Change search
Refine search result
345678 251 - 300 of 365
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Mendel, Maria
  et al.
  University of Gdansk, Poland.
  Dyrdal Solbrekke, Tone
  University of Oslo, Norway.
  Hult, Håkan
  Linköping University.
  Johansson, Kristina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Karseth, Berit
  University of Oslo, Norway.
  Kopciewicz, Lucyna
  University of Gdansk, Poland.
  Struzunska, Ania
  University of Gdansk, Poland.
  Students' conceptions of education and work2010In: Students as journeymen between cultures of higher education and work: A longitudinal European study of the transition from higher education to work life / [ed] Dahlgren, Lars Owe, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing , 2010, p. 60-88Chapter in book (Other academic)
 • 252.
  Molin, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Larsson, Emelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Läsning, viktigt i barns utveckling: en jämförelse av barns läsvanor under en tioårsperiod2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Läsning handlar inte bara om att klara av att läsa en skönlitterär bok. Läsningen har en viktig roll inom alla skolans ämnen och är en viktig del genom hela livet för att kunna delta och fungera väl i vårt samhälle. Debatter runt barns läsning och läsvanor är ständigt återkommande. För att skapa ett läsintresse hos elever och bygga upp en läsvana hos dem krävs en noggrann undervisning inom ämnet med engagerade lärare.

  Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett elevperspektiv genomföra en jämförelse av Vart tog slukarbarnen vägen? 9-12-åringars biblioteks-, läs- och fritidsvanor i en mindre västsvensk kommun av Andolf-Johannesson (1997) med en motsvarande studie gjord idag, för att kunna se om det skett någon förändring i deras läsvanor. Vi vill också se om fritidsintressena har förändrats och om de i så fall har en inverkan på en eventuell förändring av läsvanor och läsintresse.

  Metod: För att kunna uppnå vårt syfte med undersökningen valde vi att göra en kvantitativ undersökning med elever i årskurs fyra till sex med hjälp av enkäter. Den tidigare studien (1997) var genomförd med hjälp av enkäter med barn i mellanåren och för att vi skulle få ett jämförbart material genomfördes därför vår studie på samma sätt.

  Resultat: Resultatet av barns läsvanor idag jämfört med 1997 visar att läsningen inte har minskat men att det har skett en förändring i vad de läser, t.ex. har bokläsandet minskat bland flickorna men ökat hos pojkarna. En tydlig ökning kan vi se på läsandet av veckotidningar. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en av de mest omfattande undersökningar gjord år 2001 på elever i tio års ålder och deras förmåga att läsa. Undersökningen visar att de svenska skolornas resultat har försämrats när det gäller läsförståelse och läshastighet. Det är något som vi kan finna en förklaring till genom vår studie som visar att eleverna själva upplever att de läser färre böcker ju äldre de blir. I takt med att man läser färre böcker, tappar man också både läsförståelse och läshastighet.

  Elevernas fritidsintressen har förändrats så att läsa böcker har försvunnit som ett av de populäraste fritidsintressena. De förändringar som skett är också att flickor i årskurs fem och sex tappat intresset för läsning. Vi kan med vår undersökning visa att ”bokslukaråldern” inte längre finns kvar i den ålder den tidigare gjort utan att vi kan se att den avtar i elvaårsåldern. Ytterligare en förändring vad det gäller fritidsintressen är viljan att utöva sport är mest populär hos alla utom pojkar i årskurs sex.

 • 253.
  Mourad, Natali
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Amman, Sumeya Mohammed
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Ungdomar i förort: en kvalitativ studie av hur ungdomar ser på sitt bostadsområde och sina framtidsmöjligheter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our report is based on young people living in a socioeconomically exposed area and their thoughts about the future, their residential area and other factors that matters. Our pre-understanding of the chosen subject is based on our own upbringing and experiences as we live in a socio-economically vulnerable area. The purpose of the study has been to gain a better understanding and to highlight some young people's perceptions and thoughts about their future and how different factors influence their future opportunities. This study has been conducted with a qualitative method, through semi-structured interviews and group interviews. The participants in this study are young people aged 18-27 years. The study's results show that the young people find that their residential area is segregated and separated from the rest of the society. They also state that their residential area facing problems with criminality and riots. But despite the problems they see their residential area as their home and they feel secure there. Society labeling, ethnicity and religion are factors that the youths feel may be an obstacle to their future.

 • 254.
  Månsson, Lovisa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  ”Man blir liksom aldrig färdig”: En kvalitativ studie om hur pedagoger förhåller sig till planering utifrån läroplanen och ämnet svenska2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Den här uppsatsen handlar om pedagogens planering i grundskolan, årskurs 1–3. Planering är en viktig del i pedagogens arbete men det finns ändå inte så mycket forskning om hur konkretiseringen och planeringen av innehållet faktiskt går till. Den tidigare forskningen som finns (till exempel Rosenqvist 1995 och Johansson 2002) säger att tiden och elevinflytande är det viktigaste delarna inom pedagogernas planering. Tiden lyfts fram som problematiskt, då planeringen tar tid som egentligen inte finns. I den tidigare forskningen lyfts det även att elevernas tankar, intressen, och åsikter ska vägas in i planeringen och undervisningen. Syfte Syftet med studien är att undersöka pedagogers tankar om planering, främst utifrån ämnet svenska. Med planering avses här den tid som pedagoger använder till att planera undervisning. Metod Den metod som används i studien är fokusgruppsintervju. Intervjun genomfördes med sex verksamma pedagoger i årskurs 1–3 och två VFU-studenter och genomfördes på pedagogernas arbetsplats. Resultat Den data som samlades in bearbetades genom att delas in i olika teman. Dessa valdes utifrån återkommande nyckelord som togs upp av pedagogerna under flertal tillfällen under intervjun. Utifrån teman och nyckelord kunde jag dra slutsatsen att många faktorer styrde planering, till exempel tid, personaltillgång, erfarenhet, anpassning till elevernas individuella behov, önskemål om olika arbetsformer och kunskapskrav. Intervjun visade att flera pedagoger önskade ökad styrning men att man samtidigt såg behovet av stor flexibilitet.

 • 255.
  Mårdén, Björn
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Arbetsintegrerat lärande - bilder och motbilder2007Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 256.
  Mårdén, Björn
  University West, Department of Studies of Work, Economics and Health.
  Pragmatism som ett sätt att förstå arbetsintegrerat lärande2002Report (Other academic)
 • 257.
  Mårdén, Björn
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Theliander, Jan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Perspektiv på lärande i utbildning och arbetsliv2004In: Arbetsintegrerat lärande / [ed] Theliander, Jan, Grundén, Kerstin, Mårdén, Björn och Thång, Per-Olof, Lund: Studentlitteratur AB, 2004, 1, p. 61-79Chapter in book (Refereed)
 • 258.
  Namro, Natalie
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Lärares kompetensutveckling i arbetet med flyktingar: Kvalitativ studie av lärarnas lärande i arbetet med flyktingar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study focuses on teachers learning during a rapid change in the school. The number of refugee children has increased during the years 2014-2016 which has had consequences in schools (Diagrammet, bilaga 4; Migrationsverket, 2014; Migrationsverket, 2015; Migrationsverket, 2016a; Migrationsverket, 2016b).

  It has been more pressure on schools and teachers where they have more students but also newly arrived refugees. Therefore, it is interesting to study teachers' handling of the increased number of newly arrived refugees and if they develop professionally. The research questions used are: "What challenges teachers face because of the increased flow of unaccompanied refugee? What skills have they developed? ".

  The study used the theories of learning, change and skills. Learning as it is about teachers learning, change when there is a change and skills for dealing with teachers' competence and its development. There were found five studies the studies related to the dealing with various kinds of teachers' experiences of work with refugees. This is a qualitative study using semi-structured interviews on 7 teachers. The results were analyzed through thematic analysis, where it conducted a content analysis. This study is based on the use of the abductive research method because this study need both inductive and deductive research method.

  The study result in four categories of competencies that teachers considered important in the work with refugees, Social Ability, plan and prioritize, flexibility and didactics. These categories have sub categories where the first had genuine interest and responsiveness, relationship-building and humility and understanding. The second have no subcategories while the third have Language Development and cultural competence, the fourth category have patience and clarity. These sub categories were determined based on the respondents answers, of being responsive and genuinely interested in the students' current situation and their background. Important is also to listen the similarities and differences in the groups and focus on the humanitarian aspect when working with students especially children refugee. Language and culture knowledge is as important to be able to convey knowledge. Respondents emphasize that there is often a lack of time and therefore it is important to plan so that the lesson is structured and prioritize so that everyone gets as much help. Important is also flexibility, because the class is dynamic and knowledge levels are uneven which requires continuous adaption.

 • 259.
  Nehls, Eddy
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Epistemologi för ett arbetsintegrerat lärande2010In: Lärande i och för det nya arbetslivet / [ed] Lagrosen, Stefan, Lund Snis, Ulrika, Nehls, Eddy, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1, p. 275-293Chapter in book (Other academic)
 • 260.
  Netzel Carlson, Ulrika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Selimovic, Jasmina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Att hitta sig själv: om identitetsskapande hos ungdomar med utländsk bakgrund2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction:

  We have chosen to investigate how adolescents with a foreign background experience their identity building. As a theoretical frame of reference we have used the Theory of Symbolic Interactionism with George Herbert Mead and Erving Goffman as inspiration. The main concept in this essay is identity with culture and ethnicity as close entrenched concepts.

  Purpose:

  The purpose of this study is to examine and to describe how adolescents with a foreign background relate to, and create their identities in different cultural contexts.

  Method:

  To investigate how adolescents describe their identities we have used half-structured interviews. We chose to do a half-structured life-world interview in the form of a themed interview guide. We have interviewed six informants with the age of 16 to 20 years old that are born in Sweden by parents with a foreign background. In the analysis, we themed the empirical data for factors linked to the sense of belonging.

  Result:

  The study shows that the informants develop their socio-cultural identity in relation to other people in their environment. For adolescents with a foreign background, the availability of bilingualism is an opportunity to communicate with people belonging to different cultural contexts. An important asset is being able to speak the mother tongue, it makes adolescents aware of belonging and they can identify with their parents' culture. The adolescents feel a dual cultural affiliation, as they neither feel at home in Sweden or in their parents' homeland. They also feel categorized as immigrants of the community much because of their appearance and their names. The adolescents show that they have developed a kind of hybrid identity, or a third identity, characterized by the feeling to be himself in all situations, but with the ability to switch between different cultures. It also suggests that young people are experiencing a clash of cultures that divide them, when loyalty to the family and the desire to fit into society collide.

 • 261.
  Nielsen, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Att finna sig själv i en skriftspråklig värld2006In: Läsning : medlemsblad för SCIRA - den svenska riksorganisationen för läsundervisning och läsforskning, ISSN 0349-9855, Vol. 31, no 2, p. 3-8Article in journal (Other academic)
 • 262.
  Nielsen, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Den bortglömda kroppen i läs- och skrivarbetet2009In: Att bygga broar – kulturella, språkliga och mediala möten: Sjunde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktningsamtFörsta nordiska konferensenpåLärarutbildningen vid Malmö högskola 18-20 november 2009, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Konsten att läsa och skriva, och hur barn och unga tillägnar sig denna konst, har uppfattats på olika sätt, beroende på det teoretiska tänkande man stödjer sig på. Därför har olika aspekter lyfts fram och gjorts synliga medan andra har skjutits i bakgrunden eller helt ignorerats.

  Ur ett behavioristiskt perspektiv har läsning och skrivning setts som enkelt mätbara färdigheter. Med en kognitiv infallsvinkel har man i stället poängterat elevens språkliga medvetenhet och förståelse. Från ett sociokulturellt perspektiv har man fokuserat hur människor deltar och lär i olika skriftspråkliga praktiker. Med en interaktionistisk utgångspunkt har man lagt särskild vikt vid samspelet runt skriftspråket. I detta paper undersöker jag de fenomenologiska aspekterna av läsning och skrivning och deras betydelse för lärandet. Merleau-Ponty beskriver människan som en helhet; kropp och själ, tanke och känsla, vilja och handling kan därför inte åtskiljas när vi försöker förstå en människa, de utgör aspekter av samma helhet.

  Vilka blir då konsekvenserna för hur vi uppfattar läsning och skrivning om vi, förutom färdigheter, metakognition, lärande i praktiken och lärande tillsammans också tar hänsyn till att det faktum att vi är kroppssubjekt, eller med ett fenomenologiskt uttryck, ”levda kroppar”, situerade i tid och rum?

 • 263.
  Nielsen, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Excellent literacy teachers in early school-years, a comparative study2010In: Active citizenship, 2010Conference paper (Refereed)
 • 264.
  Nielsen, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Fattades hon hade jag aldrig kommit så här långt2007In: Läsning, ISSN 0349-9855, Vol. 32, no 2, p. 28-31Article in journal (Other academic)
 • 265.
  Nielsen, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  I can!2012In: The 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, 8 – 10 March 2012,  Copenhagen, Denmark: Abstract book, Copenhagen: Department of Education (DPU) at Aarhus University , 2012, p. -s56Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In the symposium I want to discuss what students with severe reading and writing problems or dyslexia tell about what help and support they want from their teachers.

  The theoretical framework of the study is life world phenomenology, especially focussing on Merleau-Ponty's body concept, the lived body (1962, 1999). Data were produced in recurrent conversations with the nine participants in the study during one academic year. Analysis was carried through hermeneutically.

  The results indicate that crucial aspects for those who struggle with reading and writing are that the teacher provides them with time, space and necessary tools for learning. Most important is that the teacher recognizes their striving and supports their experience of I can. To be able to overcome one's literacy difficulties thus appears to be an existential matter.

  Since reading, writing, and literacy are of great importance in all educational settings today, as well as at work and for life in society, this study is relevant not only in the Nordic countries but around the world.

 • 266.
  Nielsen, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Jag kan!2011In: Undervisning och existens / [ed] Claesson, Silwa, Göteborg: Daidalos , 2011, p. 87-113Chapter in book (Other academic)
 • 267.
  Nielsen, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Rum för läsning och skrivning2006In: Läsning : medlemsblad för SCIRA - den svenska riksorganisationen för läsundervisning och läsforskning, ISSN 0349-9855, Vol. 31, no 2, p. 12-19Article in journal (Other academic)
 • 268.
  Nielsen, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  The Most Important Thing: According to the Students2007In: Checkpoint Literacy, 2007Conference paper (Other academic)
 • 269.
  Nielsen, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Where is my body when I’m reading?2009In: Literacy as worldmaking, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Reading and writing have been investigated from different perspectives. Depending on the perspective adopted, while some aspects of the phenomena have become visible others have been ignored. From a behaviouristic perspective, reading and writing have been looked upon merely as easily-measurable skills. From a cognitive perspective, however, it is the pupil’s understanding of the alphabetic code and linguistic awareness that have been at the forefront.

  From a socio-cultural viewpoint, focus has been directed towards how people learn and participate in different literacies in their social lives, how literacy practices are developed in different contexts, and the nature of the connection between literacy and power.

  In this paper I want to explore the phenomenological aspects of reading and writing. What do we see when we consider our embodied existence? Merleau-Ponty believes that man is an indivisible whole; thus the mind can’t be understood without the body, nor the body without the mind. What, then, are the consequences for our understanding of reading and writing when, in addition to aspects of skill, meta-cognition and learning in practice, account is also

  taken of the fact that we are lived bodies, situated in time and space?

  The method I employ is a philosophical exploration. I illustrate my discussion with anecdotes from an on-going class-room study and narratives from an earlier interview study.

 • 270.
  Nielsen, Cecilia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Johansson, Eva M.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Individen och gruppen2011In: Läraryrket: ett mångfacetterat uppdrag / [ed] Henry, Alastair, Gurdal, Sevtap, Asplund Carlsson, Maj, Lund: Studentlitteratur , 2011, 1, p. 21-37Chapter in book (Other academic)
 • 271.
  Nielsen, Cecilia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundström, Marita
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Johansson, Eva
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Mellan teori och praktik: Vad ser lärarstudenter under VFU? 2010In: At läre at väre lärer -: professionen i läreruddannelsen / [ed] Per Jessen Nielsen, Hjørring: University College Nordjylland , 2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lärarutbildningens uppgift är att utbilda studenter till att kunna leda arbetet i en klass eller en barngrupp, men också att samtidigt kunna möta och utveckla var och en av de enskilda barnen och eleverna. Hur lärare i verksamheten hanterar detta dubbla uppdrag har varit föremål för en studie där också studenter engagerats. Den forskningsfråga som undersökts är: Hur balanserar lärare i verksamheten mellan ansvaret för hela gruppen och för varje enskilt barn? Studen­ter har, under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU), gjort observationer och intervjuer med sina handledare. De texter som studenterna sedan lämnat in har analyserats av forskarna. Här rapporteras vad analysen visar att studenterna har valt att se, men också, i nästa steg, vad de kunnat se med tanke på de förutsättningar den högskoleförlagda utbildningen (HFU) givit dem. Teman som belyses är:

  • Vilket slags situation har studenten valt att beskriva?
  • Ligger fokus på kunskaper eller sociala relationer?
  • Vad innebär ”grupp” rent konkret i denna text?
  • Beskrivningens genre och saklighet.
  • Vem eller vad lyfts fram eller utgör figur i texten?
 • 272.
  Nilsson, Anna
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Stjerna, Josefine
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Vad skall du bli när du blir stor?: En kvalitativ studie om ungdomars drömjobb2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is identify aspects of  young peoples’ in Western Sweden dream jobs looks and which describe the factors that respondents think will affect their ability to reach these dream jobs. This is a qualitative study, using information from five focus groups, involving 22 students. This study identified the various factors that youths in the third year in high school think are important when they think about their future employment. The young people described in this study are faced with decisions regarding education and employment that will have consequences throughout their lives. This study’s results show that the young participants described here value ​​the feeling of enjoying the social aspects of work as most important, along with a good salary. Respondents want to earn enough to afford to do what they like to do, and say that their spare time and family are highly valued. The descriptions of dream jobs vary widely, including personnel manager, psychologist, hairdresser and construction engineer. In order to obtain their dream jobs, most respondents believe that they need additional education. Some of the respondents feel that a break from studying can prevent them from reaching their dream jobs, as they feel that employment would be a hindrance to returning to school. On the other hand some of the respondents felt that a break between gymnasium and higher education might be a good idea, as they are not able to identify their dream job yet. Most respondents set high priorities on finding work that fits their own personalities and making sure that their work was meaningful for them.

 • 273.
  Nilsson, Lena
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  The Roles of Participation and Dialogue in Health Promoting Schools: Cases from Sweden2005In: The Health Promoting School: International Advances in Theory, Evaluation and Practice / [ed] Clift, Stephen & Bruun Jensen, Bjarne, Copenhagen: Danish University of Education , 2005, 1, p. 253-269Chapter in book (Other academic)
 • 274.
  Nilsson, Lena
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Vad är ett hälsoäventyr?: Teoribas och diskussion kring upplevelse- och hälsoäventyrspedagogik2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport utgörs huvudsakligen av en litteraturstudie över områdena upplevelsepedagogik och hälsoäventyrsmetodik i avsikt att undersöka på vilka pedagogiska teorier verksamheten vid Hälsoäventyret Oasen vilar. Tillvägagångssätt har varit att via svenska och internationella databaser söka på de svenska begreppen samt på översättningar som experience och health adventure. Dessutom har verksamheten i viss utsträckning undersökts. Det har gjorts som en diskursanalys av Hälsoäventyret Oasens presentation på www.halsoaventyret.se samt en analys av fyra examensarbeten där några av Oasens program studeras. Avslutningsvis förs en diskussion om kvalitetskriterier för Oasen.

  Resultatet av litteraturöversikten visar att det finns ytterst litet skrivet om upplevelseoch äventyrspedagogik på svenska. Däremot finns en omfattande litteratur om lärande som bygger på experience och om health adventures. Litteraturöversikt, diskursanalys och examensarbeten tydliggör att upplevelsepedagogik och äventyrsmetodik inte är enhetliga begrepp. De kan byggas på skilda pedagogiska grunder allt ifrån Deweys erfarenhetslärande vid 1800-talets slut via frigörande pedagogik till det sena 1900-talets diskussion om multipla intelligenser. Detta innebär att det finns flera stabila grunder.

  Jag har inte funnit någon forskning på området upplevelsepedagogik ställt i relation till hälsoäventyr. Via health adventures kan dock en koppling göras till science centers som utgör en förebild för Hälsoäventyret och därigenom till museipedagogik. På detta område finns en omfattande forskning. En svensk avhandling på området (Fors 2006) samt internationell forskning visar att upplevelser vid museer kan stödjas på till exempel konstruktivistiska eller sociokulturella pedagogiska teorier. Även här finns olika slags pedagogiska teorier.

  Examensarbetena och utvärderingar från andra hälsoäventyr visar att besökare huvudsakligen är nöjda med det som erbjuds vid en verksamhet som Hälsoäventyrets. Kvaliteten vid denna typ av verksamhet kan ökas genom en kontinuerlig reflektion över den egna verksamheten samt en utökad samverkan med de sammanhang som besökarna kommer från. Det betyder att Hälsoäventyret kan behöva göra en utökad omvärldsanalys och initiera en utökad dialog med skolor, det vill säga den verksamhet som har det huvudsakliga ansvaret för barns och ungdomars lärande tillika ett stort ansvar för deras välbefinnande. En sådan samverkan skulle kunna inriktas mot estetiskt lärande vilket framträder i diskursanalysen eller mot det naturvetenskapliga området vilket framträder i parallellen med science centers. Det kan också finnas anledning att se över det sammanhang i vilket Hälsoäventyret befinner sig: kan det folkhälsoarbete som riktar sig till barn och ungdom använda Hälsoäventyret på ett mer genomtänkt sätt?

  Vid arbetet med denna litteraturöversikt har jag inte funnit någon forskning om hälsoäventyr. Hälsoäventyr kan utvecklas som ett unikt forskningsområde för Västra Götalandsregionen. En aktuell ingång till sådan forskning skulle kunna vara via science området med en koppling till begreppet science literacy som innefattar praktiska, medborgerliga och kulturella aspekter av naturvetenskap. En motsvarighet till detta begrepp finns i begreppet health literacy som skulle kunna användas som utgångspunkt för forskning på upplevelse- och hälsoäventyrsmetodik. Health literacy kan innebära att omvandla kunskap och erfarenheter till en praktisk och användbar förståelse i ett sammanhang av delaktighet och ansvar för sig själv och sin omgivning. En inledande uppgift kan vara att undersöka hur barn förstår olika hälsoaspekter och hur deras förståelse eventuellt förändras vid besök på Oasen samt att närmare beskriva och undersöka hur begreppet health literacy kan användas i sammanhanget.

 • 275.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences. Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
  Hälsofrämjande och inkluderande processer2014In: Inkludering: möjligheter och utmaningar / [ed] Margareta Sandström, Lena Nilsson, Jonas Stier, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1. uppl., p. 163-179Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet diskuterar hur inkluderande och hälsofrämjande arbetssätt kan förstås i relation till vartannat. Exempel ges från lärarstudenters användning av begreppen vid en kurs i inkluderande och hälsofrämjande pedgogik i samspel. 

 • 276.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Samverkansforskning kring satsningen i Vara2014In: Psynkprojektets Stormöte, Att främja psykisk hälsa i förskola och skola. 11 november, 2014 (websänd konferens)., 2014Conference paper (Other academic)
 • 277.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Wip - halvtidsresultat2014Conference paper (Other academic)
 • 278.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences. Uppsala universitet.
  Sandström, Margareta
  Uppsala universitet.
  Lilja, Johnny
  Displaying Mathematical Literacy: Pupils' Talk about Mathematical Activities2013In: Journal of Curriculum and Teaching, ISSN 1927-2677, E-ISSN 1927-2685, Vol. 2, no 2, p. 55-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to exemplify pupils’ mastering of mathematical literacy. The study is a comparative multiple case study. In pupils’ talk of mathematical activities aspects of mathematical literacy are discerned. A distinction is made between pupils: (1) pupils in mathematical difficulties, (2) pupils with another mother tongue than Swedish or (3) pupils without mathematical difficulties. The study was performed as a comparative multiple case study. The ”cases” were constituted by the three groups of pupils, and these were compared. Seventy-two pupils in grade 5 in six different primary schools in Sweden participated: twenty-four pupils in mathematical difficulties (twelve girls and twelve boys), twenty-four pupils with another native language than Swedish (twelve girls and twelve boys) and twenty-four pupils without mathematical difficulties (twelve girls and twelve boys). After each of the performed lessons in which the activities were carried out the pupils were interviewed (groupwise in the above defined groups) about their experience of the activities. In the analysis of the results three ideal types were described, on for each group of pupils. The idealt types were discussed with relation to mathematical literacy.

   

 • 279.
  Nilsson, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Blom, Frida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Estetikens förutsättningar och barns subjektskapande i förskolans vardag2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Estetiska aktiviteter inom pedagogisk verksamhet har sitt ursprung i konstnärliga uttryck såsom bildkonst, skulptur, musik, teater, dans och diktning. Estetiska aktiviteter spelar en viktig roll i förskolan men det finns stora skillnader i omfattningen samt i formerna av estetiska aktiviteter som förskolebarn får möjlighet att delta i. Enligt förskolans läroplan innebär förskolans uppdrag att ge barnen kunskaper i att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse (Skolverket, 2016). Det framgår att dessa ska utgöra både innehåll och metod i förskolans verksamhet för att främja barns utveckling och lärande. Studien undersöker pedagogers uppfattningar om estetiken och hur de arbetar med estetiken i praktiken, samt hur förskolans material och miljö organiseras med fokus på de estetiska uttrycksformerna bild, musik och sång, dans och rörelse, och drama.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar som behövs för att utveckla barns estetiska utveckling och lärande.

  Metod: Denna studie är en kvalitativ studie där vi genomfört intervjuer och observationer som kompletterats med foto av material och miljö, från totalt tio förskolor. Intervjuerna spelades in och observationerna kompletterades med särskilt skrivet observationsprotokoll.

  Resultat: Det framgår av analysen att pedagogerna förminskar sin egna yrkesroll i betydelsen av egna kunskaper, av att vara den som inspirerar och av att vara handledaren. Pedagogerna ser sig själva som medforskare och de uttrycker att det är barnen som styr. Analysen visar att det finns ett synsätt som innebär att den estetiska undervisningen ska ske i barnens eget utforskande och att barnen inspirerar varandra. Miljön i förskolorna varierade både i struktur-, tillgänglighet- och variation av material. Organiseringen av material saknar på de flesta förskolor en medveten struktur och det fanns sällan något som fungerade som inspiration till estetisk verksamhet. Men analysen visar även att det finns de pedagoger som möjliggör för estetisk verksamhet genom en medveten struktur av material och genom att introducera dessa. I analysen framgår även att hur pedagogerna uppmuntrar barnen till att utveckla estetiska uttryckssätt och kunskaper i bild, musik och sång, dans och rörelse är beroende av pedagogens egna kunskaper och intresse inom det estetiska ämnet.

 • 280. Nordenbo, Sven Erik
  et al.
  Allerup, Peter
  Andersen Leth, Hanne
  Dolin, Jens
  Korp, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Larsen Søgaard, Michael
  Olsen Vegar, Rolf
  Svendsen Mosegaard, Majken
  Tiftikci, Neriman
  Østergaard, Susan
  Pædagogisk brug af test: et systematisk review2009 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 281.
  Nordqvist, Per
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Perneman, Jan-Erik
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Församlingsintegrerat lärande: om nätbaserad utbildning inom Svenska kyrkan2002Report (Other academic)
 • 282.
  Norlander, Ludvig
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Den stolte bilbyggaren: En studie om lönearbetets betydelse för delaktighet och identitet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find, understand and discuss the experiences of former employees at SAAB, and present how this can be understood according to my core theoretical concepts, which are participation and identity. The questions asked in the study are based on how the labor is described, characterized and what comes forth as valuable, which is compared to absence of labor work.

  First, labor is described in an historical and social context, and at the same time related to the core theoretical concept. Second, the methodology chapter is presented, which mainly consists of 11 observations and 10 interviews. Third, the chapter regarding former theory leads to an analysis model, which is used on the empirical material of the study.

  The result shows that labor work at SAAB primarily is described as important for socializing, security and the possibility to be independent. The tasks at SAAB are described as backbreaking and monotonous, while the lack of labor work influences the physical and mental wellbeing. Unemployment also contributes to limitations in everyday life, and in addition, creates negative feelings and experiences due to lack of control in a new and changed world.

  In summary, the empirical and theoretical analysis taken together leads to the conclusion that labor work at SAAB is substantially described as positive, but there are however, parts which are less positive. Another conclusion is that lack of labor work primarily can be described as negative, but the opposite is also discernible. A third conclusion is that labor work is important for the understanding of participation and identity.

  When using the theoretical analysis model on the results given in the empirical material, three participation- and identity patterns can be found. These are then contextual and temporal, due to time and situation; the stabile and secure pattern, the loose and temporary pattern and the compensating and regenerative pattern.

  At the end of the essay there is an overall and concluding discussion regarding the findings in relation to context and society and which significance this may have on social pedagogy and its practice. Finally there is a brief section with reflections regarding the conducted study and perspectives on research to come.

 • 283.
  Norlander, Ludvig
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Tre vanliga grabbar: En studie om platsens betydelse för delaktighet och identitet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe and analyze the places importance for young people with disabilities. The study’s central questions are what type of places they visit and what characterizes them. It is also about answering the questions why the places are visited and what meaning this has for participation and identity. The study´s central concept is room/place, participation and identity. Knowledge review will be based on the key concepts. The collection of the empirical material has been inspired by the ethnographic methodology,which in this study included seven observation sessions and six interviews.

  The result shows that the boys mainly visited two different places. This is about the publicand non-public places. Public places can be described as a place for everyone and the nonpubliconly for people with disabilities. The boys show more participation towards publicplaces which can provide activities, fellowship and well-being. Both places can offer participation, but are dependent on other factors, which in this case is about activities and visitors. None of the places shows identity, but rather the interaction between the individual and the environment. Participation doesn’t necessarily show the personal identity. In the lastchapter the importance is highlighted through a perspective of social work activity. First andforemost the public places potential is highlighted and it´s limitations for participation and theidentity process. Secondly, it is also a discussion about future planning in daily socialpedagogic practice, both on an individual and society level.

 • 284.
  Oskarsson, Anna-Karin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Japar Mahdi, Sara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Att implementera barnkonventionen: En studie om pedagogers arbete i skolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a qualitative study with the aim to investigate how the UN Convention of the Rights of the Child is implemented within the educational system in Sweden. Semi structured interviews with Pedagogues were carried out, and their thoughts around implementation and development with regards to the Convention were discussed. The results were presented and analysed with a thematic analysis method. The results show that the Convention is implemented from a bottom-top perspective where the pedagogues themselves have created the structure and planned their work, which is based on the original curriculum. The concern is that due to an increased demand for development in schools, the work with the Convention may suffer. Pedagogues are mostly self-educated on the subject of the Convention, and their teaching methods have developed over time to increase student participation in class which is a direct result of using the technique of double-loop learning. The results of this study show that there is a need for increased knowledge with regards to the Convention as it is considered fairly complex. Pedagogues request material which is more adapted to their work and also request a more defined direction from the School Board from a political point of view. Further work in this area could include research on the Convention in schools from a political standpoint and this study may act as a base for additional studies on the subject matter.

 • 285.
  Oskarsson, Therese
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Malesic, Victoria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Estetikens tillvaro i förskolan: En studie hur pedagoger resonerar om och använder sig av de estetiska uttrycksformerna i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under historiens gång har de estetiska uttrycksformerna varit en del av undervisningen i förskolan där uttrycksformerna har varierat och haft olika prioriteringar där musik och sång har fått störst genomslag. Den nuvarande läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskriver att barn ska få möjlighet att ta del av alla uttrycksformer för att möjliggöra sin skapande förmåga och utveckla sin kommunikativa förmåga från tankar och erfarenheter. Den tidigare forskningen som används i denna studie beskriver de estetiska uttrycksformernas betydelse utifrån miljö, verksamhet och lärarroll. Det teoretiska perspektivet som används i studien är sociala och kulturella praktiker utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Syfte: Syftet med studien är att undersöka de estetiska uttrycksformernas tillvaro i förskolans praktik. Vidare är syftet att undersöka hur pedagoger resonerar och diskuterar kring möjliga förutsättningar att utveckla arbetet med estetiken i förskolan. Metod: Studien är en kvalitativ forskning där det empiriska materialet samlats in genom fokusgruppsintervjuer med verksamma förskollärare och barnskötare på fem olika förskolor. Resultat: Resultatet visar att de estetiska uttrycksformerna på förskolorna förekommer olika mycket där sång och musik är dominerande och som undervisas av pedagoger. Bild, drama och dans och rörelse är uttrycksformer som sällan förekommer i förskolan som lärarledd aktivitet. Det är barnen som tar initiativet till dessa uttrycksformer. Vidare visar resultatet de aspekter som pedagoger anser vara svårigheter för att kunna använda de estetiska uttrycksformerna, såsom tid, miljö, material, planering, personalbrist, krav och intresse. Oftast sker de estetiska uttrycksformerna i barns fria lek eller spontant vid enstaka tillfällen av pedagogerna.

 • 286.
  Palm, Lovisa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Larsson, Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  ”Man vill inte anmäla för man vill inte att det ska vara sant”2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige har alla som arbetar i förskolan en skyldighet att anmäla till Socialtjänsten om de misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Pedagoger i förskolan har en viktig roll i att upptäcka barn som far illa eller riskerar att fara illa. Trots pedagogernas anmälningsskyldighet är det många anmälningar som uteblir och pedagogerna har svårigheter med att anmäla. Syfte: Syftet med studien är att undersöka förskollärares erfarenheter och uppfattningar kring anmälningsplikten. I studien undersöks förskollärares tillvägagångssätt när de misstänker att ett barn far illa, deras upplevelse av samverkan mellan förskolan och Socialtjänsten och vilka eventuella svårigheter de upplever med anmälningsplikten. Metod: Vi har valt att använda en kvalitativ undersökningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. Informanterna bestod av sex förskollärare, en förskolechef och en socialsekreterare. Under intervjuerna användes ljudupptagning. Det inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades. Resultat: Resultatet visar att samtliga förskollärare i studien är medvetna om sin anmälningsskyldighet till Socialtjänsten. Dock upplever många av dem en osäkerhet och även rädsla inför anmälan. Den mest framträdande rädslan handlar om vårdnadshavarnas reaktion när de uppmärksammar dem om deras oro kring barnets välmående. Resultatet i studien visar att en god samverkan mellan förskolan och Socialtjänst är grunden i arbetet med utsatta barn, vilket även litteraturen poängterar.

 • 287.
  Palmerand, Sofie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Corell, Veronica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Fritidspedagogen ska ju inte sitta och göra läsläxa och sådana saker med barnen.": en studie av lärares uppfattning av fritidspedagogenskompetens2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Ända sedan fritidspedagogutbildningen startade 1964 har fritidspedagoger haft svårt att definiera vad deras kompetens innehåller. Fritidspedagogens yrkesroll upplevs som luddig och diffus, fritidspedagogerna är bättre på att beskriva vad de inte är, till exempel inte lärare. I och med SIA-utredningen 1974 fastslog regeringen vikten av samverkan mellan fritidspedagoger och lärare för att skapa en skolverksamhet som gynnar eleverna. En av faktorerna som påverkar hur samverkan tar form är hur lärare och fritidspedagoger ser på varandra och varandras kompetens.

   

   

  Syfte

  Syftet med vår studie är att ta reda på hur grundskollärare, som undervisar i årskurs 1-3, uppfattar fritidspedagogernas kompetens och hur denna kompetens visar sig.

   

   

  Metod

  Vi har i vår studie valt att använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi har inspirerats av den fenomenografiska ansatsen, vilken har syftet att undersöka hur människor uppfattar ett visst fenomen. Vi har som utgångspunkt att olika människor uppfattar samma fenomen på olika sätt. Vi har mestadels inspirerats av ansatsen i vår bearbetning av intervjusvaren.

   

  Resultat

  Vårt resultat presenteras i form av beskrivningskategorier som har resulterat i fyra huvudkategorier. Den första är Den praktisk-estetiska, där fritidspedagogen i huvudsak har kompetens eller intresse för att arbeta med ämnen som bild, musik, drama och idrott. I den andra kategorin, Den okända, beskriver lärare att de inte vet vad fritidspedagogens kompetens består av. Den tredje kategorin kallar vi för Den nytänkande. Här beskrivs fritidspedagogens kompetens som en viktig del när undervisningen och undervisningsformerna ska utvecklas i skolan. I den fjärde kategorin, Den relationsbyggande, uppfattar lärarna att fritidspedagogen har stor kompetens när det gäller att bygga relationer, utveckla barnen socialt samt ge omsorg.

 • 288.
  Pareto, Lena
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Vejbæk, Leif
  University College Sjælland , Denmark.
  Wølner, Tor Arne
  Høgskolen i Buskerud og Vestfold , Norge.
  GNU matematik: aktiviteter och resultat2015Report (Other academic)
 • 289.
  Pareto, Lena
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Willermark, Sara
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics. University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Progression i praktiken: att utveckla matematikundervisning genom samarbete och digital teknik2015In: NGL 2015. Next Generation Learning Conference, 18-19 november 2015,Högskolan Dalarna Falun: Book of Abstract, 2015, p. B2-22Conference paper (Other academic)
 • 290.
  Paulsson, Lena
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Andrésen, Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Chefens betydelse för att få Generation Y att uppleva arbetet som meningsfullt och hälsosamt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Generation Y will in the coming decades be the dominant generation in the labormarket. It is therefore important to understand how this generation should be managed in a sustainable and meaningful way. This study has been conducted to highlight the expectations and experiences that generation Y have on managers. The purpose of the study was to investigate what contributed to the generation Y's enjoyment and perceived health in a workplace, and how they should be managed in a meaningful and sustainable way. The question the study was based on is: Which significance does generation Y experience that managers have to promote a meaningful and healthy work? Information was collected using eight semistructured interviews in an organization in Västra Götaland. The main findings from the study showed that generation Y need a present leadership that provides continuous feedback and confirmation. Respondents described the importance of maintaining work-life balance. The result also showed that colleagues had a crucial role in the generation Y's experience of a healthy and meaningful work. The study's contribution can provide knowledge about the importance of successful leadership, and how generation Y wants to be managed, in order for them to thrive, be motivated and stay in a workplace.

 • 291.
  Perneman, Jan-Erik
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Förändringens utmaningar2010In: Lärande i och för det nya arbetslivet / [ed] Lagrosen, Stefan, Lundh Snis, Ulrika, Nehls, Eddy, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1, p. 155-172Chapter in book (Other academic)
 • 292.
  Perneman, Jan-Erik
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Johansson , Elisabeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Arbetsintegrerat lärande (AIL): om integrationens olika former ur ett kunskapsperspektiv2003Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 293.
  Petersen, Ann-Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Marknadsorientering inom folkbildningen: fritt och frivilligt i ett nytt ljus2006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study is about how the study associations belonging to the liberal adult

  education deal with their role under New Public Management (NPM). Since the

  beginning of the ’90’s the study associations have been engaged in the state

  program for education of the unemployed. State financed education of the

  unemployed was in the beginning managed by objectives with direct grants. After

  about five years the direct grants were discontinued, and the responsibility for this

  education was transferred to the local authority. With different kinds of

  competitive purchase systems the study organizations became actors on the

  educational market. Key issues of voluntary organizations are the ideas or the

  particular nature for which they were created, and which forms the basis for their

  activities. When introducing competitive markets these ideas risk being bent in

  order to meet the demands of the market.

  The question of this dissertation is how the study associations describe their

  identity when they move from being the receiver of grants under management by

  objectives into being self-financed actors on the educational market. By using

  rhetoric analyses this thesis shows how a discourse of the liberal adult education

  can be transferred and used in a new context of an education for the labor market.

  In this context the argumentation is characterized by the rhetoric of a

  professional. At the same time the language of pathos remains. In the new way of

  talking about their activities, pathos and logos have been combined so that both

  directions are important for the commissioned education. Some examples of

  expressions of pathos are free and voluntary (fritt och frivilligt) which historically

  has been an objective of the liberal adult education. In the new context this notion

  stands out as a pedagogical way of working for participants with needs for

  particular support.

   

 • 294.
  Petersen, Ann-Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Pedagogiskt ledarskap i matematikundervisning2010In: Lärande i och för det nya arbetslivet / [ed] Stefan Lagrosen, Ulrika Lundh Snis & Eddy Nehls, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1, p. 103-124Chapter in book (Other academic)
 • 295.
  Petersen, Ann-Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Studieförbunden på utbildningsmarknaden: Hur studieförbunden hanterar sin självbild i marknadsrollen2007In: Årsbok om folkbildning 2006 / [ed] Ekman, Anders, Imnander, Maj-Britt, Boozon, Stellan, Ardström, Bo, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 296.
  Petersen, Ann-Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Studieförbundens institutionella förutsättningar skapar möjligheter på utbildningsmarknaden2010In: Educare Vetenskapliga Skrifter, ISSN 1653-1868, no 1, p. 101-124Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is about how the Study Associations belonging to Liberal Adult Education (folkbildningen) deal with their role under New Public Management (NPM). Key issues of volun­tary organizations are the ideas or the particular nature for which they were created, and which forms the basis for their activities. When introducing competitive markets these ideas risk being bent in order to meet the demands of the market, and the requirements for economic effectiveness. The organization’s interplay with the changes of the environment is highlighted through the use of the New Institutional Theory. The rhetoric analysis of the self-images of the Study Associations, as actors of the market of education, show a linguistic usage where they both point out their role as actors of the market of adult education and their ideological affiliation to “folkbildningen”. By using the traditional discourse emphasizing pathos (emotions and values) and combine it with logos (programs to qualify the target group) the Study Associations create a special character or a profile of their education. Instead of a deinstitutionalization of the character of the Study Associations we can se a recycling of the traditional discourse in the new context.   

 • 297.
  Petersen, Ann-Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Teachers' Perceptions of Principals' ICT Leadership2014In: Contemporary Educational Technology, ISSN 1309-517X, Vol. 5, no 4, p. 302-315Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on the leadership used by the principal in a collaborative ICT project. The case study chosen was a school project conducted within the NCCE project (Nordic Cross Country Education). The EU funded project ran for three years in grades 5-9 in Sweden, Denmark and Norway. The goal of the project was to develop cross-boarder education models between the national education systems in the three countries. The project was based on virtual communication using digital technology. The study focuses on how the Swedish teachers from two schools involved in the NCCE project experienced the leadership of the principals in ICT related matters. A qualitative method was used by interviewing the teachers in order to inquire about what kind of support they had received from the school leadership on pedagogical issues, technical equipment and ICT competence.  The ICT leadership was analysed by Dexter’s three basic features: setting direction, developing people and making the organisation work.  The result showed two kinds of leadership. The first one resembled a distributed leadership, where the principal worked closely with teachers and ICT managers, almost like being one of the team. The second one resembled more a formal leadership where principals had a positive attitude towards ICT development but did not participate personally in the project work.

 • 298.
  Petersen, Ann-Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Varför ska jag läsa matte?"2011In: Läraryrket: ett mångfacetterat uppdrag / [ed] Henry, Alastair, Gurdal, Sevtap, Asplund Carlsson, Maj, Lund: Studentlitteratur , 2011, 1, p. 39-50Chapter in book (Other academic)
 • 299.
  Player-Koro, Catarina
  et al.
  Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Sjöberg, Lena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Becoming a primary education teacher: pedagogic discourses in the teacher education program’s examination practice2018In: Nordic Journal of Studies in Educational Policy, ISSN 2002-0317Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Global reforming driven by neoliberal ideas is today reshaping educational systems. This study explores how a national policy incentive, aimed at changing teacher education in Sweden, is transformed and realized into educational practice and how pedagogic discourses are operating in and through the primary teachers’ examination practice in Sweden. The aim is also to explore which competencies are legitimized and thus form the knowledge base for primary teachers. The study is conducted through a qualitative and quantitative, theoretically based, analysis of all examination tasks (n = 322) in the primary teacher education at a teacher education department located at one of Sweden’s largest universities. The qualitative software package Nvivo was used for the qualitative analysis and the statistical software SPSS was used for the quantitative analysis. The result shows that most examinations involve the examination of methodological/didactical knowledge related to teachers work in the classroom (out of horizontal knowledge structures) and that students lack opportunities to practice and show analytical skills, with vertical knowledge structures, in their examinations.

 • 300. Pramling Samuelsson, Ingrid
  et al.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Manger, Astrid
  Det lekende, lærende barnet: i en utviklingspedagogisk teori2009Book (Other academic)
345678 251 - 300 of 365
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf