Change search
Refine search result
22232425262728 1201 - 1250 of 10587
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1201.
  Berg, David
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Sediqi, Elhamuddin
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Beröm som motivation inom vården: en kvalitativ studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The public sector in Sweden comprises businesses within the municipality, state and county councils. Of all employed people in the country, one third works in the public sector. Major challenges are reported in healthcare where poor working conditions, low salaries and a lack of motivation are common issues. This study has the purpose of creating a better understanding and knowledge of how praise affects the motivation of the employees in the healthcare. We also investigated the form of praise that motivates the employees and consequently contributes to higher motivation. Previous research on motivation has to a greater extent focused on the private sector, hence there is a need for more empirical studies of praise in the public sector. The study is based on an empirical study on motivation and a qualitative research approach where we have chosen to do six semi-structured qualitative interviews with employees in healthcare. These interviews were later transcribed, and the data was used for the empirical work. Much of the empirical data showed that praise affects motivation differently depending on the recipient's characteristics, which were also in line with the theoretical basis of the study. The study also shows that most employees have a greater desire to receive praise individually rather than other alternatives, even though some felt that receiving praise in front of others was also important. These differences can be explained with Maslow's hierarchy of needs - depending on how the employee’s needs have been met. Those who have their basic needs met (step 1) and feel safe (step 2) and feel social belonging (step 3) need for self-esteem (step 4) are more receptive to praise. The study shows that praise as motivation in healthcare is used to a lesser extent than desired. It is also desirable for employees to receive praise and there are virtually only positive effects except if the praise is given to an individual in front of a collective group. Then it can contribute to negative effects in the form of jealousy or negative feelings

 • 1202.
  Berg, Eleonor
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hasselström, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Att se barnet för alla barn: En kvalitativ studie om gruppstorlekens inverkan på barns möjlighet till lärande och utveckling i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Tidigare forskning visar att barngruppernas storlek påverkar barnens möjligheter till utveckling och lärande utifrån olika faktorer. Forskning visar att det både finns fördelar och nackdelar med det växande barnantalet i barngrupperna. Förskolans fysiska miljö, förskollärarens kompetens och organisation av barngruppen beskrivs som avgörande för barns lärande.

  Syfte Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om hur barngruppens storlek påverkar barns utveckling och lärande. Mer specifikt intresserar vi oss för förskollärarnas tankar kring barngruppens storlek utifrån förskollärarens kompetens, verksamhetens organisation och förskolans miljö. Vi intresserar oss för hur dessa faktorer påverkar barnens möjligheter till utveckling och lärande.

  Metod Vi har använt oss av fokusgruppsintervjuer som kvalitativ forskningsmetod för att få en fördjupad förståelse av förskollärarnas erfarenheter och tankar kring ämnet.

  Resultat Resultatet i vår studie visar att barns möjlighet till utveckling och lärande påverkas av många olika faktorer. Vår analys resulterade i två teman och under dessa teman skapades fyra subteman. Dessa sammanfattas under rubrikerna: Förskollärarnas organisation och Barns möjligheter. Detta presenteras i vår resultatdel.

 • 1203.
  Berg, Ellinor
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Gunnarsson, Paula
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Pedagoger i förskolan erfar sitt arbetssätt: en jämförelse mellan den traditionella förskolan och den Reggio Emilia inspirerade förskolan2008Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka pedagoger i förskolans erfarenheter utav sitt eget arbetssätt i traditionella förskolor samt i Reggio Emilia inspirerade förskolor, för att kunna genomföra en jämförelse. Metod: Studien bygger på sex intervjuer med pedagoger ifrån tre traditionella förskolor samt tre Reggio Emilia inspirerade förskolor. Under dessa intervjuer deltog 1-3 pedagoger, vilka var utbildade förskollärare eller barnskötare. Intervjuunderlaget bestod utav fem centrala frågor, utifrån vilka vi bad informanterna berätta om sina erfarenheter för oss. För att analysera de utskrivna intervjuerna valde vi att genomföra en meningskategorisering. Detta så att vi kunde sammanfatta informanternas erfarenheter och göra dem lättöverskådliga. Med dessa sammanfattningar som grund genomfördes en jämförelse mellan de traditionella förskolorna och de Reggio Emilia inspirerade förskolorna. Resultat: Vår studie visade att det inte fanns några markanta skillnader i det sätt på vilket pedagogerna uttryckte sig om det egna arbetssättet beroende på om de arbetade inom den traditionella förskolan eller i den Reggio Emilia inspirerade förskolan. Två skillnader framkom dock. Den största utav dessa var på vilket sätt pedagogerna talade om samt arbetade med inomhusmiljön, det skiljde sig också åt på vilket sätt pedagogerna uttryckte sin syn på barnen.

 • 1204.
  Berg, Emelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Engblom, Johanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  En kvalitativ studie om hur BVC sköterskor hanterar förlossningsdepression2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studien var att ta reda på hur barnhälsovårdens sköterskor hanterar förlossningsdepression i sitt yrke och hur organisationens riktlinjer ser ut. En nybliven mamma kan drabbas av en förlossnings-depression, men även av en ledsenhet. BVC sköterskors arbete består av hembesök, att informera föräldrarna om psykisk ohälsa och när barnet är 6-8 veckor får mamman fylla i en självskattningsskala – EPDS. De teorier vi utgått ifrån är Stigma och Värdeteorin men även begreppen skam, skuld, normer och värderingar har en stor betydelse i studien. Resultatet visar att sköterskornas arbetar med att få ett bra förhållande till föräldrarna är mycket viktigt och att EPDS är ett verktyg av stor betydelse i många avseenden.

 • 1205.
  Berg, Emmy
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Psychology and organization studies.
  Arbetsnarkomani, stress och engagemang: En kvantitativ studie av samband mellan arbetsnarkomani, stress och engagemang på jobbet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research shows that people with a high level of workaholism have a higher level of self-percieved stress than people with a high level of workengagement (Schaufeli, Shimazu & Taris, 2009). The aim of this study was therefore to investigate if stress can be predicted by workaholism and workengagement but also if similiar results from previous research could be found in the matter of correlations between stress and workaholism and correlations between stress and workengagement. The following questions were formulated: Can stress be predicted by workaholism and workengagement? How does stress correlate with workaholism? How does stress correlate with workengagement? The participants of this study were 102 people whereof 59 women and 43 men. The age range was between 19 to 64 years with a mean (M) of 39 years. Three well-established questionnaries were used to measure workaholism (DUWAS-10), workengagement (UWES) and stress (PSS-10). The results showed that stress can be predicted by workaholism and work engagement, the percentage of overlap of common variance showed 16.9%. The results also showed that stress has a positive correlation with workaholism and stress are associated negatively with workengagement, which are largely in line with previous research.

 • 1206.
  Berg, Eva
  et al.
  University West, Department of Nursing.
  Sigvardsdotter, Karin
  University West, Department of Nursing.
  Ejnell, Sara
  University West, Department of Nursing.
  Sjuksköterskors arbete för att stödja överviktiga patienter till beteendeförändring2002Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 1207.
  Berg, Gustaf
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Computer, Electrical and Surveying Engineering.
  Brattlöf, Magnus
  University West, Department of Engineering Science, Division of Computer, Electrical and Surveying Engineering.
  Distributed Checkpointing with Docker Containers in High Performance Computing2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Lightweight container virtualization has gained widespread adoption in recent years after updates to namespace and cgroups features in the Linux kernel. At the same time the Industrial High Performance community suffers from expensive licensing costs that could be managed with virtualization. To demonstrate that Docker could be used for suspending distributed containers with parallel processes, experiments were designed to find out if the experimental checkpoint feature is ready for this community. We run the well-known NAS Parallel Benchmark (NPB) inside containers spread over two systems under test to prove this concept. Then, pausing containers and unpausing them in different sequence orders we were able resume the benchmark. After that, we further demonstrate that if you carefully consider the order in which you Checkpoint/Restore containers, then the checkpoint feature is also able to resume the benchmark successfully. Finally, the concept of restoring distributed containers, running the benchmark, on a different system from where it started was proven to be working with a high success rate. Our tests demonstrate the performance, possibilities and flexibilities of Dockers future in the industrial HPC community. This might very well tip the community over to running their simulations and virtual engineering-applications inside containers instead of running them on native hardware.

 • 1208.
  Berg, Gustaf
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Computer, Electrical and Surveying Engineering.
  Larsson, Daniel
  University West, Department of Engineering Science, Division of Computer, Electrical and Surveying Engineering.
  En jämförande studie av tekniker för trådlös platsanalys vid Universeum2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis a comparison between a predictive site survey and two passive site surveys is performed, to see if only a predictive survey is enough to estimate a well-functioning wireless network. Some fundamental facts and techniques that are involved in wireless networks are presented and also the method of how the site surveys were planned and performed. The outcome is compiled in diagrams. The difference between a predictive and a passive site survey is analyzed, and shows if the prediction is trustworthy or needs to be verified.

 • 1209.
  Berg, Henric
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Hallberg, Patrick
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Sjuksköterskors syn på hur de kan stödja närstående till patienter i behov av palliativ vård2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Palliative care treatment is a common phenomenon to many registered nurses. When caring for a patient palliatively, the nurse should also care for the ones closest to the dying patient. Previous studies have shown that nurses are uncertain on how to support these relatives and that some nurses even see them as a burden. The aim of this study was to describe nurses’ views on how they can support the ones closest to the patients that need palliative care. The method used is a literature study, aiming at contributing to evidence based care grounded in analysis of qualitative research. Two electronic databases, Cinahl and Pubmed, were used for searches. Inclusion criteria were: studies should be written in the English language, no older than ten years, qualitative, presenting data in palliative care setting for adult patients only, and written from a registered nurse’s perspective. Eleven studies were included. Four themes emerged on how nurses give support: Facilitate presence, Involve the ones closest to the patient, Care for the ones closest to the patient and Meet informational needs. The conclusion is that the nurse should care for the ones closest to the patient as unique human beings and strive to fulfil individual nursing needs.

 • 1210.
  Berg, Håkan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Södergren, Jessica
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Det svenska prekariatet. Väljarnas medvetna val, eller påtvingad frihet?: Hur våra folkvalda talar om samhället, och därmed skapar det.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om moderata politiker anammat en mer nyliberal diskurs i frågor om arbetslivet. Om så är fallet, kan vi utläsa det i politikernas sätta att tala och skriva om dessa frågor?

  Mad utgångspunkt i Guy Standings definition av begreppet prekariatet och den bild av samhällsutvecklingen han beskriver i boken med samma titel ställer vi följande frågor:

  •Hur talade Moderata politiker om arbetsmarknadsfrågor, 1991 och 2010?

  •Hur har diskursen rörande arbetsmarknadsfrågor förändrats mellan 1991 och 2010?

  För att besvara dessa frågor har vi använt metoden CDA, kritisk diskursanalys, som till skillnad från andra diskursanalysmetoder lämpar sig för ideologisk text. Diskursanalys som metod innebär också att vi anammat ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.

  Vi har i vår diskursanalys undersökt hur Moderata samlingspartiet, senare Moderaterna, framställt sin ideologi i partiprogram och idéprogram från åren 1984 och 2010, samt hur de formulerat sig i motioner angående arbetsmarknadsfrågor under samma tidsperiod. Vidare har vi jämfört hur diskursen förändrats över tid.

  Vi kan se att partiet i ord gått från en relativt tydlig vision för framtiden till en mer diffus beskrivning av samtiden. Dessutom har Moderaterna 2010 en retorik som mer vänder sig till en större del av befolkningen än den mer konservativa inriktningen mot de övre samhällsskikten i 1984 års partiprogram från moderata samlingspartiet.

  Vi tolkar detta som att partiet sökt anpassa sin retorik för att vinna stöd hos fler grupper i samhället, man har inte via den nya diskursen ändrat sin politik lika mycket som man sökt påverka värderingar i samhället och den offentliga diskursen. Vi upplever att Moderaterna varit framgångsrika i sitt projekt. Samhället präglas idag av en utbredd individualism och ett allt otryggare arbetsliv där tillfälliga anställningar till tvivelaktiga villkor snart är mer regel än undantag.

 • 1211.
  Berg, Jenny
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Vennberg, Charlotte
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  "Man är ju stark om man har sagan i sig": En studie om hur pedagoger använder barnboken i förskolan2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Anledningen till att vi valde barnboken som utgångspunkt för denna uppsats var att vi båda har ett stort intresse av den. Vi har även erfarenhet av att arbeta med barnboken i barngrupper och sett hur den kan engagera barn. Därför ville vi ta reda på hur den används av pedagoger i förskolan eftersom vi upplever att det är mycket som tar barnens tid, bland annat surfplattor och datorer.

  Syfte

  Syftet med denna studie var att ta reda på hur pedagoger arbetade med barnboken i sin verksamhet på förskolan. Vi ville se om de använde den i sitt arbete med att ge barnen en skriftspråksstimulerande miljö samt vid det sociala samspelet.

  Metod:

  Vi valde att göra en kvalitativ studie med intervju som metod. Därför har vi intervjuat åtta pedagoger om hur de använder sig av barnboken i den dagliga verksamheten. Intervjufrågorna var kopplade till våra fyra frågeställningar som innefattar verksamheten, läroplanen, skriftspråksutvecklingen och det sociala samspelet. Studien har vi gjort på fem olika förskolor i en medelstor stad i västra Sverige.

  Resultat:

  De resultat vi fått har vi jämfört med tidigare forskning och kommit fram till att mycket överensstämmer med den. Pedagogerna använder barnboken aktivt och på olika sätt i den dagliga verksamheten. Den används även som en lugnande och samlande aktivitet under dagen. Samtliga pedagoger i vår studie framhåller barnbokens betydelse för språkutvecklingen. När det gällde läroplansmålen var pedagogerna framför allt medvetna om de språkliga och kommunikativa delarna. Det visade sig även att barnboken användes i stor utsträckning i sociala sammanhang. Det handlade om samspel mellan barn och pedagog, men även barn emellan. Barnboken användes även för att diskutera och bearbeta relationer och känslor.

 • 1212.
  Berg, Jonas
  et al.
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science.
  Luukkonen, Jarmo
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science.
  Method to off-line program robotized metal deposition2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This report is a ten credit degree project and is aimed at technically skilful personnel at Volvo Aero Corporation and at the University West. The goal of the project is to create a robot program that can manufacture a part by Metal Deposition from a 3-D CAD model (Unigraphics) via a CAM module and a CAR program (IGRIP) to an ABB robot. Metal Deposition is a method to build new parts, add material to an existing part and repair components that have been damaged in earlier processes. The method can be used with different kinds of welding with powder or welding wire as the additive material. Three reference geometries were used; two bosses and a circular sweep. UG/CAM is used to create the CLS (Cutter Location Source) data. Different milling operations are used to emulate welding.The program which imports the coordinates from the CLS data to IGRIP, as well as the export program, was written in GSL (Graphics Simulation Language). GSL is a Pascal-like programming language used to control the behaviour of simulation models. The import program reads linear movement coordinates line by line until the whole CLS file has been converted into IGRIP. UG/CAM should only use linear movement when using this program. If circular movements are used, a feature that converts those has to be added to the import program.

 • 1213.
  Berg, Karin
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Transkulturell omvårdnad: att bemöta patienters kulturella behov : en litteraturstudie2004Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 1214.
  Berg, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Nordevik, Elin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Uppfattningar och nöjdhet kring en HR-funktions uppgifter2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With real world research as the theoretical framework, a study was conducted as an assignment by the HR-function at Parker Hannifin AB in Sweden. Bearing in mind that there have been ambiguities concerning the roles of managers and HR-staff in previous research and that the managers’ perceptions about the HR-function affects the role of the HR, this study was conducted. This study about perceptions and satisfaction concerning the working of an HR-function aimed to highlight possible differences in customer satisfaction amongst managers based on which unit they belonged to, level of managerial position, the time they have worked as managers in the organization, and the frequency of contact with the HR-department. Moreover, the study considered whether the opinions concerning areas of improvement have changed since the last conducted research. This research was conducted through an analysis of documents and a self-produced questionnaire which was sent to all managers within Parker in Sweden. The results indicated that the same areas of improvement-needs remains, that existing documents are inconsequent in relation to each other, and that several significant differences between managers’ perceptions emerged. The HR-departments along with the different documents should tentatively become more consistent so that their roles become clearer.

 • 1215.
  Bergbom, Ingegerd
  et al.
  University of Gothenburg, Institute of Health and Care Sciences at the Sahlgrenska Academy, Gothenburg, Sweden.
  Karlsson, Veronika
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Ringdal, Mona
  University of Gothenburg, Institute of Health and Care Sciences at the Sahlgrenska Academy, Gothenburg, Sweden.
  Developing and evaluating an instrument to measure Recovery After INtensive care: the RAIN instrument2018In: BMC Nursing, ISSN 1472-6955, E-ISSN 1472-6955, Vol. 17, no 1, article id 5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Measuring and evaluating patients' recovery, following intensive care, is essential for assessing their recovery process. By using a questionnaire, which includes spiritual and existential aspects, possibilities for identifying appropriate nursing care activities may be facilitated. The study describes the development and evaluation of a recovery questionnaire and its validity and reliability.

 • 1216.
  Bergbrant, Rikard
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Hulkkonen, Camilla
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Hur närstående påverkas av att leva med en person med psykisk ohälsa2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In society today, mental illness is a growing problem. Relatives of a person with mental illness are often adversely affected by the person's condition. Knowledge exists to help a person suffering from mental illness but not as much importance is attached to helping them handle the situation. As nurses, we must not only help the person with mental illness but also the relatives. What is missing is to recognize the needs of the relatives and gain a deeper understanding of how to better support and prevent ill-health.

  Aim: The aim of the study is to illuminate the relatives to a person with mental illness and how they are affected

  Method: This paper is a literature review founded on 12 articles with a qualitative approach based on Friberg's (2012) five-step method.

  Results: Relatives living with a mentally ill person, carry a burden of guilt, shame and are faced with ignorance from family and society. This is enhanced by the lack of knowledge of relatives and stigmatization. Being available around the clock effects the relatives negatively such as their health, work and economics. Their future plans were limited, they had to re-priorities and adapt their lives to the mentally ill person. It was a burden for relatives and thoughts of suicide often came to mind.

  Conclusion: The life and health of relatives became affected drastically, they needed more support and knowledge from the health care services. The health care services must improve their individual support.

 • 1217.
  Bergegårdh, Linnea
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Saifelddine, Manal
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Kvinnors upplevelser av bröstcancer: en litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Breast cancer is developed through multiple mutations in important genes that effect the central life process. The risk of developing breast cancer increases by the numbers of relatives that have been affected. Breast cancer appears in different cellular tissues and sizes depending on the stages that are titled with the numbers zero to four. At the survey of diagnosis, the women can go through several feelings. The treatment is costumed to fit the individual and can consist of several components that can give a lot of side effects, influence the life situation and create suffering on several levels. Aim: The aim was to illuminate the woman´s experiences of breast cancer. Method: A literature-based method is used. The studies´ result were analyzed by a qualitative content analysis of a five steps method. Results: The results are presented in four main themes; Loss, Hope, Fear and Anxiety and Security where Loss contains four subthemes while the rest of the themes consist of three subthemes each. Conclusion: The conditions for feeling safe and hope in the situation for the women with breast cancer are faith and support from the family and the environment. This support was not obvious in every family in the world.

 • 1218.
  Bergehall, Anna-Karin
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Sjöberg, Pernilla
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Främjande faktorer för anknytning mellan mor och barn under det första levnadsåret2006Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Background: The early relations are the most important relationship. The child is totally dependent of caring. A child being neglected during the early years suffers consequences for the rest of their life. Aim: The aim of this study was to find out about the promoting factors for mother and child attachment during the first year. Methods: A literature review was chosen for this study. The search of literature was carried out from the two databases Academic Search Elite and Cinahl. Nine articles were selected, studied and analysed by the authors. Results: The results of the study showed that one of the most important promoting factors for attachment between mother and child during the first year is the mother´s self-esteem. Other promotion factors are the support of the spouse, relatives and friends. The temperament of the child is important, an easy child makes the mother feel competent. A difficult child makes the mother feel incompetent and inadequate. The affirmation support from the nurse at the child welfare centre has a great importance for the mother`s self-esteem.

 • 1219.
  Bergendahl, Pernilla
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Oskarsson, Madelene
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Kartläggning av interna transporter på Volvo Penta i Vara2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Volvo Penta is manufacturing boat engines and is located in the city of Vara, 100 kilometers northeast of Gothenburg. The company is a part of Volvo Group and has approximately 200 employees in Vara.

  This thesis is based on mapping of internal traffic with trucks due to the factory has been rebuilt and the business has grown. The aim of the thesis is to give an understanding of how the current transport flows functions today and to present suggestions on how the flows can be streamlined. The target of the thesis is to identify and to map out the internal transport flows from incoming goods to different stock locations and also the transport flow between stock locations within the factory. The mapping also includes empty transports, transport of empty containers and waste transports.

  The data for the mapping was collected by the help of three truck drivers. The drivers filled out a survey of their transport routs during five working days. The survey presented information about what sort of transport that has been performed and between which stock locations they drove. Compiled information shows examples of the proportions between empty transports, transport of empty containers and waste transports. The compiled information of the three drivers also shows the distance of each transport per day. In order to gain a greater understanding of the analyzed transport flow, interviews have been done with the drivers. Also a benchmarking was made at Nevs in Trollhättan to give an idea of how to improve material flows.

  The result of the mapping shows that stock location and material are widely spread throughout different locations within the factory. Further the results also shows that the empty transports are common and often being performed over a long distance. Results also shows that some materials are stock positioned far away from their using points. Considering waste transport the results shows that long transports are needed.

  In the future it is suggested that Volvo Penta in Vara changes the stock locations within the factory in order to reduce the number of material and empty transports. Further a new layout with a centralized stock location is suggested in order to shorten the transports and reduce the workload for the truck drivers. Other suggestions are to locate stock positions closer to their using source and to site waste stations closer to pick up points.

 • 1220.
  Bergendahl, Robin
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Vad driver de svenska småhuspriserna?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate which factors affect the Swedish real estate prices of small house dwellings, and if so, how and to what extent. With the use of earlier studies, that coherently claims mortgage rate and household disposable income to be the most valuable factors to explain the Swedish real estate prices, this study will consider additional determinant factors with the respect to a stock-flow model. 1993-2013 time series data will be tested for unit roots and cointegration before its run in a regression as an "Error Correction Model", which considers both long- and short run equilibrium. The result confirms the short run rate and disposable income as two determinant key factors when it comes to explaining the long run Swedish housing prices, together with other factors such as GDP, household debt and unemployment rate. In the short run, the historical development of housing prices act as a key determinant, but disposable income, short term rate, GDP and household debt are also important explanatory factors. The study shows that the increased income, and the ability to increase household spending, will be reflected in the housing prices. A low loan rate will concurrently make it possible for more households than ever to loan at a market with an already very restricted housing supply

 • 1221.
  Bergenholtz, Rebecca
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Belöningens betydelse för försäljning och service: en kvalitativ studie av balansen mellan bankens försäljning och god kundservice2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to examine how well organizational rewarding system can get the staff to increase their sales of products and services, while customers are offered service-excellence for their own good.

  The study is related to reality through a qualitative research, in the shape of semi-structured in-depth interviews, were the employees' views of the reward system at Swedbank's telephone bank are examined. Respondents consisted of six advisors and one business manager.

  Using a theoretical framework based on motivation theories of Maslow's Hierarchy of needs, Herzberg's Two factor theory and Vroom's Expectations theory, the data obtained during in-depth interviews were processed and analyzed. Further, the 4P-model was used to analyze how well the organization exhibit customer service-excellence.

  The result shows that it is mainly distributed internal, verbal reward to the workers, but that the sales statistics are the basis for a possible raise. All of the respondents stated that there are unclear directives from senior management regarding the goals; should the staff either increase the sales or reduce the queues. Employees consider that unclear directives create demotivation at work, when the focus on target setting constant varies. Furthermore, all respondents stated that colleagues encourage each other to sell better when they regularly receive reports regarding sales and efficiency.

  In the interviews, it also became clear that the organization does not apply any reward for customer service-excellence, but reports from unsatisfied customers are followed up and investigated in some cases. However, business managers sometimes participate at client meetings through call screening, in order to develop staff in improved customer service.

  The conclusion of the study is that the organization mainly applies reward of internal nature, where regular reports, considering sales and efficiency create competition among the staff. Their comparison with one another evokes motivation. Different directive considering goal achievement is a factor of demotivation among the respondents. There is no reward for service-excellence. There have been indications that customers are not satisfied with the bank's service, which is suggested to be based on that there is an imbalance between hard (structure and strategy) and soft factors (shared values and personal skills)

 • 1222.
  Berger Jernberg, Matilda
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Hjelm, Kajsa
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Fördelar och nackdelar med budget: Hur arbetar svenska börsnoterade bolag med budget2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One purpose of budgeting is to allocate financial responsibility within organizations and can be a valuable management tool (Kullvén, 2009). A discussion of long duration, however, is that traditional budgeting should be complemented by other management tools. There is also an advocate for organizations to abandon traditional budgeting and instead work in accordance with the Beyond Budgeting (Neely, Bourne & Adams, 2003).

  The purpose of this study is to highlight the advantages and disadvantages of classical Budgeting and Beyond Budgeting. The study was conducted in five listed organizations where interviews were conducted with key personnel.

  The study's research questions are:

  How do listed companies work with budget, regarding planning, management and evaluation? How does listed companies relate to criticism against the traditional budget?

  Four of the five organizations that participated in the study use budgets. They consider that the criticism of the budget is not relevant to their business. All four companies use budgets or forecasts as they prefer to call it, as a tool for planning, management and monitoring. In other words, all four companies follow the classic basic idea of budgeting. None of these four companies have been thinking about abandoning budgeting, but instead works to develop and streamline its budgeting work and adapting budgeting to its own operations and to the world around us changes.

  The fifth organization which is working with Beyond Budgeting, believes that the people working close to the customers know the market best and should make the decisions. The organization believes that budgeting is not in accordance with their values. This is because they want to have a flat organization with a minimum of control. Furthermore, the organization working with Beyond Budgeting means that each employee is aware of the need of economizing and does not want to get as much of the "budget pie" as possible.

 • 1223. Bergfors, P G
  et al.
  Höglund, T
  Samuelson, Gösta
  Winberg, J
  Lasarettsvecka i pediatrik : Försöksverksamhet  under grundutbildningen: [Hospital week in pediatricsExperiments in medical education].1974In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 71, no 22, p. 2237-8Article in journal (Refereed)
 • 1224.
  Berggren,  , Simon
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Dauod, Lidia
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Familjers upplevelse av att ha ett cancersjukt barn: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Approximately 300 children are affected by cancer each year in Sweden, however the prognosis has been significantly improved. The disease isn't only affecting the child but even the family of the child and therefore, a family focused care should be applied. The disease creates a suffering for the entire family and the nurse then has the task of reducing that suffering.

  Aim: The purpose of the study was to highlight family experiences of having a child with cancer.

  Method: In this literature study ten qualitative articles, that shed light on the chosen subject, have been processed. The articles were analyzed using Friberg's five-step model.

  Results: The analysis resulted in four themes and 13 sub-themes. The four themes were; chaos and uncertainty, change of relationships within the family, change of everyday life and change of attitude towards life. The cancer diagnosis in the child affected everyone in the family, which caused a change in the everyday life for all members. The pursuit for information was constant among these families. Their everyday lives became chaotic when a whole series of emotions tested their relationships. The family members had a change of perspective of life, and priorities were redirected after the child’s diagnosis.

  Conclusion: The families face many emotional difficulties in connection with the child being diagnosed with cancer, and they need the support from nurses to handle these difficulties. The need for information is great among these families and therefore nurses need to be able to provide the information that families need to reduce their suffering.

 • 1225.
  Berggren, Andreas
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Industrial Engineering and Management, Electrical- and Mechanical Engineering.
  Engevik, Hampus
  University West, Department of Engineering Science, Division of Industrial Engineering and Management, Electrical- and Mechanical Engineering.
  Utveckling av en båtstol med stötdämpningsegenskaper2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this project is to develop a concept for a shock absorbing boat seat for power-driven leisure boats. The concept will be presented in the form of a CAD model and proposals for materials and components. The work is a product development project and is carried out on behalf of Segula Technologies. The company believes that there is a great potential for shock absorption seats in the leisure boat market. In order to reach the wide market, an important requirement is that the shock absorption function is integrated into the seat and not in the pedestal. This is because the seat will be able to mount on existing pedestals and still fulfill its function.

  To establish a requirement specification for the seat, a market survey has been conducted. The market survey has included visiting the boat fair in Gothenburg to study the types of seats available on the market and to speak with various experts. Internet searches have also been conducted to identify what types of boat seats are available on the market. A literature search in the field of ergonomics has been made to clarify how a seat should be designed. Laws and requirements regarding boat seats have also been investigated.

  Following the market survey, a specification could be established in consultation with the company. When generating concepts, brainstorming, brainwriting and patent investigation have been the most important methods of inspiration. Brainstorming and brainwriting have been performed a number of occasions with experts in different areas. For example, a former employee at Ullman, a world-leading company in shock absorbing boat seats.

  The definitive concept is a bucket type boat seat. This means that the seat is designed so that the armrests are integrated with the backrest. In this way, the chair also allows lateral support. The chair consists of an injection molded plastic frame with glued on cold foam. Cold foam is a common material uses as a cushion in armchairs to increase comfort. The chair's clothing is made of artificial leather, a material suitable for marine environments as it is both UV-resistant and water resistant. The shock absorption consists of an air bellows, four sliding bearings and two attachment plates in acid-proof steel. To protect the components and eliminate the risk of clamping, the shock absorber is covered with a rubber bellows. The device is mounted between the seat and the boat pedestal.

  The final concept is theoretical only and has not been tested in practice. If the company chooses to proceed with the concept, it is recommended that a prototype be prepared to perform proper tests.

 • 1226. Berggren, Caroline
  et al.
  Cliffordson, Christina
  Higher education students in Sweden and their possibilities of getting a matching employment depending on individual and institutional factors.2007In: Paper presented at the annual conference given by The Canadian Society for the Study of Higher Education (CSSHE). Saskatoon, Canada, May 28-30, 2007., 2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  There is a general confidence in higher education as a means of creating a good position for the individual on the labour market. However, there might not be as a good correspondence between higher education studies and the employment as may be expected. Some academics may be forced to accept an employment with lower demands in order to not be out of work. They may also accept employments within quite another sector compared to what their studies aimed at (Alpin et al., 1998; Arnesen, 2000; Kivinen et al., 2000). How graduates from higher education establish themselves on the labour market has been studied in several research projects (e.g. Alpin et al., 1998; Arnesen, 2000; Einarsdóttir, 2002; Kivinen et al., 2000). In determining whether or not graduates have been “successful” in obtaining an employment that corresponds to their education, has usually been studied in economical terms. That is, the salary has been used as an indicator of whether or not there is a good match (e.g. Dolton & Vignoles, 2000; HSV, 2005, 2006a; e.g. Kler, 2005). This study does not consider the economic outcomes; it focuses on the match, whether or not the former higher education student has obtained an employment that corresponds to both the field and the level of their education. This is a large scale study that draws on Swedish register data and the results are interpreted separately for men and for women.

 • 1227.
  Berggren, Caroline
  et al.
  Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.
  Cliffordson, Christina
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Widening participation trends in Sweden: Regulations and their effects, intended and unintended2012In: Widening Participation in Higher Education: casting the net wide? / [ed] Hinton-Smith, Tamsin, London: Palgrave Macmillan, 2012, p. 197-212Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Widening Participation in Higher Education: Casting the Net Wide? offers an authoritative up-to-date commentary on the challenges facing higher education today, through the perspectives of experts representing universities across the UK, Europe, Africa and the USA. Contributors draw on recent empirical research as well as analysis of historical developments and emerging policy to provide an understanding of these issues of widening participation to educational practitioners, policy makers and academics alike. Up-to-date insights chart the impact of global economic trends and recent policy developments for students, academics, providers and changing course provision. Contributions from emerging and established experts address a broad range of relevant issues, from the question of grade inflation through to the effectiveness of peer outreach programmes. The book provides insight into how the effects of trends including marketization and globalization will continue to impact pivotally on the extent to which higher education is able to act as a force for social equalization or exclusion of opportunities.

 • 1228.
  Berggren, Göran
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Lawson, Marcus
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Solberg, Per
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  En grupp sjuksköterskors upplevelser av att dokumentera elektronisk patientjournal2004Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 1229.
  Berggren, Hanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Ju mer läxor desto bättre betyg: En studie kring läxors och läxläsnings påverkan på elevers studieresultat2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 

  I dagens samhälle är det stort fokus på hur många läxor och vilket betyg elever får. Det finns många pedagoger som lägger stort fokus på läxor för att ha något att bedöma och sätta betyg på. Mitt intresse kring läxor och betyg väcktes då mina egna barn fick många läxor och där det inte framgick varför de skulle ha dem, och i vilket syfte. Är det så att ju mer läxor eleverna får och gör, ju bättre betyg får de? Finns det ett förhållande mellan hur mycket läxor elever får och gör och vilket studieresultat de når? I Lgr 11 nämns inte läxan som ett arbetssätt utan är enbart ett fenomen som finns generellt i alla skolor i landet.

  Syfte:

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka om och i så fall hur läxor och läxläsning påverkar elevers studieresultat. Jag kommer att undersöka om eleverna uppfattar att deras studieresultat påverkas av hur mycket läxor de får eller gör i ett visst ämne. Jag kommer även att undersöka vilken form av läxhjälp eleverna får, om den sker i hemmet, skolan eller av någon professionell som erbjuder läxhjälp.

  Metod:

  Jag har använt mig av en kvantitativ metod där jag genomfört en empirisk undersökning. Jag har använt mig av individuella enkäter där elever i årskurs sju och nio har fått kryssa i redan färdiga svarsalternativ.

  Resultat:

  Resultatet visade att en majoritet av eleverna ansåg att läxor var avgörande för vilket betyg eleverna fick, men när jag jämförde deras betyg i de ämnen som de ansett sig ha flest läxor i hade större delen av eleverna låga betyg i dessa ämnen

 • 1230.
  Berggren, Hanna
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Nygren, Emma
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Kvinnors upplevelse av sexualitet efter avslutad behandling av gynekologisk cancer: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background; Gynecological cancer is a common term for cancer in the female genitals and 2013 there were about 2800 women in Sweden that was diagnosed. This form of cancer and the treatment that is used, affects the sexuality and also the fertility of the women.

  Aim; The purpose with the essay was to illustrate the experience of the sexuality after the treatment of gynecological cancer.

  Method; The method used in the essay was a systematic translation of different literature. Of all the articles used there were eight that was qualitative, two quantitative and one was a combination of both methods. The analytic process was accomplish with the support of the Friberg (2006) analytic method.

  Results; The analysis resulted in two categories; Physical changes after the treatment and the treatments impact on the sexuality of the women. The physical changes that occurred because of the treatment was recurring and it showed that it was primarily surgery that hurt the woman body. It was also shown that the biggest impact that the treatment had on sexuality was pain and reduced desire for sex. And it also showed that sexuality got a new meaning for the women and they found new ways to express their feelings towards their partner.

  Conclusion; It was showed that the sexual experience primarily was affected by the physical consequences that the treatment had and not only because of the cancer itself. And it can because of this conclution be of significance that the nurse focus on the effects of the treatment, like vaginal anatomy and physical and psychological effects to be able to support the womans sexual well-being

 • 1231.
  Berggren, Ida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Hur lärare bemöter flickor och pojkar i klassrummet: En observationsundersökning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bakgrund:

  Tidigare forskning (Wernersson, 1997; Samuelsson, 2008) har visat att lärare tenderar att ägna mer uppmärksamhet åt pojkar, som därmed dominerar klassrummen. Flickor å andra sidan tenderar att prestera bättre resultat (Wahlgren, 2011) och det feminina uppförandet är det som föredras inom skolans värld. Det ingår i läraruppdraget att främja alla elevers lika rättigheter, oavsett kön så att alla har samma möjligheter att utvecklas (Lgr11). Denna uppsats sätter därför lärarna i fokus eftersom att de spelar en viktig roll för elevernas utbildning men även identitetskapande.

  Syfte:

  Denna undersökning syftar till att synliggöra hur lärare bemöter flickor och pojkar i klassrummet för att därigenom komma ett steg närmare en jämställd utbildning där alla elever får samma möjlighet till utveckling.

  Metod:

  Jag har därmed använt mig av en kvalitativ metod där jag har observerat fyra lärare, varav två manliga och två kvinnliga som alla undervisar i olika ämnen. Det resulterade i sammanlagt 12 observationer, alla genomförda i samma två årskurs 8 klasser.

  Resultat:

  Studiens resultat visade att lärarna tenderade att missa de elever, oftast flickor, som följde skolans regler t.ex. vid handuppräckning. Det framgick även att pojkar och flickor inte ställs inför samma krav i undervisningen, utan förväntas att uppträda olika. De kvinnliga lärarna använde sig mer av de härskartekniker (Ås, 1992) som observationerna dels fokuserade på. Det visade sig då att lärarna själva behandlade eleverna könsstereotypt och hjälpte därmed till reproducera traditionella könsmönster istället för att motverka dem.

 • 1232.
  Berggren, Ida
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  So, Luke, what are ravens? I mean, you know more than one?: Discourse particles from a gender perspective2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine the discourse particles you know and I mean from a gender perspective, but also to investigate if popular fiction and fictitious speech represent prior research on this subject. Prior research (Lakoff, 1975) has claimed that women tend touse discourse particles more frequently in order to soften utterances, and therefore expressing linguistic tentativeness. Janet Holmes (1995), on the other hand, has found that women and men tend to use DPs differently, but not that women are insecure communicators. In order to confirm or refute these researhers' claims, I have chosen to study the speech of two fictitious characters, Lucas Scott and Haley James, from the TV- Series One Tree Hill. The material consists of 17 transcribed conversations between the two main characters, and the method used was to compare and contrast my findings to previous research. The study is mainly qualitative, as I wanted to study how the characters use the chosen DPs. However, I will also discuss how frequently they use them. The result showed that the characters tended to use them in different manners. It was also evident that Haley uses the DPs more than Lucas, as she uses you know ten times and I mean seven times, whereas Lucas uses the first one seven times and I mean only once. Thus, the conclusions of the study are that the characters differ in their use of the DPs, but also that popular fiction, i.e. One Tree Hill, agrees with previous research on gender and discourse particles.

 • 1233.
  Berggren, Ingela
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Etisk undran i omvårdnadshandledning2014In: Hermeneutik i vårdpraxis: det nära, det flyktiga, det dolda / [ed] Erna Lassenius & Elisabeth Severinsson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014, p. 187-196Chapter in book (Other academic)
 • 1234.
  Berggren, Ingela
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Etiska kärnbegrepp i omvårdnadshandledning2009In: Omvårdnadshandledning: ur etiskt och tvärdisciplinärt perspektiv / [ed] Barbosa da Silva, António, Berggren, Ingela Nunstedt, Håkan, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1., p. 193-209Chapter in book (Other academic)
 • 1235.
  Berggren, Ingela
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Omvårdnadshandledning i teori och praktik2009In: Omvårdnadshandledning: ur etiskt och tvärdisciplinärt perspektiv / [ed] Barbosa da Silva, António,Berggren, Ingela, Nunstedt, Håkan, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1., p. 23-43Chapter in book (Other academic)
 • 1236.
  Berggren, Ingela
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Vårdandets etik2010In: Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne / [ed] Dahlborg Lyckhage, Elisabeth, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1, p. 125-144Chapter in book (Other academic)
 • 1237.
  Berggren, Ingela
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Barbosa da Silva, António
  University of Stavanger.
  Severinsson, Elisabeth
  University of Stavanger, Department of Health Studies.
  Core ethical issues of clinical nursing supervision2005In: Nursing and Health Sciences, ISSN 1441-0745, E-ISSN 1442-2018, Vol. 7, no 1, p. 21-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Clinical nursing supervision enables supervisees to reflect on ethically difficult caring situations, thereby strengthening their professional identity, integrating nursing theory and practice, and leading to the development of ethical competence. The aim of this study was to develop an understanding of the core ethical issues of clinical nursing supervision, using previous research as well as philosophical analysis of the theories of three moral philosophers: Harald Ofstad, Richard Hare and Carol Gilligan. The ultimate aim of this study was to develop a general model for ethical decision-making and to establish its relevance for clinical nursing supervision. The findings highlight four important values for the development of a basis for ethical decision-making. These values are caring, dignity, responsibility and virtue.

 • 1238.
  Berggren, Ingela
  et al.
  University West, Department of Nursing.
  Bégat, Ingrid
  University West, Department of Nursing.
  Severinsson, Elisabeth
  University of Oslo, Institute of Nursing Science.
  Australian clinical nurse supervisors' ethical decision-making style2002In: Nursing and Health Sciences, ISSN 1441-0745, E-ISSN 1442-2018, Vol. 4, no 1-2, p. 15-23Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores clinical nurse supervisors' ethical styles with regard to supervision in healthcare. Eighty-six registered nurses, all with experience of supervising clinical nurses and students in nursing, completed a specifically designed questionnaire. A qualitative interpretative content analysis identified three core themes: (i) 'Is it safe?'; (ii) 'Is it right?'; and (iii) 'Is it kind?', describing the clinical nurse supervisors' ethical styles. The first core theme 'Is it safe?' covered the supervisors' rules, codes and values that guide their supervisory actions, as well as two sub-themes: (i) empowerment and (ii) integrity. The second core theme 'Is it right?' described the supervisors' responsibility and advocacy as well as the ethical dilemmas experienced in the supervisory process. The third core theme 'Is it kind?' included the supervisors' relationships with patients, professionals and supervisees. The results demonstrate the value of offering a support system, such as clinical supervision, which helps nurses to explore their professional identity for the benefit of the patients.

 • 1239.
  Berggren, Ingela
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Carlstrom, Eric
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Decision making within a community provider organization2010In: British Journal of Community Nursing, Vol. 15, no 12, p. 611-617Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To explore community nurses' experiences of decision making within the community provider organization. Background: Recent changes in health care with an increasing number of patients being cared for outside of institutions can put considerable pressure on the nurse with respect to decision making. Methods: In-depth interviews were performed with 6 registered nurses in two communities. The interviews were analysed by means of phenomenological hermeneutics. Results: The community nurses' experiences of decision making were interpreted as spiders or octopuses, consultants and troubleshooters. The subthemes were; networking and structuring, responsibility, availability and knowledge, assessment power, information selection, avoiding rules and bypassing managers. In accordance with hermeneutical phenomenology, the findings were discussed and explained with reference to Ofstad's philosophy of freedom to make decisions. Conclusion: In their decision making, community nurses are committed to finding administrative solutions that satisfy patient needs.

 • 1240.
  Berggren, Ingela
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Dahlborg Lyckhage, Elisabeth
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Advanced Nursing.
  Ho, Agnes Yin Kwan
  Diabetes empowerment related to Pender's Health Promotion Model: A meta-synthesis2010In: Nursing & Health Sciences, ISSN 1441-0745, Vol. 12, no 2, p. 259-267Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Diabetes self-management is a challenge for both clients and health-care professionals. Empowerment plays a vital role in helping clients to achieve successful self-management. This study adopted a meta-ethnographic approach. Nine qualitative studies were synthesized in order to contribute to a deeper understanding of what clients perceive as being important in an effective empowerment strategy for diabetes self-management. Four central metaphors that influenced empowerment were identified: trust in nurses' competence and awareness, striving for control, a desire to share experiences, and nurses' attitudes and ability to personalize. The lines-of-argument synthesis suggested the need for an evaluation system to appraise clients' diabetes knowledge, health beliefs, and negative emotions, as well as the outcome of interventions. Based on Pender's Health Promotion Model, this study emphasizes the fact that health-care professionals need to understand and address modifiable behavior-specific variables. The study suggests that an effective empowerment strategy would be to use activity-related affect, as well as interpersonal and situational influences, as a means of facilitating and enhancing clients' health-promoting behaviors.

 • 1241.
  Berggren, Ingela
  et al.
  University West, Department of Nursing.
  Severinsson, Elisabeth
  Hedmark University College, Faculty of Health Studies.
  Nurse supervisors' actions in relation to their decision-making style and ethical approach to clinical supervision.2003In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 41, no 6, p. 615-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: The aim of the study was to explore the decision-making style and ethical approach of nurse supervisors by focusing on their priorities and interventions in the supervision process. BACKGROUND: Clinical supervision promotes ethical awareness and behaviour in the nursing profession. METHODS: A focus group comprised of four clinical nurse supervisors with considerable experience was studied using qualitative hermeneutic content analysis. FINDINGS: The essence of the nurse supervisors' decision-making style is deliberations and priorities. The nurse supervisors' willingness, preparedness, knowledge and awareness constitute and form their way of creating a relationship. The nurse supervisors' ethical approach focused on patient situations and ethical principles. The core components of nursing supervision interventions, as demonstrated in supervision sessions, are: guilt, reconciliation, integrity, responsibility, conscience and challenge. The nurse supervisors' interventions involved sharing knowledge and values with the supervisees and recognizing them as nurses and human beings. CONCLUSION: Nurse supervisors frequently reflected upon the ethical principle of autonomy and the concept and substance of integrity. The nurse supervisors used an ethical approach that focused on caring situations in order to enhance the provision of patient care. They acted as role models, shared nursing knowledge and ethical codes, and focused on patient related situations. This type of decision-making can strengthen the supervisees' professional identity. The clinical nurse supervisors in the study were experienced and used evaluation decisions as their form of clinical decision-making activity. The findings underline the need for further research and greater knowledge in order to improve the understanding of the ethical approach to supervision.

 • 1242.
  Berggren, Ingela
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Severinsson, Elisabeth
  University of Oslo.
  The influence of clinical supervision on nurses' moral decision making.2000In: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 7, no 2, p. 124--133Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate the influence of clinical supervision on nurses´

  moral decision making. The sample consisted of 15 registered nurses who took part in

  clinical supervision sessions. Data were obtained from interviews and analysed by a

  hermeneutic transformative process. The hermeneutic interpretation revealed four

  themes: increased self-assurance, an increased ability to support the patient, an increased

  ability to be in a relationship with the patient, and an increased ability to take responsibility.

  In conclusion, it seems that clinical supervision enhances nurses´ ability to provide

  care on the basis of their decision making. However, the qualitative and structural aspects

  of clinical supervision have to be investigated further in order to develop professional

  insight into the way that nurses think and react. 

 • 1243.
  Berggren, Ingela
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Severinsson, Elisabeth
  University of Stavanger, Faculty of Social Sciences.
  The significance of nurse supervisors' different ethical decision-making styles2006In: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, Vol. 14, no 8, p. 637-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The role of the nurse supervisor is very important, because of his/her ability to influence the atmosphere within the clinical nursing supervision group. AIM: To present and interpret nurse supervisors' different ethical decision-making styles. METHOD: A hermeneutic interpretation of three studies on nurse supervisors' different ethical decision-making styles. RESULTS: The significance of the nurse supervisor's ethical decision-making style is reflected in the awareness of their responsibility for creating a relationship with the supervisee. The supervisors focus on ensuring safety, integrating theoretical knowledge and clinical practice, willingness and preparedness to supervise on the substance of nursing, sharing the supervisees' feelings and challenging them, reflecting on the content of clinical nursing supervision as well as promoting justice and integrity in clinical nursing supervision. CONCLUSIONS: The interpretation highlights the importance of the nurse supervisor's style for the outcome of clinical nursing supervision, as they are role models for the supervisees. There is a need for further research to explore the advantages and disadvantages of nurse supervisors' different ethical decision-making styles, especially in relation to the influence of clinical nursing supervision on the quality of care and various support systems.

 • 1244.
  Berggren, Ingela
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Nursing.
  Severinsson, Elisabeth
  Vestfold University College, Tönsberg, Norway.
  The State of the Science of Clinical Supervision in Europe 2010In: Routledge handbook of clinical supervision : fundamental international themes   / [ed] Cutcliffe, John, Hyrkäs, Kristiina, Milton Park, Abingdon, Oxon. UK: Routledge , 2010, p. 327-337Chapter in book (Other academic)
 • 1245.
  Berggren, Julia
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Carlsson, Jennifer
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Attraktivt arbete och främjande ledarskap enligt 90-talisterna: Med fokus på arbetets innehåll, tillfredsställelse och förhållanden samt motivationsfaktorer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One of an organizations most important assets is the employees and today, changing workplace is common, especially for younger generations. Therefore, organizations face a challenge in creating attractive work and retaining the employees.

  The purpose of this study was to identify what 90-talists considered attractive work to be in terms of work content, job satisfaction, working conditions and motivation factors, but also how leadership can create an attractive work.

  The study examines general traits of 90-talists, what they consider attractive work to be and which motivational factors they consider important. Furthermore, the role of leadership in the context of an attractive work is examined. A Facebook-survey has been conducted to reach out to 90-talists, where thirty questions were answered. In total, 133 respondents answered the survey, where 100 of the answers came from respondents born in the 90s. Their answers have resulted in statistics that have been presented in the study.

  From the responses in the questionnaires, it was possible to conclude that the 90-talists saw themselves as cooperative and ambitious. They value freedom of action, where they can influence and control their own work and that there are opportunities for development. Having the opportunity to come up with own ideas and make own decisions was also something that the 90-talists considered important. They also felt that social contact, both with employees and leaders, was important. Committed and responsive were the leadership qualities that were valued highly by the 90-talists. The 90talists considered it important that the leader shows appreciation through feedback and dialogue and also promotes cooperation.

  From the empirical material, the analysis was one of the most important dimensions in the work content of freedom of action, in terms of job satisfaction, the perceived internal and external recognition of the 90s was in the employment relationship, the social contact at the workplace that weighed heavily.

  The study shows that in order to attract or retain the 90-talist in workplaces, an attractive work content, job satisfaction and working conditions need to be created in order to create an attractive work. An attractive work based on the 90-talists perspective is mainly based on the fact that development opportunities exist, that there is possibility of freedom of action and also social cohesion. A leadership that promotes these factors can thus also promote attractive work for the 90-talists.

  Proposals for future research are to implement qualitative studies in order to reach underlying thoughts and explanations that could have deepened the study´s results.

 • 1246.
  Berggren, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Lundgren, Maria
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Man kan ju inte vara ensam:: En kvalitativ studie om våld i nära relation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Violence in close relationship occurs in all social classes. The purpose of the study was to gain in-depth knowledge of the work of various social institutions concerning violence and particularly violence in close relationships, as well as how they work to reduce violence. Interviews were conducted with eight different actors in society to find out more and to investigate violence in close relationships. Using a norm-critical perspective, the study investigated whether the results support the assumption that a society-breaking behavior stems from norms. The interviews were semi-structured with an open-ended interview guide. The empirical material was analyzed with thematic analysis. The result shows that the violence in close relationship is physical violence, often combined with other forms of sexual and psychological violence. The violence in close relationships leads in addition to physical injuries and mental disorders, to long-term consequences for the individual individuals, society and the family. Violence in close relationship is considered a major social problem both internationally and in Sweden and is an infringement of human rights. The responsibility of Swedish society is to work against violence in close relation while supporting the citizens who are and have been exposed to violence in a close relation. The result showed that Trollhättan's city collaborates with several different social institutions to counter men's violence in close relationships and that they are at the forefront in Sweden in preventing and at the same time reducing the consequences of violence in close relationships while reducing social costs.

 • 1247.
  Bergh, Anne-Louise
  et al.
  University of Borås.
  Friberg, Febe
  University of Stavanger.
  Persson, Eva
  Lund University.
  Dahlborg Lyckhage, Elisabeth
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  Perpetuating ‘New Public Management’ at the expense of nurses’ patient education: a discourse analysis2015In: Nursing Inquiry, ISSN 1320-7881, E-ISSN 1440-1800, Vol. 22, no 3, p. 190-201Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aimed to explore the conditions for nurses’ daily patient education work by focusing on managers’ way of speaking about the patient education provided by nurses in hospital care. An explorative, qualitative design with a social constructionist perspective was used. Data were collected from three focus group interviews and analysed by means of critical discourse analysis. Discursive practice can be explained by the ideology of hegemony. Due to a heavy workload and lack of time, managers could ‘see’ neither their role as a supporter of the patient education provided by nurses, nor their role in the development of nurses’ pedagogical competence. They used organisational, financial, medical and legal reasons for explaining their failure to support nurses’ provision of patient education. The organisational discourse was an umbrella term for ‘things’ such as cost-effectiveness, which were prioritised over patient education. There is a need to remove managerial barriers to the professional development of nurses’ patient education. Managers should be responsible for ensuring and overseeing that nurses have the prerequisites necessary for providing patient education as well as for enabling continuous reflective dialogue and opportunities for learning in practice.

 • 1248.
  Bergh Johnsen, Nathalie
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Rosander, Emelie
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Kvinnors upplevelser av att få en bröstcancerdiagnos: en litteraturbaserad studie2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: One of nine women will at some point in life be treated for breast cancer. When a woman receives a cancer diagnosis, it can be a trigger of a life crisis, which manifests itself in different phases: shock phase, reaction phase, processing phase and reorientation phase. Breast cancer affects the women's lifeworld and create suffering.

  Aim: The aim of this study was to describe women's experiences of receiving a breast cancer diagnosis. Method: This is a literature-based study of twelve qualitative articles. The articles was analyzed according to a qualitative content analysis of Graneheim and Lundman (2004).

  Results: The findings of this study were that women with a newly-diagnosed breast cancer went through a life crisis while diagnosed. Three themes emerged; 1: 'To receive the diagnosis of breast cancer'. Subthemes that emerged in this theme was; 'To be in shock', 'Fear of the disease progress and its consequences', and 'Uncertainty about the future'. 2: 'Strategies to master the new life situation'. Subthemes was; 'Activities to manage everyday life', 'Trust in spirituality' and 'To accept the diagnosis'. 3: 'The inherent meaning of support'. Subthemes was; 'The importance of health professionals supportive and informative role' and 'The significance of family and friend's support'. Conclusion: Receiving a breast cancer diagnosis is manifested as multifaceted and had a great impact on women's lives. Spirituality had a great significance for women's life-world. How the diagnosis was received, was highly individual.

 • 1249.
  Bergh, Madeleine
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  Sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i mötet med närståeden2012In: Pedagogik inom vård och handledning / [ed] Pilhammar Andersson, Ewa, Lund: Studentlitteratur, 2012, 2., [rev.] uppl, , p. 172 s.p. 65-88Chapter in book (Other academic)
 • 1250.
  Bergh, Madeleine
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  Carlson, Elisabeth
  Malmö högskola. Fakulteten Hälsa och samhälle.
  Friberg, Febe
  Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
  Gedda, Birgitta
  University West, Department of Nursing, Health and Culture.
  Häggström, Eva
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Pilhammar, Ewa
  Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
  Pedagogik inom vård och handledning2012 (ed. 2., [rev.] uppl.)Book (Other academic)
22232425262728 1201 - 1250 of 10587
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf