Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 718
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Carlsson, Annette
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ivarson, Victoria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Psykisk ohälsa en sund reaktion på ett sjukt samhälle: En kvalitativ studie om hur professionella inom skolan ser på fenomenet psykisk ohälsa2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem som kan innebära utanförskap och social isolering om inte rätt insatser sätts in i tid. Syftet med studien var att titta på vilka risk- och skyddsfaktorer som kan påverka psykisk ohälsa bland unga, samt hur professioner inom skolan arbetar och samverkar för att stödja och hjälpa ungdomar som inte mår bra.

  Förändrade levnadsmönster och låg socioekonomisk status är faktorer som belyses i studien som möjliga orsaker till psykisk ohälsa. Något som är intresseväckande i studien är att ungdomar överlag anses ha en god hälsa, samtidigt som den psykiska ohälsan ökar kraftigt hos vissa utsatta grupper i samhället. Detta visar på ett ojämlikt samhälle, trots Agenda 2030 för de globala målen som länder i världen tagit sig an att arbeta för. Några av dessa mål är jämställdhet, hälsa, välbefinnande och god utbildning. Samhället har en stor utmaning i arbetet med att sätta in resurser där det behövs, samt ge stöd och insatser för de unga som inte har de rätta förutsättningarna från sin hemmiljö. Detta i sin tur gör att man i nuläget inte ser ut att närma sig de globala målen.

  I större utsträckning behövs ett bredare utbud av socialpedagogiska resurser för att kunna identifiera ohälsa, och stödja ungdomar som befinner sig i miljöer som kan utgöra en riskfaktor för deras hälsa.

 • 152.
  Carlsson, Marie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bästa behandlingsförutsättningar: hur personal vid en låsbar SiS-institution beskriver sin syn på hur en optimal behandlingsinstitution behöver utformas2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine how staff at a secure SiS-institution describes their view of how an optimal treatment institution needs to be designed to achieve the best treatment conditions. The examination took place in one of the State's board of Institutional Care (SiS) youth homes inSwedenfor young people 14-20 years. The three questions that the study accounts for are:

  • How does the staff describe that institutions needs to be organized to achieve the best treatment conditions?
  • How do the staff describe that the treatment needs to be designed to achieve lasting behavioural change?
  • How do the staff describe that the optimal group of youth needs to be designed from the youth's treatment time and treatment content?

  The frame of knowledge used in the thesis contains the research results in this area but also the theory that subsequently was developed from the research produced. In the frame of knowledge, there are three key concepts presented, organization, lasting behavioural change and group of youth, which are relevant to both the aim as to the questions at issue.

  Based on the aim of the study a qualitative research approach was chosen to understand each interviewee’s lifeworld and to see from their perspective and experiences. Semi-structured interviews were accomplished with four informants, all staff at the selected institution. The interviews were recorded with a Dictaphone and transcribed verbatim in order to be subject to analysis. As a concrete method of analysis, meaning condensation was used inspired by the phenomenological approach in the study. The result shows that there are many components in the themes organization, lasting behavioural change and group of youth which affects the chances of a positive treatment outcome and that informants' descriptions is alignment with previous research findings. The essence found in the results is different kinds of conditions. It means that the institution and its staff need conditions for example, economy, policies, methods, theories, staffing, skills development, structure and environment. If the organization can give the institution the right conditions with clear definitions, increases the chances of a positive treatment outcome significantly. 

  Download full text (pdf)
  Bästa behandlingsförutsättningar
 • 153.
  Carlsson, Therese
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Rönner, Ida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Under radarn: En kvalitativ studie om utmaningar i det förebyggande arbetet i att identifiera unga tjejer i riskzonen till kriminalitet.2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att lyfta fram unga tjejer som befinner sig i riskzonen till kriminalitet, en grupp i samhället som ofta går under radarn och inte uppmärksammas. Påföljden kan bli att dessa unga tjejer inte får de insatser de behöver då problematiken inte identifieras. Det behövs en ökad förståelse och medvetenhet kring synen på unga tjejer med kriminella beteenden, då det kan ge större insikt i deras situation. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats genom fyra semistrukturerade intervjuer med tre olika professioner som alla arbetar nära ungdomar i deras vardag och möter tjejer med tendenser till ett kriminellt beteende. De informanter som deltagit i studien var yrkesverksamma inom fritidsverksamheten och fältenheten i Trollhättans stad, samt en gruppchef inom polisen. Den insamlade empirin spelades in och transkriberades för analys med en tematisk ansats. Som teoretisk utgångspunkt till studien använde författarna det utvecklingsekologiska perspektivet med genomgång de olika systemen på mikro, meso och makronivå som visar att det socialpedagogiska arbetet med unga tjejer i riskzon till kriminalitet samt förståelsen till problematiken, både finns på individ och samhällsnivå. Studien centrerar kriminalitet, normer, riskzon, unga tjejer och identifiering som relevanta begrepp. Studien visar att informanterna identifierar unga tjejer i riskzonen till kriminalitet utifrån ett normbrytande beteende och att polisen som profession är den som har mest erfarenhet av denna målgrupp. Samtliga informanter känner och reflekterar kring oro i sina respektive yrkesgrupper, vidare genomförs både orosanmälningar och orossamtal. Slutligen kan det konstateras att unga tjejer i riskzon till kriminalitet är en målgrupp som rör sig i flera av samhällets arenor och att en bred grupp olika professioner som arbetar inom socialt arbete, möter dem. Identifieringen av tjejerna påverkas av och sker utifrån normer och föreställningar som finns på samhällsnivå och som genomsyrar de professionellas arbetssätt och synsätt på målgruppen. Samtliga som deltagit i studien betonar att samverkan mellan de olika professionerna och med ungdomarnas föräldrar, är en avgörande del i att fånga upp unga tjejer i riskzon till kriminalitet.

 • 154.
  Carlström, Eric
  et al.
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden; USN School of Business, University of South-Eastern Norway, Kongsberg, Norway (NOR).
  Magnusson, Leif Inge
  University of South-Eastern Norway, USN School of Business, Norway (NOR).
  Kristiansen, Elsa
  University of South-Eastern Norway, USN School of Business, Norway (NOR).
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sørensen, Jarle Løwe
  University of South-Eastern Norway,USN School of Business, Norway (NOR).
  Inter-Organisational Exercises in Dry and Wet Context: Why Do Maritime Response Organisations Gain More Knowledge from Exercises at Sea Than Those on Shore?2020In: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 21, no 14, article id 5604Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  : This is a study of inter-organisational exercises arranged by on-shore organisations (ONSOs)and off-shore organisations (OFFSOs). The aim was to compare findings from trained emergencystaffs' perceptions of the impact of exercises. The data were retrieved from surveys conducted bythe research team in conjunction with exercises. The surveys included staff from the coast guard,sea rescue, police department, fire department and ambulance services. A total of 94 professionalemergency personnel participated in the ONSO exercises and 252 in the OFFSO exercises. The studywas based on the suggestion that collaborative elements during an inter-organisational exercisepromote learning, and learning is important to make the exercises useful. Collaboration proved to bea predictor for some of the items in learning, and learning was a predictor for some of the items inutility. There was, however, a stronger covariation between collaboration, learning and utility in theOFFSOs exercises than in the ONSOs. One reason might be the different cultures of emergency staffinvolved in on-shore and off-shore organisations. The OFFSOs' qualifications may be dominated byseamanship, together with professional practice, and all parties are expected to act as first responders.ONSOs, on the other hand, practice exercises from a strict professional and legal perspective.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 155.
  Castillo Madrid, Xiomara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Jansen, Mathilde
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Det handlar ju mer om att levandegöra diskussionen": En kvalitativ studie om socialtjänstens syn på arbetet med personer i prostitution2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv undersöka enhetschefers syn på socialtjänstens arbete med personer i prostitution. Vi vill undersöka hur enhetscheferna reflekterar kring prostitution, vilka aspekter de anser viktiga i socialtjänstens arbete med personer i prostitution och vilken betydelse en handlingsplan kan ha för det arbetet. Metoden som använts är kvalitativ metod genom halvstrukturerade intervjuer med tre informanter inom socialtjänsten. Intervjuerna genomfördes via Skype och transkriberades för att sedan bli kodade, tematiserade och summerade. Slutligen presenterades tre teman: Kunskap och kompetens, Socialtjänstens utmaningar och Betydelsen av en handlingsplan. Resultatet visar att viktiga faktorer för att möta personer i prostitution anses vara kunskap om prostitutionens komplexitet tillsammans med kompetens kring bemötande och relationskapande men också att socialtjänstens fyrkantighet kan försvåra och motverka arbetet med personer i prostitution. Resultatet visar att en handlingsplan anses bidra till att tydliggöra socialtjänstens ansvar för personer i prostitution, att konkretisera hur man ska upptäcka och arbeta med personer i prostitution, bidra till en ökad långsiktighet i arbetet med personer i prostitution samt en ökad trygghet hos socialarbetare. Slutligen visar resultatet att handlingsplanens betydelse ligger i hur väl den levandegör diskussionen om personer i prostitution.

 • 156.
  Cederholm, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hansson, Emmie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Att leva som en triangel bland fyrkanter: Omgivningens påverkan på människor med alkohol-och narkotikaberoende2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, the purpose is to examine and analyze the experiences of people who have had an alcohol and/or drug addiction. What are their perception and experience of the social environment’s views on them and their abuse? Further, it is to highlight and discuss if and how these attitudes affects them. To answer that, the following questions have been used: How do people who have had an alcohol and/or drug addiction experience the way people in their surrounding look at them and their abuse? What was crucial for these people when it comes to get out of their addiction? How can this be understood from a stigma perspective? Today, many claims that the problem of alcohol and drug abuse is not just the drugs, but that an increasing amount of people are living under negative social pressure. Via stigmatization this creates personal inconveniences such as anxiety, self-destructiveness and a poor selfimage. This leads to an even more developed conflict according to traditional norms and behaviors, which in turn leads to further stigma reactions. These reactions strengthens the problems and results in an even more negative and deviant spiral. The investigastion has a qualitative design based on an phenomenological approach. The method for data collection is a combination of semi-structured and narrative interviews. To analyze our empirical results, we use the method of purpose analysis which focuses on the meaning and importance of ur own assumptions and interpretations. We have thus become co-creators of the interviews and the meaning of the texts. The result of the study shows that people with alcohol and drug addiction may feel that negative views on them have an impact for their continued deviant behavior. It also shows that these people have been stigmatized by others and that they therefore have a poor selfimage. Furthermore, the result shows that fellowship is a prerequisite for the possibility of people with alcohol and drug addiction to improve their self-image, to be able to abandon their addiction and continue to live a life without drugs

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 157.
  Cederlund, Christer
  et al.
  Stockholms Universitet, Stockholm.
  Eriksson, Lisbeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ringsby Jansson, Bibbi
  University West, Administration .
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  I huvudet på en socialpedagog: En studie om yrkesverksamma välfärdsarbetare och deras föreställningar om socialpedagogik2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en studie om hur yrkesverksamma välfärdsaktörer med akademisk socialpedagogisk utbildning, förstår och beskriver socialpedagogik i teori och praktik. Studien har genomförts bland yrkesverksamma, före detta studenter på socionomprogrammet med inriktning mot socialpedagogik vid Stockholms universitet och det Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst. Syftet är att beskriva och analysera de yrkesverksamma studenternas föreställningar om socialpedagogik som kunskapsfält och som praxis, samt hur socialpedagogiken kommit till uttryck i den egna yrkespraktiken. Studien bygger på intervjuer med 27 personer. Genom samtal och genom de berättelser vi tagit del av från respondenternas yrkesvardag har deras syn på socialpedagogik som fenomen, som värdegrund, som mål, metod och förhållningssätt växt fram.Analysen av yrkespraktiken tar utgångspunkt i tre teoretiska idealmodeller av socialpedagogik; den anpassande, den mobiliserande och den demokratiska, konstruerades som ett resultat av en tidigare intervjustudie med social-pedagogiska forskare (Eriksson 2006). I synen på socialpedagogikens värdegrund syns en samstämmighet bland respondenterna i den här studien och forskarna i den tidigare studien. Hur värdegrunden tar sig uttryck i praktiken är dock inte lika tydligt. Respondenterna ger uttryck för teorier, värderingar och förhållningssätt, men tvingas att i konkreta situationer handla pragmatiskt. Respondenternas sätt att förhålla sig till situationen är att inta ett pragmatiskt förhållningssätt, ett förhållningssätt som vi benämnt "den pragmatiske socialpedagogen". De försöker att upprätthålla, vad de menar är ett socialpedagogiskt förhållningssätt, trots administrativa och organisatoriska begränsningar. Det handlar om att hantera det upplevda handlingsutrymmet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 158.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet.
  Eriksson, Lisbeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ringsby Jansson, Bibbi
  University West.
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Renässans för socialpedagogik?: en bok om socialpedagogisk bildning2019 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna bok söker vi samla idéer och tankar från olika tidsepoker för att formulera en socialpedagogik för framtiden. För att de idéer som historiskt formulerats om socialpedagogiken ska vara användbara måste de förstås utifrån och kopplas till den nutida situationen. Boken tecknar en aktuell bild av socialpedagogisk verksamhet och forskning i Sverige, kompletterad med internationella utblickar.

 • 159.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Division of Ageing and Social Change, Department of Culture and Society, Linköping University, SE-60174 Norrköping, SWE.
  Eriksson, Lisbeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ringsby Jansson, Bibbi
  University West, Administration . University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Division of Social Work and Social Pedagogy, Department of Social and Behavioural Studies, University West, SE-46186 Trollhättan, Sweden; Lisbeth.Eriksson.2@hv.se (L.E.); bibbi.ringsby.jansson@hv.se (B.R.J.); lars.a.svensson@hv.se (L.A.S.).
  Social pedagogy versus social work in a Swedish context2021In: International journal of social pedagogy, E-ISSN 2051-5804, Vol. 10, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden there are several different professions that work within the welfare sector. Two of these are social pedagogues and socionoms. This article examines the similarities and differences between these professional fields by exploring four areas in more detail: education, the history of ideas and theory, research and practice. The results show that there are not only many differences but also some similarities. In practical work, social pedagogues and socionoms often work side by side and perform similar tasks. They are located in the same areas and often use the same methods. When it comes to the differences in educational history and current educations, they are large although they can also be found in, for example, the history of ideas. Furthermore, research in the various areas differs. In social pedagogy the interest has to a greater extent been focused on an understanding of the discipline through studies of the history of ideas, while in social work today one often focuses on studies of professional methods. Today’s challenges in the welfare sector require new knowledge, ways of thinking and understanding. Here, social pedagogy with its philosophical roots and humanistic values can play an important role.

 • 160.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Division Ageing and Social Change, Department of Social and Welfare Studies, Linköping University, SE-60174 Norrköping, Sweden.
  Eriksson, Lisbeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ringsby Jansson, Bibbi
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Social pedaogical practices in Swedish welfare contexts2019In: International Journal of Social Pedagogy, E-ISSN 2051-5804, Vol. 7, no 1, p. 7-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on social pedagogy and how social pedagogical approaches are used in Swedish welfare contexts. Social pedagogy as a phenomenon has existed in a variety of settings and during different periods of time. However, the meaning of social pedagogy as a concept depends to a great extent on the context in which it occurs, and the concept therefore has various connotations. The aim of this article is to analyse and discuss trends, directions and goals in social pedagogical practice. Three research projects (cases) are described, analysed and related to three theoretical models. The three cases – (1) a 'drive-in football' project for young people in a suburb, (2) an alternative residential caresetting for young people with learning disabilities, and (3) a 'future workshop' for older people – involved different situations and different audiences, all with elements of marginalisation and exclusion. The analysis of the three examples shows that social pedagogical practice in the Swedish context is characterised by the challenge of balancing the tensions between the individual and the collective, between emancipation and adaptation and between action and negotiation. The social pedagogical activities are also characterised by the fact that they all contain social, practical and existential dimensions of social support and an approach rooted in ethical core values.

 • 161.
  Chaat, Hiba
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Spante, Maria
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Teaching Civic Orientation for New Residents in Sweden: on Competence Development and Knowledge Sharing in a Growing Profession2017In: Uddevalla Symposium 2017: Innovation, Entrepreneurship and Industrial Dynamics in Internationalized Regional Economies: Revised papers first presented at the 20th Uddevalla Symposium 15-17 June, 2017, Trollhättan, Sweden / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2017, p. 165-178Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Due to the increasing number of refugees in Sweden, there is increased pressure on integration organizations to educate new residents about their rights and obligations in the new country. In Sweden, this is done with a mandatory course in civic orientation for those who get a residence permit. The courses are held in the native language of the new residents, thus increasing the demand for people with both language and pedagogical skills to hold civic orientation courses. The civic orientation classes include participants with different backgrounds and ages. The only common denominator among the course participants is the language. Thus, it isnot conventional teaching where students have more characteristics in common, and integration workers are not conventional teachers since not all of them are professional, trained educators. Therefore, we claim that we see a new profession in the making since these integration workers are recruited as integration workers in Sweden on the basis of their individual background rather than on formal training. In order to illuminate this new profession, this study compares and contrasts thework situation, processes of competence development and knowledge sharing by integration workers in a small and a big city in two different municipalities in west Sweden. Data were collected using semi-structured interviews with eight integration workers and two course coordinators. The analysis was based on the dynamic theory of organizational knowledge creation by Nonaka (1994). Results indicated that the work situations share similarities in relation to how the courses were organized and planned for. However, organizational differences became evident due to the number of integration workers, quality management, employee support, and possibilities for knowledge sharing. These differences also created varied difficulties in how to improve courses and learn from other civic orientation teachers. It is concluded that there is a need for better national coordination and knowledge sharing on both the individual and organizational level. The study suggests that there should be a dynamic, interactive national support system where integration workers could systematically and individually share experiences to improve the quality of the civic orientation courses. This becomes essential since local conditions create huge variations regarding experience-based improvement of thecourses, thus jeopardizing both content and process quality of the mandatory courses by putting all responsibility on the individual teacher.

 • 162.
  Chadwick, Darren
  et al.
  School of Psychology, Liverpool, John Moores University, Liverpool (GBR).
  Richards, Cameron
  Dudley Voices for Choice, Dudley (GBR).
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Strnadová, Iva
  School of Education and Disability Innovation Institute University of New South Wales, Sydney (AUS).
  Digital inclusion and people with learning disabilities2023In: British Journal of Learning Disabilities, ISSN 1354-4187, E-ISSN 1468-3156, Vol. 51, no 2, p. 119-124Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Accessible Summaries for the whole journal:

  The digital inclusion of people with learning disabilitiesis an important topic because more of our lives arespent using technology and being online.

  Articles in this special issue talk about the digitalinclusion of people with learning disabilities. We look attheir experiences and the experiences of other peoplein their lives.

  The articles talk about how people with learningdisabilities use technology and the things that helpand  stop  people  from  using  the  internet  andtechnology.

  The articles also talk about how using technologyhelped a lot of people during the coronavirus dis-ease 2019 pandemic.

  The articles talk about how people with learningdisabilities need choices, opportunities, support andtraining to make digital inclusion happen so they canuse technology like everybody else.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 163.
  Charléz, Ingela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Kaulbach Hjalmarsson, Charlotte
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Jamen, hur går det med integrationen?": En fallstudie om integrationsarbete i en svensk kommun2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En utredning om flyktingmottagandet i Sverige släpptes den 28 mars 2018. Den belyser att ett fåtal kommuner har stått för den största andelen av mottagandet och konstaterar att detta medfört långa väntetider, försenad etablering och höga kostnader, för samhället och för individen. Det här är en fallstudie av en sådan kommun med syfte att undersöka hur integrationsarbetet bedrivs, vilka utmaningar kommunen står inför, vad som påverkar och hur det kan förstås utifrån social mobilisering och delaktighet.

  Fyra personer som är eller har varit anställda vid socialförvaltningens integrationsenhet under minst 18 månader, de senaste tre åren har intervjuats med ett halvstrukturerat upplägg.

  Utifrån forskning om integration och vår definition av begreppen social mobilisering och delaktighet är studiens utgångpunkt att integration sker i processen att mobiliseras till att bli delaktig i det nya samhället. Resultatet visar att kommunen har ett relevant utbud av insatser i förhållande till de lagstadgade målsättningarna men att det är omöjligt att nå ut till alla nyanlända och därför också omöjligt att veta vad behovet är. Sedan 2013 har omkring 1600 nyanlända personer bosatt sig i kommunen vilket utgör cirka 10 % av dess totala befolkning.

  Slutsatsen är att behovet av mobiliserande insatser är individuellt och att det krävs kunskap om individen för att kunna arbeta integrationsfrämjande. För detta behövs både kompetens och förutsättningar och det kräver en förändring av lagstiftning och samverkan mellan myndigheter. Resultatet belyser utmaningen i detta vilket kan fungera som en viktig signal till de lagstiftare som bestämmer ramarna för det arbete som kan bedrivas.

 • 164.
  Christensson, Jenny
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Linder, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "God man, en god person tänkte jag": En studie om hur ensamkommande flyktingar upplevt relationen med god man2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur ensamkommande flyktingbarn upplevt relationen till god man. I den allmänna debatten framkommer att god mans utförande av uppdraget skiftar kvalitetsmässigt. Syftet med studien är att beskriva hur ensamkommande upplevt relationen till god man. Deltagarna i studien är sex ungdomar över 18 år med uppehållstillstånd som kommit till Sverige som ensamkommande barn. Fokusgrupppintervjuer har använts som datainsamlingsmetod, och materialet har analyserats genom kodning och tematisering. Teoretiska utgångspunkter är Antonovskys teori KASAM och Freires syn på kunskap och dialog. Studiens resultat visar att deltagare som verkar haft en nära relation med god man också verkar upplevt att god man varit ett stöd och skapat känsla av sammanhang, i större utsträckning än deltagare som inte verkar ha haft en nära relation. En tolkning är att god mans förhållningssätt kan ha påverkat vilken typ av relation som utvecklats. Samtliga deltagare önskade att de fått vara mer delaktiga i god mans uppdrag och beslut. Slutsatsen är att vilken typ av relation deltagarna upplever att de haft med god man verkar central för på vilket sätt de upplevt att god man gett stöd och förståelse för sitt sammanhang. Socialpedagogiken skulle kunna spela en betydande roll inom området god man för ensamkommande genom att tillföra kunskap om relationsskapande, integration, och stöd till självständighet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 165.
  Christiansen, Linn
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hugosson, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Delaktighet i missbruksbehandling: En studie om missbrukbehandlares syn på delaktighet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since the 1980s participation has been discussed increasingly. Participation can both improve the efficiency of the organization and for the individual user it can be a successful factor in care and treatment. The purpose of this study is to describe and analyze how therapists view the importance of participation, how participation is implemented by the therapists as well as highlight the obstacles therapist experience while offering participation. The central questions for the study are

  : How do the therapists define participation? How do the therapists view the importance of participation in the drug treatment of alcohol? How do therapists implement participation? What obstacles do the therapists meet in its discretion to promote participation?

  Key concepts for the study are users, addiction and abuse. A description of treatment methods, user participation and evidence-based practice is entered to the understanding of the study.

  The theoretical perspectives are participation, street-level bureaucracy with focus on discretion and power theory. The theories have been used for the construction of the interview guide and in the analyzing of the results. The study has a qualitative approach and is based on five interviews. The interviews were carried out individually with one interviewer. The interviewer used an interview guide during the interviews that contained themes and related issues. The interviews were transcribed in order to facilitate the analysis. In the analyzing the transcript were coded. The codes were then thematized and summarized. The results of the interviews are in the analysis set in relation to the purpose, issues, theory and previous research. The study's results and the conclusion is that participation is to be sought and is a factor for a successful outcome of the therapy. Meanwhile, there are obstacles in the process of implementing participation such as the power and the discretion of the therapists.

  Awareness of participation is central in social pedagogy. The results of this study view that drug therapists consider participation as important. Studies like this are needed for social work and social pedagogy as it leads to knowledge of participation. At the same time, it is important that it do not stop at just knowledge as participation must also be applied in the daily work

 • 166.
  Christiansson, Linnea
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Skogsberg, Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Samspela med 400 kg häst: en kvalitativ studie om hästunderstödd terapi som kompletterande behandlingsmetod för individer med psykisk ohälsa2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån terapeuters perspektiv ta reda på vad hästunderstödd terapi kan bidra med för individer med psykisk ohälsa. Vidare vill vi med studien ta reda på vad det är, samt på vilket sätt hästunderstödd terapi kan leda till främjande respektive hämmande effekter. Med utgångspunkt i att det är relativt lite forskat kring hästunderstödd terapi och dess effekter väcktes vårt intresse av att öka kunskapen kring detta. Val av målgrupp är individer med psykisk ohälsa eftersom att psykisk ohälsa är ett utbrett samhällsproblem som generellt sett ökar och som det läggs relativt lite resurser på. Djur har visats vara en kostnadseffektiv resurs som bidrar med att den psykiska ohälsan minskar och levnadsvanor förbättras hos individerna.Metoden som valdes för att besvara forskningsfrågan var kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Studien utformades genom bekvämlighetsurval och målinriktat urval genomfördes intervjuer med tre verksamma terapeuter inom området. Efter bearbetning av materialet framkom tre huvudteman som visar på effekterna av den hästunderstödda terapin och dess bidragande faktorer vilka är: Hästen som redskap, Ökad kunskap och medvetenhet, och Känslan av att ha kontroll. Studiens resultat visar positiv effekt på individernas självförtroende, självinsikt, motivation, välmående, gemenskap och position i samhället. Hästen är en stor bidragande effekt till detta genom att den möjliggör skapandet av goda relationer till både hästen och terapeuten. Terapin medför även utomhusvistelse i naturen vilket har stor betydelse för individers välmående.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 167.
  Consani Saari, Sofia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Magnusson, Teresa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  En skola för alla – utopi eller en möjlig verklighet?: en kvalitativ studie om förståelsen kring ADHD hos lärare i svenska grundskolor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolsituationen i Sverige beskrivs i vissa sammanhang som katastrofal, och kritiken låter inte vänta på sig i skoldebatten. Ojämlikheten ökar och de elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till exempel ADHD blir mer utsatta, trots skollagens direktiv om ett jämlikt lärande och en utveckling som främjar alla barn. Att sträva efter att möta elevens behov, stötta dem i sin egen lärandeprocess, och samtidigt vara styrda av en apparat där ord som effektivitet, administration och nedskärningar är centrala, skapar svårigheter. Finns tiden för lärares fortbildning, samarbete och djupare engagemang när det kommer till barnen som är i behov av extra stöd? Denna studie behandlar hur lärare i årskurs 4–6 förstår ADHD och avser belysa kunskapsbehovet gällande diagnosen. Besitter lärare idag den kunskap som behövs för att kunna genomföra inkludering och delaktighet för varje enskild elev i skolan? Hur tänker lärarna om framtiden när det kommer till ökat antal diagnoser och en skola för alla? Fyra intervjuer har utförts, tre med lärare och en med specialpedagog. Dessa intervjuer har därefter analyserats med hjälp av tematisering. I resultatdelen framkommer tydligt att det finns ett stort behov av ökad kunskap angående ADHD i skolmiljön, både för lärare och all övrig skolpersonal. Lärarna beskriver att deras kunnande om diagnosen till största delen har hittats på egen hand, det vill säga de har inte fått den i något större omfång via utbildning varken på universitetet eller i sitt yrkesliv. Samtliga uttrycker en oro för åt vilket håll utvecklingen är riktad.

 • 168.
  Craughwell, Anna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Till döden skiljer oss åt?: en studie om våld i nära relationer bland äldre med hemtjänst2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har som syfte att synliggöra äldre hemtjänstbrukares situation när det kommer till våld i nära relationer (VNR) och hemtjänstpersonals förutsättningar att arbeta med dessa frågor. Under studien genomfördes två fokusgruppsintervjuer med sex personer som arbetar som hemtjänstpersonal. Datan analyserades med tematisk analys där fyra teman identifierades. Resultatet av studien visar att hemtjänstpersonal har mycket erfarenhet av VNR bland sina äldre brukare, dock är de inte alltid medvetna om att det är våld. De anser även att den äldre generationen ser annorlunda på VNR på grund av att de växt upp under andra omständigheter än de själva har. Intervjupersonerna visar en frustration över den lagstiftning som finns kring de äldre brukarna. De talar även om hur de äldre är en särskilt utsatt grupp och att det därför borde finnas ytterligare förutsättningar för skydd med en anmälningsskyldighet för personal. Resultatet av denna studie visar att ålderism negativt påverkar chansen att få hjälp för äldre offer av VNR. Det framkommer även att hemtjänstpersonalens brist på kunskap och handlingsutrymme hindrar dem från att hjälpa sina brukare som utsätts för VNR. Äldreomsorgen är en stor del av det sociala arbete som utförs i Sverige. Då den äldre befolkningen ökar blir den delen större. Stora riskfaktorer för att VNR bland äldre inte ska upptäckas är isolering och utanförskap. Hävdas kan därför att ett socialpedagogiskt förhållningssätt med fokus på delaktighet och gemenskap skulle kunna bidra till en hållbar utveckling för att förbättra förutsättningarna för hemtjänstpersonal att hjälpa brukare som utsätts för VNR.

 • 169.
  Crondahl, Kristine
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. University of Southern Denmark (SDU) Esbjerg,Unit for Health Promotion Research, .
  Eklund Karlsson, Leena
  University of Southern Denmark (SDU) Esbjerg,Unit for Health Promotion Research, .
  The Nexus Between Health Literacy and Empowerment2016In: SAGE Open, E-ISSN 2158-2440, Vol. 6, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article was to explore what is known about the assumed connection between health literacy and empowerment and how this connection is portrayed in the scientific literature. If empowerment is an outcome of health literacy, what are the mechanisms behind this process? A literature search conducted in 2013 yielded 216 hits, of which five met the inclusion criteria, and thus were read in depth and analyzed through a narrative-review approach. The findings indicate that health literacy might be regarded as a tool for empowerment but does not automatically lead to empowerment. Health literacy might be increased by health education. Crucial for empowerment is to achieve the critical level of health literacy including an ability to question and reflect on the prevailing power relations and societal conditions; increased senses of power, self-esteem, and self-efficacy; and an ability to utilize these resources to engage in social and political action for change. This article suggests that for health literacy to be critical to empowerment, there must be a focus on social health determinants and individuals’ subjective perceptions of health and health needs. The article proposes functional and interactive health literacy as a form of capacity building for health and empowerment and critical health literacy as a way to describe empowerment. This scoping review indicates a research gap and a need for future research examining the relationship between health literacy and empowerment.

 • 170.
  Croner, Pauline
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Renvaktar, Amanda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ”Vi är deras gäster, de är inte gäster här”: En kvalitativ studie om enhetschefers arbete för de äldres ökade inflytande och självbestämmande inom särskilt boende2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enhetschefernas arbete inom äldreomsorgen är enligt tidigare forskning brett och mångfacetterat. Rollen innebär ansvarsområden som budget, personalansvar och kvalitet, utöver detta uppkommer även uppgifter ad-hoc under en arbetsdag. Studien har till syfte att undersöka huruvida enhetschefer upplever att de har möjlighet att arbeta med de äldres inflytande och självbestämmande på särskilt boende, i relation till deras omfattande arbetsroll och hur detta arbete yttrar sig och påverkas av organisatoriska villkor, både som möjligheter och hinder. Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamling. Sex enhetschefer för kommunalt drivna särskilda boenden har intervjuats fördelat på två län och fyra kommuner. Fyra kvinnor och två män intervjuades och arbetslivserfarenheten som enhetschef ligger i ett spann om ett år till 22 år. Kommuntyperna har samtliga hört till kategorin mindre kommun. Empirin analyserades med en tematisk metod och tolkades genom de teoretiskabegreppen handlingsutrymme och empowerment. Resultatet visar att de organisatoriska villkoren så som medarbetaransvar, begränsade resurser och administration har stor påverkan i det delaktighetsfrämjande arbetet med de äldre, samt att ett empowerment-perspektiv finns hos enhetscheferna men att utfallet inte alltid resulterar i detta. Resultatet visar vidare att handlingsutrymmet formas utifrån varje enskild enhetschefs situation och är av varierande omfattning. Studien har visat relevans för det sociala arbetet genom att belysa arbetsbördan hos enhetscheferna och de begränsade resurserna inom organisationen som skapar hinder för att delaktiggöra de äldre. Detta blir relevant då lag reglerar ett självständigt liv och en tillvaro av välbefinnande hos de äldre, men som kolliderar med dessa organisatoriska faktorer. 

 • 171.
  Dag, Ezgi
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Dalin, Marjo-Riitta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Chefers utmaningar: Få personalen att arbeta gentemotg emensamma mål inom HVB2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilka motivationella utmaningar chefer upplever i det dagliga arbetet med personalgruppen inom Hem för vård eller boende (HVB) samt chefens roll i att motivera personalgruppen i arbetet med att uppnå verksamhetens mål. Studien är kvalitativ och datainsamlingen har gjorts genom halvstrukturerade forskningsintervjuer. Informanterna bestod av fem personer på ledningsnivå inom olika HVB verksamheter, vars titlar var verksamhetschef, enhetschef och föreståndare. Analysen har gjorts genom tematisk analys och baseras på målvägsteorin (path-goal theory) samt begreppen motivation och ledarskap. Huvudteman som identifierades vid analysarbetet var kommunikation och personalkompetens och resultatet visar på utmaningar som otydlighet kring arbetsuppgifter och mål samt för högt satta mål, vilket kan resultera i minskad motivation i det dagliga arbetet. Studien visar på att det är chefens uppgift att skapa en god arbetsmiljö och struktur i verksamheten, vilket möjliggör en samsyn inom personalgruppen. Chefens motivationsstrategier handlar bland annat om att tydliggöra mål och uppdrag, skapa forum för öppen dialog, ge feedback och stöttning samt att erbjuda utbildning för att möjliggöra personalutveckling. Slutsatser som går att dra av denna studie är att det är viktigt att hitta en balans inom ledarskapet gällande att ge direktiv kring arbetsuppgifter men samtidigt ge personalgruppen handlingsutrymme i beslutfattandet. Personalens delaktighet i upprättandet av genomförandeplanen är viktig för att de ska känna tillfredsställelse när målen uppnås. Detta för att motivationen höjs när de upplever att deras arbete har betydelse för klienterna, vilket ökar chansen att behandlingen resulterar i att dessa integreras i samhälleliga gemenskaper, vilket är ett av socialpedagogikens mål.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 172.
  Dagobert, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av hinder och möjligheter för att agera i linje med barnets bästa i handläggandet av ärenden som rör ensamkommande barn2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   The study is aimed to investigate the social workers´ experiences of living conditions regarding unaccompanied refugee children and investigate obstacles and possibilities to act in accordance with the best interest of the child in case management and cooperation regarding unaccompanied refugee children and their cases. In the study, I have used a qualitative method with a phenomenological approach. The material was analyzed from a systems theory perspective. The terms action space and collaboration were employed in the analysis. I conducted semi structured interviews with four social workers who are all part of a network for social workers who manage cases of unaccompanied refugee children in central Sweden. The informants had different length of experience in managing involving unaccompanied children. The study reveals several factors that in different ways affected the social worker´s action space, the collaboration with other agencies and hence his or her ability to act in accordance with the best interest of the child.

  The informants spoke of that even though the children had different backgrounds they all shared the experiences of having fled the home country. The children´s living conditions were characterized by difficulties and the children often had experiences of abuse and were forced to grow up fast. When unaccompanied children come to Sweden to seek asylum, there are many agents involved in their cases, which can create a lot of confusion for the child. The asylum process is stressful for the child and can yield a feeling of uncertainty. Cultural differences are often difficult to manage and unaccompanied children have the need to get assisted in learning to with cultural conflicts that arise. The informants argued that it is important already from the initial contact, that the child is met with respect and consideration.

  Perceived barriers were the children´s lack of trust in authorities, lack of effective mechanisms for investigation, not to speak the same language – the need for an interpreter, lack of knowledge and collaboration between agencies. Perceived opportunities have been, the children´s own resources, relatively good economic resources, to build bridges between the different agents and the social worker´s network. The compiled results reveal that there were more perceived obstacles than possibilities

 • 173.
  Dahl, Natalina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Olsson, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Den genomsyrande skulden och skammen: En kvalitativ studie utifrån socialarbetares erfarenheter om hur skuld och skam påverkat vuxnas livskvalitet och hälsa, när de blivit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld under barndomen2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gjorda studier har redovisat att en andel barn i Sverige upprepat utsätts för psykiskt och/eller fysiskt våld i hemmet. Vuxna personer som blivit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld under barndomen löper en större risk för att utveckla bland annat psykisk ohälsa, självskadebeteenden samt tillitssvårigheter. Forskning pekar på att känslor av skuld och skam är en bidragande faktor till detta. Syftet är att undersöka socialarbetares erfarenheter i arbetet med vuxna som under barndomen utsatts för psykiskt och/eller fysiskt våld och deras erfarenhet av hur vuxna upplever sin hälsa och livskvalitet. Studien syftar vidare till att undersöka hur socialarbetare arbetar för att skapa bättre förutsättningar för vuxnas livskvalitet, hälsa och deras känslor kring skuld och skam. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer med stöd av en intervjuguide. Fem informanter deltog i intervjuer, där samtliga var socialarbetare vars arbete är att hjälpa vuxna personer bearbeta sina barndomserfarenheter, där begreppen skuld och skam är en del av arbetsprocessen. Det insamlade empiriska materialet analyserades genom tematisk analys (TA). Av resultatet framgick att socialarbetarnas erfarenheter i mötet med vuxna personer som varit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld såg likartat ut, där behandlingsmetoden kunde skilja beroende på vilken vuxen person de mötte i arbetet. Resultatet påvisade att vuxna personer bär med sig en känsla av skuld och skam som genererar i en negativ syn på sig själv och en psykisk ohälsa. Socialarbetare kunde även bekräfta att en fysisk ohälsa i vissa fall kan förekomma hos de vuxna personerna. Deras uttalanden går i samstämning med tidigare forskning som redovisar att en utsatthet som barn kan generera i självskadebeteenden, PTSD samt övrig psykisk ohälsa genom en känsla av skuld och skam. Av resultatet att bedöma behöver socialarbetare fortsatt arbeta med vuxna som blivit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld under sin barndom, där arbetet kräver motiverings- och förändringsprocesser för att uppnå en förändrad syn och bättre mående hos dessa vuxna.

 • 174.
  Dahlborg, Frida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Johansson, Stina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Orosanmälning av barn som far illa: Hinder och möjligheter för professionella med anmälningsplikt2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Professionella som möter barn i sitt arbete har en absolut anmälningsplikt att orosanmäla vid misstanke om att ett barn far eller riskerar att fara illa enligt 14:1 SoL. Syftet med studien är att undersöka hinder och möjligheter för anmälningspliktiga att göra en orosanmälan, undersöka hur de skattar sin kunskap kring anmälningsplikten och samarbetet med socialtjänsten.

  Föreliggande studie är en kvantitativ studie baserad på en webbenkät där 66 respondenter som lyder under anmälningsplikten fått svara på frågor och påståenden gällande lagen om anmälningsplikt och orosanmälan. I studien ingick yrkesverksamma från för- grund- och gymnasieskola, polis, fritidsgård samt socialtjänst från Trollhättans kommun.

  Resultat för studien bygger på statistiska analyser och pekar på att det finns påverkningsfaktorer som gör att professionella med anmälningsplikt väljer att göra eller inte göra en orosanmälan trots att lagen menar att inga övervägningar ska göras av den anmälningsskyldige. 13,6% av respondenterna håller inte alls med eller tar delvis avstånd från att de skulle ha goda kunskaper om vad deras anmälningsplikt innebär. Respondenter med erfarenhet av samverkan med socialtjänst är inte helt nöjda med tidigare erfarenhet av samverkan samtidigt skattar de effekten av samverkan som positiv.

  Resultatet visar på att utökad kunskap behövs om utsatthet hos barn, om anmälningsplikten generellt samt förståelse för att anmälningsplikten är absolut hos anmälningspliktiga

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 175.
  Dall Schmidt, Torben
  et al.
  Department of Border Region Studies, University of Southern Denmark, Denmark .
  Kangasharju, Aki
  Nordea, Finland.
  Mitze, Timo
  Department of Border Region Studies, University of Southern Denmark, Denmark, RWI and RCEA .
  Rauhut, Daniel
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  The impact of aging on regional employment: Linking spatial econometrics and population projections for a scenario analysis of future labor market outcomes in the Nordic region2014In: Economics and Business Letters, E-ISSN 2254-4380, Vol. 3, no 4, p. 232-246Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Ageing is a key challenge for many countries. The purpose of this paper is to simulate how ageing affects future regional labour market outcomes. We develop a simulation procedure based on data for 71 Nordic regions in Finland, Norway, Sweden and Denmark. The procedure combines spatial econometrics and population projections for scenario analyses of future employment patterns up to 2021. Compared to a "benchmark scenario" based on projections of the working age population, we find that predicted regional labour market outcomes tell a much richer story if a combination of estimation results and population projections is used. To this end, our results can be helpful for economic policymaking, which is constantly in need of accurate regional labor market forecasts.

 • 176. Daneback, Kristian
  et al.
  Sorbring, EmmaUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Socialt arbete och internet: att förstå och hantera sociala problem på nya arenor2016Collection (editor) (Other academic)
 • 177.
  Danielsson, Mikaela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Eriksson, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Samverkan professioner emellan: En studie om hinder och möjligheter vid samverkan i hemteam2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva och analysera på vilket sätt en kommuns handläggare som arbetar med utredning och beslutsfattande för äldre och funktionsnedsatta, avseende insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samverkar med andra professioner i teamträffar med utgångspunkt i deras handlingsutrymme. Samverkan är en stor del av handläggarens arbete och förekommer i olika forum. Vi har använt oss av både deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer i grupp för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Det empiriska materialet har analyserat med hjälp av tidigare forskning, teori och begrepp som valts för studien.

  Slutsatser vi kan dra av resultatet är att:

  ● I teamträffar deltar olika professioner för att försöka få ett gemensamt synsätt och förhållningssätt gentemot den enskilde brukaren.● Samverkan som sker i teamträffar kan benämnas som kollaboration, vilket innebär att att deltagarna har ett gemensamt mål och att alla bidrar till arbetet utifrån sina specifika kunskaper och yrkesroller. ● Handläggarna har ett handlingsutrymme som påverkas av verksamhetens regelverk, förordningar samt lagar. Handläggarens egen inställning och delegationsordningen påverkar också handlingsutrymmet. ● Främjande faktorer för samverkan vid teamträffarna är relationen och kommunikationen.

 • 178.
  Davidsson, Matilda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Socioekonomiska och kulturella faktorers betydelse vid identifiering och behandling av ADHD-symptom hos barn och ungdomar2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Diagnosing ADHD in children and adolescents has rapidly increased over the last years. Historically, problematic behavior in children and adolescents has always drawn attention. However, over the last 20 years it has become conceptualized, to a great extent, as ADHD. Today, ADHD is seen as a neuropsychiatric disability that could endanger quality of life and cause suffering in different aspects of life. The main treatment is pharmacological. The dominating perspective on ADHD is the biomedical perspective where causes are seen as inherent and biological, and the prevalence of the diagnosis is considered evenly distributed globally. Even though children grow up in different conditions in diverse environments the diagnostic criteria are universal and based upon subjective assessments.

  Aim: To examine how socioeconomical and cultural factors relate to identifying and treating ADHD symptoms in children and adolescents.

  Method: A systematic literature review with content analysis based on 20 articles was conducted.

  Result: The result generated two main categories and five sub-categories. The first main category, Interpretation of the child’s behavior, showed that cultural and socioeconomic factors affected how the child was seen and to what extent the behavior was interpretated as ADHD. The parent’s cultural background influenced explanatory models of the child’s behavior and approach to treatment. Parents originating outside of Western culture were more likely to use other explanatory models. The other main category Stressors affecting the child showed that low socioeconomic status was associated with high likeliness of receiving an ADHD diagnosis, and children from ethnic minority groups had a low likeliness to receive the diagnosis despite economic vulnerability. 

  Conclusion: Subjective factors, such as explanatory models, view on normality and stereotype ideas, as well as contextual factors such as poverty and exclusion interact and influence who receives an ADHD diagnosis. Caucasian boys from the majority population were overrepresented regarding receiving an ADHD diagnosis. There is a need to broaden the perspective and develop explanatory models and treatment for children’s and adolescent’s dysfunctional behavior to better meet the need for help and support. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 179.
  Davour, Lina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Gustafsson, Magnus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Man är där för barnets skull: En kvalitativ studie om umgängesstödjares arbete utifrån ett omsorgs- och rättighetsperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka strategier, möjligheter och begränsningar umgängesstödjare upplever de har för att främja barnets bästa utifrån ett omsorgs- och rättighetsperspektiv vid umgängesstöd. Det finns mycket forskning kring socialsekreterares, familjerättssekreterares och tingsrättens arbete och deras upplevelser. Men relativt lite är forskat om hur umgängesstödjaren arbetar för att främja barns bästa med fokus på barns delaktighet och skydd. På grund av det bristande forskningsläget kring umgängesstödjarens arbete har vårt intresse stigit för att öka kunskapen kring detta.

    Den metod som valdes för att besvara syftet och forskningsfrågorna var kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Studiens urval utgörs av en grupp verksamma umgängesstödjare, vilket resulterade i intervjuer med nio verksamma umgängesstödjare. Empirin som framkom analyserades utifrån en tematisk innehållsanalys. Efter bearbetning av empirin framkom två huvudteman vilka var Delaktighet samt Trygghet och skydd som beskriver hur umgängesstödjarna upplever att de arbetar för att främja barnets bästa. Resultatet visar på att umgängesstödjaren arbetar både för att göra barnen delaktiga och för att skydda barnen. Det är situationen och uppdragets utformning som styr när och hur mycket barnet ska skyddas eller göras delaktig. I vissa fall är det möjligt att skydda barnet genom att göra barnet delaktig men studiens resultat visar på att barns skydd prioriteras framför barns delaktighet i de fall där dessa står i motsats till varandra.

 • 180.
  Deater-Deckard, Kirby
  et al.
  University of Massachusetts Amherst, Amherst, MA, USA.
  Godwin, Jennifer
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Caserta, Italy.
  Bombi, Anna Silvia
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Pschology, Italy..
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA.
  Chang, Lei
  University of Macau, China.
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Maseno, Kenya.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Universidad San Buenaventura, Medellín, Colombia.
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Zarqa, Jordan.
  Within- and between-person and group variance in behavior and beliefs in cross-cultural longitudinal data2018In: Journal of Adolescence, ISSN 0140-1971, E-ISSN 1095-9254, Vol. 62, p. 207-217Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract This study grapples with what it means to be part of a cultural group, from a statistical modeling perspective. The method we present compares within- and between-cultural group variability, in behaviors in families. We demonstrate the method using a cross-cultural study of adolescent development and parenting, involving three biennial waves of longitudinal data from 1296 eight-year-olds and their parents (multiple cultures in nine countries). Family members completed surveys about parental negativity and positivity, child academic and social-emotional adjustment, and attitudes about parenting and adolescent behavior. Variance estimates were computed at the cultural group, person, and within-person level using multilevel models. Of the longitudinally consistent variance, most was within and not between cultural groups—although there was a wide range of between-group differences. This approach to quantifying cultural group variability may prove valuable when applied to quantitative studies of acculturation.

 • 181.
  Dibrani, Bledart
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Henriksson, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ’’Det handlade om att överleva’': En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom LSS lett, styrt och utvecklat verksamheten under pandemin2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vintern 2019 slogs världen av covid-19, en global pandemi som innebar stora utmaningar för världens befolkning i form av isolering, nedstängningar och höga dödstal som successivt ökade för varje dag. Vissa riskgrupper i samhället drabbades hårdare av restriktionerna till följd av pandemin, en av dessa riskgrupper var personer med beslut enlig lagen om stöd och service till funktionshindrade (1993:387) (LSS). Studiens syfte var att undersöka hur enhetschefer inom LSS lett, styrt och utvecklat verksamheter under pandemin. Det genomfördes sex semistrukturerade intervjuer där sex enhetschefer från fyra olika kommuner inom Fyrbodal deltog. Enhetscheferna hade ett åldersspann mellan 31-59 år. I studien användes en tematisk analys där tre huvudtemana att anpassa och utveckla för möjliggörande av delaktighet, att leda, och att styra, med efterföljande subteman skapades. I resultatet så framkom det att enhetscheferna fått leda och styra verksamheterna på ett annorlunda sätt än tidigare för att kunna tillgodose brukarnas behov. Enhetscheferna har bland annat behövt anpassa sig till restriktioner, social distansering, hemarbete och digitala hjälpmedel såsom Teams. Det framkommer även i resultatet att utifrån digitaliseringen så kunde samtliga enhetschefer både leda och styra verksamheterna digitalt hemifrån, något som innebar både fördelar i form av en större tillgänglighet och flexibilitet, men också nackdelar utifrån fördelningen av mängden information och utifrån brukarnas delaktighet, som begränsades under pandemin till följd av pandemin. Detta eftersom nedstängningar av dagliga verksamheter blev aktuellt, vilket skapade en stor omställning både för enhetscheferna men också brukarna inom verksamheterna. Studien berör enhetschefers tankar och erfarenheter om de förändringar som har gjorts till följd av pandemin, dels avseende chefernas arbete och dels avseende brukarnas möjlighet till delaktighet.

 • 182.
  Djerf, Emelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Jonsson, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialarbetarens utmaning med den digitala transformationen: En kvalitativ studie om hur socialarbetare arbetar förebyggande och stöttande emot nätkränkningar bland ungdomar2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vara närvarande i den digitala världen är en del av ungdomars naturliga vardag. En följd av det är att olika kränkningar har bytt form till att ske på nätet. Under senare åren har man sett en ökning av nätkränkningar, vilket medför att många ungdomar blivit negativt påverkade. Därav är den här studiens syfte att undersöka hur socialarbetare arbetar förebyggande och stöttande emot nätkränkningar bland ungdomar. Studien har en kvalitativ ansats och sju halvstrukturerade intervjuer ligger till grund för studiens resultat och analys. Informanterna är yrkesverksamma inom socialt arbete från en kommun i en mindre ort i Sverige. Studiens design är induktiv, vilket innebär att den empiriska analysen ligger till grund för det teoretiska ramverket.Resultatet i studien visade att nätkränkningar är en stor del av socialarbetares arbetsvardag i form av förebyggande och stöttande arbete. Det förebyggande arbetet bygger på relationsskapande för att bygga förtroende mellan den yrkesverksamma och ungdomen. I det förebyggande arbetet kopplas även ungdomarnas föräldrar in då nätkränkningar tenderar till att ske på fritiden. I det stöttande arbetet förekommer inga specifika metoder för att motverka problematiken, därav går det stöttande arbetet ut på att hitta en lösning för den specifika situationen. Mycket av det stöttande arbetet har en vinning av att socialarbetarna lagt vikt vid relationerna sinsemellan.I den avslutande diskussionen lyfts vikten av att vuxna i ungdomarnas närhet behöver ha mer kunskap i den digitala världen. Vi önskar vidare forskning inom ämnet, på vilket sätt yrkesverksamma ska arbeta för att stötta och förebygga nätkränkningar bland ungdomar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 183.
  Doshé-Petersson, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ilvonen, Annie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Det kurativa arbetets påverkan inom skola: En kvalitativ studie om professionens förutsättningar rörande psykisk ohälsa2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The youth is a phase in life where development, learning and health have a big impact on how life is later formed. There is a current debate in society about the fact that mental illness among young people in Sweden has increased in recent years, this places high demands on the social sector on how needs are met and managed. The school is a natural arena for young people because of the implemented education act and is therefore imperative in compulsory school. Actors who work in the school operations therefore have the opportunity to create good conditions for good prospects.

  The purpose of this study was to investigate the role of school counselors in a health-promoting perspective regarding mental illness within the school´s activities. The ambition was to arrive at a result section, where the authors could increase the knowledge of how the profession can and should be used in the work with mental ill-health among students.

  The study is based on a qualitative method where four semi-structured interviews with school counselors were conducted in four different municipalities with geographical distance and different sizes. The result has been analyzed with the help of Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), which means that the perspective of school counselors, their own thoughts and values will be highlighted.

  The result showed that school counselors experienced both opportunities and limitations in their work with mental illness. However, it was difficult to discern the profession´s specific professional role in the school´s activities, since the perception of curative work was ambiguous. It emerged that there was a lack of knowledge into how the profession´s competences can be useful as their professional role is vaguely formulated. The result of this study clarifies the work of school counselors and contributes with knowledge about how their competencies can and should be used most appropriately in the work of mental illness.  

 • 184.
  Doski, Mina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Novarino, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Vikten av tillit i socialt arbete: ”Tillit är inget som kommer av sig självt ... den tar lång tid att bygga upp men kan lätt förstöras”2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has examined a social project organized by a local municipality council in Western Götland region. The project has received funding from Folkhälsokommittén (Swedish Public Health Committee) to conduct preventive social work with youths in the ages of 16 – 20 years who live in the socioeconomically vulnerable parts of the city who are at risk for developing a life of crime and drug abuse. The ambition has been to motivate young people to avoid and leave addiction and a life of crime as well as finding ways for improved health. Through forms of support and targeted initiatives aimed at helping young people achieving a completed upper secondary education, as well as help with establishing themselves in the labour market through internships and employment. The purpose of this study has been to investigate how projectworking methods are described and how this is experienced among young adults and how this has affected their trust. Trust is the central theoretical concept used with associated concepts such as general trust, private trust, system trust, social networks and social capital. All professional social workers from the project have been interviewed in individual interviews. Four of the young adult respondents (over 18 years) who were part of the project were interviewed in a joint focus group interview. The interviews have been analyzed through thematic analysis and results have been interpreted with the above-mentioned theoretical concepts. The results show that the professionals believe that a good attitude and mutual respect are central in their work to create trust. The young adult respondents express a high level of trust in the professionals from project and the project itself but expresses a distrust towards other parts of the local authorities such as the social services and the school.

 • 185.
  Drott, Alexandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Socialpedagogiskt arbete i rollen som skolkurator2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social pedagogy is a relatively unexplored area in the Swedish school-system and there are different opinions about what social pedagogy could, and indeed already contribute with out in the Swedish schools. The study, a thesis C-level aims to capture the social pedagogical work out a specific profession perspective, the school counselors. The empirical material consists of semi-structured research interviews with five school counselors who are all trained social pedagogues. The study has an exploratory purpose where the core is to provide a picture of how the school counselors themselves perceive that they use social pedagogy in their professional role as school counselors. The theoretical framework is based on a social pedagogical perspective built on traditional social pedagogical thoughts and theories. These theories and concepts all focuses on the individual that shapes their identity in relation to their environment and the learning processes that can be found in the interaction between the individual and society. Theories about community, participation, empowerment, dialogue, inclusion and exclusion has served as starting points to consider the experiences given by the school counselors. The material was analyzed with the analytical IPA and resulted in four broad themes: Relationship building, Creating socializing processes, Inclusion and Focus on what works. In the discussion section the study's relevance to the social field and the current situation in Swedish schools today is addressed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 186.
  Ebefors, Mikael
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  En annorlunda kurs – hur gick det sedan?: En kvalitativ studie om ett handledningsprojekt för lärare som vill tänka annorlunda kring elever som på olika sätt utmanar2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate whether the guidance project A diffrent course resulted in a changed approach in relation to the problems and challenges of individual pupils. The study also has the task of trying to answer whether the community of practice as a lerning environment and social community has been important for the individual participant.

  The results of the study indicate that the teachers task has become increasingly complex, and that pupils who for various reasons, challange in every day life require more of the teachers treatment and attitude now than it did before. The work around these pupils is also perceived to be made more difficult by the teachers experience of staying in a problem- oriented culture. Against this background the results show that participation in the community of practice contributed towards strengthening the participants development of the solution-focused way of working. In fact it was the turn of the basis for a changed view and mindset in relation to individual pupils problems and challenging behaviors.

  In order to achieve success in the work with challanging pupils, the teachers relationship skills seems to be of central importance, where care, responsiveness and respect are considered to be the foundation. The teachers in the study are also perceived to be successful with the pupils as they continuously work with praise and positive feedback, but may also feel lack of the same for their own work effort.

  The result also shows that the community of practice served as an area of dialogue for the teacher, where issues of human development could be discussed in a value-neutral arena.

  Based on an experienced increase in the number of pupils with mental illness, the colaboration that has taking place between school and child and youth psychiatry (BUP) is also considered to be important for the development of new knowledge in the subject matter.

 • 187.
  Edberg, Evelin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Kinnsjö Jansson, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Sen jag kom hit – aktivitetscentret – har det blivit mer skratt": En studie kring den sociala gemenskapens betydelse för äldres hälsa2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka den sociala gemenskapens betydelse för äldres hälsa. Studien har grundat sig i tre frågeställningar: Hur beskriver äldre personer begreppet hälsa och hur definieras den självupplevda hälsan? Vilken betydelse har gemenskapsaktiviteter för den självupplevda hälsan? Vad har aktivitetscentret Blåklockan för hälsofrämjande effekter?

  Studien är kvalitativ med ett teoretiskt ramverk som har sin utgångspunkt i hermeneutiken och avstamp tas i empirin. Empirin är insamlad på ett aktivitetscenter som i studien benämns som Blåklockan. Fyra semistrukturerade intervjuer och ett flertal kompletterande informella samtal/fikastunder har utförts. Informanterna har varit både kvinnor och män mellan 75-91 år.

  Resultaten har analyserats mot det teoretiska ramverket och tidigare forskning. Resultaten i studien visar att social gemenskap har stor betydelse för den självupplevda hälsan. Det visar även att aktivitetscentret Blåklockan hade många hälsofrämjande effekter. Det uppdagades att informanternas svar på deras definition av hälsa speglades av deras dagsform. Slutsatser som gjorts är att informanternas övriga sociala nätverk låg till grund för hur stor betydelse aktivitetscentrets gemenskapsaktiviteter hade för informanterna. Det vill säga de informanter som hade ett stort socialt nätverk var inte lika beroende av aktivitetscentret som de med svagare nätverksband. Det var även viktigt för informanterna att kunna trivas i hemmet vilket de beskrev på lite olika sätt. De kunde vara att spela keyboard, tända en speciell ljusstake, fika eller lyssna på musik.

 • 188.
  Edenklint, Louise
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  “Efter man fått jobb kan man bete sig som en svensk”: om ensamkommande ungdomars upplevelser av att skaffa ett arbete på den svenska arbetsmarknaden2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bakgrund: Flyktingfrågan blev högaktuell under 2000-talet. Detta då en allt större andelen samkommande ungdomar ankom Europa samtidigt som synen alltmer utgår från att dessa urholkar den nationella kulturen, sammanhållning och social välfärd. År 2020 initierades en offentlig utredning där huvuduppdraget innebar att utreda hur en “långsiktigt hållbar” migrationspolitik kan skapas. I samband med detta föreslogs i nämnda utredning bland annat att endast bevilja tillfälliga uppehållstillstånd. Flyktingar uppfattas alltmer som ett hot mot den nationella kollektiva identiteten. De samhälleliga förändringarna och paradigmskiftet påverkar i allra högsta grad nyanlända barn och ungdomar. För den ensamkommande gruppen av barn innebär flykten i sig en särskilt otrygg situation utan egen familj och det skyddsnät som denna utgör. För denna grupp är därför anskaffandet av ett arbete, som är enviktig del av en lyckad integration, av särskilt stor vikt med tanke på att det i många fall avgör möjligheterna att stanna i Sverige. 

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ensamkommande ungdomar upplever anskaffandet av ett arbete i Sverige, samt att i denna process undersöka vilket stöd som ungdomarna anser vara mest betydelsefullt. Följande frågeställningar bearbetas i studien:

  ● Vilka utmaningar upplever de ensamkommande ungdomarna när det gäller att erhålla ett arbete i Sverige?

  ● Vilka underlättande faktorer upplever de ensamkommande ungdomarna när det gäller att erhålla ett arbete i Sverige?

  ● Vilket vuxenstöd anses av ungdomarna som mest betydelsefullt på vägen mot anskaffandet av ett arbete?

  Metod: Kvalitativ metod användes i studien och data producerades genom att tolv semistrukturerade intervjuer genomfördes med ensamkommande individer som rekryterades via ett bekvämlighetsurval (privata kontakter), på grund av det rådande pandemiläget. Intervjuerna genomfördes i samverkan med en annan medstudent. Det teoretiska ramverket bestod av ett fenomenologiskt perspektiv. Intervjuerna transkriberades och en tematisk analys gjordes utifrån ett perspektiv på integration. 

  Resultat och slutsatser: De ensamkommande ungdomarnas upplevelser sammanställdes efter tematisk analys, och presenterades i fem olika teman. Språk, avsaknad av körkort och en upplevd rasism skapade hinder för inträde på arbetsmarknaden, samtidigt som de ensamkommande ungdomarna framförde vikten av att uppnå självständighet och att inte ge upp som styrkor. Kontaktnät och att ha ett socialt stöd upplevdes av ungdomarna som avgörande för att finna ett arbete. Juridiska hinder och den oro som dessa skapar, var något som i detta sammanhang stack ut på ett negativt sätt i ungdomarnas berättelser. Området för studien är relativt outforskat, och betoningen på ungdomarnas egna upplevelser bidrar med en ny dimension till barn- och ungdomsforskningen på detta område, där fokus ligger på forskning med i stället för om ungdomarna. När ungdomarnas eget perspektiv lyfts i förhållande till möjligheten till inträde på den svenska arbetsmarknaden, blir detta ett bidrag till den samlade bilden av det praktiska integrationsarbetet.

  Background: The refugee issue became highly topical during the 2000s. This is due to the fact that an increasing number of unaccompanied minors arrived to Europe, but also the more and more widespread view that they erode the national culture, cohesion and social welfare. In 2020, a public inquiry was initiated in which the main task was to investigate how a “sustainable” migration policy can be created. During this time, it was proposed in the saidinquiry, among other things, to grant only temporary residence permits. Refugees are increasingly perceived as a threat to the national collective identity. The societal changes and the paradigm shift affect newly arrived children and young people to a very high degree. Fort he unaccompanied group of children, escape in itself means a particularly insecure situation without one's own family and the safety net that this constitutes. For this group, therefore, the acquisition of a job, which is an important part of a successful integration, is of particular importance, given that in many cases it determines the possibilities of staying in Sweden.

  Aim: The purpose of the study is to investigate how unaccompanied minors experience the acquisition of a job in Sweden, and in this process to investigate which support the group considers most important. The following issues are addressed in the study:

  What challenges do the unaccompanied minors experience when it comes to getting a job in Sweden?

  What facilitating factors do the unaccompanied minors experience when it comes to getting a job in Sweden?

  Which adult support is considered most significant by the unaccompanied minors, when it comes to acquiring a job? 

  Method: Qualitative method was used in the study and data were produced by conducting twelve semi-structured interviews with unaccompanied individuals who were recruited via a convenience sample (private contacts), due to the prevailing pandemic situation. The interviews were conducted in collaboration with another fellow student. The theoretical framework consisted of a phenomenological perspective. The interviews were transcribed and a thematic analysis was implemented, using an integrational perspective. 

  Results and conclusions: The experiences of unaccompanied young people were compiled after implementing the thematic analysis, and presented in five different themes. Language, lack of driving licenses and a perceived racism created obstacles for entry to the labor market, while the unaccompanied young people emphasized the importance of achieving independence and not giving up as strengths. Contact networks and having social support were perceived by the young people as crucial for finding a job. Legal obstacles and the anxiety they create was something that in this context stood out in a negative way in theyoung people’s stories. 

  The area of the study is relatively unexplored, and the emphasis on young people's own experiences contributes a new dimension to child and youth research in this area. When the young people's own perspective is illustrated in relation to the possibility of entering the Swedish labor market, this also becomes a contribution to the overall picture of the practical integration work.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 189.
  Edlén, Edlén
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Förr sa man alltid att det fanns original”: En kvalitativ studie om livsvillkor för äldre med psykossjukdom2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sveriges befolkning åldras och andelen äldre kommer att öka kraftigt de kommande åren. Äldre med en livslång erfarenhet av psykossjukdom är en osynliggjord grupp i samhället. Det finns ett behov av att synliggöra det sociala arbetets betydelse i mötet med såväl grupper som individer för att kunna tillgodose de behov som finns.Syftet med studien är att synliggöra hur personal inom socialpsykiatri ser på livsvillkoren och förutsättningarna för äldre med psykossjukdom. Studien innefattar informanter som har lång yrkeserfarenhet och vana i arbetet med såväl psykossjuka som äldre. Studien är genomförd med en kvalitativ metod där semi-strukturerade intervjuer utfördes med fyra informanter. Materialet från intervjuerna analyserades med hjälp av en tematisk analys. Teoretiska begrepp som är använda i studien är intersektionalitet, livsloppsperspektiv, stigma och socialpedagogisk bildning.Resultaten visar att gruppen äldre med psykossjukdom är socialt isolerade och är i stort behov av såväl fysisk, psykisk och social omsorg. Relationen med omsorgsgivare är av stor betydelse och den skapas genom att bygga tillit och respekt för individens egen autonomi.Gruppen äldre med psykossjukdom är en resurssvag grupp där stigma och social isolering är en del av livsvillkoren. Ett socialpedagogiskt perspektiv på bildning kan ge gruppen en röst och bidra till att öka delaktighet och självständighet i samhället.

 • 190.
  Edvardsson, Anneli
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Grandin, Silena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Historier som smittar: En kvalitativ studie på socialtjänsten, om sekundär traumatisering på enheten för våld i nära relationer2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sekundär traumatisering är en företeelse som kan drabba en individ till följd av annan individs trauma. Trauma är en händelse som är omtumlande och omskakande för personen som utsätts för den. Sekundär traumatisering är ett begrepp som, vilket namnet antyder, relaterar till trauma. Som företeelse har sekundär traumatisering dock hamnat lite i skymundan, trots alla de yrkesgrupper som i sin dagliga praktik tar del av olika livsöden och trauman, vilket innebär att de själva utsätts för en risk för att bli utsatta för trauma. Sekundär traumatisering innebär att medarbetaren blir exponerad för klientens trauma. Den överföring som sker från klient till professionell kan skapa symptom i form av till exempel minnesbilder av klientens trauma, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och trötthet. Syftet med denna studie är därför att undersöka socialarbetares förståelse och kunskap om sekundär traumatisering, mer specifikt den grupp som arbetar med våld i nära relationer. Ytterligare syfte med studien är att studera hur socialarbetare använder reflektion i situationer av upplevd sekundär traumatisering. Individuella intervjuer (n=7) användes för att producera data. För att analysera materialet användes tematisk analys. Resultatet visar bland annat att socialarbetare efterfrågar mer kunskap kring begreppet sekundär traumatisering och att reflektion är ett viktigt arbetsverktyg för socialarbetaren, samt ett led i att undvika sekundär traumatisering. Sammantaget bidrar studien till ökad insikt och förståelse kring sekundär traumatisering. Detta för att synliggöra och uppmärksamma sekundär traumatisering i det sociala arbetet vilket kan minska riskerna för olika framtida arbetsmiljöproblem.

 • 191.
  Edvardsson, Paulina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Pålsson Hult, Amanda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Arbetsrelaterad stress och dess inverkan på privatlivet: En studie om socialsekreterares uppfattningar om den arbetsrelaterade stressens inverkan på privatlivet och hur de hanterar den2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since stress is a current subject in today's society, an interest in the subject has arisen. Based on this, we have studied how work-related stress affect the privacy of social workers and what strategies they use in their privacy to cope with this. Two key concepts used in the study are stress and coping. Based on the purpose and the questions of the study, four main themes have been created that permeate the study from beginning to end; work-related stress, coping in work life, work-related stress and privacy, as well as coping in privacy. The study is based on the perspective of relativism with phenomenology as a scientific starting point for understanding work-related stress based on the social worker´s perspectives. Theory that has been used in the analysis of the result, is symbolic interactionism which consists of the terms the definition of the situation, social interaction, symbols, emphasis on activity and the present. The concept of role-taking has also been used to analyze the results. The study has been based on a qualitative approach that has given the study a deeper understanding of the purpose and the questions. In the study, a semi-structured life-world interview has been used based on the research question and through this method, we were able to assume the social worker´s everyday world regarding working life and privacy. An interview guide has been used with open questions in order to give the social worker´s greater freedom when formulating their answers. Based on the social worker´s responses, themes have been identified that are relevant to the study by the answers being interpreted with a critical awareness regarding our own experiences and theories. The interviews have been transcribed and then processed and analyzed based on a thematic analysis. The result shows that work-related stress is caused by high workload, time pressure and acute cases, but also that sick-written colleagues and the negative impact of others can cause workrelated stress. The work-related stress affects privacy as it causes both physical and mental troubles. Even the social life can be affected and the work-related stress can result in sick leave. Strategies in the private life include recovery, physical activities, social support and various activities such as reading and relaxation exercises. We have been able to understand the workrelated stress based on how social worker´s define their current situation with the help of social interaction and symbols. This is an ongoing process where they are constantly active in their actions and that they are changing.

 • 192.
  Edvinsson, Matilda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Strömberg, Rebecka
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”På barnets villkor”: En studie om trygghetsskapande och polisens tillämpning av barnrättsperspektivet vid barnförhör2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Polisens förhörsmetod vid barnförhör har tidigare kritiserats för de metoder som använts. Polisens metoder har utvecklats och gjorts om sedan dess. Samtidigt visar rapporter från Åklagarmyndigheten att det fortfarande behöver utvecklas. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur barnrättsperspektivet med fokus på barns rätt till trygghet kan komma till uttryck vid barnförhör. Studien syftade också till att undersöka hur socialtjänst och polis samverkar kring att barnet skall uppleva trygghet under ett barnförhör. Denna uppsats är en kvalitativ studie baserad på intervjuer gjorda med fyra barnförhörsledare och en barnutredare som arbetar med barnförhör. Vi har analyserat vårt material med tematisk analys, som resulterade i fyra teman: trygghetsskapande aspekter, konsekvenser för barnet, påverkansfaktorer och samverkan mellan polis och socialtjänst. Den teoretiska utgångpunkten för denna studie är begreppet erkännande. Med teorin som stöd analyserades och förklarades hur barns rätt till trygghet kan tillgodoses under ett barnförhör. Resultatet visar att trots tydlig ambition av polisen att tillgodose barnrättsperspektivet, behöver detta beaktas ytterligare under barnförhör. Detta då polisens uppdrag i att få en detaljerad berättelse kan leda till att barnets trygghet får stå ett steg tillbaka

 • 193.
  Ekdahl, Mimmi
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Holgersson, Gry
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Ju tidigare insatser sätts in desto bättre blir det för eleven”: En kvalitativ studie kring skolkuratorers arbete med elever med hög frånvaro2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka och studera hur skolkuratorer runt om i Sverige arbetar med frånvarande och hemmasittande elever. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med kuratorer som arbetar på F-9 skolor i olika delar av Sverige. Studiens resultat visade trots detta att skolkuratorerna arbetar på liknande sätt med dessa elever och förhåller sig på liknande sätt till vikten av relationsskapande, delaktighetoch samverkan. Resultatet visar också att kuratorerna upplever att utövandet av det skolsociala arbetet utgör ett gott skydd för samtliga elever och mer specifikt för de frånvarande och hemmasittande eleverna. I analysen synliggjordes fem huvudsakliga teman som av skolkuratorerna presenterades som avgörande för att stötta och hjälpa elever med hög frånvaro. Tidigare forskning och litteratur har visat att det skolsociala arbetet utgör en mycket viktig faktor för elevers hälsa och välmående i skolsammanhang. Det finns god kunskap kring riskfaktorer som kan bidra till frånvarande och hemmasittande elever, men trots detta finns igen generell metod för att förebygga och åtgärda frånvaro. Det har i studien framkommit att skolorna själva bestämmer när och på vilket sätt skolfrånvaro ska uppmärksammas och åtgärdas. Detta på grund av det inte finns någon samstämmig handlingsplan. De relationsskapande aspekterna upplevdes av de intervjuade skolkuratorerna som viktigt för att skapa tillit, trygghet, förtroende och flexibilitet mellan skolkuratorn och eleven. Delaktigheten beskrevs som viktig för att lyssna in och möjliggöra för eleverna att ha inflytande i beslutsprocesser. Samverkan lyftes fram som nödvändigt för att samtliga professioner skulle gå samman kring en elev och hjälpa hen att återgå till skolan.

 • 194.
  Eklund, Ebba
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Nyman, Hanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Vem äger samverkan?": En kvalitativ studie om utförare på HVB-hem och deras erfarenheter av samverkan med handläggare på socialtjänsten och hur det anses påverka klienten2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Med anledning av ökade komplexa behov, är en fungerande och effektiv samverkan mellan utförare på HVB-hem och handläggare på socialtjänsten viktig för klienten. Dels på grund av informationsutbyte både innan, under och efter placering på hemmet, dels för att skapa förutsättningar för en meningsfull vistelse och för att tillgodose en säker och korrekt vård/behandling för klienten under placeringen. Med innevarande bakgrund har det varit relevant att undersöka vilka erfarenheter utförare på HVB-hem har gällande samverkan mellan handläggare på socialtjänsten och hur det anses påverka klienten.

  Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om betydelsen av samverkan mellan utförare på HVB-hem för vuxna samt handläggare på socialtjänsten och hur det anses påverkaklienten. Även vilka faktorer som anses främjande respektive hindrande för samverkan mellan utförare och handläggare presenteras.

  Metod: Studien grundar sig på en kvalitativ ansats. Sex semistrukturerade intervjuer har genomförts med utförare på HVB-hem via Google teams. Det insamlande materialet har transkriberats och analyserats genom en tematisk analys. Vid analysen har den insamlade empirin kopplats till handlingsutrymmet som begrepp samt tidigare forskning.

  Resultat: I studiens resultat framkommer en del skillnader utav respondenternas erfarenheter av samverkan med handläggare och hur det anses påverka klienten. Det framkommer likaså faktorer som respondenterna anser främjande respektive hindrande för samverkan mellan utförare och handläggare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 195.
  Eklund Karlsson, Leena
  et al.
  University of Southern Denmark (DNK).
  Crondahl, Kristine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  An approach to integrate bottom-up and top-down initiatives for sustainable social inclusion and empowerment2023Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Integration of immigrants has been high on the policy agenda for the last 20 years. Many immigrants face specific integration challenges and often continue to experience poorer outcomes than their native-born peers at several levels of life. Integration of immigrants is vital for social cohesion and inclusive growth and for the ability of migrants to become self-reliant, productive citizens. New evidence indicates that the past interventions and policies to facilitate inclusion are not sustainable because they are small-scale, informal, and complementary to the core services and lack systematic efforts to scale up with the formal integration programming.

  Purpose: The aim is to propose a framework for an alternative way to empower socially vulnerable populations to meaningfully participate in their host communities and foster their social capital and -bonding through work-integrated learning (WIL) and Critical Participatory Action Research (C-PAR).

  Methods: Systematic narrative synthesis of existing evidence and best practices.

  Findings: When combined, C-PAR and WIL seem to be effective way to mobilize and empower localcommunity groups. This approach facilitates societal change, capacity building, and co-creation of knowledge needed for self-led integration. The study suggests novel indicators to evaluate the integration process leading to better social inclusion and quality of life.

  Conclusion: For scaling up and long-term sustainability, the approach needs to combine the proven successful local bottom-up initiatives with larger top-down interventions.

 • 196.
  Elgersson, Sandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Milton, Linn
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Vi tittar på månen och då känner vi oss nära varandra: Barns delaktighet då vårdnadshavaren är frihetsberövad2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hur barnombud på låst säkerhetsanstalt (klass 1) arbetar delaktighetsfrämjande mellan barn och frihetsberövad pappa. De frågeställningar som studerats är: Hur arbetar barnombud på låst säkerhetsanstalt för att skapa delaktighet mellan barn och frihetsberövad pappa samt Vilka möjligheter och hinder kommer till uttryck för att skapa delaktighet för barnen. I studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer genomförts, barnombud på anstalter med säkerhetsklass 1 har intervjuats.

  Resultatet visar att hindrande faktorer så som att pappa är inlåst och begränsad i sina möjligheter att ha kontakt med barnet också är en faktor som möjliggör delaktighet för barnet då barnet vet var pappa är och att pappa är vid liv. I och med det stora antalet barn som har en frihetsberövad förälder är förståelse och kunskap gällande barns delaktighet ytterst relevant för det socialpedagogiska arbetet. Vidare behöver arbetet med barn som har frihetsberövade föräldrar synliggöras och problematiseras, detta för att yrkesverksamma ska få en djupare kunskap och förståelse då de möter barn som lever i denna kontext.

 • 197.
  Emhagen, Jessica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Lindenlöv, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Håll i, håll ut, stå kvar, stå fast!”: En studie om socialsekreterares syn på och arbete med barns anknytningsprocesser vid familjehemsplacering2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att får en fördjupad förståelse för socialsekreterares syn på och arbete med barns anknytningsprocesser i relation till sina föräldrar och familjehemsföräldrar vid familjehemsplacering. Med hjälp av anknytningsteorin och den utvecklingsekologiska teorin kan man förstå ett barns anknytningsmönster och vad som påverkar ett barns anknytning vid familjehemsplacering. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört sju individuella semistrukturerade intervjuer, med socialsekreterare som arbetar med familjehemsplaceringar, i två mindre kommuner i västra Sverige. Informanterna, både kvinnor och män, har alla en akademisk utbildning inom socialt arbete och deras arbetslivserfarenhet varierar mellan 5 – 31 år inom socialt arbete. Resultatet av vår studie visade att ett barns anknytning är beroende av hur väl samarbetet mellan socialsekreterare, familjehemsföräldrar och de biologiska föräldrarna fungerar. Stabilitet och hållbarhet är två viktiga aspekter att arbeta för vid familjehemsplacering. Detta är också något som bidrar till att en trygg anknytning kan bli möjlig för det placerade barnet. Resultatet visar också att utgångspunkten i alla ärenden och beslut som rör ett barn ska vara till barnets bästa. Sammanfattningsvis är ett barns möjlighet till att utveckla en trygg anknytning beroende av hur vuxna i dess omgivning hanterar och bemöter såväl barnet som andra betydelsefulla vuxna i barnets närhet.

 • 198.
  Engelbrektsson, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Kan vi inte samverka med föräldrar så försvinner ju lite vår roll": En kvalitativ studie om socialpedagogers erfarenheter av samarbete med föräldrar vid mobbningssituationer i skolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socialpedagogernas roll i skolan är ett relativt outforskat område, inte minst deras funktion i relation till situationer där mobbning förekommer. Syftet med studien var att beskriva och analysera hur socialpedagoger i skolan samarbetar med föräldrar i mobbningssituationer och hur det kan förstås utifrån ett bildningsperspektiv. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. För att samla in data genomfördes tre enskilda semistrukturerade intervjuer och en fokusgruppsintervju. Totalt deltog sex socialpedagoger verksamma inom skolan i en medelstor kommun. De intervjuade socialpedagogerna hade varierande erfarenhet av att arbeta i skolan men samtliga hade en utbildning i socialt arbete och socialpedagogik. För att analysera intervjuerna användes tematisk analys. Begreppen möte, kommunikativ handling och delaktighet användes vid analysarbetet i relation till bildningsperspektivet och tidigare forskning. Identifierade huvudteman var det förebyggande arbetet, kommunikationen med föräldrar och relationernas betydelse som möjliggörare för att samarbeta med föräldrar. Resultatet visade på vikten av att informera, återkoppla, mötas i olika kontexter samt att skapa goda relationer till såväl föräldrar som elever. Svårigheter som identifierades var socialpedagogernas erfarenheter av kontakt med föräldrar som inte kunde se sitt eget barns delaktighet i en mobbningssituation och hur man kommunicerade med dessa föräldrar. Studien visade däremot inte på några handfasta sätt att arbeta för att stärka socialpedagogernas samarbete med föräldrar i mobbningssituationer, snarare sätt att upprätthålla en god kontakt. Sammanfattningsvis finns behov av socialpedagoger i skolan som kan skapa förutsättningar för ett bra samarbete med hemmet i mobbningssituationer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 199.
  Engqvist, Annie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Poulot, Lavinia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  ”Då kunde jag börja koppla ihop min hjärna och mitt hjärta igen”: kvinnors upplevelser av den hjälp de har erbjudits av myndigheter och organisationer efter våld i nära relationer2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och globalt har var tredje kvinna utsatts för våld någon gång under sitt liv. För kvinnor är den farligaste platsen att vistas på sitt hem och gärningspersonen är oftast någon som kvinnan känner eller står nära (Socialstyrelsen 2016 s. 14). Syftet med studien är att undersöka kvinnors upplevelser av den hjälp de har erbjudits av myndigheter och organisationer, kopplat till deras erfarenheter av våld i nära relation i heterosexuella förhållanden. Detta för att få en djupare förståelse och ökad kunskap kring hur dessa erfarenheter har betydelse för vilket stöd kvinnorna upplevt fungerat eller inte. Studien genomfördes genom en kvalitativ ansats med sju semistrukturerade intervjuer av kvinnor som upplevt våld i nära relation där alla kvinnor hade barn. Studien lutar sig mot ett feministiskt strukturellt perspektiv som teoretiskt ramverk med normalisering, könsmakt och stigmatisering som relevanta begrepp. Resultatet visar att våldet som kvinnorna utsatts för har normaliserats först och främst hos de själva men sedan även bekräftats av myndigheterna som inte tagit dem på allvar eller lyssnat på dem när de sökt hjälp. Detta har till stor del upplevts bero på kunskapsbrist hos myndighetsutövarna men har även ur det strukturella feministiska perspektivet kunnat tolkas som ett uttryck för samhällets grundläggande könsnormer där mannens perspektiv på situationen premierats framför kvinnans. Utifrån hur kvinnorna lyfter positiva aspekter av bemötandet konstateras att när myndigheter och organisationer haft kunskap om våld i nära relation och tagit kvinnorna och deras livssituation på allvar, har kvinnorna känt att de fått det stöd och den hjälpen de behövt.

  Som slutsats konstateras att det behövs mer kunskap om könsnormer och våld i nära relationer hos alla myndigheter för att de ska kunna bemöta samt ge adekvat stöd till de utsatta som söker hjälp.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 200.
  Engvall, Anders
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialpedagogen i skolan: En kvalitativ studie om socialpedagogens yrkesroll och kompetens i den svenska skolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att skapa förståelse kring socialpedagogens yrkesroll och kompetens i den svenska skolan samt utmaningar som socialpedagogen kan möta i yrkesroll, enligt socialpedagogers egna perspektiv. Det empiriska materialet är insamlat genom semistrukturerade intervjuer med fyra stycken verksamma socialpedagoger. Avsikten med materialet är att hitta svaren i socialpedagogers egna uppfattningar om deras titel, roll och utmaningar i den svenska skolan. Den teoretiska grunden för denna studie är det socialpedagogiska perspektivet. Grundläggande begrepp som delaktighet, empowerment och intersektionalitet genomsyrar socialpedagogiska perspektivet och används som utgångspunkt i denna studie. Materialet är analyserat genom meningskodning och har resulterat i tre större teman: eleven i fokus, de eklektiska socialpedagogerna och utmaningar för socialpedagogen i skolan. Resultatet som framkommer visar på att socialpedagogernas främsta yrkesroll är att sätta eleven i fokus. Det sker både genom övningar individuellt och i grupp likväl som i möten på raster. Socialpedagogernas mångsidighet och förmåga att se till helheten av eleven skapar förutsättningar för att arbeta självstärkande med eleverna i skolan. Utmaningarna de möter grundar sig i okunskap från andra professioner kring vad socialpedagogik är och hur det kan användas.

1234567 151 - 200 of 718
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf