Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 779
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Ekvall, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Moving picture development: a case study of development process of moving picture for a film production company, to see if there is room for improvement.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the moving picture industry there is something called the development process, which is the startup process of a project. This is when the project only is an idea, before the project is financed or ready to go into production. This thesis researches a London based Production Company that have multiple times successfully gone through the development process and ended up with a film, tv series or a commercial. This thesis researches the development process of the chosen company and compares it to literature that has been made on the subjects of development and moving picture production. The aim of this thesis is to find out if the company can improve their development process and/or of the literature that has been made in the past is legitimate comparing it to how the company handles the process. The subject of development is poorly researched in the part there is almost no literature on the subject although moving picture is one of the biggest industries in the world. So researching the development process and try to find out how the process is improved and done successfully is something that's never been done. The research questions of this thesis are the following: Is there room for improvement in the area of development for the chosen company? To answer this question three sub questions was made that are within the subject of development; How to get the project started and financed? How to pitch the project to investors? What type of person can go through this process successfully? The thesis uses qualitative interviews with the staff of the company to answer the research questions. Three members of the company that have direct influence on the development process are interviewed and answers what development is and how they develop a project. Theories about the producer, development, the moving picture industry in general, the pitch, financing and leadership are being illuminated in the thesis all focused on the very start of the process of making a moving picture. The result of this shows that names are important in development. If there is a famous book being developed it's more likely to get through development or a famous name that work on or supports the project. Experience is something that is valued to get through the development process you are what you have made. Social skills are important to build a network of people that will support the project and that will help making it through development and into production. The result of this thesis shows that the studied company should work on their network within and outside the industry. There social skills, getting more experience, their confidence but most of all their passion for their work. That is what gets a project through development and into production.

 • 202.
  Elfman, Charlotte
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Olofsson, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Strategic Human Resource Management: en strategi för att uppnå framgångsrika organisationer?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagens samhälle präglas organisationer av ekonomiska förändringar, detta genom globalisering, förändrade kundförhållanden och en ökad konkurrens. Organisationer behöver hela tiden förbättra sin konkurrenskraft genom att effektivisera sin verksamhet. Idag ses medarbetarna som organisationers viktigaste tillgång eftersom att de förser organisationer med viktiga källor för att bli konkurrenskraftiga. Strategic Human Resource Management (SHRM) är ett arbetssätt som handlar om att utforma HR-strategier som gör att medarbetarnas kunskap och kompetens bidrar till att nå organisationens övergripande mål.

  Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka hur organisationen använder ett strategiskt HR-arbete (SHRM) och om det är ett framgångsrikt arbetssätt. Vår studie har bidragit till en ökad förståelse om begreppet SHRM och hur det kan användas samt hur SHRM kan påverka organisationen.

  Metod: Insamlingen av vårt empiriska material bygger på en kvalitativ metod där vi genomfört djupgående intervjuer med HR-chefer som arbetar i en organisation som är verksam inom fordonsindustrin.

  Slutsats: Vi har kommit fram till att organisationen använder SHRM som arbetssätt. Vi kan dock inte dra några konkreta slutsatser om hur SHRM påverkar or-ganisationen men det finns tydliga indikationer på att SHRM har en positiv inverkan och bidrar till en ökad produktivitet och effektivitet. Vi har även kommit fram till att det är viktigt att organisationen utövar ett ledarskap som främjar SHRM.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 203.
  Elfman, Charlotte
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Olofsson, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Uddevalla kommuns användning av Facebook: en kvalitativ studie om hur kommunen använder Facebook2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här rapporten har vi att undersöka hur Uddevalla kommun använder Facebook. I vår studie har vi tagit del av tidigare forskning som talar om att Facebook leder till många möjligheter för kommer och att Facebook öppnar upp för en tvåvägskommunikation mellan medborgaren och kommunen. Vi har även sett att den interna kommunikationen har en stor betydelse för att kommunen ska ha en fungerande och effektiv extern kommunikation via Facebook. Vi har utgått från vad tidigare forskning sagt om vårt valda område samt genomfört en kvalitativ undersökning som byggt på en personlig intervju med Uddevalla kommuns kommunikatör. Valet föll på Uddevalla kommun eftersom att de är aktiva inom olika sociala medier och speciellt Facebook. Efter att vi sammanställt vår empiri och läst tidigare forskning kring ämnet kunde vi slutligen analysera vårt material. Utifrån vår personliga intervju kom vi fram till att huvudsyftet med att använda Facebook är att få en bättre kontakt med medborgarna och att Facebook är ett bra hjälpmedel att ta till vid krissituationen, eftersom att informationen som kommunen skriver ut om krisen når många medborgare fort. I vår studie kom vi fram till att Uddevalla är en kommun som med hjälp av riktlinjer från SKL, E-delegation och kommunens handlingsplan leder till att de använder Facebook på ett effektivt sätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 204.
  Elm, Dana
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Grindeland, Rebecca
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Strategic Human Resource Management: en kvalitativ studie om organisationens förmåga att behålla nyckelmedarbetare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har HRs roll förändrats inom organisationerna. Från att vara enlägre administrativ funktion har HR ökat i betydelse och anses idag vara en strategisk resurs,vilket har lett till att begreppet SHRM myntats. Inom SHRM återfinns rekrytering, hanteringav humankapitalet och bevarande aktiviteter. Fokus bör ligga på bevarandet av nyckelmedarbetaresom är viktiga för organisationens konkurrenskraft på arbetsmarknaden när det idag tillstor del är arbetstagarens marknad. Syftet med vår studie är att undersöka hur organisationeranvänder HR-funktionen för att locka nyckelmedarbetare att stanna kvar, med fokus på framgångsfaktorer för ett lyckat strategiskt HR-arbete, samt dess påverkan på det psykologiska kontraktet. Vi har använt oss utav kvalitativa intervjuer med tre informanter som ingår i en organisations ledningsgrupp. Materialet har sammanställts och analyserats genom en tolkande ansats där vi med stöd av tidigare forskning identifierat relevanta begrepp som undersökts empiriskt. De slutsatser som vi kan dra om SHRM som arbetssätt är att det krävs kunskap och insikt hos ledningen om vad för potential HR-funktionen har att bidra med till organisationen för att kunna implementera SHRM som arbetssätt. Angående bevarande åtgärder för att behålla nyckelmedarbetare bör organisationer först och främst tillkännage att nyckelmedarbetare finns för att de ska kunna motiveras till att vilja arbeta med bevarande aktiviteter för att behålla dessa. Vi kan även dra slutsatsen att det psykologiska kontraktet bortprioriteras när personalomsättning har blivit en naturlig del av organisationens vardag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 205.
  Elofsson, Ludvig
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ewing, Filip
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Implementering av General Data Protection Regulation i organisationer: En explorativ studie om olika sätt att anpassa sig till den tvingande lagen GDPR2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hanteringen av personuppgifter har länge skett enligt Personuppgiftslagen, men har sedan i maj 2018 blivit ersatt av den nya dataskyddsförordningen GDPR. Denna nya lag ämnar till att öka människors integritet och sätter nya krav på hur organisationer hanterar personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och personnummer. Då GDPR är en tvingande lag så innebär detta att alla organisationer inom EU måste leva upp till dess krav, och för att göra detta så krävs det en viss anpassning. Denna studie syftar till att ta reda på hur implementeringen av GDPR har skett i svenska organisationer som verkar i konsumentmarknaden. Denna studie kommer behandla organisationers kommunikation, både intern och externt, samt ledarskap och rutiner, för att ta reda på hur tre olika organisationer har gått till väga för att implementera den tvingande lagen GDPR. Studien är en explorativ studie med en abduktiv ansats, där en kvalitativ metod har använts för att insamla data. Totalt har tre organisationer studerats och sex intervjuer utförts, varav en ur ledningen och en anställd från varje organisation. Våra resultat visar på att organisationer kan implementera GDPR på olika sätt. De tre organisationerna har implementerat GDPR med den gemensamma nämnaren att samtliga organisationer måste uppdatera rutiner och arbetssätt för att kunna anpassa sig till den tvingande lagen GDPR. Vi ser att de mest effektiva implementeringar av GDPR har skett meden väl fungerande kommunikation, med rätt typ av ledarskap och med fungerande rutinförändringar.

 • 206.
  Engelbrektson, Matilda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Garnham, Katie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Attityder till budgetering: En kvalitativ studie inom västsvenska kommuner2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Attityder till budget som styrverktyg går inte att generalisera över både privat och offentlig marknad, då forskning främst har gjorts på företag verksamma på den privata marknaden. Ett problem som kan uppstå med en negativ attityd till budgeten är att det riskerar att hämma kvaliteten i arbetet, smitta av sig på medarbetarna och minska motivationen. Det kan leda till att verksamheten kan behöva arbeta i motvind. Tidigare studier har visat på såväl positiv som negativ kritik till budget som styrverktyg. Budgeten anses bland annat vara stel och att den motverkar kreativiteten hos chefer. Fastän somliga organisationer är anhängare till den negativa kritiken väljer de ändå att behålla budgeten som styrverktyg. Den framlagda kritiken går inte att generalisera då det finns en brist i kunskapen kring att använda budgeten. En del tycker att budgeten skall behållas, men att den behöver utvecklas för att täcka upp helheten i ekonomistyrningen.

  Syftet med studien är att undersöka attityden till budget som styrverktyg hos ekonomer som är verksamma inom kommunal förvaltning. Undersökningen har begränsats till utbildnings-förvaltningar inom sju västsvenska kommuner, där åtta intervjuer med ekonomer genom-fördes. Vi ville undersöka ekonomernas egen attityd till budget som styrverktyg, samt deras eventuella påverkan av nära arbete med kollegor som saknar ekonomisk utbildning. Dock finns det ett glapp mellan mål och medel, vilket intervjupersonerna anser kunna bero på den ekonomiska terminologin som försvårar informationsspridningen av budgetens syfte. En mer påtaglig attityd skulle ha funnits om studien hade riktats till verksamhetschefer, vilka är de som implementerar och verkställer budgeten utefter dess ramar. Slutsatsen blev att ekonomerna överlag är positiva till budgeten eftersom den fyller sitt syfte som resurs-fördelningsverktyg. Dock anser ekonomerna att en tydligare koppling till organisationens mål kommer att krävas i framtiden för att få en bättre helhet inom organisationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 207.
  Engelbrektsson, Therese
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Karlsson, Jennie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Employer branding: ett sätt för företag att attrahera nya medarbetare2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur employer branding kan hjälpa organisationen att bli allt mer attraktiv och locka rätt personal. Vi har genomfört en kvalitativ studie med ett tolkande synsätt. Vi har intervjuat sammanlagt sju respondenter från två olika organisationer. Utifrån intervjuerna har vi genom en tematisk analysmetod utvunnit fem huvudteman som är employer branding, attrahera rätt personal, förändring och utveckling, en lyckad förändring och att leda en förändring. Genom att arbeta aktivt med employer branding kan det resultera i att nya kandidater söker sig till organisationen eftersom organisationen har ett bra rykte och de som arbetar där trivs mycket bra och har goda utvecklingsmöjligheter. Det gör att organisationen ständigt har medarbetare som trivs samtidigt som de har ett inflöde av nya medarbetare.

 • 208.
  Engelbrektsson, Therese
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Karlsson, Jennie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Provisionslön och dess påverkan på medarbetare och företaget: En fallstudie av Fastighetsbyrån2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund & Problemdiskussion

  Fastighetsbranschen är en bransch där det är vanligt att få en helt rörlig lön. Det handlar ständigt om motivation och prestation hos fastighetsmäklarna. Därför var det intressant att studera denna typ av belöningssystem och hur de påverkar medarbetarna på fastighetsbyrån. Hur medarbetarna anser att provisionslön påverkar deras motivation och arbetsmiljö och hälsa. Och hur provisionsbaserad lön kan påverka det ekonomiska resultatet.

  Forskningsfråga

  Hur påverkar provisionsbaserade lön medarbetarna?

  Kan provisionsbaserad lön påverka det ekonomiska resultatet?

  Syfte

  Vi har valt att göra en fallstudie om hur provisionsbaserad lön påverkar hälsa, motivation och arbetsmiljö. Vi har också studerat hur det kan påverka det ekonomiska resultatet.

  Metod

  Vi har gjort vår studie utifrån en kvalitativ metod. Vi har intervjuat 6 stycken anställda på fastighetsbyrån för att få fram det empiriska materialet. Tre fastighetsmäklare, två assistenter och en kontorschef.

  Resultat

  Här presenteras vår empiri utifrån intervjuerna. Samt kalkyler och egna antaganden vad det gäller beräkningar utifrån den information vi erhållit via respondenterna för att se hur det ekonomiska resultatet kan påverkas.

  Analys & Slutsats

  I det avslutande kapitlet sammankopplas det teoretiska och det empiriska avsnittet med våra egna reflektioner, diskussioner samt våra slutsatser och

  fortsatt forskning av arbetet gällande provisionens påverkan på medarbetarna

 • 209.
  Eriksson, Annika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Borås räddningstjänst: en intervjuundersökning om organisation och ledarskap utifrån medarbetarnas perspektiv2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Verksamheter som räddningstjänster ställs alla inför situationer och händelser som inte till fullo kan planeras eftersom varje akut situation är den andra olik. I denna kvalitativa fallstudie har syftet varit att undersöka i vilken organisationsform Borås räddningstjänst arbetar och vilka chefs- och ledarskapsaspekter som råder. 18 Intervjupersoner är valda från olika nivåer i organisationen för att representera en helhet och för att få en så djup inblick som möjligt. Studien har en hermeneutisk och induktiv ansats vilket innebär att empirin är först insamlad och därefter påbörjades sökningen av relevant tidigare forskning som kunde knytas till empirin. Materialet har sen tolkats av författaren för att skapa en förståelse för helheten. Studien antyder att medarbetare tar gemensamt ansvar och handlar enligt organisationens syfte utan att chefer och ledare i någon större utsträckning arbetar mot organisationens mål och riktlinjer.

 • 210.
  Eriksson, Frida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lindgren, Elisa
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Redovisning och revisionens betydelse: En företagares, en revisors, Skatteverkets och allmänhetens syn2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Det främsta syftet med uppsatsen var att studera betydelsen av revision och redovisning hos en företagare, Skatteverket, en revisor och allmänheten. Vi belyste även vikten av redovisning och konsekvenser utan kontroll av årsredovisningar inom AB. Syftet var också att studera tillförlitligheten revisionen ger årsredovisningar, och varför det är viktigt med revision.

  Metod: Vårt examensarbete är kvalitativ med en deduktiv ansats. Vi har intervjuat en chef på ett företag och gjort en enkätsundersökning där ett fåtal privatpersoner fått delta och besvara på två frågor kring revision och redovisning. Vi har även studerat litteratur inom forskningsmetodik, redovisning och revision för att få en bredare kunskap inom ämnena. Skatteverket och Ernest & Young har kontaktats för att få deras syn på redovisning och revision.

  Teori: Ämnesområdena vi behandlat i detta avsnitt är redovisning och revision. Vi fördjupade oss i betydelsen av revision för revisorer och företagare samt allmänheten. Intressenterna av revision och redovisning presenterades även.

  Resultat: I detta avsnitt redovisades resultatet av vår intervju med Hård som är produktionschef i Teknos Wedevåg Färg AB. Intervjun med Skatteverkets Pernheim som är skatteinformatör och även Bertling som är Auktoriserad revisor hos Ernest & Young. Respondenterna som besvarade enkätundersökningen beskrevs här som allmänhetens åsikter kring redovisning och revision.

  Analys och slutsats: Här belystes slutsatser och analys kring resultatet kopplat till teorin. Våra frågeställningar besvarades också. Vidare forskning togs även upp i slutsatserna. Vår analys och slutsatser var i stora drag att redovisning och revision har stor betydelse men betydelsen var olika beroende på respondenten. Majoriteten var positiva till avskaffandet av revisionsplikt för småföretagare men större bör fortfarande ha kvar revisionsplikten

 • 211.
  Eriksson, Hilma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Olofsson, Rebecca
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Outsourcing inom produktion: En studie rörande utvalda företag inom inredningsbranschen2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att använda sig av outsourcing i produktion och som en del av företags inköpsprocess kan minska risker, ge en ökad kompetens och leda till tid samt kostnadsfördelar. Detta kan även leda till att företaget kan lägga mer tid och engagemang på sin kärnkompetens istället för själva produktionen. För att företag ska hänga med i takt med utvecklingen och kunna konkurrera med sina produkter krävs att de har innovativa och unika produkter.

  Syftet med studien är att undersöka hur de utvalda inredningsgrossistföretagen använder sig utav outsourcing inom sin produktion samt vilka för- och nackdelar de kan stöta på i samband med dessa processer. Hur ser deras leverantörsrelationer ut samt hur arbetar de med CSR.

  Denna studie grundar sig i en kvalitativ metod som bygger på tre intervjuer med tre olika företag. Intervjupersonerna som valdes ut har kunskap och lång erfarenhet inom området. Den genomgående strukturen bygger på utvalda teman som består utav outsourcing, för och nackdelar med outsourcing, inköpsprocessen, leverantörsrelationer, produktutveckling och CSR. Dessa teman kan följas i teoretisk referensram, empiri samt i analys och tolkning. Allt material som presenteras har valts ut för att ge en helhet och för att kunna uppnå studiens syfte.

  Empirin bygger på semistrukturerade intervjuer där vi valt att att presentera respondenterna under företag A, B och C. Empirin har presenterats med hjälp av många citat ur intervjuerna för att stärka respondenternas svar samt för att läsaren själv ska kunna ta del av materialet och kunna tolka det. Ur materialet har vi tolkat att det finns både skillnader och likheter de olika företagens sätt att arbeta med outsourcing inom produktion.

  Slutligen har vi ur resultatet kunnat dra slutsatser att samtliga företagen använder sig utav outsourcing inom produktion till stora delar och att det ser många fördelar med detta sätt att arbeta. Där har vi även kunnat utläsa att leverantörsrelationer spelar en stor roll samt hur ett samarbete mellan olika parter kan leda till effektiv produktutveckling.

 • 212.
  Eriksson, Ida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Karlsson, Linnea
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Going concern – revisorers hantering av företags fortlevnad: En studie om små svenska konkursdrabbade aktiebolag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Revision innebär en kritisk granskning och bedömning av ett företags redovisning och finansiella rapporter. För att granskningen ska bli så tillförlitlig som möjligt anlitar företagen en revisor. Det krävs en viss professionalism för att skapa en rättvisande bild av företags finansiella rapporter, vilket är utgångspunkten i revisorsyrket. En revisions-standard uppkom för revisorer så att de kan ge en tidig varning om finansiella problem till företags intressenter. Standarden är ett hjälpmedel för revisorn gällande avgörandet om ett företags fortlevnad. Problem som kan uppstå beträffande avgörandet är en felaktig bedömning av revisorn vilket kan resultera i typ I- och typ II-fel. Forskning påvisar att det finns en stor andel typ II-fel som begås av revisorer. Det är även uppseendeväckande att det inte finns mer forskning om de bakomliggande faktorerna. Den här studien riktade in sig på förekomsten av typ II-fel och dess bakomliggande faktorer i små svenska konkursdrabbade aktiebolag.Forskning menar att Going concern är en av de viktigaste delarna i ett företags finansiella rapporter. Utlåtandet är även ett av de mest komplexa utlåtanden en revisor ställs inför. Det ska redogöra för revisorns bedömning huruvida företagets fortlevnad är hotad eller inte. Bedömningen kan resultera i att revisorn begår ett typ II-fel, vilket innebär att de avstår från att utfärda en varning till företag som senare går i konkurs. Typ II-fel kan leda till ekonomiska konsekvenser, bland annat intressenternas ovisshet om företagets framtid samt förlust av klienter.Studien undersökte typ II-fel i förhållande till storlek på vald revisionsbyrå, revisionsarvode och ökad soliditet i 85 stycken årsredovisningar. Resultatet visade typ II-fel i 53 procent av de granskade årsredovisningarna. Majoriteten av typ II-fel begås av revisorer anställda på en flermansbyrå. Revisionsarvode är en post som inte angavs i årsredovisningarna vilket resulterade i ett stort bortfall. Resultatet visade även att årsredovisningar med typ II-fel påvisade en minskad soliditet.Studien har gett oss kunskap om att det är vanligt förekommande med typ II-fel i små svenska aktiebolag. En bakomliggande faktor för uppkomsten är revisionsbyråns storlek. Studien kan dock inte påvisa att varken revisionsarvode eller ökad soliditet är en bakomliggande faktor till typ II-fel.

 • 213.
  Eriksson, Sandra
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Magnusson, Linda
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hög sjukfrånvaro: en kvantitativ studie med utredning av sjukskrivningsprocessen2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) sammanställningar visar kvinnornas sjukskrivningar en negativ trend inom den kommunala sektorn. Av de 270 registrerade kommunerna ligger 265 kommuner högre när det gäller kvinnornas sjukskrivningssiffror i jämförelse med männen. Vår studie är ett samarbete med Vänersborgs kommun där vi har haft kontakt med personalekonomen Martina Kruus. Vänersborgs kommun är en av de kommuner som finns i SKL:s samanställning och som visar höga sjukskrivningssiffror bland kvinnorna. Vänersborgs kommun kan från 2014 till 2015 års personalekonomiska redovisning utläsa att kvinnorna har gjort en ökning med sju procentenheter, detta är något som oroar dem

  1. Det som Vänersborgs kommun inte kan utläsa ifrån deras information är vad som är de största orsakerna till att kvinnornas sjukskrivningssiffror har ökat på ett år. Flera studier och litteratur visar att brister under sjukskrivningsprocessen är faktorer som leder till missbedömningar och missförstånd. Vänersborgs kommun behöver en tydligare struktur för att få kontroll på de stigande långtidssjukskrivningarna och orsakerna till dessa. Slutsatsen av vår studie blir att vi rekommenderar ett utökat samarbete mellan Vänersborgs kommun och deras nuvarande företagshälsovård och genom det anser vi att de kan förebygga deras problem med ökade sjukskrivningar. Vår studie har en kvantitativ ansats då vi i vår studie har studerat redan framtagna styrdokument och enkätundersökningar. Detta har vi sedan jämfört med vår framtagna teori, som bygger på tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar och relevant litteratur inom området. Utifrån detta har vi som författare fört en diskussion för att komma så nära ett positivt lösningförslag som möjligt för Vänersborgs kommun.

 • 214.
  Eriksson, Therese
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hamberg Broman, Madelene
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Bokföringslagens påverkan på samhället: Vad hade hänt om lagen inte fanns2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker vi varför det är viktigt att bokföringslagen finns och vad som hade hänt om den inte fanns. Utöver aktuell litteratur har vi även intervjuat fyra yrkesmän som alla påverkas av Bokföringslagen på något sätt i sitt yrke. Vi ger läsaren en fördjupad förståelse om vad bokföringslagens innebär och beskriver vad bokföringsnämnden arbete innebär för både lagen och samhället. Genom att analysera och diskutera kan du som läsare följa vår slutsats av studien och se vad vi anser att bokföringslagen har för betydelse för samhället och vem och vilka lagen påverkar

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 215.
  Ernervik, Stefan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hur styrs idrottsföreningar?: En kvalitativ studie av styrning av idrottsföreningar.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsats handlar vilka styrformer som används inom idrottsföreningar. Bakgrunden är att idrottsföreningar idag inte bara behöver bestå av ideella medlemmar och det kan finnas intresse av att kommersialisera deras verksamhet för att på så sätt få in mer pengar till sin verksamhet. Men när klubbar anställer personal, anordnar evenemang runt sina matcher, anordna camps, stora cuper, websända matcher eller andra event så ställer det krav på styrningen av föreningen. Syftet med denna uppsats är att få djupare förståelse och kunskap om styrning av professionaliserade och kommersialiserade idrottsföreningar. Forskningsfrågan är: Vilken form av styrning använder sig professionaliserade och kommersialiserade idrottsföreningar av? För att besvara frågan utgick teorin från Malmi och Browns (2008) Management Control Systems som ett paket (MCS-paket). Den fokuserar på att studera en organisations styrning utefter ett paket. MCS-paket består av tre nivåer där den översta nivån är kulturell styrning genom klan, värderingar och symboler. Mitten nivån består av planering, uppföljning och belöningssystem. Längst ner återfinns den administrativa styrningen som fokuserar på hur organisations- och ledarstruktur ser ut samt vilka riktlinjer och procedurer som finns. En kvalitativ metod användes genom semistrukturerade intervjuer. Fyra idrottsklubbar som använder sig av anställda och kommersialiserade inslag i sin verksamhet deltog. Det som framkom i empiri var att alla fyra föreningarna i stor utsträckning använde sig av administrativ och kulturell styrning. När det kom till planering, uppföljning och belöningssystem fanns det mer tydliga skillnader. Där den förening som nått störst sportsliga framgångar av de fyra föreningar använde sig av alla tre i större utsträckning än de andra. Dock har två andra nått relativt goda framgångar utan att använda sig av planering och uppföljning i samma utsträckning samt att inte använda sig av belöningssystem alls. Det finns incitament att tro att mer planering och uppföljning är nyckeln till framgång men det är ett litet underlag och det behövs mer studier för att bli säkrare i analysen. I takt med att klubbarna blivit allt mer professionella blir även verksamheten gradvis allt mer byråkratisk.

 • 216.
  Esperi, Inger
  et al.
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan..
  Lorentzon, Johan
  Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013), Handelshögskolan..
  Siverbo, Sven
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Konkurrens och styrning: Privata utförare inom kommunal verksamhet2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kommuner, regioner och landsting utgör en betydande del av den svenska offentliga sektorn och tillhandahåller tjänster som är betydelsefulla för landets medborgare. Några exempel är vård av äldre och funktionshindrade, utbildning samt hälso- och sjukvård. Under senare år har den andel av verksamheten som tillhandahålls direkt av kommuner, regioner och landsting minskat. Istället har förekomsten av privata utförare ökat inom många områden. Eftersom den upphandlade verksamheten motsvarar stora belopp och omfattningen kontinuerligt ökar är det viktigt att dessa beställare ser till att de privata utförarna levererar verksamhet på överenskommet sätt och med utlovat resultat. Denna forskningsrapport syftar till att beskriva och förklara hur offentliga beställare styr privata utförare i olika styrsituationer avseende konkurrenssituationen och vilken verksamhet som upphandlas. Det empiriska materialet är insamlat genom intervjuer både med kommuner och med privata utförare.

 • 217.
  Falk, Carina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Attityder till arbete i offentlig sektor: En fallstudie i Varbergs kommun2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 218.
  Fang, Fei
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Consumer Enduring Involvement of Coffee from Brand Coffeehouse in China2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis "Consumer Enduring Involvement of Coffee from Brand Coffeehouse in China" is written by Fei Fang, in the course EXC504 Degree Project, Business Administration, Bachelor - Marketing in second semester in 2016. The main problem is to test two hypothesis: 1.The degree of enduring involvement with coffee from coffeehouse is around medium or high for Chinese consumers; 2. Enduring involvement is related to perceived social risk positively. By confirming these two hypothesis, people who concerned could get to know more about enduring involvement with coffee consuming among Chinese consumers, and the relationship between enduring involvement and perceived social risk could be revealed. The thesis take a deductive quantitative research method, and the data was processed by SPSS with bivariate correlation. Empirical data has confirm both hypothesis and fits the theories about 30 situational involvement, enduring involvement and perceived social risk in previous literature.

 • 219.
  Farah, Andreé
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ledarskapets betydelse för en effektiv arbetsplats2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie avser att ge mer information om den ledarstil som inom organisationer kan ge en så god effektivitet som möjligt inom organisationer där de anställda ska vara motiverade och engagerade att agera för organisationens bästa. Idag möter organisationer stor konkurrens på marknaden och behöver ha en organisation som klarar av att fungera internt inom organisationen men också ut mot kund. Syftet för undersökningen är att se om det finns en ledarskapsstil som främjar engagemang och effektivitet på arbetsplatsen.

  För att uppfylla syftet för studien har vetenskapliga artiklar använts där teorier inom det aktuella forskningsområdet tagits fram och använts tillsammans med insamlad empiri. Insamling av empiri har skett genom semi-strukturerade intervjuer där intervjuerna har varit med både arbetare i ledarroller och anställda på arbetsplatserna. De två verksamheterna som har studerats är Sibylla och Systembolaget. Både dessa organisationer behöver ha personal som är kunnig inom sina arbetsuppgifter, där god service med mycket kundkontakt hanteras. Ledarskapets roll inom dessa arbetsformer är vad denna studie följer upp och ger sitt fokus på.

  Denna studie bidrar till att förtydliga behövd ledarskapsstil idag för att främja engagemang och motivation hos personalen inom organisationen. Denna studie har visat att ett förhöjt engagemang och motivation hos personalen har skapats genom transformell ledarstil. Det har visats att ge fokus på relationer mellan ledare och anställd har främjat starkare samhörighet och effektivitet bland de anställda. Ledarskapsstilar som främjar förtydligande och förenklingar samt en klar fördelning av ansvar har visat sig ge god effektivitet inom organisationer idag. För att hänga med i en sådan dynamisk marknad som det är idag är det viktigt att ha en fungerande organisation som agerar så effektivt som möjligt. Detta skapar behov av att ha en bra arbetsstyrka där ledarskapsstilar som främjar relationer och öppenhet har visats sig vara bäst.

 • 220.
  Faraj, Ara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Shaikh, Imad
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ersättningssystem: En fallstudie inom en konkurrensutsatt bransch2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Companies today seem to have problems with retaining and recruiting new staff, especially staff that are in great demand. This has resulted in companies having difficulties with expanding and competing in the market. One way to retain and possibly attract new employees is to implement a performance-based pay as part of the companies compensation system. Companies customize their systems as they think may increase the chances of reducing employee turnover and thus growing.

  The purpose of this study was to identify the key elements in which why and in what way compensation systems with performance-based pay can increase opportunities for attracting and retaining employees in a competitive industry.

  In order to accomplish this we have conducted a case study with a rather growing company within a competitive industry. In the study we used a qualitative approach as a method in which we had interviews with both the companies management team and its employees.

  Based on the theory and data in our research, performance-based pay is a more attractive model because it contributes to more flexibility, responsibility and the ability to increase income. Another contributing factor to why it is considered attractive, is also that it promotes transparency between employee and employer.

 • 221.
  Fayad, Ali
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kaban, Lavina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Konflikthantering ur ett ledarskapsperspektiv: En kvalitativ studie om hur konflikter hanteras bland ledare2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att definiera vad en konflikt innebär kan göras på olika sätt. Upplevelsen av konflikter är oftast negativ, vilket det inte alltid behöver vara. Effekten utav konflikter kan vara både positiv och negativ. Konflikter anses vara mycket nyttiga och positiva när de hanteras rätt. En konflikt kan uppstå utav olika orsaker, t.ex. när två individer ställs mot varandra där den ena individen hindrar den andre från att nå ett mål, tillfredsställa ett behov eller att slippa en förändring, eller när en medarbetare med fel kompetens blir anställd och inte lyckas genomföra arbetsuppgifterna. Som en ledare i en organisation är det viktigt att ingripa när en konflikt uppstår, exempelvis när en individ på en organisation ofta antyder om en konflikt eller tar upp ett problem som denne har, när ett problem kvarstår och ingen förbättring sker, när kvaliteten och produktiviteten i en organisation sjunker, när sjukfrånvaron stiger eller när stämningen är dålig. Därför är ansvaret för en ledare att kunna hantera konflikter på ett kontinuerligt sätt. Något som även har en påverkan på konflikter är förändring samt vid dålig kommunikation. I vissa situationer kan hinder i konflikthanteringen uppstå och för att undvika de olika skadorna som arbetsplatsen kan drabbas utav är det viktigt att ledningen hanterar dessa konflikter innan det uppstår och ger en inverkan. Vi har därför valt att i denna studie fokusera på konflikthantering ur ett ledarskapsperspektiv. Studiens syfte är att undersöka hur konflikter hanteras på arbetsplatsen av ledaren, hur ledaren förebygger konflikter samt vilken syn det finns på konflikter. För att detta syfte ska besvaras har studien ett kvalitativt synsätt. Med detta menas att utfallet utav teorin och empirin tolkas och analyseras utifrån egna resonemang. Teorin som finns med i studien har vi hämtat från olika litteratur samt vetenskapliga artiklar som detta ämne handlar om. Empirin baseras på tre intervjuer, för att kunna jämföra teorin med praktiken.

  Resultatet påvisar att synen på konflikter är negativ i grund och botten, men att det kan ses som något positivt beroende på om det hanteras rätt eller inte. Det finns inte ett särskilt ledarkoncept att följa, vilket gör ledarskap till ett komplicerat ämne. I de olika organisationerna använder sig ledare inte utav specifika metoder vid hantering av konflikter som teorin behandlar. Därför stämmer vissa element överens med teorin som berör detta ämne. Såväl informanterna och litteraturen påvisar att en ledare kan förebygga konflikter i organisationer.

 • 222.
  Feldt, Denise
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Bergqvist, Malin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Det vinnande konceptet: En studie i hur två företag skapar kundrelationer2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie var att undersöka marknadsföringspåverkan respektive företag. Vi kommer använda oss av litteraturen som utgångspunkt och en enkätundersökning till konsumenterna och de utvalda företagen. Marknadsföring ser man främst från Internet-, TV-, radio- och tidningsreklam som anses vara det grundläggande sättet för företag att synas i omvärlden. Vi har använt oss av olika teorier som SWOT-analys, PESTLE och påverkanmixen. Där vi fick en tydligare bild på vad företagen satsar på och respondenternas syn på företagen och marknadsföringspåverkan inom sociala medier. Studien visar att Bik Bok satsar mer på att synas i de sociala medierna. Filippa K fokuserar sig på de tillförlitliga kunderna som de redan har och vill erbjuda maximal service med bra kvalité. Enligt tidigare forskning visar de att sociala medier har en positiv inverkan för att expandera sig till nya plattformar och utöka sig till nya konsumenter samt engagera de

 • 223.
  Fernandez Gómez, Manuel Antonio
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Strategic B2B Marketing Management: A Competitive Analysis for the Oil & Gas Simulation Industry2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The development of competitive advantage in the current global economic context is a widely studied issue within academics and professionals. However, competition in the oilfield services industry, despite its relevance in the global economy, has not yet received significantly attention. Within the international business context there are very few studies that seek to analyze the increasing market for simulation software technology within the oil and gas industry from the viewpoint of competitive analysis.

  Access to new technologies is enabling the oil and gas industry to reduce project cost as well as increase safety and product reliability, all while reducing environmental impact and becoming more efficient in the extraction process. For many years, the industry has relied on technology to find, produce and process petroleum. Now, oil and gas operators have a great opportunity to accelerate the pace of innovation through the benefits from advances in simulation technology, which will play an increasingly important role in technology development for drilling, production, transport, and processing of petroleum and derivatives.

  This thesis examines the sources of competitive advantage in the oil and gas simulation market through a competitive analysis of the specific industry. The framework used for the present analysis is founded on concepts acquired primarily from the business strategy and strategic marketing management fields, in particular, theories focused on competitor analysis, competitive advantage and competitive differentiation and service development. The study helps as well to analyze the competitive landscape of the oilfield services industry, concretely those providers of visualization and simulation software within the oil and gas industry.

  The study is based on a qualitative research to explore and assess each of the competitors and the specific characteristics within the industry. The qualitative approach used seems the most appropriate since no other studies were found on the topic of competitive advantage and service differentiation for oilfield simulation providers. The gathered information is therefore mainly of a qualitative kind. The thesis is besides conducted as a case study, concretely a competitive analysis for the oil and gas simulation industry through an analysis of four of the main players in the market. To gain a better inside of the market and the factors affecting the competitive landscape, semi-structured interviews to managers with relevant experience within the companies were also conducted.

  The findings based on both the theoretical framework and the empirical research are then analyzed using the analysis model proposed in the form of a strategic tool.

  As a conclusion, the study provides an outline of a competitive analysis and landscape for the oilfield virtual reality simulation industry and emphasizes the importance of identifying the key success factors inherent to the market to enhance a solid competitive advantage. Finally, the findings of this research emphasize the important role that service differentiation and innovation plays in the strategic marketing management process of B2B services providers operating in highly competitive, high-tech B2B markets

 • 224.
  Fjeld, Fredrich
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ekonomistyrning i små och medelstora företag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studien har varit att undersöka hur små och medelstora företag använder sig av ekonomistyrning i sin verksamhet.

  Ekonomistyrning är ett brett ämne som har studerats ingående i decennier. Det finns många olika teorier för hur ekonomin kan användas för att skapa modeller för styrning, planering och utvärdering. Dock har dessa sedan början haft ett övervägande fokus på stora organisationer eftersom det är där det verkligen funnits ett behov av att formalisera styrning för att skap en fungerande verksamhet. Intresset är dock stort för hur dessa teorier och modeller även kan nyttjas av mindre företag. På senare tid har det uppmärksammats och genomförts en del studier på just hur små företag kan dra nytta, eller har dragit nytta, av ekonomistyrning. Det finns dock ett stort utrymme för att studera just hur små företag gör och varför de gör det när det kommer till ekonomistyrning.

  Den här studien har tagit sin utgångspunkt i två liknande företag med något olika förutsättningar och studerat hur de har använt sig av ekonomistyrning och försökt att redogöra för både de medvetna och omedvetna valen som respektive företagsledare har gjort med avseende på ekonomistyrning.

 • 225.
  Fogelberg, Carolina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Österberg, Nicole
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Perspektiv på kvinnligt ledarskap: En kvalitativ fallstudie av perspektivet på kvinnligt ledarskap2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I vardagen möter vi ofta ledare av olika kön, många arbetar med en manlig eller en kvinnlig ledare. Bakgrunden till studien är ett gemensamt intresse att se närmare på vad det är som gör att samhället idag pratar kring skillnaderna om kvinnlig eller manlig ledarskap. Vi kommer att studera om det finns några speciella skillnader som kännetecknar det kvinnliga respektive det manliga ledarskapet. Vi som författare har i många studerade litteraturer stött på frågan kring genus och ledarskap, studien är framtagen på intervjuer för att studera närmare på vad människorna i samhället idag tycker och tänker kring hur en man eller kvinna leder. De förutfattade meningarna vi tänker kring är om det är från tidigare år som grunden har lagts, i att en kvinna är mer passande i hemmets sysslor än i arbetslivet.

  Vi har genom en fallstudie på Högskolan Väst, tagit fram om det i samhället idag upplevs finnas specifika skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap. I uppsatsen har vi genomfört intervjuer samt samlat in enkätsvar från respondenter.

  Med stöd av forskning och intressenterna, anser vi att någon övergripande skillnad på män och kvinnor inte finns. Den stora skillnaden är vi som individer, inte vilket kön vi har.

 • 226.
  Forsberg, Anette
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kommunala e-tjänster: Kartläggning och utvärdering av en kommuns interna e-tjänster2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att kartlägga och utvärdera användarvänlighet av en kommuns interna e-tjänster för att skapa kunskap om vilka tjänster som har digitaliserats och om detta är gjort på ett användarvänligt sätt.

  Metoden som använts för undersökningen är kvantitativ. Teorier som använts i uppsatsen för undersökningen är hämtade från källor som handlar om kommunala e-tjänster och användbarhet.

  Kartläggningen av de interna e-tjänsterna visar att interna e-tjänster finns inom områdena strukturstöd, anmälningar, beställningar, remissförfrågningar och bokningar. Det framgår även en skillnad mellan förvaltningar vad det gäller antalet interna e-tjänster.

  Utvärderingen visar att de befintliga interna e-tjänsterna har fått ett gott omdöme ur användbarhetsperspektiv, utseendemässigt framgår tydligt att e- tjänsten tillhör Huddinge kommun och språket som används uppfattas som klart och tydligt. Interaktion och felhantering fungerar problemfritt och de interna e-tjänsterna har uppfyllt kriteriet ändamålsenlighet eftersom respondenterna upplever att de uppnår sitt mål med användandet av e-tjänsten och att dessa skapar det avsedda mervärdet med digitalisering. När det gäller i vilken grad interna tjänster har digitaliserats så är underlaget för litet för att kunna göra en bedömning, men kriterierna för användbarhet som ställts upp utifrån valda teorier är uppfyllda.

 • 227.
  Forsgren, Stefanie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Olsson, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Communicate for a better future: the fashion industry's first step to encouraging behavioural change2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mediebevakningen om hur vi som individer och konsumenter låter jorden utnyttjas har ökat, vilket vidare har lett till en ökad medvetenhet om hållbarhet bland människor och hur vi genom att agera mer ansvarsfullt kan stoppa denna utveckling. Således, sätter detta i sin tur press på företag runt om i världen och deras handlingar mot att agera mer ansvarsfullt för att möta behoven hos en mer medveten konsument. Trots detta, uppnådde den svenska modebranschen under 2014 upp till en omsättning på 264 miljarder kronor och förväntas öka ytterligare under de kommande åren. Detta tyder på en paradox, som visar hur människor är mer medvetna om de problem som orsakar skador på jorden och att de har accepterat ett mer hållbart tänkande men att detta sedan inte återspeglas i deras beteende. Detta påvisar hur konsumenterna inte har lyckats ändra sitt konsumentbeteende trots deras positiva attityder mot hållbarhet, vilket avslöjar problem i att kunna översätta attityder till ett verkligt köpbeteende. Problemet i sin tur kan vara en återspegling av hur branschen har valt att kommunicera, eftersom den i sitt nuvarande tillstånd jobbar för att öka medvetenheten om deras direkta insatser kring hållbarhet men inte direkt uppmuntrar till ett förändrat beteende. Syftet med denna avhandling har följaktligen varit att undersöka hur den svenska modebranschen kan utvecklas i att kommunicera hållbarhet, för att på så sätt ta ett första steg mot att främja en beteendeförändring hos konsumenterna. Genom kvalitativa intervjuer med personer som arbetar i nära relation med mode och har en inblick i branschen, har vi erhållit faktorer som modebranschen behöver arbeta med för att kunna uppnå en mer hållbar marknadskommunikation.

  Det är av vikt att fokus nu flyttar sig från produkten och vidare till konsumenten för att kunna etablera en mer hållbar marknadskommunikation. Det måste finnas ett större fokus för hur ett beteende kan påverkas, och genom detta kunna skapa en omedelbar fördel för samhället som helhet och inte för företag. De fördelar eller orsaker man kommunicerar till att agera mer hållbart måste vara förknippade direkt till konsumenten för att det skall vara enkelt och lätt att relatera till.

  Vi har tolkat de olika aspekter som blivit presenterade och har funnit att det finns flera olika faktorer som är nödvändiga att använda i kommunikationen. Kommunikationen behöver involvera ansvar, rätt innehåll som är anpassat för att attrahera konsumenten och att samtliga konsumenter har varierande förmåga att förstå hur hållbarhet kommuniceras.

  Slutligen har vi förstått att modebranschen måste göra sin kommunikation enklare för att få konsumenten att ändra sitt beteende. Genom att fokusera på normalisering och kostnadsvänlighet, i direkt relation till konsumentens personliga fördelar som de kan få, kan modebranschen etablera ett första steg mot att uppmuntra konsumenten till att ändra sitt beteende.

 • 228.
  Forsgren, Stefanie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Olsson, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  One man´s waste, is another man´s treasure2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna studie är att undersöka hur de svenska modeföretagen KappAhl och Boomerang arbetar och går tillväga för att tillvarata sitt textila avfall för att bidra till en hållbar textilhantering. Studien avgränsar sig till att enbart se på hur dessa två svenska företag inom detaljhandeln tar hand om de textilier som nått sitt slutskede även kallat end-of life, då konsumenten anser att produkten är förbrukad. Vidare tar teorin sitt avstamp i begrepp såsom CSR, hållbar utveckling, Supply Chain Management och omvänd logistik. Uppsatsen har sin utgångspunkt i en kvalitativ samt induktiv ansats där KappAhl och Boomerang har studerats samt intervjuats för att få en insikt och djupare förståelse inom det aktuella ämnet. Analysen grundar sig sedan i både empirin samt teorin och en jämförelse, liknelse med centrum på de mest aktuella begreppen förs vilket sedan leder oss vidare till ett antal olika slutsatser. Studien visar bland annat att både KappAhl och Boomerang idag arbetar aktivt med att ta tillvara sitt textila avfall men utifrån olika anpassade modeller beroende på vilken verksamhet man har och vilken grundtanke den utgår ifrån. Den synliggör också att det finns flera dimensioner som influerar dessa företag till att beakta detta initiativ och förutom den synliga miljöaspekten finns det andra bakom liggande dimensioner, såsom den gynnande ekonomiska aspekten.

  Slutligen ser vi också att trots även om det är en lång väg kvar mot en hållbar hantering av textilier så har företagen samma slutgiltiga mål.

 • 229.
  Forsmoo, Nadia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Josic, Tatjana
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ledarskap och arbetsmiljö: i ett mindre företag2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med uppsatsen var att ta del av, tolka och förstå ledarskapet och arbetsmiljön på ett mindre företag.

  Metod

  Författarna valde att genomföra en kvalitativ fallstudie för att få en helhetsbild av organisationen och se den inifrån för att förstå dess komplexitet. Vidare har författarna genomfört intervjuer med fyra slumpmässigt valda anställda samt en intervju med ledaren. Observationer har även gjorts vid två tillfällen för att ge oss en egen uppfattning om hur ledarskapet samt arbetsmiljön hänger samman i den valda organisationen. Sekundärdata som använts har varit relevant litteratur inom områdena samt vetenskapliga artiklar. Urvalet av litteraturen skedde genom två kriterier: att den litteratur som använts fortfarande skulle vara av relevans samt trovärdig.

  Teori

  Den teori som använts är övergripande om arbetsmiljö samt ledarskap. Vidare ges mer detaljerad teori om arbetsmiljölagen, dess förordningar samt vad som kännetecknar en god arbetsplats. Mer detaljerad teori om ledarskapet behandlar demokratisk samt auktoritär ledarskapsstil och vad som kännetecknar en god ledare. Under processens gång har även en teoridel avseende kommunikation tillkommit.

  Empiri

  I empirin har författarna behandlat sina observationer, intervjuer samt att en beskrivning av företaget går att finna i syfte att ge en helhetsbild av företaget.

  Diskussion/Analys

  I analysen framgår att ledaren inte arbetar systematiskt med arbetsmiljö samt att det enbart fokuseras på den fysiska arbetsmiljön och att den psykiska och sociala delen inte arbetas med på grund av okunskap från ledaren samt de anställdas sida. Ledaren verkar inte förstå hur viktig dennes funktion är för en trivsam arbetsmiljö. Viktiga faktorer i ett gott ledarskap är kommunikation samt lyhördhet något som de anställda idag saknar.

  Slutsats

  Författarnas slutsats är att ledaren och de anställda har bristande kunskap inom området arbetsmiljö. Ledarskapets betydelse är av stor vikt för att skapa en trivsam arbetsplats. Dock har författarna även kunnat se att trivsel även kan skapas genom andra faktorer så som bra stämning mellan de anställda. Det har även gått att se att brist på kommunikation samt dåligt ledarskap påverkar trivseln vilket gör att ett bra ledarskap med bra kommunikation hade kunnat öka trivseln ytterligare på arbetsplatsen. "Det goda ledarskapet är limmet som håller ihop en god arbetsmiljö

 • 230.
  Forsvall, Jessica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Karlander, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Varför väljer företag att frivilligt införa IFRS?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den första januari 2005 blev det obligatoriskt för noterade bolag med koncernredovisning inom Europeiska unionen att redovisa enligt IFRS. För onoterade bolag finns det också möjlighet att redovisa koncernen enligt IFRS, men det är frivilligt. Regelverket anses mer komplicerat än de svenska reglerna som annars ska tillämpas av dessa företag. I denna studie har vi undersökt vilka anledningar företag har att frivilligt anta IFRS och få en förståelse för varför man väljer mer komplicerade redovisningsregler när det inte är tvunget. Vi har haft ett tolkande synsätt med en kvalitativ ansats. Data har samlats in genom telefonintervjuer eller enkäter med ekonomichefer på sex stycken företag. Samtliga företag höll vi anonyma. Genom en litteraturstudie tog vi del av resultat som presenterats i tidigare studier. Vi identifierade sex stycken faktorer som enligt tidigare studier kan förklara antagandet av IFRS. Dessa faktorer är att höja redovisningens kvalitet, att uppfattas som mer legitima, påverkan av revisor, informationsverktyg mellan företag och ägare, sänkta kapitalkostnader och upphandlingsincitament på en global marknad. Dessa faktorer analyserades med grund i institutionell teori och isomorfa tryck. Vid datainsamlingen undersöktes om dessa faktorer även förklarar svenska företags val. Av de sex faktorerna fann vi empiriskt stöd för fem. Koncerner som verkar i Skandinavien upplevde inte någon skillnad i kvalitet. Däremot upplevdes en kvalitetsökning av företag som verkar på en större global marknad. När investerare och långivare är utländska verkade internationella regler vara av betydelse. Revisorerna hade en viss påverkan på företagens beslut. Vid en eventuell försäljning av företagen fungerade internationell redovisning som ett informations-verktyg för köpare. Vi kan se att investerare på en global marknad har krav på IFRS. Däremot fann vi inget stöd för att företag infört IFRS för att minska sina kapitalkostnader. Intervjuerna gav oss ytterligare fem faktorer; ett enhetligt redovisningsspråk över koncernen, en framtida börsintroduktion, inget avskrivningskrav på goodwill, rekrytering samt branschjämförelse. Vi fann stöd för att företagen påverkas av alla tre isomorfa tryck när de beslutar att anta IFRS.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 231.
  Fredriksson, Janina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Operativ styrning av butiker inom dagligvaruhandeln: en studie av en dagligvarubutik2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie består av en kartläggning av styrningen i en dagligvarubutik i Sverige. Styrning behövs eftersom det inom arbetslivet finns många som fokuserar på det som gynnar dem själva. En chef behöver därför styra sina anställda så de gör det chefen anser är bäst (Grossman & Hart, 1983). Med denna syn krävs en stor del styrning. Det har lett till att mycket forskning har gjorts om styrning i allmänhet och har ofta varit inriktat på stora organisationer eller offentlig sektor. Men inte dagligvarubutiker, vilket därför är inriktningen på studien. Syftet med studien är att öka förståelsen för operativ styrning inom dagligvaruhandeln genom att beskriva och förklara styrningen i en dagligvarubutik. Forskningsfrågan är: Hur kan den operativa styrningen se ut i en dagligvarubutik i Sverige idag? Forskningsfrågan har undersökts genom en fallstudie i en dagligvarubutik med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Både chefer och andra medarbetare har intervjuats för att se hur cheferna anser sig styra och hur medarbetare känner sig styrda. Detta har gjorts för att få ett större perspektiv på styrningen i en dagligvarubutik. Styrningen har sedan studerats utifrån en egen analysmodell som har sin grund främst i Ouchis (1979) och Paul, Hennig-Thrau och Groths (2015) styrmodeller. Studien visar att cheferna inte anser sig styra mycket och medarbetarna upplever sig inte heller direkt styrda. Medarbetare lärs upp vid anställning och styrs sedan inte i någon direkt form med till exempel kontroller. De anställda arbetar på butikens arbetssätt men ser det inte som styrning eftersom de lär sig butikens arbetssätt vid anställning och ser sig sedan som självgående. Det dagliga arbetet styrs till stor del av butikens vision som visar på hur medarbetare och chefer ska vara och vilka beslut de ska ta. Styrningen i dagligvarubutiken stämmer till viss del överens med den teoretiska referensramen men det finns även väsentliga skillnader. Till exempel att främst lösare styrning används vid arbetsuppgifter som inte kräver hög utbildning.

 • 232.
  Frennesson, Sebastian
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Retteli, Jacob
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ett medarbetarperspektiv på organisationsförändring och motstånd: En kvalitativ intervjustudie om hur medarbetare i en kommunal säljorganisation upplever och hanterar motstånd.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förändringar i organisationer sker dagligen och startas av de personer som innehar makten i organisationen, ledningen. Dessa personer har som uppgift att driva och utveckla organisationen för att se till att den passar in på en konkurrenskraftig marknad. Medarbetarna är de personer som arbetar under ledningen, de är dessa personer som får direktiv att förändra sitt arbetssätt på ledningens beslut. Vid många av tillfällena när den typ av förändring sker så möts förändringsarbetet av motstånd från rädda och missnöjda medarbetare. Rädslorna kan exempelvis vara att medarbetarna är rädda att bli av med jobbet eller att få en löneminskning. Missnöjet kan uppstå när medarbetarna känner att de inte fått rätt eller tillräcklig information eller att det som förändringen kommer att innebära kommer påverka medarbetaren negativt. Eftersom förändringsarbeten inte alltid hanteras respektfullt mot medarbetarna så leder det till att många medarbetare har tråkiga erfarenheter. Vilket i sin tur leder till att deras attityd och inställning till nya förändringar är negativa, vilket gör det ännu svårare att genomföra en förändring utan motstånd.

  En intervjustudie har utförts genom semistrukturerade intervjuer för att studera respondenternas erfarenheter från att genomgå förändringar utifrån medarbetarens perspektiv. Teorier som beträffar organisationsförändringar, motstånd och kommunikation har använts i uppsatsen med syfte att förtydliga och vidare förklara olika fenomen i empirin.

  De slutsatser som uppsatsen presenter visar att det finns ingen optimal generell modell för att motverka motståndet vid organisationsförändringar. Det som behövs för en lyckad förändring är att genom tydlig kommunikation och med öppna dialoger se till att inte någon medarbetare blir missnöjd. Detta leder även till ett högre förtroende för ledningen och ökar samarbetsförmågan mellan chefer och medarbetare.

 • 233.
  Fridén, John
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Företagets fortlevnad: en kvalitativ studie om svenska revisorers bedömningar av fortsatt drift2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bedömningen av fortsatt drift har ansetts vara svår att göra för revisorer. Svårigheterna uppstår på grund av den mängd av information som påverkar beslutet och de grava konsekvenserna för klientföretaget av anmärkning om fortsatt drift. Revisionens användare förlitar sig på att den finansiella information som ges är korrekt. Revisorer spelar en viktig roll i det informationsflödet. Sverige har historiskt sett haft låg träffsäkerhet i bedömningar av fortsatt drift. Problemet har argumenterats bestå av många olika faktorer som påverkar revisorer. Revisorns kompetens och oberoende anses vara de två viktigaste faktorerna som styr revisorns beslutsprocess vid bedömningen. Även faktorer som revisionsuppdragets längd, ekonomiska incitament, revisionsbyråns storlek och risken för skadeståndstalan har ansetts påverka revisorns bedömning. Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur bedömningar av fortsatt drift praktiskt sett är gjorda av revisorer och hur revisorns oberoendeställning påverkar denna bedömning. Studie har använt en kvalitativ ansats med intervjuer med sammanlagt elva respondenter, varav åtta var revisorer. Detta material ligger till grund för empirikapitlet. Analyskapitlet länkar samman empirin med teorin. Undersökningen utmynnar i följande slutsats: revisorer undersöker främst företagets förmåga till fortsatt drift utifrån dess likviditet. Revisorers oberoendeställning påverkas av storleken på kunder och längden på revisionsuppdraget. Det finns indikatorer på att de senare årens ökade skadeståndstalan mot revisorers bidrar till ökad försiktighet vilket kan öka typ-I-fel men tycks inte påverka deras oberoendeställning nämnvärt. Bedömningen av fortsatt drift påverkas av revisorers uppehållande av en viss nivå av professionalism. Den självuppfyllande profetian påverkar starkt revisorns val att utfärda en anmärkning om fortsatt drift.

 • 234.
  Frisell, Amanda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Henning, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Chockmarknadsföring för välgörenhet – är det effektivt?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ideella organisationer har knappa resurser att investera i marknadsföring, men måste samtidigt få ut sitt budskap för att kunna samla in pengar till sin verksamhet. Det är därför viktigt att marknadsföringen som ideella organisationer betalar för, är effektiv och når en så bred publik som möjligt. Allt fler organisationer söker efter nya sätt att nå ut med sin kommunikation. Även om användandet av chockande marknadsföring växer, är forskningen begränsad rörande dess effektivitet i jämförelse med andra, mer konventionella marknadsföringsmetoder. Syftet med denna studie är att få mer kunskap om huruvida chockmarknadsföring är ett effektivare sätt för välgörenheter att samla in pengar, och skapa uppmärksamhet kring sin organisation, än med konventionell marknadsföring. Också att undersöka huruvida en positiv reaktion gentemot marknadsföringen leder till önskad handling, med utgångspunkt i McGuires

  Information Processing Model (McGuire, 1972, se Scholten, 1996). För denna studie har en kombination av kvantitativ och kvalitativ inriktning valts, där datainsamlingen skett genom ett fältexperiment. Experimentet innefattar både observationsstudier och standardiserade intervjuer, och är uppdelat i två huvuddelar. Den första delen bygger på konventionell reklam där en affisch användes för att skapa uppmärksamhet kring Röda Korset, samt att locka folk till att läsa utlagd information om organisationen, samt skänka pengar i de insamlingsbössor som var placerade bredvid. Den andra delen bygger på chockande marknadsföring där vattenflaskor fylldes med smutsigt vatten, och tilldelades etiketter som visade de vanligt förekommande sjukdomar som kan drabba människor som inte har tillgång till rent vatten. Även här var målet att skapa uppmärksamhet och att uppmana folk att skänka pengar. Var tjugonde person som passerade intervjuades om deras tankar gentemot marknadsföringen.

  Insamlad data har analyserats med hjälp av tematisering (Dalen, 2007, s.84) där observationer och respondenternas svar har kategoriserats. Resultatet av studien visar att chockmarknadsföring är långt mer effektivt än konventionell marknadsföring när det kommer till att skapa uppmärksamhet kring en organisation. För att samla in pengar är istället konventionell marknadsföring en effektivare strategi. Resultaten visar också att en positiv reaktion gentemot marknadsföringen i många fall inte leder till skänkta pengar

 • 235.
  Fält, Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Pavasovic, Angela
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Är konsumenter villiga att betala mer för svensk mjölk?: En undersökning om villighet att betala mer för svensk mjölk.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I nästan 30 år har mjölkbönderna fått samma ersättning för mjölken, många studier har visat hur svårt svenska mjölkbönder har det med lönsamheten. Detta är en problematik som återfinns i många andra länder. Enligt en studie i USA som Conlin (1993) skrev om så bildade några lokala mjölkbönder ett gemensamt företag med ett eget koncept. De tog reda på vilka de värdehöjande egenskaperna för mjölken var och vad folk var villiga att betala för mjölken.Syftet med den här studien var att, likt studien i USA, ta reda på om svenska konsumenter är villiga att betala mer för den svenska mjölken, vilka de viktiga egenskaperna kring mjölken var samt att titta på medvetenheten kring dessa egenskaper.Tidigare studier visade på låg medvetandegrad för mjölkens varumärke och egenskaper samt dess pris. De visade också en högre betalningsvilja för matvaror med inhemskt ursprung.För att undersöka forskningsfrågorna gjordes en webbenkät med cirka 100 deltagare för att mäta dessa egenskaper. Resultatet visade att respondenterna generellt sett var villiga att betala mer för mjölken än det pris de betalade idag. De viktiga egenskaperna visade sig vara att mjölken var svensk och tillverkad i enlighet med de svenska djurrättsreglerna samt att den var ekologisk. Studien visade också att medvetenheten kring den svenska mjölken och dess egenskaper inte var hundraprocentig.Därmed kom denna studie fram till att det finns ett utrymme för att höja priset på mjölk där det föreslås som åtgärd samt att informationen kring mjölken som produkt bör tydliggöras för att skapa medvetenhet.

 • 236.
  Gabrielsson, Hanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Fredlund, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Nedskrivning av goodwill enligt IAS 36 punkt 134: Grad av uppfyllelse och dess samband till ägarstruktur2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt EU-regler ska börsnoterade företag upprätta koncernredovisning i enlighet med IFRS. Finansiella rapporter innehåller information som ger investerare möjlighet att bilda sig en uppfattning om ett företags finansiella ställning. Värdering av goodwill innebär särskilda svårigheter då tillgången kan vara svår att koppla till ett specifikt kassaflöde. En förutsättning för investerare för att besluta om att köpa, inneha eller sälja sitt aktieinnehav är därav att företags goodwillvärde och dess nedskrivningsprövning är tillförlitlig för att realistiskt uppskatta ett företags värde. Upplysningar kring nedskrivningsprövning av goodwill i finansiella rapporter är därav av väsentlig betydelse för investerare för att avgöra om informationen är tillförlitlig och därefter fatta investeringsbeslut. Tidigare forskning påvisar en låg grad av efterlevnad kring upplysning om nedskrivningsprövning av goodwill. Forskning påvisar att ägarstruktur är en viktig faktor som påverkar information företag upplyser om. Syftet med studien är därav att skapa ökad kunskap om företag lämnar information som krävs enligt IFRS om nedskrivning av goodwill och om det finns ett samband mellan graden av efterlevnad och företags ägarstruktur. Studien baserades på analys av 75 årsredovisningar vars företag är noterade på Nasdaq OMX Stockholm Large Cap och innehade goodwill under räkenskapsåret 2016. Inledningsvis användes kvalitativa metoder för tolkning av IAS 36 punkt 134 och för att avläsa den aktieägare med högst procentuell andel rösträtt. För att undersöka om företag uppfyller upplysningskraven användes en kvantitativ metod för att koda det insamlade materialet. Studiens resultat påvisar att den information företag lämnar om nedskrivning av goodwill skiljer sig åt i den undersökta populationen. Uppfyllelsegraden är låg för 9,3 procent av populationen, medel för 49,4 procent och hög för 41,3 procent. Det empiriska resultatet påvisar att ägarstrukturen kan påverka den information företag upplyser om i sina finansiella rapporter. Företag med utländskt ägande som högsta röstandel tenderar att uppfylla en hög uppfyllelsegrad. Studien finner dock inte det samband som tidigare forskning hävdar att företag med institutionellt ägande eller blockholderägande tenderar att lämna mindre omfattande upplysningar. Utifrån studiens urval är det dock inte möjligt att dra en allmän slutsats om ett samband mellan variablerna efterlevnad och ägarstruktur.

 • 237.
  Gabrielsson, Jonas
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL).
  Politis, Diamanto
  Lund University, Lund, Sweden.
  Galan, Nataliya
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  What happens after rapid growth?: A study of sustainable high-growth entrepreneurship in Sweden2016Ingår i: Academy of Management: Proceedings / [ed] John Humphreys, 2016, artikel-id 16942Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Entrepreneurial high-growth firms contribute significantly to the economy by scaling up new innovative products, services, and business models as well as creating jobs and fostering economic growth. In this study we examine the incidence of sustainable high growth entrepreneurship in a sample of Swedish firms that have previously been experiencing rapid growth. We acknowledge growth as a multi-dimensional phenomenon by distinguishing between employee growth and sales growth. Overall, the statistical analysis suggests that the different growth trajectories shown by firms can be related to different industry life cycle positions. We also find differences related to the time that has passed since the firm were experiencing rapid growth. In addition, ex-gazelles operating in knowledge intensive sectors or with a higher degree of novelty in their market offer are not more likely to show a subsequent period of growth. Copyright © 2016, Academy of Management

 • 238.
  Gabrielsson, Philip
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Stefansson, Emanuel
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Produktplacering i elektroniska spel: En studie av vilka faktorer som påverkar spelarnas attityder mot produkt- och varumärkesplacering2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Den svenska spelbranschen har växt explosionsartat de senaste åren med många framgångsrika studios. Spelindustrin har även växt internationellt sett och spelen som utvecklas idag kostar lika mycket att utveckla som kostnaderna för att spela in stora Hollywood filmer. I film så förekommer det mycket produktplacering och det har visat sig framgångsrikt så varför förekommer det inte samma utsträckning i spel? Där man har möjlighet att låta konsumenter integrera med produkten, spelaren är även mer fokuserad och tittar sällan bort ifrån spelet och lägger mer tid i spelet än i en film. Det förekommer reklam i spel och ett av de mest kända exemplen är Obama som gjorde reklam för sin presidentkampanj i ett flertal spel.

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar spelares attityder mot produkt- och varumärkesplaceringen inom elektroniska spel. Men även hur detta ska ske på bästa sätt enligt spelarna för att inte förstöra spelupplevelsen, och kan det till och med förstärka spelupplevelsen. Det finns inte så mycket forskning inom detta område utan det mesta handlar om produktplacering i film så därför anser vi, författarna, att det är viktigt att studera detta. För att ta reda på detta gjordes en kvalitativ undersökning och sex semi-strukturerade intervjuer genomfördes.

  Resultatet visar att produkt eller varumärke som placeras i ett spel måste ha en funktion i spelet och även passa in i spelets handling samt miljö enligt spelarna. Uppfyller man dessa kriterier så är spelarna positiva till det och det skulle kunna påverka deras attityder mot produkt och varumärke. Om man inte uppfyller detta så upplever spelarna placeringen som negativt och det påverkar spelupplevelsen. Denna negativa attityd påverkar enligt denna undersökning inte företagen som placerar utan istället är det speltillverkaren som attityden appliceras på.

 • 239.
  Gadd, Julia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Utterberg, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Chefskap ur kvinnans synvinkel: Kvinnors inställning till att bli och vara chef2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under det senaste seklet har kvinnors rätt i samhället och utrymme på arbetsmarknaden genomgått stora förändringar. Utvecklingen har gått från det dåvarande idealet av kvinnan som hemmafru till en självklar roll på arbetsmarknaden. Dock är det fortfarande få kvinnor som besitter chefspositioner och åsikterna om varför det ser ut som det gör är delade. Ledarskap förknippas oftast med män, vilket vi ser som ett problem då kvinnan inte passar in i den stereotypen. Då tidigare forskning presenterar resultat som visar att företag gynnas av kvinnligt ledarskap så är det intressant att undersöka varför så få kvinnor är chefer, i synnerhet inom den privata sektorn. Tidigare forskning tar upp problemet ur männens och samhällets perspektiv, men utesluter ofta kvinnans synvinkel. Syftet med vår rapport är istället att undersöka ämnet genom att fråga kvinnorna och få deras bild av orsaken till dagens statistik gällande kvinnliga chefer. Vi vill även undersöka kvinnors inställning till att inta en chefsposition och orsakerna som ligger till grund för den inställningen. Vi genomförde nio kvalitativa intervjuer med kvinnor inom den privata sektorn, varav sex av dem besitter en chefsposition. Företagen som våra respondenter representerar verkar inom olika branscher vilket var ett medvetet val för att få ett brett perspektiv. Samtliga respondenter har en högskoleutbildning, vilket var ett krav vid val av respondenter. Orsaken till kravet var antagandet om att en högskoleutbildning bidrar till en tydligare föreställning om vilken position respondenten vill besitta, och därmed en eventuell fundering kring chefskap. Vår teoretiska referensram presenterar forskning rörande glastaket, förebilders påverkan, kvinnliga chefer, motivation och familjeliv. Intervjufrågorna baserades på samma ämnen som materialet i teoriavsnittet. Vidare analyserades teori och empiri där likheter och skillnader jämfördes. Slutsatsen med vår studie är att ämnet är komplext. Det är svårt att se några tydliga orsaker till varför inte fler kvinnor besitter chefspositioner inom den privata sektorn, särskilt i vår studies omfattning. Vi kan däremot utläsa olika påverkansfaktorer och dra slutsatser för vilka som är mer och mindre betydande. Vi har under vår studie blivit medvetna om att motiven och vad som påverkar en kvinnas val att bli chef är högst individuellt.

 • 240.
  Galan, Nataliya
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Adjunct professors at professional service firms: Just links between the industry and the academy or…?2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study aims at contributing to the literature on university-industry relations by examining professional service firms’ motives and beneficial outcomes related to their involvement in relations with universities. As a study context a specific form of such relations – appointment of firms’ key employees as adjunct professors – is chosen. The study adopts a qualitative research strategy and relies mainly on collecting data via semi-structured interviews with both top managers and adjunct professors employed by five engineering consultancy firms operating in the construction industry in Sweden.

  Preliminary findings suggest that motives and benefits of professional service firms, related to engagement in this particular type of interactions with universities, differ from those which have been reported for manufacturing firms in university-industry relations literature. While stability seeking motives are major determinants for professional services to engage in such partnerships with universities, which is quite similar to previous evidence reported in the literature for manufacturing firms, professional service firms highpoint the significance of reciprocity and legitimacy motives, which have been reported to be of lower importance for manufacturing firms. When it comes to benefits, professional service firms seem to benefit substantially from engagement in such a partnership with universities, both in terms of tangible and intangible outcomes. The most significant outcomes are attributed to firms’ core capabilities development.

 • 241.
  Galan, Nataliya
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  " One foot in industry, the other in academia ": Why professional services want adjunct professors as employees?2018Ingår i: Baltic Journal of Management, ISSN 1746-5265, E-ISSN 1746-5273, Vol. 4, nr 13, s. 433-450Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose The purpose of this paper is to examine professional service firms'€™ (PSFs) motives and benefits related to their engagement in knowledge transfer interactions with universities via their employees also acting as adjunct professors (APs).Design/methodology/approach The study adopts a qualitative approach relying mainly on data collected via semi-structured interviews with both top managers and APs employed by five engineering consultancies operating in Sweden. Findings The findings suggest that, while seeking stability is the major determinant of engagement in relations with universities via APs, PSFs highpoint the significance of reciprocity and legitimacy motives. The most substantial benefits appear to be related to firms’ access to academic research, core competencies and human resource development as well as marketing outcomes. Benefits are found to be dynamic in character with higher-order benefits being generated by low-order over time. Research limitations/implications The findings rely on a small sample of PSFs and should be verified by future research with larger samples of PSFs operating in a broader range of industries and national contexts. Practical implications The study results may be of interest to managers of both firms and universities interested in establishing, formalising or broadening university-industry interactions. Originality/value The study advances the current knowledge on the rationales of service firms engaged in various university-industry knowledge transfer interactions by making empirical and conceptual contributions to the understanding of adjunct professorship as a particular form of such interactions.

 • 242.
  Galan, Nataliya
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Khodabandehloo, Akbar
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Learning with LinkedIn: Students' perceptions of incorporating subject-related blogging in an international marketing course2016Ingår i: Interactive Technology and Smart Education, ISSN 1741-5659, E-ISSN 1758-8510, Vol. 13, nr 2, s. 166-183Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose This paper aims to report the results of implementation of blogging within a LinkedIn discussion group in an international marketing course for a multicultural group of students focusing on the students' perceptions of the subject-related blogging. Design/methodology/approach: This study adopts a qualitative approach; data have been collected through online observations of the students' activity in a LinkedIn discussion group and structured interviews with volunteers after the completion of the course.Findings The results indicate the students' positive attitudes towards blogging in LinkedIn. Blogging perceptibly contributed to the students' acquisition of knowledge in the subject area, development of multicultural awareness and writing skills and improvement of critical thinking. In most cases, this type of activity had an impact on the development of the students' creativity and personal expression. Some patterns are only identified for subgroups of students with a certain cultural background (Chinese, Asian, German-speaking and European students).Research limitations/implicationsThe results of this qualitative study are specific for a particular setting (a small international class of students) and a certain type of assignment (in terms of its structure and instructor involvement).Originality/valueThis study contributes to the growing body of literature on using social media-based assignments in business education by generating a better understanding of how participants in a multicultural group perceive the process of experiential learning while blogging in a LinkedIn discussion group.

 • 243.
  Galan, Nataliya
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Khodabandehloo, Akbar
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Use of Social Media Based Assignments in Teaching International Marketing: Results and Reflections2015Ingår i: Proceedings of Cross-Cultural Business Conference 2015, 21-22 May, School of Management, University of Applied Sciences of Upper Austria, Steyr Campus: Intercultural Perspectives in Global Business and Human Resource Management; Global (B2B) Marketing, Sales Management and Service Innovation; Higher Education Research; Informatics, Communication & Media / [ed] Margarethe Uberwimmer et al., Aachen: Shaker Verlag, 2015, s. 233-242Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper describes the implementation of a social media based assignment (blogging in a LinkedIn discussion group) within an international marketing course for an international group of students and presents the students’ perceptions of the assignment. The results indicate that the students had very positive attitudes towards blogging within the online discussion group and perceived it as a more interesting and more effective activity than traditional written assignments. LinkedIn blogging perceptibly contributed to the students’ acquisition of knowledge in the subject area, development of multicultural awareness and writing skills, improvement of critical thinking, reasoning, analysis and interpretation. In most cases this type of activity had an impact on the development of the students’ creativity and personal expression. Some patterns (as an increased motivation to work harder while learning, feeling of comfort/discomfort in the online learning environment) are only identified for a subgroup of Chinese students.

  Key words: Social media, LinkedIn, Blogs, International Marketing, Experiential learning

 • 244.
  Galan, Nataliya
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Torsein, Ellinor
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Crossing the Border in a Cross-border Region: The Role of Networks in Small Firms' Internationalization2018Ingår i: Sustainable entrepreneurship: A win-win strategy for the future, Toledo, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 245.
  Galan, Nataliya
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Torsein, Ellinor
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Internationalization by means of networks: A case study of small firms in a cross-border region2018Ingår i: Book of Abstracts: The 22nd McGill International Entrepreneurship Conference, Halmstad: Högskolan i Halmstad , 2018, s. 21-22Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study aims at gaining a deeper understanding of the role of networks in internationalization of small firms originating from a cross-border region. Internationalization is viewed as the process of identification and exploitation of international opportunities. The present study specifically seeks to understand how different kind of networks enable small firms to identify and exploit their first and subsequent international opportunities and where (within or beyond the cross-border region). The study employs a multiple-case study design and is built on empirical evidence mainly collected via face-to-face semi-structured interviews with managers/owners/founders of five small firms located in the cross-border region Northern Fyrbodal (Sweden) – Southern Østfold (Norway). Preliminary findings suggest that the roles of business, institutional and social networks as well as regional and international networks differ with regard to i) international opportunities identification and exploitation; ii) geographically/institutionally proximate and distant markets as well as iii) discovery or creation as a means of international opportunities formation.

 • 246.
  Galan, Nataliya
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Torsein, Ellinor
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Internationalization of small firms originating from a cross-border region: The role of social and business networks2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Firms’ small size is commonly considered as a disadvantage in internationalization (Jansson, 2007), which is mainly associated with the lack of resources needed to expand internationally (Jansson & Sandberg, 2008). Consequently, internationalization of small firms differs noticeably from that of large firms (Musteen et al., 2010). In particular, compared to large firms, small firms rely more extensively on networks relationships, thus trying to overcome barriers to internationalization related to their size (Zahra, 2005). Previous research reports a wide use of different kinds of networks (business vs. social, local vs. foreign) by small firms in the process of their internationalization (e.g., Kuhlmeier and Knight, 2010; Musteen et al., 2010, Dubois, 2016). Fletcher (2004) and Dubois (2016) stress the need to further investigate the relational context of small firms’ internationalization in order to understand how these firms start and manage their international expansion. Further, Dubois (2016) arguments for bringing in a geographical context for conceptualising the process of small firms’ internationalization and calls for more research to be done in order to get a better understanding of how the contextual elements influence the actions of individual actors.The proposed study takes into focus the context of cross-border regions, which implies that the firms located in such areas benefit from a spatial proximity to a neighbouring foreign market and its potential (Niebuhr and Stiller, 2004). However, the empirical evidence, obtained for various cross-border regions, often shows the contrary, i.e. that these areas are characterised with weak economic dynamism involving local firms, which do not benefit remarkably from a spatial proximity to a neighbouring foreign market (Leick, 2012). The purpose of this study is to generate a better understanding of the internationalization process of small firms originating from a cross-border region using the network perspective (Johansson and Matsson, 1988). In particular, the study aims to examine the role of relationships in the process of international expansion of firms located in the cross-border region Northern Fyrbodal (Sweden) – Southern Ostfold (Norway), with regard to their choice of the first and consequent markets, mode and time of internationalization.The study uses a multiple-case study design (Yin, 2014) and is built on empirical evidence collected via face-to-face semi-structured interviews with managers/owners/founders of seven small firms located both in Sweden and Norway in a relative proximity to the Swedish-Norwegian border. Preliminary findings suggest that both business and social networks are of extreme importance for small firms from a cross-border region with regards to the identification of international opportunities in foreign markets, making a decision to internationalize as well as the choice of mode of internationalization. It is found that local networks are equally important for small firms from cross border regions to reach distant markets as foreign networks. Reliance on social networks seem to contribute to exploring international opportunities by small firms in the neighbouring markets while reliance on business networks appear to help them to reach distant markets at early stages of internationalization.

 • 247.
  Ganchimeg, Oyundelger
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Pananon Strand, Nutthatida
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Women’s entrepreneurship in developing countries: Impact of individual and institutional factors on women’s motivation for entrepreneurship2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this research is to deepen our knowledge and understanding about women’s entrepreneurship in developing countries. The research intends to study impacts of individual and institutional factors on motivation for entrepreneurship in women.

  Methodology/approach - A qualitative research, where primary data was collected by semistructured interview. Total of 6 women from Mongolia and Thailand were interviewed. Transcripts of interviews were read and re-read, coded by using Gioia’s methodology, and main themes were determined. Empirical evidence-Interview results indicate that institutional factors in Mongolia and Thailand create unstable and challenging environment in general, and they have a negative impact as well as a trigger effect on the motivation for entrepreneurship. Main challenges women face are caused by cultural perceptions about women, and it is suggested to take actions to promote empowerment and support from policy makers and financial institutions.

  Research limitations - The scope of research was limited in terms of sample size and volume of primary data collected. 

  Implications - Further study on women’s participation and empowerment in politics, women empowerment in the business sector, and financial instruments and solutions for supporting woman owned start-ups are suggested for each country.

 • 248.
  García Santero, Alejandro
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  City centre development requirements: a study of Trollhättan city centre2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The threating of the out-of-town shopping centres has been and remains being a problem to face by cities and towns. Thus, these places, particularly the smaller town centres, have to conduct ways to tackle these big customer attractors. In order to do it, all the groups involved in the town, local sectors such as the municipality, and private sectors such as the retailers, should work together to be more effective approaching the customer. This study investigated the coordination and funding partnership between the retailers, the municipality and the real estate owners of the Trollhättan town in Sweden. The study also provides an insight of the Trollhättan customers' view of the place. To achieve it, semi-structured qualitative interviews were conducted. One of the managers of the partnership was interviewed as well as 15 customers. Through the analysis of the results, it can be seen the good approach of the investigated partnership. Their good understanding of each part reality enables to agree in the plans committed to accomplish. When it comes to the customers’ point of view, the older people desire more shops but for the younger people it takes more relevance to arrange more entertainment places. Furthermore, the grey color of the town centre is reported, being the best option to deal it to set more lively green nature and colourful elements. However, the visitors have a general good view of the town centre.

 • 249.
  Gartman, Rebecka
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Nordgren, Lisa
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Finanskrisens påverkan på CSR-arbetet i svenska banker: En undersökning ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hållbarhetsredovisning och corporate social responsibility (CSR) är två begrepp som har fått ett ökat fokus de senaste åren, inte minst inom banksektorn. Under år 2007 och 2008 drabbades bankerna av den största finansiella krisen sedan den stora depressionen på 1930-talet, vilket skakade om den globala ekonomin. Med stöd av tidigare forskning identifierades en kunskapslucka. Baserat på detta var syftet med studien att öka förståelsen för CSR-arbetet innan, under och efter finanskrisen år 2008 i fyra svenska banker för att undersöka hur finanskrisen påverkade drivkrafterna bakom CSR-arbetet. Undersökningen fokuserade på att studera hur denna utveckling sett ut inom de tre beståndsdelarna i CSR, vilka är ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

  För att besvara syftet innefattade den teoretiska referensramen följande avsnitt: Corporate social responsibility, triple bottom line, hållbarhetsredovisningar, intressentteorin, legitimitetsteorin samt finanskrisen. Studien baserades på en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys som grundar sig i granskning av årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Vid utformning av empirin har varje bank granskats utifrån de tre beståndsdelarna inom CSR. Vidare har huvudpunkterna beskrivits ur varje banks rapportering från 2005 till 2010. Studien visade att de tre perspektiven fick olika stor uppmärksamhet i bankernas CSR-rapportering, där det sociala ansvaret tog störst plats. Det ekonomiska perspektivet var det som fick minst fokus vilket kan bero på att bankerna redovisar sin finansiella information i årsredovisningarna. Analysavsnittet visade både likheter och skillnader med den tidigare forskning som finns inom ämnet jämfört med den information bankerna redovisade. Bland annat är det viktigt för bankerna att ta hänsyn till samhällets värderingar vilket kan generera en hög legitimitet.

 • 250.
  Gashi, Shpend
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Korial, Leons
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kommunikation och ledarskap: En studie om kommunikationen på en arbetsplats2014Studentarbete övrigt, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att förstå och beskriva kommunikationens betydelse på en arbetsplats. Vi valde också belysa hur ledaren och medarbetarna på företaget ser på ledarskap. Till att börja med presenteras bakgrunden och problemdiskussion inom kommunikation och ledarskap. Sedan presenteras tidigare forskning samt teorier om kommunikation och ledarskap. Detta undersöktes genom att vi har intervjuat en avdelningschef, en förman och tre medarbetare på ett företag. Vidare sammanförs empiri delen om hur kommunikationen är och sker samt hur ledarskapet ser ut på företaget. Analys delen kopplas ihop med den teoretiska och empiriska delen för att få fram studiens syfte. Sammanfattande diskussion av analys och empiriska delen görs. Slutligen görs slutsatsen av det vi har kommit fram till

2345678 201 - 250 av 779
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf