Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
34567 251 - 300 av 313
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Nilsson, Hannes
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Konstant landanslutning för linfärjor2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examenarbete har utförts på uppdrag av Callenberg Technology Group. Arbetet är en förstudie som ska användas som underlag för konvertering av linfärjor från dieselframdrift till konstant landansluten färja. Studien har undersökt lämplig lösning på tre olika överföringsdistanser ur ett driftmässigt och kostnadseffektivt perspektiv. Överföringsdistanserna är 910 m, 650 m och 300 m.

  Konvertering av färjor från mer traditionell dieselframdrift till mer moderna fossilfria framdrivningsmetoder har pågått i flera år. Linfärjor är inget undantag. Under de senare åren har ett framdrivningssystem för Färjerederiets linfärjor dominerat, konstant landansluten kabel som förser linfärjor med tillräcklig elektricitet för att använda det som primär framdrivningskälla. Kabeln rullas in och ut med hjälp av en kabelvinda placerad på linfärjans långsida. Vid längre distanser än 300 m har dock problem uppstått med bland annat spänningsfall och mekaniska påfrestningar på kabeln. Rapporten har fokuserat på de elektriska problem som uppstår vid nämnda distanser.

  Beräkningar och samtal med kabelvindstillverkare har utförts och det kan konstateras att distansen som konstant landanslutning kan användas till är 700 m. Till de distanser som studerats, 300 m och 650 m, jämfördes olika överföringsspänningar men 1000 V är enligt valda kriterier i denna rapport den bästa överföringsspänningen. Det har visat sig vara den billigaste metoden enligt de beräkningar och uppskattningar som har gjorts i denna rapport. Kabelvindan har en ytterdiameter på 7000 mm för 650 m överfarten och 4200 mm i ytterdiameter för 300 m överfarten.

  Med de beräkningar och de förslag som har presenterats i denna rapport finns det mekaniska parametrar som gör att konstant anslutning vid 910 m överfart inte kan användas. Vid användning av kabelvinda för nämnda distans krävs därför andra förslag och/eller komponenter för att en möjlig lösning ska kunna presenteras. Det visade sig i arbetet att det är de mekaniska påfrestningarna som avgör vilken distans som är maximal överfartsdistans, och inte de elektriska.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Nilsson, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Projektering av elanslutning av nytt bostadsområde i Rävlanda2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om förprojektering av ett nytt exploateringsområde gällande sex stycken hyreshus, två stycken teknikhus och en pumpstation liggande i Rävlanda, Härryda kommun. Projekteringen görs på uppdrag av Nätägare Vattenfall Eldistribution AB.

  Servisanslutningarna för det nya området består av sex stycken 125 A abonnemang, två stycken 160 A abonnemang och ett mindre abonnemang på 25 A. Projekteringen omfattar distributionsnät 0,4 kV och 12 kV. Områdets elanslutning projekteras i sin helhet vilket inkluderar dimensionering av ny transformatorstation, matande högspänningsnät och serviser på lågspänningssidan.

  Arbetet består av en jämförelse mellan två olika lösningsförslag på hur elnätet kan byggas fram. Jämförelsen omfattar pris, elkvalitet och kapacitet för framtida effektbehov.

  Det lösningsförslag som förordas är lösningsförslag 2 som innehåller: Holtab N12/3 nätstation med en 800 kVA transformator, ett SDC 440 kabelskåp, 150 m högspänningskabel och 640 m lågspänningskabel.

  Den totala projektkostnaden för lösningsförslaget blir 0,66 Mkr.

 • 253.
  Nilsson, Per
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Konstruktion av lyfthjälpmedel till hydraulcylinder2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  JOAB Försäljnings AB tillverkar lastväxlare till lastbilar. På lastväxlarna sitter det två hydraulcylindrar som idag lyfts på plats med stropp och traverskran vid montering. Problemet är att stroppen kan anbringas felaktigt på cylindern vilket kan resultera i att cylindern tappas med risk för person- och materialskador. Stroppen skaver även på lackeringen vilket inte är önskvärt.  Målet med projektet är således att ta fram ett lyfthjälpmedel till cylindrarna som är säkert att arbeta med och som inte skadar lackering. Då arbetsmiljöverket ställer krav på att alla lyftverktyg ska CE-märkas ska den uppfylla alla krav som det medför.    För att det verkligen ska uppfattas som ett hjälpmedel av montörerna utförs intervjuer och observationer för att identifiera deras funktionskrav.  Alla krav sammanställs och produktkoncept som på olika sätt möter dem skissas upp. Det bäst lämpade koncept att arbeta vidare med bestämdes sedan med hjälp av olika sållningsmetoder. Här inkluderas montörerna för att säkerställa att rätt koncept valdes. Utifrån det valda konceptet arbetas en 3d-modell fram. Relevanta krafter som verkar på konstruktionen identifieras och användes vid de hållfasthetsberäkningar som utförs. Modellen modifierades tills dess att en lämplig balans mellan dimensioner, material och styrka uppnåddes.  Det slutliga resultatet är ett lyfthjälpmedel som kommer att lösa JOAB:s problem i monteringen.

 • 254.
  Nyqvist, William
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Safar, Petrus
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kartläggning av inkommande gods för en effektiv bemanning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien utfördes av William Nyqvist och Petrus Safar. Syftet med studien var att kartlägga CDCs inkommande gods och informationsflödet mellan de olika avdelningarna. Målet var att hitta relevanta parametrar som kan ge godsmottagningschefen rätt förutsättningar för att planera bemanningen effektivt.

  Teorin i studien inhämtades från relevanta litteratur från biblioteket. Det drogs paralleller mellan teorin och med det som observerades på Volvo och det visade sig att teorin stämde överens med det som observerades på Volvo.

  Under studiens gång utfördes det observationer och kvalitativa öppna intervjuer på olika avdelningar för att få en nyanserad bild av processen. Fyra avdelningar observerades. Dessa avdelningar var: anskaffningen, inbound, stansen och godsmottagningen. Resultatet av observationerna och intervjuerna användes som underlag till nulägesanalysen.

  Med hjälp av den insamlade informationen kunde en kartläggning och fyra parametrar fastställas. Utifrån dessa kunde sedan lösningar tas fram för att svara på studiens syfte och mål.

  I diskussionen kunde teori och observationer knytas samman. Kartläggningen visade att det fanns fyra parametrar som var avgörande för att godsmottagningschefen skall kunna planera sin bemanning. Dessa fyra parametrar var "bristfällig kommunikation mellan avdelningarna","bristfällig information", "bristfälliga dokumentationsprogram" och "transportörernas tidsprecision".

  Kartläggningen gjordes med hjälp av data från lastbärarlistan. Diagrammen som fastställdes visar en nulägesbild på inkommande gods till CDC. Informationen från lastbärarlistan var vag och ibland även felaktig. Det påbörjades en implementering av programmet AnkRed som kommer ge personalen bättre förutsättningar vid både inrapportering av lastbilar och vid framtida uppföljningar. En förändring i slotplaneringen påbörjades också för att underlätta bemanningen och flödesutjämningen för godsmottagningschefen.

 • 255.
  Olausson, Eddie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Rohlsson, Joel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Förbättrad arbetsmiljö ger effektivare virkesförflyttning2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att kunna skapa mervärde för kund samt att ha en fortsatt konkurrenskraftig möjlighet gentemot företag inom samma område är det viktigt att kunna se över processerna i sin verksamhet och ta till åtgärder där man ser brister. Eliminering av slöseri är en av de viktigaste delarna när det kommer till att effektivisera produktionsprocessen och Derome i Tanumshede har identifierat att en flaskhals kommer uppstå i deras takstolsmontering som leder till längre ledtider. Rapporten syftar till att hitta lämpliga förbättringsförslag som eliminerar begränsningen vid takstolsmonteringen.

  Målet med studien är att undersöka den kommande flaskhalsen och ta fram koncept som kan vara aktuella för att effektivisera tiden det tar att förflytta virket från virkesvagn till puckbord, samtidigt som att ergonomin för operatörerna blir bättre och förebygger risken för belastningsskador. De lösningar som tagits fram har gått igenom en konceptgenerering där författarna i samspel med företaget tog fram flera förslag som sedan togs vidare till konceptsållning för att slutligen viktas gentemot varandra i en konceptvalsmatris. Ett teoretiskt ramverk samt en nulägesbeskrivning har tagits fram.

  Rapporten har använt DMAIC-modellen, metoden innehåller fem steg som syftar till att få en förståelse kring projektet genom att först definiera problemet, genomföra relevanta mätningar, analysering av inhämtade data och efter det tas förbättringsförslag fram. Sista steget i modellen har inte genomförts då implementering av koncept ej ingick i denna studie. För att samla in data till projektet genomfördes intervjuer med produktionstekniker och fabrikschef, enkätundersökning med operatörer, tidmätning av process samt mätning av antal lyft vid takstolsmonteringen. Efter att analyserat data togs förbättringsförslag fram med hjälp utav konceptgenerering, konceptsållning och konceptvalsmatris.

  Koncepten togs fram utefter de krav och kriterier som Derome beskrev i uppdraget. De potentiella förbättringsförslag som togs sig vidare var utvecklad satspackning, modifierad virkesvagn samt en layoutförändring. Det rekommenderade förslaget hamnade slutligen på att kombinera satspackning med modifierad virkesvagn vilket antas reducera förflyttningstiden med 30–40%, minimering av lyft samt beräknas kosta 10% av budget.

  I slutet ges rekommendationer för framtida arbete genom att göra en layoutförändring vilket kräver en större verksamhetsinsats samt en högre budget.

 • 256.
  Oliveros Ordás, Alejandro
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Automated handling of Perkadox bags2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Automating an industrial process is a complicated task since it is necessary to obtain very few defects. In order to do this, it is necessary to be able to analyse each of the products involved in order to know how to deal with them correctly. Borealis, a provider of innovative solutions in the fields of polyolefins, base chemicals and fertilizers, aims to automate a process in which a substance, Perkadox, harmful to health is used. To accomplish this, three solutions will be proposed in this thesis.

  The process consists of picking up and moving a box with an industrial robot, then opening the box for picking up and leaving in the conveyor Perkadox plastic bags using the same robot. Finally, these bags have to be opened to get their contents.

  ABB's RobotStudio software is used for doing the simulation and programming offline.

 • 257.
  Olsson, Niklas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Selberg, Christian
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Numerical simulation and experimental validation of a manufactured wing profile2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The background for this thesis originates from a study of the flow characteristics for an airfoil of the type NACA0018. The aim for this thesis was to evaluate how the characteristics of the flow over the NACA0018 profile depend on surface roughness. Airfoils were manufactured in Aluminum by Computer Numerical Control-milling and in polylactide polymer using a 3D-printer, where some of the profile surfaces were postprocessed with sandpaper in various grain sizes. The surface roughness of the profiles was evaluated in a 3D optical profilometer using white light interferometry from Filmetrics. By that technique 3D surface plots were created. The manufactured airfoils were tested in a wind tunnel where the achieved data was made dimensionless for comparative purposes. The computational fluid dynamics simulations were performed in Ansys Fluent and compared against the wind tunnel data as well as with the data from a previously made study at htw saar. The results from the wind tunnel tests show that the surface roughness has an effect on the flow characteristic of the airfoil, where different angles of stall were observed in the comparison. The difference for the dimensionless numbers coefficient of lift and drag show that the manufactured aluminum airfoil performs better compared to the 3D-Printed airfoil in this study. It has a higher performance mean value for both of these coefficients in a span of angles between 0 and 30 degrees. When compared, the results from the simulations and wind tunnel experiments do match in some cases, where the dimensionless coefficients and stall angle coheres. Further studies based on this report are recommended, where small geometric changes to the profile could be tested and validated.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Onyeji, Harrison
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Physical Simulation of heat affected zoneof Aluminium butt weld2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The demand for better and more efficient metallurgical processes that will guarantee quality product at low cost, stimulates intensive research to reach these goals. In this respect, any full-scale industrial experiments are not cost effective due to material and time wastage, but physical simulation does. The application of Gleeble System in Physical simulation research has found broad application in nearly all spheres of metal processing industries. These applications include process optimization, material characterization, etc. Physical simulation unlike computer simulation being very close if not the same to the real-world process. It can beused to reproduce on laboratory scale the same process that happened in the real industrial processing conditions. In this work physical simulation of heat-affected zone (HAZ) of aluminium butt weld of AW6005-T6 extruded wrought aluminium was characterized through series of experiments.The base material (BM) was welded using standard metal inert gas (MIG) pulse welding process. The following welding parameters were set in the welding machine for the welding experiment, current = 120 A, wire feed speed = 5.3 m/min, voltage = 19.25 V, weldingspeed = 10 mm/s. The actual weld thermal cycle was recorded with the help of thermocouples (TC) attached to the plate. This weld thermal cycle was used as an input in the Gleeblefor physical simulation of the BM. In the Gleeble experiment, the BM was subjected to three different peak temperatures 350 °C, 450 °C, and 550 °C for heat treatment purposes during which the temperature distribution was measured and evaluated. At room temperature, the three peak temperature heat-treated samples were subjected to tensile test using the Gleeble testing machine.The weld, heat treated, and temperature distribution samples were metallographically prepared for microstructural analysis which after hardness test was carried out on these sample.The respective resultant HAZ of the various sample was analysed. Optical microscopy (OM)was used to evaluate their Microstructure. Characterization of the HAZ was successfully achieved for the proposed base materials. The weld samples were observed to have HAZ stretch beyond 18 mm from the weld centre line (WCL) which could be attributed to high heat conductivity of the aluminium and the weld parameters used. The HAZ exhibit low material properties relative to the BM. The physical simulated samples reproduced these trends as in the weld samples successfully as observed from the analysis.

 • 259.
  Oresten, Cecilia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Mir, Tara
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Building loss: en metod för effektivare resursanvändning och minskad klimatpåverkan2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett flertal studier pekar idag på att fastighetsbranschen står för 30–40% klimatpåverkan på en global nivå. Enligt IVA föreligger det en risk att denna siffra ökar till 50% år 2050. John Gray utvecklade år 1993 en metod för att beräkna hur stor del av golvytan i en lokal som faktiskt kan användas på ett sätt som medför nytta till verksamheten. Rapportens syfte är att utveckla Grays metod så att den innefattar areaeffektivitet, klimatpåverkan och kostnader (vi kallar detta tillägg Area, Cost, Environment, ACE). Metoden är relativt okänd i Sverige så därmed är syftet också att uppmärksamma metoden och begreppet Building Loss.

  Metoden, ACE har utvecklats från ett Case, kontorslokal Svea. Kontorslokalen är vald för att representera den vanligaste typen av kontorslokal i Sverige. Grays metod är översatt till svenska och förklarad i detaljnivå. Klimatpåverkan har beräknats genom medeltal från fjärrvärmeutsläpp i Sverige för koldioxid, kväveoxid, svaveldioxid, partiklar och stoft.

  Kostnader för kontorslokal Svea har beräknats för drift och underhåll under ett års tid. Kostnaderna är baserade på Repab Faktaböcker som ger ut uppdaterade, trovärdiga nyckeltal för drift och underhåll i kontorslokaler årligen.

  Två intervjuer har gjorts med personer som har stor kunskap om fastighetsbranschen och skulle kunna ha nytta av metoden för att få en uppfattning om vad behov som de anser finns för en metod som visar areaeffektivitet, miljöpåverkan och kostnader. 

  Resultatet av studien har sedan analyserats och diskuterats ur olika synvinklar. Resultatet påvisar en okunskap om Building loss idag. De stora konsekvenser som Building loss för med sig visar att det finns ett outtalat behov i Sverige för denna typ av metod. Vidarekonstateras det att Building loss metoden kanske bör införas som en standard så som ASTM i USA och Kanada i bygg-och fastighetsbranschen, också för att förlänga brukstiden för en byggnad/lokal. 

 • 260.
  Ossiansson, Mattias
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Designat utomhusskydd för luftvärmepump2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver utvecklingen av ett designat skydd till en luftvärmepump. Skyddet består av två konsoler i pulver lackerat stål med fyra fastskruvade paneler i åtta millimeter tjocka kompaktlaminatskivor. Skyddet är tänkt att användas till luft-luftvärmepumpar som är installerade på husväggar. Detta är ett projekt som har gjorts i uppdrag av inredningsföretaget Amal House productions i Åmål som hade tänkt att tillverka och sälja produkten. Produktutvecklingen innefattar fastställandet av dimensionering och design på konstruktionen, lämplig tillverknings- och monteringsmetod samt en riskanalys med FMECA. För att fastställa dessa kriterier gjordes det flödessimuleringar och hållfasthetsberäkningar för att försäkra att utformningen var lämplig för ändamålet. Flödessimuleringarna gjordes i programmet COMSOL Multiphysics där också FEMberäkningar gjordes med belastningsfall. Det räknades både på snö och vindlaster både med FEM och med handberäkning. Det gjordes en designundersökning då olika designförslag togs fram som visades upp för ett antal människor som fick tycka till om designförslagen. Utvecklingen av denna produkt kom aldrig fram till stadiet för tillverkning då tid inte kunde ges till det då företaget var upptagna med andra projekt. Denna rapport kommer därför att endast beskriva framtagandet av ett teoretiskt produktkoncept. Den större delen av detta projekt gick ut på att undersöka hur luftströmningarna påverkas av ett skydd för en luftvärmepump. Då konstruktören saknade erfarenhet inom detta område tog detta arbete med undersökning av luftströmningar den större delen av den totala projekttiden. Mer tid hade behövts för att undersöka tillverkningsmetoder mer detaljerat och hur designen kan påverka tillverkningstiden. Konstruktören hade även önskat utföra praktiska experimentella tester på luftströmningar och ljudmätningar för en fortsatt studie om produkten skulle gå mot produktion. Även en fortsatt designundersökning hade behövts gällande designen på mönstret för luftöppningarna. Produkten anses av konstruktören som säker och skulle kunna tillverkas och användas som skydd till en riktig luftvärmepump. Det är dock osäkert hur tillverkningskostnaderna ser ut och om designen anses som tilltalande vilket innebär att utvecklingsarbetet kan behöva fortsättas.

 • 261.
  Ottosson, Hans
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utveckling av miljövänligt elverk för personligt bruk2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Möjligheten att utveckla ett vattenkraftverk för personligt bruk har behandlats. Målet var att se om det gick att tillverka ett kraftverk som kan underhålla en avlägsen stuga med ström för att använda TV, dator, lampa och dylikt när den konventionella elen inte finns installerad. Ett koncept utvecklades med syfte att minimera miljöpåverkan. Detta koncept byggdes och begagnade delar användes vid tillverkningen. Anläggningen kunde också testas, vilket visade att tillfredställande resultat erhölls.

 • 262.
  Ouallou, Simo
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Yakob, Steven
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Undersökning av möjligheter att förse en kundparkering med laddstationer för elbilar2021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att nå klimatmålet och minska koldioxidutsläppen har elektrifiering av transport och försäljning av laddbara fordon ökat snabbt de senaste åren. För att möta utvecklingen måste en tillgänglig laddinfrastruktur förberedas. Rapporten undersöker principer för installation av publika laddstationer vid en stormarknad och ger förslag på laddstationer som kan användas. 19 Semisnabbladdare med dubbla uttag och en effekt på 22 kW placeras tillsammans med fyra snabbladdare med dubbla uttag och 50 kW effekt i en parkering som tillhör Bäckebols köpcentrum som ligger på Hisingen i Göteborg.

  Anläggningen dimensioneras för både den maximala effekten (alternativ 1) som beräknas till 1236 kW och även för en reducerad effekt med hjälp av lastbalansering (alternativ 2) som sammanlagras till 741 kW. Lastbalansering används för olika anledningar men främst för att skydda systemet från överbelastning och minimera kostnader för nätanslutning genom att minska på säkringsbehovet. Högspänning samt lågspänningskablar av PEX isolering och aluminium ledare, dimensioneras med tillhörande säkringar och kontrolleras med hänsyn till belastningsförmåga och utlösningsvillkoret utifrån lämpliga standarder. En 4x50 mm² kabel valts till semisnabbladdarna och avsäkras med en 63 A säkring. Matning av snabbladdstationer genomförs med en 4x95 mm² och säkras med en 125 A. Nätstationen placeras så nära laddstationer så möjligt för att undvika höga kostnader vid schaktning och kabelförläggning.

  Kostnaden för investeringen redovisas för båda alternativen och omfattar både laddstationerna och elnätet. Alternativ 1 har en total investeringskostnad på 3,mkr och en återbetalningstid på 6,6 år. För alternativ 2 med en total grundinvestering på 2,3 mkr blir återbetalningstiden 5 år. Kostnaderna redovisas med hänsyn till investeringsstödet från Naturvårdsverket som begränsas till 15000 kr/uttag. Intäkterna kan variera beroende på antal besökare medan kostnaderna kan omfatta andra tjänster såsom debitering och underhåll.

  Undersökningen bygger på olika antaganden och enligt författarna så bör dimensioneringen utföras med lastbalansering för att minska på kostnader för investeringen samt för att skydda anläggningen mot överlast. En lönsam och effektiv laddlösning för kunderna kräver en övergripande analys av kundflödet i köpcentrumet samt en utvärdering av olika leverantörer som finns på marknaden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Pakan, Pedram
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Todorovac, Armin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kartläggning av metoder och standarder för kvalitetssäkring av virtuell CAD-konstruktion2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att kartlägga och analysera nuvarande arbetsmetodik för uppdatering av stödjande metoddokument vid 3D-modellering på Volvo Cars. Baserat på teori som omfattar standardiserat arbetssätt har en kvalitativ studie genomförts för att identifiera nuvarande arbetsprocesser gällande hantering, spårning och synkronisering av data inom avdelningen Mechanical Engineering & Tooling. Datainsamlingen för denna dokumentstudie av arbetsprocesser utfördes med hjälp av fyra kvalitativa intervjuer av medlemmar av Mechanical Engineering & Tooling. Analysen av intervjumaterialet har resulterat i fyra utvecklingsområden, erfarenhetsbaserat arbetssätt, brist på systematiskt arbetssätt, inga designerade arbetsroller och kopplingen mellan Volvo-metoder är inte systematiserade. Analysen har även påvisat att problemen grundar sig i undermåligt underhåll samt avsaknad av verktyg för spårning och synkronisering. Arbetet har resulterat i fem förbättringsförslag som innefattar förslag på möjliga databassystem, standardiserade arbetssätt samt kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att kvalitetssäkra Volvo-metoder. Förslagen och rekommendationerna som tagits fram under arbetets gång är baserade på kartläggningen av nuvarande arbetssätt och intervjuer med ME&T och presenteras i slutet av examensarbetet. Avslutningsvis diskuteras resultatet utifrån Covid-19 pandemin och dess påverkan på projektet.

 • 264.
  Papadonikolaki, Eleni
  et al.
  Bartlett School of Sustainable Construction, University College London, London (GBR).
  Tezel, Algan
  Department of Civil Engineering, School of Infrastructure and Sustainable Engineering, Aston University, Birmingham (GBR).
  Yitmen, Ibrahim
  Department of Construction Engineering and Lighting Science, School of Engineering, Jönköping University, Jönköping (SWE).
  Hilletofth, Per
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik. Department of Industrial Engineering and Management, University of Gävle, Gävle, (SWE).
  Blockchain innovation ecosystems orchestration in construction2023Ingår i: Industrial management & data systems, ISSN 0263-5577, E-ISSN 1758-5783, Vol. 123, nr 2, s. 672-694Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  Rapid advancements in blockchain technology transform various sectors, attracting the attention of industrialists, practitioners, policymakers and academics, and profoundly affect construction businesses through smart contracts and crypto-economics. This paper explores the blockchain innovation ecosystem in construction.

  Design/methodology/approach

  Through a qualitative study of 23 diverse interviewees, the study explores how open or closed the blockchain innovation ecosystem in construction is and who its emerging orchestrators are.

  Findings

  The data showed that construction aims towards an open innovation blockchain ecosystem, although there are elements of hybridisation and closedness, each system pointing out to different orchestrators.Practical implicationsThe study has implications for governments and large companies in construction, showing that open innovation initiatives need to be encouraged by policymakers through rules, regulations and government-sponsored demonstrator projects.

  Social implications

  The data showed that there is lack of readiness for business model change to support open innovation blockchain ecosystems in construction.

  Originality/value

  This is the first study applying the open innovation theory in the construction industry and sheds light into the phenomenon of blockchain, suggesting routes for further democratisation of the technology for policymakers and practitioners.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 265.
  Pekowska, Carina
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utmaningar och arbetsmetoder för beredning av elnä2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet syftar till en analys av olika utmaningar, rutiner och arbetssätt med beredning av elnät på distributionsnät upp till 24 kV. För att beskriva hur beredare arbetar och vilka rutiner och arbetssätt som förekommer idag har intervjuer hållits med yrkeskunniga inom området samt mina egna erfarenheter utifrån egengjorda beredningar och utifrån min tid som projektledare för andras beredningar ligger till grund för detta arbete.

  Att ta fram en beredning innebär expertis inom många områden som produktionsteknik, dimensionering av elnät, tillstånd-och myndighetsärenden, anläggningarbete, naturvård samt en hög social kompetens eftersom beredaren knyter många kontakter med markägare och myndigheter. Genom att beskriva arbetsgången av beredning i examensarbetet, går det att titta närmare på vilka förutsättningar beredaren är i behov av och vilka moment som är utmanade och varför.

  Arbetet visar att beredarens arbetsrutiner, tekniklösningar och val av ledningssträckningar styrs inte av vad beredaren anses var bästa lösningen utan av en rad andra faktorer. En faktor är att ledtiden för tillstånden hos myndigheterna är så lång att beredaren gör allt för att kringgå myndigheten. Om det inte går att kringgå, väljer beredaren att skicka in en lösning i början av beredningen på kabelsträckning eller nätstationsplaceringen för att inte senare hamna i tidsnöd. Det finns således en risk att första lösningen inte är den bästa.

  En annan faktor är vem beredaren ska utföra uppdraget åt. Antingen är det direkt ifrån nätägarens projektbeställare om beredaren arbetar för en konsultfirma eller så arbetar beredaren för ett totalentreprenadbolag som sysslar med både beredning och utförande. I intervjuerna framgår det att konsultberedare är mer pressade att ta fram billiga lösningar åt nätägaren medan beredaren som arbetar åt utföraren pressas av montören och grävare att få till bra tekniska lösningar men även att lösningarna ska ha ett högt vinstpålägg.

  Arbetet tar även upp en rad förslag gällande modernisering och effektivisering av beredningsprocessen genom en ökad enhetlighet hos nätägarna i hur en beredning ska se ut och vad den ska innehålla. Effektivisering sker även genom att säkerställa tillförlitliga beredningshjälpmedel och beredningsplattformar inom beredningsföretagen samt och höja kunskapen genom utbildning och inkludering av beredaren i projektsammanhang.

 • 266.
  Pettersen, Ann Catrin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utlösningsvillkor på gatubelysningsnät2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts på Trollhättan Energi Elnät AB med ett uppdrag från Troll-hättans stad som äger ett gatubelysningsnät med cirka 50 mil ledningar och 12 000 belys-ningspunkter. Vid en uppdatering av dokumentationen och nätberäkningar upptäcktes att en del områden inte klarade att uppfylla utlösningsvillkoret. Att uppfylla utlösningsvillkoret är viktigt för personsäkerheten samt ett skallkrav i elinstallationsreglerna. Därmed uppstod tanken till projektet där syftet är att ta fram ett lösningsförslag till några utvalda områden som inte klarar att uppfylla utlösningsvillkoret, samt att jämföra teoretiska beräkningar med uppmätta värde i fält. Bergskrönet,

  Blåvingen, Guldvingen, Skoftebytorg, Sågkvarnen, Nybergskulla och Stallbacka är stationsområden som har undersökts och där det tagits fram lösningsförslag till under arbetet. Samtliga stationsområden är olika och har därför undersökts var för sig för att komma fram till en lösning ur ett ekonomiskt och personsäkert perspektiv. Problematiken med att vissa områden inte klarar av att uppfylla utlösningsvillkoret kunde åtgärdas genom sektionering, ny kabelförläggning, fördelning av lasterna över faserna samt genom att göra avsäkringar i stolpar. För stationsområdet Blåvingen har även en kostnadskalkyl tagits fram för arbetet som blev cirka 12 000 kronor.

  För stationsområdet Stallbacka planeras utbyte av alla befintliga armaturer till LED då existerande armaturer är föråldrande. I området sitter idag armaturer med tre olika effektstorlekar; 50, 100 och 150 W med en totalt installerad effekt på 30,6 kW. Detta motsvarar en förbrukning på 134 MWh per år. I föreliggande projekt presenteras ett byte av armaturer till LED av typen Lumistreet med effekterna 32 och 64 W. Den totala förbrukningen beräknas då bli 42 MWh per år vilket ger en energibesparing på 92 MWh jämfört med nuvarande förbrukning.

  Under arbetet utfördes mätningar av felkretsimpedansen och jordslutningsströmmen både i änden samt början av anläggningarna. För att ta hänsyn till värmeutvecklingen som uppstår i ledningen krävs att mätvärdena korrigeras med en faktor på 1,5 enligt SS 436 40 00. Efter granskning av resultaten upptäcktes att beräkningarna inte stämde överens med uppmätt värde. Skillnaden på impedanserna blev större desto längre ut i anläggningen mätningen utfördes. Genom olika mätmetoder och en undersökning har följande slutsats dragits; varje stolpe bidrar med en parallell krets till återledaren via en sammankoppling med PEN-ledaren, vilket resulterar i en lägre impedans.

 • 267.
  Pratt, Justin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Automated detection of defects on cold deformed metal plates using Thermography and automated classification of images: case studies2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 268.
  Pérez Blas, Jaime
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Build rate Optimization of LPBF Alloy 718: Taking into consideration the defect density and morphology2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Over the years the industry has been tried to optimize processes in order to save money, time and improve several ratios. In the last years, Additive Manufacturing (AM) has raised its popularity because it allows to build parts faster and in a more autonomous way than conventional methods. Moreover, with this technique it is possible to build complex structures and optimize the whole process while maintaining good mechanical properties.

  LPBF is an important technique that is used in the AM industry and specifically in this thesis this technique coupled with a nickel based superalloy, Alloy 718, was studied. This material is mainly used in the aerospace industry because maintains its mechanical properties until 650ºC.

  The aim of this project has been to study different LPBF build parameters with an objective to increase the build rate, because with increased build rate the the build time can be reduced , thus saving money. However, in this project the aim is not just to find the combination that gives the best build rate, because one has to take important factors like the defect density, defect morphology, melt pool size and hardness into consideration. For this reason, in this thesis project the final aim is to find the parameters with the best build rate while maintaining low porosity so that future mechanical properties are not deteriorated.

  Using the different machines provided by Innovatum Science Park and University West the samples were prepared for further study. The samples were received as as-built samples and prepared for their further analysis. 

  After completing all the steps, ImageJ software was used for the defect study and to measure some melt pool size for their further analysis, Excel to get the main results and do some statistical analysis for the future conclusions and the software MODDE in order to improve the model that shows the relation between the main parameters of the laser power bed fusion with the main characteristics of the material.

  Finally, after doing the full analysis for the different parameters and using the software to predict and check results the main results or conclusions were obtained. It was discovered that increase the layer thickness has not a negative impact in the porosity or lack of fusion values in spite of what could be thought at the beginning. For this reason, the best results were in the DOE 120 micro m with the highest combination of hatch distance and scanning speed, whereas the laser power has not a significant influence in the build rate. The factor that has had more influence in the porosity was the hatch distance, so it is important to be careful with this parameter if it is tried to increase the build rate by increasing it. Further, for the same scan speed, if it is used a highest value of laser power the porosity will not get as worse as if it is used a lower one. 

  As further study, it would be interesting to create a prediction model for 150 micro m layer thickness and then do it in the lab to check if the results agree. If it can be used this layer thickness the improvement would be awesome because it will save lot of time and money for the built parts in the industry. Moreover, it would be attractive to study the influence of the post treatments for the main characteristics of Alloy 718

 • 269.
  Rapp Farnes, Jim
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Robotic pre-drilling of CLT panels2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Forestry and processing of timber have a long tradition in Sweden and the Swedish forest industry plays a significant role in the country's economy and exports. Wooden apartment buildings are on the rise in Sweden, and the technology and production methods for the construction of multi-storey apartments are in place. Cross-laminated timber (CLT), a wood product made of glued cross-laid boards of sawn timber, is a construction material proven to be effective for the construction of wooden multi-storey buildings. Swedish wood products industries need to transit from manual labour to automated production lines to remain competitive in the global market. Södra, an association of forest owners is a manufacturer of CLT panels and sees the need of implementing a new automated process for pre-drilling of CLT panels. A concept for a robotic pre-drilling application is developed through a general process of product development. A robotic application consisting of a stationary robot with dynamic material placement is selected as the best concept for the robotic pre-drilling application. The CLT panel is repositioned by a conveyor so that the robot can reach the drilling positions. For the concept to be effective, it is necessary to synchronize both the conveyor and the robot to coordinate and work together. The robotic pre-drilling application is modelled, programmed, and simulated in RobotStudio. In the simulation, an IRB 7800 robot is used, and 24 holes in angles of 30° - 90° relative to the surface normal are drilled in the CLT panel. The cycle time of the operation is three minutes.

 • 270.
  Rashedi, Mahdi
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Soto Vallejos, Nicolas
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Undersökande studie om Lönsamhet med Vehicle-2-Grid2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det svenska distributionsnätet står inför många nya utmaningar, som en allt större introduktion av förnybar el, till exempel vindkraft, samt en allt växande elbilsflotta. Detta innebär att det blir allt svårare att planera produktionen samt att ett större effektuttag uppkommer till följd av allt fler elbilar. Detta kräver förändringar av elnätet där en del kan vara att introducera batterisystem för att lagra producerad el när effektbehovet är lågt. På så vis kan det stötta nätet med den lagrade energin när effektbehovet stiger igen. Då kostnaderna för denna lösning är den största anledningen till att det inte implementerats är en alternativ lösning att nyttja de befintliga batterierna som finns i elbilarna. Dessa kan användas för att reglera laddning och urladdning med hjälp av prisreglering. Därför undersökes i denna rapport om det är lönsamt för elbilsägaren att medverka i ett sådant system. Olika legala krav och bestämmelser som gäller för laddstationer respektive monteringsregler beskrivs samt hur relevanta regler implementeras och upprätthålls. Rapporten förklarar också det ekonomiska stöd, på upp till 50% av den totala investeringskostnaden, som finns tillgängligt. Dubbelriktad kraftöverföring fungerar i stort som traditionell laddning, där växelströmmen från nätet omvandlas i bil eller laddare till likström där sedan en omriktare sänker spänningen till en lämplig nivå för att lagra energi i batteriet. För dubbelriktad kraftöverföring finns dessutom möjligheten att ladda ur batteriet genom att leverera energi till nätet genom att omvandla från likström till växelström vilket kallas Vehicle-2-Grid (V2G). I denna studie skapas ett script för att beräkna om en vinst kan genereras genom att köpa och sälja elenergi utifrån spotpriser med vehicle-2-grid. För detta konstrueras en modell med fast verkningsgrad oberoende av laddeffekt. Det finns även en daglig resa vid bestämda tidpunkter i tre olika Case, där scenarion med V2G jämförs mot liknande scenario utan V2G. Case 1 verkar vara det mest lönsamma scenariot för V2G i den här studien. Förhållanden enligt Case1 visar en bruttokostnad på ca 1600 SEK med en intäkt på ca 1000 SEK från V2G vilket sänker kostnaderna med ca 28% gentemot ett scenario utan V2G. Urladdningen sker endast när SOC nivån är mellan 30 – 90% så batteriet alltid har tillräckligt med laddning för att kunna köras för daglig användning. Övriga scenarier i studien kan ge lite mer i intäkter. Men med hänsyn till de långsiktiga effekterna som laddning och urladdning har på batteriet är Case1 det bästa möjliga scenariot vad gäller vinst i förhållande till stress på batterihälsan än de andra scenarierna.

 • 271.
  Ringström, Sebastian
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  IP Camera Security Analysis focused on Firmware Reverse Engineering2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This project is focused on the security of IP cameras. The project provides an in-depth approach to conducting firmware reverse engineering as a means of finding potential vulnerabilities that can in turn be used to extract sensitive information (video feed, accounts, passwords and more) from the IP camera or be used as launching point for further attacks into the infrastructure that the IP camera belongs to.

  The project looks at 4 different firmware's from 3 manufacturers; the A and B versions of the D-Link DCS-932L Cloud Camera, the TP-Link NC200 300Mbps Cloud Camera and the Tenvis TH692 Outdoor HD camera. During the reverse engineering of the firmware's belonging to previously mentioned devices a vulnerability checklist is applied to the process in order to provide a structured approach while searching through the firmware. Every firmware looked at during this project was based on an old Kernel with the same potential exploitable vulnerability.

  Wi-Fi default passwords were found for the D-Link firmware versions along with plenty of information in regarding to the wireless parameters such as DHCP and DNS addresses. Tenvis TH692 contained 2 hard-coded passwords that were cracked within 80 minutes with the use of John the Ripper. TP-Link NC200 contained 1 hard-coded password that was almost instantaneously cracked.

 • 272.
  Rosenbäck, Ritva
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Lantz, Björn
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik. Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, 412 96 Gothenburg (SWE).
  Rosén, Peter
  Department of Business Administration, University of Gothenburg, 405 30 Gothenburg (SWE).
  Hospital Staffing during the COVID-19 Pandemic in Sweden.2022Ingår i: Healthcare, E-ISSN 2227-9032, Vol. 10, nr 10, artikel-id 2116Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Staff management challenges in the healthcare system are inherently different during pandemic conditions than under normal circumstances. Surge capacity must be rapidly increased, particularly in the intensive care units (ICU), to handle the increased pressure, without depleting the rest of the system. In addition, sickness or fatigue among the staff can become a critical issue. This study explores the lessons learned by first- and second-line managers in Sweden with regard to staff management during the COVID-19 pandemic. A mixed-methods approach was used, with preliminary qualitative interview (n = 38) and principal quantitative questionnaire (n = 272) studies, based on principal component and multiple regression analyses. The results revealed that the pandemic created four types of challenges relating to staff management: staff movement within hospitals; addition of external staff; addition of hours for existing staff through overtime and new shift schedules; and avoidance of lost hours due to sickness or fatigue. Furthermore, the effects of these managerial challenges were different in the first wave than in later waves, and they significantly differed between the ICU and other units. Therefore, a greater proactive focus on staff management would be beneficial in future pandemic situations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Roshäll, Oskar
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Konstruktion av kretskort för provlåda2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är utfört i syfte att utveckla provlådan RUSUTU som är en provutrustning som K3 Elprojektering använder vid provning och driftsättning av kontrollanläggningar. Montagearbetet av provlådan är ett tidskrävande arbete vilket syftet med denna rapporten är att förenkla genom ett kretskort för samtliga funktioner. Funktion för brytarsimulering saknas idag i den befintliga utrustningen och är önskvärt att inkludera i den nya uppdaterade. Frontskylt och kretskortet är utvecklat i cad vilket har upptagit en stor del av arbetet.

  Provutrustningen används vid provning i kontrollanläggningar och används främst till reläskydden: riktade skydd, överströmsskydd, jordfelsskydd, differentialskydd och samlingsskeneskydd. För att mäta in signaler till reläskyddet används mättransformatorer, dessa finns i utförandet strömmätande och spänningsmätande. Utöver reläskydd används ljusbågsvakter och tryckvakter som skyddar ställverk mot kortslutning, ljusbåge och tryckstegring.

  RUSUTU är idag bestyckad med funktion för fasindikering, riktningsprov, signalsimulering och indikeringsprov. Fasindikeringen används för att identifiera omärkta ledare i en kabel. Riktningsprov används vid inkoppling av mättransformatorer för att avgöra polaritet och signalsimulering används för att simulera 0–20 mA. Indikeringsprov används exempelvis till givare med växlande kontakter.

  I detta arbete har RUSUTUs provlåda utvecklats med en funktion för brytarsimulering som ersätter funktionen för indikeringsprov. Kretskorten ersätts med ett gemensamt kretskort och i kretskortet har även en ny funktion för riktningsprov utvecklats. Brytarsimuleringsfunktionen används för att simulera brytarsignal eller indikera brytarsignal till kontrollanläggning. Brytarsimulatorn är uppbyggd av ett bistabilt relä med två växlande utgångar.

  Arbetet har resulterat i ett kretskort med funktion för fasindikering, riktningsprov, signalsimulering och indikeringsprov. Kretskortet är en tidsbesparande lösning för monteringen av provlådan.

 • 274.
  Ryling, Simon
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Konceptframtagning av CNC-program: Vid nyinstallation2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Parker i Trollhättan tillverkar hydraulpumpar och hydraulmotorer för mobila applikationer. Lagerhusen till en av deras pumpserier tillverkas idag i en maskinpark från 80-talet. Tillverkningen är anpassad för de gamla CNC-maskinerna och gradningen av lagerhusen utförs till stor del manuellt. Parker har investerat i en ny CNC-maskin, en OKUMA MA600II. Innan maskinen är installerad vill Parker undersöka vilka möjligheter som finns för att effektivisera tillverkningen av lagerhusen i den nya maskinen och identifiera möjligheter för automatisk maskingradning som frigör tid för operatörerna. Parker vill även ta fram ett CNC-programkoncept innan maskinen är installerad så att testkörningen av programmet kan börja när installationen är klar.

  Genom att utföra en tidsstudie på gradningsmomenten och en operationskartläggning av bearbetningsprocessen har nuläget kartlagts för att kunna analyseras och finna förbättringsförslag. För gradningen har förbättringsförslag tagits fram och jämförts för att sammanställas i en prioritetslista på vilka som bör testas först. Förbättringsförslag för tillverkningsprocessen har tagits fram och en ny operationslista har sammanställts för att jämföra förslagen mot nuläget och utvärdera deras effekt. Ett programkoncept för den nya fleroperationsfräsen har tagits fram där underprogram och huvudprogramsstrukturen är fastställd och en instruktion för blocknummer, underprogramsnummer och variabel val är framtagen.

  Projektet identifierade förbättringsmöjligheter i tillverkningen och förbättringarna förkortade den teoretiskt uträknade cykeltiden med 8 minuter och 48 sekunder, en förbättring på 30,5 %. Instruktionen för programstrukturen möjliggör framtagning av standardiserade nya program som underlättar förståelsen och läsbarheten av dem. Slutsatsen av projektet är att den nya maskinen kommer effektivisera tillverkningen av lagerhusen och möjligheter finns för att införa automatisk maskingradning .

 • 275.
  Rönnlund, Dennis
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utredning av möjligheterna för solceller och energilager i västra delarna av Härjeåns elnät2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts på uppdrag av konsultföretaget Rejlers Sverige AB på deras kontor i Göteborg. En kund åt Rejlers, Härjeåns Elnät, ser i framtiden en ökad exploatering av skidområden i västra Härjedalen med ett ökat effektbehov som följd. Arbetet är en utredning ifall den belastningsökning som väntas mellan år 2025 och 2035 på två av transformatorstationerna skulle kunna produceras av solceller och sedan lagras i batterier, alternativt att det skulle kunna avlasta transformatorerna från de högsta toppeffekterna. Vidare har det också undersökts ifall en ny planerad 40 kV-ledning kan dimensioneras och byggas med en lina av diameter som endast kräver enkelstolpar, för att på sådant sätt spara pengar jämfört med linor som kräver portalstolpar.

  Under arbetets gång har belastningsdata från elnätsägaren analyserats och jämförts med hur ökningen av effektbehovet ser ut för området, vilket har gett en ny belastningsprofil att utföra beräkning kring solceller, energilager och effektflöden på.

  Rapporten visar att i dagsläget, med tillgänglig teknik på marknaden, finns det inget alternativ som kan bidra med den effekt och den energi som krävs för att uppfylla önskat behov och samtidigt vara ekonomiskt försvarbart att investera i. Det anläggningarna uppskattas att kosta är väsentligt högre än kostnaderna för att förstärka elnätet på traditionellt vis. Däremot visade det sig att den projekterade belastningen för år 2035 endast kommer behöva en lina av diameter 329mm² istället för 454mm². Den kommer då kunna byggas med enkelstolpar och det uppskattas att bli drygt 19 miljoner kronor billigare jämfört med en byggnation med den grövre ledningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Saarela, Karolina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Solberg, Malin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Hållbarhetsredovisning: Risker, möjligheter och gapanalys inför GRI-rapportering på GKN Aerospace Sweden2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts på GKN Aerospace Sweden (GAS) i Trollhättan och handlar om hållbarhetsredovisning. Att företag redovisar sin påverkan på miljö och samhälle har blivit allt vanligare. Ett sätt att redovisa effekterna på ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet är genom hållbarhetsredovisning, där GRI:s standarder kan användas. GRI står för Global Reporting Initiatives och är en oberoende organisation som framställer globalt användbara riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Melrose Industries som är ägare till GAS tar fram en central hållbarhetsredovisning för hela koncernen, men en del i GAS miljöplan är att ta fram en hållbarhetsredovisning för enheten i Trollhättan.

  Syftet med arbetet var att ta fram underlag för GAS vidare bedömning hur företaget kan gå vidare med hållbarhetsredovisning enligt GRI. De två huvudfrågor som identifierades var vilka risker och möjligheter som finns med GRI-rapportering, samt vad GAS behöver göra för att kunna hållbarhetsredovisa.

  För att kunna besvara de två huvudfrågorna så utfördes en fallstudie och en kartläggning. Fallstudien bestod av litteraturstudier för att bilda en uppfattning om hur GRI-standarderna fungerar, men också benchmarking för att se hur andra företag arbetar med hållbarhetsredovisning. Företagen som intervjuades var Goodpoint och Saab, som båda använder GRI:s standarder. För att få en ännu bredare uppfattning så har även Melrose Industries och MTU Aero Engines (MTU) hållbarhetsredovisningar studerats. Kartläggningen bestod av intervjuer med Operations ledningsgrupp och sakkunniga på GAS för att få fram vilka väsentliga ämnen inom GRI-standarderna som var relevanta att rapportera. Därefter utfördes en gapanalys för att se vad som fanns på plats och vad som behöver göras innan en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI är möjlig.

  Resultatet av arbetet innehöll risker och möjligheter med GRI-rapportering, samt en gapanalys på vilka ämnen och indikatorer som fanns tillgängliga och var mätbara. Några av riskerna med GRI-rapportering var att företag inte väljer att rapportera negativa aspekter och att rapporteringen används för att skapa en idealiserad bild av ett företags situation.

  Möjligheterna med GRI-rapportering var att det kan skapa trovärdighet för företaget, stärka relationer till samhället, skapa lärdom inom organisationen, visa på en medvetenhet med mera. Gapanalysen som utfördes visade på 27 gap som behöver överbryggas innan en hållbarhetsredovisning för GAS är möjlig. Vidare behöver företaget klargöra vad begreppet hållbarhet innebär för dem, samt hur organiseringen av arbetet med hållbarhetsredovisningen hade kunnat se ut.

 • 277.
  Sabelsjö, Emanuel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kunskap driver ständiga förbättringar2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att vara ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag över lång tid räcker det inte med att ha en bra produkt. Det ställs krav på faktorer som anpassning, flexibilitet och innovation för att överleva och vara framgångsrik. För att dessa faktorer ska erhållas krävs en viss egenskap: förmågan att lära. Att kalla ett företag för en ”lärande organisation” är det största erkännande som kan ges. För att vara en lärande organisation krävs det ständiga förbättringar. För att nå till nivån som krävs för att lära och förbättra måste ett antal steg passeras på vägen. Till att börja med måste det finnas en vilja. Därefter krävs kompetens och kunskap, som sedan omsätts till handlingar. Av dessa handlingar uppnås sedan lärande och förbättringar. För att nå till toppen krävs det en stabil grund. Det första steget, vilja, är en förutsättning som måste finnas. Nästa steg är kompetens. Så för att bli framgångsrik med ständiga förbättringar är det en grundförutsättning att besitta relevant kunskap. Syftet med detta examensarbete är att identifiera viktiga kunskapsområden i förbättringsarbetet och att koppla ihop kompetensen med framgången inom förbättringsarbetet. Därmed är det tänkt att resultatet ska visa vilka områden som gör företag framgångsrika med förbättringsarbetet. Examensarbetet har utförts på C2 Management, ett konsultbolag i Stockholm som hjälper företag att etablera ständiga förbättringar som en del i arbetet. Som hjälpmedel för att utveckla förbättringsarbetet framåt använder C2 Management ett IT-system för ärendehantering, System C2™. Där kan kunder hantera alla typer av förbättringsärenden så som reklamationer, kundsynpunkter och avvikelser. Som första steg i arbetet genomfördes en litteraturstudie där litteratur inom kvalitet och ständiga förbättringar studerades. Utifrån litteraturstudien identifierades sex viktiga kunskapsområden. Vidare genomfördes en fallstudie för att identifiera de olika områdenas påverkan på förbättringsarbetet. I fallstudien ingick intervjuer med förbättringsledare på sex olika enheter inom samma verksamhet. Intervjuerna bestod av öppna frågor och enkätfrågor med fördefinierade svar, där enheterna fick ranka kompetensen inom olika områden. För att se enheternas status i förbättringsarbetet analyserades statistik hämtad från System C2™, då verksamheten är kunder till C2 Management. Statistiken kan beskrivas som olika nyckeltal i förbättringsarbetet. De mönster som urskildes när de olika nyckeltalen i förbättringsarbetet och kunskapsrankingen studerades är att områdena ledarskap och arbetssätt är de områden som är viktigast att besitta hög kompetens i för att bli framgångsrik med förbättringsarbetet.

 • 278.
  Samuelsson, Axel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Framtagning av utvärderingsmodell för mindre energiproduktionsanläggning2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhället idag är i ständigt behov av energi för att fungera. Uppvärmning och kylning av bostäder och arbetsplatser samt drift av hushålls- och industrimaskiner. Energin som används förknippas ofta med elektricitet för drift men behöver nödvändigtvis inte vara elektricitet. För uppvärmning och kylning kan lågvärdiga energikällor som restprodukter från samhällsdriften användas med god ekonomi och fördelaktiga miljöegenskaper som resultat.

  Ramböll Energi i Vänersborg konsulteras av kunder för att ta fram bra förslag till hur deras byggnader och processer skall förses med energi. De har god insikt i hur energin kan produceras men mängden arbete som behöver göras för att hitta ett eller flera bra förslag kan reduceras.

  Metoderna att producera energi är många och att hitta vilken eller vilka metoder som passar kundens förutsättningar kan vara en resurskrävande process att ta sig igenom. Många faktorer och parametrar är med och påverkar och de ska alla kopplas till kundens förutsättningar. Bergvärme, fjärrvärme och pelletspannor har alla kapacitet att leverera tillräckligt med energi till kunden med ett effektbehov uppåt 10MW men vilket sätt som passar kunden bäst kan en utvärderingsmodell vara med och avgöra.

  Empirin som ligger till grund för modellen har tagits fram genom litteraturstudie så som informationssökning på hemsidor, studerande av uppsatser, forskningsrapporter och konversationer med ämneskunnig personal. Genomförandefasen för att ta fram en modell har i studiens fall delats in i delar – identifiering av kravparametrar samt effekt- och ekonomiskt begränsande parametrar. Insamling av anläggningsförknippade kostnader och klimatförutsättningar och skapande av en modell där kundspecifika värden kan skrivas in och ett resultat genereras.

  Modellen har delats in i tre delar – en checklista med identifierade kravparametrar som grovsållningsverktyg, ett beräkningsverktyg för anläggningsdimensionering samt ett kalkyleringsverktyg baserat på livscykelkostnad och förenklad livscykelanalys. Den har verifierats med ett antal olika scenarier, som beroende på behov, levererat resultat som varierar efter behovet.

 • 279.
  Sandström, Kristina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Sjögren, Karin
  Johansson, Kristina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Students Sense of belonging and social media2018Ingår i: VILÄR Abstraktbok / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, s. 8-8Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Students who participate in a work-integrated learning (WIL) program - such as Cooperative Education during their university studies are often better prepared for the labour market compared to students who do not receive discipline specific practical experience. But does this better preparedness come with a price? Students who participate in WIL programs compared to non-WIL students often have less access to social support networks and the university community due to their alternating academic and work terms.There is reason to believe that the construct of belonging may have especially important implications among university students. There has been growing attention in recent years to mental illness amongst post-secondary students, particularly during their first few years of university study (Conley, Kirsch, Dickson, & Bryant,2014; Storrie, Ahern, & Tuckett, 2010). Research suggests that a sense of school belonging among university students may help buffer the stress associated with the transition to university (Brunwasser, 2012). Pittman and Richmond (2008), for example, found that students who experienced a positive change in their sense of university belonging throughout their first year tended to experience a drop in levels of anxiety and depression related internalizing behavioural problems. A study by Friedlander, Reid, Shupak, and Cribbie (2007), found that when compared to parental social support, higher levels of perceived social support from friends better predicted a healthy social, emotional, and overall adjustment to university among first-year university students. While evidence points to a relation between peer support and sense of belonging and university students' academic and psychological outcomes, such measures do not account for the impact of Social Media (SM) use. This study aims to understand and describe students perception on the role social media play in sense of belonging and peer support and what the relationship(s) arebetween sense of belonging, peer support, social media and well-being. Is really work integrated learning models a way of supporting the transition between H.E and W.L or are we creating other barriers that's needs to be overcome? This study comprise of a questionnaire and focus groups interviews. 164 individuals completed a 30-45 minutes long questionnaire in English, in the end of the questionnaire the students could choose to say yes to participate in a focus group, and it resulted in five focus groups including 15 students representing all four faculties. Preliminary results indicate that the students emphasize the importance of peer-support during both their academic studies and work periods. The Students seem to find solutions trying to achieve this through SM, it becomes a natural tool and creates a platform for students to connect and support each other virtually. In the presentation we will illustrate more results.

 • 280.
  Sandén, David
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Trifunovic, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Teknisk renhet och metrologi vid tillverkning av flygmotorkomponenter2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport presenterar ett arbete utfört på GKN Aerospace, en förstaledsleverantör av både civila och militära flygmotorkomponenter samt rymdframdrivning. Deras anläggning i Trollhättan tillverkar komplexa produkter av hög kvalitet. Företaget har emellertid återkommande problem med avseende på teknisk renhet, problem inte helt olika de som andra industritillverkande aktörer har. För att förbättra en tillverkningsprocess behöver dess parametrar både mätas och övervakas. Informationen används sedan som grund till kunskap och för framtida beslutsfattande. För tvätt- och rengöringsprocesser har mätning och övervakning visat sig vara problematiskt, mycket beroende på parametrarnas subjektiva karaktär.

  Problemets omfattning, branschspridning och diffusa natur kräver en kombination av många infallsvinklar samt stratifiering till mindre delar. Detta för att kunna hantera problemet utan att tappa helhetsperspektivet. Semi-strukturerade intervjuer utfördes med personal från olika kompetensområden. Problemets stratifiering utfördes med hjälp av olika teoretiska modeller för problemlösning. Ytterligare datainsamling utfördes genom benchmarking och en fallstudie för att stärka forskningsarbetet. 

  Arbetet resulterade i riktade lösningar för några av de delproblem som är avgörande vid övergången från renhet till teknisk renhet. Dock kvarstår mer arbete, som denna rapport med fördel kan ligga till grund för. Idag är parametrar som exempelvis liggtider inte direkt mätbara, men borde beaktas. Framtida riktade åtgärder med ett helhetsperspektiv, samtidigt som personal utbildas, leder till en ökad medvetenhet. Detta är lösningen till mätbarhetsproblematiken och skapar en, på sikt, effektivare tillverkningsprocess.

 • 281.
  Schmidt, Chatchano
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Al Saeedi, Ali
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Alternativa material för kablagekanal med fokus på miljövänlighet2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En materialstudie på uppdrag av Lear Corporation genomfördes i syfte att undersöka möjliga alternativ till material som företaget kan använda i sin tillverkning av kablagekanaler i bilar. Arbetet har utgått från materialet som används av Lear idag, vilket är Polyamid 66, och använt detta som referensmaterial. Undersökningen fokuserade på att hitta ett billigare material som är mer miljövänligt än referensmaterialet. Med mer miljövänligt menas att det bidrar till mindre vattenförbrukning och mindre utsläpp av koldioxid samt koldioxidekvivalenter vid framställningen. Det ska även kunna återvinnas alternativt vara biologiskt nedbrytbart.

  Undersökningen utfördes genom datainsamling via litteraturstudier och studie av tidigare utförd forskning och tester inom området plaster under hela arbetets gång. Idégenerering var ett viktigt steg i arbetets inledande process då alla förslag lades fram på bordet. Sedan utvärderades alternativen för att generera det mest lämpliga alternativet för användning till kablagekanaler.

  Studien ledde till resultatet att PET var det material som uppfyllde Lears krav och önskemål bäst av de undersökta alternativen. Det visade på goda mekaniska och termiska egenskaper för användningssyftet, i kombination med ett lågt pris och låg miljöpåverkan både gällande framställning och återvinning. Arbetet hade kunnat kompletteras av tester på materialen som undersöktes, vilket dock inte var möjligt i denna studie på grund av dess stora omfattning gällande antal materialalternativ. Syftet med arbetet anses vara uppfyllt då en studie av rena polymerer och kompositer har gjorts, både från fossil och förnyelsebar källa. Målet har också uppnåtts då ett återvinningsbart material med lägre kostnad och mindre miljöpåverkan än referensmaterialet har funnits.

 • 282.
  Schneider, Tobias
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Correlation analysis of heat treatment distortion: Investigation in a case-hardened driveshaft2021Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Heat treatment is an unavoidable process that distorts hardened parts. This geometrical change has to be considered for the ensuing manufacturing steps. A suitable option to get knowledge about a process is to look at the existing data. This investigation was done at Pankl Racings Systems AG in Austria. The aim was to check if there are any statistically significant relations between the geometrical change caused by heat treatment, also known as distortion, and the hardness parameters for the surface and core of the parts and the case hardness depth. The project focuses on one specific part, a driveshaft used in a gearbox for motorbikes, to finalize the investigation within the given time frame. This project serves as a foundation for further investigation of Big Data analytics to gain in-depth knowledge ofdistortion for various heat-treatment processes. The method of choice is correlation analysis. It is essential to know all manufacturing steps as well as the measurement value acquisition. The most tedious process was acquiring valid data since such an investigation had never been done before at Pankl. After preparing the gathered data, it was analyzed in statistics software. The analysis showed a strong correlation between the geometrical change in length of the driveshaft and the case hardness depth. Further, the surface and the core hardness showed a significant correlation with distortion as well. However, for some chosen geometrical characteristics, not enough data was available to perform a meaningful analysis. For the company, this investigation gave new insights into the heat treatment process. It serves as a basis for further investigation. The process of data acquisition will be of importance in upcoming projects. 

 • 283.
  Schnur, Christopher
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Electron Beam - Powder Bed Fusion Of Alloy 718: Influences Of Contour Parameters On Surface And Microstructural Characteristics2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Additive Manufacturing (AM) is an uprising manufacturing process for parts with complex geometries and low production quantities. Within the layer-wise building process, less additional processes are needed, to produce the parts. This allows a building of parts within a reasonable time- and costs-range. Especially industries, such as aerospace industry, can profit from AM. Electron beam – Powder bed fusion (EB-PBF) is a common technique, within AM, to produce metallic parts out of special alloys such as Alloy 718. This superalloy is a Nickle-Iron based alloy that has high mechanical properties, even in elevated temperatures (up to 650ºC). The combination of such material properties with high geometrical freedom creates new opportunities for the industry. However, it must be noted that a significant drawback of AM-techniques is the need for post-processing because of surface roughness- and microstructural characteristics. Commonly, the produced parts utilize mechanical post process such as milling to provide good surface roughness and dimensional accuracy. To reduce the surface roughness in the contour region, and therefore reduce the amount of mechanical post-processing, the present survey elaborates the effect of relevant parameters on contours such as the number of contours, scanning speed, focus offset and beam current. By using Design of Experiments (DOE), two batches were carried out: one screening batch and a two-level-full factorial design. In those batches, 15×15×15 mm cubes were printed with various parameters and, after that, analysed by using White light interferometry (WLI), Optical microscopy (OM) and Scanning electron microscopy (SEM). Furthermore, the program ImageJ was used to perform porosity and melt pool measurements.

  It had been observed that the number of contours had quite a considerable impact on the final surface roughness and the number of defects. Samples with two contours, instead of only one, tend to have a lower surface roughness. Nevertheless, the parameters and their interaction were found to have fundamental effects on the resulting surface roughness and microstructure.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 284.
  Seidl, Kristoffer
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Sundström, Alexander
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Förstudie i installation av laddstationer för elbilar i en bostadsrättsförening2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete innefattar en förstudie i form av en förprojektering av en eventuell utbyggnation av laddinfrastruktur hos bostadsrättsföreningen Silvertärnan 1 i Trollhättan. Syftet med detta projekt var att utföra en undersökande studie kring det eventuella värdet, tillvägagångssättet och förutsättningarna, såväl tekniska som ekonomiska, för denna utbyggnation. Målsättningen var att leverera en förprojektering som täcker dessa förutsättningar. Elfordon ökar i popularitet allt eftersom tiden går och teknologin utvecklas. För att möta den ökande efterfrågan för laddningsmöjligheter till dessa fordon måste fler laddstationer byggas ut. Detta gäller för allmänna ytor men också villor och vid bostadsrätter. Därav är det en högst aktuell diskussion inom bostadsrättsföreningar ifall en utbyggnation är av intresse. Det kan vara viktigt för dessa föreningar att ligga i framkanten för denna utveckling för att behålla sin attraktiva status då bostäderna blir anpassade för att följa med i den utveckling som sker. Den aktuella bostadsrättsföreningen, Silvertärnan 1, omfattar 148 lägenheter med tillhörande kallgarage. Rapporten innehåller den teori som ligger till bakgrund för arbetet samt ett utarbetat förslag till elbilsladdningen i bostadsrättsföreningen. Förslaget innehåller en nulägesanalys av de förutsättningar som finns såväl tekniska som ekonomiska, där befintlig anläggning, bestående av kallgarage med tillhörande belysning och motorvärmare, har undersökts och tillgänglig effekt har beräknats fram. Utifrån detta har tre scenarion med olika grader av utbyggnad formulerats, dessa scenarion består av 6, 33 och respektive 148 laddstationer som ska byggas ut. Med scenarierna som underlag har projekteringen fortlöpt där scenario 1 och 2 har projekterats till installationsnivå, medan scenario 3 har projekterats mer översiktligt då det bedömdes som tekniskt och ekonomiskt orimligt. Därefter har en kostnadsberäkning utförts på scenario 1 och 2 utefter olika entreprenörers prisunderlag, dessutom har ett skalbart kostnadsunderlag tagits fram. Rapporten innehåller också en diskussion om de tekniska och ekonomiska resultaten i arbetet samt en reflektion över den samhällsnytta som utbyggnaden kan medföra. Efter en analys av de tekniska och ekonomiska aspekterna för projektet har projektgruppen fastställt att scenario 1 är lämpligast och mest kostnadseffektivt att bygga ut efter. Därför rekommenderas det att initialt bygga ut i en liten skala för att därefter utöka installationen vid behov. Projektgruppen fastslår att projektets mål har uppfyllts till viss del men att vidare arbete krävs innan förprojekteringen är komplett och planering kan påbörjas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 285.
  Selin, David
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Sammanställning och analys av felstatistik på komponentnivå inom Göteborg Energi Nät ABs mellanspänningsnät2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Göteborg Energi Nät AB (GENAB) ansvarar för elförsörjningen till större delen av Göteborgs kommun. I takt med att elnätet åldras ställs krav på GENAB att proaktivt byta de komponenter i nätet som närmar sig slutet av sin tekniska livslängd innan fel, och därmed oplanerade avbrott, uppstår. I detta sammanhang har trovärdiga data för de elektriska komponenterna en stor betydelse och dessa data är idag en brist hos GENAB.

  Syftet med detta arbete var att utifrån befintliga störningsrapporter sammanställa orsakerna till störningar i mellanspänningsnätet och identifiera de fall där direkta komponentfel orsakat störningen. GENAB kommer därefter att använda detta i framtida reinvesteringsplanering och riskanalyser.

  Vilka typer av komponenter som orsakat störningar undersöktes samt lämpliga faktorer togs fram för att sammanställa statistiken. Även förslag på hur statistiken kan inrapporteras i framtiden för att hålla den aktuell och sökbar har getts.

  Alla störningar i GENABs mellanspänningsnät under år 2014 till 2016 gicks igenom och de störningsrapporter som upprättas efter varje sådan störning utgjorde basen för utredningen. För varje störning finns ett speciellt nummer kopplat, ett så kallat arbetsordernummer (AO-nummer) och genom att söka på detta nummer i ett datasystem som heter EAM har i många fall utökad information kunnat erhållas för olika störningar. En mapp kallad "Elnät" har också varit betydelsefull då där funnits olika dokument som hjälpt till vid utredningen. Även programvaran dpSpatial med elkartor har använts för att finna orsaker till störningar. Intervjuer av två projektledare har också gjorts.

  Resultatet blev att av sammanlagt 325 störningar som gicks igenom berodde 170 på komponentfel där skarvar följt av kablar var de klart mest felbehäftade komponenterna. Övriga komponenter uppvisade betydligt lägre felfrekvenser.

  Slutsatser som drogs var att både gamla skarvtyper som gjutjärnsskarvar och oljeskarvar samt nya skarvar som EPKJ-skarvar verkar kunna bidra till en hel del fel. Av de okända skarvtyperna bidrog de inom åldersintervallet 41-50 år till mest fel.

  Kabeltyperna FCJJ och AXKJ hade de högsta felfrekvenserna per kilometer och åtgärder bör sättas in för att se över möjligheten att byta kabelsträckningar av typ FCJJ i åldern 41-50 år som innehåller mycket skarvar i samma åldersintervall.

 • 286.
  Senghore, Francis
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Yasenov, Gürsel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Förbättringsverktyg inom distributionslager2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En välfungerande logistik (samlingsbegrepp för de processer som ser till att allt material och produkter finns i rätt kvantitet, på rätt plats och i rätt tid (Mattsson, 2018)), där hela produktionsflödet inkluderas, underlättar för företag att identifiera och rätta till eventuellt slöseri (Pewe & Berglind, 2011). Många företag i världen strävar efter att minska slöseri (Janjić, Todorović. & Jovanović, 2020). Ett sätt att uppnå det målet är att arbeta med ständiga förbättringar (Sörqvist, 2004). Föreliggande examensarbete är en kvalitativ studie som utförts på Varner Supply AB i Vänersborg, ett distributionslager tillhörande den norska modekoncerner Varner. Studien syftar till att bilda en uppfattning om, och ge förslag på hur ett distributionsföretag skulle kunna komma igång med ett mer strukturerat förbättringsarbete än befintlig hantering. För att uppnå syftet med studien ämnar examensarbetet besvara följande frågeställningar: vilka krav ska ställas på de förbättringsverktyg och arbetssätt som ska användas på Varner Supply AB, samt vilka förbättringsverktyg och arbetssätt är lämpliga i förhållande till vad Varner Supply ABefterfrågar?Genom litteraturstudie, studiebesök, observationer och intervjuer togs teori och krav fram.Kraven sammanställdes i en kriteriematris och jämfördes med Leanverktyg, där 5S, 5-varför,spagettidiagram och PDCA-cykeln ansågs passa bäst in på de kriterier Varner Supply ABställde, då företaget önskade verktyg som var enkla att förstå och använda, att de inte ska vara tidskrävande, samtidigt som de optimerar dokumentering och hantering av problem. Verktygen presenteras sedan i kontrast till avvikelsestationer på externa avdelningen på Varner Supply AB, där författarna till föreliggande examensarbete teoretiserar hur verktygen lämpar sig för företaget. Verktygen har alltså inte implementerats på arbetsplatsen, utan är ett förslag baserat på teori, observationer och intervjuer.

 • 287.
  Singh, Anurag
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Automation of Inspection Line: Cross laminated timber quality inspection2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 288.
  Sisodia, Lina
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Produktionsteknisk ingenjörseffektivitet vid GKN Aerospace Sweden2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens konkurrenskraftiga samhälle krävs det att företagen till stor del inför konstanta förbättringar i sin organisation. För att tillverkande industrier ska förbli starka aktörer på marknaden bör det sträva mot kundanpassad produktion, korta ledtider och låga produktionskostnader och samtidigt sträva mot att förminska slöserier och på så sätt öka deras konkurrenskraft.

  Det som avgör om ett företag är framgångsrikt är deras personal. Ett företag med kompetenta medarbetare har möjligheten att utveckla processer som kan motstå konkurrenskraften från världen.

  Dock kan många företag uppleva upplärningsprocesser som långa och ineffektiva. Många företag har övergripande och traditionella metoder för upplärning utan att hänsyn tas till en individs förmåga för inlärning. En anledning för att optimera ett företags upplärningsprocess är för att motverka slöserier i form av outnyttjad kompetens som kan förloras i ineffektiva processer. 

  En fallstudie har utförts på GKN Aerospace Sweden AB och syftet var att analysera hur utbildningsprocessen kan effektiviseras och ange förbättringsförslag för dagens upplärningsprocess. Dessutom utvärdera de teoretiska effekterna förbättringsförslagen kan ge utifrån ett Lean-perspektiv. Målet med examensarbetet är att föreslå förbättringsförslag och utvärdera de teoretiska slöserier GKN har möjlighet att eliminera enligt Lean. Med hjälp av intervjuer och teorier från litteraturstudier som ökade kunskapen inom problemområdet har författaren kunnat kartlägga den nuvarande upplärningsprocessen och på så sätt identifierat flaskhalsar som uppstår i processen. Resultatet innefattar att företaget bör:

  1. Utveckla interaktiva kurser

  2. Nyanställda ska få nödvändiga behörigheter och företaget ska applicera en fail-safe metod i deras affärssystem

  3. Årliga revideringar och anpassningar/prioritering efter specifik yrkesroll

  4. Utveckla utbildningsplan med handledare, chef och nyanställd samt fördela arbetsbelastning.

  Genom implementering av förbättringsförslagen har GKN möjlighet att förkorta upplärningsprocessen samt större möjlighet att tillsätta deras nyanställda i arbete så att produktiviteten och kreativiteten för individen bibehålls så att företagets optimeringsnivå inte försämras.

 • 289. Sjögren, Karin
  et al.
  Sandström, Kristina
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Johansson, Kristina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  What gender barriers do students face in WIL placements?: A comparative study between WIL and Non- WIL Students in an international empirical study.2018Ingår i: VILÄR Abstraktbok / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, s. 6-6Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In an earlier project (2014-2015) we found that young adults and specifically women was a exposed group when it came to reported psychological vulnerability. This triggered us to design for a new study to learn more about their sense of belonging in and out of study context. We plan to use a mixed methods approach with individual interviews, focus groups, and a broader online survey on students that are enrolled in WIL-programs, the student need to have completed at least a practicum or coop-period prior to participation in the research study. Our next steps will be to start the ethics protocols for both the University of Waterloo and the University of Toronto. Thereafter Scotland and Sweden apply for theirs. The research questions is: What gender challenges do WIL students face that impact their career identity, sense of belonging, work self-efficacy, overall wellbeing, sociability, and transition to full-time employment after graduation? What gender specific barriers impact WIL students' perceptions of being valued in the workplace (on the team, in meetings)? What gender specific barriers impact WIL students' perceptions of how employers perceive their technical competencies? What resources do WIL students perceive are available to them from their universities and employers to help overcome these barriers? In the interactive session we will discuss both the research questions/content and the methodological approaches.

 • 290.
  Sjöö, Malin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Karlsson, Patrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Teknisk-ekonomisk utvärdering av arbetsmetoder på Vattenfalls distributionsnät2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att säkerställa en pålitlig elleverans har Vattenfall Eldistribution AB som ansvar att bygga, driva, underhålla och investera i sitt elnät. Arbeten på elnätet utförs av entreprenörer och vid planerade arbeten eftersträvas att så få kunder som möjligt ska drabbas av avbrott. Vid arbete på elnätet används någon av följande arbetsmetoder enligt ESA; AMS (Arbete Med Spänning), ANS (Arbete Nära Spänning) eller AUS (Arbete Utan Spänning).

  Vattenfall Eldistribution har märkt av att antalet avbrottsfria arbeten på deras elnät har minskat. Detta baseras på den statistik som började sammanställas på 2010-talet över antalet upprättade driftorder. Studien i detta arbete utvärderar statistik kring hur arbets-metoderna AUS och AMS används vid arbete på distributionsnätet. Även statistik angående SAIDI (System Average Interruption Duration Index) studeras för att se hur vald arbetsmetod påverkar elleveranssäkerheten. SAIDI-värden rapporteras till Energi-marknadsinspektionen (Ei) för två områden norr och syd. Det har därtill utförts en teknisk-ekonomisk utvärdering av AUS gentemot AMS för att finna för och nackdelar med de olika metoderna. Statistik angående elolyckor som medfört sjukdagar för elyrkesmän har också studerats för att se om valet av arbetsmetod kan vara orsaken bakom elolyckan.

  Andelen arbeten som utförts AMS minskade år 2011 till år 2014 men har därefter ökat lite de senaste två åren. Den största minskningen skedde för underhållsarbeten. Vattenfall Eldistribution har även statistik kring avbrottsfria arbeten och antal avbrottstimmar som inte gick att utvärdera på grund av olika definitioner av avbrottsfritt arbete samt att sammanställning av avbrottstimmar ändrades år 2015. Efter införandet av det nya systemet gjorde att avbrottstimmarna inte uppskattades längre utan den riktiga längden på avbrottet rapporterades in. Värdet på SAIDI för planerade har visat sig vara mer än fyra gånger så högt i det norra området jämfört med det södra under tidsperioden år 2012 till 2016.

  Under tidsperioden år 2000 till 2016 har företag inom verksamheter för elnät och elför-sörjning orsakat ungefär 25 – 30 procent av antalet elolyckor. Den främsta anledningen till elolyckorna var arbetsfel, bristfällig kontroll av driftspänning eller bristfälliga skydds-åtgärder.

  Ett hinder för AMS-arbete är beröringssäkra avslut. De totala kostnaderna för AMS och AUS är ungefär densamma. Den avgörande faktorn för val av arbetsmetod är att det är en säker arbetsmiljö för de som ska utföra arbetet.

 • 291.
  Skärström, Sara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Thorén, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  SAIDI-påverkan på grund av oselektiva felbortkopplingar: en analys baserad på Vattenfall Eldistribution AB:s nät2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Energimarknadsinspektionen ställer krav på elnätsbolagen vad gäller elkvalitet. Varje år ska såväl aviserade som oaviserade avbrott rapporteras. Dessa avbrott anges med hjälp av avbrottsindikatorerna SAIDI (System Average Interruption Duration Index) och SAIFI (System Average Interruption Frequency Index), vilka skildrar medelavbrottstid per kund och medelavbrottsfrekvens per kund för ett aktuellt nätområde.

  Detta examensarbete genomfördes med Vattenfall Eldistribution AB som uppdragsgivare. Studiens syfte är för att undersöka hur oselektiva felbortkopplingar bidrar till att påverka det årliga SAIDI-resultatet. Då företaget strävar efter att uppnå sitt SAIDI-mål krävs en klarläggning över vilka faktorer som ger upphov till ett förhöjt SAIDI och undersöka om dessa kan reduceras. De felbortkopplingar som analyserats är sådana som orsakats av felaktig utlösning av brytorgan samt felbortkopplingar i samband med provningar, för avbrott som varat längre än tre minuter.

  De komponenter i elnätet som ansvarar för feldetektering och felbortkoppling är reläskydd, dessvärre känner de inte alltid av alla fel, ibland är de felkonfigurerade och felet kopplas inte bort av det avsedda reläskyddet, alltså felet kopplas bort oselektivt. Oselektiva felbortkopplingar kan också bero på att reläskyddet upptäckt felet och skickat en utlösningsimpuls, men någon annan komponent i kontrollanläggningen är trasig och felet kan därför inte kan kopplas bort med hjälp av det avsedda skyddet.

  Det resultat som framkommit är att oselektiva felbortkopplingar har en betydelsefull påverkan på det årliga totala SAIDI-resultatet som rapporteras in till Energimarknadsinspektionen. Felorsakerna som ligger till grund för de felbortkopplingar som kunnat analyseras är bland annat begränsningar i reläskydden. Utifrån studiens resultat kan slutsatserna dras att det kan vara lönsamt för Vattenfall Eldistribution AB att undersöka eventuella investeringar, för att minska SAIDI för oselektiva felbortkopplingar. Till exempel kan äldre komponenter som saknar möjlighet för omkalibrering bytas ut och befintliga som är möjliga att kalibrera kan kalibreras om för att erhålla förbättrad funktion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 292.
  Strandberg, Niklas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Rosander, Dennis
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Moment free support of corrugated bulkhead2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Fartygskonstruktioner AB wanted to investigate an alternative design bulkhead, presented by DNV, to their reference design of the corrugated bulkheads in their oil cargo tanks. The purpose was to lower the stress in the deck, the deck longitudinals, and the corrugated bulkheads. This was achieved by identification of problems, creation of calculation models and finite element analysis of the stresses. A subject and theory research strengthened the validation of the upcoming work.

  A study was done to identify the problems. This included research of the subject and the theory behind it. With this knowledge, an analysis of the reference design was performed. A modified midship model was created based on the reference design model, which became the alternative design model. This was done in the program GeniE. When the alternative design was created, a submodel with a finer mesh was modeled. Even a modified submodelwas modeled. Properties were added to the models, and analysis in the software Xtract took place.

  The results showed different stress levels in the four models, and focus was aimed at the deck, the deck longitudinals, and the corrugated bulkheads. The reference design presented the stress value in the current ship model, and the alternative design showed the stress levels in the alternative design. In the submodel, the results were focused on the interface between the deck and the corrugated bulkheads. The same was done for the modified submodel.

  The first two analyses of the reference model and the alternative design model seemed to have a too coarse mesh to give reliable results. However, they gave a good reference value to investigate further with the submodels. In the submodel, the mesh was finer, and the results reflected values closer to reality. The modified submodel had the same mesh as the earlier submodel, and an added transverse girder decreased the stress level around the attachment between the deck and the corrugated bulkheads.

  The conclusion showed that the submodel with the alternative design bulkhead had stresses above the permissible value. The modified submodel with the transverse girder reduced these stresses to within the maximum permissible value. 

 • 293.
  Sundberg, Josefine
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Effektivisering av plåtlager på ett tillverkande företag2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete genomfördes våren 2022 med syfte att studera ett företags lagerverksamhet och identifiera potentiella förbättringsåtgärder som kunde implementeras för att nå en ökad lagereffektivisering. Målet med studien var att nå en bättre nyttjandegrad av verksamhetens lagerutrymme samt minimera andelen icke-värdeskapande aktiviteter. Arbetet genomfördes på uppdrag av Trestad Laser AB i Trollhättan. 

  Studiens undersökningsdesign var fallstudie vilket innebär att ett specifikt fall granskades i syfte att finna lösning på problem som identifierats av arbetsgivaren. Studien innehöll både kvalitativa och kvantitativa data. För insamling av sekundärdata användes litteraturstudier samt information hämtad från affärssystemet. Vid insamling av primärdata användes ostrukturerade intervjuer, observationer samt tidsstudier. Till hjälp för att analysera data användes också relevanta verktyg från de sju lednings samt de sju kvalitetsverktygen.

  Genom insamling av primärdata kunde det identifieras att mycket tid lades på letande efter material samt på att flytta på pallar som står i vägen vid plockning av plåt. Vid tidsstudierna bekräftades detta då det beräknades att genomsnittligen 80% av tiden lades på dessa aktiviteter. För att bedöma den tid som spenderades på värdeskapande aktiviteter användes processkartläggning. Det identifierades då att majoriteten av tiden för plockning lades på icke-värdeskapande aktiviteter som inte heller ansågs som nödvändiga.

  För att identifiera grundorsaker till problemen som behövde lösas användes Ishikawa-diagram. Grundorsakerna som identifierades mynnade ut i att personalen inte visste var material skulle placeras då det inte fanns några uppmärkta lagerplatser, det fanns mycket material i lagerutrymmena, det fanns inget utarbetat standardiserat arbetssätt, lågt nyttjande av pallställ samt stort lagersaldo.

  Vid framtagning av lösningar på dessa problem användes träddiagram där en variant av brainstorming med berörda personer genomfördes samt baserades på den teoretiska referensramen som utarbetats. Förbättringsförslagen som genererades var: implementering av 5S, införande av handdatorer med streckkodsläsare för plockning samt inleveranser av material, ABC-klassificering samt utveckling av standardiserat arbetssätt.

  En fullständig eliminering av de två problemområdena ansågs inte som rimlig då företaget ligger i uppstartsfasen, men de förväntas reduceras. De förväntade effekterna vid implementering av förbättringsåtgärderna var reducering med 80% i tid för plockning av plåt. Åtgärderna förväntas också bidra till att minimera riskerna för felplock, bättre styrning av lagernivåer samt bättre struktur på lagerutrymmet. 

 • 294.
  Svensson, Helen
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Josefsson, Alexandra
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Dimensionering av ångföljeledningar till processledningar på Preemraff i Lysekil med avseende på värmeeffekt2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom raffinaderier används termisk energi från ånga i system där klena rör, så kallade ångföljeledningar, monteras längs processledningar för att bibehålla processmediet vid en bestämd temperatur genom att tillföra termisk energi. Syftet är att förhindra fasomvandling i processmediet, det vill säga frysning, separering eller stelning, eller för att uppnå lämplig viskositet.Det finns risk att ångföljeledningar längs processledningar är underdimensionerade med avseende på antal ångföljeledningar och rörtyp samt typ av ånga som används. Följden blir att det avges för låg värmeeffekt från ångföljeledningar. Det kan leda till kostsamma driftstopp och behov av ytterligare installation av ångföljeledningar för att åstadkomma lämplig värmeeffekt. För utredning av dimensioneringen tillhandahölls ett beräkningsfall av Preemraff Lysekil vilket innefattande en 12" isolerad processledning innehållande pitch, en trögflytande vätska. Processmediet ska via varmhållning med ångföljeledningar ha en temperatur på 60 °C för en säker uppstart av processen, då pitchen börjar flyta vid 40 °C. En genomgång av värmeöverföringsteorin utfördes för att identifiera samband som behövdes vid beräkning av ångföljeledningars värmeöverföring till processmediet. Förluster för systemet studerades. Värmeöverföringen via den luftspalt som finns mellan ångföljeledning och processledning visade sig vara svår att beräkna. Ett förslag på matematisk beskrivning av luftspalten togs fram. Matematiska modeller ställdes upp för att beräkna processmediets temperatur vid olika arrangemang av ångföljeledningar via energisamband. Ett dimensioneringsverktyg utformades med hjälp av Visual Basic i Excel. Beräkningar validerades genom termisk FEM-analys. Resultaten visar att värmeöverföringen, då ångföljeledningen är placerad under processledningen, är komplex att beskriva och beräkna analytiskt. Värmeöverföringen från luftspalten har stor påverkan på resultatet, medan andra faktorer såsom vindhastigheter i omgivningen har mycket liten påverkan. Det föreslås att ytterligare studier för värmeöverföring via luftspalten bör utföras för att öka reliabiliteten i resultaten. Därtill behöver beräkningarna valideras med hjälp av temperaturmätningar i anläggningen. Den teoretiska del som presenteras i rapporten föreslås ligga till grund för vidareutveckling och förfining av konstruktionshjälpmedlet.

 • 295.
  Svensson, Jesper
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Olsson, Christian
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Reducering av kvalitetsbristkostnaderkopplat till råämnen2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete undersöks kvalitetsbristkostnader på ett tillverkande företag och lösningsförslag presenteras för att minska dessa. Arbetet har utförts på Parker Hannifin i Trollhättan, som tillverkar hydrauliska pumpar och motorer. 80% av företagets interna kvalitetsbristkostnad är kopplad till råämnen, på grund av detta har arbetet utförts som ett första steg i att minska kvalitetsbristkostnaderna kopplade till råämnen. Produktionsförloppet kartlades genom observationer. För att få förståelse omkvalitetsprocessen och kvalitetsproblem samlades information in och intervjuer genomfördes. Informationen sammanställdes i olika kvalitetsverktyg för att se utvecklingen och omfattningen av de olika problemen över tid. De interna kvalitetsbristkostnaderna delas upp i fyra problemområden: "porer", "oren yta", "måttfel" och "kassationer". Med hjälp av Ishikawadiagram identifierades olika felmöjligheter som ligger till grund för företagets kvalitetsbristkostnader. En fördjupad undersökning med hjälp av fem varför-analys gjordes på de största problemområdena för att identifiera grundorsaker till dessa. De flesta kvalitetsbristkostnaderna kan härledas till leverantören, stora delar av de gods som levereras in är utanför specifikation. Inom ramen för detta examensarbete presenteras förslag för att minska omkostnaderna kring avvikelser på grund av bristfälligt material. Följande utvalda förbättringsförslag rekommenderas av författarna:• Införandet av mottagningskontroll så inte felaktigt gods når produktionen.• Implementering av spårbarhet på råämnen för att enklare lokalisera felaktigt gods. Vidare föreslås att företaget utbildar personalen i avvikelsehantering samt orsaksanalys, föratt involvera fler personer och skapa samsyn samt engagemang gällande kvalitet.

 • 296.
  Svensson, Wictor
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Haydari, Farzad
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Den samhällsekonomiska nyttan av förkortade avbrottstider i 40 kV distributionsnät2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har genomförts på uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB nedan kallat Vattenfall. När Vattenfall idag bygger nya 40/10 kV stationer installeras normalt brytare i ledningsfacken i stället för frånskiljare. Dessa bestyckas dock inte med reläskydd utan används enbart som kopplingsorgan vid driftomläggningar. Arbetet är en teknisk ekonomisk jämförelse över den samhällsekonomiska nyttan av att installera reläskydd i de nya 40 kV ledningsfacken. Genom dessa installationer förkortas avbrottstiderna i 40 kV distributionsnäten då en mer selektiv bortkoppling kan ske av felbehäftad del. I arbetet har även ingått att undersöka nyttan av att driva 40 kV näten maskade i stället för som idag radiellt. Den ekonomiska värderingen som sträcker sig över 30 år baseras på tre delar; a) samhällsekonomiska avbrottskostnader och hur de påverkas vid de olika driftsätten, b) nätförlusternas förändring vid radiell eller maskad drift och dess resulterande förlustkostnader samt c) skyddsutrustningskostnader. Analysen baseras på tre typfall; fall 1: befintligt radiellt drivet nät, fall 2: radiellt drivet nät + utökad skyddsutrustning och fall 3: maskning av nät + mer avancerade skydd. Beräkningarna av avbrottskostnader, skyddsutrustningskostnader och kostnader för nätförluster har genomförts i Excel, lastflödesberäkningar över nätförluster i PSS/E och figurer har ritats i AutoCad. Resultatet visar att den ekonomiska nyttan alltid förbättras i fall 2. Det lönar sig således att investera i utökad skyddsutrustning eftersom den ekonomiska värderingen av avbrottskostnader ger en ekonomisk vinning. Maskningen av näten resulterar alltid i en minskning av avbrottskostnaderna medan nätförlusterna kan både öka och minska beroende på nätets utformning och förhållanden i överliggande nät. Någon generell slutsats går därför inte att dra utan det bör undersökas från fall till fall.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 297.
  Sörensson, Emil
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Vilhelmsson, Joakim
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Undersökning av resistansvärden i brytare och frånskiljare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag utförs underhåll med förutbestämda tidsintervall. Vattenfall Eldistribution vill utreda möjligheten att istället utföra ett förebyggande och mer proaktivt underhåll baserat på tillståndet i anläggningen. Därför arbetar Eldistribution på att ta fram ett Anläggningshälsoindex (AHI). Med hjälp av detta vill Eldistribution optimera underhållsplaneringen. Ett AHI består av ett antal parametrar som samlas in vid inspektion av anläggningarna. Övergångsresistansen i brytare och frånskiljare kan vara en av dessa parametrar. Brytare används i högspänningsnätet för att bryta alla sorters felströmmar som kan uppstå. De kan även användas för att göra omkopplingar i nätet vid arbete. Frånskiljaren är en apparat som används för att få ett tydligt visuellt brytställe. Men på grund av sin konstruktion kan den inte bryta strömmar utan endast bryta spänning.  Examensarbetet har genomförts både som teoretisk studie av brytare och frånskiljare tillsammans med fältstudie vid provning innan drifttagning av brytare. Ett antal intervjuer med sakkunniga inom området genomfördes också. Arbetet visar att det finns möjlighet att använda resistans i brytare som en av parametrarna för förebyggande underhåll. Men för att kunna använda resistansen i brytare som en av parametrarna krävs framtagning av tydliga gränsvärden.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 298.
  Sülau, Andréas
  et al.
  Högskolan Väst, Administration.
  Elison, Ingrid
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Karlsson, Ann-Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Andersson, Joel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV).
  Hattinger, Monika
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Komplex matchning av kompetensutvecklingsbehov inom digitalisering och hållbar utveckling: En kartläggning av industriföretag i Västsverige2021Ingår i: VILÄR: 9-10 of December,2021, University West, Trollhättan, 2021, s. 13-14Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Med allt högre krav på ett hållbart samhälle ökar behoven av en snabb och innovativ produktion med högteknologiska lösningar och ökad kompetens för att möta framtidens digitala transformation. Industrin står därmed inför stora behov av kompetens och tillgång till akademisk spjutspetsutbildning i flexibla former. Kraven på en effektiv produktion efterfrågar nya kunskaper inom områdena, produktionsteknik, digital produktion (I4.0), elektrifiering men även hållbart ledarskap. Det gäller både tekniska djupkunskaper och hur organisationen kan tar tillvara interdisciplinära kunskaper för att möjliggöra tekniklösningar för en hållbar industri. Studier visar dock en diskrepans mellan företagens förmåga att definiera kompetensbehov och akademins svårigheter att möta rätt nivå och innehåll. I Västsvenska handelskammarens rapport framgår det generellt att utbildningssystemet inte är anpassat för yrkesverksamma i näringslivet. Matchningsproblematiken mellan industri-akademi är mångfacetterad och det finns skillnader avseende definition av ämnesinnehåll, flexibla kursformer, organisationskultur, etc. Forskning visar att arbetsplatser efterfrågar både procedurkunskap (veta hur) för rutinbaserade och repetitiva uppgifter och konceptuell kunskap (veta att), som bygger på djupförståelse.

  Studiens syfte är att synliggöra industrins perspektiv på kompetensmatchning och den utgår ifrån en behovsinventering genomförd under 2021, i projektet ExSus, Hållbar och digitaliserad produktion, vid Högskolan Väst. 15 teknikchefer inom större SMF-företag intervjuades (konsult- och tillverkningsindustri) om kompetensbehov och utmaningar med digitalisering och hållbar produktion. Resultaten är mångfacetterade och visar behov av specifik och omedelbar kunskap, medan andra efterfrågar generellt lärande om Industri 4.0 (maskinlärande, sakernas internet, sensorteknik mm). Vidare finns det behov av AI (Artificiell Intelligens), fast man upplever problem med applicering. Allt fler efterfrågar kunskap utifrån ett organisations- och ledningsperspektiv, för generell förståelse, samt användning och nytta med teknologiutvecklingen, exempelvis överbryggningsutbildningar inom AI, maskinlärande och hållbar produktion i praktiken. Några efterlyser tydligare kommunikation och större samordning mellan utbildningsaktörer. Högskolan Västs nya projekt ExSus och tidigare kompetensutvecklingsprojekt, t ex ProdEx visar dock lyckade satsningar. Sammantaget finns det fortfarande ett glapp mellan akademins excellens och företagens behov av djupkunskap utifrån ett flexibelt och arbetsintegrerat lärande. Detta talar för kontinuerlig kompetensmatchning för att skapa synergier, tvärvetenskaplighet och ökad samproduktion mellan industri och akademi

  Ladda ner fulltext (pdf)
  VILÄR2021
 • 299.
  Taheri, Morteza
  et al.
  Department of Materials Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University (IRN).
  Kazemi, Amirreza
  School of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran (IRN).
  Gurusamy, P.
  Department of Mechanical Engineering, Chennai Institute of Technology, Chennai (IND).
  Rasoulpouraghdam, Arash
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Mohanavel, V.
  Centre for Materials Engineering and Regenerative Medicine, Bharath Institute of Higher Education and Research,Tamilnadu (IND).
  Ravichandran, M
  Department of Mechanical Engineering, K.Ramakrishnan College of Engineering, Trichy 621112, Tamilnadu (IND).
  Paidar, Moslem
  Department of Materials Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran (IRN).
  Features of hybrid laser-arc welding of GTD-111 superalloy compared to laser beam welding2022Ingår i: Materials letters (General ed.), ISSN 0167-577X, E-ISSN 1873-4979, Vol. 309, artikel-id 131384Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to influence the electric arc as a heat source on the welding pool created by the laser, hybrid laser-arc welding (HLAW) and laser beam welding (LBW) methods were utilized for the welding of GTD-111 superalloy. The results showed that the HLAW method, due to the creation of more heat input, provides the conditions for the exit of gaseous pores created in the weld metal. The electric arc, located 5 mm from the laser beam, re-melted the solidified grains in the keyhole and provided the conditions for nonhomogeneous nucleation of the equiaxed grains. 

 • 300.
  Teke, Maysa
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Motion analysis of barge hulls2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Accelerations for three different barge geometries have been analyzed using diffraction solver GeniE/HydroD/WADAM. The analysis includes 5 different sea states simulated with JONSWAP spectra and 6 different headings with 45 degree spreading. Barge geometries are presented in section 5.3. One of the barges with modified geometry shows significantly reduced accelerations compared to original model. See section 6 for complete results. The table below summarizes the accelerations for the 3 barges

34567 251 - 300 av 313
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf