Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 886
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Ekberg, John
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Holm, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lärande organisation inom vård och behandling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En person som är i behov av stöd av samhället via socialtjänsten är i någon form utanför det ordinarie samhället. När det behövs stöd kan detta fås genom aktörer från den statliga, kommunala eller privata sektorn. Vid komplexa frågeställningar kan det innebära att aktörer från alla sektorer är inblandade för att stödet skall bli det bästa möjliga. I denna studie valde vi att avgränsa oss till den privata sektorn.Att arbeta mot att bli en lärande organisation innebär att organisationen arbetar med lärande, reflektion av kunskap, ständiga förbättringar, både individer i behov av stöd och personalutvecklande är enligt oss viktigt för att utveckla verksamheten på bästa möjliga sätt.Syftet med vår studie var att undersöka vilka förutsättningar det finns för inblandade aktörer inom branschen vård och behandling att kunna skapa och bibehålla en lärande organisation. För att uppfylla syftet i studien valde vi att använda en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Totalt genomförde vi 11 stycken intervjuer hos två olika organisationer.I teoriavsnittet har vi med kända forskare inom ämnet såsom Senge som står för teorin om de fem disciplinerna och Argyris som har kommit fram till enkelkrets och dubbelkretslärande. Vidare har vi även med teorier som behandlar kompetensutveckling, teamarbete och informationsflödet från omvärlden. Vår teori använde vi oss också av som en grund till vår frågeguide.Det som framkom i vår slutsats var att det fanns möjligheter för att kunna skapa och bibehålla lärande organisation inom vård och behandling. Även då vi avgränsade oss till den privata sektorn tror vi även att det är överförbart både till kommunala och statliga verksamheter. Eftersom dessa aktörer har samma uppdrag och arbetar även för den enskilde individens bästa. Därmed har även dessa aktörer ett kunskapsutbyte med andra organisationer för att gynna individen.Nyckelord: Lärande organisationer, lärande, kompetensutveckling, vård och behandling.

 • 252.
  Ekholm, Dan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Framgångsfaktorer för implementering av Lean inom småföretag: En kvalitativ studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  LEAN har kommit att bli en populär metod som används av företag för att öka deras konkurrenskraft på den globala marknaden. Samtidigt är det inte ovanligt att implementering av LEAN inte leder till önskat resultat. Empiriska studier pekar på att SME-företag kan gynnas av LEAN och att olika faktorer är viktiga för att implementering av LEAN på SME-företag ska bli framgångsrik. Syftet med den här undersökningen är att identifiera vilka faktorer som är viktiga för en framgångsrik implementering av LEAN på SME-företag för att på så vis, bidra med empirisk kunskap till fältet. Detta görs genom att jämföra implementering av LEAN på två SME-företag som använt lite olika strategier i sin implementering av LEAN. Undersökningen är en kvalitativ fallstudie och bygger dels på intervjuer med företagsledning och anställda, och dels på en observation av produktionskedjan på respektive företag. Resultatet visar att en framgångsrik implementering av LEAN framförallt beror på engagemanget hos företagsledningen och att företaget har ekonomiska resurser att implementera LEAN som en strategisk åtgärd.

 • 253.
  Ekholm, Magnus
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Plars, Carina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ekonomistyrning i projekt: Redovisning, Styrning och uppföljning av långa projekt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport avser att behandla ekonomistyrning explicit i långa projekt och lyfta ut och granska de problem som kan uppkomma. Vi har valt att avgränsa undersökningen till långa projekt då dessa inte med automatik fungerar i verksamhetens normala budgeterings och bokslutsprocess. Vi undersöker om det finns specifika problem med att projektets löptid sträcker sig över flera år och över årsbokslut. Vi har valt att genomföra undersökningen genom en fallstudie där vi har valt ut ett företag som arbetar med väldigt långa projekt. Vi tittar på hur budgetering och uppföljning fungerar och vilka problem som kan uppstå. Företaget har erbjudit total insyn i hur projekt hanteras och vi har också haft möjligheter att intervjua ett antal personer som arbetar med och har erfarenheter från ledning och styrning av projekt. Vi kan konstatera att den problematik som uppstår, inte nämnvärt skiljer sig från den problematik som ryms inom ekonomistyrning i stort. Nyckeltalen måste följa som ett led av verksamhetens övergripande strategi och förankras inom organisationen för att vinna validitet och förtroende. Resultatet måste kommuniceras regelbundet så att utfallet kan värderas mot uppsatta mål och förbättras. Vi har funnit att problematiken för ekonomistyrningen i långa projekt ligger främst i att de systemstöd som finns på marknaden i första hand stödjer de legala bokslutsperioderna och inte alltid erbjuder den flexibilitet som behövs i långa projekt. Det finns system på marknaden som stödjer planering och ledning men kopplingen mot redovisning och ekonomistyrning är fortfarande svag. Genom att generalisera finns dock möjligheter att få en fullgod uppföljning och ekonomistyrning även av långa projekt.

  Fulltekst (pdf)
  Ekonomistyrning i projekt
 • 254.
  Ekholm, Stina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Standar Ylläsjärvi, Therese
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  En studie i marknadsföring: vad kan företagen göra för att påverka kunderna?2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fokus för denna uppsats är att undersöka problematiken med att kunna locka kunder. Alltså vilka metoder som företagen kan använda för att öka viljan hos kunderna att välja att handla hos det önskade företaget. Detta kommer att undersökas ur ett företagsperspektiv för att på så sätt kunna lägga fram de metoder och faktorer som företagen kan använda för att påverka kunderna. För att ta fram underlag till denna uppsats har en kvalitativ metod tillämpas i form utav en intervju samt observationer, detta har genomförts på plats hos två olika företag. Företagen som är med i denna uppsats följer samma prissättning men skiljer sig mycket så det kommer till de geografiska lägena.

  Utifrån den insamlade empirin kan det utläsas att företaget som intervjuades ser att "rykten", både positiva som negativa har en stor påverkan och är en stor del utav deras marknadsföring. Alltså är Word of mouth en mycket viktigt faktor, och detta gäller inte bara det ena företaget utan det är en viktig faktor för egentligen alla företag.

  Utifrån denna uppsats kan det ses tydliga fördelar med att företagen faktiskt använder sig utav en väl genomtänkt marknadsföringsstrategi, där alla delar av företaget vävs ihop till en enhetlig profil på marknaden. Det finns tecken på att företagen på marknaden använder sig utav de teorier som återfinns i litteratur men för ett mer framgångsrikt reslutat så kan företagen med fördel låta utveckling fortlöpa.

 • 255.
  Eklund, Annika
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Carlström, Eric
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå. Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa .
  Berlin, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Organisering av en fingerad verklighet: Om övningar mellan blåljusorganisationer2013Inngår i: Nordiske organisasjonsstudier, ISSN 1501-8237, Vol. 15, nr 3, s. 34-64Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study aimed to elucidate exercise participants’ understanding of critical aspects of organizing and implementation of collaboration exercises with police, fire department and ambulance services. The focus is critical aspects in exercises that have, or are expected to have, bearing on the participants’ ability to learn. Collaboration exercises are used as a tool to reinforce and develop the preparedness for future incidents. The need for such exercises was usually advocated after critique to actions during largescale real-life incidents. The study had a qualitative approach and is based on phenomenographic analysis of interviews with participants from four exercises with different scenarios. The identified critical aspects of exercises were related to realism, acceptance for mistakes, exercise extent and aims and opportunities for joint discussions. The management of an accident can be described to a large extent depend on the organizations’ joint ability to adapt to the prevailing situation and to collaborate. For exercises to contribute to these abilities, they could benefit from shifting the focus to how to organize exercises that allow participants to test different decisions and actions, with less emphasis on the choice of scenario.

 • 256.
  Ekström, David
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Walberg Wesström, Anton
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Att mäta kundtillfredsställelse: En kvantitativ studie om hur kön, ålder och det mänskliga minnet påverkar tillförlitligheten i marknadsundersökningar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag finns det flera olika företag som utför undersökningar för att ta reda på vad som krävs för att tillfredsställa kundens behov. TNS Sifo är en av de största aktörerna i Sverige som arbetar med marknadsundersökningar men också köpbeteenden, rådgivning och insikter inom segmentering samt positionering.

  Studien grundas på en stor mängd insamlad datamaterial som tagits fram av TNS Sifo. Datamaterialet innehåller svar från 153 701 respondenter, fördelat på fem länder i Europa, där undersökningens avsikt var att mäta hur tillfredsställda kunderna var efter ett bilservicebesök. Bakgrunden till studien är att många företag och andra intressenter idag använder sig av liknade undersökningar som ett nyckeltal för företaget utan att veta hur tillförlitliga mätningarna är.

  Det finns olika faktorer som påverkar hur respondenten svarar på en undersökning. Denna studie har därför riktat in sig på hur minnet ihop med kön, ålder och tid har för påverkan på utfallet av undersökningen. Syftet med rapporten är att utifrån det tilldelade datamaterialet, som har en bas inom marknadsföring, koppla det till tidigare forskning inom psykologi och minnesforskning och på så sätt frambringa ett nytt vetenskapligt bidrag inom området och därigenom utveckla tillförlitligheten i marknadsundersökningar.

  Studiens teori grundar sig i tidigare vetenskaplig forskning inom minnet. Utifrån teorin har fem hypoteser utformats som ligger till grund för resultatet och vidare analyser.

  Det har visat sig att ålder är en faktor som i stor utsträckning påverkar hur man bedömer kundtillfredsställelse medan kön och tid inte har samma effekt på hur man bedömer

 • 257.
  Ekström, Lisa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Höglund, Ida
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ekonomistyrning i börsnoterade rikstäckande banker: En studie om Swedbank, Handelsbanken och SEB2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Budget har historiskt sett spelat en nyckelroll i ledningens kontroll, men har nyligen blivit föremål för omfattande kritik och debatt. Flera företag planerar därför att förbättra budgetprocessen medan andra väljer att överge den helt och hållet, för att hänga med i utvecklingen i finansvärlden (Libby & Lindsay, 2010). Handelsbanken är ett av flera företag som har valt att överge traditionell budgetering, detta skedde på 1970-talet i samband med att Jan Wallander, kritiker mot traditionell budgetering, tillträdde som VD. Syftet med studien är att få kunskap om hur kontorschefer/controllers ser på ekonomistyrning i börsnoterande rikstäckande banker, samt deras attityd till traditionell budgetering. Denna studie har ett hermeneutiskt synsätt och har genomförts med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer från tre av de fyra storbankerna, Swedbank, Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken. Resultatet av studien visade att samtliga intervjupersoner är negativa till traditionell budgetering och anser att budgetering på detaljnivå inte fungerar i dagens föränderliga miljö. Bankerna har idag betydligt enklare att anpassa sig till förändringar i omvärlden på grund av att de övergett den traditionella budgeteringen. Vi kan därför se ett samband mellan kritiken mot traditionell budgetering och att bankerna idag har utvecklat eller avvecklat sin budgetprocess. Swedbank och SEB har förbättrat sin budgetprocess, medan Handelsbanken har övergett den. Gemensamt för samtliga banker är att benchmarking utgör en viktig del i styrningen och att de använder sig av liknande nyckeltal.

 • 258.
  Ekvall, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Moving picture development: a case study of development process of moving picture for a film production company, to see if there is room for improvement.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the moving picture industry there is something called the development process, which is the startup process of a project. This is when the project only is an idea, before the project is financed or ready to go into production. This thesis researches a London based Production Company that have multiple times successfully gone through the development process and ended up with a film, tv series or a commercial. This thesis researches the development process of the chosen company and compares it to literature that has been made on the subjects of development and moving picture production. The aim of this thesis is to find out if the company can improve their development process and/or of the literature that has been made in the past is legitimate comparing it to how the company handles the process. The subject of development is poorly researched in the part there is almost no literature on the subject although moving picture is one of the biggest industries in the world. So researching the development process and try to find out how the process is improved and done successfully is something that's never been done. The research questions of this thesis are the following: Is there room for improvement in the area of development for the chosen company? To answer this question three sub questions was made that are within the subject of development; How to get the project started and financed? How to pitch the project to investors? What type of person can go through this process successfully? The thesis uses qualitative interviews with the staff of the company to answer the research questions. Three members of the company that have direct influence on the development process are interviewed and answers what development is and how they develop a project. Theories about the producer, development, the moving picture industry in general, the pitch, financing and leadership are being illuminated in the thesis all focused on the very start of the process of making a moving picture. The result of this shows that names are important in development. If there is a famous book being developed it's more likely to get through development or a famous name that work on or supports the project. Experience is something that is valued to get through the development process you are what you have made. Social skills are important to build a network of people that will support the project and that will help making it through development and into production. The result of this thesis shows that the studied company should work on their network within and outside the industry. There social skills, getting more experience, their confidence but most of all their passion for their work. That is what gets a project through development and into production.

 • 259.
  Elfman, Charlotte
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Olofsson, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Strategic Human Resource Management: en strategi för att uppnå framgångsrika organisationer?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagens samhälle präglas organisationer av ekonomiska förändringar, detta genom globalisering, förändrade kundförhållanden och en ökad konkurrens. Organisationer behöver hela tiden förbättra sin konkurrenskraft genom att effektivisera sin verksamhet. Idag ses medarbetarna som organisationers viktigaste tillgång eftersom att de förser organisationer med viktiga källor för att bli konkurrenskraftiga. Strategic Human Resource Management (SHRM) är ett arbetssätt som handlar om att utforma HR-strategier som gör att medarbetarnas kunskap och kompetens bidrar till att nå organisationens övergripande mål.

  Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka hur organisationen använder ett strategiskt HR-arbete (SHRM) och om det är ett framgångsrikt arbetssätt. Vår studie har bidragit till en ökad förståelse om begreppet SHRM och hur det kan användas samt hur SHRM kan påverka organisationen.

  Metod: Insamlingen av vårt empiriska material bygger på en kvalitativ metod där vi genomfört djupgående intervjuer med HR-chefer som arbetar i en organisation som är verksam inom fordonsindustrin.

  Slutsats: Vi har kommit fram till att organisationen använder SHRM som arbetssätt. Vi kan dock inte dra några konkreta slutsatser om hur SHRM påverkar or-ganisationen men det finns tydliga indikationer på att SHRM har en positiv inverkan och bidrar till en ökad produktivitet och effektivitet. Vi har även kommit fram till att det är viktigt att organisationen utövar ett ledarskap som främjar SHRM.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Elfman, Charlotte
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Olofsson, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Uddevalla kommuns användning av Facebook: en kvalitativ studie om hur kommunen använder Facebook2015Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här rapporten har vi att undersöka hur Uddevalla kommun använder Facebook. I vår studie har vi tagit del av tidigare forskning som talar om att Facebook leder till många möjligheter för kommer och att Facebook öppnar upp för en tvåvägskommunikation mellan medborgaren och kommunen. Vi har även sett att den interna kommunikationen har en stor betydelse för att kommunen ska ha en fungerande och effektiv extern kommunikation via Facebook. Vi har utgått från vad tidigare forskning sagt om vårt valda område samt genomfört en kvalitativ undersökning som byggt på en personlig intervju med Uddevalla kommuns kommunikatör. Valet föll på Uddevalla kommun eftersom att de är aktiva inom olika sociala medier och speciellt Facebook. Efter att vi sammanställt vår empiri och läst tidigare forskning kring ämnet kunde vi slutligen analysera vårt material. Utifrån vår personliga intervju kom vi fram till att huvudsyftet med att använda Facebook är att få en bättre kontakt med medborgarna och att Facebook är ett bra hjälpmedel att ta till vid krissituationen, eftersom att informationen som kommunen skriver ut om krisen når många medborgare fort. I vår studie kom vi fram till att Uddevalla är en kommun som med hjälp av riktlinjer från SKL, E-delegation och kommunens handlingsplan leder till att de använder Facebook på ett effektivt sätt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Elm, Dana
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Grindeland, Rebecca
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Strategic Human Resource Management: en kvalitativ studie om organisationens förmåga att behålla nyckelmedarbetare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har HRs roll förändrats inom organisationerna. Från att vara enlägre administrativ funktion har HR ökat i betydelse och anses idag vara en strategisk resurs,vilket har lett till att begreppet SHRM myntats. Inom SHRM återfinns rekrytering, hanteringav humankapitalet och bevarande aktiviteter. Fokus bör ligga på bevarandet av nyckelmedarbetaresom är viktiga för organisationens konkurrenskraft på arbetsmarknaden när det idag tillstor del är arbetstagarens marknad. Syftet med vår studie är att undersöka hur organisationeranvänder HR-funktionen för att locka nyckelmedarbetare att stanna kvar, med fokus på framgångsfaktorer för ett lyckat strategiskt HR-arbete, samt dess påverkan på det psykologiska kontraktet. Vi har använt oss utav kvalitativa intervjuer med tre informanter som ingår i en organisations ledningsgrupp. Materialet har sammanställts och analyserats genom en tolkande ansats där vi med stöd av tidigare forskning identifierat relevanta begrepp som undersökts empiriskt. De slutsatser som vi kan dra om SHRM som arbetssätt är att det krävs kunskap och insikt hos ledningen om vad för potential HR-funktionen har att bidra med till organisationen för att kunna implementera SHRM som arbetssätt. Angående bevarande åtgärder för att behålla nyckelmedarbetare bör organisationer först och främst tillkännage att nyckelmedarbetare finns för att de ska kunna motiveras till att vilja arbeta med bevarande aktiviteter för att behålla dessa. Vi kan även dra slutsatsen att det psykologiska kontraktet bortprioriteras när personalomsättning har blivit en naturlig del av organisationens vardag.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Elofsson, Ludvig
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ewing, Filip
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Implementering av General Data Protection Regulation i organisationer: En explorativ studie om olika sätt att anpassa sig till den tvingande lagen GDPR2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hanteringen av personuppgifter har länge skett enligt Personuppgiftslagen, men har sedan i maj 2018 blivit ersatt av den nya dataskyddsförordningen GDPR. Denna nya lag ämnar till att öka människors integritet och sätter nya krav på hur organisationer hanterar personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och personnummer. Då GDPR är en tvingande lag så innebär detta att alla organisationer inom EU måste leva upp till dess krav, och för att göra detta så krävs det en viss anpassning. Denna studie syftar till att ta reda på hur implementeringen av GDPR har skett i svenska organisationer som verkar i konsumentmarknaden. Denna studie kommer behandla organisationers kommunikation, både intern och externt, samt ledarskap och rutiner, för att ta reda på hur tre olika organisationer har gått till väga för att implementera den tvingande lagen GDPR. Studien är en explorativ studie med en abduktiv ansats, där en kvalitativ metod har använts för att insamla data. Totalt har tre organisationer studerats och sex intervjuer utförts, varav en ur ledningen och en anställd från varje organisation. Våra resultat visar på att organisationer kan implementera GDPR på olika sätt. De tre organisationerna har implementerat GDPR med den gemensamma nämnaren att samtliga organisationer måste uppdatera rutiner och arbetssätt för att kunna anpassa sig till den tvingande lagen GDPR. Vi ser att de mest effektiva implementeringar av GDPR har skett meden väl fungerande kommunikation, med rätt typ av ledarskap och med fungerande rutinförändringar.

 • 263.
  Emanuelsson, Kathleen
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för naturvetenskap, lantmäteri- och maskinteknik.
  Effektiva styrmått i ett partnerskap inom outsourcing2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har genomförts på AstraZeneca i Mölndal vars syfte har varit att beskriva hur viktigt det är att även mjuka värden ska ingå som styrmått för leveranser. Målet med studien har varit att utveckla ett förhållningssätt som tar hänsyn till både resultat och värderingar kopplat till Lean Production.

  Utgångspunkten i studien är baserad på ett antal frågeställningar som tar ställning till om det går att använda värderingar som styrmått i leveranser och hur de kan mätas. Även frågeställningar som berör aspekten om vad som är viktigast att mäta samt om de befintliga mätetalen är tillräckligt förankrade med verkligheten tas upp. Frågeställningarna redogörs i rapportens inledning.

  Studien består av en kvalitativ ansats där intervjumetoden och observationer har tillämpats för att erhålla en djupare förståelse av den specifika situationen. Teorin utgör den forskningsbaserade referensram som kopplats till arbetet. Empirin innehåller en utförlig beskrivning om datainsamlingen. Genom att koppla den teorietiska referensramen och själva arbetet, har en viss modell tagits fram för att uppnå syftet och målet.

  Efter studien visade det sig att de befintliga nyckeltalen inte är förankrade nog med verkligheten eftersom mjuka värden inte beaktats tillräckligt när kraven tas fram i ett avtal. Resultatet presenterar även att värderingar kan användas mer i styrningen av leveranser genom att konvertera begrepp till nyckeltal. Detta ska sedan mätas i skalor med hjälp av den framtagna modellen.

 • 264.
  Engelbrektson, Matilda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Garnham, Katie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Attityder till budgetering: En kvalitativ studie inom västsvenska kommuner2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Attityder till budget som styrverktyg går inte att generalisera över både privat och offentlig marknad, då forskning främst har gjorts på företag verksamma på den privata marknaden. Ett problem som kan uppstå med en negativ attityd till budgeten är att det riskerar att hämma kvaliteten i arbetet, smitta av sig på medarbetarna och minska motivationen. Det kan leda till att verksamheten kan behöva arbeta i motvind. Tidigare studier har visat på såväl positiv som negativ kritik till budget som styrverktyg. Budgeten anses bland annat vara stel och att den motverkar kreativiteten hos chefer. Fastän somliga organisationer är anhängare till den negativa kritiken väljer de ändå att behålla budgeten som styrverktyg. Den framlagda kritiken går inte att generalisera då det finns en brist i kunskapen kring att använda budgeten. En del tycker att budgeten skall behållas, men att den behöver utvecklas för att täcka upp helheten i ekonomistyrningen.

  Syftet med studien är att undersöka attityden till budget som styrverktyg hos ekonomer som är verksamma inom kommunal förvaltning. Undersökningen har begränsats till utbildnings-förvaltningar inom sju västsvenska kommuner, där åtta intervjuer med ekonomer genom-fördes. Vi ville undersöka ekonomernas egen attityd till budget som styrverktyg, samt deras eventuella påverkan av nära arbete med kollegor som saknar ekonomisk utbildning. Dock finns det ett glapp mellan mål och medel, vilket intervjupersonerna anser kunna bero på den ekonomiska terminologin som försvårar informationsspridningen av budgetens syfte. En mer påtaglig attityd skulle ha funnits om studien hade riktats till verksamhetschefer, vilka är de som implementerar och verkställer budgeten utefter dess ramar. Slutsatsen blev att ekonomerna överlag är positiva till budgeten eftersom den fyller sitt syfte som resurs-fördelningsverktyg. Dock anser ekonomerna att en tydligare koppling till organisationens mål kommer att krävas i framtiden för att få en bättre helhet inom organisationen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 265.
  Engelbrektsson, Therese
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Karlsson, Jennie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Employer branding: ett sätt för företag att attrahera nya medarbetare2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur employer branding kan hjälpa organisationen att bli allt mer attraktiv och locka rätt personal. Vi har genomfört en kvalitativ studie med ett tolkande synsätt. Vi har intervjuat sammanlagt sju respondenter från två olika organisationer. Utifrån intervjuerna har vi genom en tematisk analysmetod utvunnit fem huvudteman som är employer branding, attrahera rätt personal, förändring och utveckling, en lyckad förändring och att leda en förändring. Genom att arbeta aktivt med employer branding kan det resultera i att nya kandidater söker sig till organisationen eftersom organisationen har ett bra rykte och de som arbetar där trivs mycket bra och har goda utvecklingsmöjligheter. Det gör att organisationen ständigt har medarbetare som trivs samtidigt som de har ett inflöde av nya medarbetare.

 • 266.
  Engelbrektsson, Therese
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Karlsson, Jennie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Provisionslön och dess påverkan på medarbetare och företaget: En fallstudie av Fastighetsbyrån2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund & Problemdiskussion

  Fastighetsbranschen är en bransch där det är vanligt att få en helt rörlig lön. Det handlar ständigt om motivation och prestation hos fastighetsmäklarna. Därför var det intressant att studera denna typ av belöningssystem och hur de påverkar medarbetarna på fastighetsbyrån. Hur medarbetarna anser att provisionslön påverkar deras motivation och arbetsmiljö och hälsa. Och hur provisionsbaserad lön kan påverka det ekonomiska resultatet.

  Forskningsfråga

  Hur påverkar provisionsbaserade lön medarbetarna?

  Kan provisionsbaserad lön påverka det ekonomiska resultatet?

  Syfte

  Vi har valt att göra en fallstudie om hur provisionsbaserad lön påverkar hälsa, motivation och arbetsmiljö. Vi har också studerat hur det kan påverka det ekonomiska resultatet.

  Metod

  Vi har gjort vår studie utifrån en kvalitativ metod. Vi har intervjuat 6 stycken anställda på fastighetsbyrån för att få fram det empiriska materialet. Tre fastighetsmäklare, två assistenter och en kontorschef.

  Resultat

  Här presenteras vår empiri utifrån intervjuerna. Samt kalkyler och egna antaganden vad det gäller beräkningar utifrån den information vi erhållit via respondenterna för att se hur det ekonomiska resultatet kan påverkas.

  Analys & Slutsats

  I det avslutande kapitlet sammankopplas det teoretiska och det empiriska avsnittet med våra egna reflektioner, diskussioner samt våra slutsatser och

  fortsatt forskning av arbetet gällande provisionens påverkan på medarbetarna

 • 267.
  Eriksson, Annika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Borås räddningstjänst: en intervjuundersökning om organisation och ledarskap utifrån medarbetarnas perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Verksamheter som räddningstjänster ställs alla inför situationer och händelser som inte till fullo kan planeras eftersom varje akut situation är den andra olik. I denna kvalitativa fallstudie har syftet varit att undersöka i vilken organisationsform Borås räddningstjänst arbetar och vilka chefs- och ledarskapsaspekter som råder. 18 Intervjupersoner är valda från olika nivåer i organisationen för att representera en helhet och för att få en så djup inblick som möjligt. Studien har en hermeneutisk och induktiv ansats vilket innebär att empirin är först insamlad och därefter påbörjades sökningen av relevant tidigare forskning som kunde knytas till empirin. Materialet har sen tolkats av författaren för att skapa en förståelse för helheten. Studien antyder att medarbetare tar gemensamt ansvar och handlar enligt organisationens syfte utan att chefer och ledare i någon större utsträckning arbetar mot organisationens mål och riktlinjer.

 • 268.
  Eriksson, Frida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lindgren, Elisa
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Redovisning och revisionens betydelse: En företagares, en revisors, Skatteverkets och allmänhetens syn2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Det främsta syftet med uppsatsen var att studera betydelsen av revision och redovisning hos en företagare, Skatteverket, en revisor och allmänheten. Vi belyste även vikten av redovisning och konsekvenser utan kontroll av årsredovisningar inom AB. Syftet var också att studera tillförlitligheten revisionen ger årsredovisningar, och varför det är viktigt med revision.

  Metod: Vårt examensarbete är kvalitativ med en deduktiv ansats. Vi har intervjuat en chef på ett företag och gjort en enkätsundersökning där ett fåtal privatpersoner fått delta och besvara på två frågor kring revision och redovisning. Vi har även studerat litteratur inom forskningsmetodik, redovisning och revision för att få en bredare kunskap inom ämnena. Skatteverket och Ernest & Young har kontaktats för att få deras syn på redovisning och revision.

  Teori: Ämnesområdena vi behandlat i detta avsnitt är redovisning och revision. Vi fördjupade oss i betydelsen av revision för revisorer och företagare samt allmänheten. Intressenterna av revision och redovisning presenterades även.

  Resultat: I detta avsnitt redovisades resultatet av vår intervju med Hård som är produktionschef i Teknos Wedevåg Färg AB. Intervjun med Skatteverkets Pernheim som är skatteinformatör och även Bertling som är Auktoriserad revisor hos Ernest & Young. Respondenterna som besvarade enkätundersökningen beskrevs här som allmänhetens åsikter kring redovisning och revision.

  Analys och slutsats: Här belystes slutsatser och analys kring resultatet kopplat till teorin. Våra frågeställningar besvarades också. Vidare forskning togs även upp i slutsatserna. Vår analys och slutsatser var i stora drag att redovisning och revision har stor betydelse men betydelsen var olika beroende på respondenten. Majoriteten var positiva till avskaffandet av revisionsplikt för småföretagare men större bör fortfarande ha kvar revisionsplikten

 • 269.
  Eriksson, Hilma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Olofsson, Rebecca
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Outsourcing inom produktion: En studie rörande utvalda företag inom inredningsbranschen2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att använda sig av outsourcing i produktion och som en del av företags inköpsprocess kan minska risker, ge en ökad kompetens och leda till tid samt kostnadsfördelar. Detta kan även leda till att företaget kan lägga mer tid och engagemang på sin kärnkompetens istället för själva produktionen. För att företag ska hänga med i takt med utvecklingen och kunna konkurrera med sina produkter krävs att de har innovativa och unika produkter.

  Syftet med studien är att undersöka hur de utvalda inredningsgrossistföretagen använder sig utav outsourcing inom sin produktion samt vilka för- och nackdelar de kan stöta på i samband med dessa processer. Hur ser deras leverantörsrelationer ut samt hur arbetar de med CSR.

  Denna studie grundar sig i en kvalitativ metod som bygger på tre intervjuer med tre olika företag. Intervjupersonerna som valdes ut har kunskap och lång erfarenhet inom området. Den genomgående strukturen bygger på utvalda teman som består utav outsourcing, för och nackdelar med outsourcing, inköpsprocessen, leverantörsrelationer, produktutveckling och CSR. Dessa teman kan följas i teoretisk referensram, empiri samt i analys och tolkning. Allt material som presenteras har valts ut för att ge en helhet och för att kunna uppnå studiens syfte.

  Empirin bygger på semistrukturerade intervjuer där vi valt att att presentera respondenterna under företag A, B och C. Empirin har presenterats med hjälp av många citat ur intervjuerna för att stärka respondenternas svar samt för att läsaren själv ska kunna ta del av materialet och kunna tolka det. Ur materialet har vi tolkat att det finns både skillnader och likheter de olika företagens sätt att arbeta med outsourcing inom produktion.

  Slutligen har vi ur resultatet kunnat dra slutsatser att samtliga företagen använder sig utav outsourcing inom produktion till stora delar och att det ser många fördelar med detta sätt att arbeta. Där har vi även kunnat utläsa att leverantörsrelationer spelar en stor roll samt hur ett samarbete mellan olika parter kan leda till effektiv produktutveckling.

 • 270.
  Eriksson, Ida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Karlsson, Linnea
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Going concern – revisorers hantering av företags fortlevnad: En studie om små svenska konkursdrabbade aktiebolag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Revision innebär en kritisk granskning och bedömning av ett företags redovisning och finansiella rapporter. För att granskningen ska bli så tillförlitlig som möjligt anlitar företagen en revisor. Det krävs en viss professionalism för att skapa en rättvisande bild av företags finansiella rapporter, vilket är utgångspunkten i revisorsyrket. En revisions-standard uppkom för revisorer så att de kan ge en tidig varning om finansiella problem till företags intressenter. Standarden är ett hjälpmedel för revisorn gällande avgörandet om ett företags fortlevnad. Problem som kan uppstå beträffande avgörandet är en felaktig bedömning av revisorn vilket kan resultera i typ I- och typ II-fel. Forskning påvisar att det finns en stor andel typ II-fel som begås av revisorer. Det är även uppseendeväckande att det inte finns mer forskning om de bakomliggande faktorerna. Den här studien riktade in sig på förekomsten av typ II-fel och dess bakomliggande faktorer i små svenska konkursdrabbade aktiebolag.Forskning menar att Going concern är en av de viktigaste delarna i ett företags finansiella rapporter. Utlåtandet är även ett av de mest komplexa utlåtanden en revisor ställs inför. Det ska redogöra för revisorns bedömning huruvida företagets fortlevnad är hotad eller inte. Bedömningen kan resultera i att revisorn begår ett typ II-fel, vilket innebär att de avstår från att utfärda en varning till företag som senare går i konkurs. Typ II-fel kan leda till ekonomiska konsekvenser, bland annat intressenternas ovisshet om företagets framtid samt förlust av klienter.Studien undersökte typ II-fel i förhållande till storlek på vald revisionsbyrå, revisionsarvode och ökad soliditet i 85 stycken årsredovisningar. Resultatet visade typ II-fel i 53 procent av de granskade årsredovisningarna. Majoriteten av typ II-fel begås av revisorer anställda på en flermansbyrå. Revisionsarvode är en post som inte angavs i årsredovisningarna vilket resulterade i ett stort bortfall. Resultatet visade även att årsredovisningar med typ II-fel påvisade en minskad soliditet.Studien har gett oss kunskap om att det är vanligt förekommande med typ II-fel i små svenska aktiebolag. En bakomliggande faktor för uppkomsten är revisionsbyråns storlek. Studien kan dock inte påvisa att varken revisionsarvode eller ökad soliditet är en bakomliggande faktor till typ II-fel.

 • 271.
  Eriksson, Sandra
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Magnusson, Linda
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hög sjukfrånvaro: en kvantitativ studie med utredning av sjukskrivningsprocessen2015Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) sammanställningar visar kvinnornas sjukskrivningar en negativ trend inom den kommunala sektorn. Av de 270 registrerade kommunerna ligger 265 kommuner högre när det gäller kvinnornas sjukskrivningssiffror i jämförelse med männen. Vår studie är ett samarbete med Vänersborgs kommun där vi har haft kontakt med personalekonomen Martina Kruus. Vänersborgs kommun är en av de kommuner som finns i SKL:s samanställning och som visar höga sjukskrivningssiffror bland kvinnorna. Vänersborgs kommun kan från 2014 till 2015 års personalekonomiska redovisning utläsa att kvinnorna har gjort en ökning med sju procentenheter, detta är något som oroar dem

  1. Det som Vänersborgs kommun inte kan utläsa ifrån deras information är vad som är de största orsakerna till att kvinnornas sjukskrivningssiffror har ökat på ett år. Flera studier och litteratur visar att brister under sjukskrivningsprocessen är faktorer som leder till missbedömningar och missförstånd. Vänersborgs kommun behöver en tydligare struktur för att få kontroll på de stigande långtidssjukskrivningarna och orsakerna till dessa. Slutsatsen av vår studie blir att vi rekommenderar ett utökat samarbete mellan Vänersborgs kommun och deras nuvarande företagshälsovård och genom det anser vi att de kan förebygga deras problem med ökade sjukskrivningar. Vår studie har en kvantitativ ansats då vi i vår studie har studerat redan framtagna styrdokument och enkätundersökningar. Detta har vi sedan jämfört med vår framtagna teori, som bygger på tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar och relevant litteratur inom området. Utifrån detta har vi som författare fört en diskussion för att komma så nära ett positivt lösningförslag som möjligt för Vänersborgs kommun.

 • 272.
  Eriksson, Therese
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hamberg Broman, Madelene
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Bokföringslagens påverkan på samhället: Vad hade hänt om lagen inte fanns2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker vi varför det är viktigt att bokföringslagen finns och vad som hade hänt om den inte fanns. Utöver aktuell litteratur har vi även intervjuat fyra yrkesmän som alla påverkas av Bokföringslagen på något sätt i sitt yrke. Vi ger läsaren en fördjupad förståelse om vad bokföringslagens innebär och beskriver vad bokföringsnämnden arbete innebär för både lagen och samhället. Genom att analysera och diskutera kan du som läsare följa vår slutsats av studien och se vad vi anser att bokföringslagen har för betydelse för samhället och vem och vilka lagen påverkar

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Ernervik, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hur styrs idrottsföreningar?: En kvalitativ studie av styrning av idrottsföreningar.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsats handlar vilka styrformer som används inom idrottsföreningar. Bakgrunden är att idrottsföreningar idag inte bara behöver bestå av ideella medlemmar och det kan finnas intresse av att kommersialisera deras verksamhet för att på så sätt få in mer pengar till sin verksamhet. Men när klubbar anställer personal, anordnar evenemang runt sina matcher, anordna camps, stora cuper, websända matcher eller andra event så ställer det krav på styrningen av föreningen. Syftet med denna uppsats är att få djupare förståelse och kunskap om styrning av professionaliserade och kommersialiserade idrottsföreningar. Forskningsfrågan är: Vilken form av styrning använder sig professionaliserade och kommersialiserade idrottsföreningar av? För att besvara frågan utgick teorin från Malmi och Browns (2008) Management Control Systems som ett paket (MCS-paket). Den fokuserar på att studera en organisations styrning utefter ett paket. MCS-paket består av tre nivåer där den översta nivån är kulturell styrning genom klan, värderingar och symboler. Mitten nivån består av planering, uppföljning och belöningssystem. Längst ner återfinns den administrativa styrningen som fokuserar på hur organisations- och ledarstruktur ser ut samt vilka riktlinjer och procedurer som finns. En kvalitativ metod användes genom semistrukturerade intervjuer. Fyra idrottsklubbar som använder sig av anställda och kommersialiserade inslag i sin verksamhet deltog. Det som framkom i empiri var att alla fyra föreningarna i stor utsträckning använde sig av administrativ och kulturell styrning. När det kom till planering, uppföljning och belöningssystem fanns det mer tydliga skillnader. Där den förening som nått störst sportsliga framgångar av de fyra föreningar använde sig av alla tre i större utsträckning än de andra. Dock har två andra nått relativt goda framgångar utan att använda sig av planering och uppföljning i samma utsträckning samt att inte använda sig av belöningssystem alls. Det finns incitament att tro att mer planering och uppföljning är nyckeln till framgång men det är ett litet underlag och det behövs mer studier för att bli säkrare i analysen. I takt med att klubbarna blivit allt mer professionella blir även verksamheten gradvis allt mer byråkratisk.

 • 274.
  Esperi, Inger
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan..
  Lorentzon, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan..
  Siverbo, Sven
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Konkurrens och styrning: Privata utförare inom kommunal verksamhet2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Kommuner, regioner och landsting utgör en betydande del av den svenska offentliga sektorn och tillhandahåller tjänster som är betydelsefulla för landets medborgare. Några exempel är vård av äldre och funktionshindrade, utbildning samt hälso- och sjukvård. Under senare år har den andel av verksamheten som tillhandahålls direkt av kommuner, regioner och landsting minskat. Istället har förekomsten av privata utförare ökat inom många områden. Eftersom den upphandlade verksamheten motsvarar stora belopp och omfattningen kontinuerligt ökar är det viktigt att dessa beställare ser till att de privata utförarna levererar verksamhet på överenskommet sätt och med utlovat resultat. Denna forskningsrapport syftar till att beskriva och förklara hur offentliga beställare styr privata utförare i olika styrsituationer avseende konkurrenssituationen och vilken verksamhet som upphandlas. Det empiriska materialet är insamlat genom intervjuer både med kommuner och med privata utförare.

 • 275.
  Falegård, Sanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Elisson, Dilip
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Säkrare budgivning med ny fastighetsmäklarlag?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mäklarbranschen har varit omskriven i media de senaste åren och förra året presenterades det nya lagförslaget på en ny fastighetsmäklarlag. I dag finns det ingen lag som reglerar mäklarens skyldighet att uppvisa budgivningslista efter avslutad budgivning. Dock säger det nya lagförslaget: ”En fastighetsmäklare ska vara skyldig att dokumentera budgivningsprocessen och att överlämna dokumentationen till köparen och säljaren när överlåtelseavtalet är slutet, den ska också syfta till att hindra mäklaren att presentera luftbud och därigenom pressa upp priset.” Syftet med uppsatsen är att ta reda på om lagförslaget kommer att resultera i tryggare budgivningar. Vi vill även ta reda på hur mäklarna ställer sig till budgivningsförfarandet i den nya lagen samt om deras förtroende kommer att stiga hos presumtiva köpare. Avslutningsvis vill vi även ta reda på om köparnas syn på budgivningar kommer att förändras med den nya lagen. Vi har arbetet med artiklar, studerat lagtext, utredningar, remissvar, mailkontakter samt genomfört djupintervjuer med fastighetsmäklare, köpare och en jurist. Mottagandet av den nya mäklarlagen är positivt från nästan alla håll. Man tror på ökat förtroende och en tryggare budgivning i samband med denna lagändring. Vår åsikt är att köparnas syn på budgivningar i framtiden kommer att förändras när de känner en ökad säkerhet med kommande lagstiftning.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 276.
  Falk, Carina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Attityder till arbete i offentlig sektor: En fallstudie i Varbergs kommun2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 277.
  Fang, Fei
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Consumer Enduring Involvement of Coffee from Brand Coffeehouse in China2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The thesis "Consumer Enduring Involvement of Coffee from Brand Coffeehouse in China" is written by Fei Fang, in the course EXC504 Degree Project, Business Administration, Bachelor - Marketing in second semester in 2016. The main problem is to test two hypothesis: 1.The degree of enduring involvement with coffee from coffeehouse is around medium or high for Chinese consumers; 2. Enduring involvement is related to perceived social risk positively. By confirming these two hypothesis, people who concerned could get to know more about enduring involvement with coffee consuming among Chinese consumers, and the relationship between enduring involvement and perceived social risk could be revealed. The thesis take a deductive quantitative research method, and the data was processed by SPSS with bivariate correlation. Empirical data has confirm both hypothesis and fits the theories about 30 situational involvement, enduring involvement and perceived social risk in previous literature.

 • 278.
  Farah, Andreé
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ledarskapets betydelse för en effektiv arbetsplats2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie avser att ge mer information om den ledarstil som inom organisationer kan ge en så god effektivitet som möjligt inom organisationer där de anställda ska vara motiverade och engagerade att agera för organisationens bästa. Idag möter organisationer stor konkurrens på marknaden och behöver ha en organisation som klarar av att fungera internt inom organisationen men också ut mot kund. Syftet för undersökningen är att se om det finns en ledarskapsstil som främjar engagemang och effektivitet på arbetsplatsen.

  För att uppfylla syftet för studien har vetenskapliga artiklar använts där teorier inom det aktuella forskningsområdet tagits fram och använts tillsammans med insamlad empiri. Insamling av empiri har skett genom semi-strukturerade intervjuer där intervjuerna har varit med både arbetare i ledarroller och anställda på arbetsplatserna. De två verksamheterna som har studerats är Sibylla och Systembolaget. Både dessa organisationer behöver ha personal som är kunnig inom sina arbetsuppgifter, där god service med mycket kundkontakt hanteras. Ledarskapets roll inom dessa arbetsformer är vad denna studie följer upp och ger sitt fokus på.

  Denna studie bidrar till att förtydliga behövd ledarskapsstil idag för att främja engagemang och motivation hos personalen inom organisationen. Denna studie har visat att ett förhöjt engagemang och motivation hos personalen har skapats genom transformell ledarstil. Det har visats att ge fokus på relationer mellan ledare och anställd har främjat starkare samhörighet och effektivitet bland de anställda. Ledarskapsstilar som främjar förtydligande och förenklingar samt en klar fördelning av ansvar har visat sig ge god effektivitet inom organisationer idag. För att hänga med i en sådan dynamisk marknad som det är idag är det viktigt att ha en fungerande organisation som agerar så effektivt som möjligt. Detta skapar behov av att ha en bra arbetsstyrka där ledarskapsstilar som främjar relationer och öppenhet har visats sig vara bäst.

 • 279.
  Faraj, Ara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Shaikh, Imad
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ersättningssystem: En fallstudie inom en konkurrensutsatt bransch2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Companies today seem to have problems with retaining and recruiting new staff, especially staff that are in great demand. This has resulted in companies having difficulties with expanding and competing in the market. One way to retain and possibly attract new employees is to implement a performance-based pay as part of the companies compensation system. Companies customize their systems as they think may increase the chances of reducing employee turnover and thus growing.

  The purpose of this study was to identify the key elements in which why and in what way compensation systems with performance-based pay can increase opportunities for attracting and retaining employees in a competitive industry.

  In order to accomplish this we have conducted a case study with a rather growing company within a competitive industry. In the study we used a qualitative approach as a method in which we had interviews with both the companies management team and its employees.

  Based on the theory and data in our research, performance-based pay is a more attractive model because it contributes to more flexibility, responsibility and the ability to increase income. Another contributing factor to why it is considered attractive, is also that it promotes transparency between employee and employer.

 • 280.
  Faruk, Hossan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och informatik.
  Habib, Ahsan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och informatik.
  Performance evaluation and ratio analysis of Pharmaceutical Company in Bangladesh2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The thesis applies performance evaluation of pharmaceutical company in Bangladesh. It means evaluate how well the company performs. The main aim is achieved through ratio analysis of two pharmaceutical (Beximco and Square pharmaceutical) companies in Bangladesh. The main data collection from the annual financial reports on Beximco and square pharmaceutical companies in 2007 to 2008.Different financial ratio are evaluated such liquidity ratios, asset management ratios, profitability ratios, market value ratios, debt management ratios and finally measure the best performance between two companies. The mathematical calculation was establish for ratio analysis between two companies from 2007-2008.It is most important factors for performance evaluation. The graphical analysis and comparisons are applies between two companies for measurement of all types of financial ratio analysis. Liquidity ratio is conveying the ability to repay short-term creditors and it total cash. It determines perform of short term creditor of both pharmaceutical companies under the three categories such as current ratio, quick ratio and cash ratio. Asset management ratio is measurement how to effectively a company to use and controls its assets. Its also quantify into seven categories for both pharmaceutical companies such as account receivable turnover, average collection period, inventory turnover, account payable turnover ,account payable turnover in days ,fixed asset turnover ,total asset turnover. Profitability ratio is evaluate how well a company is performing by analyzing and how profit was earned relative to sales, total assets and net worth for both pharmaceutical companies. Debt coverage ratio is performing that the property insufficient to collect their mortgage for both companies and market value is perform the stockholder to analysis their future market value of the stock market. Overall analyses are measurement the best one between Beximco and Square pharmaceutical companies.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 281.
  Fayad, Ali
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kaban, Lavina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Konflikthantering ur ett ledarskapsperspektiv: En kvalitativ studie om hur konflikter hanteras bland ledare2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att definiera vad en konflikt innebär kan göras på olika sätt. Upplevelsen av konflikter är oftast negativ, vilket det inte alltid behöver vara. Effekten utav konflikter kan vara både positiv och negativ. Konflikter anses vara mycket nyttiga och positiva när de hanteras rätt. En konflikt kan uppstå utav olika orsaker, t.ex. när två individer ställs mot varandra där den ena individen hindrar den andre från att nå ett mål, tillfredsställa ett behov eller att slippa en förändring, eller när en medarbetare med fel kompetens blir anställd och inte lyckas genomföra arbetsuppgifterna. Som en ledare i en organisation är det viktigt att ingripa när en konflikt uppstår, exempelvis när en individ på en organisation ofta antyder om en konflikt eller tar upp ett problem som denne har, när ett problem kvarstår och ingen förbättring sker, när kvaliteten och produktiviteten i en organisation sjunker, när sjukfrånvaron stiger eller när stämningen är dålig. Därför är ansvaret för en ledare att kunna hantera konflikter på ett kontinuerligt sätt. Något som även har en påverkan på konflikter är förändring samt vid dålig kommunikation. I vissa situationer kan hinder i konflikthanteringen uppstå och för att undvika de olika skadorna som arbetsplatsen kan drabbas utav är det viktigt att ledningen hanterar dessa konflikter innan det uppstår och ger en inverkan. Vi har därför valt att i denna studie fokusera på konflikthantering ur ett ledarskapsperspektiv. Studiens syfte är att undersöka hur konflikter hanteras på arbetsplatsen av ledaren, hur ledaren förebygger konflikter samt vilken syn det finns på konflikter. För att detta syfte ska besvaras har studien ett kvalitativt synsätt. Med detta menas att utfallet utav teorin och empirin tolkas och analyseras utifrån egna resonemang. Teorin som finns med i studien har vi hämtat från olika litteratur samt vetenskapliga artiklar som detta ämne handlar om. Empirin baseras på tre intervjuer, för att kunna jämföra teorin med praktiken.

  Resultatet påvisar att synen på konflikter är negativ i grund och botten, men att det kan ses som något positivt beroende på om det hanteras rätt eller inte. Det finns inte ett särskilt ledarkoncept att följa, vilket gör ledarskap till ett komplicerat ämne. I de olika organisationerna använder sig ledare inte utav specifika metoder vid hantering av konflikter som teorin behandlar. Därför stämmer vissa element överens med teorin som berör detta ämne. Såväl informanterna och litteraturen påvisar att en ledare kan förebygga konflikter i organisationer.

 • 282.
  Fernandez Gómez, Manuel Antonio
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Strategic B2B Marketing Management: A Competitive Analysis for the Oil & Gas Simulation Industry2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The development of competitive advantage in the current global economic context is a widely studied issue within academics and professionals. However, competition in the oilfield services industry, despite its relevance in the global economy, has not yet received significantly attention. Within the international business context there are very few studies that seek to analyze the increasing market for simulation software technology within the oil and gas industry from the viewpoint of competitive analysis.

  Access to new technologies is enabling the oil and gas industry to reduce project cost as well as increase safety and product reliability, all while reducing environmental impact and becoming more efficient in the extraction process. For many years, the industry has relied on technology to find, produce and process petroleum. Now, oil and gas operators have a great opportunity to accelerate the pace of innovation through the benefits from advances in simulation technology, which will play an increasingly important role in technology development for drilling, production, transport, and processing of petroleum and derivatives.

  This thesis examines the sources of competitive advantage in the oil and gas simulation market through a competitive analysis of the specific industry. The framework used for the present analysis is founded on concepts acquired primarily from the business strategy and strategic marketing management fields, in particular, theories focused on competitor analysis, competitive advantage and competitive differentiation and service development. The study helps as well to analyze the competitive landscape of the oilfield services industry, concretely those providers of visualization and simulation software within the oil and gas industry.

  The study is based on a qualitative research to explore and assess each of the competitors and the specific characteristics within the industry. The qualitative approach used seems the most appropriate since no other studies were found on the topic of competitive advantage and service differentiation for oilfield simulation providers. The gathered information is therefore mainly of a qualitative kind. The thesis is besides conducted as a case study, concretely a competitive analysis for the oil and gas simulation industry through an analysis of four of the main players in the market. To gain a better inside of the market and the factors affecting the competitive landscape, semi-structured interviews to managers with relevant experience within the companies were also conducted.

  The findings based on both the theoretical framework and the empirical research are then analyzed using the analysis model proposed in the form of a strategic tool.

  As a conclusion, the study provides an outline of a competitive analysis and landscape for the oilfield virtual reality simulation industry and emphasizes the importance of identifying the key success factors inherent to the market to enhance a solid competitive advantage. Finally, the findings of this research emphasize the important role that service differentiation and innovation plays in the strategic marketing management process of B2B services providers operating in highly competitive, high-tech B2B markets

 • 283.
  Fjeld, Fredrich
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ekonomistyrning i små och medelstora företag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studien har varit att undersöka hur små och medelstora företag använder sig av ekonomistyrning i sin verksamhet.

  Ekonomistyrning är ett brett ämne som har studerats ingående i decennier. Det finns många olika teorier för hur ekonomin kan användas för att skapa modeller för styrning, planering och utvärdering. Dock har dessa sedan början haft ett övervägande fokus på stora organisationer eftersom det är där det verkligen funnits ett behov av att formalisera styrning för att skap en fungerande verksamhet. Intresset är dock stort för hur dessa teorier och modeller även kan nyttjas av mindre företag. På senare tid har det uppmärksammats och genomförts en del studier på just hur små företag kan dra nytta, eller har dragit nytta, av ekonomistyrning. Det finns dock ett stort utrymme för att studera just hur små företag gör och varför de gör det när det kommer till ekonomistyrning.

  Den här studien har tagit sin utgångspunkt i två liknande företag med något olika förutsättningar och studerat hur de har använt sig av ekonomistyrning och försökt att redogöra för både de medvetna och omedvetna valen som respektive företagsledare har gjort med avseende på ekonomistyrning.

 • 284.
  Flensburg, Per
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Introducing e-learning in municipal contact centers: a Swedish case study2011Inngår i: Uddevalla Symposium 2011. Entrepreneurial Knowledge, Technology and Transformation of Regions: Revised papers presented at the 14th Uddevalla Symposium, 16-18 June, 2011, Bergamo, Italy / [ed] Irene Bernhard, Trollhättan: University West , 2011, s. 307-318Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 285.
  Flink, Elin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Santesson, Eifra
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  När pengarna inte räcker: En studie om finansiell bootstrapping och hur det används inom svensk filmproduktion idag2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svensk filmindustri idag finansieras huvudsakligen genom statliga medel. Dock finns det inte tillräckligt med finansiella medel jämfört det antal svenska filmer som produceras varje år. När finansieringen är otillräcklig kan det vara av största vikt att förstå och kunna arbeta med finansiell bootstrapping som verktyg för att kunna slutföra produktionen av filmen. Finansiell bootstrapping är ett begrepp som kan fungera som ett resursanskaffande verktyg för att tillföra resurser till en produktion till en lägre kostnad än marknadspriset, eller till ingen kostnad alls. Denna uppsats syftar till att undersöka om detta verktyg finns inom svensk filmproduktion – och i så fall vilka som använder verktyget och varför. Forskningen avser också att utreda tillvägagångssätt och tankar kring känslor om användandet, både inom kort- och långfilmsproduktioner. Vi har funnit att användning av finansiell boostrapping finns och är generellt sett mer frekvent använt i produktioner som inte är fullt finansierade. Förekomsten av användandet är oftast vanligare i kortfilm än i långfilm, men att det existerar inom båda formerna av filmproduktion samt att verktyget används av olika befattningshavare. Utsagorna om känslor kring användandet av finansiell bootstrapping är tvetydiga – det uppstår enligt respondenterna ofta positiva känslor när det finns en ömsesidig vinning mellan de berörda avtalsparterna, men också negativa känslor när utbytet av överenskommelsen är mest gynnsamt för den ena parten.

  Fulltekst (pdf)
  När pengarna inte räcker
 • 286.
  Fogelberg, Carolina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Österberg, Nicole
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Perspektiv på kvinnligt ledarskap: En kvalitativ fallstudie av perspektivet på kvinnligt ledarskap2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I vardagen möter vi ofta ledare av olika kön, många arbetar med en manlig eller en kvinnlig ledare. Bakgrunden till studien är ett gemensamt intresse att se närmare på vad det är som gör att samhället idag pratar kring skillnaderna om kvinnlig eller manlig ledarskap. Vi kommer att studera om det finns några speciella skillnader som kännetecknar det kvinnliga respektive det manliga ledarskapet. Vi som författare har i många studerade litteraturer stött på frågan kring genus och ledarskap, studien är framtagen på intervjuer för att studera närmare på vad människorna i samhället idag tycker och tänker kring hur en man eller kvinna leder. De förutfattade meningarna vi tänker kring är om det är från tidigare år som grunden har lagts, i att en kvinna är mer passande i hemmets sysslor än i arbetslivet.

  Vi har genom en fallstudie på Högskolan Väst, tagit fram om det i samhället idag upplevs finnas specifika skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap. I uppsatsen har vi genomfört intervjuer samt samlat in enkätsvar från respondenter.

  Med stöd av forskning och intressenterna, anser vi att någon övergripande skillnad på män och kvinnor inte finns. Den stora skillnaden är vi som individer, inte vilket kön vi har.

 • 287.
  Folkesson, Enar
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi.
  Företaget i ekonomisk kris: en inblick i insolvensjuridiken2007 (oppl. 7)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 288.
  Folkesson, Enar
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi.
  Något om den svenska kredit‑ och obeståndsrättens utveckling under de senaste 150 åren2007Inngår i: AC : de första 150 åren: från köpmannaföreningar till Ackordscentralen : 1857-2007 / [ed] Kubu, Mert, Sverige: Ackordcentralen , 2007, s. 191-197Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 289.
  Forsberg, Anette
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kommunala e-tjänster: Kartläggning och utvärdering av en kommuns interna e-tjänster2019Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att kartlägga och utvärdera användarvänlighet av en kommuns interna e-tjänster för att skapa kunskap om vilka tjänster som har digitaliserats och om detta är gjort på ett användarvänligt sätt.

  Metoden som använts för undersökningen är kvantitativ. Teorier som använts i uppsatsen för undersökningen är hämtade från källor som handlar om kommunala e-tjänster och användbarhet.

  Kartläggningen av de interna e-tjänsterna visar att interna e-tjänster finns inom områdena strukturstöd, anmälningar, beställningar, remissförfrågningar och bokningar. Det framgår även en skillnad mellan förvaltningar vad det gäller antalet interna e-tjänster.

  Utvärderingen visar att de befintliga interna e-tjänsterna har fått ett gott omdöme ur användbarhetsperspektiv, utseendemässigt framgår tydligt att e- tjänsten tillhör Huddinge kommun och språket som används uppfattas som klart och tydligt. Interaktion och felhantering fungerar problemfritt och de interna e-tjänsterna har uppfyllt kriteriet ändamålsenlighet eftersom respondenterna upplever att de uppnår sitt mål med användandet av e-tjänsten och att dessa skapar det avsedda mervärdet med digitalisering. När det gäller i vilken grad interna tjänster har digitaliserats så är underlaget för litet för att kunna göra en bedömning, men kriterierna för användbarhet som ställts upp utifrån valda teorier är uppfyllda.

 • 290.
  Forsgren, Stefanie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Olsson, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Communicate for a better future: the fashion industry's first step to encouraging behavioural change2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  As the media coverage about how we as individuals and consumers cause the earth to be exploited has increased, it has led to a higher awareness about sustainability amongst people and how we by acting more responsible can stop this development. Thus, this puts pressure on companies around the world and their actions towards acting more responsible in order to meet the needs of a more conscious consumer. Despite this, the Swedish fashion industry's turn over in 2014 reached up to 264 billion and is anticipated to increase even further during the next few years. This indicates a paradox, showing how people are more aware about the issues that are causing damage to the earth and that they have accepted a more sustainable thinking but that it does not reflect in their behaviour. This points to how the consumers have not been able to change their consuming behaviours despite their positive attitudes towards sustainability, revealing problems in succeeding to translate attitudes into an actual buying behaviour. The content of this problem may be a reflection of how the industry has chosen to communicate, as it in its current state raises awareness about their direct efforts in sustainability and level of responsibility but not directly encourages for change in behaviour. The purpose of this thesis has been to further explore how the Swedish fashion industry can develop in communicating sustainability, in order to take a first step towards encouraging a behavioural change amongst consumers. Through qualitative interviews with individuals that work in close relation with fashion and have an insight within the industry, we have acknowledged factors that the fashion industry needs to work with to be able to achieve a more sustainable marketing communication.

  It is significant to move away from setting the product in the centre and transcend into focusing on the consumer in order to obtain a more sustainable marketing communication. There must be a larger focus on how behaviour can be influenced in different ways to create an immediate advantage for the society as a whole and not for the company. The communicated benefits or causes for acting more sustainable must be closely linked to the consumer and easy to apprehend and relate to.

  We have interpreted the different aspects that were presented, and found that there are several factors that are necessary to use in communication. It needs to involve responsibility, accurate content that is customized to appeal to the consumer and that all consumers have different abilities in comprehending how sustainability is communicated.

  Conclusion wise wee apprehend that the fashion industry must simplify their communication in order to be able to encourage the consumer to change their behaviour. By highlighting a normalization and inexpensiveness in relation to the consumer's personal benefits that they can gain, the fashion industry can establish a first step towards encouraging the consumer to change their behaviour.

 • 291.
  Forsgren, Stefanie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Olsson, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  One man´s waste, is another man´s treasure2015Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna studie är att undersöka hur de svenska modeföretagen KappAhl och Boomerang arbetar och går tillväga för att tillvarata sitt textila avfall för att bidra till en hållbar textilhantering. Studien avgränsar sig till att enbart se på hur dessa två svenska företag inom detaljhandeln tar hand om de textilier som nått sitt slutskede även kallat end-of life, då konsumenten anser att produkten är förbrukad. Vidare tar teorin sitt avstamp i begrepp såsom CSR, hållbar utveckling, Supply Chain Management och omvänd logistik. Uppsatsen har sin utgångspunkt i en kvalitativ samt induktiv ansats där KappAhl och Boomerang har studerats samt intervjuats för att få en insikt och djupare förståelse inom det aktuella ämnet. Analysen grundar sig sedan i både empirin samt teorin och en jämförelse, liknelse med centrum på de mest aktuella begreppen förs vilket sedan leder oss vidare till ett antal olika slutsatser. Studien visar bland annat att både KappAhl och Boomerang idag arbetar aktivt med att ta tillvara sitt textila avfall men utifrån olika anpassade modeller beroende på vilken verksamhet man har och vilken grundtanke den utgår ifrån. Den synliggör också att det finns flera dimensioner som influerar dessa företag till att beakta detta initiativ och förutom den synliga miljöaspekten finns det andra bakom liggande dimensioner, såsom den gynnande ekonomiska aspekten.

  Slutligen ser vi också att trots även om det är en lång väg kvar mot en hållbar hantering av textilier så har företagen samma slutgiltiga mål.

 • 292.
  Forsmoo, Nadia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Josic, Tatjana
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ledarskap och arbetsmiljö: i ett mindre företag2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med uppsatsen var att ta del av, tolka och förstå ledarskapet och arbetsmiljön på ett mindre företag.

  Metod

  Författarna valde att genomföra en kvalitativ fallstudie för att få en helhetsbild av organisationen och se den inifrån för att förstå dess komplexitet. Vidare har författarna genomfört intervjuer med fyra slumpmässigt valda anställda samt en intervju med ledaren. Observationer har även gjorts vid två tillfällen för att ge oss en egen uppfattning om hur ledarskapet samt arbetsmiljön hänger samman i den valda organisationen. Sekundärdata som använts har varit relevant litteratur inom områdena samt vetenskapliga artiklar. Urvalet av litteraturen skedde genom två kriterier: att den litteratur som använts fortfarande skulle vara av relevans samt trovärdig.

  Teori

  Den teori som använts är övergripande om arbetsmiljö samt ledarskap. Vidare ges mer detaljerad teori om arbetsmiljölagen, dess förordningar samt vad som kännetecknar en god arbetsplats. Mer detaljerad teori om ledarskapet behandlar demokratisk samt auktoritär ledarskapsstil och vad som kännetecknar en god ledare. Under processens gång har även en teoridel avseende kommunikation tillkommit.

  Empiri

  I empirin har författarna behandlat sina observationer, intervjuer samt att en beskrivning av företaget går att finna i syfte att ge en helhetsbild av företaget.

  Diskussion/Analys

  I analysen framgår att ledaren inte arbetar systematiskt med arbetsmiljö samt att det enbart fokuseras på den fysiska arbetsmiljön och att den psykiska och sociala delen inte arbetas med på grund av okunskap från ledaren samt de anställdas sida. Ledaren verkar inte förstå hur viktig dennes funktion är för en trivsam arbetsmiljö. Viktiga faktorer i ett gott ledarskap är kommunikation samt lyhördhet något som de anställda idag saknar.

  Slutsats

  Författarnas slutsats är att ledaren och de anställda har bristande kunskap inom området arbetsmiljö. Ledarskapets betydelse är av stor vikt för att skapa en trivsam arbetsplats. Dock har författarna även kunnat se att trivsel även kan skapas genom andra faktorer så som bra stämning mellan de anställda. Det har även gått att se att brist på kommunikation samt dåligt ledarskap påverkar trivseln vilket gör att ett bra ledarskap med bra kommunikation hade kunnat öka trivseln ytterligare på arbetsplatsen. "Det goda ledarskapet är limmet som håller ihop en god arbetsmiljö

 • 293.
  Forsvall, Jessica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Karlander, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Varför väljer företag att frivilligt införa IFRS?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den första januari 2005 blev det obligatoriskt för noterade bolag med koncernredovisning inom Europeiska unionen att redovisa enligt IFRS. För onoterade bolag finns det också möjlighet att redovisa koncernen enligt IFRS, men det är frivilligt. Regelverket anses mer komplicerat än de svenska reglerna som annars ska tillämpas av dessa företag. I denna studie har vi undersökt vilka anledningar företag har att frivilligt anta IFRS och få en förståelse för varför man väljer mer komplicerade redovisningsregler när det inte är tvunget. Vi har haft ett tolkande synsätt med en kvalitativ ansats. Data har samlats in genom telefonintervjuer eller enkäter med ekonomichefer på sex stycken företag. Samtliga företag höll vi anonyma. Genom en litteraturstudie tog vi del av resultat som presenterats i tidigare studier. Vi identifierade sex stycken faktorer som enligt tidigare studier kan förklara antagandet av IFRS. Dessa faktorer är att höja redovisningens kvalitet, att uppfattas som mer legitima, påverkan av revisor, informationsverktyg mellan företag och ägare, sänkta kapitalkostnader och upphandlingsincitament på en global marknad. Dessa faktorer analyserades med grund i institutionell teori och isomorfa tryck. Vid datainsamlingen undersöktes om dessa faktorer även förklarar svenska företags val. Av de sex faktorerna fann vi empiriskt stöd för fem. Koncerner som verkar i Skandinavien upplevde inte någon skillnad i kvalitet. Däremot upplevdes en kvalitetsökning av företag som verkar på en större global marknad. När investerare och långivare är utländska verkade internationella regler vara av betydelse. Revisorerna hade en viss påverkan på företagens beslut. Vid en eventuell försäljning av företagen fungerade internationell redovisning som ett informations-verktyg för köpare. Vi kan se att investerare på en global marknad har krav på IFRS. Däremot fann vi inget stöd för att företag infört IFRS för att minska sina kapitalkostnader. Intervjuerna gav oss ytterligare fem faktorer; ett enhetligt redovisningsspråk över koncernen, en framtida börsintroduktion, inget avskrivningskrav på goodwill, rekrytering samt branschjämförelse. Vi fann stöd för att företagen påverkas av alla tre isomorfa tryck när de beslutar att anta IFRS.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 294.
  Francke, Sophia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Strandh Bäckström, Linn
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lojalitet, motivation och socialt stöd inom bemanningsbranschen: En kvalitativ studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lojalitet, socialt stöd och motivation anses vara väsentliga faktorer för företags framgång. Bemanningsföretag verkar i en expansiv bransch där konkurrensen om lönsamma affärer och professionella medarbetare ökar. Med utgångspunkt från att konkurrensen inom branschen kommer att öka finns det fördelar med att verka för en ökad långsiktighet vad gäller anställningstiden i branschen. Syftet med studien var att undersöka hur ett bemanningsföretags interna medarbetare och externa konsulter upplevde konsultrollen, lojalitet, socialt stöd, kommunikation och motivation samt eventuella diskrepanser mellan de interna medarbetarna och externa konsulternas inom dessa områden. Kvalitativ metod har använts och semistrukturerade intervjuer har genomförts med nio respondenter. Tematisk analys användes vid bearbetningen av insamlad data. Studiens resultat visade, i enlighet med tidigare forskning, att kommunikation var en viktig faktor för att skapa lojalitet. I studien betonades vikten av personliga möten för att förbättra den personliga relationen och kommunikationen. Faktorer som bidrog till ökat socialt stöd var en individanpassad och tydlig kommunikation, feedback, konsultträffar samt konsultchefer som var väl insatta i arbetsförhållandena för de externa konsulterna. De främsta motivationsfaktorerna var utbildning och kompetensutveckling. Andra motivationsfaktorer som framhölls var goda relationer på arbetsplatsen samt intressanta arbetsuppgifter. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 295.
  Fredriksdotter Larsson, Ewa
  Högskolan Väst, Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa (HTU).
  Hur ofta fattar du beslut?: om målbilder och beslut hos företagare och chefer2001Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 296.
  Fredriksson, Helena
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Abdallah, Stefanie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Earnings management ur ett genusperspektiv: En studie om sambandet mellan kvinnor i ledande positioner och resultatmanipulering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Resultatmanipulering, även kallad earnings management, uppstår när ledningen eller chefen vill redovisa ett så tillfredsställande resultat som möjligt. Genom earnings management vilseleds aktieägare och andra intressenter gällande företagets ekonomiska ställning. Earnings management är ett vanligt förekommande fenomen runt om i världen och tidigare forskning har syftat till att studera det i bland annat bransch, styrelsesammansättning och juridiska kryphål som underlättar för utövandet av earnings management. Ett annat samband som har undersökts i vår studie är skillnaden i genus när det kommer till earnings management. Flera forskare har granskat om det finns något samband mellan earnings management och genus då det finns studier som visar att kvinnor generellt är mindre riskbenägna än män och ofta väljer mer konservativa ledningsstrategier jämfört med män. Resultatet har dock varierat och någon gemensam slutsats har inte kunnat dras. Utifrån tidigare forskning samt en ny bestämmelse som trädde i kraft år 2017 gällande jämställdhet i styrelsen i svenska aktiemarknadsbolag valde vi att undersöka om det finns ett samband mellan earnings management och genus i de olika ledande positionerna styrelseledamot, vd och CFO. För att kunna se om det fanns ett statistiskt samband mellan earnings management och genus formulerade vi tre forskningsfrågor som sedan låg till grund för de analyser vi genomförde i programmet IBM SPSS. Vårt urval bestod av 97 företag på den svenska OMX Stockholmsbörsen Mid-Cap under 2012–2017. Detta urval motsvarar 463 observationer. Genom en korrelationsanalys och en multipel regressionsanalys fann vi inte något statistiskt samband mellan earnings management och variabeln vd och CFO, däremot fann vi ett statistiskt samband mellan earnings management i absoluta värden och andelen kvinnliga styrelseledamöter. Vårt resultat visade att vid ökning av kvinnliga styrelseledamöter minskade användandet av earnings management. 

 • 297.
  Fredriksson, Janina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Operativ styrning av butiker inom dagligvaruhandeln: en studie av en dagligvarubutik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie består av en kartläggning av styrningen i en dagligvarubutik i Sverige. Styrning behövs eftersom det inom arbetslivet finns många som fokuserar på det som gynnar dem själva. En chef behöver därför styra sina anställda så de gör det chefen anser är bäst (Grossman & Hart, 1983). Med denna syn krävs en stor del styrning. Det har lett till att mycket forskning har gjorts om styrning i allmänhet och har ofta varit inriktat på stora organisationer eller offentlig sektor. Men inte dagligvarubutiker, vilket därför är inriktningen på studien. Syftet med studien är att öka förståelsen för operativ styrning inom dagligvaruhandeln genom att beskriva och förklara styrningen i en dagligvarubutik. Forskningsfrågan är: Hur kan den operativa styrningen se ut i en dagligvarubutik i Sverige idag? Forskningsfrågan har undersökts genom en fallstudie i en dagligvarubutik med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Både chefer och andra medarbetare har intervjuats för att se hur cheferna anser sig styra och hur medarbetare känner sig styrda. Detta har gjorts för att få ett större perspektiv på styrningen i en dagligvarubutik. Styrningen har sedan studerats utifrån en egen analysmodell som har sin grund främst i Ouchis (1979) och Paul, Hennig-Thrau och Groths (2015) styrmodeller. Studien visar att cheferna inte anser sig styra mycket och medarbetarna upplever sig inte heller direkt styrda. Medarbetare lärs upp vid anställning och styrs sedan inte i någon direkt form med till exempel kontroller. De anställda arbetar på butikens arbetssätt men ser det inte som styrning eftersom de lär sig butikens arbetssätt vid anställning och ser sig sedan som självgående. Det dagliga arbetet styrs till stor del av butikens vision som visar på hur medarbetare och chefer ska vara och vilka beslut de ska ta. Styrningen i dagligvarubutiken stämmer till viss del överens med den teoretiska referensramen men det finns även väsentliga skillnader. Till exempel att främst lösare styrning används vid arbetsuppgifter som inte kräver hög utbildning.

 • 298.
  Frennesson, Sebastian
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Retteli, Jacob
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ett medarbetarperspektiv på organisationsförändring och motstånd: En kvalitativ intervjustudie om hur medarbetare i en kommunal säljorganisation upplever och hanterar motstånd.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förändringar i organisationer sker dagligen och startas av de personer som innehar makten i organisationen, ledningen. Dessa personer har som uppgift att driva och utveckla organisationen för att se till att den passar in på en konkurrenskraftig marknad. Medarbetarna är de personer som arbetar under ledningen, de är dessa personer som får direktiv att förändra sitt arbetssätt på ledningens beslut. Vid många av tillfällena när den typ av förändring sker så möts förändringsarbetet av motstånd från rädda och missnöjda medarbetare. Rädslorna kan exempelvis vara att medarbetarna är rädda att bli av med jobbet eller att få en löneminskning. Missnöjet kan uppstå när medarbetarna känner att de inte fått rätt eller tillräcklig information eller att det som förändringen kommer att innebära kommer påverka medarbetaren negativt. Eftersom förändringsarbeten inte alltid hanteras respektfullt mot medarbetarna så leder det till att många medarbetare har tråkiga erfarenheter. Vilket i sin tur leder till att deras attityd och inställning till nya förändringar är negativa, vilket gör det ännu svårare att genomföra en förändring utan motstånd.

  En intervjustudie har utförts genom semistrukturerade intervjuer för att studera respondenternas erfarenheter från att genomgå förändringar utifrån medarbetarens perspektiv. Teorier som beträffar organisationsförändringar, motstånd och kommunikation har använts i uppsatsen med syfte att förtydliga och vidare förklara olika fenomen i empirin.

  De slutsatser som uppsatsen presenter visar att det finns ingen optimal generell modell för att motverka motståndet vid organisationsförändringar. Det som behövs för en lyckad förändring är att genom tydlig kommunikation och med öppna dialoger se till att inte någon medarbetare blir missnöjd. Detta leder även till ett högre förtroende för ledningen och ökar samarbetsförmågan mellan chefer och medarbetare.

 • 299.
  Fridolf, Malin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och informatik.
  Arnautovic, Alem
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och informatik.
  Social Media Marketing: A case study of Saab Automobile AB2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background and problem discussion: Today companies literally fight for consumers' attention. Competition has forced both marketers and companies to seek new unconventional ways to communicate with the market. This has lead to the development of the phenomenon known as social media. This form of media describes a selection of user generated content created by consumers’ to educate each other about products, brands, services, personalities and issues. Social media have become a major factor in influencing different aspects of consumer behavior including awareness, information acquisition, opinions, attitudes, purchase behavior, and post-purchase communication and evaluation.

  Purpose: Our study focuses on describing how and explaining why companies use social media in their marketing communication strategy.

  Methodology: We have used a hermeneutic and qualitative approach in our study. Our research is both descriptive and explanatory. The study is also of an abductive nature, relying on empirical data and theoretical conceptions. Our empirical data was collected through a personal interview with our case company, and through the company’s social media applications.

  Conclusions: Companies should use social media in their marketing communications because it allows them to inform their customers and create a two-way communication. This communication can help companies to influence consumers and differentiate themselves. It can also help strengthen the corporate identity, build confidence for the company as well as create relationships. Social media is a cost effective way to become global and create reach.

  Fulltekst (pdf)
  Social Media Marketing: A case study of Saab Automobile AB
 • 300.
  Fridén, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Karpouchova, Evguenia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Intellektuellt kapital hos svenska noterade bolag: en studie inom läkemedelsbranschen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utifrån företagens förändrade förutsättningar att redovisa sina tillgångar, då flera företag idag består av stora resurser i form av kunskap, ansåg författarna för denna studie det tänkvärt att undersöka hur företagen bemöter detta. Eftersom det dessutom inte krävs av företagen att redovisa sina kunskapstillgångar, intellektuellt kapital, och det heller inte finns någon utarbetad standard för att göra detta, kan det antas att det finns flera olika idéer om hur företagen går tillväga och varför företagen väljer att redovisa detta frivilligt. Syftet med denna studie var att ta reda på huruvida noterade läkemedelsbolag redovisar frivillig information om immateriella tillgångar i form av intellektuellt kapital i sina årsredovisningar. Eftersom uppsatsens forskningsfråga och syfte avser att granska textmaterial från börsnoterade bolag, och i detta material undersöka hur ofta immateriella tillgångar i form av intellektuell kapital omnämns, valde författarna till denna uppsats att utföra en innehållsanalys genom att studera sex börsnoterade bolag inom läkemedelbranschen och deras årsredovisningar för perioden 2006-2011. Den kategori som redovisats mest var internkapital vilket inte stämmer överens med tidigare studier, en förklaring till detta kan vara att läkemedelsbranschen har ett stort behov av ägande gällande sina stora kunskapstillgångar. Totalt sett visar resultaten i föreliggande studie genomgående att den största redovisning sker under år 2008 och minst redovisning av intellektuellt kapital sker under år 2006. Att år 2008 är det år då den största redovisningen av intellektuellt kapital sker i de sex bolag författarna studerat, kan ha sin förklaring i att företagen vill legitimera sin existens genom tillgångar i intellektuellt kapital, då den finansiella krisen under år 2007 och 2008 kan ha påverkat företagen till att redovisa mer av detta.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
3456789 251 - 300 of 886
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf