Change search
Refine search result
220221222223224 11101 - 11150 of 11193
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 11101.
  Åberg, Linnea
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Mäkitalo, Åsa
  University of Gothenburg, Department of Education, Communication aznd Learning, PO Box 300, S-40530 Gothenburg, Sweden.
  Integration work as a situated communicative practice: Assuming, establishing and modifying cultural differences2017In: Learning, Culture and Social Interaction, ISSN 2210-6561, E-ISSN 2210-657X, Vol. 15, no Supplement C, p. 56-68Article in journal (Refereed)
 • 11102.
  Åberg, Linnea
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Winman, Thomas
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  The arguing processes of developing standards: to win hearts and minds of the users2016In: Nordic ISCAR 7th conference: A Nordic Perspective on the Cultural and the Activity Approach in Theory and Practice, 2016Conference paper (Other academic)
 • 11103.
  Åberg, Linnéa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Romska kvinnor intersektionalitet och samhällsförändring: en studie av sju romska kvinnor som medverkar i ett integrationsprojekt2006Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att studera unga romska kvinnors identitetsskapande i det senmoderna svenska samhället, utifrån de sociala markörerna; kön, etnicitet och klass. Med uppsatsen vill jag även bidra till att nyansera synen och fördjupa diskussionen om romska kvinnors framtid i Sverige. Min studie utgår från sju romska kvinnor som ingår i ett kooperativt integrationsprojekt som ska leda till möjligheten att få ett arbete. Jag har använt mig av teorier om intersektionalitet, kön, klass och etnicitet, för att kunna studera hur dessa intra-agerar och påverkar varandra då kvinnorna (åter)skapar sina identiteter för att förändra sina positioner i samhället. Jag har också använt mig av fakta för att skapa en förförståelse om romers situation och diskriminering i det svenska samhället. Mitt empiriska underlag för uppsatsen bygger på material som är insamlat genom kvalitativa metoder som gruppintervjuer, enskilda intervjuer och observationer. I utredningar om romers marginalisering, upplever jag att det i allt för stor utsträckning fokuseras på "etnicitet". För att få en förståelse för hur kvinnorna förhåller sig till diskriminering och utanförskap måste vi ta hänsyn till intersektionen kön/klass/etnicitet. Vad jag har kommit fram till i min studie är att de sju kvinnorna aktivt skapar vad romskkvinna är. Eller som de själva benämner sig; Moderna romska kvinnor. De har skapat strategier för att förhålla sig till den diskriminering som de möter. För kvinnorna innebär arbete inte bara en ekonomisk förbättring, utan det leder även till jämställdhet och integration i samhället.

 • 11104.
  Åberg, Ulf
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Är gammal alltid äldst?: En jämförelse mellan yngre och äldre ledares ledarstil2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har i denna rapport studerat om det finns några skillnader mellan olika ledare beroende på deras ålder. Jag delade in respondenterna i tre olika ålderskategorier (unga, mellangamla, och gamla) och har sedan jämfört dessa kategorier med varandra. Som utgångspunkt beskrev jag hur vetenskaplig litteratur redogör för olika ledaregenskaper och olika ledarstilar. Som inledning förklarade jag skillnaden mellan chefskap och ledarskap, detta eftersom dessa begrepp lätt kan förväxlas. Chefskap innebär att man har fokus på att lösa uppgiften, och med ledarskap så har man även fokus på att utveckla medarbetarna, samt att dessa skall må bra och trivas på jobbet. I den valda litteratur redogjordes det för olika definitioner om vad ledarskap egentligen är, jag fann dock en tydlig röd tråd i de olika definitionerna och det var att ledarskap är en kombination av hur man löser uppgiften och vilken relation man som ledare har till sina anställda. Min utgångspunkt var att olika ledarstilar innebär hur kombinationen uppgiftsfokusering och relationen till anställda hanteras. Utifrån detta definierade jag fem olika huvudstilar som hanterar kombinationen uppgift/relation på olika sätt. När jag jämförde de olika ledarstilarna kom jag fram till att unga ledarna har mindre fokus på uppgiften jämfört med gamla ledarna, hos de mellangamla ledarna fanns det inget tydligt mönster. De unga ledarna hade någorlunda liknande ledarstil, en ledarstil med spår av en osäkerhet på vad man skall lägga fokus på. De mellangamla ledarna skiljde sig åt väldigt mycket, men hade till skillnad från de unga ledarna fokus på något område. De gamla ledarna liknade varandra och hade en fokusering som låg mest på uppgiften. När jag studerade olika ledaregenskaper var det tydligt att de unga ledarna jämfört med de gamla ledarna litade mer på sina anställda och lät dem agera mer fritt. Detta samtidigt som de utgick ifrån att medarbetarna skulle säga ifrån om de fick problem. Detta ligger i linje med att unga ledare har mindre fokus på uppgiften. Ytterligare skillnader var att unga ledare agerar mer kortsiktigt. De kommer också att lyssna mer på sina anställda innan de fattar beslut.

 • 11105.
  Åhagen, Marcus
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Nilsson, Johan
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Gendered Rhetoric in the UN General Assembly?: The Rhetorical Styles of Male and Female Representatives of Sweden and the United States2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the last few decades the academic re-gendering has reached the field of rhetorical discourse and differences of speech and rhetoric has been determined. Another gender shift has occurred during the last few decades in the appointments of foreign policy representatives, from being one of the last patriarchal strongholds the change towards equality has been remarkably swift. However, the norms of masculinity and formality within the sphere of foreign policy are still persistent. The first aim of this thesis was to determine if the rhetorical style of men and women differed even in a context heavily laden with norms, such as the UNGA. The secondary aim is based upon the concept of masculinity and femininity in culture, to determine if the gender of culture influenced the speaker’s rhetorical style, even in the UNGA. This thesis generates its own theoretical framework from the works of rhetoric and linguistics to separate masculine and feminine rhetorical style. The method used is a qualitative textual analyze applied to transcribed speeches held by Swedish and U.S. representatives in UNGA. The analysis proved that there is a difference in rhetorical style between genders and culture, even in a context such as the UNGA, but only a small one.

 • 11106.
  Åhlstam, Johanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Att rädda sitt liv istället för att ta livet av sig: en studie kring ungdomar och självskadebeteende2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med denna studie har jag för avsikt att föra fram självskadebeteende från en annan vinkel. Syftet med studien var att diskutera faktorerna bakom ett självskadebeteende. Min studie är riktad mot personer som vill eller redan hjälper ungdomar med självskadebeteende, professionella, familj eller vänner. I studien diskuterar jag vad samhället idag klassar som självskadebeteende, hur mycket av beteendet som är ångestrelaterat, faktorer bakom beteendet samt hur mycket av beteendet som är kopplat till känslan av förlorad kontroll.

  Jag har intervjuat nio personer som arbetar med ungomar varje dag. Jag använde mig utav kvalitativ forskningsmetod. Resultaten av denna studie visar på att den största delen av ett självskadebeende är ett tecken på känslan av förlorad kontroll, ungdomen tar tillbaka kontrollen genom att självskada. Beteendet är ett tecken på ångest, vilket reduceras genom att självskada. Självskadebeteendet kan även orsakas av ohälsosamma relationer med vänner, familj eller andra relationer. Och resultaten visar på att samhället inte riktigt förstår beteendet och har en negativ bild av det, samhället har fortfarande uppfattningen av att självskadebeteende utgörs av en grupp vita små flickor som skär sig i handlederna.

 • 11107.
  Åhlund, Camilla
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Åström, Linda
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Att vara medvandrare i en andlig och existentiell livsvärld: En kvalitativ litteraturbaserad studie om sjuksköterskors erfarenheter av andliga och existentiella möten vid livets slut.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: About 91000 people died in Sweden in 2016 and of those who died an estimate of 70000-75000 needed palliative care. When facing one’s own death it actualises questions about life and death and what happens thereafter. An important aspect of caring for patients at the end of life is the existential and spiritual dimension and therefore it is important that nurses have adequate knowledge and insight to be able to provide the best possible spiritual care for the patients. Aim: The aim of this study was to illustrate nurses’ different experiences of existential and spiritual encounters with patients at the end-of-life. Method: A method to contribute to evidence-based nursing with ground in analysis of qualitative research was used. An analysis of thirteen qualitative articles was carried out and resulted in 3 main themes and 12 subthemes. Results: The results of the study showed that some important factors with regards to existential encounters were courage, good communication skills, presence and the ability to care with love and compassion and to instill a sense of hope. For the nurses the encounters fostered a process of inner growth as they started to reflect on their own sense of spirituality and on issues of death and dying. Barriers included lack of time, knowledge and staff shortages. Conclusion: There is a need for sufficient time, education and support for the nurses to feel more prepared and comfortable in meeting the existential needs of the patients. Keywords: Palliative care, existential, spiritual, experience, nurse

 • 11108.
  Åhnby, Ulla
  et al.
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Henning, Cecilia
  Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan.
  Delaktighet och gemenskap skapar engagemang: framtidsverkstad i Trollhättan2013In: Gemenskaper: Socialpedagogiska perspektiv / [ed] Eriksson, Lisbeth, Nilsson, Gunilla & Svensson, Lars A., Göteborg: Daidalos, 2013, p. 141-162Chapter in book (Other academic)
 • 11109.
  Åhs Hultgren, Sofia
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Suslova Olsson, Anna
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  En litteraturbaserad studie med syfte att belysa personers upplevelser efter en organtransplantation2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: When a person suffers from organ failure, an organ transplantation can save life. Persons on the waiting list often have mixed feelings like uncertainty and hope for the future. Even the time after transplantation is described like a period of physical and mental challenges during the recovering.

  Aim: The aim of this study was to highlight persons´ experiences after an organ transplantation.

  Method: The method used was a literature-based study based on qualitative articles. A total of eight articles were analyzed with a Qualitative content analysis.

  Results: The results from the study showed that people experienced mixed feelings after transplantation and these were described in three main themes: A new reality, New strategies and Emotional roller coaster.

  Conclusion: People who have undergone an organ transplant experience both physical and mental stress during recovery.

 • 11110.
  Åkebrand, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Erdéus, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Under ytan: En socialpedagogisk studie om behandlingspersonals upplevelse av att arbeta med flickor som har ett självskadebeteende2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to increase the understanding of how the treatment staffexperience and handles the work with girls who self-injure . In order to answer thesequestions we interviewed six people working at two different institutions where theyworked with girls who self-injure.

  In this study, in summary, we see that it evokes many strong emotions in those who workwith these girls. We saw treatment staff expressing the need for support in their work tokeep work enjoyable but also to create an understanding of the girl's behavior.Treatment staff uses clear protocol dealing with a girl who is injured. The protocol arepartly for the other girls who live in the same housing so that there will not be a contagioneffect and partly for the individual girl who does not get the attention which otherwisewould reinforce the behavior.We also see that the treatment staff needs support in their work to maintain a goodtreatment for girls.

  Our conclusion is that the staff group is the most important asset the treatment staff feelthat they have at work. Education is one of the important ways through which thetreatment staff maintain their enthusiasm to their work. Belonging to a cohesive workgroup provides staff with a feeling of security at their job place. Within a work group thereare also opportunities to reflect on difficult events. This allows the possibility to processwhat they experienced. Treatment personnel can despite an established approach feelambivalence in their work.

 • 11111.
  Åkebrand, Robert
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Men jag då?": En studie om vuxnas erfarenheter av att växa upp tillsammans med syskon som har en funktionsnedsättning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11112.
  Åkerfeldt, Pia
  et al.
  Luleå University of Technology,Division of Materials Science, Luleå, Sweden.
  Hörnqvist Colliander, Magnus
  Chalmers University of Technology, Department of Physics, Göteborg, Sweden.
  Pederson, Robert
  University West, Department of Engineering Science, Division of Welding Technology. Luleå University of Technology,Division of Materials Science, Luleå, Sweden.
  Antti, Marta-Lena
  Luleå University of Technology,Division of Materials Science, Luleå, Sweden.
  Electron backscatter diffraction characterization of fatigue crack growth in laser metal wire deposited Ti-6Al-4V2018In: Materials Characterization, ISSN 1044-5803, E-ISSN 1873-4189, Vol. 135, p. 245-256Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  By additive manufacturing (AM) there is a feasibility of producing near net shape components in basically one step from 3D CAD model to final product. The interest for AM is high and during the past decade a lot of research has been carried out in order to understand the influence from process parameters on the microstructure and furthermore on the mechanical properties. In the present study laser metal wire deposition of Ti-6Al-4V has been studied in detail with regard to its fatigue crack propagation characteristics. Two specimen orientations, parallel and perpendicular to the deposition direction, have been evaluated at room temperature and at 250 °C. No difference in the fatigue crack growth rate could be confirmed for the two specimen orientations. However, in the fractographic study it was observed that the tortuosity varied between certain regions on the fracture surface. The local crack path characteristic could be related to the alpha colony size and/or the crystallographic orientation. Moreover, large areas exhibiting similar crystallographic orientation were observed along the prior beta grain boundaries, which were attributed to the wide alpha colonies frequently observed along the prior beta grain boundaries. © 2017 Elsevier Inc.

 • 11113.
  Åkerlund, Sofia  
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Lindgren, Jenny
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  "Försöka känna hopp samtidigt som jag försöker vara förberedd på det värsta": att vara närstående till en patient som vårdas på intensivvårdsavdelning.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Relatives of a critically ill patient being cared for at an intensive care unit are in great need of support from the intensive care nurse. To be able to handle the stressful situation they need information, the opportunity to be involved and to be greeted in a positive manner.

  The purpose of this study was to describe relatives' psychiatric health at an intensive care unit.

  A cross-sectional study using a survey and qualitative content analysis was chosen as the design for this study.

  The result reveals that relatives feel great concern and have a hard time relaxing. A lot of them feel anxiety and depression as a result of the strains from the time at the intensive care unit. To oscillate between hope and despair meant that they lived with great uncertainty and made it difficult to keep their motivation up. They describe that their psychiatric health is affected by the promotion of relationships, as they're living with uncertainty, as they're being able to handle the situation and as they're experiencing a loss of control.

  The result of this study showed that relatives of a critically ill patient being cared for at an intensive care unit have a high occurrence of anxiety and depression. Resources need to be allocated to caring for relatives to prevent illness.

 • 11114.
  Åkerman, Karin
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  Setterberg, Jenni
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  "Jag är inte rädd för att tolka men jag är rädd för att missa någonting. Det är ett stort ansvar.": En intervjustudie om språktolkens erfarenhet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is important to use a language interpreter in health care meetings where patients do not speak Swedish to increase the understanding and participation among the patients. The use of a language interpreter in the health care meeting requires the interpreter and the caregiver to follow the regulations and guidelines at hand. It is a challenge for the language interpreters to be able to efficiently convey whatever is said during the meeting since there can be obstacles such as for the interpreter to be misunderstood or mistrusted in their job.

  Aim: To describe the language interpreter´s experiences of being a tool in the health care meeting. Methods: A qualitative study where interviews have been made with eleven language interpreters. The interviews have been analyzed by qualitative content analysis. Result: The language interpreter found his or her work rewarding with a great responsibility in conveying messages correctly between the parts. In some cases the language interpreter experienced that the caregiver or the patient didn't trust the interpretation to be correct. It was found hard to perform a proper interpretation when the caregiver or the patient lacked knowledge of the interpreter's role. According to the informants, the quality of the interpreted conversation increased significantly if both the language interpreter and the caregiver had experience in language interpretation. Conclusion: There is doubt about how to use a language interpreter in the health meeting according to the interviewed language interpreters. Even though there are regulations on, and guidelines to, how to conduct a meeting where a language interpreter is used, there are few caregivers who have knowledge about what their own role and the language interpreter role should be in the health care meeting.

 • 11115.
  Åkerström, Erik
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Hjerling, Sanna
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Att skapa ett attraktivt köpcenter: En studie av Tanum köpcenter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2014, Tanumshede in Sweden will open a new shopping center in form of Tanum Shoppingcenter. The center will have more than 65 stores and a business idea about being a new and modern shopping centre that offers customers a pleasurable shopping. However, establishing a new shopping center on the market is a rough challenge, a trial that has caused the downfall for several shopping centers. Due to this issue, the aim of the study and the research question has been to examine which factors are important for Tanum Shoppingcenter if they want to be an attractive place for the customers.

  To achieve the aim of the study and respond the research question, we have chosen to make a qualitative interview with Magne Andersen, project manager and future center manager for Tanum Shoppingcenter. A quantitative survey with ten questions has also been done to achieve the aim of the study. In this study has also theories been presented by a variety of authors to answer the research question and the aim of the study.

  The study revealed that key factors for Tanum Shoppingcenter to be considered as an attractive place will be to have an attractive location with a lot of attractive stores, restaurants and events. Tanum Shoppingcenter also has to understand their customers' needs and their competitors' strengths, weaknesses, threats and opportunities if they want to be considered as an attractive place for the customer to visit. Finally, Tanum Shoppingcenter needs to create a good partnership with other interested actors and be ready for future challenges to be considered as an attractive place on the market

 • 11116.
  Åkerwall, Maria
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Johansson, Morgan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Psykosocial arbetsmiljö och lärarens vardag2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the last years there have been many discussions in election debates and in the press about school and teachers work situation. The result in the Swedish school has been decreasing in international studies and a lack of competent teachers has become more common according to the OECD (2015). In what way is the psychosocial work environments affected and are the teachers able to meet the demands without loss of health? Are the challenges realistic and is there an awareness of how this influences the health? This qualitative study consists of interviews with seven teachers in different ages between thirty-three and fifty-two years old in different counties in western Sweden. Three men and four women participated in semi-structured interviews that was based on an interview guide and thematically analyzed. The most important result was that the teachers perceived that their work strain was too high in many cases. The health was affected for many teachers due to stress and pains. Support from the colleagues is necessary to function well and have the strength to go on. Economic cut backs decrease the amount of support personnel and increase the demands further. The study shows that there is an opinion among teachers that if the administrative chores would be decreased their ability to do their work would increase. The results of the study are well in line with the OECD report (2015).

 • 11117.
  Åkesson, Ellen
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  Klevensparr, Viktoria
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  'Race to the Bottom': A Case Study of Sweden's Corporate Tax Policies2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to describe the justification by the government for lowering the corporate tax rate in Sweden. The lowering of corporate tax is an accurate issue since it is currently a policy that is being debated in the majority of market economies due to its importance of affecting a state's income.

  To be able to study how the governments have justified the taxation rate, the study is looking at the two major ideologies in Sweden from 1980 to 2018. The left-wing bloc and the right-wing bloc and its respective ideological concepts which sets the analytical framework for the analysis. The thesis concentrates on literature regarding Swedish policy traditions and corporate tax where our contribution is a combination of these two fields of study where the aim is to describe how the government justify the corporate tax. The description is focusing on government propositions from 1980-2018, combined with research from The National Institute of Economic Research.

  The study shows mainly supporting arguments for the reduction of corporate tax in the derived concepts of deregulation, decommodification and globalisation. The thesis concludes that the main arguments for a tax reduction are mainly impacts from other states reducing theirs. The thesis draws on the conclusion that impact from globalisation creates arguments, that to remain competitive, and attract companies and investments, a lower tax in comparison to other states is preferable.

  Hence, in this study, the analytical framework used to analyse the empirical data has resulted in a conclusion that the defined concepts of neoliberalism such as, deregulation, free trade and globalisation mainly describes government's justification of a corporate tax cut.

 • 11118.
  Åkesson, Ingela
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Organisatoriskt lärande i ett privat utbildningsföretag: En fallstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Organizational learning or knowledge transfers in organizations is a large and wide subject, where there is much to read and acquire theory from. Many studies are also being carried out in this area to find keys to how knowledge transfer occurs. The concept of learning organization has grown in popularity over the years, owing to Peter Senge's theories in the book 'The fifth discipline - the art of the Learning Organization', which is considered to be a pillar of the subject.   The purpose of this paper is to see how the learning processes express themselves in an organization linked to five themes from the theory of learning organizations. These are; leadership, communication, reflection, teamwork, and organizational culture. Thus, the case study examines the organization's method of transfer of knowledge linked to selected themes.   The organization being investigated is a jointly-owned small education company in Stockholm. It has a flat organizational structure. The company proves to work with knowledge transfer in many different ways without directly saying that there is something that is an end of purpose or an end in itself. In the way that the company is organized and operated, a transfer of knowledge largely results in the work being done in small teams that are assembled based on the task. These teams are constantly changing. When a project is completed, the grouping is dissolved where its participants form new groupings based on the next project. The study also identifies that organizational culture has "high ceilings" and "freedom under responsibility" as paroles. The conclusion of the essay is, among other things, that the transfer of knowledge takes place in the daily work of the various factors that build a process and where people interact to achieve the best possible results to make the process efficient and create value. Working together as closely as possible and organizing work in teams that look different depending on the task for the moment, facilitates the dissemination of skills and knowledge transfer.

 • 11119.
  Åkesson, Martin
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Computer and Electrical Engineering.
  Svensson, Jimmie
  University West, Department of Engineering Science, Division of Computer and Electrical Engineering.
  Nydesign av kommunalt corenät2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is covering a couple of problems within the municipality of Uddevalla and their core network. Today the network consists entirely of layer-2 links and routing which is divided between three multilayer switches. These switches main purpose is routing. They are configured with all static routs. To divide the routing in such a way means suboptimal routing, which in turn encumbers all links and network devices unnecessary. Since it is time to upgrade and replace all key components within the core network, this project resulted in a solution witch solves these problems.

  The design of the new core has been evolving through numerous tests in a lab environment, comparing two different types of routing. On one hand, todays model where the routing is distributed on a couple of different switches, and on the other, a routing solution where the routing is taking place as close to the source as possible. Through the results of these tests, a new design has been proposed to both optimizing the routing and the traffic flows within the network.

  The new net design is built upon the Cisco hierarchy (hierarchical) model. It is a model which describes how a scalable and redundant network should be built. In this model, the network is divided into three logical layers; core, distribution and access. In this proposal, the routing is more effective due to the fact that is has been moved to the distribution layer. This change will also optimize the flow of traffic within the network. On top of it all, the dynamic routing protocol OSPF, which is divided in four different areas, is suggested to be implemented

 • 11120.
  Åkesson, Minna
  University West, Department of Nursing.
  Terapeutisk beröring för lindring av fanomsmärta och postoperativ smärta: en litteraturstudie2003Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 11121.
  Åkesson, Tom
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Divison of Natural Sciences, Surveying and Mechanical Engineering.
  Fransson, Mårten
  University West, Department of Engineering Science, Divison of Natural Sciences, Surveying and Mechanical Engineering.
  Avvägning och trigonometrisk höjdmätning kontra satellitbaserad höjdmätning: En jämförelsestudie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since almost everything in our society can be tied to a geographic location, there must be maps to base our decisions on and to orientate ourselves. Lantmäteriet, who has the overall responsibility for the maps of Sweden, present most objects with planar coordinates. The uncertainty of planar coordinate determination is low when using modern satellite systems.

  When measuring heights, which is becoming more important, the theoretical uncertainty of those new methods is much higher. Therefore the object is to investigate, through a quantitative method, if the satellite systems can replace levelling and trigonometric levelling. Three questions where formulated and are the basis to reach the object of the study.

  The height difference between levelling and trigonometric levelling, NRTK and post processed static measurement is the main question underlying the discussion. The study show that the height difference was lowest using trigonometric levelling followed by NRTK. Post processed data has a bigger difference. The deviation can also be called uncertainty and compared to tolerances and requirements in the construction business as well with real estate formation. The comparison answers the second question.

  Examination of the mean value of time for each method showed that the satellite methods are more time efficient compared to levelling. The static carrierwave measurement makes itself not just in the argument because the results accuracy is dependent on the time the receiver collects satellite data.

  After a reflection of the methodology the study came to a conclusion that the initial point and it’s relation to vegetation and buildings affected the results of static carrierwave measurement negative 

 • 11122.
  Ålander, Jenny
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Rydén, Hannah
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Pedagogers syn på de känslomässiga, interaktionella och kognitiva aspekterna hos eleverna som en följd av elevmassage2006Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens förskola och skola tenderar elevgrupperna till att bli allt större medan antalet pedagoger minskar. Uvnäs Moberg (2000) har i ett flertal studier visat på att beröring aktiverar kroppens lugn - och - ro hormoner oxytocin. Studier vid bland annat det Amerikanska Touch Research Institutet i Miami har visat att massage har en ångestdämpande, lugnande och avslappnande effekt på elever. Inlärningen och problemlösning sker för det mesta lättare efter massage. Vårt syfte är att undersöka pedagogers syn på de känslomässiga, interaktionella och kognitiva aspekterna hos eleverna som en följd av elevmassage. Forskningsmetoden vi har valt är kvalitativ det vill säga det vi kan tolka, förstå, känslor och upplevelser. Vi har genomfört 15 strukturerade intervjufrågor med hjälp av fyra pedagoger som aktivt tillämpar elevmassage i förskoleklass upp till tredje årsklass. Slutsatsen vi gör utifrån resultat och litteratur/teorier är att det förmodligen kan vara bra med elevmassage i vissa fall men dock inte i alla fall. Tendensen av våra respondenters intervjusvar har gett signaler om att klimatet blir lugnare i gruppen och skapar en öppningsport för samspel mellan eleverna.

 • 11123. Åman, J
  et al.
  Samuelson, Gösta
  Tuvemo, T
  Problemfri overgång till insulin 100 for barn  och ungdom1989In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 38, p. 3161-3162Article in journal (Other academic)
 • 11124.
  Årstrand, Frida
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Östlind,  , Marie
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Sjuksköterskors erfarenheter av barn som misstänks fara illa eller som far illa.: En litteraturbaserad studie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Child maltreatment has since 1979 been a punishable crime according to Swedish law but is still occurring in society today. All sorts of physical, psychological, sexual violence, neglect and exploitation of an individual under 18 years old was qualified as child maltreatment. Previous research has found an insecurity among nurses when they met children exposed to maltreatment. Nurses can encounter these children and are obligated through duty to notify and report when they suspect child maltreatment.

  Aim: The aim of this study was to illustrate nurses´ experiences of suspected child maltreatment or child maltreatment.

  Method: A literature review was conducted with a qualitative approach. Ten qualitative studies from Cinahl and Pubmed was reviewed for quality assurance and analyzed by Friberg's five-step analysis.

  Result: The analyze of the study resulted in three themes and eight subthemes. The first theme, Complex meetings, was about experiences in being a professional and challenges in the meeting. The second theme, Complicated assignments, described how nurse's experienced to assess the child's situation, to make a report and the cooperation with authorities. The third and last theme, Inhibitory and promotional activities, exposed the nurse's view on receiving support and education and the support for children and parents.

  Conclusion: Nurses experienced that it was important to be available and to build a relation with the child so the child could feel safe to tell about the mistreatment. It has also been shown that the nurse experienced complex emotions in the meeting with both the child and the parents and that it was not always clear to the nurse when to report child maltreatment. There was a need for more information and education for the nurse within the topic of child maltreatment. Also, the nurse experienced a need for better cooperation with the authorities that oversees cases of child maltreatment.

 • 11125.
  Årvik, Carin
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Gig-ekonomi och gig-arbete: Digitalisering förändrar och utvecklar arbetsmarknaden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to create knowledge and understanding of what the gigeconomy means and what it has for the consequences for both those who do work (gigworkers) and those who need manpower (hiring companies/clients).

  The background to what Called gig-economy or platform economy is the technology development that led to the work today can be performed by anyone, anywhere, provided that access exists to digital tools. It creates the conditions for working digitally in a completely different way than before and the work is conveyed via platform companies, which in turn does not take any active part in the assignments that are conveyed.

  After an initial review of the legal prerequisites and the regulation relating to gig-work, a review of the consequences of current research in the field follows the effects of the gig economy. This mapping concerns the impact on a general plan for those who take gig work but also for the companies, clients, who take the help of gig-workers.

  The subject of the empirical study carried out via Semi structured qualitative interviews has been to hear the various actors, a total of ten, who act in the Swedish labour market, which includes employee organisations, Employers ' organizations, those who take gig missions, those who hire gig-workers, a platform company and a couple of other close stakeholders.

  The purpose of interviewing these has been to capture their experiences and experiences to highlight the consequences that previous research has shown in a Swedish perspective. The study mainly gives the perspective of the gig-workers with specialist expertise, although the issues in general are about consequences generally for gig-workers.

  The study has partly confirmed both the advantages and disadvantages of gig work, but also highlighted the issues from a Swedish perspective which, depending on the community structure and regulation, can differ significantly from other countries with other conditions in Labour market. What the gig-workers mainly appreciate with gig-work is the flexibility and the main disadvantage is the uncertainty of the influx of upcoming assignments. For clients, cost control is a prominent factor in choosing to hire a gig worker instead of hiring permanent staff. To the disadvantages of the clients is that they risk losing competence internally and possible challenges for the leadership.

  Overall, one of the conclusions is that gig-work is generally positive for both gig-workers, for those with specialist skills, and for the clients. The big losers are consultancy and consultancy brokers who risk becoming redundant in a market where platform companies can convey assignments in a more transparent way, which is beneficial for both gig-workers and clients.

 • 11126.
  Åsbrink, Johan
  University West, Department of Economics and IT, Division of Media and Design.
  Publicering – det åttonde p:et i marknadsföringsmixen?: En litteraturstudie om visuell företagsidentitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to draw attention to corporate visual identity; partly by mapping the field for future research – what we know and need to know – but also by providing theoretical and practical implications for professional practice. Managing corporate visual identity systems – containing guidelines for the use of name, symbol, logotype, fonts, colour and slogan – is namely a neglected research area in literature on communication and PR. This even though our western society is becoming more and more visually oriented with companies constantly competing for our attention. The paper takes the form of a literature review and begins with introducing theories on corporate visual identity, focusing on T.C. Melewar’s and John Saunders’ advocacy of its management as the eighth p "publications" in an extended marketing mix. After that, the process behind the systematic selection of empirical studies is rendered, which later is used to review the theories and investigate the arguments supporting Melewar’s and Saunders’ statement.

  The result of the study confirms that corporate visual identity includes elements beyond the traditional marketing mix and that organizations see benefits in moving past these to express other forms of visual communication. In addition to buildings, vehicles and clothing, smaller elements such as stationery and forms are also considered to be effective ways of projecting their visual identity. A consistent corporate visual identity is in turn attested to have a positive impact on a variety of things, including consumers, employees, corporate image, reputation, sales, recruitment and performance. To titulate the management of corporate visual identity systems as the eighth p "publications" in an extended marketing mix therefore feels in order.

 • 11127.
  Åstrand, Erik
  University West, Department of Engineering Science, Research Enviroment Production Technology West.
  A Framework for optimised welding of fatigue loaded structures: Applied to gas metal arc welding of fillet welds2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Welding is a key process for heavy steel structures, but it is also a weak link in the structure since fatigue fractures in welds are a common cause of failure. This thesis proposes several changes in order to improve the fatigue properties in acost effective way, enabling reduced weight and reduced cost of welded structures. The main idea is to adapt the weld requirements and welding procedures to the load conditions of the weld. This approach ensures that the main focus in the welding process is the critical characteristics of the welds fatigue life properties. The fatigue life critical properties are most often related to the geometrical factors of the weld such as the radius at the weld toe or the penetration in the root. The thesis describes a holistic view of the subject and covers fatigue, weld quality, weld requirements and welding procedures. It becomes evident that the traditional way of working without a direct connection to fatigue is not the best. With an adaptation to the load conditions and fatigue, it is possible to enhance the fatigue life and reduce the welding cost. The main challenge is to connect the welding process, weld requirements and fatigue life properties. It is needed for an optimised welding process of heavy structures subjected to fatigue and toget a predictable fatigue life. Welds optimised for enhanced fatigue life properties are not necessary accepted according to the requirements in a current standard. Several welding procedures are proposed for improving the fatigue life properties of the weld, which indicate a high potential for enhanced fatigue lifeof fillet welds. The idea is to replace the "standard" fillet weld with three different weld types: (i) Welds with deep penetration, (ii) Welds with large weld toe radius and (iii) Welds produced with low cost. Together with customised requirements and reduced over-welding there is a vast potential for reduced weight, reduced cost and increased productivity.The main contribution of this thesis work is the cross-functional studies including design, analysis, production and quality control. This gives a framework for improvements supporting reduced cost and reduced weight of VIII welded structures without reducing the fatigue strength. Many shortcomings have been highlighted to change the welding from a state where welds are done in a way as they "always" have, by tradition, to a more contemporary situation where weld requirements and welding procedures are actively chosen to match the load conditions of the weld. This result in requirements and welding procedures which actually are connected to the fatigue properties as defined by the loading conditions, and where auditors with high probability can say that an accepted weld actually is better than a rejected weld.

 • 11128.
  Åstrand, Erik
  University West, Department of Engineering Science, Research Environment Production Technology West. University West, Department of Engineering Science, Research Enviroment Production Technology West. Volvo Construction Equipment, Carl Lihnells väg, Braås, Sweden .
  A new innovative toolbox for lean welding of fatigue loaded structures2015In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ISSN 0268-3768, E-ISSN 1433-3015, Vol. 81, no 1-4, p. 635-643Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Welding is a key manufacturing technology in the production of heavy steel structures, but it is likewise a weak link in the production chain since fatigue fractures in welds is a common cause of failures. This paper proposes several changes in the process to make the manufacturing more efficient and to improve the fatigue properties. The idea is to adopt the weld quality demands for the purpose of the weld and to connect them to the welding procedures. This approach ensures that the primary focus during welding is at the critical characteristics which add value to the welded structure through an enhanced fatigue life. These fatigue life-critical properties have been found to be related to the local weld geometry in the weld toe and at the weld root. Traditional demands related to the good workmanship of welding can often be neglected, due to its limited effect to the fatigue life. The research presented in this paper has contributed to the development of welding procedures for improved fatigue life properties at the critical points of the weld. Results indicate a considerable potential for enhanced fatigue life of fillet welds. The idea is to replace the standard fillet welds with a new toolbox containing three different welds: (i) welds with optimized penetration, (ii) welds with optimized weld toe, and (iii) welds with a low cost. Right usage of these weld types contributes to an efficient production that offer a long fatigue life. This paper describes a holistic view of the subject and highlights issues with the traditional way of working. The challenge and the novelty in the paper are the connection between the welding process, weld demands, and fatigue life properties. This connection is necessary for the development of welding procedures that can contribute to the fabrication of weight optimized welded structures with a predictable life. © 2015 Springer-Verlag London

 • 11129.
  Åstrand, Erik
  University West, Department of Engineering Science, Research Environment Production Technology West.
  Key Changes in the Welding of Fatigue Loaded Structures2014In: Proceedings of the 6th International Swedish Production Symposium 2014 / [ed] Stahre, Johan, Johansson, Björn & Björkman, Mats, 2014, p. 1-7Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses welding problems of today and the possibilities for tomorrow for companies in the welding industry. By leaving old welding procedures based on traditions and applying new scientifically developed welding demands and procedures there is a vast potential to improve strength performance of the structures and increased competitiveness regarding weld work for the companies. Unfortunately, no changes are done easily and quickly and this paper gives proposals how changes can be done efficiently.

 • 11130.
  Åstrand, Erik
  University West, Department of Engineering Science, Research Enviroment Production Technology West.
  The Ad Hoc Nature of Weld Quality and Welding Procedures for Fatigue2013In: Design, Fabrication and Economy of Metal Structures: International Conference Proceedings 2013, Miskolc, Hungary, April 24-26, 2013 / [ed] Jármai, Károly, Farkas, József (Eds.), Berlin: Springer, 2013, p. 243-248Conference paper (Refereed)
 • 11131.
  Åstrand, Erik
  University West, Department of Engineering Science, Research Environment Production Technology West.
  Weld Procedures and Demands for Improved Fatigue Strength of Single Load Carrying Fillet Welds2013In: Trends in Welding Research: Proceedings of the 9th International Conference / [ed] T. DeRoy, S.A. David, T. Koseki, H. Basdeshia, Chicago: ASM International, 2013, p. 798-804Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Traditional weld demands on throat size and leg length does not support a welding process for improved penetration. This paper includes theoretical analysis of welded samples showing the potential with welds that have a prescribed asymmetry. Weld with a larger leg length against the web plate offer in this study improved fatigue properties and could also offer potential for reduced welding time, a smaller amount of filler material and potentially make the quality inspection more relevant. Copyright © 2013 ASM International® All rights reserved.

 • 11132.
  Åstrand, Erik
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Research Enviroment Production Technology West.
  Bolmsjö, Gunnar
  University West, Department of Engineering Science, Division of Automation Systems.
  Sikström, Fredrik
  University West, Department of Engineering Science, Division of Automation Systems.
  Lindgren, Eric
  Improved fatigue properties of welded box beams by tailored welding procedures for high penetration fillet weldsIn: Journal of materials engineering and performance (Print), ISSN 1059-9495, E-ISSN 1544-1024Article in journal (Other academic)
 • 11133.
  Åstrand, Erik
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Research Enviroment Production Technology West. Volvo Construction Equipment AB, Braås, Sweden .
  Stenberg, T.
  Royal Institute of Technology (KTH), Department of Aeronautical and Vehicle Engineering, Division of Lightweight Structures, Stockholm, Sweden .
  Jonsson, B.
  Volvo Construction Equipment AB, Braås, Sweden .
  Barsoum, Z.
  Royal Institute of Technology (KTH), Department of Aeronautical and Vehicle Engineering, Division of Lightweight Structures, Stockholm, Sweden .
  Welding procedures for fatigue life improvement of the weld toe2016In: Welding in the World, ISSN 0043-2288, E-ISSN 1878-6669, Vol. 60, no 3, p. 573-580Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents the results of an experimental study of gas metal arc welded, GMAW, cruciform joints made of common construction steel S355. The hypothesis is that smooth undercuts in as welded conditions can give enhanced fatigue properties similarly as post treated welds. Undercuts are generally seen as a defect or imperfection. Welders try to avoid these and repair them when they occur, which result in increased production lead time. Post weld improvement methods i.e. grinding or high-frequency-impact treatment (HFMI) as fatigue-enhancing post-treatment methods enforce amongst other effects a certain smooth undercut-shaped groove in the treated weld toe region. The obtained shallower weld toe transition reduces the geometrical notch effect and increases fatigue strength. This paper presents a study whereas welded specimens with a weld toe geometry similar to what is obtained by weld toe grinding or HFMI-treatment, has been produced, fatigue tested and analyzed. The improvement of the fatigue strength is comparable to post-weld treated specimens. It has proven to be an efficient way to achieve high-quality welds without introducing any additional operations in production, thus enabling weight reduction using cost-effective methods.

 • 11134.
  Åström, Carina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bättre ut: Kommunikationens betydelse i samverkan för ett Bättre ut efter frigivning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund; Anledningen till att jag valde visionen Bättre ut som utgångspunkt för denna uppsats var att det är det dokument som alla, som vistas inom Kriminalvården skall känna till och arbeta utefter. I mitt arbete som lärare upplevde jag att samverkansarbetet inte fungerade inom visionen. Samtidigt fick jag signaler från intagna och anställda att kommunikationen inte verkade fungera i arbetet för ett Bättre ut. Därmed ville jag ta reda på om de signaler jag fått stämde överens med verkligheten.

  Syfte; Syftet med studien är att undersöka hur anställda och intagna beskriver och förhåller sig till kommunikationsaspekten av kriminalvårdens "Bättre ut"- verksamhet.

  Metod; Jag har valt den kvalitativa intervjun som metod. Jag valde metoden då jag avsett att få fram ett resultat som ger en samlad och representativ bild av Kriminalvårdens vision Bättre ut. Här beskrivs även urvalet av de intervjuade samt etiska ställningstaganden som tagits i bruk inför intervjuerna. Studien genomfördes på en anstalt i Västra Götalands län.

  Resultat; Resultatet jag fått har jag jämfört med tidigare forskning och kommit fram till att studien stämmer överens med den. Kommunikationen mellan de olika delarna som ingår i samverkansarbetet inom visionen Bättre ut brister och i vissa fall är den obefintlig. Det i sin tur leder till att utbildning, både för de intagna och de anställda, antingen blir bristfällig eller försvinner helt. Vilket i sin tur leder till att de intagna och de anställda inte får det resurser som behövs och med det försvåras arbetet för ett Bättre ut.

 • 11135.
  Åström, Else
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Galle, Josefin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En kvalitativ studie om boksamtal i syfte att förebygga och motverka mobbning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie har grundats i vårt intresse för hur man som lärare arbetar för att aktivt förebygga och motverka mobbning. Vi har uppmärksammat att boksamtal är en bra ingång till de flesta samtal kring social problematik så som mobbning. Intresset för ämnet har grundats i att skolverket lyft fram att antimobbningsprogram inte är effektiva i arbetet mot mobbning och att det finns studier som lyfter boksamtal som ett sätt att som lärare arbeta effektivt för att lyfta problematiken. Syftet med studien var att undersöka hur boksamtal används av svensklärare i syfte att förebygga och motverka mobbning samt att ta reda på vilka möjligheter och utmaningar som finns med arbetssättet. Vi valde att använda oss av semistrukturerade enskilda intervjuer med svensklärare som metod för vår undersökning. Vårt resultat presenteras som en sammanhängande text med citat från olika lärare vi intervjuat. Resultatet påvisar att lärare använder boksamtal i olika syften, både kunskapsmässigt och socialt utvecklande. Läraren i förskoleklass poängterade det sociala arbetet mer än lärarna i de högre årskurserna och de menade alla på att boksamtal kring ämnen så som mobbning inte bör undvikas utan gärna börja användas så tidigt som möjligt i skolan.

 • 11136.
  Åström, Else
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Galle, Josefin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Är jag inte på humör så skriver jag inte": En kvalitativ studie kring pojkars och flickors attityd till skrivande2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie grundas i vårt intresse för skillnader mellan pojkars och flickors attityd gentemot skrivande. Intresset har vuxit hos oss under den tid vi varit ute på i vår verksamhetsförlagda utbildning, där vi uppmärksammat att skillnader mellan könens inställning till skrivande förekommer. Vi anser att det är av allmänt intresse att ta reda på skillnaderna mellan könen, och vad det grundar sig i, för att som lärare kunna öka intresset för skrivande hos elever som uttrycker en negativ inställning. Syftet med studien är att forska kring vilka skillnader som finns mellan könen och få ytterligare kunskap kring hur elevers attityd och motivation gentemot skrivande yttrar sig. Metoderna vi valt att använda oss utav är observationer utav elever under deras skrivande samt intervjuer med ett urval av dessa. Vi har även valt att behandla lärares perspektiv och samtalat om hur de upplever och tolkar de olika företeelserna vi upplevt under studiens gång. Resultatet i studien presenteras i observation av elever, intervju av elever samt samtal med lärare. Observationerna tydliggjorde skillnader mellan pojkars och flickors attityd till skrivande, där pojkarna i större utsträckning ägnade sig åt undvikande beteende. Elevintervjuerna påvisar dock att inga större skillnader mellan pojkars och flickors attityder, då de är relativt samstämmiga i sina svar till oss. Lärarsamtalen binder samman resultatet från både observationerna och intervjuerna där lärarna resonerar kring de företeelser vi uppmärksammat i klassrummen. Lärarna styrker våra föreställningar då de bland annat lyfter fram att elevernas inställning och bristande koncentration yttrar sig olika beroende på deras kön.

 • 11137.
  Åström, Hans
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Research Enviroment Production Technology West.
  Stenbacka, Nils
  University West, Department of Engineering Science, Research Environment Production Technology West.
  Hurtig, Kjell
  University West, Department of Engineering Science, Division of Manufacturing Processes.
  Arc Efficiency for Gas Tungsten Arc Welding DCEN-GTAW2013Conference paper (Refereed)
 • 11138.
  Åström, Torun
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lost in Simplification: A comparative study of Attitude in five plain English news articles and their source texts2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Attitude refers to one of the three subsystems of Appraisal and is a tool used by linguists to map feelings. This paper studies five plain English news articles and their source texts, in order to establish whether and how there are differences in terms of Attitude between the plain English texts and their source texts, and whether the two text categories belong to different evaluative keys, i.e. different voices. Following Martin and White (2005), the ten texts were analysed manually and the results presented in tables and commented on. The results show that a plain English text frequently has its own emphasis and message, that there is proportionally more authorial-sourced Attitude in the plain English texts, but that all the texts belong to the same evaluative key.

 • 11139.
  Åsén, Emma
  University West, Department of Health Sciences.
  Jag slipper i alla fall använda preventivmedel: En litteraturbaserad studie om fertila kvinnors upplevelser kring sin hysterektomi2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Every year approximately 8,000 women undergo a hysterectomy. A hysterectomy alleviate the pathogenic problem but can itself create a new suffering where the sexuality and ability to get pregnant can be affected. To meet the requirements of promoting health and alleviate suffering the nurse need greater understanding of women’s experiences and needs after a hysterectomy. The aim of this study was to describe the fertile women’s experiences due to a hysterectomy. In this study eight qualitative articles were analysed by the five-step method described by Friberg (2012). Three main categories were described: the need to feel acknowledged and respected, free from symptoms but not without pains and body changes leads to new experiences.Women perceive that they do not get enough information and feel that they may not be involved in decisions regarding the hysterectomy. Regardless of whether the woman has undergone a planned or an emergency hysterectomy, there are those who are suffering great loss of their womb. They lack the possibility of pregnancy and doubt whether the surgery was the right thing to do. It is important that nurses’ inform the patient about what a hysterectomy is. The nurses’ must also inform about how the surgery is performed and how it can affect women physically and mentally regardless if it is a planned or an emergency hysterectomy. Nurses’ must stop being ashamed of talking about sexuality and gain courage to answer the women’s questions that they may have.

 • 11140.
  Çoktel Ericsson, Jenny
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Tidehorn, Madeleine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  En studie om studenters upplevda kontrollokus och akademiska motivation i relation till arbetslivserfarenhet och ålder2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose was to examine differences between different groups of students disaggregated by years of work experience and age. The reason was to examine if the work experience and age had any significance for students' internal motivation, external motivation, amotivation and locus of control. Correlations between the above variables were also examined. In the cross-sectional study 71 students participated (60 women and 11 men) from a college in central Sweden with an age range of 19-47 years. The survey was based on; The Academic Motivation Scale (AMS- C28) for college students (Ryan & Deci, 2000) and the Academic locus of control scale for college students (ALC) (Trice, 2013). A statistically significant difference was found between one group of students who were 19-22 years old and a student group that was 26 years and older on locus of control, where the results showed that the oldest group experienced more external locus of control than the younger group. Statistically significant differences were also found among a group of students who had between 0-2 years of work experience and a student group that had more than 4 years of work experience on locus of control in which the students who had more work experience experienced more external locus of control than the group that had less work experience. Work experience and age showed a positive statistically significant relationship as well as between locus of control and age. Locus of control and work experience showed a weak positive statistically significant relationship and there was also a weak negative correlation between locus of control and external motivation. A positive significant correlation was shown between internal motivation and external motivation. The results showed no differences or relationships regarding work experience and motivation. Additional characteristics are essential to create an overall picture to the work practices relevant to students

 • 11141.
  Ólafsdóttir, Arndís Finna
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Users experience of Flash Glucose Monitoring2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: For individuals with diabetes it is important to be able to monitor their blood glucose in a safe and effective way. This has traditionally been done with Self-measurement of blood glucose. In the last decade Continuous Glucose Monitoring has become available and in 2014 a Flash Glucose monitor (FGM) came onto the market. To be able to help each individual find the best possible system for themselves the diabetes nurse has to be familiar with all systems.

  Aim: The aim of this study was to explore user's experience of a Flash Glucose Monitor.

  Method: This was a quantitative study done in 2 outpatient clinics in western Sweden during 2015. Individuals with type 1 diabetes answered a questionnaire (min0-max10) about their experience after using a Flash Glucose Monitor for 2 weeks.

  Results: Mean age was 47.5 years (SD 15.9) and 40% were women. The user experience was positive, with mean for the questions ranging from 8.08-9.79 (SD 0.6-2.5). There was a significant positive correlation to increasing age for 8 of the questions. Only statistical difference between genders was that women found the FGM disturbed more in their daily life.

  Conclusion: The FGM can be considered for individuals with type 1 diabetes and it is important to also include this when informing older individuals of the possible options for measurement of blood glucose.

 • 11142.
  Öberg, Anna Ericson
  et al.
  Volvo Construction Equipment, Arvika, Sweden.
  Sikström, Fredrik
  University West, Department of Engineering Science, Division of Production Systems.
  Barriers for industrial implementation of in-process monitoring of weld penetration for quality control2017In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ISSN 0268-3768, E-ISSN 1433-3015, Vol. 91, no 5-8, p. 2427-2434Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The research conducted sheds a light on the question why robust in-process monitoring and adaptive control are not fully implemented in the welding industry. In the research project FaRoMonitA, the possibilities to monitor the weld quality during welding have been investigated. Research conducted in this area has merely focused on technical issues investigated in a laboratory environment. To advance the research front and release some barriers related to industrial acceptance, the studies conducted in this paper have been both quantitative and qualitative in form of experiments combined with an interview study. The quality property weld penetration depth was chosen for in-process monitoring to evaluate the industrial relevance and applicability. A guaranteed weld penetration depth is critical for companies producing parts influenced by fatigue. The parts studied were fillet welds produced by gas metal arc welding. The experiments show that there is a relationship between final penetration depth and monitored arc voltage signals and images captured by CMOS vision and infrared cameras during welding. There are still technical issues to be solved to reach a robust solution. The interview study indicates that soft issues, like competence and financial aspects, are just as critical.

 • 11143.
  Öberg, Anna
  et al.
  Volvo.
  Hammersberg, Peter
  Chalmers, Material- och Tillverkningsteknik.
  Svensson, Lars-Erik
  University West, Department of Engineering Science, Division of Production Engineering.
  Selection of Evaluation Methods for New Weld Demands: Pitfalls and Possible Solutions2012In: NDT in Service of Society, in Safety Assurance, Quality Control and Condition Monitoring: The 18th World Conference on Nondestructive Testing, WCNDT-2012 / [ed] M. Johannes, AOSIS, 2012, p. 1-10Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  New demands often create a need for new evaluation methods. However, there are several pitfalls when choosing those methods that can endanger the expected benefits.

  This study shows examples from the implementation of a new welding standard at several sites in the same company. It focuses on possible pitfalls as well as probable causes and potential solutions with a push- and pull-approach. The examples cover the problems with unclear or too simplified demands, lack of evaluation method and incapable evaluation methods.

  The ability to handle and prevent the described issues is a prerequisite in order to be able to develop the organisation in means of quality assurance for light weight structures.

 • 11144.
  Öberg, Hannah
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Från kunskap till praktiskt handlande: Anställdas upplevelse av personalutbildning och organisatoriskt stöd. En kvalitativ studie.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Workplace training is considered being of great importance for developing the skills of the most important resource of the organization – the staff. The higher organizational capacity, the greater competitiveness in the market. The aim of all workplace training is that the knowledge and skills learned will transfer to the work. Evaluations of courses are often carried out but fewer resources are devoted to follow-up on the results and effects of training. Previous research shows several factors that affect the training transfer, such as perceived organizational support, work motivation before training, self-efficacy and work climate. The aim of the study was to investigate customer service employees' perceived results and/or effects of training on their workmanship and their perception of themselves. The effects of perceived organizational support on the results and effects were also explored. The study was conducted in a customer service center in a transport company in Gothenburg, Sweden. Employees who had passed a customer care course were asked to participate in the study. Five employees chose to participate. 1Semi-structured interviews were conducted and transcribed literally. The data was analyzed with a thematic analysis and five themes were identified. These were: changed thinking , common language, personal development, training and follow-up and daring to evolve. The participants of the study perceived organizational support such as feedback and discussion after training as important for the training transfer. Therefore one conclusion of the study was that focus should be placed on this kind of organizational support. For future research focus could be placed on the importance of the individual factors for training transfer.

 • 11145.
  Öberg, Mattias
  et al.
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science.
  Cyrillus, Marcus
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science.
  Utredning av fastigheten Uddevalla Råssbyn 1:192007Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 11146.
  Öbom, Amanda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Liirus, Jennifer
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Jag tycker att folk kan slänga ett skräp i soptunnan för det är trevligt": En studie om förskolebarns tankar kring hållbar utveckling och hur de uppfattar sig delaktiga i detta arbete2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Studiens bakgrund ligger i det faktum att hållbar utveckling är en allt mer relevant fråga i dagens samhälle och detta syns både i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) och i politiska beslut på såväl nationell som multinationell nivå. Detta i form av ökade medel till arbetet med hållbar utveckling i Sverige samt de globala målen som tagits fram av FN (Regeringskansliet, 2019; UNDP, 2017). Tidigare forskning visar att det finns en avsaknad av forskning baserad på barns perspektiv om ämnet hållbar utveckling (Davis, 2009). Vi valde därför att intressera oss för barns tankar om ämnet och deras delaktighet i det.

  Syfte: Syftet med studien är att belysa vilken förståelse barn uttrycker om ekologisk hållbar utveckling, mer specifikt avfallshantering, och deras upplevelse av hur delaktiga de är i arbetet.

  Metod: För att besvara våra forskningsfrågor valde vi att göra en kvalitativ studie med hjälp av barnintervjuer och observationer. Som komplement har vi även valt att utföra intervjuerna i form av en sorteringsaktivitet som inspirerats av Sofkova Hashemis (2013) metodförfarande vid namn tänka-högt observation. Sju intervjuer gjordes med sammanlagt trettio barn på tre olika förskolor. Intervjuerna varade ca 28–40 minuter och dokumenterades med ljudinspelningar och fältanteckningar. Slutligen analyserades den insamlade empirin utifrån begreppen aktörskap, delaktighet och inflytande samt analysverktyget SOLO Taxonomy (Biggs, u.å; Borg, 2017b).

  Resultat: Resultatet visar att barn har en grundläggande kännedom om avfallshantering i form av källsortering och återvinning. Det finns även en koppling mellan hur utvecklad kännedom barnen har och deras ålder eftersom det främst är äldre barn som utvecklar sina svar och resonemang bakom handlingar och tankar. Studien visar att barnen motiverar avfallshantering med argumentet att det är viktigt att visa omsorg om djur, dock gjordes ingen vidare koppling till miljön. Vidare uppkommer det att en majoritet av barnen inte verkar vara medvetna om arbetet som sker med hållbar utveckling på förskolorna. Sammanfattningsvis visar resultatet att barns uppfattning av deras delaktighet och inflytande på förskolan sträcker sig till den fria leken och när de frågar om lov från vuxna, i övriga sammanhang -även gällande avfallshantering- är det förskollärarna som bestämmer.

 • 11147.
  Ödqvist, Mikaela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundberg, Pernilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En studie om förskollärares arbete med högläsning i förskolan: "det är väl sällan man planerar högläsningsstunderna"2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den tidigare forskning som finns om högläsning är omfattande då det är ett välstuderat område. Men som vi ändå har valt att studera eftersom vi anser att det är av värde att synliggöra högläsning som arbetssätt för att bidra till barns utveckling av språk.

  Syfte: Vårt syfte med denna studie var att öka kunskap om hur förskollärare organiserar och genomför högläsning i förskolans verksamhet. Vi utgick från ett sociokulturellt perspektiv med fokus på förskollärarens roll i verksamheten.

  Metod: För att söka svar på våra forskningsfrågor använde vi oss av kvalitativa metoder så som intervjuer och observationer.

  Resultat: Resultatet av vår studie pekar på skillnader och likheter mellan vad förskollärarna muntligt uttrycker att de vill och gör med högläsning och vad de faktiskt praktiserar i verksamheten. Exempelvis hade förskollärarna en föreställning om att de genomför språkutvecklande samtal kring boken, men utifrån våra observationer framgår det tydligt att detta inte alltid stämmer. Vi hoppas att vår studie bidrar till ett reflekterande och medvetet arbete med högläsning i förskolans verksamhet.

 • 11148.
  Öhman, Ann
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Genusperspektiv på vårdvetenskap: GenusforskningManuscript (preprint) (Other academic)
 • 11149.
  Öhman, Annelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Föräldrars möjlighet till inflytande i förskolan: Vad vill föräldrar ha inflytande över och vilka möjligheter till inflytande anser pedagogerna att förskolan ger2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns en tvetydighet bland föräldrar vad det gäller inflytande. Samtidigt som föräldrarna säger att de är nöjda som det är så säger de att de gärna skulle vilja ha mer inflytande. Framförallt är det rutiner och utveckling som föräldrarna vill ha inflytande över. Vad det gäller den pedagogiska delen anser många utav föräldrarna att det är pedagogernas område och att de litar på att de kan sitt jobb. Föräldrarnas åsikter stämmer till stor del ihop med vad förskollärarna tror om dem. Både föräldrar och förskollärare framhåller att en god kommunikation mellan hem och förskola är det viktigaste när det gäller inflytande. Det är viktigt att pedagogerna lyssnar på föräldrarna samtidigt som det är viktigt att föräldrarna sätter sig in i hur förskolan fungerar.

 • 11150.
  Öhman, Katarina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Niklasson, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Naturvetenskap i förskolans värld: En studie om pedagogers uppfattningar och arbetssätt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger har för uppfattningar och arbetssätt med det naturvetenskapliga ämnet i förskolans verksamhet. Studiens bakgrund och forskningsöversikt visar att de flesta som arbetar inom förskolans verksamhet upplever att naturvetenskap ska börja redan i förskolan, men att litteraturen och studier ändå indikerar att det finns vissa brister i undervisningen gällande ämnet på grund av exempelvis kunskapsbrist eller osäkerhet. Även andra orsaker skulle kunna påverka, såsom stora barngrupper och tidsbrist, vilket kan medföra att det inte arbetas med i så stor utsträckning.  I studien var det tio respondenter som medverkade, som arbetade i förskolor inom samma kommun. Som metod användes individuella intervjuer som spelades in för att sedan transkriberas till analysen av resultatet. Studien inspireras av fenomenografin som teoretisk ansats.  Resultatet visar att det förskollärare framförallt uppfattade att naturvetenskap handlar om biologi. Men det fanns även förskollärare som tog upp att ämnet handlade om fysik, kemi och ett sätt att arbeta. Förskollärare visade på en positiv inställning till ämnet och poängterade betydelsen av att arbeta med naturvetenskap med hänvisning till förskolans läroplan. Resultatet visar att förskollärarna upplever att det finns en generell osäkerhet till ämnet men att de inte upplevde det själv. Resultatet visar att pedagogerna arbetade på olika sätt, men att det mest förekommande var att pedagogerna utgick från barnens intresse. Många förskollärare förespråkade att vara en närvarande pedagog, samtidigt som några förskollärare uttryckte att man inte behöver arbeta så aktivt med naturvetenskap utan tar de eventuella tillfällen som uppstår. Resultatet visar att förskollärarna arbetar både med spontana och planerade lärtillfällen. Förskollärare arbetade utefter olika aspekter, såsom det naturvetenskapliga arbetssättet, experimentera och ha en bra dialog vid undersökande. Faktorer som enligt pedagogerna skulle kunna påverka undervisningen i naturvetenskap är exempelvis stora barngrupper, tidsbrist och okunskap.

220221222223224 11101 - 11150 of 11193
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf