Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 779
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Carlund, Helene
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Det ansvarstagande företaget: Drivkrafterna bakom tre företags CSR-arbete2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 152.
  Carnemark, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Marknadskommunikation på Instagram: Vilken påverkan har kanalen på företagets marknadskommunikation?2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociala media och Instagram har blivit en naturlig del av vår digitala vardag. Företag använder Instagram i allt större utsträckning som en marknadsföringskanal till konsumenter. Syftet med min undersökning är att ta reda på om Instagram har påverkat företagens marknadskommunikation, och på vilket sätt.   

  Metoden har varit att genomföra kvalitativa intervjuer på tre svenska företag som alla använder Instagram som en primär kanal i sin marknadskommunikation. Jag har även intervjuat en konsult med spetskompetens inom området sociala media samt analyserat instagramflödet hos ett företag som mycket framgångsrikt använder Instagram.   

  Min teoretiska referensram utgår från marknadskommunikationens grunder och syfte genom målgrupp, budskap och kanal. Vidare till att sätta mål och strategi för genomförande i den digitala kommunikationsprocessen med påverkan av konsumentens engagemang. För att till slut avslutas genom effekt- och responsuppföljning som grund till förändring och förbättring av marknadskommunikationen.   

  Jag finner att Instagram har en påverkan på företagens marknadskommunikation om satsningen på kanalen är målinriktad, omfattande och genomtänkt. I annat fall har marknadskommunikationen ingen effekt. Den påverkan Instagram idag har är att den tar företagen in i framtiden genom de ökade satsningarna på digitala kanaler och samtidigt minskar traditionella media satsningarna. Dessutom hjälper Instagram företagen att skapa  visuella budskap samt ger företagen en tydlig kanal till de yngre generationerna och morgondagens köpstarka målgrupp.

 • 153.
  Cau Nicklasson, Annelie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Janiak, Pamela
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  YouTube som marknadsföringsstrategi: Svenska företagsföreträdares attityder för användning av YouTube i marknadsföringssyfte2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 154.
  Cederlund, Emmy
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Fransson, Malin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Intern- eller extern rekrytering av chefstjänst?: en studie utförd i olika branscher av olika storlekar2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en studie som belyser skillnader mellan intern- respektive extern chefsrekrytering i olika organisationer av olika storlekar. Studien utgår från fyra chefers uppfattningar och erfarenheter av chefsrekrytering. Avsikten med rapporten är att ta reda på ifall det finns markanta skillnader mellan de olika chefernas uppfattningar och vi har tagit reda på vad det kan bero på. Resultatet har visat tillvägagångsätt som kan påverka valet, så som kompetensutveckling. Vårt resultat har även visat att storlek på organisationen, samt vilken typ av chefsposition det gäller kan vara styrande ifall rekryteringen sker intern eller externt.

 • 155.
  Cederlund, Emmy
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Fransson, Malin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Våga satsa på ledare!: en studie om chefers upplevelser av ledarutvecklingsinsatser2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här rapporten är att undersöka upplevelsen av ledarutvecklingsinsatser i tre olika kommuner, utifrån åtta chefers perspektiv. Vi vill med vår studie bidra med en ökad kunskap kring ledarutveckling som begrepp och dess betydelse i organisationer. I studien har ett tjugotal vetenskapliga artiklar analyserats och bearbetats för att uppnå en fördjupad förståelse kring ämnet. Tidigare forskning har visat att ledarutveckling är ett område som organisationer bör fokusera på då ledarskapet är en viktig komponent för organisationers framgång, och att val av metod är av vikt för att lyckas med utvecklingsinsatser. Teorin i studien presenteras först med en övergripande beskrivning av ledarskap och ledarutveckling i allmänhet, för att sedan mynna ut i modeller och metoder inom ledarutveckling samt kritik mot ämnet. En kvalitativ fallstudie med semi-strukturerade intervjuer har genomförts med motivering att samla in respondenternas egen uppfattning och erfarenhet inom ämnet.

  Vi kan se att majoriteten av våra respondenter anser att ledarutveckling är viktigt i organisationer och att det främjar den enskilde individen kunskaps- samt personlighetsmässigt. Resultatet av studien visar att ledarutveckling är ett aktuellt och viktigt område som upplevs olika från individ till individ och att det handlar om att utöka den teoretiska kunskapen såväl som den personliga förmågan. Vi har även kommit fram till att hur kunskapen används i det dagliga arbetet som ges av ledarutveckling är individuellt och att nätverk är den metod som är mest uppskattad av studiens respondenter. En annan slutsats vi har dragit är att det finns problematik kring ledarutveckling i form av dålig planering, irrelevant information, ifall de som levererar insatsen upplevs mindre trovärdiga samt ifall organisationer inte identifierar potentiella kandidater som vill utveckla sitt ledarskap utan istället är ute efter mer makt. Dock anser vi att ledarutveckling är viktigt att ständigt arbeta med i organisationer då vi anser att alla individer alltid kan bli bättre på sitt ledarskap.

 • 156.
  Cevirci, Sultan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Flink, Nancy
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ledarskap ur medarbetarens perspektiv: En kvalitativ studie om vilka upplevelser och föreställningar medarbetare har på ett manligt och kvinnligt ledarskap2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här studien har vi undersökt vad fyra medarbetare på Företaget AB har för föreställningar och upplevelser kring ledarskap/chefskap, ledarstilar och manligt respektive kvinnligt ledarskap.

  Vi har utgått från litterära studier och semistrukturerade intervjuer för att få svar på våra frågor.

  I vissa fall delade respondenterna liknande föreställningar och upplevelser kring de olika områdena medan de i andra fall skiljdes åt. Vår studie visar främst att majoriteten av ledarna är auktoritära och att stereotyper inte alltid måste stämma på alla människor

 • 157.
  Chen, Xuelin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Huang, Youyue
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Mobile marketing communications: A study of Chinese and Swedish consumer perception2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose

  – Developments of Internet and mobile technology make new opportunities for both companies and customer. As a result, mobile devices become new medium conveying messages between firms and consumers. The purpose of this paper is to gain a better understanding of mobile marketing communication from consumers' perception. To fulfil this purpose, this study contains comprehensive dimensions regarding consumers' perception and mobile marketing. Based on these dimensions, two different countries, Sweden and China, were chosen to analyse and compare the differences in consumers' perception as well. The final result is expected to provide effective information on the field.

  Design/methodology/approach

  – In this study, a conceptual framework is developed based on earlier studies. Due to numerical data, a quantitative method was adapted in this study. To collect data, we chose survey contains a self-completed questionnaire with closed questions. The responses from the two countries (Sweden and China) were compared.

  Findings

  – From this result it reveals that the development of mobile marketing communications is relatively more mature in Sweden than in China. Higher consumers' anticipation of receiving messages containing positive attributes are exposed in the Swedish market while more incentives and credibility are necessary to make Chinese consumers active and positive in mobile marketing communications.

  Research limitations/implications

  – This study is limited to consider all dimensions regards to consumers' perception and mobile marketing. Also, by using a non-probability sample, the respondents are limited to include all age group. However, it also shows the valuable insights and understanding in this area. Future research should consider measuring effectiveness from both firms and customers perspective.

  Originality/value

  –Little attention has been devoted to the efficiency of mobile marketing communications in attracting customers from an international marketing perspective. This study is to fill this gap in the literature, connecting consumers perception and companies' mobile marketing. This study also provides the understanding for the companies who plan to expand marketing through mobile communicating with international clients.

 • 158.
  Cheung, Cathy
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ekström, Magnus
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hur ledarskapet påverkarupplevelsen av visionen: En fallstudie i Uddevallas kommunledningskontor2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns olika faktorer som bidrar till en organisations framgång. Ledarskap och vision är bland annat dessa faktorer. En organisation utan vision har svårt att överleva på marknaden. Det krävs att organisationens ledning förmår att leda sina medarbetare mot målet. Visionen är dock svår för medarbetare att förstå eftersom den är övergripande och abstrakt. Om medarbetare inte kan uppfatta den rätta visionen kan det innebära att extra resurser krävs och som en följd kan det ekonomiska resultatet försämras. Därför är det viktigt för ledningen att sända ut det rätta budskapet till medarbetare. Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om hur ledarskapet påverkar upplevelse av vision. Detta har undersökts genom en kvalitativ ansats. Vi intervjuade femton respondenter som arbetar i kommunledningskontoret i Uddevalla kommun, tolv medarbetare, två avdelningschefer samt en sektionschef. De teorier som tillämpas i denna studie är transformativt -, karismatiskt -, transaktionellt ledarskap, Leader-member-exchange theory (LMX) och väg-mål teori. Utöver ledarskapsteorier har vi också använt oss av Senges synsätt på vision. Resultatet visade att det inte fanns ett specifikt ledarskap som hade störst påverkan på medarbetarnas uppfattning om visionen i kommunledningskontoret, trots att ledarskapet är ett viktigt verktyg för ledare att påverka sina medarbetare. Resultatet visade också att värdegrunden betonas i avdelningarna istället för den övergripande visionen som finns i Uddevalla kommun. Medarbetarnas uppfattning om visionen kan också påverkas av om medarbetarna också är invånare i kommunen, deras intressen, att individer har sina egna värderingar, arbetslivserfarenhet samt ålder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 159.
  Christensson, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Dahlin, Susanne
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Är budgetering tillfredsställande i svenska storföretag?: Kvantitativ studie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur svenska storföretag ser på sitt arbete med budget som ekonomistyrningssystem. Tidigare forskning indikerar på att trots den omfattande kritik som finns mot budget så tenderar företag att inte instämma i den. Kritikerna hävdar, bland många saker, att budgeten skulle vara resurskrävande, inflexibel, inaktuell och ge upphov till manipulering. Alternativet, menar de mer radikala kritikerna, skulle vara att överge budget och arbeta fullständigt med alternativa lösningar. Empiriska studier visar att budget används av företagen men förbättras och omvärderas med tiden för att anpassas bättre till verksamheten. Tidigare forskning har visat att de alternativ som förespråkas i budgetlös styrning inte förutsätter att budgeten överges för att bli användbara. Tidigare studier om företags inställning till budgetering har gjorts i bland annat Nederländerna och Nordamerika. Det finns alltså ingen studie som mäter svenska företags inställning. Svenska företag utmärker sig dels genom kulturen men framförallt genom att annorlunda ledarskap. Komplexiteten i storföretag har för den här studien inneburit att urvalsgruppen att undersöka blev svenska storföretag. Urvalsgruppen undersöktes genom ett oberoende slumpmässigt urval. Det positivistiska synsättet har lett till ett kvantitativt tillvägagångssätt med enkät som verktyget för att nå populationen. Populationen svenska storföretag utgjordes 2013 av 1850 företag och vårt stickprov bestod av 250 företag. Genom att jämföra stickprovet i den här studien mot hela populationen kunde vi konstatera att omsättning och antal anställda inte avviker nämnvärt mellan grupperna. En bortfallsanalys utfördes mellan respondenterna som svarade innan och efter att en påminnelse skickats ut och resulterade i statistiskt säkerställda resultat där grupperna svarade homogent. Majoriteten av storföretagen arbetar med budgetering. Resultaten baserades på 41 respondenters svar och kan i en hög grad sägas vara statistiskt säkerställda. Det finns några påståenden där en alltför stor osäkerhet finns men slutsatsen blir utifrån de statistiskt säkerställda resultaten att budgeten är här för att stanna. Budgetens syfte är att skapa ekonomisk överblick och den förbättras och kompletteras med hjälp av de verktyg som budgetlös styrning förespråkar. Kritiken kunde i stor utsträckning förkastas. Vi tror att vidare forskning handlar om ett kvalitativt tillvägagångssätt för samma population eller ett byte av målgrupp men med liknande forskningsfråga för att se om mindre företag delar storföretagens åsikter om budget.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 160.
  Chéron, Charlotte
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Somon, Samuel
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Factors influencing Swedish consumersbuying of organic products: With the participation of the company Wästgötarna2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A product can be labeled organic if it respects the rules from policies of specialized organisms. Nowadays, more and more individuals consume organic food for diverse reasons. In Sweden, people are concerned about this topic, and seek to improve their habits. Several studies have shown different aspects regarding the perception of the organic concept through demography, attitudes and values factors. Those studies remained general and did not focus their analysis on a country like Sweden. Thus, it will be interesting to investigate the subject, to understand and to analyze which factors influence the Swedish population to buy organic food in order to help the local farming producers to be aware of their target and to focus their strategies on consumers. Thus, we would like to examine the relationship between the individual characteristics of consumers and the motivations toward the organic food purchase, in Sweden. Through a quantitative method, and the creation of a survey, we would like to determine what kind of consumers they are and, what criteria explain their choices. From the theoretical framework, we had some theories that help us to analyze our findings. Indeed, different Green behaviors exist taking into account the quality, the environmental factor, the health reasons, the local production and the food safety. In order to have an overview of the Swedish consumer, we collaborated with a local cooperative, Wästgötarna. We surveyed 30 people who consume Wästgötarna's products. It drives us to the study of this survey through an in-depth analysis of univariate, bivariate and multivariate analysis of data by the use of crosstabs. We focused our research on the criteria we found out from the theoretical framework (quality, environmental impact, origin...). Our survey has shown us that women are more concerned by the organic food than men. It is even more obvious when the household gets children. Mostly, consumers, between 25 and 34 y.o. and between 46y.o. and more, buy the more often organic products. These consumers purchase organic products because of Swedish production, health reasons and environmental concerns. However, their knowledge about this field stays low on the benefits of this kind of products. We concluded our thesis with the general overview of Swedish consumers; our respondents seem to appear in the Green consumerism, as humanist people, i.e. they avoid the industrial food to encourage local production. However, due to our small sample size, we cannot generalize the fact but only suggest it

 • 161.
  Civic, Eldina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kadi, Manal
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Belöningars effekt: En kvalitativ studie kring belöningar och dess effekt inom detaljhandeln.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Belöningar har diskuterats som en metod för att lyckas motivera butiksmedarbetare till att uppnå företagens mål. Problemet i detta är att chefer inte vet vilka typer av belöningar som bör tilldelas för att styra medarbetare till att prestera väl. Vi kommer i denna studie att belysa hur stimulerande åtgärder kan driva butiksmedarbetare till vilja att uppnå företagens mål. Med hjälp av rätt belöning kan det underlätta för butikschefer att motivera butiksmedarbetare till att uppnå företags mål. Ett syfte med den här studien är att få en uppfattning om och hur olika typer av belöningar påverkar motivation, välbefinnande och prestation hos butiksmedarbetare inom olika detaljhandelsföretag. Studien beskrivs ur både chefernas och medarbetarnas perspektiv samt baseras på butiksmedarbetarnas upplevelser av de former av belöningar som de har erfarenhet av. Butikschefer på olika detaljhandelsföretag skall kunna använda studien som vägledning och stöd i arbetet för att få en uppfattning om hur butiksmedarbetare kan uppleva och vad de tycker om belöningar. Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt synsätt. Vi har med hjälp av personliga intervjuer face-to-face, samt telefonintervjuer med olika intervjupersoner strukturerat vårt empiriska kapitel i denna uppsats. I den här studien har vi utgått från valda delar av teorier om belöningar, motivation och välbefinnande. Analysen är presenterad som en koppling och diskussion mellan empiriska kapitlet och teorikapitlet.

  Utifrån vår studie drar vi slutsats om att butiksmedarbetare inom detaljhandeln värderar ickemonetära belöningar högre än de monetära, dock ökar motivationen hos butiksmedarbetarna när båda belöningsformerna är närvarande. Enligt denna studie värderar butiksmedarbetarna högst den psykosociala arbetsmiljön och ser främst att den är tillfredställande. Det leder i sin tur till ökat välbefinnande, motivation och arbetsprestation. Med hjälp av rätt belöning kan det underlätta för butikschefer att motivera butiksmedarbetare mot att uppnå företags mål.

 • 162.
  Colakovic, Narcisa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Sivertsson, Julia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hantering av osäkerheter vid budgetering och verksamhetsplanering: En fallstudie utförd på akutavdelningar2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Budgetering och verksamhetsplanering används för att styra verksamheten och fördela resurserna på ett bra sätt så att organisationen kan nå sitt mål. Problemet med att styra utifrån kostnader är att hälso- och sjukvårdens viktigaste syfte åsidosätts som är att rädda liv och hjälpa personer som behöver vård. I vår studie har vi undersökt akutavdelningar på Norra Älvsborgs Länssjukhus som är verksamma i en osäker miljö där behovet av vård varierar. Syftet med studien är att undersöka vilka osäkerhetsfaktorer akutavdelningarna utsätts för och hur de hanterar problematiken med osäkerheter vid upprättande av budget och verksamhetsplanering. Genom att granska problematiken vill vi få ökad förståelse om hur hantering av osäkerheter vid budgetering och verksamhetsplanering sker. En kvalitativ metodik med inflytande av den induktiva ansatsen har används i studien. Sammanlagt har fem personer intervjuats på NÄL i Trollhättan, för att få översiktlig förståelse för valt ämne. Teorin som är vald till studien är främst grundad på forskare som Hartmann, Abbott och Boutsioli. Vidare tillämpas vetenskapliga artiklar och litteratur i den teoretiska referensramen. Teorin tyder på att det är viktigt att analysera osäkerheterna för att kunna planera framtiden på bästa sätt. Det är samtidigt viktigt att kolla tillbaka på tidigare händelser för att få en bra bild av framtiden och använda sig av sina tidigare erfarenheter vid beslutsfattning. Genom utförandet av studien kan vi se att akutavdelningarna är väl medvetna om vilka osäkerhetsfaktorer som de utsätts för. Vissa osäkerhetsfakotorer kan påverkas, medan andra omgivningsosäkerheter är svåra att påverka. Vi har även kommit fram till att akutavdelningarna har svårt att upprätta en långsiktig verksamhetsplanering som går att fullfölja och uppnå de satta målen, då det ständigt sker oväntade händelser.

 • 163.
  Coppin, Valentin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Sellier, Louis
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Millennials’ socially responsible consumption2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This bachelor thesis in business administration is an investigation on the socially responsible consumption of millennials. In order to attain the aim of our thesis, which is to shed some light on the variables which explained the socially responsible consumption of millennials, we investigated 150 millennials from Sweden and France. This paper is based on a quantitative research about this both countries and the research question was presented as “Why millennials consume in a socially responsible way?”. To investigate the millennials, a survey was built on previous theories,, and the survey was shared on the social media, Facebook. The main findings of this thesis are that the millennials consider the quality and taste as the most important attributes to buy ethically, then that they attach a great importance to biospheric motivations and environmental concerns. Lastly, we found out that the millennials make their choices of responsible products by taking into consideration mainly security and hedonism values, but also that millennials are deeply influenced by the social group.

 • 164.
  Crosby, Michelle
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hansson, Hanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  E-handel med livsmedel: en studie ur ett kundperspektiv om påverkande faktorer på konsument köpbeteendet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  "E-handel med livsmedel – En studie ur ett kundperspektiv om påverkande faktorer på köpbeteendet". En kandidatuppsats i företagsekonomi (EXC504) skriven av Hanna Hansson och Michelle Crosby på Högskolan Väst (våren 2016). Handledare: Akbar Khodabandehloo och examinator: Ellinor Torsein. För människor världen över idag är internet en stor del av deras liv och denna betydelse, samt användningen bara fortsätter att öka. Utvecklingen har motiverat företag till att förbättra sin verksamhet på e-handeln samt att flytta fokus från den fysiska butikshandeln till handel på internet. Detta gör det möjligt för företag att nå ut till många och stora grupper av kunder på ett effektivt sätt. Framgångsfaktorer för just livsmedelshandeln uppges vara att fler hushåll vänt sig till nätet på grund av brist på tid och inspiration i vardagen samt bekvämligheten som erbjuds med leverans. E-handeln med livsmedel har ökat med hela 40 procent år 2015, men bedöms än vara i sin linda och ha stor tillväxtpotential de närmaste åren. Syftet med denna uppsats är att identifiera och undersöka faktorer som påverkar konsumenters köpbeteende och deras preferenser kring den e-handeln med livsmedel. Författarna vill bringa klarhet samt fylla den lucka i kunskap som påvisats av tidigare forskare kring den snabbt växande livsmedelshandeln på e-handeln genom att undersöka ämnet ur ett kundperspektiv. I uppsatsen har en kvantitativ studie gjorts i form av en webbaserad enkätundersökning. Enkäten distribuerades via sociala medier kanalen Facebook och består av 110 respondenter. Den teoretiska referensramen består av några allmänna modeller på konsumenters köpbeteende samt aktuell samt relevant forskning som finns inom e-handeln med livsmedel. De flesta respondenterna i studien hade en positiv inställning till att prova handel av livsmedel via e-handeln. Dock var det endast en liten del av de som svarade som faktiskt tidigare hade handlat livsmedel på e-handeln. Studien visar att de enda faktorerna som har ett statistiskt signifikant samband till konsumentens köpbeteende vid e-handel med livsmedel är den upplevda produkt kvalitéts risken samt bekvämligheten och tidsparandet i användningen. Demografiska aspekter så som kön, ålder, inkomst och boendeförhållande tillsammans med faktorerna pris och utbud visade sig inte ha någon påverkan på köpbeteendet enligt vår utförda studie.

 • 165.
  Cäker, Mikael
  et al.
  University of Gothenburg, School of Business, Economics and Law, Göteborg, Sweden.
  Siverbo, Sven
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Effects of performance measurement system inconsistency on managers' role clarity and well-being2018Ingår i: Scandinavian Journal of Management, ISSN 0956-5221, E-ISSN 1873-3387, Vol. 34, nr 3, s. 256-266Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper we explore the impact of PMS inconsistency on managerial role clarity and well-being. In addition,we investigate if problems with PMS inconsistency can be dealt with by convincing superiors to loosen their control reactions to variances, giving managers job autonomy and providing managers with support from superiors, peers and staff functions. Based on survey responses from 799 managers in one public sector organizationand 187 managers in one private sector organization we conclude that PMS inconsistency has negative effects on managers' role clarity and well-being. This situation does not improve if superiors practice loose control; on the contrary, it seems to make managers' work situation worse. Job autonomy and support appear to be better coping methods since they have direct positive impacts on managers' role clarity and well-being that counteracts the negative effects of PMS inconsistency.

 • 166. Cäker, Mikael
  et al.
  Siverbo, Sven
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Åkesson, Johan
  The role of performance measurement in public sector control: a system perspective2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 167.
  Dah, Frederick Kwasi
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Sulemana, Mwinibuobu
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
   The contribution of oil to the economic development of Ghana: the role of foreign direct investments (FDI) and government policies2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Crude oil can attract a lot of investments and development into a country but when not managed well can as well cause a lot of destruction and conflict. Like fire, crude oil is a good servant but can be a bad master too depending on how it is handled. Using Dunning‟s eclectic paradigm, a positive relationship between foreign direct investment and locational attraction was established. Of the two components within the locational attraction, natural resource attracts more foreign direct investment than market size in the case of Africa. It was established through our case study of Angola that oil attracts foreign direct investment because oil is a location attraction which attracts foreign firms. These investments on the other hand contribute to the productive capacity of the receiving country thus stimulating economic development. However, the availability of natural resources (oil) and its ability to attract foreign investment does not guarantee economic development. The establishment of appropriate institutions, mechanisms and policies would ensure efficient use of oil revenue for sustained economic growth. We identified vital policy options (the Fund mechanism and spending rule) available to Ghana , with inference from Norway, which could help evade the „Dutch Disease‟. Oil production could thus attract more foreign direct investment and contribute to the economic development of Ghana only on condition that appropriate oil revenue management policies are implemented.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 168.
  Dahl, Julia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Enh, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Belöningssystemets påverkan för intern styrning: En studie med fokus på acceptans, beteendeförändring & resultatstyrning2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna fallstudie behandlar belöningssystem där syftet har varit att undersöka hur införandet av ett prestationsbaserat system för belöning fungerar som intern styrning och därmed leder till önskvärt beteende till förmån för verksamhetens övergripande mål, med fokusering på att finna de parametrar som krävs för att lönesystemet ska bli accepterat. Studien har präglats av ett kvalitativt arbetssätt med intervju som metod, där åtta intervjuer ligger till grund för det empiriska kapitlet. Ett hermeneutiskt synsätt har tillämpas, där avsikten varit att tolka och förstå sammanhanget. Arbetet är skrivet av Julia Dahl och Anna Ehn, vårterminen 2014 inom kursen "Examensarbete i företagsekonomi", Högskolan Väst.

  I dag krävs det mer än god struktur och en bra affärsidé för att lyckas. Det blir allt viktigare att se medarbetarna inom organisationen som företagets viktigaste resurs, varav motiverade medarbetare är en förutsättning för en fungerande organisation. Ett steg i att motivera medarbetarna, men också ett försök till att behålla personalkompetensen inom företaget, är att införa ett prestationsbaserat belöningssystem som också förväntas ge organisationen fördelar i form av exempelvis bättre effektivitet och flexibilitet.

  Studiens teoretiska kapitel är indelat i två huvudområden; motivation och belöning. Under respektive område redogörs för information som är relevant i förhållande till belöningssystem. Teorier som tas upp för beskrivning är McClellands behovsteori, Tvåfaktorteorin, Agentteorin och Förväntningsteorin. Kapitlet tar även upp övriga viktiga aspekter som är av stor relevans för att belöningssystemet ska vara välfungerande inom verksamheten.

  Datainsamlingen av empiriskt underlag i förhållande till arbetets teoretiska kapitel har inneburit att en djupgående analys gjorts kring materialet vilket slutligen resulterat i en given slutsats. Personerna son deltagit i studien redogör för delvis skilda förväntningar kring ett införande, vilket skulle kunna hänföras till deras skilda kunskapsnivåer och tidigare erfarenheter från belöningssystem. Viktiga problem som diskuteras vid tillfällena för intervju är rädslan för att medarbetarna själva kommer slita ut sig, men också svårigheten i att utforma ett system för belöning som upplevs rättvist mellan de som omfattas.

  De slutsatser som dragits utefter det analytiska arbetet är att belöningssystem är ett fungerande styrmedel inom verksamheten förutsatt att det utformas på ett rättvist sätt mellan medarbetarna. Det blir också av mycket stor vikt att ge den information som krävs kring hur medarbetarna har möjlighet att påverka sin prestationsbaserade del, för att ovisshet kring dess utformning inte ska uppstå. Att göra systemet rättvist handlar om att låta samtliga medarbetare omfattas av det, men också att involvera medarbetarna i planeringsfasen, för att göra dem delaktiga vid införandeprocessen

 • 169.
  Dahl, Viljo
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kommuner och hållbarhet: En studie om hur fem kommuner i Jönköpings Län arbetar med hållbarhet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under 2016 trädde FN:s agenda 2030 igenom, där Sverige gemensamt med världens länder ska arbeta för en hållbar värld genom att ta ansvar för sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor. Statliga bolag är sedan länge lagbundna att hållbarhetsredovisa ienlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) standard. Sedan 2016 är även större svenska företag och koncerner reglerade enligt hållbarhetslagen att upprätta hållbarhetsredovisning. Men när det gäller kommunal verksamhet finns inte denna typ av krav vilket har gjort att kommunernas arbete med hållbarhet och hållbarhetsredovisning hamnat något på efterkälken. Denna uppsats har studerat begreppet hållbarhet och vad det innebär sett ur en kommuns synvinkel. Syftet meddenna uppsats var att skapa ökad förståelse för hur fem kommuner i Jönköpings län arbetar med hållbarhet, hur de redovisar detta samt hur de ser på en ökad standardisering av redovisningen. Studien tar ansats i en kvalitativ metod och empirin har samlats in genom semistrukturerade telefonintervjuer med miljöstrateger på fem kommuner samt från kommunernas hemsidor. Empirin har analyserats och tolkats med hjälp av den teoretiska referensramen som har sin utgångspunkt i triple bottom line, Bennetts pyramid, legitimitetsmodellen, intressentteorin, institutionell teori samt gängse standarder. Studiens resultat visar att kommunen påverkas av sina intressenter och att de utövar ett institutionellt tryck på kommunen när det kommer till kommunens val av hållbarhetsaktiviteter och hur de ska redovisas. Vidare visar resultatet att kommunerna har en del att arbeta med i framtiden då ingen har en hållbarhetspolicy eller en enad hållbarhetsredovisning idag.

 • 170.
  Dahlgren, Angelika
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lammer, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Marknadsföringskanaler: En granskning av användningen och effekten2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: Företag kan idag marknadsföra sig via Internet, sociala medier, Tv, direkt reklam och mässor. De traditionella kanalerna börjar sakta försvinna för att ge plats för de nya och mer populära. Marknadsföringen är en dyr del av den dagliga verksamheten men trots det väljer företag allt mer att fokusera på flera kanaler samtidigt. En studie som beskriver vad företag får ut av att använda flera kanaler vore intressant. Därför kommer en studie göras om hur det påverkar företag samt varför de väljer att arbeta på detta sättet.

  Syfte: Uppsatsen har för avsikt att undersöka vilka argument våra valda företag har till att marknadsföra sig genom flera kanaler samtidigt.

  Metod: I studien har kvalitativ metod använts och fyra intervjuer har genomförts med företag som använder flera marknadsföringskanaler för att kommunicera med sina kunder.Slutsats: För företagen i studien är det viktigt att studera sina marknadsföringskanaler. De sätter upp mål som de vill uppnå och jämför kanalerna med varandra för att se likheter och skillnader.Effekten som företagen vill få ut av respektive valda kanaler drabbar dem ekonomiskt. Det kan antingen bidra till en vinst eller en förlust för verksamheten. Därför är valet av markandsföringskanaler ett beslut som kräver långsiktigtiga mål och en stor planering.

  Förslag till vidare forskning: Olika områden som är intressanta för vidare forskning har upptäckts genom arbetets gång. Ett alternativ är att studera företag inom samma bransch. Ett annat är att jämför med företag som enbart använder en kanal för att se skillnader i effekten.

 • 171.
  Dahlöf, Mikaela
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hellgren, Amanda
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Prestationsmätning som underlag för belöningssystem: En fallstudie på ett konsultbolag.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Prestationsmätningens primära syfte är att möjliggöra genomförandet av verksamhetens strategi samt att underlätta de anställdas förståelse för strategin. Prestation kan mätas baserat på såväl finansiella som icke-finansiella kriterier där finansiella kriterier traditionellt sett givits störst utrymme. Tillvägagångssättet för mätning av prestation har dock förändrats då användningen av icke-finansiella prestationsmått kraftigt ökat i takt med marknadens komplexitet. Mätning av prestation utgör vidare underlag för belöning och i likhet med prestation har belöning traditionellt sett baserats på finansiella mått. Belöning grundat på finansiella kriterier har dock fått utstå kritik, främst då kortsiktig prestation främjas. Trots ökad användning av icke-finansiella prestationsmått för mätning av prestation samt kritik gentemot belöning grundat på finansiella kriterier, används icke-finansiella prestationsmått idag i låg utsträckning som underlag för belöning.

  Syftet med studien var att få kunskap om hur prestationsmätning och belöningssystem kom till uttryck i ett konsultbolag. Studien avser vidare att få kunskap om prestationsmätning samt om belöningssystem grundats på samma underlag. En avdelning inom ett konsult-bolag har studerats då organisationer med hög grad av innovation i större utsträckning än andra mäter icke-finansiell prestation.I studien har en kvalitativ metod med induktiv ansats använts, där intervjuer genomförts med avdelningens controller, avdelningschef samt gruppchef. För att skapa ett bredare empiriunderlag kompletterades intervjuerna med data från informationssystem, verktyg samt rapporter som används vid utvärdering av kund- och medarbetartillfredställelse, ledarskapskvalitet samt effektivitet. Det teoretiska ramverket utgjordes av prestations-mått, finansiellt perspektiv, icke-finansiellt perspektiv, kombinerat mätsystem och belöning. Inom samtliga områden angavs definitioner samt fördelar och nackdelar som tidi-gare forskning påvisat. Vår empiri visade att avdelningen använder sig av ett flertal prestationsmått, såväl finansiella som icke-finansiella för utvärdering av prestation. De mått samt verktyg som var av störst vikt utgjordes av EBIT, budget, kundtillfredsstäl-lelse, medarbetartillfredsställelse och effektivitet. Studien påvisade att belöningssyste-met bygger på samma mått och verktyg som används för att utvärdera avdelningens prestation men innehåller fler icke-finansiella mål och kriterier som förändras mellan olika verksamhetsår. Denna utformning tyder på att avdelningen vill påverka och styra chefernas beteende samt synliggöra viktiga aspekter i avdelningens strategi. Trots ett övervägande antal icke-finansiella kriterier påvisar studien att de finansiella kriterierna till störst del ligger till grund för belöning.

 • 172.
  Dahnér, Anders
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Tillämpning av IFRS under högkonjunktur: En undersökning av icke noterade K3-fastighetsbolag2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens fokus var att undersöka i vilken utsträckning icke noterade K3-fastighetsbolag i Stockholm, Sverige frivilligt tillämpar verkligt värde genom användandet av International Financial Reporting Standards, IFRS som redovisningsstandard. Ämnet är aktuellt med tanke på de höga marknadsvärdena på fastighetsmarknaden i Sverige. Höga marknadsvärden kan vara ett incitament för fastighetsbolag att gå från den traditionella anskaffningsvärdeprincipen till att redovisa sina fastigheter enligt verkligt värde. Problematiken vid värdering enligt verkligt värde är svårigheten för långivare att bedöma kreditsäkerheten på grund av komplexiteten bakom de högt värderade fastigheterna. Incitament som tidigare forskning belyst är att påverka och manipulera nyckeltal för att företaget ska se starkare ut. Företagen kan även vara intresserade att värdera fastigheter högt om de är nära att bryta mot lånevillkor. Studien har fokuserat på fastighetsbolag baserade inom Stockholms län, där företagen som blivit utvalda behövt uppfylla vissa kriterier för att vara av intresse för studien. Studiens resultat indikerar att majoriteten av fastighetsbolagen i Stockholm väljer att inte tillämpa verkligt värde när de redovisar sina fastigheter, därmed är det normativa på marknaden att redovisa fastigheter enligt anskaffningsvärdet. Studiens resultat är motstridigt mot tidigare forskning som framhäver att redovisning enligt verkligt värde används för att påverka företagets inkomster och resultat när det råder höga marknadspriser. Studien framhäver att det enbart är sex procent av företagen som redovisar enligt verkligt värde, de här företagen kännetecknas av låg skuldsättningsgrad samt stabil ekonomi. Studien påvisar även att 72,6 procent av företagen som inte redovisar till verkligt värde fortfarande presenterar det verkliga värdet på fastigheterna i sina årsredovisningar. Syftet med uppsatsen har varit att påvisa om fastighetsbolag använder sig av verkligt värde eller inte, samt identifiera gemensamma faktorer som utmärker dessa företag. Då studien genomförts med en kvantitativ undersökningsansats kunde inte alla incitament som tidigare forskning belyst undersökas. En helhetsgranskning hade krävt både en kvantitativ samt en kvalitativ undersökningsansats. Därmed är resultatet som presenteras i denna uppsats ämnat att svara på om företag redovisar enligt verkligt värde eller inte samt vad som utmärker företagen, inte att ge en fördjupad förståelse för varför de gör det.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 173.
  Dalhed, Sofia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Iversen, Lenika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Framgångsrecept för projektprocesser: En kvalitativ studie om kommunikation och ledarskap i en projektorganisation2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Komplexitet och tolkningsmöjlighet i kombination med standardiseringens effekt på flexibilitet och innovation står ofta i fokus i organisationer. Det är också med samma begrepp som projekt kan definieras. Syftet med uppsatsen var att belysa den problematik som finns vid arbete i projekt och hur det kan hanteras. För att nå ett resultat genomfördes kvalitativa intervjuer med medarbetare och ledare på ett företag verksamt inom fordonsindustrin och interna dokument gällande strategier för arbetsmoment har granskats. Vid analys av det empiriska materialet framträdde fyra viktiga teman som fick fortsatt fokus i studien. De teman vi fann var Projektprocesser, Kommunikation, Projektledning och Stress och kompetens. Projekt fungerar i praktiken inte lika entydigt som teorier framställer dem och diskussionerna har framförallt berört om formler och koncept är applicerbara. De mest intressanta slutsatserna vi kunde finna var att projektledaren har stor möjlighet att påverka projektet och vilka strategier som antas genom ledarstil, kunskap och prioriteringar. Vi fann också att kommunikation och vilka kanaler som används beror på ledaren och projektets utformning, vilket ledde oss till slutsatsen att ledaren påverkar och kommunikationen påverkas. Studien har också resulterat i att vi fann andra viktiga faktorer som har inverkan på projekt. Upplevd stress fungerar snarare som en motivator än problematik samt att projekt ofta präglas av hög kompetens hos medarbetare.

 • 174.
  Daläng, Annika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Mot ett gemensamt mål: med eller utan en gemensam vision?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De flesta organisationer använder sig av eller har intentionen att använda sig av en vision som visar på organisationens övergripande syfte. Visionen är menad att tjäna som ett verktyg för att motivera organisationens medarbetare att arbeta i enlighet med organisationens övergripande syfte. En avgörande aspekt när det gäller visionsarbete och vilken verkan en organisations vision får på medarbetarna är hur gemensam visionen är. En gemensam vision är en vision som delas av och förstås på liknade sätt av samtliga av organisationens medarbetare. Visionen sägs kunna motivera medarbetare att arbeta åt samma håll och att vilja ge det lilla extra för att arbeta mot att uppfylla organisationens övergripande syfte. Många organisationer når dock inte ända fram när det gäller visionsarbetet och implementeringen av visionen. Dels på grund av att det finns en okunskap och otydlighet kring begreppet vision, där vision ofta förväxlas med värderingar och målsättningar, dels för att visionsarbetet inte prioriteras. Denna rapport undersöker hur medarbetares arbetsmotivation påverkas av otydligt visionsarbete, och vilka konsekvenser detta får för organisationens prestation. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativ metod där fem semistrukturerade intervjuer i kombination med deltagande observation och dokumentstudier utgör underlag för resultatet. Studien visar att en otydligt formulerad och bristfälligt implementerad vision inte nödvändigtvis påverkar medarbetares arbetsmotivation. Dock blir konsekvensen av en otydligt formulerad och bristfälligt implementerad vision att medarbetare använder sina egna personliga visioner som riktmärken för att motivera sig i arbetet.

 • 175.
  Daoud, Yasmin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Joffrey, Nathalie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Mixat belöningssystem som motivation: En kvalitativ studie i en bank2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Anledningen till att företag använder sig av belöningssystem är för att främja motivationen hos medarbetarna och viljan att sträva mot företagets uppsatta mål. Eftersom företag har olika strategier och måluppfyllelser måste belöningssystemet vara utformat efter företaget omgivning och kan därmed inte vara lika effektiv i ett annat företag. Belöningssystemet fungerar som ett styrmedel för att styra personalens beteende. Det verkar råda stora finansiella risker med införandet av belöningssystem inom bankindustrin. Tidigare forskning visar en positiv inställning mot införandet av belöningssystem, men däremot är dem mer kritiska mot de monetära belöningarna på grund av de riskerna som medförs. Syftet var att undersöka hur utformningen av en mixat belöningssystem går till för att motivera de anställda, samt om mixen är tillräckligt för att uppnå företagets uppsatta mål. Denna studien har framställts genom en kvalitativ metod där datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer i en anonym bank i Göteborg. Genom den teoretiska referensramen är det möjligt att belysa och se hur utformningen av ett belöningssystem kan gå till för att motivera de anställda. Vi tar hänsyn till bland annat Stewardship och Agent-principal teorin, inre- och yttre motivation samt monetära och icke-monetära belöningar. Efter att ha genomfört intervjuerna visade det sig att medarbetarna i den anonyma banken hade blandade åsikter angående den nuvarande utformningen av bankens belöningssystem, varav de flesta efterfrågade mer av de monetära belöningarna. Vid tolkning och analys av empirin visade det sig att under vissa arbetssituationer bekräftades det som forskarna hävdat och vid andra situationer motbevisades dem. Till en början identifierades medarbetarna på banken som hälften stewards och hälften agenter, där stewards drivs av en inre motivation och agenter av en yttre motivation. Det är viktigt att ta hänsyn till medarbetarnas åsikter, upprätthålla rättvisa och basera belöningarna på rätt beteenden för att uppnå det optimala belöningssystemet. Därmed har slutsatsen blivit att en mixat belöningssystem är det optimala, och tillräckliga, styrmedlet för att motivera de anställda.

 • 176.
  Davidsson, Patricia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Beteendet bakom lyxkonsumtion: En studie om faktorer som påverkar lyxkonsumtion2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många faktorer påverkar lyxkonsumtion, därav är det av betydelse att studera människors beteende, motivationer och attityder i förhållande till detta. Ny teknik och samhällsutveckling har lett till nya faktorer som påverkar lyxkonsumtion, därför måste både den digitala och icke-digitala världen undersökas för att få en bättre förståelse för dem. Denna uppsats redogör för en studie med nya resultat inom just detta område. Lyx är ett brett begrepp som måste förstås innan vidare undersökning kan tas i anspråk.

  Syftet för studien är att få en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar lyxkonsumtion i vår moderna tid. För studien har en kvalitativ metod använts i form av semistrukturerade intervjuer med 6 personer. Den teoretiska referensramen bygger på samtida och historisk forskning inom lyxkonsumtion, samt på faktorer som påverkar lyxkonsumtion, i form av psykologiska faktorer, digitala medium och finansiella medel.

  Genom inhämtad data från intervjupersonerna framkom faktorer som påverkar lyxkonsumtion i dagens samhälle. Dessa faktorer är känslor, prestige, internethandeln, sociala medier samt krediter. Studien uppvisade att dessa faktorer grundas i ett beteende som leder till lyxkonsumtion.

 • 177.
  Demirel, Sarah
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Nalci, Jennifer
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Konflikten mellan två oförenliga syften: Hur förenar företag planering och prestationsutvärdering i en budget?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En budget är ett verktyg i ekonomistyrning som de överordnade cheferna i ett företag kan använda för att styra de underordnade cheferna. Budgetens olika syften, planering och prestationsutvärdering, är i konflikt med varandra då målsättningen för budgetmålen har olika ändamål. Även om teorin föreslår att företag bör använda separata budgetar för de olika syftena gör företag sällan det i praktiken. Detta leder till ett dilemma för överordnade chefer när det kommer till att sätta mål i en budget som förenar både planerings- och prestationsutvärderingssyftet. Utifrån planeringssyftet ska målen sättas på en realistisk nivå och utifrån ett prestationsutvärderingssyfte ska målen sättas på en utmanande nivå för att motivera medarbetarna. Syftet med studien var att få fördjupad kunskap om hur företag får en budget, som förenar dessa två oförenliga syftena, att fungera i praktiken och varför de väljer att förena två oförenliga syften i en budget. För att uppfylla syftet genomförde vi en fallstudie med två fall i olika branscher för att få olika perspektiv och för att se om det fanns variationer i hur de hanterade problematiken. Vi samlade in data genom kvalitativa intervjuer med tre överordnade chefer och en underordnad chef. Tidigare forskning visade att problemet, med att förena de två syftena i en budget, är att målsättningen blir en utmaning för överordnade chefer. Realistiska mål motverkar motivationen och utmanande mål som motivera medarbetare motverkar en korrekt planering. För att hantera problematiken diskuterades olika metoder som företagen kan använda sig av: en rullande budget, ändringar i budgetmålen som baseras på bestämda händelser, fasta och flexibla budgetmål och deltagande i budgetprocessen av underordnade chefer. Det som framkom av studien var att de överordnade upplevde det enklare att förena de två syftena i en budget. Problemet med målsättningen hanterades genom att sätta planeringssyftet som det dominerande i budgeten och att sedan använda andra metoder istället för prestationsutvärdering för att motivera medarbetarna.

 • 178.
  Desurmont, Ombline
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Demarly, Manon
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  How does the hotel industry use E-marketing?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In 2015, the use of E-marketing by the hotel industry is spread widely, through a qualitative method, this thesis aimed to highlight the manner to use the E-marketing tools according to both theorists and hotels' managers. With a focus the six main E-marketing tools: the guest reviews, website design, online booking system, newsletter system, search engine optimization and online travel agencies. The theorists' opinions and point of views has been linked to the expertise of hotels managers in those domains. This research showed that the newsletter's efficiency was complex to evaluate because it was one of the numerous lever of sale but not the first one. Thereafter, the search engine optimization, often used in huge towns is not for the managers' of Trollhättan who preferred to use the natural referencing. Then, it showed that a clear and easy website design was the key to transform a simple visit to a booking. The online booking system was considered as the basis of the sales for hotels and the guest reviews as a stake for the hotels because it had a strong impact on the customer's decision of purchase and the bookings. Finally, the online travel agencies offered and permitted the same exposure for big brands as well as small brands by purposing the possibility to book online.

  Nowadays being on internet is not an option for the hospitality, but during the planning of the E-marketing strategy some risks have to be taken into account. The research about the use of E-marketing tools has been ended by an interest for the high competitive market in which those managers had to deal in Trollhättan and the complexity of the tools used. First of all, the use of E-marketing tools was an important investment for every hotel. Then the competitiveness of Trollhättan leads the hotels in a race for the lowest prices which has been accentuated by the price competition set by the online travel agencies. After all, the guest reviews has been discovered as a threat for the competitiveness of the hotels if they were not taken into account. For future research, this thesis can be replicate because it contains all the information used for its fulfillment. As this domain is constantly changing, it can be interesting to update the information.

 • 179.
  Dhokia, Saagar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Dhokia, Hiral
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Barriers to do business in India: A qualitative study of Swedish SMEs2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In today’s world, globalization is increasing where countries economy and companies are becoming more dependent on each other. When firms seek to invest and do business internationally, there will be hinders that prevents them to invest and do business with other countries. This thesis deals with the barriers of doing business for Swedish companies in the Indian market. India is a large and rising economy while Sweden is a small and export-oriented economy. The establishment of Swedish companies in the Indian market would benefit both the countries in several ways.

  The purpose of this study was to create a better understanding of the barriers of doing business for Swedish companies in the Indian market. This thesis was carried out with a qualitative research strategy with an abductive approach. The empirical findings were collected via primary data through interviews with four companies Håkansson Sågbad AB, Absolicon AB, Indpro AB and an anonymous company.

  The theories to do business in international market (Leonidou’s external barriers and previous research) and Hofstede’s five Cultural dimensions were studied. Based on the theories it was expected that governmental, political, keen competition abroad, slow collection of payments from abroad and cultural differences (power distance, individualism vs. collectivism, masculinity vs. femininity, uncertainty avoidance, and time orientation) are the barriers of doing business in foreign markets.

  Empirical findings were drafted based on the data collected. The analysis showed that the major barrier of doing business in India was the high level of bureaucracy, poor infrastructure and political instability. Based on the theories and the empirical findings, conclusions were drawn that the major barriers of doing business in the Indian market was the high level of bureaucracy, political instability, poor infrastructure, foreign currency exchange rate, slow collection of payments and the cultural differences

 • 180.
  Disbrandt, Rebecca
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hering, Rebecca
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Att bygga ett premiummärke: En kvalitativ studie om Volvo Car Corporations arbete med uppbyggnaden av ett premiummärke2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är idag viktigt att företag arbetar med sina varumärken speciellt om de vill betraktas som premium. Att skapa ett starkt varumärke är både effektivt och lönsamt. Detta är viktigt när företag är placerade på marknader där de anses vara konkurrensutsatta. Studiens valda företag är Volvo Car Corporation. VCC arbetar idag med att betraktas som ett premiummärke. Definitionen av premium indikerar på att något utöver det vanliga erbjuds för både tjänster och produkter. Det finns flera studier som presenterar tidigare forskning vad gällande varumärkesuppbyggnad och strategier för att skapa ett starkt varumärke. Forskningen kring endast premiummärke kan dock upplevas som oerhört bristfällig. För att bygga ett premiummärke behöver en organisation förstå innebörden av varumärkesuppbyggnad. Syftet med denna studie blev således att undersöka hur VCC arbetar med sitt nutida premiummärke. Detta gjordes med hjälp av en kvalitativ ansats som innebär intervju som metod. I den teoretiska referensramen presenteras tidigare forskning som omfattar varumärkesbyggande och premiummärke. Studiens valda respondent har en hög marknadsföringsposition på företaget och bidrog med mycket relevanta svar till studiens empiriska datainsamling. Arbetet med att nå ett resultat för undersökningen har grundats på fyra teman, varumärkesidentitet, värdeskapande, design samt kvalité som ingår i studiens analysmodell. Dessa fyra teman är återkommande genom studien och sammanlänkad i empiri och analys. Analysavsnittet grundar sig på tolkningar av tidigare forskning ställt mot de empiriska resultaten. Detta avsnitt presenterar det viktigaste aspekterna som ett premiummärke bör arbeta med. Därefter introduceras studiens slutsats som sammanfattar hur VCC arbetar för att de skall betraktas som ett premiummärke, där är en av de viktigaste aspekterna är att ständigt ta hänsyn till varumärkets grundpelare.

 • 181.
  Disbrant, Rebecca
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Dalhed, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Generation Y's påverkan på ledarskapet: En studie om att tillgodose en ny generations föränderliga syn på arbetslivet2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa förståelse för metoder till att möta ett generationsskifte på arbetsmarknaden. Studien ska undersöka hur dagens chefer möter generation Ys behov på arbetsplatsen samt att studien även bygger på hur den yngre generationen kan påverka strukturen på framtida ledarroller inom organisationer. För att besvara detta syfte har en kvalitativ undersökning gjorts i form av intervjuer med tre chefer samt fyra respondenter som tillhör generation Y. Dessa intervjuer har sedan legat till grund för den analys som gjorts för denna studie. Resultatet visar på att cheferna konstaterade att ingen av våra chefsrespondenter ansåg att de aktivt arbetade med att anpassa metoder eller sitt ledarskap mot generation Y. Men att de omedvetet tillgodoser behov som den yngre generationen har via distansarbete och sociala nätverk. Det framkom även att både cheferna samt generation Y ansåg att det viktigaste är att individanpassa ledarskapet och att det är svårt att endast se till generationer när det kommer till ledarskap.

 • 182.
  Diverchy, Hortense
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Bogrand, Thomas
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Repairing a brand image2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The objective of this thesis is about gaining an understanding of the communication strategies used by companies following a brand crisis. Here, we focused on how to adapt strategies and communication process while considering the scale of the damage. Thus, we answered the following question: how do companies repair their brand image damage with respect to the damage scale? We developed the theoretical framework with several points, including explanations about brand image, and crisis response strategies used by enterprises. Then, we talked about the communication channels used to convey and spread messages. Finally, we expanded those with a communication process that embodies those several aspects of communication. A model was then designed to understand the brand image damage repairing process. To reached meaningful results, we conduct our investigation thanks to a qualitative approach. Two brands that successfully restored their brand image were studied: Volkswagen and ICA. They were chosen because of the impact of their damage scale: the ICA scandal tarnished the group at a national level, whereas Volkswagen reputation has been impacted on all over the world. We proceeded with within and cross cases case analysis, and used primary (one interview) and secondary data. The study tends to shows that no matter the scale of the crisis, companies can use commons crisis response strategies. Despite this, they can use common channels such as press releases and public relations to communicating with their audiences. At a small scale, companies do not need to do it in the long run, at the opposite of large scale crises. Lastly, large scale damage implies the necessity of widening ranges of media in order to reach more kinds of audiences.

 • 183.
  Dolietis, Josefin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Johansson, Sandra
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  En studie om hur budgetslack kan uppstå: Hur kan budgetslack uppstå under stram styrning och vid delaktighet i budgetprocessen?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under en budgetprocess kan det uppstå något som kallas för budgetslack. Det är när det avsiktligt skapas ett överskott av resurser i budgeten, då skapas en budget som är lägre än vad som förväntas (De Baerdermaeker och Bruggeman, 2015). Denna studie undersöker hur själva skapandet av budgetslack kan gå till.

  Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur budgetslack kan skapas i organisationer som låter cheferna vara delaktiga i budgetprocessen, samt hur budgetslack kan uppstå under olika styrsätt.

  Metod: Tidigare forskning har inte undersökt hur budgetslack skapas, utan mer på vilka faktorer som kan göra så att det skapas. Det gjorde att vi utformade en metod som gav oss möjligheten att analysera hur det faktiskt kan uppstå i en organisation. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer på två olika organisationer som hade liknande styrning men olika budgetprocesser. Vi gjorde intervjuer på två olika organisationer, en större organisation där vi intervjuade chefer på flera nivåer i hierarkin, samt en mindre organisation där vi endast intervjuade regionchefen. I båda organisationerna fick cheferna vara delaktiga i budgetprocessen och de hade olika grader av stram styrning.

  Slutsats: Vår studie visar att budgetslack kan skapas när chefer får vara delaktiga i budgetprocessen. Ju fler led i hierarkin som budgeten passerar, desto fler personer är delaktiga. På så sätt finns det möjlighet för flera personer att skapa budgetslack för att nå upp till sina budgetmål. Är det däremot en mindre organisation med mindre led i hierarkin så är det färre personer som kan skapa budgetslack. Vår studie visar även att ju stramare styrning det är i en organisation, desto svårare är det för cheferna att skapa budgetslack, eftersom det då är högre kontroll av budgeten och mindre utrymme för att manipulera budgeten.

 • 184.
  Douay, Juliette
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Jeanson, Victoire
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Personalized e-mailing: The perception of Asian and European students2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Our Bachelor thesis title is "The personalized e-mailing: The perception of Asian and European students" and it is written by two exchange students Juliette Douay and Victoire Jeanson both from France. This thesis is written is the frame of our field of study which is Business Administration, at University West in the spring 2017. Through the evolution of the technology, companies employee more and more the personalization as a marketing tool in their e-mail. Therefore, e-mails are personalized and it should normally encourage customers to buy. The problem is that we found some studies about the privacy risk of the personalization. Personalization might be good but what implies personalization as for example the fact that companies get personal information about their consumers can make the last ones afraid and slow down their purchase. Thus, with our thesis we wanted to learn about the perception of consumers. That is why the research question of our bachelor thesis is "How do Asian and European students use e-mailing and which aspects of e-mail impact the students? What are the students perceptions about personalized e-mailing's effect, risk and privacy?"

  The purpose of our work is practical and academical. Practical because we answered our research question and our analysis can be useful for international companies and academical because we fill in a lack of knowledge by creating some. In order to answer our research question, we used the qualitative method and interviewed 16 students. About the theory, it is composed by scientific articles about studies on the subject. The empirical data part consists of exposing our findings that's it to say the interviews responses about their way of using e-mailing and their perception about personalized e-mailing. Thereafter comes the analysis part on which we tried to connect both our findings and the theory part.

  Finally, we ended our thesis by a conclusion saying that Asian as European students use their e-mail in their professional and personal life, but Asians do not use their e-mail every day. Then, we noticed that even if students are interested in the e-mail, there is a lack of trust on different reasons for Asians and Europeans. More or less personalization is well perceived even if we found some differences between Asians and Europeans: our Asian respondents feel more worried and more distant with companies that use personalization than our Europeans respondents. In both continents, we noticed that our respondents care about the fact companies have too much information about them, the privacy risk.

 • 185.
  Drakenberg, Signe
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Legitimitetsskapande i samband med inträde på en reglerad huvudmarknad2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Organisationer var tvungna att bete sig på ett ansvartagande sätt och ta hänsyn till samhällets förväntningar i form av ansvar och öppenhet för att undvika missämja med samhället (Claasen, 2009). Detta kallades för organisationens legitimitet och kunde enligt Claasen (2009), Diez-Martin, Prado-Roman och Blanco-González (2013) samt Johnson och Hulub (2003) delas in i tre olika klasser: Pragmatisk-; moralisk- och kognitiv legitimitet. Dessa klasser hänvisade till olika intressenter i företagets omvärld som alla bestämmde om företagets överlevnad. Studien baserades på ett bolag, Odd Molly International AB, som skulle genomföra ett listbyte från tillväxtmarknaden, First North, till huvudmarknaden, NASDAQ OMX Stockholm. Problematiken överlag när ett bolag börsnoterades var att detta inte hade samma starka marknadsposition som redan noterade, mer kapitalstarka bolag utan var tvunget att bygga upp sitt förtroende för aktieägare och samhället för att listbytet skulle bli lyckat (Filatotchev & Piesse, 2009). Studien var kvalitativ där målet var att förstå vilken sorts legitimitetsskapande information ett företag publicerade två år innan listbytet, året för själva listbytet samt två år efteråt. Det kunde konstateras att öppenheten kring de legitimitetsskapande händelserna av alla tre klasserna (pragmatisk, morlaisk och kognitiv) ökade till och med året då inträdet skedde. I dessa år framhölls konkret information som tillväxtambitioner, listbytets fördelar, nuvarande (starka) marknadsposition, framtida intäkter, gynnsamma åtgärder och en ökad utdelning. Dessutom framkom företagets miljömedvetenhet och att det värnade om sina medmänniskor vilket även stärktes av nya medlemskap i miljö- och människorättsorganisationer samt aktiva åtgärder som skulle bidra till en bättre omgivning. Förklaringar gjordes till större såväl mindre händelser och åtgärder och viss förstärkning gjordes internt. Öppenheten minskade drastiskt de kommande åren efter listbytet och det bör även tilläggas att företaget presterade avsevärt sämre. Fokusering gjordes på självständigheten, den långa erfarenheten i branschen, ytterligare tillväxtambitioner med minimerar varurisk samt gynnsamma organisatoriska förändringar och ändrade rutiner. Inga ytterligare åtgärder gjordes för att behålla sin image mot samhället gällande miljö- och människorättsfrågor och företaget visade öppenhet endast kring vitala händelser som antingen var obligatoriska eller skulle varit oetiskt av företaget om detta undanhölls

 • 186.
  Dufourmont, Maxime
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Rousseau, Mélanie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Willingness to pay of Swedes for milk2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Nowadays, the survival of Swedish farmers is in danger. Since 1980's, the consumption of milk in Sweden dropped significantly. As a consequence, the price of milk has decreased and the salary of the farmers has stayed the same. To protect the survival of Swedish farmers, it is important to look at the origin of the problem: the change in consumers' habits concerning the milk. Thus, the purpose of the investigation is to study the attitudes of Swedish Consumers to different issues related to milk consumption. The research question is "Are Swedish consumers willing to pay a higher price for milk?" It aims also to analyze the willingness to pay a higher price for milk according to different factors, such as the personal ones, the societal ones, the psychological ones and the situational ones. Thus this investigation gave an overview of the Swedes' willingness to pay a higher price for milk and how to improve it. This thesis can also be used as a model for further studies with a larger sample. The support used to perform this study was a survey which was distributed to the residents of Trollhättan and the method was a quantitative one with descriptive statistics by using the software SPSS. Twenty-three questionnaires have been collected in Trollhättan. They have been analyzed and they have contributed to the results of our investigation. The questionnaire was built with the existing theories and scientific articles about the willingness to pay, the factors influencing the purchase-decision and the trends in Swedes' consumption. These secondary data have also been used at the end to compare them with the empirical findings in order to draw a conclusion. This investigation showed that personal, societal, psychological and situational factors influence the willingness to pay a higher price for milk. Concerning the consumption, the presence of children improves the purchase of milk as we found in our theories. Concerning the willingness to pay a higher price for milk, by using the hypothetical bottle and improving the perception of the situation of the farmers, we figured out that the majority of our sample is willing to pay a higher price. This willingness does not depend on the income of respondents but depend on the learning factor. As solution to improve the willingness to pay a higher price for milk, we can assert the necessity to print some labels concerning the amount perceived by the farmer per bottle on the packaging.

 • 187.
  Duhoo, Elodie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Vasseur, Chloé
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  New product launch: How startups meet the environmental challenges during product launch2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis is about New Product Launch - How startups meet the environmental challenges during product launch. Elodie Duhoo and Chloé Vasseur have written it during the spring term 2019 for the degree project. This thesis project aims to understand the measures which allow overcoming environmental challenges of a startup when launching a new product. Entrepreneurs can be interested in our results in order to understand how they can overcome environmental challenges launching a new product. Scholars can also use our results as purposes of understanding startup and innovation product management literature. We answered to one research question: How do startups overcome environmental challenges during the new product launch? The study was concentrated on innovations and challenges related to the external environment, especially concerning customers and competitors when startups launch a new product. In the literature review and the theoretical frame of references part, we demonstrate that the challenges are overcome with customers adopting a product thanks to the diffusion and when customers accept the innovation, customers set aside the existing products from competitors. For purposes of supporting and comparing the existing theories, we have conducted a qualitative research through two interviews realized by Skype. We have collected rich data from two different startups -Alpha A and Alpha B- which have both launched at least one successful product. The empirical data present the identification of the environmental challenges related to customers and competitors, as well as the overcoming of these latter regarding the cases of Alpha A and Alpha B separately. Finally, the analysis part was constructed through within case studies highlighting differences and similarities between theories and Alpha A and Alpha B separately. A cross-case study analysis was also conducted in order to develop and understand the common threads and the disparities between our two cases. In that respect, we arrived at the conclusion that environmental challenges related to customers can be overcome thanks to the following measures: the understanding of the mission of the startup/the problem the startup solves, the establishment of a target strategy (the targeting of early adopters and the finding of targets segments), the preparation of a sales speech, the use of communication channels, and ROI test or/and reassurance of customers. Environmental challenges related to competitors can be overcome thanks to the following measures: relative advantage, the maintenance of the relationship with competitors.

 • 188.
  Durling, Sandra
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lerström, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Det balanserade styrkortet: svårigheter vid införandet utifrån ett konsultperspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kortsiktigt tänkande, tillbakablickande och fokus på det föregångna är en del av den kritik som har riktats mot den finansiella styrningen. För att få ett mer långsiktigt fokus i styr-systemet krävs det mer framtidsorienterade mått, så som kundnöjdhet och produktkvali-tet. Några av de som var kritiska till den finansiella styrningen var Kaplan och Norton, som 1992 introducerade ett nytt koncept inom ekonomistyrning - det balanserade styr-kortet. Genom att kombinera de finansiella måtten med de mer framtidsorienterade icke-finansiella måtten, kan företag koppla sin långsiktiga strategi med kortsiktiga handlingar och därmed uppnå en mer balanserad styrning. Det finns organisationer som efterfrågar och använder sig utav styrmodellen, men då implementeringen innebär en del svårigheter finns det ett behov av extern hjälp. Sedan mitten på 1990-talet har det vuxit fram en ut-budssida som består av konsultföretag som bemöter den här efterfrågan och hjälper företag att implementera det balanserade styrkortet. Tidigare forskning har visat på faktorer som påverkar implementeringen av styrkortet. Främst har dessa undersökningars metoder bestått av studier där datainsamlingen baserats på användarnas uppfattningar och erfarenheter av styrkortet vilket har medfört att resultatet av dessa studier är utifrån ett efterfrågeperspektiv.

  Studien syftar därför till att undersöka vilka svårigheter som påverkar implementeringen av det balanserade styrkortet utifrån ett utbudsperspektiv.

  Vi har använt oss av ett hermeneutiskt perspektiv i undersökningen och tillämpat en kvalitativ metod. Det har intervjuats fem stycken konsulter på fem olika företag i Göteborgsområdet. Den teoretiska referensramen består av faktorer som påverkar implementeringsprocessen från ett efterfrågeperspektiv och kommer att ligga till grund för att undersöka konsulternas uppfattningar av vad som påverkar. Tidigare forskning visar på att efterfrågeperspektivet upplever att följande faktorer påverkar implementeringen: kommunikation, val och design av mått, ledarskap, medarbetare och anpassning.

  Undersökningens resultat visade på att även utbudssidan upplever att dessa faktorer påverkar, men synen på hur det försvårar implementeringen skiljer sig. 

 • 189.
  Dyfvelsten, Jolin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Hultström, Miranda
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Val av regelverk för redovisning: En kvalitativ studie om mindre företags val mellan regelverken K2 och K32015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sveriges redovisningsreglering har under lång tid utvecklats genom omfattande lagstiftning och under senare år även influerats av den internationella redovisningen. Då BFN ansåg att redovisningen för onoterade företag var alltför komplicerad kom regleringen att utvecklas genom BFN:s kategoriseringsprojekt som innebar att alla Sveriges företag delades in i fyra kategorier, K1-K4, utifrån företagens storlek och verksamhet. Den 1 januari 2014 blev K3-regelverket obligatoriskt för alla större företag som inte tillämpar de internationella redovisningsreglerna IFRS och för mindre företag som valt att inte använda förenklings-regelverket K2. Införandet innebar således att den största andelen av Sveriges företag, närmare 98 procent, ställdes inför valet mellan K2 och K3 när K-regelverken blev obligatoriska. Utöver de redovisningstekniska skillnader som föreligger mellan regelverken finns det även fler aspekter att ta hänsyn till, eftersom två tillsynes likartade företag har möjlighet att välja olika redovisningssystem av andra anledningar. Därmed syftade studien till att erhålla kunskap om och få insikt i regelverken K2 och K3 genom att undersöka vilka faktorer som enligt redovisningsprofessionen avgör valet för de mindre företag som har möjlighet att välja. För att uppfylla studiens syfte har en induktiv undersökningsansats använts där kvalitativ primärdata samlats in genom intervjuer med åtta representanter inom redovisningsprofessionen. Den insamlade primärdatan transkriberades och tematiserades för att sedan analyseras och kopplas till vald litteratur inom den teoretiska referensramen som utgjordes av positiva och systemorienterade redovisningsteorier. Tidigare studier visar att det finns flera faktorer som påverkar val av redovisningsmetod, några är relaterade till företagets egenskaper och branschtillhörighet. Det finns också forskning som visar att intressenter kan ha starkt inflytande på det regelverk företaget väljer och att företags redovisningsval kan förklaras genom institutionella mekanismer i den externa omgivningen. Trots att val av regelverk ska vara företagets eget har det många gånger varit redovisningsprofessionens råd och rekommendationer som avgjort valet på grund av att företagen själva har varit dåligt insatta i redovisningsalternativen. Därtill har företagets egenskaper, typ av verksamhet, innehav av tillgångar och branschtillhörighet visat sig vara de främsta faktorer som avgör valet, samt att vissa företag till följd av de inte haft möjlighet att frivilligt välja något av regelverken. Mindre företag har dessutom vid valet mellan K2 och K3 värderat enkelhet och föredragit det alternativ som är minst kostsamt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 190.
  Dymny, Théo
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Battraud, Enguerran
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  How companies implement a Cause-Related Marketing Strategy?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Nowadays, we can see that more and more companies are using Cause related marketing in order to promote their corporate image and reputation and also in order to improve their public relations, So we wanted to know what was the different steps of implementation of a CRM strategy. The purpose of this study is to provide a deeper understanding about the implementation of a CRM strategy by companies. We also wanted to observe if every company applied the same process. To find answers, we have made a research question which is:

  "

  How do companies implement a CRM strategy?"

  After this step, we have started to gather some theories already done about the topic. Then we have conducted a qualitative study, we have contacted people involved in the implementation of cause related marketing in Swedish companies. We have used a semi-structured interview by phone.

  We found through our study that the companies that we interviewed followed a flexible process but which is close from theory. Every companies does have similar strategies that they follow when they implement a CRM strategy, they do it without overthinking concerning the process on its own, for companies, steps overlap themselves in a logical way.

 • 191.
  Edwardsson, Johanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Söderberg, Elina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Den interna kommunikationens påverkan i en organisationsförändring2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa hur intern kommunikation påverkar ett förändringsarbetes utfall. Med studien vill vi bidra med ökad kunskap om varför bristen på kommunikation ofta leder till misslyckade förändringsarbeten. För att genomföra studien har 19 vetenskapliga artiklar analyserats och diskuterats och en kvalitativ fallstudie har även genomförts med relevanta respondenter för att komma fram till en slutsats. Teorin som presenteras i uppsatsen beskriver hur viktig kommunikation är inom en organisation och speciellt under förändringsarbeten. Vi beskriver organisationsförändring och kommunikation som egna ämnen och diskuterar även dess egenskaper men även bristen av kommunikation. Empirin utgår ifrån intervjuerna som beskriver hur ett förändringsarbete har gått till i organisation X och hur kommunikationen har använts under förändringens gång. Det vi har kommit fram till efter att ha studerat ämnena samt förändringen i organisation X är att det finns många saker att ta hänsyn till inom detta område. Några viktiga faktorer att ta hänsyn till är att inkludera medarbetare i processen, vara tydlig i sitt budskap och att hålla kontinuerliga dialoger. Detta för att bland annat undvika missnöje och minskad produktivitet. I företag Xs fall även för att kunna behålla den företagskultur som alltid präglat företaget. Om bristen på kommunikation till övriga medarbetare beror på att kommunikationen mellan ledarna inte fungerar så måste organisationen först och främst fokusera på att behärska det. Ifall det dock råder god kommunikation mellan ledarna så är nästa steg att kommunicera bättre till yrkesarbetarna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 192.
  Edwardsson, Johanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Söderberg, Elina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  På vilket sätt kan centrumhandeln överleva denväxande externhandeln?: En studie gjord i Trollhättans kommun2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det har skett märkbara förändringar gällande Trollhättans handel under de senaste tio åren. Under dessa år har Trollhättans centrum blivit allt svagare i takt med att externhandeln ute på Överby växt sig starkare. Frågan är hur man kan ha låtit det gå så pass långt som det faktiskt har gjort och svaret vi har kommit fram till är att man vill ha så högt handelsindex som möjligt. Tack vare Överby så lockar man konsumenter från grannkommunerna och Trollhättans kommun har på så sätt skaffat sig ett handelsindex på över 100 vilket innebär att butikerna omsätter mer än konsumenterna konsumerar.

  För att centrumhandeln ska kunna jobba parallellt med externhandeln på Överby så måste man samarbeta samtidigt som Trollhättans kommun måste satsa mer på att rusta upp centrum samt att få invånarna, som studenter, att stanna kvar i kommunen.

 • 193.
  Eheim, Larissa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Schmidt, Valentin
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Indirect knowledge acquisition and influence on the pace of internationalization2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This research has been written as a part of the master's degree project course at University West and deals with a holistic case study with company x. Company X is a SME located in the Netherlands. They are a global specialist in spraying equipment for horticulture for over 40 years. The Uppsala model describe how experiential learning and the process of internationalization are related. But no studies have been investigated the influence of different types of knowledge acquisition on the speed of internationalization. The purpose of our study is to gain a deeper understanding of how indirect experiences as sources of knowledge acquisition influence speed of a firms' internationalization for firms' that usually follow a slowly process of internationalization. This is a qualitative study with a deductive approach, based on one single holistic case study. Data was collected through five personal semi-structured interviews and supplemented with secondary data. The respondents were four individuals within the company and one external consultant. Data analysis between primary and secondary data were conducted. Empirical evidence shows the entry in the German market from company x, the employment of the sales representative, the first contact between company x and the external consultant and the hiring of the external consultant at the company. Secondary data and the empirical evidence are discussed to understand how indirect experiences as sources of knowledge acquisition influence speed of internationalization. In addition, network position and other factors influence the pace of internationalizationas well. Further, empirical evidence shows that vicarious knowledge acquisition from an external consultant has major impact on the increased speed of internationalization, although the firm usually adopts a quite slow process of internationalization. The institutional and business-network knowledge from this source is mainly responsible for the change inpace. However, our findings also indicate that there are other important factors that influence the pace. Our data shows that the strategic intention of the firm is strongly influencing the pace of internationalization.

 • 194.
  Einbeigi, Tania
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Östlund, Sara
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Medarbetarsamtal: Ett verktyg för inflytande?2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Medarbetarsamtalet är ett regelbundet återkommande samtal mellan medarbetare och chefer. Under detta samtal lyfts olika frågeställningar upp gällande bland annat utveckling, mål och arbetsmiljö. Vi har i vår studie undersökt om medarbetarsamtalet kan fungera som ett verktyg för medarbetarna att utöva inflytande i aspekter som gäller deras arbetsmiljö.

  Syfte: Studiens syfte är att besvara forskningsfrågan genom att undersöka medarbetarnas syn på medarbetarsamtalet och arbetsmiljön i den valda organisationen. Vi vill med vår studie bidra till att organisationen börjar arbeta mer aktivt med medarbetarsamtal när de förstår de positiva effekter det har på arbetsmiljön och medarbetarens deltagande i organisationen.

  Metod: För att besvara studiens forskningsfråga har vi använt oss av en kvalitativ metod. För att samla in data till empiriavsnittet har vi utfört semistrukturerade intervjuer ute i ett företag med medarbetare från flera olika avdelningar där vi genomförde sammanlagt åtta intervjuer. Efter att det insamlade materialet var transkriberat påbörjade vi vår analys.

  Resultat och slutsats: Sammanfattningsvis kan man säga att många åtgärder gällande arbetsmiljön har gjorts de senaste åren och att införandet av medarbetarsamtal i nuvarande form har bidragit till detta. Vi kan också dra slutsatsen att den absoluta majoriteten av respondenterna tycker att medarbetarsamtalet är positivt både för individens egen del när det kommer till bland annat individuell utveckling men även för företagets del. Detta då samtalet skapar ett forum där alla medarbetare får en bra möjlighet att framföra åsikter och förbättringsåtgärder mer anonymt än vad andra forum hade erbjudit. Detta ökar i sin tur chanserna till att fler vågar komma till tals och att verksamheten på så sätt inte går miste om värdefull input som man annars kanske inte hade fått ta del av.

 • 195.
  Ekberg, John
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Holm, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lärande organisation inom vård och behandling2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En person som är i behov av stöd av samhället via socialtjänsten är i någon form utanför det ordinarie samhället. När det behövs stöd kan detta fås genom aktörer från den statliga, kommunala eller privata sektorn. Vid komplexa frågeställningar kan det innebära att aktörer från alla sektorer är inblandade för att stödet skall bli det bästa möjliga. I denna studie valde vi att avgränsa oss till den privata sektorn.Att arbeta mot att bli en lärande organisation innebär att organisationen arbetar med lärande, reflektion av kunskap, ständiga förbättringar, både individer i behov av stöd och personalutvecklande är enligt oss viktigt för att utveckla verksamheten på bästa möjliga sätt.Syftet med vår studie var att undersöka vilka förutsättningar det finns för inblandade aktörer inom branschen vård och behandling att kunna skapa och bibehålla en lärande organisation. För att uppfylla syftet i studien valde vi att använda en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Totalt genomförde vi 11 stycken intervjuer hos två olika organisationer.I teoriavsnittet har vi med kända forskare inom ämnet såsom Senge som står för teorin om de fem disciplinerna och Argyris som har kommit fram till enkelkrets och dubbelkretslärande. Vidare har vi även med teorier som behandlar kompetensutveckling, teamarbete och informationsflödet från omvärlden. Vår teori använde vi oss också av som en grund till vår frågeguide.Det som framkom i vår slutsats var att det fanns möjligheter för att kunna skapa och bibehålla lärande organisation inom vård och behandling. Även då vi avgränsade oss till den privata sektorn tror vi även att det är överförbart både till kommunala och statliga verksamheter. Eftersom dessa aktörer har samma uppdrag och arbetar även för den enskilde individens bästa. Därmed har även dessa aktörer ett kunskapsutbyte med andra organisationer för att gynna individen.Nyckelord: Lärande organisationer, lärande, kompetensutveckling, vård och behandling.

 • 196.
  Ekholm, Dan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Framgångsfaktorer för implementering av Lean inom småföretag: En kvalitativ studie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  LEAN har kommit att bli en populär metod som används av företag för att öka deras konkurrenskraft på den globala marknaden. Samtidigt är det inte ovanligt att implementering av LEAN inte leder till önskat resultat. Empiriska studier pekar på att SME-företag kan gynnas av LEAN och att olika faktorer är viktiga för att implementering av LEAN på SME-företag ska bli framgångsrik. Syftet med den här undersökningen är att identifiera vilka faktorer som är viktiga för en framgångsrik implementering av LEAN på SME-företag för att på så vis, bidra med empirisk kunskap till fältet. Detta görs genom att jämföra implementering av LEAN på två SME-företag som använt lite olika strategier i sin implementering av LEAN. Undersökningen är en kvalitativ fallstudie och bygger dels på intervjuer med företagsledning och anställda, och dels på en observation av produktionskedjan på respektive företag. Resultatet visar att en framgångsrik implementering av LEAN framförallt beror på engagemanget hos företagsledningen och att företaget har ekonomiska resurser att implementera LEAN som en strategisk åtgärd.

 • 197.
  Ekholm, Magnus
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Plars, Carina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ekonomistyrning i projekt: Redovisning, Styrning och uppföljning av långa projekt2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport avser att behandla ekonomistyrning explicit i långa projekt och lyfta ut och granska de problem som kan uppkomma. Vi har valt att avgränsa undersökningen till långa projekt då dessa inte med automatik fungerar i verksamhetens normala budgeterings och bokslutsprocess. Vi undersöker om det finns specifika problem med att projektets löptid sträcker sig över flera år och över årsbokslut. Vi har valt att genomföra undersökningen genom en fallstudie där vi har valt ut ett företag som arbetar med väldigt långa projekt. Vi tittar på hur budgetering och uppföljning fungerar och vilka problem som kan uppstå. Företaget har erbjudit total insyn i hur projekt hanteras och vi har också haft möjligheter att intervjua ett antal personer som arbetar med och har erfarenheter från ledning och styrning av projekt. Vi kan konstatera att den problematik som uppstår, inte nämnvärt skiljer sig från den problematik som ryms inom ekonomistyrning i stort. Nyckeltalen måste följa som ett led av verksamhetens övergripande strategi och förankras inom organisationen för att vinna validitet och förtroende. Resultatet måste kommuniceras regelbundet så att utfallet kan värderas mot uppsatta mål och förbättras. Vi har funnit att problematiken för ekonomistyrningen i långa projekt ligger främst i att de systemstöd som finns på marknaden i första hand stödjer de legala bokslutsperioderna och inte alltid erbjuder den flexibilitet som behövs i långa projekt. Det finns system på marknaden som stödjer planering och ledning men kopplingen mot redovisning och ekonomistyrning är fortfarande svag. Genom att generalisera finns dock möjligheter att få en fullgod uppföljning och ekonomistyrning även av långa projekt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ekonomistyrning i projekt
 • 198.
  Ekholm, Stina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Standar Ylläsjärvi, Therese
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  En studie i marknadsföring: vad kan företagen göra för att påverka kunderna?2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fokus för denna uppsats är att undersöka problematiken med att kunna locka kunder. Alltså vilka metoder som företagen kan använda för att öka viljan hos kunderna att välja att handla hos det önskade företaget. Detta kommer att undersökas ur ett företagsperspektiv för att på så sätt kunna lägga fram de metoder och faktorer som företagen kan använda för att påverka kunderna. För att ta fram underlag till denna uppsats har en kvalitativ metod tillämpas i form utav en intervju samt observationer, detta har genomförts på plats hos två olika företag. Företagen som är med i denna uppsats följer samma prissättning men skiljer sig mycket så det kommer till de geografiska lägena.

  Utifrån den insamlade empirin kan det utläsas att företaget som intervjuades ser att "rykten", både positiva som negativa har en stor påverkan och är en stor del utav deras marknadsföring. Alltså är Word of mouth en mycket viktigt faktor, och detta gäller inte bara det ena företaget utan det är en viktig faktor för egentligen alla företag.

  Utifrån denna uppsats kan det ses tydliga fördelar med att företagen faktiskt använder sig utav en väl genomtänkt marknadsföringsstrategi, där alla delar av företaget vävs ihop till en enhetlig profil på marknaden. Det finns tecken på att företagen på marknaden använder sig utav de teorier som återfinns i litteratur men för ett mer framgångsrikt reslutat så kan företagen med fördel låta utveckling fortlöpa.

 • 199.
  Eklann, Anders
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Kjellén, Bengt
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Svensson, Lars
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Lärande med hjälp av praktikfall2010Ingår i: Lärande i och för det nya arbetslivet / [ed] Lagrosen, Stefan, Lundh Snis, Ulrika, Nehls, Eddy, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1, s. 125-138Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 200.
  Ekström, Lisa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Höglund, Ida
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Ekonomistyrning i börsnoterade rikstäckande banker: En studie om Swedbank, Handelsbanken och SEB2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Budget har historiskt sett spelat en nyckelroll i ledningens kontroll, men har nyligen blivit föremål för omfattande kritik och debatt. Flera företag planerar därför att förbättra budgetprocessen medan andra väljer att överge den helt och hållet, för att hänga med i utvecklingen i finansvärlden (Libby & Lindsay, 2010). Handelsbanken är ett av flera företag som har valt att överge traditionell budgetering, detta skedde på 1970-talet i samband med att Jan Wallander, kritiker mot traditionell budgetering, tillträdde som VD. Syftet med studien är att få kunskap om hur kontorschefer/controllers ser på ekonomistyrning i börsnoterande rikstäckande banker, samt deras attityd till traditionell budgetering. Denna studie har ett hermeneutiskt synsätt och har genomförts med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer från tre av de fyra storbankerna, Swedbank, Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken. Resultatet av studien visade att samtliga intervjupersoner är negativa till traditionell budgetering och anser att budgetering på detaljnivå inte fungerar i dagens föränderliga miljö. Bankerna har idag betydligt enklare att anpassa sig till förändringar i omvärlden på grund av att de övergett den traditionella budgeteringen. Vi kan därför se ett samband mellan kritiken mot traditionell budgetering och att bankerna idag har utvecklat eller avvecklat sin budgetprocess. Swedbank och SEB har förbättrat sin budgetprocess, medan Handelsbanken har övergett den. Gemensamt för samtliga banker är att benchmarking utgör en viktig del i styrningen och att de använder sig av liknande nyckeltal.

1234567 151 - 200 av 779
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf