Change search
Refine search result
25262728293031 1351 - 1400 of 11192
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1351.
  Bergstrand, Emma
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Ideology Convergence Within The Alliance Coalition In Sweden.: A critical case study of the similarities and differences between the non-socialistic parties in Sweden, 2002 and 2010.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ideological similarities between political parties in Europe are increasing which makes the future of politics unsure. We know from previous coalition research that parties which is ideologically similar to each other are more likely to form a coalition than parties with large ideological differences. Thus there is a lack of research which analyses ideology convergence within coalitions. The aim of this study is to examine the ideological convergence within the Alliance coalition in Sweden by analysing the differences and similarities before and after the Alliance creation in 2004. This study will investigate the political parties' liberal ideology convergence according to two ideal types, social liberalism and neoliberalism. This thesis are studying if and how the parties within the non-socialist Alliance coalition in Sweden, which ruled between 2006 and 2014, adjusted their ideology to each other in order to govern successfully. With a social constructivist approach, a textual content analysis of election manifestos from 2002 and 2010 will analyse the possible ideology convergence of the Alliance coalition. The result of this study is that two out of four parties made an ideology convergence when entering the coalition which made Social Liberalism to be the dominated ideology. With the use of Downs (1957) centripetal pattern a conclusion was drawn regarding stable long run coalitions in general. The Alliance coalition has demonstrated that parties within stable long run coalitions tend to converge their ideology towards the parties in the middle of the ideological spectrum. In the end, this thesis comes to the conclusion that parties which enters a stable, long run coalition and converge towards the middle as the Alliance coalition, risks to lose votes to new extreme parties which arises from the edges of the ideological spectrum.

 • 1352.
  Bergstrand, Rebecca
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Jonsson, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Elevers uppfattning av formativ bedömning: Hur känner elever inför olika typer av bedömning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Formativ bedömning innebär att den enskilde eleven under lärandeprocessens gång får stöd för att komma vidare i sin kunskapsutveckling. Aktuell forskning har visat att denna bedömningsform är effektiv för alla elevers lärande. Inom forskningen beskrivs fyra nivåer av återkoppling; uppgifts-, process-, metakognitiv- och personlig nivå som har olika effekt på elevers lärande. Återkoppling på process- och metakognitiv nivå har visats vara de mest gynnsamma. Forskningen är dock mest fokuserad på att undersöka hur läraren kan applicera den formativa bedömningen i undervisningen så att den blir så effektiv som möjligt. Få studier har gjorts kring elevers uppfattningar och upplevelser av den formativa bedömning de får.

  Syfte

  : Syftet med vår studie är att undersöka hur elever upplever och uppfattar den återkoppling och formativa bedömning som de får och hur de tror att den påverkar deras lärande.

  Metod:

  Studien är kvalitativ och vi utgår från ett hermeneutistiskt perspektiv. Vår empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer där vi använt oss av intervjuguider. Vårt urval består av två lärare och sex elever ur respektive lärares klass. I vår analys utgår vi från våra forskningsfrågor och de fyra olika nivåerna som kategorier där våra tolkningar av elevernas svar hamnar. Vi har i vår studie även valt ut tre olika perspektiv som vi använder i vårt analysarbete dessa är lärarbedömning, kamratbedömning och självbedömning.

  Resultat:

  I resultatet av elevintervjuerna framkom det att eleverna uppfattade alla nivåer av återkoppling, dock uppfattades uppgifts- och processnivå starkast och upplevdes främst komma från läraren. Elevernas känslor kring de olika nivåerna och de olika perspektiven såg förhållandevis lika ut då merparten av eleverna hade positiva känslor inför lärarbedömning men kände en viss osäkerhet inför självbedömningen, som upplevdes som svår. Den skriftliga kamratbedömningen upplevdes positiv då denna innefattade information som hjälpte eleverna framåt i deras kunskapsutveckling, den muntliga kamratbedömningen upplevdes däremot som personlig och svår att ge på processnivå. Det rådde till viss del oenigheter eleverna emellan kring vilken bedömning de önskade möta, de flesta eleverna var dock överens om att den formativa återkopplingen på processnivå som kom från läraren gynnade deras lärande mest

 • 1353.
  Bergström, Emma
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Davallius, Johanna
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Upptäckt av kvinnomisshandel: Hinder och möjligheter i vården2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Domestic violence is a growing problem. Nurses in emergency departments often meet abused women when seeking healthcare for injuries. The woman often concealed the true reason for seeking medical attention and nurses also avoided asking. Consequently many failed to be discovered and further abuse were at risk. The aim of this literary review was to illuminate the hindrance and possibilities in health care to discover domestic violence. Eleven articles were analyzed. Hindrance to discover domestic violence was attitudes among nurses, lack of knowledge concerning the importance of communication skills and risk factors for domestic violence when enhanced attention was needed. The presence of the partner, feelings of shame and insecurity were also hindrance for the women to tell. There were cultural differences what was considered as domestic violence. There were also lack of resources and time. Guidelines and screening were often absent even though it was an efficient way to discover domestic violence. Education was requested by nurses and improved their sense of security when meeting abused women. Nurses and health care organizations have both an obligation to be updated about and using best practice. In a time of lacking resources it is even more important. Then there are increasing possibilities to discover abused women and be able to give them proper attention. This decreases the risk of further discrimination of abused women in health care.

 • 1354. Bergström, L
  et al.
  Bruce, Å
  Persson, LÅ
  Samuelson, Gösta
  Sjölin, S
  Day-to-day variations in swedish diets: Results from a multicenter nutrition survey of swedish childern.1983Conference paper (Other academic)
 • 1355.
  Bergström, Ola
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Strömvall, Johan
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Health and Culture.
  Elever från samma klass?: En studie av hur elever i en skolklass på Komvux tolkar filmen Crash.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen har vi studerat hur en film aktiverar människors sociala och kulturella positioner. Vi visade filmen Crash för åtta komvuxelever, vilket följdes av en kvalitativ intervju med dem. Eleverna fick svara på frågor om sin egen bakgrund, filmens budskap och rollfigurer, hur de uppfattade filmen och den föreslagna verkligheten i filmen, samt frågor kring sin egen framtid. Informanternas svar har hjälpt oss att synliggöra hur det görs över- och underordningar i filmen. Med hjälp av vår bakgrund och analytiska verktyg har vi interagerat med våra informanter och de har bidragit med perspektiv som vi aldrig hade kunnat se med tillämpning av enbart teorier. Något som blev framträdande var att de applicerade problematiken som den amerikansktillverkade filmen tar upp, på ett svenskt samhälle. Vi kom fram till att filmen som populärkulturellt medel hjälper till att reproducera gamla maktordningar och fördomar. Trots att detta inte var filmskaparens intention, blir det här till fördomar och stereotypa föreställningar om att det finns rasskillnader. Med den här studien har vi synliggjort att filmen medverkar till att reproducera maktordningar. Film och dess folkliga inflytande, skulle kunna bli ett redskap för nytänkande runt klass, kön och etnicitet med mera.

 • 1356.
  Bergström, Patrik
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Var det bättre förr?: En läroboksanalys över tre epoker.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Läroböcker är ett material som används flitigt av lärare. Böckerna har en makt som ett riktgivande material. Eftersom lärare använder sig av läroböcker så flitigt är det intressant att se hur de uttrycker sig kring olika grupper som är en del av den svenska skolan. I och med dess riktgivande makt kommer läroboken att påverka elever och lärare. 

  Syftet med uppsatsen är dels att undersöka om och hur andrafiering förekommer, samt om den förändrats över tid i läroböcker. Dels att undersöka hur kulturbegreppet har förändrats över tid i läroböckerna utifrån en socialkonstruktivistisk ansats.

  Metod. Undersökningen har genomförts genom en kvalitativ textanalys på sex läroböcker i samhällskunskap som är spridda över tre epoker. Epokerna som har använts är 1980-tal, 2000-tal och nutid. Alla böcker har eller används fortfarande som läroböcker. Genom att gå igenom de kapitel som behandlar människor från andra länder och kulturer undersöker jag om och hur andrafiering förekommer. Hur böckerna behandlar kulturbegreppet behandlas också.

  Resultat. Undersökningen visar att andrafiering förekommer i stort sett i samtliga läroböcker under samtliga perioder Andrafiering ser dock annorlunda ut beroende på vilken period som avhandlas, det är olika sätt att andrafiera som framkommer. I dagens period förekommer det mindre andrafiering än vad det gör i de tidigare perioderna. Kulturbegreppet förändras också över tid. Dock är inte förändringen linjär mot en mer socialkonstruktivistisk ansats. I den tidiga perioden och nutid uppvisar författarna en socialkonstruktivistisk ansats i förhållande till kulturbegreppet men inte i perioden som är 2000-tal

 • 1357.
  Bergström, Per
  et al.
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Luleå, Sweden.
  Fergusson, Michael
  Xtura AB, Kungsbacka, Sweden.
  Folkesson, Patrik
  Xtura AB, Kungsbacka, Sweden.
  Runnemalm, Anna
  University West, Department of Engineering Science, Division of Production System.
  Ottosson, Mattias
  University West, Department of Engineering Science, Division of Production System.
  Andersson, Alf
  Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development, Gothenburg, Sweden.
  Sjödahl, Mikael
  Luleå University of Technology, Department of Engineering Sciences and Mathematics, Luleå, Sweden.
  Automatic in-line inspection of shape based on photogrammetry2016In: The 7th International Swedish Production Symposium, SPS16, Conference Proceedings: 25th – 27th of October 2016, Lund: Swedish Production Academy , 2016, p. 1-9Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We are describing a fully automatic in-line shape inspection system for controlling the shape of moving objects on a conveyor belt. The shapes of the objects are measured using a full-field optical shape measurement method based on photogrammetry. The photogrammetry system consists of four cameras, a flash, and a triggering device. When an object to be measured arrives at a given position relative to the system, the flash and cameras are synchronously triggered to capture images of the moving object.From the captured images a point-cloud representing the measured shape is created. The point-cloud is then aligned to a CAD-model, which defines the nominal shape of the measured object, using a best-fit method and a feature-based alignment method. Deviations between the point-cloud and the CAD-model are computed giving the output of the inspection process. The computational time to create a point-cloud from the captured images is about 30 seconds and the computational time for the comparison with the CAD-model is about ten milliseconds. We report on recent progress with the shape inspection system.

 • 1358.
  Bergström Walker, Catharine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Narrative ethics and intuition of the infinite: E. L. Doctorow's gnostic hope for the postmodern era2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 1359.
  Bergvall, Jonathan
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Leijon, Johan
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Securing the Arctic: A comparative study of mainstream media representation of the securitization of the Arctic in Norway and Canada2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to describe and compare how the securitization of the Arctic is represented in mainstream media of Norway and Canada. As two Arctic nations part of the likeminded group in international relations it is interesting to see how national media frames respective nations’ Arctic interests and strategy. Based on securitization and framing theory this thesis identifies themes and trends surrounding the Arctic by using three different security concepts: economic security, traditional security and environmental security. The data for study will be in total 189 full-text articles from both nations’ mainstream media, where search terms relating to a security grammar will be used. A qualitative content analysis will be employed on articles from Norwegian media, specifically Aftenposten, and Canadian media, The Globe and Mail. The analysis will show that both Norwegian and Canadian mainstream media thematically framed the securitization of the Arctic predominantly through the same security concepts. Yet there were differences in relation to attitudes towards Arctic securitization where Canadian media showed a more assertive disposition towards other nations involvement. Norwegian media, on the other hand was more inclined towards regional cooperation.

 • 1360.
  Bergérus, Erik
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Karlsson, Harald
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Inbrott eller besök?: En experimentell studie av narrativ varseblivning genom spelmekanisk interaktion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the connection between mechanical interaction in a digital game and the narrative perception of the player, and thereby whether one and the same digital game sequence is perceived as thematically and narratively different based on available interactions and their degree of granularity. By executing a user test and allowing two groups of participants to experience and evaluate a game sequence with different degrees of granularity in their core mechanics, we have aquired the self-reflective experiences of the participants through subsequent interviews. The result of this shows a correlation between the granularity of the interaction phase and the subjective perception and narrative understanding of the digital game sequence. When the player is offered mechanical conditions that enables peeking through a door before opening it, the participant's perception of the relation between player character and location changes in a way that colors the overall understanding of the scenario. The study reaches the conclusion that game mechanical interaction in a digital game is a strong semiotic information carrier and that the possibilites of extended use of thorough granularity in games creates new narrative possiblites in interactive experiences. Research on narrative aspects of game mechanics are currently very limited and we see this study as part of a foundation for further and more extensive research within the field.

 • 1361.
  Berhane, Kudus
  et al.
  University West, Department of Economics and Informatics.
  Daauud, Abdi
  University West, Department of Economics and Informatics.
  Kirsh, David
  University West, Department of Economics and Informatics.
  Studentens användning av elektronisk handel och dess tjänster2004Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 1362.
  Berholt, Camilla
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Lilienberg, Ann-Charlotte
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Psykisk ohälsa hos intagna med självriktad aggressivitet: Effekt av 10 veckors yoga2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Mental ill-health is common among prisons inmates. More than half of inmates in Swedish prisons suffer from different psychiatric problems that untreated can contribute to aggressive behaviors, including self-directed aggressive behaviors such as self-harm, suicide attempt or completed suicide. Evidence shows that participation in yoga exercise may improve mental health in the general but even in prison inmates population. The effect of yoga on self-directed aggressive behavior in prison inmates population has not yet been specifically studied, according to our knowledge.

  Aim: To examine the self-reported prevalence of psychiatric diagnoses by gender among prison inmates, and to study the effect of 10 weeks yoga on the prevalence and severity of self-directed aggression in this population.

  Method/Study population: From nine prisons in Sweden, 211 inmates participated voluntarily in the 10 weeks of study. They were randomized into two groups, one yoga group in which inmates participated in 90 minutes of hatha yoga once every week and a control group including those who were placed into a waiting list for yoga and asked to participate in 90 minutes of physical activity of free choice, once a week during the study.

  Results: Major depression, substance use disorder, anxiety disorder, and attention deficit hyperactivity disorder were the most common psychiatric diagnoses among inmates. The prevalence of many psychiatric diagnoses was significantly higher in female inmates than in male inmates. Both yoga and freely chosen physical activity reduced self-directed aggression during incarceration, but the improvement was better in the group that preformed yoga.

  Conclusion: The study provides evidence that yoga made on a regular basis have a positive effect on reducing self-directed aggression. Since no side effects of yoga exercise have previously or in this study detected, it can be concluded that yoga can be effective measure to increase inmates well-being.

 • 1363.
  Berholt, Minne
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Olander, Yasmine
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Ungdomar och Facebook: En studie om en grupp gymnasieelevers användning av Facebook2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim:To study the everyday use of Facebook among high school students in order to gain a deeper understanding of Facebooks possibility to motivate and activate interaction and how this tool is given different purposes and alternative meaning in users self-presentation. With this information we aim to explain how the phenomena Facebook impacts the interaction between people and examples can be defined by how the users communicate and interact witheach other online and how they choose to present themselves in a desirable way on their profiles. Material and method:By netnografi. The material in this study consist of non-participating hidden observations on seven high school students and their use of the social media tool Facebook. We used the approach qualitative observation with the justification that this grant us the opportunity to approach the real behaviour of the users without disturbing the sequence of event. Main results: The conclusion of this study is that youths everyday use of Facebook consists of sharing videos and links more than updated information about what they are doing. Friends are more responsible for the activity on the users Facebook profile. Social spheres are the answer to the users neutral posts. The students were members in several groups were the majority of the activity took place. The interaction between the users took place in the group-tool were the students interacted with like minded people who shared the same interest and communicated with the similar language patterns.

 • 1364.
  Berisha, Agnesa
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Sundblad, Viktoria
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Arbetsmotivation i öppna kontorslandskap: En kvalitativ fallstudie om sambandet mellan den fysiska utformningen av en kontorsavdelning och medarbetarnas individuella motivationsnivå på ett försäkringsbolag2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie om sambandet mellan fysisk arbetsmiljö och medarbetares individuella motivationsnivå till det dagliga arbetet. Studien är riktad till en specifik avdelning på ett försäkringsbolag i centrala Göteborg. Avdelningen är ett öppet kontorslandskap där medarbetarnas främsta arbetsuppgift att ta emot skadeärenden från kunder via telefon.

  Syftet med uppsatsen är att studera och nå ökad kunskap kring vad som motiverar medarbetarna på den valda organisationens avdelning utifrån fysiska arbetsmiljöaspekter.

  De ämnesområden studien behandlar inom den fysiska arbetsmiljön är planlösning, inredning och ergonomi. Studien kommer även belysa ämnesområden så som motivation och psykosocial arbetsmiljö.

  De slutsatser vi kan dra efter genomförd studie är att medarbetarna på avdelningen sällan medvetet lägger märke till vad i den fysiska arbetsmiljön som fungerar motivationshöjande för dem. Det som istället är märkbart angående fysisk arbetsmiljö är medarbetarnas medvetenhet kring de faktorer som stör deras motivation till arbetet på olika sätt.

 • 1365.
  Berlin, Anita
  et al.
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institute, Huddinge, Sweden.
  Rosander, Michael
  Department of Behavioral Sciences and Learning, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Forslund Frykedal, Karin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages. Department of Behavioral Sciences and Learning, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Barimani, Mia
  Department of Women and Children’s Health, Karolinska Institute, Solna, Sweden.
  Walk the talk: Leader behavior in parental education groups2018In: Nursing and Health Sciences, ISSN 1441-0745, E-ISSN 1442-2018, Vol. 20, no 2, p. 173-180Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Expectant and new parents are offered parental education groups as a way to support their transition to parenthood. Group leadership in these groups has been found to be challenging. Using a qualitative and summative design, the aim of the present study was to investigate how health professionals describe their role in parental education groups compared to their actual behavior. Thirteen health professional leaders in antenatal and child health services were interviewed. These descriptions were compared with the leaders' actual behavior in video and audio-recordings of 16 different group sessions. The results revealed that regardless of how the leaders described their role, they acted as experts and left little time to parents for discussions and active participation. In particular, leaders who described themselves as discussion leaders did not "walk the talk"; that is, they did not do what they said they do when leading groups. That could be explained by lack of professional awareness, group leadership, and pedagogical skills. In order to provide high-quality parental support, leaders need training in group leadership and pedagogy combined with supervision and support on a regular basis.

 • 1366.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Artefakters organiserande funktion2016In: Team i vård, behandling och omsorg: Erfarenheter och reflektioner / [ed] Johan Berlin, Håkan Sandberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 2:a, p. 227-248Chapter in book (Refereed)
 • 1367.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Beställarstyrning av hälso- och sjukvård: - Om människor, marginaler och miljoner2006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 1368.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bokrecension | Arvastson, Gösta & Ehn, Billy (red.) (2009). Etnografiska observationer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur2009In: Kommunal ekonomi och politik, ISSN 1402-8700, Vol. 13, no 4, p. 65-68Article, book review (Other academic)
 • 1369.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bokrecension | Hartman, Laura (red.) (2011). Konkurrensens konsekvenser: vad händer med svensk välfärd?. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag2012In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 19, no 2, p. 136-140Article, book review (Other academic)
 • 1370.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Bokrecension | Jonsson, R. (2013). Organisatoriska bakslag - mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner2013In: Nordiske organisasjonsstudier, ISSN 1501-8237, Vol. 15, no 2, p. 78-83Article, book review (Refereed)
 • 1371.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Bokrecension | Billy Ehn och Orvar Löfgren (2012). Kulturanalytiska verktyg. Gleerups Förlag.2013In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 50, no 2, p. 183-187Article, book review (Other academic)
 • 1372.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Book Review | Alvesson, Mats., Sveningsson, Stefan (2008). Changing organizational culture: cultural change work in progress. London: Routledge2011In: Management Learning, ISSN 1350-5076, E-ISSN 1461-7307, Vol. 42, no 2, p. 224-226Article, book review (Refereed)
 • 1373.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Common incentives for teamwork: the unspoken contract´s significance2014In: Team Performance Management, ISSN 1352-7592, E-ISSN 1758-6860, Vol. 20, no 1/2, p. 65-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this article was to identify and study common incentives for teamwork.

  Design/methodology/approach - The study was designed as a case study. The case consists of teamwork at a univer-sity hospital. At the hospital, ten psychiatric teams were studied for a period of four years (2008-2011). Each team was followed for 12–18 months. Data were collected through interviews (n = 48) and observations (n = 52) of the teamwork at treatment conferences.

  Findings - The common incentives identified consist of shared responsibility, appreciation and long-sightedness. The incidence of a silent contract is highlighted as an explanation for the team's cohesion.

  Research limitations/implications - The study is conducted in a public organisation within one field. The results should therefore be interpreted with some caution.

  Practical implications - The study is useful for practitioners to understand the importance of common incentives as a collective driving force. By developing well-adapted common incentives, the practical work can be developed, refined and improved.

  Originality/value - The significance of common incentives and the unspoken contract in the team is identified.

 • 1374.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Doctors’ functional leadership inpsychiatric healthcare teams: a reversible leadership logic2015In: Team Performance Management, ISSN 1352-7592, E-ISSN 1758-6860, Vol. 21, no 3/4, p. 159-180Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper was to study how psychiatric doctors practise leadership in multidisciplinary healthcare teams. The paper seeks to answer the question: How do psychiatric doctors lead multidisciplinary teams during treatment conferences?

  Design/methodology/approach: Six psychiatric teams were studied at a university hospital. Each team was observed over a period of 18 months, and data were collected during four years (2008-2011). Data were collected through interviews with doctors (n19) and observations (n30) of doctors’ work in multidisciplinary psychiatric teams.

  Findings: Doctors in a multidisciplinary team use either self-imposed or involuntary leadership style. Oscillating between these two extremes was a strategy for handling the internal tensions of the team.

  Research limitations/implications: The study was a case study, performed during treatment conferences at psychiatric wards in a university hospital. This limitation means that there is cause for some caution in generalising the results.

  Practical implications: The results are useful for understanding leadership in multidisciplinary medical teams. By understanding the reversible logic of leadership, cooperation and knowledge sharing can be gained, which means that a situation of mere peaceful coexistence can be avoided. Understanding the importance of the informal contract makes it possible to switch leadership among team members. A reversible leadership with an informal contract makes the team less vulnerable. The team’s professionals can thus easily handle dif cult situations and internal tensions, facilitating leadership and management of multidisciplinary teams.

  Originality/value: Doctors in multidisciplinary psychiatric teams use reversible leadership

  logic.

 • 1375.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Ekonomicheferna nöjda med delegationsordningen2010In: Nästan som det brukar vara: kommunal utveckling under ansträngda förhållanden / [ed] Brorström, Björn och Nilsson, Viveka, Göteborg: Kommunforskning i Västsverige (KFi), , 2010, p. 47-52Chapter in book (Other academic)
 • 1376.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Flexibilitet eller kontroll?: Om regler, rutiner och ansvar2011In: Mot svårare tider: om vikten av politiskt ledarskap och ekonomistyrning / [ed] Nilsson, Viveka, Göteborg: Kommunforskning i Västsverige (KFi) , 2011, 1:1, p. 40-46Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammantaget ger ekonomicheferna uttryck för att de har ett tämligen gottinflytande över frågor som handlar om regelverk, normer, organisationsstrukturoch graden av delegation. Med tanke på att den totala svarsfrekvensenuppgår till 77 procent kan vi uttala oss tämligen väl om de undersökta tjänstemännensuppfattningar. Detta reser en rad intressanta frågor. Vilken gradav frihet och delegering är lämplig i en kommun? Hur ska man balanserakontroll, insyn och transparens mot ökade administrativa kostnader? Hurska man väga demokrati mot effektivitet? Frågan om graden av delegering handlar om en löpande avvägning mellanflexibilitet och kontroll. Frågan är vad som ska prioriteras mest i vilket lägeoch vilka delar som ska prioriteras på bekostnad av annat? Var betoningeni dessa frågor ska ligga är föremål för en ständig pendelrörelse över tid. Ibland betonas flexibilitet och i andra lägen kontroll. Detta hänger nära ihopmed kommunens regler, rutiner och ansvarstagande.

 • 1377.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  How doctors practice teamleadership2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The overall purpose of the article was to study how doctors practise leadership in multidisciplinary teams. The article seeks to answer the question: Which approach do doctors use to lead multidisciplinary psychiatric teams?

  Methodology: Six psychiatric teams were studied at a university hospital. Each team was followed for eighteen months. Data were collected during a period of four years (2008–2011). Data were collected through interviews with doctors (n = 19) and observations (n = 30) of doctors’ work in a multidisciplinary psychiatric team.

  Findings: Doctors in a multidisciplinary team use either self-imposed or involuntary leadership. Oscillating between these two extremes is called reversible leadership.

  Research limitations: The study was performed at a psychiatric ward during treatment conferences in a university hospital. This limitation means that there is cause for some caution in interpreting the results.

  Practical implications: The results are useful for understanding leadership in multidisciplinary teams within the health and medical care system. The reversible leadership means that doctors can more easily oscillate from difficult situations and deal with internal tensions, facilitating leadership and management of the multidisciplinary team in the intended direction.

  Originality / value: Doctors in multidisciplinary psychiatric teams use reversible leadership.

 • 1378.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Ledarskap och beslutsfattande i psykiatriska team: om sammanhållning, sortering och kontroll2015 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  This study is about leadership and decision-making in psychiatric teams. To manage healthcare, cross-organisational work has been used as a working method in teamwork.

  The overall aim of the study was to study how leadership and decision-making are applied in psychiatric teams. The issues addressed are: to describe and to understand how leadership in psychiatric teams is applied, to describe and to understand how decision-making in psychiatric teams is applied, explain why there are potential differences between talk and practice, and to explain why teamwork is applied in psychiatry.

  The study's theoretical framework is based on the challenges that arise when teamwork is organised in a multi-professional context. In the study, decision theory, leadership theory and new institutional theory are used to help to link together and provide explanations for behaviour patterns of professions.

  The study's data were collected between 2008–2011 through interviews, observations and document studies. Total study consists of 101 interviews with 111 informants. Observations have been done of 10 teams on 132 occasions for a total of 230 hours. Observations have focused on the teamwork carried out in the treatment conferences.

  The study shows that: 1) there is an informal contract in teams that governs who does what in different situations, 2) doctors applied a reversible leadership where they alternated between the involuntary and the self-imposed, 3) teams used decision norms that are governed by situation-specific micro-codes, 4) there is an episodic culture which decreased the incentive to provide preventive and long-term treatment, 5) teamwork was used to provide the opportunity for solidarity, classification and control, and 6) there was no striving for perfection in decision-making; instead, the teams were satisfied with an acceptable level that everyone could agree on.

 • 1379.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Läkare som teamledare: En studie av reversibelt ledarskap2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  SammanfattningSyfte: Syftet med artikeln är att beskriva och problematisera läkares ledarskap i team. Arti-keln syftar till att besvara frågan; Hur utövar läkare ledarskap i team?Design/metod: Studien är designad i form av en fallstudie. Sex psykiatriska team har stude-rats vid ett universitetssjukhus. Varje team har följts under 18 månader. Datainsamlingen har gjorts under totalt fyra år (2008-2011). Data har samlats in genom intervjuer med läkare (n=19) och observationer (n=60) av läkares arbete i team.Resultat: Läkares ledarskap i team utövas i en dualistisk pendlingsprocess mellan självpåta-get och ofrivilligt, vilket benämns reversibelt ledarskap.Begränsningar: Studien är gjord på psykiatriska avdelningar i en organisation. Det finns därför anledning till viss försiktighet vid tolkningen av resultaten.Praktiska implikationer: Resultaten är användbara för att förstå teamledarskapets dualism. Reversibelt ledarskap kan leda till ökad osäkerhet och försvaga teamets proaktiva förmåga.Originalitet: Läkarens ledarskap i team lyfts fram som reversibelt, antingen självpåtaget och frivilligt, eller påtvingat och ofrivilligt.Nyckelord:

 • 1380.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Läran om management – föreställningar i ett organisationssamhälle, K. Holmblad-Brunsson. Studentlitteratur, Lund (2013), 230 pp.2014In: Scandinavian Journal of Management, ISSN 0956-5221, E-ISSN 1873-3387, Vol. 30, no 2, p. 257-258Article, book review (Other academic)
 • 1381.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Mellan offentligt och privat: om styrning, praktik och intressen i hälso- och sjukvården2010In: Nordiske organisasjonsstudier, ISSN 1501-8237, Vol. 12, no 1, p. 90-95Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1382.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Recension av: En illusion av frihet? Företag och organisationer i regelsamhället.2006In: Nordiske organisasjonsstudier, ISSN 1501-8237, Vol. 8, no 4, p. 113-117Article, book review (Other academic)
 • 1383.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Synchronous work - myth or reality?: a critical study of teams in health and medical care2010In: Journal of Evaluation In Clinical Practice, ISSN 1356-1294, E-ISSN 1365-2753, Vol. 16, no 6, p. 1314-1321Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract Rationale, aims and objectives  In this article, ideal conceptions about teamwork are tested. The research question posed is: How are teams in psychiatry formed? Three theoretical concepts that distinguish groups from teams are presented: sequentiality, parallelism and synchronicity. The presumption is that groups cooperate sequentially and teams synchronously, while the parallel work mode is a transitional form between group and team. Methods  Three psychiatric outpatient teams at a university hospital specialist clinic were studied. Data were collected through 25 personal interviews and 82 hours of observations. The data collection was carried out over 18 months (2008–2009). Results  Results show: (1) that the three theoretical distinctions between group and team need to be supplemented with two intermediate forms, semiparallel and semisynchronous teamwork; and (2) that teamwork is not characterized by striving towards a synchronous ideal but instead is marked by an adaptive interaction between sequential, parallel and synchronous working modes. Conclusions  The article points to a new intermediate stage between group and team. This intermediate stage is called semiparallel teamwork. The study shows that practical teamwork is not characterized by a synchronous ideal, but rather is about how to adaptively find acceptable solutions to a series of practical problems. The study emphasizes the importance of the team varying between different working modes, so-called semisystematics.

 • 1384.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Teamarbete2019In: Sjuksköterskans kärnkompetenser / [ed] Leksell, Janeth & Lepp, Margret, Stockholm: Liber, 2019, 2. upplagan, p. 139-158Chapter in book (Other academic)
 • 1385.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Teamarbete: de gemensamma incitamentens betydelse2013In: Att utveckla vården: Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete / [ed] Eriksson, Nomie, Holgers, Kajsa-Mia, Müllern,Tomas, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 223-245Chapter in book (Refereed)
 • 1386.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Teamarbete: ett livsviktigt samspel2013In: Sjuksköterskans kärnkompetenser / [ed] Leksell, Janeth, Lepp, Margret, Stockholm: Liber, 2013, 1, p. 159-177Chapter in book (Refereed)
 • 1387.
  Berlin, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Åhlström, Pär (red.) (2010). Verksamhetsutveckling i världsklass. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur2012In: Nordiske organisasjonsstudier, ISSN 1501-8237, Vol. 14, no 1, p. 91-96Article, book review (Other academic)
 • 1388.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Carlström, Eric
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Advanced Nursing.
  Blåljusorganisationer på olycksplatsen: om samverkansminimering2009In: Offentlig sektor och komplexitet: om hantering av mål, strategier och professioner / [ed] Adolfsson, Petra & Solli, Rolf, Lund: Studentlitteratur , 2009, p. 59-79Chapter in book (Other academic)
 • 1389.
  Berlin, Johan
  et al.
  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.
  Carlström, Eric
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Christensen, Tom (2005). Organisationsteori för offentlig sektor. 1. uppl. Malmö: Liber2007In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 109, no 4, p. 94-96Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1390.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Carlström, Eric
  Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
  Collaboration Exercises: the lack of collaborative benefits2014In: International Journal of Disaster Risk Science, ISSN 2095-0055, Vol. 5, no 3, p. 192-205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to study what professional emergency personnel learn during collaboration exercises and the benefits of what they have learned. Observations (n=19) and semistructured interviews (n=32) were carried out in conjunction with major exercises held in Sweden (2007–2012). The results show that exercises tend to be based on its own logic, which differs from actual events. Exercise participants believe that they mainly learn single-track, parallel and path-dependent behavior. The exercises do not facilitate the use of cross-boundary activities. This means that learning as well as benefits of the exercises for actual events is limited. The exercises would be more appropriate if those participating had the opportunity to identify weaknesses, try alternative ways as well as had the opportunity to have comprehensive organizational analyses at the conclusion of the exercises. Based on the results of the study, alternative models for the exercises are suggested that contain elements, which develop collaboration and contribute to learning.

 • 1391.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Carlström, Eric
  Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
  Cultural camouflage: a critical study of how artefacts are camouflaged and mental health policy subverted2015In: International Journal of Health Planning and Management, ISSN 0749-6753, E-ISSN 1099-1751, Vol. 30, no 2, p. 111-126Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study identifies hidden artefacts in a public organisation. In contrast to earlier studies, itfocuses on artefacts as concealing rather than conveying meaning. Negligent behaviour causedby an unpopular culture was recognised in five psychiatric wards at a Swedish universityhospital. Data comprising observations (87 h) and interviews (n = 60) were collected over aperiod of 48months (2008–2011). Four different items used in everyday work representing adeeper meaning of the organisation were identified during the observations. The items selectedwere work attire, nametags, keys and restraint beds. These were considered particularly promisingwhen it came to the aim of the study, namely, to find out how artefacts are camouflaged. Theobservations and the interviews revealed that these were controversial and contested artefacts inthe organisation. The study uses the term ‘cultural camouflage’ for behaviour that ignores andconsciously conceals symbols that have negative values. This concept contrasts with previousresearch that shows how artefacts are emphasised and how they contribute to the character ofthe activity in a transparent way. Conservative and backward-looking behaviour among staffprovided one explanation as to why artefacts were concealed. Another was the need to establishharmonious internal interactions.

 • 1392.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Carlström, Eric
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Dolda artefakters betydelse: -En kritisk studie av kulturella uttryck inom psykiatrin2010In: Nordiske organisasjonsstudier, ISSN 1501-8237, Vol. 12, no 2, p. 27-44Article in journal (Refereed)
 • 1393.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Carlström, Eric
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  From artefact to effect: the organising effects of artefacts on teams2010In: Journal of Health Organisation & Management, ISSN 1477-7266, E-ISSN 1758-7247, Vol. 24, no 4, p. 412-427Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – Earlier studies have identified artefacts, but have only to a lesser degree looked at theireffects. The purpose of this paper is to investigate how artefacts contribute to organisation. Design/methodology/approach – A trauma team at a university hospital has been observed andits members interviewed. Findings – The trauma team showed itself to be rich on artefacts since it had strong internal drivingforces, high legitimacy, and tried to live up to high expectations from the outside. Its members were motivated to be in the forefront of trauma care. Through renewal, the team succeeded in maintaining demarcation. It also succeeded in systemising internal work tasks and made for itself a position in relation to the outside. The team's capacity, however, came to be limited by internal conflicts and battles for prestige. Practical implications – The study shows that informal logic has a strong influence on teams.Teamwork contributed to the development of organisational structure and motivation for the personnel. Originality/value – Earlier studies advocate the important role of artefacts in order to communicate, collaborate, negotiate or coordinate activities. The conclusion is that artefacts also have an organising and developing effect on teams in a fragmented and differentiated healthcare.

 • 1394.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Carlström, Eric
  Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
  Från mekanistisk till organisk samverkan mellan blåljusorganisationer2013In: Om samverkan: för utveckling av hälsa och välfärd / [ed] Axelsson, Runo, Bihari Axelsson, Susanna, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 237-254Chapter in book (Refereed)
 • 1395.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Carlström, EricSahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.
  Guest editors | Special Issue: Management control, organisation and leadership in the healthcare sector2013Collection (editor) (Refereed)
 • 1396.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Carlström, Eric
  University West, Department of Health Sciences, Specialist Nursing programme. University of Gothenburg.
  Learning and usefulness of collaboration exercises: A study of the three level collaboration (3LC) exercises between the police, ambulance and rescue services2015In: International Journal of Mass Emergencies and Disasters, ISSN 0280-7270, Vol. 33, no 3, p. 428-467Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we studied collaboration exercises (3LC) between the rescue services, ambulance services, and police force, which were developed to enhance learning and usefulness. The exercises’ structure was based on identified deficiencies in previous collaboration exercises. The purpose was to test the exercise model in terms of learning and usefulness. Ten 3LC exercises were observed. A total of 65 semi-structured interviews were conducted (2011–2014) in connection with the exercises. The exercises contained across-boundary elements, seminars, and interactive documentation. The participants were given the opportunity to discuss, analyze, and critically reflect on their efforts. During the seminars, the individual actions were analyzed, which led to alternative strategies that were subsequently tested in a repeated exercise. Our results demonstrate that repetitive features and seminars during collaboration exercises promote learning toward an organic behavior and usefulness in the actual incident work.

 • 1397.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Carlström, Eric
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Samverkan mellan blåljusorganisationer2011 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samverkan mellan olika yrkesprofessioner på en olycksplats är komplicerat. Mycket på grund av att förväntningarna inte alltid överensstämmer med förutsättningarna. I boken problematiseras agerandet på olycksplatsen. Friktionen mellan yrkesprofessioner lyfts fram och olika beteendemönster diskuteras.I boken tar författarna samverkan från retorik till ett praktiskt redskap, något som är möjligt att konkretisera och utföra praktiskt i det dagliga arbetet. Boken utgör samtidigt en introduktion till övningstekniken 3-nivåsamverkan (3-NS).I den här boken bjuds på flera närgångna beskrivningar. Medarbetare från fältet berättar om sina erfarenheter av samverkan, hur den tillämpas, om vilka möjligheter som finns och vilka svårigheter som behöver hanteras.Boken riktar sig till alla som arbetar i eller i anslutning till blåljusorganisationer. Den kan med fördel användas som lärobok för universitets- och högskolestuderande som läser till yrken inom polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård. Boken passar också för vidareutbildning av redan yrkesverksamma. Den kan även med fördel läsas av forskare, tjänstemän och politiker med intresse för hur framtidens blåljusorganisationer ska ledas, organiseras och styras.

 • 1398.
  Berlin, Johan
  et al.
  Göteborgs universitet / Sahlgrenska akademin.
  Carlström, Eric
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Samverkan på olycksplatsen: om organisatoriska barriäreffekter2009Book (Other academic)
 • 1399.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Carlström, Eric
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level. Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin.
  Samverkansövningar: Om lärande och nytta2015 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  This study relates to collaboration exercises, with particular focus on the full-scale exercises between the police, rescue services and ambulance. To succeed in a complex situation, it requires that the personnel’s ability to collaborate across organisations be developed and refined.

  The overall aim of this study was to examine how collaboration is practised and how exercises lead to learning and usefulness. A research summary was initially done in this study. Based on that, a number of key concepts were developed that proved helpful when we followed the Swedish collaboration exercises through interviews and observations. The collected analysis has since been the basis for the design of a new exercise model, 3LC, three-level collaboration. It is based on the experiences we have had in studies of traditional exercises.

  The 3LC exercises that were conducted consisted of two practical sessions and three seminars. Each session was followed by an evaluative seminar with the aim that participants themselves would reflect and develop their patterns of behaviour. The two practical sessions were identical. It gave the participants the opportunity to rehearse and methodically try new approaches. The first exercise session was carried out according to the procedures that normally apply and govern the actions at an actual event. The second exercise session was preceded by a self-critical seminar where participants themselves identified what could be improved for the next exercise session.

  The research project was carried out from 2011 to 2014. A total of 19 collaboration exercises were studied, including 16 full-scale exercises. A total of 97 interviews and 125 hours of observation were carried out in this study. A questionnaire (CLU instrument) was developed, which was answered by 272 exercise participants.

  The study shows that collaborative sessions in the exercises contributed to the participants learning more and having greater usefulness from the exercises. 3LC exercises were perceived to enhance learning by 26 per cent and usefulness by 17 per cent, compared with traditional exercises. Collaborative exercises are benefitted when participants analyse their weaknesses themselves. Repetitive elements where participants try out alternative strategies improve preparedness prior to actual events.

 • 1400.
  Berlin, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Carlström, Eric
  Sjuksköterskan som chef och ledare: en utmaning2017In: Pedagogik för sjuksköterskor / [ed] Håkan Sandberg, Lund, 2017, 1, p. 295-313Chapter in book (Refereed)
25262728293031 1351 - 1400 of 11192
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf