Endre søk
Begrens søket
1234567 151 - 200 of 3427
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Andersson, Josefin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Svensson, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  "Skitiga ungar är lyckliga barn": Pedagogers perspektiv på den dagliga utomhusvistelsen i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Den dagliga utomhusvistelsen på gården är en stor del av barns vardag på förskolan. En rådande uppfattning inom förskolans verksamhet är att "det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder" och

  alla barn ska vistas utomhus minst en gång om dagen, varje dag. En stor del av den forskning som finns tillgänglig inom området för utomhusvistelse fokuserar på det som kallas "utomhuspedagogik" och behandlar inte den vardagliga utomhusvistelsen i samma utsträckning.

  Syfte

  Syftet är att undersöka hur pedagoger i förskolan resonerar kring den vardagliga utomhusvistelsen på förskolans gård och hur de motiverar denna och dess betydelse samt vilken möjlighet barnen har till delaktighet.

  Metod

  Vi har genomfört tre fokusgruppintervjuer med sex pedagoger, både förskollärare och barnskötare. Intervjuerna har därefter analyserats med inspiration från den fenomenologiska inriktningen hermeneutik. Resultatet presenteras utifrån tre temaområden

  "Det är bra att vara utomhus", "Utomhusvistelse på gården" och "Delaktighet".

  Resultat

  Resultatet visar att utomhusvistelsen är en rutin på förskolan som sällan ifrågasätts. Samtliga pedagoger i våra intervjuer var positiva till utomhusvistelsen och dess möjligheter för barnens välmående och utveckling. Samtidigt som pedagogernas resonemang överlag är snarlika, så visar resultatet att det finns flera olika sätt att förhålla sig till barns vistelse utomhus

 • 152.
  Andersson, Julia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Dahl, Nathalie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Tiotalsövergångar i subtraktion: sambandet mellan lärarens undervisning och eleversval av strategi2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Matematik diskuteras ofta som ett problematiskt område och internationella undersökningar visar att de svenska matematikkunskaperna sjunker. En studie av Johansson (2011) visar att subtraktion med tiotalsövergång är ett svårt område för många elever. Tidigare forskning belyser vikten av didaktiska överväganden hos lärarna vid introduktion av subtraktionsberäkningar, forskningen beskriver också vilka förkunskaper som är viktiga att elever får för att underlätta området. För att få en bättre insikt i vad det är som gör området svårt ville vi undersöka hur verksamma lärare brukar introducera subtraktion och hur det påverkar eleverna.

  Syfte:

  Vårt syfte är att undersöka hur sambandet mellan elevens val av metod och undervisningen i subtraktion där tiotalsövergångar krävs hänger samman.

  Metod:

  Studiens datainsamling skedde genom kvalitativa intervjuer med både lärare och elever för att få reda på hur de ser på området med tiotalsgångar inom subtraktionsberäkning. Eleverna fick beräkna matematikuppgifter och berätta hur de tänkte för att ge en tydlig bild av vilka strategier de kunde. Alla intervjuerna sammanfattades för att de sedan skulle kunna analyseras utifrån vanligt förekommande lösningsstrategier och variationsteorin.

  Resultat:

  Resultatet visar att den vanligaste förekommande strategin som eleverna använde sig av var den som läraren mest gått igenom. Många elever visade förtrogenhet med fler än en strategi, det visade sig också att de i de allra flesta fall väljer samma metod som läraren föredrar som förstahandsval

 • 153.
  Andersson, Kajsa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Brink, Ellen
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Digitala verktyg i förskolan: En studie om förskollärarnas användning av digitala verktyg2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Grunden för denna studie är att undersöka hur förskollärare använder sig av digitala verktyg och vilka verktyg som är mest förekommande i förskolans verksamhet. Syfte: Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om hur arbetet med digitala verktyg ser ut i förskolans verksamhet samt vilka digitala verktyg som är mest förekommande. Frågeställningar: På vilket sätt används digitala verktyg i förskolans verksamhet? och Vilka av dessa verktyg är mest förekommande i arbetet med barn? Metod: En muntlig strukturerad intervjustudie med tolv förskollärare från fem olika förskolor som i sitt genomförande kan beskrivas som muntliga enkäter. Dessa muntliga enkäter/ intervjuer genomfördes på förskolorna. Studien presenterades och de strukturerade intervjuerna spelades in för att vi skulle kunna transkribera svaren. Intervjuerna hade karaktären av en enkät vilket innebär att vi huvudsakligen ställde frågorna utifrån ett bestämt frågeformulär utan uppföljningsfrågor. Förskolorna som deltog i studien valdes med hjälp ett bekvämlighetsurval.

  Resultat: Av studiens resultat framgår det att digitala verktyg används regelbundet i verksamheten och på varierande sätt: till dokumentation, informationssökning, ibland förekommer det att digitala verktyg används som "barnvakt", sagostunder och sångstunder. Surfplattan är verktyget som förekommer oftast i förskolans verksamhet på grund av att det är lätt ta med överallt och för att det är enkelt att skriva dokumentation via surfplattan.

 • 154.
  Andersson, Karolina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Jensen, Andrea
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  "En av våra viktigaste uppgifter är just värdegrundsarbete": En kvalitativ studie om fritidspedagogens upplevelse och beskrivning av värdegrundsarbete2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Intresset av att undersöka hur fritidspedagogen upplever och beskriver värdegrundsarbetet på fritidshemmet växte under vår VFU då vi såg en tendens till att elevers respekt gentemot varandra och vuxna minskar. Eftersom värdegrunden är en stor del av fritidspedagogens uppdrag ansåg vi det relevant att undersöka.

  Syfte Vår studie syftar till att undersöka fritidspedagogens värdegrundsarbete på fritidshemmet. Fokus ska ligga på varje enskild fritidspedagogs upplevelse och beskrivning av värdegrundsarbetet.MetodVi har utfört en kvalitativ studie då det passade vårt syfte bäst. Intervjuerna genomfördes med oss båda närvarande och spelades in på en mobilenhet. Genom att båda var närvarande kunde en av oss leda intervjun medan den andre kunde föra minnesanteckningar på ett smidigt sätt. Det insamlade materialet bearbetades och analyserades utifrån våra frågeställningar.ResultatVi kan se att det råder lika uppfattningar kring hur värdegrundsarbete kan bedrivas i verksamheten. Däremot råder det olika uppfattningar om vad värdegrunden och arbetet med det innebär. Fritidspedagogernas egna intressen för värdegrunden påverkar hur värdegrundsarbetet bedrivs i verksamheten. Arbetslaget har också en stor påverkan när det gäller arbetet med värdegrunden.

 • 155.
  Andersson, Katrin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Martinsson, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Ensamkommande barns integration in i det svenska samhället: ur myndighets- och organisationsperspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och analysera hur myndigheter och organisationer agerar för att integrera ensamkommande barn in i det svenska samhället efter att de fått uppehållstillstånd/asyl. Metoden som användes var av en kvalitativ ansats och innehåller tre intervjuer och två dokument. Vid analysen användes tematisk analys och kvalitativa innehållsanalys. Det teoretiska ramverket bestod av begreppen integration, marginalisering och socialisation. I resultatet framkom det sju teman som var att främja integrationen, sysselsättning, barnens egen delaktighet, religion och kultur, åsikter, delaktighet samt kunskap om skyldigheter. I det som kom fram i slutsatsen var att God man, känna en delaktighet samt inneha en sysselsättning främjade integrationen var viktiga faktorer för de ensamkommande barnen. Religionen framkom dels kunna vara en begränsning och dels en möjlighet för den individuella integrationen. Rättigheterna och skyldigheterna som framställdes var bland annat delaktighet i sitt asylärende samt en möjlighet att påverka detta, organisationernas och myndigheternas skyldighet att ta ansvar för att skapa en fungerande integration.

 • 156.
  Andersson, Kristina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Johansson, Erika
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Bonuslön inom hemvården2003Independent thesis Advanced level (professional degree)Oppgave
 • 157.
  Andersson, Lena
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Christensen, Ann-Christine
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Averby, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  DRAKE: en enkel metod för reflektion - användbar för personal inom hemtjänst2003Independent thesis Advanced level (professional degree)Oppgave
 • 158.
  Andersson, Lena
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Jubell, Charlotte
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Berätta en saga!: en undersökning om pedagogers och barns tal om sagans betydelse i förskolan2006Independent thesis Advanced level (professional degree)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Berätta en saga! När vi varit på Vfu har barnen bett att man ska läsa för dem. Att det också har en stor del i förskolans vardag har vi märkt under vår utbildning till lärare i förskola/förskoleklass. Men vad är det med saga som är så speciellt och hur använder man sig av den i den pedagogiska verksamheten i förskolan? Det här vill vi med vår studie ta reda på. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger och barn talar om saga, vilken betydelse den har och hur de säger att de använder den. Metod: I undersökningen har vi använt oss av intervjuer och även gjort en observation. Vi har intervjuat sex förskollärare och åtta barn. Resultat: I resultatet har framkommit vad pedagoger och barn säger om saga. De menar att saga är en berättelse som läses ur en bok eller berättas muntligt, ibland med hjälp av bilder. För barnen kan det även vara ett kassettband eller en film. Pedagogerna betonar att en saga förmedlar ett budskap och att det är en form av kommunikation mellan den som berättar och de som lyssnar. De anser även att det finns mycket att lära av saga: sociala färdigheter, att lära av text och innehåll och saga som upplevelse. Barnen nämner bland annat att man kan lära sig att läsa. Ifråga om skapande verksamhet, alltså olika estetiska uttrycksformer, visar resultatet att det inte är så vanligt att rita, måla, dramatisera osv. efter saga, men däremot när de har temaarbete på förskolan. Olika sätt att påverka miljö/stämning har också framkommit. Både pedagoger och barn poängterar de yttre faktorerna som till exempel var det är viktigt att sitta vid sagoläsning. Pedagogerna tar även upp om den inre betydelsen som att väcka olika känslor och att barnen då får inlevelse i sagan

 • 159.
  Andersson, Li
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Medling: En diskursanalys av socialstyrelsens rapport om medling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medlingsverksamheterna i Sverige framställs av en svensk myndighet. Det handlar om hur aktörerna lyfter fram medling, och om vilka behov av förändringar som finns runt medling som verktyg i det brottsförebyggande arbetet. Mina två frågeställningar handlar om hur aktörerna ser på medling och vad som krävs för att medling ska fungera mellan alla led inom de olika myndigheterna. Genom arbetet har jag använt mig av begreppet reparativ rättvisa, samt visat hur den skiljer sig från den retributiva rättvisan. Den reparativa rättvisan handlar om att reparera en skada, vilket är ett av medlingens syften och där gärningspersonen samt offret ges möjlighet att mötas i medling. Den retributiva rättvisan innebär att gärningspersonen och offret träffas i rättssalen.

  Jag har använt mig utav socialstyrelsen rapport "

  Medling vid brott avseende unga lagöverträdare". Den handlar om hur kommunerna arbetar med medling, men är också en analys av behovet om att stödja medlingsverksamheterna. Genom rapporten lyfts det även fram om problemområden och framgångsfaktorer.

  Metoden jag använt mig av är Michel Foucaults diskursanalys. Resultatet i analysen handlar om de diskurser jag identifierat genom rapporten. De jag lyfter fram är att medling framställs som både en möjlighet och ett problem. Jag finner en övergripande behovsdiskurs, en kunskapsdiskurs och en administrativ diskurs. Därefter lyfter jag även fram en ekonomisk diskurs som inte är lika tydlig, samt skyldigheter och rättigheter inom diskurserna.

 • 160.
  Andersson, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Vanhatapio, Mira
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Volvo Personvagnar, Skövde: en kartläggning av sjukskrivningarna bland män och kvinnor2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
 • 161.
  Andersson, Linnea
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Rådberg, Victoria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  ”Det var avancerat”: matematiska klassrumssamtal med hjälp av Talk Moves2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Elever ges få möjligheter att kommunicera matematik i skolan. Att samtala om matematik har visat sig vara en fördel för elevers kunskapsutveckling då de genom utbyte av matematiska tankar och idéer kan förbättra sitt lärande genom att synliggöra nya tankebanor och lösningsprocesser för varandra. Dock möts elever vanligtvis av en envägskommunikation från lärare, vilket kan medföra att deras kreativa tänkande hämmas. Då matematiska samtal har betydelse för elevers kunskapsutveckling motiverades vi till att undersöka hur samtalsstrategier kan utveckla elever till att kommunicera matematik och förklara och redogöra för sina tankebanor och lösningsstrategier. Syfte: Syftet med studien var att belysa om kommunikationsstrategier i form av Talk Moves kan bidra till att utveckla elevers förmåga att uttrycka sina tankar när de arbetar med uppgifter i matematik. Metod: Studiens empiriska material samlades in genom observationer och tre fokusgruppsintervjuer samt ljudupptagning vid samtliga tillfällen. Vi utförde tre lektioner i matematik med elever från årskurs 2. I genomförandet intog en av oss rollen som deltagande observatör och tillämpade Talk Moves på eleverna, medan den andra intog en passiv observationsroll och använde ett observationsschema för att observera elevernas utveckling. Efter samtliga lektionstillfällen genomförde vi fokusgruppsintervjuer där vi delade gruppen på hälften och intervjuade fem elever vardera. Resultat: Vårt resultat visar att eleverna upplever att matematiska samtal kan vara svårt och därmed behövde de mer stöttande frågor vid första lektionen. Resultatet visar att eleverna till en början upplevde att matematiska samtal var svårt, men att de vid andra och tredje lektionstillfället utvecklades i samtalen och kunde redogöra för sina egna och kamraternas strategier för att lösa matematiska uppgifter. Efter hand blev eleverna bättre på att kommunicera matematik i den mening att de kunde förklara och redogöra bättre för sina tankebanor. Elevernas upplevelser av matematiska samtal som designats utifrån Talk Moves var att det blev lättare för varje tillfälle och att det var positivt i den bemärkelse att de fick lära sig nya lösningsstrategier av varandra.

 • 162.
  Andersson, Lisa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  "You can´t teach them If you can´t reach them": Hur verksamma lärare talar om sitt ledarskap i klassrummet samt dess betydelse för elevernas lärande.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Svenska elevers läsförmåga och studieresultat i svenskämnet har enligt internationella kunskapsmätningar försämrats. Orsakerna till de försämrade studieresultaten beskrivs vara många. Det framkommer bland annat i forskningen att lärarens ledarskap i klassrummet påverkar elevens lärande. Däremot finns det begränsat med studier kring hur verksamma lärare talar om sitt ledarskap och dess betydelse för elevernas lärande som en följd av elevernas försämrade prestationer.

  Syfte

  Det övergripande syftet med studien var att få kunskap om hur verksamma svenskalärare talar om sitt ledarskap i klassrummet och vilken betydelse lärare anser att ledarskapet har för elevernas lärande. Studiens syfte har konkretiserats i följande frågeställningar:

  • Hur anser lärarna i studien att olika faktorer och ledarskapsstilar kan påverka elevernas lärande?

  • Vilka uppfattningar har lärarna i studien om möjliga samband mellan sitt ledarskap och elevernas lärande?

  Metod

  Undersökningen har en kvalitativ forskningsansats där individuella intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Fyra intervjuer genomfördes med tre verksamma lärare i svenska och en verksam specialpedagog, som i grunden är lärare i svenska. Samtliga informanter arbetar med elever på lågstadiet från årskurs ett till tre. Det insamlade datamaterialet transkriberades ordagrant och analyserades utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt.

  Resultat

  Undersökningens resultat utgörs endast av de fyra enskilda lärarnas uppfattningar och erfarenheter av sitt ledarskap i klassrummet samt dess betydelse för elevernas lärande. Undersökningen visade att lärarna anser att den demokratiska ledarskapsstilen, där elevinflytande är i fokus, gynnar deras elevers lärande. Vidare nämner lärarna i studien framförallt de personliga egenskaperna som betydelsefulla faktorer i sitt ledarskap. Framförallt bör de i sitt ledarskap vara tydliga, engagerade, positiva och trygga för att det ska gynna elevernas lärande. Resultatet utifrån lärarna i studiens uppfattningar om sitt ledarskap visar dessutom att de tror att flera olika orsaker finns till elevernas försämrade studieresultat, dock uppfattar lärarna att det finns samband mellan deras eget ledarskap i klassrummet och elevernas lärande.

 • 163.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Erlingfors, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Medel för att bidra till jämnare könsfördelningar inom yrkesgrupper och avdelningar: En kvalitativ studie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genus- och jämställdhetsarbete i organisationer är idag aktuellt, då organisationer enligt svensk lag ska arbeta för att bli jämställda (SFS 1991:433, §9 & Diskrimineringsombudsmannen, 2009). Genom intervjuer med individer från ett västsvenskt bolag studeras genus- och jämställdhetsfrågor i relation till yrkesgrupper och avdelningar. Genom tematisk analysmetod har materialet bearbetats och koder samt teman urskilts. Ambitionen med den här studien är att undersöka hur bolaget arbetar och skulle kunna arbeta med genus- och jämställdhet, för att så småningom få jämnare könsfördelade yrkesgrupper och avdelningar. Rekrytering är en faktor, av flera, som visat sig ha stor betydelse i studiens resultat. Engagemang och fokus är ytterligare faktorer som respondenterna anser är viktiga, då detta är en betydande grund att stå på för att genomföra en förändring inom genus och jämställdhetsarbete. Enligt Glans (2008) är viljan att förändras, det viktigaste i ett förändringsarbete. För att skapa jämnare könsfördelning i olika yrkesgrupper, har forskarna kommit fram till, att det är viktigt att organisationer arbetar aktivt med att vilja och våga förändras.

 • 164.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Nilsson, Sandra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Läxor eller fritid: En studie om vad elever anser om läxor2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning om läxor är relativt begränsad. Eftersom eleven är skolans viktigaste aktör är det betydelsefullt att undersöka läxor utifrån elevperspektivet för att de ska få möjlighet till inflytande och påverkan. Det finns mer forskning som utgår från föräldrar- och lärarperspektivet än vad det finns tidigare och aktuell forskning som utgår från elevens perspektiv vid läxarbetet. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad eleven anser om läxor utifrån fyra forskningsfrågor:

  • Hur ofta har eleven läxor?

  • Anser eleven att han/hon behöver och får stöd vid läxläsning?

  • Anser eleven att han/hon gynnas kunskapsmässigt genom arbetet med läxor?

  • Vilka känslor förknippar eleven med läxarbetet?

  För att få svar på undersökningens syfte och forskningsfrågor användes kvantitativ enkätmetod. Ett bekvämlighetsurval, icke slumpmässigt urval, gjordes av såväl kostnadsmässiga som tidsmässiga skäl. Enkäten besvarades av 80 elever i årkurs tre.

  Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av eleverna beskriver att kunskapsutvecklingen gynnas genom arbetet med läxor men att det är på bekostnad av att de tvingas avstå från andra fritidsaktiviteter. Resultatet visar att majoriteten av eleverna har två eller tre läxor i veckan samt att cirka 90 % av eleverna får stöd vid läxläsningen. Undersökningen visar även att de flesta eleverna är lugna vid läxarbetet, dock förknippar cirka 80 % av eleverna någon form av negativ känsla med läxarbetet

 • 165.
  Andersson, Lisa-Marie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Karpeby Johansson, Clara
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  "Jag kanske inte är lika engagerad som Greta till exempel, men...": En jämförande studie om val av nyhetsmedia påverkar några unga vuxnas uppfattningar om klimatförändringarna2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning visar att människor blir påverkade av media när det kommer till att bilda sig uppfattningar om klimatförändringarna. Samtidigt beskrivs TV ha en särskild viktig roll som informationskälla.

  Syfte: Syftet med detta arbete är jämföra hur några unga vuxna i Sverige konsumerar nyheter och om det påverkar dem vad gäller deras uppfattningar om klimatförändringarna.

  Metod: Studien är en jämförelse mellan de som regelbundet konsumerar TV-nyheter och de som sällan eller aldrig gör det utan endast konsumerar nyheter på internet och sociala medier. Jämförelsen bygger på kvalitativa samtalsintervjuer.

  Resultat: Resultatet visar att de grupper som undersöktes inte skiljer sig i uppfattningar om klimatförändringarna. Däremot finns det skillnader inom grupperna som skulle kunna förklaras med andra variabler som denna undersökning inte behandlar. Gemensamt för samtliga deltagare är att de ser klimatförändringarna som ett problem, förr eller senare i tid samt att de upplever sig bli påverkade av media vilken skulle kunna förklaras med dagordningsteorin.

 • 166.
  Andersson, Louise
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Olofsson, Martina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Särskilda behov i matematik: matematisk begåvning och matematiksvårigheter2006Independent thesis Advanced level (professional degree)Oppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:Vi har undersökt hur pedagoger arbetar med de elever som har matematiksvårigheter samt de matematiskt begåvade eleverna. Vi presenterar olika metoder för hur man kan hjälpa dessa elever och diskuterar kring begreppet "elever med särskilda behov". Vår enkätundersökning är riktad till pedagoger som undervisar matematik i skolans tidiga år. Redovisningen av resultatet sker genom stapeldiagram och sammanfattningar. Bakgrund: Vårt intresse för matematik väcktes när vi deltog i kursen didaktisk matematik. Vårt intresse har även ökat efter att vi mött ämnet ute i verksamheten. Matematik är ett ämne som tyvärr ofta uppfattas som tråkigt och jobbigt, vilket kan bero på att eleverna inte får arbeta med lämpligt material. Detta vill vi försöka ändra på i våra kommande yrkesroller. Syfte:Syftet med vår uppsats är att avgöra vilka skillnader som finns i pedagogers val av arbetssätt och arbetsformer i matematikundervisningen, med hänsyn till hur eleverna presterar gentemot de lokala målen, det vill säga de matematiskt begåvade och de elever med matematiksvårigheter. Metod:Vi har gjort en litteraturstudie för att få en bättre bakgrund på ämnet. Fortsättningsvis valde vi att skapa en enkät som är både kvalitativ och kvantitativ eftersom vi har blandat öppna och slutna frågor. Utdelning av enkäter har skett i fem kommunala skolor. Enkäternas frågor utgick från våra frågeställningar. Resultat:Pedagogerna arbetar mer med individanpassad undervisning än vad vi förväntat oss innan undersökningen. De flesta pedagogerna i vår enkätundersökning arbetar för att stimulera både de elever med svårigheter och de begåvade inom ämnet. Begreppet elever med särskilda behov uppfattades av pedagogerna som de elever som inte når målen

 • 167.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Bjurulf, Hanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Lärares tankar om och arbete med skriftlig feedback i engelskundervisning: en kvalitativ studie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skriftlig feedback är en form av bedömning som används kontinuerligt av lärare. Forskare menar att feedback är ett av de mest effektiva tillvägagångssätt för att påverka elevens prestation och inlärning, därför är feedback ett aktuellt ämne att diskutera. Det finns tidigare forskning om feedback i klassrummet, men om just skriftlig feedback finns det mindre. Grunden till denna studie ligger i ett intresse för skriftlig feedback i engelskämnet och lärares synsätt på detta. Syftet med studien är att undersöka hur lärare ger och resonerar kring skriftlig feedback i engelska. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, där vi inhämtat skriftlig feedback som tre grundskollärare har gett på elevarbeten i årskurs 5 och 6. Vi har sedan intervjuat lärarna med den inhämtade feedbacken som underlag. Resultatet har jämförts med den tidigare forskningen. Studien visar att samtliga lärare finner ett tydligt samband mellan feedback, motivation och lärande då alla de lärare vi intervjuat fokuserat starkt på motivation i förhållande till den feedback de ger. Alla lärare föredrog även att lämna muntlig feedback framför skriftlig eftersom de ansåg skriftlig feedback ge mindre möjlighet till kommunikation med eleverna, något lärarna värderade högt. Lärarna hade olika tankar kring hur grammatik i elevtexterna skulle kommenteras i den feedback de gav, och studien visar hur det inte finns ett självklart svar för hur grammatiska fel skall behandlas. Uppgiftsrelaterad feedback lämnades i högst grad av lärarna, men vi fann även flera exempel på personlighetsrelaterad feedback.

 • 168.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Bjurulf, Hanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Praktisk och teoretisk undervisnings inverkan på elevers motivation i NO: En kvantitativ och kvalitativ studie2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns ett stort samhällsintresse i att utbilda naturvetare, men intresset för att utbilda sig inom de naturvetenskapliga ämnena är bland ungdomar lågt. Forskning visar att motivationen bland elever att lära sig NO-ämnen är låg, och den tenderar att sjunka ju högre upp i ålder de kommer. Enligt elevernas egen utsago motiveras de av att få experimentera och laborera, medan teoretisk undervisning i form av lärarföreläsningar inte är lika motiverande. Eleverna som intervjuats i tidigare forskning nämner flera aspekter som de anser vara viktiga för motivationen att lära naturvetenskap, men då motivationen i ämnet ändå är låg finns anledning att ifrågasätta hur väl undervisningen idag förmår att uppfylla dessa motivationsaspekter.

  Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka i vilken utsträckning praktisk gentemot teoretisk undervisning främjar de fem motivationsaspekterna intresse, glädje, förståelse, meningsfullhet och delaktighet, aspekterna är framtagna från tidigare forskning och teorier om motivation.

  Metod: I studien har enkäter och semistrukturerade fokusgruppsintervjuer används. Enkäterna bidrog till att kunna jämföra elevers generella motivation till NO-ämnena med deras motivation i praktisk gentemot teoretisk undervisning, i förhållande till de fem motivationsaspekterna. Intervjuerna har bidragit till att få fram elevers tankar kring de olika aspekterna och att jämföra dem utifrån de olika undervisningsformerna. Det var 20 respektive 21 elever från de två klasserna som besvarade enkäterna och fem elever från varje klass som intervjuades.

  Resultat: De aspekter som främjades mest i den teoretiska undervisningen var förståelse och delaktighet. Dessa aspekter främjades genom diskussion i klassrummet mellan elever och läraren samt elever sinsemellan utifrån frågor som eleverna svarade på. Även meningsfullhet främjades något mer av teoretisk undervisning än av praktisk undervisning. De aspekter som främjades mest av praktisk undervisning var intresse och glädje. Detta eftersom att de själva fick göra experiment som de inte visste utfallet av, vilket enligt eleverna var spännande och roligt, men även för att de uppskattade att få utföra experiment snarare än att lyssna eller läsa om dem.

 • 169.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Larsson, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Feminina män och maskulina kvinnor: En kvalitativ text- och diskursanalys av PAX-barnboksseriens litterära karaktärer utifrån ett genusperspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I samhället finns normer som styr hur vi ska vara för att falla inom ramen för vad som anses vara rätt. Skolan ska motverka de traditionella idealen för vad som betraktas vara manligt och kvinnligt. Som lärare finns behovet av ett granskande perspektiv på vad eleverna möter i litteraturens domän.

  Syftet med vår studie är att åskådliggöra könsmönster i bokserien PAX (Larsson & Korsell, 2014–2017), en nutida populär bokserie. Vi har granskat karaktärers tillskrivna egenskaper utifrån ett genusperspektiv för att synliggöra normer som finns i böckerna. Normbrytande egenskaperna som karaktärerna har uppvisat har analyserats över tid, hur de karaktärerna har bemötts, genom hela bokserien.

  Metod: Utifrån syftet med vår studie valdes en kvalitativ text- och diskursanalys som metod. Till hjälp har vi utgått från Maria Nikolajevas motsatsschema, om manliga och kvinnliga egenskaper och hennes diskussioner kring genus och könsdikotomier för att uppnå syftet och svara på studiens frågeställningar.

  Resultat: Utifrån vad vi fått fram i vår analys kan vi se att vissa karaktärer bryter mot de traditionella könsmönstren, två män och två kvinnor. Men under seriens gång går de kvinnliga karaktärerna tillbaka till det stereotypiskt kvinnliga egenskaperna. Resultatet visade också att det var dessa två kvinnor som förändrades över seriens gång. Utifrån vår analys fick vi också fram att kvinnliga egenskaper ses som något positivt, medan manliga ses som något negativt.

 • 170.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Nord, Jessica
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Växa upp i ett beroende: En studie om yrkesverksammas upplevelser omatt växa upp i en miljö präglad av ett beroende2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma till barn som växer upp med föräldrar som innehar beroendeproblematik uppfattar att barnen påverkas. Resultatet av studien grundar sig i halvstrukturerade intervjuer med 8 yrkesverksamma individer som har erfarenhet inom området. För analysering av datamaterial användes den kvalitativa metoden tematisk analys. Resultatet presenterades med hjälp av 6 gemensamma teman som konstruerades utifrån informanternas utsagor som kunde ge en förklaring till hur barnet påverkas av det specifika uppväxtförhållandet. Temana som skapades var, en hemlighet man inte talar om, tidigt ansvar, bristen på tillit och trygghet, stress och oro, låg självkänsla och när känslor inte får kännas. Resultatet belyser att förälderns beroende har en negativ påverkan i barnets personliga utveckling. Barnets lär sig inte handskas med sina känslor och tilliten till både föräldrarna och andra i barnets liv saknas ofta. Barnet tar ofta mycket ansvar i tidig ålder utan att bli uppskattad vilket ofta bidrar till låg självkänsla.

 • 171.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  svensson, Emilia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  skapandet av den demokratiska medborgaren: en diskursanalys av hur elever tilltalas i läroböcker i SO samt hur böckerna framställer den ideala eleven2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Ett av skolans uppdrag är fostra elever till demokratiska medborgare. Det finns ingen enig definition av hur en ideal medborgare framställs. De medel som används för att forma demokratiska medborgare i skolan är bland annat läroböcker där texterna har bakomliggande värderingar som elever kan påverkas av.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka vilken typ av medborgarfostran läroböcker i SO praktiserar. Syftet bryts ner i två forskningsfrågor som berör hur den ideala eleven skrivs fram i läroböcker och på vilket sätt den mottagande eleven tilltalas.

  Teori och metod

  Metoden och teorin som används i studien är diskursanalys med en inriktning på identitetskonstruktion. Teorin utgår från att det alltid finns bakomliggande tankar och värderingar i texter. Metoden går ut på att hitta mönster i de två valda läroböckerna genom ekvivalenskedjor och begreppen medborgarskap, makt och perspektiv. De två läroböckerna som analyseras är de två mest använda läroböckerna i SO i en medelstor kommun i Västra Götaland. De signifikanter som hittads i läroböckerna och bildade ekvivalenskedjor bevisas och förklaras med hjälp av citat i uppsatsens resultatdel. Studien redovisar inte sanningar, utan det är tolkningar av forskningsfrågorna i ett specifikt sammanhang som undersöks.

  Resultat

  Studiens resultat visar att det tydligt skrivs fram en ideal elev i båda böckerna. Den ideala eleven skiljer sig något böckerna mellan. De signifikanter som bygger upp den ideala eleven är exempelvis att följa lagar och regler, reflektera och att ha ett moraliskt rätt bemötande. Det framkom också i diskursanalysen att elever inte alltid tilltalas som reflekterande elever, utan mer som tomma kärl redo att fyllas med kunskap som inte alltid motiveras.

 • 172.
  Andersson, Mari
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Drogtester på arbetet: tillit eller misstro2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
 • 173.
  Andersson, Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Johansson, Carina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Borderline personlighetsstörning: vad händer efter det att diagnosen givits?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
 • 174.
  Andersson, Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sankoh, Satina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Intuitionsbaserade beslut inom rekrytering: En studie om intuition, personlighet och emotionell intelligens2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I rekryteringsförfarande fattas det dagligen beslut om vilka kandidater som är bäst lämpande för specifika tjänster. Forskning visar att standardiserade arbetsmetoder inom rekrytering har högt prediktivt värde som kan förutsäga individers framtida prestationer. Trots detta föredrar många yrkesutövare intuitionsbaserade arbetsmetoder. Syftet med den föreliggande studien var att undersöka sambandet mellan personlighet, emotionell intelligens och inställning till att använda sig av intuition vid rekryteringsbeslut. Vid insamling av empirisk data konstruerades en webb-enkät som bestod av tre beprövande test som mätte personlighet (Big-Six), emotionell intelligens (TEIQue-SF) och inställning till intuition vid rekryteringsbeslut. Stickprovet bestod av 100 yrkesutövare inom Human Resource med erfarenhet av rekrytering. Studiens resultat tyder på att personer som är positivt inställda till användning av intuition inom rekryteringsbeslut är mer extroverta. Resultatet tyder också på att personer som är negativt inställda till användning av intuition vid rekryteringsbeslut är mer emotionellt stabila samt ärliga-ödmjuka.

 • 175.
  Andersson, Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Stark, Claes
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Implementering och vidmakthållande av kompetensutvecklingsinsatser: Friktion och möjligheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en förståelse för hur chefer inom två SiS-institutioner upplever att de arbetar med kompetensutvecklingsinsatser gällande MI.

  Resultatet visar att kompetensutvecklingsinsatsen blir en del av implementeringen och vidmakthållandet av metoden då medarbetare genom utbildning i MI får ett gemensamt förhållningssätt med ett gemensamt språk.

  Studien är en kvalitativ undersökning som bygger på intervjuer med chefer på två institution inom Statens institutionsstyrelse. Resultatet redovisas utifrån intervjuer med åtta enhetschefer. Intervjuerna genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjufrågor som öppnade upp för respondenternas egna berättelser samt gav uppsatsförfattarna möjlighet att ställa följdfrågor. Respondenterna intervjuades enskilt och intervjuerna spelades in för att säkerställa att uppsatsförfattarna fick med allt som sades.

  Studiens fenomenologiska ansats ville nå kärnan i fenomenet hur chefer på två SiS-institutioner upplever att de arbetar med kompetensutvecklingsinsatser gällande MI. Fortsatt lärande och utveckling av MI sker i vardagen på arbetsplatsen där lärandet i metoden behöver struktureras för att inte glömmas bort. Strukturen av MI ökar kvalitén i organisationen för både ungdomar och personal då det gemensamma förhållningssättet ger en trygghet. Implementeringen av MI är ett gemensamt ansvar där cheferna strukturerar för en god och utvecklande lärmiljö och medarbetare ansvarar för att använda MI i vardagen genom reflektion och feedback.

 • 176.
  Andersson, Marianne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Lindholm, Carola
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Reggio Emilia i tanke och handling i en svensk förskolekontext: - Pedagogers förståelser av begreppen "Det rika barnet"och "Miljön som den tredje pedagogen"2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Studien syftar till att få kunskap om hur centrala begrepp inom Reggio Emilias filosofi omsätts i tanke och handling i tre svenska Reggio Emilia förskolor. Med hjälp av ett fenomenografiskt perspektiv vill vi få kunskap om pedagogers uppfattningar kring begreppens innebörd och hur de i så fall menar att det inverkar på barn i praktiken. Det gör vi genom att undersöka hur begreppen "det rika barnet" och "miljön som den tredje pedagogen" uttrycks i tanke och handling. Metod:Intervjuer, observationer av miljöer, fotografier av miljöer, visuell metod, fenomenografisk analysmetod. Resultat: Det framgår av resultatet att innebörden av begreppet ”det rika barnet” inte diskuterats på de förskolor som ingår i studien. Istället har ”det kompetenta barnet” blivit synonymt med begreppet och med deras barnsyn. Pedagogens roll handlar till stor del om att erbjuda material och miljöer som möter barns behov och intressen. Att barns olikheter ses som en tillgång kopplas till de möjligheter miljön erbjuder att utforska. Det är också viktigt att barn tillåts vara olika i miljön. Det finns en tro på det självgående barnet som resulterar i att barn visar vägen i projekt. Miljön stöttar när barn kan fungera självgående, utan att vara beroende av en vuxen. Barns intressen ska återspeglas i miljön, som ändras utifrån deras processer. En tillgänglig och tillåtande miljö möjliggör att barn kan agera självständigt och miljön stöttar på så vis pedagogerna. En väl förberedd miljö kompenserar närvaron av en pedagog och lockar barn genom att vara inspirerande och tilltalande. Att barn ska lära sig något och utvecklas i miljöerna har en framåtsyftande funktion. Det anses också att miljön kan bidra till barns möjligheter att verka i ett demokratiskt sammanhang.

 • 177.
  Andersson, Marie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Lundell, Catharina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Men lyssna på mig! Jag känner mitt barn bäst...: Upplevelsen av bemötandets betydelse för anhöriga till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva och söka förståelse för hur anhöriga till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning upplever bemötandet från professionella inom socialtjänsten. Fokus ligger på de kunskaps- och relationsaspekter som kan sägas ligga till grund för professionellas bemötandekompetens. Att belysa dessa bemötandefrågor kan väcka diskussion kring att det bör finnas en djupare etisk medvetenhet hos de professionella. Då den medvetenheten ger en rikare förståelse för anhörigas situation samt en insikt i vad ett gott bemötande handlar om vilket även eftersträvas allt mer i dagens välfärdssamhälle. De frågeställningar som studien baseras på är: Hur beskriver anhöriga begreppet bemötande? Vilken betydelse har den professionellas kunskaper inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, för de anhörigas upplevelse av bemötandet? Vilken betydelse har den professionellas förmåga att kunna skapa en relation, för de anhörigas upplevelse av bemötandet? Metoden som används i studien har en kvalitativ ansats och utgår ifrån fokusgruppsintervjuer. Som teoretisk utgångspunkt valdes symbolisk interaktionism som tillsammans med begreppet bemötande förklarar och analyserar bemötandets betydelse vid samspel mellan individ och professionell. Resultatet redovisas, analyseras och reflekteras över med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Studiens resultat visar att informanterna upplever bemötandet från de professionella som otillräckligt då det inte stämmer överens med informanternas beskrivningar av begreppet bemötande. Resultatet visar även att informanterna upplever att de professionella saknar direkt kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Resultatet åskådliggör att samtliga informanter upplever att de inte blir lyssnade till samt att informanterna känner sig maktlösa. I resultatet framkommer att informanterna upplever att förutsättningen för att kunna skapa en relation med de professionella inte har infunnit sig, då informanterna påtalar att de tvingats byta handläggare vid flera tillfällen. Slutsatsen är att professionellas kunskaper inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt professionellas förmåga att kunna skapa en relation, har stor betydelse för de anhörigas upplevelse av bemötandet

 • 178.
  Andersson, Marie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Stalerova, Marina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Elevers trygghet och tillgänlighet till elevhälsan: Ur skolpersonalens perspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna C-uppsats var att undersöka hur skolpersonalen upplever det stöd som finns tillgängligt för eleverna på skolan. Studien genomfördes på en skola i Västsverige där tillvägagångssättet i studien var intervjuer med sex personer ur skolpersonalen. Deltagarna i undersökningen var sex personer med olika arbetsuppgifter på skolan där professionerna: skolsköterska, skolkurator och lärare innefattades. Metoden som användes var kvalitativ metod. Det finns väldigt få forskningsrapporter som belyser frågeställningar om elevhälsans tillgänglighet sett ur ett personalrelaterat perspektiv inom den kvalitativa forskningsmetoden. Inom kvantitativ forskningsmetod finns det något fler tillgängliga forskningsrapporter men de är fortfarande relativt få. Denna undersökning resulterade i sex stycken olika teman som beskriver hur och i vilken utsträckning skolpersonalen upplever att de finns tillgängliga för eleverna. I denna uppsats används till största del beteckningen elevhälsa, vilket innefattar det arbete som skolpersonalen utför för att eleverna ska må bra, såväl fysiskt som psykiskt och enligt existerande lagar och regler. Uppsatsen avslutas med en diskussionsdel där väsentliga delar och tankar om framtida arbete inom dessa frågor tas upp.

 • 179.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sundemo, Markus
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Identitetsstärkande lösningar på hemmaplan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till studien var ett gemensamt intresse kring ungdomars identitetsutveckling. Då inga studier kring hur just hemmaplanslösningar kan bidra till en positiv identitet gått att finna, så blev det intressant att genomföra en studie kring detta. Studiens syfte är att utifrån ett personalperspektiv öka förståelsen för vilken innebörd arbetet med hemmaplanslösningar har då det gäller att ta tillvara och stärka ungdomars positiva identitetsprocesser. För att kunna besvara detta syfte har frågeställningar utvecklats som först handlar om hur en personalgrupp beskriver att identitetsskapande sker i deras verksamhet och hur de sedan beskriver att hemmaplanslösningar kan bidra till att stärka dessa ungdomar i en positiv riktning. Studien har utgått ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som har varit genomgående i hela uppsatsen. För att samla in vårt material har sex stycken enskilda kvalitativa intervjuer genomförts som sedan har analyserats och bearbetats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar på att personalgruppen beskriver identitetskapande som något socialt format med och av individens kontext. De beskriver också att hemmaplanslösningar kan bidra till en stärkt identitetsprocess genom deras arbetsmetoder, människosyn och sätt att vara.

  Vår tolkning och slutsats blir att personalen anser sig i sitt arbete med hemmaplanslösningar kunna påverka ungdomars identitetsskapande i en positiv riktning. Eftersom studien har ett personalperspektiv hade vidare forskning kring ett ungdomsperspektiv varit intressant att genomföra.

 • 180.
  Andersson, Maude
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Vuxna personer med Aspergers syndrom och social identitet2002Independent thesis Advanced level (professional degree)Oppgave
 • 181.
  Andersson, Michael
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Manliga offer: Användares konstruktioner av sexualitet och kön på webforumet incels.is2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I början av 2018 skakades Toronto av ett massmord där en man medvetet körde över ett flertal kvinnor (BBC, 2018). Gärningsmannen hänvisade till ett inceluppror i en statusuppdatering på Facebook strax före dådet. I och med dådet var det många som fick upp ögonen för incels och med detta kom försök att definiera vad incels är. I denna uppsats undersöks fenomenet incels med en konstruktivistisk, diskursanalytisk utgångspunkt.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att med hjälp av diskursanalys undersöka hur användarna i underforumet Inceldom Discussion på incels.is konstruerar sig själva i deras incelskap samt hur de konstruerar maskulinitet, feminitet och heterosexualitet i relation till detta.

  Metod: Studiens design är en kombination av konstruktivistisk grounded theory och kritisk diskursanalys. Genom att koda och skapa kategorier av en stor mängd data med grounded theory som metod har jag valt ut vilka sorts diskurser som ska analyseras för att visa på incels konstruktion av subjekt, kön och sexualitet.

  Resultat: I denna studie visas hur användarna på incels.is konstruerar sexualitet utifrån tre olika sorters diskurser. Den första diskursen konstruerar incelskapet och styr vad det innebär att vara incel. Utifrån detta konstruerar användarna en sexuell ekonomi tillsammans med andra maskuliniteter och femininiteter som bidrar till att skapa incels maktlöshet på sexuella marknader.

 • 182.
  Andersson, Mikael
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Barn som "bara" spelar iPad: Kunskapsdelning och samspel med iPad på fritidshem utifrån barns perspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Användandet av digitala verktyg i skolan har ökat stort de senaste åren visar en rapport från Skolverket (2016). Det är viktigt att det finns ett tydligt syfte när datorer och iPads introduceras i klassrum och på fritidshem. Många skolor satsar stora pengar och mycket tid på att implementera den nya tekniken för att följa läroplanen (2016). Om barnens syn på användandet av den nya tekniken undersöks, kan pedagoger hitta ett bra sätt att arbeta med verktyget. Ett syfte med den pedagogiska verksamheten som bedrivs på fritidshem är att "främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra" (2016, s.20). Eleverna ska också "uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling" (2016, s.24). Om iPad ska kunna användas för att uppfylla dessa krav kan det krävas mer av pedagoger och lärares kompetens inom området. Användandet behöver ses över så att barn inte "bara spelar". Då fritidshemmet enligt Skolverkets reviderade läroplan (2016) bedriver undervisning och personal som arbetar på fritidshem kan vara utbildade lärare mot fritidshem, blir också kopplingen till skolans undervisning relevant.

 • 183.
  Andersson, Morgan
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  "Jag har inget annat modersmål, de e ju svenska": en explorativ studie om SVA-ämnets roll på gymnasiet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Elever med ett annat modersmål än svenska har enligt gymnasieförordningen rätt att välja svenska som andraspråk (SVA) om de önskar det. Studier visar dock att en majoritet av elever inte får någon information om skillnaden mellan SVA och svenska som modersmål (SVE) inför deras gymnasieval i årskurs nio. Vidare bygger uppdelningen av SVA och SVE på en språkvetenskaplig grund, men i Skollagen står det inte uttryckligen vem som ska läsa SVA, vilket gör att urvalet baseras på annat än språkmässiga faktorer. SVA-ämnet har också kritiserats genom åren och är inte anpassat efter dagens SVA-elever. Slutligen visar forskning gällande nivågrupperingar i klasser, både positiva och negativa resultat för elevers prestationer.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka sex gymnasieskolors rutiner gällande hantering av elevers val till SVA respektive SVE.

  Metod: I studien har en kvalitativ datainsamlingsmetod använts i form av semistrukturerade intervjuer. Åtta informanter från sex olika skolor i Sverige deltog.

  Resultat: Resultatet visar att en minoritet av skolorna informerar eleverna om skillnaden mellan SVA och SVE och ingen av skolorna använder sig av något utarbetat test för att ta reda på om elever behöver SVA-undervisning utan använder sig av egna metoder. De som bör läsa SVA är de elever som inte har fått en tillräcklig kontakt med det svenska språket under uppväxten alternativt nyanlända elever. Dessutom ska SVAelever ha ett annat modersmål än svenska för att passa in i kursplanens kunskapskrav och förmågor, vilket inte alltid är fallet enligt resultatet. Ingen av de intervjuade lärarna nivågrupperar sina klasser och majoriteten anser inte att det behövs. Avslutningsvis tycker de flesta att SVA-ämnet ska finnas kvar som ett separat ämne eftersom det gynnar SVA-eleverna i deras språkutveckling.

 • 184.
  Andersson, Nina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Augustsson, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  "Jag vill göra det och jag vill göra det bra": En kvalitativ studie om arbetsmotivation hos anställda med kundrelaterat yrke2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vare sig det handlar om kundservice eller försäljning är kundkontakten ett servicemöte som är centralt för en affärsdrivande verksamhet. Arbetsuppgifter som innefattar kundkontakt är av avsevärd betydelse för företaget då den anställde är företagets ansikte utåt och spelar en avgörande roll när det gäller att influera kundens uppfattning. För att de anställda ska kunna bidra till ett bra servicemöte är det viktigt att de känner sig motiverade. Hur anställda med kundrelaterade yrken ser på sin arbetsmotivation och vilka faktorer de uppfattar som motiverande var i fokus för denna studie. I studien deltog fem anställda med kundrelaterade arbetsuppgifter. Data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer. En tematisk analys genomfördes. Resultatet visade att den viktigaste motivationsfaktorn var kommunikation och samspel med kollegor, chefer och kunder. Likt en katalysator inverkade samspelet med andra på den inre viljan att prestera. På så sätt skapades en positiv spiral, som påverkade individens motivation positivt. Andra motivationsfaktorer som belystes som viktiga av respondenterna var behovet av att tillhöra, känna gemenskap och få vardaglig feedback. Samtidigt var behovet av utmaning i arbetet, utvecklingsmöjligheter samt att arbeta mot egna uppsatta mål centralt. Dessa faktorer diskuterades utifrån motivationsteorier samt relaterades till aktuell forskning avseende motivation. Studiens bidrag är en fördjupad förståelse för vad anställda med kundrelaterade yrken motiveras av. Genom att belysa faktorer som är betydande för respondenter kan verksamheten få en rikare förståelse och rikta energi och resurser gentemot dessa

 • 185.
  Andersson Novela, Tchaka
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Yousif, Saman
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Barnkonventionen blir lag: En intervjustudie om attityder hos anställda inom SiS2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Regeringen anser att det behövts säkerställas att barnkonventionen används på alla nivåer inom landet.

  Syftet med studien är att undersöka om/hur professioner inom statens institutionsstyrelse upplever att barnkonventionen kommer att förändra deras arbetssätt.

  Studiens resultat utgår ifrån semistrukturerade intervjuer med 7 individer från SiS. Denna studie använde sig av den transteoretiska modellen för beteendeförändring och teorin om planerat beteende. För analys av materialet har den kvalitativa metoden tematisk analys använts. I resultatet av den tematiska analysen framträdde tre teman: attityder, kunskap och syn på egenkontroll i tillägg till ett övergripande tema rörande beteendeförändringar.

  Resultatet visar att respondenterna, beroende på yrkesroll, hade olika uppfattningar om hur de kommande förändringarna skulle komma att påverka deras framtida arbetssituation. Det visades att beroende på uppfattad egenkontroll och egen kunskap om barnkonventionen var man mer eller mindre benägen att ändra sitt beteende. Studien kan utgöra ett bidrag till forskningen om attityders inflytande på beteendeförändringar. I slutdiskussionen belyses vidare vikten av ett kunskapslyft bland allmänheten vad gäller barnets rättigheter.

 • 186.
  Andersson, Oskar
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  En kvalitativ studie av lärares förhållningssätt till grammatik i årskurs 4-62017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning visar att grammatikundervisningen har avtagit i skolorna sedan mitten av 1900-talet. På grund av detta valde jag att göra en studie om lärares förhållande till grammatiken i årskurs 4-6. Syftet med studien har varit att undersöka lärares syn på grammatik och vad de säger om hur de undervisar i grammatik i svenskämnet i årskurs 4-6.  Metoden som användes var sju kvalitativa semi-strukturerade intervjuer, detta för att få en fördjupad förståelse för lärarnas tankar och upplevelser om grammatiken samt hur de säger att de undervisar i det. Resultatet visade att lärarna anser att grammatiken är viktig för elever i årskurs 4-6 och att de kopplar detta framförallt till skrivutveckling och främmandespråksinlärning. Lärarna beskrev att de undervisar i grammatik med hjälp av läromedel utifrån ett exkluderat och inkluderat arbetssätt, som beskrivs i studien.

 • 187.
  Andersson, Oskar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Demoulin, Lina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Subtraktionshändelser i matematikläromedel: En studie om vilka subtraktionshändelser som förekommer och hur de behandlas i matematikläromedel i årskurs 4-62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning visar att elever har svårigheter att tolka och utföra beräkningar när subtraktionshändelser behandlas. Vi valde därför att undersöka hur subtraktionshändelser förekommer och behandlas i läromedel då undervisning till största delen utgår från läromedel.

  Syfte: Syftet med studien har varit att granska vilka subtraktionshändelser som förekommer i läroböcker och hur de problematiseras i lärarhandledningar.

  Metod: För att genomföra studien valde vi att analysera läromedelsserierna Mattespanarna och Mera Favorit matematik. Dessa läromedelsserier utgjordes av läroböcker och lärarhandledningar, i årskurs 4-6. Den metod som har använts till studien är textanalys i form av innehållsanalys där både en kvantitativ och en kvalitativ analys har genomförts.

  Resultat: Resultatet visade att läromedlen till viss del behandlade olika subtraktionshändelser. Läroböckerna hade en högst ojämn fördelning av olika subtraktionshändelser samt att förekomsten av subtraktionshändelser minskade i antal för varje årskurs. I lärarhandledningarna framgick det att subtraktionshändelser behandlades ytterst sparsamt och det stöd som gavs i dem var främst av instruerande karaktär.

 • 188.
  Andersson, Pauline
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Pettersson, Sarah
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Pedagogers synliggörande av matematik för de yngsta barnen i förskolan: en etnografisk studie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 

  Matematiken har varit en viktig del av förskolans verksamhet sedan långt tillbaka i tiden (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2007). Redan på mitten av 1800-talet tog Fröbel fram ett matematiskt material som han betecknade som lekgåvor. Dessa lekgåvor lever kvar än idag i förskolans verksamhet (Johansson 1994). Björklund (2008) poängterar att pedagogers synliggörande av matematik är av vikt för att barn ska skapa förståelse och utvecklas till matematiska individer. Det handlar om att konkretisera och utmana matematiken för barnen både i vardagen och vid planerade aktiviteter. Doverborg (2006) menar dock att det inte främst handlar om de lärarstyrda och planerade aktiviteterna utan att det i första hand handlar om att möta och synliggöra matematiken i vardagen tillsammans med barnen. Ett tidigt positivt möte med matematiken genererar ofta en fortsatt lyckad framgång senare i livet inom matematik (Linder, Powers-Costello & Stegelin 2011). Miljön påverkar vilka matematiska förmågor som barnen får chans att utveckla på förskolan, därför krävs en stimulerande och lustfylld miljö både inomhus och utomhus (Pettersson 2008).

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger tolkar och synliggör vad som är matematik för de yngsta barnen i förskolan.

  Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ etnografisk studie som innefattar observationer och informella och formella intervjuer. Fältstudierna har ägt rum på två förskolor, 31 barn och sex pedagoger har deltagit, både förskollärare och barnskötare.

  Resultat: Pedagogerna arbetade med matematiken vid planerade situationer men matematiken framträdde främst i vardagssituationer. Vid de flesta tillfällen synliggjordes matematiken på pedagogernas initiativ men de fångade också upp tillfällen då barnen tog initiativ till matematik och synliggjorde den. Pedagogerna synliggjorde matematiken för barnen genom att problematisera och konkretisera den på barnens nivå. Vi kunde se att inomhusmiljön var mer matematisk än utomhusmiljön då dessa två skiljde sig markant från varandra på de båda förskolorna. Studien visar också att det finns en viss skillnad mellan barnskötare och förskollärare vad gäller medvetenhet i synliggörandet av matematiken

 • 189.
  Andersson, Pernilla
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Svantesson, Helene
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Familjeförskolan: ett led i det förebyggande arbetet med barn i riskzon2003Independent thesis Advanced level (professional degree)Oppgave
 • 190.
  Andersson, Peter
  et al.
  Gothenburg university.
  Cederlund, Katarina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Lyngfelt, Anna
  Gothenburg university.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Crossing borders by the use of digital tools in classrooms representing different socioeconomic backgrounds2015Inngår i: NERASymposium: “Situating literacies in educational settings”, 4-6 March 2015, Gothenburg, 2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 191.
  Andersson, Peter
  et al.
  Gothenburg university.
  Cederlund, Katarina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Lyngfelt, Anna
  Gothenburg university.
  The Challenges of Change in Early Literacy Instruction2014Inngår i: SIG Writing: Conference on Writing Research, 2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 192. Andersson, Peter
  et al.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Kommunikationsmönster i digitala instruktionstexter: implikationer för språkutvecklande arbete i yngre åldrar. Skriv! Les! 20152015Inngår i: Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy. 18-20 maj 2015, Stavanger, 2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 193.
  Andersson, Pia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Borssén, Gunilla
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Raka rör, med värme och kärlek: en studie om samtalsstöd2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Thee purpose of this study was to examine what helps in counseling against women victims of domestic violence, and how to identify empowerment in their experiences? It is a qualitative study using semi-structured interviews where the collected material is based on five interviews. The group we studied is victims of domestic violence who had taken part of counseling. The interviews were based on an interview guide that sought answers to women´s experience of counseling. The interviews were analyzed with the help of theories of support, domestic violence and empowerment. The analytic method used is Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), which means that the text develop categories and themes. The themes in the analysis became” the profession´s impact on women´s experience of counseling, the importance of relationship to the experience of counseling and the significance of the support for the women´s process of empowerment. The result shows that security, trust and distinctness are essential to a good relationship between the women and the social worker. For this to be possible, we see that the required skills, knowledge and experience of working with domestic violence and the consequences it brings. A good relationship can in turn give confirmation and insight and thus give rise to women´s process of empowerment.

 • 194.
  Andersson, Rasmus
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Loberg, Peter
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  "Uppdraget tydliggörs": En enkätstudie av fritidspedagogers attityder och upplevelser av det nya innehållet för fritidshemmet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Historiskt sett har fritidshemmet inte haft något eget kapitel i de olika läroplanerna som har tillämpats. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderades år 2016 där ett nytt kapitel tillägnat fritidshemmet tillkom. Fritidshemmets nya kapitel innehåller en syftesdel och ett centralt innehåll. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur det nya innehållet för fritidshemmet som tillkom i 2016 års reviderade upplaga av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 har tagits emot av personal på fritidshem. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar: Vilka hinder och möjligheter har den nya läroplanen skapat inom yrket? På vilket sätt har det nya kapitlet förändrat arbetet på fritidshemmet? Hur påverkas mottagandet av läroplanens nya kapitel av personalens olika utbildningar och erfarenheter? Metod: En webbaserad enkätundersökning är gjord i verktyget Surveymonkey och användes som metod där 109 enkäter har bearbetats. Resultatet har sammanställts genom Surveymonkeys analysfunktion och redovisningen av data redogörs för genom tabeller och diagram. Resultatet tolkas dessutom med hjälp av tidigare forskning. Resultat: Resultatet visade att majoriteten av respondenterna ställde sig positiva till innehållet i det nya kapitlet för fritidshemmet. Merparten av respondenterna upplevde att arbetet på fritidshemmet underlättats på olika sätt och att uppdraget som fritidspedagog tydliggjorts. Resultatet visade också att respondenterna vars utbildning ledde till en lärarexamen ställde sig mer positiva i sina svar. Respondenterna som inte var utbildade fritidspedagoger ställde sig mindre positiva. Vidare visade resultatet att respondenternas uppfattning av negativa aspekter som det nya kapitlet för fritidshemmet fört med sig är att fritidsverksamheten blir för lik skolans verksamhet, att det blir mindre fri lek och att det är svårt att hinna planera efter läroplanen.

 • 195.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Sandström, Caroline
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Att mobba andra: En studie om mobbning, psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning och föräldrabarnkommunikation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mobbning är ett stort globalt problem som har förekommit länge bland ungdomar. Syftet med denna föreliggande studie är att undersöka hur psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning samt föräldrabarnkommunikation relaterar till mobbning. Studien avser att kontrollera bakgrundsvariabler såsom kön, etnicitet och trivsel i området man bor i. Följande frågeställningar formulerades: (a) Finns det något samband mellan psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning, föräldrabarnkommunikation och mobbning? (b) Hur relaterar psykisk hälsa, tobak, alkohol och droganvändning, föräldrabarnkommunikation till mobbning samtidigt som kön, etnicitet och trivsel i området man bor i kontrolleras? För att studera detta område har vi använt oss av kvantitativ ansats med material från LoRDIA (Longitudinal Research on Development In Adolescence) studie 2015. I studien ingick det 1324 elever från två små och två medelstora städer i Jönköpings och Västra Götalands län i Sverige. Resultatet indikerar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan mobbning, psykisk hälsa, tobak alkohol och droganvändning, samt föräldrabarnkommunikation. Det mest intressanta resultatet i studien visar att det finns en signifikant skillnad mellan pojkar och flickors mobbningsbeteende och vad som predicerar det. Pojkar är mer involverade i mobbning än flickor och deras mobbningsbeteende prediceras av tobak, alkohol, och droganvändning och föräldrabarnkommunikation samt upplevd trivsel i bostadsområdet medan flickors mobbning relaterar till psykisk hälsa, föräldrabarnkommunikation, etnicitet och upplevd trivsel i området.

 • 196.
  Andersson, Sara
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Elevers skiftande möjligheter till inlärning: en studie om inlärningsstilar kopplat till svenskundervisningen2008Independent thesis Advanced level (professional degree)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att visa på de möjligheter och begränsningar vad det gäller inlärning, som enskilda elever kan möta i dagen svenskundervisning. Kvantitativ metod i form av enkätundersökningar har används för att undersöka studiens syfte och frågeställningar. Enligt resultatet tycks alla elever i undersökningsklassen ha möjlighet att lära in under svensklektionerna. En del elever visade sig dock ha betydligt fler möjligheter och bättre förutsättningar till detta än andra. De elever som lärde sig bäst genom undervisningsformer så som att läsa, skriva, lyssna och prata visade sig ha störst möjligheter att lära in. Datorintresserade elever samt elever som föredrar att pyssla, visade sig också dra stora fördelar av undervisningen. Elever med behov att röra sig för att lära sig mest effektivt, visade sig ha minst förutsättningar för inlärning. Lärarna i undersökningen ansåg sig ha många möjligheter att anpassa undervisningen efter elevernas skiftande behov, men ansåg ändå att de behövde mer resurser för att börja arbeta mer individcentrerat.

 • 197.
  Andersson, Sara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Ekberg, Maria Georgiou
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Plikten framför allt: En kvantitativ studie gällande lärares benägenhet att ta rast2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar att återhämtning via raster är av stor vikt. Undersökningar gällande arbetsförhållanden för lärare signalerar om att det inte är någon tillfredställande situation. Enligt den forskning som har tagits del av så finns det få faktorer som antyder att en förändring är på väg. Forskningen visar att lärarnas arbetsbelastning är för hög. Lärare är många gånger positivt inställda till sitt arbete, tycker det är meningsfullt och roligt. Många känner också friheten att kunna styra över sina egna arbetsuppgifter. Men samtidigt visar forskningen på att det finns hinder för lärarna att klara av sina arbetsuppgifter, för att må bra och upprätthålla den positiva inställningen till arbetet. Vi vill därför undersöka benägenheten hos lärare att ta sin rast och vad det är som gör att man inte tar den.   Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka i hur stor utsträckning lärare tar sin rast. Hur lärarna själva lägger vikt på rasten samt vad det är som påverkar när rasten ska tas ut.  Metod: En digital enkät skickades ut till en skola i varje kommun i Sverige. Urvalet för skola gjordes på kommunernas hemsidor och det var den första kommunala skolan som hade verksamhet inom F-6 som valdes ut. Utav 290 kommuner har 63 svarat på enkäten, 4 respondenter har valt att inte ange kommun. SPSS användes för att hantera datamaterialet, en korrelation och en regression gjordes för att analysera datamaterialet.    Resultat: I denna studie har resultatet visat att lärare har på individnivå en hög benägenhet att ta rast men att faktorer såsom framför allt arbetsbördan och elever inverkar på om rasten verkligen tas. Respondenterna har angivit att de gör flera olika saker under rasten som innebär arbete, exempelvis tar fram material eller konfliktlösning, vilket gör att återhämtning kan utebli.  Resultatet har en hög signifikans och ett justerat R2-värde som visar att regressionen är 58 % förklarande på vad som påverkar lärarens rast. De faktorer som påverkar lärares rast är arbetsbördan, eleverna och chefen, den individuella inställningen har liten påverkan om lärare tar rast eller ej.

 • 198.
  Andersson, Sara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Ericsson, Anneli
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Hagild, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Familjen på utsidan: en studie om mammors och barns situation då pappan frihetsberövas2002Independent thesis Advanced level (professional degree)Oppgave
 • 199.
  Andersson, Sofia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Netskar, Anette
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Kvinnors attityd till fängelsevistelse i Sverige: Hot eller vård under avtjänande av straff?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Syftet med studien var att undersöka kvinnors attityder till fängelsevistelsen. Forskning kring kvinnors kriminalitet och fängelsevistelse är mycket bristfällig både internationellt och nationellt. Tidigare forskning utgår främst ifrån män och deras kriminalitet, vilket blivit normgivande för synen på brottslingar och kriminalvårdens uppbyggnad. Studien inriktades på kvinnliga interners attityd till fängelsemiljö, kommunikation och upplevelse av stämpling under fängelsevistelsen. 256 interner var vid tillfället placerade på olika anstalter i Sverige. Alla erbjöds delta enligt etiska rådets principer. Enkäter med frågor och påståenden på en 5-gradig ordinalskala skickades till samtliga anstalter, varav 76 ifyllda enkäter returnerades. Svaren skiljde sig åt beroende på anstalt och om man befann sig på en öppen eller sluten avdelning. Slutresultaten visade att flertalet hade en relativt positiv attityd till fängelsevistelsen.

 • 200.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Angefred, Kristina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  En kvalitativ studie om behandling av missbruk med naturläkemedlet Ibogain2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om naturläkemedlet Ibogain kunde vara en bra behandling för missbruk. För att kunna besvara detta har kvalitativa intervjuer genomförts med fyra personer som genomgått Ibogain-behandling och en psykolog/psykoterapeut på en beroendeklink, Lars Lundell. Utöver dessa intervjuer har en klinik i London besökts som utför Ibogain-behandling. På kliniken gjordes en observationsstudie av behandlingen, samt intervjuer med klinikchefen Dr Brackenridge och en av hans patienter, i uppsatsen kallad Will. Studiens perspektiv utgår från informanterna och våra egna observationer om Ibogain-behandling. Intervjufrågorna har bildats utifrån dessa 3 frågeställningar:

  1. Hur går en behandling tillväga rent praktiskt?

  2. Hur har livet påverkats av Ibogain-behandling?

  3. Vilken syn har informanterna på Ibogain-behandling?

  I analysen söktes gemensamma nämnare och skillnader i informanternas svar, uppdelat i de tidigare nämnda frågeställningarna. Sedan tolkades denna information med hjälp av litteratur, observationer och egna tankar.

  I studien ges en mycket samstämmig syn på att utan Ibogain-behandling hade troligtvis inte informanterna varit i livet idag.

  Resultatet visar tydligt på att informanterna upplever att de fått en mycket bättre livskvalité efter behandlingen.

  Av de uppgifter som framkommit i studien anser vi att Ibogain är att rekommendera.

1234567 151 - 200 of 3427
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf