Change search
Refine search result
23456 201 - 250 of 294
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Nilsson, Anna
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Stjerna, Josefine
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Vad skall du bli när du blir stor?: En kvalitativ studie om ungdomars drömjobb2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is identify aspects of  young peoples’ in Western Sweden dream jobs looks and which describe the factors that respondents think will affect their ability to reach these dream jobs. This is a qualitative study, using information from five focus groups, involving 22 students. This study identified the various factors that youths in the third year in high school think are important when they think about their future employment. The young people described in this study are faced with decisions regarding education and employment that will have consequences throughout their lives. This study’s results show that the young participants described here value ​​the feeling of enjoying the social aspects of work as most important, along with a good salary. Respondents want to earn enough to afford to do what they like to do, and say that their spare time and family are highly valued. The descriptions of dream jobs vary widely, including personnel manager, psychologist, hairdresser and construction engineer. In order to obtain their dream jobs, most respondents believe that they need additional education. Some of the respondents feel that a break from studying can prevent them from reaching their dream jobs, as they feel that employment would be a hindrance to returning to school. On the other hand some of the respondents felt that a break between gymnasium and higher education might be a good idea, as they are not able to identify their dream job yet. Most respondents set high priorities on finding work that fits their own personalities and making sure that their work was meaningful for them.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 202.
  Nilsson, Jon
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Lantz, Peter
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Man har ju i alla fall tak över huvudet: En kvalitativ studie om natthärbärgets effekter på hemlösas självupplevda psykosociala hälsa2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a qualitative study, whose purpose is to examine if night shelters effects homeless peoples self-perceived psychosocial health. In Sweden alone there are almost 18000 homeless people, and 12% of them uses a night shelter. The homeless can’t be seen as a heterogeneous group but instead homelessness counts as a state of being in. The Swedish National Board of Health and Welfare have done mapping over the homelessness since 1993 and the problem is an important part of what the welfare system has to fight against. A night shelter is one of many contributions to aid the homeless people in an effort to get them off the streets. To do this research, we have conducted seven interviews in total with the homeless men and the supervisor of a nigh shelter. The data analysing tool we used was inspired by the IPA-method and we found out that the shelter had both positive and negative effects on the users. The shelter provided the basic need for the homeless such as food, shelter and the opportunity to rest and also to wash themselves and clean their clothes. The shelter also provided important contacts with the local hospital and the social welfare for its users. The negative impact it had on their self-perceived psychosocial health was that they had nothing to do during the day other than drift around the town, drinking alcohol and using drugs. Another negative influence was that the homeless men felt a loss of their right to self-determination and that they sometimes felt treated like children. Other findings were that they found that the society made harder rules and demands for them than other citizens has to apply to.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 203.
  Nilsson, Lena
  University West, Department of Nursing, Health and Culture. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Brukets nya döttrar: pedagogiska perspektiv i en mållös utvärdering av ett sex- och samlevnadsprojekt2005Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Denna utvärdering handlar om ett sex- och samlevnadsprojekt som vänder sig till invandrare. Såväl projektet som utvärderingen har genomförts med medel från Folkhälsoinstitutet och Landstinget Dalarna. Utvärderingen är en processutvärdering som beskriver aktiviteter och utveckling men som också diskuterar olika nivåer och sammanhang som projektet bedrivs inom. Hur hiv-prevention ska bedrivas är inte självklart. Ska det bedrivas som ett preventivt projekt med syfte att förebygga sexuellt överförda infektioner eller som ett hälsofrämjande projekt som handlar om relationer, makt över sin kropp, sexualitet och hälsa? Försök görs att problematisera såväl det grundläggande projekttänkandet som rimligheten i att bedriva projekt riktade mot invandrare som ytterst handlar om kvinnors makt över sina liv och kroppar samt hälsoproblems orsaker och hälsans främjande. Att placera hiv-prevention och sex- och samlevnadsarbete i olika samhällsperspektiv kan möjliggöra en bredare förståelse av sexuellt överförda infektioner utifrån hälsans bestämningsfaktorer. Det i sin tur öppnar för en mångfald teoretiska modeller att luta utvärderingen emot. Dessa olika förslag till teorianknytning är tentativt gjorda och ska ses som uppslag till fortsatt arbete på området. Några av idéerna kommer att prövas i kommande artiklar. Idéerna kan ses som uppslag för att vidareutveckla olika slags hälsoarbete eller förkastas. Projektägare i detta fall är ett studieförbund och jag har jag fokuserat på hur studieförbundet har agerat i utrymmet mellan sin egen verksamhet och det offentliga. Utvärderingen tar upp komplexiteten i folkhälsoarbete med en styrning uppifrån som handlar om sjukdomsidentifierade mål, ett tal om människors förmåga att göra egna hälsofrämjande val och lokal styrning som kan innebära möjlighet till frigörelse men också risk för ny disciplinering och inrättning i det rätta ledet. Idén med projekt är uttryck för en styrningsform som präglas av ambivalens mellan tron på det rätta handlandet och människors egna val. Studieförbundet har rollen av en aktör som kanske kan bidra till emancipation, lärande och utvecklande av röst i förhållande till att ”utveckla förmågan att kunna göra val som leder till bibehållen sexuell hälsa”. Jag vill tacka Elsebeth Fog, Margaretha Herrman och Carina Kullgren som läst och gett konstruktiva synpunkter under olika skeden av skrivandet. Under arbetet med rapporten har min insikt i utvärderingsproblematik successivt ökat och ändrat min syn på hur man formar ett projekt och en utvärdering. Denna insikt är samtidigt en medvetenhet om att hela idén med projektarbete är att man inte vet när man börjar det som man förhoppningsvis vet när man är färdig med en utvärdering. Jag vill med dessa ord påminna om eftertankens kranka blekhet och tillägna rapporten mina studenter i utvärderingskurserna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 204.
  Nilsson, Lena
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Hälsa och lärande: Kunskapssammanställning avseende samband mellan elevers hälsa och studieframgång/inlärning2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hälsa och lärande är något det talas mycket om men kunskapen på området är bristfällig. Den forskning som finns har olika utgångspunkter vilket visar på komplexitet. Rapporten ger en översikt som visar på olika sätt att angripa området. Hälsoprogram kan påverka lärande. Program för att främja skolframgång och lärande är de som bäst främjar hälsa.

  Download full text (pdf)
  Hälsa och lärande
 • 205.
  Nilsson, Lena
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Hälsofrämjande strategier i skola vård och omsorg: delrapport III i forskningsprojektet Långtidsfrisk eller långtidssjukskriven2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under perioden 1997-2004 har det skett en dramatisk ökning av sjukfrånvaro och långtidssjukskrivning. Särskilt hög har ökningen varit bland kvinnor som arbetar i skola, vård och omsorg. Under samma period har det skett stora förändringar inom den offentliga sektorn. Samtidigt har också intresset för hälsofrämjande arbete på arbetsplatser ökat och utvecklats. Syfte: Att belysa långtidssjukskrivnas och långtidsfriskas utsagor om arbete, ohälsa och friskvård i relation till några strategier för hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. Design och resultat: Undersökningen genomfördes genom enkäter till 163 långtidssjukskrivna och 118 långtidsfriska samt intervjuer med 13 långtidssjukskrivna och sex långtidsfriska. Samtliga var yrkesverksamma inom skola, vård eller omsorg. Materialet har analyserats dels med utgångspunkt från ett förändringsperspektiv på arbete inom skola, vård och omsorg, dels med utgångspunkt från tre strategier för hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. Dessa strategier är traditionellt arbetsmiljöarbete, friskvård och förändrad organisation med ökat stöd och delaktighet. Arbetstagarna uppfattar att brister i den fysiska arbetsmiljön är en bidragande orsak till deras ohälsa. Därtill kommer starka upplevelser av ständiga omorganisationer och nedskärningar samt att deras kompetens och erfarenheter inte tas tillvara. Slutsatser: De tre strategierna behöver kombineras och traditionellt arbetsmiljöarbete behöver få ökad uppmärksamhet med fokus på den arbetssituation som föreligger inom skola, vård och omsorg. För att åstadkomma ökad delaktighet från arbetstagarna och ta tillvara den potential som ligger i arbetstagarnas kompetens och därigenom utveckla verksamheten behöver nya participatoriska arbetsformer prövas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 206.
  Nilsson, Lena
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  The Roles of Participation and Dialogue in Health Promoting Schools: Cases from Sweden2005In: The Health Promoting School: International Advances in Theory, Evaluation and Practice / [ed] Clift, Stephen & Bruun Jensen, Bjarne, Copenhagen: Danish University of Education , 2005, 1, p. 253-269Chapter in book (Other academic)
 • 207.
  Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Samverkansforskning kring satsningen i Vara2014In: Psynkprojektets Stormöte, Att främja psykisk hälsa i förskola och skola. 11 november, 2014 (websänd konferens)., 2014Conference paper (Other academic)
 • 208.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Herrman, Margaretha
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Intergenerational Learning – Children Singing Along with Older People: Possibilities and Complications in a Project Context2016In: Advances in social sciences research journal, E-ISSN 2055-0286, Vol. 3, no 1, p. 187-200Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Culture for Older People is a project funded by Swedish Arts Council. The aim of the project, managed by heads of department’s för the preschool, the older care and the culture school, is increased well-being for older people. In this article one of the activities, Children Singing Along with Older People is scrutinised in an ongoing evaluation.  In this subproject, headed by expert music teachers together with preschool teachers and care home staff, five-year old preschoolers visit care homes for singing along with the residents. The project is poly-motivated; besides improved well-being for older people, also enhanced learning for the children and interprofessional learning for staff. The concept musicking, which highlights music as an activity creating community and relations between participators, is used for discussing the meetings between the children and older people. Results are based on observations of activities and interviews with staff. Music is an activity that can be used for enhanced well-being and creating relations as well as learning. Nonetheless there are issues in the project that need to be discussed e. g. children’s participation and role, the older’s activity or desire for passivity and support for learning among the staff as well among children and older.

 • 209.
  Nilsson, Lena
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture. University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Lander, Rolf
  Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Aktioner för hälsa och skolutveckling: ett pilotprojekt om hälsa och lärande2010Report (Other academic)
 • 210.
  Nilsson, Lena
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Lindström, Bengt
  Nodic school of public health.
  Learning as a health promoting process, the salutogenic interpretation of the Swedish curricula1998In: Internet journal for health promotion, Vol. 14Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Schools are important settings for health promotion. There is little evidence of positive long-term effects of health education programs especially among low performing students. This underlines the need to develop new approaches to health promotion in schools. There is also a difficulty to bridge the disciplinary understanding between the education system and the health system. This paper suggests a salutogenic interpretation of the Swedish curriculum. The curriculum focuses on the multi-dimensional characteristics of knowledge making four aspects explicit: familiarity, facts, understanding and skills. Theories of learning and health promotion include some essential similarities. The learning process is based on perceived comprehension, creation of meaning and making knowledge instrumental. The basis for salutogenic theory consists of comprehension, manageability and meaning. These common perspectives could form a basis for the health promoting school. A review of research on effective schools and a study of salutogenic mechanisms in Swedish schools points to the importance of school organisation and both health and school professionals attitudes in the health promoting process. The Swedish curriculum seems to be a good instrument for the salutogenic school. To improve the health promoting effects schools must consider a learning process focusing on comprehension, manageability and meaning.

  Download full text (pdf)
  Learning as a health promoting process
 • 211.
  Nilsson, Maja
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Svantesson, Emma
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Föräldrars betydelse för ungdomsdrickande : en kvantitativ föräldrastudie i Öckerökommun om hur attityder, stöd, kontroll och eget drickande inverkar på ungdomars alkoholbeteende 2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Öckerö kommun var 1999 den kommun i Västra Götaland som hade störst problem med ungdomsfylleri.

  År 2002 anställdes en drogförebyggande samordnare i kommunen som genom

  projektet Alla Överens arbetar för att påverka föräldrar och andra vuxna till att inte tolerera

  alkohol bland underåriga. Sedan dess har alkoholanvändningen bland ungdomarna sjunkit

  drastiskt. Tidigare forskning kring ungdomars alkoholbeteende visar att föräldrars attityd till

  ungdomsdrickande till stor del påverkar barnens alkoholanvändande. Även faktorer som stöd

  och kontroll i form av regler och tillsyn har visat sig vara skyddande, medan kontroll i form

  av bestraffning och hot samt alkohol i hemmet anses mindre bra. Syftet med uppsatsen är att

  undersöka vilken attityd föräldrarna till elever i högstadiet i Öckerö kommun har till ungdomars

  alkoholbeteende, samt hur de genom stöd, kontroll och eget drickande påverkar sina

  barns alkoholbeteende. Undersökningen är gjord genom en postenkät med slutna frågor som

  sändes till 191 föräldrar till elever i högstadiet i Öckerö kommun. Resultatet visar att föräldrarna

  i Öckerö kommun innehar en restriktiv attityd till ungdomsdrickande. Även andra skyddande

  faktorer förekommer till stor del. De flesta föräldrarna verkar ha en stödjande kommunikation

  med sitt barn samt använder sig av flera skyddande kontrollerande metoder som regelsättning

  och tillsyn. Föräldrarnas egna alkoholvanor verkar i stort inte heller utgöra några

  risker. Det föräldrarna dock inte tycks vara medvetna om är att deras ungdomar dricker alkohol

  utan deras vetskap. För det fortsatta drogförebyggande arbetet i Öckerö kommun föreslår

  vi fortsatt liknande arbete, uppmuntran till föräldrarna för deras medvetenhet, samt upplysning

  om föräldrarnas ovetskap kring ungdomarnas egentliga drickande. 

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 212.
  Nilsson Tirbäcken, Sara-Louise
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Wenell Larsson, Malin
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Medborgarpaneler: en analys av ett demokratiprojekt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study purpose is to find out if the democtratic process in the municipality of Gnosjö has been affected during the project called Medborgarpaneler. We got this asignment to do a halft-time evaluation of the project from the Secretary to the executive committee of the municipality of Gnosjö. Medborgarpaneler was started in November of 2007 and is planned to go on for three years. We have used both quantitative methods in form of  a questionnaire survey with the participants and qualitative intreviews with involved politicians. These materials has been gathered and analized to give us the answers we were looking for.

   

  Our material shows that the project has been succesful so far and there is an opening to develop the idea and make it an permanent element in the political process. We choosed our politicans by sending out e-mails and then picked the three first responds. The questionnaires we used were sent to all the participating citizens through already existing mailing-lists and through these answers we read out that they think it is a good initiative taken and they would like it to carry on after the project is due to end. Though they express a wish to get more feeedback and more information about what has happend after they’ve answered the polls.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 213.
  Nyberg, Cecilia
  et al.
  Karlstad Univ, Dept Publ Hlth.
  Schyllander, Jan
  Karlstad Univ, Dept Publ Hlth.
  Ekman, Diana Stark
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Janson, Staffan
  Karlstad Univ, Dept Publ Hlth.
  Socio-economic risk factors for injuries in Swedish children and adolescents: A national study over 15 years2012In: Global Public Health, ISSN 1744-1692, E-ISSN 1744-1706, Vol. 7, no 10, p. 1170-1184Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Few studies have assessed if Sweden's injury prevention work has been equally effective for children of different socio-economic backgrounds. The goal of this paper is to review the country's injury rates for children over time, stratified by socio-economic status (SES), to see if the effects are similar across SES levels. This study employs a retrospective case-control study design, using data from the hospitalisation records of 51,225 children, which were linked to family socio-economic data. Children and adolescents in families receiving social welfare benefits, and those living with single parents and mothers with less education had higher risks of injuries leading to hospitalisation. The population-based safety work over the past decades seems to have had only minor effects on reducing the impact of socio-economic based difference in injury risks to younger Swedes.

 • 214.
  Olin, Elisabeth
  et al.
  Department of Social Work, University of Göteborg.
  Ringsby Jansson, Bibbi
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  On the outskirts of normality: Young adults with disabilities, their belonging and strategies2009In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Vol. 4, no 4, p. 256-266Article in journal (Refereed)
 • 215.
  Olsson, Linda
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Physical activity on prescription in primary health care: an observational study2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Insufficient physical activity (PA) is a risk factor for developing cardiovascular disease (CVD), cancer and diabetes. To increase the physical activity level among the population a health promotion approach is needed. Physical activity on prescription (PAP) is a treatment method designed to support patients to increase their PA level, it is based on a structured planning, follow-up and evaluation of PA. The Swedish PAP-treatment has now been used in the last decade for increased physical activity and there is no evidence of how the treatment method works over a long period of time.

  Methods: The aim of this observation study was to describe changes in PA level and health related quality of life (HRQOL) during 18 months follow-up of PAP-treatment in primary health care. This study includes 346 patients from 15 primary health centers in Gothenburg, age 27-85, who had at least one component of Metabolic Syndrome (MetS) and were physically inactive. The PAP-treatment included individualized dialogs between the patient and the nurse, a PAP and a structured follow-up. 214 patients (61.8%) completed the 18-month follow-up. Results: There was a significant improvement (p = <0.001) in physical activity level and 59.1% increased their PA to a sufficient PA level, according to public health recommendations. There were also some significant improvements in health-related quality of life in: general health, vitality, social function, mental health and mental component summery, assessed by the Short Form 36.

  Conclusions: This study indicates that PAP-treatment has a potential of improving peoples PA level and mental health quality of life.

 • 216. Palsson, G
  et al.
  Samuelson, Gösta
  [Pulmonary tuberculosis in 3 Swedish children].1980In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 77, no 19, p. 1855-7Article in journal (Refereed)
 • 217. Persson, L A
  et al.
  Holm, A K
  Arvidsson, S
  Samuelson, Gösta
  Infant feeding and dental caries--a longitudinal study of Swedish children.1985In: Swedish Dental Journal, ISSN 0347-9994, Vol. 9, no 5, p. 201-6Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to compare dietary habits in children at the age of 12 months with the caries status at the age of 3. In 312 children, residing in 3 different parts of Sweden, a dietary study was carried out at 12 mo. of age, and in 275 (88%) a caries examination was performed at the age of 3. At 12 months of age, higher education of the mother was positively correlated with consumption of bread, vegetables, fruit and meat and negatively with frequency of sucrose-rich foods. At the age of 3, caries was diagnosed in 16% of the children. The prevalence of cavities was related to the level of education of the mother in all 3 areas, cavities being most numerous in children whose mother had received a shorter education. A discriminant analysis showed that the equation discriminating the two a priori defined groups, one with and one without caries at the age of 3, contained a number of sucrose-rich foods. The 3-year-old children with caries had generally consumed cakes, butter, bread and sweet soups more frequently at the age of 12 months than the children in the non-caries group. The analysis thus indicated that - on the group level at least - a dietary pattern, which may be casually linked with future dental caries development, was already established at the age of 12 months. Dietary counselling, when the child is 12-18 mo. of age and based upon information about the dietary habits of the child could thus be of value to prevent caries in the preschool child.

 • 218. Persson, L A
  et al.
  Johansson, E
  Samuelson, Gösta
  Dietary intake of weaned infants in a Swedish community.1984In: Human nutrition. Applied nutrition, ISSN 0263-8495, Vol. 38, no 4, p. 247-54Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The energy and nutrient intake of 6 and 12-month-old weaned Swedish infants was studied by means of 24-h recalls. Milk-cereal follow-up formulas played a dominating role in the diet, contributing 57 per cent of the total energy intake at 6 months and 26 per cent at 12 months. The ratio between the macronutrients was characterized by a high-protein and low-fat intake; 16-17 per cent of energy derived from protein and 29-33 per cent from fat at 6 and 12 months respectively. The protein intake was also high in absolute figures: 3.3 g per kg body-weight at 6 months and 4.2 g per kg at 12 months. The mean daily energy intake for these normally growing infants was 75 per cent of the recommended daily allowance (RDA) at 6 months, and the need for a revision of the energy allowances in infancy is discussed. The estimated daily intake of iron was equal to the RDA at 6 months and 80 per cent of the allowance at 12 months. The daily intake of vitamin D exceeded the RDA to such a degree, that the present level of vitamin D supplementation through oral drops is questioned.

 • 219. Persson, L A
  et al.
  Samuelson, Gösta
  From breastmilk to family food. Infant feeding in three Swedish communities.1984In: Acta paediatrica Scandinavica, ISSN 0001-656X, Vol. 73, no 5, p. 685-92Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The feeding habits of 312 Swedish infants have been followed longitudinally from birth to one year of age. The duration of breastfeeding had increased in comparison with the low figures in the beginning of the 1970s. Complementary foods were usually introduced from three months of age. At the age of 6 months all infants received complementary foods such as semi-solids and solids and about 90% were given follow-up formula. Parents belonging to higher socioeconomic strata were more prone to act in accordance with general feeding recommendations, e.g. regarding breastfeeding duration, time of introduction of complementary foods and gluten-containing foods and the use of sucrose-rich foods.

 • 220. Persson, L A
  et al.
  Samuelson, Gösta
  Johansson, E
  Johansson, T O
  [What do Swedish infants eat? Look at the food habits of the whole family].1982In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 79, no 42, p. 3813-6Article in journal (Refereed)
 • 221. Persson, L A
  et al.
  Samuelson, Gösta
  Sjölin, S
  Nutrition and health in Swedish children 1930-1980. Three nutrition surveys in a northern Swedish county.1989In: Acta paediatrica Scandinavica, ISSN 0001-656X, Vol. 78, no 6, p. 865-72Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 1930 a nutrition survey was made of 1675 school children in the county of Västerbotten in northern Sweden. In 1967 a second survey was carried out in the same area, covering 1411 children aged 4, 8 and 13 years. A third survey was carried out in 1980 of 572 children in the same age groups. In the first survey questionnaires concerning food consumption were used, in the two later surveys 24-hour recall of food intake was recorded. Underweight and iron deficiency anaemia were prevalent in 1930. Since then socio-economic conditions have improved dramatically and dietary habits have become more diversified. In the last study the average energy intake had decreased from 100 to 87% of the RDA. A slight increase in the prevalence of overweight among 13-year-old children was also noted. The fat intake was lower in 1980 than in 1967, but the P/S-ratio was still low (0.23). The iron intake reached a satisfactory level in the two later studies and no case of iron-deficiency anaemia was found in 1980. In spite of a relatively frequent sucrose intake dental health had improved as a consequence of other prophylactic activities. The malnutrition problems of 1930 have been eradicated but new nutritional problems, linked to the risk of developing obesity and health problems in adulthood such as coronary heart disease, call for new preventive strategies.

 • 222. Persson, LA
  et al.
  Samuelson, Gösta
  Johansson, E
  Johansson, TO
  Vad äter svenska spädbarn?: Se till hela familjens matvanor1982In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 79, no 42, p. 3813-3816Article in journal (Other academic)
 • 223.
  Persson, Lisa
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Rasmusson, Emma
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Pennbrant, Sandra
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  District nurses' efforts to support patients in smoking cessation : Distriktssköterskans arbete med att stödja patienter i rökavvänjning2015In: Nordic journal of nursing research, ISSN 2057-1585, E-ISSN 2057-1593, Vol. 35, no 1, p. 45-53Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Smoking is a public health problem. Supporting patients to achieve lifestyle changes, such as smoking cessation, is one way for the district nurse to promote health.

  Aim: Investigate how the district nurse promotes health and supports patients in smoking cessation.

  Method: A questionnaire was sent to 124 district nurses working with smoking cessation in a region in western Sweden. The questionnaire contained both closed and open questions. The responses were analyzed using descriptive statistics and manifest content analysis.

  Findings: The district nurses’ work includes motivating, educating, supporting, informing and following up patients in need of smoking cessation. Sixty-three percent of the district nurses consider themselves to have an important function in smoking cessation. Lack of time is a substantial problem and district nurses devote one to ten hours per week on smoking cessation. Forty-three percent felt that they did not have enough knowledge about smoking cessation. The district nurses wished to benefit from the experience of other colleagues.

  Conclusion: District nurses experience lack of time and knowledge. In order to provide quality support for smoking cessation district nurses should possess medical knowledge and be empathic and involved.

 • 224. Persson, LÅ
  et al.
  Samuelson, Gösta
  Tillväxt hos svenska spädbarn: dags for revision av barnhälsovårdens viktkurvor1988In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 85, no 17, p. 1500-1501Article in journal (Other academic)
 • 225. Persson, LÅ
  et al.
  Samuelson, Gösta
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Vikt, längd och könsmognad bör sättas i relation till barns blodtryck1987In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 84, no 3, p. 109-110Article in journal (Other academic)
 • 226.
  Povlsen, Lene
  et al.
  University of Southern Denmark, Unit for Health Promotion Research, Denmark.
  Regber, Susann
  Halmstad University, School of Health and Welfare, Sweden.
  Fosse, Elisabeth
  Bergen University, Department of Health Promotion and Development, Faculty of Psychology, Norway.
  Karlsson, Lena Eklund
  University of Southern Denmark, Unit for Health Promotion Research, Denmark.
  Gunnarsdottir, Hrafnhildur
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Economic poverty among children and adolescents in the Nordic countries2018In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 46, no 20_suppl, p. 30-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims: This study aimed to identify applied definitions and measurements of economic poverty and to explore the proportionsand characteristics of children and adolescents living in economic poverty in Denmark, Finland, Iceland, Norway andSweden during the last decade and to compare various statistics between the Nordic countries. Methods: Official data fromcentral national authorities on statistics, national reports and European Union Statistics of income and living conditionsdata were collected and analysed during 2015–2016. Results: The proportion of Nordic children living in economic povertyin 2014 ranged from 9.4% in Norway to 18.5% in Sweden. Compared with the European Union average, from 2004 to 2014Nordic families with dependent children experienced fewer difficulties in making their money last, even though Icelandicfamilies reported considerable difficulties. The characteristics of children living in economic poverty proved to be similar inthe five countries and were related to their parents' level of education and employment, single-parent households and – inDenmark, Norway and Sweden – to immigrant background. In Finland, poverty among children was linked in particular tolow income in employed households. Conclusions: This study showed that economic poverty among Nordic familieswith dependent children has increased during the latest decade, but it also showed that poverty rates are notnecessarily connected to families' ability to make their money last. Therefore additional studies are neededto explore existing policies and political commitments in the Nordic countries to compensate families withdependent children living in poverty.

 • 227.
  Radman, Klaudia
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Skaresund, Robert
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Lägg på ett kol eller brinn ut!: En studie kring eldsjälar och socialt stöd2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns de individer som på grund av deras uthållighet och engagemang beskrivs som eldsjälar. De uppmärksammas ofta i samband med utvecklingsarbeten och framstår som nödvändiga för arbetets innovativa progression. Eldsjälarna uppfattas som betydelsefulla resurser för olika verksamheter men engagemanget har under senare år uppfattats kunna ha ett dyrbart pris. Vissa blir mer engagerade av att arbeta i motvind, men inte alla. Flera potentiella eldsjälar klarar inte av den långvariga stressen utan bränner ut sig. Studien syftar till att bidra med förståelse kring det sociala stödets påverkan på eldsjälars engagemang. Genom att arbeta utifrån en hermeneutisk narrativ metod söker vi redogöra för ett mönster för hur det sociala stödets direkta och indirekta effekter främjar engagemangets utvecklingsprocess. Studiens narrativa och därigenom socialkonstruktivistiska prägel har påverkat hela processen för hur det empiriska underlaget har inhämtats till hur resultatet har skildrats. Resultatet visar att socialt stöd med dess olika effekter främjar och i vissa fall även fungerar som en förutsättning för engagemangets utveckling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 228.
  Rajesh, Gururaghavendran
  et al.
  Manipal University, Department of Public Health Dentistry, Manipal College of Dental Science.
  Eriksson, Monica
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Pai, Keshava
  Manipal University, Department of Psychiatry, Kasturba Medical College.
  Seemanthini, S
  Manipal University, Manipal College of Dental Sciences.
  Naik, Dilip G
  Manipal University.
  Rao, Ashwini
  Manipal University, Department of Public Health Dentistry, Manipal College of Dental Science.
  The validity and reliability of the Sense of Coherence scale among Indian university students.2016In: Global Health Promotion, ISSN 1757-9759, E-ISSN 1757-9767, Vol. 23, no 4, p. 16-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The importance of Salutogenesis, with the focus of what creates health rather than what causes diseases, has been highlighted for a long time. This has been operationalized by Aaron Antonovsky as the Sense of Coherence (SOC) scale. The aim of this study was to further examine the psychometric properties of the SOC-13 in India. Methods: The present study was carried out among second year degree students at three randomly chosen institutions at Mangalore University. Investigators assessed the appropriateness, relevance, comprehensiveness and understandability of the scale. Further, the scale was assessed by five subject experts. The SOC-13 was then pretested by administering them to peers, individuals and a few of the study subjects. Internal consistency was assessed by Cronbach’s alpha and split half reliability. Test retest reliability was assessed by administering the instrument to the same study subjects after two weeks. Confirmatory factor analysis employing varimax rotation was employed. Results: The SOC-13 revealed a Cronbach’s alpha value of 0.76. Split-half reliability and Guttman Split-half reliability were found to be 0.71 and 0.70 respectively. Test-retest reliability was found to be 0.71 (p<0.01). Factor analysis revealed a three factor solution explaining 40.53% of the variation in SOC. Conclusions: SOC-13 was found to be a reliable and valid instrument for measuring SOC in an Indian context. The present study contributes to health promotion in an Indian context, and could be useful even in other developing countries and for further research in India.

 • 229.
  Rancken Lutz, Ylva
  et al.
  Folkhälsan Research Centre, Helsinki, Finland.
  Eriksson, Monica
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Lindström, Bengt
  Folkhälsan Research Centre, Helsinki, Finland.
  First-time parents' appropriation of online and urban health promoting social spaces.2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Social support is considered to be a crucial health-enhancing facator for first-time parents. Becoming a parent is an interruption in lifestyle (life stressor) and in daily routines and practices when priority has to be given to a small child's needs. Furthermore, parents in western cities today are faced with new urbanized patterns of living, including fewer accessible social support networks, a "do-it-yourself" reality, a "reduced-place-dependency" and an inner-city life which is becoming increasingly commercialized. Parents, fathers as well as mothers, are in need of "settings" - as meeting places for both spontaneous and more planned get-togethers with friends. Aim: Explore which urban and digital social arenas first-time urban parents need and use and how they form, maintain, perceive and combine these arenas as a health-promoting settings. Focus will be on places/settings whre parents find social support and parental resources. Underlying theories: The theoretical frameworks developed by Aaron Antonovsky, Pierre Bourdieu, Alfred Schutz and Henri Lefebvre will be used. Method: A participatory and exploratory qualitative study design will be adopted and data gathered through group interviews, walk-abouts, key-informant interviews, on-line group interviews and observations. Context: Respondents recruited among Swedish-speaking parents in Finland and parents in Gothenburg, Sweden. Outcomes: This paper presents preliminary findings of the ongoing study. My plan is to publish the findings in internationel journals as a part of my doctoral thesis. The results will be useful in planning healthy living environments.

 • 230.
  Rudolfsson, Gudrun
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level. University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Den perioperativa dialogen: en gemensam värld2007Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 231.
  Rudolfsson, Gudrun
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Den perioperativa dialogen: en möjlighet till hälsa och välbefinnande2005In: Upplevelser, säkerhet och hälsa, Uppsala, 2005Conference paper (Other academic)
 • 232.
  Sagy, Shifra
  et al.
  Ben-Gurion University of Negev.
  Eriksson, Monica
  University West, Department of Health Sciences.
  Braun-Lewensohn, Orna
  Ben-Gurion University of Negev.
  The Salutogenic Paradigm2015In: Positive Psychology in Practice: Promoting Human Flourishing in Work, Health Education, and Everdyday Life / [ed] Joseph, Stephen, Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. Publishers , 2015, 2, p. 61-79Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  While the salutogenic theory stems from the sociology of health, it has been at the leading edge of a range of academic movements emphasizing human strengths and not just weaknesses, human capacities and not just limits, well-being and not just illness. This chapter describes and explains the essence of the salutogenic conceptual framework developed by Antonovsky and to suggest it as a possible philosophical basis for the contemporary positive psychology movement. It explores the consequences of the dominance of the pathogenic paradigm in thinking, research, and intervention. The chapter also discusses the consequences of adopting a salutogenic paradigm. It emphasizes the basic idea of salutogenesis that the human condition is mainly chaotic. The chapter talks about Antonovsky's sense of coherence (SOC) construct, and illustrates how to measure the SOC both on the individual and collective levels.

 • 233. Samuelson, Gösta
  An epidemiological study of child health and nutrition in a northern Swedish county1971Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is a summary of the following original papers: I. An epidemiological study of child health and nutrition in a northern Swedish county. I. Food consumption survey. Acta Paediat Scand, 60: Suppl. 214, 1971. II. An epidemiological study of child health and nutrition in a northern Swedish county. II. Methodological study of the recall technique. Nutr Metabol, 12: 321, 1970. III. An epidemiological study of child health and nutrition in a northern Swedish county. III. Medical and anthropometrical examinations. Acta Paediat Scand, 60, 1971. In press. IV. An epidemiological study of child health and nutrition in a northern Swedish county. IV. Haematological investigations, especially in regard to iron deficiency anaemia. Acta Paediat Scand, 60, 1971. In press. In collaboration with S. Sjölin. V. An epidemiological study of child health and nutrition in a northern Swedish county. V. Oral health studies. Odont. Rev, 22, 1971. In press. In collaboration with H. Grahnén and G. Lindström. VI. An epidemiological study of child health and nutrition in a northern Swedish county. VI. Relationship between general and oral health, food habits and socio-economic conditions. In collaboration with H. Grahnén and E. Arvidsson. To be published, 1971.

 • 234. Samuelson, Gösta
  Barn- och ungdomsdiabetes: förslag till vårdprogram1982Report (Other academic)
 • 235. Samuelson, Gösta
  Barn på sjukhus och deras måltidsmiljö1982In: Näringsforskning, ISSN 0465-7675, Vol. 26, no 2, p. 64-66Article in journal (Other academic)
 • 236. Samuelson, Gösta
  Barnets mat: den vuxnes hälsa1991In: Vår näring, ISSN 0042-2681, no 1, p. 8-10Article in journal (Other academic)
 • 237. Samuelson, Gösta
  BVC - 50 år: Från fattigdom till överflöd. Kostrådgivning viktig också idag1989In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 86, no 4, p. 237-239Article in journal (Other academic)
 • 238. Samuelson, Gösta
  Erfarenheter av den nya barnjournalen: Journalrutin och patientrapportsystem vid barnkliniker1980In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 77, no 15, p. 1440-1444Article in journal (Other academic)
 • 239. Samuelson, Gösta
  [Experiences from the new pediatric charts. Routine and patient report system at childrens clinics].1980In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 77, no 15, p. 1440-4Article in journal (Refereed)
 • 240. Samuelson, Gösta
  Food additive: a question of continuous work and public debat2000In: Scandinavian Journal of Nutrition, ISSN 1102-6489, Vol. 44, no 4, p. 141-Article in journal (Other academic)
 • 241. Samuelson, Gösta
  Kostvanor idag hos barn i Sverige och Finland1988In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 32, no 7, p. 77-80Article in journal (Other academic)
 • 242. Samuelson, Gösta
  Meal patterns impact and obesity2004In: Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning, ISSN 1102-6480, E-ISSN 1651-2359, Vol. 48, no 3, p. 107-107Article in journal (Other academic)
 • 243. Samuelson, Gösta
  [Nutrition and food traditions among immigrant children].1984In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 81, no 45, p. 4176-8Article in journal (Refereed)
 • 244. Samuelson, Gösta
  Nutritional inequality: still a global problem2001In: Scandinavian Journal of Nutrition, ISSN 1102-6489, Vol. 45, no 3, p. 113-Article in journal (Other academic)
 • 245. Samuelson, Gösta
  Några frågor om de nationella målen och strategierna för nutrition 1999-20042000In: Scandinavian Journal of Nutrition, ISSN 1102-6489, Vol. 44, no 2, p. 79-Article in journal (Other academic)
 • 246. Samuelson, Gösta
  Pediatriker jubilerar i Uppsala1989In: Vår föda, ISSN 0042-2657, Vol. 86, no 4, p. 237-239Article in journal (Other academic)
 • 247. Samuelson, Gösta
  Recension: Let them eat cake!/ Kleinman, Ronald E. ; Jellinek, Michael S. ; Houston, Julie1995In: Vår föda, ISSN 0042-2657, no 6, p. 44-45Article, book review (Other academic)
 • 248. Samuelson, Gösta
  Recension: Livsmedelstabell2002In: Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning, ISSN 1102-6480, E-ISSN 1651-2359, Vol. 3, p. 150-Article, book review (Other academic)
 • 249. Samuelson, Gösta
  Schwedische Gesellschaft für Kinderheilkunde1990In: Der Kinderarzt, ISSN 0340-5877, Vol. 21, no 2, p. 252-253Article in journal (Other academic)
 • 250. Samuelson, Gösta
  Skolbarnen och maten1995In: Skolhälsovård, ISSN 1102-3112, no 3, p. 1-35Article in journal (Other academic)
23456 201 - 250 of 294
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf