Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 489
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Hellström Hamberg, Fanny
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Hashemi, Maryam
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Samverkan en pågående process: En studie om samverkan mellan grundskola och socialtjänst2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien bygger på att studera samverkanprocesserna mellan grundskola och socialtjänst samt på hur samverkan fungerar i praktiken mellan dessa två organisationer. Genom en kvalitativ undersökning i en förort i västra Sverige kom vi fram till hur personer från olika professioner i grundskola och socialtjänst upplever samverkansprocessen samt hur de arbetar tillsammans för att utveckla samverkan. Det framkom också vissa framgångsfaktorer och brister i samverkan. Det som tydligt visades under studiens gång var att samverkan är en tidskrävande process som bygger på goda relationer. Respondenterna såg samverkan som en nödvändig resurs för att kunna tillgodose utsattabarns behov på bästa sätt.

 • 202.
  Helsing, Bo
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Relationer i en flytande tid2014Inngår i: Att förstå ungdomars identitetsskapande: en inspirations- och metodbok / [ed] Sorbring, E., Andersson, Å. & Molin, M., Stockholm: Liber, 2014, 1, s. 94-119Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den romantiska och sexuella relationen beskrivs här som en kontext i vilken ungdomen formar sin identitet. 

 • 203.
  Henning, Cecilia
  et al.
  Jönköping University, Hälsohögskolan.
  Svensson, Lars A.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Åhnby, Ulla
  Jönköping University, Hälsohögskolan.
  Tunna band och sociala sammanhang: Mötesplatsers betydelse för äldre2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The point of departure for this study is a need of more knowledge about to which extent and in what way organized meeting places can have a meaning for older persons as a place for social networking.The study was performed with use of interviews and participant observations at two different meeting places run by the municipality. As a first step a content analysis was made based on the empirical data. This analysis showed thatvisits on a more or less regular basis gave a structure to everyday life that felt important for the visitors. The meetings with other old persons contributed to a feeling of social cohesion and replaced experiences of loneliness. These results were significant for both meeting places. As a second step, an analysis linked to theories on social networks gave a more deep knowledge about the essence of the social networks which were developed and the significance of thesenetworks. The analysis shows that most of the networks could be described as thin ties (that is: relatively superficial and noncommittal network ties). These ties could mainly be described in terms of conversation contacts. In spite of that these contacts could be described as thin, they have an emotionalvalue in contributing to a sense of community and safety. Some networks also showed to have a potential for a development towards thin friendship ties.As a summary of the results the most significance of meeting places for older persons were the contribution to give a feeling of being part of a community. This adds a value of meaning and safety in everyday life for older persons.The study shows how important it is to take into consideration to organize meeting places when planning for aging in place for older persons. This could be seen as an important strategy for preventing loneliness and health problems among older people.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 204.
  Henriksson, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Nilsson, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Hästunderstödd terapi: En kvalitativ studie om hästars inverkan hos flickor med psykisk ohälsa och självskadebeteende2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studies syfte var att undersöka den hästunderstödda terapins främjande och/eller hindrande effekter och hur dessa inverkar på återhämtningsprocessen hos flickor med psykisk ohälsa vilken utmynnat i ett självskadebeteende. Studiens frågeställningar var; vilka faktorer finner man främjande respektive hindrande för återhämtningsprocessen. För att besvara frågeställningarna användes kvalitativ metod där kvalitativa intervjuer genomfördes med totalt fyra informanter. Informanterna var alla kvinnor över 18 år som bor eller har bott på behandlingshem där hästunderstödd terapi är en del av verksamheten. Studiens resultat har både visat främjande och hindrande effekter av den hästunderstödda terapin.

  De främjande aspekterna som har identifierats är; terapiformen hjälper för att kontrollera ångest och självskadebeteende samt att det ökar självfötroendet. Genom respekt för hästens förmåga att känna av sinnesstämningar som påverkar hästens egna sinnestillstånd, så utvecklas den empatiska förmågan hos flickorna. Hästens ärliga och direkta spegling av sinnesstämningar, sätter igång reflekterande processer hos flickorna som medvetandegör vad konsekvenserna blir av deras handlande.

  De hindrande aspekterna som definierats är; hästarnas storlek och flyktbeteende kan innebära en olycksrisk, vilket kan orsaka rädsla hos många. Om en olycka skulle ske vid terapitillfället kan det innebära att flickan mister sin känsla av kontroll vilket skulle kunna vara hindrande för återhämtningsprocessen. Ytterligare en aspekt är att bandet mellan flickan och hästen kan bli så starkt att det skulle kunna hindra återhämtningsprocessen om de måste skiljas åt.

  Genom dessa resultat drar vi slutsatsen att kontroll är en bärande aspekt i återhämtningsprocessen hos dessa flickor. Samtliga delteman som har identifierats i resultat och analyskapitlet, kan kopplas till någon form av kontroll ur olika perspektiv. Vi har funnit hos dessa flickor att förmågan att ta kontroll över sig själv och/eller en situation, är främjande för återhämtningen, medan brist på kontroll kan göra att återhämtningsprocessen hindras, den kan stanna upp.

  Utifrån detta kan begreppet kontroll vara utvecklingsbart inom det socialpedagogiska verksamhetsfältet. Att öka känslan av kontroll kan göras på fler sätt. Delaktighet i både små och stora beslut kan vara en bidragande faktor för återhämtningsprocessen då individen får en större känsla av kontroll. Det kan handla om allt ifrån att få vara delaktig vid matlagning eller inhandling av möbler, till att vara insatt och delaktig i sin egen vård- och behandlingsplan

 • 205.
  Hermansson, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Olausson, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Jag behöver ett ställe att gå till: En kvalitativ studie om sysselsättningens betydelse för återhämtning hos personer med psykisk funktionsnedsättning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Personer med psykiska funktionsnedsättningar lever ofta i utanförskap och befinner sig ofta utanför den reguljära arbetsmarknaden. Avsaknaden av arbete eller meningsfull sysselsättning kan medföra en försämrad hälsa och försämrade möjligheter till återhämtning. Föreliggande studie handlar om personer med psykiska funktionsnedsättningar som har en arbetsinriktad sysselsättning. Studien utfördes på ett Fontänhus då en avgränsning till en specifik verksamhet behövde ske.Syfte: Studiens syfte var att undersöka vad sysselsättning har för betydelse för återhämtning hos personer med psykisk funktionsnedsättning. Frågeställningarna var vilka faktorer i sysselsättning som kan främja respektive hindra återhämtning, med fokus på delaktighet och meningsfullhet i sysselsättning.Metod: Studien har en kvalitativ ansats. Sex semistrukturerade intervjuer har skett med personer som deltar i arbetsinriktad sysselsättning och har en psykisk funktionsnedsättning utifrån en administrativ definition. Analysarbetet har skett med hjälp av meningskoncentrering och empirin har analyserats utifrån de teoretiska utgångspunkterna återhämtning, delaktighet och meningsfullhet.Resultat: Det framkommer av resultatet att en individanpassad meningsfull sysselsättning, där individen fyller en funktion och känner sig kompetent samt blir erbjuden delaktighet och gemenskap bidrar till att främja återhämtning. Resultatet visade vidare att sysselsättning kan bidra till en förändrad självbild och en struktur som bidrar till att vardagen fungerar. Resultatet visar också att en faktor i sysselsättning som kan hindra återhämtning är konflikter, då risken finns att delaktigheten och gemenskapen drabbas om personer väljer att stanna hemma på grund av dem. Det framgår att frånvarandet av ekonomisk ersättning i sysselsättning kan upplevas negativt och utgöra en hindrande faktor för återhämtning. Kunskapen om vilka faktorer i sysselsättning som kan främja eller hindra återhämtning skulle kunna tillämpas för att utveckla och förbättra olika sysselsättningsverksamheter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 206.
  Hermansson, Hans-Erik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Palmroth, Keith
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Socialt medborgarskap2006Inngår i: I & M : invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857, nr 3Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 207.
  Hermansson, Hans-Erik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Winman, Thomas
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  En inspirationskälla för dagens svenska romaforskning2007Inngår i: i&m Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857, nr 2, s. 40-43Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 208.
  Hermansson, Linnéa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Hur arbetar MiniMili för att minska missbruk bland ungdomar i Ale kommun?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur den psykosocialmedicinska mottagningen MiniMili arbetar för att minska ungdomars droganvändning i Ale kommun och vilka aspekter som upplevs främja respektive hindra detta arbete. Studien är av kvalitativ karaktär och innefattar tre semistrukturerade intervjuer varav två är med personal som arbetar på mottagningen och den sista är med en ungdom i pågående behandlingsprocess.Resultatet som föreliggande studie har genererat har visat att relationen mellan ungdom och behandlare anses vara viktigare än vilken behandlingsmetod som används eftersom det är i relationen som ungdomens motivation för en förändringsprocess skapas. Att se ungdomen utifrån ett helhetsperspektiv genom att involvera dess nätverk, samt att anpassa stödinsatserna utifrån den unges behov anses vara centralt för att främja behandlingsarbetet.

  Att ungdomen upplever en tillhörighet i olika sociala sammanhang belyses av både tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter samt respondenterna vara en viktig aspekt. Människan är ett flockdjur och behöver uppleva både närhet, omtanke och gemenskap för att bibehålla en god hälsa. Det är därför av stor vikt att utveckla och skapa fler möjligheter för ungdomar att kunna träffas i olika sociala arenor. Droger blir allt mer vanligt förekommande bland ungdomar. Nätdrogens betydelse kring denna utveckling har visat sig vara stort. Nätdrogerna skapar ett ökat utbud av psykaktiva substanser som i lagens mening kanske inte är olagliga, men i många fall lika farligt. Drogerna finns ett knapptryck bort och kan beställas raka vägen hem i brevlådan vilket gör att det är svårt att fånga upp dessa ungdomar. Det är därför av stor vikt att lyfta fram detta problem.

 • 209.
  Hjorth, Erika
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Utbildning och kompetens inom funktionshinderomsorgen: En jämförande studie av chefers och baspersonals reflektioner kring kompetens och utbildning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The study aims to describe, compare, and analyze how managers and basic staff in disability care reflects on education and competence in the organization and from an organizational context explain how the professionalization efforts can be understood at different levels of disability care. Highlighting these questions can stimulate discussion within this field when it comes to the evaluation of competence and skills of staff working with people with various disabilities, which is also sought after in society even more today. The study is qualitative and the result is based on five semi-structured interviews with managers and basic staff in disability care. The interview questions were categorized according to the concepts that are central in this essay: competence, training, professionalism and organization.

  The results show that there is some doubt about what a higher competence of personnel in direct contact with the users would mean. Among the basic staff uncertainty seems to be highest. Three different ways of relating to education and competence issues in the organization emerges: advocates of formal knowledge, advocate of practical knowledge and advocate of dialectical knowledge. The study shows some differences among managers and basic staffs attitude where basic staff seem to evaluate the practical knowledge, or dialectical, to a greater extent, while the managers seem to appreciate the theoretical knowledge to a greater extent.

   

  Fulltekst (pdf)
  Kompetens inom funktionshinderomsorgen
 • 210.
  Holm Emriksson, Helena
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Tausson, Charlotta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Det är inte alltid att magkänslan och regelverket hänger samman: En kvalitativ studie om socialsekreterarens bedömning av ett tillräckligt bra föräldraskap.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Socialtjänsten är den samhällsinstans som bär det yttersta ansvaret för att göra något som tillgodoser barnets behov av skydd och familjens behov av stöd. Forskning påvisar att det finns dilemman i bedömningen av vad som kan räknas som barns godtagbara eller oacceptabla hemförhållanden. Det råder till viss del oenighet mellan socialsekreterarna var gränsen för acceptabel föräldraomsorg ligger, då bedömningen ofta utgörs av egna personliga och professionella erfarenheter. Detta kan utgöra en risk att barnets utveckling och hälsa tar skada då bedömningen till viss del beror på vilken socialsekreterare som gör utredningen.Mot bakgrund av ovanstående problemområde synes det angeläget att uppmärksamma socialsekreterarens tankar kring sin bedömning av ett tillräckligt bra föräldraskap och var gränsen går för acceptabla föräldrabeteenden. För att skapa en djupare förståelse för hur socialsekreteraren tolkar och resonerar kring ett tillräckligt bra föräldraskap har en kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer använts. Studiens teoretiska referensram utgår från Objektsrelationsteorin, Donald W Winnicotts begrepp Tillräckligt bra, Kari Killéns definitioner av föräldraförmågor samt begreppet Fronesis. Datamaterialet har kodats,kategoriserats, tematiserats och analyserats utifrån ovan nämnda teoretiska perspektiv och tidigare forskning inom området. Studiens resultat visar att socialsekreterarnas tankar om ett tillräckligt bra föräldraskap delvis går i linje med tidigare forskning. Då de anser att bedömningen är komplex och grundar sig både i kunskap, personliga referensramar samt regelverkets ramar. Viktiga aspekter i bedömningen anser socialsekreterarna vara föräldrars förmåga till att upprätthålla kontinuitet och stabilitet över tid, samt att vara känslomässigt tillgänglig för sitt barn. Andra viktiga aspekter är föräldrars förmåga att sätta barnets behov främst och att inse sina begränsningar.Förmågan att ha insikt genomsyras i alla aspekter av föräldraskapet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 211.
  Holmdahl, Evelina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Berglund, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Kan en kram vara kränkande?: en kvantitativ studie kring sexuella trakasserier mellan elever i gymnasiet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studier visar att sexuella trakasserier är ett vanligt förekommande problem, där så många som en tredjedel av eleverna på gymnasiet blivit utsatta för sexuella trakasserier det senaste året. Tjejer är också mer utsatta än killar. Trots att det finns lagar och styrdokument kring sexuella trakasserier som ska vägleda personal och skydda elever i skolan är detta ett problem som enligt forskning är lika utbrett nu som tidigare. Bland ungdomar finns en okunskap kring vad sexuella trakasserier innebär, vilket resulterar i att både den utsatte och förövaren inte alltid är medvetna om att handlingen är ett lagbrott. Därmed anmäls inte heller handlingen.

  Denna studie syftar till att undersöka elevers förståelse och erfarenhet kring sexuella trakasserier, där utgångspunkten är socialkonstruktivismen. Genus, könsroller, normer, sexualitet och sexism är centrala begrepp. Fokus har lagts vid att studera könsskillnader. Studien har genomförts med kvantitativ ansats med enkät som metod. Deltagarna var 110 elever som studerade vid ett gymnasium i Västsverige. Resultatet i studien visade att både förståelsen och erfarenheten kring sexuella trakasserier bland eleverna var låg. Många elever hade dock erfarenhet av verbala sexuella trakasserier. I resultatet framkom även att tjejer hade mer erfarenhet och en större förståelse för sexuella trakasserier än killar.

 • 212.
  Holmen, Ann-Mari
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Johansson, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Från anknytning till relation: En studie om behandlingspersonalens upplevelser av behandlingsrelationernas betydelse2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur behandlingspersonalen upplever den terapeutiska relationens betydelse av tillit och samarbete mellan dem och ungdomarna på ett särskilt ungdomshem. De frågeställningar som studien redogör för är följande:

  •  Hur skapar behandlingspersonalen en terapeutisk relation till ungdomar på det särskilda ungdomshemmet?
  •  Vad har den terapeutiska relationen för innebörd mellan behandlingspersonalen och ungdomarna på det särskilda ungdomshemmet?

  Vår studie har utgått från en kvalitativ ansats där vi har utfört sex stycken halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med behandlingspersonal på en SiS-institution i västra Sverige. Uppsatsen grundar sig på John Bowlbys anknytningsteori. För att förstå empirin har vi analyserat materialet med hjälp av anknytningsteorin samt Trondmans begrepp relationskapital och det asymmetriska ansvarets logik.

  Forskningen påvisar vikten av den terapeutiska relationens betydelse i behandlingsarbete. Respondenterna upplever relationskapandet som den viktigaste aspekten i behandlingsarbetet med ungdomarna. De ungdomar som befinner sig på behandlingshemmet har komplexa anknytningsmönster med vuxna. För att återskapa bärande relationer måste behandlingspersonalen sätta ungdomens behov i centrum och överta vuxenansvaret. Empirin visar att behandlingspersonalen har en viktig roll som kontaktpersoner då de kan vara den första trygga anknytningen i ungdomens liv.

 • 213.
  Hult, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Samuelsson, Madeleine
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "De får det att låta fruktansvärt rosenrött": En studie om familjehemsföräldrars upplevelser av kontakten med socialtjänsten2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt Föräldrabalken (FB, SFS 1949:381, Kap. 6, 1 §) har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Det är först och främst vårdnadshavarens uppgift att se till att barnets behov blir uppfyllda. Om de inte gör det så har socialnämnden, enligt Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453), ett särskilt ansvar för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. När ett barn av olika andledningar inte längre kan bo hemma, kan socialnämnden placera barnet i ett familjehem. Med familjehem avses, enligt Sol (SFS 2001:453), Kap. 3 2 §, ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Syftet med studien är att undersöka hur familjehemsföräldrar, i och med sitt uppdrag som fa-miljehem, upplever kontakten med socialtjänsten. Studien utgår ifrån ett fenomenologiskt per-spektiv. Fenomenologi är en filosofisk inriktning som behandlar frågan om hur individen skapar mening i sin livsvärld. En kvalitativ ansats valdes med intervjuer som redskap, detta ansågs vara till fördel för studien genom att vi i intervjuerna fick möjlighet att fördjupa oss i intervjuper-sonernas egna uppfattningar och upplevelser. Då intervjuerna var av semistrukturerad karak-tär gav de större flexibilitet och möjlighet att fokusera på det som intervjupersonen upplevde vara relevant och viktigt (Bryman, 2001).

  Analysen visade att familjehemsföräldrarna upplevde att de fick för lite eller felaktig information om barnet innan placeringen. Familjehemsföräldrarna upplevde också att hur kommunikat-ionen med socialtjänsten fungerade berodde mycket på den enskilde handläggaren. Den en-skilde handläggarens bemötande och stöd upplevde familjehemmen som högst relevant för hur väl placeringen fungerade. Familjehemmen uttryckte att stödet från socialtjänsten var litet i sin omfattning och efterfrågade mer utbildning, handledning och en jour att ringa till

 • 214.
  Hultengren, Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Lindström, Rebecka
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Ingen reser utan väska: En studie omvalidering i samband med en företagsnedläggelse2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I december 2011 går Saab Automobile i konkurs och många blir utan arbete. Både statliga och EU-finansierade medel satsas för att undvika att de drabbade skulle fastna i långtidsarbetslöshet. Som en del i satsningen erbjöds före detta Saab anställda att få sina yrkeskunskaper validerade till motsvarande gymnasiebetyg.

  Validering ses kunna öka en person möjligheter till ny anställning. Den sägs också kunna erkänna en individs kunskaper och kompetenser.

  Syftet med följande studie är att beskriva och analysera validering av reell kompetens samt att förstå detta ur ett erkännandeperspektiv. Detta studerades genom att ta del av berättelser både från personal och från deltagare i valideringsprocessen. Genom att få de före detta anställdas syn på vad validering betytt för dem ämnade studien att besvara på vilken nivå validering kan ge ett erkännande. Studien visar på att valideringen har gett individuella vinster och därmed ett erkännande på individnivå. De före detta anställda vid Saab Automobile upplever inte att de hade någon användning för de betyg som valideringen gav därför har valideringen inte lett till något erkännande på varken grupp- eller samhällsnivå

 • 215.
  Humer, Alois
  et al.
  University of Vienna, Austria.
  Rauhut, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Marques da Costa, Nuno
  University of Lisbon, Portugal.
  European Types of Political and Territorial Organisation of Social Services of General Interest2013Inngår i: Romanian Journal of Regional Science, ISSN 1843-8520, E-ISSN 1843-8520, Vol. 7, nr special issue, s. 142-164Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  It is commonly understood across Europe that the provision of Social Services of General Interest (SSGI) is important. Several official documents guarantee every EU citizen access to, and the availability of, SSGI. Nevertheless, when it comes to producing, financing, administrating and territorially organising SSGI, the approaches and practices used across the various European states differ significantly while often mirroring the functioning of the social welfare and national administrative planning systems that prevail on the ground. The purpose of this paper is to present a systematic analysis of how European states (the EU 27 plus Croatia and the EFTA countries of Iceland, Norway and Switzerland) cope with the organisation of SSGI in the fields of education, care, labour market, social housing and insurance schemes. Outlining the similarities and differences of the various national approaches leads to the creation of a European typology of SSGI organisation. This typology will then be compared to existing typologies and classifications of social welfare and spatial planning systems.

 • 216.
  Hurtig, Andrea
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Let´s get one thing straight, I´m not": A qualitative study about the human rights violations against the LGBTI community and how social workers can support the mobilization that is taking place within social movements that are fighting for their rights.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background People who identify as LGBTI are today facing discrimination and human rights violations around the world. In Namibia there is a need for documentation of the violations the community are experiencing. This to be able to put pressure on the government to take the necessary steps to ensure the community equal rights in society. Previous research show that the social work profession is lacking in knowledge about LGBTI issues, which consequentially leads to low expectations from the LGBTI community on the social care service system. The LGBTI movement and the mobilization and resistance that are grown within the movement are important for the individual person, as well as for the overall community in the fight to gain equal rights. Purpose The purpose of this thesis is to increase the knowledge of the human rights violations that the LGBTI community is facing in Namibia and how social workers can support the mobilization that is taking place within social movements that are fighting for their rights. Method I used a qualitative approach where I conducted semi-structured in-depth individual interviews to gather people who identify as LGBTI and get their own understanding and thoughts on the subject. I used the Queer theory, but also previous research to analyse the collected data of the respondents. Result People who identify as LGBTI face human rights violations on different levels of society, but it differs for every individual person depending on where you live, what gender or sexuality you define yourself as, what ethnical group you belong to and the family structures. The biggest human right violation that the community is facing is the discrimination they experience when seeking access to different services, this due to the fact that the service providers, including social workers, are letting the heteronormative discourse interfere in the meeting with the client. The movement today is stagnant and distorted, and for the mobilization to become stronger and for the movement to create a stronger and common voice there is a need for education and an understanding between the different identities that exist within the spectrum of the LGBTI community. The social workers can help strengthen the community and the mobilization by offering psychosocial support for the individual person, but also to be an enabler, an educator and an advocator of human rights for the community. However, for the social worker to not do more harm than good, it is necessary for the social work profession to become more LGBTQ sensitive.

 • 217.
  Högemark, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Det är typ ett kodspråk: en kvalitativ studie om personals arbete för att möjliggöra delaktighet, när individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar flyttar till gruppboende eller påbörjar boendestöd2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en relativt ny målgrupp, vilket gör det angeläget att undersöka hur de bäst får stöd. Gruppboende och boendestöd är två vanliga stödformer för denna målgrupp. I de lagstiftningar vilka stödformerna befinner sig, kan delaktighet skönjas som ett betydelsefullt begrepp. Att påbörja någon form av stöd kan innebära en stor förändring, det är därför viktigt att uppmärksamma hur detta kan göras på ett bra sätt. Syfte: Studiens syfte har varit att med utgångspunkt hos personal, undersöka och analysera hur insatsen planeras och genomförs i praktiken när en individ med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning flyttar till gruppboende eller påbörjar boendestöd. Vidare att undersöka och analysera personals medvetenhet om att skapa förutsättningar för dessa individers delaktighet i insatsens inledande skede, samt vilka utmaningar som finns i det arbetet. Metod: Studien har haft en kvalitativ ansats. Datainsamlingen har skett genom fokusgruppsintervjuer, med tre personalgrupper som arbetar med boendestöd eller på gruppboende. Materialet har analyserats dels genom en empirikopplad analys. Dels genom en teorikopplad analys, där en teori om begreppet delaktighet har använts.

  Resultat: Resultatet visar att processen när målgruppen flyttar till gruppboende eller påbörjar boendestöd i de flesta fall utgår ifrån en planering. Där den relation som byggs upp mellan individen och personalen är avgörande för hur stödet ska bli. Resultatet visar också att begreppet delaktighet är en betydande del i personalgruppernas arbete med målgruppen. Delaktighet framträder genom analysen på flera olika sätt, men främst genom att individernas självbestämmande betonas. Det är av stor vikt att starten och planeringen av insatsen utgår ifrån vad individen själv vill. Vidare syns också att personalen genom sitt agerande kan ge olika förutsättningar för delaktighet. Utmaningar i det delaktighetsfrämjande arbetet i insatsernas inledande skede kan skönjas främst genom hinder omgivningen skapar för delaktighet men också genom hinder i organisationen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 218. Ineland, Jens
  et al.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Sauer, Lennart
  Discursive tensions in late modern society: on education and work for people with intellectual disabilities2015Inngår i: European Journal of Social Education, ISSN 1810-4789, Vol. 26/27, s. 118-136Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The article problematizes the way late modern society has contributed to discursive tensions in the welfare state services for people with intellectual disabilities in Sweden. We illustrate how disability practices, such as educational systems and work-life arrangements for people with intellectual disabilities, are characterized by an institutional ambiguity following the institutional logic of the welfare state. By relating to a broader societal perspective, it is argued that the choices of lifestyle among young people with intellectual disabilities are closely linked to the notion of late modern society and its demands for flexibility and constant re-creation of identities. This paradox highlights a challenge for special programme schools as well as disability care organizations, since the dual identity of belonging to both the client category and to an identity constructed through belonging to the civil society characterizes the young generation of persons with intellectual disabilities. 

 • 219.
  Ineland, Jens
  et al.
  Umeå University, Department of Education, Umeå.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sauer, Lennart
  Umeå University, Department of Social Work,Sweden.
  Handling Plurality and Dealing with Difficult Work Experiences: A Comparative Study of Human Service Professionals’ Work with Individuals with Intellectual Disabilities2018Inngår i: Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, ISSN 1741-1122, E-ISSN 1741-1130, Vol. 15, nr 1, s. 36-42Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article examines how administrators in social services (n = 70) and habilitation staff in healthcare (n = 40) in Sweden experience difficulties in their work with people with intellectual disabilities. The research aim was to investigate the most typical aspects of difficult working situations and to apply a comparative analysis of differences and similarities, where the respondents' organizational affiliations are taken into account. The results are primarily based on a content analysis. Contextual standardized questions were included in this study. The results revealed that experiences of difficulties were categorized in four typological themes: difficult situations associated with (1) structure, (2) professional role, (3) relationships, and (4) collaboration. The respondents' experiences of difficult situations in social services and healthcare organizations did not correspond to the respondents' work dissatisfaction or unclear goals. On the contrary, handling this plurality within a specific organizational context was a fundamental aspect of professionalism. The different characteristics of the organizations in this study reflected two different institutional logics. While the administrators mainly operated within an administrative logic based on a regulatory framework, the habilitation staff operated within a therapeutic logic based on a cognitive framework. Consequently, the two groups had their own specific norms and rule systems, which influenced when, and to what extent, everyday situations were experienced and defined as difficult. The organizational context seems to influence experiences of difficult situations in the work with people with ID and this calls for a discussion of how it impacts the quality of services within intellectual disability services.

 • 220.
  Ineland, Jens
  et al.
  Umeå universitet.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sauer, Lennart
  Umeå universitet.
  Normalitet och identitet i det senmoderna: om personer med intellektuella funktionshinder i relation till utbildning och arbete2013Inngår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, nr 1, s. 53-70Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Artikeln diskuterar och problematiserar de erfarenheter som unga vuxna personer med intellektuella funktionshinder ger uttryck för i relation till en organisatorisk och samhällelig kontext. En utgångspunkt i artikeln är spänningsförhållandet mellan funktionshinderpolitikens institutionella logik och de idéer, identiteter och föreställningar om framtiden som kommer till uttryck hos unga vuxna personer med intellektuella funktionshinder. Vi relaterar till ett bredare samhällsperspektiv och argumenterar för att nya livsstilsanspråk är nära förknippade med föreställningen om det senmoderna samhället och dess ökade krav på flexibilitet och ständigt återskapande av identiteter.

 • 221. Ineland, Jens
  et al.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sauer, Lennart
  Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd2013 (oppl. 2)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  1. Framväxten av en politik kring funktionshinder --

  2. Välfärdsarbetets organisatoriska villkor --

  3. Teoretiska perspektiv på utvecklingsstörning --

  4. Skola och utbildning --

  5. Arbetsliv och sysselsättning --

  6. Familjeliv och föräldraskap --

  7. Boende och fritid --

  8. Internet och sociala medier --

  9. Utvecklingsstörning och hälsa --

  10. Bemötandets etik i arbete med personer med utvecklingsstörning --

  11. Framtida utmaningar 

 • 222. Ineland, Jens
  et al.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sauer, Lennart
  Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd2009 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 223.
  Iosif, Alina Elena
  et al.
  Economic University of Bucharest, Romania.
  Rauhut, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Assessing Territorial Impact Assessment: The Case Of Services Of General Interest2013Inngår i: Romanian Journal of Regional Science, ISSN 1843-8520, E-ISSN 1843-8520, Vol. 7, nr June 15, s. 66-87Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  No single or common definition, or even a shared basic understanding, of Territorial Impact Assessment (TIA) currently exists. The conceptual background of TIA is focused on Territorial Cohesion (TC), which, in turn, also lacks a single definition. TC has a strong connection to Services of General Interest (SGI) as these services are a crucial element of the Cohesion Policy. This paper is a spin-off from the ESPON SeGI project and aims to discuss the applicability of TIA on SGI. The analysis is focused on an ex ante evaluation of TIA and on the methodology of critical evaluation. The findings suggest a rather limited applicability as an undefined concept (TIA) is based on another undefined concept (TC) to measure the impact on a third vaguely defined concept (SGI). Moreover, the particularities of each SGI may be related to economic and social changes that themselves may or may not be territorially reflected.

 • 224.
  Isaksson, Charlotta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Learning for lower energy consumption2014Inngår i: International Journal of Consumer Studies, ISSN 1470-6423, E-ISSN 1470-6431, Vol. 38, nr 1, s. 12-17Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Energy-efficient technologies are not just objects that might enable households to carry out more sustainable practices; they are tools, and using them effectively requires certain skills and knowledge. Households' difficulties in handling home heating and hot water technologies in particular have been highlighted as an obstacle to meeting energy conservation objectives. This has given rise to calls for improved support based on how the households define their activities and handle these technologies. By deploying a socio-cultural theory of learning and using in-depth interviews with households that have recently purchased renewable heating systems, this paper examines various situations in which people have learnt to use the technologies, and it discusses lessons learnt that may be useful for developing support. The results demonstrate three common learning approaches and identify situations where the learning process runs smoothly and where it does not. The conclusions suggest strategies for helping households overcome the resistance embedded in the interaction with the technologies, and they highlight the importance, when developing support, of starting with what creates meaning in various situations.

 • 225.
  Isaksson, Charlotta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change.
  Anchoring energy efficiency information in households’ everyday projects: peoples’ understanding of renewable heating systems2015Inngår i: Energy Efficiency, ISSN 1570-646X, E-ISSN 1570-6478, Vol. 8, nr 2, s. 353-364Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article claims that the contents of energy conservation information policy instruments must be better adapted to household members’ everyday life experiences in order to capture their interest and transform information into action. The article elaborates on how to ground energy policy information in the everyday doings and strivings of households. Using two time-geographical concepts, i.e. activity and project, we investigate how people understand and define their energy-related activities as parts of overarching everyday projects with a focus on the constraints on energy conservation. The analysis is empirically based on interview data from a case study of households’ use of renewable heating technologies. The results illustrate how peoples’ heating activities are related to everyday projects such as reducing environmental impact, comfort for a convenient daily life, the household budget balance, learning about and/or maintaining home technologies and hobbies. One conclusion is that information instruments focusing solely on one or two such projects might hamper the translation from information to action and also limit the number of people interested in or able to access the information. Another conclusion is that the growing use of energy efficient technologies might influence new habits and perceptions of the everyday use of energy, making common economic motives for saving energy less useful. Anchoring energy-related information and support in the everyday activities and projects of households would facilitate the translation process. If this is achieved, information could prove a useful instrument in the broader reorganization of societal institutions in a sustainable direction.

 • 226.
  Isaksson, Charlotta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change.
  Dividing or sharing?: A time-geographical examination of eating, labour, and energy consumption in Sweden2015Inngår i: Energy Research & Social Science, ISSN 2214-6296, E-ISSN 2214-6326, Vol. 10, s. 180-191Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Many energy consuming household activities are collectively organized, while in information campaigns for energy conservation they are regarded as planned and performed by individuals in isolation. This article aims at scrutinizing this mismatch by analytically examining how energy-consuming activities are allocated and organized among household members and explore the implications for energy consumption. Time-geographic concepts ground for the investigation and empirical illustrations are taken from a uniquely rich historic Swedish pilot study on time-use from 1996. The pilot offers time-diaries from members of the same households which allow analysis on activity allocation in the households. We present a conceptual framework with two overarching principles of activity allocation; project division and project sharing. Visualizations of daily activity sequences from time-diaries in the pilot study are used to analyze the household project providing meals. The overall result indicates that the ways households allocate and coordinate energy consuming activities matter to energy use. Consequently, it is important to consider the household with its members for understanding daily energy consuming activities and people’s possibilities to conserve energy. If reconfigured to fit into the interlinked everyday life activity sequences of household members, energy advice and information campaigns might improve the opportunities to reach their targets.

 • 227.
  Ivarson, Alexandra
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Olsson, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Som en fisk i strömmen: en studie om unga killars upplevelser av manliga ideal.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att media har ett stort inflytande i de flesta människors liv är inte särskilt konstigt med tanke på dess lättillgänglighet. Att många ungdomar upplever en press i att se ut på ett visst sätt är heller inget nytt. Ändå visar forskning att medias påverkan på ungdomar är relativt liten och endast begränsad till dem som redan har ett missnöje med sin kropp och sitt utseende. Detta har vi velat undersöka närmare och har därför ställt oss frågorna: Hur ser unga killar på kropp och utseende utifrån de manliga ideal som förmedlas genom media? Hur ser dessa ideal ut? Gör de något med sin kropp och sitt utseende för att efterlikna de manliga idealen? I så fall vad? Upplever de att de manliga idealen påverkar deras syn på kroppen och utseendet? I så fall på vilket sätt? Det är dessa frågeställningar vi med vår studie försökt besvara.

  Syftet med studien var att undersöka hur unga killar på gymnasiet upplever de manliga ideal som förmedlas via media, utifrån kroppen och utseendet och om de påverkas av dem. Det teoretiska perspektiv vi haft i vår studie är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och begreppen vi valde att utgå från var maskulinitet och kropp. Maskulinitet utifrån hegemonisk maskulinitet och kropp i relation till maskulinitet är de fokus vi haft kring begreppen.

  Det empiriska materialet samlades in genom två fokusgruppsintervjuer, med tre deltagande killar i varje grupp, alltså totalt sex informanter. Utifrån vår insamlade data använde vi oss sedan av analysmetoden IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) där vi följde de olika stegen som metoden innefattar.

  De slutsatser vi kom fram till är att killarna ser på ideal på olika sätt, antingen att det finns ett dominerande ideal och flera stilideal eller att det finns flera olika ideal. Hur du ser på ideal och hur du påverkas av dem anser de vara individuellt. Ett annat resultat som vår studie visar är att helheten är viktig, det gäller inte bara att ha en viss kropp om du saknar "rätt" hållning och det fungerar inte att bara klä dig i en kostym om du inte kan "bära upp" den. Ytterligare ett resultat som vår studie visar är att killarna upplever en press i att se ut på ett visst sätt och att de jämför sig mycket, både med sin omgivning och med media. De flesta av informanterna har förståelse för att ungdomar kan må dåligt, på grund av att media förmedlar ett ideal som är mycket svårt att nå upp till och att det därför blir svårt att känna sig nöjd med sin kropp och sitt utseende.

 • 228.
  Iversen, Emelie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "(O)lika rättigheter?": En kritisk diskursanalys av hur innehållet i offentliga dokument skapar och reproducerar innebörden av bärande begrepp inomlagen LSS (1993:387) på tre nivåer i samhället: Regering, Socialstyrelsen och kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är den svenska lag som skall tillförsäkra samhällsmedborgare med vissa specificerade funktionsnedsättningar stöd och service i syfte att uppnå goda levnadsvillkor och ges möjligheten att få leva som alla andra samhällsmedborgare genom delaktighet i utformandet av sitt egna liv. Det sker varje år en ökning i antal beviljade insatser utifrån lagen och år 2015 var det 117 200 st beviljade och verkställda LSS-insatser genomförda det året. Tidigare forskning belyser problematiska omständigheter gällande såväl geografiska som bedömningsskillnader i såväl utformande som bedömning av rätt till insatserna. Syftet med den här studien är att analysera hur offentliga dokument på tre nivåer i samhället konstruerar och reproducerar bärande begrepp och benämningar inom LSS (1993:387). Metoden för genomförandet är en kritisk diskursanalys av sex normerande texter i bedömning och utformandet av insatserna för att synliggöra vilka diskurser som används i skapandet av innehållet.

  Resultatet har analyserats utifrån en egenkonstruerad analysmodell utifrån Faircloughs tredimensionella analysmodell och domänteoretiska tankar. Resultatet tyder på att det finns flera nivåer i skapandet och reproduceringen av begreppsinnehållet och analysen innehåller tre huvuddiskurser som kan utläsas i materialet: diskursen av goda levnadsvillkor, få leva som alla andra och delaktighet. Detta exemplifieras och diskuteras i analys- och resultatkapitlet och studien avslutas med en slutdiskussion kring studiens upptäckter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 229.
  Jakobsen Tärnklev, Fia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Jag måste ju va' tuff, annars tror ju dom att jag är ingenting": En kvalitativ studie om ungdomars uppfattning av rolltagandet i skolan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolan är en av ungdomars största arenor och utgör en viktig del i ungdomars utveckling och rolltagande. Studien syftar till att undersöka ungdomarnas upplevelser av rolltagandet i skolan samt vilka faktorer som ansågs påverka. Genom en kvalitativ studie och fokusgruppsintervjuer, med totalt 18 ungdomar fördelat på tre grupper, har studien undersökt hur förväntningarna inom skolan påverkar ungdomars rolltagande och vidare undersöktes även ungdomars upplevelser kring rollbyte. Centralt genom hela studien visades, genom resultatet, förväntningarnas inverkan på rolltagandet, vilket är en avgörande faktor för den roll man tar. Den förväntan som är av störst betydelse för ungdomar är kamratgruppens förväntningar, då denna är en central del för ungdomars tillvaro. Vidare har även de vuxna inom skolan inverkan på den roll ungdomen tar. Detta genom att de genom den sociala interaktionen förmedlar sin bild av individen, inte bara till denna, utan till hela kamratgruppen.

  Resultatet visar att rollbyte ses som en självklar koppling till byte av kamratgrupp, då detta innebär en förändrad förväntan på ungdomen. Dock är det möjligt att utföra ett långsamt rollbyte i den kamratgrupp man tillhör.

 • 230.
  Japar, Ali
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Jamshid, Ari
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Samhällsorientering för nyanlända ungdomar: En kvalitativ studie om integrering och ökade samhällskunskaper till det svenska samhället2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 231.
  Jertborn, Annica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Michelsson, Emilia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Tre steg mot delaktighet: En studie om ungdomars erferenheter av delaktighet i MTFC-program2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva ungdomars erfarenheter av Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) – behandling som de genomgått för sina antisociala beteenden. Studien belyser hur begreppet delaktighet upplevs av ungdomarna under behandlingsperioden. För att få en djupare förståelse för ungdomarnas erfarenheter valdes metoden kvalitativa intervjuer med inspiration från ett fenomenologiskt perspektiv.Tre ungdomar i åldrarna 16-19 år ingår i studien där citaten som används i analysen är tagna ur deras berättelser. Materialet har kodats och tematiserats och på så vis har följande kategorier tagits fram: MTFC som helhet, delaktighet, möjliggörande faktorer till delaktighet samt hindrande faktorer till delaktighet. Analysen av materialet har sammanförts med tidigare forskning och teorier där likheter och olikheter har belysts. Resultatet visade på att ungdomarnas upplevelser av MTFC-programmet är att det har varit ett bra behandlingsprogram för att kunna förändra deras antisociala beteenden. En god relation och tillit till familjehemmet anser alla ungdomar har hjälpt dem att ta sig igenom programmet och beträffande relationen till personalen i MTFC-teamet skiljer sig beskrivningarna åt beroende på olika upplevelser av delaktighet. Strukturen och kontrollen i MTFC-programmet har varit en tydlig ram för ungdomarna att förhålla sig till vilket de upplevt hjälpt dem i deras förändringsarbete samtidigt som det har uppfattats varit den största hindrande faktorn för delaktighet. Studiens slutsatser är att MTFC kan vara ett bra komplement till övriga behandlingsalternativ för denna målgrupp dock framgår det en del hinder för ungdomarnas rätt till delaktighet i programmet

 • 232.
  Johansson, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  ”Har man inte föräldrarna med sig så kommer man ingenstans”: ‐om lärares relationer till föräldrar med barn som har ”problem”2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The study is part of a project of cooperation between University West and the elementary schools of the Municipal of Uddevalla. Since the project has an interactive approach the purpose/research questions and the choice of methods have been developed in dialogue between researcher and practitioners. The overall purpose has primarily been to make visible both the good examples as well as the difficult situations in teacher´s relationships with children defined as “having problems”, as well as with their parents. Further it is to develop and strengthen the professional competence of the teachers. The specific aim of this part of the project is to explore how teachers perceive theirrelationships with the parents of children defined as ”having problems”? What are the possibilities and which are the obstacles? The empirical material consist of ten qualitative interviews with female teacher´s teaching in 1-3 grade. The theoretical point of departure is a relational approach and a perspective of power. Relational work, relational competence and relational practices are understood as being entangled with practices of power. The analysis shows that the informants emphasize the role of the parents in supporting their children and that they see it being of vital importance to create a trusting relationship with the parents. To create and sustain this relationship the informants use a multitude of relational practices; such as giving positive feed- back, making the child responsible, listen, show empathy, be personal as well as setting boundaries. The ideal for cooperation is a partnership in which the teacher and parent/s work together as a team, however with the teacherdefining “the problem” and leading the work. The mail obstacle to co-operation is defined by the informants is the lack of insight or understanding of the parents, them not willing to acknowledge of the “problems” of their child.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 233.
  Johansson, Anna
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Vinthagen, Stellan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Dimensions of Everyday Resistance: An Analytical Framework2016Inngår i: Critical Sociology, ISSN 0896-9205, E-ISSN 1569-1632, Vol. 42, nr 3, s. 417-435Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Since James Scott introduced the concept of everyday resistance’ in 1985, research has grown within partly overlapping fields. Existing studies utilize very different definitions, methodologies and understandings of everyday resistance’, which makes a systematic development of the field difficult. In previous work, the authors have suggested a theoretical and definitional framework where everyday resistance is understood as a specific kind of resistance that is done routinely yet is not publicly articulated with political claims or formally organized. A more comprehensive and systematic exploration of this challenging phenomenon is possible through an analysis where: repertoires of everyday resistance are taken into account, together with relations between actors, as well as the spatialization and temporalization of resistance. These analytical dimensions are explained and motivated through illustrations from existing research. Finally, it is argued all four dimensions need to be studied in intersections.

 • 234.
  Johansson, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Vinthagen, Stellan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Dimensions of everyday resistance: the Palestinian Sumud2015Inngår i: Journal of Political Power, ISSN 2158-379X, E-ISSN 2158-3803, Vol. 8, nr 1, s. 109-139Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article applies our earlier proposed theoretical framework on everyday resistance in the case of Palestinian Sumūd (steadfastness) in relation to the Israeli-occupied Palestinian territories and the Palestinian refugee camps in Lebanon. Our original framework rests on the dimensions of: (I) repertoires of everyday resistance; (II) relationships of agents; as well as the (III) spatialization and (IV) temporalization of everyday resistance. The already existing complex theoretical debates as well as the rich body of empirical work regarding the Israel/Palestine conflict give us an opportunity to illustrate and explore the possibilities as well as the limits of the proposed framework. Our hope is that in this way, we encourage more systematic research on and a more nuanced understanding of everyday resistance.

 • 235.
  Johansson, Camilla
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  ”Det skall vara stimulans och social samvaro” : en studie om en kommunal insats till äldre, vilken benämns social samvaro.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka, analysera och diskutera en kommunal insats till äldre i ordinärt boende, vilken benämns social samvaro. Frågeställningarna som jag har ställt är; Vad innebär social samvaro? Vad ansöker de äldre om? Vilken betydelse har insatsen social samvaro för äldre?

  Studien består delvis av en genomgång av tidigare kunskapsläge samt insamlat empiriskt material. Jag utgick från fallstudien som metod och använde mig av intervjuer, där jag intervjuade kommunala tjänstemän och äldre kvinnor, som var beviljade insatsen social samvaro. Jag studerade även biståndsutredningar för att få kunskap om vad äldre ansöker om. Resultatet är bearbetat och kategoriserat utifrån teman som empirin väckte. Analysen är gjord utifrån vald litteratur och forskning samt studiens centrala begrepp; ensamhet, välbefinnande och det goda åldrandet. 

  Studien har kommit fram till att insatsen social samvaro är till för att uppmärksamma det sociala innehållet i hemvårdsarbetet. Insatsen är även en kvalitetshöjning för äldreomsorgen i Lidköpings kommun. Äldre ansöker om insatsen för att få ett socialt innehåll på vardagen och ansökningarna handlar om ensamhet, önskade pratstunder eller något att göra. Resultatet visar att insatsen är betydelsefull för äldre och påverkar deras vardag på ett meningsfullt sätt. I den avslutande diskussionen lyfter jag även funderingar som framkommit samt den lärdom jag tagit av studien. 

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 236.
  Johansson, Caroline
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Söderqvist, Catharina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Utan relation är vi ingenting: en intervjustudie om fältsekreterares upplevelser av detförebyggande arbetet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur fältsekreterare arbetar med och uppfattar det förebyggande arbetet med ungdomar. Studien har utformats som en kvalitativ intervjustudie där sju fältsekreterare från två olika kommuner deltagit. Intervjuerna utgick från en halvstrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med hjälp av meningskoncentrering och tematisering. Studien har utgått från ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar att fältsekreterarna som deltagit i studien utgår från tre olika nivåer i det förebyggande arbetet. De olika nivåerna skapar förutsättningar för fältsekreterarna att befinna sig på ungdomarnas olika arenor och därmed skapa sig en helhetssyn på ungdomarna. Målet med det förebyggande arbetet beskrivs utifrån syftet att skapa ett gott liv för ungdomarna. Det förebyggande arbetet bygger på kontaktskapande. Detta görs genom uppsökande arbete samt genom att möta ungdomarna utifrån deras perspektiv. Att skapa hållbara relationer beskrivs som viktigt. Detta görs genom att använda den egna personligheten som ett verktyg, samt genom att finnas kvar över tid för ungdomarna. Fältsekreterarna har beskrivit relationen som central och menar att den kan användas som ett verktyg för lärande och utveckling hos ungdomarna.

  Slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att fältsekreterarna i sitt arbete strävar efter att arbeta utifrån en helhetssyn där ungdomens delaktighet i arbetet är i fokus. Ytterligare en slutsats är att relationen kan ses som ett centralt verktyg för ett lyckat förebyggande arbete

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 237.
  Johansson, Christian
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Ungdomar och Cannabis: en enkätstudie om tredjeårselever på gymnasiet i en medelstor kommun2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ungdomar sägs idag vara allt mer positivt inställda till cannabis och att deras cannabisbruk ökar. Detta rapporteras mycket i media men det finns även med i ett flertal forskningsartiklar. Det som beskylls ligga till grund för denna positiva cannabissyn menas vara ungdomarnas mediekonsumtion och ökade internet användande. Ungdomarnas cannabis syn kan vara viktig att undersöka för att kunna arbeta bättre preventivt.

  Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomar ser på cannabisbruk och hur olika variabler i deras liv gör att de skiljer sig åt i sitt cannabisbruk. Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvantitativ enkät som delades ut till ca:30 % av tredjeårseleverna på en gymnasieskola. Enkäten tolkades efter insamlingen med hjälp av en korstabellanalys och för att se om det fanns något beroende mellan de olika variablerna så användes chi2-test. Studien visade att män och ungdomar som tidigare brukat cannabis har en positivare syn på cannabis än kvinnor och de som inte hade brukat cannabis

 • 238.
  Johansson, Hanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Lindström, Lovisa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  När är ett barn inte längre ett barn...: En studie om vuxna barns upplevelser av att växa upp i en missbruksmiljö2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utifrån ett generellt kunskapsintresse behandlar studien hur barns uppväxtvillkor har påverkats av att växa upp i en familj där det har pågått ett alkoholmissbruk. Vi upplever att det är ett tabubelagt ämne i samhället idag som behöver belysas och pratas mer om. Valet av ämne blev därför hur vuxna barn har påverkats av att växa upp i en missbruksmiljö. Syftet med vår studie är att belysa och analysera hur vuxna människor har påverkats av sin uppväxt i missbruksmiljö samt diskutera hur deras upplevelser kan ha format och haft betydelse för deras liv idag. Studien är en narrativ forskning som utgår från tre livsberättelser. Vi har använt oss av en intervjumall för att studiens syfte och frågeställningar ska bli besvarade. De tre respondenterna i studien har blivit tillfrågade och gett sitt samtycke till ett deltagande.

  Resultatet analyserades och kopplades till vår teoretiska utgångspunkt- anknytningsteorin. Det resultat som tydligt framkommit i vår studie är att ett barns uppväxt i en missbruksmiljö kretsar mycket kring alkoholmissbruket. Det framgick i resultatet att respondenterna fick stå tillbaka mycket och fick ta ett stort ansvar i familjen. De beskrev att missbruket ofta hemlighölls. Resultatet visade även att varje respondent hade någon form av fritidsaktivitet samt en person som de kunde finna trygghet hos under uppväxten. Det visade att respondenterna blivit påverkade av sin uppväxt, både positivt och negativt samt att de har stärkts av sina erfarenheter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Johansson, Hanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sundin, Bobby
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Musik som instrument: En kvalitativ studie om elevers upplevelser av motivation genom musik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Resultatet från den senaste PISA-undersökningen visar hur svenska elever i årskurs 9 tappat kunskapsmässigt i jämförelse med andra undersökta OECD-länder. Svenska elever presterar sämre än tidigare inom de tre kunskapsfälten matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Kunskapstappet märks bland annat av gällande gymnasiebehörigheten. 2014 saknade mer än var tionde elev betyg som berättigar studier på nationella gymnasieprogram. Det är den högst siffran någonsin. Ansvaret för att vägleda obehöriga elever vidare till gymnasiet, andra studier eller arbete ligger hos Introduktionsprogrammen. Elever på Introduktionsprogrammet har i regel en svårare och längre väg till arbetsmarknaden via studier, vilket kan ses som en bidragande orsak till skoltrötthet. Introduktionsprogrammen har möjlighet att införliva insatser i utbildningen som främjar elevers skolmotivation, men många rektorer upplever att det finns brister i att tillgodose elevers individuella behovs- och stödinsatser.

  Mot bakgrund av ovanstående problemområde finns det anledning till att studera hur ett pedagogiskt arbete kan utformas för att motivera skoltrötta elever. Studiens syfte är att studera musikens betydelse för elevers skolmotivation. Med en kvalitativ ingång med semistrukturerade intervjuer ville vi fånga in elevernas upplevelser av musik som motivation och förändring. Studien genomfördes på Musikalternativet, en motivationsinsats för skoltrötta och musikintresserade elever. Studiens teoretiska utgångspunkt är motivationsteorin, Self-determination theory med tyngdpunkt på teorins tre föreslagna grundläggande behov: kompetens; självbestämmande och relation.

  Studiens resultat visar hur elever som får de tre grundläggande behoven av kompetens, självbestämmande och relationer tillfredsställda upplever en större skolmotivation än tidigare. Kompetensbehovet uppfylls när pedagoger aktivt utmanar elever och ger positiv feedback. Behovet av självbestämmande uppfylls genom att låta eleverna vara delaktiga i utformning och beslut, samt genom att de uppmanas till att vara kreativa. Relationsbehovet uppfylls genom samhörighet till andra elever samt att relationen mellan pedagoger och elever är jämbördig. Resultatet visar även att eleverna har ett behov av att uttrycka känslor. Studien visar att musik kan vara ett väl fungerande pedagogiskt instrument för att lyfta och motivera skoltrötta elever.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 240.
  Johansson, Hanna-Leena
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  De ensamkommande barnen och ungdomarnas väg in i samhället: en kvalitativ studie om boendepersonal och enhetschefers upplevelser och erfarenheter av integrationsarbetet med ensamkommande barn och ungdomar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige har varit ett mottagarland för migrerande ensamkommande flykting barn sedan andra världskriget, vilket innebär att det inte är ett nytt fenomen. Sverige som i nuläget tar emot flest ensamkommande barn och ungdomar i Europa, beräknar i år att ta emot cirka 7800 barn och ungdomar som flyr ensamma. Landets kommuner står därav inför ett stort arbete att strukturera mottagandet och skapa integrerande möjligheter för målgruppen.Utifrån ovanstående problemområde anses det relevant att göra en studie om hur olika asyl- och PUT-boenden (permanentuppehållstillstånds boenden) för ensamkommande barn och ungdomar arbetar med integration. Syftet med studien är att undersöka upplevelser och erfarenheter som boendepersonal och enhetschefer har av integration, samt vilka främjande och försvårande faktorer som påverkar integrationsprocessen. Studien utgår från en kvalitativ undersökning med fem informanter på fyra boenden. Teoretiska utgångspunkter är utvecklingsekologisk systemteori och erkännande teorin. Det empiriska materialet har transkriberats, tematiserats utifrån den hermeneutiska cirkeln/spiralen och analyserats mot studiens tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.Studiens resultat visar att boendenas handlingsutrymme och arbete med de ensamkommande barnen och ungdomarna är en främjande faktor i integrationsprocessen. Alla boendena arbetar aktivt med integration genom praktisk och informativ information om vardagslivet och samhällets uppbyggnad i Sverige. Resultatet visar att boendet grundar en trygghet genom ett omsorgsarbete och arbetar aktivt för att skapa samverkan med samhällets sociala arenor som anses främja det sociala nätverket. Barnen och ungdomarna bygger nätverk inom den egna multietniska gruppen som möjliggör vägar in i samhället. Studiens resultat visar att samhällsstrukturella förhållanden är en faktor som bidrar till att försvåra integrationsprocessen. Kommunala riktlinjer upplevs skapa ojämna förutsättningar baserat på att socialtjänstens insatser ser olika ut i stadsdelarna och kommunerna. En brist på struktur kring integrationsarbetet på en högre nivå och ett samhällsmotstånd på lokal nivå medverkar till att skapa ett socialt utanförskap. Individuella språkbarriärer bidrar till att integrerade aktiviteter blir exkluderande för att barnen och ungdomarna inte förstår eller blir förstådda språkmässigt.

 • 241.
  Johansson, Ingemar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Winman, Thomas
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Being a Rector: A Study of Knowledge Needs and Knowledge Development in Secondary Schools2015Inngår i: Uddevalla Symposium 2015. Regional Development in an International Context. Regional, National, Cross Border and International Factors for Growth and Development: Revised papers presented at the 18th Uddevalla Symposium, 11-13 June, Sönderborg, Denmark / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2015, s. 357-368Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 242.
  Johansson, Ingemar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Winman, Thomas
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Rektorers lärande: förutsättningar, hinder ochmöjligheter för lärande i dendagliga verksamheten2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 243.
  Johansson, Ingemar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Winman, Thomas
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Theory, practice and synthesized knowledge: Students' learning  and reflections during internship-periods2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Courses with elements of internship are expected to bridge between different forms of knowledge domains and thereby contribute to synthesizing knowledge can easily be taken for granted. This requires a clear and systematic integration of theory and empirical knowledge, which can be seen as complementary opportunities. However, we still need more knowledge about how the relationship between different forms of work and knowledge domains can be understood. We have scrutinized the organisations, aims and approaches to knowledge and learning on internship­‐periods at two programs at a university where they outspokenly says that they see workplace settlement as a point of departure to reflect and synthesise knowledge in science and theory. The data consists of policy documents, curricula, student assessment work and written reflections of internship periods. Our results show that there are somewhat different conceptions of scientific knowledge, practice, knowledge, and the relationship between them. While some documents are based on theoretical perspectives other emanate from practical perspectives. In some texts internship is viewed as means to develop professional skills and other focuses theoretical analysis of practice, which have implications for pedagogical design. Ambiguous agendas are also reflected in students' assessments work where perspectives, focuses and reflections in and about situations differ depending on how students have perceived the aim with internship. Our conclusions are that ambiguity and different perspectives formulations may confuse students. To further develop internships pedagogically, an increased clarity and transparency is needed on both ontological and epistemological starting points and perspectives

 • 244.
  Johansson, Julia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Svensson, Malin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "A och O, ingen diskussion": En kvalitativ studie om HVB personals syn på bemötandets betydelse för ensamkommande barns återhämtning från traumatiska upplevelser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige har sedan många år tillbaka varit ett mottagarland för ensamkommande barn som flyr sina hemländer på grund av olika omständigheter. Flera av de barn som idag kommer till Sverige har en försämrad psykisk hälsa och bär med sig svåra minnen av traumatiska händelser orsakade av krig, våld, uppbrott av nära anhöriga liksom flykten i sig. Personal som kommer i kontakt med dessa barn har således stora krav på sig och bör därför ha de kunskaper som behövs för att kunna ge barnen en trygg plats att återhämta sig på. Därav anses det vara relevant att göra en studie om bemötandets roll för barnens återhämtningsprocess.

  Syftet med studien är att öka förståelse för HVB personals upplevelser av bemötandets roll för ensamkommande barns återhämtning från traumatiska upplevelser. Detta utifrån vad i bemötandet som främjar respektive hindrar barnens återhämtningsprocess. Studien bygger på sex stycken halvstrukturerade intervjuer med personal som arbetar på två HVB boenden. Studiens teoretiska utgångspunkt samt begrepp är återhämtningsperspektivet och sociala relationer. Resultatet visar att samtliga informanter upplever att en god och ömsesidig relation och ett individanpassat bemötande, där respekt och lyhördhet innefattas, främjar ensamkommande barns återhämtning från traumatiska upplevelser. HVB boendenas miljö och struktur anses vara en central del som påverkar personalens bemötande både som främjande och hindrande faktor. Vidare visar resultatet att informanterna upplever att bristande språkkunskaper och bristande kompetens, liksom kulturskillnader är delar i bemötandet som hindrar barnens återhämtningsprocess.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 245.
  Johansson, Kerstin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Rosén Wollstad, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Vem vill jag vara idag?: En kvantitativ studie om ungdomars framställande av sig själva på Facebook2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how young people present themselves on Facebook. We wanted to find out what young people saw as important to showcase and share of herself on Facebook. Further investigated what differences existed between boys and girls ' representation and whether their use of Facebook can be linked to their social capital in the form of their friends on Facebook. A total of 121 young people participated from two different high schools in our survey, where they had to answer questions about the 13 different their use of Facebook, which had links to the study questions.

  The results showed that the chat feature was by far the most important feature for young people on Facebook. Photos were the second most important feature for them, it was something more important for girls than boys, to present themselves by pictures. It was also somewhat more common that girls wanted to look stylish out on the pictures they shared. Guys, in turn, thought it was more important to write status updates.

  We could not see any correlation between the number of friends on Facebook and intensity on Facebook. To "like" someone's text or image was the most common response to give and receive. The conclusions that can be drawn based on the results of the study, is that the young people's representations mainly takes place via pictures on Facebook. The girls thought it was more important to look good on their pictures, we interpret as it can be explained by the gender norms that exist in society, where girls ' body and appearance are often more in focus.

 • 246.
  Johansson, Kristina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur.
  Norgren, Ulla
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Perneman, Jan-Erik
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Shaping identities of Teachers in Higher Education2008Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 247.
  Johansson, Lena
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Johansson, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Man får ju vara lite uppfinningsrik": en kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattningar om handlingsutrymme och delaktighetsfrämjande arbete med föräldrar till familjehemsplacerade barn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Valet av uppsatsämne grundar sig i att det skett en förändring i synen på betydelsen av en relation mellan föräldrar och barn under senaste århundradet. Att föräldrarna har fått en större betydelse i barnens liv gör det därför intressant att studera hur föräldrar som har sina barn placerade i familjehem görs delaktiga i barnens liv utifrån socialsekreterares uppfattningar om delaktighetsfrämjande arbete och sitt handlingsutrymme i detta arbete.

  Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv beskriva och analysera socialsekreterares uppfattningar om sitt handlingsutrymme och delaktighetsfrämjande arbete med föräldrar till familjehemsplacerade barn. Metod: Denna studie har en kvalitativ ansats där materialet har skapats genom halvstrukturerade intervjuer och empirin utgörs av fyra stycken transkriberade intervjuer. Urvalet har skett genom att socialsekreterare som har arbetsuppgifter som innefattar att arbeta med föräldrar till familjehemsplacerade barn kontaktades. Empirin har sedan bearbetats och analyserats utifrån en tematisk analysmodell. Resultatet presenteras sedan i relation till studiens teoretiska ram samt tidigare forskning.

  Resultat: Denna studie visar på att tillgänglighet och kontinuitet är enligt socialsekreterarna av betydelse för skapandet av en relation mellan socialsekreterare och föräldrar, vilket i sin tur främjar föräldrarnas delaktighet samt att det kan vara av betydelse för barnets bästa. I detta arbete så upplever socialsekreterarna att deras handlingsutrymme är stort och att det har en frihet i hur de kan lägga upp ett delaktighetsfrämjande arbete med föräldrar till familjehemsplacerade barn. Men samtidigt beskriver de även aspekter som de upplever begränsa deras handlingsutrymme.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 248.
  Johansson, Linda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  IBS Irritable Bowel Syndrome: En studie om den funktionella mag - och tarmsjukdomen IBS och dess konsekvenser för individens sociala delaktighet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar den dolda folksjukdomen IBS och dess konsekvenser för individens sociala delaktighet. Syftet med studien är att studera individens upplevelse av delaktighet och erfarenhet av att leva med sjukdomen. IBS är en så kallad funktionell mag- och tarmsjukdom och står för Irritable Bowel Syndrome (Colon/Kolon irritabile), Irriterad tarm i svenskt tal och kännetecknas av återkommande eller kroniska symtom från mag- tarmkanalen. Medicinskt sett anses IBS vara en godartad sjukdom, men den kan vara besvärlig att leva med och ibland ge nästintill handlingsförlamande konsekvenser för individen och dennes sociala livsvärld. Forskarna vet inte orsaken bakom IBS och det finns inget medicinskt test som visar att det är IBS som en patient lider av, men man vet att individens sjukdomshistoria ofta är typisk och att sjukdomen är vanligast bland kvinnor. Av världens alla invånare lever det många människor med sjukdomen IBS, som kommit att bli en ny folksjukdom, då man beräknar att närmare 10-20 procent av den vuxna befolkningen har IBS. Individens upplevelse av vad som är normalt kontra avvikande när det gäller det friska och det sjuka visar en bild av hur samhället tycks vara skapat. Individens hälsotillstånd påverkar livskvaliteten och diagnosen bidrar till en förändrad identitet, och för varje individ som lever med IBS har begreppet delaktighet; att vara social med andra och i samhället i stort, fått en helt ny mening i och med deras sjukdom.  

  Min förhoppning är att denna studie ska uppmärksamma läsaren kring den nya folksjukdomen IBS och hur den påverkar individens sociala liv.

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 249.
  Johansson, Natalie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Nord, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Den sista fasen: En kvalitativ studie om Fas 3 i Jobb- och utvecklingsgarantin, utifrån deltagarnas perspektiv och i arbetsmarknadspolitiska styrdokument.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fas 3 är en omdebatterad del av den svenska arbetsmarknadspolitiken och det arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogrammet Jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet med Fas 3 är att personer i långtidsarbetslöshet så snabbt som möjligt skall komma tillbaks till arbetslivet.

   

  Syftet med denna uppsats är att med hjälp av kvalitativa metoder undersöka bilden av Fas 3, utifrån den arbetssökandes perspektiv och utifrån arbetsmarknadspolitiska styrdokument. De frågeställningar uppsatsen förhåller sig till är:

   

  1. Vilka är de huvudsakliga resonemangen kring arbete och arbetslöshet i arbetsmarknadspolitiska styrdokument som reglerar och kommenterar Jobb- och utvecklingsgarantin, samt i deltagarnas berättelser om Fas 3?

  2. Hur kan Fas 3 upplevas och beskrivas av dess deltagare?

  3. Hur uttrycks synen på Fas 3:s effektivitet för framtida anställningsmöjligheter i arbetsmarknadspolitiska dokument och i Fas 3-deltagarnas berättelser?

   

  Resultaten i studien grundas i analysen av tre utförda semistrukturerade intervjuer med Fas 3-deltagare, samt innehållsanalyser av berättelser om Fas 3 i media. Politiska dokument har analyserats och ställts i förhållande till deltagarnas berättelser. Resultaten visar att deltagarna verkar känna mer oro än trygghet i Fas 3, vilket skulle kunna bero på de omfattande krav som bland annat myndigheter ställer på dem. Maktlöshet inför systemet är en övergripande känsla som en stor del av deltagarna i denna uppsats upplever. Betydelsen av en meningsfull sysselsättning värderas högt och många verkar vara nöjda med sina anordnare.

  Fulltekst (pdf)
  Den sista fasen - Johansson, Nord
 • 250.
  Johansson, Sara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Wiktorsson, Linda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  "Det var något som hände, det var ju inte så att jag inte ville gå": en studie där elevens handling i form av skolk tolkas utifrån ett kontextuellt och ungdomskulturellt perspektiv.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning gymnasieelevers skolk är ett uttryck på brister inom skolans verksamhet. Utifrån syftet har två frågeställningar framkommit: Hur påverkar skolan som institution frekvensen av skolk? Vilket förändringsarbete bör ske inom skolan för att minska frekvensen av skolk? De perspektiv studien utgår ifrån är, kontextuellt samt ungdomskulturellt. Rapporten bygger på fem utförda fokusgruppsintervjuer med elever från årskurs två och tre på gymnasiet, samt sex enskilda semistrukturerade intervjuer med skolledning, elevhälsa och lärare. Materialet har bearbetats genom noggrann avlyssning av ljudinspelningar, med fokus på att finna likheter och olikheter i det empiriska materialet. Resultatet redovisas genom att väva samman informanters svar med relevanta begrepp och teorier, samt egna reflektioner och diskussioner. Genom en tematiserad meningskoncentrering, formuleras en komprimerad version av vad informanterna uttalat under intervjuerna. Som komplement till detta lyfts specifika uttalanden från våra informanter, genom citat som enligt oss bör belysas extra. Resultatet visar på en tydlig motsättning mellan personal och elever, där åsikter och erfarenheter kring fenomenet skolk skiljer sig åt i stor utsträckning. Materialet som helhet visar att relationen mellan elever och lärare på den aktuella skolan i dagsläget är ansträngd. Det resultat vi anser mest framträdande i vår studie, är faktumet att skolans gällande struktur och sociala miljö har en direkt inverkan på frekvensen av skolk. Det krävs en förändring inom skolan, i form av ett nytänkande, där elevens unika behov och välmående ställs i fokus.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
2345678 201 - 250 of 489
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf