Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 772
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Gellerstedt, Victoria
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Betydelsen av organisationers och individers digitaliseringsgrad för kunskapsdelning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We live today in a digitalized society and the usage of digital tools is in our everyday lives. Digitalization is incredible important and it is constantly increasing for both organizations but also for the individual. What many researchers agree on is that knowledge is one of the most important factor for the success of an organization and to take care and spread that knowledge throughout the organization is an incredible challenge. One research area that focuses on managing knowledge is the so-called knowledge management where creation, retrieval, storage and distribution of information is central. Many models within knowledge management are based on a couple of theories from behavioral science, these are called Theory of Reasoned Action (TRA) and Theory of Planned Behavior (TPB). Later research in informatics has also taken digitalization into account and the impact that digitalization might have on knowledge sharing. Models within the informatics area has been developed and two of the biggest ones are Theory Acceptance Model (TAM) and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). The models have faced some criticism for considering knowledge as a finished externalized product that can be collected or donated. This study has its primary purpose in developing existing models of knowledge sharing and investigate the potential impact of organizations and individuals' digitalization level on knowledge sharing. The study has a quantitative approach and is based on a survey with 265 respondents. The results of the study confirm previous research and provides a nuances image in which mutual collegiality and attitudes is prominently. Furthermore, it is shown that the digitalization of organizations and individuals has the potential to increase knowledge sharing behavior, as well as common knowledge development, among people with the lowest upper secondary education.

 • 252.
  Georgsson, Emelie
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Turesson, Frida
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Hur motiveras medarbetarna i en stressig arbetsmiljö?: en kvalitativ studie på ett företag inom restaurangbranschen2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att studera vad som motiverar anställda på en nattklubb inom restaurangbranschen där det ofta förekommer stress samt hur ledningen arbetar för att främja motivationen hos de anställda. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi intervjuat sex anställda och en chef.

  I vår teoretiska grund har vi valt att använda oss av vetenskapliga artiklar och böcker som vi anser vara relevanta för vår studie. Vi har valt ut teori som grund för vår insamlade empiri samt analys och tolkning av resultatet vi fått fram.

  De slutsatser vi kom fram till är att chefen på företaget arbetar för att motivera de anställda genom olika medel, att det finns faktorer som motiverar personalen där sammanhållningen i gruppen är en avgörande faktor. Vidare kan vi dra som slutsats att stressen på arbetsplatsen inte påverkar personalen negativt.

 • 253.
  Georgsson, Emelie
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Turesson, Frida
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Vilken morot behöver du?: En kvalitativ studie om belöningssystem som arbetsmotivation för personal i en organisation inom industrin2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Motivation is important to promote in an organization, since it is different for everyone. Money could be a motivating factor for one coworker while another gets motivated by praise or feedback. Since the staff is the organization's most important resource, it is therefore important that the management fulfills the needs of every employee and continuously work with motivation to achieve good work environment in the organization. Rewarding systems can be one way to increase the motivation among the employees, because by getting rewarded they know that the management appreciates their work. It can be difficult to succeed in finding the right reward system for your own organization because all employees have different needs and gets motivated differently. The purpose with our study was to investigate how the work with motivation and reward systems are designed and how it works in practice. Furthermore, it is studied how organizations' management works with motivation and how employees perceive actions aimed at increasing motivation. A qualitative method has been used where we collected empirical data through semi structured interviews. Our theoretical framework consists of previous research which created the following themes motivation, motivation for work, management's role in motivational work, reward systems, financial-, nonfinancial-, individual- and group-based rewards. These themes are recurring through theoretical framework, empirical data and analysis and interpretation. Theoretical framework and empirical data form the basis for our analysis and interpretation. The result of the study shows that the management works to promote employee motivation through various ways such as financial, non-financial, individual and group-based rewards. We also concluded that the employees want more of the non-financial rewards, especially to the individual employee. However, it appears that the management should work more to increase the motivation of employees by following up and devote more time to such work, based on a short-term and long-term perspective.

 • 254.
  Gillberg, Anna
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Wesslén, Niclas
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Att leda en organisation genom pågående förändring: En kvalitativ studie om ledarskapets betydelse2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ledarskap har sedan länge varit ett väl undersökt ämne. På senare tid har forskare dock riktat in sig på ledarskap i förändringar. Organisationer förändras i större utsträckning, än tidigare, då både samhället förändrats och konkurrensen företag emellan ökat radikalt.

  Problem: Problem som kan uppstå vid organisationsförändringar att personalstyrkan möjligtvis inte håller med om det som ska genomföras, och därför drar åt olika håll.

  Syfte: Att visa hur en på bästa sätt tacklar förändringar samt motivera de anställda att arbeta framåt så målet till slut uppnås.

  Metod: För att uppfylla syftet med rapporten har vi använt oss av en kvalitativ studie. I studien ingår både anställda i företag som genomgår förändringar, samt en av de anställdas VD har visat oss de material denne skickade ut till de anställda när dem informerades om förändringen.

  Slutsats: Den främsta slutsatsen vi kan dra efter att arbetat med denna uppsats, läst litteratur om ämnet och lyssnat på vår intervjuperson samt tittat på Vd:ns video material, är att organisationer är ständigt i förändring. För att kunna konkurrera med andra organisationer inom liknande områden och kraven som ställs från samhället behöver organisationer arbeta med förändringar. Det är inte bara att genomföra förändringar, utan det är en lång och i vissa fall en smärtsam process

 • 255.
  Gillberg, Anna
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Wesslén, Niclas
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  HR-avdelningar i dagens organisationer: Är det någon skillnad mellan mindre och större organisationer?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We have conducted this study with the aim to create an understanding of how the Human Resources departments, as well as its parts may affect both large and small organizations. We also wanted to gain knowledge on how the surrounding development may affect the organizations' human resources departments.

  To find this out, we used a qualitative research method. First, we began by gathering theory to then conduct interviews with five informants who in any way had responsibility for the organization's staff. We have worked based on a hermeneutic approach, this because we felt that the approach worked best when we carried out the interpretation and analysis of our empirical data.

  After we have interpreted the collected material from the theory and empirical data, we concluded that regardless of the size of the organization needed a person or a special department that takes care of and is responsible for personnel matters.

  The results of the study show that the functions of HR-department forms look different and work differently depending on the size of the organization and the industry organization operates. All organizations does not use a dedicated HR-department, however, used the functions in different ways.

  The conclusions we have drawn is that HR-functions are used on all the organizations we interviewed people from, but in different ways . Work with personnel issues will always be needed in organizations that have employees

 • 256.
  Girard, François
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  How companies communicate their brand identity online: A quantitative study on Swedish and French companies2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Bachelor’s Thesis Project in Business Administration is to investigate how companies communicate their company brand identity online. The writing of this paper has been motivated by a lack of researches regarding the companies’ dimension in term of identity communication and the brand identity promotion process online. This paper is based on a quantitative research on companies from French and Swedish. The research question is formulated as follows: How companies communicate their brand identity online through virtual media? In order to investigate the companies, a questionnaire was implemented and shared by an emailing process. This questionnaire, following a quantitative approach, has been constructed by combining several theories about the branding process, the brand identity concept, its keys concepts and also the online business landscape since the development of the Internet. According to our analysis, companies mainly share their brand identity online through two main vehicles, Website and Facebook. These media are the ones mainly used to share the three identity dimensions and to support the tools to communicate this company brand identity communication. By this analysis, deeper knowledge was created in order to provide useful data for future analysis.

 • 257.
  Glamér, Linda
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Schenberg, Leilla
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Generation X och Y:s syn på ledarstilar2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi författare har en förutfattad mening om att alla oavsett vilken generation du tillhör kan ledas med ett situationsanpassat ledarskap. Vår avsikt med denna studie var att undersöka om individer födda i olika generationer vill ha olika slags ledarskap eller om vår förutfattade mening stämmer. Vi valde att utföra en intervjustudie med ett begränsat antal personer, från generation X och Y, oberoende av varandra. Detta på grund av att vi ville basera vårt resultat i denna studie på mer uttömmande svar och med så många synvinklar som möjligt. Vårt resultat visar att det inte finns några större skillnader generationerna emellan utan de vill bli ledda efter vilken situation som råder. Slutligen har vi kommit fram till att alla oavsett vilken generation du tillhör kan ledas med ett situationsanpassat ledarskap.

 • 258.
  Glamér, Linda
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Schenberg, Leilla
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Kommuner – är ni redo för framtidens utmaning?: En kvalitativ studie med fokus på rekryteringstrategier inom kommunal äldreomsorg2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Population numbers in Sweden are increasing and thus also the need for elderly care. Municipalities find it hard to recruit new employees. The Swedish municipalities and county councils (SKL) have, in order to secure the supply of staff, published nine different strategies that they recommend to municipalities and county councils to use.

  Purpose: The purpose of this study is to investigate how strategic recruitment in elderly care is applied in municipal organizations.

  Method: In order to achieve this purpose, a qualitative approach has been used. This choice was made because the study focuses on gaining insight into and understanding of how municipalities work with strategic recruitment.

  Results: Half of the municipalities know or have heard of SKL's nine recommendations. However, there were only two who deliberately use some of these.

  Conclusion: Only two out of ten municipalities use SKL's recommendations, but several do it unconsciously. There were also other strategies that the municipalities use.

 • 259.
  Grahovac, Vesna
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Outsourcing av rekrytering2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min uppsats var attfå mer kunskap om hur vanligt det är att outsourca rekryteringen bland utbildningsorganisationer i Trollhättan, samt ta reda på varför de väljer, respektive inte väljer, att lägga ut rekryteringen på entreprenad.Jag hade för avsikt att lägga fokus på följande fråga:"vilka motiv kan ett företag eller en organisation ha för att lägga ut rekryteringsprocessen på utomstående aktör?"För att genomföra studien valde jag att använda mig av kvalitativa metoder i form av enkäter och telefonintervjuer. Enkäten utformades som ett frågeformulär med öppna svarsmöjligheter och skickades via mejl till personal/verksamhetsansvariga på tio utbildningsföretag i Trollhättans kommun.Jag har även gjort uppföljningsintervjuermed några utav respondenterna med utgångspunkt i svaren från den skriftliga enkäten. Resultatet som jag har fått fram med hjälp av de valda metoderna har jag kopplat till teorier och genom egna tolkningar försökt ge en rättvis bild av utbildningsorganisationernas uppfattning om outsourcing. Resultatet visade att outsourcing av rekrytering inte var vanlig inom utbildningsbranschen och att samtliga organisationer ansåg att nackdelarna av outsourcing väger över fördelarna. Som avslutning på uppsatsen gav jag förslag på fortsatta studier inom rekryteringsområdet som inte behandlades av den här studien, men har nära koppling till ämnet och kan vara intressanta för vidare undersökning

 • 260.
  Granath, Maria
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Gustafsson, Josefine
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Arbetsmiljö: en kvalitativ fallstudie om arbetsmiljö2015Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fallstudien undersöker företaget Brandons arbetsmiljö samt hur deras miljö upplevs. Studien mål är att kartlägga Brandons brister och lämnar vid sitt slut förslag till förbättring. En kvalitativ undersökningsansats har valts för studien för att närmare kunna tolka och förstå värdet av en god arbetsmiljö. Studien syftar till att upplysa allmänheten om vilka risker en bristande arbetsmiljö kan innebära och vilka förtjänster en god arbetsmiljö påvisat. För att öka fallstudiens trovärdighet har intervjuer genomförts med anställda som har olika befattningar och anställningstid på Brandon. Det har utgåtts från ett hermeneutiskt synsätt i studien och fallstudiens empiriska insamling har bestått av intervjuer. Intervjuerna har genomförts efter en strukturerad intervju som innehållt frågor som utformas på förhand. Det genomfördes även observationer på Brandon som gav författarna en bredare insyn av företagets arbetsmiljö. Datainsamlingen för fallstudien bestod av tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar och litteratur. Undersökningen har visat att verksamheten inte är insatt i området och inte heller arbetar med deras arbetsmiljö. Studien har visat att Brandon har områden som måste förbättras både akut och långsiktigt. Värdet av en god arbetsmiljö har visat sig innebära ett aktivt och förebyggande arbete och inte endast ekonomiskt givande. En god arbetsmiljö gynnar trivseln mellan de anställda och arbetsmiljöarbetet förebygger belastningar, skador och olyckor. Fallstudiens författare rekommenderar slutligen verksamheten att införa det arbete som saknas och efterfrågas. Därefter kan Brandon implementera ett arbetsmiljöarbete i verksamheten. Brandon uppmanas vid förändring att följa upp deras arbete något som tros ändra deras syn på arbetet. Fallstudien hoppas bidra med en förändringsvilja för de verksamheter som idag inte arbetar mot en bättre arbetsmiljö.

 • 261.
  Granath, Maria
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Wigerdt, Viktor
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Intern kommunikation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study title is "internal communication" and is written by the authors Maria Granath and Viktor Wigerdt. The authors take the course degree in business administration at University West, the spring semester of 2016. The study examines the problem area internal communication within organizations and the factors that influence this phenomenon. The study aims to examine the factors that are important for a functioning internal communication. The paper also hopes to interest other organizations that want and need to develop their internal communication. The authors have investigated the problem area using a hermeneutic approach in order to identify, interpret and understand the internal communication based on the employees' perspective. This has been carried out with a qualitative approach because the empirical data collection consists of own observations and interviews. Data collection also consists of scientific research, where theories are presented under the headings of communication, internal communication in organizations, organizational culture and leadership.

  The interviews have been conducted with the help of five respondents from company X, where everyone is treated with the same interview guide and questions. In the study the analysis and discussion chapter discuss the theoretical framework in relation to the empirical data collection in terms of the study's research questions. The study's conclusion is that organizational culture with a clear leadership and a strong commitment from employees, are the three factors that are essential for a functioning internal communication. The conclusion is also that employees in the selected company currently lack some development of communication channels such as the intranet. The recommendations for company X is to draw up an action plan for their communication channels and the needs of the employees. There should also be guidelines for how employees in different job roles deal with communicative processes and daily problems.

 • 262.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  Jansson, Elisabeth
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  Lindh, Kristina
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Lundh Snis, Ulrika
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  Pareto, Lena
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  Svensson, Lars
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  Experience Design: Understanding the Role of Technology for Virtual Experiences2005In: WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract: New technologies have always teased the imagination of avant-garde artists on how to challenge existing cultural paradigms. For instance, experience design for the creative industries of today provides exciting challenges with a potential to innovate practices and creating new ways of interaction between the artist and her audience. In an ongoing research project we aim at framing the design space for virtual experiences. The paper presents and discusses the role of technology in such context and use three ongoing case studies where ICT has been used to augment and support consumers of cultural experiences. The analysis shows how technology-driven interventions are less oriented towards radical change compared to interventions that are rooted in their nondigital origins. 1.

 • 263.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Law, Politics and Economics.
  Jansson, Elisabeth
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Lindh, Kristina
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Lundh Snis, Ulrika
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Computer Science and Informatics.
  Pareto, Lena
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media Production.
  Svensson, Lars
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Computer Science and Informatics.
  Experience Design: Understanding the Role of Technology for Virtual Experiences2006In: Proceedings of 29th Information System Research Seminar in Scandinavia, IRIS 29: Paradigms, Politics, Paradoxes, 2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  New technologies have always teased the imagination of avant-garde artists on how to challenge existing cultural paradigms. For instance, experience design for the creative industries of today provides exciting challenges with a potential to innovate practices and creating new ways of interaction between the artist and her audience. In an ongoing research project we aim at framing the design space for virtual experiences. The paper presents and discusses the role of technology in such context and use three ongoing case studies where ICT has been used to augment and support consumers of cultural experiences. The analysis shows how technology-driven interventions are less oriented towards radical change compared to interventions that are rooted in their nondigital origins.

 • 264.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Jansson, Elisabeth
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Pareto, Lena
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Lundh Snis, Ulrika
  University West.
  Svensson, Lars
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Virtual Experiences: Towards an understanding of the role of ICT in the innovation systems of creative industries2005In: Uddevalla Symposium 2005: Innovations and Entrepreneurship in Functional Regions, Uddevalla: Högskolan Trollhättan Uddevalla , 2005, p. 501-512Conference paper (Other academic)
 • 265.
  Gunnar, Martina
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Johansson, Caroline
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Att skapa balans mellan två konkurrerande handelsområden: "När två blir en"2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur Trollhättans stadskärna kan överleva i och med att alla satsningar som genomförs fokuserar på köpcentrumet Överby. Ett fokus fanns på att integrera Storgatan i helhetsbilden av centrum för att försöka påverka bilden av centrum. Detta för att försöka påverka centrums möjligheter att konkurrera med köpcentrumet och i förlängningen balansera kundflödet mellan de två handelsområdena.

  För att besvara undersökningsfrågorna har en teoretisk referensram skapats utifrån tilltänka och lämpliga ämnesområden. Data har också samlats in genom observationer, intervjuer och enkäter. Genom jämförelser har sedan slutsatser nåtts. Den insamlade data har varit väldigt givande och underlättat enormt i slutsatserna som sedan har dragits.

  Resultatet som har nåtts är att det är möjligt för stadskärnan att överleva om kommunen, centrumföreningen och företagarna tar tag i de största problemområdena som är handelsutbudet, parkeringsmöjligheterna samt stadens övergripande utseende.

  Det är också möjligt för stadskärnan att leva i balans med köpcentrumet om problemområdena åtgärdas. Att konkurrera med köpcentrumet kommer dock vara mycket svårare, men det är möjligt att nå en balans.

  När den teoretiska referensramen sammanställdes så användes utvalda nyckelord som: Town center management, city center, shopping malls, shopping behaviour, parking, trade area, tenant mix och konkurrerande handelsområden

 • 266.
  Gustafsson, Anna
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Framgångsrika strategier för startups: utifrån olika perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to contribute with knowledge and suggestions on how a successful strategy for a startup can be designed from different perspectives. A startup can be seen as a temporary organization designed to create a sustain and scalable business model. At the same time, there are few startups that manage to survive and become successful. Startups survival may depend on a successful strategy that can be designed from different perspectives. Four basic perspectives for strategy are the base for the themes in the studie. These are strategy as plan, strategy as position, strategy as process and strategy as system. The study is of qualitative research method, to answer the two research questions; What are the success factors in strategy for startups? and "How can a successful strategy for a startup be designed from different perspectives?". The research consists of four semistructured interviews with founders of four different newly started or previous startup companies. The theory presents concepts and models for the different perspectives. The study's conclusions shows that strategic success factors for startups are differentiation and positioning, sales, testing and development of the concept in a process and building networks, relationships and culture. Through a process of these success factors, a successful startup strategy can be designed.

 • 267.
  Gustafsson, Anton
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Nguyen, Ann-Sofie
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Monetära belöningssystem och dess effekter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Monetary reward systems are common in organisations and are usually implemented to increase motivation amongst the employed. The goal is to have an impact on the performance, but there may be other effects that are not considered.

  The purpose of the study is to create knowledge and a deeper understanding of the effects of monetary reward systems in the working life and how monetary reward systems affect the performance.

  The theoretical frame of reference was composed of previous studies on monetary reward systems and various motivational theories, such as Maslow's hierarchy of needs and Vroom's expectancy theory. In order to collect data, semi-structured interviews have been conducted with eight informants. The selection was based on a few criteria where the criteria were that the informant would work at a workplace where they had a monetary reward system that either was based on the individual or group performances or both the individual and the group performances.

  The study's results show that the perception of the monetary reward system is affected primarily by how financially secure the person feels. It shows that there are positive effects like increased motivation, but that there are also negative effects in terms of reduced motivation in some cases. The study also shows that in some cases the monetary reward system also contributes to stress, concern, fear of failure and a deterioration in the quality of tasks that are not included in the monetary reward system. In some cases, the result also shows that the cooperation and communication suffer when using a reward system that targets the individual's performance, while in other cases the cooperation and communication of the reward system that is based on the individual's performance is not affected.

  We have concluded that monetary reward systems have both positive and negative effects and affect both performances positively and negatively and that it depends primarily on how financially secure the person feels. Organizations need to take this into account when implementing a monetary reward system, so that the reward system correspond with the organisation's interest

 • 268.
  Gustafsson, Emil
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Isaksson, Annelie
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  HRM ur ett medarbetarperspektiv: En kvalitativ fallstudie i offentlig sektor2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Human resource management is a concept that is developed from personnel administration and HR to HRM, and then also to strategic HRM with the focus on the employees in an organization to contribute to its success. HRM, where two keywords is participation and motivation is a debated concept and recognized for many companies today, does not mean that employees have the same view that managers has. As the research of the perspective from the receiving part, that employee are not as extensive as the organizations' performance in relation to HRM, this generates a curiosity about how employees experience the term.

  The last 30-40 years, participation is a concept that has become more interesting and talked about, and it is also said to increase the motivation amongst the employees. The fact that participation increases motivation makes the employees more engaged and satisfied in their jobs. A sense of affirmation and psychological empowerment can be promoted by the employee with the help of the fact that they get to be involved. If an employee gets feedback from both the work itself and from the managers, this means that the staff is informed about the results of their work, which also leads to increased motivation and satisfaction.

  The study was conducted as a qualitative case study, based on a hermeneutic approach, with nine interviews in two departments within the public organization, Västra Götalands regionen. The study aims to give a better understanding of how the process of HRM perceived by staff at the tip of the organization tree. It also aims to increase knowledge of how participation and motivation are perceived at this level in a large public organization.

  Through our interviews, we found that the staff at the two studied sections does not feel that the organization is working with HRM. They don’t feel involved to the extent they would like, to be motivated in their work. We will in our study concludes that HRM is perceived as it is on a higher level but does not reach all the way to the lowest division. Another conclusion is that participation perceived as the staff will be seen, that they have their say and express their opinions before decisions are taken and that motivation is perceived as the staff are more dedicated and satisfied at work and for the work they do.

 • 269.
  Gustafsson, Fredrik
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Tran, Sara
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Har företaget rätt styrka?: En undersökning om varumärkesstyrka och expandering2015Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att företag ska kunna expandera och nå ut till så många som möjligt, krävs det att företagets varumärke även växer, i samband med lämpliga metoder för marknadsföring och säljfrämjande aktiviteter. Denna uppsats är en undersökning inriktad på SE Optik, med fokus på marknadsföring som verktyg för varumärkesstyrka och expandering. Huvudsaklig grund för information om företaget har insamlats från djupgående intervjuer med personer, involverade i aktiviteter av betydelse för vårt ämne. Intervjusvaren har analyserats med kurslitteratur samt vetenskapliga artiklar för att få en teoretisk uppfattning till företagets tillvägagångssätt i praktiken. Empiriska resultatet visar att SE Optik satsar på varumärkesstyrka i form av att använda välkända varumärken med hög kvalitet. SE Optik stärker även varumärket genom traditionell marknadsföring, med inslag av kreativ reklam vars mål är att väcka uppmärksamhet. Exempelvis reklamskyltar vända upp och ned. Den främsta metoden för att expandera sker genom att köpa upp företag för att vidare utveckla under eget namn.

  Kändisar som tidigare världsmästare i brottning Frank Andersson och sångerska Jessica Andersson står som talespersoner för SE Optik. Marknadsföring ska sticka ut, och vara unika från andra företag.

  Som slutsats kan vi framhålla att SE Optik är ett företag som består god kreativitet för att marknadsföra på ett uppmärksamt sätt. Styrkan av varumärket är relativt hög, dock anser vi att den kan öka genom att företaget fortsätter marknadsföra uppmärksammat och betonar sig själva som unika och kompetensrika för kunden. Nya kunder kan attraheras genom att söka platser och grupper som inte ännu må vara utforskade bland konkurrenter. Exempel på detta kan vara aktiviteter där god syn spelar en viktig roll, exempelvis sport och träning. För att kunna följa marknadens utveckling finns även förbättringsutrymme för SE Optiks hemsida, något som SE Optik verkar ha i planering för framtiden. Företagets expandering sker huvudsakligen genom att köpa upp existerande företag. SE Optiks varumärkesstyrka och expandering går ihop genom att varumärkets rykte och strategi vidare kan överföras till nya platser vilket ger företaget möjlighet att expandera, om strategin visat resultat att fungera.

 • 270.
  Gustavsson, Christina
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Hållbart ledarskap: ekonomistyrning utifrån psykosocial arbetsmiljö i skolverksamhet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Operations are controlled by financials, which also may be based on coworkers. Leader's decisions daily affect intangible assets such as staff motivation and professional skills development. Long-term sustainability is a hot topic, and can benefit a business. The concept of sustainability includes, for example, long-term safeguarding of human resources, also leaders. New legislation has expanded employer's responsibility for psychosocial work environment, and thus has emerged that the leader's empowerment and own psychosocial work is less illuminated. A qualitative study using in-depth interviews was conducted in order to contribute to increased knowledge of the subject human capital and intellectual capital, on basis of sustainable leadership.

  Research question was: Can operations intellectual and human capital be strengthened based on leaders psychosocial work environment, and if so, how? Respondents were fourteen high school principals, which in empirical material gave personal experience of own work and self-rated psychosocial health. The study's empirical data, theory and analysis has highlighted four themes: leadership, strategy and structure, leadership and change, leadership and economic governance on the basis of teamwork, leadership, and organizational sustainability.

  Result showed that activity by influencing culture can be given greater access to information and knowledge. Also various forms of support were seen to strengthen, for example in form of self-reflection about psychosocial work environment, as well as enhanced tools to manage everyday life. Mentoring, tutoring in groups, and collaborative leadership were also seen strengthen intangible assets, and motivation. Changed management, communication channels and meeting structure, could free up time and resources to work with communication and collaboration for knowledge sharing. This was considered promote motivation and productivity, and strengthen knowledge. The study showed that intangible assets and goodwill could be strengthened on basis of leaders' psychosocial health. The findings were also seen transferable to other areas of activity.

 • 271.
  Hafstad, Jennie
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Jonsson, Sara
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Ledarskap & Motivation: Att kunna förhindra dolda kostnader2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose The paper aimed to review the Company X problems regarding hidden costs that arise in exceptional working from employees. We wanted to see what the theorists felt could introduce the company to increase the motivation of the workers and how this could be adapted within Company X. We also wanted to examine the leadership exerted within the enterprise in order to deduce whether this was a contributing factor to the hidden costs. 3

  Method This paper is made based on a qualitative approach where we performed obtaining data through interview and survey questions and paired it together with relevant theory.

  Theory In the theoretical part, we focused on the theory of motivation, leadership, rewards and conversations, this is obtained through the relevant literature and scientific articles.

  Empiricism To obtain information on how the employees and the manager looks at the different ratios we have decided to conduct an interview with the manager and an anonymous survey among the employees.

  Analysis / Conclusion In our results, it appears that Company X employees deviate fifteen minutes earlier than the exposed working hours, allowing them to present an extended work process and thereby creating a hidden cost of 180,040 per calendar year. The leadership of the company is also a lack of which we believe can be developed through clearer leadership. Motivation of the employees weaknesses and we believe the company should invest in a reward system where rewards are distributed through joint arrangements but not through cash payments

 • 272.
  Haglund, Sanna
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Zamata, Joya
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Varför så få kvinnliga chefer?: En fallstudie inom ett industriföretag i den privata sektorn2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden is one of the world's most equal countries. Nevertheless, women are strongly underrepresented in managerial positions in the private sector. There is a gender division in society that is deeply historically rooted in clear notions of what is feminine and masculine.

  The study has been established in order to investigate the women's presentation in the industrial sector. Furthermore, it has intended to identify reasons why women are under-represented in managerial positions.

  We chose to investigate the area on the base on several themes which are; gender and characteristics, homosociality, family and household, glass roof and stereotypical performances. These themes are constantly used throughout the study, therefore they return several times in the report. The interview guide has also been based on the previously mentioned themes, which have been the basis of the chapter where our empirical data is presented.

  The empirical material is collected through interviews where three female and two male managers and a female HR employee have been able to contribute thoughts and opinions about the reasons why women are underrepresented at managerial level. By comparing the theoretical frame of reference and empiricism, conclusions were drawn regarding the reasons why women are underrepresented at managerial level.

  The conclusion was that there is not only one reason for the skewed distribution of gender in managerial positions, the causes being multiple and arising from a combination. One of the reasons is that traditions and stereotypical notions characterize society. Traditions of which professional groups are considered suitable for men and women also exist and contribute to fewer women choosing to study what is demanded by the Industrial Company.

  Another conclusion that was drawn was that recruitment and the people involved in the recruitment process have a major impact. Several of the respondents in our study showed homosocial behavior, which is to the advantage of men as more men than women possess managerial positions. Furthermore, there are notions that women are more suitable to take responsibility for family and household, which means that the predominant responsibility for children and family is traditionally associated with the female sex. Other reasons we could identify were stereotypical notions of characteristics linked to gender. These causes create glass roofs, which is why women are underrepresented at managerial level.

 • 273.
  Halaoui, Houda
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Shaker, Shelan
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Konflikt och konflikthantering på en arbetsplats2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien behandlar konflikter med syftet att undersöka hur en organisation arbetar med konflikter och hantering av konflikter. Studien har en kvalitativ undersökningsansats vilket innebär att sex intervjuer framgår för empirin. Merparten arbetar som undersköterskor, där en av dem arbetar även som gruppledare. Eftersom konflikter är komplexa och för att ta reda på hur gruppboendet tar tag i de konflikter som uppstår mellan medarbetarna, samt mellan medarbetarna och chefer.

  Studiens teori inriktar sig på konfliktuppkomst, hantering av konflikter och ledningens ansvar i att ta tag i konflikter som uppstår i verksamheten. Det finns även forskning som visar att konflikthantering behöver vara baserad på kunskap. Konflikthantering är avgörande för en bra arbetsmiljö och för verksamhetens goda framsteg. Studiens resultat visar uppkomsten av konflikter beror på flera bakomliggande faktorer som behöver hanteras av chefen på ett konstruktivt sätt. Med rätt kunskap kan chefen hantera konflikter med hänsyn till kontexten.

  Konflikter kan även ge positiva effekter där människor kan lära saker om sig själva och lära känna andra bättre. Det kan även leda till att förhållanden kan bli starkare mellan personerna och de kan lära sig att hantera olika problem på ett bra sätt. Detta kan innebära att rätt hantering av konflikter kan leda till både personernas och organisationens utveckling och lärande.

 • 274.
  Halilovic, Samra
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Hinder och framgångsfaktorer vid organisationsförändringar: Medarbetarperspektiv på implementering inom offentlig sektor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The prerequisites for successfully implementing organizational changes depend on the organization and on the human factor that is the organization's employees. Previous research in the field highlights that contradictions to organizational changes are one of the main reasons why the change fails to be implemented. The purpose of this paper was to show aspects that could be obstacles and / or success factors for organizational changes from an employee perspective. More knowledge is needed about organizational changes in the public sector, specifically from an employee perspective, as employees' reactions to change are crucial for a successful change. Current research is related to an empirical study to develop alternatively draw conclusions about existing research. Public organizations are characterized by rigid hierarchical structures where the employee is not involved, which in this study was validated. The empirical study of organizational changes in a public organization shows that organizational changes often get a negative tone within organizations. In this case, employees felt excluded from the change, which resulted in resistance and negative reactions to the change, such as anxiety, stress and the intention to leave the organization. The conclusion I have drawn is that the bureaucratic organizational form can make organizational changes in the public sector difficult. Furthermore, shortcomings in communication, leadership and lack of participation have led to negative attitudes towards the change both on an individual and collective level. 

 • 275.
  Halilovic, Samra
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Hinder och framgångsfaktorer vid organisationsförändringar: Medarbetarperspektiv på implementering inom offentlig sektor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The prerequisites for successfully implementing organizational changes depend on the organization and on the human factor that is the organization's employees. Previous research in the field highlights that contradictions to organizational changes are one of the main reasons why the change fails to be implemented. The purpose of this paper was to show aspects that could be obstacles and / or success factors for organizational changes from an employee perspective. More knowledge is needed about organizational changes in the public sector, specifically from an employee perspective, as employees' reactions to change are crucial for a successful change. Current research is related to an empirical study to develop alternatively draw conclusions about existing research. Public organizations are characterized by rigid hierarchical structures where the employee is not involved, which in this study was validated. The empirical study of organizational changes in a public organization shows that organizational changes often get a negative tone within organizations. In this case, employees felt excluded from the change, which resulted in resistance and negative reactions to the change, such as anxiety, stress and the intention to leave the organization. The conclusion I have drawn is that the bureaucratic organizational form can make organizational changes in the public sector difficult. Furthermore, shortcomings in communication, leadership and lack of participation have led to negative attitudes towards the change both on an individual and collective level.

 • 276.
  Hammes, Janine
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Behavior of Swedes towards Milk Substitute Products2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  These days, milk substitute products are getting more popular and exist together with milk on the market. These substitute products are appreciated by consumers due to animal welfare, environmental or health related reasons. The purpose of the investigation was to make assumptions about the future situation of farmers and which demographic, personal, sociological, cultural and psychological determinants have an impact on Swedish consumers purchasing substitute products. The proposed methodology to reveal the impact of those factors was a qualitative research. Ten semi-structured interviews with residents of Västra Götaland, aimed to gain a deeper and better understanding of the reasons for consumption of milk substitute products, were conducted in total. The existing theory and scientific articles about demographic, personal, sociological, cultural and psychological determinants of consumer behavior, in terms of food choice and consumption, were used to create an interview guide and also to compare the collected primary data in the end. Participants were asked questions regarding their demography, lifestyle, awareness and perception of milk substitute products and other reasons for their consumption of milk substitutes. The findings revealed that demographic factors such as age and gender seemed to have an impact on the consumer behavior. Moreover, personal and psychological factors were revealed to have a significant impact on the consumption behavior. In particular lifestyle, perception, attitudes and motivations, knowledge and learning had a significant influence on Swedish consumers and their food consumption behavior. Regarding sociological factors it was discovered that friends had a significant influence on food consumption. Cultural determinants were also important to consider. However, they did not have a significant influence on the participants. The findings also revealed that health and animal welfare were the main reasons for changing the consumption. Interestingly, no participant started to consume these products due to environmental reasons in the beginning. The strong competition of milk and milk substitute products on the market is most likely to continue. The future situation for farmers will look different and might get more critical as milk consumption in Sweden could change. This small scale research does not make it possible to generalize the revealed findings. Nevertheless, this qualitative investigation provided the basis for future research in the field of consumer behavior towards substitute products.

 • 277.
  Hamrén, Tommy
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Ledarskap och vision i skolan: En lärande organisation? En fallstudie från friskolevärlden2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this case study was to examine how the leadership of principals within a selected secondary school affected the vision process and the ability to create a learning organization. To investigate this, three research questions were asked: Which type of leadership that was used by the principals? Have the principals worked with a clear vision? Can one, based on the principals' responses, talk about a learning organization?

  In the case study, interviews have been used to obtain answers to the three research questions. The questions were put to six principals who, at various times during the period 2003-2014, worked at the examined independent school. The survey was conducted using a qualitative approach and a mixture of an inductive and deductive approach - called abduction.

  The results have shown deficiencies in the visionary leadership of principals. The principals have in the interviews described a leadership that pointed towards a transactional leadership, although their desire was to lead the school from a transformational leadership. There were hints of a learning organization, but the processes that suggested organizational learning was difficult to get to, since the organization and employees have not clearly been guided in that this has been important. The principals' management of the organization has to some extent been made through employees, but there has been no clear connection to the characteristics of a learning organization where employees are talking to each other and are driven by visions that points to a clear direction. The study has mainly shown that the vision and the ability to discuss their own learning has not been prioritized.

  Furthermore, the case study showed that various demands from top managers but also from the employees contributed to the visionary work has been overlooked in favour of a more transactional leadership, where the budgetary tool emerged as important, especially by later principals. The case study has shown that when the principals tried to steer, usually it happened from a contemporary perspective, where acute events and structural problems needed to be resolved.

  The study can also be seen in a wider context than this single case study. Principals difficulties in leading visionary can be traced to an excessive workload and an excessive focus on the financial and performance management instead of thinking about which school they want to create in the future. The lack of vision in favour of the budget is what this study has shown

 • 278.
  Hannon, Elias
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Mårtensson, David
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Ekonomistyrning i bostadsbolag: En jämförelse mellan privata och offentliga bostadsbolag2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The big difference between the housing in the private and public sector is the ownership. In the private sector both owners and shareholders have a direct monetary interest. Previous studies show that managers are likely to benefit from the private organizations when they develop a better profitability and better performance, either because they themselves own shares in the company or because their salary is linked to economic success. In contrast to this, ownership of the public sector is perceived to be diffuse and vague. Citizens monitoring of the public corporations is a "public service", but individual constituents have little to gain from the public sector. In addition, managers usually do not receive any direct economic advantages when the organization increases its efficiency in the public sector.'

  The purpose of this study was to gain knowledge about the type of management accounting that prevails in leading housing corporations, both public and private, in a Swedish conurbation. The research questions that were answered were: What similarities and differences are there in management accounting between the public and private sectors of the leading housing corporations in a Swedish conurbation? The study has been based on a qualitative approach, and semi-structured interviews were conducted with respondents from six different housing corporations in a Swedish conurbation. Three of them were from the public sector and three from the private. Management accounting is divided into a traditional and a modern view. The traditional is characterized by centralized organizations with financial objectives and instruments, e.g. budget. Whereas the modern view is an advocate for a decentralized organizational structure, with mainly non-financial targets in combination with certain traditional control techniques. The housing corporations are governed by both financial and non-financial goals. It has been proved in the study that there are both differences and similarities in the management accounting applied by private and public housing corporations. The similarities mainly lies in the dissemination of information where both the private and public housing corporations are pursuing a flow of information which notifies employees the information they need. The differences lie mainly in the organizational structure where the private corporations work through a decentralized organization, while public corporations works more hierarchical and centralized.

 • 279.
  Hansson, Emil
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Ericsson, Kristofer
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Hållbarhetsinformationens påverkan vid aktieplaceringar: En undersökning bland svenska privata aktiesparare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The background to this study comes from fact that companies today are regarded, not only by their financial performance, but also from their undertaking in social and envi-ronmental responsibilities. Corporate stakeholders have been recognized to put a greater pressure on the companies to make them account for their standpoint in environmental and ethical questions within their business. It seems that, however, not all markets have followed this development and one of those that exemplify this is the financial market. It is argued that private investors do not possess sufficient knowledge of the finance market to challenge the corporate approach to sustainability. The purpose of this study was there-fore to describe and explain the Swedish private equity savers’ attitude towards and use of sustainability information on equity investments. To achieve this, the usage of and attitudes towards sustainability information is set in relation to underlying factors such as gender, age, risk and investment horizon. These factors will thus be the basis for the the-oretical sections which trough deduction then results in the hypotheses that were tested. Empirical data were collected through a quantitative method in the form of a web survey and was then analyzed statistically to find significant correlations. The results showed that the majority of respondents were young men. Most of the participants considered themselves to take relatively high risk in their equity investments and that they keep their shares for at least one year. The analysis showed that a majority of the respondents had a positive attitude towards sustainability information and that they used this kind of infor-mation when making investment decisions. The authors of the study concluded that it was the economic benefits of sustainability information, rather than ethical preferences, which made this information attractive to equity investors. The four underlying factors that were examined could not be statistically proven to have any effect on the use of sustainability information in an investment decision

 • 280.
  Hansson, Julia
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Hjert, Sofia
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Goodwill – positiv eller negativ indikation förinvesterare?: En studie om bolag på Nasdaq OMX Nordic Stockholm, om goodwill i förhållande till totala tillgångar påverkar aktieägares avkastning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2005 a new accounting rule, IFRS 3, was introduced. The impact of the regulatory framework created a space for the possibility of subjective judgments on the goodwill valuation. Companies are no longer forced to write off goodwill, instead they have the opportunity to have a constant amount of goodwill even though the valuation is not the consistent with the market value. Goodwill could be described as a valuation of future cash flows, but how well does a goodwill consist with the future returns to stockholders in view of the subjective judgments? It leads us to the question how much impact a company's goodwill has on its total return. There are theories that describe that there is a positive correlation between a company's goodwill and its return. There are also theories that highlight the problems about the valuation of goodwill. Goodwill affects total assets and therefore may have an impact on a company's return. The relationship between goodwill and total return has been analyzed by regressions analysis. The study includes companies listed on Large and Mid Cap on Nasdaq OMX Nordic Stockholm. The result can not improve a correlation between goodwill and total assets. Companies with a high proportion of goodwill has not a higher return than companies with a low proportion of goodwill.

 • 281.
  Haraldsson, Martina
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Kullander, Johanna
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Förbättringsarbete: Lean inom detaljhandeln2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka huruvida Lean gick att tillämpa i en utvald verksamhet inom detaljhandeln, genom att studera dess ledarskap, medarbetarskap, kultur samt processer inom verksamheten. Studien undersöktes med en kvalitativ inriktning i form av intervjuer samt en observation av verksamhetens ledarskap och processer. Att etablera Lean som förhållningssätt syftar till att förbättra och effektivisera verksamheten, för att på så sätt skapa kundvärde. Det är viktigt att organisationen har en ledare som kan motivera medarbetare och skapa en Lean-kultur där ledare och medarbetare ständigt arbetar mot att förbättra och utveckla organisationen. Förändringsarbetet mot Lean handlar om att vara kundfokuserade samt att skapa effektiva processer som gör att verksamheten kan införa Lean framgångsrikt. Resultatet visade att den utvalda verksamheten är i stort behov av förändringar som kan leda till tidseffektivitet och ökad kommunikation. Genom att analysera den teoretiska referensramen kopplat till empirin, har slutsatser dragits kring implementeringen av Lean inom verksamheten.

 • 282.
  Haraldsson, Martina
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Kullander, Johanna
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Upplevelserummets påverkan: En kvalitativ studie om köpbeslut och upplevelser inom detaljhandeln2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The experience room is a place where meetings take place between individuals, but also a place where consumers are affected and involved physically and emotionally. Within the experience room there are various factors that influence the customer's purchasing decisions and experience, which the study aimed to investigate. The factors investigated were atmospheric conditions, spaces and functionality, signs, symbols and artifacts, staff and other customers. The purpose of the survey was to investigate how retailers work with the design of the experience room, in order to influence the customers in their purchase and experience, as well as the potential for improvement. With a qualitative approach based on interviews and an observation, the authors could draw conclusions in connection with the theoretical basis that was created. The study's findings demonstrated how the design of the experience room could affect customer's experiences and buying decisions, both positively and negatively, depending on the different factors. At the same time, the authors suggested improvements for the selected business, in order to further influence purchasing decisions and customer experience.

 • 283.
  Hassan, Noor
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Issues and challenges of consumer financing in Pakistan.2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Consumerfinance serves as the source of financial stability and uplifts the economicand social status of the household. This research is based on qualitative studyand up to some extent on quantitative base too. The major objective of thisstudy is to gain insights of consumer financing in Pakistan from a consumerperspective. At the same time, the study investigates and analyzes the defined rulesand regulations for banks and for consumers during the time of obtaining theloans from banks and well as from other financial institutions. Interestingly,during the process of investigation, the study encounters a lot of constraintsand dissatisfaction perceived by tits customers. Hence the report seeks outthose issues and challenges that are hindering to meet customer demand forsound consumer finance. The report is duly influenced by the Central Bank(State Bank of Pakistan), which is responsible and obliged to secure theinterests of the consumers.

   

   

 • 284.
  Havelin, Jessica
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Lindqvist, Nathalie
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Social hållbarhet i ett kommunalt bolag: en studie kring de anställdas kunskap och engagemang2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie behandlar området CSR – Corporate Social Responsibility. Detta begrepp består av ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet – där vi har valt att fördjupa oss inom den sociala hållbarheten. Hållbarhet är ett aktuellt ämne i dagens samhälle, och man arbetar med CSR inom många organisationer. Vi har valt att undersöka ett kommunalt bolag inom energibranschen och dess arbete mot social hållbarhet. Eftersom tidigare forskning framhäver att det är viktigt att ha personalen med sig i sitt sociala hållbarhetsarbete för att detta ska bli framgångsrikt, har vi därför valt att undersöka hur insatta de anställda inom organisationen är i bolagets arbete mot social hållbarhet.

  Genom att samla in teorier och forskning kring ämnet CSR och social hållbarhet samt de anställdas engagemang har vi fått djupare kunskap och ökad förståelse inom området. Vi har sedan samlat in material från bolagets hemsida, årsredovisningar och andra styrande dokument. Vi har även genomfört intervjuer med de anställda inom organisationen och observationer av företaget för att kunna tolka hur insatta personalen är i bolagets arbete mot social hållbarhet. Vi har kommit fram till att bolaget har ett stort fokus på social hållbarhet – och att den bild de kommunicerar utåt på sin hemsida, i sin årsredovisning och i andra styrande dokument visar att arbetet med detta är en viktig del av företagets vardag. Vi har även kommit fram till att medarbetarna har en relativt låg kunskapsnivå vad det gäller företagets sociala hållbarhetsarbete. Utifrån de intervjuer och observationer som vi har genomfört upplever vi att det finns en viss stolthet kring företagets externa arbete med social hållbarhet, men att det interna arbetet kring detta brister då flertalet av de anställda upplever en dålig psykosocial arbetsmiljö inom organisationen. Detta anser vi därför att bolaget bör arbeta vidare med, för om medarbetarna trivs på arbetsplatsen kanske de också vill öka sitt engagemang i bolagets arbete mot social hållbarhet.

 • 285.
  Hedberg, Hanna
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Saukko, Sophia
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Mångfald i arbetslivet: En kvalitativ studie av hur mångfald definieras och upplevs hos personalchefer i Västsvenska företag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has its background in the fact that diversity is a constantly relevant subject in working life. However, we see that it is currently more relevant due to increased globalization and migration in recent years. Which means that a diverse workforce is something that companies must relate to in one way or another. How diversity is valued plays a major role in how companies work with these issues, which in turn affects any positive effects that diversity may cause.The purpose of this paper is to investigate diversity in working life. How the concept of diversity is defined and perceived by staff managers in West Sweden companies. But also how they feel that diversity in working life is related to opportunities and potential problems. This perspective will contribute to increased knowledge about the difficulties of diversity work and how equal rights in working life can be improved. Based on a qualitative approach, interviews were held with 8 people, each of which has the position of Human Resources Manager in various Western Swedish companies. Through a thematic analysis, our empirical data that consisted of interview material could be investigated, the relationship with previous research was discussed.Our conclusion is that the concept of diversity is complex and can not be clearly defined. However, we see a trend that the definition is based on the discrimination grounds of Sweden's discrimination law. However, we believe it is important for companies to reflect on the concept to allow for a possible diversity work, which is something we see in this survey that companies largely do not perform due to different causes. The opportunities that diversity add to include improved group dynamics, increased well-being and innovation, and it contributes to an improved "image" for organizations. Diversity also gives rise to some problems in the form of conflicts, resistance and additional work for management.

 • 286.
  Hedberg, Hanna
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Saukko, Sophia
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Teknikbaserad självbetjäning: kundnöjdhet och upplevd servicekvalitet vid självscanning på ICA2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning behandlar kundnöjdhet och upplevd servicekvalitet vid användning av teknikbaserad självbetjäning, i vårt fall självscanning vid ICA Jätten i Trollhättan. Utifrån teoretiska modeller som visar viktiga faktorer till varför kunder använder sig av teknikbaserad självbetjäning, utformades enkätfrågor. Denna enkät har i butiken besvarats av de självscanningskunder som var villiga att ställa upp i vår undersökning. Även en kortare mailintervju med butikschefen gjordes.

  Vi har genom vårt resultat kommit fram till att kunderna i allmänhet är nöjda och upplever servicekvalitet. De har således en positiv inställning till självscanning och vi analyserar även möjligheten till att detta skulle kunna leda till ökad lönsamhet för företaget.

  Slutligen har vi kommit fram till att självscanningskunderna på ICA Kvantum Jätten har en positiv inställning till självscanning och vi har fått en ökad förståelse gällande kundnöjdhet. Vad beträffar lönsamhet har vi genom befintlig teori fått en ökad förståelse kring hur kundnöjdhet påverkar lönsamheten. Vi har dock inte kunnat undersöka detta och har då inte heller kunnat bevisa att en koppling finns i just vårt fall. Av den anledningen anser vi att vi delvis kunnat uppnå syftet med denna uppsats.

 • 287.
  Hedén, Anna
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Johansson, Anna
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Levande glesbygdskommuner: En fallstudie om hur rekrytering kan främja integrering av nyanlända i samhället och mångfald i organisationer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sparsely populated municipalities (rural areas) in Sweden have poor growth, and many residents choose to move to larger cities. At the same time rural municipalities receive a higher proportion of new immigrants per capita than larger cities do, which could potentially be a major asset to the rural municipalities were these people to choose to stay in the county. One way to get them to want to stay may be the possibility to work in the municipality. This study aims to describe how the recruitment process is carried out in organizations in rural municipalities. Further, it is also examined how organizations' recruitment processes can promote or prevent new immigrants from getting jobs, as well as what it may be due to and what can be changed to help newcomers get jobs and integrate into society.

  Research shows that new immigrants often encounter problems and resistance when searching for jobs in the new country, and that the recruitment methods that organizations use can promote or reduce new immigrants' chances of getting a job. Furthermore, research also shows that small organizations to a greater extent than larger organizations use the type of recruitment practices that exclude new immigrants from the labor market. At the same time, diversity is promoted as a positive and desirable aspect within organizations, and is seen as something that benefits the entire organization if handled properly.

  The four organizations examined in this study were generally positive regarding contributing to the integration of new immigrants in the form of recruitment of this group. They saw several positive advantages to recruiting new immigrants, and any problems that could arise were considered solvable by simple means, such as communication.We conclude however, that the organizations mainly use informal recruitment methods, making it difficult for new immigrants to establish themselves in the labor market. Our conclusion is that organizations can help with integration by adapting their recruitment practices so that more people, both new immigrants and other groups, have a greater chance of getting a job. Furthermore, organizations can benefit from the recruitment of new immigrants since it increases the diversity in the organizations which can bring about many positive effects.

 • 288.
  Hedén, Anna
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Johansson, Anna
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Mångfaldsarbete i kommuner: Hur arbetar Uddevallas, Vänersborgs och Trollhättans kommuner med mångfald?2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi undersökt hur Uddevallas, Vänersborgs och Trollhättans kommuner arbetar med mångfald i planer och policys och hur det arbetet ter sig i verkligheten. För att få fram ett underlag har vi tagit del av forskning inom området mångfald samt undersökt kommunernas planer och policys och genomfört intervjuer med en tjänsteman inom varje kommun med insikt i mångfaldsarbetet. Forskningen visar att mångfald är ett brett och svårdefinierat begrepp, men att det i stora drag handlar om likheter och olikheter hos individer och hur dessa värderas och dras nytta av i organisationer. Studien visar att kommunernas tolkning av mångfald ofta kretsar kring etnicitet och nationalitet, men även de i Diskrimineringslagen omnämnda diskrimineringsgrunderna. Kommunernas planer och policys följer lagkraven, men innehåller inte så mycket mer än det som krävs. Målen är inte heller utformade så att det går att göra en uppföljning på dem. Intervjuerna visar att mångfaldsarbetet är svårt att integrera i verksamheterna, och att det saknas enhetliga definitioner av vad begrepp och arbete innebär. Vår slutsats är att kommunernas mångfaldsarbete prioriteras lågt och att det finns mycket kvar att göra. Det behövs ett tydligt ledarskap inom mångfaldsarbetet och bättre kommunikation i de olika leden i organisationerna. Det finns också behov av realistiska mål och kontinuerlig uppföljning. Mångfaldsarbete är viktigt för kommunernas legitimitet som offentlig förvaltning och för att ses som attraktiva arbetsgivare, och arbetet i kommunerna bör därför utvecklas och prioriteras i större utsträckning än vad det gör idag

 • 289.
  Heed, Anna
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Pettersson, Kristina
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Internkontroll i praktiken: En fallstudie inomutbildningsförvaltningen i Lysekils kommun2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Several scandals have in recent decades been discovered in the municipal sector due to the lack of internal controls.

  Since a municipality is financed by taxes it requires openness to local residents about how money is spent and that they comply with laws and regulations. The internal control system thus plays an important role as they ensure that resources are used in the best way possible and to prevent errors occurring. The purpose of this study was therefore to determine how municipal activities dealing with internal controls and identify areas for improvement.

  This study has been conducted with a qualitative approach which forms the basis of the examination method. To get a nuanced and in-depth picture of the municipality's internal control, six interviews were conducted with employees of the education administration. Empirical evidence has been analyzed based on research on internal control and, from an institutional perspective. The results showed that the internal control had major shortcomings in municipal management particularly of the structure, responsibilities and communication. Moreover, it emerged major shortcomings in the support function, the IT unit. However we found a relatively well-functioning work with internal control at the operational level that showed basic structure, established routines and a clear division of responsibility between employees. The results also showed a recent work to systematically assure the quality of the operational work in the work environments in the education administration.

  In order for the municipality to develop a better system for internal control that includes the entire organization, they need to first of all identify the internal processes where allocation of responsibilities is identified. In addition, the municipality must become better at communicating between municipal, support functions and activities.

 • 290.
  Hellal, Sofia
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Samspel mellan nationell- och organisationskultur: En kvalitativ studie av IKEA:s etablering i Ryssland2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med uppsatsen är att med utgångspunk i Hofstedes studier om påverkan av kultur i organisationer undersöka hur nationell kultur påverkar personers handlande inom organisationer och om kulturella skillnader kan utgöra ett hinder för samarbete. Frågeställning

  Vad är sambandet mellan nationell- och organisationskultur? Hur viktigt är det att ta hänsyn till den nationella kulturen när företag etablerar sig utomlands? Vad kan skillnaderna i kultur ha för effekter vid ett internationellt samarbete?

  Metod

  Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie. Jag har med hjälp av relevanta böcker och tidigare forskning undersökt IKEA:s etablering i Ryssland.

  Slutsatser

  Det är omöjligt för en organisation att förbli helt neutral vid en etablering utomlands då den är beroende av samarbetet och kommunikationen med omgivningen.

  Studien bevisar att Hofstedes teori stämmer delvis då IKEA påverkats av både den ryska marknaden och nationella kulturen.

  Fastän nationell kultur har en stor påverkan på företag som etablerar sig utomlands, så är den inte ensam om att influera organisationen. IKEA:s etablering i Ryssland påverkades inte lika mycket av den nationella kulturen som det påverkades av det politiska systemet och korruption.

  Kulturella skillnader kan vara en orsak till misslyckade samarbeten, men jag anser att med rätt ledarskap och en tydlig organisationskultur så skulle ett företag kunna etablera sig var som helst. 

 • 291.
  Hellman, Stefan
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration. Karlstads universitet.
  Förändringsprogram i hälso- och sjukvården: Nätverkskonstruktioner som möjliggör och försvårar införandet av lean2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Within the public sector great change efforts are currently made to meet future challenges. In the area of health care, change initiatives are implemented to enhance quality and efficiency. To this end, a lean change programme is being widely introduced in Sweden as well as internationally. The overriding aim of this study is to increase knowledge of what happens when change programmes, CP, such as lean are implemented in a healthcare organisation, HCO.Previous research has shown that the main obstacle to implementing CP in HCO:s is their complexity. However, the complexity has often been reduced, as different factors such as management, professions, organisation and control have been studied separately. To fully capture the complexity of the HCO the Actor Network Theory, ANT, was used in this study. In line with ANT, introducing lean can be described in terms of a translation process in which human and non-human actors are woven into a network. This approach allows for the incorporation of various factors in the study of a change process in a complex organisation. Drawing on ANT, this thesis explores how network constructions enable or impede change programmes.The approach is based on ethnographic monitoring of the implementation of lean in the Värmland county council public healthcare organisation. As a result of the holistic perspective, the study provides detailed descriptions of how complexity impacts on the implementation. It displays the relations enabling or impeding the implementation of CP and the methods actors use to establish and defend the relations.The contribution of the study is threefold. Empirically, the study monitors a HCO aiming to implement full-scale lean as philosophy, principle and tool. Methodologically, the study evaluates ANT as a methodological theory to study CP in a HCO. Finally, the domain-specific contribution of the study is its identification of the relations and methods that impact on lean deployment.

 • 292.
  Hellman, Stefan
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Kastberg, Gustaf
  Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
  Siverbo, Sven
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Lean och processer i hälso- och sjukvården2019Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lean och styrning av processer är allt vanligare styrmetoder i hälso- och sjukvården. Introducerandet sker med förhoppning om ökad effektivitet: inte genom att alla springer snabbare, utan genom ett mer väl genomtänkt och planerat arbete. På så sätt kan onödiga moment reduceras, misstag minskas och mer värde för patienter skapas. Lean har införts på olika sätt i olika organisationer men har en kärna i dess betoning av helhetssyn och processer. Ambitionen i denna bok är att utifrån hälso-och sjukvårdens förutsättningar ge en nyanserad bild av fenomenet.

 • 293.
  Hering, Rebecca
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Sahmoud, Sofia
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Mellanchefens komplexa roll inom ledarskap: En kvalitativ studie om mellanchefspositionens utsatta roll och ledarskap inom Volvo Cars2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag finns det olika typer av företagsuppbyggnader samt strukturer. De företag som är formade utifrån en hierarkisk uppbyggnad innebär en existens av olika nivåer av ledarskap och chefer. En av dessa nivåer är mellanchefspositionen, den beskrivs ofta som en utsatt roll. Rollen innebär att man bör ta hänsyn från både under- och överordnade, vilket inte alltid är helt enkelt. En mellanchef har förväntningar och krav från både ledning och anställda vilket utgör dubbelpress för att alla parter skall bli nöjda. Enligt Härje Franzén (2004) har mellanchefer genom åren haft tyngdpunkten i resultatansvar och samordning. Det är inte lätt att finna en balans som fungerar för alla runt omkring samt än själv, det är viktigt att mellanchefen förstår innebörden av sin rolls komplexitet. Kommunikation är enormt viktigt för mellanchefspositionen, det gäller att kommunicera konstant, hellre för mycket än för lite annars finns risken för missförstånd som kan medföra negativa konsekvenser. Syftet med denna studie är att undersöka mellanchefens roll generellt samt på Volvo Cars. Avseendet är att få en ökad förståelse genom att studera generellt hur mellanchefsrollen fungerar, för att sedan avgränsa arbetet till mellanchefens roll på Volvo Cars Customer Service RA genom en kvalitativ studie. Vi har genomfört tre intervjuer med kvinnor som har olika ledarpositioner i hierarkin- det alla har gemensamt är att dem är mellanchefer. Volvo Cars Customer Service är en av alla Volvos fabriker i Göteborg. VCC ansvarar för lagret av reservdelar, de distribuerar ut delar av personbilar till hela världens Volvolager. Volvos fabriker har olika typer av struktur, de det har gemensamt är att alla är hierarkiskt uppbyggda med flera olika ledarpositioner. Denna fabrik är uppdelad i ett antal olika avdelningar som utför olika typer av arbetsuppgifter och behandlar olika volymer av bildelarna. Den avdelning vi har avgränsat oss till kallas för CDC och det står för Central Distribution Center. Vi har genomfört tre intervjuer med kvinnor som har olika ledarpositioner i hierarkin- det alla har gemensamt är att dem är mellanchefer.

 • 294.
  Hermansson, Catrine
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Hosseinion, Kiana
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  En fallstudie om användandet av icke-finansiell prestationsmätning och utformning av prestationsmätningssystem i detaljhandeln2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Icke-finansiell prestationsmätning i detaljhandeln innebär utvärdering av prestationer som bidrar till företags lönsamhet och framgång. Ett prestationsmätningssystem bör innehålla en balans av finansiella och icke-finansiella mått, och tillräckligt många mått. Samt hänsyn till faktorer för att överkomma faktorer som för att det ska vara lämpligt och effektivt för företaget och ge användbar information. 

  Syfte: Studien ämnar beskriva och analysera användandet av icke-finansiell prestationsmätning och hur ett företag i detaljhandeln kan utveckla och utforma ett prestationsmätningssystem.

  Genomförande: Studien är en kvalitativ empirisk studie genom fallstudier av företag i en elektronikkedja i Sverige. Studien söker en slutsats genom att finna regelbundenheter samt utredning av karaktärsdrag och egenskaper.  

  Slutsats: Aktuell forskning om prestationsmätning i detaljhandeln i Sverige saknas. Däremot utifrån teori och tidigare forskning om prestationsmätning har studien bekräftat att icke-finansiell prestationsmätning är viktig för detaljhandeln och att ett företag i detaljhandeln i Sverige har utformat ett system för lämplig och effektiv prestationsmätning. Samt kombinerat icke-finansiell prestationsmätning med traditionell finansiell prestationsmätning. Kombinationen visar en balanserad utveckling och indikerar framgång för ett företag. Slutsatsen bringar kunskap om prestationsmätning för ett företag i detaljhandeln och vilka faktorer som styr vid utformandet. 

 • 295.
  Hertel, Julia
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  The use of online communication in Innovatum Science Center2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The throughout use of online communication these days provides a challenge for many businesses. The cultural sector, being not only a business because of providing cultural heritage and knowledge, is forced to deal with the changes in communication as well. The traditional museums have developed and the so-called interactive museums complement the range of activities in the cultural sector. The interactive museums let visitors be a part of the visit by providing them experiences to discover by themselves. Mostly designed for children who can learn science by playing. This study provides a case of such an interactive museum: Innovatum Science Center is located in Trollhättan, Sweden. They face the problem that they started to work more with their online communication but did not receive any feedback from their visitors if they use it in the right way and if the visitors are reached by it. To investigate the use and reach of their online communication a qualitative study is performed. The web manager and the visitors of Innovatum Science Center were interviewed to gain an overall insight in the online communication. In addition, the webpage and the social media platforms were analysed. This results were used to make categories and themes to provide Innovatum Science Center the possibility to base their further usage on the suggestions made of it. This results can be used to improve the existing online communication of the other science centers in Sweden as well. Especially those located in the region Västra Götaland could take advantage for their online communication.

  To be able to engage their visitors in the online communication, they have to first reach their prospects. The next step is attracting them in order to gain visitors and also followers of their different online platforms. In the case of Innovatum Science Center it is found out that the visitors are not connected to the Science Center and therefore, also not reached by their messages sent via their online communication. The existing messages sent through the various online platforms are updated and informative which built a solid foundation for their online communication. To overcome the problem occurred of not reaching their visitors, different suggestions are made based on the new knowledge gained. For example the first step should be to make the visitors aware of Innovatum Science Center itself by providing more information about their different online platforms. Furthermore, they could connect their online presence with the visit in Innovatum Science Center and provide riddles or different contests to interact with them.

 • 296.
  Hirani, Mazahir
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Zeneli, Arianit
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Organisationer i förändring: Hur upplever personal och ledning en förändringsprocess?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are numerous factors that contribute to changes. According to O´Brien (2002) govern-ment agencies can introduce change programs in order to make an organization more efficient. External factors and internal factors can also contribute to change. Staff members that are included in a change processes are affected in different ways, some positive and others negative. In his book Angelöw (1991) describes that individuals evolve both personally and professionally during change.

  We have studied the change process that took place on a organization that belongs to a public sector. Both the employees and management were interviewed regarding the change that took place. Change that is based on participation, safety and information are seen as positive and are welcomed by employees. Theoretically it can be easy to claim that the flow of information is good and working but is it really that way practically? With this study we want to examine if participation occur in change processes and how individuals react to the change.

  We have in our study taken a qualitative approach and implemented semi-structured interviews when interviewing the staff and the management. It was very important that the interview subjects that were chosen were from different hierarchic positions so that we could get a complete overview of the experience. The result of the study shows that the change that took place was a success but the participation from the employee side wasn't that great because the change was controlled by the top hierarchic positions and only required commitment and support from the employees

 • 297.
  Hjalmarsson, Sandra
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Sociala mediers påverkan på marknadsföring inom detaljhandeln: Har svenska företag skrivit sin sista reklamannons i dagstidningen eller sänt sin sista Tv-reklam?2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att undersöka sociala mediers roll inom marknadsföringen på svenska detaljhandelsföretag. Målet är att ta reda hur sociala medier har förändrat den traditionella marknadsföringen. Har sociala medier inneburit stora organisatoriska förändringar och helt ändrat marknadsförares sätt att arbeta, eller har ingen större förändring skett. Uppsatsen tar även upp för-och nackdelar med sociala medier och hur man mäter dess effekter. För att undersöka det här har fem intervjuer med marknadsförare på olika företag ägt rum. De här personerna är intressanta att prata med eftersom de arbetar med marknadsföring dagligen. Empirin från intervjuerna har vävts ihop med aktuell teori om ämnet. Teorin tar upp transaktionsmarknadsföring, relationsmarknadsföring, kommunikation och det som finns skrivit om sociala medier. Uppsatsen är kvalitativ, eftersom den tolkar och analyserar marknadsförarnas åsikter. Intervjuerna har skett över telefon och mail och frågorna har handlat om hur företagets marknadsföring har förändrats och hur det arbetar idag. De intervjuade företagen är Ving, Gekås, Rum21, Arla och SG Interiör. Dem viktigaste resultaten visar på att sociala medier har förändrat företagens kommunikation. Traditionella marknadsföringskanaler som TV och annonser bygger på en envägskommunikation där kunden inte har möjligt att svara, medan sociala medier bygger på en integrerad kommunikationsmodell. Kommunikationen har gjort det möjligt för både kund och företag att ha en tätare relation. De traditionella marknadsföringskanalerna har inte bytts ut mot sociala medier eftersom dessa kanaler fortfarande fungerar för företagen när de skall nå ut till sina målgrupper. Sociala medier fungerar bra för företagen eftersom de kan visa upp sin personlighet, kommunicera och nå kunden på ett sätt som inte var möjligt tidigare

 • 298.
  Hjelm, Kajsa
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Karlsson, Maria
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Mellanchefens roll2015Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mellanchefens syn på sin roll i organisationen är det ämne som denna rapport behandlar. Studien är utförd av Maria Karlsson och Kajsa Hjelm i kursen Metod och uppsats i företagsekonomi under vårterminen 2015. Vi anser att ämnet är intressant då forskningen kring begreppet mellanchef inte är gjord i samma utsträckning som inom begreppet chef och ledare. Då vi tror framgång i en organisation till stor del anses vara grundat i ett starkt ledarskap ville vi undersöka hur stor roll mellanchefen har till just detta. Syftet med denna rapport är bl.a. att belysa mellanchefens betydelse, arbetsuppgifter, krav, beslutsfrihet och makt i en organisation och vilken problematik som kan uppstå inom denna roll. Studien är utförd på Högskolan Väst vilket innebär att dess tillämpning och komplexitet innefattar en akademisk offentlig förvaltning. Studien är utförd genom semistrukturerade djupintervjuer med mellanchefer på Högskolan Väst som tituleras avdelningsledare. Intervjuerna har därefter sammanställts och analyserats utifrån vår insamlade teori inom ledar-och chefskap i organisationer och annan tidigare forskning kring ämnet. Samtliga respondenter är anonyma för att minimera risken för att det framtagna materialet används till annat syfte än vår studie. Tanken med avdelningsledaruppdraget är att det ska rotera med treårsperioder mellan medarbetarna. Detta för att alla ska ha möjligheten att testa på ledaruppdraget under en kortare period, för att sedan kunna återgå till sin ursprungsroll inom akademin. Vår förförståelse om mellanchefens roll, respondenternas tankar och upplevelser samt teorin stämde väl överens inom många delar av våra forskningsfrågor. Denna studie belyser vikten av mellanchefernas betydelse för verksamheten inom olika hierarkiska nivåer. Att som mellanchef stå med ett ben hos de överordnade och ett ben hos medarbetarna bidrar till en form av utanförskap. Detta anses ingå i rollen som mellanchef och bör finnas i åtanke när ett sådant uppdrag antas.

 • 299.
  Holmgren, Helén
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Case i bokföring2013Book (Other academic)
 • 300.
  Holmgren, Maria
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Jakobsson Lyngstam, Cecilia
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Benchmarking i offentlig verksamhet: Koppling mellan ranking och förbättringsarbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Benchmarking is a well-utilized management tool that aims to create development opportunities and achieve better results. It is used in both private and public sectors. The use of benchmarking has increased in the public sector and thus requires more research in this area. Swedish local governments are compared in different ranking lists to create comparisons that can contribute to their development. However, it has been found that the information that ranking lists are providing is not being used to a great extent to complete process comparisons and achieve better performance. The purpose of our study was to increase the understanding of the relationship between ranking and performance improvement in the public sector. A qualitative study with unstructured interviews of heads of administration in the field of child and education management in three smaller local governments, examined the relationship between the ranking list produced by Lärarförbundet and the managements´ performance improvement was investigated. The study shows a confirmation of previous observations that information such as ranking lists does not come to full use and thus does not always lead to process comparisons that can improve the position in the next year's ranking list. The ranking list provided by Lärarförbundet is not perceived entirely accurate, and this is the main reason why the information provided by the ranking list does not always come into use in the managements´ performance improvement. A limitation with our study is that we only focused on the ranking list of Lärarförbundet and that the local governments that chose to participate in our study are classified as smaller local governments. The result could have been different if we had a different ranking list or included more ranking lists, and if more local governments were studied.

3456789 251 - 300 of 772
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf