Change search
Refine search result
41424344 2151 - 2167 of 2167
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2151.
  Öhman, Katarina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Niklasson, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Naturvetenskap i förskolans värld: En studie om pedagogers uppfattningar och arbetssätt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger har för uppfattningar och arbetssätt med det naturvetenskapliga ämnet i förskolans verksamhet. Studiens bakgrund och forskningsöversikt visar att de flesta som arbetar inom förskolans verksamhet upplever att naturvetenskap ska börja redan i förskolan, men att litteraturen och studier ändå indikerar att det finns vissa brister i undervisningen gällande ämnet på grund av exempelvis kunskapsbrist eller osäkerhet. Även andra orsaker skulle kunna påverka, såsom stora barngrupper och tidsbrist, vilket kan medföra att det inte arbetas med i så stor utsträckning.  I studien var det tio respondenter som medverkade, som arbetade i förskolor inom samma kommun. Som metod användes individuella intervjuer som spelades in för att sedan transkriberas till analysen av resultatet. Studien inspireras av fenomenografin som teoretisk ansats.  Resultatet visar att det förskollärare framförallt uppfattade att naturvetenskap handlar om biologi. Men det fanns även förskollärare som tog upp att ämnet handlade om fysik, kemi och ett sätt att arbeta. Förskollärare visade på en positiv inställning till ämnet och poängterade betydelsen av att arbeta med naturvetenskap med hänvisning till förskolans läroplan. Resultatet visar att förskollärarna upplever att det finns en generell osäkerhet till ämnet men att de inte upplevde det själv. Resultatet visar att pedagogerna arbetade på olika sätt, men att det mest förekommande var att pedagogerna utgick från barnens intresse. Många förskollärare förespråkade att vara en närvarande pedagog, samtidigt som några förskollärare uttryckte att man inte behöver arbeta så aktivt med naturvetenskap utan tar de eventuella tillfällen som uppstår. Resultatet visar att förskollärarna arbetar både med spontana och planerade lärtillfällen. Förskollärare arbetade utefter olika aspekter, såsom det naturvetenskapliga arbetssättet, experimentera och ha en bra dialog vid undersökande. Faktorer som enligt pedagogerna skulle kunna påverka undervisningen i naturvetenskap är exempelvis stora barngrupper, tidsbrist och okunskap.

 • 2152.
  Ölander, Camilla
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ölander, Ellen
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Traditionell högläsning och Digitalt berättandei förskolan: En enkätstudie om förskollärares inställning och engagemang till de båda arbetssätten2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka förskollärares inställning till och förekomsten av traditionell högläsning och digitalt berättande i deras egen praktik. När vi under vår förskollärarutbildning fick ta del av vetenskapliga artiklar som behandlade de två arbetssätten traditionell högläsning och digitalt berättande i förskolan väcktes vårt intresse för förskollärares inställning och engagemang vid traditionell högläsning respektive digitalt berättande. Vi har valt att göra en enkätstudie där vi samlat in svar från förskollärare om deras upplevelser och åsikter om ämnet. Vi har sedan analyserat svaren enligt en fenomenografisk analysmodell och slutligen kategoriserat dessa. Dessa kategorier har legat till grund för våra rubriker i resultatdelen. I vårt resultat presenteras de likheter och skillnader som vi funnit i förskollärarnas svar. I resultatet framkommer att traditionell högläsning dominerar i förskolan och två faktorer som påverkar detta är en högre kommunikativ närvaro från förskollärarnas håll och möjlighet till variation i samspelet mellan förskollärare och barn. Utifrån resultatet blev det också tydligt att det finns skillnader i engagemang hos förskollärare vid de olika arbetssätten. Inom den traditionella högläsningen anges möjlighet att anpassa läsning och konkretisering i innehåll som positiva faktorer. I det digitala berättandet betonas istället de digitala berättandets potential till språkutveckling och tekniska fördelar. De utmaningar vi funnit vid de båda arbetssätten är vid traditionell högläsning att den tryckta boken kan skapa hinder medan vid digitalt berättande är det snarare det personliga engagemanget som sänks. En avslutande diskussion behandlar studiens resultat i relation till tidigare forskning och förskolans verksamhet. Arbetet avslutas med förslag till vidare forskning. 

 • 2153.
  Öman, Anne
  et al.
  University of Gothenburg, Department of Applied IT.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Design and redesign of a multimodal classroom task: implications for teaching and learning2015In: Journal of Information Technology Education, ISSN 1547-9714, E-ISSN 1539-3585, Vol. 14, no 1, p. 139-159Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Digital technologies are increasingly implemented in Swedish schools, which impact on education in the contemporary classroom. Screen-based practice opens up for new forms and multiplicity of representations, taking into account that language in a globalized society is more than reading and writing skills. This paper presents a case study of technology-mediated instruction at the primary-school level including an analysis of the designed task and how the teacher orchestrated the digital resources during three introductory classes. The aim was also to explore the pupils’ redesigning of advertising films based on teacher’s instructions and available digital resources. Sequences of a learning trajectory were video recorded and analysed from a multimodal perspective with a focus on the designed task and the processes of how pupils orchestrate meaning through their selection and configuration of available designs. The findings show a distinction between the selection of design elements in the teacher’s orchestration of the laptop resources during instruction and the pupils’ redesigning of the task. Pupils’ work developed from the linguistic design provided by the teacher towards visual design and the use of images as the central mode of expression in the process of creating advertising films. The findings also indicate a lack of orientation towards subject content due to the teacher’s primary focus on introducing the software.

 • 2154.
  Östberg, Carolin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Squat or knäböj?: A study of Swedish-English Code-switching in Fitness Blogs2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates code-switching from Swedish to English in fitness blog posts through a study of fourteen popular Swedish fitness blogs. By manually reading and analyzing 210 blog posts, I answered the questions of what, where and why bloggers code-switched. The code-switching constituents were divided into inter-sentential and intra-sentential code-switching. Further, single words were placed in groups of lexical categories and analyzed in terms of semantics. The results showed that intra-sentential code-switching was most common and that single nouns were switched to the highest extent. The majority of switched words were inflected by Swedish or English inflectional suffixes accordingly with suggested constraints, but one divergent example was found.

  The eight most frequently switched words were all connected to fitness, except for one. Furthermore, there were tendencies towards a more frequent use of some English fitnessrelated words, e.g., squat, and indications of a correlation between commonly switched words and the Crossfit concept. Likely reasons for bloggers to code-switch were to create positive affiliation, or to convey an identical semantic message, which sometimes may be difficult when there is a lack of an equivalent Swedish word. 

 • 2155.
  Östberg, Pernilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Barns och vuxnas upplevelser av måltider i skola och fritidshem2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den totala upplevelsen av de olika måltiderna beror inte enbart på maten som serveras, utan även på miljön runt omkring så som stämning och trivsel. Tidigare forskning visar att det finna tydliga lärsituationer under måltiderna som är betydelsefulla för barnens utveckling och lärande.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka måltider i skolan och fritidshemmet ur vuxnas och barns perspektiv.

  Metod: Studien har genomförts med kvalitativa metoder. Data har producerats genom observationer och genom två olika sorters intervjuer, enskilda vuxenintervjuer och gruppintervjuer med barn. Studien är en fallstudie med urvalet högskoleutbildad skolpersonal och elever i årskurs ett och två som både äter lunch och mellanmål i samma lokal. Datamaterialet har analyserats utifrån färgkodning och olika teman.

  Resultat: Resultatet visar att både barn och vuxna har gemensamma upplevelser, både positiva och negativa, av de olika måltiderna i skola och fritidshem och att under måltiderna finns det olika lärsituationer som främjar barnens utveckling. Betydelsen av måltiderna visar enligt studien främst behovet av att fylla på energi för att orka skoldagen.

 • 2156.
  Österberg, Marika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Satire and Social Criticism in C. S. Lewis' That Hideous Strength2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay at hand is a New Historicist reading of C. S. Lewis’ dystopian fantasy novel That Hideous Strength. According to New Historicist theory it is informed by many disciplines, namely, philosophy, history, literary theory, theology, social science, and psychology, and it attempts to lessen injustices of race and class. The essay examines how satire operates in the novel, focusing on its societal targets: totalitarianism, laboratory animals, and education. Lewis’ philosophical idea expressed in his “The Abolition of Man” – that a society that averts from what he calls universal, timeless, objective values will eventually lead to a loss of that which is truly humane – is a main theme of the novel as well as for this essay. Another, complementary, main theme is that a cultivation of the heart is necessary for individuals of society since childhood if society is going to stay humane.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2157.
  Österberg, Marika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Statistisk regressionsanalys i matematisk och didaktisk kontext: En studie av hur matematikböcker i Sverige, Norge och Finlandstödjer gymnasieelevers förståelse av regressionsanalysens matematiska natur och dess tillämpningsmöjligheter2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2158.
  Österberg, Matilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Is Love Unchanging?: Meanings of love in the dictionaries (1957 - 2018) and the Movie Corpus (1930s - 2010s)2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines the semantic change of the word love. The essay investigates if the meaning of the word has changed based on how it has been defined in different dictionaries from different points in time and what collocations that are frequently occurring next to loveaccording to The Movie Corpus. This data, then, answers the questions if there are correlations between the definitions in the dictionaries (1957 – 2018) and the frequently occurring collocations in the Movie Corpus (1930s – 2010s), if love has changed in meaning between the periods of the two different types of sources and if there are external factors that could have affected the semantic change. The results show tendencies in a correlation between changes in lexical definitions of love and frequently occurring collocations to love, meaning that along with how the frequent collocations tolove change, the lexical definition of love change. Concluding the results and previous research, it is possible to see that the usage of love has changed, although not very much.

 • 2159.
  Östereng, Trude
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Barns kamratskapande i den fria leken: En kvalitativ studie av förskolepedagogers perspektiv2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Denna studie bygger på hur förskolepedagoger främjar barns kamratskapande och förhindrar exkludering i den fria leken. För att analysera pedagogernas berättelser har vi använt oss utav den fenomenologiska teorin som ansats då den fokuserar på människors erfarna livsvärldar.

  Syfte: Syftet med den här studien är att bidra till vidare kunskap om barns kamratrelationer i den fria leken på förskolan där fokuset ligger på pedagogernas perspektiv och förhållningssätt.

  Metod: Studien bygger på en kvalitativ undersökning, vi har använt intervjuer för att få svar på studiens frågeställningar. I studien ingår det sju intervjuer som utfördes genom digitala videosamtal, ett personligt möte och två skriftliga.

  Resultat: Resultatet tyder på att pedagogerna tycker att gemenskap och trygghet i barngruppen är kamratskapande. Det innebär som pedagog att ha ett förhållningssätt som närvarande, lyhörd, dela in barngruppen i mindre grupper samt att leka tillsammans med barnen. Det framkom också att det är viktigt att sätta ord på en känsla för att barnen ska få förståelse för hur det känns att exkluderas ur leken. Barnen kommunicerar genom verbalt och icke-verbalt språk. Förskolans miljö hade ingen större inverkan på att skapa kamratrelationer eller för att motverka exkludering. De utmaningar som pedagogerna ansåg fanns var bland annat att barnen skulle respektera varandra, eller att få med det barnet som kanske mer leker för sig själv in i gemenskapen.

 • 2160.
  Östman, Ann
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Forsberg Ahlcrona, Mirella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Mathematic in preschool and teacher education2016In: Abstract book The VII Conference on Childhood Studies: Childhood in everyday life June 6th–8th 2016, Turku, Finland, Turku: Painosalama Oy , 2016, p. 101-101Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Preschool task in Sweden include the teaching of mathematics as a subject and as a way to develop children's skills and ability to apply mathematical thinking in different situations. This through an approach that, according to curriculum, should include different aesthetic activities and creative methods. In all training institutions for teachers, mathematics in preschool are taught in different ways - which means that the teaching about the aesthetic possibilities and mathematics in preschool varies. Our experience shows that many students express a negative self-image when it comes to being interested in mathematics, which in some way, even affect their conception of mathematics in preschool education and personal adjustment to accept "unusual" ways of learning mathematic.The study explore students' attitudes and beliefs about mathematics as a subject and how they use different aesthetic potentials in their own mathematics teaching in preschool, more specifically with puppet play as a method. What kind of attitudes do they express before their activities with the children? What kind of expression and conclusion presents when they describe their communication with children through aesthetic experiences? The study includes 70 students.Students will receive lessons on several aesthetic dimensions and the puppet as a mediating tool. They will choose a specific learning object to develop children's mathematical knowledge and experience, andthey will make their own robot, a rod puppet. The will plan their teaching before two-week practice in preschool. During and afterwards they will document, analyze and discuss their mathematical activities.The study will be conduct in February 2016 and analysis of collected data in March - April. The study results can help to develop and create teaching methods and content in how teachers can work with mathematics in a more inspiring and creative way. That means better approaches and conditions for children's mathematical education and development in preschool.

 • 2161. Øksnes, Maria
  et al.
  Samuelsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Barns nej - ett steg mot ett hållbart samhälle2018In: Motstånd, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 55-76Chapter in book (Other academic)
 • 2162. Øksnes, Maria
  et al.
  Samuelsson, MarcusUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Motstand2017Collection (editor) (Other academic)
 • 2163. Øksnes, Maria
  et al.
  Samuelsson, MarcusUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Motstånd2018Collection (editor) (Other academic)
 • 2164. Øksnes, Maria
  et al.
  Samuelsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Möte med motstånd är en existentiell fråga": Intervju med Gert Biesta2018In: Motstånd / [ed] Øksnes, M., & Samuelsson, M., Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 143-160Chapter in book (Other academic)
 • 2165. Øksnes, Maria
  et al.
  Samuelsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Nei, jeg gjør det på min måte!": Motstand i barnhagen2017In: Motstand / [ed] M Øksnes & M Samuelsson, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2017, p. 11-41Chapter in book (Other academic)
 • 2166. Øksnes, Maria
  et al.
  Samuelsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Nej, jag gör det på mitt sätt!" Motstånd i förskolan2018In: Motstånd / [ed] Øksnes, M., & Samuelsson, M., Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 11-37Chapter in book (Other academic)
 • 2167. Øksnes, Maria
  et al.
  Samuelsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "The encounter with resistance is an existential matter": Interview with Gert Biesta2017In: Motstand / [ed] M. Øksnes, & M. Samuelsson, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2017, p. 164-182Chapter in book (Other academic)
41424344 2151 - 2167 of 2167
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf