Change search
Refine search result
2345 201 - 223 of 223
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Wernersson, Inga
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hansen Orwehag, Monica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Scholarly skills as everyday practice: implications for education2016In: Higher Education, Skills and Work-based Learning, ISSN 2042-3896, E-ISSN 2042-390X, Vol. 6, no 3, p. 224-236Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to understand how teachers, nurses and engineers view the use of scholarly skills, such as research and critical thinking, in occupational practice and what implications this understanding may have for (especially) teacher education. Design/methodology/approach - Engineers, nurses and teachers who had worked for at least one year after their education was interviewed (telephone interviews). Four interviews from each category were made in this exploratory study. Findings - Few of the interviewees spontaneously connect their research methods training or other elements of scientific thinking in their education to everyday work practice, but all give examples of systematic, reflective and critical elements as features present in the occupational context. Almost all also view the final thesis work done in their respective programmes as a gratifying experience. Further, they describe the freedom and independence they have in their choice of research question and form of work as appealing and encouraging. Research limitations/implications - The study is exploratory and the results should be used to develop ideas about how to improve scholarly/scientific training in profession-oriented higher education programmes. Practical implications - This paper explore ways to understand and further develop the teaching of scholarly/scientific attitudes and ways of thinking in profession-oriented university programmes. Social implications - Scholarly skills such as critical thinking, analytical skills and awareness of different perspectives are important in all professions. How to design education to optimize such skills is important for people and society. Originality/value - The value of the study is that it is a try to use experiences from different fields to improve the generic scholarly aspects of professional education (especially teacher education).

 • 202.
  Wesselhoff, Felicia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Liljeblad, Ida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Förskollärares matematiska subjektivitet och barns matematiklärande.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) är matematik ett av förskollärarens uppdrag att kunna stimulera och utmana barnen i. Genom studien vill vi fördjupa kunskapen kring förskollärares inställning till matematik och vad den kan påverka.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till matematik och barns matematiklärande. Samt att undersöka förskollärare tankar kring sin kompetens inom matematik, inställning till matematik i förskolan samt vad den påverkar.

  Metod: Vi har utfört en kvalitativ intervjustudie med nio stycken förskollärare i två olika kommuner. Vi valde att analysera utifrån några utvalda begrepp från tidigare forskning. Dessa var matematisk subjektivitet, utvidgat traditionellt undervisningsbegrepp samt förskollärarinriktat och barninriktat förhållningssätt. Utvidgat traditionellt undervisningsbegrepp delas upp i två delar "här och nu" situationer samt undervisning.

  Resultat: Resultatet visar att förskollärare känner sig trygga i sin kompetens, har positiv inställning till matematik och vill att barns matematiklärande samt erfarenhet ska bli positiv. Uppfattningen av sig själv som matematisk är baserad på erfarenhet, skillnaden mellan informanterna kan utläsas i erfarenheter från exempelvis grundskolan.

 • 203.
  Willermark, Sara
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Digital Didaktisk Design: Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna avhandling undersöks grundskollärares arbete med att utveckla sin undervisningspraktik med digital teknik. Mer precist undersöks hur en sådan utveckling kan identifieras, förstås och stödjas. Empirin härstammar primärt från ett treårigt aktionsorienterat skolutvecklingsprojekt i nordisk grundskola. Inom projektet samarbetade lärare från Sverige, Norge och Danmark för att utveckla nya undervisningsaktiviteter över nationsgränserna med stöd av digital teknik. Lärare organiserades inom olika ämnesspecifika designteam för att planera, implementera och utvärdera undervisningsaktiviteter, så kallad digital didaktisk design, vilket avser utformandet av en undervisningssekvens, som adresserar ett specifikt ämne inom ett visst ämnesområde. Det empiriska underlaget utgörs av dokumentation över den digitala didaktiska designen, deltagande observationer, intervjuer och innehållsanalyser samt en enkätundersökning. Två teoretiska ramverk används, TPACK (akronym för Technological Pedagogical And Content Knowledge) och verksamhetsteori. Resultaten påvisar en utveckling av lärares undervisningspraktik. Med stöd av digital teknik skapar lärare digital didaktisk design över nationsgränser, som ger upphov till nya aktiviteter, situationer och möten. Det krävdes dock både omfattande arbetsinsatser och ett praktiskt experimenterande under lång tid, för att lärarna skulle kunna utveckla digital didaktisk design som upplevdes meningsfull i den nya kontexten. Motsättningar och organisatoriska gränser mellan de samverkande lärarna identifierades som avgörande för utvecklingen, genom att ge upphov till förhandlingar, kompromisser och reflektion. Avhandlingen bidrar med ett verktyg för att identifiera och stödja lärares arbetemed att utveckla sin undervisningspraktik med digital teknik. Vidare föreslås en strategi för att identifiera och analysera lärares utveckling över tid. Avhandlingen bidrar också med kunskap om hur olika typer av spänningar och gränser vid samarbete kan stimulera till lärande för en digitaliserad undervisningspraktik, liksom rekommendationer för hur utbildningsinsatser för lärare kan utformas i syfte att stödja lärares utveckling av undervisningspraktiken.

 • 204.
  Willermark, Sara
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Pareto, Lena
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Didactical designs in use: exploring technological, pedagogical and content knowledge2016In: Proceedings of the 5th International Conference on Designs for Learning / [ed] Nortvig, A-M., Sørensen, B. H., Misfeldt, M., Ørngreen, R., Allsopp, B. B., Henningsen, B., & Hautopp, H., Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2016, p. 253-268Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we operationalize the Technological Pedagogical And Content Knowledge (TPACK) model as an analytic lens to trace progression in teaching practice. We explore teacher development by studying didactical designs. Didactical design refers to the design of teaching sequences within a particular subject, and includes a pre-planned sequence of lessons, with a detailed teaching plan of how to implement the task in the classrooms. We report from a three-year school development project which involved 48 teachers and over 1000 students in elementary school. An in-depth analysis of 14 didactical designs in the subject of mathematics respectively 13 didactical designs in mother tongue was conducted. The analysis was based on classroom observations, video recordings, chat logs, online forums, interviews and participation in teachers'daily work. Our position is that our approach can serve as an effective way to categorize, analyzeand evaluate didactical designs

 • 205.
  Willermark, Sara
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Pareto, Lena
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Sørensen, Carsten
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics. The London School of Economics and Political Science.
  Expansive Learning in Transforming Teaching PracticesIn: Article in journal (Refereed)
 • 206.
  Willgard, Eva
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Johansson, Gunilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ”Det handlar ju om vad jag tror att andra tänker om mig”: professionellas syn på hur barns livssituation kan se ut vid en förälders fängelsevistelse2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: En dold kategori av barn i dagens samhälle är de barn vars föräldrar avtjänar straff på anstalter. Dessa barn mår ofta mycket dåligt då de tar på sig skulden för att föräldern är frånvarande (Barnombudsmannen, 2004). Som pedagog i skola och förskola kommer vi förmodligen att träffa något av dessa barn. Vi söker kunskap för att kunna bemöta barnet på ett tillfredsställande sätt och ha beredskap för att kunna förstå barnets reaktioner. SYFTE: Syftet med vår studie är att vi vill få kunskap om hur barns livssituation kan se ut vid en förälders fängelsevistelse. METOD: Vi har i vår studie valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetodik och använder oss då av intervjuer med öppna svar. Kvale (1997) menar att syftet med intervjuer är att få information om den intervjuades erfarenheter och människors livsvärld. Vi har valt att intervjua personer som har nära anknytning till barn till fängslade föräldrar genom sin profession. Vår förhoppning är att de med sina erfarenheter kan ge oss en bild av hur barns livssituation ser ut vid föräldrars frånvaro på grund av ett fängelsestraff. RESULTAT: Många av de här barnen har en kaotisk hemsituation. Ett dåligt nätverk och en pressad situation för den hemmavarande föräldern bidrar till att barnet tar på sig vuxnas ansvar. Barnet känner stor skuld och skam över sin intagna förälder vilket kan leda till utanförskap och dåligt självförtroende. Många av de här barnen har fått lära sig att det inte är lönt att ge uttryck för sina känslor. Barnen har fått lära sig att de har familjer som inte är som andras och den bör man inte prata om. Hemligheten som dessa barn bär på leder till att många blir ensamma och barnen känner sig missuppfattade. Barnet känner ofta rädsla för att andra vuxna och barn skall fördöma föräldern och att det skall smitta av sig på barnet, en rädsla som ofta infrias.

 • 207.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Artifacts at work: Internship, learning and technology2013Conference paper (Other academic)
 • 208.
  Winman, Thomas
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Learning integration-work through transnational digitalized courses2017In: INTED2017 Proceedings, 2017, p. 8018-8018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In both political discussions and integration assessments questions are often raised about social services role in inclusion for people of foreign descent. Such questions are highly relevant in a contemporary society that is characterized by growing social and cultural differentiation. The overall aim of this presentation is to contribute to our understanding of how knowledge about integration work is developed by students who takes part in a webbased, transnational course where they use digital learning platforms for communication, coordination and organisation of learning activities. Analytically, such a focus is pursued employing a socio-cultural perspective on learning where practical actions and the design of the course have been scrutinized. The motive for introducing a webbased transnational course in the area of integration was that there were an increasing amount of refugees migrating to Europe. Integration became a part of everyday work for a lot of professions, teachers, nurses and more. However, working with integration was not something that their professional education supported but they all expressed a need for more knowledge. But integration workers are assumed to have specific knowledge that is necessary to realize their work tasks. In the work with creating an integration-course one conclusion was that all welfare work is generic, which means we cannot only look at the content of the work, instead one must put it into more multifaceted perspective that includes several professionals knowledge domains, service-organization assignment, legislations and cultures related. Simultaneously, another university had the same ideas, which resulted in a transnational webbased course with students from different professional fields. All students, as well as the teachers, where interviewed in the beginning and in the end of the course about their expectations about the content and the form. The results demonstrate that using learning platforms to make sense in transnational education settings presupposes extensive knowledge of the indexicality of categories and concepts, something that could be assumed if the participants' had a shared professional history. Instead, as the students have different backgrounds the teachers have to account for the local hermeneutics needed, and for the knowledge embedded in information and categories. It is in the process of reliving, creating and exposing the meaning of information, that students and teachers actually bring information in education to life. In further development of transnational webbased courses it is important to not see this development as solely technical or organizational questions. To develop courses that increase the possibilities for students in different faculties with different routines etc. to make sense of information may be a much more demanding task than it seems to be. Such boundary-crossing teaching are nevertheless of great importance for the development of integration work as well as pedagogical competence in higher education.

 • 209.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Svensson, Lars
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Framtidens digitala klassrum2015Conference paper (Refereed)
 • 210.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Svensson, Lars
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  The development of mobilizing pedagogical strategies2016In: ICERI2016 Proceedings: 9th annual International Conference of Education, Research and InnovationSeville, Spain. 14-16 November, 2016. / [ed] L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, IATED Academy , 2016, p. 6923-6923Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In contemporary society, questions are often raised about the relation between education and integration of immigrants and people with a foreign background. In that context, pedagogical efforts have been made to combine educational and social interventions, emphasizing issues of inclusion, mobilization and learning processes. The overall aim in this study is to identify and explain how pedagogical strategies with respect to inclusion processes has evolved at a school for adult Roma students. Such pedagogical strategies are seen as crucial for improving immigrant conditions and opportunities and the data collection took place at a school with an outspoken Roma-profile in Sweden. In all, eight teachers and one principal were interviewed and the following research questions are addressed: What are the relevant aspects of social pedagogy in inclusion processes? How are these social pedagogical strategies distributed individually and jointly in a school context? The results show how the historical roots and theoretical foundations of pedagogical thinking and action take place as a "facilitator" and guides the teachers actions. To recognize the students cultural belonging and having a dialogical approach works as cultural bridging which actually to some extent transformed the teachers daily work from teaching to also embrace cultural broking-strategies to enforce learning processes.

 • 211.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Vesterlind, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Knowing Practice2012Conference paper (Other academic)
 • 212.
  Winman, Thomas
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Vesterlind, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Tynkkinen, Mona
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nunstedt, Håkan
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Eriksson, Marita
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Lärande inom och mellan verksamhetsfält2015Conference paper (Other academic)
 • 213.
  Zannakis, Mathias
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Department of Technology Management and Economics, Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Molander, Sverker
  Department of Technology Management and Economics, Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Johansson, Lars-Olof
  Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Perceived resource scarcity and environmental behaviors – how do they relate?2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Sustainability challenges largely have to do with valuing past, present and future resources. History is full of examples of humans and societies that threat, react to changes in, and preserve resources they depend on. However, there is surprisingly little research on attitudal or behavioral reactions to decreasing or increasing resource levels in the fieldof environmental studies. This study aims to investigate the impact of individual experience-based subjective evaluations of different types of resources on environmental attitudes and behavior. The study is explorative since the relation between subjective resources and environmental attitudes and behavior to our knowledge has never been investigated. There are good reasons to expect both negative and positive correlations between perceived scarcity of resources and environmental behavior (partly depending on what resource we have in mind). The theoretical model is based on an understanding of environmental behavior as a collective action problem based in a social dilemma. The link between perceived scarcity of resources and environmental attitudes and behavior is investigated in a survey to the Swedish public (N = 978), which also controls for people's social value orientation (SVO), subjective well-being, and generalized trust and trust in environmental institutions, as well as income, age and gender.

 • 214.
  Zell Heder, Jennie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Höglund, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Främlingsfientlighet i skolan: en kvalitativ intervjustudie om hur rektorer hanterar främlingsfientliga idéer2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Främlingsfientlighet är ett ständigt debatterat ämne i media där det påstås att främlingsfientligheten hos barn och ungdomar ökar. Skolan har blivit en arena där främlingsfientliga organisationer kan rekrytera medlemmar. Vi är intresserade av att ta reda på hur rektorer hanterar detta. Den svenska yttrandefrihetsgrundlagen kan hamna i kollision med de demokratiska värderingar skolan skall arbeta med. Detta är ett intressant problem som behöver forskas i. I Ytterby vägrades en elev godkänt betyg i samhällskunskap då han vägrat arbeta med en elev av utländsk härkomst. Främlingsfientligheten sprider ut sig i de svenska skolorna och många elever kränks på grund av sitt ursprung.

  Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka hur rektorer hanterar främlingsfientliga idéer och yttringar i skolan.

  Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att få så detaljerade intervjuer och resultat som möjligt. Vi har intervjuat åtta rektorer i fyra olika kommuner.

  Resultat: Rektorerna är överens om att främlingsfientlighet handlar om kränkningar. De säger att det inte förekommer främlingsfientliga kränkningar i större utsträckning på deras skolor, men att främlingsfientligt klotter uppmärksammats på skolor med högre antal invandrare. Det är ovanligt att elever bär främlingsfientliga kläder eller symboler. Främlingsfientliga organisationer som försöker ta kontakt med elever eller personal på skolan är också ovanligt. Gränsen för vad man får säga och göra i skolan går vid när en person känner sig kränkt, detta är samtliga skolledare överens om.

  Rektorerna anser att främlingsfientlighet yttrar sig på en mängd olika sätt. Alla rektorerna tror att hemmet kan vara en källa där främlingsfientligheten gror. De tror även att kompisar, organisationer och media kan påverka. Skolledarna har svårt att bestämma vem som är det största problemet, elever med främlingsfientliga åsikter eller främlingsfientliga organisationer. De tror att det är en blandning av dessa. På de skolorna som har mycket invandrare tror rektorerna att främlingsfientligheten har ökat medan rektorerna på skolor med lite invandrare tror att det inte har ökat. Rektorerna tycker att man ska framhålla värdegrundsarbetet för att motverka främlingsfientlighet. De anser att man ska reda ut främlingsfientliga problem på individnivå. Skolledarna är helt överens om att yttrandefrihetslagen väger tyngre än skolans demokratiska värderingar. Samtliga skolor har en likabehandlingsplan som används men orden främlingsfientlighet eller rasism omnämns inte. Rektorerna tycker att de är väl insatta i de styrdokument som finns.

 • 215.
  Zobel, Wendelin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Ämnet svenska, till vilken nytta?: En jämförelse mellan gymnasieelevers och gymnasielärares uppfattning2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Trots att dagens läroplan ger möjligheten att individualisera undervisningen, uppstår ändå skillnader mellan lärares och elevers syn på vad ämnet svenska innebär. Ett nyttoperspektiv ger större möjligheter att finna vilka skillnaderna är. Vid inhämtande av kunskap är motivationen en viktig faktor, där intresset är en viktig beståndsdel. Nyttan kan här ses som en motivationsfaktor.

   Syftet

   Att få en djupare förståelse och jämföra lärares och elevers uppfattning kring nyttan med ämnet svenska, vad de anser är viktigt och oviktigt, eller vad man lägger tyngdpunkten på i förhållande till läro- och kursplanen.

   

  Metod

   

  Undersökningsmetoden har varit kvalitativ med ett bekvämlighetsurval som grund. För att kunna få svar på frågeställningarna har fyra behöriga gymnasielärare och fyra gymnasieelever intervjuats. Metoden är vald för att ge en djupare förståelse av lärarnas och elevernas uppfattningar kring ämnet.

  Resultat

  Resultatet visar att uppfattningarna kring läroämnet svenska är individuella, både bland lärare och elever. Vissa skillnader mellan elevers och lärares syn kan urskiljas. Lärarna har en allmänt sett mer bred och djup definition av kunskap, eleverna har en mer ytlig, färdighetspräglad kunskapssyn. Lärarna lägger tyngd på färdighets- och bildningskunskaper, där läsandet och skrivandet är en viktig beståndsdel, medan eleverna efterfrågar en större betoning på muntliga kommunikationsfärdigheter som har anknytning till deras individuella intressen.

 • 216.
  Åström, Else
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Galle, Josefin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En kvalitativ studie om boksamtal i syfte att förebygga och motverka mobbning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie har grundats i vårt intresse för hur man som lärare arbetar för att aktivt förebygga och motverka mobbning. Vi har uppmärksammat att boksamtal är en bra ingång till de flesta samtal kring social problematik så som mobbning. Intresset för ämnet har grundats i att skolverket lyft fram att antimobbningsprogram inte är effektiva i arbetet mot mobbning och att det finns studier som lyfter boksamtal som ett sätt att som lärare arbeta effektivt för att lyfta problematiken. Syftet med studien var att undersöka hur boksamtal används av svensklärare i syfte att förebygga och motverka mobbning samt att ta reda på vilka möjligheter och utmaningar som finns med arbetssättet. Vi valde att använda oss av semistrukturerade enskilda intervjuer med svensklärare som metod för vår undersökning. Vårt resultat presenteras som en sammanhängande text med citat från olika lärare vi intervjuat. Resultatet påvisar att lärare använder boksamtal i olika syften, både kunskapsmässigt och socialt utvecklande. Läraren i förskoleklass poängterade det sociala arbetet mer än lärarna i de högre årskurserna och de menade alla på att boksamtal kring ämnen så som mobbning inte bör undvikas utan gärna börja användas så tidigt som möjligt i skolan.

 • 217.
  Öman, Anne
  et al.
  University of Gothenburg, Department of Applied IT.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Design and redesign of a multimodal classroom task: implications for teaching and learning2015In: Journal of Information Technology Education, ISSN 1547-9714, E-ISSN 1539-3585, Vol. 14, no 1, p. 139-159Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Digital technologies are increasingly implemented in Swedish schools, which impact on education in the contemporary classroom. Screen-based practice opens up for new forms and multiplicity of representations, taking into account that language in a globalized society is more than reading and writing skills. This paper presents a case study of technology-mediated instruction at the primary-school level including an analysis of the designed task and how the teacher orchestrated the digital resources during three introductory classes. The aim was also to explore the pupils’ redesigning of advertising films based on teacher’s instructions and available digital resources. Sequences of a learning trajectory were video recorded and analysed from a multimodal perspective with a focus on the designed task and the processes of how pupils orchestrate meaning through their selection and configuration of available designs. The findings show a distinction between the selection of design elements in the teacher’s orchestration of the laptop resources during instruction and the pupils’ redesigning of the task. Pupils’ work developed from the linguistic design provided by the teacher towards visual design and the use of images as the central mode of expression in the process of creating advertising films. The findings also indicate a lack of orientation towards subject content due to the teacher’s primary focus on introducing the software.

 • 218.
  Österberg, Marika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Statistisk regressionsanalys i matematisk och didaktisk kontext: En studie av hur matematikböcker i Sverige, Norge och Finlandstödjer gymnasieelevers förståelse av regressionsanalysens matematiska natur och dess tillämpningsmöjligheter2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 219.
  Östlund, Christian
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Jobe, William
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Svensson, Lars
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  E-training through web lectures2014In: Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014 / [ed] M. Searson & M. Ochoa, Chesapeake, VA: AACE , 2014, p. 397-402Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper sets out to inform how technology can be designed to support formal workplace training by acknowledging the context of every day work. The research in this paper follows the approach of design science research and a design theory for e-training through web lectures emerged in collaboration with members of the county administration through four designcycles of problem awareness: conceptual suggestion, system development, and evaluation. Aframework called authentic e-learning with nine design principles was chosen as a kernel theory.The design principles were then evaluated in the context of workplace learning and after four design cycles some of the original design principles was still unaltered, some was adapted to the conditions of workplace learning and new principles emerged from the evaluation process.

 • 220.
  Östman, Ann
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Forsberg Ahlcrona, Mirella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Mathematic in preschool and teacher education2016In: Abstract book The VII Conference on Childhood Studies: Childhood in everyday life June 6th–8th 2016, Turku, Finland, Turku: Painosalama Oy , 2016, p. 101-101Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Preschool task in Sweden include the teaching of mathematics as a subject and as a way to develop children's skills and ability to apply mathematical thinking in different situations. This through an approach that, according to curriculum, should include different aesthetic activities and creative methods. In all training institutions for teachers, mathematics in preschool are taught in different ways - which means that the teaching about the aesthetic possibilities and mathematics in preschool varies. Our experience shows that many students express a negative self-image when it comes to being interested in mathematics, which in some way, even affect their conception of mathematics in preschool education and personal adjustment to accept "unusual" ways of learning mathematic.The study explore students' attitudes and beliefs about mathematics as a subject and how they use different aesthetic potentials in their own mathematics teaching in preschool, more specifically with puppet play as a method. What kind of attitudes do they express before their activities with the children? What kind of expression and conclusion presents when they describe their communication with children through aesthetic experiences? The study includes 70 students.Students will receive lessons on several aesthetic dimensions and the puppet as a mediating tool. They will choose a specific learning object to develop children's mathematical knowledge and experience, andthey will make their own robot, a rod puppet. The will plan their teaching before two-week practice in preschool. During and afterwards they will document, analyze and discuss their mathematical activities.The study will be conduct in February 2016 and analysis of collected data in March - April. The study results can help to develop and create teaching methods and content in how teachers can work with mathematics in a more inspiring and creative way. That means better approaches and conditions for children's mathematical education and development in preschool.

 • 221. Øksnes, Maria
  et al.
  Samuelsson, MarcusUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Motstand2017Collection (editor) (Other academic)
 • 222. Øksnes, Maria
  et al.
  Samuelsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Nei, jeg gjør det på min måte!": Motstand i barnhagen2017In: Motstand / [ed] M Øksnes & M Samuelsson, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2017, p. 11-41Chapter in book (Other academic)
 • 223. Øksnes, Maria
  et al.
  Samuelsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "The encounter with resistance is an existential matter": Interview with Gert Biesta2017In: Motstand / [ed] M. Øksnes, & M. Samuelsson, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2017, p. 164-182Chapter in book (Other academic)
2345 201 - 223 of 223
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf