Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 660
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151. Daneback, Kristian
  et al.
  Sorbring, EmmaUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Socialt arbete och internet: att förstå och hantera sociala problem på nya arenor2016Collection (editor) (Other academic)
 • 152.
  Danielsson, Mikaela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Eriksson, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Samverkan professioner emellan: En studie om hinder och möjligheter vid samverkan i hemteam2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva och analysera på vilket sätt en kommuns handläggare som arbetar med utredning och beslutsfattande för äldre och funktionsnedsatta, avseende insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samverkar med andra professioner i teamträffar med utgångspunkt i deras handlingsutrymme. Samverkan är en stor del av handläggarens arbete och förekommer i olika forum. Vi har använt oss av både deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer i grupp för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Det empiriska materialet har analyserat med hjälp av tidigare forskning, teori och begrepp som valts för studien.

  Slutsatser vi kan dra av resultatet är att:

  ● I teamträffar deltar olika professioner för att försöka få ett gemensamt synsätt och förhållningssätt gentemot den enskilde brukaren.● Samverkan som sker i teamträffar kan benämnas som kollaboration, vilket innebär att att deltagarna har ett gemensamt mål och att alla bidrar till arbetet utifrån sina specifika kunskaper och yrkesroller. ● Handläggarna har ett handlingsutrymme som påverkas av verksamhetens regelverk, förordningar samt lagar. Handläggarens egen inställning och delegationsordningen påverkar också handlingsutrymmet. ● Främjande faktorer för samverkan vid teamträffarna är relationen och kommunikationen.

 • 153.
  Davidsson, Sofie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hultman, Sara
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Tapetblommor: En studie om yrkesverksammas beskrivning av arbetet med barn i familjer med alkoholmissbruk2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study's purpose is to study professionals' description of their work with children in families with alcohol abuse problems. From there we also want to highlight the various support methods that they use in their work. We used a qualitative approach in the form of interviews. The interviews were semi-structured and an interview guide was used in the various interview sessions. The result shows that the most common method of aid for children with addicted parents is support groups in various forms. The result also shows that parents who abuse alcohol affect both themselves and their children. Parents living with shame and simultaneously in a lie when they try to hide their addiction. The children find themselves in a similar situation when they, among other things take the blame while they are very loyal to their parents. This means that children have to carry a secret to the surroundings. The professionals' work becomes complicated, as these children are difficult to detect and offer help.

 • 154.
  Davis, Linnea
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Att skapa en gemensam organisationskultur: En kvalitativ fallstudie på Folktandvården Västra Götaland2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since 2017 Folktandvarden Vastra Gotaland has worked with its organizational culture to develop its basic values and to be able to work towards a desired culture. By a distinctly organizational culture, it becomes more clearer what the organization stands for. Managers and leaders are seen as key people in living and developing the culture. The purpose of my case study is to describe how clinic managers address the change process with culture and values as well as how their experience is. The study was carried out with a qualitative approach, where I conducted semi-structured interviews to enable a deeper understanding of the clinic heads' perception. The result shows that most of the managers find that cultural work is difficult to deal with. There is a lack of time and the work is perceived as unclear, which makes it difficult for the managers to keep the commitment up. Much of the work is carried out locally at the clinics and therefore contributes to strengthening subcultures instead of promoting an overall organizational culture. One of the conclusions from the study is that leadership is of great importance to how well the cultural work falls out. The heads of the clinic need support and knowledge to be able to drive the cultural work forward. The management needs to clarify the structure and process and have a closer dialogue with the clinic managers about what is expected of them in the next phase.

 • 155.
  Davour, Lina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Gustafsson, Magnus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Man är där för barnets skull: En kvalitativ studie om umgängesstödjares arbete utifrån ett omsorgs- och rättighetsperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka strategier, möjligheter och begränsningar umgängesstödjare upplever de har för att främja barnets bästa utifrån ett omsorgs- och rättighetsperspektiv vid umgängesstöd. Det finns mycket forskning kring socialsekreterares, familjerättssekreterares och tingsrättens arbete och deras upplevelser. Men relativt lite är forskat om hur umgängesstödjaren arbetar för att främja barns bästa med fokus på barns delaktighet och skydd. På grund av det bristande forskningsläget kring umgängesstödjarens arbete har vårt intresse stigit för att öka kunskapen kring detta.

    Den metod som valdes för att besvara syftet och forskningsfrågorna var kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Studiens urval utgörs av en grupp verksamma umgängesstödjare, vilket resulterade i intervjuer med nio verksamma umgängesstödjare. Empirin som framkom analyserades utifrån en tematisk innehållsanalys. Efter bearbetning av empirin framkom två huvudteman vilka var Delaktighet samt Trygghet och skydd som beskriver hur umgängesstödjarna upplever att de arbetar för att främja barnets bästa. Resultatet visar på att umgängesstödjaren arbetar både för att göra barnen delaktiga och för att skydda barnen. Det är situationen och uppdragets utformning som styr när och hur mycket barnet ska skyddas eller göras delaktig. I vissa fall är det möjligt att skydda barnet genom att göra barnet delaktig men studiens resultat visar på att barns skydd prioriteras framför barns delaktighet i de fall där dessa står i motsats till varandra.

 • 156.
  Deater-Deckard, Kirby
  et al.
  University of Massachusetts Amherst, Amherst, MA, USA.
  Godwin, Jennifer
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Caserta, Italy.
  Bombi, Anna Silvia
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Pschology, Italy..
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA.
  Chang, Lei
  University of Macau, China.
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Maseno, Kenya.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Universidad San Buenaventura, Medellín, Colombia.
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Zarqa, Jordan.
  Within- and between-person and group variance in behavior and beliefs in cross-cultural longitudinal data2018In: Journal of Adolescence, ISSN 0140-1971, E-ISSN 1095-9254, Vol. 62, p. 207-217Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract This study grapples with what it means to be part of a cultural group, from a statistical modeling perspective. The method we present compares within- and between-cultural group variability, in behaviors in families. We demonstrate the method using a cross-cultural study of adolescent development and parenting, involving three biennial waves of longitudinal data from 1296 eight-year-olds and their parents (multiple cultures in nine countries). Family members completed surveys about parental negativity and positivity, child academic and social-emotional adjustment, and attitudes about parenting and adolescent behavior. Variance estimates were computed at the cultural group, person, and within-person level using multilevel models. Of the longitudinally consistent variance, most was within and not between cultural groups—although there was a wide range of between-group differences. This approach to quantifying cultural group variability may prove valuable when applied to quantitative studies of acculturation.

 • 157.
  Doshé-Petersson, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ilvonen, Annie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Det kurativa arbetets påverkan inom skola: En kvalitativ studie om professionens förutsättningar rörande psykisk ohälsa2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The youth is a phase in life where development, learning and health have a big impact on how life is later formed. There is a current debate in society about the fact that mental illness among young people in Sweden has increased in recent years, this places high demands on the social sector on how needs are met and managed. The school is a natural arena for young people because of the implemented education act and is therefore imperative in compulsory school. Actors who work in the school operations therefore have the opportunity to create good conditions for good prospects.

  The purpose of this study was to investigate the role of school counselors in a health-promoting perspective regarding mental illness within the school´s activities. The ambition was to arrive at a result section, where the authors could increase the knowledge of how the profession can and should be used in the work with mental ill-health among students.

  The study is based on a qualitative method where four semi-structured interviews with school counselors were conducted in four different municipalities with geographical distance and different sizes. The result has been analyzed with the help of Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), which means that the perspective of school counselors, their own thoughts and values will be highlighted.

  The result showed that school counselors experienced both opportunities and limitations in their work with mental illness. However, it was difficult to discern the profession´s specific professional role in the school´s activities, since the perception of curative work was ambiguous. It emerged that there was a lack of knowledge into how the profession´s competences can be useful as their professional role is vaguely formulated. The result of this study clarifies the work of school counselors and contributes with knowledge about how their competencies can and should be used most appropriately in the work of mental illness.  

 • 158.
  Drott, Alexandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Socialpedagogiskt arbete i rollen som skolkurator2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social pedagogy is a relatively unexplored area in the Swedish school-system and there are different opinions about what social pedagogy could, and indeed already contribute with out in the Swedish schools. The study, a thesis C-level aims to capture the social pedagogical work out a specific profession perspective, the school counselors. The empirical material consists of semi-structured research interviews with five school counselors who are all trained social pedagogues. The study has an exploratory purpose where the core is to provide a picture of how the school counselors themselves perceive that they use social pedagogy in their professional role as school counselors. The theoretical framework is based on a social pedagogical perspective built on traditional social pedagogical thoughts and theories. These theories and concepts all focuses on the individual that shapes their identity in relation to their environment and the learning processes that can be found in the interaction between the individual and society. Theories about community, participation, empowerment, dialogue, inclusion and exclusion has served as starting points to consider the experiences given by the school counselors. The material was analyzed with the analytical IPA and resulted in four broad themes: Relationship building, Creating socializing processes, Inclusion and Focus on what works. In the discussion section the study's relevance to the social field and the current situation in Swedish schools today is addressed.

 • 159.
  Duvander, Ann-Zofie
  et al.
  Stockholm universitet.
  Haas, Linda
  Indiana University.
  Hwang, Philip
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Sweden country note2017In: International Review of Leave Policies and Research 2017 / [ed] Koslowski A., Blum S. and Moss P. (eds.), Wien: Austrian Institute for Family Studies University of Vienna , 2017, p. 1-9Chapter in book (Other academic)
 • 160.
  Dåderman, Anna Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Eriksson, Tommy
  Högskolan Kristianstad, Psykologi.
  Icke-intagna i fängelse är idag mindre målmedvetna (conscientiousness) och mindre vänliga (agreeableness) änintagna på svenska kriminalvårdsanstalter med säkerhetsklass I2014In: GRASP 2014 - Oberoende i flocken? Inkludering och exkludering som sociala processer., Linköping, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Aktuella studier visar att i det alltmer individualistiska samhället kultiveras mindre trevliga egenskaper som kan leda till uteslutning av andra. Exempelvis, graden av empati, har under de senaste decennierna minskat. Tidigare forskning visat att intagna i fängelse hade lägre grad av målmedvetenhet (eller samvetsgrannhet, eng. conscientiousness) och vänlighet (eng. agreeableness), än icke-intagna. En person med låg grad av målmedvetenhet är opålitlig, lat, vårdslös och försumlig. En person med låg grad av vänlighet är cynisk, oartig, misstänksam, konfliktbenägen och självisk. Det finns inga aktuella studier som har undersökt personlighetsegenskaperna enligt s.k. BigFive bland intagna i fängelse i en svensk kontext. Syfte var därför att undersöka om intagna på kriminalvårdsanstalt i Sverige (säkerhetsklass I) skiljer sig från icke-intagna i målmedvetenhet och vänlighet. BigFive mättes med hjälp av Goldbergs (1999) IPIP. Studie 1 visade att intagna (n = 46) hade högre grad av målmedvetenhet än studenter (n = 32) och lika hög grad av målmedvetenhet som vaktpersonal (n = 45). Studie 2 visade att intagna (44 kvinnor och 81 män) hade högre grad av målmedvetenhet än icke-intagna; specifikt hade intagna högre grad av dess två facetter ordningsamhet och självdisciplin än icke-intagna (78 kvinnor och 54 män). IPIP visade på goda psykometriska egenskaper och resultaten kontrollerades för graden av skönmålning. Betydelsen av resultaten kan diskuteras kring antagandet att varje person anpassar sina personlighetsdrag utifrån den sociokulturella kontext han eller hon lever i, även om dessa personlighetsdrag antas uteslutande ha sitt ursprung i en biologisk bas. Intagnas personlighet kunde ha påverkats till det positiva av olika program inom kriminalvården, medan icke-intagnas personlighet kunde ha påverkats till det negativa av det digitala samhället i en snabb förändring, där individen sätter sina egna behov framför andras, kanske genom att vara mer opålitlig och uteslutande.

 • 161.
  Edberg, Evelin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Kinnsjö Jansson, Marie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Sen jag kom hit – aktivitetscentret – har det blivit mer skratt": En studie kring den sociala gemenskapens betydelse för äldres hälsa2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka den sociala gemenskapens betydelse för äldres hälsa. Studien har grundat sig i tre frågeställningar: Hur beskriver äldre personer begreppet hälsa och hur definieras den självupplevda hälsan? Vilken betydelse har gemenskapsaktiviteter för den självupplevda hälsan? Vad har aktivitetscentret Blåklockan för hälsofrämjande effekter?

  Studien är kvalitativ med ett teoretiskt ramverk som har sin utgångspunkt i hermeneutiken och avstamp tas i empirin. Empirin är insamlad på ett aktivitetscenter som i studien benämns som Blåklockan. Fyra semistrukturerade intervjuer och ett flertal kompletterande informella samtal/fikastunder har utförts. Informanterna har varit både kvinnor och män mellan 75-91 år.

  Resultaten har analyserats mot det teoretiska ramverket och tidigare forskning. Resultaten i studien visar att social gemenskap har stor betydelse för den självupplevda hälsan. Det visar även att aktivitetscentret Blåklockan hade många hälsofrämjande effekter. Det uppdagades att informanternas svar på deras definition av hälsa speglades av deras dagsform. Slutsatser som gjorts är att informanternas övriga sociala nätverk låg till grund för hur stor betydelse aktivitetscentrets gemenskapsaktiviteter hade för informanterna. Det vill säga de informanter som hade ett stort socialt nätverk var inte lika beroende av aktivitetscentret som de med svagare nätverksband. Det var även viktigt för informanterna att kunna trivas i hemmet vilket de beskrev på lite olika sätt. De kunde vara att spela keyboard, tända en speciell ljusstake, fika eller lyssna på musik.

 • 162.
  Edvardsson, Paulina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Pålsson Hult, Amanda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Arbetsrelaterad stress och dess inverkan på privatlivet: En studie om socialsekreterares uppfattningar om den arbetsrelaterade stressens inverkan på privatlivet och hur de hanterar den2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since stress is a current subject in today's society, an interest in the subject has arisen. Based on this, we have studied how work-related stress affect the privacy of social workers and what strategies they use in their privacy to cope with this. Two key concepts used in the study are stress and coping. Based on the purpose and the questions of the study, four main themes have been created that permeate the study from beginning to end; work-related stress, coping in work life, work-related stress and privacy, as well as coping in privacy. The study is based on the perspective of relativism with phenomenology as a scientific starting point for understanding work-related stress based on the social worker´s perspectives. Theory that has been used in the analysis of the result, is symbolic interactionism which consists of the terms the definition of the situation, social interaction, symbols, emphasis on activity and the present. The concept of role-taking has also been used to analyze the results. The study has been based on a qualitative approach that has given the study a deeper understanding of the purpose and the questions. In the study, a semi-structured life-world interview has been used based on the research question and through this method, we were able to assume the social worker´s everyday world regarding working life and privacy. An interview guide has been used with open questions in order to give the social worker´s greater freedom when formulating their answers. Based on the social worker´s responses, themes have been identified that are relevant to the study by the answers being interpreted with a critical awareness regarding our own experiences and theories. The interviews have been transcribed and then processed and analyzed based on a thematic analysis. The result shows that work-related stress is caused by high workload, time pressure and acute cases, but also that sick-written colleagues and the negative impact of others can cause workrelated stress. The work-related stress affects privacy as it causes both physical and mental troubles. Even the social life can be affected and the work-related stress can result in sick leave. Strategies in the private life include recovery, physical activities, social support and various activities such as reading and relaxation exercises. We have been able to understand the workrelated stress based on how social worker´s define their current situation with the help of social interaction and symbols. This is an ongoing process where they are constantly active in their actions and that they are changing.

 • 163.
  Edvinsson, Matilda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Strömberg, Rebecka
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”På barnets villkor”: En studie om trygghetsskapande och polisens tillämpning av barnrättsperspektivet vid barnförhör2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Polisens förhörsmetod vid barnförhör har tidigare kritiserats för de metoder som använts. Polisens metoder har utvecklats och gjorts om sedan dess. Samtidigt visar rapporter från Åklagarmyndigheten att det fortfarande behöver utvecklas. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur barnrättsperspektivet med fokus på barns rätt till trygghet kan komma till uttryck vid barnförhör. Studien syftade också till att undersöka hur socialtjänst och polis samverkar kring att barnet skall uppleva trygghet under ett barnförhör. Denna uppsats är en kvalitativ studie baserad på intervjuer gjorda med fyra barnförhörsledare och en barnutredare som arbetar med barnförhör. Vi har analyserat vårt material med tematisk analys, som resulterade i fyra teman: trygghetsskapande aspekter, konsekvenser för barnet, påverkansfaktorer och samverkan mellan polis och socialtjänst. Den teoretiska utgångpunkten för denna studie är begreppet erkännande. Med teorin som stöd analyserades och förklarades hur barns rätt till trygghet kan tillgodoses under ett barnförhör. Resultatet visar att trots tydlig ambition av polisen att tillgodose barnrättsperspektivet, behöver detta beaktas ytterligare under barnförhör. Detta då polisens uppdrag i att få en detaljerad berättelse kan leda till att barnets trygghet får stå ett steg tillbaka

 • 164.
  Ekerum, Tina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Unga mammors upplevelser av ungt moderskap2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe and analyze young mothers' thoughts on parenthood and how it affects their identity process. It is also to understand what support they need in their situation as young parents. The study is based on interviews with six mothers who all gave birth to their first child before they turned 21 years of age. The interviews have then been analyzed with the help of theories about identity and support.

  The results of this study show that despite the mothers living seemingly well-managed lives, they are a group of young mothers who experience loneliness and exclusion. They are isolated at home where they have the greatest responsibility for the children and the home. The child's father is responsible for supporting the mother and child which contributes to his absence from the family. These young mothers have difficulty in resuming studies and are limited in their possibilities to return to working life. They are also limited in their ability to develop their identity due to the fact that they are not able to reside in physical environments other than the home or with their children. The young mothers are in need of support on several different levels. They are in need of societal support in order to have a chance to go out to work, and their own network which is an important part of the young mother's everyday life helping them function on an everyday basis but in addition they also need access to contacts of the same age outside the family and to meet other young mothers in similar situations.

 • 165.
  Eklund Karlsson, Leena
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Crondahl, Kristine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Andersson, Åsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sunnemark, Fredrik
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  The meaning of health, well-being, and quality of life perceived by Roma people in West Sweden2013In: Societies, E-ISSN 2075-4698, Vol. 3, no 2, p. 243-260Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many Roma people in Sweden are on the margins of society and face problems of social exclusion, institutional discrimination, low education, unemployment, and poor health. The aim is to describe how a group of Roma people, in West Sweden, understand health, well-being, and quality of life within the Roma context, and how they cope with their life-situation. Data consisted of qualitative interviews. The data were analyzed qualitatively using a phenomenological hermeneutic approach. The respondents mainly understood the concept of Health as "being healthy" and "feeling good". Elements that were crucial part of the respondents' health perception were being employed, having an education, social support from family and friends, freedom and security, and the extent of involvement in society. The results indicate that the respondents perceive their health and life situation as good, despite of their marginalized situation and discrimination.

 • 166.
  Ekman, Anna-Maria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies.
  Att leda inom Äldreomsorgen: Enhetschefers upplevelser om handlingsutrymme i ledarskapet inom den kommunala sektorn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main objective of this study is to investigate the unit managers experiences of leadership in the municipal elderly care. Previous research indicates that the requirements and expectations of the elderly care managers has increased in recent years. Not least because of the New Public Management which is a form of control which was introduced in the 90:eis and that aimed to make the public sector more business-like.

  In this study I interviewed five unit managers in elderly care, and seek in these interviews an understanding of what this situation means for them and how they themselves describe their mission and their perceived discretion. I also wanted to examine how they handle directives from the head of units when they are not in tune with the goals of the organization. The result shows that unit managers describe their mission as fisted economic policies and that they end up in a pinched middle position between two governing ideals that lead to difficulties where they should direct their loyalty in the organization.

 • 167.
  Ekmekҫi, Karolin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Leandersson, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Är alla svenskar kalla, tråkiga och osociala?: En kvalitativ studie om ensamkommande flyktingbarns upplevelser av det svenska samhället2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our purpose with this study is to highlight the elements of civil society that can help newly arrived youths a sense of connection and belonging in the new society and what impact this may have on their future in the new country. The study is a qualitative method where four semi-structured interviews were conducted. The youths we interviewed are young men from Afghanistan who came to Sweden as an unaccompanied refugee children. The study is based on a phenomenological / hermeneutical approach and empirical data have been analyzed in the analytical unit with IPA. The study is abductive. We have analyzed the empirical basis and in cooperation with Antonovsky's theory of SOC. And the concepts of social inclusion and exclusion. Giddens' theory of ontological security and självreflexivitet have also been used and at last we choose to problematize change of culture using to describe two different society models. The results of our study show that civil society is significant because the youths felt a sense of community and social inclusion within organizations and associations in the community. The importance of having a job is seen as a key aspect of social inclusion. The biggest setback was the loss of their family and culture at home and try to find a new sense of community and belonging in Sweden. Young people tell us that they have encountered limitations in the Swedish society, which means that they sometimes feel excluded. While mention the other situations where they experience social inclusion. Youths feel that they are in Sweden have greater opportunities to influence their own life choices which gives them the motivation to find new challenges and goals to aim for in life. The youths we interviewed strive to feel involved in various ways in the social community.

 • 168.
  Ekmekҫi, Karolin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Leandersson, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Är alla svenskar kalla, tråkiga och osociala?: En kvalitativ studie om ensamkommande flyktingbarns upplevelser av det svenska samhället2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our purpose with this study is to highlight the elements of civil society that can help newly arrived youths a sense of connection and belonging in the new society and what impact this may have on their future in the new country. The study is a qualitative method where four semi-structured interviews were conducted. The youths we interviewed are young men from Afghanistan who came to Sweden as an unaccompanied refugee children. The study is based on a phenomenological / hermeneutical approach and empirical data have been analyzed in the analytical unit with IPA. The study is abductive. We have analyzed the empirical basis and in cooperation with Antonovsky's theory of SOC. And the concepts of social inclusion and exclusion. Giddens' theory of ontological security and självreflexivitet have also been used and at last we choose to problematize change of culture using to describe two different society models. The results of our study show that civil society is significant because the youths felt a sense of community and social inclusion within organizations and associations in the community. The importance of having a job is seen as a key aspect of social inclusion. The biggest setback was the loss of their family and culture at home and try to find a new sense of community and belonging in Sweden. Young people tell us that they have encountered limitations in the Swedish society, which means that they sometimes feel excluded. While mention the other situations where they experience social inclusion. Youths feel that they are in Sweden have greater opportunities to influence their own life choices which gives them the motivation to find new challenges and goals to aim for in life. The youths we interviewed strive to feel involved in various ways in the social community

 • 169.
  Elgersson, Sandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Milton, Linn
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Vi tittar på månen och då känner vi oss nära varandra: Barns delaktighet då vårdnadshavaren är frihetsberövad2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hur barnombud på låst säkerhetsanstalt (klass 1) arbetar delaktighetsfrämjande mellan barn och frihetsberövad pappa. De frågeställningar som studerats är: Hur arbetar barnombud på låst säkerhetsanstalt för att skapa delaktighet mellan barn och frihetsberövad pappa samt Vilka möjligheter och hinder kommer till uttryck för att skapa delaktighet för barnen. I studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer genomförts, barnombud på anstalter med säkerhetsklass 1 har intervjuats.

  Resultatet visar att hindrande faktorer så som att pappa är inlåst och begränsad i sina möjligheter att ha kontakt med barnet också är en faktor som möjliggör delaktighet för barnet då barnet vet var pappa är och att pappa är vid liv. I och med det stora antalet barn som har en frihetsberövad förälder är förståelse och kunskap gällande barns delaktighet ytterst relevant för det socialpedagogiska arbetet. Vidare behöver arbetet med barn som har frihetsberövade föräldrar synliggöras och problematiseras, detta för att yrkesverksamma ska få en djupare kunskap och förståelse då de möter barn som lever i denna kontext.

 • 170.
  Engvall, Anders
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialpedagogen i skolan: En kvalitativ studie om socialpedagogens yrkesroll och kompetens i den svenska skolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att skapa förståelse kring socialpedagogens yrkesroll och kompetens i den svenska skolan samt utmaningar som socialpedagogen kan möta i yrkesroll, enligt socialpedagogers egna perspektiv. Det empiriska materialet är insamlat genom semistrukturerade intervjuer med fyra stycken verksamma socialpedagoger. Avsikten med materialet är att hitta svaren i socialpedagogers egna uppfattningar om deras titel, roll och utmaningar i den svenska skolan. Den teoretiska grunden för denna studie är det socialpedagogiska perspektivet. Grundläggande begrepp som delaktighet, empowerment och intersektionalitet genomsyrar socialpedagogiska perspektivet och används som utgångspunkt i denna studie. Materialet är analyserat genom meningskodning och har resulterat i tre större teman: eleven i fokus, de eklektiska socialpedagogerna och utmaningar för socialpedagogen i skolan. Resultatet som framkommer visar på att socialpedagogernas främsta yrkesroll är att sätta eleven i fokus. Det sker både genom övningar individuellt och i grupp likväl som i möten på raster. Socialpedagogernas mångsidighet och förmåga att se till helheten av eleven skapar förutsättningar för att arbeta självstärkande med eleverna i skolan. Utmaningarna de möter grundar sig i okunskap från andra professioner kring vad socialpedagogik är och hur det kan användas.

 • 171.
  Ericsson, Frida
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Svensson, Isabelle
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  En kvalitativ studie av genusperspektivet vid Ungdomsmottagningens informationsträffar för årskurs 92014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Konstruktionen av könsroller och samhällets behov av att kategorisera in i "manligt" och "kvinnligt" får en rad konsekvenser. De flesta individer försöker passa in i den könstillhörighet som de tilldelats, ibland omedvetet. För att komma ifrån denna traditionella könsindelning är det viktigt att arbetet med detta börjar i tidig ålder. Personal som arbetar med barn och ungdomar har en viktig roll och kan påverka hur dessa individer kommer att se på sig själva. En stor del av det socialpedagogiska arbetet görs med barn och ungdomar på ungdomsmottagningar runt om i landet.

  Syfte: Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv undersöka en specifik ungdomsmottagnings informationsträffar med skolklasser. Avsikten var att granska om och i så fall hur könsroller kommer till uttryck i informationsträffarna och om ungdomarna uppfattade att personalen förmedlade könsspecifika förväntningar. Vår förförståelse var att stereotypa könsroller för "manligt" och "kvinnligt" formas genom socialiseringsagenter i ungdomens närhet. Därför ville vi undersöka om även ungdomsmottagningspersonalen är med och gör kön.

  Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod. Vi har observerat två informationsträffar som hållits av olika personal. I anslutning till observationerna har två semistrukturerade gruppintervjuer genomförts. Med hjälp av diskursanalys har vi sedan kategoriserat den insamlade informationen efter teman som vi funnit centrala i observationer och intervjuer. Fokus har legat på hur personalen talade kring kön och genus samt hur ungdomarna uppfattade detta. De teman som vi kunde urskilja kunde kopplas till våra frågeställningar.

  Resultat: Resultatet visar att den specifika ungdomsmottagningen där observationer och intervjuer utfördes har kommit långt med att implementera genusperspektivet i verksamheten. Få genusskillnader kunde observeras men de som framkom rörde sexualitet och stereotypa uppfattningar. Resultatet visar även att en av ungdomsgrupperna upplevde könsspecifika förväntningar på sig då det kom till användandet av preventivmedel. Båda grupperna hade vissa svårigheter med att svara på frågan om de upplevde könsspecifika förväntningar på sig från personalen. Detta kan kopplas till diskursbegreppet. Ungdomarna är inte alltid är medvetna om vilken makt som könsdiskursen har och hur detta påverkar dem.

 • 172.
  Eriksson, Anna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Holmén, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Motvindens moderskap: en studie om moderskap och intellektuell funktionsnedsättning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study seeks to from professionals perspectives describe and analyze the beliefs they have about women with intellectual disabilities and their pregnancy and motherhood. We will also discuss and reflect on the possible support that professionals find important for women to handle pregnancy and motherhood. The information has been gathered through interviews with five different professions that have come in contact with the audience in their work. In our material we found three distinctive perspectives: a child´s perspective, a parent´s perspective and a community perspective. From these perspectives, we could find many similarities in the informants´ perceptions, which resulted in different themes. These themes are: "Attachment and love is the most important", "Little children - little worry, big kids - big trouble", "The civil right to have children", "Parents dynasty limitations", "Promotion and aggravating factors", "Support in different forms", "To influence and be affected" and "Collaboration and visions for the future ". The results of the study indicate a belief that everyone has the right to have children and it is the community’s responsibility to put adequate measures to which the parental ability is not enough. An ambivalence among the professionals have interpreted when they are experiencing difficulties and sometimes conflicting demands of the role of relating to one part children's right to a safe and caring nursery and on the other hand, the mother's right to autonomy over her own lives. An important prerequisite for a functioning maternity highlighted is that the mother has the ability to bond with her children, and other practical efforts that society can come in with. The interpretation is that the community´s attitudes have changed over time towards a more positive attitude among the professional abilities with appropriate assistance for managing a maternity. The analysis is based on theories of social construction, empowerment, power, and the proximal development zone.

   

 • 173.
  Eriksson, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Johansson, Angelica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Det är inte OM utan NÄR: En studie om unga vuxnas upplevelser kring att vara nykter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utforska unga vuxnas upplevelser av hur det är att som ung vuxen idag välja bort alkohol och att dessutom göra det i organiserad form. Med utgångspunkt ur vårt syfte har vi utformat frågeställningar där identitet och synen på sig själv är återkommande; Hur har nykterheten inverkat på de unga vuxnas bild av sig själva? Hur har de unga vuxnas medlemskap i ett nykterhetsförbund inverkat på deras bild av sig själva? Hur påverkar andra människor runt omkring de unga vuxnas identitet? Vi har valt att använda oss av symbolisk interaktionism för att skapa oss en förståelse för informanternas upplevelser och för att samla in empiri till vår studie har vi valt en kvalitativ ansats och använt oss av enskilda delvis strukturerade intervjuer. Vi sökte kontakt med unga vuxna som var medlemmar i någon form av nykterhetsför­bund. För att tolka och analysera vårt material använde vi oss av en kvalitativ analysmetod där vi kategoriserade och tematiserade våra data med begrepp ur symbolisk interaktionism som stöd, för att hitta mönster och strukturer. Vi har presenterat och analyserat vårt resultat under fyra olika rubriker och sedan dragit slutsatser och diskuterat våra fynd. Vad vi kan se utifrån vår studie är att nykterheten, medlemskapet i ett nykterhetsförbund och människor runt omkring har en betydelse när det kommer till informanternas syn på sig själva. Stöttning och gemenskap har gjort att de är tillfreds och stolta över sitt val samtidigt som andras reaktioner och påtryckningar gjort att de känner sig annorlunda och ifrågasatta men även starka som står emot trycket. Nykterheten och medlemskapet i nykterhetsförbunden har också förändrat hur informanterna tolkar och ser på olika situationer och på så vis även påverkat deras handlande.

 • 174.
  Eriksson, Lisbeth
  et al.
  Linköpings universitet.
  Nilsson, GunillaHögskolan i Jönköping.Svensson, Lars A.University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Gemenskaper: Socialpedagogiska perspektiv2013Collection (editor) (Other academic)
 • 175.
  Eriksson, Michaela
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Att vara i sitt livs form: En studie om hur en ofrivillig uppsägning blir en vändpunkt i livet2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how involuntary discharge affects the identity and everyday life of an individual. Further purpose is to investigate how events like this can be understood based on the concept of a turning point in life. The premises of my questions proceeds from a human facing a discharge, an involuntary change in life, and the strategies they develop to deal with the situation.

  The choice of perspective in this study is based on the concept of life form and turning point. These concepts are placed in relation to a theoretical frame of reference and research survey. The methodological chapter follows, which explains the empirical close method approach, data collection method and 5 interviews with 7 informers. Further a presentation of selected informers, the narrative analytic method and aesthetic considerations.

  Results show that an involuntary change of life circumstances through discharge leads to a reorientation in life. The informants in this study faced an involuntary change and what happened can mainly be described as accepting change and take the necessary actions in the existing society context.

  The empirical and theoretical analysis in this study leads to the conclusion that informants developed strategies to let the discharge become a chance to make a change, a possibility. The informants share life stories that contains positive memories connected both to the life before, during and after the critical event. They describe the factory shutdown were perceived as a crucial situation, but not necessary a problematic experience. How an individual reacts to a thing like this has, among other things, to do with the current life form of the individual. What their everyday life consist of and how the individual identifies itself in their own context.

 • 176.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Bohlin, Margareta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Personalansvarigas reflektioner kring jämställdhet, funktionshinder och etnicitet: en studie med beskrivande vinjetter som metod2004Report (Other academic)
 • 177.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Korvela, Anita
  Korvela, Nina
  Döva ungdomars vardag med tolk2008In: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, p. 31-51Chapter in book (Other academic)
 • 178.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Avrundning2008In: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, p. 169-170Chapter in book (Other academic)
 • 179.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Sorbring, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Inledning: Perspektiv på ungdomars vardag2008In: Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag, Trollhättan: Högskolan Väst , 2008, p. 1-8Chapter in book (Other academic)
 • 180.
  Erlandsson, Soly
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Sorbring, EmmaUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Ung på 2000-talet: perspektiv på ungdomars vardag2008Collection (editor) (Other academic)
 • 181.
  Esmatiar, Wazhma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hur presenteras invandrare i svenska tidningar?: En kvalitativ innehållsanalys av tre tidningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 182.
  Falk, Louise
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Kulin, Susanne
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Social utveckling? Då tänker jag nog mycket på kommunikation": En studie om social utveckling hos ungdomar under insatsen korttidstillsyn enligt LSS2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: This study examines how social development occurs in adolescents with the insertshort period of supervisionin accordance withact concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments. The insert is for schoolchildren over the age of 12 outside their own home in conjunction with the school day andduring the holidays. This study is based on the professionals' perspective. The study is based on the leisure-activities available on short-term supervision and in which way they promote the social development for adolescents. It also focuses on the interactions with others and how it can lead to social development. Purpose: The purpose of the study is to explore if and how the leisure activities and interactions with others that occur during the operation short-term supervision LSS contribute to social development of adolescents, based on the professionals' perspective.Methodology: The empirical data were collected through interviews with seven informants from four different organizations engaged in short-term supervision. Social development is analyzed on the basis of the socio-cultural perspective that highlights the collective learning.Conclusions:Leisure-activities in which several can attend helps facilitate social development. In the adolescent ́s collective learning, they use the discursive tools to share their knowledge with each other. It is important that the professionals plan the adolescent ́s leisure-activities in groups. Through the creation of a collective learning promoted social development. Businesses' approach is different, which affects the interaction and social development. The adolescents are socialized into the context available on short period of supervision and learn thereby what rules apply in business. The use of aids during the short period of supervision contributes to social development. Aids are physical tools and discursive tools that promote social development.

 • 183.
  Farhoud, Narjes
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Annerhäll, Ann-Kristine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Kommunikation och socialt samspel i vardagen - boendestödets betydelse för människors delaktighet och egenmakt: en kvalitativ studie om människor med psykiska funktionshinder2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 184.
  Feldtmann Lobrant, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bedöma Risk för våld hos frihetsberövade: Vad säger forskningen?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Assessing risk for violence among incarcerated people in prisons, in inpatient settings and otherwise, is an important part of the work aimed at reducing the number of violent encounters in these settings. Reducing violence is beneficial for both incarcerated persons and for the staffs work environment. The purpose of this thesis is to make a review of research of how to assess risk for violence among incarcerated people in different settings, describe research about the assessment methods, how these methods define ‘violence’ and what theoretical explanations to violence that are used. Furthermore, what level of consideration for the interaction between staff and incarcerated people is taken when assessing risk for violence.

  The thesis is performed by searching for, and analyzing written material with the questions asked in the purpose of the study. The following words are used for search in databases: “inmate”, “inpatient”, “violence”, “risk”, “assessment”, “juvenile” and “youth”.

  The findings in the study gives that there are models for assessing violence, with research-proven validity and mostly also interrater-reliability, namely: Brøset Violence Checklist (BVC), Historical-Clinical-Risk management-20(HCR-20), Dynamic Appraisal of Situational Aggression (DASA) and Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY). Aside from these findings there are also some models using only static variables to assess risk for violence among incarcerated, also known as “actuarial” models. Generally, the research shows that more dynamic variables that are prone to change, has stronger validity in predicting violence among incarcerated than historical, static data. The BVC and the DASA takes greater consideration to interaction between staff and incarcerated than the HCR-20 and the SAVRY, that is not primarily constructed to assess risk for violence in forensic/caregiving settings in the immediate short term.

  The result is discussed on basis of the strengths and weaknesses of the thesis, as well as ethical problems with assessing risk for violence among people that have been deprived of their freedom. The purpose of different kinds of incarcerations and different categories of incarcerated people that have different needs, may cause need for the results to be carefully considered- What does apply in one setting may not be true in another. From an ethical point of view, it is to be taken into consideration how the information from violence risk assessments is used, since punitive and repressing interventions often is far from desired.

 • 185.
  Fetiu, Linda
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Akkaya, Aylin Linda
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  "Människor mår bäst av att känna betydelse i något": En kvalitativ studie om personliga strategier yrkesverksamma inom Rättspsykiatrin använder sig av för att främja välbefinnande.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  Research tells us that mental illness, stress, exhaustion and burnout have become more noticed among staff in psychiatry especially among staff in forensic psychiatry. Lack of knowledge, social support and motivation are some of the factors that affect staff in a negative way. Satisfaction and respect among colleagues are things that instead brings joy and strength at work.

  Aim:

  The aim of this study was to examine the personal strategies professionals in forensic psychiatry uses to promote and preserve their well-being.

  Method:

  A qualitative approach was chosen and six professionals were interviewed with semi-structured interviews. The transcribed texts were analyzed using qualitative content analysis.

  Results:

  The results of the interviews resulted in three themes: the experience of security and confidence at work, the art of seeing a difficulty as a challenge and well-being of different dimensions. The themes in turn resulted in six subthemes: security and confidence, sense of security, the network's importance to the well-being, self-motivation and personal strategies, meaningfulness in work and leisure and well-being factors characterized by.

  Conclusion:

  Personal strategies professionals in forensic psychiatry uses are the strategies that come with the experience. Colleagues, leadership, work environment, life outside work are some of the important factors that professionals feel provides energy to work in the best possible way. Family and friends are important for the professionals well-being and at work the security and confidence to the colleagues are important.

 • 186.
  Fjell Heidengård, Nathalie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Blendberg, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Jag måste klä av mig min sorg – för jag vill inte påverka barnen med min sorg": en studie i att "göra" förälder under och efter asylsökandet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka asylsökande föräldrars upplevelse av att göra föräldraskap i Sverige under och efter asyltiden, samt att identifiera resurser och hinder som de upplever föreligger för att utöva ett föräldraskap under asyltiden.

  För att undersöka detta har vi valt en kvalitativ ansats där vi utfört fem semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet har analyserats och bearbetats med en tematisk analysmetod. Analys och resultat presenteras ihop med aktuell forskning inom föräldraskap i asyl och föräldraskap samt ett handlingsteoretiskt perspektiv och socialt kapital.

  Det som framkommit i vår empiri är att föräldrarna gör sitt föräldraskap genom olika handlingar. Vilka resuser de har och vilka resurser de saknar. Genom att skapa nya sociala nätverk för att främja sina barns integrering och framtid, eller genom att söka arbete för att skapa ekonomiska förutsättningar för sitt föräldragörande. I sitt handlande använder de sig av sina sociala resurser för att skapa trygga rum för sin familj. För föräldrarna var skapandet av trygghet för barnen viktig och de har på olika sätt nyttjat sin handlingskapacitet för att säkerställa tryggheten för sina barn.

 • 187.
  Flensner, Katarina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Konsten att prova sina vingar: förutsättningar för kreativa förändringsprocesser i socialt arbete – en kvalitativ studie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In social work clients encounter arts in different contexts as in, for example, daytime activities, employment or job training. The participation in the activities may be voluntary or mandatory. This study examines how specialist crafts tutor work with creative activities in social work and the structures and attitudes necessary to provide conditions for change for the participant. The work places surveyed in this study all used creative methods involving visual arts such as paintings, ceramics, textile and sewing.

  The study´s purpose is to deepen the understanding of how visual creative activity is used to enable change for users in the field of social work. The activities evaluated in the study all use forms of visual creativity, which include various forms of creativity such as painting, sculpture, textile printing and sewing.

  The study was conducted based on a qualitative approach and the choice of method was unstructured focus groups with specialist crafts tutors. The method was extended during the research process by a telephone interview. In total, there were two focus group sessions and one telephone interview with a total of six informants.

  The theoretical framework from which creative activity is highlighted and analyzed is based on symbolic interactionism, where definition of the situation and sympathetic introspection are two key concepts. Other key concepts in the study are Axel Honneth's definition of recognition as well as Martin Buber's interpersonal encounters.

  The result of the study shows that specialist crafts tutors work contributes to change through structural and pedagogical approaches, which both are permeated by a process-oriented approach where the participant's own processes are central. In the final discussion the potential of creative activities for change within social work is discussed in relation to the theoretical concepts of interpersonal encounters, definition of the situation and symbolic violence to illuminate a choice between two approaches that social pedagogue faces.

 • 188.
  Florin, Jennifer
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Västerlund, Rebecca
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Familjehemsföräldrars perspektiv på gott stöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bakgrund: När ett barn behöver omhändertas är den vanligaste vårdformen placering i familjehem. Det är socialnämndens ansvar att för det placerade barnet skapa en gynnsam uppväxt med trygga förhållanden. Socialnämnden ansvarar också för att de familjehem som vårdar dessa barn får stöd, råd och hjälp vid behov för att klara uppdraget (Socialtjänstlagen). Syfte: Syftet med studier var att undersöka vilket stöd familjehemsföräldrarna erhåller från socialtjänsten och familjehemsföräldrarnas erfarenheter av stöd och stödets betydelse för deras uppdrag som familjehem. Metod: Studien har en kvalitativ ansats där materialet har skapats genom sex semistrukturerade intervjuer med olika familjehemsföräldrar. Det empiriska materialet har bearbetats och analyserats genom analysmetoden IPA. I relation till tidigare forskning och studiens teoretiska ram presenteras sedan resultatet. Resultat: Den här studien visar på hur stöd, eller bristen på stöd från socialtjänsten påverkar familjehemsföräldrarnas uppdrag. Vi har kommit fram till att de viktigaste komponenterna som utgör ett gott stöd är specifika utbildningar, att socialsekreterarna är lättillgängliga, att de får fullgod information om det placerade barnet innan det tas emot i familjehemmet, att socialsekreteraren tar en spontan kontakt med familjehemsföräldrarna och att relationen mellan familjehemsföräldrarna och socialsekreteraren är trygg och stabil.

 • 189.
  Fog, Elsebeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  A learning process takes part within a supportive relationship2006In: Towards active citizenship: Friskie programme as a professional method for guidance, Turku: Turku University of Applied Sciences , 2006, p. 42-48Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 190.
  Fog, Elsebeth
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bolin, Anette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Friskie Arbetsbok: ett socialpedagogiskt verktyg för arbete med ungdomar och unga vuxna2007In: Meningsskapande och delaktighet: vår tids socialpedagogik, Göteborg: Daidalos , 2007, p. 209-224Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 191.
  Forslind, Annelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Kron, Therese
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Utmaningar och möjligheter som professionell: handlingsutrymmet och professionalitetens betydelse för yrkesutövandet på ett HVB-hem2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 192.
  Fota, Sebastian
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Arbete med långtidsarbetslösa i dagens Sverige: En studie om långtidsarbetslöshet utifrån professionellas perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Bakgrund: Sedan finanskrisen 2008 har antalet arbetslösa höjts i Sverige och som har successivt sänkts de senaste åren med risk att höjas igen inom framtiden. Under denna period har antalet långtidsarbetslösa individer höjts till 30 % av den totala siffran av arbetslösa.

  I dagens läge finns många organisationer som hjälper långtidsarbetslösa att komma ut ur arbetslösheten och in på arbetsmarknaden. Med tanke på att vid arbete med arbetslöshet läggs ett fokus på att matcha rätt person till rätt jobb utifrån individers styrkor kan det sägas att arbetet som utförs sker utifrån ett salutogent perspektiv.

  Syfte: Syftet med studien är att komma fram till de faktorer som leder till långtidsarbetslöshet/fast anställning utifrån personalens perspektiv samt undersöka hur organisationerna hjälper långtidsarbetslösa individer till att få ett fast lönearbete utifrån ett salutogent perspektiv.

  Metod: En kvalitativ undersökningsform har använt i denna studie utifrån att den empiriska datainsamlingen gjorts med hjälp av halvstrukturerade intervjuer med 4 informanter på 3 organisationer i 4 kommuner. Datan har senare analyserats med hjälp av en tematisk analys.

  Resultat: Resultaten visar på att organisationerna arbetar utifrån ett salutogent perspektiv samt med empowerment i mån av att stärka individer samt hjälpa individer att hjälpa sig själva genom stärkande av individers hälsa, självförtroende, känsla av sammanhang, tillgång till resurser m.m.

  Vidare så framkom det utifrån intervjuerna att de faktorer som är ledande till arbetslöshet även är de faktorer som är ledande till att individer får arbete. Dessa faktorer finns i två dimensioner, Faktorer på makronivå (exempelvis strukturändringar och konjunkturer) samt faktorer på mikronivå (exempelvis utbildning, hälsa och individuella aspekter). Organisationerna arbetar förhållandevis med stärkande av individerna genom de faktorer som är på mikronivå vilka går att påverka på en individuell nivå såsom att ge möjligheter till erfarenhet, kontaktnät, utbildning etc.

 • 193.
  Fransson, Ted
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Gahnström, Viktor
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  "Det är inget självspelande piano": En studie om mellanchefers upplevelser av organisationskultur i socialt arbete2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ett ledarskapsperspektiv beskriva och analysera hur chefer i socialt arbete upplever att de kan påverka organisationskulturen. Metod: Denna studie bygger på kvalitativa, halvstrukturerade, intervjuer av kommunala mellanchefer i socialt arbete verksamma inom omsorg av funktionshindrade. Bakgrund: Kulturen inom medarbetargruppen kommer att påverka brukaren i sista led. Om chefer kan påverka kulturen betyder det också att de påverkar brukarens liv. Tidigare forskning som studien lyfter fram behandlar främst ledarskap och organisationskultur.

  Resultat: Resultat visar att cheferna upplever att de använder sig av motivation, delaktighet och målsättning för att påverka verksamhetens kultur i enlighet med organisationens mål. Det handlar om att motivera medarbetargruppen i sin helhet och att hitta individuella motivationsfaktorer hos varje specifik medarbetare. Cheferna är noga med att delaktiggöra medarbetarna i så stor mån som det är möjligt utifrån organisationen och den beslutsfattande hierarki den innefattar. Det skapar motivation och kan alstra en medarbetargrupp som strävar för verksamhetens mål. Cheferna lyfter fram ett antal olika ingångar för att kunna arbeta med motivation, delaktighetoch målstyrning som strategier till exempel; utvecklingssamtal, utvecklingsdagar, arbetsplatsträffar och värdegrundsarbete. Under avsnitten analys och diskussionproblematiseras dessa resultat.

 • 194.
  Fransson Zueiter, Hanna
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Eriksson, Josefine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Hedern är allt: En textanalys utifrån tre individers upplevelser avheder och dess konsekvenser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to, on the basis of three autobiographies where the main character is a victim of honor-related violence and oppression, find out how individuals perceive their life situation. In what ways are there signs of collective oppression against individuals who are exposed to honor-related violence and oppression in our three selected autobiographies? In what ways do the individuals, who are in the process of breaking free from violence and oppression, experience the encounter with professionals in social work, in our three selected autobiographies? Is there a clear turning-point away from honor-related violence and oppression on the basis of our three selected autobiographies, and if so for what reason?

  As a theoretical basis, we have chosen to use KASAM and stigma. The first is created by Aaron Antonovsky and his theory of KASAM; sense of shared context, and the second is Erving Goffman’s theory of stigma. We will be using the theories during our analysis of individual's experiences of honor-related violence and oppression. The theories are available to us, understandable and especially useful with previous research, and the results we have seen in the autobiographies. We have chosen to do a textual analysis where our method is a content analysis, and it has a phenomenological basis. We do this in order to gain an understanding of how a person living with honor-related violence and oppression experience their situation. The results show that all of the individuals have experiences of a collective oppression, from family and relatives to maintain the honor that exists within the group. We have concluded that the individual's experience of the professional is important to embrace the help that they need. And that two of the three individuals perceive that the professional is the turning-point away from the honor-related violence and oppression

 • 195.
  Fredrichsen, Tomas
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Kvinnor i reklam: En studie om hur genus kan konstrueras i reklam2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In my analytical study, I examine images in advertising for hygiene products aimed at women, with products like perfume, lipstick and skin care crème in focus. The purpose of this study is to highlight how advertising may affect the creation of gender, as well as the mechanisms that interact with a purpose of selling a message and a product. The essay begins with an overview of previous research focusing on gender stereotypes, advertising, identity and women in advertising. Further proceeding with the essay chosen theoretical an attitude which include text and picture in advertising, social constructionism, gender theory and semiology. The results demonstrate that the mechanisms used in order to sell a product portrays women as passive participants where the focus is concentrated around the outer attributes such as thinness and youthfulness. The attributes that are produced in earlier research demonstrated to have adverse effects on both body image and that this petition maintains stereotypical attitudes related to gender roles. Furthermore it may be construed as advertising with a certain possibility affects gender in a negative way.

 • 196.
  Fredriksson, Catharina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Korán, Mikael
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Att skapa goda levnadsvillkor i någon annans hem: upplevelser av roll och handlingsutrymme hos personal i bostad med särskild service enligt LSS2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  Disability care in Sweden has grown out of the old poor care and led to a gradual transfer of responsibility for persons with disabilities from family and charity to the community. The social work and political decisions of the 20th century eventually arise in 1994 resulting in LSS – law on support and service to some people with disabilities. LSS is made up of a series of actions to be adopted, enforced and executed by the municipality of today and to ensure they are covered by the law of good living conditions. One of the efforts is a secondary lease by the municipality with access to staff and service. This staff and their own stories interest us, because working with disabled people is a core activity in the area of social pedagogy.

  Objective:

  To examine how professionals in residence with particular service under section 9: 9 LSS perceive their professional role, mission and action and the factors affecting the room for maneuver.

  Method:

  Qualitative interviews with eight people from a total of four different units situated in two municipalities. The analytical method is focused essence with color coding of text in the interviews to answer the research question.

  Results:

  Informants tell us that they feel their professional role and its mission to ensure that their users have it as good and safe as possible and compensate for the disability. They say that they'll support their needed to become as independent as possible. Informants feel their room for maneuver to be good. Factors that restrict the room for maneuver is needed own will and when staff does not agree. There were not any major bureaucratic constraints of the room for maneuver. Economy was cited as a factor affecting the role and room for maneuver.

 • 197.
  Fredriksson, Catharina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Korán, Mikael
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Att skapa goda levnadsvillkor i någon annans hem: upplevelser av roll och handlingsutrymme hos personal i bostad med särskild service enligt LSS2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:

  Disability care in Sweden has grown out of the old poor care and led to a gradual transfer of responsibility for persons with disabilities from family and charity to the community. The social work and political decisions of the 20th century eventually arise in 1994 resulting in LSS – law on support and service to some people with disabilities. LSS is made up of a series of actions to be adopted, enforced and executed by the municipality of today and to ensure they are covered by the law of good living conditions. One of the efforts is a secondary lease by the municipality with access to staff and service. This staff and their own stories interest us, because working with disabled people is a core activity in the area of social pedagogy.

  Objective:

  To examine how professionals in residence with particular service under section 9: 9 LSS perceive their professional role, mission and action and the factors affecting the room for maneuver.

  Method:

  Qualitative interviews with eight people from a total of four different units situated in two municipalities. The analytical method is focused essence with color coding of text in the interviews to answer the research question.

  Results:

  Informants tell us that they feel their professional role and its mission to ensure that their users have it as good and safe as possible and compensate for the disability. They say that they'll support their needed to become as independent as possible. Informants feel their room for maneuver to be good. Factors that restrict the room for maneuver is needed own will and when staff does not agree. There were not any major bureaucratic constraints of the room for maneuver. Economy was cited as a factor affecting the role and room for maneuver

 • 198.
  Frisenbrink, Rickard
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Legén, Robert
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Från biståndsbeslut till genomförandeplan: En studie i hur implementeringen går till i ett boendestöds beslut2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt socialstyrelsens rekommendationer bör varje kommun uppföra genomförandeplaner för de invånare som har en insats genom Socialtjänstlagen (SoL). För att få en insats genom SoL skall en handläggare göra en utredning som ligger till underlag för ett eventuellt beviljande av insats. Syftet med studien är att beskriva och analysera hur informationen förmedlas mellan de personer som är delaktiga i uppförandet av biståndsbeslut och genomförandeplaner inom boendestöd. Vi har studerat detta genom att granska dokumentationen i boendestödsbeslut och intervjuat de personer som är med och upprättar dessa dokument.Frågorna som vi vill ha besvarade i studien är:• • •Hur sker implementeringen av ett biståndsbeslut? Vilken hänsyn tas till brukaren vid upprättandet av dokumentationen? Hur ser dokumentationen ut och hur förhåller sig genomförandeplanen till biståndsbeslutet?Implementeringen sker i ett ständigt informationsflöde mellan de inblandade aktörerna och det som i stor utsträckning styr vad som dokumenteras i genomförandeplanen är informationen och viljan från brukaren. Beslutet kan skilja gentemot genomförandeplanen p.g.a. att ny information har tillkommit när arbetet med uppförandet av genomförandeplanen pågått.

 • 199.
  Frödin, Rolf
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Arbetet som ordningsvakt: Att möta motstridiga krav2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study has its starting point in two articles in the daily press, one debate article and one reply, about the security guards work at the pub. The debaters in the article said that the insecurity in the nightlife depends on the security guards abusing their power discriminating and committing violence against the guests at the pub. A security guard replicated on the article and said that the insecurity in the pub is not created by the security guards but by the pub owner with his staff. There is a conflict of interest between the security guard's assignment and the pub owner who pays the guard's salary. The owner of the pub would like to have influence over the work of the security guards, otherwise he /she may lose his /her work. In the reply, it is proposed that the solution to the conflict of interest is that the security guards become employees and receive a salary from the police authority. The contents of the security guard's reply to the debate article caught my interest in this study.

  The aim of the study is to gain increased knowledge and understanding of how the conditions are for the work of the security guards, in a pub environment, based on three issues. 

  • How do the guards experience their profession and mission?

  • How do the security guards handle the conflict of interest between the principal police authority and the owner of the pub?

  • How do the security guards reason to be state employees and receive salaries from the police authority? 

  The theoretical perspective of the study consists of Rational Choice theory (RC), Georg Simmel's theory of triads and Pierre Bourdieu's concept of habitus. To answer the questions, qualitative method was chosen with interview. Five security guards were interviewed through semi-structured interview method. The interviews were printed and analyzed by thematic analysis. The themes that appear in the study are the professional role of the security guards, conflict of interest, form of employment and improvement area.

  The study's results show that the security guards watch their professional role as an important service function at the pub where good reception of the guests is in focus. The described conflict of interest was known by the interviewed guards, but they judged that it was caused by security guards who were unsuitable and who did not stand up for their profession and assignments. All security guards did not want to be employed and receive salaries from the police authority, but argued that security guards would only be employed by security companies and not directly by the owner of the pub.

 • 200.
  Gabrielsson, Sofie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Wiström, Oskar
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Hur och när, och för vem?: en kvalitativ studie om förväntningar på HBTQ- personers komma utprocess2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att HBTQ-personer uppfattar stress och lider av psykisk ohälsa i samband med komma ut-processen. Syftet med studien är att utforska hur HBTQ- personer uppfattar förväntningar i komma utprocessen och undersöka vilka effekter dessa förväntningar har på komma utprocessen. Studien är kvalitativ och genomförd via semistrukturerade intervjuer och studiens urval är 6 homo- och bisexuella personer i varierande åldrar från 18 år. Studiens empiri analyseras via av en kvalitativ analysmetod. Tidigare forskning och empiri från intervjuer ligger till grund för resultat och analys. Studiens resultat visar på att det bland intervjupersonerna inte finns några mönster på hur förväntningarna uppfattas i komma ut-processen. Resultatet visar att intervjupersonerna uppfattar både tilldragande och frånskjutande faktorer som försvårar och möjliggör komma utprocessen. Trygga miljöer, positiv respons och normalisering av intervjupersonernas egna sexuella läggning möjliggör komma ut processen. Rädsla, oro och utsatthet är faktorer som försvårar. Resultatet visar också att stigmatisering, heteronormer och sammanhang problematiserar komma utprocessen. Behovet för intervjupersonerna att komma ut påverkas av sammanhang, normer och attityder. Intervjupersonerna uttrycker både negativa och positiva uppfattningar om förväntningar i samband med att komma ut.

1234567 151 - 200 of 660
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf