Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 313
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Hansson, Niklas
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Nyberg, Eleonore
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Prestandajämförelse av ABBs EGM och Permanova Lasersystems externaxel för fogföljning2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att jämföra två olika lösningar för fogföljning med svetsrobot. I nuläget används en extern sjunde axel utgiven av Permanova, denna jämförs med programvara från ABB vid namn EGM. Främst skall dödtid och tidskonstant fastställas och jämföras för systemen. Problematiken med detta var främst osäkerheten i den okulära inspektion av graferna som gav värdena. Ytterligare ett problem, som dessutom försvårade avläsningarna, var att det förekom störningar i processen som orsakade förvrängda kurvor. Experimenten utfördes på en modell av den riktiga processen. I den modellerade processen anslöts ingen svetsanordning till roboten, istället monterades en laseravståndsgivare som mätte mot ett parallellt metallblock. Den sjunde axeln var ansluten vid alla test för att säkerställa att resultaten var jämförbara med hänseende till vikten som belastar robotarmen. Varje testfall hade olika parametrar, så som hastighet och avstånd från robotbas. Flera experiment gjordes med samma parametrar för att säkerställa bra resultat.

  Analys av insamlade data gjordes bland annat genom att liknande stegsvar av första ordningen jämfördes med experimentets stegsvar. Det estimerade stegsvarets värden finjusterades tills dess att de båda stegsvaren var någorlunda lika, dock är mänsklig faktor mycket relevant i denna analys.

  Resultatet visade en klar fördel med Permanovas sjunde axel i både minskad dödtid och tidskonstant. Exempelvis var det filtrerade medelvärdet för dödtiden med EGM 266 ms och en standardavvikelse på 20,8 ms, medan det för Permanova är nere på 11,5 ms och standardavvikelse på 2,0 ms. De filtrerade tidskonstanterna följde samma trend och uppgick till 68 ms, standardavvikelse 13,5 ms, för EGM respektive 33 ms och standardavvikelse 4,8 ms för Permanova. Det var överraskande att skillnaden mellan EGM och Permanovas sjunde axel var så pass stor, men sjunde axeln verkar helt klart vara bäst lämpad för en sådan här process på grund av dess mycket snabbare dödtid och tidskonstant. Då EGM presterade så mycket sämre anses den inte lämplig för applikationer i lasersvetsning på PTC.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 152.
  Hardan, Salem
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  AL-Rumaiss, Hussain
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Simulering av produktionsflöde före produktionsökning i Volvo Penta, Varafabriken2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Volvo Penta, Varafabriken har planerat att mot slutet på år 2019, ska ytterligare en motorvariant under namnet Compact Engine börja produceras i fabriken. Enligt planen är antalet motorer som ska produceras uppskattat till sjuhundra motorer. Detta innebär attanläggningen kommer att producera tre till fyra motorer dagligen av den här varianten. Den nya motorn ska använda samma flöde som tre andra motorerna som redan produceras i fabriken. Den nya varianten Compact Engine har genomgått en stor förändring inför produktion, som innebär att mer än 80 procent av de ingående delarna byttes i syftet att få högre prestanda, minska utsläppen och öka pålitlighet vid manövrering. Motorerna som tillverkas i det aktuella produktionsflödet används i stort sett helt i båtar och den nya varianten har segelbåtar som målgrupp.

  Teknikavdelningen som är ansvarig för planeringen och genomförande av tillverkningen önskade att projektarbetet, som rapporteras i den här uppsatsen, analyserar flödet och genomför ett simuleringsprojekt för att kartlägga systemets maxkapacitet i form av tillverkade motorer samt predefiniera batchstorlekar för anläggningen ifall produktionsmönstret för kommande motorvarianter in i flödet kan påverka produktionskapaciteten. Det sistnämnda målet gällande batchstorlekar har varit ett sekundärmål som önskas besvaras ifall tiden räcker till och det gjorde det. Projektteamet har aldrig tidigare använt mjukvaran, FACTS ANALYSER, som fabriken använder som simuleringssystem.

  Projektet resulterade i att produktionen i flöde två skulle kunna öka antal producerade motorer med hela 35,29 procent. Simuleringen visade att antalet producerade motorer skulle öka från 34 till 44 motorer per skift vilket är en ökning med 12 motorer per skift. Simuleringen visade också att flaskhalsen skulle uppstå vid Station 835 men att måleriet med sina beståndsdelar, robotar och ugnen hade den högsta utnyttjandegrad på 90,3 procent.

  Efter analys av resultatet kunde man dra en slutsats att måleriet kan uppträda som framtida flaskhals om Volvo Penta bestämmer sig för att minska processtiden på Station 835 som antas vara flaskhalsen genom till exempel att fler operatörer kan tillföras för att minska processtiden. En simulering med ändrade batchstorlekar kördes och visade inga skillnader på TH-värdet.

 • 153.
  Harrysson, Emma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Jonsson, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Förbättring av Wargön Innovations returhantering för textilier2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Wargön Innovation är ett företag som arbetar med hållbarhetsprojekt, främst inom textil. Ett av projekten heter WargoTex Development och syftar till att utveckla möjligheterna att ta vara på textilier. Genom projektet bistår Wargön Innovation second hand butiker med att sortera skänkta textilier till försäljning eller materialåtervinning. Wargön Innovations mål är att skapa en industriell sorteringsprocess med möjligheter att ta emot ökat antal ton textiler per år. I detta examensarbete kartläggs nuläget för Wargön Innovations textilsorteringsprocess för att utveckla förbättringsförslag som har till syfte att öka effektiviteten i textilsorteringsflödet och volymen av sorterad textil per år. För att kartlägga nuläget genomfördes intervjuer och observationer samt beräkningar av kapaciteten. Utifrån nuläget kunde variationer och värdeskapande aktiviteter i processen identifieras som föranledde till slöserier. Vidare identifierades även en flaskhals i finsorteringen som begränsar flödet. En analys av kapaciteten visar att företaget inte utnyttjar all kapacitet som finns tillgänglig. Utifrån identifierade problemområden anses flaskhals, variationer i utförande av arbete, variationer i arbetstid och processbeläggning, väntan, överbearbetning, onödiga transporter och onödiga rörelser ha störst påverkan på flödet samt ha ekonomiskt genomförbara förbättringsförslag. Förbättringsförslagen kan sammanställas till två huvudsakliga förbättringsförslag: Öka kapaciteten och minska slöserierna i finsorteringen för att minska den begränsning som flaskhalsen utgör samt standardisera processerna för att minska variationer och slöserier. Rekommendationen till företaget är att starta med att standardisera arbetsmetoder för att minska variationer, utnyttja kapaciteten och minska slöserier i flaskhalsen för att därefter eliminera slöserier i övriga processer. För fortsatt arbete föreslås att undersöka processerna för att ytterligare minska variationer, undersöka och kontrollera variationer i inkommande textil samt analysera lagerhållningen av en förändrad volym textil.

 • 154.
  Hassani, Sarina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kolic, Aida
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Förbättring av svetsprocessen för Spectra Premiums TIG-robot2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Spectra Premium är beläget i Trollhättan och tillverkar bränsletankar till hybridbilar. Svetsning mellan bränsletank och påfyllningsrör är en viktig del av produktionsprocessen och har för produktionen varit ett fokusområde för förbättring. Resultatet vid svetsning av TIG-roboten har inte varit tillförlitlig och har lett till manuell justersvetsning för åtgärd. Konsekvent har roboten förklarligt nog blivit produktionens största flaskhals. Syftet med arbetet är att undersöka varför problem uppstår vid TIG-roboten, införskaffa bakgrundskunskap samt analysera och förstå orsaker till svetsdefekterna. Målet är att skapa ett underlag på sannolika faktorer som kan utnyttjas senare vid val av förbättringsförslag. På grund av tidsbegränsning avgränsas examensarbetet endast till att undersöka svetsdefekter som uppstått frekvent under projektets gång på bränsletankarna av TIG-roboten.

  Bakgrundskunskap införskaffades genom litteraturstudie, webbsökning, observationer och intervjuer med personal på företaget. Med hjälp av skiftrapporter analyserades data för att identifiera aktuella svetsdefekter och hitta potentiella mönster. Efter att ha identifierat potentiella grundorsaker till uppkomsten av svetsdefekter med hjälp av litteraturstudie och ett fiskbensdiagram, var nästa steg att hitta förbättringsförslag med hjälp av brainstorming. Slutligen framfördes en del troliga faktorer som påverkar svetsresultatet samt förbättringsförslag, som företaget kan ha nytta av för att förbättra sin svetsprocess.

  Resultaten visade att svetsresultatet från TIG roboten kan påverkas av en rad olika faktorer. Framförallt vinkeln på brännaren, skyddsgasflödet, vald svetsmetod, vald svetsteknik, manuell verktygspunkts kalibrering samt förekommande avvikelser i fixturer.

 • 155.
  Hedlund, Otto
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Råhnängen, Nils
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Beredningsarbete i området Ärentuna, Uppsala på linje 062021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar tillvägagångssättet för ett beredningsarbete på Trolk El & Tele AB både på högspännings- och lågspänningsnät. Beredningen i detta examensarbete avser ett lokalnät i Ärentuna, Uppsala. Det befintliga hög- och lågspänningsnät som idag finns i området är gammalt och till stor del luftburet vilket ska raseras och ersättas med mestadels markbundet kabelnät. Ombyggnaden görs för att öka driftsäkerheten i områdetvilket innebär färre störningar och avbrott. Projektet har inneburit kartstudier för att ge projektmedlemmarna en översiktsbild över området. Efter att kartstudierna hade genomförts utfördes ett fältbesök för att ge en tydligare bild av området samt för att kunna upptäcka problem och hinder som var svåra att se på kartor. Eftersom vägen för kabelförläggningen kunde väljas kunde hinder och problem undvikas i stor mån, dock krävs styrd borrning på sex platser för att korsa en järnväg samt fem vägar. Projektet omfattar rasering av 8304 meter högspänningsledning och 3277 meterlågspänningsledning. Sex nätstationer varav fyra stolpstationer raseras och ersätts med sex nya markstationer i storlekarna 100-, 200- och 315 kVA. 7139 meter högspänningskabel, 3533 meter lågspänningskabel samt 273 meter lågspänningsluftledning förläggs samt sex nya kabelskåp anläggs. Projektet berör 125 abonnenter. Enligt en P2-kalkyl uppgår den totala kostnaden för ombyggnaden i området till 6,18 mnkr.

 • 156.
  Hendberg, Jessica
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Lundgren, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Planerade arbetens påverkan på SAIDI: analys baserad på Vattenfall Eldistribution AB:s nät2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet är utfört på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB och utfördes på deras kontor i Trollhättan. Syftet med projektet var initialt att påvisa att den idag planerade vägen till SAIDI-målet år 2025, troligen kommer att te sig annorlunda jämfört med de ursprungliga målen. Detta på grund av alla investeringar som görs i elnätet. Med dessa investeringar följer många driftorder, vilket ofta innebär planerade avbrott för kunderna. Det som undersöks är de eventuella störningar som kan kopplas till ett planerat avbrott. Det vill säga, om det har blivit ett följdfel på grund av ett planerat arbete, vilket orsakat ett kundavbrott som varade i minst tre minuter utöver den planerade avbrottstiden. Enligt Energimarknadsinspektionen delas begreppet elkvalitet upp i två olika parametrar; leveranssäkerhet och spänningskvalitet. Detta arbete fokuserar endast på leveranssäkerhet, närmare bestämt de långa avbrotten, vilket innebär avbrott som varar längre än tre minuter. För att elnätsbolag ska kunna jämföras finns det ett antal olika avbrottsindikatorer som exempelvis SAIDI och SAIFI. SAIDI är ett mätetal som fås fram genom kvoten mellan antalet kundavbrottsminuter och det totala kundantalet. Det resultat som framkommit går inte att rättvist jämföra med de historiska SAIDI-resultat som Vattenfall Eldistribution AB presenterar, då olika varianter av SAIDI används. Resultatet visar dock att en betydelsefull påverkan på SAIDI fås på grund av att det uppstår följdfel vid vissa kopplingar som görs i nätet, i samband med planerade arbeten. Dessa följdfel kan exempelvis bero på att en frånskiljare går sönder, fel i dokumentationen vilket leder till att fel apparat manövreras eller på grund av den mänskliga faktorn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 157.
  Hermansson, Alexander
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Beräkningsmodell i Vision Network Analysis för Preemraff Lysekils VGO-anläggning2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Preem AB har för oljeraffinaderiet Preemraff Lysekil begärt en uppdatering av deras beräkningsmodell i Vision Network Analysis som blivit inaktuell till följd av att en ny processdel tillkommit - VGO-anläggningen. Beräkningsmodellen är tänkt att användas vid beräkning av spänningsfall och kortslutningsströmmar, simulering av olika driftsituationer samt selektivplaner. Vid utbyggnationer används modellen för att kontrollera den förväntade påverkan på befintligt nät samt tillkommande effektbehov.

  De funktioner som Preem AB önskade erhålla är beräkning av kortslutningsströmmar, spänningsfall och motorstart, kontroll av selektivitet samt simulering av lastflöden och olika driftförhållanden. I samråd med utsedd handledare på företaget kartlades de väsentliga parametrar som behövdes inhämtas för att uppdatera beräkningsmodellen. Insamling av data gjordes med hjälp av VGO-projektets förbrukarlista, fältstudier, motorskyltar, beräknade värden och interna databaser. Sammanställning gjordes i en underlagslista som användes för uppdateringen.

  Vid färdigställande av beräkningsmodellen genomfördes en kontroll i samråd med företagets handledare och innefattade simuleringar och beräkningar. De värden som erhölls av modellen diskuterades och bedömdes med hjälp av tidigare erfarenheter och sunt förnuft. De presenterade värdena ansågs som rimliga och modellen därmed som adekvat. Exempelanvändande av modellen genomfördes och presenterades i rapporten för godtyckliga spänningsfall, motorstarter, kortslutningsströmmar, selektivitet och driftfall.

  För att verifiera modellens validitet genomfördes i slutskedet av arbetet manuella beräkningar av kortslutningsströmmar. Dessa sammanställdes i tabeller och jämfördes med beräkningsmodellens. Handberäkningen gjordes på en radiellt utvald sektion i nätet för två olika driftfall: maskat och radiellt nät. Vid handberäkningen användes delkortslutningsmetoden. Det är en förenklad metod som inte tar hänsyn till de resistiva komponenter som förekommer i anläggningen, exempelvis kablar.

  Resultatet vid jämförande av kortslutningsströmmarna påvisade en viss differens men som ansågs förekomma på grund av den förenklade beräkningsmetoden. Beräkningsmodellens validitet bedömdes som adekvat till de efterfrågade funktionerna. Uppdragets syfte och huvudmål uppfylldes därmed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 158.
  Hermansson, Alexander
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Palmqvist, Christoffer
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Ett prioriteringssystem för frekvent snabbladdning av el- och laddhybridbussar2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den svenska regeringen har satt som mål att till år 2030 nå en fossiloberoende fordonsflotta. Vägen mot målet har redan börjat genom att succesivt byta ut fossildrivna fordon mot eldrivna, däribland bussar i kollektivtrafik.

  I samband med införandet av eldrivna bussar tillkommer ett antal olika aspekter som måste beaktas, varav den ena är tiden för laddning. Med snabbladdningsmetoden Opportunity Charge skapas det goda möjligheter att på ett snabbt och effektivt sätt ladda bussarna vid busshållplatser. Ett problem med Opportunity Charge är att det kan uppstå köer vid laddningsstationerna, detta eftersom bussarnas förseningar inte kan förutses i tidsschemat och eftersom det endast kan betjänas en buss åt gången per laddningsstation. Detta kan i sin tur leda till att det uppstår oklarheter kring vem som ska få ladda först. Det finns därför ett behov av att skapa ett prioriteringssystem som talar om i vilken ordning respektive buss ska få ladda.

  För att skapa ett prioriteringssystem utfördes en undersökning av köteorier samt prioriteringssystem inom tågtrafik, flygtrafik och sjukvård. Med hjälp av informationen kunde sedan en grund skapas till den prioriteringsmodell som senare kom att utvecklas. Till prioriteringsmodellen identifierades och viktades även de parametrar som ansågs vara betydande kring bussarnas prioriteringsordning. Två av de viktigaste parametrarna att beakta var bussens aktuella batteristatus samt tid enligt tidtabell. Utifrån dessa två parametrar skapades sedan ett flödesschema och även en prioriteringslista över resterande parametrar. Flödesschemat och prioriteringslistan kom sedan att utgöra den slutgiltiga prioriteringsmodell som presenteras i slutet av rapporten. I prioriteringsmodellen framgår det i vilken ordning respektive buss ska få ladda.

  I prioriteringsmodellen finns det en risk för att viktiga parametrar saknas, vilket kan bero på avgränsningar samt informationsbrist. Prioriteringsordningens trovärdighet kan ökas genom att respektive trafikföretag viktar parametrarna mot varandra.

 • 159.
  Hilletofth, Per
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik. Department of Industrial Engineering and Management, University of Gävle, Gävle (SWE).
  Hilmola, Olli-Pekka
  Kouvola Unit, LUT University – Kouvola Unit, Kouvola, (FIN); Department of Industrial Engineering and Management, University of Gävle, Gävle (SWE).
  Competitive priorities and capabilities: high-cost country case survey2023Ingår i: Journal of Global Operations and Strategic Sourcing, ISSN 2398-5364, E-ISSN 2398-5372, Vol. 16, nr 3, s. 641-660Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: Globalization and the importance of emerging markets have increased the pressure of high-cost manufacturing locations to sustain operations. However, there are still some countries in which manufacturing is prospering despite high costs (like Germany, Sweden and Switzerland). This study examines seven competitive priorities through 24 different capabilities, using a case survey of four manufacturing companies located in Sweden. This study aims to develop a contemporary understanding from vital priorities and capabilities.

  Design/methodology/approach: A case survey was conducted in four different-sized manufacturing companies in Sweden during the autumn of 2018. In total, the survey attracted 89 responses. Respondents were mainly middle managers and other management team members. Findings: In general, companies assess the importance of manufacturing capabilities higher than performance and improvement. The authors’ analysis shows that quality priority through product and process capabilities is ranked highest in terms of importance, performance and improvement. In addition, delivery capability shows a similarity with quality. At the other end, being lowest ranked are typically different flexibility and advertising capabilities. This study demonstrates with correlation analysis that most often capabilities have a positive correlation in terms of their importance, performance and improvement needs. Some capabilities show potential correlations across importance, performance and improvement. Research limitations/implications: This research is limited to one high-cost environment and to four companies within that environment. Further research should examine the impact of the pandemic era on manufacturing priorities and capabilities.

  Originality/value: In general, case surveys have relatively rarely been used in management studies. This research offers an alternative and deeper perspective from high-cost country manufacturing, as the responses are from numerous persons in management positions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 160.
  Hinder, Joakim
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Karlsson, Alexander
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Verksamhetsutveckling inom service och eftermarknad: En affärskartläggning inom hälso- och sjukvårdssektorn2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Graniten är ett företag som skapar smarta maskinlösningar. Ett av kundsegmenten som verksamheten arbetar mot är hälso- och sjukvårdssektorn. I denna rapport begränsas arbetet till sjukhusdelen av segmentet. Maskinlösningarna vilka Graniten säljer ska generera värde för kunderna och ska därför fungera som utlovat, vilket leder till att verksamheten erbjuder service för att minska möjligheten till att maskinerna slutar att fungera. Granitens nuvarande serviceerbjudande är uppdelat i tre delar; telefonsupport, underhåll och akutsupport.

  Under de senaste åren har en fjärde teknisk revolution tagit plats. Denna revolution präglas av hög automationsnivå, digitalisering och integrationer. Utvecklingen har lett till en högre grad av automatiska processer inom företag, och ett högre behov av service för att underhålla maskinerna. Vid utveckling av maskiner gäller även att serviceerbjudandena utvecklas för att täcka kundernas framtida behov. Därför är det bra att kartlägga, analysera och utveckla verksamhetens servicearbete i takt med den tekniska utvecklingen.

  Genom att utföra intervjuer med verksamhetens kunder i syfte att kartlägga det nuvarande servicearbetet och skapa en bild av kundtillfredsställelsen och önskemål. Respondenterna uttryckte en hög grad av tillfredställelse, där framtida önskemål tolkades som proaktivt arbete från Graniten i syfte att underlätta kundernas vardag. För att tydligt se vilka områden som är möjliga att utveckla inom verksamheten utfördes en jämförelse mellan andra företag vilka majoriteten hade någon typ av koppling till maskinteknik och därmed service. Jämförelsen resulterade i utvecklingsförslag inom serviceerbjudanden då företagen arbetar med prediktiv övervakning, integrerade system och tekniska verktyg för att underlätta kundernas serviceupplevelse.

  Jämförelserna och intervjuerna analyserades för att utforma Granitens tänkbara framtida serviceerbjudanden, där utveckling mot systemintegration, övervakning och proaktivt arbete presenteras som nya tänkbara erbjudanden. Systemintegrationen presenteras som ett centralt erbjudande, där Graniten kan erbjuda övervakning av kundernas maskiner samt system, för att snabbt och enkelt åtgärda fel och sköta underhåll i proaktivt syfte. Integrationen bör vara möjligt med Granitens tekniska system och utvecklade kundkanaler. Genom att utveckla servicearbetet kan Graniten erbjuda effektivare service, och underlätta kundernas vardag vilket skapar högre värde för kunderna när maskinernas drifttid kan säkras ytligare.

  Rapportförfattarna argumenterar att vid fortsatt utveckling av Granitens servicearbete kan det vara intressant att analysera intäktströmmar ytterligare. Under arbetets gång var frågor om betalningsmetoder inte aktuella för majoriteten av respondenterna. En anledning vilket framkom under en av intervjuerna var att kunderna var verksamma under specifika momslagar. Vid utveckling av intäktsströmmarna kan företag som inte omfattas av Sveriges lagar vara intressanta att jämföra med och analysera.

 • 161.
  Hjelte, Gustav
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Toure Bagayegou, Inza
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Projektering av solcellsanläggning för en bostadsrättsförening2021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att förse en BRF i Trollhättan med information och förslag till en solcellsinstallation i samband med ett planerat byte av föreningens tak 2022. Detta inkluderar förväntade installationskostnader och framtida intäkter.

  Den teknik som möjliggör användandet av solceller samt vilka lagar och krav som gäller har undersökts och redovisas i rapporten. Till exempel undersöks de krav som ställs för att ta del av skattereduktionen på 60 öre/kWh vid försäljning av producerad överskottsel.

  De förutsättningar som föreningen har för en solcellsanläggning gås igenom och förutsättningarna kan anses som goda då det finns takyta i gynnsamma väderstreck med en lutning lämplig för solceller och inga objekt som kan orsaka skuggning existerar.

  Det har tagits fram underlag för två olika installationsförslag med hänsyn till föreningens investeringsunderlag. Val av material och förslag på tillvägagångssätt vid en solcellsinstallation behandlas. Det ena förslaget är en mindre anläggning innehållande 27 solcellsmoduler och en växelriktare med en avgiven effekt på 8 kW, medan det andra förslaget kräver en större investering innehållande 93 solcellsmoduler och en växelriktare med en avgiven effekt på 27 kW. Det mindre förslaget har en uppskattad investeringskostnad på 134 tkr, medan det större förslaget uppskattas ha en investeringskostnad på 403 tkr. Beräkningar på uppskattad lönsamhet för båda förslagen redovisas som påvisar att grundinvesteringen uppskattas vara återbetald efter 20 år respektive 18 år.

  I samband med beräkningarna för förväntad energiproduktion, energiförbrukning och elpriser tillämpas uppskattade värden på grund av dessa faktorers oberäknelighet. Den förväntade lönsamheten över en 25-årsperiod som beräknas fram med hjälp av nämnda faktorer presenteras utförligt för båda förslagen.

 • 162.
  Hodzic, Damir
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kim, Hojoong
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Förebyggande underhåll med industri 4.02022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förbränningen av fossila bränslen är den största orsaken till den ökade växthuseffekten på jorden. Paris-avtalet har accelererat en förändring inom bilindustrin för att uppnå mål som är satta för att minska utsläpp från personbilstransporter som även kommer bidra till förbättra lokal luftkvalitet i städer. Försäljning av elbilar har ökat under det senaste decenniet och förväntas att öka ännu mer i framtiden. Kombinationen av ökad försäljning av elbilar och ökad efterfrågan av batterier innebär att batteriåtervinning kan spela en viktig roll i framtiden.

  Litium-jon batterier är med kombinationen hög energitäthet relativt vikt, storlek och pris den vanligaste batteritypen i elbilar. Primärproduktion av LIB:er innebär negativa sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter vid utvinningen av råämnen. Återvinningen av elbilsbatterier kan minska dessa negativa bieffekter.

  För att effektivisera en process är implementeringen av ett fungerande underhållssystem fördelaktigt. Underhållet delas upp i förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll. I denna rapport kommer fokus ligga på förebyggande underhåll. Syftet med förebyggande underhåll är att minska antalet oplanerade driftstopp som påverkar effektiviteten, produktkvaliten och lönsamheten.

  Med teknik och metoder från industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen, kan det förebyggande underhållet förbättras. Genom en implementering av en kontinuerlig övervakning kring rum- och maskinstatus kan problem upptäckas för att öka det tillståndsbaserade underhållet och minska det periodbaserade underhållet.

  För att skapa en djupare förståelse kring batteriåtervinningsprocessen, förebyggande underhåll och industri 4.0 har litteraturstudier utförts. För att jämföra teoretisk kunskap som alstrats från litteraturstudierna med hur förebyggande underhåll och industri 4.0 implementeras samt används i praktiken har en fallstudie genomförts på Essitys pappersbruk i Lilla Edet.

  Ett koncept för förebyggande underhåll har tagits fram genom att skapa ett underhållsschema, underhållsinstruktioner, blockdiagram och ett signalflödesschema för krossrummet i en batteriåtervinningsfabrik. Underhållsschemat består av en tidsplan och en underhållsinstruktion. En CAD-modell är framtagen för att förklara dörrlåssystemet, en säkerhetsfunktion, som togs fram med en konceptgenereringsmetod.

  Resultatet är baserat på litteraturstudierna, fallstudien, information från handledaren, en process-FMEA och underhållsmanualer från maskiner och blockdiagram.

 • 163.
  Hodzic, Irma
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Karlsson, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kartläggning och effektivisering av Oriolas inleveransflöde i centrallagret i Mölnlycke2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Oriola KD Corporation är en finskägd koncern verksamma inom läkemedels- och distributionsbranschen. Koncernen består av Oriola AB samt dotterbolag som Kronans droghandel och Medstop. Oriola AB är verksamma i Finland, Sverige, Lettland, Estland samt Litauen. I Sverige är företaget etablerade i Stockholm, Mölnlycke samt Enköping där den centrala logistikverksamheten för partihandeln finns beläget i de två sistnämnda orterna. Studiens syfte är att kartlägga och analysera inleveransflödet i centrallagret i Mölnlycke för att identifiera slöserier och icke-värdeskapande aktiviteter. Slutligen skall förbättringsförslag tas fram och presenteras. Tidigare kartläggning av inleveransflödet har gjorts men verksamheten har sedan dess förändrats och en uppdaterad analys och kartläggning av flödet krävs. Studenterna har, i samråd med handledare på företaget Oriola AB, valt att avgränsa arbetet till “Produkttyp 1” samt “Uppdragsgivare 1”. Från litteraturstudier inom bland annat ämnena logistik och lean production, utförda intervjuer med personal på Oriola AB, kartläggning av inleveransflödet, utförd mätning samt utförd benchmarking på Volvo Personvagnar i Skövde erhölls god kunskap om inleveransflödet. Fokus låg på att identifiera var slöserier och icke-värdeskapande tid fanns i de olika processtegen i flödet. Detta utvärderades och genom sammanställning skapades ett potentiellt framtida läge genom en framtida detaljerad processkarta. Den framtida processkartan visar vilka slöserier och vilken icke-värdeskapande tid som elimineras genom att implementera de föreslagna förbättringsförslagen. En viktig slutsats är att det krävs engagemang från ledningen samt att det är viktigt att motivera uppdragsgivarna att förändring bör ske. Detta kan Oriola AB arbeta med för att öka den värdeskapande tiden samt korta ledtiden för att slutligen kunna förbättra flödeseffektiviteten.

 • 164.
  Holm, Mathias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Vestfeldt, Joel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Införande av AGV:er i GKN's produktion: en förstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts på företaget GKN Aerospace Engine Systems i Trollhättan. GKN strävar efter att införa metoder och teknik för att förbättra flödet för högvolymsdetaljen 30k IMC. GKN har intresserats sig av att införa autonoma transportfordon i produktionen. Tekniken inom autonoma transportfortfordon (AGV) har idag kommit så långt att GKN anser att det kan vara möjligt att införa i produktion. GKN saknar idag information om AGV:er kan införas i produktion utifrån ett ekonomiskt, tekniskt och personsäkerhets aspekt. Idag har GKN endast manuella gaffeltruckar för transport av detaljer i sin produktion. De manuella truckarna tar upp utrymme, utgör en säkerhetsrisk och bidrar till kostnader för företaget. Som beslutsunderlag inför en implementering använder GKN pay-back metoden och nuvärdeskalkyler för att bedöma om en implementering är lönsam. Transporter avdetaljer som inte hanteras av personal i verkstaden utförs i dagsläget av inhyrd personal frånett externt företag. För denna transport används en motviktstruck.Målet är att ta fram information om vad införandet av AGV:er i GKN's produktion innebär. Vid insamling av information angående aspekter ett företag bör ta hänsyn till vid införande av AGV:er som erbjuds på marknaden har AGV-leverantörer intervjuats. För att ta fram den mest lämpade AGV:n för hantering av transport har metoderna konceptsållning, konceptvalsmatris, återbetalningsmetoden, nuvärde och en livscykelkostnad använts. I resultatet presenteras konceptval och ekonomiska kalkyler. En diskussion förs i slutet av arbetet om resultat, val av pilotområde och effekter vid införande av AGV:er. Slutsatsen är att en AGV inte är lämplig för transport inom processen 30k IMC för att frekvensen av antal pallar inte når upp till kravet som gör användandet av AGV:er effektiv.

 • 165.
  Holmberg, Gustav
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Karlsson, Henrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Beredning av distributionsnätet Sätet, Herrenäs i området Torrskog2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet behandlar ett beredningsarbete för Rejlers Sverige AB, på uppdrag av Vattenfall. Uppdraget behandlar en komplett beredning, från uppstart av projekt till färdig beredning. Då uppdraget utgick från att resultatet i beredningen kommer realiseras, har Rejlers hjälpt till och guidat genom hela projektets gång.

  Syftet med beredningsarbetet är att vädersäkra del av distributionsnätet i området Torrskog, beläget i Bengtsfors kommun. Den del av nätet detta examensarbete behandlar är beläget i Sätet, Herrenäs, och är i akut behov av ombyggnation. Det befintliga nätet är luftburet och 30 år gammalt. Anledning till att denna del av nät är prioriterat är dels på grund av nätets höga ålder i kombination med den bristande selektivitet som råder.

  Vädersäkring sker genom att isolera del av högspänningsluftledning TT7715_157 som inte redan är förlagd i mark. Befintlig luftledning skall raseras och bytas ut till markkabel. Högspänningsmarkkabeln kommer gå till en ny markstation som samtliga abonnenter i området kopplas till, varav två via existerande kabelskåp. Ombyggnationen berör 4st abonnenter och 12st markägare.

  Diskussion om hur vidare projektörens förslag för ombyggnation behövde justeras har varit ett stort moment i detta projekt. Klarhet i detta erhålls under fältbesök, där dialog med markägare och förståelse för områdets terräng krävde en nödvändig om planering av det ursprungliga förslaget. Bland annat så har tänkt placering av markstation och högspänningskabel flyttats.

  I projektet raseras ca 1,5 km högspänningsluftledning, 345 m lågspänningsluftledning och 1 stolpstation. Detta byts ut mot 1,9 km högspänningskabel, 0,41 km kabel, och 1st ny nätstation av typ ELIT 2. En kostnadsberäkning för projektet har sammanställts, och totalsumman uppgår till 1,1 miljon kronor.

 • 166.
  Hultfeldt, Matilda
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Omvärldsanalys med inriktning på hållbara plastmaterial2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet som behandlas i denna rapport är en omvärldsanalys gjord på uppdrag av Emballator Mellerud Plast där syftet var att undersöka trender rörande hållbara plastmaterial på marknaden. Emballator i Mellerud tillverkar flaskor och dunkar i plast med tillverkningsmetoden formblåsning. Således blev den naturliga inriktningen att söka efter material som potentiellt kan formblåsas. Plast är ett ifrågasatt material världen över trots att det i många fall bidragit med ökad livsmedelsäkerhet och att livsmedlens hållbarhet förlängs. Till följd av ett ökat globalt hållbarhetstänk har lett tull uppkomsten av flera nya biobaserade plastmaterial. 

  Omvärldsanalysen är delvis gjord enligt Bengt Wahlströms 7-stegsmodell. Arbetet med inleddes med att inhämta kunskap kring hur plast påverkar miljön samt att skapa frågeställningar som omvandlades till relevanta sökord. Sökningarna genomfördes enligt sökordslistan som en iterationsprocess där listan utökades efter hand. Inledningsvisinsamlades data från vetenskapliga rapporter inom området och sedan gjordes observationer beträffande trender på platsmarknaden via branschtidningar och branschorganisationer samt sociala medier. Datainsamlingen resulterade i en överblick av marknaden samt ett antal intressanta bioplaster som jämfördes enligt uppsatta kriterier med beslutsmatrismetoden. 

  Främst tre material ansågs intressanta, PLA (polylaktid), PHA (polyhydroxyalkanoater) och PEF (polyetylenfuranoat) där PLA (polylaktid) rangordnades över de andra i beslutsmatrisen. Emballator Mellerud Plast använder en biobaserad polyeten i sin verksamhet och resultatet av omvärldsanalysen visar att detta är det mest lämpliga formblåsningsbara bio-materialet som finns på marknaden just nu. Det finns dock material tillverkade av andra råvaror där utvecklingspotential till att bli formblåsningsbara finns. Inom hur snart framtid fler användningsområden för de övriga material som uppmärksammats vid datainsamlingen beror bland annat på efterfrågan från konsumenter. Omvärldsanalys med inriktning på biobaserade plastmaterial bör genomföras som en löpande del av verksamheten för att kunna ta strategiska beslut i enlighet med de förändringar som sker på marknaden. Resultatet av arbetet är av nytta både för Emballator Mellerud Plast och andra företag i branschen samtför konsumenter av plastprodukter.

 • 167.
  Hultgren, Jessica
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Undersökning av procentuell belastningsnivå på servisledningar anslutna till kundkategorierna flerbostadshus, skolor och förskolor2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts på uppdrag utav Göteborg Energi Nät AB. Arbetet har en beskrivande del som handlar om hur det går till när nya kunder ansluts till det befintliga nätet och den andra delen av arbetet är en kartläggning över effektförbrukningen för kundkategorierna flerbostadshus, skolor och förskolor. När en kund vill ansluta en fastighet till elnätet begärs en effekt som av nätbolaget ofta uppfattas som högre än vad som egentligen behövs. Om detta är fallet borde servisledningarna vara lågt belastade och inte optimalt dimensionerade utifrån ett nätbolags perspektiv. Det finns inget underlag som visar på vilken belastningsnivå ledningarna har vilket gör det svårt att föra en dialog med kunden eller installatören gällande begärd effekt. Nätbolaget vill inte ta ansvar för att dimensionera kundens anläggning vilket är installatörens uppgift. Syftet med examensarbetet är att undersöka om det av kunden begärda effektuttaget i föranmälan är högre eller lägre än den faktiska maxförbrukningen. I rapporten undersöks vilken belastningsnivå servisledningarna har och utifrån det bedöms om ledningarna är över- eller underdimensionerade. Genom att ta fram mätvärden för utvalda anslutningspunkter kunde det verkliga effektuttaget jämföras med begärd effekt och därefter beräknades belastningsgraden på ledningarna. Vidare analyserades sambandet mellan olika kabelareor och deras belastningsintervall utifrån framtagna mätvärden. I denna rapport har anslutningspunkter för 87 flerbostadshus, 7 skolor, 18 förskolor och 3 skola och förskola under samma anslutningspunkt undersökts. Resultatet av studien visar att belastningsraden för de flesta ledningar anslutna till flerbostadshus var 25-34 procent och för skolor samt förskolor var den procentuella belastningen för de flesta ledningarna mellan 20- 29 procent vilket styrker hypotesen om att servisledningarna överdimensioneras. Ett steg i arbetet för att minska överdimensioneringen av ledningarna är att försöka förmedla till kunden eller installatören att belastningarna kan sammanlagras, eftersom kunderna inte kommer att ta ut maxeffekt samtidigt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 168.
  Håkansson, Petter
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Wadstedt, Lisa
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Calculation model for actuators2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis describes the development of a calculation model for estimating costs of actuators in the company SKF Motions Technologies. The aim with the calculation model is to show costs that are not apparent today, e.g. Costs that occur when establishing a new supplier or creating new manuals.  SKF has a standard assortment, including and many variants of these due to special orders. The calculation model being used today does not include the total costs, which results in uncertainties in whether the price is correct or not.   The method used in this thesis includes a theoretical study, to attain understanding of cost calculation and different methods to use.  The theoretical study also included studying other projects with comparable developments. The thesis continued with a research that started with a qualitative approach where semistructured interviews were performed to map the current situation. The information from these interviews were compiled in flow charts to achieve understanding of the processes involved, and to see what generates costs in those processes. Furthermore, it continued with a quantitative research when analyzing orders, customer requirements and costs. Meetings with the company´s finance system expert aimed at understanding the current model, and the factors included. The current model has also been the basis for verifying the new calculation model. After the data collection and the current state analysis, it was clear that the company's costs are scattered and that there is more cost than manufacturing and material, which can be attributed to activities. Such costs are difficult to show in a traditional calculation, and can easily be unnoticed. The thesis resulted in a new calculation model. The model was created to handle more variables than its predecessor, to achieve an insight in how different variables affect the pricing

 • 169.
  Ibrahim, Khaled
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Rahani, Ramin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utveckling av belysningspanelskoncept med AC-LED kompabilitet2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta kandidatarbete har genomförts på ett belysningsföretag i Göteborg, med syfte att konstruera två AC-LED kompatibla belysningspaneler. Idag saknar marknadens LED-paneler med måttenhet 60 x 60 cm, integrerade AC-LED drivare som är flimmerfria. För integrering av AC-LED driftdon, ställs det konstruktions krav på armaturerna i form av kapsling av strömförande komponenter samt beaktning och hantering av värme för LED-modul och AC-drivare.

  För konstruktion av belysningspanelkoncept följer projektet en typisk produktutvecklingsprocess. I tidiga faser användes olika metoder för insamling av intressenternas krav och behov. Efter kravframställningen utformades, med hjälp av QFD och riktmärkning, en målspecifikation. Baserat på förutsättningar från kravframställningen initierades en konceptgenereringsprocess. Genom externa och interna sökningsmetoder som användes i processen, frambringades koncept. Därefter utformades konceptvalsmatriser för utvärdering och val av slutgiltiga koncept. Med fullbordning av konceptvalsprocess, reviderades målspecifikationen och till följd därav utformades en produktspecifikation. Slutligen utvärderas och realiserades koncepten genom FEM-analyser, FMEA, och analys med värmekamera.

  De slutliga koncepten utgörs av två belysningspaneler, "koncept V" och "koncept VI". Koncepten är uppbyggda av ett aluminiumhölje och en undre ram i polykarbonat. Anordningarna skiljer sig vad gäller design och låsningsmekanism. Principen för anslutning går emellertid ut på att hölje säkras i ram genom ett snäppfäste.

  Produktutvecklingsprocessen har i sin helhet utförts på ett korrekt och trovärdigt sätt. Metoderna visade sig medföra tillförlitliga resultat. Samtidigt har det förekommit tillfällen där metodernas validitet och resultatens reliabilitet satts ifråga.

  Kriteriet för att hålla korsningstemperatur under 70 °C validerades genom att uppmäta temperatur för koncept V till cirka 51 °C, samt 66 °C för koncept VI. Genom direktiv och standarder som stadgats av EU, kunde säkerhet- och tillverkningskrav som omnämner belysningspanel fastställas.

 • 170.
  Imsirovic, Lamiya
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Le Tran, Phuong Vy
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Analys av lagersystemeffektivisering2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De flesta tillverkande företagen har behov av att lagra inköpta och tillverkade komponenter. För att uppnå ökad lönsamhet och effektivitet krävs dock ett välstrukturerat lagerhanteringssystem. Många företag använder fortfarande metoder som kan förhindra effektivisering, exempelvis manuell inmatning av lagerinformation. Manuell inmatning kan ge upphov till felskrivning och därmed minska informationens tillförlitlighet.

  Det undersökta företaget är ett familjeföretag, med 15 anställda, som tillverkar lösningar för limapplicering. Företagets lösningar är kundanpassade och tillverkas uteslutande på order. I dagsläget lagerhåller företaget cirka 5000 artiklar och all lagerhantering sker manuellt. Vid orderplockning används en pappersplocklista på vilken plockade artiklar stryks över. Baserat på plocklistan skrivs de plockade artiklarna av manuellt i affärssystemet. Felplockade artiklar lämnas inte alltid tillbaka och registreras inte i systemet vilket kan orsaka negativ lagerdifferens.

  Syftet med arbetet är att analysera möjliga förbättringar av lagerhanteringen hos företaget. Frågeställningarna som har besvarats är:

  • Hur bedrivs lagerhanteringen hos det undersökta företaget i dagsläget?

  • Vilka andra lagerhanteringsmetoder förekommer det som kan vara lämpliga för företaget och på vilket sätt kan dessa metoder förbättra lagerhanteringen?

  • Vilka förändringar i lagerhanteringen och vilka resurser krävs för att företaget skall kunna uppnå dessa förbättringar?

  För att besvara frågeställningarna valdes fallstudiemetodiken och datainsamlingen skedde med hjälp av intervjuer, observationer, arkivanalys samt litteraturstudier. För att strukturera upp den insamlade informationen utformades även ett fiskbensdiagram och utifrån det utformades en FMEA.

  Insamlade data tyder på att lagerhanteringen bedrivs på ett ostrukturerat sätt vilket kan orsaka lagerhanteringsfel som exempelvis felplockning. Företaget har dessutom bristfälliga rutiner, inkonsekvent markering på förvaringslådorna, inget prioriteringssystem för artiklarna samt bristfällig beställningsöversikt.

  För att uppnå förbättringar i lagerhanteringen föreslås en kombination av flera arbetsmetoder. Förbättringsförslagen är införande av 5S, utförande av en ABC-klassificering baserat på vikt och uttagsfrekvens, införande av beställningspunkter samt införande av ett identifieringssystem baserat på streckkodsteknik. Potentiella förbättringar som förslagen kan bidra till är bland annat bättre rutiner och struktur på lagret, ökad tillförlitlighet i affärssystemets lagersaldo samt minskad risk för lagerhanteringsfel. För att uppnå dessa förbättringar krävs bland annat en omstrukturering av lagret samt standardisering av arbetet. Resurser som krävs är främst tid och arbetskraft men även teknik som exempelvis surfplattor och streckkodläsare för avläsning av streckkoder.

 • 171.
  Ismailov, Ilias
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kartläggning av olika tariffer hos nätbolag2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Elförbrukningen hos konsumenter i Sverige ökar allt mer. Detta leder till att elnätsföretag måste bygga ut sitt elnät alternativt så måste elnätsföretagen försöka minska belastningen på elnätet. Att höja elnätsavgiften är ett sätt som elnätsföretag kan kompensera för sina investeringar vid utbyggnad av nätet. En kartläggning av elnätspriser i Sverige har visat att det finns en mycket stor variation på elnätspriser och att det finns mycket stora skillnader på flera tusentals kronor mellan de dyraste och billigaste elnätsföretagen i Sverige. Procentuellt motsvarar skillnaden mellan den dyraste och billigaste elnätspriset upp till ca 400 %.

  Genom att elnätsföretag erbjuder abonnemang med tidstariff fås möjligheter för elnätskunderna att påverka sin elnätsavgift. Kunden kan välja själv om den vill betala för el under högpristid när priset för el är som högst eller använda el under lågpristid, när priset för el är som billigast. Den kartläggning av tidstariffer som gjorts visade att samtliga elnätsföretag i Sverige använde sig av samma månader för högpristid och lågpristid. Dock har tider under dygnet varierat beroende på elnätsföretag.

  Kartläggningen av elnätsföretagens tariffer har också visat att det finns flera företag i Sverige som använder sig av unika tariffutformningar, till exempel Luleå Energi och PiteEnergi tar bara betalt för den fasta avgiften och har 0 kronor i rörlig avgift.

  Förslaget till hushållskunder för att minska sin elnätskostnad grundas på elförbrukningsprofiler till respektive kundkategori. Även lastprofilen har tagits fram för att kunna utföra kostnadsberäkning. Resultaten visade att elnätskunder som bor i lägenhet hade få laster som kunde styras från högpristid till lågpristid. För villakunder utan elvärme togs förslaget fram om att flytta elbilsladdning till lågpristid. Resultaten presenterades med hjälp av en elförbrukningsprofil. För villakunder med elvärme togs ett förslag fram om ackumulatortank som kunde spara ca 3 kronor varje gång villakunder använde 400 liter varmvatten.

 • 172.
  Isse, Yasin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Amid, Mustafa
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Hållfasthetsanalys och nya konstruktionslösningar för en bergskil för båtförtöjningar2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts vid Högskolan Väst. Arbetet har genomförts i samarbete med och på uppdrag av Creative Stuff AB i Uppsala. Creative Stuff AB har utvecklat en ny typ av bergskil som är till för att förankra båtar till klippor. Bergskilen som utvecklats har av företaget fått namnet Klippfast Mini. 

  Examensarbetet har behandlat analys och utvärdering av bergskilen ur ett hållfasthetsperspektiv. Projektgruppen skapade inledningsvis en CAD modell av den befintliga produkten. Modelleringen utfördes genom att mäta upp produkten för att därefter modellera produkten i programvaran Siemens NX.

  Hållfasthetsanalyser utfördes på produkten både för hand och numeriskt med hjälp av finita elementmetoden (FEM). FEM beräkningarna utfördes med hjälp av programvaran COMSOL där spänningar och deformationer analyserades under belastning.Det sista momentet i arbetet var att ta fram konceptförslag på hur produktens hållfasthet kan förbättras. Denna del genomfördes genom brainstorming och skissning av koncepten. Tre slutgiltiga koncept valdes som modellerades i Siemens NX.

  Studien påvisade att Klippfast Mini är väl konstruerad för förtöjning av mindre båtar upp till fem ton. I rapporten redovisas även nya konceptlösningar som har bättre hållfasthetsegenskaper än den befintliga produkten.

 • 173.
  Ivarsson,, Christoffer
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Konstruktion av avfyrningsmekanism: från koncept till prototyp2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet är utfört hos Consat Engineering AB i Partille. Arbetet handlar om att ta fram ett koncept och utveckla en fysisk prototyp av en avfyrningsmekanism till ett biljardbord i miniformat. Avfyrningsmekanismen ska med hjälp av en inbyggd biljardkö kunna genomföra en stöt. Biljardkön skall kunna positioneras i x-, y- och z-led samt ha en ställbar vinkel i horisontal- och vertikalled. Kraften på stöten skall vara justerbar och avfyras manuellt. Stöten skall även kunna vara repeterbar.

  Produktutvecklingsprocessen startade med nedbrytning av problemet till delproblem, därefter hittades lösningar till delproblemen. Det har sedan skett eliminering av lösningar som därefter kombinerats till koncept. Efter det har olika varianter av konceptval genomförts och det slutade i ett koncept.

  En prototyp av konceptet har sedan konstruerats, den har bland annat inkluderat styrning av servomotorer med Arduino. Prototypen och konceptet har sedan presenterats till företaget.

  Resultatet i rapporten beskriver det slutliga konceptet och den framtagna prototypen.

  Vidare utveckling av prototypen kommer göras av Consat Engineering AB.

 • 174.
  Jacobsson, Filip
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Standardiserad manuell hantering av fel- och omärkta lådor på Varner DC2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varner distributionscenter i Vänersborg är en del av koncernen Varner Retail. Koncernen innefattar klädkedjor som Dressman, Cubus, Bik Bok, Volt med flera. Distributionscentret i Vänersborg invigdes i mitten av 2016 och skall distribuera varor till koncernens alla butiker över norra Europa. Syftet med det nybyggda distributionscentret är att effektivisera varudistributionen och minska koncernens kostnader för lagring och distribution. När distributionscentret uppfördes började arbetet med att skapa processtandarder. Verktyget de använder är Standard Operating Procedures (SOP), vilka är dokument innehållande processens risker och en arbetsinstruktion för dess genomförande. Att vidareutveckla och komplettera de SOP:er som används är en viktig del av arbetet för att säkerställa att de är relevanta för det dagliga arbetet. Arbetet initierades utifrån ett behov av ett standardiserat arbetssätt för hanteringen av en vanlig felorsak i distributionscentret. Om lådor innehållande varor som skall mottagas har felaktig eller ingen streckkod behövs särskild hantering av dessa. Den automatiserade lådmottagningen kan inte utan rätt streckkod avgöra vilka varor lådan innehåller. Tidigare har inte en fullständig standardiserad arbetsinstruktion funnits tillgänglig i befintlig SOP. Arbetet som beskrivs i denna rapport består således av att studera nuläge, befintliga och vedertagna metoder för att utveckla ett standardiserat arbetsmoment och presentera det för företaget. Vidare i rapporten presenteras förslag till fortsatt arbete med att implementera standardiseringar, vidareutbilda personal och arbeta med ständiga förbättringar.

 • 175.
  Jakob, Jakob
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Nazir, Rimah
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kostnadskalkyl och livscykelanalys för fyra renoveringsalternativ på offentliga badbassänger2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag är det stort behov att renovera badhus runt om i Sverige. Flera kommuner har badhus som byggdes under 1960-talet och 1970-talet. Livslängden för badhus är cirka 50 år då byggnaderna åldras mycket snabbare än andra byggnader. Detta beror på undertryck, hög luftfuktighet, höga temperaturer samt kontinuerlig användning av starka kemikalier. Användningsområden av badhus har under tidens gång förändrats. Idag används det som äventyrsbad och träningsanläggning. Den korta livslängden och det utökande användningsområdet ger upphov till innovativa renoveringsmetoder. Därför är det viktigt att välja en metod som är kostnadseffektiv och hållbar för kommuner. Utifrån det omfattande användningsområdet samt med hänsyn till miljöperspektiv bör ett renoveringsalternativ som uppfyller kraven väljas.

  Rapporten kommer att presentera fyra olika renoveringsalternativ, vilket är: PVC-liner, nytt kakelsikte, pool med rostfria stålväggar samt vinylester laminering. Rapporten kommer beskriva dessa renoveringsalternativ samt förklara deras fördelar, nackdelar, kostnader och deras ekologiska fotavtryck. Genom att studera dessa kan kommuner enklare bestämma sig om vilket renoveringsalternativ som är mest lämpligt utifrån deras behov och krav. 

  Resultatavsnittet visade att nytt kakelsikte är den mest kostnadseffektiva metoden medan PVC-liner gav minst ekologiskt fotavtryck. Utifrån resultatet kan ett renoveringsalternativ utses. 

 • 176.
  Jakobsson, Annie
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Driftövervaka lågspänningsnät, finns det en framtid i Vattenfalls nuvarande system?2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag har Vattenfall Eldistribution AB (VEAB) eldrifts- och kopplingsansvar för mellan- och högspänningsnätet och driftövervakningen sker ifrån deras driftcentral. För lågspänningsnätet skiljer det sig eftersom VEAB har eldriftsansvaret medan kopplingsansvaret ligger på Vattenfall Service.

  Ständigt ökade krav på säkerhet och tillförlitlighet på elnätet gör det troligt att kopplingsansvaret för lågspänningsnätet på sikt kommer att övertas av VEAB. Det finns krav från Energimarknadsinspektionen att elnätsinnehavare ska rapportera uppkomna elavbrott för kunder. Övertagande av kopplingsansvar skulle förmodligen innebära att bättre avbrottsstatistik kan tas fram.

  Syftet med detta arbete beskrivs hur driftövervakning av lågspänningsnätet sker idag och har undersökt ifall ett av VEAB's nuvarande systemstöd kan användas för driftövervakning av lågspänningsnätet. Driftövervakning innefattar bland annat att hela nätet ska finnas tillgängligt med enlinjeschema och karta, möjlighet till ändring av objekts (exempelvis öppna/sluta frånskiljare) kopplingslägen och möjlighet till bevisväxling (kopplingsbekräftelser och liknande).

  Två olika system har studerats närmare, VEAB´s egenutvecklade lågspänningsövervakningssystem LVM och VEAB's SCADA-system (benämns fortsättningsvis SCADA, av säkerhetsskäl kan ej namn på systemet anges). Resultaten av undersökningen visar att det troligtvis är möjligt att nyttja båda dessa system, dock krävs några åtgärder i båda fallen för att önskad funktion ska uppnås.

  När det gäller SCADA krävs det att en ordentlig integration kan ske mellan SCADA och nätinformationssystemet NetBas. Detta för att på ett rimligt sätt få in nätet i systemet SCADA.

  Ifall LVM ska användas behöver ett nytt lager implementeras, ett som kan visa enlinjeschema. LVM behöver utvecklas så att bevisväxling blir möjlig. Med en enkel åtgärd i LVM aktiveras möjligheten till att kunna ändra objekts kopplingslägen. LVM har dock en lägre säkerhetsklass än SCADA. Om detta påverkar en eventuell implementering är oklart men detta behöver undersökas.

 • 177.
  Jannborg, Fredrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Pettersson, Mike
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Beredning av nytt distributionsnät i området Långekärrs skola2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet omfattar ett beredningsarbete för ett distributionsnät 0,4 kV/12 kV kring Långekärrs skola i Tjörns kommun. Beredningen utförs av TROLK El & Tele AB på uppdrag från nätägarna Ellevio och består av en ombyggnation. Projektet berör 34 kunder och innefattar rasering av 3,1 km luftledning, nybyggnation av 6,4 km markförlagd kabel, 4 nätstationer och 8 kabelskåp som skall ersättas mot nya samt rasering av en lågspänningstransformator. Detta för att Ellevio skall bevara sin höga leveranssäkerhet på 99,98 %. I denna beredning sker ett fältbesök för att få en bättre förståelse kring projektet och de förutsättningar som finns. Under fältbesöket tas foton som är till hjälp vid val av placering av nätstationer, kabelskåp och kablar. Tillstånd från Länsstyrelsen, kommunen och Trafikverket söks, men utförs av TROLKs projektledare då detta beredningsarbete görs parallellt med TROLK. Tillvägagångssättet beskrivs däremot i rapporten. I beredningen övervägs två alternativ för kabeldragning på ett berg som är ett naturvårdsområde mellan Toröd-Vik. Ett alternativ är att göra likadant som det befintliga nätet och sätta upp nya kompositstolpar samt en hängkabel. Men beredarna väljer istället att utföra det andra alternativet som innebär att placera kabeln i ett skyddsrör och sedan klamra fast det på berget. Fördelar och nackdelar jämförs kring vilken sida av väg 727 kabeln skall förläggas på, vilken sida som kräver mer arbete och vilken sida som ger mest intrång på fastighetsägarnas tomter. Kostnaden för projektet beräknas med hjälp av Ellevios interna enhetsprislista som bygger på EBRs kostnadskataloger. Projektet är beräknat till att kosta cirka 1,4 miljoner SEK.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 178.
  Jansson, Cecilia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Moberg Larsson, Matilda
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Förbättring av utbildningsmaterial för provberedning på ett materiallaboratorium: Fallstudie på GKN Aerospace Sweden AB2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport presenterar ett examensarbete som har utförts på GKN Aerospace Sweden AB:s materiallaboratorium av två högskolestudenter vid Högskolan Väst i Trollhättan. Upplärningen av nya medarbetare anses i nuläget vara problematisk då den ärbåde resurskrävande och ineffektiv, vilket låg till grund för studiens syfte; att standardisera arbetssättet och utveckla nuvarande utbildningsmaterial för provberedning på materiallaboratoriet. För att uppnå syftet behövde tre frågeställningar besvaras angående; nuläget på materiallaboratoriet, utformning av utbildningsmaterial i interna och externa verksamheter samt vilka förslag för förbättringar som kan ges utifrån datainsamlingen. Undersökningsdesignen fallstudie brukades där datainsamlingsmetoderna; intervju, enkätundersökning, observation, litteraturstudie, arkivanalys och benchmarking användes för att besvara syftets frågeställningar. Intervjuer och undersökningar hölls med både erfarna och oerfarna medarbetare på materiallaboratoriet samt interna och externa verksamheter. Detta för att fastställa hur materiallaboratoriet och hur andra verksamheter arbetar med upplärning av provberedning, specifikt kapning, ingjutning, slipning och polering. Det som framkom var att alla berörda verksamheter lär ut på liknande vis; i form av att adepten får observera sin handledare arbeta och därefter arbeta under handledarens uppsikt. Efter datainsamlingen analyserades det givna materialet utifrån teorin som inbringats från litteraturstudien. 

  Utifrån analysen kunde fyra förbättringsförslag tas fram för att minimera risken för att problematiska moment ska återuppstå, två av dessa förslag implementerades medan övriga två lämnas som rekommendationer för fortsatt arbete hos materiallaboratoriet. Implementeringarna medför att studiens syfte uppnås och att införa de övrigaförbättringsförslagen kan möjliggöra att viset att lära ut blir ännu effektivare och säkrare. Om studien skulle utföras på nytt skulle bland annat fler verksamheter vara möjliga att undersökassamt att fler källor hade kunnat studerats för att vidga studiens reliabilitet och validitet. Om en liknande studie skulle utföras kan samma undersökningsdesign och metoder användas för ett tillfredsställande resultat men vissa justeringar bör göras då exempelvis frågor och teorier är framtagna just för materiallaboratoriet på GKN Aerospace Sweden AB.

 • 179.
  Jansson, Johan
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Byte till LED-armaturer i gatubelysningen i Kärna, Kungälvs kommun2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kungälv Energi AB köpte belysningsnätet från Kungälvs kommun år 2017, nätet består av drygt 7200 ljuspunkter över hela kommunen. Detta arbete berör förbrukningen för tre belysningscentraler och 142 av de 7200 ljuspunkterna i Kungälvs kommun, i området Kärna tio kilometer väst om centrala Kungälv. I Kärna är belysningen gammal och kostsam, förbrukningen är hög på grund av att det nuvarande belysningsnätet består av ljuskällor i högtrycksnatrium och metallhalogen. Kungälv Energi ersätter redan idag trasiga armaturer med LED.

  Rapporten analyserar förbrukningen i det befintliga nätet med avseende att beräkna hur stora energibesparingar som är möjligt att åstadkomma i ett armaturbyte till LED, med utgångspunkt att behålla samma belysningskvalité i anläggningen som tidigare. En närmare halvering av förbrukning kan ske vid utbyte till LED-armaturer i Kärna, 49 procent minskad förbrukning.

  Vidare tar författaren upp möjligheterna att sänka säkringsstorlekarna för ytterligare minskad fast avgift för elnätsabonnemangen i belysningscentralerna, med hjälp av att beräkna utlösningsvillkor för belysningsgrupperna. Dessvärre är nuvarande dokumentation över Kärnas belysning otillräcklig, för att på ett noggrant sätt kunna beräkna det verkliga utlösningsvillkoret i belysningsnätet. Detta gör det därmed omöjligt att kunna veta säkert om det är möjligt att sänka abonnemangen, varvid möjligheten försvinner att kunna sänka de fasta avgifterna i belysningsnätet.

  Utifrån montering och inköpspris är ett inköp av LED-armatur inte en vinstgivande investering om man enbart ser till kontrasterna mellan energibesparingen och kostnader för inköp och montering. Energibesparingen är satt utifrån en 25 års period som är livslängden för LED-armaturerna. Skillnaden i livslängd på nuvarande belysningsnät och LED-armaturerna skiljer sig med en faktor tio och underhållet av nätet kommer bli nästintill inaktuellt vid ett utbyte av armaturer i belysningsnätet. Slutsatsen blir att en investering i LED kommer att löna sig på sikt, då drift och underhåll av belysningsnätet kommer att minska.

 • 180.
  Johansson, Andreas
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utformning och omläggning av last till ett mobilt ställverk2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom elkraftsbranschen ställs ofta komplexa krav att vid entreprenad- eller servicearbeten hålla ner tiden för driftstopp och driftstörningar till ett minimum. Ett liknande krav ställs av ST1 då de under ett produktionsstopp avser att byta ut ett ställverk i en station som matar stora delar av anläggningen. Kravet som ställs är att ställverket ska bytas ut, men att anläggningen ska vara fortsatt spänningssatt. Syftet med examensarbetet har då varit att utforma ett funktionellt mobilt ställverk för spänningsnivån 10 kV. Detta mobila ställverk ska då placeras utanför stationen som ska renoveras. Därefter sker flera omläggningar av kablage och matningar från ställverket som ska bytas ut flyttas till det tillfälliga ställverket som i sin tur kommer att fördela ut el till resterande del av anläggningen under entreprenadstiden.

  Borås sjukhus har ett 10 kV ställverk som inte är i drift. Detta ställverk har köpts in och utgör därför en kostnadseffektiv lösning då det kommer att byggas upp i en container och utgöra ett mobilt ställverk.

  Besök har genomförts på ST1s anläggning i Göteborg och Borås sjukhus för informationsinsamling och identifiering av krav och möjligheter. Genom bearbetning av informationen som hämtades in och tillhandahölls under de båda besöken kunde en undersökning starta. Undersökningen låg till grund för utformningen av ställverket med skyddsfunktioner, reläskyddsinställningar, dimensionering av kablage och omläggning av last till det mobila ställverket.

  Lämpliga beräkningar har genomförts för att säkerställa att utrustningen som kommer att användas i projektet är tillräcklig ur termisk- och mekanisk hållfasthetssynpunkt. Beräkningarna innefattar kortslutningsberäkningar, jordslutningsberäkningar och belastningsförmåga.

  Förutom säkerhet i form av skyddsfunktioner i ett reläskydd har säkerhet för utformningen av det mobila ställverket undersökts. Detta genom att undersöka och följa de regler och krav som ställs av nationella och internationella standarder. 

  Det slutgiltiga arbetet innefattar en fysisk placering av ställverket inuti containern med håltagning för kablage, förslag till reläskyddsinställningar och ett förslag för omläggningen av lasten in till det mobila ställverket. Dessutom föreslås lämpliga säkerhetsåtgärder som baseras på lagar och regler samt tekniska beskrivningar.

 • 181.
  Johansson, Dahniel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Automated inspection of defects onmetal surfaces2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aerospace industry is today manufacturing a large variety of parts. Some which are classifiedas critical, these parts are today manually inspected and validated according to proceduresand standards. The Aero space industry is interested in a product that can aid in the process of inspection and validation to reduce the manual work.

  The identification of the needs is done by a study visit at GKN Aerospace Sweden, in Trollhättan, and through questions and discussions with the staff from GKN. The main need is identified as an automated visual inspection of defects on metal surfaces. The automated inspection is divided into sub-functions, which in turn allows identification of potential robot tool modules.

  Modular design is a method which enables variations and updates of a product's features without being locked into a singular solution. Modular design also allows sustainability due to the ease of upgrading and recycling a product.

  The robot tool modules are developed into several concepts. The concepts are 3D modelled in CAD software and in parallel with the concept development, a simulation of an inspection procedure, including the 3D models, is developed in ABBs simulation environment RobotStudio. The development of the solution for the automated inspection is an iterative process. When the simulated solution is satisfying functionality and customer needs, construction drawings are created for the modules of the robot tool.

  The simulation and the manufactured tools are implemented in a real robot cell and as a result, the objective the project is met, an automated inspection of defects on metal surfaces.

 • 182.
  Johansson, Dahniel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Modulbaserad arkitektur av lyftutrustning med tillbehör2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The battery pack that supplies the cars’ electric motor with energy is, on a regular basis, assembled and disassembled to the cars chassis. A product that can aid this procedure is required. The current practice does not satisfy all the customer needs that exist when the battery pack is handled. The identification of such needs and requirements are done by study visits at NEVS (National Electric Vehicle Sweden), study visits and benchmarking at competitors’, market research and questionnaires targeted to NEVS’ staff. During the initial identification of customer needs, more potential customers are discovered, both in the production department and in the aftermarket. As a result, customer needs increase and, in some cases, they are conflicting. Modularization is a method that enables update and variation to a product’s features without being locked into a singular product solution. The main identified customer need is positioning of a battery pack. The positioning is divided into sub-functions, which enables identification of potential modules. From these modules several concept ideas are generated. Parallel with the concept generation, European standards for machines are used to mitigate risks that invariably arise during product operation. Employing matrices, the concept suggestions for the various modules are screened according to a wide array of criteria. The conditions for combining module concepts with each other are analyzed. To minimize the risk of patent infringement, an investigation is performed with the help of the Swedish patent database. Based on the selected concepts, CAD (Computer Aided Design) models are created using Siemens NX 9. Models with critical functions are structurally analyzed by FEA (Finite Element Analysis) in ANSYS Workbench 17.2. The design work is an iterative process and when the models finally are optimized, prototype drawings are created. The drawings are sent to mechanical workshops for cost estimates. As a result, the objective of the project is met; a prototype to facilitate management of a 500 kg battery pack has been realized.

 • 183.
  Johansson, Emil
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Larsson, Alexander
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Produktutveckling av Klimatkammare2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Spectra Premiums testlabb i Trollhättan vill utöka sina möjligheter för att utföra dynamiska ventilationstester på bränsletankar. Denna utökning innefattar att testet ska kunna utföras i en klimatkammare. I projektet har det tagits fram det tas fram ett förslag på klimatkammare för Spectra Premium som kan monteras på en HEXaDRIVE. Klimatkammarens huvudfunktioner ska ge möjlighet att reglera tryck från 1 bar till 600 milli bar (absolut) och temperaturen i kammaren ska regleras från rumstemperatur till 55 grader Celsius.

  För att ta fram ett förslag på en klimatkammare kommer det först studeras teori angående ingående delar i konstruktionen. Vid framtagningen undersöktes lösningar och med dessa skapades koncept. Det utfördes en sållning av koncepten för att ta fram den med mest potential. Det valda konceptet arbetades vidare med för att ta fram ett komplett förslag på en klimatkammare. Det som upptäcktes under designfasen var att konceptet inte klarade hålfasthetskraven och fick därför stärkas upp med ett ramverk, efter stagen var inlagda klarade konstruktionen kraven. För att ta reda på hur stark effekt som värmeelementen i kammaren skulle dimensioneras till, beräknades den total effekten som skulle tillföras till kammaren.

  Förslaget på klimatkammaren som togs fram klarade av alla kraven som sattes i målspecifikationen.

 • 184.
  Johansson, Joar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Lidell, Anton
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Framtagning av manuell mätprocedur för flygmotordetalj 30k IMC2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts i en av verkstäderna på GKN Aerospace Engine Systems i Trollhättan. Arbetet har handlat om en specifik produkt, flygmotorkomponenten 30k IMC. Produkten tillverkas i höga volymer och företaget står inför ytterligare ökning av volymerna de kommande åren. Volymökningen innebär för företaget att de måste se över sina resurser, det vill säga att kapacitet finns för att klara av ökad produktion. De har insett att en befintlig koordinatmätmaskin inte har tillräckligt med kapacitet för de kommande volymerna och behöver på grund av det avlastas.

  Syftet med arbetet var att frigöra tid i koordinatmätmaskinen genom att ta bort en av operationerna som körs i den för att på så sätt möjliggöra högre produktionstakt. För att åstadkomma operationselimineringen krävdes ett koncept för en manuell mätprocedur. Alltså skulle det utredas hur kraven som mäts i mätmaskinsoperationen kan mätas med manuella mätverktyg. Målet var att uppnå en så effektiv manuell mätprocedur som möjligt, detta genom att reducera antalet mätverktyg samt att använda mätverktyg som är enkla att förstå och arbeta med.

  Framtagningen av mätproceduren krävde analys av ritningar för att bilda en uppfattning om hur kraven kan verifieras. Dessutom krävdes flera tester av de framtagna förslagen på mätverktyg. Samtliga förslag på mätmetoder lades fram till detaljansvariga produktionstekniker och diskuterades för att uppnå en smidig mätoperation. Resultatet innehöll en fullständig mätprocedur för samtliga krav som mäts i koordinatmätmaskinen idag. För en del av mätverktygen ligger redan beställning på tillverkning, medan vissa ännu bara finns skissade. Förslaget är överlämnat till tekniker som fortsättningsvis ska få de sista verktygen modellerade av verktygskonstruktör för att sedan lägga beställning på tillverkning av dessa. När mätverktygen är tillverkade krävs endast en produktionskvalificering för att sedan implementera konceptet i produktion. Efter att förslaget på mätprocedur var färdigställt utfördes intervjuer samt studiebesök för att studera möjligheterna med tredimensionell optisk skanning för framtiden. Avslutningsvis diskuteras den valda metodens validitet, arbetets olika vägval samt vilka effekter arbetet får ur ett ekonomiskt och produktionstekniskt perspektiv.

 • 185.
  Johansson, Johanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kvarnström, Josef
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Konceptutveckling av en komfortabel skyddssko2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det har uppmärksammats att feldimensionerade skyddsskor kan ge upphov till skador, främst på höfter, rygg och fötter. Utifrån problemet upprättades målet att utveckla ett koncept för en ny typ av skyddssko med syfte att minska skadorna. Skyddsskorna avses att användas inomhus i fabriksmiljö. Skyddsskor delas in i skyddsklasser beroende på dess funktioner och arbetet avhandlar klassen S1P vilket innebär att skyddsskon är utrustad med tåhätta, spiktrampskydd, slutet hälområde, antistatiska egenskaper, stötupptagande sula samt olje- och bensinresistent sula. Utformningen av konceptet är avgränsat till att vara av en låg modell och processen avslutas med ett konceptval. Till grund för arbetet ligger produktutvecklingsprocessen så som Ulrich och Eppinger beskriver den i boken Produktutveckling: konstruktion och design. Processen består av planering, identifiering av kundbehov, upprättande av produktspecifikationer, konceptgenerering och konceptval följt av koncepttest och efterföljande steg som inte tas i beaktning i arbetet. På rekommendation av Ulrich och Eppinger har delar av processen anpassats efter arbetets behov. I konceptvalet tillades således två steg i form av design- och materialval. För att identifiera kraven som ställs på konceptet har intervjuer med intressenter genomförts. Kraven som identifierades har därefter utformats till en kravlista där kraven viktades mot varandra. Utifrån kravlistan har egenskaper identifierats och en målspecifikation upprättades. För att fastställa marginella värden har en benchmarking tagits till hjälp. Produkten bröts därefter ned i delproblem som idéer genererades utifrån. En konceptsållningsmatris och en poängsättningsmatris har varit till hjälp för att välja det slutliga konceptets funktioner. Därefter skissades tre designtyper som genomgick en valundersökning och följdes av materialvalet. Materialen och dess kostnader har därnäst tagits fram med hjälp av programvaran CES EduPack. Det valda konceptet resulterade i en skyddssko som väger 1057 gram per par, medger en god komfort genom dess dämpande inner- och yttersula samt en god ventilation. Skyddsskon snöras åt genom att använda BOA®-tekniken som är utvecklad för enkelhet och smidighet. Tåhättan är perforerad för att minska vikten och öka ventilationen. För att säkerställa att syftet uppfylls behöver produkten nå användningsfasen, målet är däremot uppnått då arbetet avslutades med ett färdigt koncept. För ett eventuellt fortsatt arbete rekommenderas i första hand att en prototyp utformas för att möjliggöra noggrannare analyser av materialens beteende, konstruktionens hållfasthet och funktionernas kvalitet

 • 186.
  Johansson, Josefin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Pontén, Jacqueline
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Leanbaserat effektiviseringsarbete Quality Control lab2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett examensarbete utfördes på Nouryon functional chemicals med målet att effektivisera och optimera arbetet på EO-labb då detta labb haft hög arbetsbelastning under en längre tid vilket resulterat i en ohållbar arbetssituation. Arbetet har utförts på de två befattningar som utför analysarbete på EO-labb.

  För att definiera, mäta och analysera de problem som idag förekommer på EO-labb har DMAIC-metoden använts. För att definiera problemet har observationer och intervjuer genomförts på de båda befattningarna och för att kunna mäta och kartläggaarbetsbelastningen har två arbetsbelastningsanalyser tagits fram. Liker beskriver i boken The toyota Way åtta typer av slöseri, dessa åtta slöserier har använts som utgångspunkt vid analys av förbättringar på EO-labb.

  Det resultat som studien lett fram till är att de arbetsuppgifter som förväntas utföras varje år kräver mer tid än den faktiska arbetstid som erhålls för en heltidsanställd. Personalen hinner i dagsläget med det dagliga analysarbetet som krävs för att produktionen ska fungera. Det som inte hinns med är bland annat uppföljning av personliga mål, metodutveckling, visst rutinarbete och installation och upplärning av nya instrument. Genom studien har det uppdagats att det förekommer slöseri i form av onödiga rörelser, arbetsuppgifter som inte bör utföras av laboratoriepersonalen samt arbete i form av överproduktion som inte efterfrågas av kunden.

  Genom studiens resultat har författarna tagit fram potentiella förbättringsförslag med syfte att minska arbetsbelastningen för personalen. Dessa förbättringsförslag har undersökts för att se om de är möjliga att genomföra. Genom att effektivisera arbetsuppgifter, minska frekvensen på en del arbetsuppgifter och lägga över arbetsuppgifter på annan personal kanden veckovisa arbetsbelastningen minskas och det frigörs därmed tid för att hinna meduppgifter utöver det dagliga analysarbetet. 

  Nouryon bör fortsätta se över förbättringsåtgärder för att ytterligare minska arbetsbelastningen på EO-labb. De presenterade förbättringsförslagen bör utvärderas merdjupgående inför implementering i praktiken. 

 • 187.
  Johansson, Kristina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Sandström, Kristina
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap. Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  ISO- WACE – ett samtal om hur vi kan utveckla AIL internationellt tillsammans2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 188.
  Jönsson, Joel
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Westerlund, Isak
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Besluts- och informationsunderlag för lagerhantering: "Plan For Every Part"2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet utfördes på Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB. Parker Hannifin tillverkar hydrauliska pumpar och motorer. Arbetet tilldelades av Supply chain-avdelningen. Parker Hannifin har idag ett system för inköpt material som innehåller information om varje artikel. Information som erhålls är bland annat batchstorlekar, leveranstider, säkerhetslager, lager samt varians i förbrukning. Systemet kallas för "Plan For Every Part" som förkortas och kallas PFEP. PFEP är ett kompletterande dokument till affärssystemet i syfte att kunna användas som besluts- och informationsunderlag. Syftet med examensarbetet var att utveckla samt framställa ett informations- och beslutsunderlag som företaget ska kunna implementera. Huvudmålet var att utforma en PFEP för egentillverkat material som ska kunna användas vid planering och som beslut- och informationsunderlag. PFEP:n ska innehålla grundinformation och relevanta parametrar för varje artikel. Om tid finnes skulle ett studieunderlag skapas för utbildning av berörd personal.

  Undersökningsdesignen som användes var en aktionsforskningsorienterad metod vilket innebar att problemet löstes medan ämnet studerades. Tillvägagångsättet i metoden var: planera, gör, studera och lär. Arbetet som utförts omfattar de tre första stegen, det fjärde steget vilket innebär dra lärdom från resultatet kommer att ske i efterhand av företaget. De metoder som användes vid informationsinsamling var litteraturstudier, benchmarking och observation av interna dokument. PFEP:n delades upp i tre kategorier, grunddata, parametrar och analysfunktion. Uppdelningen genomfördes för att skilja på innehållets syfte men även för att få en tydligare struktur. Designen från PFEP:n för inköpta artiklar användes som inspiration för att bibehålla ett enhetligt utseende. Detta beslut togs eftersom Parker Hannifin arbetar aktivt med Lean där standardiserat arbetssätt är en viktigt del. PFEP:n visar, med hjälp av en jämförelse av standardmallen, att de nya beräkningarna höjer lagernivån.

  Data som användes vid simuleringar togs från tre olika källor: data hämtat från affärssystem, data hämtat från en PFEP ur bruk och uppskattade värden. Detta påverkar tillförlitligheten eftersom tester med verkliga värden, endast från affärssystemt, skulle ge ett annat resultat. Fortsatt arbete som Parker Hannifin bör driva för att PFEP:n ska bli ett tillförlitligt verktyg är att föra in data som fattas i affärssystemet. Slutligen bedöms målet vara uppnått. Dock skapades inget studieunderlag för utbildning av berörd personal på grund av tidsbrist.

  Företaget är nöjda med PFEP:n som har tagits fram och det kommer ske ett fortsatt arbete för att verktyget ska bli komplett.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 189.
  Jönsson, Johan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Zaric, Alexandar
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Undersökning av användningsområden för drönare i elkrafttekniska sammanhang2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport har tagits fram på uppdrag av Vattenfall Services Nordic AB. I dagsläget läggs stora resurser på bland annat besiktningar samt inspektioner av långa ledningar och elkraftanläggningar och i många fall används dyra helikoptrar med dyr utrustning för inspektion av olika typer av anläggningars och kraftledningars status. Det kan dock finnas en annan lösning, drönaren.

  Rapporten omfattar en kartläggning över vilka tekniska lösningar som finns idag inom drönarsystem, hur de används inom kraftbranschen, vilka aktörer som utvecklar tekniken samt hur utvecklingen inför framtiden ser ut.

  För att utföra besiktning och inspektion av elkraftsanläggningar krävs att lagar, föreskrifter och anvisningar efterföljs, bland annat Elsäkerhetsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:3, Stark-strömsförordningen SFS 2009:22 och Elsäkerhetsanvisningarna ESA. För att få flyga med drönare och utföra arbeten så som inspektioner och besiktningar krävs att specifika regelverk kopplat till flygning och övervakning efterföljs, bland annat Luftfartslagen SFS 2010:500 och Kamerabevakningslagen SFS 2018:1200.

  Drönarens potential för privat men även industriellt bruk är stor, speciellt så i elkrafttekniska sammanhang, men den är inte särskilt praktisk att använda till någonting utöver hobbyflygning utan den utrustning som ansluts. I rapporten presenteras en kartläggning av intressanta plattformar och utrustningar för elkraftindustrin. Kartläggningen är grundad på information inhämtad från internet men även de intervjuer som utförts med olika tillverkare och operatörer av drönarsystem.

  Arbetet mynnar ut i en diskussion om hur regelverken påverkar tillämpningen, hur använd-ningen av drönare ser ut idag, möjligheter inför framtiden men även vad som kan förväntas inom den tekniska utvecklingen inom en snar framtid. Slutligen ges rekommendationer på lämpliga plattformar och framtida användningsområden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 190.
  Jönsson,, Jonathan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Persson, Tobias
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Research for a Replacement of the Lube Oil Centrifuge Separation System at Borealis AB2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This bachelor's thesis has been carried out at Borealis AB in Stenungsund, Sweden. The report presents a research for a replacement of two centrifuge separators. The separators is purifying the oil that lubricates machinery bearings and regulate the hydraulic control system on the steam powered turbines. These turbines drive the compressors C-1701 and C-1951. The separators installed at Borealis need to be changed because they are end-of-life. They require a lot of maintenance and spare parts are hard to find. An oil separator's task is to separate water from the oil and therefore maintain the quality of the oil. The water can enter the lubricating system from the steam turbines if a seal fails.

  The research started with collecting information about centrifuge separators to understand the principle of the separating method. Other methods for separation of oil and water were investigated to find the most effective, reliable, and most suitable product for the lubricating system. A requirement specification was made to make sure that the final recommended product fulfils all the necessary requirements. The place where the separators are going to be installed is an area where an explosive atmosphere can occur, and therefore there are higher demands on the products.

  A market survey was done, which included benchmarking and contacting suppliers for oil separators. The benchmark was done to see how similar industries with steam turbines solve the problem with water in the lube oil. The turbine manufacture, Thermodyn, was contacted to see what kind of oil separators they recommend for their turbines. Potential products were surveyed based on the benchmarking and the requirement specification. The product selection was made based on a concept screening method that is used in product development.

  The final recommendation was a vacuum dehydration separator from Pall called HXP022. The main benefit with a vacuum dehydrator is that it can remove the dissolved water from the oil, which increases the quality of the oil and therefore decreases the wear on the components. A centrifuge separator only removes the free water from the oil. An alternative recommendation was presented; a centrifuge separator from Alfa Laval, which uses the same method as the old separator at Borealis. The benefit with centrifuge separators is that they can separate water more rapidly than vacuum dehydrators. The final choice should be done by Borealis based on what is more important; separating the water from the oil quickly in case of a large water leakage or increasing the quality of the oil.

 • 191.
  Jönsson, Pontus
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Olsson, Edwin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Förlustberäkningar vid planerade avbrott på regionnätet2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag utför Vattenfall Eldistribution AB endast beräkningar gällande driftsäkerhet vid avbrott och hänsyn tas inte till ökade förluster. Målet med detta examensarbete är att ta fram en metod för att uppskatta de förlustkostnader som uppkommer vid avbrott. Elnätsföretagen har innan 2016 kunnat ta betalt av kunderna för alla överföringsförluster. 2016 införde Energimarknadsinspektionen ett incitament för att minska förlusterna. Incitamentet innebär att elnätsföretagen kan höja sin avkastning med 75% av de sänkta förlustkostnaderna. Alla Vattenfalls elnätsförluster köps in från marknadsplatsen Nord Pool. Priset på Nord Poolvarierar över tid och därmed varierar också kostnaden för förluster. Vattenfall köper in sina förluster till en kombination av fast och rörligt pris som ej är officiell. Kostnaderna för förluster beräknas därför med Vattenfalls förberäknade medelkostnad på förluster inför år2021, vilket är 291 SEK/MWh. Utöver denna kostnad har Svk en energiavgift för all energi som matas in eller ta ut från stamnätet. En manuell beräkning av en enklare driftomläggning utfördes med syfte att förklara den bakomliggande teorin. Till denna beräkning användes Pi-modellen för att beräkna förlusterna och spänningsfallet på ledningarna. Den manuella beräkningen jämfördes även med en beräkning i PSS/E. För de andra förlustberäkningarna vid avbrott har PSS/E använts. Vid beräkningarna användes medellaster för att beräkna förlusterna över tid. För att få en uppskattning om vad ett avbrott kan kosta på grund av de ökade förlusterna har avbrott på fyra ledningar och tre transformatorer beräknats. Examensarbetet kom fram till att förlusterna skiljer sig mycket åt från fall till fall och därför behöver beräkningsprogram som PSS/E användas vid framtagning av överföringsförluster. På grund av detta har en instruktion för förlustberäkningar i PSS/E tagits fram. Förluster på ledningar är mest oberäkneliga då bortkoppling av en ledning både kan öka och minska förlusterna. Bortkoppling av stamnätstransformatorer bidrog med den största ökningen av förluster. Generellt beror förlusterna på belastningen och kringliggande nät. 

 • 192.
  Kalliomäki Berg, Victor
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Landanslutning av el för fartyg: påverkan på ekonomi och miljö2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjöfartens utsläpp är ett stort och växande problem i världens hamnar och har negativa påverkan på både människor och miljön. Ett sätt för att minska mängden utsläpp i hamnar är att ansluta fartyg till det lokala elnätet med hjälp av en landanslutning. Genom att ansluta ett fartyg till det lokala elnätet kan fartygets hjälpkraftaggregat, som förser fartyget med el under tiden det ligger i hamn, stängas av och där av minska utsläppen.

  Denna rapport syftar till att utvärdera landanslutningars lönsamhet för ekonomi och miljö genom att ta fram generella modeller för avbetalningstiden av en landanslutning samt mängden utsläpp som sparas in genom att använda en landanslutning.

  Modellerna i denna studie studerar två olika fall som utgår från landanslutningarnas effektstorlek där en landanslutning är på 4 MVA och en på 16 MVA. Med hjälp av modellerna studeras de ekonomiska och ekologiska lönsamheterna med att använda en landanslutning. Den ekonomiska lönsamheten studeras genom att undersöka prisutvecklingen på bränsle och els påverkan på avbetalningstiden samt hur fartygens antal anlöp och liggtider under ett år påverkar avbetalningstiden. Den ekologiska lönsamheten studeras genom att visa på mängden utsläpp som sparas in genom att använda landanslutningar.

  Resultaten från de modeller som tagits fram i rapporten visar på goda förutsättningar att investera i en landanslutning, både sett ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett ekologiskt perspektiv. Avbetalningstiden för en landanslutning enligt de förutsättningar som presenteras i studien varier mellan 3 – 13,5 år (beroende på storlek hos landanslutning, om en frekvensomformare finns med i installationen, pris på el och bränsle samt antal anlöp och liggtid per år). Totalt sett kan det sparas in från 1,21 till 13,7 kton CO2, 22,8 till 257 ton NOxoch 1,60 till 17,8 ton SO2 genom att använda landanslutningar utifrån studiens förutsättningar.

  Sverige har under 2021 lidit av extrema elpriser och det råder stor kontrast på priserna beroende på vart i landet man befinner sig. Dessa förutsättningar har stor påverkan på resultatet och är något som bör vara i åtanke vid utvärdering av resultatet.

 • 193.
  Kalmertun, Filip
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Tallheden, Henric
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  G R&R-studier på manuella och optiska kontrollmetoder2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts på GKN Aerospace Sweden AB (GAS) i Trollhättan. Syftet med arbetet var att genomföra G R&R-studier på manuella och optiska kontrollmetoder för att undersöka metodernas kapabilitet, reproducerbarhet och repeterbarhet. Resultaten från G R&R-studierna användes för att identifiera förbättringsförslag inom området mätteknik. Arbetet har avgränsats till att bortse från variation mellan olika detaljer ur en serie för manuella kontrollmetoder. Vid den optiska kontrollmetoden bortsågs det ifrån operatörsvariation.

  Arbetet utfördes som en kartläggning av sju manuella kontrollmetoder och en optisk kontrollmetod. Datainsamling utfördes genom olika typer av mätningar. Vilka kontrollmetoder som skulle undersökas bestämdes av handledare på GAS. I samråd med handledare och GOM tekniker på GAS bestämdes det vilka mätningar som skulle utföras.

  Alla mätresultat överfördes till Excel för att därefter kunna analysera spridningen genom G R&R-studier. Det användes nio olika mätdon och det utfördes totalt tio G R&R-studier på manuella kontrollmetoder och 30 på optiska kontrollmetoder. Studierna har delats upp i kategorier efter geometri och vilket mätdon som användes. För varje kategori har en minsta godkända toleransvidd vid mätning beräknats för att se vilken kapabilitet varje mätdon har på en specifik geometri. För att beräkna vad den minsta godkända toleransvidden är multipliceras standardavvikelsen med sex och fem. Standardavvikelsen multipliceras med sex för att få området där 99,7 procent av spridningen återfinns. Det nya värdet multipliceras med fem för att få den tillåtna spridningen på 20 procent av toleransvidden som används i GAS verksamhet. Vilket ger den minsta godkända toleransvidden.

  Alla manuella kontrollmetoder har en minsta godkända toleransvidd på under 1 mm medan den optiska kontrollmetoden har vissa mätningar där det inte kunde beräknas ett tillförlitligt resultat. Mätningarna som användes vid analys av den optiska metoden ger minsta godkända toleransvidder på upp till 7,46 mm. Det anses rimligt att använda de generella toleransvidderna som tagits fram för manuella kontrollmetoder. Det förutsätter att det är goda förutsättningar vid mätningar så att inga andra faktorer som inte funnits vid dessa studier påverkar mätningarna. Toleransvidderna för den optiska kontrollmetoden blir olika beroende på vilken geometri som mäts, därför kan det inte med säkerhet sägas att optisk mätning kan användas på alla geometrier. För att kunna använda optisk mätning på fler geometrier behövs det mer undersökningar med ändrade förutsättningar.

  Vid manuell kontrollmätningar berodde spridningen av mätresultaten till störst del på reproducerbarheten. Vid optisk kontrollmätning går det inte att se exakt vad som påverkar spridningen till störst del. Faktorer som har påverkar spridningen vid optisk kontrollmätning är uppriktning, blankhet, hög konkavitet och åtkomst med kameran.

  Ett förbättringsområde som upptäcktes efter analys av G R&R-resultaten var uppriktningen av detaljen mot den nominella CAD-ritningen. Det visade sig att uppriktningen varierade på varje skanning. Uppriktningen undersöktes därför med två tester som visade att uppriktningen påverkade resultaten av mätvärdena.

  Det rekommenderas att säkerställa att uppriktningen av detaljerna som utvärderas med optiska kontrollmetoder är samma vid framtida användning och liknande studier för att undvika en potentiell felkälla. De beräknade toleransvidderna kan ändå anses vara användbara då felkällan endast verkar ha en mindre påverkan på de flesta mätningarna.

  Resultaten från arbetet visar att manuella kontrollmetoder är noggrannare än den optiska kontrollmetoden på de flesta ytorna. Vilket nämndes tidigare finns det många felkällor som kan påverka resultaten vid optisk mätning och det finns därför möjlighet att förbättra noggrannheten för att i framtiden kunna förbättra kapabiliteten.

 • 194.
  Karlsson, Alexander
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Stray, Malte
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Åskans påverkan på CAIDI i ett starkt kablifierat nätområde2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien har undersökt hur CAIDI-värdet för ett visst område i Vattenfall Eldistribution AB:selnät har förändrats i takt med ombyggnation av luftledningsnät till kabelnät, samt hur CAIDI-värdet påverkas av åska.

  Efter stormen Gudrun 2005 har kablifieringen av Sveriges elnät gått i en rasande fart och stora investeringar från VEAB har gjorts sedan dess. Det undersökta området har ingått i ett stort investeringsprojekt vars syfte har varit att modernisera, framtidssäkra och förbättra leveranskvaliteten för VEAB:s kunder. 

  Syftet med studien är att ta fram ett underlag till VEAB som visar på hur deras investeringar har bidragit till en förändring av CAIDI, samt att se hur åskans påverkan har förändrats i takt med att andelen jordkabel i nätet ökar.

  Undersökningen utgår från avbrottsstatistik från år 2003 till 2021 som är hämtad ur VEAB:sdatabas NETBAS. Avbrottsstatistiken är uppdelad i årliga kundavbrott och kundavbrottstid.

  Resultatet visar på en kontinuerlig minskning av både kundavbrott och kundavbrottstid vid kablifiering. Slutsatsen som kan dras av undersökningen är att kablifiering av luftledningsnät genererar i ett lägre CAIDI-värde. Åskans påverkan på CAIDI är marginell oavsett om nätet består av luft-eller kabelnät.

 • 195.
  Karlsson, Casper
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Analysis of harmonic cross-modulation in HVDC line-commutated converters for practical design purposes2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The use of HVDC has many benefits over HVAC for some specific power transmission purposes. However, two major problems with HVDC links are that the converters produce harmonics and consume reactive power. Electrical filters are used to compensate for this and are a major cost driver of HVDC links. An accurate analysis of the modulation makes it possible to design an optimal filter solution in order to make the link financial viable. This report investigates how the complex cross-modulation phenomenon affects the harmonics. The investigation is limited to line-commutated converter technology (LCC) and excludes the newer voltage-source converter technology (VSC) for which the crossmodulation behavior is very different and requires completely different analysis techniques. This report refers to several MATLAB programs. All of these have been developed by the author as part of this thesis work. The report starts by explaining analytically, with the help of switching functions, how harmonics are cross-modulated across line-commutated converters. It is then explained and shown how a MATLAB program, BOWSER, in the time-domain can be used to calculate accurate switching functions when the converter is supplied with a general voltage source and when the DC current contains ripple. After that it is explained and shown how a second MATLAB program, DONKEYKONG, can be created to model an HVDC link in the frequency domain by iterating BOWSER. The cross-modulation phenomena is then finally analyzed in the frequency domain with the help of DONKEYKONG. The result is that the cross-modulation phenomenon can be divided into two groups, affected by grid and DC-side impedance as well as the overlap angle variation. Which will affect the characteristic and non-characteristic harmonics in different ways. It was found that the characteristic harmonics are affected by the cross-modulation due to grid and DC-side impedance by up to 12 % and that low order non-characteristic harmonics can diverge up to 900 % when the converter was supplied with 1 % fundamental unbalance. It also showed that the non-characteristic harmonics have almost the same amplitude for all power transmission levels of the HVDC link. The report shows that the cross-modulation caused by the grid and DC-side impedance, which is sometimes ignored or treated in a simplified way, can affect the practical filter design a lot. It also shows step by step how the MATLAB programs are created

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 196.
  Karlsson, Eric
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Skogsberg, John
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Förslag till produktivitetsökning på Parker Hannifins F1+ montering2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett examensarbete utfört på Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB, Trollhättan, som resulterar i denna rapport. Syftet med arbetet var att kartlägga nuläget på F1+ monteringen för att identifiera potentiella förbättringsmöjligheter. F1+ monteringen är avdelningen där Parkers produkt F1 produceras i olika storlekar. Målet var att generera lösningsförslag till möjligheterna som identifierades vid nulägesanalysen för att skapa en produktivitetsökning på 10%. Den utförda nulägesanalysen resulterade i att skillnader identifierades mellan den nuvarande arbetsstandarden och den senaste uppdaterade arbetsstandarden ifrån år 2013. Parker har implementerat förbättringar i monteringen som ej dokumenterats vilket leder till att arbetsstandarden skiljer sig från 2013 till idag, 2020. Arbetsmoment som är tidskrävande upptäcktes och resulterade i att materialhanteringen är flaskhalsen för monteringen. Däravprioriterades detta i arbetet och resulterade i flertalet lösningsförslag, både långsiktiga ochkortsiktiga.Arbetet har grundat sig på metodiken DMAIC som är en projektmodell förförbättringsarbeten. Det ingår fem faser, definiera, mäta, analysera, förbättra och styra. Sista fasen, styra, har ej tagits hänsyn till på grund av tidsramen. Metoderna som användes var litteraturstudier samt observationer i monteringen för att granska och samla information. Med informationen kunde monteringen analyseras med hjälp av videoinspelningar, dessa inspelningar granskades och utformade dagens nulägesanalys vilket blev ett underlag till genereringen av lösningsförslagen. Med hjälp av DMAIC-metoden och brainstorming kunde flertalet lösningsförslag genereras. Alla lösningsförslag som presenteras uppfyller beställarens krav, vilket innebär att målet är uppfyllt. Arbetet resulterade i fem lösningsförslag som behandlar de identifierade problemen. Lösningsförslagen som presenteras är: ombalansering av arbetsstandarden, Pick by Voice, Pick to Light, automatisk applicering av etikett samt en Co-bot. Det finns för- och nackdelarmed alla förslag som redovisas. Pick by Voice är det förslag som ansågs vara lämpligast eftersom det blir låg investeringskostnad samt att det finns god kunskap internt. Dock kan responstiden uppfattas vara långsam, trots detta skulle Pick by Voice vara den lämpligaste lösningen för att skapa möjlighet till produktivitetsökning över målet på 10%. 

 • 197.
  Karlsson, Rickard
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Uppdatering av selektivplan för SSAB Oxelösund2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete visar grunderna och resultatet till vad en selektivplan syftar till att uppnå. Metoderna i rapporten beskriver tillvägagångsättet främst vid radiell nätstruktur. I maskade nät krävs att hänsyn tas till andra förutsättningar vilket inte beskrivs i denna rapport. 

  Säkerheten att få felbortkoppling är alltid det som kommer först men ett väl inställt skydd är inte en garanti för felbortkoppling då även skyddsutrustning kan gå sönder. Därför ska varje punkt i nätet skyddas av minst två skydd som har helt oberoende förmågor att bortkoppla ett fel och säkerställa att kravet på felbortkoppling uppfylls. Kan detta dessutom göras selektivt för att minska konsekvenserna på omkringliggande elnät är det att eftersträva men kravet på selektivitet kommer alltid i andra hand. Balansgången mellan kriterierna för säkerhet och samtidigt eftersträva selektivitet är vad selektivplansarbetet går ut på. 

  Arbetet i denna rapport visar på vilka sätt ett selektivplansarbete appliceras på komponenterna i SSAB:s elnät och vad det kommer göra för skillnad i slutändan. Elnätet som SSAB ansvarar för uppfyller kraven för bortkoppling av fel och inom 10,5kV-nätet finns förutsättningar för selektiv bortkoppling. Däremot framgår att metoden som i nuläget används bygger på blockeringar av ovanliggande snabba steg. Detta leder till att ifall de ordinarie skydden fallerar eller inte kan genomföra bortkopplingen så kommer reservfunktionerna utgöras av lågströmssteg med högt ställda felbortkopplingstider. Konsekvensen av långvariga felströmmar blir att elnätet ut till felpunkten kommer påfrestas av den avsevärt stora energi som passerar. Även kan resterande delar bli drabbade av ostabil nätspänning. 

  Ett förlag lämnas i rapporten att utreda alternativ till denna metod, vilket skulle vara att introducera differentialskydd i en större utsträckning. Ett behov finns även att koordinera och utreda inställningarna till samtliga lågspänningsbrytare inom SSAB:s elnät då dessa inte ska innefattas i denna utredning. 

 • 198.
  Karlsson, Samuel
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Ohlström, Björn
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Framtagning av pressmetod för nållager: Med fokus på ergonomi och effektivitet2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är den skriftliga delen i ett examensarbete som utförts på uppdrag av Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB i Trollhättan. Arbetet avsåg att undersöka en ny pressmetod som kan förbättra effektiviteten i förhållande till den nuvarande metoden som anses otillräcklig då detaljflödet har ökat. I och med det ökade detaljflödet har hanteringen av detaljer också ökat, detta i kombination med en presstation som inte går att anpassa efter operatörernas längd utgör grund för att undersöka den ergonomiska situationen. För att kartlägga den nuvarande metoden och upprätta relevanta systemtekniska och ergonomiska krav, genomfördes intervjuer, mätningar och experiment. För att analysera vilka kategorier av pressar som finns tillgängliga och vilka som passar enligt ställda krav, så genomfördes en utvärdering av tillgängliga produkter med efterföljande konceptsållning. För att validera eventuella placerings- och layoutförändringar genomfördes relevanta mätningar och analyser. Detta resulterade i en rekommendation av placering av en ny presstation och en sammanställning av presstationens rekommenderade beståndsdelar inklusive förslag på pressystem. Efter sammanställning av resultatet konstaterades att de behov som uttrycktes av de involverade intressenterna, anses uppfyllda. Hanteringen av de detaljer som pressas samt placeringen av presstationen är densamma på grund av de slutsatser som gjordes i resultat,med avseende på ergonomi. Slutligen redovisas även ett förslag på framtida metod där pressystemet kan automatiseras och integreras i en cell med omkringliggande stationer med relation till pressoperationen. Detta för att reducera alternativt eliminera det repetitiva och tidskrävande arbete som idag utförs av operatörer.

 • 199.
  Karlsson, Victor
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Product Design for Safer Trampolines in Domestic Use2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The trampoline has become popular among children and adolescences during the recent years which is good because it endorses psychical activity. However, around 100 000 persons are injured every year only in the United States, study shows. Because of the amount of people and because the young age group can obtain long term injuries, there are reasons to find new ways to improve trampoline safety.

  Firstly, the problem was identified by doing data analysis with NEISS which is a database that contains consumer product-related injuries. The data provided information regarding the most critical types of injuries which is caused by trampoline use. With an FMEA the three most critical injuries were identified and those were: lower leg-, lower arm- and internal head injury. Secondly, to understand the cause of the selected injuries, further data analysis and literature studies were done to find connections between the injury mechanism and the anatomy.

  The results show that internal head injuries often occur after fall from the trampoline, lower leg injuries were the result of an incorrect landing, and lower arm fractures were caused by landing on an outstretched arm. In every injury case, the most vulnerable age group was children between 0-6 years of age. An explanation for this is that young children have not had their growth-plates hardened and are therefore more exposed to fractures.

  Lastly, with the help of the information about the injuries and the accidents, product developing process was initiated to create a product that can improve trampoline safety. The process included: identifying customer needs, product specification, conceptualization, system leveled design, and assessments for intellectual properties and patents, regulations, and product safety.

  This resulted in the development of a harness, specifically for backyard trampolines with the purpose to provide the user with stability, dampened landings and from falling off the trampoline. The harness can be used by young children for casual jumping and by older children for doing tricks.

 • 200.
  Khelil, Abdulruhman
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Skapa attraktiv och hållbar handel fri från bilberoende2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är framtagning av lösningar som minskar biltrafiken i Trollhättan för att skapa attraktiv och hållbar handel fri från bilberoende. Metoderna som används för att ta fram lösningarna är litteraturstudier av teorier, andra städer och SWOT-analys. Lösningarna baseras på teorin att bilbundenhet påverkas av instrumentella, emotionella och symboliska faktorer. Sex generella lösningar togs fram som inspiration för de valda lösningarna (specialisera centrumhandeln och externhandeln), Inköp av Cargo-bike pool för allmänheten, Komplett körförbud i centrum för privatbilar, införandet av trängselskatt, Individuellt anpassad marknadsföring av andra transportmedel och Förbättring av kollektivtrafiken. Dessutom presenteras lösningar från städerna Karlstad, Östersund och Sundsvall som räknas in i Trollhättans kommunkategori. Detta gjordes för att få fram en bättre bild på vilka idéer som fungerar i en stad Trollhättans storlek. Därefter gjordes en SWOT-analys för att ta reda på stadens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. För att få fram lösningar som utnyttjar styrkorna plus möjligheter men motverkar svagheterna och hoten. Fem valda lösningar togs fram: Körförbud inom centrum med gradvis introduktion, (cykeluthyrning av el-cyklar och cykelparkeringar), omplacering av genomfartstrafik, omstrukturering av stadskärnans gator samt (Parkeringshus utanför tätorten och införande av inträdesavgift). Lösningarna samverkar med varandra för att omvandla stadskärnan från biltät till cykeltät. Lösningarna analyseras för att beskriva hur lösningarna kommer fungera var för sig. Därefter diskuteras lösningarnas samverkan, cykelfokus, förbättringar och utmaningar. Slutligen drogs slutsatsen att informationen från de generella lösningarna, lösningarna från jämnstora tätorter och SWOT-analysen tillsammans medverkat till tag fram de valda lösningsförslagen för Trollhättan

1234567 151 - 200 av 313
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf