Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 634
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Grankvist, Gunne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Consumer attitudes to ethically labelled products2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report is an overview of academic research into consumer attitudes towards, and choice of, alternatives with ethical, in the sense of socially aware, product labelling. Nearly all research within this field has been conducted on consumers in (northern) Europe and in the USA. In certain literature on the subject, a broader definition is used of ethical product alternatives; normally products are included in that case with different types of environmental labelling. Socially responsible product labelling focuses on issues linked to how the production of labelled goods influences both the people as well as the local communities where the production of the goods takes place. In order for the product to be socially labelled it is necessary that active work is undertaken in the field of employee rights. Child labour and all forms of discrimination shall be actively opposed while democracy and the right to organise in the workplace, including the right to form trade unions, shall be promoted. The purpose of social labelling is that consumers in the developed world shall be given the possibility of choosing product alternatives that have a more favourable effect on the communities where the goods are produced. The Fairtrade label is the dominant social labelling; the lion's share of the academic research into consumer attitudes to products with social labelling has been carried out with Fairtrade labelled product alternatives in focus. Research has shown that a large share of the Swedish population knows the Fairtrade label and their trust in the Fairtrade label is relatively high. Women generally have a more positive attitude towards Fairtrade than men. To place greater emphasis on self-transcending values, i.e. to strive to transcend personal and individual interests and instead to work for the good of others (and in that case also others with whom one is not in direct contact) has been shown to increase the likelihood of having a positive view of Fairtrade. To strive for "warm relations" (to have close colleagues and friends and deep ties of friendship) are also associated with a positive attitude to Fairtrade. Certain studies have investigated how much consumers are prepared to pay for a socially labelled product. The results vary quite sharply and the methodology in itself has also been criticised. Researchers in this field believe that the so-called "willingness-to-pay" studies function as a kind of attitude indicator, rather than a measure of how much one is actually prepared to pay. In studies where factors such as good working conditions are set against the products being produced in an eco-friendly manner, it has been found that the social, employee right aspects, and in particular the fact that no child labour has occurred, are shown to be more important than the fact that the products are produced in an eco-friendly way.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Grankvist, Gunne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  En första bok om kvantitativa metoder för psykologi och andra beteendevetenskaper2019 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Kvantitativ forskning inom psykologi och andra beteendevetenskaper är inspirerad av ett naturvetenskapligt sätt att förstå världen. Mätningar och insamling av sifferdata sker genom att frågor eller påståenden presenteras tillsammans med svarsalternativ som kan översättas till siffror. Insamlat siffermaterial analyseras med statistiska metoder vilket gör det möjligt att dra slutsatser om samband mellan variabler och skillnader mellan grupper. Boken tar främst upp enkäter som metod för insamling av data. Du får lära dig hur du lägger upp en enkätundersökning, hur du ställer de rätta frågorna och hur svaren ska analyseras. Du lär dig också om vanliga fallgropar vid kvantitativa undersökningar. Medelvärden, standardavvikelser, korrelationskoefficienter, enkel regressionsanalys och test av statistisk signifikans är några av de statistiska verktyg som tas upp och förklaras i boken. Metoderna förklaras och exemplifieras så att även läsare utan speciella matematiska förkunskaper lätt kan följa resonemangen och förstå de bakomliggande idéerna. En första bok om kvantitativa metoder kan användas som grundbok i kurser i kvantitativ forskningsmetod för psykologistuderande och andra beteendevetare.

 • 253.
  Grankvist, Gunne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Konsumenters inställning till produkter med etisk märkning2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en översikt över akademisk forskning om konsumenters inställning till och val av alternativ med etiska, i meningen sociala, produktmärkningar. Nästan all forskningen inom området har genomförts på konsumenter i (norra) Europa och i USA. I viss litteratur används en bredare definition av etiska produktalternativ, vanligen inkluderas då än  produkter med olika typer av miljömärkning. Sociala produktmärkningar har fokus på frågor om hur produktionen av de märkta varorna påverkar såväl människor som de lokala samhällena där produktionen äger rum. För att produkten skall få märkas med en social märkning krävs att det arbetas aktivt med arbetsrättsliga frågor. Barnarbete och diskriminering skall motverkas och demokrati och organisationsrätt, inklusive rätten att bilda fackföreningar, skall främjas. Syftet med de sociala märkningarna är att konsumenter i i-länder skall ges möjlighet att välja alternativ av varor som har en mer gynnsam inverkan på de samhällen där varorna produceras. Fairtrade-märkningen är den dominerande sociala märkningen och den största delen av akademisk forskning om konsumenters inställning till produkter med sociala märkningar har gjorts med Fairtrade-märkta produktalternativ i fokus. Forskning har visat att en stor andel av den svenska befolkningen känner till  fairtrademärkningen och förtroendet för märkningen är relativt hög. Kvinnor är generellt sett mer positivt inställda till Fairtrade. Att lägga större vikt vid självöverskridande värderingar, d.v.s. att sträva efter att överskrida personliga och individuella intressen och istället arbeta för att vara andra till gagn (och då även andra som man inte är i direkt kontakt med) har visat sig öka sannolikheten för att man är positivt inställd till Fairtrade. Att sträva efter "varma relationer" (att ha nära kompisar och vänner och djupa vänskapsband) är även det förknippat med en positiv inställning till Fairtrade. I en del studier har man undersökt hur mycket konsumenter är beredda att betala för en produkt som är märkt med en social märkning. Resultaten varierar ganska kraftigt och även metodiken som sådan har kritiserats. Forskare inom området menar att så kallade "willingness-to-pay" studier fungerar som ett slags attitydmått, snarare än mått på hur mycket man faktiskt är beredd betala. I studier där man ställt faktorer som goda arbetsförhållanden mot att produkterna är miljövänligt producerade har man funnit att de sociala, arbetsrättsliga aspekterna, och då i synnerhet att inget barnarbete har förekommit, anges som viktigare än att produkterna framställts på ett miljövänligt sätt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Grankvist, Gunne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Värderingar och preferens för rättvis handel (fair trade) hos gymnasielever2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras resultat från en studie av samband mellan vikt en individ lägger vid värderingar och preferens för rättvis handel (fair trade). Respondenterna var gymnasieelever i Vänersborg (n = 99). Data samlades in med hjälp av enkäter. Vikt vid värderingar mättes med List of Values (LOV) skalan. Större vikt vid värderingarna ”Varma relationer till andra” och ”Självförverkligande” hade samband med starkare preferens för rättvis handel.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 255.
  Grankvist, Gunne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Bergström, Kerstin
  Dept. of Home Economics Gothenburg University.
  Fuentes, Christian
  Dept. of Business Administration Marketing Group, School of Business, Economics and Law, Gothenburg University.
  Shanahan, Helena
  Dept. of Home Economics Gothenburg University.
  Solér, Cecilia
  Dept. of Business Administration Marketing Group, School of Business, Economics and Law, Gothenburg University.
  Exploring the perception and use of environmental information in the food system2006Inngår i: Environmental information in the food supply system, Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) , 2006, s. 31-53Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 256.
  Grankvist, Gunne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Biel, Anders
  Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Predictors of purchase of eco-labelled food products: A panel study2007Inngår i: Food Quality and Preference, ISSN 0950-3293, E-ISSN 1873-6343, Vol. 18, nr 4, s. 701-708Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 257.
  Grankvist, Gunne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Biel, Anders
  Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  The impact of environmental information on professional purchasers' choice of products2007Inngår i: Business Strategy and the Environment, ISSN 0964-4733, E-ISSN 1099-0836, Vol. 16, nr 6, s. 421-429Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 258.
  Grankvist, Gunne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Kajonius, Petri
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Personality traits and personal values: A replication with a Swedish sample2015Inngår i: International Journal of Personality Psychology, Vol. 1, nr 1, s. 8-14Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To maintain rigor and transparency in the science of personality psychology, we conducted a replication of the often cited “The Big Five Personality Factors and Personal Values” by Roccas, Sagiv, Schwartz, and Knafo (2002). More than a decade ago, based on a study of Israeli students, they presented results on how personality traits and personal values relate. In the current replication study with Swedish students, we related the Big Five personality traits to Schwartz´s personal values. Our results replicated most of the earlier findings. Whereas the earlier study tested the predictive validity of traits and values on religious beliefs, presumed to be under a relatively high degree of cognitive control, our study tested the willingness-to-pay for Fairtrade alternatives. Our findings confirmed the earlier findings that personal values explain substantially more variance than personality traits in this. We discuss that traits and values are different constructs and that their relationship is consistent across the two geographic locations and student cohorts.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Grankvist, Gunne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Kajonius, Petri
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Persson, Björn
  Department of Cognitive Neuroscience and Philosophy, University of Skövde, Sweden.
  The Relationship between Mind-Body Dualism and Personal Values2016Inngår i: International Journal of Psychological Studies, ISSN 1918-7211, E-ISSN 1918-722X, Vol. 8, nr 2, s. 126-132Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Dualists view the mind and the body as two fundamental different “things”, equally real and independent of each other. Cartesian thought, or substance dualism, maintains that the mind and body are two different substances, the non-physical and the physical, and a causal relationship is assumed to exist between them. Physicalism, on the other hand, is the idea that everything that exists is either physical or totally dependent of and determined by physical items. Hence, all mental states are fundamentally physical states. In the current study we investigated to what degree Swedish university students’ beliefs in mind-body dualism is explained by the importance they attach to personal values. A self-report inventory was used to measure their beliefs and values. Students who held stronger dualistic beliefs attach less importance to the power value (i.e., the effort to achieve social status, prestige, and control or dominance over people and resources). This finding shows that the strength in laypeople’s beliefs in dualism is partially explained by the importance they attach to personal values.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Grankvist, Gunne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lekedal, Hans
  Marmendal, Maarit
  Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Values and eco- and fair-trade labelled products2007Inngår i: British Food Journal, ISSN 0007-070X, E-ISSN 1758-4108, Vol. 109, nr 2, s. 169-181Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 261.
  Granlund, Mathilda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Strömberg, Hanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Den stressade mellanchefen: livet mellan arbetskrav från över- och underordnade2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att det finns mellanchefer som anser att deras arbetsrelaterade stress är relaterad till krav från både över- och underordnade (Skagert, Dellve, Eklöf, Ljung, Pousette & Ahlborg, 2004). Syftet med den föreliggande studien var att i en offentlig organisation undersöka om mellanchefers upplevda arbetskrav från över- och underordnade har samband med deras upplevda arbetsrelaterade stressnivå. Följande frågeställning formulerades: I vilken grad kan upplevda arbetskrav från överordnade, underordnade, ålder och antal år som mellanchef predicera grad av upplevd arbetsrelaterad stress. Deltagarna i studien var 63 mellanchefer, varav 52 kvinnor och 11 män. Resultatet visade att upplevda arbetskrav från underordnade var den enda oberoende variabeln som statistiskt signifikant predicerade uplevd arbetsrelaterad stress. Antal år som mellanchef hade en negativ statistiskt signifikant korrelation med upplevd arbetsrelaterad stress. Dessa resultat var delvis i linje med presenterad teori och tidigare forskning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Grgic, Julia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Korneliusson, Linnéa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Medarbetarupplevelser och reaktioner vid en omorganisering: en kvalitativ studie inom en kommunal förvaltning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Organisationsförändring kan vara avgörande om en verksamhet ska kunna möta de nya krav som ställs från omgivningen. Förändringsprocesser är komplexa och tidskrävande. I arbetslivet kan detta leda till att vissa medarbetare drabbas av ohälsa. Forskning om organisationsförändringar är omfattande, men studier som undersöker känsla av sammanhang under förändringsprocesser är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. För att uppfylla syftet hade författarna designat intervjufrågor efter Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang. Följande frågeställningar användes för att besvara målet med syftet; a) Var förändringsprocessen begriplig för medarbetarna? b) Uppfattade medarbetarna att förändringsprocessen var hanterbar utifrån deras individuella handlingsförmågor? och c) Fann medarbetarna meningsfullhet innan, under och efter förändringsprocessen? Semistrukturerade intervjuer med åtta medarbetare inom en kommunal förvaltning genomfördes med fokus på deras upplevelser och reaktioner kring förändringsprocessen. I resultatet av den tematiska analysen framträdde fem teman: (1) volym, (2) otydlighet och personalhälsa, (3) kommunikation, (4) ledarskap och stöd och (5) delaktighet. Studiens resultat gav förståelse för vad känsla av sammanhang innebär under ett förändringsarbete, och kan vara användbar kunskap för förändringsledare. Av den anledningen utgjorde studien ett psykologiskt bidrag till forskningen om arbetsintegrerat lärande. Studiens resultat var att medarbetarna inte upplevt ett hälsofrämjande arbetsklimat under förändringsprocessen. Detta på grund av storleken av förändringen, avsaknaden av stödjande relationer, bristande kommunikation och otydliga roller och ansvarsområden.

 • 263.
  Gulamhusein, Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Muhiaddin, Esma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  ”Varför kollar dom snett?”: En kvalitativ studie om bostadsområdet och ungdomars identitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att öka förståelsen kring hur bostadsområdet har format ungdomarnas identitet utifrån respondenternas upplevelse. Polismyndigheterna presenterar i deras studie femton särskilda utsatta områden i Sverige. Ett av dessa utsatta områden var Angered som blev studiens fokusområde (Hellberg & Khorramshahi, 2017). Denna undersökningen gjordes med stöd av kvalitativa intervjuer och en semistrukturerad intervjuguide. För att stärka analysen av det empiriska materialet utifrån metoderna har författarna dessutom tagit Erikssons teori om identitetsutveckling samt Goffmans teori om sociala stigman. Insamlingen av materialet gjordes utifrån intervjuer med unga individer mellan 16- 19 år. För att analysera resultaten av dessa intervjuer användes tematisk analys där materialet kodades och delades in i teman. I slutändan kom författarna fram till att respondenterna upplevde en stark gemenskap i bostadsområdet samtidigt som det fanns faktorer som har påverkat individernas identitet. Respondenternas syn och samhällets syn stämmer inte riktigt överens om hur Angered är som stadsdel.

 • 264.
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Children and Parents: Attributions, Attitudes and Agency2015Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Children and parents are both part of children’s development and research on children and on parenting are both areas that, in some way, have changed in recent decades. These changes are related to the new way of seeing children and that children are no longer seen as ‘becomings’ or adults in the making; rather, children are insteadregarded – and seen – as more active in their development and as social agents. With a new way of viewing children and childhood there is also a new way of explaining or understanding parenthood. The general aim of this thesisis to learn more about how parents think about their parenting and how this can be related to children’s agency. Inaddition, children’s own beliefs about their agency are studied. The aim of Study I was to investigate mothers’ and fathers’ (77 participants from each group) attributions and attitudes in Sweden. The results revealed thatSwedish parents are more polarized in their attitudes than in their attributions. Regarding attitudes, mothers and fathers reported more progressive than authoritarian attitudes. Fathers reported higher adult-controlled failure and child-controlled failure attributions than mothers. In Study II the aim was to assess whether mothers’ and fathers’self-reports of acceptance-rejection, warmth, and hostility/rejection/neglect of their children differ in the nine countries. A total of 1996 parents (998 mothers and 998 fathers) participated in the study. Mothers and fathers reported high acceptance and warmth and low rejection and hostility/rejection/neglect (HRN) of their children inall nine countries. Despite the high levels of acceptance and low levels of rejection across all countries, some systematic differences between countries emerged. In Study III Swedish mothers’ and fathers’ warmth towards their children was examined in relation to their children’s agency. It also studied the longitudinal relation between agency and children’s externalizing, internalizing, and school achievement. Swedish children’s parents (N = 93) were interviewed at three time points (when children were 8, 9, and 10 years old) about their warmth towards their children, children’s agency, children’s externalizing and internalizing behaviors and school achievement. Results from this study indicate that Swedish parents’ warmth is directly related to children’s subsequent perceptions of their agency, which in turn are related to subsequently lower child externalizing and internalizing problems and higher academic achievement. Personal agency is studied in Study IV and the aim of this study was to examine how 10-year-old children perceive their agency in three different contexts, family, school and peer-situations. Interviews were conducted with 103 ten-year-old Swedish children. Vignettes concerning three different situations were presented to the children and their answers were written down for subsequent thematic analysis. The resultsshowed that children perceive their agency differently depending upon which context they find themselves in. The difference is not in how they think adults or peers would react to their agency, but in how they themselves would act if their agency was suppressed. It is mainly with other children that they would show assertiveness and try to find a solution together, while they would be more emotional and powerless with adults.In summary, parents in the studies report higher similarity about parenting in some cases, for example concerning acceptance and warmth and hostility/rejection/neglect, but lower in others, such as the Swedish parents’ reports about attributions. It is also revealed that parents’ warmth is related to children’s agency,and that children’s perceptions of their agency depend on whether they interact with adults or other children. Apossible contribution of this thesis is to generate additional knowledge about parental cognitions and the implications that parenting can have on child agency, but also the shedding of light on the ways in which, depending on the context, children’s beliefs of their agency differ.

 • 265.
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Exempel 5: FöräldraResursen: att samverka för stöd till föräldrar2019Inngår i: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, s. 65-71Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 266.
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  När det blir en sjukdom: en studie om hur olika yrkesprofessioners arbete påverkas då spelberoende, 'Internet Gaming Disorder', blir en diagnos.2018Inngår i: Nya vägar, nya perspektiv: Barn- och ungdoms nätverket i samarbete med Tema barn, Linkopings universitet, Linköping: Linköpings universitet , 2018, s. 8-8Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Idag arbetar flera verksamheter på olika sätt med de diagnoser som finns och påverkar barn och ungdomar i skolan. Nya diagnoser tillkommer då och då, och sommaren 2018 informerade Världshälsoorganisationen (WHO) om att TV-spelberoende nu klassas som en diagnos, s.k. Internet Gaming Disorder (IGD). TV-spel av olika karaktär är frekvent använda av barn och ungdomar och i Sverige spelar 87 % av barn 9-12 år varje dag. Spelberoende är omdiskuterat och kan ses som ett eget problem eller en följd av andra problem. Avsaknaden av forskning inom området innebar att American Pyschiatric Association uppmanade till mer forskning om Internet Gaming Disorder och med en IGD-diagnos från WHO kommer mer kunskap inom området att behövas. Syftet med föreliggande studie är att följa hur elevhälsans, socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete förändras i och med en ny diagnos och vilket lärande som därigenom kommer till stånd. Vidare ska studien undersöka hur förhållningssättet till barns och ungdomars aktörskap ser ut vid ny diagnos.

 • 267.
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
  Parenting Across Cultures: Parental attributions, attitudes and behaviour2013Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Previously studies in parenting have mainly been conducted in Western countries. Not uncommonly results from such studies are used to describe general, worldwide trends. In an attempt to make the field of parenting research more culturally heterogeneous, an international research project, Parenting Across Cultures, was started. The project includes nine participant countries (China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, Philippines, Sweden, Thailand, and USA) and its purpose is to examine parenting across cultures. This thesis is based on reports from parent participants. The aim of Study I was to investigate mothers’ and fathers’ (77 participants from each group) attributions and attitudes in Sweden. The results revealed that Swedish parents are more polarized in their attitudes than in their attributions, they think more alike for parenting attitudes and there was greater variability for parenting attributions, particularly regarding uncontrollable success, as opposed to attributions regarding adult- or child-controlled failure. Regarding attitudes, mothers and fathers reported more progressive than authoritarian attitudes. Fathers reported higher adult-controlled failure and child-controlled failure attributions than mothers. In Study II the aim was to assess whether mothers’ and fathers’ self-reports of acceptance-rejection, warmth, and hostility/rejection/neglect of their children differ in the nine countries. A total of 1996 parents (998 mothers and 998 fathers) participated in the study. Mothers and fathers reported high acceptance and warmth and low rejection and hostility/rejection/neglect (HRN) of their children in all nine countries. Despite the overwhelmingly high levels of acceptance and low levels of rejection across all countries, and despite our use of statistical controls for parental age, education, social desirability, and child age, some systematic differences between countries emerged. In summary, parents in the studies report higher similarity about parenting in some cases, for example concerning acceptance and warmth and hostility/rejection/neglect, but lower in others, such as the Swedish parents’ reports about attributions.

 • 268.
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  When it becomes a diagnosis: a study of professionals’ work after Internet Gaming Disorder, IGD, becomes a diagnosis2019Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Today various professionals’ work involves diagnosing children and youth. This affects children and youth in different ways, among them, their performance in school. A new diagnosis can be both positive and negative. Those who support a diagnosis claim that without one, it is difficult to help people with problems or do research. But a negative aspect can be that people who receive a diagnosis can be stigmatised and suffer from lower self-esteem.

  In 2018, the World Health Organisation put out a statement clarifying that too much gaming would now be classified as Internet Gaming Disorder. 87 % of Swedish children aged 9-12 play different games on the Internet or in other settings every day. Excessive gaming has long been discussed and can be seen as a problem in itself or as a problem related to something else. There is not much research into gaming disorder and with this new diagnosis more knowledge is required.

  The purpose of this study is to interview different professional groups who work with children and youths: student health professionals (e.g. school nurses), social services (e.g. family support) and child psychiatry. The aim is to gain more knowledge about how these professionals’ work changes when a new diagnosis is classified. What do they learn and how do they collaborate? Another aim is to study which approach they take in regard to children’s agency after a new diagnosis. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 269.
  Gurdal, Sevtap
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Parental perceptions of children’s agency: Parental warmth, school achievement and adjustment2016Inngår i: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275, Vol. 186, nr 8, s. 1203-1211Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The present study examined Swedish mothers’ and fathers’ warmth towards their children in relation to their children's agency. It also examined the longitudinal relation between agency and children's externalising, internalising, and school achievement. Swedish children's mothers and fathers (N = 93) were interviewed at three time points (when children were 8, 9, and 10 years old) about their warmth towards their children, children's agency, and children's externalising and internalising behaviours and school achievement. Parental warmth at Time 1 was significantly correlated with child agency at Time 2, which was significantly correlated with child externalising and internalising behaviours and academic achievement at Time 3. There were no differences between girls and boys. Results from this study indicate that Swedish parents’ warmth is directly related to subsequent perceptions of children's agency, which in turn are related to subsequently lower child externalising and internalising problems and higher academic achievement. These findings held in the context of a three-year longitudinal study and for both boys and girls, suggesting the importance of child agency in the link between parental warmth and children's adjustment.

 • 270.
  Gurdal, Sevtap
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Children's agency in parent-child, teacher-pupil and peer relationship contexts2018Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 13, nr sup1, artikkel-id 1565239Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The aim of this study was to examine children's perception of their agency in different relationship contexts. Historically, most studies conducted in Sweden concerning children's agency, in relation to their self-efficacy and perceptions of their effectiveness as agents, have been carried out in school situations or other institutional organizations. Past research has shown that children'sagency has positive links to health, school achievement and/or adjustment. Method: Interviews were conducted with 103 10-year-old Swedish children to examine three relationship contexts: parent-child, teacher-pupil, and peer relations. Vignettes about the different contexts were presented to the children and their answers were analysed with thematic analysis. Results: The results show that children think of their agency differently depending upon which relationship context they find themselves in. Most perceived agency are found insituations with peers, and children perceive they have the least agency with teachers. In situations with parents, children think they would react with more resistance than with peers and teachers. It is mainly with other children that they would show assertiveness and try to find asolution together, while they would be more emotional and perceive less power with adults. Conclusion: We conclude that children make adistinction in their perception of agency depending upon the relationship context. These findings can be relevant for helping children receive more agency in all contexts, which might have apositive impact on health and adjustment.

 • 271.
  Gurdal, Sevtap
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Education and Parenting in Sweden2019Inngår i: School Systems, Parent Behavior, and Academic Achievement: An International Perspective / [ed] Sorbring, Emma; Lansford, Jennifer E., Springer, 2019, s. 95-109Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Swedish children's rights to school and a childhood were discussed as early as 1900 and today nearly all (99.9%) Swedish children from the age of six attend comprehensive school for ten years. Comprehensive school, both private and public, is free of charge and compulsory for everyone. In general, Sweden is described as a country where young people are perceived as individuals with agency, both in the family and in school. It is expected that students should be treated with respect and taught about their rights and how to practice them. Teachers are supposed to encourage young people's agency by, for example, letting them take responsibility and be involved in decisions about the school work and their lives. This is related to the goal of teaching young people more about how to become citizens and about democratic values in society. Although Swedish schools have a high interest in students' own agency and their mental health, politics put pressure on the schools to achieve higher academic success among students. This chapter presents the current Swedish education system and its challenges when it comes to maintaining high values concerning students' mental health and, simultaneously, striving for better academic results, focusing particularly on families belonging to the lower socioeconomic class and with a migration background.

 • 272.
  Gurdal, Sevtap
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Swedish children’s beliefs about agency in family, school and peer situationsManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 273.
  Gustafsson, Malin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  ”Vi kan väl sprida kärlek istället för hat?”: om kränkningar på nätet ur unga och vuxnas perspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Digitaliseringen ger en ökad tillgång till nätet i skolmiljön samtidigt som användningen av sociala medier bland unga ökar. Nätbaserade kränkningar sker i olika former och utsträckning. Syftet med denna fallstudie är öka förståelsen för kränkningar på nätet genom att jämföra ungas och vuxnas perspektiv på nätmobbing med utgångspunkt i en skolmiljö. I studien har kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer använts. Åtta elever och åtta lärare på en skola har medverkat. Studien lyfter fram teman och attityder kring vad en nätbaserad kränkning innebär, förekomsten av kränkningar på nätet och vad som görs åt problematiken. En teoretisk utgångspunkt är att tekniken som används i nätmobbing kan innebära en maktförskjutning i förhållande till traditionell mobbing. Resultatet av studien visar att det inte entydigt är så att unga har en bild av kränkningar på nätet och vuxna en annan, utan att kränkningar kan se ut och tolkas på olika sätt. Vuxna tenderar dock att se ungas språk som hårdare än vad unga själva gör och uppfattar att unga oftare ber om hjälp vid kränkningar än vad unga själva vittnar om. Slutsatser som kan dras kring arbete mot kränkningar på nätet i en skola är att det behöver vara systematiskt, informativt, tydligt för unga samt utgå ifrån ett trygghetsskapande arbete.

 • 274.
  Gustavsen, Josefin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Larsson, Rebecka
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Individuella skillnader som prediktor för upplevd arbetsmiljö: en korrelationsstudie med Big Six och DIAMONDS2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dålig arbetsmiljö är en bidragande orsak till fysisk samt psykisk ohälsa i det svenska samhället. 28% av de individer som idag är sysselsatta i arbetslivet har besvär uppkomna av arbetsrelaterade orsaker. Individanpassad arbetsmiljö kan möjligtvis föranleda en minskad siffra. Tidigare forskning har konstaterat att personlighet kan vara betydande vid upplevelsen av situationer i det dagliga livet. Dock har inte tidigare studier undersökt huruvida personlighet kan predicera hur arbetsmiljö upplevs. Därför var syftet att försöka besvara denna frågeställning genom att undersöka om det finns samband mellan personlighet, genom Big Six, och upplevd arbetsmiljö, genom DIAMONDS. För att besvara frågan genomfördes en enkätundersökning där 107 respondenter deltog (M = 33 år, SD = 12, åldersintervall 18–79 år, 76% kvinnor). Personlighet undersöktes med instrumentet MiniInternational Personality Item Pool-6 (Mini-IPIP6) och upplevd arbetsmiljö mättes genom Riverside Situational Q-Sort (RSQ-8). Utifrån respondenternas svar genomfördes korrelationanalyser som föranledde resultat vilka påvisade fem statistiskt signifikanta samband mellan Big Six och DIAMONDS. Två utav dessa överensstämde med tidigare forskning medan resterande ej uppkommit tidigare. De fem korrelationerna undersöktes vidare genom två regressionsanalyser, där negativity och adversity, vilka är variabler som tillhör DIAMONDS, var beroendevariabler då dessa ägde högre samband med Big Six variablerna. Neuroticism och agreeableness var de personlighetsdrag som visade sig vara signifikanta prediktorer. En väsentlig förklaringsvarians framkom och enligt denna studie kan personlighet därmed predicera vissa delar av hur individer upplever sin arbetsmiljö

 • 275.
  Gustavsson, Frida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Seaton, Natalie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Den Mörka Triaden: En studie på olika chefsnivåer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den Mörka Triaden beskrivs som tre oönskade personlighetsdrag bestående av machiavellism, subklinisk narcissism och subklinisk psykopati. Den föreliggande studiens syfte var att undersöka om den Mörka Triaden blev mer framträdande ju högre upp i chefsnivå svenska chefer arbetar, och vidare om kön och ålder hade samband med de mörka egenskaperna. Studien genomfördes av Eklund och Hultman (2015) via en enkät där 27 av 80 frågor utgjorde påståenden om Short Dark Triad (SD3) vilka avsåg att mäta machiavellism, subklinisk psykopati och subklinisk narcissism. Respondenterna (N = 101) som deltog i studien var uteslutande individer med en chefsposition i Sverige (47 kvinnor, 51 män och tre som inte ville ange kön). Åldersspannet var mellan 24 och 64 år. Av de tillfrågade respondenterna var 13 chefer på lägsta gruppnivå, 39 på mellanchefsnivå och 49 på högsta ledningsnivå. Resultaten påvisade ett positivt samband mellan machiavellism och högre chefsnivå, samt att medelvärdena för subklinisk narcissism och subklinisk psykopati ökade högre upp i chefsnivå. Män visade generellt högre drag av den Mörka Triaden än kvinnor vilket även gick i linje med tidigare forskning. Slutligen hade ålder negativa samband med machiavellism, subklinisk narcissism och subklinisk psykopati vilket tyder på att den Mörka Triaden var mindre förekommande hos äldre svenska chefer.

 • 276.
  Gustavsson, Karolina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Sjöqvist, Christof
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En studie i unga vuxnas kristna tro: Orsaker till tron och upplevelser av mening med- och i livet2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige är idag ett av världens mest individualiserade och sekulariserade land, men trenden för avkristning verkar på senare år ha vänt och avtagit i och med Generation-X, personer födda på 60–80-talet. Samtidigt visar tidigare forskning att religiös praktik och en känsla av mening med- och i livet visar ha en positiv inverkan på människans psykiska välmående. Dock finns fortfarande luckor i forskning kring orsaker till varför människor tror. Med utgångspunkt i detta syftade studien att få en djupare förståelse i orsaker till varför unga vuxna som är kristna tror, samt hur de upplever mening med- och i livet i relation till sin tro. Som grund för studien fanns teorier om belongingness, logoterapi och självtranscendens. Utifrån syftet användes en kvalitativ metod och insamlingen av data genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Deltagarna bestod av tre kvinnor och tre män, aktiva i Svenska kyrkan. Analysmetoden IPA användes för bearbetning av insamlad data. Resultatet visade att informanternas upplevelser av orsaker till att de tror kunde ordnas in i tre överteman: Gemenskapen formar, hjälper och ger samhörighet, Uppväxten ledde till tro samt Upplevelser i tonåren avgörande för tron. Resultatet visade även att tron i sig, samt den kristna gemenskapen gav en känsla av mening med- och i livet. I diskussionen diskuterades dessa resultat i relation till teorierna om belongingness, logoterapi och självtranscendens. Några slutsatser som kunde drasutifrån resultatet och diskussionen var att uppsatsens frågeställning om orsaker till varför unga vuxna som är kristna tror, mynnade ut i två olika sorters svar: Det ena gällde orsaker till varför de först kom till tro och det andra gällde orsaker till fortsatt tro i dag. Mening med- och i livet upplevdes i relation till den kristna gemenskapen samt genom den personliga tron hos informanterna. Strävan att bli en bättre människa och att leva gott var centralt i upplevelsen av mening med- och i livet hos informanterna. Reliabiliteten påverkades till det sämre framför allt av uppsatsskrivarnas egen bakgrund och förförståelse.

 • 277.
  Gustavsson, Matilda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för vårdvetenskap på grundnivå.
  Olausson, Therese
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för vårdvetenskap på grundnivå.
  Patienters upplevelser av maktaspekter inom den psykiatriska tvångsvården: en litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Patients in compulsory psychiatric care often feel powerlessness and a defective participation. A good treatment from the caregivers with empathy, feeling and respect can help the patients to be motivated to participate in their care. The alliance between patients and caregivers can make a good base in the care process. It can also help patients to decide to change their lives. Aim: To describe patients' experience of power aspects in compulsory psychiatric care. Method: A literature review with qualitative articles. Nine articles were analyzed to find similarities and differences. It resulted in three themes and eight subthemes. Results: The first theme described patients' experiences of participation, being limited and the feelings about their lack of control and not being informed. The second theme described patients' experience of the social interaction in compulsory psychiatric care, alliance, treatment from the staff and their superior power positions. The third theme described the care environment influence of the patients' circumstance of life and feeling of safeness. It also described the battle within oneself. Conclusion: The study reveals that many patients have experienced a lack of participation, information and control. Patients felt powerless compared to the staff by the way they acted and treated them. Many have been treated with defective empathy and respect. They described feelings of being treated like a unworthy and not successful human. It revealed that many patients wanted a better alliance with the caregivers. They also wanted to be more participated and informed about their care

 • 278.
  Haas, Linda
  et al.
  Department of Sociology, Indiana University, Indianapolis, IN, USA.
  Hwang, Philip
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi. Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Policy is not enough: the influence of the gendered workplace on fathers' use of parental leave in Sweden2019Inngår i: Community, Work and Family, ISSN 1366-8803, E-ISSN 1469-3615, Vol. 22, nr 1, s. 58-76Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Paid parental leave for fathers is a promising social policy tool for degendering the division of labor for childcare. Swedish fathers have had the right to paid parental leave since 1974, but they take only one-fourth of leave days parents take. There are strong cultural norms supporting involved fatherhood, so couples typically want to share leave more than they do. This article explores how workplaces can constrain Swedish fathers' use of state leave policy, in ways that fathers can take for granted, a topic that has received less attention than individual or family-related obstacles. Based on interviews with 56 employees in five large private companies, we found that masculine workplace norms can make it difficult for fathers to choose to take much leave, while aspects of traditional workplace structure building on these norms can negatively affect fathers' capabilities of taking much leave. Workplace culture and structure seemed to be based on assumptions that the ideal worker should prioritize work and has limited caregiving responsibilities, setting limits to fathers' ability to share leave with mothers. Gender theorists suggest such assumptions persist because of male dominance at the workplace and the endurance of gendered assumptions about the roles of men and women.

 • 279.
  Haas, Linda
  et al.
  Department of Sociology, Indiana University,, Indianapolis, USA.
  Hwang, Philip
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi. b Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Workplace support and European fathers' use of state policies promoting shared childcare2019Inngår i: Community, Work and Family, ISSN 1366-8803, E-ISSN 1469-3615, Vol. 22, nr 1, s. 1-22Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Social policies such as paternity leave and parental leave offer fathers the opportunity to be more involved in childcare than earlier generations of fathers. While such policies are increasingly offered by governments around the world, research by the International Network on Leave Policies and Research shows that many European fathers do not take advantage of these benefits, despite fathers' growing interest in participation in early childcare. This article introduces a special issue devoted to understanding how the workplace can impact European fathers' interest in and abilities to take leave, a topic that has received relatively little research attention. The articles in the special issue suggest that barriers to European fathers' leavetaking are deeply embedded in workplace culture and work practices and will be difficult to eradicate without a dramatic challenge to the concept of the male ideal worker, who prioritizes work above family.

 • 280.
  Habibovic, Nejra
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sundberg, Charlotta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  De professionellas syn på isolering i form av avskiljning och vård i enskildhet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den aktuella studien var att undersöka hur de yrkesverksamma inom SiS ser på isolering och dess psykologiska effekter på barn och unga. Samtidigt få en inblick i hur man inom SiS såg på att Barnkonventionen den 1 januari 2020 blir svensk lag. Då rapporteringen i media gällande isolering av barn och unga enbart ger ett perspektiv på denna åtgärd inom svensk institutionsvård är det viktigt att ha ett annat perspektiv i beaktning. Flertal publikationer och rapporter från SiS finns, dock finns inget konkret som belyser de yrkesverksammas syn och kunskap om vad det innebär att isolera ett barn eller en ungdom. Studiens teoretiska del grundar sig i vetenskapliga artiklar, rapporter, behavioristiskt och humanistiskt perspektiv, men också metoden "lågaffektivt bemötande".

  Det empiriska materialet samlades in via postenkäter och omfattade både kvantitativa och kvalitativa frågor. Då deltagarantalet var lägre än väntat sammanställdes resultatet av de kvantitativa frågorna som beskrivande statistik medan resultatet från de kvalitativa frågorna analyserades utifrån tematisk analys.

  Den aktuella studien påvisar att majoriteten av de yrkesverksamma har goda kunskaper om vad isolering av barn och unga medför, samtidigt som man arbetar med att hitta alternativ för denna åtgärd. Studien påvisar också minskat antal isoleringar och yppar eventuell avveckling av denna åtgärd.

 • 281.
  Hakala, Minna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Hansson, Therése
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Chefers psykosociala arbetsmiljö och Känsla Av SAMmanhang: En kvantitativ studie gjord i en kommun i Västra Götaland2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Chefers psykosociala arbetsmiljö är ett relativt outforskat område. De studier som finns visar att chefernas arbetsmiljö inte bara påverkar chefernas egen hälsa utan också kvalitén på deras ledarskap. En viktig faktor i chefernas välmående är Känsla Av Sammanhang - KASAM. En KASAM stark individ betraktar världen som begriplig, hanterbar och meningsfull och är bättre rustad inför de påfrestningar som arbetslivet står för. Den aktuella studien var en totalundersökning med syftet att undersöka hur cheferna i en mindre kommun i Västra Götaland upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Syftet var vidare att undersöka om det finns samband mellan psykosocial arbetsmiljö och KASAM samt om kön, chefsnivå och chefskvot påverkar upplevelsen av arbetskrav, kontroll, stöd och stress. I studien deltog 23 chefer, 17 kvinnor och 6 män, varav 19 var enhets- och verksamhetschefer och fyra var förvaltningschefer. Resultaten visade inga samband mellan KASAM och psykosociala arbetsmiljön i helhet men vid vidare granskning av resultatet fanns ett negativt samband mellan KASAM och arbetskrav. Vidare fanns negativt samband mellan stöd och arbetskrav liksom mellan stöd och stress vilket indikerar att stöd är en viktig faktor för hur cheferna upplever mängden arbetskrav och hur stressade de känner sig. Cheferna i kommunen uppvisade generellt ett högt KASAM och kanske är det så att för att kunna vara chef och hantera den kravfyllda arbetssituation som chefskapet innebär krävs en hög Känsla Av SAMmanhang

 • 282.
  Hallberg, Angela
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Skog, Sandra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Ledarskapets intelligens, empati, stress och resurser att bemästra stress hos personer i chefsposition2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En person i chefsposition har en viktig roll både gentemot företaget och sina medarbetare. Ronthys teori (2006, 2013) syftar till att belysa hennes syn på begreppet "ledarskapets intelligens" som består av: emotionell intelligens (EQ), rationell intelligens (RQ) och själslig intelligens (SQ). Ett test som avser mäta ledarskapets intelligens har tagits fram; Leadership Intelligence Questionnaire (LIQ). Testet finns nu i version 3; LIQ3. Personer i chefsposition kan delas upp i två typer med hjälp av LIQ3: Ledare och chef. En ledare utmärks av hög emotionell och själslig intelligens, medan en chef av hög rationell. Med utgångspunkt i Ronthys teori syftar denna studie undersöka följande frågeställningar: (a) Kan LIQ3 skilja mellan chefer och ledare utifrån om företaget producerar varor eller inriktar sig på tjänster? (b) Samvarierar EQ och SQ positivt med empati? (c) Skiljer sig den självupplevda stressen åt mellan ledare och chefer enligt LIQ3? (d) Finns det ett positivt samband mellan EQ och användbara copingresurser? Deltagarna var 131 personer i olika chefspositioner (34% kvinnor) från fyra olika organisationer (M = 49 år, SD = 8), varav 18% var högt uppsatta chefer, 62% mellanchefer och 21% gruppledare. Utöver LIQ3 svarade deltagarna på frågeformulär som mäter självupplevd stress, empati och copingresurser. LIQ3 kunde inte skilja mellan chefer och ledare utifrån organisationstyp. EQ och SQ samvarierade positivt med sociala och emotionella copingresurser. Det fanns inga signifikanta skillnader i stressnivå mellan chefer och ledare. Olika aspekter av ledarskapets förmågor uppmärksammas och ifrågasätts i dagens organisationer och dess egenskaper har undersökts och diskuterats i denna studie.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 283.
  Hallberg, Jonas
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik. Department of Psychology, University of Gothenburg, Sweden. .
  Adolescents in a Digital Everyday Environment2014Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis is to examine different aspects of Swedish adolescents’ everyday environment in a digital world. Drawing on ecological and psychosocial developmental theories I will discuss social, sexual, and biological aspects of the Internet as an everyday environment, an environment in which most adolescents spend a great deal of time. The thesis comprises four studies, all examining different aspects of the developmental stage of adolescence. Study I focused primarily on the extent to which adolescents encounter explicit online content, such as pornographic, violent, and/or hateful material, and how they react to it. What feelings are associated with explicit online content? And how do adolescents deal with those feelings? In study I we analyzed questionnaire data collected from 226 adolescents between the ages of 13 and 15 (47% girls and 53% boys). In line with other studies on the subject, the results showed that many Swedish adolescents are exposed either intentionally or unintentionally to explicit online content. Adolescents in this study showed surprisingly low emotional response to their exposure to explicit content. Their coping strategies center on personal agency, with most choosing to avoid or block unwelcome content rather than turn to parents or siblings for support and advice. Almost no significant gender differences were found in the choice of coping strategies, except that young men were more likely to avoid a site than were young women. Study II focused on the association between various parental and child factors and the parents’ attitudes toward adolescents’ online sexual activities. The study was based on questionnaire data collected from parents (78% mothers) and adolescents (54% girls) in 496 families. Results showed that parental attitudes toward adolescents’ offline and online sexual activities are closely related, although parents are more permissive in the offline setting. Parents’ attitudes toward online sexuality are not only correlated with their attitudes toward sexuality in traditional settings, but also by their preferences on the Internet. Parental attitudes were found to differ by the sex of the parent and the sex and age of the child. The link between fathers’ attitudes and adolescents’ online sexual activities was mediated by parental rules, suggesting that communication is part of the transmission of values. The focus of study III was on the link between adolescent boys’ pubertal timing and their offline and online romantic and sexual activities. The study was based on questionnaire data obtained from 142 early adolescent Swedish boys. Participants reported on stagenormative (physical) and peer-normative aspects of pubertal timing, and on offline and online romantic and sexual activities. Both aspects of pubertal timing were related to romantic and sexual activity offline, but only the stage-normative measure was linked to sexual activities online. In study IV the focus was on the relationship between sexual and romantic activity in a traditional offline context and similar activities online. Longitudinal questionnaire data were obtained from 440 adolescents over three years. Results revealed that both offline and online sexual activity increased over time within the group. We found that results for girls showed a somewhat larger effect, indicating that the link between offline and online sexual activity is largest within the female group. Results also revealed a small but significant increase in the slope for participation in offline sexual activity with online sexual activity as a predictor – but only for boys – indicating that the link between online and offline sexual activity (i.e., the other way around) only exists within the male group. Thus, as boys’ participation in sexual activity increases online, so it also does offline. The article concludes that adolescents’ romantic and sexual activities online are tied to their physical, offline equivalent and so the Internet can be regarded as an important context for sexual development. Taken together, the individual studies suggest that The Internet, as an everyday environment is linked to several aspects of the developmental phase of adolescence. Further studies should continue to explore the effect of the Internet on adolescents’ developmental tasks.

 • 284.
  Hallberg, Jonas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik. Department of Psychology University of Gothenburg.
  Hwang, Philip
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi. University of Gothenburg.
  Swedish adolescents’ exposure to pornographic, violent, and hateful content online.Inngår i: Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 285.
  Hallberg, Jonas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik. Department of Psychology University of Gothenburg.
  Skoog, Therese
  Center for Developmental Research, School of Law , Psychology, and Social Work, Örebro University , Örebro , Sweden.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Bohlin, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Adolescents’ Sexual Activity Offline and Online: A Longitudinal StudyInngår i: Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 286.
  Hamdi, Sandra
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Markusian, Susan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Sambandet mellan upplevt organisatoriskt stöd och organisatoriskt engagemang2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning gjordes för att hitta eventuella samband och skillnader mellan olika grupper på två huvudsakliga variabler: organisatoriskt engagemang och upplevt organisatoriskt stöd. Syftet med denna studie var framförallt att undersöka sambandet mellan organisatoriskt engagemang och upplevt organisatoriskt stöd (POS) samt att undersöka vilka andra variabler såsom kön, ålder, anställningsformer, organisationstyp och branscher, som skulle kunna samverka med det organisatoriska engagemanget. Via sociala medier, Facebook och LinkedIn, svarade 120 deltagare på en online-enkät (via Google Forms). Urvalet bestod utav både kvinnor (n =84) och män (n =36) mellan åldrarna 18-62. Instrumentet "8-item Survey of Perceived Organizational Support" (SPOS8) användes för att mäta upplevt organisatoriskt stöd. För att mäta organisatoriskt engagemang användes "Organizational Commitment Scale" som innehöll tre dimensioner för att mäta engagemang: affektivt engagemang, normativt engagemang, och kontinuerligt engagemang. Resultatet visade ett medelstarkt, positivt statistiskt signifikant samband mellan POS och organisatoriskt engagemang. Dimensionen affektivt engagemang hade starkast samband med POS, följt av normativt engagemang, och slutligen kontinuerligt engagemang med ett svagt, negativt icke signifikant samband. Av samtliga undersökta variabler fanns det statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna i anställningsformer (heltid, deltid och säsongsarbete). Resultaten är i linje med tidigare presenterad forskning. Resultatens innebörd och betydelse diskuterades med hänvisning till tidigare teorier och studier. Tankar kring framtida forskning redovisades.

 • 287.
  Hamideh, Daniala
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Svensson, Susanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Humor inom omvårdnad: En kvalitativ studie om hur undersköterskor använder humor i arbetet med äldre patienter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Humor kan vara ett meningsfullt element inom omvårdnaden som bidrar till att relationen mellan undersköterskan och vårdtagaren förbättras. Tidigare forskning påvisar att humor hjälper till att öka välbefinnandet hos vårdtagare och har en läkande effekt. Syftet med föreliggande studie var att studera om humor och skratt har betydelse inom omvårdnaden, och undersöka hur undersköterskan använder humor i omvårdnadsarbetet. Studien gjordes utifrån kvalitativa ansatser, och som analysmetod användes tematisk analys. Datainsamlingen skedde genom intervjuer med sex undersköterskor på två äldreboende, fyra på det ena och två på det andra. Resultatet redovisas genom de tre teman som identifierades i analysen. Dessa teman är 1, Humor som kommunikativt redskap 2, Humor för patientens välbefinnande 3, Humor som balansakt. Sammanfattningsvis tycks humor kunna ha en positiv inverkan och öka patentens välbefinnande, under förutsättning att vårdgivaren använder det efter patients behov och i rätt situation. Det framkom även att humor kunde användas för att undvika obehagliga och känsliga situationer

 • 288.
  Hammarbäck, Andreas
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Motivation inom monotona yrken: En kvalitativ undersökning av anställdas upplevelse av motivation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad som motiverar individer som arbetar inom monotona yrken, samt vad de anser kan förbättras för att de ska uppleva en högre grad av motivation. Studien har genomförts på en kundtjänstavdelning i Göteborg. Sex intervjuer genomfördes och materialet analyserades genom tematisk analys. I studien framkom att alla respondenterna ansåg det viktigt att känna sig motiverad i sitt arbete oavsett vilken roll man har inom organisationen. Det som individerna upplevde motiverade dem i sitt arbete var deras personliga relationer inom arbetsgruppen, möjlighet till personlig utveckling och tydliga mål att arbeta mot. Samhörigheten ansågs vara stark vilket gynnade samarbetet och den skulle kunna stärkas ytterligare genom fler aktiviteter arbetsgrupperna emellan. Resultatet visade att alla respondenterna upplevde att deras känsla av att motivationen kan bli bättre i sitt arbete och ha positiv påverkan på deras resultat.

 • 289.
  Hammarin, Zandra
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Lautiainen, Jessica
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Samband mellan anknytningsmönster, tilltro till den egna förmågan och utmattning hos sjuksköterskor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att sjuksköterskor är utmattade inom vården är idag ett vanligt fenomen, dock känner vissa sjuksköterskor sig mindre utmattade än andra på sina arbeten. Det finns många psykosociala faktorer som kan påverka att en individ känner utmattning.

  I denna studie undersöks om anknytning till en omsorgsperson i barndomen spelar roll vid känslan av en upplevd utmattning i vuxen ålder. En annan faktor som undersöks är om känslan av utmattning hos en individ kan vara kopplad till tilltro till på den egna förmågan vilket är en kombination av självinsikt, självkänsla och självförtroende.

  Fyrtiofyra stycken sjuksköterskor som arbetar på sjukhus och vårdcentraler deltog i denna undersökning, i åldrarna 20-70 år. Majoriteten av sjuksköterskorna var kvinnor (36 st) och resterande 8 var män. Tre skalor har använts, som mäter en persons upplevelse av utmattningsnivåer. (SMBQ), Erfarenhet av nära relationer (ENR), och General self efficacy scale (GSE) som mäter tilltro på den egna förmågan.

  Resultatet av studien visade att det inte fanns samband mellan anknytning och utmattning eller mellan tilltro på den egna förmågan och utmattning.

 • 290.
  Hammarskär, Lisa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  När döden skiljer oss åt: En fenomenografisk studie om hur professionella uppfattar barns behov av stödinsatser då en förälder avlidit2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning gällande barn som förlorat en förälder genom dödsfall pekar på att det finns tydliga tendenser att fokus ofta läggs på den kvarvarande föräldern och att barnet många gånger kommer i skymundan eller glöms bort. Syftet med studien är att undersöka professionellas uppfattningar och yrkeserfarenheter om barns behov av stödinsatser då en förälder avlidit. Studiens teoretiska ansatser är; det salutogena perspektivet, ”den nya barndomssociologin” samt den konstruktivistiska struktureringsteorin. Metoden fenomenografi har använts för att fånga professionellas uppfattningar och materialet har samlats in genom sju semistrukturerade intervjuer.

  Resultatet och slutsatserna visar att professionella utgår från någon form av modell i sitt arbete och modellen vägleder den professionelle i hur barnet kan få information, råd och stöd. Barnets behov av stöd är oftast att finna nya strategier, för att hantera sin vardag och för att skapa en identitet utan ena föräldern. Olika stödinsatser kan hjälpa barnet att avdramatisera och normalisera sina känslor då en förälder avlidit. Ambitionen för de professionella är att lyssna till det enskilda barnet och dennes familjesituation. Detta eftersom barn inte är en homogen grupp och för att på bästa sätt tillmötesgå det behov av stöd det enskilda barnet har. Det viktigaste är att barnet inte upplever att denne även förlorar närvaron och omsorgen från den kvarvarande föräldern genom förälderns egen sorgebearbetning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 291.
  Hansson, Sofia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Söderqvist, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Arbetsbelastning, arbetstillfredsställelse och sjukfrånvaro2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den ökade sjukfrånvaron är ett aktuellt problem i samhället och tidigare forskning har belyst olika perspektiv av den stigande sjukfrånvaron samt sjukskrivningsprocessen. Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan arbetsbelastning, arbetstillfredsställelse och sjukfrånvaro. För att undersöka detta användes en kvantitativ metod genom en enkätundersökning. Vidare ställdes följande forskningsfrågor: 1. Finns det ett samband mellan arbetstillfredsställelse och sjukfrånvaro? 2. Finns det ett samband mellan arbetsbelastning och sjukfrånvaro? Deltagarna i studien var anställda på ett sjukhus i Västsverige; undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och övrig sjukvårdpersonal (annan befattning). Sammanlagt deltog 83 från sjukvårdpersonalen varav 69 var kvinnor och 14 var män. Mätinstrumentet för att mäta arbetsbelastning hämtades ifrån QPS Nordic vilket är en väl validerad enkät med god reliabilitet. För att mäta arbetstillfredsställelsen användes påståenden från en tidigare studie om global arbetstillfredsställelse. Enkäten innehöll 14 frågor som handlade om arbetsbelastning mätt med komponenterna beslutskrav, inlärningskrav och kvantitativa krav, samt arbetstillfredsställelse, några personfrågor och tre mått på begreppet sjukfrånvaro. För att analysera insamlade data användes en korrelationsanalys samt en multipel regression då det fanns ett intresse av att undersöka ett samband mellan olika variabler. Det fanns inget signifikant samband mellan arbetstillfredsställelse och sjukfrånvaro. Ett negativt svagt samband fanns mellan beslutskrav och en utav frågorna av sjukfrånvaron, antal sjukskrivningsgånger per år. Komponenterna inlärningskrav och kvantitativa krav under arbetsbelastningen visade inget signifikant samband med variabeln sjukfrånvaro. Utifrån studiens resultat kan det konstateras att fler aspekter skulle behöva undersökas för att nå en djupare förståelse kring sjukfrånvaro

 • 292.
  Hartmann, Kajsa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lampio, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Arbetsgivares och studenters uppfattning om betydelsen av "generic skills": en studie om självuppskattad anställningsbarhet bland studenterna vid Högskolan Väst2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studier har visat att det finns ett gap mellan de egenskaper som arbetsgivare eftersöker och de personliga attribut som studenter besitter. Generic skills är personliga förmågor hos en individ som är användbara inom alla yrkesroller och nivåer i karriären och det är en mycket relevant aspekt av begreppet anställningsbarhet. Anställningsbarhet definierades ursprungligen som förmågan att få ett arbete, behålla detta arbete, samt att kunna finna ett nytt arbete om det skulle krävas. Studier har visat att generic skills utvecklas via kontakt med arbetslivet, till exempel i form av deltids- och säsongsanställningar, men en annan viktig metod för att utveckla studenters generic skills är arbetsintegrerade insatser under utbildningen. Syftet med studien var att undersöka huruvida arbetsgivares syn på vilka egenskaper som är viktiga i rekryteringssammanhang stämmer överens med de egenskaper som studenterna tror sig besitta, samt om studenternas uppfattning överensstämmer med de egenskaper som arbetsgivare faktiskt värdesätter. Studien bestod av två datainsamlingar. I den ena datainsamlingen deltog 74 företag inom Trestadsområdet och i den andra undersökningen deltog 466 studenter vid Högskolan Väst. Det huvudsakliga resultatet visade att studenterna tror sig besitta två av de tre, av arbetsgivarna, högst skattade egenskaperna, nämligen ansvarstagande och arbetsmoral. Dessa två egenskaper var även de som studenterna antog att arbetsgivare skulle värdesätta. Resultatet från studien stämmer inte överens med tidigare forskning. Slutsatsen blev att generic skills värdesätts i olika mån beroende på sammanhanget. Avslutningsvis diskuteras det huruvida Högskolan Västs arbetsintegrerade insatser har lett till att studenterna tror sig besitta ett flertal av de egenskaper som arbetsgivare faktiskt eftersöker

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 293.
  Hecktor, Karin  
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Nordberg, Marlene
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sociala medier och stress hos gymnasieelever2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom 2000-talet har användningen av surfplattor, smartphones, datorer samt datorspelande ökat visar Folkhälsomyndighetens (2018) rapport. Vidare visar studien att de psykosomatiska symptomen är vanligare bland ungdomar som ägnar mer tid åt tv samt internet. Dock anser Folkhälsomyndigheten att det ännu finns otillräckligt med forskning kring ämnet för att dra säkra slutsatser om den digitala medieanvändningen har negativa effekter på den psykiska hälsan hos barn och ungdomar (Folkhälsomyndigheten, 2018).

  Syftet med studien var att undersöka om det fanns samband mellan användandet av sociala medier och upplevd stress bland gymnasieelever.

  Deltagarna utgjordes av gymnasieungdomar i åldern 15–19 år. Det var 63 gymnasieelever som deltog i studien, 31 pojkar och 32 flickor, vilka besvarade en digital enkät angående sina vanor kring sociala medier och upplevd stress. Följande frågeställningar formulerades: (a) Hur ser frekvensen över ungdomarnas användande av sociala medier ut? (b) Finns det något samband mellan användandet av sociala medier och stress? (c) Finns det någon könsskillnad kring användning av sociala medier och upplevd stress?

  Resultaten visar att alla ungdomarna nyttjar sociala medier dagligen och använder dessa regelbundet samt att de även kände en viss stress kring användandet av sociala medier. Sambandet mellan användandet av sociala medier och stress var något starkare för flickor än för pojkar. Genom oberoende t-test framkom det att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan flickor och pojkar och deras tid de nyttjade sociala medier.

 • 294.
  Hedeblom, Therese
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Stenberg, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Personlighetsdrag hos whistleblowers: -en kvantitativ studie av sjuksköterskestudenter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om det fanns samband mellan tendens att rapportera missförhållande, vara en så kallad whistleblower, och vissa personlighetsdrag. Även om det går att predicera whistleblowing utifrån ett visst personlighetsdrag och antal yrkesår så kan även tolkningen av personlighetsdraget i sig ha stor betydelse. 60 personer ingick i studien. Deltagare var sjuksköterskestuderande termin ett vid Högskolan Väst. Könsfördelningen var 51 kvinnor och 8 män med en medelålder på M = 25,86 och ett snitt på tre yrkesverksamma år inom vården. Respondenterna presenterades för två olika scenarion som är att betrakta som missförhållande. Det ena har en mildare problematik och det andra en mer komplex framställning. I Scenario 1, det mildare, visade det sig ha en positiv korrelation mellan personlighetsdraget openness och en negativ korrelation med personlighetsdraget agreeableness och den självskattade tendensen att rapportera missförhållande. Båda resultaten var signifikanta. Att delvis predicera sannolikheten att en anställd rapporterar missförhållanden utifrån yrkesår och personlighetsdraget openness visade sig vara möjligt.

 • 295.
  Hedrén, Alexandra
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Johansson, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Vad har du för inställning till att arbeta i team?: Individer med höga värden av extraversion har en positiv inställning till att arbeta i team2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Teamarbete är ett vedertaget arbetssätt inom såväl skola som arbetsliv. Trots detta etablerade arbetssätt ser vi att det finns en avsaknad av studier på individers inställning till att arbeta i team. Denna studie syftar till att undersöka ämnet ytterligare och följande frågeställning besvaras: Finns det samband mellan personlighet och individers inställning till att arbeta i team? För att undersöka frågeställningen skickades en online-enkät ut varav 124 personer svarade av urvalets totala 206. Urvalet bestod av 85 kvinnor (69%) och 39 män (31%) i åldrarna 21 – 69. IPIP-30 användes för att mäta deltagarnas personlighetsdrag utifrån Big Five. Egendesignade frågor skapades för att undersöka inställningen till att arbeta i team. Resultaten i studien visade på att extraversion korrelerar positivt med inställningen till att arbeta i team, samt att neuroticism korrelerar negativt. När vi kontrollerade för samtliga personlighetsdrag, kön samt ålder i en regressionsanalys uppvisade endast extraversion på ett signifikant samband. Denna studie kan ha betydelse vid rekrytering, val av arbetssätt eller sammansättning av arbetsgrupper för såväl chefer som lärare. Vår slutsats är att det hade varit intressant att se liknande studier göras på större populationer och då undersöka om personers erfarenhet av att arbeta i team samt nivå av utbildning har någon inverkan på inställningen till att arbeta i team.

 • 296.
  Hellekant, Alexandra
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Hagberg, Jennie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Missuppfattningar om psykologi bland de som borde veta: sambandet mellan Öppenhet för intellekt och psykologisk (o)kunskap2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att det finns en rad olika missuppfattningar inom det psykologiska kunskapsområdet. Syftet med vår studie var att undersöka sambandet mellan personlighet och missuppfattningar om psykologi, samt eventuella skillnader mellan två grupper med olika grader av psykologi-innehåll i sin utbildning; personalvetarstudenter och psykologstudenter (N = 65). Studien genomfördes genom en enkät vilken bestod av; Femfaktormodellen (IPIP-120) och Test av missuppfattningar om psykologi (TMP). Vår studie visade att personlighetsegenskapen Öppenhet för intellekt var signifikant negativt korrelerad med individers missuppfattningar om psykologi. Detta innebär att de som hade lägre Öppenhet för intellekt hade fler missuppfattningar om psykologi. Resultatet visade att personalvetarstudenter hade lägre Öppenhet för intellekt och fler missuppfattningar om psykologi än psykologstudenter. Resultaten visade att Öppenhet för intellekt kan förklara individens missuppfattningar om psykologi med 28%, vilket anses vara en stark effekt.

 • 297.
  Helsing, Bo
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Problems in close relationships and risky sexual behavior among young men2019Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 298.
  Henry, Alastair
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Davydenko, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Thriving? Or Surviving?: An Approach-Avoidance Perspective on Adult Language Learners' Motivation2020Inngår i: The Modern language journal, ISSN 0026-7902, E-ISSN 1540-4781Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Learning a language is a long-term undertaking. In this endeavor, motivation is served by patterns of regulation that steer and control behavior. Regulation can be focused on possibilities and opportunities (an approach pattern), or the implications of failure (an avoidance pattern). Responding to calls for work with a focus on regulation (Papi et al., 2019), and with the aim of developing insights into second-language perseverance, this study explores the regulation profiles of highly motivated adult learners of Swedish. Using the directed motivational currents construct as a template, analyses of interview data from 18 participants revealed distinct patterns of approach- and avoidance-focused regulation. While approach orientations were associated with enjoyment and well-being, avoidance orientations were associated with worry and stress. The effects of regulatory orientations on motivational sustainability are discussed, and implications for theory and practice are considered. © National Federation of Modern Language Teachers Associations

 • 299.
  Hermansson, Anette
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Pennholm, Agnieszka
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  "Blir det någonsin rättvist?": En kvalitativ studie om hur kvinnor i samkönad relation upplever ansvarsfördelningen i hemmet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett övergripande mål regeringen i Sverige har är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, detta mål innefattar sex delmål. Delmål fyra handlar om en jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet. Tidigare forskning av Goldberg (2013) visar att kvinnor i samkönad relation är bättre på att skapa en känsla av jämlikhet i sina förhållanden och är mer flexibla i uppdelningen av hushållsarbete.

  Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor i samkönade relationer fördelade ansvarsområdena och hur de upplevde att ansvarsfördelning påverkade deras relation.

  Sju kvinnor intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer för ökad förståelse av deras upplevelser. Intervjuerna analyserades med en tematisk analys och med hjälp av rollteori och social utbytesteori försökte författarna förstå hur informanterna fördelade ansvaret i sin relation och hur de upplevde ansvarsfördelningen.

  Resultatet visar att informanterna upplevde en relativt jämlik och rättvis fördelning. Resultatet visar vidare att fördelningen skapats genom kommunikation, struktur, intresse och förutsättningar. Informanterna beskrev att det var viktigt att fördelningen inte var ett krav utan en överenskommelse och att det fanns en respekt för varandras ansvar. Detta innebär att ansvarsfördelningen bidrar till graden av trygghet, jämlikhet och rättvisa i relationen.

 • 300.
  Hermansson, Jozephine
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Tengström, Ramona
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Kreativitet och innovation ur ett medarbetarperspektiv: En kvalitativ undersökande studie inom offentlig sektor2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Intentionen med denna studie var att öka kunskapen kring hur offentlig sektor kan ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och innovation, då tidigare forskning mestadels utförts inom privat sektor. I studien undersöktes hur deltagarna vill att deras organisation ska ta tillvara deras kreativitet och innovation. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem medarbetare inom en kommunal verksamhet. Deltagarna representerade olika medarbetarkategorier inom organisationen, och samtliga var kvinnor inom åldersspannet 26-47. Data analyserades med tematisk analysmetod. I resultatet av analysarbetet identifierades tre teman: förutsättningar och möjligheter, kommunikation samt ledarskap. Studiens resultat visar att deltagarna ansåg att för att gynna kreativitet och innovation bör organisationen ge sina medarbetare förutsättningar och möjligheter att få idéer, utveckla dem och senare implementera dem i organisationen. De behöver ett öppet klimat, goda relationer och ett bra samarbete med alla dem som berör deras arbete. För att detta ska bli möjligt att genomföra behöver medarbetarna ett ledarskap på alla nivåer som agerar förebilder och som prioriterar kreativitet och innovation samt möjliggör fungerande kommunikationsprocesser. Kontexten och de mellanmänskliga interaktionerna på arbetsplatsen blev således viktiga delar för medarbetarnas kreativitet och innovation.

3456789 251 - 300 of 634
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf