Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 423
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Liss, Ann
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Autism 20002001Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 252.
  Liss, Ann
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tillit: Röster från Grästorps unga invånare2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Norden är den sociala tilliten så hög att inga andra länder kommer i ens närheten av samma nivåer. Det för med sig samhälleliga vinster, då tillit är som ett smörjmedel som gör att kommunikationen flyter smidigare på såväl samhälls- som individnivå, vilket gör att det lämnas mindre utrymme för konflikter med påföljande kostnader. En hög social tillit ger därmed en starkare ekonomisk tillväxt samtidigt som den engagerar medborgare i samhället och ökar den individuella lyckan (Nordiska ministerrådet, 2017; Trägårdh etal., 2013). Enkelt uttryckt är tillit en förutsättning för ett gott liv och ett välfungerande samhälle (Blennberger, 2009).Grästorps kommun har i samverkan med Högskolan Väst undersökt tilliten till kommunen. Genom egna efterforskningar hade man funnit att kommunens gymnasieungdomar saknade en naturlig dialog med kommunstyret, och då man stod inför en implementering av tillitsbaserad styrning, vilken förutsätter dialog med medborgarna, önskade man studera tillliten till kommunen bland Grästorps unga invånare. I ett samverkansprojekt mellan Grästorps kommun och forskarna Linda Mossberg och Ann Liss från Högskolan Väst formulerades därför följande frågeställningar:

  • Vad skapar tillit bland Grästorps unga invånare?

  • Hur kan tilliten till kommunen utvecklas och stärkas bland Grästorps unga invånare?

  Inledningsvis kan sägas att Grästorp inte är undantaget den generellt höga tilliten i Norden. Ungdomarna i studien sammanfattar det när de pratar om ”Grästorpssyndromet”, ett ord som rymmer en uppfattning om Grästorp som en trygg plats som man gärna återvänder till. I de fokusgrupper som hållits framkommer bilden av Grästorp som en plats där alla känner – eller känner till – alla och litar på varandra. I det följande kommer den bilden att analyseras och diskuteras. Vad bär den med sig och hur kan tilliten stärkas ytterligare?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Ljunggren, Rebecca
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Jag tycker att man tar med egna värderingar väldigt mycket, eget... Egna åsikter om vad som är bäst [...].": En kvalitativ intervjustudie om personalens uppfattningar om arbetet på bostad med särskild service2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i LSS-lagen samt med rådande riktlinjer ifrån Socialstyrelsen, undersöker denna studie hur personal på Bostad med särskild service upplever sina möjligheter till att bedriva ett teori- och metodbaserat arbete samt hur de förhåller sig till de boendes självbestämmanderätt.

  Kvalitativa intervjuer har använts som metod för att besvara frågeställningarna. Antalet deltagare i studien är sammanlagt 5 stycken, varav fyra kvinnor och en man. Fyra av respondenterna arbetar på Gruppbostäder och en av de intervjuade arbetar på en Servicebostad.

  Huvudresultaten i studien visar på att personal på Bostad med särskild service upplever svårigheter vad gäller att finna ett gemensamt arbetssätt samt att deras individuella uppfattningar påverkar arbetet på Bostad med särskild service. Det framgår även att de sällan följer genomförandeplaner, samt att deras tolkningsföreträde gentemot de boende är väldigt stort vilket inskränker på de boendes självbestämmanderätt.

  I diskussionen diskuteras kring sambandet mellan att personalens egna värderingar i stor utsträckning påverkar såväl implementering av teori- och metod, men även de boendes möjligheter till självbestämmande.

 • 254.
  Looström, Marcela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Angervall, Viola
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att samverka i gråzonen: En studie om hinder och möjligheter i samverkan mellan skola och socialtjänst2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt hur samverkan ser ut mellan skola och socialtjänst avseende orosanmälningar. Socialtjänsten bär enligt 5 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) det yttersta ansvaret för att barn får den hjälp och det stöd de behöver för en trygg uppväxt och skolan har enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som plikt att anmäla till socialtjänsten när de misstänker att ett barn far illa. Det har framgått att anmälningsförfarandet inte är helt enkelt och att det finns flera faktorer som komplicerar förfarandet för organisationerna. Denna studie syftar till att med teorier om samverkan undersöka hur professionella inom skola och socialtjänst upplever anmälningsförfarandet utifrån frågeställningar kring hur förfarandet påverkar organisationerna, hur de handskas med det samt vad de ser för utvecklingsområden kring kontakten. Empiri samlades in från två personal från skolan (rektor samt kurator) och två personal från socialtjänsten (socialsekreterare) utifrån en kvalitativ metod där fokusgrupper användes. Den insamlade datan analyserades utifrån samverkansteori genom tematisk analys. Resultatet tyder på att det finns ett flertal områden som försvårar samverkan för de inblandade organisationerna. Bland annat handlar det om informationsutbyten och rutinbeläggning. I resultatet presenteras mer ingående vilka svårigheter som finns samt ett flertal önskvärda utvecklingsområden som de olika organisationerna menar skulle förenkla samverkan. I diskussionen belyses hur organisationerna handskas med samverkan kring orosanmälan för att det ska fungera i den egna organisationen. Här resoneras även kring hur olika former av oro påverkar samverkan.

 • 255.
  Lundberg, Lina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Axelsson, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”… man känner att det är ju ändå ingen som lyssnar så varför ska jag berätta för någon och varför ska jag då söka hjälp …”: En kvalitativ studie om unga kvinnors medvetenhet och tolerans för våld och kränkningar i parrelationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous essay conducted in the field of violence in close relationships reveal that young women between the ages of 16 and 24 are particularly vulnerable. The purpose of the study is to study the young women's awareness, tolerance and attitudes for violence and violations in close relationships. The purpose is also to investigate and analyze how different factors influence young women's attitude to act and seek help in situations where it occurs. Based on the purpose, three issues were formulated to which the essay relates and these are answered using qualitative approaches and three semi-structured focus group interviews containing vignettes about violence with related issues. The informants are young women in the age range 16-24 years in medium-sized municipality. Social constructivism has been used as a theoretical approach in the study and as a theoretical framework for the analysis of the outcome. Social constructivism has been used as a theoretical point of departure in the study and as a theoretical framework for the analysis of the outcome. The result shows that young women have low tolerance for violence and violations in intimate relations, but that the limits can easily be cured and tolerance increases, both in terms of boundaries for themselves and in relation to violations occurring in the environment. The perception is that violence and harassment are not always taken seriously by the environment, but are sometimes reduced and eliminated. The young women expressed their courage to act if they witnessed a violent situation, but personal qualities may be decisive for daring to act directly or need to consider the situation first. If the Bystander have a good relationship with the victim increases the likelihood of an intervention being made. The result also shows that none of the young women included in the study could be sure where to turn around to get help and support in a violent situation. The degree of uncertainty was great about where the students concerned were taken and no longer had the staff of the school. The lack of knowledge of young women in the field shows that social education resources need to work on raising youth issues and to show that there is support and assistance available and to strengthen individual individuals so that they dare to ask for help on their own behalf or intervene as a bystander.

 • 256.
  Lundh Snis, Ulrika
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Nilsson, Ann
  Nilsson, Lena A.
  Pareto, Lena
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Petersen, Ann-Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  Spante, Maria
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Wicke, Kurt
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nordic Innovation Networks in Education: Dealing with Educational Challenges with Cross Boarder Collaboration and User Driven Design2012In: Uddevalla Symposium 2012: Entrepreneurship and Innovation Networks Revised papers presented at the 15th Uddevalla Symposium / [ed] Iréne Bernhard (ed), 2012, p. 553-571Conference paper (Refereed)
 • 257.
  Lundkvist, Ida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Johansson, Felicia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "...man är mer ärlig i en privat krets än att skriva exakt allt man känner offentligt...": En kvalitativ studie om ungas reflektioner om att presentera sitt mående på sociala medier2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Almost all adolescents between the ages of 16 and 20 use social media daily. The overall purpose of the essay is to investigate adolescent's reflections on presenting their health on social media. More specifically, the purpose is to analyze and problematize adolescent's reflections on how the feeling is presented; in pictures or text, in private or public forums, of girls or guys as well as their reflections on expectations of feedback. Based on the purpose, four questions were formed to which the essay relates, and these are answered with qualitative approach and 10 semi-structured interviews in written form with girls and boys between 16-20 years.

  Symbolic interactionism and dramaturgical sociology are used as a theoretical framework of the study. The results show no clear result regarding how adolescents present their health through social media. Furthermore, the study's results show that greater risks for adolescents is a consequence of presenting bad health on social media. The results further show that it is a common phenomenon among adolescents to present health via image or writing on social media and the presentation differs between adolescents. The results also show that it differs to what is published in private and public forums as the private forum is not available to everyone in the public. In addition, results show that it seems to present greater risks for adolescents to present a bad health on social media because of the feedback they receive. Finally, results show that it seems more acceptable to write about health as a girl than as a guy on social media. The study shows that adolescent's presentations of their health through social media is a complex phenomenon that social workers need to be aware of and prepared to have conversations about with the adolescents.

 • 258.
  Lundqvist, Anna Kajsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Olsson, Björn
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "De vet vad de skall göra, det är mycket KASAM i ett stall": En kvalitativ studie om hästunderstödd aktivitet (HUA)2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur hästunderstödd aktivitet (HUA) kan vara till hjälp för personer med psykisk ohälsa. Vidare vill vi i studien ta redan på hur den hästunderstödda insatsen beskrivs, vilken betydelse hästen och stallet har, samt vilka förändringar de professionella kan se hos deltagarna som tar del av insatsen. Vi valde att söka svar på våra forskningsfrågor genom att använda semi-strukturerade intervjuer. Urvalet var målinriktat och fyra kvinnor som arbetar i en verksamhet där man bedriver HUA intervjuades. Verksamheten som studien utgår ifrån bygger på ett samarbete mellan kommun, region och en privat aktör. Syftet med verksamheten är att i kontakt med djur och natur skapa meningsfull sysselsättning och bedriva socialt behandlingsarbete för individer som ingår i gruppen unga vuxna med psykisk ohälsa. Resultatet visar att insatsen genomsyras av ett salutogent tänkande och förhållningssätt. Verksamheten fokuserar på det friska och erbjuder deltagarna möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker i en strukturerad och trygg miljö. Stallets struktur, hästens naturligt terapeutiska egenskaper och de verkliga arbetsuppgifterna bidrar till en känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Resultatet tyder också på att insatsen har haft en positiv effekt på deltagarna och deras livssituation. Slutsatsen av studien är att hästunderstödda aktiviteter kan vara till hjälp för människor med psykisk ohälsa då insatsen har en positiv inverkan på deras livssituation och ökar deras förutsättningar att gå vidare till annan sysselsättning. Vi kan se att samarbete mellan kommun, region och privat aktör är en framgångsfaktor och till hjälp för de personer som deltar i hästunderstödd aktivitet. Stallet och hästen bidrar med strukturerad och meningsfull sysselsättning där utveckling och lärande främjas.

 • 259.
  Lundqvist Larsson, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Brandqvist, Marie-louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Vi försöker stärka kvinnan": En kvalitativ studie om genusskapande och reproduktion i missbruksbehandling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera hur genus kan skapas och reproduceras mellan personal och kvinnliga klienter inom missbruksbehandling. Det är en kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Det var totalt fem informanter från två olika verksamheter. Våra teoretiska utgångspunkter är Symbolisk interaktionism och begreppet genus som förklaras utifrån ett flertal olika teoretiker.  Vårt resultat säger att genus reproduceras i vissa situationer men att det även sker ett flertal försök att förändra traditionella syner på kvinnlighet. Tillfällen när det sker en reproduktion av genus skedde bland annat när personalen uppmuntrar klienterna till matlagning som ett sätt för att bygga självförtroende på. Informanternas motsättning till den traditionella synen på kvinnlighet skedde till exempel när personalen försökte stötta klienterna till självständiga individer samt att ”äga sin kropp”. Den tidigare forskningen beskriver att det är en fortlöpande reproduktion av stereotypa bilder av kvinnlighet i missbruksbehandling. Med det sagt så kan vi säga att vårt forskningresultat delvis skiljer sig åt från den tidigare forskningen.   

 • 260.
  Löfgren-Mårtenson, Lotta
  et al.
  Malmö Universitet, Malmö, Sverige.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  H@ssles and Hopes on the Internet: What Professionals Have Encountered in Dealing with Internet Use and Sexuality among Youths with Intellectual Disabilities2018In: Papers of Social Pedagogy, E-ISSN 2392-3083, Vol. 8, no 1, p. 66-82Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aims to provide more in-depth knowledge about professionals' views regarding Internet use among youths with intellectual disability (ID). How do the professionals describe the abilities of the youths with ID when using the Internet for social, romantic, and sexual reasons? What kinds of experiences do the professionals have of these youths' Internet usage, and how do they talk about their ways of dealing with this? In what ways do the professionals describe their own competence regarding Internet usage among youths with ID aged 16-21 years, and do they express the need for any specific tools? Qualitative research interviews were conducted with 17 professionals, 4 males and 13 females, between the ages of 29 and 58. The professionals described challenges with the youths' various emotional and intellectual abilities, as well as their technical knowledge in relation to Internet use. The results highlight three themes: A two-fold usage, Between being controlling and permissive, and A lack of strategies. The article discusses the development of a 'Participation-script', where a continuous dialogue with the youths with ID exists parallel to a restrictive Net-script. We argue that everyday school situations concern joint decision-making between professionals and pupils with ID. Such an approach to participation is based on relationships, that is, oriented towards the self-understanding and individual agency of youths with ID, as well as to the self-understanding of the professionals involved in the lives of youths with ID.

 • 261.
  Lönn, Kajsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Malm, Emelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Jag har alltid sagt också i även när man jobbar i förskolorna att livet kommer aldrig bli så rättvist och så jämställt som när man är här...”: En kvalitativ studie om hur skolan arbetar kring begreppet genus2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur genus skapas och återskapas i skolvärlden. Vi har genom en kvalitativ metod utfört fem semistrukturerade intervjuer med lärare som arbetar på låg- och mellanstadieskolor. Vi har med användning av Hirdmans (1988) teori om genuskontraktet analyserat med hjälp av en tematisk analys, det empiriska materialet. Vi analyserade fram tre centrala teman som vi valde att kalla den egna ”genusregelboken”, att exponera det dold och den hierarkiska genusordningen. I studiens resultat- och analysdel går att läsa om att det är slumpen som avgör hur mycket genustänk och praktiska övningar som barnen får till sig beroende på vilken lärare de har. Det visade sig att det är lärarens engagemang och intresse för genus som styr det arbetet. Vidare kunde vi tolka att både lärare och elever ständigt skapar och upprätthåller de traditionella könsmönstren i form av beteenden bland barnen och hur lärare väljer att kategorisera barnen genom att tilldela en förväntad könsroll. Det sista temat vi skapade har sitt fokus i jämställdhet i skolan då samtliga lärare ansåg att genus handlar om flickor och pojkars lika rättigheter. De arbetar på flera olika sätt, med lekar och diskussioner för att problematisera de traditionella könsmönstren som finns. Trots skolans ständiga arbete med genus har vi i vår diskussion konstaterat att genus inte är något som en blir färdig med när en gått klart skolan, det är något som en har med sig hela livet och som en sedan kommer att föra vidare till den yngre generationen.

 • 262.
  Lönnqvist, Madeleine
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Svendsén, Emira
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Inte ett offentligt världsproblem”: en kvalitativ studie om ungdomars attityder till våld i ungas parrelationer2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka ungdomars attityder till olika former av våld i nära relationer bland unga och hur ungdomar anser att våldet kan förebyggas. Vidare var syftet att undersöka ungdomars attityder till att söka hjälp om man blir utsatt, respektive utövar våld i nära relation, samt vilka olika faktorer som kan försvåra att söka hjälp. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Data samlades in genom tre fokusgruppsintervjuer, totalt deltog 5 tjejer och 6 killar mellan 16 - 18 år. Tematisk analys användes för att analysera intervjuerna. Det empiriska materialet bearbetades vidare med stöd av teorierna utvecklingsekologi och våldets normaliseringsprocess samt begreppen stigma och normer, empirin relaterades även till tidigare forskning. Studiens resultat visar på att ungdomarna är medvetna om olika typer av våld och att de anser att alla typer av våld är lika allvarliga. De uttrycker även att våld har normaliserats bland ungdomar, genom memes och skämt på sociala medier. Olika typer av digitalt våld är det våld som nämns som mest förekommande bland unga. Studiens resultat visar även på att brist på kunskap om våld i nära relationer bland unga kan vara en orsak till att våld uppstår och även till att unga inte söker hjälp. Som förebyggande arbete visar resultatet på att undervisning om nära relationer med fokus på ungdomars relationer och vad som är våld efterfrågas bland unga. Resultatet visar även på att ungdomar föredrar att gå till vänner för stöd, men av rädsla för att bli dömd av omgivningen kan det vara ett alternativ att gå till en professionell med tystnadsplikt. Vidare framkom skam och brist på information om var man kan vända sig som anledningar till att inte söka hjälp. Genomgående visar studiens resultat att ungdomar behöver mer kunskap kring våld i nära ungdomsrelationer, både som en förebyggande åtgärd men också för att underlätta hjälpsökande. Denna studie bidrar med ytterligare kunskap kring hur ungdomar ser på våld i nära relationer och vilka hinder som ungdomar ser i hjälpsökande samt vad de anser är viktigt när det kommer till förebyggande arbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Lööv, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Noxfeld, Benjamin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ’’Sociala medier finns där och det är något vi måste förhålla oss till’’: En kvalitativ studie om hur HVB-personal förhåller sig till ungdomars utsatthet på sociala medier2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den digitala världen utgör idag en omfattande del av ungdomars liv. Forskning visar att ungdomars användande av sociala medier innefattar såväl risker som utsatthet. Tidigare forskning visar också att ungdomens bakomliggande problematik kan ha betydelse utifrån att bli utsatt för risker i användandet av sociala medier. Ungdomar med denna form av bakomliggande problematik är representerade på HVB-hem. Samtidigt finns det inga generella riktlinjer, policys eller metoder som Socialstyrelsen tillhandahåller för HVB-hem för att kunna möta ungdomars utsatthet på sociala medier. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser HVB-hems personal innehar i deras möte med de risker som rör ungdomars utsatthet på sociala medier samt vilka resurser personalgruppen önskar tillgång till.En kvalitativ ansats har tillämpats i studien där datainsamlingen har gjorts via semistrukturerade intervjuer med fem personal från olika HVB-hem. En tematisk analys har använts och det empiriska materialet har analyserats utifrån tidigare forskning och genom den utvecklingsekologiska systemteorin samt tekno-subsystemet. Resultatet beskriver HVB personalens erfarenheter om ungdomars utsatthet på sociala medier och hur det relateras till tidigare forskning. Resultatet visar också på hur personalens kunskap, förhållningssätt och verksamheternas strategier gentemot ungdomars utsatthet på sociala medier är integrerade inom respektive HVB-hem. 

 • 264.
  Magnusson, Jonas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att fiska efter intressen: verksamhetspedagogers erfarenhet av samtal om identitet och tillhörighet med individer med intellektuell funktionsnedsättning.2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier visar att individer med intellektuella funktionsnedsättningar har en längtan att söka sig till normala livsmönster; samt kunna leva som andra grupper i samhället. Socialt accepterade roller tycks påverkas av vilken kontext man befinner sig i. Att bli kategoriserad som avvikande påverkar individens självuppfattning och sin identitet. Det ligger ofta i professionellas uppdrag att hantera frågor rörande tillhörighet och identitet. Syftet var att söka svar på hur yrkesgruppen hanterar samtal rörande tillhörigheter och identitet.

  Studien genomfördes som en semistrukturerad intervjustudie med kvalitativ ansats. Fem intervjuer genomfördes med verksamhetspedagoger och materialet analyserades enligt en modell för kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet visar hur verksamhetspedagogen skapar en relation med individen som präglas av helhetssyn där individuella behov tas tillvara. Genom respekt för individen skapas allians och förtroende. Samtalen kunde ibland behöva struktureras och förtydligas av pedagogiska hjälpmedel, på detta vis individualiseras mötet från individens förutsättningar. Informanterna beskriver hur det genom att beakta individens drömmar och mål hjälper dem att förverkliga sig själva. Utmaningar i samtalet handlade om att bryta mönster samt svårigheter att samtala om känsliga ämnen som sexualitet och relation med anhöriga. När individer med intellektuella funktionsnedsättningar får tillgång till nya arenor samt prova olika roller skapas nya förutsättningar för att skapa nya sociala identiteter.

 • 265.
  Magnusson, Sandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ahlman, Elina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Det är så lätt att de tappas bort, barnen tappas bort": En kvalitativ studie om hur barnets perspektiv tillgodoses i socialtjänstens barnavårdsutredningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med föreliggande studie är att försöka ge en fördjupad bild av socialtjänstens arbete med barnets perspektiv i barnavårdsutredningar. Studiens övergripande syfte är att undersöka hur barnets perspektiv tillgodoses i socialtjänstens arbete med barnavårdsutredningar. Ytterligare ett syfte är att undersöka socialsekreterares erfarenheter av tillämpningen av barnets perspektiv.

  Intervjudeltagarna till föreliggande studie bestod av 6 stycken socialsekreterare som arbetar på socialtjänsten med att utreda barn och unga. Alla med relevant utbildning samt olika lång erfarenhet av att arbeta med barnavårdsutredningar. Fokusgruppsintervju och en enskild intervju har använts som datainsamlingsmetod och materialet har sedan analyserats genom tematisk analys. Teoretiska utgångspunkter för studien är handlingsutrymme och Shiers delaktighetsmodell, dessa har båda använts för att analysera och tolka den insamlade empirin.

  Studiens resultat visar att begreppet barnets perspektiv är en aning diffust och att socialsekreterarna saknar i viss mån samsyn kring begreppet. I arbetet med barnavårdsutredningar finns en mängd olika hinder som socialsekreterarna ser hämmar deras arbete med att tillgodose barnets perspektiv, exempelvis hög arbetsbelastning och föräldrarnas inverkan. Resultatet visar även att det fanns en önskan hos socialsekreterarna om att möjliggöra för barnen att vara mer delaktiga i utredningsprocessen, men att dessa hinder ofta står i vägen.

  Studiens slutsats är att bristen på samsyn och förståelse kan vara en förklaring till de brister som finns i utredningsarbetet med barn. Vi ser också att arbetet är otroligt komplext vilket utsätter socialsekreterarna för olika dilemman där barnets perspektiv lätt försvinner.

 • 266.
  Mandel, Kristian
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Wallden, Daniel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Det är väl det som är machokultur, att jag är man och nu måste jag ta tag i det och handskas med det.": En kvalitativ studie om maskulinitet inom Statens Institutionsstyrelse2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur personal arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv med att synliggöra och motverka problematiska maskulinitetsnormer på en SIS-institution i Västsverige. Studien har en kvalitativ ansats och utgick från tre stycken fokusgruppsintervjuer som genomfördes med behandlingspersonal från tre olika avdelningar. Analysen utfördes genom The constant comparative method och utvecklades med ett genusperspektiv utifrån begreppen hegemonisk maskulinitet, heteronormativitet och performativitet. I resultatet framkom det att personalen och de placerade ungdomarna, delvis i interaktion med varandra, skapade förutsättningar för att en maskulin identitetsnorm kunde fortgå på avdelningarna. Men resultatet visade också på hur personal identifierade, problematiserade och motverkade dessa könsmaktsstrukturer genom performativitet och normmedvetenhet.

 • 267.
  Marof, Vera
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Taouba, Wiame
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Psykisk ohälsa bland elever - vad händer och vad gör skolan?: En kvalitativ studie om hur skolan förebygger samt arbetar kring elever med psykisk ohälsa2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungdomar tillbringar i dagens läge allt mer tid i skolan, därmed är psykisk ohälsa bland ungdomar relativt i förhållande till skolvardagen för elever. Hur skolor arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa, samt identifierar psykisk ohälsa, är ett område som det inte forskats relativt mycket kring. Den aktuella undersökningens syfte är att undersöka skolans arbete kring elever med psykisk ohälsa i årskurs 7–9 (åldersgrupp 12–16 år). Vi skall även undersöker hur skolans professionella aktörer förebygger den psykiska ohälsan hos elever. Målet är även att förstå forskningsområdet utifrån empowerment teorin. Den aktuella studien är en fallstudie. Undersökningen kommer genomföras genom en kvalitativ metod och datainsamlingen skall ske genom fyra individuella semistrukturerade intervjuer. De fyra deltagarna i studien är professionella aktörer från skolan med olika yrkesroller och arbetserfarenheter. Intervjuerna skall analyseras med hjälp av tematisk analys. I förhållande till empowerment teorin och tidigare forskning, analyseras även begreppen delaktighet, relation och kommunikation i studien. Studiens resultat påvisar skolans förebyggande metoder och arbetssätt mot psykisk ohälsa bland elever. Ur resultatet framkommer även kännetecken för psykisk ohälsa och hur dessa medför att professionella aktörer lättare kan identifiera psykisk ohälsa hos elever.Sammanfattningsvis påvisar studien relevansen i delaktighet, kommunikation och relation samt stöd och insatser för elever. Eventuella implikationer för social-och socialpedagogiskt arbete är att skolans sociala arbete samt stödet och hjälpen som erbjuds av olika professionella aktörer, påverkar och mottas olika mycket av elever. Detta beror på dessa professionella aktörers yrkesroller varierar samt att deras relationer till elever ser olika ut.

 • 268.
  Martinsson, Johanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Andersson, Alice
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Det handlar ju liksom om att hitta knapparna som gör att det känns meningsfullt”: En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelse av att arbeta med hund i skolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka yrkesverksammas upplevelse av att använda hund som ett socialpedagogiskt verktyg i skolan. Vi vill undersöka hur yrkesverksamma jobbar, vad för effekter det kan få för elevers hälsa samt hur arbetet med hund kan påverka elevernas skolsituation. Den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar och det har framkommit att bidragande faktorer till detta kan finnas i skolan och skolmiljön. Hunden har länge varit en del av människans vardag och forskning har visat på att hundens närvaro har flertalet positiva effekter på människans hälsa, lärande och utveckling. Det har också blivit allt vanligare att hunden används i sammanhang för att stödja människor på olika vis. Metoden som använts för att undersöka detta är kvalitativ metod genom halvstrukturerade intervjuer med yrkesverksamma inom skolan. Studien utformades genom snöbollsurval och intervjuer genomfördes med fem informanter. Efter att intervjumaterialet bearbetats kom vi genom kodning, tematisering och summering fram till fem teman; "En anpassning av lärandemiljön","Hunden som motivationshöjare", "Hunden som trygg punkt", "En förhöjd empati", "En hjälp i kommunikationen" samt "Är Hunden verkligen oumbärlig?". Resultatet i vår studie visar på att de yrkesverksamma upplever att hunden har en positiv effekt på områden som elevers motivation, empatiska förmåga, sociala och kommunikativa förmåga samt deras känsla av trygghet i skolmiljön. Hunden visade sig även ha en lugnande effekt hos eleven samt upplevdes fungera som en social brygga i olika situationer för eleven.

 • 269.
  Matscheck, David
  et al.
  FoU Nordost [RD Northeast], Danderyd, Sweden, Department of Social Work, Stockholm University, Stockholm, Sweden;.
  Piuva, Katarina
  Department of Social Work, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Eriksson, Lisbeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Åberg, Martin
  FoU-Nordväst [RD Northwest], Sollentuna, Sweden.
  The Coordinated Individual Plan: is this a solution for complex organizations to handle complex needs?2018In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, p. 1-17Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Persons with mental health problems and substance abuse often have complex needs requiring many kinds of help concurrently. In Sweden, an attempt has been made to counterbalance the effects of fragmentation by means of legislation on collaboration, requiring on the individual level the use of Coordinated Individual Plans (Sw. Samordnad Individuell Plan, SIP). The aim of the study is to explore collaboration as it is indicated in SIP and other case documentation with focus on how SIP is motivated, and what kind and degree of collaboration is indicated by the documentation. 12 individual case files have been studied in six local authorities and the results have been analyzed in relation to a regional collaboration agreement and local collaboration agreements. The results show unclear motivation for SIP and that SIP is primarily used for documentation of short-term planning. Use of SIP and participation in SIP appears also to be uneven. The authors characterize SIP as an unsystematic form of interagency meeting, with documentation indicating a relatively low to moderate level of collaboration. The authors question whether SIP is an optimal form for collaboration and suggest that more distinct models such as case management or multidisciplinary teams could be more effective.

 • 270.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Delaktighet i olika världar: om vuxenblivande och identifikationsprocesser hos unga vuxna med särskolebakgrund2018In: Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv / [ed] Johansson, Thomas & Sorbring, Emma, Stockholm: Liber, 2018, p. 515-528Chapter in book (Other academic)
 • 271.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Delaktighet inom handikappområdet: en begreppsanalys2004In: Delaktighetens språk / [ed] A Gustavsson, Lund, 2004, p. 272-283Chapter in book (Other academic)
 • 272.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Framväxten av ett socialpedagogiskt delaktighetsbegrepp2018In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 19-47Chapter in book (Other academic)
 • 273.
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  The emerging concepts of participation and belonging in social pedagogy2020In: Papers of Social Pedagogy, Vol. 13, no 1, p. 9-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During the last few decades, the concepts of participation and belonging has frequently beenused within the social welfare field in general, and within the field of disability researchspecifically. Additionally, in Scandinavia the concept of participation has become increasinglyused in social work and social pedagogy programmes at universities. However, there's ratherlittle known about how participation can be understood and related to social pedagogy, sincethe concept has a broad range of meanings, e.g. a sense of belonging. This paper aims to identifyand discuss understandings of participation and belonging with relevance for social work andsocial pedagogy. Empirical illustrations have been gathered with ethnographical methods andanalysed in accordance with an interpretive tradition. It is argued that the concept ofparticipation can be attributed to different meanings in different ideological, theoretical, andinstitutional practice contexts (e.g. schools that offer special needs programmes, the transitionto working life, online social networking). Consequently, it's a challenge to provide adequatedefinitions of the concept. The inference drawn is that the aspect of belonging as it relates tosocial participation can be attributed to its particular importance for social pedagogy. Animplication for professional practice is the need to pay attention to alternative identificationsthat are not based on notions of a stable, constant sense of belonging to a categorical group.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 274.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Den socialpedagogiska handlingsdimensionen: centrala begrepp2018In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 10-18Chapter in book (Other academic)
 • 275.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Bolin, AnetteUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialpedagogisk handling: i teori och praktik2018Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This anthology describes and discusses what characterizes social pedagogical action in theory and practice. Initially a brief introduction to some common ways of theoretically approaching the concept of action will be provided, but with particular focus on the importance of the act in social pedagogy. After that, seven chapters will follow written by colleagues (in some cases accompanied by representatives of social pedagogue practitioners) at the Department of Social Work and Social Pedagogy at the University West in Trollhättan, Sweden. The authors, presented in more detail in connection with each chapter, have long experience of teaching at the Social Pedagogical Program and researching questions with relevance of social pedagogy. The seven chapters give the reader different perspectives on "social pedagogical action" with a stamp in the respective authors' field of interest. In this way there is an exhibition of several social pedagogical arenas that can fertilize each other in different ways. The various chapters also represent, to some extent, social education such as research, education and practice. In the introduction of anthology, an overview is given of the contents of the seven chapters' contributions. Finally, the editors of the anthology reflect on the conditions, challenges and opportunities that are required for organizing social pedagogical action.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Gustavsson, A.
  Delaktighet: ideologi och teori2019In: Omsorgsboken: möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning, Stockholm: Liber, 2019, 6, p. 261-272Chapter in book (Other academic)
 • 277.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Editorial: Internet use and disability2017In: Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, E-ISSN 1802-7962, Vol. 11, no 1Special IssueArticle in journal (Refereed)
 • 278.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Löfgren-Mårtenson, Lotta
  Malmö Universitet, Malmö, Sverige.
  Del@ktighetens digitalisering: Om identitetsskapande aktiviteter på internet bland unga med intellektuell funktionsnedsättning2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Although research on young people and the Internet is a growing field, there are few studies that illustrate conditions for young people with intellectual disabilities (ID). Previous studies have shown that young people with ID are worried about being marginalized, and that many in fact are lonelier than other young people. Social networking sites might be of vital importance as a space for exploring alternative and less stigmatized identities.

  This project aimed to describe and analyse how young people (age 16-20) with a mild ID interact and participate on the Internet. More precisely, drawing upon the perspectives of young people with ID, parents, and school staff, we have studied self-presentations, social relations, and participation within different kinds of Internet communities. Hence, the goal of the project was to generate knowledge concerning these complex processes, which could be useful for the involved adults, who support and help young people with ID in their Internet use. The project comprised qualitative interviews with young people with ID (n=27), parents of young people with ID (n=22), and professionals in special schools (n=17). The transcribed interviews were analysed, using a thematic content analysis. The project has been granted ethical approval by the Ethical Board of West Sweden (Dnr 048-15).

  A prominent finding in the study concerned the young informants being well aware of both the risks and opportunities in using Internet and Social Networking Sites. Consequently, the more they interacted with non-disabled peers, the more they experienced negative consequences of Internet use. One conclusion was that these circumstances lead to downsizing rather than upsizing Internet use, and as prolongation, less participation on Social Networking Sites.

  Although the Internet can be a 'free-zone' where the young person can develop social bonds and construct their identity away from adult oversight, parents and professionals are highly present. Young people mostly feel confident and also in no need of support. Professionals and parents do consider the Internet an arena for positive opportunities, but also with risks. The professionals seemed to be more worried about the risks than the parents who state that the opportunities outweigh the disadvantages. For parents, the real risk is described as the risk of loneliness and social isolation. That parents consider the Internet to be an arena for relationships is an interesting change compared to previous research where both parents and professionals were worried about the risks of abuse, etc. Overall,6the young people with ID are described as a more heterogeneous group by both parents and professionals, compared to previous research. The experiences of the informants are discussed in a conceptual framework of social identity, participation, positive risk-taking, sexuality, and emancipation.

  A comparative analysis of the results shows how social participation is negotiated and constructed dialectically between young people with and without ID, but also between the young people in the study and adults in their imme-diate surroundings. By applying an intersectional perspective to issues about identity formation and risk-taking on the Internet, a more relational under-standing of the problems and opportunities of digital participation can be made visible. A relational understanding of getting into difficulties implies that risk and vulnerability do not always have to depend on the disability but on contextual conditions and other co-varying factors.

  Considering young people's need for autonomy, it is of great importance that parents and professionals reflect upon the ways that support can be arranged in order to empower young people with ID to participate on the Internet. Providing support for positive risk-taking on the Internet means that adults, together with young people, reflect on how possible risks can be managed rather than how risk can be avoided.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 279.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Löfgren-Mårtenson, Lotta
  Malmö Högskola, Malmö, Sverige.
  New Em@ncipatory Landscapes?: Young People With Intellectual Disabilities, Internet Use and Identification Processes2017In: Advances in Social Work, ISSN 1527-8565, Vol. 18, no 2, p. 645-662Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although research on young people's identification processes on the Internet is a growing field, few studies illustrate conditions for young people with intellectual disabilities (ID). Previous studies have shown that young people with ID are worried about being marginalized, and that many in fact are lonelier than other young people. Internet and social networking sites might be of vital importance as a space for exploring alternative and less stigmatized identities. This article reports findings from individual interviews with 27 young people with ID in Sweden. The transcribed interviews were analyzed using a thematic content analysis. A prominent finding concerned the informants being well aware of both risks and opportunities using Internet and Social Networking Sites. Consequently, the more they interacted with non-disabled peers, the more they experienced negative consequences of Internet use. These circumstances rather lead to downsizing than upsizing Internet use, and less participation on Social Networking Sites. The experiences of the informants are discussed in a conceptual framework of social identity, participation, and emancipation. We recommend that social work practitioners reflect upon the ways that support can be arranged in order to empower young people with ID to participate on the Internet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 280.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Mårtenson-Löfgren, Lotta
  Particip@tion on Internet?: Young people with intellectual disabilities and identification processes on Internet2018In: 23rd annual CyberPsychology, CyberTherapy & Social Networking Conference (CYPSY23),June 26 to 28, 2018, Hotel Hilton LacLeamy in Gatineau, Canada.: Complete program, 2018, p. 42-43Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Although research on young people's identification processes on the Internet is a growing field, there are few studies that illustrate conditions for young people with intellectual disabilities (ID). Previous studies have shown that young people with ID are worried about being marginalized, and that many in fact are lonelier than other young people. Internet and social networking sites might be of vital importance as a space for exploring alternative and less stigmatized identities. Scandinavian research has shown that a new generation of young people with ID is emerging who have developed somewhat new ways of relating to issues of participation and identity. Mainly these strategies concern the possibilities of expressing alternative self-presentations, which are not necessarily connected to a specific functional impairment or a certain welfare institutional belonging (e.g., special need student or care user). One such strategy can concern attempts to, in an online setting, present a preferred identity (e.g. that of a hockey fan or a musician), which may differ from their disabled identity, which would be apparent in an offline setting. A Swedish research project—Particip@tion on Internet? Pupils with intellectual disabilities and identification processes on Internet—aims to describe and analyse how young people (age 16-20) with a mild ID interacts and participate on the Internet. More precisely, drawing upon the perspectives of young people with ID, parents and school staff, we want to study self-presentations, social relations and participation within different kinds of Internet communities. Therefore, the goal of the project is to generate knowledge concerning these complex processes, which could be useful for the nearest surrounding of adults in order to support and help young people with ID with their Internet use.

  The project comprises qualitative interviews with young people with ID (n=27), parents of young people with ID (n=22) and professionals in special schools (n=17). The transcribed interviews were analyzed, using a thematic content analysis. A prominent finding in the study concerned the young informants being well aware of both risks and opportunities using Internet and Social Networking Sites. Consequently, the more they interacted with non-disabled peers, the more they experienced negative consequences of Internet use. One conclusion was that these circumstances rather lead to downsizing than upsizing Internet use, and as prolongation, less participation on Social Networking Sites. Although the Internet can be a 'free-zone' where the young person can develop social bonds and construct their identity away from adult oversight, parents and professionals are highly present. Young people mostly feel confident but also in no need of support. Professionals and parents do consider the Internet an arena for positive opportunities, but also with risks. The professionals seemed to be more worried about the risks than the parents who state that the opportunities outweigh the disadvantages. For parents, the real risk is described as the risk of loneliness and social isolation. That parents consider the Internet to be an arena for relationships is an interesting change compared to previous research where both parents and professionals are worried about the risks of abuse etc. Overall, the young people with ID are described as a more heterogeneous group by both parents and professionals compared to previous research. Considering young people's need for autonomy, it is of great importance that parents and professionals balance their level of support depending on the needs of the young person. We recommend that professional practitioners reflect upon the ways that support can be arranged in order to empower young people with ID to participate on the Internet. The experiences of the informants are discussed in a conceptual framework of social identity, participation, sexuality and emancipation.

 • 281.
  Molin, Martin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Thorn, Jessica
  Funktionalitet, normmedvetenhet och anhörigperspektiv2022In: Jämlik vård: normmedvetna perspektiv / [ed] Dahlborg, E. & Tengelin, E., Lund: Studentlitteratur , 2022, 2, p. 183-214Chapter in book (Other academic)
 • 282.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ansvar för skolfrånvaro: vilkas och på vilken nivå?2021Conference paper (Other academic)
 • 283.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Barns delaktighet och aktörers erfarenheter av problematisk skolfrånvaro2023In: Abstracts för Decemberkonferensen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2023, p. 1-1Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I en studie av erfarenheter av och barns delaktighet i det så kallade TIPS-projektets arbete mot problematisk skolfrånvaro i mellanstadiet har hållits observationer av skol- och kartläggningsmöten, fokusgruppsintervjuer med TIPS samt intervjuer med familjer. Resultatet uppvisar liknande erfarenheter och en relativt god samsyn kring de olika aktörernas roller. Barnets delaktighet anses vara av stor vikt men samtidigt svår att få till samt är avhängig såväl föräldrarnas samtycke som barnets egen vilja. Vidare ses en viss skepsis kring högre delaktighetsnivåer som innebär att dela makt och ansvar, då det anses kunna ge negativa konsekvenser för barnet. Barnets delaktighet och aktörernas roller kan ses som sammanvävda, då delaktigheten kan förbättra insatserna och stärka barnet samtidigt som barnets röst riskerar att försvinna i den komplexa samverkan.

 • 284.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Construction of service users in strategic collaboration including mental health and social services, and service user organisations: [Konstruktionen av brukare i strategisk samverkan mellan psykiatri, socialtjänst och brukarorganisationer]2020In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 23, no 4, p. 594-605, article id UNSP 1589426Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Terms used to refer to people who use welfare services have been under change and are under continuous debate. Here, seven analytical categories from terms used in 40 mental health strategic collaboration meetings including human service organisations representatives and service user organisations representatives are analysed to study the construction of the service user in mental health. The categories were set up in relation to characteristics, how and when they were used, and who was using them. Results showed that service user representatives and professionals shared some categories; some categories differed in how they were used and had dissimilar starting points, while one group exclusively used some. The use of categories could also be divided into a collective and an individual perspective. Participants agreed on service users having complex needs but not essentially different. Service user representatives emphasised a structural perspective, a society unequipped to meet service users’ needs while respecting their citizenship. Professionals more often used the individual perspective, where the troubles service users faced were put on an individual level. Their categories were better established and thus more resilient to resistance. Most prominent were issues on service users’ independence, accountability, and collective or individual perspective.

 • 285.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Klientkonstruktioner i samverkan2022In: Perspektiv på samverkan: om utmaningar och möjligheter i välfärdens praktik / [ed] Åsa Hedberg Rundgren, Charlotte Klinga, Mikael Löfström, Linda Mossberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, p. 95-112Chapter in book (Other academic)
 • 286.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Lämna oss inte nu: om barns delaktighet och aktörers erfarenheter i arbetet mot problematisk skolfrånvaro2022In: Child and Youth Studies Conference, University West November 10-11 2022: Growing Up In Challenging Times. Book of abstracts, Trollhättan: University West , 2022, p. 4-4Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I ett samverkansprojekt mellan BUV och Grästorps kommun har ungas tillit till Grästorp som plats och organisation studerats. Tillit för med sig stora samhälleliga vinster, både i form av högre trygghet hos medborgarna men också starkare ekonomiskt tillväxt; kort sagt är en hög tillit en förutsättning för ett gott samhälle. Tidigare forskning visar att tilliten grundas i de tidigare tonåren, varför det är av nytta att se till hur tilliten ser ut just bland unga. Följande frågeställningar ställdes upp gemensamt med kommunrepresentanter och forskare: 

  •    Vad skapar tillit bland Grästorps unga invånare?

  •     Hur kan tilliten till kommunen utvecklas och stärkas bland Grästorps unga invånare?

  Med hjälp av lärare på Grästorps högstadieskola skapades kontakt med nionde klass-elever. 14 anmälde sig till fokusgruppintervjuer, vilka pga. pandemin förlades till e-plattformen Zoom. Till intervjuerna ombads de unga att ta med sig bilder på platser de tyckte om att vara på och platser som de upplevde otrygga på olika sätt. Resultaten visar att de unga har en stark lokalsamhälletillit: de känner sig trygga i Grästorp och med de invånare de känner igen och känner till. Däremot har de svag generell tillit, de känner låg tillit till främmande personer. De upplever även att samhället är starkt normativt och att de inte alltid blir hörda då de behöver ha med en vuxen som för deras talan.

 • 287.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mellan norm och praktik: Strategisk samverkan och brukarmedverkan inom verksamhetsområdet psykisk ohälsa2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  There is a steady critique towards the mental health field stating that people with mental health problems do not get the assistance they need. Often, this critique states that collaboration between different organisations is lacking or non-functional. As an increasingly common part in collaboration, service user participation has also been included in this critique as not being adequately performed. Within the mental health field,many studies has focus on collaboration and service user participation on operational level, with and between professionals in direct interaction with service users. Not as many has studied the strategic level of collaboration, between leaders and managers, planning and structuring the organisation of mental health services. This level has also within the operational level studies often been pointed out as paramount to collaboration on operational level.

  The present thesis aims to describe and analyse collaboration and service user participation on strategic level. The following research questions are included: how are the strategic collaboration councils composed, and how do the participants handle the work within them? What experiences and opinions on collaboration do the participants have? How do the participants handle possibly contradicting expectations and interests from the surroundings and from their own organisations? How are service users and service user participation socially constructed, and what do such constructions entail? How do the participants handle collaboration as a practically unavoidable way of working?

  Eight strategic collaboration councils from the north, middle, and south of Sweden were included in the study. The participants in these represented mostly social and mental health services, and in some cases Arbetsförmedlingen (the Swedish Public Employment Service), Försäkringskassan (Sweden's social insurance agency), and service user organisations. 80 participants in all were included in the study, mostly managers. The councils were observed during one year, and the participants were asked to participate inan interview and a questionnaire. The material was analysed with the assistance of NVivo9 and SPSS, and by the theoretical aid of new institutionalism, discourse analytic perspective, and negotiation

  The results showed a collaboration between the participants that revolved around norm and practice of collaboration. While all participants had very homogenous opinions and experiences of collaboration, showing of a strong norm supported by laws and regulations, there were also a discussion that showed of the possibility to negotiate that norm. Through negotiation and normative arguments, the participants could adhere to the norm that brings legitimacy to the organisation and the collaboration council, while further own interests and interpretations. Negotiation about collaboration meant that the participants could discuss collaboration in itself. Through choosing normative arguments, they could put forward certain aspects of the collaboration norm which gave latitude within the norm. Here, the norm came forward as collaboration should be done by being or becoming to be united, while having good relationships and an open discussion. The dilemma that showed through the negotiation and normative arguments was that while collaboration must be built on good relationships that can withstand disagreements and criticism, one cannot jeopardize the relationships by bringing up contentious topics. But, if pressing matters because of this are not allowed to be discussed, collaboration is at risk to be perceived as pointless. Collaboration through negotiation showed negotiation as a mean to get things done and to handle interests and interpretations in the collaboration councils. These negotiations were both implicit and explicit and were based in the collaboration norm. Normative arguments also served a purpose in building and strengthening the relationships between the participants, putting relationships as a central part of collaboration. Through normative arguments based in the collaboration norm, participants could preserve consensus and discuss disagreements, interpretations, and interests without risking the relationships. Service user representatives tended to be apart in negotiation about collaboration, but not in collaboration through negotiation. Even so, the service user representatives made a mark within the collaboration councils indiscussions and agendas, showing a plausible increasingly stronger position within in strategic collaboration.

 • 288.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Vi har ju kört fast, så lämna oss INTE NU!": om barns delaktighet i och aktörers erfarenheter av problematisk skolfrånvaro2022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I en studie av erfarenheter av och barns delaktighet i det så kallade TIPS-projektets arbete mot problematisk skolfrånvaro i mellanstadiet har hållits observationer av skol- och kartläggningsmöten, fokusgruppsintervjuer med TIPS samt intervjuer med familjer. Resultatet uppvisar liknande erfarenheter och en relativt god samsyn kring de olika aktörernas roller. Barnets delaktighet anses vara av stor vikt men samtidigt svår att få till, och här tycks stabila goda relationer och upplevelser av att bli förstådd vara centrala. Föräldrarna bär rollen som barnets röst och kontaktväg och får ofta hantera ett stort antal professionella kontakter. Samtidigt kan professionella se trötta föräldrar som inte alltid vågar axla rollen eller inte vill ta emot stöd. Skolans roll är att göra anpassningar för att få barn tillbaka till skolan, vilka även fungerar förebyggande för många barn, men också att skapa utrymme för att bygga relationer med familjer. TIPS uppgift är att ge stöd i kommunikationen och fylla de glapp som uppstår mellan familj och skola respektive föräldrar och barn.I studien visar sig barnets delaktighet vara avhängig såväl föräldrarnas samtycke som barnets egen vilja. Det finns en tydligt uttalad vilja från de professionellas sida att barnet ska ha möjlighet att vara delaktigt, vilket innebär att det finns öppningar och möjligheter på flera nivåer i Shiers delaktighetsmodell, och de ger gärna barnet hjälp och stöd för att kunna formulera sin delaktighet. Däremot finns en viss skepsis kring de högre delaktighetsnivåer som innebär att dela makt och ansvar, då det anses kunna ge negativa konsekvenser för barnet. Barnets delaktighet och aktörernas roller kan därmed ses som sammanvävda, då delaktigheten kan förbättra insatserna och stärka barnet samtidigt som barnets röst riskerar att försvinna i den komplexa samverkan. Shiers delaktighetsmodell kan vara ett hjälpmedel för samverkande aktörer att organisera och planera för insatser som inbegriper barns delaktighet

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 289.
  Mossberg, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  What is the problem in problematic school attendance?2021Conference paper (Refereed)
 • 290.
  Mossberg, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Larsson Lindahl, M.
  School of Social Work, Lund University, Lund (SWE).
  Nykänen, P.
  Dept. of Philosophy, Linguistics and Theory of Science, University of Gothenburg, Gothenburg (SWE).
  Creating enabling environments in Sweden and South Africa för children in care: A report from a joint workshop on children's participation in October 20212022In: The 14th Sanord International Conference: Theme: Finding Solutions: The Nexus Between Sustainable Development Goals (SDGs) and South-North Partnerships: Prospects, Challenges and Successes during the COVID-19 Era, University of Limpopo , 2022Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Research studies and a multitude of reports in both countries have signaled that children in care, avulnerable group in society, are not heard or respected for their capabilities to influence social change.This in disagreement with the Declaration of the Rights of the Child, and the Convention on the Rights of the Child, legislation and steering documents both in South Africa and Sweden. Childrens’participation in their own development and decision-making is fundamental fortheir current and futurewell-being as well as the future of the society. The aim of this South African and Swedish study is to contribute knowledge and social development strategies for social change through child agency andparticipation by joint research projects among the participating universities, capacity development ofemerging researchers and postgraduate students by including them in workshops in South Africa andSweden, discussions with local NGOs and government departments and to advance knowledge in addressing issues of child agency, participation and social transformation. In October 2021, as a partof this project, a digital workshop with the participation of researchers and practitioners in Swedenand South Africa and in collaboration with UNICEF was conducted. Social workers from Swedenand South Africa presented projects on participation of children in care and also strategies forimplementing the Rights of the Child in the municipalities. The results of the different projects werediscussed in multinational break-out rooms in a world café model.

 • 291.
  Mulalic, Melina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mulalic, Minella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ett samarbete för en samverkan: mellan aktörer från Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet(SFI) i Varberg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När man blir mottagen i Sverige som nyanländ finns det många myndigheter som bidrar med stöd inom olika områden med syfte att göra det enklare för den nyanlände att integreras. Myndigheterna har genom åren utvecklat en samverkan och ett samarbete mellan varandra för att den nyanlände inte skall ha allt ansvar över sin integration.

  Studiens syfte är att studera samverkan och samarbetet mellan tre myndigheter; Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten och hur de tillsammans integrerar nyanlända i det svenska samhället, hur de upplever samarbetet och samverkan mellan varandra och om etableringsreformens mål uppfylls.

  Studien använder sig av en kvalitativ ansats och utgår från ett fenomenologiskt perspektiv. En person från följande organisationer, Folkuniveristet i Varberg, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten, har blivit intervjuad med hjälp av en semi-strukturerad intervju.

  Studien visar ansvarsområden och upplevelser kring samverkan och samarbetet mellan varandra för ett välfungerande arbete. I stort sett upplevs samarbetet och samverkan som bra; man har tillgång till varandras resurser vilket gör integreringen enklare för den nyanlände.

  Tidigare forskning visar att samarbete mellan myndigheter är något positivt och gör det enkelt för både myndigheterna och de nyanlända att komma in i det svenska samhället. En hypotes som presenteras i denna studie är tanken om att ett samarbete, eller en samverkan existerar mellan dessa olika organ men att kännedom om denna samverkan inte existerar i så hög grad hos allmänheten. Resultatet av studien visar att en god samverkan existerar mellan de olika aktörerna i deras arbete med nyanlända.

 • 292.
  Mustafa, Sanije
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Khalili Mansour, Rana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Varför Sverige som destinationsland?: En kvalitativ studie med flyktingar från Syrien som läser på SFI2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konflikterna i världen har bidragit till att många människor har flytt från sitt hemland och sökt skydd i andra länder, främst i Europa. Under 2015 ökade invandringen till Sverige till rekordsiffran 163 000. Kriget i Syrien har gjort att många människor från Syrien sökt asyl i Sverige. Var fjärde person som har invandrat till Sverige under år 2015 var född i Syrien.

  Syftet med studien är att beskriva och analysera syriska flyktingars förväntningar innan och efter de kom till ett nytt land.

  Informanterna i studien är sex vuxna personer, fem kvinnor och en man mellan 22 och 51 år, samtliga flyktingar från Syrien. Informanterna har bott i Sverige mellan elva månader och tre år. Semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod, och materialet har analyserats genom tematisering. De teoretiska utgångspunkter som har använts är Antonovskys teori KASAM, och integration.

  Studiens resultat visar att samtliga informanter hade en god förförståelse innan de kom till Sverige. Dock var denna information som de fått via sociala medier samt sociala nätverk men också andra källor inte alltid var sanna vilket skapade felaktiga förväntningar.

  Uppehållstillståndet och välfärden var det starkaste pull-faktorerna samt trygghet och säkerhet utgjorde en huvudanledning till val av destinationsland. Flera av informanterna uttryckte en oro inför framtiden och att börja ett nytt liv från grunden var en svår process. Den stora svårigheten var att lära det nya språket samt att finna arbete.

  Inom socialpedagogiken är det viktigt att ha verktyg om hur man bemöter och ha förståelse, kännedom om människors olika svårigheter när det gäller att komma in i det nya samhället.

 • 293.
  Möller, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ungdomars delaktighet inom tvångsvården: En kvalitativ analys av ungdomars delaktighet inom tvångsvård utifrån behandlingsassistentens perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att utifrån behandlingsassistenternas egna perspektiv med en fenomenologisk ansats, tolka och analysera delaktighet samt arbetet med att förverkliga delaktighet inom tvångsvården. Hur uppfattar behandlingsassistenter att de främjar ungdomens möjlighet till delaktighet under ungdomens placeringstid på SiS då utredning och behandling genomförs? Hur uppfattar behandlingsassistenter att de främjar ungdomens möjlighet till delaktighet vid särskilda befogenheter som exempelvis vid urinprov och kroppsvisitation? Hur uppfattar behandlingsassistenter att de arbetar för att främja möjligheten till delaktigheten vid samarbete och relationer med socialtjänsten? Vad uppfattar den enskilde behandlingsassistenten är svårigheten med att arbeta delaktighetsfrämjande inom tvångsvården?  Metod: Kvalitativ metod med fenomenologiska intervjuer.

  Resultat: Resultatet visar att behandlingsassistenter arbetar delaktighetsfrämjande med utredning och behandling genom regelbundna samtal och genom att skapa relation med ungdomarna. I vissa fall arbetar behandlingsassistenterna med strategier som främjar delaktigheten utifrån delaktighetstrappan. Resultatet visar att ungdomarnas grad av delaktighet beror på vilken kunskap behandlingsassistenten har om de riktlinjer som SiS utarbetat. Svårigheten som behandlingsassistenterna beskriver är att de har för lite tid att skapa goda relationer med ungdomarna och att det ibland saknas kunskap bland personalen. Om personalens förkunskaper varierar så är det svårt att tillsammans ha en gemensam riktning i arbetsgruppen om hur man ska arbeta delaktighetsfrämjande. Utifrån vilka förkunskaper behandlingsassistenterna har om socialtjänstens skyldigheter arbetar de för att främja ungdomarnas delaktighet i samarbetet. Behandlingsassistenterna lägger fokus på relationsbyggandet och genom en god relation skapas emotionella energier i mötet som gör att ungdomarna känner sig kompetenta att fatta bra beslut vilket gör att man frigör individens egna resurser att förändra sin livsvärld.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 294.
  Mörk, Alma
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Axelsson, Stina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Man mår inte bra förrän man fått bekräftelse på att man gjort någonting bra": - en studie om akademisk press bland gymnasietjejer.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På grund av ökad psykisk ohälsa bland unga i samhället var studiens syfte att undersöka hur akademisk press påverkade gymnasietjejers psykiska hälsa. Studien riktade sig till gruppen "duktiga flickor" på ett naturvetenskapligt program som upplevde en hög akademisk press i skolan och höga förväntningar på sig själva. Studien undersökte vilka copingstrategier tjejerna använde samt vilka konsekvenser pressen fick för deras hälsa.

 • 295.
  Niklasson, Julia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Åhman, Madelein
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att vara ung kvinna på sociala medier 2018: En kvalitativ studie utifrån unga kvinnors berättelser om hur sociala medier inverkar på deras vardag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Young women spend a lot of their daily life on the platform that we today call social media. The social medias of today might lead to young women experimenting with themselves, which might have a massive impact on their decisions while trying to create their own identity. It is a platform for communication which might lead to people feeling participation. It might also occur cyber bullying and sexual harassment on these platforms. The overall purpose is to describe and analyze what impact social media have on these young women in their daily life. The purpose of this study is more specific to examine if and how the self-perception of these young women is affected of social media, to see what risks and possibilities that young women is identifying with social interaction online, the purpose also to analyze how expressions between social media and the life that they life offline is relating to each other. The study has a qualitative approach where the result is based on four semistructured life word-interviews with fourteen young women in total, within the age of sixteen to seventeen. Symbolic interactionism is used as the theoretical reference framework of the study, and the theoretical concepts is definition of the situation, present, social interaction, symbols and emphasis on activity. The result of the study shows that social media gives the opportunities to dare to express yourself, to maintain relations and to create new relations. It also creates standards and trends online, that women are feeling pressures to apply to their lives offline. Young women are vulnerable for violations, sexual harassment on social media, and a there is a fear of not getting accepted.

 • 296.
  Nilsson, Chorin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Vad och vilka har betydelse?: en studie om att sluta med kriminalitet och bli drogfri2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar att besvara vad det är som kan få en livsstilskriminell att sluta med kriminalitet och bli drogfri. Vidare vilken betydelse närstående och socialt umgänge kan spela för att detta ska ske samt vilken påverkan relationer i behandling kan ha på behandlingsresultatet.

  Empirin har samlats in med kvalitativ ansats: fyra semistrukturerade intervjuer med före detta livsstilskriminella män inom åldersspannet 25-47 år har gjorts. Perspektivet är relationellt och tolkningen av empirin görs utifrån teorin symbolisk interaktionism.

  Resultaten visar att socialt umgänge spelar roll både för initiering och avvänjningsförfarande av droger. Behovet av att tillhöra en gemenskap blir en drivkraft som leder till droganvändande varför identiteter behöver omskapas vid en livsstilsförändring. Vidare kan spirituella upplevelser, domar och föräldraskap vara sådant som leder till insikter samt sysselsättning. Stöd från professionella kan "så ett frö" och påverka den egna självbilden positivt. Att en klient får vara med och utforma sin tillvaro genererar samarbetsvillighet. Gruppterapi hjälper vissa enormt medan det avskräcker andra. Individuella samtal kan anses värdefulla för att få verktyg och mer självkännedom. Även att föreläsa om sin historia kan leda till sistnämnda.

  Framkommit har också att en sådan här livsstilsförändring är en stegvis process. Trots att allt som nämnts har betydelse är det först när en person tar steget in i ett aktivt aktörskap, som en hållbar förändring sker. Vad vidare forskning beträffar skulle det vara relevant att undersöka samma frågeställningar ur ett kvinnligt perspektiv samt effekter av bemötande hos professionella och hur närstående upplever sin roll.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 297.
  Nilsson, Ellen
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Johansson, Ylva
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Att leva eller inte leva": En kvalitativ studie om kvinnors väg mot drogfrihet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka kvinnors erfarenheter av att lämna ett missbruk. Fokus låg på övergången från livet med missbruk till ett drogfritt liv, avgörande faktorer för beslutet om att bli drogfri samt hur drogfriheten har påverkat kvinnornas sociala identitet. Studien hade en kvalitativ ansats och empirin samlades in genom intervjuer. Informanterna var tre kvinnor mellan 40-55 år som tidigare levt med ett tungt missbruk men varit drogfria i flera år. Deras berättelser analyserades med hjälp av meningskoncentrering och kopplades till interaktionistisk teori med fokus på social identitet och individens definition av situationen. Studiens huvudsakliga resultat visar att vägen mot drogfrihet påbörjas i samband med en vändpunkt till följd av ett känslomässigt uppvaknande. Händelseförloppen som ledde upp till vändpunkten varierade men innefattade att ha "fått nog" av missbruket. Det som var gemensamt var att samtliga informanters vändpunkt kunde relateras till sociala relationer och då främst relationen till deras barn. Detta tillsammans med negativa erfarenheter av missbruket och lärdomar från tidigare återfall skapade förutsättningar för långsiktig drogfrihet. Drogfriheten innebar stora livsförändringar och berättelserna tydliggjorde hur de i olika hög grad fortfarande identifierade sig som "missbrukare" trots flerårig drogfrihet. Diskussionen förs kring hur samhällets stigmatisering försvårar kvinnors väg mot drogfrihet och vilka konsekvenser detta medför i form av skam och bristande tillgång till stöd. Utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv är det av vikt att undersöka och lyfta utsatta gruppers erfarenheter, förvalta dessa kunskaper och utveckla det sociala arbetet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 298.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Wiedel, Daniel Olof
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Exempel 1: Att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd2019In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stckholm: Liber, 2019, p. 35-41Chapter in book (Other academic)
 • 299.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Wiedel, Daniel Olof
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Forskning i samverkan: Att vara nära men se med nya ögon2018In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 12, no 1, p. 87-101Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to investigate how collaborative research can be used to develop early interventions in preschool. The research has been conducted together with preschool heads, special educators and social educators in a small municipality. The initiative was taken by municipal managers. After the development work had started, researchers were invited to a collaborative research process that lasted for about two years. Data was collected through process meetings, critical incidents, interviews, surveys and group discussions. The process is characterized by phases where different staff groups were involved. Preschool teachers both stressed their own skills and also emphasized the importance of continuous support and guidance from special and social educators. Managers emphasized their increased overall skills about early interventions. Collaborative research has helped to structure, quality assure and anchor focus on early interventions. It has been a tool for highlighting the issue from different perspectives, when staff and researchers work together. It has helped paying attention to important aspects, suggesting new directions when needed. In the research process, social and special educators have received valuable support in their new roles in the preschool environment. When the research process was completed, permanent support for early interventions was implemented.

 • 300.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Wiedel, Daniel Olof
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Samverkansforskning, för interprofessionellt lärande och utveckling av tidiga insatser i förskolan2016In: ViLär 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, 2016Conference paper (Other academic)
3456789 251 - 300 of 423
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf