Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 2040
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Berlin, Johan
  et al.
  Göteborgs universitet / Sahlgrenska akademin.
  Carlström, Eric
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Sandberg, Håkan
  Mälardalens högskola.
  Team i vård, behandling och omsorg: erfarenheter och reflektioner2009In: Team i vård, behandling och omsorg: erfarenheter och reflektioner / [ed] Johan Berlin, Eric Carlström, Håkan Sandberg, Lund: Studentlitteratur , 2009, p. 15-24Chapter in book (Other academic)
 • 302.
  Berlin, Johan
  et al.
  Göteborgs universitet / Sahlgrenska akademin.
  Carlström, Eric
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Sandberg, Håkan
  Varför team?2009In: Team i vård, behandling och omsorg: erfarenheter och reflektioner / [ed] Johan Berlin, Eric Carlström, Håkan Sandberg, Lund: Studentlitteratur , 2009, p. 263-276Chapter in book (Other academic)
 • 303.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Kastberg, Gustaf
  Lunds universitet, Institutionen för Sevice management.
  Styrning av hälso- och sjukvård2011 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här boken får du möjlighet att bekanta dig med de styrmodeller som har tillämpats inom vården under de senaste decennierna. Författarna ger en bild av vad de olika modellerna tenderar att leda till på kort respektive lång sikt. Trender, regler, resultat, arbetsfördelning och de speciella förutsättningar som gäller för styrning i professionella organisationer behandlas.Boken riktar sig till utbildningar inom hälso- och sjukvårdsadministration, vårdvetenskap, socialt arbete, arbetsvetenskap, offentlig förvaltning, företagsekonomi och service management samt till praktiskt yrkesverksamma. Den kan även med fördel läsas av forskare, tjänstemän och politiker med intresse för hur framtidens hälso- och sjukvård ska organiseras och styras.

 • 304.
  Berlin, Johan M
  et al.
  Göteborg University, School of Public Administration,.
  Carlström, Eric
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  The 20-minute team: a critical case study from the emergency room2008In: Journal of Evaluation In Clinical Practice, ISSN 1356-1294, E-ISSN 1365-2753, Vol. 14, no 4, p. 569-576Article in journal (Refereed)
 • 305.
  Berlin, Johan M.
  et al.
  Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Institute of Health and Care Sciences.
  Carlström, Eric
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  The 90-Second Collaboration: A Critical Study of Collaboration Exercises at Extensive Accident Sites2008In: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 16, no 4, p. 177-185Article in journal (Refereed)
 • 306.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sandberg, Håkan
  Team i vård, behandling och omsorg: Erfarenheter och reflektioner2016Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Team är populära, inte minst inom vård, behandling och omsorg.Trots att det börjar bli en väl etablerad företeelse tycks teamfortfarande stå för förnyelse och nytänkande. Teamarbete harsåledes kommit att få en allt viktigare roll.

  I denna antologi behandlas frågor som: Varför uppstår team? Vadgör team nödvändiga? Vad är utmärkande för olika typer av team? Vad skapar väl fungerande team? Vilka effekter får teamarbete förverksamheten? Du som läsare bjuds på både kritiska betraktelser,utvecklingsspår och verktyg.

  Boken vänder sig till studerande och forskare vid högskolor ochuniversitet samt till praktiskt verksamma inom vård-, behandlingsochomsorgsorganisationer. De olika kapitlen kan läsas friståendeoch ger var för sig en god bild av teamets funktion.

  ---

  Team i vård, behandling och omsorg förmedlar en unikinsikt och förståelse kring teamarbetes betydelse, funktionssätt och utmaningar baserad på omfattande och mångårig forskning. Boken förtjänar därför attanvändas inom alla utbildningar på högskolenivå som är inriktade mot vård- och omsorg.

  Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi

 • 307.
  Bern, Maria
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Saltell, Mikaela
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Motivation till livsstilsförändringar: en utmaning för distriktssköterskan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Hypertension increases all over the world and with the disease there is a risk för complications and personal suffering. The treatment involves lifestyle changes and pharmacological treatment. The district nurse has an important role in care of patients with hypertension and through health interviews, the district nurse can create possibilities for lifestyle changes. Motivation plays an essential role in implementing lifestyle changes and it varies in between individuals.

  Aim: The aim of the study was to examine district nurse's perceptions of what motivates and what creates obstacles and holds back patients with hypertension to implement lifestyle changes.

  Method: Eight district nurses who on daily bases worked with patients with hypertension and lifestyle changes were interviewed. The interviews were analyzed by qualitative content analysis with an inductive approach to reach the aim of the study.

  Results: The district nurses experienced that both positive as well as negative factors were found to have an impact on a patient's motivation for lifestyle changes. These factors were both found in the district nurse and in the patient. The patient's inner drive force and the district nurse's professionalism created conditions for patients to implement lifestyle changes while as a patient's own negative attitude and a district nurse's lack of commitment and understanding created barriers for patients to implement lifestyle changes.

  Conclusion: The district nurses experienced that both the district nurse and the patient's involvement in health interviews influenced the patient's motivation for lifestyle changes.

 • 308.
  Berndtsson, Ina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Advanced Nursing.
  Bukaortascreening in och ut på fem minuter: Hur upplevs undersökningsförfarandet av de screenade och av personalen2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Etiska aspekter vid screening av bukaortaaneurysm - en delutvärdering vid införandet i Västra Götaland

   

  Regionstyrelsen har beslutat om införande av screening av 65-åriga män för buk-aortaaneurysm (fortsättningsvis benämnt AAA) i Västra Götalandsregionen. Syftet är, i likhet med andra screeningundersökningar, att ställa diagnos i ett tidigt skede, redan innan sjukdomen har börjat ge symtom. Utvärderarna, liksom den helt övervägande delen av de kallade och intervjuade medarbetarna, anser att detta är en riktig satsning. Utvärderingsgruppen ställer sig således bakom införandet och huvuddragen i genomförandet av AAA screening i Västra Götalandsregionen. De kunskaper vi har om screening i allmänhet och AAA i synnerhet indikerar helt enkelt att det vore oetiskt att inte screena denna grupp personer. Det finns dock en risk för oro och ångest i samband med förfarandet. Det är därför viktigt att minimera negativa upplevelser hos de kallade. Utvärderingen är gjord med detta som utgångspunkt och har således ansatsen att finna förbättringsmöjligheter i det framväxande förfarandet.

   

  Under 2009 kallades 10 361 män och av dessa avstod 14,5 % . Till SU/Östra och SU/Mölndal avstod ca 20 % att komma medan de som kallades till SÄS, SKAS och NU avstod i mindre utsträckning (ca 11 %).

   

  Förbättringsförslagen i rapporten bygger på enkätsvar, telefonintervjuer från såväl de som kom som de som uteblev. Det genomfördes också fokusgruppsintervjuer med den personalen som undersökte de kallade (ST-läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker) på de kliniskt fysiologiska mottagningarna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Mölndal och Östra, Kungälvs sjukhus (röntgen), Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Norra Älvsborgs sjukhus (NÄL) och Skaraborgs sjukhus (SkaS).

  Kort om resultaten

  De kallade och personalen var i allmänhet positiva till att sjukvården gjorde screeningundersökning av 65-åriga män. Kallelse och informationsbrev upplevdes av de flesta som bra. Avståndet till screeningorten påverkade inte deltagandet i screeningen negativt trots kommentarer om lång resväg. De som hade längst resväg undersöktes på NÄL och SkaS. Att få ett påminnelsebrev gjorde att flera som glömt eller var bortresta kunde undersökas. Egenavgiften (100 kr) hade inte betydelse för deltagandet. Undersökningen medförde inga obehag och gick snabbt (5 min). Undersökningens korta tid kunde dock vara ett besvär för den som behövde mer omfattande information eller omhändertagande. Informationen om undersökningen var bra men besked om hur vanligt tillståndet var och normalgränserna saknades av de undersökta.

   

  Av dem som avstod från undersökning förekom fysisk psykisk sjukdom eller handikapp som orsak till att det var svårt eller omöjligt att undersökas. Flera hade negativa attityder till massundersökningar och som exempel angavs svininfluensa-vaccinationen för inställningen. Andra orsaker till att man avstod var inställningen ”det drabbar inte mig”. Några hade dålig erfarenhet av sjukvård eller läkarskräck. Det förekom också transportproblem, som att man inte hade egen bil. Den största andel som avstod bodde i Göteborgsregionen (22 %).

   

  Screeningpersonalen upplevde att de flesta var positiva och nöjda med informationen i kallelsen, förutom att man trodde att hela bukaortaavsnittet skulle undersökas. Personalen fick påpekanden från män att egenavgiften (100 kr) utgjorde ett problem för dem som inte hade internet då en betalningsavgift tillkommer. Speciell tid var avsatt för undersökningarna, på två ställen på kvällstid för att det skulle vara lättare med parkering. Ofta räckte undersökningstiden till (5 min) men ibland, om undersökningen var mer komplicerad eller om någon hade svårt att röra sig eller behövde prata, upplevdes tiden för kort.  Principen var att det skulle ges besked om bukaorta var normal eller förstorad, men beskedet gavs på olika sätt, en del fick muntligt besked, andra också skriftligt. Några fick reda på måttet när det var normalt men inte om det var förstorat. Vid upptäckt av vidgad aorta skulle personalen faxa uppgifter till kärlkirurgen i Göteborg. Personalen upplevde att de inte hade klara besked på hur informationen till patienten skulle ges om vidgad aorta upptäcktes. Det var även osäkert om och när patienten skulle bli omhändertagen både beroende på tillgång till mottagningstid till kärlkirurg och beroende på hur stor vidgning aorta hade.

   

  Utvärderingsgruppen har reflekterat över de etiska aspekterna av screeningen. Gruppen anser att tillvägagångssättet visat sig vara hållbart och föreslår endast förbättringar av förfarandet och rekommendationer om alternativa förhållningssätt.

  Sammanfattning av etiska reflektioner vid bukaortascreeningen i Västra    Götaland

  • Information och undersökning byggde på ett rationalistiskt perspektiv där 65-åriga män ansågs vara friska, svensktalande och utan hjälpbehov.
  • Vid komplicerad undersökning eller vidgad aorta var det brist på tidsmarginal vilket innebar att kravet på ett fullgott omhändertagande riskerade att inte kunna uppfyllas.
  • Förfarandet vid beskedet av mätresultat, både skriftligt och muntligt, var inte samstämmiga mellan screeningorterna.
  • Yrkeskategori som inte var utbildad för eller hade erfarenhet av omhändertagande vid besked kunde skapa oro och ångest.
  • Beskeden till männen om och när läkarkontakt skulle fås varierade.
  • Osäkerhet och frustration över att inte ha tillgång till läkare/psykolog fanns bland screeningpersonalen.
 • 309.
  Berndtsson, Ina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Livskvalitet och sexualitet efter stomioperation2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Fysiska och psykiska besvär kan påverka hälsan och i förlängningen sexualiteten. Ett exempel är patienten som har diarréer, ont i magen och förlorar vikt och energi orsakat av en inflammatorisk tarmsjukdom.  Medan att ha en cancer i colon eller rektum ger oftast inga besvärliga symtom, inte i början. Men för patienten med cancer påverkar behandlingen i form av strålning, kirurgi och cytostatika bla. sexualiteten.

  Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om patienten påverkas även sexuellt. Sjuksköterskan kan vanligtvis prata med patienten om privata saker som tex. avföringsvanor och om döden. Sjuksköterskan skall även ges information om sexualiteten, och frågor skall kunna ställas av patienten och eventuell partner. Sexualiteten betyder olika mycket för olika personer och vid olika tidpunkter i livet. Att negligera patientens behov om att prata om detta eller resonera som att de får någon annan ta upp om (läkaren) är inte rätt. Människan är en sexuell varelse.

 • 310.
  Berndtsson, Ina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Patients experience of fast track: ”operates on Tuesday and getting home at Thursday2008In: 17th Biennial Congress of the World Council of Enterostomal Therapists, Ljubljana, 2008, 2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Today is length of staying at the hospital only some days even after large surgery. In the literature it is well-known how many days the patients stayed at hospital, how much pain they had after surgery and how many days they felt sick. But we didn't know the patients experienced the first hours at the nursing ward after surgery and who get through the first time at home after early getting home.

   

  Aim

  The aim was to describe patients experience of ”early getting home” after intestine surgery.

   

  Patients and method

  Seven women and three men who had been operated with large intestine surgery was included in the study. They was stay between two and four days after surgery at the hospital. After the patient getting home a nurse had a telephone call after a couple of days. They have a visit at outpatient clinic visit by three to five weeks later at the surgeon. At the same time interviews were making about 30 minute, the interview was typewriter exactly. The analyse method was on data was phenomenology.

   

  Result

  The patients felt trust to the caregivers, but the strongest supports were experienced from the relatives who had involved and engaged in their situation. The study showed that all patients trusted in caring, staff and doctors but they also said that they didn’t ha any other choice. The patients experienced the treatment from the nursing staff often as good. Throw the caregivers attention the patients felt that they had been seen and felt confirmed. The patients experienced fear and worry which come from loosing their control over the situation. The patients described health was the same as quality of life, to be with family or to have friends and be active in life.

   

  Conclusion

  All patients who had relatives support at home experienced their early getting home as positive. The following telephone call home from nurses were imported and was a part of satisfaction, but the largest support they had were the relatives who had involved in their situation.

 • 311.
  Berndtsson, Ina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Rektalcancer och sexualitet2009In: Patientkanalen, ISSN 1403-7149, no 2, p. 12-14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 312.
  Berndtsson, Ina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Sexualitet och fertilitet vid inflammatorisk tarmsjukdom2008Other (Other academic)
 • 313.
  Berndtsson, Ina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Stoma therapist education on internet2008In: Proceedings with congress programme, 2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Internet is a good help and save time in the daily work for most of us registrar nurses. In the stoma therapist (ET) education where students often live in different places, is internet education a good alternative. In a digital classroom as community on internet the student collect tasks, send answers, have contact with the teacher and other students in the course. It is like a classroom and with a webb camera or video a lesson can be hold. The lessons can also be prerecorded so the students can look on it any time. The big different and advantage from a real classroom this community is opened 24 hours a day. Advantage and another positive effect is that student and teacher can communicate and answer the task when it suites them best.

  To participants an internet course does not mean less work, all communications must be written and read. This will take more time then verbally communication. One important thing, all communication is written, so it hade to be clear to avoid misunderstanding. To learn and understand each other the student and teacher have to have a two way communication.

  The practical educations can the students carry through on the hospital in the home city with support from the local ET- nurse and the practical examination can be done with instruction from the ET- course. When the students report the examination paper to other students they have to comment and discuss the result in the community. All students most give written comments and ask questions to the other students. The student can not “be seated” quiet, all comments and answers has to be documented. All students become attend.

  The stoma therapist education in a community on internet has great opportunities and is a good alternative.

 • 314.
  Berndtsson, Ina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Stoma-related complications after stoma construction in emergency surgery.2009In: 10th European congress for nurses with interest in stomacare. Portugal, Porto, June 14-17, 2009., 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE; Prospectively longitudinal study of the frequency and type of stoma-related complications after stoma construction in emergency surgery. METHOD; 153 patients were operated acutely with a colostomy, ileostomy or loop-ileostomy formation between April 2003 and March 2005 at the Sahlgrenska University Hospital in Gothenburg, Sweden. The postoperative follow up took place in the ward and another five times two years after discharge. On these occasions diameter, height and shape of the ostomy were recorded. Peristomal skin problems, necrosis, leakage due to low ostomy, stenosis, granuloma, prolapse and peristomal hernia were evaluated. Use of convexity appliance was also documented. RESULTS were based on 144 patients 85 women and 59 men with a median age of 67 (range 23-98) years. The ostomy diameter size was postoperatively on the ward median 34 (r 22-80) mm but had reduced to 25 (r 22-60) mm in two weeks. Postoperatively on the ward 31% of colostomy was oval, and 24% of the ileostomy. After 12 months was 21% of the colostomy oval. Irrespective of ostomy types the most common complication was skin problems, most frequent in those with loop ileostomy (48%) hernia was most common in patients with colostomy (26%) at 12 months of follow-up. A patient may have developed more complications such as necrosis of stomin as the cause of this even skin problems. The patients with ileostomy used convexity appliance common in 6 month (67%) and the patients with colostomy in one year (29%). CONCLUSION This study shows that while skin problems dominated in ileostomy patients (48% in loop ileostomies) peristomal hernia was the most common complication in colostomy patients (26%). Early stoma nurse assistance in the acute phase and regular postoperative follow-up subsequently is very important.

 • 315.
  Berndtsson, Ina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Stomiteknik- och terapi i ett historiskt perspektiv2008In: Stomi- och tarmopererad : Ett helhetsperspektiv, Lund: Studentlitteratur , 2008, p. 17-22Chapter in book (Other academic)
 • 316.
  Berndtsson, Ina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  To be an ostomate or not to be, is the question!2012Conference paper (Refereed)
 • 317.
  Berndtsson, Ina
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Carlsson, Eva
  Vårdvetenskap och Hälsa Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet.
  Concerns and Quality of life in patients with rectal cancer preoperatively and and six months postoperatively2008In: Proceedings with congress programme; Biennialcongress of the world council of Enterostomal Therapists. Slovenia. 2008., 2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The concerns of patients with rectal cancer are not well known. Prospective studies following patients pre and postoperatively are rare.

  Aim: The aim of the study was to assess worries and concerns, Quality of life (QOL) preoperatively, one, three and six months postoperatively in patients operated for rectal cancer with a stoma.

  Methods: Patients operated for rectal cancer between April 2003-March 2005 were asked to participate in the prospective study. Sixty-four patients participated with a median age of 67, range 30-87, (F/M = 25/39). Fifty patients were operated with a colostomy and 14 patients with a loop-ileostomy. Worries and concerns were assessed using Rating form of patient concerns (RFIPC).  Patients´ definition of QOL as well as perceived QOL and health on a visual analogue scale was evaluated.

  Results: The overall concern was greater on all items (RFIPC) preoperatively than six months postoperatively. Greatest concerns preoperatively were fear of cancer and being a burden (or dependent on others) followed by, dying early, the uncertain nature of the disease, loss of bowel control, producing unpleasant odour, being operated on, and having an ostomy.  

  Patients perceived health improved from preoperatively until six months postoperatively whereas QOL was perceived similar preoperatively as six months postoperatively. Patients´ definitions of QOL concerned mainly family, friends, social life and health.

  Conclusion: Knowledge of the specific responses of these patients could be useful in assisting health professionals to understand better patients´ fears and uncertainties as well as determine issues for which counselling might be of value.

  Learning objectives:To increase the knowledge of factors influencing life in patients with rectal cancer and a stoma. How to implement aspects of concerns and QOL in the care of patients with rectal cancer and a stoma.

 • 318.
  Berndtsson, Ina
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Carlsson, Eva
  Persson, Eva
  Framtida forskning2008In: Stomi- och tarmopererad: Ett helhetsperspektiv, Lund: Studentlitteratur , 2008, p. 217-222Chapter in book (Other academic)
 • 319.
  Berndtsson, Ina
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Carlsson, Eva
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Persson, Eva
  School of Health Sciences, University of Borås, Borås.
  Lindholm, Elisabet
  Colorectal Unit, Sahlgrenska University Hospital/Östra, Sahlgrenska Academy,.
  Long-Term Adjustment to Living With an Ileal Pouch-Anal Anastomosis2011In: Diseases of the Colon & Rectum, ISSN 0012-3706, E-ISSN 1530-0358, Vol. 54, no 2, p. 193-199Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The aim of this study was to describe long-term adjustment to life with an ileal pouch-anal anastomosis after surgery for ulcerative colitis, to investigate the relationship of pouch function to adjustment, and to explore factors affecting quality of life.

  METHODS: A total of 369 patients treated between 1982 and 1993 were included in the study. Questionnaires designed to assess bowel (pouch) function (Oresland score) and disease-specific adjustment (Swedish version of the Ostomy Adjustment Scale), plus open-ended questions regarding quality of life, were sent by mail. Open-ended questions were analyzed with qualitative content analysis.

  RESULTS: A total of 252 patients (84%) returned the disease-specific adjustment questionnaire (141 males/111 females); median age, 51 (range, 26-77) years; median follow-up, 15 (range, 10-21) years after construction of the ileal pouch-anal anastomosis. High adjustment ratings were found for all statements, with the maximum median score of 6 on 28 of the 36 items. Items with the lowest ratings (median score, 5) pertained to things one would do if not for the IPAA, feeling free to travel, ability to enjoy sexual activities, comfort with body image, ability to laugh about awkward situations, confidence in the appliance, and whether the surgery helped with decisions on what things are most important in life. Participants with the lowest adjustment scores had low bowel function scores (P < .0001). Open-ended quality of life questions were answered by 150 patients (59.5%). The most important areas for quality of life were health, family, restroom access, and friends. Five categories emerged from the qualitative content analysis: living a "normal" life, food restrictions, physical limitations, influence of restroom access on social life, and being dependent on medical care.

  CONCLUSIONS: Most participants had adjusted well to life with an ileal pouch-anal anastomosis and considered life to be normal. Good public restrooms were important for quality of life. Improving pouch function may help patients adjust to the postoperative state, but deeper understanding of reasons for poor adjustment despite good pouch function is needed.

 • 320.
  Berndtsson, Ina
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Lindholm, E
  Oresland, T
  Börjesson, L
  Long-term outcome after ileal pouch-anal anastomosis: function and health-related quality of life2007In: Diseases of the Colon & Rectum, ISSN 0012-3706, E-ISSN 1530-0358, Vol. 50, no 10, p. 1545-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: This study was designed to investigate long-term pouch function and health-related quality of life in a single, large cohort of patients with ileal pouch-anal anastomosis for ulcerative colitis. METHODS: Data from 370 patients were included in the study. Thirty-nine patients (11 percent) did not have a functioning pouch (failures) but were included in the health-related quality of life analyses. Pouch function (Oresland score) and health-related quality of life (Short Form-36) were evaluated by postal questionnaires. A total of 88 percent of the patients with a functioning ileal pouch-anal anastomosis returned the questionnaires vs. 76 percent of the failures. Median follow-up time after ileal pouch-anal anastomosis was 15 years vs. 11 years after failure. An age-matched and gender-matched reference sample (n = 286) was randomly drawn from the Swedish Short Form-36 database. RESULTS: Median bowel frequency was six per 24 hours: 76 percent emptied the reservoir at night, 23 percent had urgency, 12 percent had evacuation difficulties, and 17 percent experienced soiling during the day. Fifty-two percent of the males and 32 percent of the females suffered from soiling at night. More than one-half of the patients had occasional perianal soreness, 6 percent considered the pouch to be a social handicap, and 94 percent were satisfied with their pouch. Patients with a functioning ileal pouch-anal anastomosis did not differ from the reference sample on any Short Form-36 domain, except for a reduced score in General Health (P = 0.02). Pouch function was positively correlated to health-related quality of life. Patients with pouch failure had reduced health-related quality of life in most domains. CONCLUSIONS: Patients' satisfaction is high and functional outcome is good after ileal pouch-anal anastomosis. Poor pouch function affects health-related quality of life negatively. Patients with failure after ileal pouch-anal anastomosis are substantially limited in a variety of health-related quality of life domains.

 • 321.
  Berndtsson, Ina
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Persson, Eva
  Carlsson, Eva
  Sexualitet och fertilitet2008In: Stomi- och tarmopererad: Ett helhetsperspektiv, Lund: Studentlitteratur , 2008, 1:1, p. 187-208Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 322.
  Bernhardsson, Patrik
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Hur uppfattar studenter tankebokensimplementering i Web 2.0-verktyg?: En kvalitativ studie om hur studenter uppfattar tankeböckers implementering i Web 2.0-verktyg2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien i denna uppsats är explorativ och förståelseinriktad. Syftet med undersökningen är att undersöka om respondenterna uppfattar att man med hjälp av Web 2.0-verktyg kan stödja lärande utifrån tankebokens koncept.Undersökningen har genomförts på en grupp studenter på Digitala Medieprogrammet vid Högskolan Väst. Studenterna läste vid tillfället en kurs som heter Digitala Distributionsformer, en kurs kring hur man använder olika former av digitala distributionsformer både via internet och mobil. Undersökningen består av en fokusgrupp av dessa studenter, samt observationer kring studenternas användning av de digitala verktygen.Resultatet visar att bloggar ger fördelar och uppmuntrar studenter till ett reflekterat lärande genom t.ex. tankebok som form. Tankebok i blogg kan därigenom bli ett stöd i lärandet.

 • 323.
  Bernling, Sigrid
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Kucukcelik, Nadire
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Medias konstruktioner av flyktingar och hur dessa kan påverka distriktssköterskor i deras möte med flyktingar2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2015, the increased number of refugees arriving in Sweden was covered in media. Public health nurses may in their encounter with immigrants be influenced by discourses arising from medial constructions of refugees. The aim of this study was to examine mass medial constructions of and discourses about refugees, since preconceptions can influence district nurses in encounters with these persons. It is a matter of importance to discuss how this can manifest itself, in order to make public health nurses encounters with refugees as well-functioning as possible. Person-centred care has been uses as a theoretical frame of reference in this study. A qualitative approach was chosen. The methods used were corpus analysis and discourse analysis.  Data was collected from three daily newspapers: Dagens Nyheter, Sydsvenskan and Svenska Dagbladet, published in September, October and November 2015. During this time the concept refugee occurred in 4022 articles. The result shows that refugees in media are contoured as a homogenous group. Four discourses based on thirteen constructions were identified. The four discourses were a crisis discourse, a helplessness discourse, a political discourse, and an economical discourse. From the discourses, it is assumed that public health nurses reading of medial texts about refugees influences their view, and therefore their care, of refugees. Hence, it is important to illuminate the constructions of refugees in media

 • 324.
  Berntsson, Cecilia
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Delic, Talita
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Ökad vårdkvalité inom rättspsykiatrin - handledningens förtjänst: En empirisk studie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Earlier research has shown that clinical supervision was beneficial for caregivers within forensic psychiatric care. Clinical supervision enabled caregivers to develop their professional skills, reduce anxiety and conflicts, develop and improve relationships with co-workers and patients. Clinical supervision could be used as a method to develop quality of care. Clinical supervision seemed to have a positive effect on nursing care, although some reasearchers claimed that more empirical studies were needed to evaluate the positive effects of clinical supervision. The aim of this study was therefore to examine in what way clinical supervision of caregivers inpacts the care and the quality of care in forensic psychiatric units. An empirical study with qualitative semi-structured interviews was preformed. Data regarding the experience of clinical supervision and clinical supervisions' inpact on care and quality of care was analysed by the means of qualitative analysis. By this analysis six themes were identified. The result of the study indeed shows that clinical supervision is beneficial for caregivers and their professional skills. The result also shows that clinical supervision could benefit inpatient relationships, inpatient care and improve the co-operation in the staff group. The study shows that for example trust, communication, empathy and acceptance could improve by clinical supervision, but the result also shows that some of interwievees thought that these elements of care were not effected by clinical supervision in any way. These elements were seen as basics of the care. Thus the different thoughts of clinical supervision, the study shows that clinical supervison has a positive effect on the quality of care.

 • 325.
  Berntsson, Maria
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Josefsson, Johanna
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Att leva med ett barn som drabbats av cancer – ett syskons perspektiv: En litteraturbaserad studie grundad på analys av kvalitativ forskning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  Every year, in Sweden, 250 children and adolescents below 15 years of age are diagnosed with cancer. Over 75% of those diagnosed are cured. Cancer affects not only the child but the whole family. Siblings of the affected child can easily suffer from a lack of attention.

  Aim:

  This study aimed to illuminate siblings' experiences of living in a family with a child affected by cancer.

  Method:

  A literature-based study based on nine qualitative studies.

  Results:

  The result showed that it was important for siblings to have someone close and not be alone, they needed to feel a community. Not to know and not to understand what has happened made them to feel grief, fear, stress and jealousy. Many siblings felt an insecurity because of a feeling of being forgotten, neglected and a feeling of loneliness due to the changes in everyday life.

  Conclusion:

  Parents to a child with cancer have often prioritized the sick child and the needs of the siblings, are left aside. Because the siblings often get sidelined they feel an insecurity when their everyday living get different. If the siblings get a positive experience from this period of illness, this may lead to a positive experience in life which make it easier to process what was happened.

 • 326.
  Berntsson, Shala Ghaderi
  et al.
  Uppsala University, Department of Neuroscience, Neurology, University Hospital, Uppsala, Sweden.
  Landtblom, Anne-Marie
  Uppsala University, Department of Neuroscience, Neurology, University Hospital, Uppsala, Sweden, Department of Clinical and Experimental Medicine, Neurology, Medical Faculty, University of Linköping, Linköping, Sweden.
  Flensner, Gullvi
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Cerebellar ataxia and intrathecal baclofen therapy: Focus on patients´ experiences2017In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 2, no 6, article id e0180054Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Elucidating patients´ experiences of living with chronic progressive hereditary ataxia and the symptomatic treatment with intrathecal baclofen (ITB) is the objective of the current study. A multicenter qualitative study with four patients included due to the rare combination of hereditary ataxia and ITB therapy was designed to elucidate participants' experiences through semi-structured interviews. The transcribed text was analyzed according to content analysis guidelines. Overall we identified living in the present/ taking one day at a time as the main theme covering the following categories: 1) Uncertainty about the future as a consequence of living with a hereditary disease; The disease; 2) Impact on life as a whole, 3) Influence on personal life in terms of feeling forced to terminate employment, 4) Limiting daily activities, and 5) ITB therapy, advantages, and disadvantages. Uncertainty about the future was the category that affected participants' personal life, employment, and daily activities. The participants' experience of receiving ITB therapy was expressed in terms of improved quality of life due to better body position and movement as well as better sleep and pain relief.

 • 327.
  Bernvi, Ronja
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Ekengren, Lina
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Sjuksköterskors erfarenheter av fysisk aktivitet vid omvårdnad av patienter med psykossjukdom: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Previous research has shown the positive effects that physical activity has in patients with psychosis, highlighting how antipsychotics induce weight gain and increase the risk of patients developing metabolic syndrome. Despite studies clearly demonstrating the importance of physical activity and the positive effect it has on this patient group, physical activity is still low on the agenda in the healthcare treatment and management of psychosis. Patients with psychosis often live a sedentary life, where isolation is a part of the symptomatology. At the same time, prescribed medical treatments often result in side effects that have detrimental effects on the long-term physical health of patients. Recent research demonstrates that physical activity contributes to patients’ physical health as well as their mental health, significantly contributing to their recovery. One way to improve the prognosis of patients with psychosis, often related to poor physical health, is to work with patients to promote all aspects of good health, including physical activity – a role that often fall upon nurses. Aim: The aim of the study was to illustrate nurses' experiences of physical activity in the nursing of patients with psychosis. Method: This is a qualitative study performed using inductive content analysis and is based on the interviews of 13 nurses working in Swedish outpatient care. Results: The result is presented as an overall theme, consisting of three main categories and eight subcategories. The result shows that the promotion of physical activity for nurses involves active and attentive listening, and demonstrates the time-consuming aspect of this work, especially as symptomatology and other needs still needs to be addressed. It is a work that can contribute to both positive change and new opportunities for patients. Conclusion: Physical activity is a complementary treatment that should be given increased priority and resources to further contribute to the improved healthcare for patients with psychosis.

 • 328.
  Bhutiya, Anita
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Hannoun, Robert
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Erfarenheter av att leva med typ 2 diabetes: En litteraturbaserad studie om sjukdomens påverkan på personers livsvärld2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Diabetes is one of the diseases that are increasing among the population globally; there is especially an increase in type 2 diabetes. Various lifestyle factors such as diet and exercise affect the disease. Diabetes is a demanding disease that needs several lifestyle changes to get control. These lifestyle changes can be challenging for the individuals and difficult to uphold.

  Aim: The aim of this study was to describe persons' experiences of living withtype 2 diabetes.

  Method: This study used the method of contributing to evidence-based nursing based on analysis of qualitative research. The result was based on 9 qualitative scientific articles and the analysis resulted in three themes and seven subthemes.

  Results: The results of the study showed that people with type 2 diabetes experience various limitations in everyday life and that social and emotional factors affect the management of diabetes. Internal resources such as motivation and self- confidence were important for the management of diabetes as well as the support from family, social networks, others with diabetes and healthcare professionals.

  Conclusion: The experience of living with type 2 diabetes varies between people, but one common denominator was that different individual circumstances affected daily life.

 • 329. Billström, Åke
  et al.
  Olivecrona, Thomas
  Helander, Herbert F.
  Fredrikzon, Bo
  Samuelson, Gösta
  Gastric Lipolysis in the Infant Mammal1973In: Acta Hepato-Gastroenterologica, ISSN 0300-970X, Vol. 20, p. 174-Article in journal (Other academic)
 • 330.
  Bilstrup, Emma
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Blom, Annika
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Värdighet i livets slutskede: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background Nurses work to promote health, prevent disease, restore health and relieve suffering. However, when the patient transitions into end of life care, the goal is no longer to cure, but to relieve. End-of-life care is about seeing the patient and helping them move on by doing what favors the patients’ well-being. Aim The aim of this study was to describe how nurses can preserve the patients’ dignity in end of life care. Method This study is based on a method to contribute to evidence-based nursing with foundation in analysis of qualitative research. 7 qualitative and 2 articles with mixed methods were analyzed using a five step model described by Friberg. Results Through the analysis three main themes and five sub-themes were developed. The main themes were: Involving the patient, Preserving the patient’s quality of life, Seeing the patient. Conclusion Through the actions performed by the nurse, dignity can be preserved. By protecting the patients’ integrity and autonomy through a person-centered care, the best conditions for giving a worthy death are created.

 • 331.
  Bivall, Märta
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Berntsson Nilsson, Helen
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom:  Patienters beskrivning av sitt dagliga liv. 2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background;

  Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a lung disease characterized by airway obstruction. Common signs of COPD are the slow process and shortness of breath on exertion. The most important treatment is to quit smoking. Most nurses, regardless of where they work, will meet these patients, often when the patients are having respiratory disorders. Aim;

  the aim of this study was to illuminate how patients with COPD describe the daily life based on how he/she experience and cope with the disease. Method;

  The study was designed as a literature review with aim to critically review and compile the results from ten qualitative and two quantitative articles. Results;

  Five themes emerged from the analysis of the articles, describing experiences of limitations, dependency, frustration, loss and life threatened. These experiences steered the patient's way to manage their disease. The management process could include changes in behavior, avoiding activities, symtom relief, adaption or acceptance. Conclusion;

  The main limitation was perceived as breathlessness, and the management of the disease was directed to mitigate this to try to live as unlimited as possible. 

 • 332.
  Bjelland Guillermard, Elisabeth
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Sjöberg, Katarina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Barnmorskan ur ett pedagogiskt perspektiv: en studie om samspelet mellan barnmorskan och blivande förstagångsföräldrar2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efterfrågan på föräldrastöd ökar i form av behov av fler träffpunkter, stöd i att kritiskt granska information och professionell rådgivning. Samhället erbjuder en mängd olika resurser av föräldrastöd däribland barnmorskans arbete vid mödrahälsovården, vilket bland annat innebär att ge blivande föräldrar stöd genom information, utbildning och rådgivning inför föräldraskapet. Syftet med studien är att undersöka barnmorskans upplevelse av sitt förberedande arbete med blivande förstagångsföräldrar inför föräldraskapet. Studiens teoretiska utgångspunkt är lärande och förändringsprocesser ur ett sociokulturellt perspektiv. Undersökningen baseras på en kvalitativ intervjustudie med inspiration av fenomenologi. Åtta kvinnliga barnmorskor intervjuades. Datamaterialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom två huvudteman; barnmorskans roll och pedagogiska färdigheter och barnmorskans upplevelse av blivande föräldrar. De två huvudteman genomsyras av vikten av att möta människan där den är och skapa medvetenhet, vilket är essensen i barnmorskornas upplevelse av sitt förberedande arbete med blivande förstagångsföräldrar.

   

   

   

 • 333. Bjure, J
  et al.
  Fälström, S P
  Latuszek, B
  Samuelson, Gösta
  Cystisk fibros med okaraktäristisk debut: [Cystic fibrosis with uncharacteristic onset].1976In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 73, no 10, article id 870Article in journal (Refereed)
 • 334.
  Bjärne, Erica
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Björsell, Torbjörn
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Sjuksköterskans erfarenhet av att identifiera kvinnor som utsatts för våld i nära relationer2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: There is a perceived lack of knowledge among nurses when it comes to identifying women suffering from intimate partner violence (IPV).

  Aim: The aim of this study is to highlight nurses' experiences in the identification of women who are victims of IPV.

  Method: The study is a literature overview containing both qualitative and quantitative research articles. Nine articles, four qualitative and five quantitative, were analyzed according to Friberg’s (2012b) method.

  Results: This study shows two themes: flaws and strengths; with five sub themes; lack of education, lack of guidelines, stereotyping, confidence in the nurse-patient relationship and intuition.

  Conclusion: Conclusions were that nurses are lacking education in how to identify a patient woman who is suffering from IPV. Lack of guidelines concerning IPV was also a problem for many nurses. Many nurses also were stereotyping women suffering from IPV. A confidence building nurse-patient relationship was seen by many nurses as something positive in the identification of IPV. Intuition was something that many nurses used in the identification of IPV.

 • 335.
  Bjärne, Martina
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Hagström, Tova
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Tonåringars upplevelse av att ha drabbats av cancer: en analys av bloggar2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe teenagers' experience of being diagnosed with cancer. A cancer diagnosis very dramaticaly changes the lives of a teenager and its relatives. Cancer is a loaded word that most people associate with death and the teenager and its relatives generally react with despair and anxiety towards. Adolescence is a very emotionally difficult period with many physical and psychological changes, and it is therefore particularly difficult to suffer from a serious illness like cancer during this period. The method used when conducting this study is qualitative content analysis of various blogs written by teenagers living with cancer and resulted in six categories. The result of this study shows that the analyzed teenagers have similar feelings and experiences, although they are described in various ways. Constant fear and living in uncertainty are considered to be particularly difficult. Teenagers who have cancer develope a different outlook on life and value small things differently. The teenagers included in this study have often felt alone in their situation and that no one understands them. Blogs have been used as a form of therapy where the teenagers can express their feelings. A nurse can inform and encourage patients to use blogs both in order to read about people in simular situations and also as a forum to express their own feelings.

 • 336.
  Björk, Anna-Sara
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Dahlstrand, Emelie
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Sjuksköterskors erfarenheter av bedsiderapportering: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Bedside report is a method of information transfer when the shift report between nurses is conducted at the patient's bedside. Shift report is an important aspect in nurses' daily work because vital information is communicated. An ineffective handover can have a negative impact on patients' safety since the patient isn't invited to participate when the traditional handover method is used. Aim: The aim of this study was to describe nurses' experiences of bedside shift report. Method: A literature review was performed and ten articles were included. Results: The study resulted in three themes and seven sub-themes. The first theme describes experiences of the cooperation between the nurse, patient and relatives. The sub-themes were; stimulates patient involvement and promotes involvement of related. The second theme describes the working process with a person-centered approach. The sub-themes were; works more patientsafe and enable overall evaluation of the patient. The third theme describes nurses' experiences of encountered obstacles when using bedside report. The sub-themes were; problematic to convey sensitive information and negative attitude to the work process. Conclusion: Bedside report has a positive impact on patient safety because it's possible for nurses to more frequently discover changes in the patients' health during the shift. Bedside report also increases the opportunity for both patient and relatives to participate in the nursing care.

 • 337. Björk, Maria
  et al.
  Jenholt Nolbris, Margaretha
  Hedman Ahlström, Britt
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Att vara barn och möta sjukdom2012In: Att möta familjer inom vård och omsorg / [ed] Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman, Lund, 2012, p. 191-206Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 338.
  Björk, Rebecca
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Iskrenovic Landgren, Sanna
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Egenvård vid hypertoni: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: High blood pressure is a globally growing health problem that is largely linked to an unhealthy lifestyle. Cardiovascular diseases are serious complications due to hypertension, however through appropriate lifestyle changes it is possible to cope with the disease and prevent complications. If lifestyle changes do not have a sufficient effect, drugs are needed as part of the treatment. Support from the environment and healthcare can strengthen people's belief in themselves and contribute with increased motivation to improve their lifestyle.

  Aim: The aim of this study was to illuminate patients experience of self-care in hypertension.

  Method: The method used was a literature study based on qualitative research. Nine articles were chosen and analyzed according to Friberg´s (2017) five step model.

  Results: The themes discovered were; to handle their illness and emotions associated with the disease. The result revealed that patients experienced many obstructive factors for self-care. Lack of knowledge and motivation, doubts about self-ability, the importance of the environment to get motivation, and the desire for more support from the health care system emerged.

  Conclusion: The patients felt that there were external and internal barriers that affected the compliance of self-care. Getting support from their surroundings was found to create good conditions for self-care. Patients who lacked motivation expressed that increased knowledge of their illness and understanding of treatment were motivating factors that the nurse could provide them.

 • 339.
  Björk, Theres
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Torstensson, Annalena
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Erfarenheter av att vara närstående till en anhörig med palliativ vård i hemmet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: More and more patients with terminal illness choose to die in their own home. Next of kin play a central role in the care of their loved one. They are entitled to the support of health care, both in the relative´s illness and after the death in the form of survivor calls.

  Aim: To describe the experience of being closely related to a loved one in palliative home care.

  Method: A qualitative inductive approach was used. Eight relatives to patients who had received palliative home care were interviewed. The interviews were analyzed using content analysis.

  Results: The results are presented in three categories: "Not having a life of its own", "Feeling safe" and "Losing trust in caregivers". These are based on 11 subcategories that affect the experience of being related to a loved one with palliative home care. Next of kin described the responsibility for the loved one which affected their entire life situation with lack of rest and recovery as a result. When caregivers gave the help they were in need of, it created a sense of security. It could mean that they came quickly to urgent situations or that they met the next of kin's need for relief. When the care could not meet the needs of family members, or when they perceived shortcomings in care, this led to a loss of confidence for caregivers.

  Conclusion: Next of kin are in an emotional and stressful situation, and caregivers needs to be better at ensuring their needs and offer bereavement support.

 • 340.
  Björklund, Sanna
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Karlsson, Sandra
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Upplevelsen av stigmatisering relaterat till hepatit C: en litteraturbaserad studie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Hepatitis C is a stigmatized condition. The stigma is based on the association with illegal substance abuse. How stigmatization is experienced by people living with hepatitis C can contribute to reflection and awareness about their condition. Awareness is vital for achieving equal care and participation for the patients.

  Aim: To describe how people living with hepatitis C experience stigma.

  Method: A literature study based on ten qualitative studies.

  Results: It's common for people living with hepatitis C to experience stigma. Being judged as a drug user was the most prominent experience of stigma. Feelings of being less worthy occurred, especially in healthcare contexts as they received unequal care because of their condition. People living with hepatitis C describe experiences of exclusion, where rejection is central. The source of the rejection were healthcare professionals, family members and friends. Exclusion contains other experiences such as guilt and shame as well as limitation due to people's fear of being infected. Many people choose not to disclose their hepatitis C diagnosis because the fear of stigma and rejection.

  Conclusion: People living with hepatitis C experience stigmatization of various character and in different contexts. Stigma is common in the healthcare system. If healthcare professionals are aware of their view of human beings and constantly working based on a person centered- and norm-critical approach, stigmatization of vulnerable groups may possibly be reduced in the health care system.

 • 341.
  Björkman, Antonia
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Hult, Ulrika
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Traumaomhändertagande på akutmottagningen: Upplevelser ur patientens perspektiv2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  A trauma is a potential life threatening state which demands special resources and optimal care. Trauma doesn't just mean physical violence against the body, it can also put the patient in a psychological crisis. The trauma care in the emergency department is a short and intensive assessment between the patient and the emergency staff, where there is a risk that the patient may feel exposed and uncomfortable. For the nurse to be able to provide security and meet the patients' needs of well-being during the trauma care, the nurse has to try to understand the patients' needs and experiences. Aim: The aim of this study was to illuminate the patient's experiences during trauma care in the emergency department. Method: The study is implemented as a literature review where nine earlier studies were analyzed for the purpose to investigate knowledge which is available in this area. The results of the patient's experiences were divided in to themes and subthemes. Result: Three themes emerged from the result. Communication with subthemes I receive no information and I relieve information. Relatives' with the subtheme my relatives are present. I got taken care of with subtheme they touch me, they see me, the room is full of people and I am being examined. Conclusion: There were similarities and differences in the patients' experiences. Patients found it important to receive information and they felt secure when the trauma team were with them and showed them compassion. Experiences of family presence during trauma care showed differences between men and female patients. The experiences that have emerged in this study still show patterns that can give nurses more understanding and awareness for the patient experiences. It's hard to draw any reliable conclusions about the results. This is because of the lack of research in this area.

 • 342.
  Björkqvist, Lena
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  Klasson, Kristina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  Att skapa trygghet: Distriktssköterskors erfarenheter av att vårda äldre personer i hemmet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  That an older person feels safe when he or she is cared for in his/her home is of great importance to the quality of care. The aim of the study was to describe how district nurses provide security to older people who are cared for in their ordinary home. The study is based on nine interviews with district nurses. The study was analyzed using a qualitative content analysis. The analysis resulted in the theme: "To see the whole person behind the disease", which includes five subthemes: "To build trust and relationship", "To meet the person's needs", "To see and strengthen the patient's own resources", "To be with the patient" and "Being available, show competence and interest in the patient". The results revealed that district nurses felt that security was created by acknowledging the individuals who were cared for at home. Security was also created by showing an interest and commitment to the person. By being confident in their own profession conveyed trust to the patient. The conclusions drawn are that the district nurses have to face people as individuals and see each person and the person's needs and strengthen his/her resources.

 • 343.
  Björk-Thekkethala, Linn
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Nursing Programme.
  Fitus, Izabela
  University West, Department of Health Sciences, Nursing Programme.
  Att leva med en sjukdom som inte finns: Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Endometriosis is a relatively unknown disease both among society as in health care. Women suffer from severe pain and suffer multiple losses of relationship, social life, careers loss and low self-esteem. Aim: The aim of the study was to illuminate women's experiences of living with endometriosis. Method: This was a qualitative literature-based study. The data where analyzed and described in four categories.

  Results: Four main categories where found that had a major impact on the women's lives. The unpredictable pain, difficulties in getting pregnant, the feeling of powerlessness and to finally get a diagnosis. Conclusion: The women in the study experienced a lot of difficulties in daily life because of the endometriosis-related pain. Vague symptoms that are difficult to discern makes it difficult for both the patient and the health professional in the diagnosis. More knowledge about the disease and how it appears is needed to enhance the well-being of these patients.

 • 344.
  Björnkvist, Caroline
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Janshed, Hanna
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Studenters kost- och motionsvanor vid Högskolan Väst relaterat till kön och institution2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine if there were any differences between students’ dietary and exercise habits depending on sex and affiliated institution at University West. The study was based on 323 questionnaires, relevant literature and scientific works as theses, reports and articles. The results were analyzed from a sociological perspective. Dependent on sex or institution affiliation differences were found of dietary and exercise habits. Female students at University West in many respects indicate somewhat better dietary and exercise habits than male students did. In addition, small differences between the frequency of male and female students’ exercise were found. According to the Swedish guidelines for dietary and exercise students from the Department of Nursing, Health and Culture reported more healthy habits than students in average. Opposite to this finding, students from the Department of Economics & Informatics, showed the least compliance to the Swedish guidelines. Students from the Department of Engineering exercised least frequently compared to students from the other examined institutions at University West.

 • 345.
  Björnsson, Maria
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Kleiven, Joffen
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Bara så du vet, äldre har också sex: En litteraturöversikt om äldres sexuella hälsa och attityd2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Research showed that older people's sexual health is not addressed adequately in the health sector. It is a subject that is very limited or non-existent during basic training for nursing students. Older peoples sexually health has improved and hence there will be an even more important area for the nurse, who is responsible for the patient's health. Existing prejudices about sexuality of elderly people means that more knowledge is needed.

  Aim: The aim was to describe: 1. elderly person's experience of their sexual health and the health care receptions. 2. health care workers' attitudes towards older patients' sexual health.

  Method: A literature overview. Four qualitative and six quantitative studies between the years 2000- 2015 were analyzed.

  Results: Three main themes were identified; older people's experiences, that showed that older patients are healthier and more sexually active than before. The second main theme; health care workers experience of older people's sexual health showed that the patient's greatest obstacles to exercising their sexuality is the lack of private spaces. The nurse usually had a negative attitude to the elderly persons' sexual health, which could be due to nurses' ignorance and that sexuality is a sensitive subject. The third theme showed factors which affect sexual health in elderly. Conclusion: More information is needed about the elderly person's sexual health for patients and more training in nursing. Many older suppress their sexuality because of different standards and taboos in society, which may lead to unnecessary suffering.

 • 346.
  Björquist, Elisabet
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. Lunds Universitet.
  Barn med funktionsnedsättning2015In: Pediatrisk omvårdnad / [ed] Hallström, Inger & Lindberg, Tor, Stockholm: Liber, 2015, 2. [utök. och uppdaterade], p. 330-337Chapter in book (Other academic)
 • 347.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, Sweden.
  Nordmark, Eva
  Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, Sweden.
  Hallström, Inger
  Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, Sweden.
  Living in transition: experiences of healthand well-being and the needs of adolescents with cerebral palsy2015In: Child Care Health and Development, ISSN 0305-1862, E-ISSN 1365-2214, Vol. 41, no 2, p. 258-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Transition to adulthood for adolescents in general is a multifaceted process, and for adolescents with cerebral palsy (CP) it also involves transition from child- to adult-oriented support. CP entails a variety and combination of disabilities, which in association with external factors may make the transition to adult health services difficult. The aim of this study was to gain a deeper understanding of how adolescents with CP experience their own health, well-being and need of support during their transition to adulthood.

  METHODS:

  An inductive qualitative approach was used based on interviews with 12 adolescents with CP aged 17-18 years and living in Sweden. Manifest and latent content analysis was used for the analysis of data.

  RESULTS:

  The results are described in the main theme 'Living in transition and looking forward to being an adult, but not feeling ready yet and being in need of further support'. Five subthemes highlight the adolescents' experiences of belonging to a family, of the importance of friends and love, of managing daily activities, being surrounded by support and having hopes for the future.

  CONCLUSIONS:

  Interviews with adolescents with CP provide valuable information for the planning of transition programmes and for the support of adolescents with disabilities who are in the transition to adult living. According to the adolescents in this study, the support should be flexible and not be fixed to biological age. Personal, individualized information and support was desired by the adolescents in order to be able to manage their own transition. One option to facilitate transition is the stepping-stone of being close to parents or staff members during the first phase, after leaving the parental home.

 • 348.
  Björquist, Elisabet
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. Lunds universitet.
  Nordmark, Eva
  Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund University, Sweden.
  Hallström, Inger
  Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund University, Sweden.
  Parents’ Experiences of Health and Needs When Supporting Their Adolescents With Cerebral PalsyDuring Transition to Adulthood2016In: Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, ISSN 0194-2638, E-ISSN 1541-3144, Vol. 26, no 2, p. 2014-216Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ABSTRACT. Aims: Parents are the primary support providers for adolescents with disabilities,their health and wellbeing is therefore of great importance when planning foryouths’ transition into adulthood. The aim of this study was to gain a deeper understandingof how parents of adolescents with cerebral palsy (CP) experience their ownhealth and wellbeing and their needs for support during the adolescent’s transition toadulthood. Methods: An inductive qualitative approach was used, including interviewswith 15 mothers and fathers to 10 adolescents with CP aged 17–18 years. Latent contentanalysis was used for analyzing the data. Results: Themain theme “Friction blisters chafingand healing during transition” illustrates the parents’ experiences. Five sub-themesformed the parents’ experiences of concerns along with sorrow and stress in life, worriesabout what was to come, their need for support, strategies for coping, and experiencesof cohesion. Conclusions: Knowledge of parents’ experiences of their health, wellbeing,and needs provide valuable information for the planning of transition for adolescentswith disabilities. Help with parents’ sorrow, stress, and worry in daily life might be facilitatedand parental health safeguarded by a navigator who can both guide and givehands-on support.

 • 349.
  Bladh, Amanda
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Vouros, Rebecca
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Vårdarens betydelse i flickors kamp mot anorexia nervosa: En litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A desire to be beautiful enough from the eyes of society by losing weight is something that many girls struggle with. Anorexia nervosa is a disease that affects the individual both physically and mentally and is because of that difficult to treat. Even though the disease is difficult to treat health professional's should behave consistently and strive to create a mutual relationship in which individuals have confidence and affirmation.

  Aim: To illuminate the health professional's importance for girls' recovery from anorexia nervosa.

  Method: A literature review was chosen to this study and an analysis was made of eleven systematically searched articles and one unsystematic searched article. All articles were qualitative.

  Result: The analysis of the results revealed three themes: (1) Support to a better wellbeing, (2) The caring relationship, (3) Control and power. Six subthemes emerged: Motivation and participation, Health professional's response, Difficulties in the relationship, Structure and rules and Authority of care.

  Conclusion: The study confirms a number of ways that the health professional and the interpersonal relationship are significant for individuals suffering from anorexia nervosa. The results may contribute to an increased awareness and knowledge of individuals' perception of the health professional, which can facilitate and develop active health professional's understanding of individuals suffering from anorexia nervosa and how the health professional can support individuals to a better wellbeing.

 • 350.
  Blomberg, Simon
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Lundberg, Anitha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Hivpositiva patienters upplevelser i mötet med sjukvården2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
45678910 301 - 350 of 2040
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf