anpassar studietakten, knyter an undervisningen till verkligheten, använder samtal och diskussioner, arbetar relationsorienterat samt samarbetar organisatoriskt.

 • 323.
  Nabunya Kabugo, Deborah
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Samverkan mellan fritidshemmet och skolan: En jämförande studie av hur olika samverkansstrukturer upplevs i relation till kvalitet i fritidshemmet2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fritidshemmet ska enligt Skollagen kap 14 § 2 (SFS 2010:800) samverka medskolan i ett gemensamt uppdrag för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevers utveckling och lärande. Hur samverkan ska gå till tydliggörs inte i styrdokument, vilket ger utrymme för varje skolledning att forma samverkan utifrån skolans behov och rektors intentioner. Därtill märkte jag under min VFU att fritidslärare tar olika roll i samverkan med skolan. Detta väckte mitt intresse och nyfikenhet att ta reda på mer om olika samverkansstruktur, hur de upplevs av både samverkande yrkesaktörer och vilken roll dessa strukturer spelar för kvalitet i fritidshemmets uppdrag.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur klasslärare och fritidslärare upplever den samverkansstruktur som har valts mellan fritidshem och skola och hur samverkan påverkar kvaliteten i fritidshemmet.

  Metod: Kvalitativa intervjusamtal med semistrukturerad intervjuguide.

  Resultat: Resultatet visar att lärarkategoriers uppfattning om begreppet ”samverkan mellan fritidshemmet och skolan” i relation till samverkansmål har betydelse för kvalitén av samverkan. Vidare framkom i studiens resultat att samma samverkansstruktur kan upplevas på olika sätt av fritidslärare och klasslärare och att den största orsaken är avsaknanden av samverkansmål, ojämlik makt mellan yrkesprofessioner samt otydlig ledning. Alla yrkeslärares beskrivningar av önskade förändringar i sin befintliga samverkan riktades till det traditionsintegrerade systemet där båda verksamheter är integrerade och yrkeslärararna arbetar ihop så att vilken undervisningskultur som helst kan användas när som helst. Därtill visar resultat att den samverkansstruktur som väljs kan påverka kvaliteten i fritidshemmet beroende på bland annat: den position som fritidsläraren tar i samverkan under skoltiden och tiden som tilldelas till planering av både gemensamma och fritidshemmets aktiviteter.

 • 324.
  Nettelbo, Marie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pettersson, Jenny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Elevers uppfattning av formativ bedömning i matematikundervisning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie grundar sig i att vi under vår utbildning förstått betydelsen av bedömning och återkoppling i skolan. Vi vill därför ta reda på hur det ser ute i verksamheten, när det kommer till elevens involvering gällande återkoppling. Syftet med vår studie är att undersöka hur elever i de yngre åldrarna uppfattar formativ bedömning i matematik. Vi har valt att genomföra studien med semistrukturerade elevintervjuer i grupp. Tanken med intervjuerna var att de skulle ske i form av ett samtal där eleverna kunde få berätta fritt hur de upplevde återkoppling. Intervjuerna inleddes med förutbestämda frågor som vi utgick ifrån, där svaren var öppna. Anledningen var att vi ville åt elevernas uppfattningar och valde därför en fenomenografisk vinkel på vår studie, där uppfattningar av ett fenomen är i fokus. Resultatet i vår studie pekar på att eleverna uppfattar återkopplingen mestadels från läraren och att de får den på alla Hattie och Timperleys nivåer, som vi beskriver senare i arbetet.

 • 325.
  Nielsen, Cecilia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Johansson, Eva M.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Wernersson, Inga
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hansen Orwehag, Monica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Vikström, Ragnhild
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hur balanserar lärare mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn?: arbetsrapport från en pilotstudie, maj 2007 – oktober 20082009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Rapporten innehåller två delar. Den första utgörs av rapporteringen av det arbete som utförts inom projektet under de första 18 månaderna, den andra av det konferenspaper till NFPFs/NERA’s1 kongress i Köpenhamn i mars 2008, där projektet först presenterades för en vidare krets. Den forskningsfråga som undersöks är: Hur balanserar lärare i verksamheten mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn? Dataproduktionen har skett med hjälp av studenter, som i sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har gjort observationer och intervjuer med sina lärarutbildare i verksamheten (LUV). De texter som blivit resultatet av dessa observationer och intervjuer har sedan analyserats, dels av studenterna själva i seminarier, dels av projektgruppen. I det senare fallet har analysen inriktat sig mot vad studenterna har valt att observera och vad de har kunnat se, både med tanke på vilka instruktioner de fått och med utgångspunkt i vilka förutsättningar utbildningen gett dem att se vad som händer i verksamheten. Projektet står alltså på tre ben:

  1. En vetenskaplig undersökning av en allmändidaktisk forskningsfråga.

  2. Studentmedverkan i såväl dataproduktion som analys, vilket ingår i studenternas vetenskapliga skolning.

  3. En utvärdering av undervisningen och kurslitteraturen vid lärarprogrammet med avseende på vilka förhållanden studenterna givits förutsättningar att upptäcka i verksamheten.

  Pilotstudien har tydligt bekräftat hur komplex forskningsfrågan är och hur komplicerad situationen på verksamhetsgolvet är. De resultat studien gett antyder också att undervisningen vid högskolan i hög grad styr vad studenterna kan se i verksamheten, och att deras texter ofta är normativa. Projektet har visat sig synnerligen generativt. Intressanta och viktiga frågor för fortsatt forskning inom projektet har utkristalliserats, liksom avgörande problemområden som lärarutbildningen behöver ge sig i kast med.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 326.
  Niemi, Mariella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Naturbaserade diskurser i teori och praktik: motiv och argument2012In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 89, no 3, p. 268-276Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The article discusses how teachers who work with people with intellectual disabilities in a daily activity center specializing in horticultural work, and in an upper secondary special school specializing in farming, argues in favor of the value of nature. The theoretical starting point is based on a discourse inspired approach. Three interpretative repertoires have been identified: nature makes us happy, nature demands motivation and nature leads to fellowship, which all emphasize or deny different values connected with nature. They may also be seen as common resources that can be used when there is a need to legitimate the existence of the activities studied. The repertoires are also discussed in relation to texts about the relationship between man and nature.

  Download full text (pdf)
  Naturbaserade diskurser i teori och
 • 327.
  Niklasson, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En granskning av hur genus konstrueras i bilder i samhällskunskapsläromedel2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skollagen samt läroplanen skildrar vikten av jämställdhet och att alla som utövar inflytelse inom skolan ska gagna jämställdhet mellan könen. Det gör det relevant att undersöka hur läromedel hanterar detta uppdrag. Genus fastställer gränser för människors livschanser. Syfte: Undersökningens syfte är att undersöka hur genus konstrueras i bilder i samhällskunskap läromedel för årskurs 7. Metod: Studien är av kvalitativ och kvantitativ karaktär. Tre läromedel i ämnet samhällskunskap har granskats. Fotografierna har slumpmässigt valts ut. De utvalda fotografierna analyserades ur multimodal diskursanalys. Resultat: Studiens resultat visar att kamerans lodräta och vågräta vinklar har betydelse för hur genus konstrueras men även blickriktningar. Betraktaren är också väsentlig i sammanhanget. Vidare har resultatet klargjort att i den kvantitativa delen är två läromedel förhållandevis jämställda medan ett läromedel har en påfallande manshegemoni.

 • 328.
  Niklasson, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Orava, Erika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Lärares inställning till läromedel i matematik i F-3: En kvalitativ studie om lärares uppfattning, kunskap och arbetssätt2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Enligt Skolinspektionens rapport (diarienummer 40–2020:1237) spelar läromedel av god kvalitet en central roll för elevernas möjlighet till kunskapsutveckling. Dock är floran av olika läromedel idag stor och kvaliteten varierar. Forskning visar på dilemmat att många lärare vill använda lärobok och lärarhandledning som stöd eller komplement i undervisningen och att matematikboken då styr undervisningen. Samtidigt framhålls att en bidragande orsak till att elevernas kunskaper försämras beror på att lärare är styrda av läroboken och att mindre praktisk matematik upplevs. Genom studien vill vi undersöka lärares inställning till läromedel i matematik i F-3.

  Syfte: Syftet med denna kvalitativa studie är att intervjua och genom dessa få syn på åtta lärares inställning till att använda läroboken i matematikundervisningen. Dessutom syftar studien till att undersöka av vilken anledning de använder läroboken i undervisningen.

  Metod: Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med hermeneutiskt perspektiv för att få syn på det subjektivas mening. 

  Resultat: I studiens resultat framkommer det att alla lärarna använder läroboken i undervisningen. Anledningen till att läroboken används skiljer sig åt bland lärarna. Lärare med längre erfarenhet använder boken i större utsträckning, både som stöd i planering av undervisning och inom undervisningen. Lärarna med kortare arbetslivserfarenhet förespråkar en mer upplevelsebaserad undervisning med praktiska arbetssätt och konkreta material

 • 329.
  Nilsson, Anders
  et al.
  University West, Department of Economics and IT.
  Pilo, Fredrik
  University West, Department of Economics and IT.
  Animerad film som undervisning: En analys av tre tidstypiska animerade undervisningsfilmer2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this work is to identify and highlight a couple of guidelines for the visual design of an animated film to be used in an educational context. We also seek to identify style elements in animated educational film that persist through time and different medium. Also to highlight new qualities and opportunities that come with the digital medium. Finally we will also look at how the audience and reception context effects and shape the expression and content of an educational movie.

  With a fixed analytical model we have made a comparative qualitative analysis of three period-characteristic animated educational films, Camouflage (1943), Den Vidunderliga Världshistorien (1993) and Gutten og Torsken (2007) which all use humor to enhance the learning.

  Through this analysis we have been able to identify style elements such as the use of stereotypes and metaphors, noted how the content and expression is largely influenced by the audience and receiver context but also of the distribution and technical capabilities.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 330.
  Nilsson, Ann
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media Production.
  Pareto, Lena
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media Production. University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  The Complexity of Integrating Technology Enhanced Learning in Special Math Education: a Case Study2010In: Sustaining TEL: From Innovation to Learning and Practice. 5th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2010, Barcelona, Spain, September 28 - October 1, 2010. Proceedings / [ed] Martin Wolpers, Paul A. Kirschner, Maren Scheffel, Stefanie Lindstaedt and Vania Dimitrova, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag , 2010, p. 638-643Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We present a study of integrating an educational game in special math education, to explore challenges faced during the process. The game promotes an unconventional approach supporting students having math difficulties, through visual representations, learn-by-exploration and learn-by-teaching models. Our conclusion is that integration in special education is more challenging than in the main stream counterpart, due to social vulnerability of the students, learning/teaching challenges in content, motivation and attitude, a non-typical learning situation, and the challenge of matching learning peers.

 • 331.
  Nilsson, Kristin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Det heter ju tjejlego: en studie av fritidshemsmiljöns påverkan på barns könsidentiteter2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 332.
  Nilsson, Lena
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Hälsa och lärande: Kunskapssammanställning avseende samband mellan elevers hälsa och studieframgång/inlärning2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hälsa och lärande är något det talas mycket om men kunskapen på området är bristfällig. Den forskning som finns har olika utgångspunkter vilket visar på komplexitet. Rapporten ger en översikt som visar på olika sätt att angripa området. Hälsoprogram kan påverka lärande. Program för att främja skolframgång och lärande är de som bäst främjar hälsa.

  Download full text (pdf)
  Hälsa och lärande
 • 333.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Att bygga gemensamma miljöer: delaktighet och lärande genom dialogplanering2012In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 6, no 1, p. 12-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim is to investigate how dialogue planning can provide users and professionals with tools for learning and be a path to organizational development in the context of design and construction of a town square and a sports hall adjacent to a K-9 school. Design and construction was carried out in collaboration between a municipality, a building contractor, school staff and students. A model for dialogue planning using artistic practice and collaboration with an artist was applied to develop an authentic dialogue. An architect and an artist were project managers. Their role was to support students to formulate interests, needs and creative solutions. Awareness of the complexity of planning was developed.

  Students’ participation had major impact on the design of the town square. With support, students can give a qualified contribution, significant for design of physical environment. Students’ involvement contributes to the learning of professional partners. Learning takes place primarily at the horizontal level around the students. Learning can be seen vertically among representatives of the school and community. Among building producers horizontal learning can be seen with entrepreneurs directly facing students.

 • 334.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Wiedel, Daniel Olof
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tidiga insatser i förskolan: erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun2016Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 335.
  Nilsson, Lena
  et al.
  University West.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Prytz, Joan
  Västsvensk Byggkonst.
  Konstnärlig projektering - en form av interprofessionellt lärande inom byggbranschen2011In: Utmaningar och perspektiv på verksamhetsintegrerat lärande, 2011Conference paper (Refereed)
 • 336.
  Nilsson, Lena
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Lander, Rolf
  Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Aktioner för hälsa och skolutveckling: ett pilotprojekt om hälsa och lärande2010Report (Other academic)
 • 337.
  Nilsson, Lena
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Prytz, Joan
  Att kunna eller veta sin plats: en pedagogisk planeringsprocess för elever, skolpersonal och förvaltare2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är för det första en litteraturöversikt över forskning om rummets påverkan på elevers lärande och om olika gruppers möjligheter till lärande genom delaktighet i rumsförändringsprocesser. Den behandlar forskning om fysisk miljö, speciellt byggd miljö och lärande samt ett antal infallsvinklar till hur man kan förstå och kanske kombinera arkitektur-, planerings- och pedagogikteorier i ljuset av varandra. För det andra handlar rapporten om ett konkret renoveringsprojekt ”Rum för lärande” i samarbete mellan Lokalförsörjningsförvaltningen i Göteborg, Göteborgs skolor samt branschorganisationerna Målarmästarna och Hantverkcentrum. Detta samarbete mellan skilda verksamhetsområden i syfte att vara ömsesidigt lärande kan förstås som ett arbetsintegrerat lärande vilket varit inkörsporten för ett intresse från Högskolan Västs sida. Projektet ”Rum för lärande” bygger på en vision att leverera bästa pedagogiska miljö och genom samarbete med brukarna utveckla en ur flera aspekter hållbar modell för renoveringar. Det bemöttes med ett stort intresse från skolor som såg möjligheter till kvalitetsförbättringar av den fysiska miljön och pedagogiska vinster av att göra elever och personal delaktiga i projektet. Från målarbranschens sida var man intresserad av säsongsutjämning av sysselsättningen: att kunna måla skolor under terminstid och av kvalitetsutveckling. Man ville använda resultat från färgforskning och undersöka färgsättningens möjligheter. Vid Högskolan Väst pågår en uppbyggnad av en forskningsmiljö på temat lärande i och för arbetslivet. I projektet finns flera intressanta aspekter av arbetsintegrerat lärande. Dels handlar det om ett lärande för planerare och förvaltare av lokaler och för olika kategorier skolpersonal. Det handlar också om det som har kommit att kallas interprofessionellt lärande det vill säga lärande mellan yrkesgrupper. Detta har hittills främst undersökts inom vårdsektorn. Här kan detta tillämpas på ett nytt område där det är speciellt intressant att granska och diskutera arkitektur- och planeringsteorier ställda i relation till pedagogiska teorier. I rapporten har vi inga ambitioner att vara uttömmande. Förutom en inledande litteraturöversikt är arbetet att betrakta som en start till att undersöka och utveckla ett interprofessionellt lärande mellan byggsektorns olika aktörer och ett verksamhetsområde nämligen skolsektorn. Det speciella med renoveringsprojekt i pågående verksamhet är att där finns aktörer med speciell kompetens på det aktuella området och i just de aktuella lokalerna. Att ta tillvara den kompetensen kan tillföra såväl byggsektor och förvaltare som den aktuella verksamheten extra värden. En del i det aktuella projektet ”Rum för lärande” har även haft fokus på att utveckla barns delaktighet i konkret förändringsarbete. I den empiriska avslutande delen av rapporten tillämpas några teoretiska resonemang på projektet. Det finns mycket mer att göra på området. Vi kommer därför att utveckla några av tankegångarna i artikelform. Arbetet med rapporten har varit nästan klart sedan ett år tillbaka och när detta skrivs har medel beviljats för samproduktion av kunskap inom området.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 338.
  Noord, Åsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Röhricht, Maria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Samverkan mellan fritidshem och skola: Yrkesprofessioners upplevelser om samverkan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Fritidshemmet ska vara ett komplement till skolan för att elevers lärande ska få en pedagogisk helhet i sin undervisning - situationsstyrt, upplevelsebaserat, gruppvis och individuellt. Skolan, fritidshem och förskola ska på ett förtroendefullt sätt ha en samverkan för att stödja eleverna i sitt lärande och sin utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Samverkan ska ske genom arbetslag, kunskapsutbyte och utbyte av erfarenheter och ta till vara på de möjligheter som finns för att få ett kontinuerligt samarbete om undervisningen. Syfte Läroplanen betonar i sin andra del under rubriken "Övergång och samverkan" - att fritidshemmet och skolan ska samverka med varandra på ett förtroendefullt sätt för att i ett långsiktigt perspektiv stödja elevers utveckling och lärande (Skolverket, 2019). Syftet med denna studie är att belysa hur olika yrkesprofessioner ser på uppdraget med samverkan och hur samverkan mellan fritidshem och skola genomförs. Metod Vi har använt oss av en kvalitativ metod genom olika intervjuer såsom fokusgruppsintervju, digital intervju samt intervjuer via mail av personal inom skolverksamheten; rektor, lärare och fritidslärare. Data samlades in från sex olika skolor men har tyvärr, på grund av rådande pandemi, inte lyckats samla in data från varje yrkesprofession på alla skolor. Materialet grundas på data från mailintervjuer och fokusgruppsintervjuer av 24 informanter. Resultat Resultatet visar att samverkan ser ut på olika ut på skolorna som vi samlat in empiri från. Det finns en otydlighet bland yrkesprofessionerna, fritidslärare och grundlärare i skolan om hur rektorn ser på samverkan, och de upplever inte att de får de möjligheter de behöver för att skapa en fungerande samverkan. Studiens resultat visar att det finns olika komponenter som påverkar samverkan och de komponenterna är tid till planering, kommunikation och användning av yrkesprofessioner.

 • 339.
  Nordenius, Minna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Att bygga broar mellan språken: Förskollärares attityder till tecken som stöd2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tecken som stöd (TAKK) blir en alltmer vanligt förekommande del av förskolans verksamhet. Eftersom det ingår i förskollärares uppdrag att planera, genomföra och utvärdera den pedagogiska verksamheten i förskolan, är det av vikt att undersöka förskollärares inställning till tecken som stöd då inställningen till TAKK (Tecken som stöd) förmodligen påverkar hur, när och hur ofta detta används i den dagliga verksamheten. Det är också av vikt att undersöka hur förskollärarna, med den pedagogiska kunskap de besitter, beskriver att TAKK påverkar barn både socialt och språkligt.

  Syfte: Studiens syfte är att ta reda på förskollärares attityder till tecken som stöd i förskolan. Frågor som skribenten ställer är: hur beskriver förskollärare att TAKK (tecken som stöd) påverkar barns språkutveckling och vad kan TAKK tillföra i sociala relationer mellan barnbarn, barn-vuxen och vuxen-barn?

  Metod: Information har inhämtats från sju förskollärare genom semistrukturerade intervjuer, därefter har materialets analyserats med ett sociokulturellt förhållningssätt genom analytic bracketing.

  Resultat: Studien visar att förskollärarna som deltog i studien till stor del anser sig sakna kompetens, tillräckligt mycket tid för att lära sig TAKK samt förbereda material i arbetet med TAKK i barngrupp. Användningen av TAKK skiljer sig något mellan de olika förskolorna i studien, vilket kan bero på att förskola har varit verksam en längre tid än förskola. Samtliga förskollärare som deltagit i studien anser att TAKK främjar den språkliga förmågan och kan gynna sociala relationer och förebygga samt bidra till att lösa konflikter för barn som har språkliga svårigheter eller barn som ännu inte har utvecklat ett verbalt språk. 

 • 340.
  Norlander, Ludvig
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Tre vanliga grabbar: En studie om platsens betydelse för delaktighet och identitet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe and analyze the places importance for young people with disabilities. The study’s central questions are what type of places they visit and what characterizes them. It is also about answering the questions why the places are visited and what meaning this has for participation and identity. The study´s central concept is room/place, participation and identity. Knowledge review will be based on the key concepts. The collection of the empirical material has been inspired by the ethnographic methodology,which in this study included seven observation sessions and six interviews.

  The result shows that the boys mainly visited two different places. This is about the publicand non-public places. Public places can be described as a place for everyone and the nonpubliconly for people with disabilities. The boys show more participation towards publicplaces which can provide activities, fellowship and well-being. Both places can offer participation, but are dependent on other factors, which in this case is about activities and visitors. None of the places shows identity, but rather the interaction between the individual and the environment. Participation doesn’t necessarily show the personal identity. In the lastchapter the importance is highlighted through a perspective of social work activity. First andforemost the public places potential is highlighted and it´s limitations for participation and theidentity process. Secondly, it is also a discussion about future planning in daily socialpedagogic practice, both on an individual and society level.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 341.
  Nunstedt, Håkan
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Pennbrant, Sandra
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Portfoliometoden: Ett pedagogiskt verktyg för att integrera teori och praktik i sjuksköterskeprogrammet2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Portfolio is a systematic, purposeful, consolidated and structured collection of study works that the teacher and students use to follow up the development of knowledge, skills and attitudes in some area. Work integrated learning (WIL) can be seen as a process and an educational strategy for an active exchange of knowledge, reflected action and lifelong learning. The purpose of this report is to describe and discuss portfolio as a pedagogical method and WIL as a pedagogical strategy in the clinical education in the nursing program at University West. One of the main ideas behind the WIL-portfolio method isthat students have the opportunity to take control of their learning and thereby become more active in the learning and better understand the generated learning. The WIL-portfolio can create opportunities for nursing students to develop professional skills, systematized by using the portfolio structure and content. WIL-portfolio methodical process consists of the six phases; prereflection, reflection-in-action, reflection-on-action, self-evaluation, metareflection and knowledge-in-action. WIL-portfolio can serve as a basis for reflection and become a mirror image of learning, both in the present and in the future. The WIL-portfolio method can thus contribute to a deeper understanding of one's own knowledge of the process of lifelong learning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 342.
  Nyblom, Dan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Wiking, Peter
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Det naturliga hjälpmedlet till bättre studieresultat och välbefinnande": En kvalitativ studie om fysisk aktivitet på fritidshemmet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund - Vi valde att göra en studie om fysisk aktivitet då vi båda är intresserade av fysisk aktivitet och känner att det påverkar vårt mående positivt, men även då Folkhälsomyndigheten (2018) lyfter fram hur människor i dagens Sverige dels rör sig för lite men även mår sämre. Detta gjorde att vi fann det intressant att se vilken syn pedagoger har på fysisk aktivitet samt hur ofta och i vilken utsträckning barn på olika fritidshem blir erbjuden styrd fysisk aktivitet.

  Syfte - Syftet med studien var att undersöka hur mycket styrd fysisk aktivitet som erbjuds på olika fritidshem samt vilka eventuella bakomliggande aspekter som kan påverka i vilken grad det erbjuds.

  Metod - Vår studie är en kvalitativ studie där vi utgått från sex stycken semistrukturerade intervjuer med både behöriga och icke behöriga fritidspedagoger. Våra intervjuer styrdes av förbestämda frågor där det även gavs utrymme för följdfrågor. Efter genomförandet, transkriberades våra intervjuer där vi gjorde en textnära kodning som sedan låg till grund för våra teman som vi sedan tog med oss till resultatdelen.

  Resultat - Vi kunde under vår studie se några avgörande delar som påverkade till vilken grad de olika fritidshemmen erbjöd styrda fysiska aktiviteter. Delar som framkom som avgörande var bland annat planeringstid, fritidspedagogernas eget intresse för fysisk aktivitet, inomhus- och utomhusmiljö men även vilken syn fritidspedagogerna hade kring styrda aktiviteter under tiden på fritidshemmet.

 • 343.
  Nylén, Marie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Elefant, Lina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Yngre elevers klimatoro ur pedagogernas perspektiv2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Klimatfrågan är ett aktuellt ämne på grund av den akuta situation världen befinner sig i. I dagens samhälle får barn kunskap om klimatrelaterade problem på många olika sätt t.ex. genom föräldrar, kompisar, skola och media. Detta kan skrämma barnen och leda till klimatoro. Vi anser att vi som lärare i skolan har ett stort ansvar för att eleverna får en bra undervisning som gör eleverna handlingsbenägna och får kunskaper till att verka för en förändring mot ett bättre klimat. Vi anser därför att det är viktigt att börja tidigt med undervisningen om klimatfrågor i skolan. Syfte: Syfte med examensarbetet är att undersöka yngre elevers oro över klimatförändringarna och skolans roll i ett pedagogiskt perspektiv. Metod: En del bygger på litteraturstudier av, i huvudsak, naturvetenskaplig forskning med kvantitativ inriktning som till största delen vilar på mätningar och beräkningar av ökad global uppvärmning och stigande havsnivåer. Här ställs frågan om det objektivt finns fog för klimatoro vilket är grunden till det fortsatta arbetet. Vi har även genomfört en enkätundersökning riktad till lärare i skola och på fritids som arbetar med elever i åldrarna 6-10 år. Att prata direkt med eleverna kan skapa klimatoro, därför har vi valt att vända oss till lärarna i denna undersökning. Vi ansåg även att de var mest lämpade att svara på de frågorna vi hade. Enkäten utformades på ett sådant sätt att den skulle ta lite tid i anspråk med hänsyn till lärarna. Enkätresultaten användes i huvudsak kvalitativt. Resultat: Vår undersökning visar att det finns elever i de yngre åldrarna som visar tecken på klimatoro. Den visar också att lärarna har svårigheter i att tyda vad klimatundervisning skall innehålla, samt hur styrdokumenten skall tolkas. Vi anser inte att klimatundervisningen har den centrala roll i skolan som den bör ha om man ser på den negativa utvecklingen på klimatet som har varit de senaste 40 åren, enligt IPCC. Vi föreslår förbättringar i undervisningen, baserade på en analys av relevant litteratur och enkätsvar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 344.
  Ojong, Justine Ewube
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Secilmis, Meral
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Bildskapande som stöd för barns tidiga språkutveckling: En kvalitativ studie om pedagogers perspektiv2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag ser vi Sverige som ett mångkulturellt samhälle, vilket inkluderar etnisk födda svenskar, svenskfödda med en annan kultur och bakgrund än svenskar och dessutom utlandsfödda som har ett annat modersmål än svenska hemma. Samhället fortsätter ständigt att utvecklas och språket i förskolan blir alltmer viktigare, då alla barn inte har med sig det svenska språket hemifrån. Pedagoger behöver har mer kunskap i hur de kan utveckla språket hos barn som saknar det helt, de som brister i språket men också för de som har språket med sig. Pedagoger behöver vara uppmärksamma och utnyttja de stunder i förskolan då de kan arbeta med barns språk integrerat med bildskapande.

  Syfte: Syftet med studien är att fördjupa kunskaperna inom bildskapande i samband med barns språkutveckling. Hur pedagoger kan arbeta med detta i förskolan för att främja språkutvecklingen.

  Metod: Studien baseras på kvalitativa studier, på tre olika förskolor i Göteborgsområdet med sex intervjuer och observationer.

  Resultat:Vårt resultat visade att pedagoger använder sig av bildskapande för att främja barns språkutveckling. Det visade sig att bildskapande är ett verktyg som är användbart för att utveckla barns språkkunskaper. När barn skapar olika bilder kommunicerar de under tiden, vilket gör att pedagoger kan få svar på saker som; tankar, känslor, önskningar och behov hos barnen. När barn skapar egna bilder är det kopplat till barnets egna språk.

 • 345.
  Olavarria Lopez, Daniela
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Förskollärares uppfattningar om matematikeni förskolans undervisning2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Från Skolinspektionens granskning visades det en låg kvalitet på arbetet med barns matematiska färdigheter och förmågor och att barnen fick begränsade möjligheter till att utvecklas inom ämnet. Förskolepersonal som intervjuats under Skolinspektionens granskning uttryckte en osäkerhet kring ämnet och hur det ska läras ut. Från denna rapport väcktes en nyfikenhet hos mig ifall det ser ut här bland förskollärare i olika förskoleverksamheter.

  Syfte: Mitt syfte med studien är att undersöka hur förskollärarna beskriver och uppfattar ämnet matematik utifrån läroplanens uppdrag samt vad som utifrån min beskrivning kan sägas känneteckna arbetet med matematik i förskolan.

  Metod: Studiens metod utgår från kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer. Det var sammanlagt sju kvinnliga förskollärare som intervjuades och som kom från olika förskolor i en kommun, där ålder och yrkesamma år varierade. För att analysera datamaterialet användes den fenomenografiska analysmetoden.

  Resultat: Studiens resultat visar att matematik oftast uppmärksammas i spontana situationer där matematiken omnämns som en aspekt i olika teman, i vardagshändelser och i barnens lek. Dessa sammanhang handlar inte om planerad matematisk undervisning som utgångspunkt i första hand. Det framgår tydligt att förskollärarna använder dessa olika innehåll för att passa på attspråkligt lyfta fram matematiska inslag. Att inte planera specifikt för matematikundervisning  är ett dominerande förhållningssätt till matematiken bland förskollärarna.

 • 346.
  Olsson, Anna Karin
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Näverå, Elisabeth
  University West, University West, the Library.
  The Way to the Wave: To Integrate Media and Information Literacy in the "Scientific Wave" Throughout a Bachelor Program in Business Administration2019In: INTED2019 Proceedings / [ed] L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, 2019, p. 3536-3546Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Media and information literacy is of increasing importance and viewed as a necessary life skill for all ages, social groups and professional sectors of contemporary digital society, hence also affecting the approaches and strategies for higher education. This paper illustrates the background and process of building a successful library-faculty partnership initiated as a quality improvement measure for a bachelor's program in business administration at University West, Sweden. According to the Higher Education Act, Swedish higher education should rest on scientific or artistic basis and on proven experience, research and development. The process started in 2012 as a response to criticism from the Swedish Authority for Higher Education regarding learning outcomes focused on students' skills and abilities to seek, collect, evaluate and critically interpret relevant information within the field of business administration. The quality improvement process entitled "A Scientific Wave" aims at supporting student development during the study period to develop and strengthen skills in critical and analytical approaches, written and oral presentation, and media and information literacy skills to provide the prerequisites for achieving the learning outcomes for a bachelor's degree in business administration. The Scientific Wave includes several different quality aspects and applies a holistic approach to improve the quality and progression of knowledge throughout all courses of the program. In addition, work integrated learning (WIL) is applied as an educational and pedagogic model throughout the program to enhance the link between work life and learning, theory and practice. This paper will focus on how to build a successful library-faculty collaboration to improve students' media and information literacy skills. Earlier research states that successful integration of media and information literacy in higher education should be based on close collaboration between librarians and discipline faculty, strategic anchoring and visualization in curricula, syllabi, learning outcomes and examinations, and developed in line with the mission of the university. The Scientific Wave is here viewed as a co-creative, continuous framework based on the separate but complementary skills of librarians and faculty to provide students with tools for critical and creative thinking, research skills as well as lifelong learning in today's digital society.

 • 347.
  Olsson, Annie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Wester, Alma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ”Fröken säger att vi gör det här tillsammans”: En kvalitativ studie som undersöker förskollärares åsikter om och strategier kring exkludering utifrån kön i barns fria lek2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den fria leken har alltid funnits i förskolans verksamhet. Leken sker oftast på barnens initiativ och dagarna på förskolan består till stor del av barns fria lek. I barns fria lek blir barn dagligen exkluderade, att barn blir exkluderade är något som inte bör ingå i förskolans verksamhet. Exkludering kan leda till att barn kan uppleva att dem inte duger som de är och deras självbild kan påverkas negativt. Exkludering kan leda till könsuppdelning eftersom barnen kan bli separerade utifrån vilket kön de har. Exempelvis pojkar som enbart vill leka med pojkar. Pedagogerna har en roll att vara närvarande och stötta barnen. De bör använda sig av ett arbetssätt där man motverkar exkludering för att stärka barns självbild och för att alla ska känna att dem duger som de är.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka förskollärares åsikter om och strategier kring exkludering utifrån kön i barns fria lek. 

  Metod: Vi utgick ifrån den kvalitativa forskningsmetoden för att svara på våra frågeställningar. Vi valde att genomföra kvalitativa interjuver med förskollärare på två olika förskolor, vi valde intervju för att vi ville synliggöra förskollärarnas tankar och erfarenheter.

  Resultat: Resultatet visar att förskollärare ser att barn exkluderas i förskolans vardag utifrån kön men att det är olika beroende på ålder på barnen. Förskollärarna ser att de äldsta barnen på förskolan är dem som exkluderar mest utifrån kön, förskollärarna ser att barnen ofta leker könsuppdelat vid fem års ålder. En viktig del i arbetet för att motverka exkludering är att alltid vara närvarande och finnas nära till hands ifall barnen behöver stöttning. Alla pedagoger bör vara närvarande oavsett vilken ålder deras barngrupp har.

 • 348.
  Olsson, Diana
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ellgren Sjöberg, Felicia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Förskollärares arbete med estetisk språkutveckling: En studie om estetiskt lärande och verktyg i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Läroplanen för förskolan har olika strävansmål om estetikens kommunikativa egenskaper där förskollärarens skall hjälpa barn att utveckla sina verbala och icke-verbala språk. Studiens fokus är hur språkutvecklande verktyg kan användas i förskolan för att utveckla barns estetiska språk. De språk som denna studie tar upp är dans, musik samt bild. Uppsatsen skall försöka ge läsaren en inblick i hur förskollärare arbetar med estetiska språkverktyg och hur de arbetar med att utveckla barns estetiska lärande.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att få ökad kunskap om vilka språkutvecklande redskap som används i förskolans verksamhet.

  Metod: En kvalitativ metod som används i studien är enskilda intervjuer på två förskolor i mellersta Sverige. Intervjuerna är semistrukturerade och har pågått i mellan 23–45 minuter. Sammanlagt är det sju inspelade intervjuer.

  Resultat: Studien visar det inte är självklart hur förskollärare kan använda estetiska verktyg för att utveckla barns estetiska språk. Några av informanterna beskriver att de inte arbetar med viss estetik för att det, som de själva uttrycker inte är deras intresse. De väljer bort estetik språkutveckling för att skapa en trygghet i barngruppen. Istället blir det andra förskollärare i arbetslaget som använder sig av estetiska språkverktyg för att de har kunskaper att till exempel spela instrument. Det resultatet går i linje med den tidigare forskning som presenteras i uppsatsen, att förskollärarna arbetar utefter sina egna intressen. Detta gör att barn får olika möjligheter till att utveckla sina estetiska språk utifrån begreppen görande och seende.

 • 349.
  Olsson, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Markusson, Emelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Förskollärares syfte och intentioner att använda surfplattan2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: All children in Swedish preschool shall, as far as possible based on their own ability, be given the opportunity to develop their digital skills. The Ministry of Education (2017) defines digital competence as an ability that is developed based on society's demands on its citizens and each person's conditions. Sweden's preschools must provide each child with a high level of digital competence, in order to contribute to knowledge development and opportunities for an equivalent education regarding the use of digital tools. The digital use was strengthened in 2019 in the preschool curriculum, which means higher demands on preschool teachers' competence. Previous research shows that preschool teachers have a positive view of the tablet, but that its use is limited due to preschool teachers' lack of competence in using digital tools. The tablet is one of many digital tools that enable learning in many subject areas, including preschool.

  Method: The study includes a qualitative method. We talked to nine preschool teachers based on an interview guide and conducted semi-structured interviews. Collected data were processed through thematic analysis, which is not tied to either theory or specific language. The study is based on a socio-cultural perspective where concepts such as artifact, support, proximal development zone and mediation contribute to understanding the tablet's use of preschool teachers and how they view digitalisation in educational activities in focus.

  Results: As in previous research, it emerged that preschool teachers interviewed have a positive attitude towards the tablet as a digital tool in preschool. All preschool teachers want to use the tablet with a clear purpose that can contribute to the children's learning and development. The difficulties are the preschool teachers' lack of competence in using the tablet in goal-oriented processes, ie. how preschool teachers should implement the tablet consciously in both spontaneous and planned activity. The children's competence is considered good, but preschool teachers feel that the preschool and the children have different goals with the tablet's areas of use. Some preschool teachers work to clarify the tablet as a learning tool, to concretize the purpose of the use and avoid that it is only used to create peace in the groups of children.

 • 350.
  Olsson, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Vikingsson, Camilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ”Det som funkar på den ena funkar inte på den andre…”: lärares erfarenheter av individanpassad undervisning2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Som lärare har vi ett uppdrag i att bedriva en verksamhet och organisera vår undervisning så att den anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Vi har erfarit att det i många personalrum uttrycks en frustration över att inte räcka till åt alla elever. Vi upplever att viljan finns men att det ibland är svårt att se möjligheterna. Hur kan jag utifrån mina förutsättningar anpassa min undervisning på bästa sätt så att den innefattar alla eleverna? Detta gjorde att vi började fundera på hur lärare tänker kring sin verksamhet och den anpassade undervisningen.

  Syfte

  Syfte är att undersöka hur lärare organiserar sin undervisning så att varje elev motiveras och stimuleras att inhämta kunskap och hur de aktuella förutsättningarna påverkar lärarnas undervisning. Som teoretisk utgångspunkt för studien har vi blivit inspirerade av fenomenologin där tid, rum och intersubjektivitet är viktiga utgångspunkter. Vi har därför valt att fokusera på hur den enskilde läraren organiserar sin undervisning med avseende på tid, lokaler och arbetssätt.

  Metod

  Då vi är intresserade av hur informanterna upplever det egna arbetet valde vi en kvalitativ studie med halvstrukturerade intervjuer. Detta gav oss möjlighet att få personliga och omfattande svar, vilket är viktigt då vi utgår från fenomenologiska tankar.

  Resultat:

  I vår studie uppgav flertalet av informanterna att de upplevde en viss svårighet i att bedriva en individanpassad undervisning. Flera av informanterna uppger att en liten klass underlättar individanpassningen och att relationen till eleverna spelar in. Några av våra informanter påpekar att de elever som behöver mer tid, stöd och vägledning prioriteras, de är dock medvetna om att även de starka skulle behöva mer uppmärksamhet. Flertalet av våra informanter använder sig av nivågruppering när de anpassar undervisningen och då framförallt i matematik. Lokalernas utformning är viktiga för våra informanters undervisning och ett närliggande grupprum underlättar för dem som har tillgång till detta. Samtliga av lärarna uppger kollegorna som ett ovärderligt stöd i arbetet för att få tips och idéer till hur man kan organisera den egna undervisningen utifrån den enskilde elevens behov. Vi uppfattar att lärarna accepterar de förutsättningar de arbetar utifrån även om det finns tankar och önskemål om att vissa saker behöver förändras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
45678910 301 - 350 of 508
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf