Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 2171
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Berggren, Ida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hur lärare bemöter flickor och pojkar i klassrummet: En observationsundersökning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bakgrund:

  Tidigare forskning (Wernersson, 1997; Samuelsson, 2008) har visat att lärare tenderar att ägna mer uppmärksamhet åt pojkar, som därmed dominerar klassrummen. Flickor å andra sidan tenderar att prestera bättre resultat (Wahlgren, 2011) och det feminina uppförandet är det som föredras inom skolans värld. Det ingår i läraruppdraget att främja alla elevers lika rättigheter, oavsett kön så att alla har samma möjligheter att utvecklas (Lgr11). Denna uppsats sätter därför lärarna i fokus eftersom att de spelar en viktig roll för elevernas utbildning men även identitetskapande.

  Syfte:

  Denna undersökning syftar till att synliggöra hur lärare bemöter flickor och pojkar i klassrummet för att därigenom komma ett steg närmare en jämställd utbildning där alla elever får samma möjlighet till utveckling.

  Metod:

  Jag har därmed använt mig av en kvalitativ metod där jag har observerat fyra lärare, varav två manliga och två kvinnliga som alla undervisar i olika ämnen. Det resulterade i sammanlagt 12 observationer, alla genomförda i samma två årskurs 8 klasser.

  Resultat:

  Studiens resultat visade att lärarna tenderade att missa de elever, oftast flickor, som följde skolans regler t.ex. vid handuppräckning. Det framgick även att pojkar och flickor inte ställs inför samma krav i undervisningen, utan förväntas att uppträda olika. De kvinnliga lärarna använde sig mer av de härskartekniker (Ås, 1992) som observationerna dels fokuserade på. Det visade sig då att lärarna själva behandlade eleverna könsstereotypt och hjälpte därmed till reproducera traditionella könsmönster istället för att motverka dem.

 • 252.
  Berggren, Ida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  So, Luke, what are ravens? I mean, you know more than one?: Discourse particles from a gender perspective2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine the discourse particles you know and I mean from a gender perspective, but also to investigate if popular fiction and fictitious speech represent prior research on this subject. Prior research (Lakoff, 1975) has claimed that women tend touse discourse particles more frequently in order to soften utterances, and therefore expressing linguistic tentativeness. Janet Holmes (1995), on the other hand, has found that women and men tend to use DPs differently, but not that women are insecure communicators. In order to confirm or refute these researhers' claims, I have chosen to study the speech of two fictitious characters, Lucas Scott and Haley James, from the TV- Series One Tree Hill. The material consists of 17 transcribed conversations between the two main characters, and the method used was to compare and contrast my findings to previous research. The study is mainly qualitative, as I wanted to study how the characters use the chosen DPs. However, I will also discuss how frequently they use them. The result showed that the characters tended to use them in different manners. It was also evident that Haley uses the DPs more than Lucas, as she uses you know ten times and I mean seven times, whereas Lucas uses the first one seven times and I mean only once. Thus, the conclusions of the study are that the characters differ in their use of the DPs, but also that popular fiction, i.e. One Tree Hill, agrees with previous research on gender and discourse particles.

 • 253.
  Berglund, Emilia
  et al.
  Göteborgs stad.
  Lager, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundqvist, Jennifer
  Göteborgs stad.
  Gustafsson Nyckel, Jan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Det dubbla kompetenskravet: en studie av lärarstudenters utveckling av kompetenser inom en ny lärarutbildning2019In: Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse, E-ISSN 2446-2810, Vol. 3, no 1, p. 87-101Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  "The dual competence requirement - A study of teacher student competences in a new teacher education" examines students dealing with a dual competence requirement in teacher education. The study has its' background in educational trends that aim to bring together a social pedagogical tradition with an educational tradition, with a focus on teacher training in School age educare (fritidshem). Focus group interviews have been used to interview 16 students in teacher education at a university in Sweden with a focus on working in school-age educare. A thematic analysis was implemented, where development of three different competences emerged that correspond to a dual competence requirement, which is Re-creators, Co-Creators and Innovators. The analysis highlights both the differences and similarities between the three competences, while also showing how the competences complement each other. The Re-creators are characterized by adapted and reproduced skills development, in which the student actively chooses to become either a teacher in the school-age educare or his subject. The Co-creators are characterized by the students adapting to the education's implementation and producing parallel skills and becoming teachers in the school-age educare and their subject. The Innovators feature a productive creative competence in which the students use their practical aesthetic subject knowledge in the school-age edu-care activities, and their school-age educare skills in the teaching of the practical aesthetic subject. Findings are discussed in relation to the offering of creative skills.

 • 254.
  Berglund, Frida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Laborativ matematikundervisning och dokumentation: Elevers uppfattning om egen dokumentation i samband med laborativ matematikundervisning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ studie vars syfte är att belysa hur lärare kan arbeta med elevers egen dokumentation i samband med laborativ matematikundervisning. I forskningsöversikten definieras en laborativ matematikundervisning som ett arbetssätt där eleverna arbetar med praktiska aktiviteter som har ett bestämt undervisningssyfte i matematik. Laborativt material definieras som ett material som kan användas som stöd för elevers tänkande. Men vad händer när matematiklektionerna är över och det laborativa materialet plockas bort? Vad finns då kvar av det matematiska lärandet?  I forskningsöversikten påvisas fördelar med att låta elever dokumentera det laborativa arbetet för att minnas lärandet på olika sätt. Exempel på olika sätt att dokumentera lärandet är att skriva, rita, stillbildsfotografering samt ljud- och videoinspelning. För att undersöka vad elever uttrycker kring dokumentation har studien utgått från barns perspektiv. Deltagande observation och barnintervjuer har använts som metoder för insamling av data. I studien deltog sex elever från årskurs ett och studien genomfördes vid två tillfällen. Vid det första tillfället genomfördes en lektion som handlade om att introducera multiplikation med laborativt material. Under lektionstillfället fick eleverna dokumentera arbetet genom att rita och stillbildsfotografera. Vid det andra tillfället intervjuades eleverna för att undersöka om dokumentationsformerna fungerade som ett sätt att minnas lärandet. Eleverna fick först berätta vad de mindes från det första lektionstillfället utan fotografier och teckningar, de fick därefter berätta vad de mindes med dokumentationen som stöd. Efter att empirin var insamlad genomfördes en transkribering och textkodning för att frambringa resultatet. Resultatet i studien visar att fotografierna fungerade som ett stöd för tanken hos samtliga deltagande elever för att komplettera de muntliga utsagorna om vad de lärt sig. Det framkom även att eleverna uttryckte att fotografier var ett bättre sätt att dokumentera på än att rita för att de då kunde se vilket laborativt material som användes och hur de matematiska problemen löstes.

 • 255.
  Berglund, Frida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Olsson, Evelina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Det är roligare när man är två": En kvalitativ studie om hur elever interagerar under parsamtal i matematik när läraren aktivt arbetar med Talk Moves2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Kommunikation i ämnet matematik är viktigt för att eleverna ska kunna uttrycka och resonera kring matematiska problem. Trots att kommunikation i skolan är nödvändigt finns det en avsaknad av matematiska samtal i den traditionella matematikundervisningen vilket leder till att eleverna inte får lika stor möjlighet att träna på att samtala i matematik. En metod som kan användas för att förbättra elevernas förmåga att resonera är Talk Moves, vilket är samtalsstrategier som kan användas av läraren för att hjälpa elever att träna på att samtala i matematik.

  Syfte Studiens syfte är att med hjälp av Talk Moves undersöka vad som sker i parsamtal mellan elever i årskurs två när läraren arbetar aktivt med dessa samtalsstrategier. Elevernas egna erfarenheter av parsamtal kommer också att undersökas.

  Metod Studien är kvalitativ och för att besvara studiens forskningsfrågor användes både deltagande observationer och barnintervjuer. Metoderna användes för att både undersöka Talk Moves i relation till parsamtal utifrån ett barnperspektiv men även utifrån barns perspektiv då observationerna följdes upp med barnintervjuer.

  Resultat Resultatet visar att när vi arbetade aktivt med Talk Moves blev parsamtalen mer utvecklande och eleverna fick mer talutrymme i klassrummet. När eleverna inte påmindes om att först diskutera igenom hur de skulle gå till väga resulterade det i att elevernas samarbete blev sämre. Samtliga elever kunde se fördelar med parsamtal. Fördelar som eleverna nämnde var att de blev bättre på att lyssna på varandra, samarbeta och kunde lära sig av varandras strategier.

 • 256.
  Bergman, Frida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  …så då bestämmer jag!: Lekens makt, positioner och genus i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Överallt i vår omgivning möts vi av makt av olika slag. Människor både tar och ger makt och fördelar den mellan sig. Redan i tidig ålder utövar barn makt och förhåller sig till genus. Både makt och genus är intressanta ämnen att undersöka i förskolan. Barn har i alla tider lekt, men alla barn är individer och agerar på olika sätt. I leken är det ofta vissa barn som får bestämma mer än andra och i vissa lekar använder barn makt på olika sätt för att få bestämma. I denna undersökning har det gjorts observationer på barns fria lek. Barnen har tagit olika maktpositioner i leken. Det har även gjorts observationer på flickors och pojkars lek samt om deras maktpositioner skiljer sig åt. Vad för slags makt och positioner har barn i förskolan? Hur leker flickor och pojkar, har de liknande sätt att leka eller skiljs det åt?

  Syfte: Syftet är att undersöka hur barnen i sin fria lek fördelar maktpositioner mellan sig samt hur de förhåller sig till dessa positioner utifrån ett genusperspektiv. Mer specifikt är det följande frågeställningar som är i fokus:

  -Vilka maktpositioner tar barn i sin fria lek i förskolan?

  -Hur framträder genus i barns lekar i förskolan?

  Metod: Genom att observera barnens lek synliggörs hur barnen förhåller sig till olika maktpositioner och till genus. Genom observationerna framträder ett mönster i barnens lek. Observationerna genomfördes i en 3-6 årsgrupp.

  Resultat: Det finns flera olika maktpositioner i barnens lekar. Alla dessa positioner är viktiga för barnens utveckling. Även begreppet genus har analyserats i barngruppen och både flickor och pojkar leker liknande lekar. Det finns alltså ingen större skillnad på flick-pojklek men deras maktpositioner är olika. Flickor har en benägenhet att prata och resonera fram till lösningar medan pojkar är mer tävlingsinriktade. Resultatet visar att barnen tar olika positioner i sin lek. Analysen lyfte fram följande positioner: ledandeposition, lösningsbenägenposition, mellanposition och underposition. Alla dessa positioner har lika stor betydelse för barns utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Bergman, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Karlsson, Jessica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En padda i förskolan: En studie i hur Ipaden kan användas i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I en mer digitaliserad värld vinner surfplattor och smarttelefoner mark. Dessa verk-tyg har kommit att tillhöra många förskolors vardag. Fler och fler pedagoger ser dessa digitala verktyg som ett möjligt redskap för att underlätta det pedagogiska arbetet som sker på förskolan, framförallt i ett dokumentationssyfte.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka de digitala verktygens användningsområden i för-skolan. Vi vill också få reda på pedagogernas syn på vilka för och nackdelar som de digitala verktygen kan ha i verksamheten.

  Vår frågeställning är:

  1. Inom vilka områden använder pedagogerna de digitala verktygen i förskolans vardag?

  2. Vilka för och nackdelar ser pedagogerna att verktygen kan ha i verksamheten?

  Metod: Vi har använt oss av en kvantitativ webbaserad enkätundersökning och för att få en fördjupad förståelse för vissa frågor gjorde vi fyra semistrukturerade intervjuer.

  Resultat: Resultatet visar att de digitala verktygen har många användningsområden. I studien såg vi att de digitala verktygen i hög grad användes i dokumentationssyfte men att applikationer gör verktygen mer kompletta. Fördelarna med de digitala verktygen var att de bidrog till att barnen fick tänka, prova på och utmana sig själva. Verktygen bidrog också till att dokumentat-ion kunde ske i ett "här och nu"- perspektiv. De är lätta att ta med sig för att kunna dokumentera överallt. Nackdelarna var rädslan att verktygen skulle bidra till ett meningslöst tidsfördriv och att barn inte leker på samma sätt som innan. Det framkom även att pedagogerna ansåg att det var av vikt att verktygen inte ersätter pedagogerna utan istället skulle fungera som ett komple-ment till dem. Studien visar även att krånglande teknik medför att pedagogerna känner frustrat-ion. Möjligheten att reflektera över det dokumenterade materialet var ett ämne som också upp-märksammades. Pedagogerna upplevde att tidsbrist kunde vara ett hinder för dem att hitta ge-mensam reflektionsstund

 • 258.
  Bergman, Peter
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Åsberg, Angelica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Alla kan inte bli akademiker: en kritisk studie av regeringens kunskapssyn och betygspolitik2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Bakgrunden till vår uppsats grundar sig på frågan vem skolan egentligen är till för. Vi tog sedan vår utgångspunkt i en föreläsning av Sir Ken Robinson "Changing Education Paradigms". För att smalna av vårt forskningsområde valde vi att inrikta oss mot betyg och dess konsekvenser.

  Syfte:

  Syftet med uppsatsen är att undersöka varför betyg existerar, vad vi betygsätter och hur det påverkar elever att bli betygsatta.

  Metod:

  Metoden som använts i uppsatsen är en diskursanalys, där olika utdrag ur olika artiklar och publikationer (regering, skolminister, självhjälpsbok) analyseras utifrån två teoretiker och två forskare.

  Resultat:

  I vår analys av vårt valda material framkommer en relativt oproblematisk syn på kunskap och betyg, som innebär att fakta är fakta oavsett perspektiv. Analysen visar också att uppfattningen om betyg inte stämmer överens med forskningen

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Bergqvist, Lovisa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lugner, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lek I ur och skur: Barns tankar om sin lek i en "I ur och skur verksamhet"2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Utomhusvistelse och utomhuspedagogik spelar viktiga roller i förskolans vardag. Utevistelsen och utomhuspedagogiken är ett alternativ och ett komplement till de traditionella inomhusmiljöerna på förskolan. Pedagogiska aktiviteter och fri lek kan med fördel växlas mellan inomhus- och utomhusmiljöer för att ge olika sinnliga upplevelser. Utomhusmiljöer och naturmiljöer kan erbjuda autentiska lärmiljöer och inspirera till lek. "I ur och skur" är ett koncept från Friluftsfrämjandet där förskole-, skol- och fritidshemsverksamhet bedrivs utomhus och med betoning på friluftsliv. Hur påverkar utomhusvistelsen barns lek och hur pratar barn om sin lek i en verksamhet med daglig vistelse i en rik naturmiljö? Skiljer det sig mellan barnens lek inomhus och utomhus?

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka hur barn på en "I Ur och Skur verksamhet" upplever och skildrar sin lek. Särskilt fokus riktar vi mot hur utevistelsen och utomhuspedagogiken, som präglar en "I ur och skur verksamhet", kan ha inverkan på barnens lek. Studien ämnar att ge en närmare förståelse för barnens perspektiv på sin lek utomhus/inomhus på en "I Ur och Skur verksamhet".

  Metod:

  Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Inledningsvis observerade vi en barngrupp på sammanlagt 30 barn under en dag i verksamheten. Vi skapade två intervjugrupper bestående av sex barn vardera. Vi genomförde intervjuerna med dessa två grupper.

  Resultat:

  Vår studie har visat att barnens lek skiljer sig mer beroende på barnens ålder och utveckling än om leken sker inomhus eller utomhus. Utomhusmiljön och inomhusmiljön ger olika förutsättningar för leken. Vi upplever under studien att de äldre barnen i högre utsträckning leker roll- och fantasilek som i sin tur gynnas mer av utomhusmiljön därför att den kan erbjuda utrymme och stimulera eller inspirera till kreativitet. De yngre barnen i verksamheten leker i större utsträckning ensamlek eller parallellek/bredvidlek och tycks även fokusera mer på lekmaterial för att inspireras till lek. De yngre barnens lek blir därför påverkar av att det finns olika lekmaterial utomhus än inomhus

 • 260.
  Bergqvist, Susanne
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Höglander, Peter
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Tillsammans tar vi ett glas vin: Samtal om relation och inställning till gemenskaper, rolltransaktioner och alkohol på äldre dagar2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att åldras handlar om att genomgå olika transaktioner i livet vilket innebär att roller tillkommer under livscykeln. Kroppen åldras i samklang med hur individen rör sig genom tid och rum. Alkoholen kan vara en del i människans liv vilket kan innebära att transaktioner kan förändra inställningen och relationen till alkohol. Det socialpedagogiska samtalet kan vara ett sätt att uppmärksamma alkoholens inverkan på äldre individer i transaktion från arbete till pension. Syftet med studien var att få en djupare förståelse om vad ålderspensionärer har för relation och inställning till gemenskaper, rolltransaktioner och alkoholkonsumtion. Frågeställningar var vilken betydelse har gemenskaper för ålderspensionärer i samband med rolltransaktioner, vad har gemenskaper för betydelser i relation till det egna åldrandet, hur beskriver ålderspensionärer sin inställning och relation till den egna alkoholkonsumtionen. Åtta personer intervjuades i studien med två olika nationaliteter vilka alla definierade sig som pensionärer. Kvalitativ metod användes i form av semi-strukturerade intervjuer. Analysen av materialet gjordes med hjälp av tematisk analys. De teorier som användes var rollteorier och gemenskapsbegreppet. Resultat visade att det var av vikt att känna sig delaktig i samhället och ha en känsla av att ingå i en gemenskap. Vidare visade det sig att alkohol inte ansågs vara en viktig faktor hos deltagarna men att det var en naturlig del i vardagen och livet. Att uppleva det egna agentskapet som pensionär med en känsla av frihet var viktigt. Delaktigheten i gemenskaper får deltagarna att uppleva sig vara del av ett större sammanhang och inte bli definierad utifrån normer i samhället om vad äldre bör och inte bör göra. Pension innebär förändringar livet vilket innebär nya roller och ändrade relationer till alkoholkonsumtion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Bergstrand, Rebecca
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Jonsson, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Elevers uppfattning av formativ bedömning: Hur känner elever inför olika typer av bedömning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Formativ bedömning innebär att den enskilde eleven under lärandeprocessens gång får stöd för att komma vidare i sin kunskapsutveckling. Aktuell forskning har visat att denna bedömningsform är effektiv för alla elevers lärande. Inom forskningen beskrivs fyra nivåer av återkoppling; uppgifts-, process-, metakognitiv- och personlig nivå som har olika effekt på elevers lärande. Återkoppling på process- och metakognitiv nivå har visats vara de mest gynnsamma. Forskningen är dock mest fokuserad på att undersöka hur läraren kan applicera den formativa bedömningen i undervisningen så att den blir så effektiv som möjligt. Få studier har gjorts kring elevers uppfattningar och upplevelser av den formativa bedömning de får.

  Syfte

  : Syftet med vår studie är att undersöka hur elever upplever och uppfattar den återkoppling och formativa bedömning som de får och hur de tror att den påverkar deras lärande.

  Metod:

  Studien är kvalitativ och vi utgår från ett hermeneutistiskt perspektiv. Vår empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer där vi använt oss av intervjuguider. Vårt urval består av två lärare och sex elever ur respektive lärares klass. I vår analys utgår vi från våra forskningsfrågor och de fyra olika nivåerna som kategorier där våra tolkningar av elevernas svar hamnar. Vi har i vår studie även valt ut tre olika perspektiv som vi använder i vårt analysarbete dessa är lärarbedömning, kamratbedömning och självbedömning.

  Resultat:

  I resultatet av elevintervjuerna framkom det att eleverna uppfattade alla nivåer av återkoppling, dock uppfattades uppgifts- och processnivå starkast och upplevdes främst komma från läraren. Elevernas känslor kring de olika nivåerna och de olika perspektiven såg förhållandevis lika ut då merparten av eleverna hade positiva känslor inför lärarbedömning men kände en viss osäkerhet inför självbedömningen, som upplevdes som svår. Den skriftliga kamratbedömningen upplevdes positiv då denna innefattade information som hjälpte eleverna framåt i deras kunskapsutveckling, den muntliga kamratbedömningen upplevdes däremot som personlig och svår att ge på processnivå. Det rådde till viss del oenigheter eleverna emellan kring vilken bedömning de önskade möta, de flesta eleverna var dock överens om att den formativa återkopplingen på processnivå som kom från läraren gynnade deras lärande mest

 • 262.
  Bergström, Frida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ett textuellt rop på hjälp: En metaanalys av skolans möjligheter till suicidpreventivt arbete genom skrivuppgifter2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett utbrett samhällsproblem som resulterar i att ett barn under 17 år begår självmord varje år. Inom skolan ska preventiva åtgärdsrutiner finnas för att motverka detta, men genom att i svenskämnet arbeta med terapeutiska skrivuppgifter kan det preventiva arbetet stärkas. Genom detta kan psykisk ohälsa hos elever synliggöras, och i samarbete med övriga myndigheter och instanser kan skolan upptäcka problemet i ett tidigt skede.

  Syfte: Undersökningens syfte är att belysa forskningsläget kring psykisk ohälsa kopplat till skolan, samt huruvida svensklärare kan arbeta preventivt med skrivuppgifter för att fånga upp svår psykisk ohälsa.

  Metod: Metoden för undersökningen är en metaanalys, vilket innebär sammanställning av forskningsläget genom granskning av olika oberoende studiers resultat. 

  Resultat: Forskningsläget påvisar att skrivande i syfte att förebygga psykisk ohälsa har fungerat i skolsystem utanför Sverige, men inom svensk skola har inga studier hittats. Psykisk ohälsa bör motverkas i skolan genom att avdramatisera den stigmatisering som råder. Genom skrivande i svenskämnet kan ämnen inom fenomenet psykisk ohälsa ge läraren indikationer på psykisk problematik som upplevs hos elever. Det framgår dock ett behov av forskning inom problematiken som präglar många elevers skolgång och privatliv.

 • 263.
  Bergström, Frida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Branka, Sanne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Förövare eller konsument?: En kritisk diskursanalys av SVT Nyheters rubriceringar om prostitution2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Based on SVT News' usage of terms- relating to trade and consumption in their headlines, the aim of this study is to illustrate how these terms produce naturalized images of prostitution. By analysing the collected material according to the critical discourse theory, the connection between language and social structures becomes visible. Prostitution as a socially constructed phenomenon has always been recognized as some sort of business, with focus on the prostitute as a product or an object. By acknowledging that, this study aims to analyse how the language takes part of the positioning of prostitution in a wider context. Furthermore, the problematization of how the consumption-terms creates portrayals of prostitution and the involved individuals, comes from realizing that the image of prostitution does not always include any crimes, victims, or sexually abused children.

 • 264.
  Bergström, Patrik
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Framtidens möjligheter": En studie om samband mellan elevers identifikation och deras betyg2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Det finns idag forskning som pekar på att det finns korrelation mellan hur en elev identifierar sig i förhållande till majoriteten i ett område och vilka betyg denne uppnår. I dagens globala multietniska samhället börjar ett nytt sätt att bygga identitet att uppträda. Detta är ett sätt att bygga en identitet som är mer än summan av delarna som uppstår när det globala möter den lokala kontexten. 

  Syfte

  Uppsatsen syfta är att undersöka om det finns en korrelation mellan elevers betyg i förhållande till identitet, kamratkrets och syn på skolan.

  Metod

  Metoden till uppsatsen har varit ett enkätförfarande som har utförts i nio olika klasser på tre olika skolor. Dessa enkäter genererade 159 svar som ligger till grund för studien. De tre olika skolorna som enkäten har genomförts på ligger i tre olika områden med olika socioekonomi och identifikation.

  Resultat

  Resultatet visar korrelation mellan hur elever identifierar sig, vilka kamrater de har, deras syn på skolan och vilka betyg de erhåller. De eleverna med invandrarbakgrund som visar en indikation på att de identifierar sig med den tredje identiteten erhåller bättre betyg än de som identifierar sig som invandrare.

 • 265.
  Bergström, Patrik
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Var det bättre förr?: En läroboksanalys över tre epoker.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Läroböcker är ett material som används flitigt av lärare. Böckerna har en makt som ett riktgivande material. Eftersom lärare använder sig av läroböcker så flitigt är det intressant att se hur de uttrycker sig kring olika grupper som är en del av den svenska skolan. I och med dess riktgivande makt kommer läroboken att påverka elever och lärare. 

  Syftet med uppsatsen är dels att undersöka om och hur andrafiering förekommer, samt om den förändrats över tid i läroböcker. Dels att undersöka hur kulturbegreppet har förändrats över tid i läroböckerna utifrån en socialkonstruktivistisk ansats.

  Metod. Undersökningen har genomförts genom en kvalitativ textanalys på sex läroböcker i samhällskunskap som är spridda över tre epoker. Epokerna som har använts är 1980-tal, 2000-tal och nutid. Alla böcker har eller används fortfarande som läroböcker. Genom att gå igenom de kapitel som behandlar människor från andra länder och kulturer undersöker jag om och hur andrafiering förekommer. Hur böckerna behandlar kulturbegreppet behandlas också.

  Resultat. Undersökningen visar att andrafiering förekommer i stort sett i samtliga läroböcker under samtliga perioder Andrafiering ser dock annorlunda ut beroende på vilken period som avhandlas, det är olika sätt att andrafiera som framkommer. I dagens period förekommer det mindre andrafiering än vad det gör i de tidigare perioderna. Kulturbegreppet förändras också över tid. Dock är inte förändringen linjär mot en mer socialkonstruktivistisk ansats. I den tidiga perioden och nutid uppvisar författarna en socialkonstruktivistisk ansats i förhållande till kulturbegreppet men inte i perioden som är 2000-tal

 • 266.
  Bergström Walker, Catharine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Narrative ethics and intuition of the infinite: E. L. Doctorow's gnostic hope for the postmodern era2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 267.
  Berlin, Anita
  et al.
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institute, Huddinge, Sweden.
  Rosander, Michael
  Department of Behavioral Sciences and Learning, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Forslund Frykedal, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Department of Behavioral Sciences and Learning, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Barimani, Mia
  Department of Women and Children’s Health, Karolinska Institute, Solna, Sweden.
  Walk the talk: Leader behavior in parental education groups2018In: Nursing and Health Sciences, ISSN 1441-0745, E-ISSN 1442-2018, Vol. 20, no 2, p. 173-180Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Expectant and new parents are offered parental education groups as a way to support their transition to parenthood. Group leadership in these groups has been found to be challenging. Using a qualitative and summative design, the aim of the present study was to investigate how health professionals describe their role in parental education groups compared to their actual behavior. Thirteen health professional leaders in antenatal and child health services were interviewed. These descriptions were compared with the leaders' actual behavior in video and audio-recordings of 16 different group sessions. The results revealed that regardless of how the leaders described their role, they acted as experts and left little time to parents for discussions and active participation. In particular, leaders who described themselves as discussion leaders did not "walk the talk"; that is, they did not do what they said they do when leading groups. That could be explained by lack of professional awareness, group leadership, and pedagogical skills. In order to provide high-quality parental support, leaders need training in group leadership and pedagogy combined with supervision and support on a regular basis.

 • 268.
  Berlin, Anita
  et al.
  Karolinska Institutet, Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Huddinge, Sweden.
  Rosander, Michael
  Linköping University, Department of Behavioral Sciences and Learning, Linköping, Sweden.
  Forslund Frykedal, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Linköping University, Department of Behavioral Sciences and Learning,Linköping, Sweden.
  Törnkvist, Lena
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Barimani, Mia
  Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME), Karolinska Institutet, Sweden; Academic Primary Care Centre, Region Stockholm, Sweden.
  Fatherhood group sessions: a descriptive and summative qualitative study2020In: Nursing and Health Sciences, ISSN 1441-0745, E-ISSN 1442-2018, Vol. 22, no 4, p. 1094-1102Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this qualitative study of fatherhood group sessions offered as part of child health care services for new parents was to examine the activities, roles, and topics initiated by the leader and describe fathers' participation. Eight new fathers took part in three audio and video recorded sessions led by a male leader. Three qualitative content analysis approaches were used to analyze data. The analysis showed that the group leader took on four leadership roles, mainly that of discussion leader, but also expert, friend, and organizer. When the group leader acted as discussion leader, fathers participated by discussing challenges and changes in their new situation. Challenges were related to raising the child, partner relationships, everyday life, and gender equality. Fathers also discussed changes in their partner relationships and an increased focus on practicalities in daily life. Fatherhood groups can help new fathers form social networks and can create space for fathers to work through challenging topics, such as gender equality in parenting. The discussion leader's choice of role is crucial to creating the space for such discussions.

 • 269.
  Berndtsson, Elin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Björn, Wilma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Blir vi attraherade av likheter eller olikheter i personligheten?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is humanely for people to be attracted to each other, since it's essential for every person to feel love and solidarity. This study examines if it's similarities or dissimilarities in our personalities that creates attraction between people. The present study is a quantitative inquiry that examines attraction between the participants and their ideal partners using the PEN-model, which is based upon the personality traits psychoticism, extraversion, neuroticism and Lie Scale. The questionnaire based on EPQR-A (Revised Eysenck Personality Questionnaire), with 42 items and three background questions, was used to collect data through the internet via email, Facebook and through a QR-code on University West campus. The study reached a number of 276 participants from the age of 17 to the age of 78. The participants identified as men (N = 68), women (N = 205) or 'other' (N = 3). Findings showed that there are statistically significant correlations that indicates that similarities of the personality traits extraversion and neuroticism attract. The result corresponds with the theories and previous research. In conclusion, the study shows that similarities between people arise attraction, which also answers the research question: Is it similarities or dissimilarities that arise attraction between people?

 • 270.
  Bernow, Camilla
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Durk, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Den fria leken och undersökande barn2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Betydelsen av miljö och material för barns subjektskapande i förskolan undersöktes av Nordin Hultman (2004) där hon observerade hur socialt samspel, miljö och relationer skapar ett pedagogiskt innehåll i förskolan. Med en syn på barn som handlande varelser framgår det som viktigt att uppmärksamma förskolan som en miljö med både möjligheter och hinder för barnens relationer, lek och lärande. Hur och på vilket sätt organiserar barn sin lek när de blir introducerade för nytt material?

  Syfte: Syftet med den experimentella studien är att undersöka hur barn uttrycker sin nyfikenhet när de får tillgång till nytt material samt om, och hur detta påverkar den nya leken.

  Metod: Under denna kvalitativa studie har vi använt oss av metoden deltagande observation för att besvara studiens frågeställningar. Vi valde att observera barnens lek med sinneslådor, samt vid vissa stunder vara deltagande genom att svara på frågor och tilltal. Vi bad även barnen efter avslutad observation att måla det barnen själva tyckte var mest intressant när det kom till leken med sinneslådorna. De tillfrågades om vad de ansåg som mest intressant och svarenantecknades. Dessa bilder använde vi oss av för att undersöka och sammanställa vad barnen faktiskt såg som mest intressant och hur de uttryckte sig angående det. Vi valde sedan ut tolv av de observationerna som ägt rum under den fria leken.

  Resultat: Studiens resultat visar att det förekommer leksignaler, metasamtal och att barnen uppvisar kreativa förmågor på olika sätt. Vidare kan det av barnens egna teckningar urskiljas att känsellådan var populärare än de andra två sinneslådorna. Därtill ägde det rum flera olika situationer med maktaspekter samt situationer där tidigare erfarenheter samt populärkultur speglas.

 • 271.
  Berntsson, Ann-Christin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Henriksson, Anneli
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pedagogers musikutövande i förskoleklass: Hur mycket påverkar pedagogens utbildning och musikintresse mängden musik i förskoleklassen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Våra funderingar kring de estetiska ämnenas underprioriteringar i skolan och vad variationerna i musikundervisningen består i, ledde in oss på vårt val av uppsatsämne. Musikens värde har med tiden minskat och det forskas kring dess spridningseffekt på andra ämnen och kompetenser än den musikaliska. Vi valde att forska kring vad som ligger till grund för pedagogers didaktiska val, med fokus på musik.

  Syfte:

  Vårt syfte var att få ökad kunskap om hur mycket pedagogens utbildning och musikaliska intresse påverkar utövandet av musik i förskoleklassen.

  Metod:

  För att få reda på hur mycket musik som didaktiskt används av pedagoger i förskoleklassen under en vecka, använde vi oss av kvantitativ metod. Vi var tvungna att själva skapa en enkät, då vi inte fann någon passande etablerad sådan. Den ena sidan innehåller bakgrundsfrågor och den andra sidan enkätfrågor, med en femkolumns måttskala från mkt-inte alls. Vi kontaktade rektorer i fyra kommuner och besökte förskoleklasslärare på de skolor som ville ta emot oss. På plats lämnades enkäten med bifogat informationsbrev om vårt syfte och de gällande etiska regler ut. Pedagogerna hade även möjlighet att ställa frågor till oss.

  Resultat:

  Undersökningens resultat baseras på 46 enkäter, bestående av verksamma pedagoger i förskoleklass med tyngdpunkt på variationerna förskollärare och grundskollärare i yrkesrollerna. Resultatet visar på att pedagoger som har mer kompetens i ämnet musik och ett större intresse för musik utövar mer musik i sin undervisning under en vecka, både spontant och inplanerat. Vi kan även utläsa ett samband mellan att högre kompetens i musik både ger ökad musikalisk trygghet i ämnet samt en större medvetenhet om vad musik har för effekter på andra kompetenser än just den musikaliska

 • 272.
  Berntsson, Annie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hur samlingen uppfattas av förskollärare: En studie om samlingen ur förskollärares perspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Samlingen är ett vanligt förekommande fenomen i de flesta förskoleverksamheter i Sverige, Det är av betydelse att studera och forska om vardagliga situationer i förskolan för att få en inblick i verksamheten (Haglund, 2005). Trots att samlingen som pedagogisk idé och aktivitet har en lång tradition i förskolan finns inte begreppet samling i läroplanen för förskolan (98/16). Samling beskrivs av Rubinstein Reich (1993), som ett tillfälle när både barn och vuxna möts i förskolan, ofta i en cirkel för att skapa ett jämlikt möte, väglett av en eller flera vuxna för en planerad aktivitet. Tidigare forskning visar att samling motiveras av förskollärare som ett forum för gemenskap och trygghet för barnen genom deltagande. Förskollärare ser även att samling kan användas som rutin och struktur i verksamheten, lärtillfällen och skolförberedande situationer för barnen, samt till att legitimera sin yrkesroll (Rubinstein Reich, 1993).    

  Syfte: Studien syftar till att få kunskap om hur förskollärare beskriver samlingens syfte och funktion i förskolan, samt vad förskollärare upplever som förutsättningar eller svårigheter i att ha samling i verksamheten.   

  Metod: Arbetet är en kvalitativ studie som syftar till att genom intervjuer ta reda på förskollärares åsikter och uppfattningar om samling. För studien gjordes sju individuella intervjuer med förskollärare.   

  Resultat: Studien resulterade i att förskollärares åsikter framfördes och analyserades i förhållande till tidigare forskning. Resultatet av analysen visade att det finns skilda meningar i förskollärares uppfattningar om samlingens syfte, som behöver ställas i relation till dess betydelse och behov. Resultatet visade även att förskollärarnas åsikter om vad som ses som samlingens funktion kan ses som multidimensionellt då det fanns flera olika förklaringar till vad förskollärarna anser som samlingens funktion. Förskollärarna delgav även hur de uppfattar att faktorer såsom utbildning, kollegor, styrdokument och erfarenhet påverkar förhållandet mellan samling och deras yrkesroll.

 • 273.
  Berntsson, Emelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Blom, Lovisa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Fröken säger att alla får vara med!": En studie om barns tillträdesstrategier i pågående lekar2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I förskolan är lek en stor del av barnens sociala liv och det blir viktigt för barnen att kunna tolka varandras leksignaler. William A. Corsaro utformade begreppet tillträdesstrategier. Dessa strategier använder barn som verktyg för att ta sig in i en pågående lek. Studien är skriven utifrån Corsaros teorier om kamratkulturer och på vilket sätt barn tar sig in i dessa kulturer med hjälp av tillträdesstrategier. Vårt intresse till barns tillträde i lekar uppstod när vi letade litteratur till en vetenskapskurs och stötte på begreppet tillträdesstrategier. Vår nyfikenhet växte och vi ville veta mer om just barns tillträde i pågående lekar. På så sätt uppkom denna observationsstudie. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur barn i åldern 3–5 år i förskolan tillträder i den fria leken och få en djupare förståelse och insikt om vad tillträdesstrategierna har för betydelse för barns kamratkulturer. Metod: Kvalitativ observationsstudie med icke-deltagande observationer. Vi har använt oss av begrepp som analysverktyg. Dessa begrepp är: tillträdesstrategier, kamratkultur, interaktionsutrymme, makt och exkludering. Resultat: Resultatet visar att barn ingår i kamratkulturer i förskolan. I dessa kulturer finns det normer och regler om makt och status. Barnen är i sina kamratkulturer måna om det interaktionsutrymme de befinner sig i och skyddar det från barn som försöker ta sig in i dessa. Vi fann att barn skyddar sina interaktionsutrymmen genom att exkludera barn verbalt eller genom att ignorera. För att ta sig in i en pågående lek använder sig barn av tillträdesstrategier och barn som får motstånd prövar nya strategier för att få tillträde. Resultatet visar också att barnen utövar makt för att ha kontroll över samspel eller för att visa hög status i barngruppen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 274.
  Bertilsson, Alvina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Maternity: A Site of Empowerment, Resistance and Strength in Toni Morrison's Beloved2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 275.
  Bertilsson, Alvina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Stimjanin, Nora
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Queering EFL Teaching: Opportunities and Challenges According to Preservice Teachers2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines how preservice teachers reflect upon queer pedagogy in relation to their future profession as English teachers. The purpose is to find out if preservice English language teachers consider queer theory to be important in their future profession, and if they do, find out what aspects they think are important, and what aspect could be challenging. Focus group interviews conducted with preservice teachers from Västra Götaland showed that queering English language teaching deemed important to encourage critical thinking, question norms and promote normalization of queer topics and acceptance of others. Results suggest that queer theory should be implemented in a natural way in order to avoid othering. The major concerns of the participants can be summarized as fear of being uninformed, and offending or differentiating students without meaning to. Moreover, many found it challenging to engage in the process of 'queering materials' as there are no clear guidelines or instructions, the responsibility placed on the individual teacher. In conclusion, preservice teachers would benefit from more queer theory courses related to their subjects, and opportunities to actively 'queer' and evaluate materials during their undergraduate teaching programs. This could provide confidence when working with and implementing queer theory in the classroom.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Bjarke, Fanny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Varför handlar det inte om oss?": En intersektionell diskursanalys av skönlitteratur i läroböcker i kursen Svenska som andraspråk 32019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skolverket ställer i kursplanen i Svenska som andraspråk 3 tydliga krav på att skönlitteraturen i kursen ska vara skriven av både kvinnor och män och komma från olika kulturer och tider. Eftersom majoriteten av lärarna i Svenska som andraspråk enligt Skolverket inte är behöriga i ämnet, alternativt inte har läst litteraturvetenskap, ställer detta höga krav på att läroböckerna erbjuder skönlitteratur med en stor diversitet för att nå upp till kraven i kursplanen.

  Syfte: Uppsatsens syfte har varit att undersöka om de skönlitterära utdrag samt de skönlitterära texter som förekommer i sin helhet i aktuella läroböcker i Svenska som andraspråk 3 motsvarar kraven på skönlitteratur i kursplanen.

  Metod: Den metod som använts i uppsatsen är kritisk närläsning, där materialet har kvantifierats samt kodats i olika variabler för att kunna analyseras.

  Resultat: Resultatet visade att läroböcker i Svenska som andraspråk 3 reproducerar en manlig och västerländsk diskurs och hegemoni med få inslag av kvinnliga författare och ännu färre inslag av författare från länder som inte tillhör västvärlden. Det såg inte likadant ut i alla fyra analyserade läroböcker, men i tre av fyra var kvinnor kraftigt underrepresenterade och i samtliga läroböcker var en övervägande majoritet av författarna från västvärlden. Invandrarförfattare var enbart representerade i två av läroböckerna, och författare från nationella minoritetsgrupper enbart i en. De läroböcker som hade ett större fokus på litteraturhistoria hade en lägre skönlitterär diversitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 277.
  Bjering Gillberg, Emelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Vi lär tillsammans": en intervjustudie av pedagogers resonemang kring det digitaliserade fritidshemmet i åldrarna 6 – 12 år2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: 2018 infördes krav på användning av digitala verktyg i undervisningen i Sveriges skolor. Med hjälp av intervjuer har jag undersökt hur pedagogerna ser på digitaliseringen och hur de genomför uppdraget i den dagliga verksamheten på fritidshemmet. Studien visar på en positiv inställning från de flesta av pedagogerna, men de uttrycker att det finns en avsaknad av formella utbildningar och kunskaper hos pedagogerna för att hänga med och kunna utmana elevernas redan befintliga kompetens, i den snabbt växande digitala utvecklingen.

  Bakgrund: De nya riktlinjerna i fritidshemmets centrala innehåll i läroplanen uttrycker att digitala verktyg och medier ska användas i undervisningen. Eleverna ska, på fritidshemmet, bland annat lära sig kommunicera säkert i digitala sammanhang, skapa med hjälp av digitala verktyg och få erfarenhet om företeelser genom digitala medier.

  Syfte: Syftet med undersökningen var att få en inblick i hur fritidspedagogerna ser på riktlinjerna om digitala verktyg och medier som lärandeform, på fritidshemmet. Hur pedagogerna konkret arbetar med de nya riktlinjerna i undervisningen, utifrån pedagogernas synvinkel.

  Metod: Min studie är baserad på sex semi-strukturerade intervjuer med verksamma pedagoger, på fritidshem från två olika skolor inom en kommun. Jag använde mig av en intervjuguide med frågor men följde upp med öppna frågor och diskussioner. Intervjuerna är ordagrant transkriberade och tematiserade med utgångspunkt i forskningsfrågorna.

  Resultat: Resultatet av studien visar att alla sex pedagoger anser att det är viktigt att använda digital teknik i skolan, då det gynnar elevernas framtid. De flesta av pedagogerna är eniga om att det ska finns en tanke bakom användandet med ett mål att lära sig något, för att det ska passa in i skolans värld. Samtliga fritidshem i studien har tillgång till iPads. Det är flera pedagoger som nämner att arbetet med digitaliseringen är under utveckling och att det kommer mer resurser inom en snar framtid. Flera av pedagogerna är intresserade av uppdraget och vill kunna mera om ämnet. De vill få mer utbildning, då pedagogerna uttrycker att de själva saknar kompetens inom området, men de lägger mycket tid av sin planering på att lära sig och hitta nya utmaningar till eleverna. Verktygen används mycket till att dokumentera, spela, söka information och bilder, samt som antimobbningsredskap i den dagliga verksamheten. Andra aktiviteter fritidshemmen utför mer sällan eller planerar att utföra är bland annat tillverkning av film och programmering.

 • 278.
  Bjurhult, Christofer
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Konstruktion av ensamkommande barn: En diskurspsykologisk studie kring hur föreställningar om ensamkommande barn görs trovärdiga på ett diskussionsforum online2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Constructions of unaccompanied children have been researched to some extent. Concepts of the children have been studied in media and policy documents amongst others. How the children are constructed within an "everyday context", in form of an open online discussion forum (Flashback Forum), and how the constructions become credible, are regarded as under-researched.

  Aim: The aim of the present study was to identify different discourses concerning unaccompanied children on the Flashback Forum, with regard to their rhetorical organization. Discourse is meant as a way to talk about and understand the world that constructs an object or phenomenon in a particular way.

  Method: To answer the aim, a discursive psychological approach was used, which focuses on how credibility and truth are created in communication. Based on a theoretical model, including the four rhetorical techniques category entitlement, empirical repertoire, consensus and extreme case formulations, it was examined how the writers at the forum created truth and responded to others' beliefs about the children.

  Result: The results showed that unaccompanied children are surrounded by the discourses: the adults, the children, the rapists, the special treated, the sexually vulnerable and the discourse of the biologically male sex. Discourses were used in parallel in the speeches and to back up arguments at the forum. The writers used the studied rhetorical techniques to build credibility in the statements. With specific expression, facts about unaccompanied children were created.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 279.
  Bjuvestig, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pakulnyte, Deimanta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Gemenskap i förskolan: Förskollärares syn på gemenskap och deras beskrivning av arbetssätt som främjar gemenskap i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Begreppet gemenskap är ett socialt kapital, där tillit till normer, regler och värderingar delas med andra. Det innefattar olika känslor såsom glädje, omsorg, trygghet och känsla av tillhörighet i en grupp. I förskolan kan gemenskap kopplas till gemensamma mål som delas mellan förskollärare och barn. Människan är i grunden en social varelse som har ett behov av gemenskap för välmående. Beroende på hur gemenskapen är uppbyggd i förskolan, kan den påverka barnen både negativt och positivt. För att främja gemenskap krävs det att förskollärare reflekterar över sina egna värderingar och förhållningsätt som en grund för att etablera goda värden i arbetet.

  Syfte: Examensarbetet syftar till att undersöka förskollärares beskrivningar om vad gemenskap innebär inom förskolan och hur arbetet med att främja gemenskap beskrivs på både grupp- och individnivå samt hur de ser på uttrycket "Alla får vara med"

  Metod: På grund av rådande omständigheter i samhället med pandemi och begränsat tillträde till fältet har intervjuer med förskollärare skett både i fysiska möten och per telefon. Studien är genomförd kvalitativt med den relationella pedagogiska teorin som utgångspunkt. Med hjälp av semistrukturerade frågor riktade till verksamma förskollärare har intervjuer spelats in auditivt, transkriberats och därefter analyserats, vilka presenteras som studiens resultat.

  Resultat: Resultatet av studien visar att förskollärarna ser gemenskap som en självklar och viktig aspekt, vilken utgör grunden för barns trivsel och välmående i förskolan. Majoriteten av förskollärarna förknippar barns gemenskaper enbart med barns relationer och ser inte sig själva som en del av gemenskapen. Resultatet visar även att förskollärarnas arbetssätt med att främja gemenskap sker kontinuerligt i praktiken, både i spontana och planerade aktiviteter. Förskollärarna använder sig av varierade strategier såsom drama, litteratur, samling, "ritprata" och att dela in barnen i olika gruppkonstellationer. Det framkommer även att förskollärarens förhållningssätt påverkar dennes agerande i hur de kommunicerar värderingar i förskolan, vilket i sin tur har en inverkan på barns relationsskapande och gemenskap. Verksamhetens normer har även en inverkan på hur förskollärare förhåller sig i arbetet med barnen. Slutligen framgår det att uttrycket "Alla får vara med" ses komplext och appliceras beroende på situation i förskolan.

 • 280.
  Björck, Ville
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Arveklev Höglund, Susanna
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  How a norm-critical approach can be applied: Reflections from some university employees2023In: Abstracts för Decemberkonferensen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2023, p. 1-1Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  A key contribution of both norm-critical pedagogy and norm-critical research is to show how established norms in the form of unwritten rules and unwritten expectations can encourage people to think and behave in stereotypical ways. However, a criticism of both this pedagogy and this research is that they can be too guided by theories that provide the answer to rather than promotes an open-minded investigation into which norms that need to be problematised. This study explores how 38 university employees in an individual course assignment reflect about the ways in which they can apply a norm-critical approach in their work. The aim is to explore what type of reflections that emerge in the data and whether these reflections represent varied or similar ways of thinking about what a norm-critical approach means and can be used for.

 • 281.
  Björk Kruse, Marwin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Vi ser inte skogen för alla träd: En kvalitativ studie om vad som påverkar lärares val att använda eller inte använda sig av utomhuspedagogik.2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utomhuspedagogik beskrivs av forskningen ha många fördelar i undervisningen och har en gedigen historia samt tydliga kopplingar till lärteorier. Utomhuspedagogik beskrivs ha positiv påverkan på elevers möjlighet till att knyta an till naturen, både i närmiljö och miljön i stort. Andra positiva effekter som beskrivs i forskningen är relaterade till elevernas hälsa och inlärning.Forskningen kring lärares användande och erfarenhet av utomhuspedagogik tyder dock på att lärare upplever hinder kopplat till metoden, trots all den positiva forskningen. 

  Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån en kvalitativ ansatts undersöka vad som påverkar lärares val att använda eller inte använda utomhuspedagogik i årskursen 4–6 i de naturvetenskapliga ämnena. 

  Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer som riktar sig till legitimerade och behöriga NO lärare i årskurserna 4-6

  Resultat: Deltagarna i studien har beskrivit en mängd barriärer som återkommer i forskningen, exempelvis resursbrist, tidsrelaterade problem och påverkan av kollegiet. Alla deltagare nämner resursbrist som en av de största barriärerna för att utföra mer Utomhuspedagogik.

  De beskrivna barriärerna är dock uteslutande externa, de kommer alltså ifrån yttre system i Bronnfenbrenners modell(Se figur 1 & 2) vilket indikerar att barriärerna till användandet av utomhuspedagogik för deltagarna kan relateras till något av dem yttre systemen – då alla medverkande beskriver kunskap, vilja och motivation kring användandet av utomhuspedagogik.

  Slutsatser: De barriärer som beskrivs återkommer i nationell samt internationell forskning, för att deltagarna skall använda utomhuspedagogik krävs det att barriärerna minskar/överbryggas eller löses. Exempelvis satsa mer på kommunal/nationell nivå på utveckla skolgårdar/skolområdet till platser både för rast och lärande, detta skulle minska tid och distans till passande områden. De barriärer som beskrivs av deltagarna är uteslutande externa, de befinner sig i system där olika styrinheter befinner sig så som regering, skolverket och kommun – detta kan ringa in var insatser/lösningar bör komma ifrån.

 • 282.
  Björk Kruse, Marwin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Olofsson Nilsson, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  I klassrummet finns inga träd: en kvantitativ studie av faktorer som påverkar valet att använda sig av utomhuspedagogik2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utomhuspedagogik har en gedigen historia som sträcker många år tillbaka i tiden. Metoden beskrivs ha många fördelar i undervisningen för elever då de får en direkt koppling till verkligheten i sin undervisning inom de naturvetenskapliga ämnena. Eleverna kan se, testa och diskutera kring naturvetenskapliga fenomen på ett sätt som kan vara svårt i ett klassrum. Dock visar forskning att utomhuspedagogik inte används i den utsträckning som hade varit optimalt för eleverna. Det finns lärteoretiska, fysiska och psykiska perspektiv på användandet av utomhuspedagogik, där lärteorin styrker användandet av metoden och själva användningen kan ge positiva effekter på elevernas fysiska och psykiska hälsa. Forskning om utomhuspedagogik för årskurserna 4–6 är mindre utbredd än de lägre och högre årskurserna.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning som utomhuspedagogik används inom ämnena biologi, kemi och fysik i årskurserna 4–6, samt vilka faktorer som spelar in när lärare väljer eller inte väljer att använda sig utav metoden.

  Metod: Kvantitativ enkätundersökning riktad till lärare inom No-ämnena i årskurserna 4–6.

  Resultat: Studiens resultat visar att det är många lärare som använder sig av utomhuspedagogik, 81,2% av de svarande i den här studien. Vanligtvis bedrivs undervisning utomhus på månads- eller terminsbasis. Hur stort avståndet är till naturen påverkar inte frekvens i hur ofta lärare väljer att flytta undervisning från insidan till utsidan med eleverna. Vi kan se att det finns tre statiskt signifikanta faktorer som påverkar valet att använda sig av utomhuspedagogik, lärarens egna metodkunskaper, kollegernas syn på arbetssättet samt hur trygga lärarna känner sig med att använda metoden med klassen.

 • 283.
  Björkander, Mathilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Man sticker inte ut hela tiden": Attityder till svenska som andraspråk bland elever på avancerad nivå som väljer att läsa SVA på gymnasiet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Frågan huruvida sva-ämnet bör tas bort eller kraftigt reformeras är aktuell. I sva på gymnasiet finns elever som är födda, eller sedan lång tid vistas, i Sverige och som kan sägas ha uppnått modersmålsnivå. De gör ett aktivt val att läsa sva på gymnasiet. Hur ser dessa elevers attityder till ämnet ut? Vilka drivkrafter ligger bakom deras ämnesval? Vilken eventuell roll fyller just sva-ämnet? Vilken uppfattning har eleverna av hur deras flerspråkighet tas tillvara i övriga ämnen? Hur ser eleverna på likvärdig utbildning?

  Syfte: Syftet med denna studie är att belysa attityder till ämnet sva bland elever som vistas i Sverige sedan lång tid och som kan sägas ha uppnått modersmålsnivå. Syftet är även att belysa hur eleverna ser på likvärdig utbildning.

  Metod: Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i Mellansverige bland elever i årskurs 3 på naturvetenskapliga programmet samt ekonomiprogrammet. Efter att ha genomfört semistrukturerade intervjuer analyserades intervjusvaren med utgångspunkt i attitydforskningens metod. Attityder kan delas upp i tre komponenter: den kognitiva, den affektiva och den konativa. Analysen möjliggjorde slutsatser kring elevernas attityder.

  Resultat: Undersökningen visar att det råder dissonans i elevernas attityd gentemot sva. Ämnet associeras till sammanhållning och trygghet men även till exkludering. Samtidigt visar svaren att sva-klassrummet skiljer sig från övriga sammanhang i skolan. Deras sva-klassrum präglas av social rättvisa och social praktik, dvs. tolerans gentemot olika språk, förståelse för elevers olika förutsättningar och behov, höga krav och förväntningar och rättvis bedömning. Det präglas dessutom av identitetsinvestering, bekräftelse av elevernas identitet som flerspråkiga. Detta kopplar eleverna samman med lärande och resultat. Eleverna beskriver bilden av sva genom att kontrastera den mot upplevelser i övriga sammanhang i skolan som inte genomsyras av social rättvisa och praktik och bekräftelse av elevernas flerspråkighet. Eleverna är av uppfattningen att målen i sva är lika dem i sve men att vägen att nå dit skiljer de båda ämnena åt.

 • 284.
  Björkberg, Jenny
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundén, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bra för kroppen bra för knoppen: En kvalitativ studie om pedagogers arbete för att främja barns lärande utomhus2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bakgrunden till detta arbete utgår ifrån vad vi ansett varit ett problemområde och det är hur lärandet blir allt mer teknologiskt samt att lärandet oftast sker inomhus. Samhället har förändrats och det har även förskolan gjort. Enligt läroplanen ska verksamheten lägga grunden för barns framtida intresse och förhållningssätt mot naturen. Pedagogernas uppdrag är att skapa en miljöhänsyn hos barnen som ska genomsyra hela verksamheten (Skolverket, 2010). Vi har utifrån egna erfarenheter uppmärksammat barns glädje av att vara utomhus samt fått kunskap om hur utomhuspedagogik är ett ypperligt sätt för att främja barns lärande. Därigenom har vårt intresse för utemiljön och utomhuspedagogik växt fram.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilken uppfattning pedagoger har om barns lärande utomhus samt hur de aktivt arbetar med och använder sig av den naturrika utemiljön. Metod: Arbetet byggde på en kvalitativ studie där enskilda intervjuer användes som metod för att uppnå syftet med studien. Vi utförde intervjuerna på sex förskolor, tre traditionella och tre utomhusförskolor. Sammanlagt utfördes nio intervjuer och utifrån deras svar har vi sedan kunnat kategorisera och urskiljt olika relevanta mönster.

  Resultat: Något som genomsyrade pedagogernas intervjuutsagor var att ute lär barnen genom sinnena och kroppen på ett sätt som inte är möjligt på samma sätt inomhus. De flesta av pedagogerna belyste vikten av att få uppleva och upptäcka, att barn lär genom att få göra, se och känna på det de lär om. Ute upplevde pedagogerna att barnen lättare fastnade för något än inne och att det oftast skedde ett lärande utifrån barnens egna intressen och tankar där. Det är genom detta tillvägagångssätt som deras frågor och funderingar formats och därigenom kan även olika ämnen fångas upp i vardagen. Pedagogerna poängterade att när barnen fick vistas i naturen blev det mer naturligt att de skapade ett intresse för naturen och miljön samt att de på grund av detta ville värna om den. Vi urskiljde även att de intervjuade pedagogerna tog upp sex stycken möjliga hinder eller nackdelar med utomhuspedagogik. Dessa var Sveriges väder och klimat, ansvaret över barnen och dess säkerhet, verksamhetens resurser, pedagogernas kunskaper, storleken på barngrupperna samt läroplanen.

 • 285.
  Björkqvist, Monica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bärgman, Lovisa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bilders utformning för att stödja subitisering: En läromedelsanalys av bilder som representerar antal och tals delning i elevböcker för matematik i årskurs ett2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Studiens genomförande grundar sig i att elever behöver tillägna sig en god talförståelse för att inte riskera att hamna i matematiksvårigheter. För att utveckla en god talförståelse behöver elever utveckla förståelse för tal genom att använda mentala bilder, vilket kan stödjas av bilder för att koppla samman elevers konkreta erfarenheter av tal med matematikens abstrakta symboler. Då elevböcker är det vanligaste hjälpmedlet för att undervisa i matematik är det intressant att undersöka om bilder i elevböcker ger elever stöd i att få förståelse för antal och tals delning.

  Syfte: Studiens syfte är bidra med kunskap om hur bilder samspelar med text och symboler i elevböcker i matematik för att skapa mening gällande antal och tals delning.

  Metod: Studien innefattar en kvalitativ bildanalys som kombinerats med en kvantitativ innehållsanalys.

  Resultat: Studiens resultat visar att elevböcker fördelar utrymmet olika för bilder som samspelar med text och symboler för att skapa mening gällande antal och tals delning. Det är stor skillnad mellan hur läromedelsförlagen valt att använda bilder med ett dekorativt syfte, bilder som upprepar informationen och bilder som tillsammans med texten eller symbolerna skapar mening och därför är nödvändiga för att lösa uppgiften. När det kommer till vilka sätt bilder stödjer elever att uppfatta antal utan att räkna ges elever mer stöd av bilder i alla elevböckernas A-bok än i B-böckerna och de flesta bilderna i A-böckerna uppmanar till konceptuell subitisering genom talbilder. I B-böckerna representerar de flesta bilderna antal och tals delning i talområdet 10-20 och uppmanar elever till att räkna objekten en och en om elever inte har erfarenhet av grupperingsmodeller om fem och tio. 

 • 286.
  Björkqvist, Monica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bärgman, Lovisa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Jag har en bättre utbildning än er": En kvalitativ fallstudie om var lärare givits stöd för att utveckla begreppslig kunskap2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Studiens genomförande grundar sig i att olika lärarutbildningar visat sig ge lärare olika möjligheter för att utveckla språkkunskaper. Lärare med senare utbildningar känner sig även mindre förberedda för läraryrket än tidigare, efter avslutad utbildning. Då få studier gjorts efter lärarutbildningsreformen 2011 är det intressant att undersöka vilka skillnader och likheter lärare fått möjlighet att utveckla gällande kunskaper om läs- och skrivundervisning.

  Syfte: Syftet med studien är att granska i vilken kontext lärare givits möjlighet att utveckla kunskap för att lära barn att läsa och skriva.

  Metod: Detta är en kvalitativ fallstudie som genomfördes med åtta lärare verksamma i årskurs 1-3. Empirin samlades in via åtta halvstrukturerade intervjuer, som spelades in med ljudupptagning.

  Resultat: Studiens resultat visar att lärare med tre olika lärarutbildningar givits olika möjlighet till stöd under sin utbildning, för att utveckla sina kunskaper kring den första läs- och skrivundervisningen. Lågstadielärarna är den enda lärargrupp som säger att de givits tillräckligt stöd under lärarutbildningen. De två andra grupperna, grundskollärarna 1-6/1-7 och grundskollärarna F-3 har istället givits möjlighet att lära sig hur man kan undervisa elever i att läsa och skriva genom stöttning av kollegor och läromedel.

 • 287.
  Björnberg, Fia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sjöberg, Matilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ska vi snacka matematik?: Barns perspektiv på samtal inom matematikämnet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vi vill med denna undersökning få mer kunskap om barnens perspektiv på området samtal i matematikundervisningen, då den tidigare forskning vi stött på främst utgår från ett vuxenperspektiv.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad elever i årskurs 6 har för tankar kring samtal under matematikundervisningen genom att undersöka deras inställningar till samtal om matematik samt vilka former de upplever att samtal förekommer i.

  Metod: Arbetet har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med elever i årskurs 6, där de fick frågor om hur de upplever att deras undervisning var då samt hur de skulle vilja att den var utformad. Den analysmetod som har använts i arbetet är tematisk analys. Då skapades koder utifrån datamaterialet som sedan har bildat temaområden.

  Resultat: Barnens perspektiv på matematiska samtal varierade i viss utsträckning. Samtliga elever uttryckte att det var kul att samtala om matematik men att det då måste ske på ett välfungerande sätt. Eleverna i klass A hade mer vana av en varierad undervisning medan eleverna i klass B och C främst arbetade med datorer eller läroböcker. I alla tre klasserna var enskilt arbete eller pararbete de arbetsformerna som förekom mest. Nästintill alla eleverna ansåg att det var läraren som oftast hade ordet men ett fåtal elever ansåg att de pratade mer än läraren. Nio av eleverna uttryckte att de ville ha mer samtal och fyra elever var nöjda med nuvarande mängd samtal. Detta var inte kopplat till vilken klass de tillhörde, utan det var exempelvis delade åsikter inom klass A. Ingen av de elever som deltog i studien önskade färre matematiska samtal. Sammanfattningsvis förekom både variation och samstämighet i elevernas svar inom studiens samtliga temaområden.

 • 288.
  Björnberg, Fia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Sjöberg, Matilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Vänta! Nu hänger jag inte riktigt med...: - En läromedelsanalys av matematikläromedel i årskurs 42020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: År 1991 avskaffades statlig granskning av läromedel (Johnsson Harrie, 2009, s. 10) och ansvaret ligger nu istället på varje enskild lärare. Då vi i våra framtida yrken kommer att använda oss av läromedel i undervisning behöver vi vara insatta i utformningen av olika läromedel. Vi är därför intresserade av att granska hur språket och bilder används i läromedel för att möjliggöra för elevernas förståelse, då vi utgår ifrån det sociokulturella perspektivet som menar att språket samt kulturella redskap har stor betydelse för lärandet (Säljö, 2014, s. 301).

  Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka språkbruk och bildanvändning i läromedel för årskurs 4 för att identifiera potentiell problematik för förståelse. Metod: I studien används textanalys som datainsamlingsmetod och då specifikt innehållsanalys som är en typ av textanalys. Det är tre läromedel för årskurs 4 som granskas; Matematikboken Alfa, Matteborgen och Mattespanarna. Vi har använt oss av tre tabeller i vår granskning av läromedlen, en tabell per frågeställning, samt använt studiens centrala teoretiska begrepp som analysverktyg. För att avgränsa undersökningen har vi endast valt att granska området geometri i de tre läromedlen.

  Resultat: Vi kunde se att det främst var matematiska begrepp som förklarades i samtliga läromedel och att det vanligaste sättet att förklara ord och begrepp var genom bilder. Det förekom ett flertal flertydiga ord i läromedlen och de användes frekvent. I matematikboken Alfa fann vi 37 olika ord som förekom vid 345 tillfällen, i Matteborgen fann vi 24 ord som förekom vid 360 tillfällen och i Mattespanarna fann vi 38 ord som förekom vid 693 tillfällen. Vi har dock räknat samtliga flertydiga ord även om de kan förstås genom kontexten i vissa fall. Detta påverkar det höga antalet tillfällen som flertydiga ord förekom. Vi såg att i Matematikboken Alfa var bildernas främsta funktionen att användas som dekoration medan det i de andra två läromedlen var vanligast att bilder användes som delmoment i uppgifter.

 • 289.
  Björnberg, Åsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Återvinning - "att använda ett material på ett till sätt, ett annat sätt, ett nytt sätt": En kvalitativ studie om pedagogers metoder för återvinning2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människor har påverkat jorden vi bor på genom olika miljöförstöringar och det är bara vi som kan ställa det till rätta. Samhället har utvecklats mycket, men samtidigt blir vi fler på jorden som utnyttjar dess resurser. Vi behöver arbeta för en hållbar framtid. Vad kan då pedagoger göra i förskolan för en hållbar framtid och hur undervisar vi barnen? Forskning tyder på att om vi ger barn rätt redskap så kan de utvecklas till tänkande individer som löser problem. Hållbar utveckling är ett stort ämne och har flera dimensioner, men för att inte göra ämnet lika stort kommer denna studie att fokusera på pedagogers arbete kring återvinning i skolan. Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur pedagoger arbetar med barns förståelse av återvinning och hur barn får uppleva det i vardagen. Metoden som valts är kvalitativ och består av intervjuer där pedagoger gett sin syn på återvinnings arbetet. Corona-pandemin som råder i världen har dock bidraget till att jag även valt att komplettera med en enkät för pedagoger då det har uppstått svårigheter med enbart intervjuer. I resultatet återfinns flera undervisningar, både de som innehåller känd och okänd kunskap men också vilka olika intellektuella och fysiska redskap de använder för att öka barns förståelse. Ett exempel som har givets är hur barns aktörskap har använts för att starta en liten kompost inomhus. Studien har visat att trots att det finns hinder för arbetet så hittar pedagoger sätt att arbeta sig runt det.

 • 290.
  Blad, Amanda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Stora barngrupper i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Det börjar fler barn i förskolan vilket innebär ytterligare barn i barngrupperna. Synen på hur stor en barngrupp ska vara för att anses som en stor barngrupp skiljer sig mellan pedagoger. Det är många faktorer som spelar in, det är hur pedagogerna kan klara av stress eller hur de försöker att arbeta med det pedagogiska trots mängden barn. Ämnet stora barngrupper har varit aktuellt länge och då synen på stora barngrupper skiljer sig åt var det av intresse att undersöka hur det ser ut på förskolorna samt hur pedagogerna egentligen arbetat trots stora barngrupper. Egna erfarenheter är att man som pedagog inte arbetar särskilt mycket med pedagogik utan att barnen många gånger får sköta sig själva. Samt att det ofta är ett påpekande om att barnen är för många och att det är en slitsam miljö.

  Syftet med studien är att undersöka hur stora barngrupper i förskolan påverkar den pedagogiska verksamheten och individen/det enskilda barnet.

  Frågeställningar.  Hur upplever förskollärare att deras pedagogiska arbete blir påverkat av stora barngrupper samt hur upplever förskollärare att barnen påverkas i stora barngrupper.

  Metod. I den här studien har jag använt mig av en kvalitativ metod, materialet består av sex semistrukturerade intervjuer på fyra olika förskolor.

  Resultat och analys. I resultatet har det framkommit att det mestadels är nackdelar med en stor barngrupp. Många förskollärare ser enbart nackdelar då de själva känner sig stressade och otillräckliga, dessa har dock inte tänkt lika mycket på barnen. De förskollärare som kan se bortom sig själva kan se att en del barn har fördelar och möjligheter när de är i en stor barngrupp. Det är dock olika från barn till barn. Men dessa förskollärare har accepterat att det är så här det ser ut och de försöker att planera verksamheten utifrån barngruppen ändå. Det är viktigt att förskollärarna inte endast ser alla nackdelar utan att de även försöker se dess möjligheter.

 • 291.
  Blixt, Josefin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hultin, Elsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Det finns ingen väg tillbaka...": En studie om lärarens inställning och användning av IKT inom matematik i grundskolans årskurs 1–32019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Dagens digitala samhälle ställer högre krav på människors digitala kunnande. På bara det senaste decenniet har samhället digitaliseras då de mest vardagliga aktiviteterna kräver digital kunnighet. På grund av att samhället kontinuerligt förändras behöver även skolan utvecklas inom detta. Utifrån våra egna upplevelser och iakttagelser upplevde vi en avsaknad av digitalisering inom matematikämnet jämfört med andra ämnen i skolan och ville därför ta reda på mer om hur lärarna upplever detta. Då det inte bara är bevisat gynnande för eleverna utan också ett krav från läroplanen att eleverna ska få arbeta med digitala verktyg och utveckla digital kompetens är det därför viktigt att skolan tar sitt ansvar så att eleverna kan delta i det digitaliserade samhället.

  Syftet: Syftet med studien är att undersöka grundskollärares didaktiska argument för att använda IKT samt de utmaningar som kan uppkomma när lärare använder IKT i matematikundervisningen i årskurserna 1–3.

  Metod: Denna studien baseras på en kvalitativ metod där intervjuer och observationer har kombinerats för att samla in data. I studien har tre olika grundskollärare i årskurs 2–3 intervjuats samt observerats.

  Resultatet: I studiens resultat framkom det att lärarna är generellt positiva till att använda IKT i sin matematikundervisning men deras syn på IKT såg olika ut. Även lärarnas egen digitala kompetens för att undervisa med IKT skiljde sig åt. En gemensam faktor var att alla hade till största del fått lära sig använda sina digitala resurser genom att pröva sig fram på egen hand. Även lärarens didaktiska argument till varför de valde att använda IKT såg olika ut. Trots att alla lärare hade en relativ positiv inställning så upplevde de utmaningar vilket försvårar användningen av IKT.

 • 292.
  Blixt, Josefin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hultin, Elsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Problemlösningsuppgifter i matematikläromedel för årskurs 3: En kvalitativ läromedelsgranskning om hur problemlösningsuppgifter är utformade i läromedel samt lärarhandledningar2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar på att elever har en bristande problemlösningsförmåga. Utifrån våra egna erfarenheter på grundlärarutbildningen samt observationer på skolor har det visat sig att lärare är styrda av läromedel i matematikundervisningen. Detta väckte intresset för att granska om läromedlen i matematiken kan vara en orsak till att elever har en bristande problemlösningsförmåga. Elevernas problemlösningsförmåga är en förmåga som eleverna behöver både under sin skoltid men också i deras vardagliga liv. Eleverna behöver då kunna tillämpa sina matematiska kunskaper i en situation som både kan vara verklig eller abstrakt. Av denna anledning är just problemlösningsförmågan viktig att eleverna ges möjlighet att utveckla redan i tidig skolålder.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka om elever ges möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga med hjälp av rika matematiska problem, utifrån tre olika matematikläromedel för årskurs 3 på höstterminen.

  Metod: Denna studie baseras på en kvalitativ innehållsanalys där läromedel har granskats för att samla in data. De tre läromedel som valdes ut för granskning är Favorit matematik 3A, Eldorado 3A och Prima matematik 3A. Både elevbok och lärarhandledning granskades i samtliga läromedel.

  Resultat: Resultatet av studien visade på att problemen i elevböckerna inte uppfyllde alla kriterier för rika matematiska problem. Däremot med hjälp av lärarhandledningen förekom det problem som uppfyllde alla kriterier för ett rikt problem. Kriterier 1 och 2 var de kriterier som de flesta problemen uppfyllde i elevböckerna medan lärarhandledningarna bidrog med problem som innehöll mest kriterie 3. Det fanns få problem i samtliga läromedlen som innehöll kriterie 4. Resultatet visade på att både elevböckerna och lärarhandledningarna krävs för att eleverna ska möta rika matematiska problem.

 • 293.
  Blomberg, Alva
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Cicek, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Flerspråkiga elevers stöd i matematikundervisningen: en innehållsanalys av räknehändelser i matematikläromedel2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: År 2017 var en femtedel av eleverna i svensk grundskola elever med utomlandsfödda föräldrar eller elever som själva var födda utomlands. År 2019 visar resultat från nationella proven i matematik att flerspråkiga elever i åk 3 halkar efter. De riskerar i större utsträckning att inte nå kunskapskraven. Skillanden är större mellan flerspråkiga elever och övriga elever vad gäller delproven som exempelvis behandlar mer kontextbundna uppgifter än delproven som behandlar skriftliga räknemetoder i addition. Räknehändelseuppgifter är en typ av kontextbundna uppgifter. Det är samtidigt allmänt känt att läromedel styr svensk matematikundervisning. 

  Syfte: Syftet med studien var att bidra med kunskap om och i så fall hur flerspråkiga elever ges stöd till kontexten i matematikuppgifter för att skriva egna räknehändelser och relatera räknehändelser till matematiska uttryck. Vidare syftade studien till att belysa om och i så fall hur tillhörande lärarhandledningar ger läraren stöd i att planera sin undervisning av räknehändelser med hänsyn till flerspråkiga elever. 

  Metod: För studien valdes textanalys i form av en kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag. Analysverktygen bestod av tabeller som utformats utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Undersökningen gjordes på två läromedel med tillhörande läroböcker och lärarhandledningar för årskurs 3. 

  Resultat: Resultatet visar att elevböckerna som analyserats inte ger tillräckligt med stöd åt flerspråkiga elever i uppgifter med räknehändelser. Detta eftersom en stor andel uppgifter i elevböcker saknar stöd eller att de endast förekommer i mindre utsträckning. I resultatet framkom också att en stor andel lektioner i lärarhandledningarna saknar stöd till läraren när den ska planera undervisning med räknehändelser då flerspråkiga elever ingår i elevgruppen. 

 • 294.
  Blomberg, Alva
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Cicek, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Matematikbokens möjligheter till att skapa problemlösare2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att vara en bra problemlösare är inte bara en central del under matematikundervisningen i skolan, det är också viktigt i övriga livet, bland annat arbetslivet. Resultaten i matematik hos eleverna i Sverige har länge varit sämre än i många andra länder. Detta har gjort att matematikundervisningen har debatterats mycket under en lång tid. Frågorna som ställs är hur lärarna ska arbeta för att höja elevernas resultat. Eleverna i lågstadiet får sällan utrymme till att uttrycka matematik på olika sätt i klassrummet på grund av att undervisningen består mycket av enskilt arbete i matematikboken. Detta resulterar i att deras kommunikationsförmåga inte får möjlighet att utvecklas på samma sätt som exempelvis procedurförmågan. För att bli bra problemlösare behöver eleverna ha en god utvecklad kommunikationsförmåga. En bra problemlösare är kreativ och kan lösa problem på olika sätt. En god kommunikationsförmåga innebär att eleven kan uttrycka sig matematiskt med ord, bild, konkret material och matematiska symboler och har då grunden till att bli en bra problemlösare. På grund av detta vill vi undersöka hur de uppgifter, inom området problemlösning, som finns i matematikläromedlen är utformade.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka problemlösningsuppgifternas konstruktion och uppgifternas potential att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i olika matematikläromedel för årskurs 2 på lågstadiet.

  Metod: Metoden som har använts i studien är i form av två tabeller som har konstruerats utifrån studiens teoretiska grund samt studiens forskningsfrågor. Därefter har uppgifter som enligt läromedlen ska öva problemlösning analyserats.

  Resultat: Resultatet visar att många av de uppgifter som läromedlen uttrycker som problemlösningsuppgifter inte är det. Bland dessa problemlösningsuppgifter klassades, efter analys, över hälften istället som rutinuppgifter och övar därmed inte problemlösning. Eleverna gavs möjlighet att öva kommunikationsförmågan på nästintill alla uppgifter som klassades som rika problem.

 • 295.
  Blomqvist, Jessica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lindén, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Det är inte lätt att vara konstnär": lärarens förhållningssätt i organiserade bildaktiviteter i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bild och bildskapande har under historiens gång alltid varit en del inom barnverksamheten, men innehåll och upplägg har förändrats över tid. Bildskapandet har gått från styrt till fritt skapande och i dagens förskola ingår bildskapandet i den pedagogiska verksamheten där barnen både får möjligheten att skapa fritt men också under lärarens vägledning. Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö98/10 (Skolverket, 2011), är förskolans uppdrag att ge barnen möjligheten att lära sig använda de estetiska uttrycksformerna bland vilka bilden är en viktig uttrycksform. Studien belyser och problematiserar lärarens förhållningssätt i organiserade bildaktiviteter och vill därmed bidra till en djupare förståelse för lärarens viktiga roll i barnens bildskapande.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt förskollärarens förhållningssätt och handlingar kommer till uttryck i organiserade bildskapande aktiviteter.

  Metod: Studien är av kvalitativ art där observationer har genomförts på fem olika förskolor vid nio tillfällen sammanlagt. Vid dessa observationer fördes fältanteckningar som i direkt anslutning till observationerna sammanställdes och renskrevs. Dessa observationer har kompletterats med informella samtal med lärarna samt fotografering av bland annat barnens bilder.

  Resultat: Resultatet visar att bildskapandet i förskolan har olika betydelser. Bildskapande innebär både en process- och produktorienterad aktivitet samt ett stöd i barnens språkutveckling och matematiska färdigheter. Lärarens roll i bildskapandet är att vara organisatör av aktiviteten där läraren ofta finns i bakgrunden och passar upp barnen. Lärarens roll är även att vara kunskapsutvecklare genom att rikta barnens uppmärksamhet mot aktivitetens innehåll genom metasamtal med barnen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 296.
  Bock, Emelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Strand, Catherine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kanon och icke-västerländsk litteratur: En studie om gymnasielärares användande av kanon och icke-västerländsk litteratur i litteraturundervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kanon har i drygt ett decennium varit aktuellt både politiskt och i media, och debatten kring om det ska införas en skolkanon har särskilt varit på tapeten. I bakgrunden diskuterar och definierar vi begreppet kanon och klassiker. Vi diskuterar varför litteratur ska läsas i skolan och hur litteraturundervisningen har sett ut de senaste två seklerna.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning svensklärare på gymnasiet använder icke-västerländsk litteratur i sin litteraturundervisning samt vilken betydelse litterär kanon har för dem.

  Metod: I studien har vi valt att göra en triangulering av en webbenkät och samtalsintervjuer. Urvalet har bestått av 60 enkätrespondenter och 3 intervjurespondenter som alla är gymnasielärare i ämnet svenska. Resultat: Resultatet visar att användandet av icke-västerländsk kanon samt litteratur sker i en liten utsträckning i litteraturundervisningen hos gymnasielärarna i studien. Studien visar även att begreppet kanon inte är betydelsefullt för lärarna utan de fokuserar på verk och författare oberoende av om de är kanoniserade. Dessutom är två av de tre intervjurespondenterna negativa till en politiskt styrd skolkanon.

 • 297.
  Bock, Emelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Strand, Cathrine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Dyslexi: ämneslärares perspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study was to examine the perspective and skills that Swedish teachers have on dyslexia. To investigate the teachers' knowledge of the tools was one of our sub-purposes, which then took us closer to the classroom where the examination focused on how the student will be helped by the teacher.

  Method: Through interviews with subject teachers in junior high and high school, we have received answers to our research questions and were able to compile the results. In total, we interviewed ten teachers around the Skaraborg. The informants have varied in age, gender and education to broaden the analysis.

  Results: The results show that the informants' perspectives and knowledge are very diverse. Teachers use many tools and methods to support students, and it’s clear that they have a lot of knowledge about these.

 • 298.
  Bogarp, Annette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bristen på likvärdig bedömning: en enkätstudie om lärares bedömningsstöd2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För eleven kan det vara avgörande att få ett godkänt betyg i svenska som andraspråk eftersom den då kan komma ett steg närmare sitt utbildningsmål eller blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Att då Skolverket konstaterar gång på gång att det råder brister vad gäller likvärdigheten på betygssättningen gör att vi måste jobba för ett mer rättssäkert system. Ett sätt att närma sig en mer rättvis bedömning är att använda någon av de etablerade bedömningsmodellerna som finns, t ex Performansanalys eller Bygga svenska.

  Syfte: Undersökningens övergripande syfte har varit att dels undersöka om lärare ute i verksamheterna gör bedömningar som vilar på någon slags teoretisk grund, dels undersöka om de anser att det ges tillräckligt med förutsättningar för att genomföra en rättssäker bedömning.

  Metod: Den metod som tillämpades var en i huvudsak kvalitativ metod i form av en webbaserad enkätundersökning där 23 lärare i svenska som andraspråk svarade. Samtliga arbetade mot kunskapskapskraven för årskurs 9, både från grundskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram.

  Resultat: Resultatet av denna studie visade att i princip alla känner till, behärskar och använder någon form av etablerad bedömningsmetod. Över hälften av informanterna använder dem flera gånger per termin. Samtidigt signalerar lärare att de känner tidsbrist och att det finns behov av mer samarbete med kollegor. Resultatet indikerar att det inte är lärarnas ovilja eller kompetens som felar, det är dagens system som omöjliggör en rättvis bedömning.

 • 299.
  Bohlin, Margareta
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies.
  Gurdal, Sevtap
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Social mobilisering och organisering via sociala medier2016In: Socialt arbete och internet: att förstå och hantera sociala problem på internet. Liber förlag. Bokkapitel / [ed] K. Daneback & E. Sorbring, Stockholm: Liber, 2016, 1, p. 122-135Chapter in book (Other academic)
 • 300.
  Bojanic, Nancy
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Gemenskap och utanförskap på fritidshemmet: En kvalitativ studie utifrån fritidslärarens perspektiv2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag spenderar de flesta barn stor del av sin vardag på fritidshemmet med jämnåriga vilket gör att dessa relationer spelar en viktig roll i deras liv. Fritidshemmet är en verksamhet där barn socialiseras och utvecklas tillsammans med andra barn. Gemenskapen blir därför viktig på fritidshemmet. Tidigare forskning visar att den sociala interaktionen mellan barn innefattar både inkludering och exkludering. Det innebär att barn inte alltid inkluderas i gemenskapen och därmed hamnar de i ett utanförskap. Som fritidslärare är det viktigt att arbeta på ett sätt som främjar gemenskapen och motverkar utanförskap. Fritidshemmets undervisning skall utgå från skolans värdegrund och uppdrag som bland annat innebär att man strävar efter att vara en social gemenskap som erbjuder eleverna trygghet och ser till att alla elever i skolan har rätt till att utvecklas samt får en möjlighet till att göra framsteg och övervinna svårigheter.

  Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån fritidslärarens perspektiv undersöka vad begreppen gemenskap och utanförskap innebär, hur fritidsläraren anser att de arbetar med gemenskap och utanförskap på fritidshemmet och vad fritidsläraren anser är orsaken till att utanförskap förekommer bland barn på fritidshemmet.

  Metod: För att kunna besvara mina forskningsfrågor har jag utfört enskilda intervjuer med utbildade fritidslärare och fritidslärare på två olika skolor. Som motivering till varför jag har valt kvalitativa intervjuer som metod är för att studien bygger på fritidslärarnas egna erfarenheter och perspektiv. Intervjuerna har skett enskilt med varje informant.

  Resultat: Resultatet visade att fritidslärare hade gemensamma tankar kring vad begreppen gemenskap och utanförskap innebär och vad som orsakar utanförskap. Däremot visade resultat ett komplext arbetssätt i relation till gemenskap och utanförskap samt att förekomsten av utanförskap inte var densamma på de två skolorna.

3456789 251 - 300 of 2171
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf