Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 10459
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Alexandersson, Anders
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  On the principles and future of COM featuring: the random dot stereoimage technology2003Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 252.
  Alexandersson, Anders
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science.
  RubyComp: a Ruby to CIL compiler2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
 • 253.
  Alexandersson, Charlotte
  et al.
  University West, Department of Technology.
  Sundström, Wiveca
  University West, Department of Technology.
  Designförslag på sportflaska2003Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 254.
  Alexandersson, Elin
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Broberg, Martina
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Butikskommunikation inom modebutiker: En observationsstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Stores need to be competitive in the current environment where big shopping centers are emerging and customers are increasingly demanding a better shopping experience. Studies indicate that customer decisions are mainly made during the store visit. This means possibilities for shops to influence the customers buying process during the store visit by use of a suitable in-store communication that influence, reminds and inspires customers. Retailers should therefore be aware of how the store communication looks like and how they should strive to improve it. Retailers should know what effects shop communication has to be able to perform changes in hopes to increase customers shopping experience.

  The study aim to investigate how three stores communicate with customers regarding presentation of the assortment, store layout, colors and lighting. The ambition was also to come up with proposals for changes concerning these components which would hopefully improve the shopping experience in the stores. The study was conducted with a qualitative research approach through observations in the three stores to obtain knowledge of the selected components.

  The result of the study indicated that the stores communicated to customers in similar manners regarding presentation of the assortment, store layout, colors and lighting, but it also differed on certain points. Proposition of changes for two stores were given within the components which hopefully would create a better shopping experience for the customers. Change proposal for shop A and C were given in the components which would hopefully create a better shopping experience for customers when they visit the stores. Change proposal for store A was to review the tight placement of the product range which created tight paths and created difficulties to survey the range and try to create a more open layout in the store. Both for shop A and C a propose was to use a uniform background color due to the stores colorful assortment and that store A could create a better color structure of its range. Store B was considered to have a store communication that lived up to expectations based on the theory, which resulted in that no changes have been specified for this shop.

 • 255.
  Alexandersson, Helena
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Borg, Solveigh
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Att synliggöra de osynliga anhöriga: om anhöriga till psykiskt sjuka2005Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 256.
  Alexandersson, Ida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Drama i förskolan: Att främja språk- och kommunikationsutveckling2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete har varit att redogöra för förskollärares uppfattningar och erfarenheter av att använda sig av dramapedagogik i förskolans verksamhet. I studien har jag utgått från det sociokulturella perspektivet, där fokuset ligger på individens och gruppens interaktion med varandra. Med hjälp av perspektivet ges individen även möjligheten till att klargöra tankar, känslor och handlingarna som människan i det sociala samhället sammandrabbas med.

  Studien är en kvalitativ metod där jag har använt mig av fokusgruppsintervjuer. De här fokusgruppsintervjuerna har tillfört ett rikligt insamlat material som jag därefter har analyserat med utgångspunkt från den tidigare forskningen samt med hjälp av Mia Marie Sternudds (2000) fyra dramapedagogiska perspektiv som även de har tillfört en god grund till mitt analysarbete.

  Utifrån analysen har det därefter kommit fram resultat på mina problemformuleringar som studien grundar sig på. Jag har genom resultatet som framkommit fått en djupare förståelse för hur man kan använda sig av drama i förskolans verksamhet, samt hur förskollärare väljer att använda sig av drama för att främja språkutvecklingen. Det framgår även under studiens gång att det krävs både utbildning och mod från förskollärarens sida att agera i samband med drama för att det ska få en så betydande roll som möjligt för dramats utförande i förskolan.

 • 257.
  Alexandersson, Jenny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Vikten att vara en bra boendecoach: En studie om hur personal på HVB-hem arbetar med empowerment och delaktighet för att förbereda ensamkommande ungdomar till ett självständigt liv.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har i avsikt att undersöka hur personalen på HVB-hem arbetar för ensamkommande ungdomar och hur personalen förbereder dem för ett självständigt liv, med hjälp av empowerment och delaktighet. För att få en djupare förståelse utifrån personalens perspektiv valde vi att använda oss av kvalitativ metod, där vi gjorde fem semistrukturerade intervjuer av anställda på tre olika HVB-hem. För att analysera empirin utgick vi från Lindgren (2015) analysmetod "the constant comparative method". Resultatet som gestaltas visar på att personal lägger stor vikt vid relationer till ungdomarna, samt att motivationsarbete och delaktighet finns i det mesta som görs. Genom att använda empowerment ökades ungdomarnas självständighet genom motivation och stöd. Dessutom med hjälp av delaktighet som verktyg kunde man få ungdomarna bli aktiva och på så vis bli mer självständiga i vardagliga arbetssysslor. Vi drog slutsats om att genom delaktighet fick man empowerment och vice versa. I resultatet kunde vi även se att personalen fungerade som en pålitlig och trygg vuxen i ungdomarnas närhet. Vi fann dessutom ett samband mellan självkänsla och självständighet, kunde ungdomen öka sin självkänsla ökades även deras självständighet.

 • 258.
  Alexandersson, Patrik
  et al.
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  Sundberg, Lars
  University West, Department of Informatics and Mathematics.
  TrueCIV: a strategy game/simulator with a human ecological touch2003Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 259.
  Alexandersson, Paula
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Carrvik, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Personlighet och medarbetarskap2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to find correlations between personality traits, experienced employee empowerment and job satisfaction. Employee empowerment means the sense of meaning, competence, self-determination and impact. The study examined if there was a gap between experienced and desired empowerment and if this gap could be explained by personality. The study also examined if this gap had a connection to satisfaction. The questionnaire was carried out at the Swedish Maritime Administration. To measure different personalities, the personality scale mini-IPIP6 was used and in order to measure experienced and desired empowerment, the Spreitzer’s Empowerment Scale was used. The results showed that the personality trait neuroticism correlated negatively with experienced employee empowerment, desired empowerment and job satisfaction. Extraversion, agreeableness and conscientiousness correlated positively with perceived employee empowerment, desired empowerment and job satisfaction. The results confirm previous research done with the well-established theory of the "Big Five, while employee empowerment is a rather new concept.

 • 260.
  Alfaro Guzman, Elaisis
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Prado Castro, Karen
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Sjuksköterskans upplevelse av teamarbete på vårdcentralen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background; The nurse often works in teams with other professional groups. Communication is a key factor for the collaboration in a well functioning team. The system theory is a useful to apply within teamwork at the health center, to better gain understanding of the roles and responsibilities of the team members. Studies show that there is a need to set aside time for team meetings and that the current lack of time in the health center has a negative impact on teamwork and patient safety. Therefore it is important to explore the nurse's experience of teamwork.

  Aim; Nurse's experience of teamwork in primary care.

  Method; A qualitative content analysis was used to analyse the data collection, where semi structured interviews were applied to elucidate the purpose of the study. The number of informants interviewed was 11 from four different health centers in four different municipalities.

  Result; Three categories emerged from the experience of teamwork at the health center. These were described as competence that provides security and that the work structure facilitates the team's workload and that there were impediments in the work. The result showed that the nurse felt that, with the right skills, the nurse could provide security to colleagues, patient and their relatives. An impediment was lack of time to conduct team meetings. This made it a challenge to plan for the patient's continued care. Despite this, the nurse did her best to prevent the patient from being adversely affected. It turned out that when the nurse structured up the day's work, the workload is facilitated and errands that arose got solved more quickly.

  Conclusions; The barriers in the development of the teamwork mentioned are lack of time and resources. In order to develop teamwork, additional communication tools are needed to facilitate communication within the team.

 • 261.
  Alfredsson, Anna
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  "Detta är en hård nöt att knäcka": Sexualupplysning till nyanlända ungdomar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, we explore more closely how different organizations in society work and do their business to learn about sex and social information for newly arrived young people. In the study, the participants' own stories will provide an insight into how it may appear to work with sex and social information for newly arrived young people. These organizations work to provide sex education to newly arrived young people in diverse ways, which made it interesting to rigorously compare the organizations work methods with each other and then highlight the forces in the diverse ways of working. The purpose of this study is to investigate how some organizations in society work with sex and social information aimed at newly arrived young people. Furthermore, an aim is to investigate these organizations own perceptions of this work and look at similarities and differences in their way of working. In this qualitative study, interviews have been chosen as data collection methods. Qualitative content analysis was used to analyze data for this study. The main result of the study was presented in the form of "Change". The theme Change shows the informants' desire for change in both working methods and perceptions. The theme consists of two domains. The first domain is "Way of working" and represents how the different organizations look at the work, and what are the shortcomings. For example, more resources and continuity at work are needed, and generally how the work on sex and cohabitation information looks. Under the domain of Work, there are four categories "more resources", "continuity", "grouping" and "participation and interaction". The second domain is "Knowledge Situation and Needs", which represent the actors' perceptions of how the knowledge situation among the youths. Under the Knowledge and Requirements domain, there are two categories, "ignorance" and "attitudes". In these categories, the group's attitudes towards sexual and social information and the meetings with the organizations, as well as the attitudes of the activities, are emphasized. An illumination of the lack of knowledge of the group is in the category of ignorance, deviant ignorance compared to young people in general. In conclusion, it is generally necessary to add more resources and the theme 'Change' summarizes the whole of how the organizations work with sex and social information or how they want to work with it. More resources should be invested in the field and they need to work continuously with this area for a lengthy period. A common picture and perception was established regarding that more involvement and cooperation between organizations. The organizations consider that diverse ways of grouping at the meeting with young people are needed and constructive work with the attitudes of young people and the ignorance that the organizations consider is associated with sex and cohabitation among young people.

 • 262.
  Alfredsson, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Olsson, Ida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kroppsspråk, skrämselretorik och retoriska argument: En observationsstudie av den retorik lärare använder sig av i grundskolans tidigare år2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Vi har valt detta ämnesområde då vi under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder iakttagit att de lärare vi följt använt sig av olika retoriska tillvägagångssätt i sin undervisning. Vi vill därför studera hur det ser ut i grundskolans tidigare år mer generellt, vilka olika retoriska tillvägagångssätt lärare använder sig av. När vi började läsa in oss på ämnet retorik fick vi tidigt upp intresset för de tre retoriska argumentationssätten; logos, ethos och pathos. Att det dessutom saknas mycket forskning om hur lärares retorik bidrar till undervisningsområdet har gjort att uppgiften att berika detta fält blir alltmer angeläget.

  Syfte:

  Syftet med vår studie är att undersöka vilken retorik lärare använder sig av i grundskolans tidigare år. Med grundskolans tidigare år avser vi förskoleklass upp till årskurs 5. Retorik kan vara alltifrån hållning och gester till användandet av retoriska argumentationssätt.

  Metod:

  Vi har valt att använda oss av observationer i vår studie eftersom detta tillvägagångssätt ger oss möjlighet att studera tyst kunskap, till exempel i form av kroppsspråk och gester. Vi har observerat tio stycken olika lärare i deras elevgrupper. Vi presenterar resultat och analys av sex stycken av dessa.

  Resultat:

  Vi har kommit fram till att retorik är en stor bidragande faktor i hur väl lärare lyckas fånga sina elevers engagemang och intresse i undervisningssituationer. Med hjälp av goda retoriska verktyg kan läraren ge elever möjlighet till ett bättre lärande. Majoriteten av de lärare vi observerade använde sig av ett tydligt kroppsspråk och flertalet gester i sin undervisning. Det argumentationssätt som var mest frekvent förekommande var logos. Ethos förekom inte lika frekvent som logos gjorde och pathos användes endast av ett fåtal lärare vid sporadiska tillfällen. Vid de tillfällen när dessa tre argumentationssätt användes var eleverna engagerade i undervisningen genom att ställa frågor samtidigt som ljudnivån i gruppen var svag. Vi har även kommit fram till att skrämselretorik påverkar undervisningen negativt då den hämmar elevernas initiativförmåga till att delta aktivt i undervisningen

 • 263.
  Alfredsson, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nej, här bestämmer vi tillsammans!!: Maktpositioner i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Makt är något som sker överallt, t.ex. i leken, i arbetslaget, mellan barn och vuxna och det kan ske mellan vilka personer som helst. Att vara i en grupp kan vara en utmaning för både barn och vuxna då alla har olika viljor och meningar. För barn kan detta vara extra svårt då de har lite kunskap om vad makt är. Makt är alltså något man kan se i barngrupper och detta behöver uppmärksammas betydligt mer. Om alla skulle bli mer medvetna om makten som sker mellan barn och barn samt barn och vuxna skulle man kunnat arbeta med det på ett annat sätt. Om arbetet kring makt hade utmanats så skulle barn känna att förskolan är en säkrare miljö.

  Syfte: Syftet med denna studie är att synliggöra makten som uttrycks i barngruppen. Jag intresserar mig även för de olika formerna av makt som kan framkomma i olika leksituationer.

  Metod: Jag har valt att genomföra denna studie genom kvalitativ metod där jag har observerat samspelet mellan barn i olika gruppkonstellationer i stora barngruppen och små grupper. Jag valde att observera två timmar om dagen i fem dagar för att få syn på olika grupper och konstellationer då alla 20 barn inte är på förskolan samtidigt, och om de då skilde sig beroende på hur gruppen såg ut.

  Resultat: Resultatet visar att makt pågår hela tiden oberoende av gruppens storlek. Barn hittar olika sätt att utöva makt på, verbalt och icke verbala handlingar. Man kunde även se att personalen utan att själva reflekterar över det, har makt över barnen. Oftast syntes det om barnen inte lyssnade.

 • 264.
  Alfredsson, Erika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Kjell, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Nilsson, Michael
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Pedagogers uppfattningar och bemötanden av barn som inte leker i den fria leken2006Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Deltagandet i den fria leken är ytterst viktigt för barn. Det är där de tränar sina sociala färdigheter tillsammans med andra. Genom leken lär barnen känna sig själva och sin omvärld. För att fungera i dagens samhälle krävs det en god social förmåga då vi i allt större utsträckning jobbar och lever nära varandra. Skolan har ett lika stort ansvar att uppnå både de sociala- och kunskapsmässiga målen. I de flesta verksamheter inom skolan möter man barn som inte kan leka. Dessa barn är ytterst beroende av att pedagoger fångar upp deras oförmåga till lek, bemöter och hjälper dem till det sociala samspel de behöver. Syfte: Att belysa pedagogers bemötanden och uppfattningar av barn som inte leker under den fria leken. Metod: För att nå vårt syfte med studien valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod. Materialet består av nio kvalitativa intervjuer med pedagoger i skolan. Allt insamlat material har kategoriserats, bearbetats och analyserats. Resultat: Vår slutsats är att pedagogernas uppfattningar av barn som inte leker är likartade. De har beskrivit barnen som inte leker på ett liknande sätt i deras olika beteendemönster utanför leken. Pedagogernas bemötande av dessa barn är också av samma karaktär. Dock skiljer det sig på hur bemötandet sker. En del väljer att lägga fokus på att observera, andra att delta aktivt i leken och vissa väljer båda arbetsmetoderna.

 • 265.
  Alfredsson, Johanna
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Andersson, Sandra
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med självskadebeteende: en litteraturbaserad studie med grund i analys av kvalitativ forskning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Deliberate self-harm are a growing problem among young people in Sweden. It's not only the child that suffers from the behaviour, even the whole family. Parent´s need the right support from the healthcare staff for their own wellbeing, but also to be able to give good support for their child. Par-ent´s experiences are of importance for the nurse in the healthcare of the child and their families. The aim of this study was to describe parent´s experiences of living with a child with a deliberate self-harm behavior. In this literature study ten qualitative articles were analyzed using the method of Friberg (2012). Eight articles were found by a systematic search and two articles were found in an unsystematic search. This study showed four main themes and ten subthemes. Main themes were parent´s experience of support, parent´s experience of different feelings, parent´s experience of fam-ily relations and parent´s experience of parenting. Subthemes were to experience lack of support from healthcare staff, to need support from the environment, to feel guilt and shame, to feel concern and fear, to experience chock, to communicate with their child, to experience a different relation-ship in the family, to maintain trust in the relationship between parent and child, wanting to protect their child, to feel unsecure in their parenting. Conclusion were that parent´s need better support from the healthcare staff and from others in their environment. Nurses need more knowledge about parent´s experiences to be able to understand their needs and to be able to support them.

 • 266.
  Alfredsson, Jonas
  University West, Department of Engineering Science, Division of Industrial Engineering and Management, Electrical- and Mechanical Engineering.
  Framtagning av kravspecifikation och affärsmodell för fjärrdiagnostisering av lyftlösning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In collaboration with Binar Quick-Lift Systems AB, a product development project has been carried out at the University West in Trollhättan. Binar Quick-Lift Systems AB manufactures and develops lifting solutions for loads up to 300 kg and is an affiliate of the Binary Group, where operations are conducted in two primary areas: Industrial Solutions and First Responder Technology.

  The vision for most companies is to develop and given the current trend of the Internet of Things, Binar wanted to see how a wireless communication solution can integrate with the company's existing lifting solutions. The goal of this mission was to establish a requirement specification and a business model for wireless diagnostics of their lifting solution, based on customer needs and the company's basic requirements.

  The introduction of the project consisted of a preliminary study which included information gathering and interviews with stakeholders and experts. A market investigation was performed in parallel with the interviews where a function and competitor analysis were conducted to obtain relevant customer data as well as an understanding of the market. The requirement specification was established using collected information in the preliminary study and the business model was generated from the preliminary study as well as the customer and base requirements.

  The result was a requirement specification with mainly subjective requirements as well as a business model with a basic contract offer for the sale of the wireless solution.

 • 267.
  Alfredsson, Lisa
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Nilsson, Linnea
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Hushållens konsumtion: En kvantitativ studie om makroekonomiska faktorer som påverkar hushållens konsumtion i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The consumption of Swedish households represents two-thirds of Sweden's total GDPgrowth and can therefore be seen as the engine in the Swedish economy. Changes in consumption can therefore be of great importance to the country's economy and are important to analyze. The purpose of this study is to analyze how macroeconomic variables affect the consumption of Swedish households. The macroeconomic variables that will be investigated are: disposable income, inflation, interest rate, and wealth, consisting of financial and real assets. In order to facilitate understanding of the consumption behavior households, the most well-known consumption theories will form the basis of the study, which are: Keynes Consumption Theory, Life Cycle Hypothesis and the Permanent Income Hypothesis. A quantitative study is performed which means that the relationship between selected variables will be examined by the time period from 1986 to 2017 by an econometric model. Based on previous research and collected data sets, an Autoregressive Distributed Lag Model (ADL). The results of the study indicate that there is a relationship between changes in consumption and changes in the explanatory variables disposable income, inflation and housing wealth. The impact of the the variables on consumption over time is very difficult to identify because of lack of significance in the time lags.

 • 268.
  Alfredsson, Marcus
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Andersson, Jesper
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Flerdimensionell styrning inom offentlig sektor: Effekter på chefers motivation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One method to ease the implementation of strategy and improve performance which has come to grow strong in the public sector is contemporary performance measurement systems (CPM). CPM is a system which comprises the use of financial as well as nonfinancial performance measures. To have a motivating effect according to earlier studies CPM have to be in line with the basic targets of the organization, and the managers should have the possibility to affect the performance measures. performance measures also have to be challenging but still accessible. Earlier studies also indicate that performance measures which is linked to meaningful rewards, and a strong cause and effect relation between the financial and non-financial performance measures has a motivating effect. This study aims to examine how CPM affects managers motivation in the public sector. To do so a number of interviews has been held with managers in the public sector. The results of the study indicate that CPM has the possibility to increase managers motivation, and this could be connected to several factors. One factor which has the possibility to increase motivation is if the performance measures is connected to meaningful rewards. The results also indicate that CPM isn’t necessary to make the managers feel motivated cause they already have a sort of basic motivation, but CPM could contribute to increase motivation further. The reason for this motivation is that they get a confirmation of how good their performances are, and they get clear signals of what is expected of them. PM within a CPM could also motivate the managers to act in a way that is not always optimal for the organization. The competition in the municipal organizations can encourage manipulation of performance measures to get better results than competing organizations. Within the public sector there is also a risk that CPM motivates the managers to focus on performances which is measured, while performances which is not measured gets out of priority. 

 • 269.
  Algenaid, Wael
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing.
  Erosion behaviour of suspension plasma sprayed thermal barrier coatings2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Thermal barrier coatings (TBCs) are applied on the surface of hot parts of gas turbine engines to increase the turbine efficiency by providing thermal insulation and also to protect the engine parts from the harsh environment. To maximize these benefits, the TBC must remain intact to the underlying metallic gas turbine components through the life of the gas turbine engines. Typical degradation of TBCs can be attributed to bond coat oxidation, thermal stress etc. In addition to this, erosion can also lead to partial or complete removal of the TBCs especially when the engine operates under erosive environment such as flying over desert area, near active volcanic or offshore ocean environment. Therefore, erosion is also acknowl-edged as a significant life-limiting factor for TBCs. Suspension plasma spray (SPS) is a rela-tively new technique capable of producing coatings with lamellar/vertically cracked and co-lumnar microstructures. Moreover, SPS is a cheaper process compared with Electron Beam Physical Vapor Deposition (EB-PVD) which is a well-known commercial technique to produce columnar TBCs. This work aims to study the effect of microstructure produced by SPS on the erosion performance of TBCs. Six different suspensions of 8 wt. % Yttria Stabilized Zirconia (YSZ) ceramic powder with distinct suspension characteristics such as solid load, solvent type and particle size distribution were used to spray six different TBCs using an identical bond coat and substrate. The as-sprayed TBCs were subjected to an air jet erosion test at room temperature, and their erosion resistance was compared. It was found that the total porosity content in the coating was the most predominant factor influencing the erosion performance of the coatings. Moreover, vertically cracked coatings resulted in low total po-rosity which in turn lead to high erosion resistance. This result was also supported by one of the columnar coatings which had the lowest porosity and highest erosion resistance as com-pared to other columnar coatings. Therefore, it is recommended to produce a columnar coating with lower porosity content for SPS TBCs.

 • 270.
  Algenaid, Wael
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing.
  Ganvir, Ashish
  GKN Aerospace Engine Systems, Trollhättan, Sweden.
  Calinas, Rosa Filomena
  Innovnano materials, Coimbra, Portugal.
  Varghese, Johny
  University of Hyderabad, Hyderabad, India.
  Rajulapati, Koteswararao V.
  University of Hyderabad, Hyderabad, India.
  Joshi, Shrikant V.
  University West, Department of Engineering Science, Research Enviroment Production Technology West.
  Influence of microstructure on the erosion behaviour of suspension plasma sprayed thermal barrier coatings2019In: Surface & Coatings Technology, ISSN 0257-8972, E-ISSN 1879-3347, Vol. 375, p. 86-99Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Thermal barrier coatings (TBCs) are applied on the surface of hot parts of gas turbine engines to increase the turbine efficiency by providing thermal insulation and to protect the engine parts from the harsh environment. Typical degradation of TBCs can be attributed to bond coat oxidation, thermal stress etc. In addition to this, erosion can also lead to partial or complete removal of the TBCs especially when the engine operates under erosive environment such as flying over desert area, near active volcanic or offshore ocean environment. Suspension Plasma Spraying (SPS) is a promising technique for TBC applications by virtue of its ability to produce a strain-tolerant porous-columnar microstructure that combines the benefits of both electron beam physical vapor deposited (EB-PVD) as well as atmospheric plasma sprayed (APS) coatings. This work investigates the influence of various coating microstructures produced by SPS on their erosion behavior. Six different coatings with varied microstructures produced using different suspensions with distinct characteristics were studied and their erosion resistance was compared. Results showed significant influence of SPS TBCs microstructures on the erosion resistance. Furthermore, the erosion resistance of SPS TBCs showed a close correlation between fracture toughness and the erosion rate, higher fracture toughness favours superior erosion resistance. © 2019 Elsevier B.V.

 • 271.
  Algers, Anne
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics. Swedish University of Agricultural Sciences. Skara, Sweden.
  Lindström, Berner
  University of Gothenburg Gothenburg Sweden.
  Svensson, Lars
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Work-based learning through negotiated projects: Exploring learning at the boundary2016In: Higher Education, Skills and Work-based Learning, ISSN 2042-3896, E-ISSN 2042-390X, Vol. 6, no 1, p. 2-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  More collaborative and open learning models are suggested as part of the paradigm shift in the way knowledge is produced, distributed and used. This paper aims to explore a work-based learning model, based on systemic negotiations between actors from the three parties: The academy, the industry and the students. The purpose is to investigate how teachers, supervisors and students value negotiated work-based learning as a boundary activity and to enhance the understanding of the learning potential at the boundary.

  Design/methodology/approach

  Activity theory is used as a lens to analyse the results from a survey to the three stakeholder groups and interviews of students. The four learning mechanisms are used to explore learning at the boundary between the two activity systems.

  Findings

  Diversity and mobility in education and work addressed by the notion of boundary crossing are associated with both challenges and a learning potential. There is a constant dynamic between structure and agency, where structure, the negotiated model, influence the individual agency. When gradually removing scaffolding students can as boundary crossers engage behaviourally, emotionally, and cognitively and have agency to handle contradictions at a local level. However, they did not seem to prioritize both systems equally but instead they were gradually socialised into the activity system of the industry.

  Originality/value

  When work-based learning is framed by a negotiated partnership it can manage and customize inherent conflicts of interest and enhance individual learning opportunities at the boundary and can be conceptualized as an open learning practice.

 • 272.
  Algotsson, Jennie
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Bodin, Maja
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Vård med fokus att lindra: En litteraturbaserad studie om sjuksköterskors upplevelser i palliativ vård.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: According to World Health Organization is palliative care a human right. The focus of palliative care is relieving suffering and having quality of life as the main goal. The nurse's role is to enable symptom control, to be a support for the patient and close relatives, as well as contributing to a good and worthy death. Although death is a part of life, strong feelings arise about death and the dying. Aim: The aim of this study was to describe nurse experiences of palliative care. Method: The method used was a literature study based on international qualitative research. Eleven articles were analyzed and resulted in four main themes and nine sub-themes. Results: The findings were four main themes; the profession, relationships, work environment and feelings as well as nine sub themes; experiences and knowledges, the patient, relatives, stress, support from colleagues, lack of support from colleagues, grief and impotency, satisfaction and mental strain. Conclusion: The nurse’s experience of palliative care is individual and varies depending on, experience, interaction with colleagues and self-perception regarding individual values and existential questions.

 • 273.
  Algotsson Wiklund, Åza
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Strinne, Linda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nio pedagogers uppfattningar av samlingen som fenomen2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Att barn lär sig i samspel med andra barn är något som ett flertal teoretiker påtalat i sina studier i flera år. Det sociala samspelet tillför mycket i barns utveckling, de tränar sig på att samarbeta samt att lära sig förstå andras behov och önskemål. I en samling lär sig barnen enligt Rubenstein Reich (1996) även att träna den språkliga medvetenheten, vilket de kan göra genom sånger och lekar. Vårt urval av relevant litteratur med fokus mot förskolans samling som fenomen, har varit ett underlag och viktig ram i vår undersökning. Detta har gett oss en djupare förståelse för vårt empiriska material när vi bearbetat vår analys och resultat.

  Syfte

  Syftet med vår undersökning är att vi vill studera pedagogers uppfattning av samlingen som ett pedagogiskt verktyg.

  Metod

  Vårt empiriska material består av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med nio förskollärare på tre olika verksamheter i en mellanstor kommun i Västra Götaland.

  Resultat

  Vi har utifrån våra semistrukturerade intervjuer kategoriserat fyra kategorier. Dessa kom att bli

  miljö och organisation, pedagogens uppfattningar av samlingen som begrepp, samling som lärsituation och barnens involvering i planering och genomförande av samlingen. Det framgår i studien att de intervjuade pedagogerna var överens om att samlingen har förändrats över tid. Från att ha varit en så kallad "traditionell" planerad samling, till att de nu "fångar lärandet i stunden".

  Genom vår analys och sammanfattning kunde vi urskilja ett mönster där det framgick att ett flertal pedagoger hade en uppfattning av att de var styrda av bland annat läroplanen, men att de ändå kände en frihet till att planera sina samlingar som de önskade. En annan uppfattning som framkom från några av pedagogerna var att samlingarna på förskolan sågs som en förberedande inskolning till skolverksamheten.

 • 274.
  Algsten, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Agardius, Isabella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Här knackar vi inte längre: En kvalitativ studie om skolpersonalens upplevelse av sin arbetsmiljö på Kronan skola2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine how school personnel have reacted in regard to their mental, physical, and social working environments one year after the Kronan School attack in Trollhättan. The study's results are based on semi-structured interviews with five staff members. The qualitative method of Interpretative Phenomenological Analysis (I.P.A) has been used to analyse the material. The results show which factors the staff members have considered to be the reasons for their recovery and setbacks when returning to work after the event. Five comprehensive themes presented themselves as being the most prominent after analysis. The comprehensive themes are based on the interviewees' experiences of social support, security, the lost meeting place, social strains, and mental processing. The results present how important the component's safety, security, and social support has been for the interviewees' processing of the traumatic event, as well as their return to work. The conclusion emphasises the interviewees' experience in a workgroup, where solidarity has developed and strengthened after experiencing crisis.

 • 275.
  Alhabashneh, Mohammad Abad Alhameed
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science.
  Project and team handler (PTH)2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  There is always a need for easy-to-follow processes that enable accurate and non-time consuming solutions. Nowadays we see a lot of different approaches to development processes in software engineering. This project is concerned with how to manage a software development process in a reliable, secure and efficient way. Software is available which provides some help for project managers / administrators to work more productively, with effective communication. Using such systems, it is possible to keep track of all the phases of development, including task distribution, making maximum use of previous hands-on experience and increasing productivity, to deliver a finished product in minimum time. No existing solution, however, fulfills all the desirable criteria. This paper describes the motivation, design and implementation of an improved development management system using Active Server Pages and Microsoft Internet Information Services with a backend Microsoft Access Database developed using a waterfall software development process. The resulting system is described and evaluated. This system will be beneficial for software houses, because they can communicate on the web, allowing efficiency gains by avoiding the need to call meetings for distribution of tasks among employees, with the additional advantage of location-transparent team management through the Internet.

 • 276.
  Al-Hasbani, Sally
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Noura, Melissa
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Ledarskap hos män och kvinnor: Har ledarskap ett genus?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, we have chosen to study leadership in reference to the gender perspective, by studying earlier made researches on this subject and comparing it to the empirical part through interviews with leaders. The underlying interest in the chosen subject was highlighted when we compared the number of male leaders with women, through statistics. This showed that there is gender imbalance in the number of leadership positions. Therefore, we chose to investigate in this subject area from several aspects in order to create a vision of the underlying reason why male leaders possess more leadership positions than women. There are numbers of research on differences between male and female leadership, what distinguishes this report from the rest is that our main focus is on leadership in men and women to examine whether leadership has an underlying gender or not. This by studying leadership with regard to the gender perspective, where we emphasize gender equality, leadership, characteristics, power positions but also female and male leadership roles.

  In this study, we are using a qualitative method through interviews. This is due to the fact that we consider this method as relevant for the report as we strive for deep and comprehensive data. Furthermore, we present previous research and theories in the form of scientific articles and dissertations under our theoretical frame of references. Themes that are highlighted in the theoretical part are leadership, leadership styles, male and female leadership, gender perspective on leadership and stereotypes. In addition to that we also present in the empirical part our collected data from the interviews that are conducted on six different managers, whereas three are men and three are women. There the respondents share their previous experiences and perceptions about the subject. After studying previous research and the responses from the interviewed leaders, we discuss in the analysis and interpretation part the theory and the empirical data. Through this, we compare, interpret and emphasise our own opinions about the chosen subject area. This will lead us to a result that can answer our research question.

  After examining leaders' experiences and perceptions in relation to previous research, we conclude that leadership does not directly have an underlying gender. It turns out that leadership is based on personalities rather than gender, because it differs in characteristics, values and attitudes. This because we are different as individuals and we value differently. Furthermore, to strengthen this conclusion it has been presented that both male and female leaders use qualities that are classified as either masculine or feminine, with that said they use each other'squalities. However, we cannot deny that men for biological reasons have a body language and characteristics that creates the picture of male dominance in leadership, unlike females.

 • 277.
  Ali, Adnan
  et al.
  University West, Department of Economics and IT.
  Alam, M. Ashan
  University West, Department of Economics and IT.
  Role and Performance of Microcredit in Pakistan2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Microcredit provides small loans to poor people and small enterprises. It is the best solution of removing poverty. This research provides an overview of the role and performance of microcredit in Pakistan. The major objective of the study is to show the microfinance sector performance and impact of the microcredit on the different poverty levels. This study is based on both quantitative and qualitative methods in order to answer the thesis questions. The result of the study was that microcredit helps in the poverty alleviation of different categories of poor people and has the positive effects on their living standards. It was found that there is a high interest rate on micro loans because of the administrative cost. We discovered that there are three types of organizations that provide services of microfinance in Pakistan. The government takes interest and supports the microfinance sector and of their main initiative is microfinance ordinance 2001. It was observed that there is improvement in the microfinance sector in the recent years in terms of investments, active borrowers, branches and personnel.

 • 278.
  Ali, Ayan
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Cederrand, Robert
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Livet blir vad du gör det till: En litteraturstudie om att leva med hjärtsvikt2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Heart failure is one of the most common diagnoses in Swedish health care. Approximately 250 000 people in Sweden are estimated to have a heart failure and approximately 30 000 new patients are diagnosed every year. Heart failure is a serious illness with server symptoms and high mortality. The aim of this study was to illustrate patients with heart failures experiences of quality of life. The method that was used is a literature-based study of 12 qualitative articles that was based on their results. The included articles were published between 2003-2014. The majority of the participants were in the scale between NYHA-II-III. The result shows that patients with heart failure experienced symptom burden that limited their daily life. They described a constant struggle between the illness and the feeling of maintaining the roll they once had. The most important thing was to find strategies to maintain the quality in life and to have good spirit and positive thought. The result was presented in four themes: When the body sets limits, feelings taking over, captive in your own home and an uncertain future. The conclusion that can be drawn from the results of this study is that the experience of quality of life is highly individual and depends mostly on how the experience of the disease is being managed by the individual.

 • 279.
  Ali, Fatima
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Personalekonomisk redovisning och dess nyckeltal: Poängen med personalekonomisk redovisning som lyfter fram personalnyckeltal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent decades, the value of staff in terms of resources has gained increasing attention in staff-intensive companies. During the 1990s, a bill from the Work Environment Commission came about that all organizations should draw up a staff accounting report. But the bill was rejected because most organizations have already volunteered to introduce such accounts. This study shows if organizations use staff accounting and, if so, to what extent. The purpose of the study is to gain an understanding of how the personnel-economic key figures in an enterprise's accounting affect the business and how the choice of certain staff key figures are determined. Staff key figures that are part of the staff report are highlighted through staff issues. By managing staff issues and maintaining communication between employees effectively, it has resulted in a good workplace environment for both employees' well-being and for the company's profitability.

  The qualitative research effort of the study consists of previous research highlighting the importance of human resources and its accounting and its key figures. This is stretched by two interview surveys of the staff in two industry sectors. Based on the theoretical frame of reference and the collected empirical, four factors have been discussed in the analysis section, explaining why they use human resource accounting and key performance indicators. These four factors are organization, interest, skills and developed systems.

 • 280.
  Ali, Foos
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Egal, Ikram
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Sweden Democrats and Islamophobia: A qualitative study of how the Sweden Democrats construct Islam in their ideology2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to describe and examine how the Sweden Democrats construct Islam and if there are any Islamophobic elements in their ideology. We have chosen to examine the Sweden Democrats from the period before the election in 2009, when they entered the Swedish parliament in 2010 up until 2017. The Sweden democrats have developed the way the party construct Islam in their rhetoric from the period before the party got elected and the period after. We found it interesting to further look at the period when the party explicitly criticized Islam and when it became implicit. In this way we shed a light on how the Sweden Democrats might have used the creation of fear of Islam in order to gain voters. However, the problem in our question is although to see how they construct Islam and if there are any Islamophobic elements in their ideology. Based on the ontology of social constructivism and theories connected to Islamophobia, a qualitative analysis will be conducted to describe the Islamophobic elements that might exist within the party. We will present a further explanation of the concepts in the theory chapter and will also be used in the conduction of an analysis of the party's ideology. The three main areas of interests which are religious, cultural and political differences will be connected to the definitions of Islamophobia and will be analyzed separately. By doing so, it became clear that the party developed their way of expressing concerns of immigration and assimilation of Muslims in Sweden. Our results show that the Sweden Democrats are not Islamophobic regarding all our main areas. Rather, the party has only shown clear Islamophobic elements in the area of cultural differences and problems that occurs with immigration of Muslims during the time before the election. These types of messages are hard to find within the party today.

 • 281.
  Ali Hassen, Yasin
  University West, Department of Economics and Informatics, Divison of Informatics.
  Role of ICT for the growth of small enterprises in Ethiopia2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Small enterprises strive to survive and grow in the business they are involved. They makeefforts to utilize different resources and technologies available to this end as long as it isaffordable and productive. Information Communication Technology or ICT and e-commerceare among those technologies that take the front line. This study asks the question ‘howmuch are Ethiopian small enterprises responsive to ICT and the internet and how much ofthe benefits have they utilized for their growth?’ It takes five small enterprises involved inimport and export business to perform case study research on the issue and examines theirutilization level of the technology. The findings show that small enterprises in the countryare on a very low level of utilizing ICT and e-commerce due to several reasons among whichare scarcity in infrastructure development and expertise in the area coupled with barriersfrom government policy and bank regulations.

 • 282.
  Ali, Hussein
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Al-Habobi, Ahmed
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Svenska molnleverantörers perspektiv på säkerhetsrisker vid användning av molntjänster2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The rapid development of the cloud has contributed to a remarkable change within the IT industry. The outstanding functionality of using the cloud is the possibility to access data from a variety of sources regardless of its geographical location. Today different users around the world utilize the cloud, users from a broad range of businesses and backgrounds. However, there are also downsides to the cloud that might lead to severe negative consequences if not taken into consideration. This study identifies the security risks that could occur by using the cloud. These security risks have been identified and analyzed, in order to minimize them. Therefore, the aim of this study is to highlight the risks of using the cloud in order to minimize security risks and to achieve an increased security when using the cloud. The research question was answered using a scientific methodology based on the collection of qualitative data. The qualitative data was collected through interviews. More specifically, multiple interviewees from different suppliers in Sweden, all whom contributed with relevant information to this study. The result of this study shows that the amount of security risks is dependent on the supplier providing the cloud and the type of cloud infrastructure. Hence, the risks in the cloud could vary depending on which supplier that offers the service. Today it is almost impossible to eliminate the security risks that the cloud entails. However, this study shows that the potential to minimize these risks are found within the set agreement between supplier and customer, risks that both parties agree on are acceptable to the customer. 

 • 283.
  Ali, L.
  et al.
  Gothenburg University, Psychiatric and Mental Health care, The Institute of Health and Care Science, Sahlgrenska Academy.
  Ahlström, Britt Hedman
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Krevers, Barbro
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences.
  Skärsäter, Ingela
  Sahlgrenska University Hospital,Department of Psychiatry.
  Daily life for young adults who care for a person with mental illness: A qualitative study2012In: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, ISSN 1351-0126, E-ISSN 1365-2850, Vol. 19, no 7, p. 610-617Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study describes the daily life and management strategies of young informal carers of family members or friends with mental illness. Twelve young adults (three men and nine women; 16-25 years old) in Sweden were voluntarily recruited between February and May 2008. Data collected through eight individual semi-structured interviews and one focus group interview were analysed using qualitative content analysis. The findings revealed nine subthemes that were further grouped into three main themes: showing concern, providing support and using management strategies. Participants lived in constant readiness for something unexpected to happen to the person they cared for, and their role in the relationship could change quickly from family member or friend to guardian or supervisor. Supporting a friend was considered as large a personal responsibility as supporting a family member. Their management strategies were based on individual capacities and their ability to step aside should the situation become too demanding. These young informal carers need support in caring for the mentally ill. As the internet becomes increasingly fundamental to daily life, support could be provided most effectively through person-centred web sites. © 2011 Blackwell Publishing.

 • 284. Ali, Lilas
  et al.
  Ahlström, Britt Hedman
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Krevers, Barbro
  Sjöström, Nils
  Skärsäter, Ingela
  Need and usage of support among young informal carers of persons with mental illness: a mixed method study2013In: Horatio, European Psychiatric Nursing Congress 2013. Stepped care provided by psychiatric nurses in different parts of the world. Abstract book. / [ed] Neslihan Keser Özcan & Hülya Bilgin, 2013, p. 94-Conference paper (Refereed)
 • 285.
  Ali, Lilas
  et al.
  Gothenburg University, Sahlgrenska Academy, Institute of Health and Care Sciences.
  Ahlström, Britt Hedman
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Krevers, Barbro
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences.
  Sjöström, Nils
  Sahlgrenska Academy, Institute of Health and Care Sciences.
  Skärsäter, Ingela
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences.
  Support for young informal carers of persons with mental illness: A mixed-method study2013In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 34, no 8, p. 611-618Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore how young (16-25 year old) informal carers of a person with a mental illness experience and use support. In a mixed method approach, we interviewed 12 young carers, and 241 completed a self-administered questionnaire. While the young carers strive to maintain control, their main support seems to be others in their lives, who often define the situation differently. The carers said web-support, counseling, and group counseling might be helpful, yet very few had any professional support. Young carers are greatly in need of support and it should be provided.

 • 286.
  Ali, Lilas
  et al.
  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.
  Hedman Ahlström, Britt
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Krevers, Barbro
  Linköpings universitet.
  Elf, Michael
  Göteborgs universitet.
  Skärsäter, Ingela
  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.
  Young caregivers that support and care to people with mental illness2010In: Nordic Conference of Mental Health Nursing, 2010Conference paper (Refereed)
 • 287.
  Ali, Lilas
  et al.
  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.
  Hedman Ahlström, Britt
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Krevers, Barbro
  Linköpings universitet.
  Skärsäter, Ingela
  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.
  Unga vuxna som ger stöd till personer med psykisk ohälsa: hur påverkas de närståendes liv?2010In: Familjefokuserad omvårdnad.: Den tredje nordiska konferensen, Kalmar, Sverige 22-23 september 2010, 2010Conference paper (Refereed)
 • 288.
  Ali, Marian
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Drobic, Elma
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Sjuksköterskor i en hotfull och våldsam miljö: En litteraturbaserad studie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Threats and violence against healthcare staff is an international concern worldwide. Specifically nurses are at high risk of experiencing threats and violence at their workplace. A threatening and violent work environment creates huge difficulties for the nurses involved. Aim: The purpose of the study was to describe nurse's experience of threats and violence in their workplace by patients and people that are related to the patient. Method: The method used was a literature study based on qualitative research. Ten articles were analyzed according to Friberg's five step model and resulted in two main themes and eight sub-themes. Results: The nurses experience were divided into two main categories; experience of feelings and the nurse's experience of consequences. Conclusion: The result showed that the nurses experience of threats and violence in the workplace affected their ability to work and their private life negatively. Consequently, having a negative influence on their patient care. Therefore, it is necessary to pay more attention to nurses working environment by applying different strategies to combat the threats and violence experienced by identifying the root cause and managing the problem.

 • 289.
  Ali, Murad
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science.
  Offline constraint-based routing in OSPF networks: a server based study2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Many of the network applications today are demanding QoS guaranteed paths which the best effort routing protocols e.g. OSPF cannot calculate, because these protocols are topology driven, do not address many of the constraints by these applications and only calculate shortest paths. In this thesis offline constraint based routing is studied for Open Shortest Path First (OSPFv2) protocol single area network and an offline server is proposed for QoS guaranteed routing. The server builds traffic engineering (TE) database and calculates QoS guaranteed paths on behalf of all the routers in that area. The client routers only do best effort routing for normal data flows with no requirement for QoS guaranteed paths. The client routers use NETCONF protocol to download QoS routes from the offline server (OS). The offline server besides calculating QoS paths also reduces congestion and helps in efficiently utilizing the network resources, for example bandwidth.

 • 290.
  Ali Omar, Sadiya
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Patienters upplevelser av att leva med hemodialys: en systematisk litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  In Sweden there are almost 1100 people per year who suffer from chronic renal failure. Chronic kidney disease is a serious and progressive disease that causes uremic symptoms. Without proper treatment, the disease can lead to death. The goal of haemodialysis treatment is to improve the patient's quality of life by preventing or alleviating uremic symptoms, as well as slowing down the deterioration of kidney function and possible complications and consequences of kidney failure. Living with haemodialysis involves major physical, psychological and social changes in the patient's life which causes suffering

  Aim

  The aim of this study is to highlight patients' experiences of living with haemodialysis

  Method

  A literature review was performed, based on eight qualitative articles. A content analysis was made according to Friberg's four steps

  Results

  The results show three main themes and eight subthemes which describe the patient's experience of living with haemodialysis. Results show that patients experienced loss of freedom because of the bound and dependence they felt to haemodialysis and the competence of the hospital staff. The treatment also resulted in limitations on the patient's life, which resulted in changes in the physical, psychological and social aspects of the patient's life. To be able to handle the changes, the patients developed different strategies, such as finding strength and faith in religion and the family, and many patients hoped to get a kidney transplant.

  Conclusion

  Nurses have continuous contact with patients in haemodialysis. These patients need physical, psychological, social and existential/ spiritual support. By knowledge and increased understanding of the patient's individual experience of their illness and treatment, the nurses may more easily relieve the patient's suffering, promote health and increase their well-being and create a good healthcare relationship.

 • 291.
  Ali, Rashid
  University West, Department of Economics and IT.
  Performance of Network Redundancy in SCTP: Introducing effect of different factors on Multi-homing2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of designing the Stream Control Protocol (SCTP) was tooffer a robust transfer of traffic between the hosts over the networks. For this reasonSCTP multi-homing feature was designed, in which an SCTP sender can access destinationhost with multiple IP addresses in the same session. If the primary path between the sourceand the destination is down, the traffic may still be sent to the destination by utilizingredundant path. And SCTP multi-homing also supports for the concurrent multipathtransfer of traffic. This paper introduces the effect of different network factors likeconcurrent cross traffic, congestion control algorithms and SACK timers on multi -homingfeature of SCTP. Throughput and end-to-end packet delay were used as performancemetrics to introduce the effect of these factors. From the study it was introduced thatconcurrent cross traffic in the network behaves same on multi -homed interfaces and bothinterfaces were affected almost same. It was concluded that congestion control algorithmsalso affects on multi-homing, the RED congestion control algorithm reduced delay andimproved throughput of the SCTP multi-homing. In RFC4960 recommended SACK timeris 200ms, but when 100ms SACK timer was used with concurrent multipath transfer inSCTP (CMT-SCTP) multi-homing, the high throughput and low delay was achieved ascompared with 200ms and 300ms, which indicated that different SACK timers affects onmulti-homing feature of SCTP. All the simulation works have been conducted in NS2network simulator. 

 • 292.
  Ali, Rashid
  et al.
  COMSATS Institute of Information Technology, Pakistan.
  Ashgar, Summara
  Spante, Maria
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Work–integrated informal Learning (WiiL) Adopting Social Networking as Interdisciplinary Learning at Workplace2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Work Integrated Learning usually focuses on student's practical knowledge and learning duringthe education, while a student after completing the institutional period is still a student at workplace ass/he never stops learning. Learning within the organization is not only the formal training and educationof the employees, but also an informal process of sharing knowledge. The knowledge is often embedded in organizational activities, practices, and norms, as well as the social ties among the persons.The use of social networking site within the organization enables a new work integrated methodof learning and communication among the colleagues from different disciplines, encouraging both personal and professional informal knowledge sharing inside the organization. Our analysis ofemployee's behavior and acceptance of social networking as an informal way of learning was performed by a descriptive case survey research.The respondents providing the empirical data for survey consisted of 105 out of 180 targeted employees from a private IT organization in Pakistan. The questionnaire results present that the professionals use social networking sites to share their experiences and to build a virtual break in the hierarchical levels of the profession within the organization. Their motivation in using social networking includes sharing personal and professional experiences with co-workers and advancing their career.This paper illustrates the power of social networking as a Work Integrated Informal Learning (WIIL) tool that contributes significantly to increase the gain of interdisciplinary knowledge within the organization

 • 293.
  Ali, Rashid
  et al.
  Department of Information and Communication Engineering Yeungnam University, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea.
  Ashgar, Summara
  Department of Information and Communication Engineering Yeungnam University, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea.
  Spante, Maria
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Kim, Sung Won
  Department of Information and Communication Engineering Yeungnam University, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea.
  Kim, Byung-Seo
  Department of Computer & Information Communication Engineering Hongik University, Sejong, Republic of Korea.
  Competence development at workplace: a work integrated informal learning (WIIL) approach2016In: Far East Journal of Electronics and Communications, ISSN 0973-7006, Vol. 2, p. 35-42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Learning within the organization is not only linked to the formal training and education of the employees, but also to informal processes of sharing knowledge. The knowledge is often embedded in organizational activities, practices and norms, as well as in social ties among individuals in the organization. We analyzed employees' behavior and acceptance of online social networking as an information system (IS) of learning. The analysis is performed by a descriptive case survey within a telecom corporation in Pakistan. The purpose of our study is to bring an informal learning system at workplace. In this study we obtain quantitative data from 105 out of 180 targeted employees. The results show that a majority of the studied employees favor social networking to connect colleagues at different levels and more than half of the respondents share their knowledge and experiences using social sites. Nearly half of the respondents strongly agree that knowledge sharing is an important role of social sites within the organization and many are in favor of social media as an informal learning system. The results also show how the professionals use social networking sites to share their experiences and to build a virtual break in hierarchical levels of professions. This paper illustrates the benefits of social networking sites as an informal work integrated learning tool that also serves as an IS model for the organization.

 • 294.
  Ali, Rashid
  et al.
  Department of Information and Communication Engineering Yeungnam University, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea.
  Ashgar, Summara
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Spante, Maria
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Kim, Sung Won
  Department of Information and Communication Engineering Yeungnam University, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea.
  Kim, Byung-Seo
  Department of Computer & Information Communication Engineering Hongik University, Sejong, Republic of Korea.
  Social Networking sites for Interdisciplinary Learning at Workplace: Work integrated informal Learning (WiiL)2016In: International Conference on Advanced Computing, Communication and Information Sciences (ICACCI-2016): Proceedings, Pushpa Publishing House , 2016, p. 9-9Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Work Integrated Learning (WIL) studies usually focuses on educational situations when professional organizations are actively involved in learning processes for students in higher education. However, after completing the institutional period entering the professional arena, the professional person is still actually a student at the workplace as s/he never stops learning. Learning within the organization is not only linked to the formal training and education of the employees, but also to informal processes of sharing knowledge. The knowledge is often embedded in organizational activities, practices and norms, as well as in social ties among individuals in the organization. Our analysis of employees' behavior and acceptance of online social networking as an information system (IS) of learning is performed by a descriptive case survey within a telecom corporation in Pakistan. Thepurpose of our study is to bring an informal learning system at workplace. In this study we quantitative data isobtained from 105 out of 180 targeted employees. The results show that a majority of the studied employees favors social networking to connect colleagues at different levels and more than half of the respondents share their knowledge and experiences using social sites. Nearly half of the respondents strongly agree that knowledge sharing is an important role of social sites within the organization and many are in favor of social media as an informal learning system. The results also show how the professionals use social networking sites to share their experiences and to build a virtual break in hierarchical levels of professions. This paper illustrates the benefits of social networking sites as an informal work integrated learning tool that also serves as an IS model for the organization.

 • 295.
  Ali, Sabina
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Kaká, Solin
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Belöningssystem: dess påverkan på medarbetarnas motivation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Reward systems is a motivational tool applied by organizations to get employees to work in the same direction as the organization goals. It has become a challenge for organizations to create a reward system that motivates employees, because what motivates is highly personal and varies. The purpose of the study is to investigate how reward systems can contribute to motivation among employees, as well as how the most optimal mix of financial and nonfinancial reward looks. The study is based on what the employees within the chosen company have in view of the applied reward system in that company. By examining the reward system, it will provide in-depth knowledge about how the reward system works and how the employees perceive the reward system. The study is based on qualitative methods for obtaining a holistic view of reward systems within the chosen company, but to get a realistic view of reality, the approach has been inductive in empirical data. The empirical part is built and designed by a summary of the interviews carried out. In the study, we analyzed previous research together with empirical data. Our result indicates that both financial and nonfinancial rewards are an important source of motivation for employees. A mix of both rewards is required for the reward system to have the most optimal motivation influence on employees. However, our result suggest that non-financial rewards is more important and effective than financial rewards, especially among the older employees in terms of education and development opportunities. The motivational preferences varied between the different interviewees, but everyone agreed that there should be a combination of these rewards in order to achieve the highest level of motivation.

 • 296.
  Ali, Shukri
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Aly, Carolina
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Upplevelser av utbrändhet: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Burnout due to work-related stress is increasing in the society. Many studies concern the causes and effects of burnout, but rarely concern the experiences of those who are living with burnout. The aim of this study was to examine the experience of living with burnout. The concepts of health, suffering, burnout, stress and coping are briefly described in the background. The method that was used is a literature-based study with the analysis of qualitative research. This study is based on eight qualitative articles. Six themes emerged; Physical experiences, Psychological experiences and Existential experiences, Work experiences, Experiences of relations in private life and Experiences of demands and expectations. The results shows that burnout affects a person on many different levels. Dealing with burnout involves a range of varieties of symtoms, physical as well as psychological and social. Physical symtoms that appeared among the participants were for instance fatigue, brain fog, headache and palpitations. Social and relational problems as bad conscience, low self- esteem and feelings of inadequacy were experienced. Emotional disturbances and existential reflections were common amongst those who were suffering from burnout.

 • 297.
  Ali, Tara
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Gustavsson, Anna-Lena
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Distriktssköterskans erfarenhet av sin arbetssituation på vårdcentral2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The work done by the nurse at the primary health care center includes meeting with people of different ages and with different health problems and diseases. It is important that the work is carried out in a good environment. Former studies show that the workload for the district nurse has increased and become more stressful with threats and violence from patients who expect more treatment.

  Aim: To describe the district nurse's experiences of their work situation.

  Method: A qualitative interview study with eight district nurses working in primary health care in Sweden were interviewed. The data was analysed using a qualitative content analysis with an inductive approach.

  Results: Three main categories and nine subcategories were generated by the authors. The categories included: The content of a good day is when all the colleagues are present, and the timetable is good planned with enough work containing good meetings. When planning fails is the change of planning because of more patients and obstacles in communication skills. Experience of their environment is the impact of the physical environment such as good working environment and threatening environment.

  Conclusion: There was negative employment in the district nurses' work situation, but despite that, the experience was positive to work independently, make decisions and use their resources. They felt collegial support and it was important to know where to turn when things went wrong.

 • 298.
  Ali, Zana
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science.
  Webbtjänst för projektledare: ett stöd för ekonomiska uppskattningar2004Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 299.
  Alic, Emira
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet: förskollärares syn på kompetensutveckling2008Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vad förskollärare har för uppfattningar om kompetensutveckling. Detta är viktigt eftersom verksamhetens kvalitet är i hög utsträckning beroende av pedagogernas kompetens. Frågeställningarna i min undersökning är: hur ser pedagogerna på sin egen kompetensutveckling samt vilka möjligheter upplever pedagogerna att de har att utveckla sin kompetens? Jag har valt att göra en kvalitativ studie med intervju som forskningsmetod. I bearbetning och tolkning av resultatet har jag använt mig av två metoder för intervjuanalys - meningskoncentrering och meningskategorisering. Min analys och tolkning av förskollärarnas berättelser visar att det finns ett samband mellan hur förskollärarna uppfattade begreppet kompetens med vilka lärandeformer de själva prioriterar och lyfter fram som viktiga för kompetensutveckling. Min studie visar också att förskollärarna känner sig ganska nöjda med de möjligheter för kompetensutveckling som finns på deras arbetsplatser. Men det är viktigt att poängtera att de bedömde möjligheterna till formell kompetensutveckling högre än möjligheterna till informell kompetensutveckling.

 • 300.
  Alic, Majda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hamid, Irsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Matematikverkstäder: en kvalitativ studie om två pedagogiska verksamheters förhållningssätt till matematikverkstäder med laborativt material som arbetssätt2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det råder idag ett ointresse och okunskap kring ämnet matematik ute i skolverksamheten. Enligt en undersökning som utfördes av Europakommissionen framkom att intresset för matematik har minskat radikalt bland våra elever. Denna brist antas ha sin grund i elevernas bristande kunskaper och förståelse för ämnet. Som pedagog menar vi att stor vikt bör läggas på att stimulera eleverna för att då fånga deras intresse för matematiken. "Matte är kul när man fattar och tråkigt när man inte förstår" (Rystedt & Trygg, 2005, s. 1). I denna undersökning utforskas fenomenet matematikverkstad som ska syfta till att möjliggöra en varierande och stimulerande matematikundervisning.

  Syftet med denna studie är att närmre undersöka vad en matematikverkstad är, vad den har för funktion samt vilka för- respektive nackdelar verksamma pedagoger finner vid arbete i matematikverkstäder. I studien undersöker vi även hur pedagogerna på två olika skolor förhåller sig till bland annat bedömning gällande elevernas kunskaper vid undervisning i matematikverkstäderna.

  Studien bygger på en kvalitativ metod där vi har tillämpat intervjuer i två fokusgrupper. Intervjuerna utfördes på två olika skolor i Sverige. Samtliga pedagoger som medverkade i intervjuerna undervisade i ämnet matematik.

  Studien presenterar de olika pedagogernas tankar, förhållningssätt och erfarenheter vid arbete med laborativt material i matematikverkstäder

3456789 251 - 300 of 10459
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf