Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 579
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Forsén, Märit
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Larsson, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Belief in a just world och attityder till individuell lönesättning: vad avgör om du upplever att du får vad du förtjänar?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt tidigare forskning är anställdas attityd till individuell lönesättning viktigt för hur väl lönesystemet kommer att fungera i en organisation. Denna studie syftade till att undersöka i vilken grad Belief in a just world (BJW) har samband med attityd till individuell lönesättning. BJW handlar om behovet att tro att världen är rättvis och att människor får vad de förtjänar. Begreppet kan delas in i personlig BJW och generell BJW. Personlig BJW handlar om tron att händelser i det egna livet är rättvisa och generell BJW om tron att världen överlag är rättvis. Syftet var även att undersöka i vilken grad personlig och generell BJW predicerar attityd till individuell lönesättning när inställning till lönesystemet och upplevd lönerättvisa kontrollerades för. Data samlades in via enkäter som mätte attityd till individuell lön, personlig och generell BJW, inställning till arbetsplatsens lönesystem samt upplevd lönerättvisa. Totalt 54 respondenter deltog varav 44 kvinnor och 10 män. Medelåldern var 43,7 år (s= 9,5). Respondenterna kom främst från offentlig sektor. En positiv korrelation (.24) mellan personlig BJW och attityd till individuell lönesättning hittades. De som i högre grad trodde att världen var rättvis hade en mer positiv attityd till individuell lönesättning. När fler faktorer kontrollerades för var inställningen till arbetsplatsens lönesystem och upplevd lönerättvisa starkare prediktorer för attityd till individuell lönesättning än generell och personlig BJW

 • 202.
  Francke, Sophia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Strandh Bäckström, Linn
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lojalitet, motivation och socialt stöd inom bemanningsbranschen: En kvalitativ studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lojalitet, socialt stöd och motivation anses vara väsentliga faktorer för företags framgång. Bemanningsföretag verkar i en expansiv bransch där konkurrensen om lönsamma affärer och professionella medarbetare ökar. Med utgångspunkt från att konkurrensen inom branschen kommer att öka finns det fördelar med att verka för en ökad långsiktighet vad gäller anställningstiden i branschen. Syftet med studien var att undersöka hur ett bemanningsföretags interna medarbetare och externa konsulter upplevde konsultrollen, lojalitet, socialt stöd, kommunikation och motivation samt eventuella diskrepanser mellan de interna medarbetarna och externa konsulternas inom dessa områden. Kvalitativ metod har använts och semistrukturerade intervjuer har genomförts med nio respondenter. Tematisk analys användes vid bearbetningen av insamlad data. Studiens resultat visade, i enlighet med tidigare forskning, att kommunikation var en viktig faktor för att skapa lojalitet. I studien betonades vikten av personliga möten för att förbättra den personliga relationen och kommunikationen. Faktorer som bidrog till ökat socialt stöd var en individanpassad och tydlig kommunikation, feedback, konsultträffar samt konsultchefer som var väl insatta i arbetsförhållandena för de externa konsulterna. De främsta motivationsfaktorerna var utbildning och kompetensutveckling. Andra motivationsfaktorer som framhölls var goda relationer på arbetsplatsen samt intressanta arbetsuppgifter. 

 • 203.
  Fransson, Madelene
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Johansson, Jessica
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Konflikthanteringsstil och upplevd stress hos universitetslärare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stress har funnits förekomma i läraryrket. Stress kan samvariera med konflikter i den psykosociala arbetsmiljön. Studiens syfte var därför att undersöka om konflikthanteringsstilar hade något samband med upplevelsen av stress. Ett annat syfte var att undersöka vilken konflikthanteringsstil som var mest och minst förekommande, samt att belysa universitetslärares upplevda stressnivå. Ytterligare syfte var att undersöka om stress och konflikthanteringsstilar hade något samband med kön och ålder. Undersökningens deltagare var 92 heltidsanställda universitetslärare (52 kvinnor) vid Högskolan Väst. För datainsamlingen användes skalan Perceived Stress Scale, Thomas – Kilmann Conflict Mode Instrument samt bakgrundsfrågor gällande lärarnas kön ålder och tillhörande institution. Resultatet visade att den konkurrerande stilen var minst förekommande och att lärarnas upplevda stressnivå ansågs vara relativt låg. Det visades förekomma svaga positiva icke-signifikanta samband mellan stress och två konflikthanteringsstilar; samverkan och undvikande. Sambandet mellan stress och den undvikande stilen, samt mellan stress och den samverkande stilen, diskuterades bero på att det kan upplevas som mer stressande att se till bådas behov i en konflikt. Resultatet fann att stress och den konkurrerande stilen tenderade att vara mindre förekommande hos äldre universitetslärarna. Den konkurrerande stilen visades även vara den minst förekommande konflikthanteringsstilen hos lärarna, vilket diskuteras som positivt eftersom det indikerar att lärarna inte är angelägna om att tillgodose sina egna behov framför sina studenters. Ett kritiskt förhållningssätt bör hållas till resultatet, eftersom den interna konsistensen gällande konflikthanteringsstilar var svårbedömd

 • 204.
  Fransson, Therese
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Nyström, Michela
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  En kvantitativ studie över sambandet mellan personlighet och önskad grad av flexibilitet i arbetstid2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har resulterat i samband mellan personlighetsdragen i FFM, arbetstillfredsställelse samt välbefinnande, vilket skapade ett hypotetiskt antagande att individer med olika personlighet kan föredra olika grad av flexibilitet i arbetstid. Syftet med studien var därför att undersöka om samband fanns mellan personlighet, ålder, kön och vilken arbetsform som föredrogs. Studien utfördes genom enkätundersökningar via Facebook samt på ett medelstort företag i Västsverige (n = 572 varav 115 män och 451 kvinnor i åldrarna 18-69+). Data analyserades genom Spearmans rho. Studiens viktigaste resultat var att det inte fanns några signifikanta samband mellan fyra av personlighetsdragen i FFM, kön, ålder och önskad grad av flexibilitet i arbetstid. Oväntat resultat var att öppenhet visade signifikant samband med önskad grad av flexibilitet i arbetstid. Detta eftersom tidigare studier av sambandet mellan personlighetsdrag och arbetsrelaterade faktorer har visat att öppenhet är det personlighetsdrag som är minst prediktivt (Judge et al., 2002). Resultaten tyder på att vidare studier skulle behöva genomföras för att undersöka vilka faktorer som kan påverka vilken grad av flexibilitet i arbetstid som föredras.

 • 205.
  Fred, Susanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Kling, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Samband mellan personlighetsdimensioner, workaholism och livstillfredsställelse2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Workaholism har genom forskning kunnat kopplas till flertalet negativa konsekvenser. Samtidigt har positiva konsekvenser kopplade till upplevd livstillfredsställelse uppvisats. Gemensamt för dessa begrepp är att de vid flertalet tillfällen uppvisat samband med olika personlighetsdimensioner, däribland personlighetsdraget emotionell intelligens. Syftet med föreliggande studie var därföratt undersöka hur workaholism och livstillfredsställelse förhåller sig till varandra samt vilka personlighetsvariabler som kan predicera workaholism och livstillfredsställelse. Studiens deltagarantal uppgick till 171 med medelåldern 40 år. Officiell arbetstid var genomsnittligt 36.26 tim/vecka och faktisk arbetstid 40.56tim/vecka. Workaholism mättes med Dutch Work Addiction Scale (DUWAS-10), upplevd livstillfredsställelse med Satisfaction With Life Scale (SWLS), emotionell intelligens med Trait Emotional Intelligence Questionnaire Short Form (TEIQueSF), generella personlighetsdrag med Mini International Personality Item Pool-6(Mini-IPIP-6), mörka personlighetsdrag med Short Dark Triad (SD3) samt socialt önskvärd "stil" med Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR6). Mellan workaholism och livstillfredsställelse uppvisades i korrelationsanalysen ett negativt samband. Regressionsanalyser visade genom positiva samband att personlighetsdimensionen med störst betydelse för workaholism var neuroticism. För livstillfredsställelse var emotionell intelligens mest betydelsefull. Studienssammanfattade resultat indikerar att workaholism och neuroticism påverkar individers upplevda livstillfredsställelse på ett negativt sätt. Resultaten indikerar också att individer kan förbättra livstillfredsställelsen genom att utveckla sin emotionella intelligens.

 • 206.
  Fred, Susanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Kling, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Samband mellan personlighetsdimensioner, workaholism och livstillfredsställelse2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Workaholism har genom forskning kunnat kopplas till flertalet negativa konsekvenser. Samtidigt har positiva konsekvenser kopplade till upplevd livstillfredsställelse uppvisats. Gemensamt för dessa begrepp är att de vid flertalet tillfällen uppvisat samband med olika personlighetsdimensioner, däribland personlighetsdraget emotionell intelligens. Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka hur workaholism och livstillfredsställelse förhåller sig till varandra samt vilka personlighetsvariabler som kan predicera workaholism och livstillfredsställelse. Studiens deltagarantal uppgick till 171 med medelåldern 40 år. Officiell arbetstid var genomsnittligt 36.26 tim/vecka och faktisk arbetstid 40.56tim/vecka. Workaholism mättes med Dutch Work Addiction Scale (DUWAS-10), upplevd livstillfredsställelse med Satisfaction With Life Scale (SWLS), emotionell intelligens med Trait Emotional Intelligence Questionnaire Short Form (TEIQueSF), generella personlighetsdrag med Mini International Personality Item Pool-6 (Mini-IPIP-6), mörka personlighetsdrag med Short Dark Triad (SD3) samt socialt önskvärd "stil" med Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR6). Mellan workaholism och livstillfredsställelse uppvisades i korrelationsanalysen ett negativt samband. Regressionsanalyser visade genom positiva samband att personlighetsdimensionen med störst betydelse för workaholism var neuroticism. För livstillfredsställelse var emotionell intelligens mest betydelsefull. Studiens sammanfattade resultat indikerar att workaholism och neuroticism påverkar individers upplevda livstillfredsställelse på ett negativt sätt. Resultaten indikerar också att individer kan förbättra livstillfredsställelsen genom att utveckla sin emotionella intelligens.

 • 207.
  Friberg, Martina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Wallius, Sandra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Gymnasieelevers attityd till marijuana: Upplevd självkänsla och upplevd känsla av sammanhang2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning gjordes på grund av dagens uppmärksammande av användningen av drogen marijuana och syntetiska motsvarigheter bland ungdomar. Även den legalisering som skett i andra länder skapade ett intresse för undersökningen. En enkätstudie genomfördes bland gymnasieelever, årskurs tre i Västra Götaland. Studien hade 57 respondenter med en medelålder på 18 år, 33% kvinnor och 67% män. Studien visade på att de manliga gymnasieeleverna i undersökningen tenderade att ha en mer positiv attityd till drogen marijuana. Attityd till marijuana hade även en positiv korrelation med självkänsla. Studien fann ingen statistisk signifikant korrelation mellan känsla av sammanhang (KASAM) och attityd till marijuana. En positiv statistisk signifikant korrelation fanns dock mellan KASAM och självkänsla vilket är i linje med tidigare forskning. Sammanfattningsvis visar resultatet att elever i årskurs tre på gymnasiet med högre självkänsla även tenderar till att vara mer positivt inställda i sin attityd till drogen marijuana.

 • 208.
  Frisell, Kajsa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Jakobsson, Birgitta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Evolutionsteorin: Har barndomsminnen ett överlevnadsvärde?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning om det mänskliga minnet är omfattande och likaså forskning kring evolutionsteorin, men studier som undersöker hur människors barndomsminnen har påverkat deras beteenden och synsätt i vuxen ålder utifrån evolutionsteorin är mer sällsynta.

  Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. Semistrukturerade intervjuer med tre pedagoger, en socialpedagog, två psykologistudenter, två sociologistudenter samt en sjuksköterskestudent genomfördes med fokus på vilka barndomsminnen de haft, negativa eller positiva, samt hur de upplevt att det påverkat deras beteenden och synsätt i vuxna livet. Informanternas ålder var mellan 25 – 66 år och det var fem män och fyra kvinnor. Utifrån informanternas svar undersöktes om dessa kunde kopplas till evolutionsteorin och om barndomsminnena hade överlevnadsvärden.

  I resultatet av den tematiska analysen framträdde sju teman: 1. Rädsla, 2. Utanförskap, 3. Hjälpsamhet, 4. Föräldra-/vuxenroll, 5. Tillhörighet, 6. Svek/brist på tillit och 7. Negativa erfarenheter. Studiens resultat ger förståelse för hur barndomsminnen kan påverka människors beteenden samt hur evolutionsteorin kan ta sig uttryck hos människor idag. Resultatet visar människors strävan att ständigt förbättra sina egenskaper genom att lära sig av sina eller andras misstag.

  Studien ger därmed ett psykologiskt bidrag till den kvalitativa forskningen om hur människors minnen kan anpassas genom generationer utifrån evolutionsteorin.

 • 209.
  Frisen, Ann
  et al.
  University of Gothenburg, Department of Psychology.
  Anneheden, Linda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Changes in 10-year-old children’s body esteem: A time-lag study between 2000 and 20102014Inngår i: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 55, nr 2, s. 123-129Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This time-lag study examined if there has been any changes in body esteem over a 10-year period for 10-year old children in Gothenburg, Sweden. Two cohorts of children, one in year 2000 and one in 2010, answered the same questionnaire about body esteem. A total of 960 children, 515 girls and 445 boys, participated in the first wave in 2000 and a total of 342 children, 171 girls and 171 boys participated in the second wave in 2010. The results showed a general stability in levels of body esteem for both girls and boys over the past 10years. The gender differences, with boys being more satisfied with their appearance and weight compared to girls also seems to be stable over the years. In addition, the results also showed a somewhat positive development among the overweight girls with enhanced body esteem for the overweight girls compared to the non-overweight girls during the ten years studied. Unfortunately, the same pattern was not found for overweight boys. For them the discrepancy in body esteem compared to non-overweight boys, with the overweight boys being more dissatisfied, found in 2000 remained in 2010.

 • 210.
  Frisk, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Mångfald på arbetsplatsen: En studie om hur personliga värderingar påverkar attityden till utrikes födda2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur personliga värderingar påverkar olika attityder gentemot utrikes födda medarbetare. Studien är gjord med hjälp av Swedbank och deras personal. Undersökningspersonerna bestod av 137 deltagare. För att undersöka vilken påverkan personliga värdering har för attityder gentemot utrikes födda skickades enkäter bestående av 44 frågor. Enkäten var uppbyggd i två delar varav en del bestod av en skala som mätte hur undersökningsdeltagarna ansåg att banken och personalen påverkas. Den andra delen av enkäten mätte vilken vikt undersökningsdeltagarna lägger vid olika personliga värderingar. För att kunna besvara forskningsfrågorna gjordes en korrelationsanalys med Pearsons korrelationskoefficient (r) och en multipel linjär regression. Resultaten från korrelationsanaylsen visade positiva samband mellan upplevd bank- och personalpåverkan med värderingen för universalism och välvilja samt negativa samband mellan upplevd bank- och personalpåverkan och värderingarna för makt. Slutligen visade resultaten även negativa samband mellan värderingarna för säkerhet och tradition och upplevd personalpåverkan. Dessa resultat innebär att de undersökningsdeltagare som värdesätter relationer och uppskattning för alla människor ansåg att rekrytering av utrikes födda är positivt för banken och personalen. Undersökningsdeltagarna som istället värdesätter kontroll, dominans, säkerhet och respekt för traditionell kultur visade sig ha en negativ inställning till utrikes födda medarbetare. Resultaten från multipel regressionsanalys visade att värderingsdimensionerna (självöverskridande och egoism) och (öppenhet för förändring och konservism) förklarar 10 procent av den totala variansen i upplevd bankpåverkan, samt förklarar 7 procent av den totala variansen i upplevd personalpåverkan.

 • 211. Frisén, Ann
  et al.
  Lunde, Carolina
  Hwang, Philip
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Peer Victimisation and Its Relationships with Perceptions of Body Composition2009Inngår i: Educational Studies, ISSN 0013-1946, E-ISSN 1532-6993, Vol. 35, nr 3, s. 337-348Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The present study examined the links between children's exposure to peer victimisation, in terms of type and frequency, their body composition and subjective perceptions of body composition. A total of 960 Swedish 10-year-olds (515 girls and 445 boys) completed questionnaires about their peer victimisation experiences, weight and height, and perceptions of shape and stature. Results showed that whereas overweight girls reported exposure to both appearance-teasing and bullying, overweight boys mainly reported repeated experiences of appearance-teasing. When examining the relative importance of body composition (weight and height) and perceptions of body composition on peer victimisation experiences, children's negative body perceptions were more strongly associated with the outcome than were body composition. This study hence stresses that children who are victimised also seem to battle unfavourable attitudes towards their physical selves, which may cause increasing concern as the child enters adolescence.

 • 212.
  Frändegård, Mikaela
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Vestgård, Selvi
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Arbetsrelaterad stress: En kvantitativ studie om stress, egenförmåga, socialt stöd och konflikten mellan arbete och privatliv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetsmiljöverkets rapport från 2014 visar att det finns en ökad andel personer med arbetsrelaterad ohälsa (Arbetsmiljöverket, 2014). Syftet med denna studie var att undersöka hur yrkesgruppen behandlingsassistenter upplever stress, egenförmåga, socialt stöd samt konflikten mellan arbete och privatliv. För att komplettera tidigare forskning inom området genomfördes en kvantitativ enkätstudie. 49 personer deltog i studien, varav 15 kvinnor och 34 män. Medelvärdet för åldern var 41.41 (SD = 10.07). Etablerade enkäter användes för att mäta stress, egenförmåga, socialt stöd samt konflikten mellan arbete och privatliv. Data analyserades via regressionsanalys, korrelationsanalys, oberoende envägsANOVA samt oberoende t-test. Det viktigaste resultatet som framkom av studien var att stress hade starkast samband med egenförmåga och konflikten mellan privatliv-arbete. Resultaten från studien diskuteras i relation till tidigare studier.

 • 213.
  Fåll, Alexander
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Depersonalisation: En kvalitativ studie kring hur vårdpersonal upplever patienter med depersonalisationssyndrom2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Depersonalisationssyndrom är ett mentalt tillstånd som uppskattas beröra mellan 13 procent av världens befolkning någon gång under livet. Trots att det anses vara ett väldokumenterat syndrom är det relativt få som känner till begreppet och vad det innebär. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att öka den allmänna kunskapen samt att undersöka hur vårdpersonal upplever dessa patienter. Semistrukturerade intervjuer med fem stycken informanter, två psykologer och tre psykiatrisjuksköterskor, genomfördes med fokus på hur de upplevde sina patienter samt hur dessa påverkades i sin livsföring samt vilken behandling de fick. Analyser av empirin utfördes genom teoretisk tolkning där de två inbyggda temana i intervjuguiden var centrala. I resultaten av analyserna gick det att se olika angreppsätt i behandlingsstadiet mellan psykologer och psykiatrisjuksköterskor. I övrigt bekräftade analyserna tidigare forskning genom att visa att underdiagnostiseringen är stor, medicinanvändning vanlig samt att livet för individer med depersonalisationssyndrom många gånger kan vara problematiskt. Studien utgör därmed ett psykologiskt bidrag i kunskapsspridningen kring depersonalisationssyndrom.

 • 214.
  Gagnero, Sanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Stress, egenförmåga, socialt stöd och syskonsplacering hos studenter: en kvantiativ studie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stressrelaterade besvär ökar bland ungdomar och majoriteten av studenter upplever stress flera dagar i veckan. Tidigare forskning har visat att det finns samband mellan stress och egenförmåga, egenförmåga och socialt stöd och mellan stress och socialt stöd. Viss forskning visar även att plats i syskonskaran har ett samband med egenförmåga. Syftet med studien var att undersöka dessa samband ytterligare. De frågor som formulerades var (a) Finns det samband mellan stress, egenförmåga och socialt stöd? (b) Kan upplevt socialt stöd och upplevd egenförmåga predicera stress hos studenter? (c) Finns det skillnad mellan studenter som är yngstabarn, mellanbarn eller äldstabarn när det gäller stress, egenförmåga och socialt stöd?

  Deltagarna var 41 programstudenter, 37 kvinnor och 4 män (M = 25.88, SD = 5.6). Etablerade frågeformulär användes för att mäta stress, egenförmåga och socialt stöd med Cronbachs alfa på .80, .89 och .85. Data analyserades med hjälp av korrelationsanalys, regressionsanalys och oberoende envägsANOVA.

  Resultatet visade att (a) stress hade ett medelstarkt positivt samband med egenförmåga (r = .55, p <.01), att (b) egenförmåga hade ett medelstarkt positivt samband med socialt stöd (r = .37, p <.05) och att (c) det inte fanns något samband mellan stress och socialt stöd. Det var endast egenförmåga som predicerade stress (R = .52, p <.01). Inga skillander fanns mellan syskonplacering kopplat till stress, egenförmåga samt socialt stöd. Resultaten var delvis i linje med tidigare forskning, dock med ett oväntat resultat angående avsaknad på samband mellan stress och socialt stöd. Resultatet diskuteras utifrån möjliga kulturella skillnader.

 • 215.
  Garcia, Danilo
  et al.
  Blekinge Center of Competence, Blekinge County Council, Karlskrona, Sweden, Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, Network for Empowerment and Well-Being, Sweden.
  Persson, Björn N.
  University of Turku, Network for Empowerment and Well-Being, Sweden, Department of Psychology, Finland, University of Skövde, Department of Cognitive Neuroscience and Philosophy, Sweden.
  Al Nima, Ali
  Blekinge Center of Competence, Blekinge County Council, Karlskrona, Sweden, Network for Empowerment and Well-Being, Sweden .
  Brulin, Joel Gruneau
  Stockholm University, Department of Psychology, Stockholm, Sweden.
  Rapp-Ricciardi, Max
  Blekinge Center of Competence, Blekinge County Council, Karlskrona, Sweden, Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, Network for Empowerment and Well-Being, Sweden.
  Kajonius, Petri
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  IRT analyses of the Swedish Dark Triad Dirty Dozen2018Inngår i: Heliyon, E-ISSN 2405-8440, Vol. 4, nr 3, artikkel-id e00569Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The Dark Triad (i.e., Machiavellianism, narcissism, and psychopathy) can be captured quickly with 12 items using the Dark Triad Dirty Dozen (Jonason and Webster, 2010). Previous Item Response Theory (IRT) analyses of the original English Dark Triad Dirty Dozen have shown that all three subscales adequately tap into the dark domains of personality. The aim of the present study was to analyze the Swedish version of the Dark Triad Dirty Dozen using IRT. Method: 570 individuals (nmales = 326, nfemales = 242, and 2 unreported), including university students and white-collar workers with an age range between 19 and 65 years, responded to the Swedish version of the Dark Triad Dirty Dozen (Garcia et al., 2017a,b). Results: Contrary to previous research, we found that the narcissism scale provided most information, followed by psychopathy, and finally Machiavellianism. Moreover, the psychopathy scale required a higher level of the latent trait for endorsement of its items than the narcissism and Machiavellianism scales. Overall, all items provided reasonable amounts of information and are thus effective for discriminating between individuals. The mean item discriminations (alphas) were 1.92 for Machiavellianism, 2.31 for narcissism, and 1.99 for psychopathy. Conclusion: This is the first study to provide IRT analyses of the Swedish version of the Dark Triad Dirty Dozen. Our findings add to a growing literature on the Dark Triad Dirty Dozen scale in different cultures and highlight psychometric characteristics, which can be used for comparative studies. Items tapping into psychopathy showed higher thresholds for endorsement than the other two scales. Importantly, the narcissism scale seems to provide more information about a lack of narcissism, perhaps mirroring cultural conditions. © 2018 The Authors

 • 216.
  Gavelin, Sara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Sjöström, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Värderingar och villighet att betala extra: En kvantitativ studie gällande miljömärkning och social produktmärkning av mobiltelefoner2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Värderingar är ett centralt begrepp inom psykologin och handlar om vad man anser vara viktigt i livet. Tidigare forskning har fokuserat på hur värderingar påverkar människors vilja att betala mer för livsmedel som har miljö- eller social produktmärkning. Syftet med denna studie var att undersöka värderingar och viljan att betala extra för en mobiltelefon med miljö- eller social produktmärkning hos personer i Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Resultaten påvisade att de deltagare som var villiga att betala extra för mobiltelefoner med social produktmärkning lade störst vikt vid värderingen solidaritet och de deltagare som var villiga att betala extra för mobiltelefoner med miljömärkning lade störst vikt vid välvilja. Detta resultat ligger i linje med tidigare forskning. I studien deltog 79 slumpmässigt utvalda män och kvinnor mellan 18 och 64 år. Studien var kvantitativ och använde sig bland annat av Schwartz Portrait Values som mätinstrument

 • 217.
  Gerhard Eriksson, Tommy
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Fördomsfullhet (modern rasism) och social dominansorientering bland polisstuderande och intagna i fängelse2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning pekar på att poliser och polisstudenter är mer fördomsfulla mot invandare än normalpopulationen. Forskning om fenomenet bakom fördomsfullhet påvisar att intoleranta personer tenderar att ”dela upp” människor hierarkiskt i grupper s.k. social dominansorientering (SDO). I social dominansteori finns en tes om att poliser tillhör den dominerande överordnade gruppen, medan fängelsepopulationen tillhör den underordnade gruppen. Senare forskning har länkat fördomsfullhet och SDO till personlighetsegenskaper i femfaktormodellen och till de tre mörka dragen (dvs. Machiavellism, subklinisk narcissism och subklinisk psykopati); främst till låga nivåer av faktor välvillighet och öppenhet, samt höga nivåer av Machiavellism. Huvudsyftet (studie 1) var att undersöka skillnader i fördomsfullhet och SDO mellan polisstudenter i slutet av sin utbildning (N = 202) och interner (N = 264), samt att söka samband mellan fördomsfullhet och SDO genom regressionsanalyser i respektive grupp. Oväntat visade en multivariat variansanalys att polisstudenter var mindre fördomsfulla än interner, samt att tesen i social dominansteori kunde förkastas, då polisstuderande var mindre socialt dominanta än interner. SDO predicerade fördomsfullhet i hela urvalet; effekten var signifikant högre hos gruppen interner. En öppnare frågeställning (studie 2) var att med utgångspunkt i en personlighetsapproach undersöka på vilket sätt interner var mer fördomsfulla och socialt dominanta. Multipla regressionsanalyser påvisade att låg välvillighet och hög Machiavellism predicerade fördomsfullhet och SDO hos gruppen interner, vilket kan förklara skillnaderna mellan grupperna.

 • 218.
  Gerward, Annica
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Hur lärarlönelyftet påverkade upplevelsen i gruppen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lärarlönelyftet infördes i svenska skolor 2016 vilket innebar att 40% av de bästa lärarna på varje skola fick ca 3000kr i löneökning.

  Denna studie syftade till att undersöka hur Skellefteå kommuns gymnasielärare uppfattade att lärarlönelyftet påverkade arbetsgruppen och arbetsklimatet i deras arbetsgrupper. Det fanns få tidigare studier på prestationsbaserad lönesättnings påverkan av gruppen och dess individer.

  Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med lärare på Skellefteås gymnasieskolor. Bland respondenterna fanns både män och kvinnor med olika, personer som fått eller inte fått lärarlönelyftet och personer med olika lång arbetserfarenhet. Datamaterialet analyserades genom tematisk analys som resulterade i fyra teman.

  Dessa visade på både positiva och negativa effekter. Lärare som fick lärarlönelyftet kände sig bekräftade, medan de som inte fick lärarlönelyftet upplevde sig nedvärderade. Det uppstod en splittring mellan kollegorna, med konflikter och nedlåtande kommentarer. Det fanns en utbredd känsla av orättvisa och en upplevelse av att det var fel personer som fått eller inte fått lärarlönelyftet. De som fick lärarlönelyftet upplevde det inte som odelat positivt då det innebar en oönskad favorisering som ledde till ångest. Denna ångest grundades bland annat i obekvämhet med att få mer än andra. Meningarna gick isär om detta var övergående eller om det gav effekter tre år senare.

  Resultatet beskrev hur effekterna av prestationsbaserad lönesättning kan påverka en grupp och dess dynamik. Denna studie kan ses som en pilotstudie som ger en indikation om ämnet, men det bör ske ytterligare forskning på en större skala för att nå djupare analyser av vad som påverkar vad och hur.

 • 219.
  Gharib, Kashma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Halawi, Nafisse
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Monetära och icke-monetära belöningar: En kvantitativ studie gällande motivationsfaktorer på arbetsplatsen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien gick ut på att undersöka vilka motivationsfaktorer som motiverar mest på arbetsplatsen och om dessa kunde prediceras utifrån variablerna kön, ålder, befattningslängd och personlighet. Syftet var att ta reda på hur de anställda på ett företag skattar olika motivationsfaktorer på arbetsplatsen, om det fanns en skillnad i skattning bland kön, samt om samtliga variabler kunde påverka denna skattning. Metoden genomfördes genom att de anställda fick besvara ett enkätformulär där de fick skatta olika motivationsteorier samt göra ett personlighetstest. På företaget deltog 43 av de 50 respondenter som valt att delta i undersökningen, vilka var tjänstemän från två olika avdelningar. Resultatet visade att monetära motivationsfaktorer värderades högst på arbetsplatsen samt att kvinnor skattade monetära motivationsfaktorer signifikant högre än män. Resultatet visade även att kön och monetära motivationsfaktorer korrelerade statistiskt signifikant, medan resterande samtliga variabler i denna undersökning varierade i styrka och riktning, var dessa inte statistiskt signifikanta. Detta innebar därmed att det saknades bevis som skulle kunna styrka dessa samband och resultatet kunde därmed inte generaliseras till populationen. Dock är sambanden idag fortfarande samband som i studier i psykologi visats vara vanliga. En annan sak som kan påverka validiteten för studiens resultat är utökning av urvalet. Då denna studie genomfördes på olika avdelningar kan detta ha påverkat resultatet genom att de olika avdelningarna kan ha annorlunda erfarenheter eller attityder. Författarna för denna studie kunde inte finna rikligt med tidigare forskning och studier för samtliga variabler att koppla till undersökningens resultat.

 • 220.
  Gillard, Jenny
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Johansson, Moa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Work-Family Conflict: en kvalitativ studie om småbarnsmammors upplevelse av relationen mellan arbetsliv och familjeliv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetande kvinnor med barn under fem år upplever relationen mellan arbetsliv och familjeliv. Vi undersöker vilka konflikter som kan uppstå, och hur dessa hanteras.

  Studien är kvalitativ och bygger på sex semistrukturerade intervjuer. Materialet har därefter analyserats genom en tematisk analys.

  Resultatet av vår studie visar att kvinnor upplever en obalans mellan arbetsliv och familjeliv till följd av bristande socialt stöd i hemmiljön, vilken i sin tur leder till konflikter.

  Slutsatsen är att dessa kvinnor upplever stress som en konsekvens av den upplevda konflikten mellan arbetsliv och familjeliv och att denna stress till stor del kan tillskrivas ojämlik uppdelning av arbetsuppgifter i hemmet.

 • 221.
  Gjokaj, Demir
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Spjuth, Jon
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Kommunikationen om risker på en svensk flygplats: En kvalitativ studie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flygplatser utgör en viktig del av dagens infrastruktur, flygplatser finns på strategiska ställen i samhället och ofta i nära anknytning till våra storstäder. Flygplatser omfattas av lagen om luftfartsskydd vilken syftar till förhindra kriminella och olagliga handlingar mot civil luftfart. Flygplatsers arbete gällande säkerhet är på så vis avgörande för resenärens säkerhet, men också för andra och tredje hands offer som kan påverkas negativt då en flygplats drabbas av en olycka. Föreliggande studie syftar till att undersöka huruvida kommunikationen om risker upplevs fungera av medarbetarna på en kommersiell flygplats och ifall flygplatser kan ses som organisationer med hög tillförlitlighet (HROs). För att undersöka detta intervjuades fyra informanter som vid intervjutillfället arbetade på en större flygplats i Sverige. Informanterna hade ett åldersspann mellan 25-45 år och representerades av både män och kvinnor. Informanterna arbetade med strategiska och kontrollerande arbetsuppgifter gällande säkerhet. Datainsamlingen skedde genom intervjuer baserade på en för studiens syfte formulerad intervjuguide. Utifrån intervjuguiden utfördes semistrukturerade intervjuer. Data analyserades genom tematisk analys, genom repetitiv läsning av transkripten kunde viktiga teman och subteman identifieras. Studiens resultat gör gällande att arbetet på den undersökta flygplatsen inte organiseras utifrån HRO- principerna och kommunikationen om risker inte sker enligt HRO- principer, detta baserat på informanternas upplevelser. Slutsatsen av föreliggande studie visar på att vissa avvikelser kan ske på flygplatsen utan en katastrofal händelse som följd.

 • 222.
  Gouranios Nycander, Mikael
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Hermansson, Tobias
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En studie av sambanden mellan locus of control, self-efficacy, socialt stöd och positiv feedback2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Organisationspsykologi kan ibland upplevas allt för problemorienterad med stort fokus på just problem och konflikter i organisationer. Det finns dock en inriktning på de förhållanden och processer som bidrar till att människor, grupper och organisationer kan frodas och fungera optimalt. Denna studie syftade därför till att undersöka eventuella samband mellan positiv feedback, self-efficacy, locus of control och socialt stöd. Datainsamlingen genomfördes med ett webbaserat frågeformulär bestående av en av författarna konstruerad skala avseende att mäta positiv feedback. Vidare användes Work Locus of Control Scale, General Self-Efficacy Scale och subskalan Socialt Stöd ur QPS Nordic. Respondenterna i undersökningen var anställda vid tre grundskolor i en medelstor stad i mellansverige. Studien omfattade 58 deltagare varav 47 kvinnor och 11 män. Stickprovet var representativt för populationen enligt jämförelse med kommunens personalstatistik. Resultatet av denna studie visade att det fanns samband mellan positiv feedback och self-efficacy samt intern locus of control. Resultatet tydde på att positiv feedback spelade en signifikant roll i en arbetskontext. Positiv feedback är därför en variabel att beakta vid studier av arbetstillfredsställelse och arbetsprestation. 

 • 223.
  Graepler, Charlotte
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Johansson, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Cyberloafing: En enkätstudie om internetanvändning för privat bruk under arbetstid2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Teknologin har gjort stora framsteg de senaste åren. I och med den fortskridande utvecklingen har det skapats nya möjligheter för utveckling, tillväxt och marknadsföring för världens företag. Internet är ett hjälpmedel, som har bidragit till att skapa dessa möjligheter. Denna förmån har även medfört att de anställda kan ägna sig åt ”osynliga” icke-arbetsrelaterade aktiviteter såsom cyberloafing (internetanvändning för privat bruk under arbetstid). Tidigare forskning kom fram till att det finns två nivåer av cyberloafing. Dessa benämndes ”mild” (exempelvis skicka och ta emot privat e-post) och ”grav” (exempelvis delta i online-spel som innefattar riktiga pengar). Studiens syfte var att undersöka vilka aktiviteter, som förekom när de anställda använde sig av cyberloafing och varför cyberloafing utfördes. Syftet med studien var även att studera sambandet mellan deltagarnas inställning till cyberloafing och hur de ansåg att cyberloafing påverkade deras arbetsprestation samt en sambandsstudie mellan hur många gånger per dag som deltagarna i genomsnitt använde sig av cyberloafing och deras inställning till ämnet. Det var även av intresse att undersöka om det fanns några skillnader mellan den offentliga och den privata sektorn. Studien utfördes med hjälp av en webbenkät och hade 87 stycken svarande. Deltagarna var anställda hos företag inom Trestads-området och kravet var att de hade daglig tillgång till Internet. Studiens resultat visade att den mest förekommande aktiviteten var alternativet ”besöker nyhetssajter”. Studiens resultat visade på några signifikanta könsskillnader samt skillnader mellan den offentliga och den privata sektorn.

 • 224.
  Grankvist, Gunne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  An Examination of Swedish Human Resource Management Students' Beliefs about What Work Should Ideally Be Like2015Inngår i: International Journal of Social Science Studies, ISSN 2324-8033, E-ISSN 2324-8041, Vol. 3, nr 4, s. 166-171Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Human Resource Management students' beliefs about how work should be organised will influence their behaviour in future professional positions. This prompted a study in which students in a three-year programme in Human Resource Management at University West in Sweden commented on a number of statements about what work should ideally be like. All 140 respondents were born between 1978 and 1990 and hence belong to Generation Y, also known as Generation Me. The respondents generally agreed strongly with humanistic beliefs about work and female students agreed with humanistic beliefs to a far greater extent than male students.

 • 225.
  Grankvist, Gunne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Attitudes towards Fairtrade Principles and Environmental Views among the Inhabitants of a Rural Swedish Town2015Inngår i: Psychology, ISSN 2152-7180, E-ISSN 2152-7199, Vol. 6, nr 13, s. 1661-1667Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper evaluates associations between values and preference for the Fairtrade concept andcompares the ecocentric and anthroprocentric views of Nature. The intention of Fairtrade productlabelling is to increase consumers' awareness of products that have a presumably more positiveinfluence on workers' lives in developing countries. The ecocentric view assumes that Nature hasan intrinsic value and should be preserved regardless of economic implications. The anthropocentricview, on the other hand, assumes Nature has value only because of the material, physical,or other benefits Nature provides humans. All respondents in the study were residents of Gestad, asmall town in a sparsely populated area of Sweden. Among the main results of the study was thatself-transcendence values (e.g., universalism and benevolence) were positively correlated with apreference for Fairtrade and ecocentrism, and negatively correlated with anthropocentrism. Conservationvalues (e.g., tradition and conformity) were positively correlated with anthropocentrism,and negatively correlated with a preference for Fairtrade. Another result was that women weremore positive than men towards Fairtrade and ecocentrism.

 • 226.
  Grankvist, Gunne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Beliefs in dualism and personal values2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Dualists view mind and body as two fundamentally different kinds of “things”. Mind and the physical body are viewed as equally real and neither of them is, in a primal way, thought to be dependent on the other. Cartesian or “substance” dualism include the idea that mind and body belong to two different substances, the non-physical and the physical. These two substances are furthermore thought to influence each other causally. Physicalism, on the other hand, is the notion that everything is physical or totally dependent of and determined by physical items. In this view everything in the world is composed by the same kind of substance, which is physical or material. All mental states are hence fundamentally physical states. In the current study Swedish university students views on the mind-body relationship as well as the importance they attached to different personal values were measured using a self-report inventory. Students that attached more importance to the power value; that is to strive for social status and prestige, and control or dominance over people and resources, were found to hold stronger non-dualistic or physicalistic views on the mind-body relationship. If similar results in future studies of professional philosophers should be found it would challenge the idea that philosophical arguments and opinions is something “above” or “are unaffected by” psychological factors such as personal values.

 • 227.
  Grankvist, Gunne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Consumer attitudes to ethically labelled products2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This report is an overview of academic research into consumer attitudes towards, and choice of, alternatives with ethical, in the sense of socially aware, product labelling. Nearly all research within this field has been conducted on consumers in (northern) Europe and in the USA. In certain literature on the subject, a broader definition is used of ethical product alternatives; normally products are included in that case with different types of environmental labelling. Socially responsible product labelling focuses on issues linked to how the production of labelled goods influences both the people as well as the local communities where the production of the goods takes place. In order for the product to be socially labelled it is necessary that active work is undertaken in the field of employee rights. Child labour and all forms of discrimination shall be actively opposed while democracy and the right to organise in the workplace, including the right to form trade unions, shall be promoted. The purpose of social labelling is that consumers in the developed world shall be given the possibility of choosing product alternatives that have a more favourable effect on the communities where the goods are produced. The Fairtrade label is the dominant social labelling; the lion's share of the academic research into consumer attitudes to products with social labelling has been carried out with Fairtrade labelled product alternatives in focus. Research has shown that a large share of the Swedish population knows the Fairtrade label and their trust in the Fairtrade label is relatively high. Women generally have a more positive attitude towards Fairtrade than men. To place greater emphasis on self-transcending values, i.e. to strive to transcend personal and individual interests and instead to work for the good of others (and in that case also others with whom one is not in direct contact) has been shown to increase the likelihood of having a positive view of Fairtrade. To strive for "warm relations" (to have close colleagues and friends and deep ties of friendship) are also associated with a positive attitude to Fairtrade. Certain studies have investigated how much consumers are prepared to pay for a socially labelled product. The results vary quite sharply and the methodology in itself has also been criticised. Researchers in this field believe that the so-called "willingness-to-pay" studies function as a kind of attitude indicator, rather than a measure of how much one is actually prepared to pay. In studies where factors such as good working conditions are set against the products being produced in an eco-friendly manner, it has been found that the social, employee right aspects, and in particular the fact that no child labour has occurred, are shown to be more important than the fact that the products are produced in an eco-friendly way.

 • 228.
  Grankvist, Gunne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Konsumenters inställning till produkter med etisk märkning2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en översikt över akademisk forskning om konsumenters inställning till och val av alternativ med etiska, i meningen sociala, produktmärkningar. Nästan all forskningen inom området har genomförts på konsumenter i (norra) Europa och i USA. I viss litteratur används en bredare definition av etiska produktalternativ, vanligen inkluderas då än  produkter med olika typer av miljömärkning. Sociala produktmärkningar har fokus på frågor om hur produktionen av de märkta varorna påverkar såväl människor som de lokala samhällena där produktionen äger rum. För att produkten skall få märkas med en social märkning krävs att det arbetas aktivt med arbetsrättsliga frågor. Barnarbete och diskriminering skall motverkas och demokrati och organisationsrätt, inklusive rätten att bilda fackföreningar, skall främjas. Syftet med de sociala märkningarna är att konsumenter i i-länder skall ges möjlighet att välja alternativ av varor som har en mer gynnsam inverkan på de samhällen där varorna produceras. Fairtrade-märkningen är den dominerande sociala märkningen och den största delen av akademisk forskning om konsumenters inställning till produkter med sociala märkningar har gjorts med Fairtrade-märkta produktalternativ i fokus. Forskning har visat att en stor andel av den svenska befolkningen känner till  fairtrademärkningen och förtroendet för märkningen är relativt hög. Kvinnor är generellt sett mer positivt inställda till Fairtrade. Att lägga större vikt vid självöverskridande värderingar, d.v.s. att sträva efter att överskrida personliga och individuella intressen och istället arbeta för att vara andra till gagn (och då även andra som man inte är i direkt kontakt med) har visat sig öka sannolikheten för att man är positivt inställd till Fairtrade. Att sträva efter "varma relationer" (att ha nära kompisar och vänner och djupa vänskapsband) är även det förknippat med en positiv inställning till Fairtrade. I en del studier har man undersökt hur mycket konsumenter är beredda att betala för en produkt som är märkt med en social märkning. Resultaten varierar ganska kraftigt och även metodiken som sådan har kritiserats. Forskare inom området menar att så kallade "willingness-to-pay" studier fungerar som ett slags attitydmått, snarare än mått på hur mycket man faktiskt är beredd betala. I studier där man ställt faktorer som goda arbetsförhållanden mot att produkterna är miljövänligt producerade har man funnit att de sociala, arbetsrättsliga aspekterna, och då i synnerhet att inget barnarbete har förekommit, anges som viktigare än att produkterna framställts på ett miljövänligt sätt.

 • 229.
  Grankvist, Gunne
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Värderingar och preferens för rättvis handel (fair trade) hos gymnasielever2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras resultat från en studie av samband mellan vikt en individ lägger vid värderingar och preferens för rättvis handel (fair trade). Respondenterna var gymnasieelever i Vänersborg (n = 99). Data samlades in med hjälp av enkäter. Vikt vid värderingar mättes med List of Values (LOV) skalan. Större vikt vid värderingarna ”Varma relationer till andra” och ”Självförverkligande” hade samband med starkare preferens för rättvis handel.

 • 230.
  Grankvist, Gunne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Bergström, Kerstin
  Dept. of Home Economics Gothenburg University.
  Fuentes, Christian
  Dept. of Business Administration Marketing Group, School of Business, Economics and Law, Gothenburg University.
  Shanahan, Helena
  Dept. of Home Economics Gothenburg University.
  Solér, Cecilia
  Dept. of Business Administration Marketing Group, School of Business, Economics and Law, Gothenburg University.
  Exploring the perception and use of environmental information in the food system2006Inngår i: Environmental information in the food supply system, Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) , 2006, s. 31-53Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 231.
  Grankvist, Gunne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Biel, Anders
  Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Predictors of purchase of eco-labelled food products: A panel study2007Inngår i: Food Quality and Preference, ISSN 0950-3293, E-ISSN 1873-6343, Vol. 18, nr 4, s. 701-708Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 232.
  Grankvist, Gunne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Biel, Anders
  Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  The impact of environmental information on professional purchasers' choice of products2007Inngår i: Business Strategy and the Environment, ISSN 0964-4733, E-ISSN 1099-0836, Vol. 16, nr 6, s. 421-429Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 233.
  Grankvist, Gunne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Kajonius, Petri
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Personality traits and personal values: A replication with a Swedish sample2015Inngår i: International Journal of Personality Psychology, Vol. 1, nr 1, s. 8-14Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To maintain rigor and transparency in the science of personality psychology, we conducted a replication of the often cited “The Big Five Personality Factors and Personal Values” by Roccas, Sagiv, Schwartz, and Knafo (2002). More than a decade ago, based on a study of Israeli students, they presented results on how personality traits and personal values relate. In the current replication study with Swedish students, we related the Big Five personality traits to Schwartz´s personal values. Our results replicated most of the earlier findings. Whereas the earlier study tested the predictive validity of traits and values on religious beliefs, presumed to be under a relatively high degree of cognitive control, our study tested the willingness-to-pay for Fairtrade alternatives. Our findings confirmed the earlier findings that personal values explain substantially more variance than personality traits in this. We discuss that traits and values are different constructs and that their relationship is consistent across the two geographic locations and student cohorts.

 • 234.
  Grankvist, Gunne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Kajonius, Petri
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Persson, Björn
  Department of Cognitive Neuroscience and Philosophy, University of Skövde, Sweden.
  The Relationship between Mind-Body Dualism and Personal Values2016Inngår i: International Journal of Psychological Studies, ISSN 1918-7211, E-ISSN 1918-722X, Vol. 8, nr 2, s. 126-132Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Dualists view the mind and the body as two fundamental different “things”, equally real and independent of each other. Cartesian thought, or substance dualism, maintains that the mind and body are two different substances, the non-physical and the physical, and a causal relationship is assumed to exist between them. Physicalism, on the other hand, is the idea that everything that exists is either physical or totally dependent of and determined by physical items. Hence, all mental states are fundamentally physical states. In the current study we investigated to what degree Swedish university students’ beliefs in mind-body dualism is explained by the importance they attach to personal values. A self-report inventory was used to measure their beliefs and values. Students who held stronger dualistic beliefs attach less importance to the power value (i.e., the effort to achieve social status, prestige, and control or dominance over people and resources). This finding shows that the strength in laypeople’s beliefs in dualism is partially explained by the importance they attach to personal values.

 • 235.
  Grankvist, Gunne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lekedal, Hans
  Marmendal, Maarit
  Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Values and eco- and fair-trade labelled products2007Inngår i: British Food Journal, ISSN 0007-070X, E-ISSN 1758-4108, Vol. 109, nr 2, s. 169-181Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 236.
  Granlund, Mathilda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Strömberg, Hanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Den stressade mellanchefen: livet mellan arbetskrav från över- och underordnade2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att det finns mellanchefer som anser att deras arbetsrelaterade stress är relaterad till krav från både över- och underordnade (Skagert, Dellve, Eklöf, Ljung, Pousette & Ahlborg, 2004). Syftet med den föreliggande studien var att i en offentlig organisation undersöka om mellanchefers upplevda arbetskrav från över- och underordnade har samband med deras upplevda arbetsrelaterade stressnivå. Följande frågeställning formulerades: I vilken grad kan upplevda arbetskrav från överordnade, underordnade, ålder och antal år som mellanchef predicera grad av upplevd arbetsrelaterad stress. Deltagarna i studien var 63 mellanchefer, varav 52 kvinnor och 11 män. Resultatet visade att upplevda arbetskrav från underordnade var den enda oberoende variabeln som statistiskt signifikant predicerade uplevd arbetsrelaterad stress. Antal år som mellanchef hade en negativ statistiskt signifikant korrelation med upplevd arbetsrelaterad stress. Dessa resultat var delvis i linje med presenterad teori och tidigare forskning.

 • 237.
  Grgic, Julia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Korneliusson, Linnéa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Medarbetarupplevelser och reaktioner vid en omorganisering: en kvalitativ studie inom en kommunal förvaltning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Organisationsförändring kan vara avgörande om en verksamhet ska kunna möta de nya krav som ställs från omgivningen. Förändringsprocesser är komplexa och tidskrävande. I arbetslivet kan detta leda till att vissa medarbetare drabbas av ohälsa. Forskning om organisationsförändringar är omfattande, men studier som undersöker känsla av sammanhang under förändringsprocesser är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. För att uppfylla syftet hade författarna designat intervjufrågor efter Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang. Följande frågeställningar användes för att besvara målet med syftet; a) Var förändringsprocessen begriplig för medarbetarna? b) Uppfattade medarbetarna att förändringsprocessen var hanterbar utifrån deras individuella handlingsförmågor? och c) Fann medarbetarna meningsfullhet innan, under och efter förändringsprocessen? Semistrukturerade intervjuer med åtta medarbetare inom en kommunal förvaltning genomfördes med fokus på deras upplevelser och reaktioner kring förändringsprocessen. I resultatet av den tematiska analysen framträdde fem teman: (1) volym, (2) otydlighet och personalhälsa, (3) kommunikation, (4) ledarskap och stöd och (5) delaktighet. Studiens resultat gav förståelse för vad känsla av sammanhang innebär under ett förändringsarbete, och kan vara användbar kunskap för förändringsledare. Av den anledningen utgjorde studien ett psykologiskt bidrag till forskningen om arbetsintegrerat lärande. Studiens resultat var att medarbetarna inte upplevt ett hälsofrämjande arbetsklimat under förändringsprocessen. Detta på grund av storleken av förändringen, avsaknaden av stödjande relationer, bristande kommunikation och otydliga roller och ansvarsområden.

 • 238.
  Gulamhusein, Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Muhiaddin, Esma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  ”Varför kollar dom snett?”: En kvalitativ studie om bostadsområdet och ungdomars identitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att öka förståelsen kring hur bostadsområdet har format ungdomarnas identitet utifrån respondenternas upplevelse. Polismyndigheterna presenterar i deras studie femton särskilda utsatta områden i Sverige. Ett av dessa utsatta områden var Angered som blev studiens fokusområde (Hellberg & Khorramshahi, 2017). Denna undersökningen gjordes med stöd av kvalitativa intervjuer och en semistrukturerad intervjuguide. För att stärka analysen av det empiriska materialet utifrån metoderna har författarna dessutom tagit Erikssons teori om identitetsutveckling samt Goffmans teori om sociala stigman. Insamlingen av materialet gjordes utifrån intervjuer med unga individer mellan 16- 19 år. För att analysera resultaten av dessa intervjuer användes tematisk analys där materialet kodades och delades in i teman. I slutändan kom författarna fram till att respondenterna upplevde en stark gemenskap i bostadsområdet samtidigt som det fanns faktorer som har påverkat individernas identitet. Respondenternas syn och samhällets syn stämmer inte riktigt överens om hur Angered är som stadsdel.

 • 239.
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Children and Parents: Attributions, Attitudes and Agency2015Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Children and parents are both part of children’s development and research on children and on parenting are both areas that, in some way, have changed in recent decades. These changes are related to the new way of seeing children and that children are no longer seen as ‘becomings’ or adults in the making; rather, children are insteadregarded – and seen – as more active in their development and as social agents. With a new way of viewing children and childhood there is also a new way of explaining or understanding parenthood. The general aim of this thesisis to learn more about how parents think about their parenting and how this can be related to children’s agency. Inaddition, children’s own beliefs about their agency are studied. The aim of Study I was to investigate mothers’ and fathers’ (77 participants from each group) attributions and attitudes in Sweden. The results revealed thatSwedish parents are more polarized in their attitudes than in their attributions. Regarding attitudes, mothers and fathers reported more progressive than authoritarian attitudes. Fathers reported higher adult-controlled failure and child-controlled failure attributions than mothers. In Study II the aim was to assess whether mothers’ and fathers’self-reports of acceptance-rejection, warmth, and hostility/rejection/neglect of their children differ in the nine countries. A total of 1996 parents (998 mothers and 998 fathers) participated in the study. Mothers and fathers reported high acceptance and warmth and low rejection and hostility/rejection/neglect (HRN) of their children inall nine countries. Despite the high levels of acceptance and low levels of rejection across all countries, some systematic differences between countries emerged. In Study III Swedish mothers’ and fathers’ warmth towards their children was examined in relation to their children’s agency. It also studied the longitudinal relation between agency and children’s externalizing, internalizing, and school achievement. Swedish children’s parents (N = 93) were interviewed at three time points (when children were 8, 9, and 10 years old) about their warmth towards their children, children’s agency, children’s externalizing and internalizing behaviors and school achievement. Results from this study indicate that Swedish parents’ warmth is directly related to children’s subsequent perceptions of their agency, which in turn are related to subsequently lower child externalizing and internalizing problems and higher academic achievement. Personal agency is studied in Study IV and the aim of this study was to examine how 10-year-old children perceive their agency in three different contexts, family, school and peer-situations. Interviews were conducted with 103 ten-year-old Swedish children. Vignettes concerning three different situations were presented to the children and their answers were written down for subsequent thematic analysis. The resultsshowed that children perceive their agency differently depending upon which context they find themselves in. The difference is not in how they think adults or peers would react to their agency, but in how they themselves would act if their agency was suppressed. It is mainly with other children that they would show assertiveness and try to find a solution together, while they would be more emotional and powerless with adults.In summary, parents in the studies report higher similarity about parenting in some cases, for example concerning acceptance and warmth and hostility/rejection/neglect, but lower in others, such as the Swedish parents’ reports about attributions. It is also revealed that parents’ warmth is related to children’s agency,and that children’s perceptions of their agency depend on whether they interact with adults or other children. Apossible contribution of this thesis is to generate additional knowledge about parental cognitions and the implications that parenting can have on child agency, but also the shedding of light on the ways in which, depending on the context, children’s beliefs of their agency differ.

 • 240.
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Exempel 5: FöräldraResursen: att samverka för stöd till föräldrar2019Inngår i: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, s. 65-71Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 241.
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  När det blir en sjukdom: en studie om hur olika yrkesprofessioners arbete påverkas då spelberoende, 'Internet Gaming Disorder', blir en diagnos.2018Inngår i: Nya vägar, nya perspektiv: Barn- och ungdoms nätverket i samarbete med Tema barn, Linkopings universitet, Linköping: Linköpings universitet , 2018, s. 8-8Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Idag arbetar flera verksamheter på olika sätt med de diagnoser som finns och påverkar barn och ungdomar i skolan. Nya diagnoser tillkommer då och då, och sommaren 2018 informerade Världshälsoorganisationen (WHO) om att TV-spelberoende nu klassas som en diagnos, s.k. Internet Gaming Disorder (IGD). TV-spel av olika karaktär är frekvent använda av barn och ungdomar och i Sverige spelar 87 % av barn 9-12 år varje dag. Spelberoende är omdiskuterat och kan ses som ett eget problem eller en följd av andra problem. Avsaknaden av forskning inom området innebar att American Pyschiatric Association uppmanade till mer forskning om Internet Gaming Disorder och med en IGD-diagnos från WHO kommer mer kunskap inom området att behövas. Syftet med föreliggande studie är att följa hur elevhälsans, socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete förändras i och med en ny diagnos och vilket lärande som därigenom kommer till stånd. Vidare ska studien undersöka hur förhållningssättet till barns och ungdomars aktörskap ser ut vid ny diagnos.

 • 242.
  Gurdal, Sevtap
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
  Parenting Across Cultures: Parental attributions, attitudes and behaviour2013Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Previously studies in parenting have mainly been conducted in Western countries. Not uncommonly results from such studies are used to describe general, worldwide trends. In an attempt to make the field of parenting research more culturally heterogeneous, an international research project, Parenting Across Cultures, was started. The project includes nine participant countries (China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, Philippines, Sweden, Thailand, and USA) and its purpose is to examine parenting across cultures. This thesis is based on reports from parent participants. The aim of Study I was to investigate mothers’ and fathers’ (77 participants from each group) attributions and attitudes in Sweden. The results revealed that Swedish parents are more polarized in their attitudes than in their attributions, they think more alike for parenting attitudes and there was greater variability for parenting attributions, particularly regarding uncontrollable success, as opposed to attributions regarding adult- or child-controlled failure. Regarding attitudes, mothers and fathers reported more progressive than authoritarian attitudes. Fathers reported higher adult-controlled failure and child-controlled failure attributions than mothers. In Study II the aim was to assess whether mothers’ and fathers’ self-reports of acceptance-rejection, warmth, and hostility/rejection/neglect of their children differ in the nine countries. A total of 1996 parents (998 mothers and 998 fathers) participated in the study. Mothers and fathers reported high acceptance and warmth and low rejection and hostility/rejection/neglect (HRN) of their children in all nine countries. Despite the overwhelmingly high levels of acceptance and low levels of rejection across all countries, and despite our use of statistical controls for parental age, education, social desirability, and child age, some systematic differences between countries emerged. In summary, parents in the studies report higher similarity about parenting in some cases, for example concerning acceptance and warmth and hostility/rejection/neglect, but lower in others, such as the Swedish parents’ reports about attributions.

 • 243.
  Gurdal, Sevtap
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Parental perceptions of children’s agency: Parental warmth, school achievement and adjustment2016Inngår i: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275, Vol. 186, nr 8, s. 1203-1211Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The present study examined Swedish mothers’ and fathers’ warmth towards their children in relation to their children's agency. It also examined the longitudinal relation between agency and children's externalising, internalising, and school achievement. Swedish children's mothers and fathers (N = 93) were interviewed at three time points (when children were 8, 9, and 10 years old) about their warmth towards their children, children's agency, and children's externalising and internalising behaviours and school achievement. Parental warmth at Time 1 was significantly correlated with child agency at Time 2, which was significantly correlated with child externalising and internalising behaviours and academic achievement at Time 3. There were no differences between girls and boys. Results from this study indicate that Swedish parents’ warmth is directly related to subsequent perceptions of children's agency, which in turn are related to subsequently lower child externalising and internalising problems and higher academic achievement. These findings held in the context of a three-year longitudinal study and for both boys and girls, suggesting the importance of child agency in the link between parental warmth and children's adjustment.

 • 244.
  Gurdal, Sevtap
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Children's agency in parent-child, teacher-pupil and peer relationship contexts.2018Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 13, nr sup1, artikkel-id 1565239Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The aim of this study was to examine children's perception of their agency in different relationship contexts. Historically, most studies conducted in Sweden concerning children's agency, in relation to their self-efficacy and perceptions of their effectiveness as agents, have been carried out in school situations or other institutional organizations. Past research has shown that children'sagency has positive links to health, school achievement and/or adjustment. Method: Interviews were conducted with 103 10-year-old Swedish children to examine three relationship contexts: parent-child, teacher-pupil, and peer relations. Vignettes about the different contexts were presented to the children and their answers were analysed with thematic analysis. Results: The results show that children think of their agency differently depending upon which relationship context they find themselves in. Most perceived agency are found insituations with peers, and children perceive they have the least agency with teachers. In situations with parents, children think they would react with more resistance than with peers and teachers. It is mainly with other children that they would show assertiveness and try to find asolution together, while they would be more emotional and perceive less power with adults. Conclusion: We conclude that children make adistinction in their perception of agency depending upon the relationship context. These findings can be relevant for helping children receive more agency in all contexts, which might have apositive impact on health and adjustment.

 • 245.
  Gurdal, Sevtap
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Education and Parenting in Sweden2019Inngår i: School Systems, Parent Behavior, and Academic Achievement: An International Perspective / [ed] Sorbring, Emma; Lansford, Jennifer E., Springer, 2019, s. 95-109Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Swedish children's rights to school and a childhood were discussed as early as 1900 and today nearly all (99.9%) Swedish children from the age of six attend comprehensive school for ten years. Comprehensive school, both private and public, is free of charge and compulsory for everyone. In general, Sweden is described as a country where young people are perceived as individuals with agency, both in the family and in school. It is expected that students should be treated with respect and taught about their rights and how to practice them. Teachers are supposed to encourage young people's agency by, for example, letting them take responsibility and be involved in decisions about the school work and their lives. This is related to the goal of teaching young people more about how to become citizens and about democratic values in society. Although Swedish schools have a high interest in students' own agency and their mental health, politics put pressure on the schools to achieve higher academic success among students. This chapter presents the current Swedish education system and its challenges when it comes to maintaining high values concerning students' mental health and, simultaneously, striving for better academic results, focusing particularly on families belonging to the lower socioeconomic class and with a migration background.

 • 246.
  Gurdal, Sevtap
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Swedish children’s beliefs about agency in family, school and peer situationsManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 247.
  Gustafsson, Malin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  ”Vi kan väl sprida kärlek istället för hat?”: om kränkningar på nätet ur unga och vuxnas perspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Digitaliseringen ger en ökad tillgång till nätet i skolmiljön samtidigt som användningen av sociala medier bland unga ökar. Nätbaserade kränkningar sker i olika former och utsträckning. Syftet med denna fallstudie är öka förståelsen för kränkningar på nätet genom att jämföra ungas och vuxnas perspektiv på nätmobbing med utgångspunkt i en skolmiljö. I studien har kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer använts. Åtta elever och åtta lärare på en skola har medverkat. Studien lyfter fram teman och attityder kring vad en nätbaserad kränkning innebär, förekomsten av kränkningar på nätet och vad som görs åt problematiken. En teoretisk utgångspunkt är att tekniken som används i nätmobbing kan innebära en maktförskjutning i förhållande till traditionell mobbing. Resultatet av studien visar att det inte entydigt är så att unga har en bild av kränkningar på nätet och vuxna en annan, utan att kränkningar kan se ut och tolkas på olika sätt. Vuxna tenderar dock att se ungas språk som hårdare än vad unga själva gör och uppfattar att unga oftare ber om hjälp vid kränkningar än vad unga själva vittnar om. Slutsatser som kan dras kring arbete mot kränkningar på nätet i en skola är att det behöver vara systematiskt, informativt, tydligt för unga samt utgå ifrån ett trygghetsskapande arbete.

 • 248.
  Gustavsen, Josefin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Larsson, Rebecka
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Individuella skillnader som prediktor för upplevd arbetsmiljö: en korrelationsstudie med Big Six och DIAMONDS2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dålig arbetsmiljö är en bidragande orsak till fysisk samt psykisk ohälsa i det svenska samhället. 28% av de individer som idag är sysselsatta i arbetslivet har besvär uppkomna av arbetsrelaterade orsaker. Individanpassad arbetsmiljö kan möjligtvis föranleda en minskad siffra. Tidigare forskning har konstaterat att personlighet kan vara betydande vid upplevelsen av situationer i det dagliga livet. Dock har inte tidigare studier undersökt huruvida personlighet kan predicera hur arbetsmiljö upplevs. Därför var syftet att försöka besvara denna frågeställning genom att undersöka om det finns samband mellan personlighet, genom Big Six, och upplevd arbetsmiljö, genom DIAMONDS. För att besvara frågan genomfördes en enkätundersökning där 107 respondenter deltog (M = 33 år, SD = 12, åldersintervall 18–79 år, 76% kvinnor). Personlighet undersöktes med instrumentet MiniInternational Personality Item Pool-6 (Mini-IPIP6) och upplevd arbetsmiljö mättes genom Riverside Situational Q-Sort (RSQ-8). Utifrån respondenternas svar genomfördes korrelationanalyser som föranledde resultat vilka påvisade fem statistiskt signifikanta samband mellan Big Six och DIAMONDS. Två utav dessa överensstämde med tidigare forskning medan resterande ej uppkommit tidigare. De fem korrelationerna undersöktes vidare genom två regressionsanalyser, där negativity och adversity, vilka är variabler som tillhör DIAMONDS, var beroendevariabler då dessa ägde högre samband med Big Six variablerna. Neuroticism och agreeableness var de personlighetsdrag som visade sig vara signifikanta prediktorer. En väsentlig förklaringsvarians framkom och enligt denna studie kan personlighet därmed predicera vissa delar av hur individer upplever sin arbetsmiljö

 • 249.
  Gustavsson, Frida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Seaton, Natalie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Den Mörka Triaden: En studie på olika chefsnivåer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den Mörka Triaden beskrivs som tre oönskade personlighetsdrag bestående av machiavellism, subklinisk narcissism och subklinisk psykopati. Den föreliggande studiens syfte var att undersöka om den Mörka Triaden blev mer framträdande ju högre upp i chefsnivå svenska chefer arbetar, och vidare om kön och ålder hade samband med de mörka egenskaperna. Studien genomfördes av Eklund och Hultman (2015) via en enkät där 27 av 80 frågor utgjorde påståenden om Short Dark Triad (SD3) vilka avsåg att mäta machiavellism, subklinisk psykopati och subklinisk narcissism. Respondenterna (N = 101) som deltog i studien var uteslutande individer med en chefsposition i Sverige (47 kvinnor, 51 män och tre som inte ville ange kön). Åldersspannet var mellan 24 och 64 år. Av de tillfrågade respondenterna var 13 chefer på lägsta gruppnivå, 39 på mellanchefsnivå och 49 på högsta ledningsnivå. Resultaten påvisade ett positivt samband mellan machiavellism och högre chefsnivå, samt att medelvärdena för subklinisk narcissism och subklinisk psykopati ökade högre upp i chefsnivå. Män visade generellt högre drag av den Mörka Triaden än kvinnor vilket även gick i linje med tidigare forskning. Slutligen hade ålder negativa samband med machiavellism, subklinisk narcissism och subklinisk psykopati vilket tyder på att den Mörka Triaden var mindre förekommande hos äldre svenska chefer.

 • 250.
  Gustavsson, Karolina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Sjöqvist, Christof
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En studie i unga vuxnas kristna tro: Orsaker till tron och upplevelser av mening med- och i livet2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige är idag ett av världens mest individualiserade och sekulariserade land, men trenden för avkristning verkar på senare år ha vänt och avtagit i och med Generation-X, personer födda på 60–80-talet. Samtidigt visar tidigare forskning att religiös praktik och en känsla av mening med- och i livet visar ha en positiv inverkan på människans psykiska välmående. Dock finns fortfarande luckor i forskning kring orsaker till varför människor tror. Med utgångspunkt i detta syftade studien att få en djupare förståelse i orsaker till varför unga vuxna som är kristna tror, samt hur de upplever mening med- och i livet i relation till sin tro. Som grund för studien fanns teorier om belongingness, logoterapi och självtranscendens. Utifrån syftet användes en kvalitativ metod och insamlingen av data genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Deltagarna bestod av tre kvinnor och tre män, aktiva i Svenska kyrkan. Analysmetoden IPA användes för bearbetning av insamlad data. Resultatet visade att informanternas upplevelser av orsaker till att de tror kunde ordnas in i tre överteman: Gemenskapen formar, hjälper och ger samhörighet, Uppväxten ledde till tro samt Upplevelser i tonåren avgörande för tron. Resultatet visade även att tron i sig, samt den kristna gemenskapen gav en känsla av mening med- och i livet. I diskussionen diskuterades dessa resultat i relation till teorierna om belongingness, logoterapi och självtranscendens. Några slutsatser som kunde drasutifrån resultatet och diskussionen var att uppsatsens frågeställning om orsaker till varför unga vuxna som är kristna tror, mynnade ut i två olika sorters svar: Det ena gällde orsaker till varför de först kom till tro och det andra gällde orsaker till fortsatt tro i dag. Mening med- och i livet upplevdes i relation till den kristna gemenskapen samt genom den personliga tron hos informanterna. Strävan att bli en bättre människa och att leva gott var centralt i upplevelsen av mening med- och i livet hos informanterna. Reliabiliteten påverkades till det sämre framför allt av uppsatsskrivarnas egen bakgrund och förförståelse.

2345678 201 - 250 of 579
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf