Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 2846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Angel, Sonja
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nocaj, Jessica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Förskollärares förhållningssätt till geometri i arbetet med förskolebarn2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om geometri i förskolan. Syftet med studien är att undersöka förskollärarnas förhållningssätt till geometri i arbete med förskolebarn. Med förhållningssätt menar vi förskollärarnas egna uppfattning om geometri, samt agerande i geometriundervisning. I studien deltar nio pedagoger från fem förskolor. Åtta förskollärare och en barnskötare. Barnskötaren arbetar i samma team med en av förskollärarna. Tillsammans är de ansvariga för matematikdelen på förskolan. Metoden som vi använder oss av för att samla in data till studien är den kvalitativa intervjumetoden. Intervjuerna transkriberas och analyseras utifrån utvecklingspedagogiken. Resultatet visar att pedagogerna arbetar med geometri i förskolan, men indikerar också att arbetet oftast sker utan en medveten koppling till själva ämnet. Detta eftersom pedagogernas definition av geometri oftast begränsas till enbart former.

 • 202.
  Ankarberg, Annelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Ödebrink, Gustav
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  ”Det är den personliga feedbacken som får mig att växa”: En kvalitativ studie om medarbetares uppfattningar av medarbetarsamtalet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Despite about one hundred years of reserach on Performance Appraisals, the topic is still relevant today. Performance Appraisals is for many organizations a tool for managing their human resources, partly by giving employees feedback on their work performance and partly for setting goals for the future.

  Purpose: This study aims to investigate employee’s perceptions about the Performance Appraisals an d how it can be used to motivate employees.

  Method: This study’s questions was answered by a qualitative approach. Eight semistructured interviews were conducted, audiorecorded and transcribed. The collected empirical data were analyzed by thematic analysis. Participants: Eight people employed in the healthcare profession were interviewed in the study. Seven of the participants were assistant nurses and one was a nurse. The participants worked at the time of the study at various workplaces in southwestern Sweden and were 26 to 58 years old.

  Results: The results of this study shows the respondents generally believe that the performance appraisals is significant and has a positive effect in the form of giving employees the opportunity to have a conversation where one can discuss their work situation with their manager. The performance appraisal can contribute to increased motivationas it provides an opportunity to “look ahead” and that the employee from his/her manager gets feedback and a sense of support and confidence. In order to create a more long-lasting and persistent effect of increased motivation, the performance appraisal needs to take place more often.

 • 203.
  Ankerstjerne, Trine
  Professionshøjskolen UCC, Pædagoguddannelsen, København.
  Perspektiv på fritidshemspedagogik2015Collection (editor) (Other academic)
 • 204.
  Antonsson Dahlgren, Marina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  de Bruin, Jenny
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Förskoleklassen en landnings- och startbana?: Intervjustudie om förskoleklassens funktion i utbildningssystemet2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Förskoleklassen har sedan den grundades förändrats på olika sätt. Flera studier talar för att förskoleklassen har förskjutits från förskolans tradition och närmat sig grundskolan, där fokus riktas mot måluppfyllelse och ökad kunskapsnivå bland de yngre barnen. Samtidigt som elevernas intressen, initiativ och lek betonas som viktigt i förskoleklassens utformning. Förskoleklassen blev 2018 en obligatorisk verksamhet och ändringar av förskoleklassen i form av att göra grundskolan tioårig har inletts. Förskoleklassen är en del av vårt utbildningssystem, dock tycks den vara svår att definiera. Vilken funktion och betydelse tillskrivs förskoleklassen? Genom att undersöka förskoleklasslärares uppfattningar om förskoleklassen, vill vi bidra till diskussionen om förskoleklassens funktion i utbildningssystemet och dess betydelse för de yngsta elevernas start in i skolvärlden.

  Syfte: Syftet examensarbetet är att undersöka olika uppfattningar om förskoleklassens betydelse och funktion i utbildningssystemet.

  Metod: Studien är en intervjustudie som utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Studien har genomförts via intervjuer med semistrukturerade frågor som sedan har transkriberats och analyserats via en tematisk analysprocess. För vårt arbete med studien har vi även tagit del av tidigare forskning inom ämnet.

  Resultat: Studiens undersökningsresultat visar på teman som på olika sätt ringar in vårt syfte. Teman som berörde olika delar såsom kunskapsförberedande och det fria arbetssättet men även dess ramar i förskoleklassen. Teman som framträdde handlade även om skolmiljö, trygghet, lustfyllt lärande, förväntningar, kamratskap och om arbetsrollen i förskoleklassen. Resultatet visar olika perspektiv på förskoleklassens betydelse och funktion i utbildningssystemet

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 205.
  Antonsson, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Att arbeta i flerspråkiga barngrupper: En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barns språkutveckling både på svenska och deras modersmål2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sverige är ett land med människor med olika språkliga och kulturella bakgrunder från olika delar av världen. Det är något pedagoger behöver förhålla sig till i förskolans verksamhet för att kunna bemöta och utmana barn i förskolan utifrån deras tidigare erfarenheter och kunskaper. Begrepp gällande barn med annat modersmål än svenska har skiftat och ändrats i policydokument från 1970-talet tills idag för att kunna närma sig dagens läroplan. 

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur förskolans arbete med svenska som andra språk och barns modersmål organiseras samt vilka möjligheter, svårigheter och dilemman som kommer till uttryck genom pedagogernas erfarenheter.

  Metod: Det är en didaktisk studie utifrån ett verksamhets- och lärarperspektiv genom samtliga frågeställningar utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Kvalitativ metod med intervjuer har använts och jag har sammanlagt intervjuat 12 pedagoger från fyra förskolor i två olika kommuner. 

  Resultat: I resultatet beskrivs att pedagoger arbetar med svenska som andra språk i första hand och försöker sedan skapa ett arbetssätt som fångar in alla barn oavsett modersmål. Pedagoger är språkliga förebilder för barnen och hjälper barnen att utveckla det svenska språket med olika hjälpmedel och redskap. TAKK är en stor del i barns språkutveckling och används i syfte att förstärka det verbala språket. En förstärkning med hjälp av bilder och konkreta föremål är viktigt när de verbala språket inte räcker till. Pedagogerna ser det som ett hinder att stimulera barns modersmål eftersom de inte själva kan språket vilket blir ett dilemma. Flerspråkiga barn är både en resurs och ett hinder, en fördel om det är flera barn med samma språk som kan ta hjälp av varandra samt ett hinder om det är barn med många olika språk. Det kan bli svårt att stimulera alla barnens olika modersmål. Vidare förklarar pedagoger att de försöker skapa en fysisk miljö som synliggör olika språk. Digitala hjälpmedel underlättar arbetet med barns modersmål nämner många pedagoger

 • 206.
  Antonsson, Jenny
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Gregorc Lööv, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ulf-projektet: Samordnaruppdraget Nyanländas lärande2023In: Abstracts för Decemberkonferensen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2023, p. 1-1Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Skolverkets satsning på generella insatser för nyanländas lärande har kommunala samordnare en central roll. I projektet beskriver vi samordnarnas egna berättelser om uppdrag, mandat och positioner i kommunen, hur kommunen tillvaratar deras kunskaper och kompetenser i arbetet. I studien undersöker vi även implementeringsarbetet med den nya kursplanen i svenska som andraspråk samt vilken roll samordnaren har haft i arbetet. Ambitionen är att belysa konsekvenser det kan få i utbildningssammanhang och förutsättningar att möta komplexiteten i undervisningen som kan råda lokalt.

  Studiens teoretiska ansats vilar på Stephen J. Balls (2012) arbete kring hur skolor förhåller sig till policydokument, regelverk och politiska krav; dvs. en policy- enactmentstudie. Diskursanalysen utgör grunden för att studera kontexten i policyarbetet, att studera samordnaren som policysubjekt och som policyaktör samt hur samordnarna omvandlar de regler och föreskrifter som ges inom ramen för samordnaruppdraget inom nyanländas lärande (a.a.).

  Det är preliminära resultat som kommer att lyftas och diskuteras. Vi ser att samordnarfunktionen är en förutsättning för kontinuitet och långsiktighet i arbetet med nyanlända elevers lärande i Fyrbodals kommuner. Vi ser också ett värde i att tillvarata kompetensen och erfarenheterna från detta nätverk i arbetet på Högskolan Väst. Det kan bidra till ett kunskapstillskott för högskolan och lärarutbildningarna.

 • 207.
  Antonsson, Karolin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Arelid, Catarina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Beröm, Tillsägelser och Vägledning: En kvalitativ studie om hur pedagoger tilltalar barn och använder deras namn2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I förskolan och förskoleklassen använder pedagogerna dagligen barnens namn i olika situationer. Med denna studie ville vi undersöka hur och när pedagoger använder barnens namn och hur detta påverkar barnen.

  Syfte: Syftet med studien är att se hur samspelet mellan barn och pedagogerna ter sig främst genom pedagogernas tilltal och användandet av barnens namn men också hur de vägleder barnen i deras utveckling.

  Metod: Metoden är en kvalitativ studie med utgångspunkt från observationer.

  Resultat: Vi har uppmärksammat att många pedagoger använder sig av ofullständiga vägledningar vilket gör att barnen får veta om något är rätt eller fel men inte varför. Vi har också sett att pedagogernas förhållningssätt till det specifika barnet påverkar barnets sy på sig själv och hur de andra barnen ser på dem. Dessutom har vi märkt att pedagogerna samtalar på olika sätt med pojkar och flickor och blir mer personliga med pojkar.

 • 208.
  Antonsson, Linnéa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Hedröd, Sofie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Att skriva på dator eller för hand: En kvalitativ studie om lärares uppfattning, kunskap och arbetssätt kring användandet av digitala verktyg i den tidiga skrivundervisningen2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Då vi idag lever i ett allt mer digitaliserat samhälle där tekniken ständigt utvecklas är det av vikt att även lärarna innehar goda kunskaper när det kommer till användandet av digitala verktyg. Hur ser det ut när det gäller lärare och deras kunskaper kring just digitala verktyg i skrivundervisningen och hur väljer lärare att implementera detta i sin undervisning 

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med denna kvalitativa studie är att på några utvalda skolor få en inblick i lågstadielärares uppfattning, kunskap samt arbetssätt kopplat till digitala lärverktyg i skrivundervisningen. Syftet med studien är inte att kunna generalisera utan att få en syn och uppfattning kring det studerade fenomenet 

  Metod

  Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer som genomfördes med 6 lågstadielärare. Genom att använda intervjuer får vi en djupare insikt kring lärares uppfattningar, kunskap och erfarenhet om digitalisering, samt hur de anser att detta påverkar elevernas skrivförmåga. Då vi inte vill generalisera, utan vill få en större förståelse kring lärarnas syn, anser vi att just semistrukturerade kvalitativa intervjuer är den metod som passar bäst. Vi valde att analysera intervjuerna med hjälp av en tematisk analysmetod. I analysarbetet utgick vi från frågeställningarna och fann då 7 teman. 

  Resultat

  Forskning visar att digitaliseringen både gynnar samt kan hämma elevers skrivutveckling. I vår studie framkom att lärarnas digitala kompetens påverkar undervisningen bland annat i vilken utsträckning eleverna får möta digitala verktyg och hur de får arbeta med dem. Eleverna upplevs av lärarna som mer motiverade när de får arbeta med datorn. Lärarna i studien beskriver att datorer kan göra det enklare och skapa fler möjligheter att skapa en tillgänglig lärmiljö som präglas av en differentierad, multimodal och delaktig undervisning. Lärarna i vår studien anser att detta klassrumsklimat är viktigt för att eleverna ska kunna utveckla sin skriftliga förmåga. Slutligen framkom även att det tänkta syftet med lektionen avgör vilket skrivverktyg som ska användas. 

 • 209.
  Apelgren, Petra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Åberg, Paulina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En kvalitativ studie om genus och jämställdhet i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Den nya reviderade läroplanen Lpfö 98 (10) har skapat striktare regler och högre krav på att pedagoger i förskolan skall uppnå de mål som finns i läroplanen. Läroplanen är också tolkningsbar, vilket ger olika förutsättningar för hur mycket och vilka mål som ska prioriteras i förskolan. Det står heller inte i läroplanen på vilket sätt man skall uppnå målen. Vem avgör om man har uppnått målen i läroplanen eller inte?  

  Syfte

  Vi vill i den här studien veta hur pedagoger i förskolan arbetar med och ser på genus och jämställdhet i förskolan. Vi vill undersöka hur de arbetar med genus och jämställdhet utifrån läroplanen och om det är ett viktigt och prioriterat ämne ute på de förskolor som vi varit ute på. Hur ser deras kunskap och tolkning av läroplanens mål om genus och jämställdhet ut i förskolan? Hur arbetar de för att motverka traditionella könsmönster?

  Metod

  I vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ metod genom intervjuer. Vi har intervjuat åtta pedagoger med olika utbildningsbakgrunder som arbetar på tre olika förskolor i Sverige. Med hjälp av ljudupptagning samlade vi in vårt empiriska material. Därefter har vi transkriberat alla intervjuer och analyserat de utifrån ett genusperspektiv.

  Resultat

  De intervjuade pedagogerna var överens om att de ville arbeta för att alla barn oavsett kön skall få samma möjligheter, rättigheter och förutsättningar i förskolan. De ansåg också att de uppfyllde läroplanens mål utifrån genus och jämställdhet men det var svårt för dem att berätta om hur eller på vilket sätt de uppnådde målen. Flera ansåg att kön är något som man biologiskt sett föds till och därför finns det olikheter hos flickor och pojkar. Överlag var inte genus och jämställdhet ett prioriterat mål som pedagogerna på förskolorna arbetade aktivt med. Det var endast några enstaka pedagoger som diskuterade genus och jämställdhet utifrån att kön är något som konstrueras socialt och påverkas av människor och den kultur som vi lever i. 

  Download full text (pdf)
  En kvalitativ studie om genus och jämställdhet i förskolan
 • 210.
  Arbjörk, Jeanette
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Andersson, Malin
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  "Man får ju känna i morrhåren när man kliver överkanten": Några anställdas uppfattningar kring sitt medarbetarskap2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper has been to investigate how employees of a public administration perceive their employeeship. We have looked at how the employees perceive that the leadership affects the employeeship, how the employees perceive their employeeship and how the employees perceive their learning, all this with the purpose as the foundation. The data was gathered through semi-structured interviews and was analyzed based on a phenomenographic approach, this as we wanted to find the variation in the employees perception. The outcome of the analysis are three categories of description with adherent subcategories to it, where several variations about employeeship are found. "The real employeeship (?)" with subcategories "I take my responsibility with support from the leader" and "Employees are motivated by being able to take care of things themselves but can feel lonely at sometimes". "Learning by work and with others" with subcategories "The significance of relationships for learning" and "Prerequisities for learning are characterized by task and will to learn" and the description category "Influence through action and attitude". The results show that the context of the employeeship determines the type of employeeship that occurs. The responsibility is defined based on various dimensions such as the responsibility to know their limitations, responsibility for relationships in the group and the responsibility to relate to organizational terms. The employees take their responsibility through their competence and with help from leaders and collegues

 • 211.
  Aregård, Alicia
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Har man nära till naturen har man nära till lugnet: En studie av landsbygdsbors förhållande till naturen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka landsbygdsbors förhållande till naturen, med fokus på dess betydelse för det mentala välbefinnandet. Studien har en kvalitativ ansats och material har samlats in i form av självrapporter, i vilka informanter i olika delar av landet har delat med sig av tankar om sin vardag på landsbygden och naturens roll i vardagen. Resultatet visar att närheten till naturen har stor betydelse för informanternas dagliga välbefinnande och deras förmåga att hantera vardagen. Naturen utgör en källa till rekreation och fungerar även som en slags terapeut för bearbetning av tankar och känslor. Den andel av informanterna som både bor och arbetar på landsbygden lägger något större fokus på upplevelsen av att ha naturen ständigt närvarande, jämfört med den grupp som arbetar i tätorter och fokuserar på att de söker sig till naturen i rekreationssyfte. Det framkommer att närheten till naturen har stor betydelse för livskvaliteten, genom att stämma överens med informanternas uppfattningar om vad ett gott liv innebär. Vikten av att leva ett liv som överensstämmer med de egna värderingarna är potentiellt den främsta slutsatsen som kan dras av resultatet. Det tredje och sista temat som framträder visar en medvetenhet kring miljöfrågor och hållbarhet, både kring den fysiska miljön och de strukturella förutsättningar som råder på landsbygden. En viss oro för framtiden lyfts och man understryker hur viktigt det är med en levande landsbygd. Resultatet har tolkats utifrån teorier om livskvalitet, rekreation och miljöengagemang.

 • 212.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Meeting The Demands Of PhD Supervision By Changing Supervision Practice: A Supervisor's Reflection On Didactic Change2023In: Journal for New Generation Sciences, ISSN 1684-4998, Vol. 21, no 1, p. 52-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents a PhD supervisor's reflections on a didactic change in supervision. The change included adding digital collaborative supervision activities to meet expectations, demands, and prerequisites for PhD supervision. Small-scale changes in supervisor didactic practices, such as online monthly group meetings and online retreats, can be useful for the progress of PhD students and for improving the working situation for supervisors. Collaboration is a key feature that ensures shared responsibility, meaningful focus, and better use of both traditional and new supervision meetings and activities. Furthermore, PhD students appear to have positive outcomes regarding social life, academic belonging, academic skills, academic leadership, and academic friendship. The findings from this small, pragmatic quality improvement project provide useful insights for PhD supervision. Reflections on a supervisor's experience from a didactic change with digital, collaborative supervision can provide useful learning relevant to other PhD supervisors, PhD students, and graduate schools.

  Download full text (pdf)
  Artikelns fulltext
 • 213.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences. Oslo Metropolitan University, Oslo (NOR); Jönköping University, Jönköping (SWE).
  Work integrated learning for a working life in academia: Experiences from working with PhD-students during the covid-19 pandemic2022In: International Conference on Work Integrated Learning: Abstract Book, Trollhättan: University West , 2022, p. 35-36Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Work integrated learning in academia and wellbeing for PhD-students

  Few PhD-students have a clear plan for their coming career after completion of their PhD-studies. There can be dreams of starting new enterprises, combining research with innovations in practice, or to pursue a career in academia. In health and welfare research schools there are many PhD-projects involving single PhD-students, as well as part-time PhD-students whose project is connected to their workplace. Research shows risk of low wellbeing and high levels of stress among PhD-students, together with feelings of isolation and impostor syndrome (Seeber and Horta, 2021, Schmidt and Hansson, 2018). Such negative feelings negatively impact the outcome of the PhD period and may also affect the future career of the PhD-student. To promote and sustain PhD-students health and wellbeing, there is a need to test activities that can decrease experienced negative stress during the PhD-period as well as enhancing academic competencies like academic leadership, academic writing skills and pedagogical skills. In addition, successful academics should have excellent competence in their field, collaborate with stakeholders and engage in impact activities. Thus, the PhD period needs to provide work integrated learning in academia to provide learning opportunities to develop those skills. Research conce rning PhD-students’ wellbeing and progress shows that the supervisor has an extremely important role for completion of the PhD and for the wellbeing of the student (Buirski, 2022). However, there are limited resources set up for PhD supervision and mentoring, which can create stress and mismatch in needs and capacities between the supervisor and the PhD-student. During the covid-19 pandemic the risk of losing pace in PhD-projects increased, in addition to disconnectedness with academy due to digital instead of physical meetings. However, this change also provided opportunities for novel and pragmatic ways of structuring supervision and enhancing the self-efficacy of the PhD-students. The purpose is to present learnings and outcomes of work-integrated learning project in academia for PhD-students.The focus is on two novel learning activities: online writing retreats and online monthly meetings, which were tested during the covid-19 pandemic. The aim of the learning activities was to encourage the PhD-students to be the leaders of their projects, to collaborate with others to find their role in academia, and learn the trade of being an academic, while practicing doing so, and promote wellbeing during the PhD period. The project has been performed with Plan-Do-Study-Act (PDSA) in biannual evaluation cycles. The PDSA is a quality improvement tool focusing on the translation of ideas and intentions into action (Reed and Card, 2016). The iterative structure of PDSA is well suited to promote learning of a tested change and help shape organizational culture for the better (Reed and Card, 2016). Evaluation data includes number of participants, types of spin-offs from the learning activities, and participants’ oral and written feedback on the learning activities. The collected data was analyzed from the perspective of usefulness of the learning activities related to theories of work-integrated learning. Online structured digital writing retreats Open to more than the PhD-students supervised by the facilitating supervisor (any PhD-student who considered themselves in need of learning better academic writing structure, master students who wanted to become PhDstudents, other supervisors who wanted to see how a digital writing retreat worked). This activity showed participants the importance and diversity of academic writing. The participants chose their own writing tasks, report on their progress, and plan for their next step – but being their own controller and thus actively practicing self-leadership. At the same time the participants shared their feelings of participating in the writing retreat when reporting their writing progress – thus creating a social, international, and interdisciplinary forum, increasing their networks and enhancing feelings of belonging. This in turn ignited cross-project collaboration, thematic discussions and sharing of scientific literature of importance. As facilitating supervisor, I participated on the same level as other participants, sharing my writing progress and feelings related to academic writing. The 1-hour monthly meetings for PhD students supervised by the same supervisor.

  The meetings were co-designed by the PhD-students, where the first meeting developed from a shared practical problem concerning digital data safety. Coming meetings were then co-designed depending on experienced needs by the PhD-students. The PhD-students were in different phases of their PhD-process; thus, they could bring in varied perspectives and share learning with each other on the academic processes. They could also discuss issues that they considered important, such as being asked to review for a journal or being asked to teach at bachelor or master programs. Such collaborative working discussions across projects and disciplines are important in academia and the meetings were used to solve problems in academic practice and to test scientific ideas. As the meetings also were led in turn by the participating PhD-students, academic leadership skills were practiced in this setting. As participating supervisor, I had a more passive role than in traditional supervision meetings, and the meetings were inspirational and provided opportunities for shared learning.

  Outcomes from the novel learning activities

  The PhD students themselves describe how they have both acquired increased academic skills, and that the online writing retreats have been important in decreasing negative stress, creating a safe social environment which has been important for their wellbeing. The shared learning activities also presented a view of how to work together in academia, which may support the students when thinking of their future career and if this is to relate to academia. As a supervisor, I can clearly see that the activities have enhanced self-efficacy, leadership skills, cross-disciplinary collaboration, national and international networks and decreased dependency on supervisors. The additional bonus of those work-integrated learning activities has been the good progress of the participants’ projects and joy at work!

 • 214.
  Areskoug Josefsson, Kristina
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Lona, Irene
  Divisjon for utdanning og bibliotek, OsloMet – storbyuniversitetet (NOR).
  Lunde, Gerd Hilde
  Institutt for Atferdsvitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet (NOR).
  Bedre lesing og forståelse av pensum med støtte av digital sosial annotering / Engl: Improved reading and understanding of the syllabus with the support of digital social annotation2023In: Norsk pedagogisk tidsskrift, ISSN 0029-2052, E-ISSN 1504-2987, Vol. 107, no 3, p. 283-287Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Academic reading is a challenge for many students and there is therefore a need to explore opportunities to support students in reading scientific articles in English, and to understand the new knowledge in a Norwegian context and enable them to use the knowledge in their future professional practice. This article shows how a digital tool provides new opportunities for asynchronous interaction between students about subject content and syllabus, and how this can be used to promote academic reading, professional learning and at the same time increase student interaction.

 • 215.
  Arghavan Shahlaei, Charlotte
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Lundh Snis, Ulrika
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Conceptualizing industrial workplace learning: an information systems perspective2022In: Journal of Workplace Learning, ISSN 1366-5626, E-ISSN 1758-7859, Vol. 35, no 9, p. 1-21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to identify the constituent parts of learning in the manufacturing work context and understand why these parts are key in the learning of the employees. Design/methodology/approach: The data was collected from two sources: a literature review of the Information Systems literature to establish an initial picture of what learning in relation to digital technologies entails and in-depth interviews with engineers in the automotive industry whose knowledge-intensive work is exposed to substantial digital transformation. Findings: The authors first identified three constituent parts for learning: change, reflection and deliberation. When the authors cross-checked the initial findings through in-depth interviews with the engineers, it was found that these three themes trigger learning through three different mechanisms, that is, balancing newness, finding point of reference and organizing actively. Thus, the findings of this paper extend beyond a categorical identification of what constitutes learning to also illustrate why learning entails these constituent parts. Research limitations/implications: This paper implies that progressive learning requires active organizing of learning stages. The data is limited to the review of the Information Systems field. The authors have also only focused on the automotive industry as the representative sector in the manufacturing industry. Practical implications: Applying the model of progressive learning can be a primary way to actively plan and organize learning opportunities for employees. This is key for supporting learning culture in organizations that are exposed to continuous and disruptive changes. Social implications: A significant part of social sustainability is based on sustainable employability and feelings of contentment at work. This paper is an attempt to highlight how sustainable employability can be achieved by providing effective learning opportunities at work. Originality/value: The originality of this paper emerges from two sources. First, the authors conducted the literature review and in-depth interviews by devising innovative methods because of the challenges of identifying when (informal) learning has occurred at work. Second, the authors owe the in-depth interviews to the first author’s extensive familiarity with the automotive industry and the knowledge and rapport acquired through her prior longitudinal research on the engineers’ work. It was this background that allowed the authors to find out when these engineers were about to leave the firm because of discontent about their competence development. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 216.
  Arghavan Shahlaei, Charlotte
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Lundh Snis, Ulrika
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  What competence is not2019In: VILÄR 5-6 december 2019, University West, Trollhättan: Abstracts / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan: University West , 2019, p. -3Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The ambitions of organizational scholarship to enhance employee's performance is viewed as a process of moving from controlling workers to empowering them, from giving orders to creating participatory interactions.These movements are usually pursued in the shadow of a supposed scientific management exactness that aim for a higher performance. However, such ambitions often ultimately translate into organizational efficiency in the sense of less input for more output in performing certain tasks, or in terms of creating customer value. In this scenario, no matter how capable employees are in performing a range of tasks related to a knowledge area, their performance is always evaluated relative to tasks specific to the context of the given organization and dependent upon its demands.

  In this study, we examine a highly innovative industrial context, where the arrangement of human competence, and modern agile management processes are implemented with hopes of employee empowerment. Through in-depth interviews, we illustrate how the engineers' presumptions for individual competence development are often at odds with the requirements of performing in the context of their organization.This is while, the agile management processes have famously accommodated the engineers with high levels of freedom to engage in their personal interest areas and to continue learning in that direction. Towards the end, we argue that, although closely entangled, employees' 'competence' and 'performance' refer to distinct grounds.By distinguishing the two terminologies, we aim at voicing both the employees' concerns with developing their competence, as well as the managerial consideration to obtain "competent" performance. Our study contributes to both the management literature on competence at work, as well as studies of workplace learning.

 • 217.
  Ariaseta, Achmad
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Welding Technology. Department of Metallurgical Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha 10, Bandung 40132 (IDN).
  Pick, Dario
  University West, Department of Engineering Science, Division of Welding Technology.
  Andersson, Joel
  University West, Department of Engineering Science, Division of mechanical engineering.
  Ojo, Olanrewaju
  Department of Mechanical Engineering, University of Manitoba, Winnipeg, MB R3T 5V6 (CAN).
  Study of Pulsed Laser Beam Welding of Nickel-Based Superalloy G272024In: Sustainable Production through Advanced Manufacturing, Intelligent Automation and Work Integrated Learning: Proceedings of the 11th Swedish Production Symposium (SPS2024) / [ed] Joel Andersson, Shrikant Joshi, Lennart Malmsköld, Fabian Hanning, IOS Press , 2024, p. 39-49Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The influence of pulsed laser beam welding (LBW) parameters on the weld geometry and imperfections of a new nickel-based superalloy called G27 was studied by a statistical design of experiment, and the microstructures of the weld fusion zone (FZ) of the pulsed laser beam-welded G27 were characterized. No evidence of cracks is found in the FZ and heat-affected zone (HAZ). Other weld imperfections, such as undercut and underfill, were also hardly observed.

  The pulse factor significantly influenced all the responses, i.e., minimum weld width (Wm), root excess weld metal, and average pore diameter, whereas welding travel speed significantly influenced Wm and root excess weld metal. Power and interaction between pulse frequency*pulse factor were statistically significant in influencing the root excess weld metal and average pore diameter, respectively. The pulse frequency and interactions between power*travel speed, power*pulse factor, power*pulse frequency, travel speed*pulse factor, and travel speed*pulse frequency did not significantly influence any response.

  Microsegregation pattern that occurs during weld solidification leads to the formation of Nb-rich MC carbides and Nb-rich Laves phase as the major secondary phase constituents in the FZ of as-welded G27. The presence of brittle Laves phase requires careful consideration when developing suitable post-weld heat treatment of G27.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 218.
  Arnold, Tina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Avkodning eller lässtrategier?: En undervisningsstudie i läsförståelse med vuxna andraspråkselever i SFI, kurs D.2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vuxna kortutbildade SFI-elever på D-kurs som inte klarar kunskapskraven i läsförståelse under förväntad tid kan tappa motivationen, vilket resulterar i avbrott och mycket frånvaro. Mot bakgrund av att försöka ge en effektiv undervisning i de kunskaper de saknar finns behov av effektiv kartläggning och följande undervisning med ett innehåll som fyller kunskapsluckorna. Det finns fortfarande lite forskning i läsförståelse om vuxna andraspråkselever, vilka metoder som kan nyttjas i undervisningen och i vilken grad fonologisk medvetenhet har betydelse för läsförståelse av texter på D-kursnivå. Syfte: Syftet med denna studie är att utvärdera om tolv lektioner i lässtrategier under sex veckor kan förbättra åtta SFI-elevers läsförståelse, och hur deltagarna upplevde den. Studien undersöker även i vilken grad den fonologiska medvetenheten har betydelse för deltagarnas läsförståelse av texter på D-kurs. Metod: Studien tillämpar Reciprok undervisning som metod i undervisningen och deltagarnas resultat mäts kvantitativt med en för- och efterdiagnos. Semistrukturerade intervjuer utförs och för analys tillämpas en kvalitativ analysmetod.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 219.
  Aronsson, Agda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Motivation i en lärandekontext: Lärares arbete för motivationsfrämjande undervisning2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Både i skolans värdegrund och svenskämnets syfte nämns skolans ansvar i att främja elevers utveckling, livslånga lust till lärande. Vidare nämns det att undervisningen ska stimulera elevens lust till att läsa, lyssna och uttrycka sig genom tal och skrift (Skolverket, 2011a&c). Motivation i en lärandekontext är idag ett väl utforskat område där undersökningar resulterat i ett interaktionistiskt perspektiv som menar att utveckling och lärande är en dialektisk process där omgivningen påverkar människan och vice versa. Forskning visar även att ungdomars upplevelse av skolan som antingen positiv eller negativ skulle kunna ha en inverkan på deras framtida liv i samhället.

  Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare återger att de arbetar för att skapa klassrumsmiljöer som motiverar eleverna samt vilka faktorer som i sin tur påverkar lärarens eget engagemang gentemot olika elevgrupper.

  Metod: Genom att utgå från ett interaktionistiskt perspektiv har en intervjustudie genomförts där lärare med klasser från både yrkes- och högskoleförberedande linjer har intervjuats.

  Resultat: Resultatet visar att samtliga lärare vill lyckas motivera sina elever så mycket som möjligt genom att skapa inkluderande, demokratiska klassrum. Vidare visar resultatet att relationsbygge och goda relationer både är grundläggande för vidare arbetet mot motivationsfrämjande undervisning samt att de även är avgörande för lärarens engagemang rörande sin undervisning.

 • 220.
  Aronsson, Emelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Magnusson, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Undervisningsmetoder: Hur arbetar pedagoger med elevernas läsutveckling2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det har riktats hård kritik mot den svenska skolans prestation kring elevernas läsutveckling. Det är på grund av att forskning och nationella studier har visat att svenska elevernas resultat har försämrats. Läsning är en grundkunskap som barn måste klara av för att kunna utvecklas och prestera i alla skolans ämnen och i vårt samhälle. Lgr11 (2011) ger riktlinjer till att ett av skolans viktigaste uppdrag är att främja elevers läsutveckling. Det är därför av stor vikt att skolan lägger fokus på elevers läsundervisning som främjar deras lust till att lära sig läsa. Under många år har det debatterats om vilka undervisningsmetoder som är mest framgångsrika för att lära elever att läsa. På grund av det har vi valt att undersöka hur pedagoger arbetar för att främja elevernas läsutveckling och vilka undervisningsmetoder de förespråkar.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka undervisningsmetoder lärare arbetar med för att kunna främjar elevernas läsutveckling. Vi vill också undersöka om läsundervisningen varierar på olika skolor eller om det utgår från liknande arbetssätt eller arbetsmetod.

  Metod: För att uppnå syftet med vår undersökning valde vi att genomföra en kvalitativ studie, då undersökningen genomfördes med hjälp av att intervjua lärare i årskurs ett.

  Resultat: Resultatet i vår undersökning visar att pedagoger kombinerar både syntetiska och analytiska läsinlärningsmetoder för att främja elevernas läsutveckling. Resultatet visar även att det varierar sitt arbetssätt för att kunna tillgodose alla elevers behov och förutsättningar

 • 221.
  Aronsson, Madeleine
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Johansson, Maria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  ”Det handlar bara om money, money”: En kvalitativ studie om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på fritidshemmet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  För att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få de förutsättningar som krävs är det viktigt att de från början får rätt bemötande, resurser och anpassningar som på ett positivt sätt gynnar deras lärande och utveckling. Utifrån tidigare forskning har vi studerat hur fritidshemmet arbetar med omgivande miljö, inkludering eller exkludering, samverkan, deltagande och inflytande samt om barns perspektiv nyttjas och används i planeringen kring verksamheten.

  Syfte

  Syftet med vår studie är att undersöka hur en kommunal- och en fristående skola i Västsverige arbetar med elever som har någon form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet är att ta reda på om elever ges olika förutsättningar beroende på vilken skolform de går på utifrån ett fritids- och rektorperspektiv.

  Metod

  I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod för att få fram empiriskt material. För att besvara syfte och frågeställningar har vi utfört fokusgruppsintervjuer med fritidspersonal samt enskilda intervjuer med rektorer på en kommunal- och en fristående skola.

  Resultat

  I studien framkom att förutsättningarna för arbetet med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan se olika ut. De huvudkategorier som resultaten påvisade var barnet, resurser och samverkan. Under kategorin barnet lyfter vi inkludering eller exkludering, anpassning samt att olikheter är bra. Under kategorin resurser tar vi upp ekonomiska resurser, lokal- och miljöresurser samt personalresurser. Under den sista kategorin samverkan använder vi begreppen avsaknad av tid och helheten. Resultatet visar bland annat att arbetet med hur dessa elever inkluderas eller exkluderas i fritidshemmets verksamhet ser olika ut. Ytterligare något som framkom i resultatet var att samverkan mellan rektorer, fritidspersonal och lärare skiljde sig åt mellan den kommunala- och fristående skolan. Då vi utfört studien på enbart en skola av vardera skolform behöver vårt resultat inte betyda att skillnaderna alltid ser likadana ut på en kommunal- och fristående skola runt om i landet.

 • 222.
  Aronsson, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Leifsdotter, Veronica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lärares val av räknestrategier och hjälpmedel vid tiotalsövergångar i addition2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I kursplanen och kommentarmaterialet för matematik står det att eleverna ska kunna välja matematiska metoder för att utföra beräkningar. Det är inte specificerat vilka matematiska metoder som anses lämpliga och därmed är det upp till läraren att välja vilka som ska presenteras. Tidigare forskning visar att det finns många olika räknestrategier att använda vid tiotalsövergångar i addition. I läroplanen står det även att eleverna ska få möjligheten att arbeta med olika representationsformer där laborativt material räknas som en representationsform. I forskningsbakgrunden framkommer det vilka negativa respektive positiva aspekter som finns kring användandet av laborativt material. I forskningsbakgrunden redogörs det för olika faktorer som kan påverka lärares val i undervisningen. Eftersom läroplanen inte specificerar vilka räknestrategier eller vilka laborativa material som ska användas i skolan ville vi undersöka vad lärare väljer att använda och varför.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka räknestrategier och hjälpmedel som lärare väljer att undervisa kring vid tiotalsövergångar i addition. Ett annat syfte är att undersöka hur lärare motiverar valet av räknestrategier och hjälpmedel. 

  Metod: Datainsamlingen skedde genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärare som har behörighet att undervisa inom matematik för årskurs 1–3. Lärarna fick svara på frågor som handlade om vilka erfarenheter de har kring hjälpmedel och räknestrategier. Lärarna svarade på hur de har gjort och varför de har gjort på det sättet. Intervjuerna transkriberades och sammanfattades i två mallar, en för hjälpmedel och en för räknestrategier. När materialet analyserades började vi med att koda, som innebar att söka efter ord eller fraser som uppkom ofta. Ett exempel på koder är när lärarna nämner vad de har använt både gällande räknestrategier och hjälpmedel. När tematiseringen gjordes fokuserade vi först på att särskilja hjälpmedel och räknestrategier. När det gällde lärarnas motivering kring valet av hjälpmedel eller räknestrategier kunde ytterligare teman finnas. "Hjälpmedel ska vara konkret" och "tillgång till material" är de teman som funnits kring motiveringen av hjälpmedel. "Väljer utifrån elevgruppen", "följer läromedlet" och "lärares erfarenheter" är teman som funnits kring motiveringen av räknestrategier.

  Resultat: Resultatet visar att 10-basmaterial är det hjälpmedel som flest lärare använder vid tiotalsövergångar i addition. Därefter kommer tallinje/linjal/måttband och spel. När det kommer till räknestrategier är standardalgoritmen den vanligaste, alla lärare i den här studien har valt att arbeta med den som en räknestrategi vid tiotalsövergångar i addition. Därefter kommer överbrygga tio/flytta över och delade tiotal/varje talsort för sig. Hur lärare motiverar valet av hjälpmedel och räknestrategier skiljer sig. När det gäller hjälpmedel har de flesta av lärarna uppgett att hjälpmedel ska vara konkret och ibland är det tillgången till material som bestämmer vilka hjälpmedel som används. När lärarna har valt räknestrategier uppger majoriteten att de utgår från elevgruppen eller helt enkelt väljer att följa det läromedel som används på skolan.

 • 223.
  Aronsson, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Leifsdotter, Veronica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Matematiska förmågor och uttrycksformer: En innehållsanalys av Skolverkets Nationella bedömningsstöd för årskurs 12020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det Nationella bedömningsstödet för matematik infördes 2019 och är obligatoriskt att använda i årskurs 1. Bedömningsstödet behandlar området taluppfattning och är till för att hjälpa lärare att identifiera elever som har eller riskerar att få svårigheter inom området. I forskningsbakgrunden framkommer det varför taluppfattning är viktigt i de tidiga årskurserna. I syftestexten i kursplanen för matematikämnet finns det långsiktiga matematiska förmågor som ligger till grund för kunskapskraven som lärare ska utgå från när de bedömer eleverna. Den tidigare forskningen redogör för begreppen kunskap och bedömning och hur bedömning kan påverka elever. Den här studien avgränsades till att undersöka modelleringsförmågan, begreppsförmågan och kommunikationsförmågan förekomst i materialet. Användandet av uttrycksformer är sammankopplat med kommunikationsförmågan, eftersom förmågan kräver att eleverna använder flera uttrycksformer. Därför har vi i den här studien även valt att undersöka uttrycksformernas förekomst i materialet. Tidigare forskning visar att det finns ensam stämmighet kring vad som är viktigt inom matematiken för att elever ska bli matematiskt kompetenta. Den tidigare forskningen redogör för hur man kan dela in de olika uttrycksformerna.

  Syfte: Syftet med studien är att belysa vilka förmågor som bedöms i det obligatoriska bedömningsstödet för matematik och vilka uttrycksformer som eleverna ges möjlighet till att använda vid bedömningen.

  Metod: Datainsamlingen skedde genom en kvalitativ innehållsanalys av det Nationella bedömningsstödet i matematik för årskurs 1. För att kunna göra en analys kring förmågornas och uttrycksformernas förekomst har vi använt tre olika teoretiska utgångspunkter. KLAG modellen har använts för att analysera förekomsten av kommunikationsförmågans och matematiska uttrycksformer. Modelleringsmodellen har använts för att synliggöra förekomsten av modelleringsförmågan. Till sist har vi använt os av begreppsmodellen för att undersöka begreppsförmågans förekomst i materialet.

  Resultat: Resultatet visar att eleverna ges möjlighet till att använda alla förmågor och uttrycksformer när de löser uppgifterna. Dock visar det sig att alla elever inte ges möjlighet till att visa alla aspekter av modellerings- och begreppsförmågan. När det gäller kommunikationsförmågan är det totalt nio uppgifter som testar förmågan. Ingen av dessa uppgifter gör det möjligt för eleverna att använda alla fyra uttrycksformer samtidigt, utan endast två/tre uttrycksformer. När det kommer till uttrycksformer visar resultatet att den logiska/språkliga uttrycksformen förekommer i störst utsträckning. Den uttrycksform som eleverna ges minst möjligheter till att använda är den grafiska/geometriska.

 • 224.
  Aronsson, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lidman, Sebastian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lärares upplevelser om digitaliseringens effekter på undervisning och elevers skriftspråk i årskurs 4–62017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur sju lärare som undervisar svenska i årskurs 4–6 upplever att den enskilde elevens texter skiljer sig beroende om eleven i fråga skriver på dator eller för hand. Studien syftar även till att undersöka om dessa lärare även upplever att elevernas skriftliga uttryck har påverkats sedan användningen av digitala hjälpmedel ökat i skolan. Förutom tidigare nämnda frågeställningar undersöks likaså om undervisningen har förändrats sedan digitaliseringens ökning i den svenska skolan. Detta undersöks genom en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har transkriberats och delats in i teman för att få fram de citat som använts i resultatet. Resultatet indikerar att mer än hälften upplever att texter som elever skriver på dator blir bättre än när de skriver för hand. Majoriteten informanter ansåg att elevernas skriftliga uttryck har försämrats sedan digitala hjälpmedel har ökat i skolan, resterande informanter ansåg sig ha för lite underlag för att kunna uttala sig. Alla informanter har uttryckt sig negativt på ett eller annat sätt om digitala hjälpmedels övriga påverkan på eleverna och hur undervisningen har förändrats. De övriga aspekterna innefattar motorik, motivation, teknikstrul, bristfällig kompetens hos elev eller lärare samt tillgång till digitala hjälpmedel. Dock poängterar tre av sju informanter att digitala hjälpmedel har en positiv effekt på elever med skrivsvårigheter.

 • 225.
  Aronsson, Mikaela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Magnusson, Tove
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  “... Och så ber jag till gud att du inte säger ‘In english, please!’”: En studie om elevers vilja att kommunicera muntligt på engelska2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots höga resultat i ämnet engelska upplever vi att eleverna i stor grad undviker att kommunicera muntligt under engelskundervisningen i skolan. Denna studie syftar till att ta reda på orsakerna till detta och undersöka när eleverna väljer att prata engelska och hur de upplever kommunikation i- och utanför skolan. Genom semistrukturerade intervjuer undersökte vi elevernas tankar om vad som påverkar deras vilja att kommunicera på engelska. Resultatet från studien visade att den viktigaste aspekten för att de skulle välja att kommunicera var trygghet. Detta var något som resultaten visade saknas i klassrummet för flera av eleverna som deltagit i studien. Resultaten visade också på en ökad vilja att kommunicera utanför klassrummet, på fritiden, då det var viktigt för eleverna att det som kommunikationen handlar om behöver upplevas som meningsfullt och det uppfylls i större grad i den kommunikation de har på fritiden än i skolan.

 • 226.
  Aronsson, Petra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Haglund, Isabell
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Den formativa bedömningens effekt på elevers utveckling av matematiska förmågor vid problemlösningsarbete2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Mot bakgrund av TIMSS-undersökningens (Trends in internationall Mathematics and Science Study, 2011) senaste resultatrapport som visar en nedåtgående trend bland svenska elevers matematikkunskaper, har fokus bland annat riktas mot bedömningspraktiken i Sverige i hopp om att förändra situationen. Forskning på senare år har visat att formativ bedömning ökar elevers lärande. Skolverkets (2013) definition av begreppet formativ bedömning beskrivs som en helhetsprocess med syfte att kartlägga och synliggöra var eleverna kunskapsmässigt befinner sig, för att läraren sedan ska kunna anpassa undervisningen utefter elevernas behov. På så vis sker en bedömning för lärande istället för av lärande. För att utveckla elevers kunskaper, har forskning även visat på vikten av variation i undervisningen och betonar problemlösningsarbete som viktigt för att utveckla elevers matematiska förståelse, i form av förmågor. Därför är det av intresse att undersöka den formativa bedömningens inverkan på matematisk förståelse vid problemlösningsarbete.

  Syfte:

  Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning olika matematiska förmågor utvecklas genom formativ bedömning vid problemlösningsarbete.

  Metod:

  Studiens empiri samlades in genom en kvalitativ forskningsansats i form av passiva och deltagande observationer samt tänka högt-observationer. Observationerna utfördes i en årskurs tre i två kunskapsmässigt heterogena grupper med sammanlagt sex elever. För att studiens tillförlitlighet skulle stärkas, användes videokamera vid observationerna. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt bearbetades och analyserades datamaterialet.

  Resultat:

  I studien framkom det att formativ bedömning, vid problemlösningsarbete i grupp, har en positiv effekt på de matematiska förmågorna resonemangs- och kommunikations-förmågan.

 • 227.
  Aronsson, Petra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Haglund, Isabell
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Elevers utveckling av matematiska förmågor vid problemlösningsarbete: Vilken betydelse har olika elevgrupperingar?2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   Bakgrund: På senare år har man kunnat konstatera en försämring bland svenska elevers matematikprestationer. Då problemlösning omfattar många av de centrala delarna inom matematikämnet och därmed utvecklar elevernas kreativitet, har den fått ett större fokus i hopp om att förbättra den rådande försämringen gällande elevers matematiska kunskaper. Forskare som bland annat Cai (2003), poängterar vikten av att arbeta med problem då eleverna utvecklar och sammanfogar sina kunskaper på ett effektivt sätt. Forskning visar även på att det är mest gynnsamt att utföra problemlösningsarbete i grupp. Därför är det intressant att undersöka vilken gruppkonstellation som är mest givande för elevers utveckling av matematiska förmågor, i hopp om att utveckla deras matematiska kunskaper och därmed nå bättre resultat.

  Syfte: Vårt syfte med studien var att undersöka vilken inverkan olika elevgrupperingar har vid arbete med problemlösningsuppgifter för elevens utveckling av matematiska förmågor.

  Metod: Studiens data samlades in genom kvalitativa observationer med nio elever från årskurs tre. För att få en tydlig bild av hur de olika elevgrupperingarna påverkade elevernas matematiska utveckling i arbete med problem, uppmanades de att uttrycka sina tankar högt, vilket resulterade i en tänka högt-observation. Observationerna videoinspelades för att stärka tillförlitligheten i studien. All empiriinsamling sammanfattades och jämfördes för att kunna analyseras utifrån vår teoretiska utgångspunkt.

  Resultat: I studien framkom det att kunskapsmässigt heterogena grupper är att föredra framför nivågrupperade grupper, då resultatet visade att blandade grupper i högre utsträckning utvecklade de olika matematiska förmågorna vid arbete med problem

   

 • 228.
  Aronsson, Sara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Blank, Veronika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lärares syn på barns skrivutveckling i förskolan2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Språkforskare är idag eniga om att barn så tidigt som möjligt bör möta skriftspråket. Vi vet att det i förskolan ägnas mycket tid åt läsning och språklekar, men det sägs inte så mycket om skrivning. Lärarna i förskolan har inte ansett sig ha den kompetens som krävs för att lära barnen skriva. Skrivning och läsning hör ihop och utvecklas parallellt och vi vill belysa hur lärare i förskolan och skolan ser på skrivning i förskolan. Vi menar att det är intressant för lärare i de olika verksamheterna att ta del av varandras synsätt gällande barns skrivutveckling.

  Syfte:

  Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare i förskola och skolans tidiga år ser på arbetet med barns skrivutveckling i förskolan. Syftet med vår studie är inte att kunna generalisera lärares syn på fenomenet, utan att skapa en förståelse.

  Metod:

  Studien bygger på kvalitativa intervjuer av lärare i förskolan och lärare i skolans tidiga år. Då syftet med vår studie är att undersöka hur lärare i förskola och skolans tidiga år ser på arbetet med barns skrivutveckling i förskolan ansåg vi att intervjuer var den rätta metoden att använda oss av. Vi intervjuade sex lärare från förskola och sex lärare från skolans tidiga år. Enligt vår uppfattning är en större variation inte intressant för syftet, då vi inte avser att kunna generalisera lärares syn på fenomenet, utan vi avser endast att skapa en förståelse för fenomenet. Vid analysen har vi växlat fritt mellan olika tekniker. Vi började med att läsa igenom vårt material för att se om vi kunde hitta några mönster eller återkommande teman. Vi arbetade med en frågeställning i taget och kategoriserade de svar vi fick under lärarens roll, barnet och aktiviteter.

  Resultat:

  Vi kom fram till att det fanns markanta skillnader i hur lärarna ser på skrivutveckling i förskolan. Lärarna hade skilda åsikter om när man skall börja med skrivning, men de hade tämligen likartad syn på hur man skall arbeta i förskolan, förutom en lärare som anser att skrivningen kommer automatiskt och inte behöver uppmuntras. De största skillnaderna fanns i hur de ser på samverkan mellan förskola och skola gällande barns skrivutveckling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 229.
  Aronsson, Sofie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Westman, Viktoria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  ”Om man säger fel och den andra kamraten säger rätt, då kan man alltid lära sig att kamraten också kan ha rätt ibland, och en själv ha fel”: En kvalitativ studie om hur Concept Cartoons påverkar elevernas resonemangsförmåga2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  I matematikundervisning är den rådande normen att eleverna arbetar mycket enskilt, vilket kan leda till att eleverna får svårigheter att uppnå sin resonemangsförmåga. Detta trots att det är ett viktigt syfte i undervisningen i matematik, att eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera och resonera med och om matematik. Det är viktigt med en varierad undervisning där eleverna får ta del av olika arbetsformer och arbetssätt, bland annat genom att arbeta med ett material såsom Concept Cartoons. Materialet bidrar till att eleverna får utveckla både sitt ordförråd och sitt språk, vilket är gynnsamt för deras resonemangsförmåga.

  Syfte

  Syftet med studien har varit att undersöka hur Concept Cartoons kan bidra till att eleverna får utveckla sin resonemangsförmåga samt elevernas egna upplevelser av att arbeta med Concept Cartoons.

  Metod

  För att besvara våra forskningsfrågor samlade vi in empiri genom de två olika kvalitativa metoderna deltagare som observatör och observatör som deltagare. Vi samlade också in empiri genom att utföra två kvalitativa formella intervjuer. Vårt material samlades in under två dagar på fältet, där vi som forskare bibehåll våra roller vid båda observationstillfällena. Den ena av oss intog rollen som deltagare som observatör och den andra av oss intog rollen som observatör som deltagare. Forskaren som hade rollen deltagare som observatör genomförde undervisning i klassrummet för att eleverna skulle få använda och uppleva materialet Concept Cartoons. Samtidigt som den andra av oss forskare vars roll var observatör som deltagare observerade eleverna utifrån Downings modell, och hade fokus på huruvida Concept Cartoons bidrar till att eleverna får utveckla sin resonemangsförmåga. Vi genomförde också en formell intervju varmed var sin elev, för att ta reda på elevernas egna upplevelser av att resonera i undervisningen, samt eleverna egna upplevelser av Concept Cartoons.

  Resultat

  Vårt resultat i studien visade att Concept Cartoons bidrog till att eleverna fick utveckla sin resonemangsförmåga. Det visades genom att eleverna gavs möjlighet till att resonera, argumentera och diskutera det matematiska innehåll de arbetade med på ett kreativt och lekfullt sätt. Vårt resultat visade även att eleverna tyckte och upplevde att Concept Cartoons var ett lärande material där de fick ta del av sina klasskamraters idéer och kunskap.

 • 230.
  Aronsson, Sofie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Westman, Viktoria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Undervisning för särskilt begåvade elever i matematik: En intervjustudie om lärares erfarenheter från årkurs F-32022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning visar att lärare sällan upptäcker särskilt begåvade elever i matematikundervisningen, vilket leder till att särskilt begåvade elever inte får den undervisning som de behöver för att kunna utvecklas på sin nivå. Begreppet särskilt begåvad har olika betydelser, och kan vara svårt att identifiera. Har inte läraren kunskap om särskilt begåvade elever kan det bli svårt att motivera och ge rätt anpassningar till dessa elever. Får inte de särskilt begåvade utveckla sina förmågor, riskerar det att eleverna inte känner sig delaktiga i undervisningen, vilket kan leda till att eleverna får en negativ inställning till skolan. Eleven kan visa uppmärksamhetsproblem, inlärningssvårigheter eller ha svårt med socialt samspel, på grund av understimulans.

  Syfte: Syftet är att belysa lärares kunskap om och erfarenheter av att identifiera och undervisa särskilt begåvade elever i matematik, för att se om lärarna kan motivera och anpassa för de särskilt begåvade eleverna på sin nivå. Studien avgränsas till lärare som undervisar i klass F-3.

  Metod: För att besvara våra tre forskningsfrågor samlade vi in empiri genom att utföra kvalitativa intervjuer. Vårt material samlades in under två veckors tid och vi fick genomföra intervjuer var för sig, på grund av att det var svårt att få tag på respondenter. Därför fick vi vara flexibla och lyssna efter vad våra respondenter önskade. Vi intervjuade fem respektive tre respondenter var via fysiskt möte och på plattformen Zoom.

  Resultat: Vårt resultat i studien visade att majoriteten av lärarna kände till några eller enstaka kännetecken kring vad som menas med att vara en särsklit begåvad elev inom matematiken. De flesta av lärarna hade vare sig någon kunskap eller erfarenhet i att identifiera särskilt begåvade elever. Resultatet visade också att det enbart vara få lärare som kunde ge redogöra för hur man som lärare skulle kunna motivera och anpassa för en särskilt begåvad elev. Det visades sig att de flesta lärarna kunde enbart påvisa hur de skulle kunna motivera och anpassa undervisningen mer generellt för elever som har lättare för matematiken. 

 • 231.
  Arveklev Höglund, Susanna
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Jobe, William
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  The State of Open Educational Resources (Oer) in Swedish Higher Education: A Case Study2023In: INTED 2023 Proceedings: 7th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain. 6-8 March, 2023, International Association for Technology, Education and Development, 2023, p. 4908-4917Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Open Educational Resources are learning, teaching, and research materials in any format and medium that reside in the public domain or are under copyright that have been released under an open license, that permit no-cost access, re-use, re-purpose, adaptation, and redistribution by others (UNESCO). Increasing the use of OER worldwide can be one of many steps toward reaching the United Nations Agenda 2030 sustainability goals (SDG), especially SDG 4 Quality Education, which aims to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

  The UNESCO OER recommendations from 2020 provide clear goals and aims for OER, but how are they being implemented in higher education in Sweden? Specifically, how well are teachers and students aware of and how are they using OER, specifically open textbooks? This paper presents the use and needs of OER as well as current OER guidelines at University West in Sweden and investigates teachers’ and students' perceptions and experiences of open educational resources (OER) at University West, focusing on open textbooks. The method of the intervention was student and teacher surveys, both pre- and post-pandemic. The pre-pandemic surveys were sent out in April 2020 and had 79 student respondents and 82 teacher respondents. The post-pandemic surveys were sent out in June 2022 and had 83 student respondents and 76 teacher respondents.

  The aggregated results show that there were no significant differences in the use of OER and open textbooks due to the pandemic both for students and teachers. The current use of OER and open textbooks was limited and the primary motivations for using OER and open textbooks were economy, social justice, and adaptability with varying priorities among students and teachers. Additionally, OER and open textbooks are currently used marginally at University West but there is interest to increase the use of OER and student co-creation due to the three primary motivators. These preliminary results provide valuable insights regarding the key factors for increasing the use of OER and open textbooks in higher education to help achieve the UNESCO OER 2020 goals and the United Nations Agenda 2030 SDG goals, especially SDG 4 Quality Education.

 • 232.
  Arveklev Höglund, Susanna
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Rehnström, Karin
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  AIL via IPL: Arbetsintegrerat lärande genom införandet av interprofessionellt lärande i sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst2020In: VILÄR: 3–4 December 2020 University West,Trollhättan. Abstracts / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan: Högskolan Väst , 2020, p. 15-16Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kliniskt Lärande Centrum (KLC) på Högskolan Väst, institutionen för Hälsovetenskap präglas av ett personcentrerat, normmedvetet och hållbart synsätt på vårdande och erbjuder studenterna ett tryggt och säkert lärande. Vid KLC finns ett tydligt AIL-fokus när studenterna övar tekniska färdigheter samt mellanmänskliga förmågor, att omsätta sina teoretiska kunskaper till handling, innan de ställs inför autentiska möten med patienter och olika personalkategorier inom vården.

  Samtida hälso- och sjukvård står inför nya utmaningar, som exempelvis ökad ojämlikhet, ökad andel äldre i samhället och ökad risk för pandemier, vilket för med sig komplexa vårdbehov. För att kunna möta dessa utmaningar krävs att högre utbildning utvecklas så att framtida personal inom hälso- och sjukvård förbereds för att samarbeta över professionsgränserna. Förmågan att kunna samverka i team är ett av högskoleförordningens generella mål för blivande sjuksköterskor. Dessutom är samverkan i team en av sex kärnkompetenser som alla professioner i vården måste besitta för att kunna bedriva en god och säker vård. För att studenterna ska uppnå kompetens att i sin kommande yrkesroll kunna samverka i interprofessionella team, bör det redan under grundutbildningen ingå pedagogiska moment i form av Interprofessionellt lärande (IPL), där studenter från olika professioner inom Hälso och sjukvården får möjlighet att lära om, med och av varandra.

  Föreliggande projekt handlar om att implementera interprofessionella läraktiviteter vid sjuksköterskeprogrammet. Härigenom möjliggörs ett arbetsintegrerat lärande mellan Högskolan Väst, Sahlgrenska Akademin, Yrkeshögskolan och omgivande Hälso- och sjukvårdsenheter. Ett pilotprojekt har genomförts i form av en teamsimulering vid KLC där studenter från sjuksköterskeprogrammet, undersköterskeelever och specialistundersköterskestuderande medverkade. Preliminära resultat från en skriftlig utvärdering av pilotprojektet visar att en majoritet av deltagarna är positiva och önskar fler interprofessionella moment. Under våren planeras därför för fler interprofessionella läraktiviteter där läkarstudenter från Sahlgrenska akademin ska involveras i simuleringsövningar tillsammans med sjuksköterskestudenter. Därefter planeras att succesivt införa fler interprofessionella aktiviteter inom sjuksköterskeprogrammet.

 • 233.
  Arvidsson, Elin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Mc Culluogh Nylén, Michelle
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Utomhuspedagogikens betydelse i förskolan: en intervjustudie om pedagogers förhållningssätt kring utomhusmiljö i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Upprinnelsen till den här studien var ett intresse av att undersöka hur pedagoger tänker om och använder sig av utomhuspedagogik som en resurs i barns lärande. Vad är då utomhuspedagogik? Det finns olika syn på vad utomhuspedagogik egentligen innebär. Enligt Szczepanski och Dahlgrens (1997) studie kan utomhuspedagogik omfatta all verksamhet som förekommer utanför förskolelokalerna. I pedagogiskt arbete utomhus kan man enligt Thulins (2006) avhandling få in flera olika ämnesområden i barns lärande. Exempelvis naturvetenskap, matematik, språk med mera. De teoretiska kunskaperna kan göras mer konkreta för barnen utomhus där de kan använda alla sina sinnen praktiskt. Deras förkunskaper blir dessutom bekräftade med hjälp av utomhuspedagogik. Enligt Engdahls (2014) avhandling har utomhuspedagogiken stor betydelse för barns lärande, de kan där använda sin kreativitet, fantasi och skapa egna lekar som leder till samspel, lärande och utveckling.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka pedagogers förhållningssätt till och uppfattning om utomhuspedagogik.

  Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod där vi har valt att intervjua nio stycken pedagoger i tre olika förskoleverksamheter.

  Resultat: Pedagogerna upplever bland annat att utomhuspedagogik är betydelsefullt för barns lärande och de önskar mer tid och kunskap för detta. Utomhusmiljön är språkligt och motoriskt utvecklande samt främjar användandet av olika sorters material. Pedagogerna uttrycker även att samspel och kommunikation ökar medan konflikterna minskar utomhus. Något som framkom specifikt var betydelsen av att kombinera inomhusmiljön med utomhusmiljön för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för barns lärande. De hinder som framkommer är brist på kunskap, säkerhet, resurser och pedagogers tid vad gäller planering av utomhusvistelsen.

 • 234.
  Arvidsson, Sara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Olausson, Matilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Man lär sig något varje dag, men man liksom märker det inte: En studie om barns medvetenhet kring sitt eget lärande på fritidshemmet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund I det här arbetet har vi undersökt hur barn ser på sitt eget lärande i fritidshemmet och i skolan. Värderar barnen sitt lärande på olika sätt? Uppfattar barnen att de lär sig något i de båda verksamheterna? Av våra personliga erfarenheter så har fritidshemmet i en del fall undervärderats som lärande verksamhet av en del vuxna. Utifrån detta blev vi intresserade att undersöka hur barn uppfattar sitt eget lärande. Syfte Syftet med vårt arbete är att undersöka barns medvetenhet om sitt eget lärande på fritidshemmet.  Metod För att kunna undersöka vårt syfte valde vi att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer utifrån barns perspektiv. Vi valde att genomföra våra intervjuer på en skola. De barn som tillfrågades gick i årskurs 3–4 på tre olika fritidshem. Under intervjuerna användes ljudupptagning. Direkt efter intervjuerna, transkriberades intervjuerna ner på ett dokument på en dator. I analysarbetet använde vi oss av färgkodning för att hitta teman i datamaterialet. Resultat Barnen i intervjuerna berättade att skolan är viktig, ”seriös” och att det är där de lär sig vad saker heter. Det som barnen uttrycker att de lär sig i skolan är bland annat matematik, svenska och engelska. Detta ansåg barnen var viktigt för deras framtida yrkesliv. Samtliga barn ansåg att det är roligt att vara på fritidshemmet. Där får de lära sig att göra saker till skillnad från i skolan. Det framkom i intervjuerna att barnen hade olika uppfattningar om lärandet på fritidshemmet. En uppfattning var att det är viktigare att lära sig i skolan. Andra barn ansåg att det var lika viktigt att lära sig i båda verksamheterna. Några barn hade uppfattningen om att de inte lär sig alls på fritidshemmet. De flesta barn kunde beskriva att ett lärande sker på fritidshemmet men en del av dessa barn hade svårt att definiera vad de lär sig.  

 • 235.
  Arvidsson, Sara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ström, Ulrika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Musik - en självklar konstform: En studie kring att bedriva musik i förskolor inspirerade av Reggio Emilia-filosofin2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De estetiska uttrycksformerna är viktiga för ett barns utveckling och lärande i förskolan. Musik som den här studien handlar om är både glädjespridande, identitetsutvecklande och gruppstärkande och därför är det viktigt att man som förskollärare tar tillvara på de möjligheter som musik medför för barns utveckling. Inom Reggio Emilia-filosofin är de estetiska uttrycksformerna främst väsentliga, då man talar om att ett barn föds med hundra språk och ska ges möjlighet till att uttrycka sig på olika sätt. Musik, bild, drama och dans är några av de sätt ett barn kan uttrycka sig genom och ses som ett verktyg i att fördjupa och bredda sin kunskap och utveckling.

  Syfte

  Studiens syfte handlar om att få ökad kunskap om hur den estetiska verksamheten med inriktning mot musik bedrivs i förskolor inspirerade av Reggio Emilia-filosofin.

  Metod

  Studieformen är en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer och en ansats till det sociokulturella perspektivet, utvecklingspedagogik samt musikdidaktik. Sex intervjuer genomfördes och totalt sex förskollärare deltog alltså i studien. Intervjuerna var cirka 35-40 minuter långa och ljudupptagning skedde via mobiltelefon.

  2

  Resultat:

  Resultatet av studien visar på att informanterna i studien bedriver musik av mer uppdragsmässiga skäl. Det har visats sig i resultatet att musik är konstform inom Reggio Emilia-filosofin som inte är självklar. I verksamheter inspirerade av filosofin arbetar man med bilden mer kontinuerligt eftersom den framhävs som en mer naturlig och ett mer lätthanterligt verktyg att arbeta med samt att kunskaperna i hur man arbetar med bild är större

 • 236.
  Arvidsson, Victoria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Amanda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Hur förutsättningarna för informellt arbetsplatslärande kan förändras under distansarbete: En intervjustudie2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim for this study was to investigate how the presumptions for informal workplace learning and knowledge transfer between colleagues were affected by the increase of teleworking, which has become more and more established among organizations and employees. The success of digital learning is essential if you wish to sustain or become a competitive and developing organization. We have examined how the possibilities for informal learning has been influenced by teleworking, and what sorts of shortcomings this might lead to. We also wanted to research how the knowledge transfer may be invigorated and transformed due to the possibilities with teleworking. With a qualitative method and 10 semi-structured interviews with employees in a government-controlled business in a Swedish region, we collected our data, which led to our result. Our approach to answer the study’s purpose has been with an inductive eye and a phenomenological point of view, trying to understand and make conclusions based on our informants’ experiences of learning during teleworking. Our presented result shows that the process of knowledge transfer has, as a consequence of teleworking, shifted from the working party to the individual worker who now must rely on its own abilities. A lack of social presence has been discovered, but at the same time, the feeling of being closer than ever with all your colleagues in the region has appeared, since the digital distance is now equal to everyone. Another discovery mentions the mental presence during digital meetings, and how involved you are in them during the working day, with an experienced increase of screen fatigue. Furthermore, our research also examined how currently implemented strategies were more or less successful to maintain a knowledge transfer among colleagues, together with how knowledge seeking is expressed in the organization.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 237.
  Arvola, Mattias
  et al.
  Linköping University, Department of Information and Computer Science,Linköping, Sweden.
  Samuelsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Nordvall, Mathias
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Ragnemalm, Eva L.
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Simulated Provocations: A Hypermedia Radio Theatre for Reflection on Classroom Management2018In: Journal Simulation & Gaming, ISSN 1046-8781, E-ISSN 1552-826X, Vol. 49, no 2, p. 98-114Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background. Learning to manage a classroom is a difficult but important part of teacher education. Earlier research on simulations for learning classroom management has highlighted the difficulty of supporting reflection.Purpose. This case study explores and evaluates the design of a simulation for student teachers' reflection on classroom management.Design. The design process resulted in the scenario-based SIMPROV simulation, which was made in the form of a hypermedia radio theatre that students go through in pairs or triads. Authoritarian, authoritative, democratic, and compliant leadership styles were built into the choices student teachers made.Evaluation. The simulation was evaluated in two courses where the participants' level of reflection and perceived knowledge improvement was measured using a questionnaire. Forty-three first-year student teachers, 48 third-year student teachers, and 38 of the student teachers' mentors participated in the evaluation.Results. The results indicate that participants engaged in reflection and understanding to a high degree, and only to a low degree in critical reflection or habitual action.Conclusions. The conclusions are that the scenario-based simulation designed as a hypermedia radio theatre supported knowledge improvement, understanding, and reflection and that social interaction during and after simulation sessions was an important feature.

 • 238.
  Asatiani, Aleksandre
  et al.
  University of Gothenburg (SWE).
  Norström, Livia
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Media and Design.
  Information systems for sustainable remote workplaces2023In: Journal of strategic information systems, ISSN 0963-8687, E-ISSN 1873-1198, Vol. 32, no 3, article id 101789Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This review discusses the challenges associated with the sustainability of remote workplaces, which have become more prevalent due to the growing trend of work digitalization and the pandemic-induced push to remote work. These challenges are highlighted in literature across various disciplines, including information systems, but these discourses have remained isolated from each other. In this review, we consolidated and synthesized research on remote work from the perspective of individual workers by reviewing 187 articles published between 1999 and 2020 in recognized academic journals from fields including information systems, organizational studies, economics, human resources, sociology, and psychology. We identified five key themes that concern opportunities and challenges to sustainable remote workplaces: (1) key characteristics, (2) work-life boundaries; (3) health and well-being; (4) social interaction, and (5) leadership. Building on our findings we created a framework that recognizes two interrelated categories of factors influencing remote workplace sustainability – rigid base characteristics and contextual remote workplace variables – that together shape the trajectory of remote workplace sustainability in the long term. The framework also identifies the potential role of information systems in modulating the impact of the base characteristics to build continuities that encourage more sustainable remote workplaces. The paper concludes by offering a research agenda for information systems for sustainable remote workplaces based on the three IS theoretical frames: inclusion, dignity, and boundary objects.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Askengren Berg, Angelica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  André, Johanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Väldigt mesig, väldigt fjollig, väldigt blommig – det är bra: En multimodal diskursanalys2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Forskare belyser vikten av att pedagoger använder sig av varierad litteratur i förskolan och att de har en betydande roll när det gäller att bryta fördomar och skapa ett accepterande klimat i förskolan (Nikolajeva, 2017, s.309-310 & 360-361). Pedagoger har makten att besluta vilken litteratur barnen får tillgång till på förskolan (Salmson & Ivarsson, 2017, s.54), vilket påverkar barnens kunskap kring olika stereotyper. Litteraturen ger människan möjlighet att utforska både sig själva och andra och kan bidra till en djupare förståelse av samhället. Tidigare forskning påvisar att det ofta är stereotypiska karaktärer som framställs i barnlitteraturen och att det därför blir betydande med varierad barnlitteratur för att synliggöra allas lika värde.

  Syfte Syftet med studien är att undersöka hur multimodala texter skildrar genus och barns könsidentitet i ett urval av barnlitteratur riktad mot yngre barn. Även synliggöra hur det semiotiska resurserna i litteraturen skapar mening och betydelse till läsaren. 

  Metod Studien utgår från ett socialsemiotiskt perspektiv och en multimodal diskursanalys har genomförts på den utvalda barnlitteraturen. Empirin har valts ut tillsammans med bibliotekets personal där vi fått tillgång till en temapåse inriktad på genus mot förskolan. De semiotiska resurserna skrift, illustration och färg har valts ut till analysen för att ge svar åt frågeställningarna.

  Resultat Den multimodala diskursanalysen har visat att de semiotiska resurserna som valts till studien samspelar med varandra för att skapa mening och betydelse till mottagaren. Det framkommer docka att resurserna är mer eller mindre framträdande i de olika texterna. Resultatet visar även framträdande diskurser kring genus och könsidentitet utifrån analysen. Studiens resultat visar på att barnlitteraturen kan ge olika budskap angående genus till mottagaren.

 • 240.
  Asp, Tina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Stridh, Charlotte
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Kompetensutveckling; en fråga om var du arbetar?: En kvantitativ pedagogisk studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This quantitative study has the purpose of mapping educational background and illustrate the possibilty of competence development in municipal elderly care. The study is based on answers from 108 electronic questionnaires from assistance nurses and nurse´s aides in municipal elderly care in Sweden.

  The result of the study shows that as much as 23,2% that are working in municipal elderly care is unqualified for their jobs. The study also shows that the municipalities around Sweden give their employees a good amount of competence development, but in the smaller municipalities there is less access to competence development than in the middle sized municipalities.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 241.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kommunikation och metakommunikation i forskolan2020In: Att bli förskollärare: mångfacetterad komplexitet / [ed] Engdahl, Ingrid & Ärlemalm-Hagsér, Eva, Stockholm: Liber, 2020, Andra upplagan, p. 230-234Chapter in book (Other academic)
 • 242.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Kommunikation och metakommunikation i förskolan2015In: Att bli förskollärare: mångfacetterad komplexitet / [ed] Engdahl, Ingrid & Ärlemalm-Hagsér, Eva, Stockholm: Liber, 2015, 1., p. 204-208Chapter in book (Other academic)
 • 243.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Svenska som demokratiämne och social reproduktion2012In: Nordisk modersmålsdidaktikk: Forskning, felt og fag / [ed] Sigmund Ongstad, Oslo: Novus Forlag, 2012, p. 203-223Chapter in book (Refereed)
 • 244.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Tanterna och pedagogiken2014In: Om förskolan och de yngre barnen: historiska och nutida nedslag / [ed] Balldin, Jutta, Dahlbeck, Johan, Harju, Anna, Lilja, Peter, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1, p. 37-48Chapter in book (Other academic)
 • 245.
  Asplund Carlsson, Maj
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Utvecklingspedagogiken och den sociala ordningen2011In: Barns lärande i ett livslångt perspektiv / [ed] Williams, Pia, Sheridan, Sonja, Stockholm: Liber , 2011, p. 77-85Chapter in book (Other academic)
 • 246.
  Asplund Carlsson, Maj
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Andreasson, Ingela
  Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten.
  Dovemark, Marianne
  Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten.
  Bedömnings-, dokumentationspraktiker och pedagogiska identiteter2015In: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, Vol. 2015, no 2, p. 206-233Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  When competition and an increasing level of marketisation characterises school life, the number of evaluations and the level of control has grown out of proportion. Through comparisons, assessments and ranking systems, also called ‘the terrors of performativity’ according to Ball (2003) commercial agents have gained influence over practices of assessment and documentation within the education system. Increased demands on pupils’ and parents’ participation and a belief that written documentation will lead to better results has caused an extensive use of different web based tools like Unikum. With the point of departure in a collected material of more than a hundred Individual Educations Plans (IEP) where commercial web based tools have been used, we make an analysis with Basil Bernstein’s (1996, 2000) concepts Pedagogic Identity, and Instructional and Regulative discourse in relation to expectations and constructions manifest in the plans. The results show that all four identities are expressed in the plans however, with an emphasis on a neo-liberal identity. We discuss the results in relation to the instructional and regulative discourses. The conclusion is that the tools both shape and determine possible identities and possible discourses in the web based interaction between children, parents and teachers.

 • 247.
  Asplund Carlsson, Maj
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Kullgren, Carina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  "Handen i handsken" - om yrkesmässig lämplighet2011In: Att göras till filmarbetare / [ed] Herrman, Margaretha, Nora: Nya Doxa , 2011, 1, p. 173-192Chapter in book (Other academic)
 • 248.
  Asplund Carlsson, Maj
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lunneblad, Johannes
  Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.
  Spänning och äventyr som läromedel2011In: Kritisk läsning av pedagogiska texter: genus, etnicitet och andra kategoriseringar / [ed] Carlson, Marie, Brömssen, Kerstin von, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 49-68Chapter in book (Other academic)
 • 249.
  Asplund, Hanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Gustavsson, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Att arbeta med läsförståelsestrategier: En kvalitativ studie för att undersöka lärares arbetssätt2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:I PIRLS 2016 framgick det att elevers läsförmåga ökat sedan regeringens satsning på läsförståelsestrategier i undervisningen, däremot kan vi se att satsningen inte bidragit till att öka elevernas motivation till läsning. 

  Syfte:Undersökningen syftar till att undersöka lärares arbetsmetoder med läsförståelsestrategier samt hur lärarna ser på elevernas motivation kopplat till de valda metoderna. 

  Metod:Denna studie gjordes med utgångspunkt i semistrukturerade intervjuer med fyra utbildade grundskolelärare. 

  Resultat:Resultatet visar att läsförståelsestrategier alltid varit en del av svenskundervisningen även om det inte legat så mycket fokus på det tidigare. De intervjuade lärarna ansåg att läsförståelsestrategierna var en viktig del för att utveckla elevers läsförståelse. Resultatet visar även att mer fokus på teknikträning kan vara fördelaktigt då tekniken är grunden för att kunna utveckla förståelsen. Däremot bör inte arbetet med läsförståelsestrategierna ta all plats då eleverna inte får samma möjlighet att försvinna in i berättelsen. 

 • 250.
  Asplund, Hanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Gustavsson, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Läromedelsgranskning i matematik: Elevers möjlighet att utveckla kommunikations-, resonemangs- och problemlösningsförmågorna2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utifrån resultaten i TIMSS 2019 kan vi se att svenska elever prestarerar under genomsnittet, det framgår även att elever från Singapore presterar i topp. Därför ställer vi oss frågan om det kan bero på skillnader i de olika ländernas läromedel?

  Syfte: Syftet med studien var att ta reda på hur stort utrymme resonemangs-, kommunikations- och problemlösningsförmågan ges i läromedlen Singma 2A och Prima 2A samt om eleverna ges möjlighet att utveckla förmågorna om läraren endast arbetar utifrån läroboken.

  Metod: Vi har valt att använda en kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag då vi i vår undersökning analyserar och tolkar om förmågorna ges utrymme i läromedlen.

  Resultat: Resultatet visar att Singmas material består av 1175 uppgifter, varav 132 är problemlösningsuppgifter, 501 ger utrymme för kommunikationsförmågan och 500 ger utrymme för eleverna att utveckla sin resonemangsförmåga. Om läraren väljer att använda sig av Singma 2A i matematikundervisningen kan vi se fördelarna med att använda samtliga delar av materialet då de fungerar kompletterande. Primas material består av 1606 uppgifter, 59 av dessa är problemlösningsuppgifter och 60 uppgifter möjliggör muntliga resonemang och kommunikation. De flesta uppgifterna i Primas elevbok är proceduruppgifter och vi kan se att lärarhandledningen fungerar som ett komplement då den ger mest utrymme för kommunikation och resonemang, dessutom bidrar den med fler gemensamma problemlösningsuppgifter.

2345678 201 - 250 of 2846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf