Change search
Refine search result
204205206207208 10301 - 10350 of 10359
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 10301.
  Åstrand, Erik
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Research Enviroment Production Technology West. Volvo Construction Equipment AB, Braås, Sweden .
  Stenberg, T.
  Royal Institute of Technology (KTH), Department of Aeronautical and Vehicle Engineering, Division of Lightweight Structures, Stockholm, Sweden .
  Jonsson, B.
  Volvo Construction Equipment AB, Braås, Sweden .
  Barsoum, Z.
  Royal Institute of Technology (KTH), Department of Aeronautical and Vehicle Engineering, Division of Lightweight Structures, Stockholm, Sweden .
  Welding procedures for fatigue life improvement of the weld toe2016In: Welding in the World, ISSN 0043-2288, E-ISSN 1878-6669, Vol. 60, no 3, p. 573-580Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents the results of an experimental study of gas metal arc welded, GMAW, cruciform joints made of common construction steel S355. The hypothesis is that smooth undercuts in as welded conditions can give enhanced fatigue properties similarly as post treated welds. Undercuts are generally seen as a defect or imperfection. Welders try to avoid these and repair them when they occur, which result in increased production lead time. Post weld improvement methods i.e. grinding or high-frequency-impact treatment (HFMI) as fatigue-enhancing post-treatment methods enforce amongst other effects a certain smooth undercut-shaped groove in the treated weld toe region. The obtained shallower weld toe transition reduces the geometrical notch effect and increases fatigue strength. This paper presents a study whereas welded specimens with a weld toe geometry similar to what is obtained by weld toe grinding or HFMI-treatment, has been produced, fatigue tested and analyzed. The improvement of the fatigue strength is comparable to post-weld treated specimens. It has proven to be an efficient way to achieve high-quality welds without introducing any additional operations in production, thus enabling weight reduction using cost-effective methods.

 • 10302.
  Åström, Carina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Bättre ut: Kommunikationens betydelse i samverkan för ett Bättre ut efter frigivning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund; Anledningen till att jag valde visionen Bättre ut som utgångspunkt för denna uppsats var att det är det dokument som alla, som vistas inom Kriminalvården skall känna till och arbeta utefter. I mitt arbete som lärare upplevde jag att samverkansarbetet inte fungerade inom visionen. Samtidigt fick jag signaler från intagna och anställda att kommunikationen inte verkade fungera i arbetet för ett Bättre ut. Därmed ville jag ta reda på om de signaler jag fått stämde överens med verkligheten.

  Syfte; Syftet med studien är att undersöka hur anställda och intagna beskriver och förhåller sig till kommunikationsaspekten av kriminalvårdens "Bättre ut"- verksamhet.

  Metod; Jag har valt den kvalitativa intervjun som metod. Jag valde metoden då jag avsett att få fram ett resultat som ger en samlad och representativ bild av Kriminalvårdens vision Bättre ut. Här beskrivs även urvalet av de intervjuade samt etiska ställningstaganden som tagits i bruk inför intervjuerna. Studien genomfördes på en anstalt i Västra Götalands län.

  Resultat; Resultatet jag fått har jag jämfört med tidigare forskning och kommit fram till att studien stämmer överens med den. Kommunikationen mellan de olika delarna som ingår i samverkansarbetet inom visionen Bättre ut brister och i vissa fall är den obefintlig. Det i sin tur leder till att utbildning, både för de intagna och de anställda, antingen blir bristfällig eller försvinner helt. Vilket i sin tur leder till att de intagna och de anställda inte får det resurser som behövs och med det försvåras arbetet för ett Bättre ut.

 • 10303.
  Åström, Else
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Galle, Josefin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En kvalitativ studie om boksamtal i syfte att förebygga och motverka mobbning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie har grundats i vårt intresse för hur man som lärare arbetar för att aktivt förebygga och motverka mobbning. Vi har uppmärksammat att boksamtal är en bra ingång till de flesta samtal kring social problematik så som mobbning. Intresset för ämnet har grundats i att skolverket lyft fram att antimobbningsprogram inte är effektiva i arbetet mot mobbning och att det finns studier som lyfter boksamtal som ett sätt att som lärare arbeta effektivt för att lyfta problematiken. Syftet med studien var att undersöka hur boksamtal används av svensklärare i syfte att förebygga och motverka mobbning samt att ta reda på vilka möjligheter och utmaningar som finns med arbetssättet. Vi valde att använda oss av semistrukturerade enskilda intervjuer med svensklärare som metod för vår undersökning. Vårt resultat presenteras som en sammanhängande text med citat från olika lärare vi intervjuat. Resultatet påvisar att lärare använder boksamtal i olika syften, både kunskapsmässigt och socialt utvecklande. Läraren i förskoleklass poängterade det sociala arbetet mer än lärarna i de högre årskurserna och de menade alla på att boksamtal kring ämnen så som mobbning inte bör undvikas utan gärna börja användas så tidigt som möjligt i skolan.

 • 10304.
  Åström, Else
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Galle, Josefin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  "Är jag inte på humör så skriver jag inte": En kvalitativ studie kring pojkars och flickors attityd till skrivande2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie grundas i vårt intresse för skillnader mellan pojkars och flickors attityd gentemot skrivande. Intresset har vuxit hos oss under den tid vi varit ute på i vår verksamhetsförlagda utbildning, där vi uppmärksammat att skillnader mellan könens inställning till skrivande förekommer. Vi anser att det är av allmänt intresse att ta reda på skillnaderna mellan könen, och vad det grundar sig i, för att som lärare kunna öka intresset för skrivande hos elever som uttrycker en negativ inställning. Syftet med studien är att forska kring vilka skillnader som finns mellan könen och få ytterligare kunskap kring hur elevers attityd och motivation gentemot skrivande yttrar sig. Metoderna vi valt att använda oss utav är observationer utav elever under deras skrivande samt intervjuer med ett urval av dessa. Vi har även valt att behandla lärares perspektiv och samtalat om hur de upplever och tolkar de olika företeelserna vi upplevt under studiens gång. Resultatet i studien presenteras i observation av elever, intervju av elever samt samtal med lärare. Observationerna tydliggjorde skillnader mellan pojkars och flickors attityd till skrivande, där pojkarna i större utsträckning ägnade sig åt undvikande beteende. Elevintervjuerna påvisar dock att inga större skillnader mellan pojkars och flickors attityder, då de är relativt samstämmiga i sina svar till oss. Lärarsamtalen binder samman resultatet från både observationerna och intervjuerna där lärarna resonerar kring de företeelser vi uppmärksammat i klassrummen. Lärarna styrker våra föreställningar då de bland annat lyfter fram att elevernas inställning och bristande koncentration yttrar sig olika beroende på deras kön.

 • 10305.
  Åström, Hans
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Research Enviroment Production Technology West.
  Stenbacka, Nils
  University West, Department of Engineering Science, Research Environment Production Technology West.
  Hurtig, Kjell
  University West, Department of Engineering Science, Division of Manufacturing Processes.
  Arc Efficiency for Gas Tungsten Arc Welding DCEN-GTAW2013Conference paper (Refereed)
 • 10306.
  Åström, Torun
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lost in Simplification: A comparative study of Attitude in five plain English news articles and their source texts2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Attitude refers to one of the three subsystems of Appraisal and is a tool used by linguists to map feelings. This paper studies five plain English news articles and their source texts, in order to establish whether and how there are differences in terms of Attitude between the plain English texts and their source texts, and whether the two text categories belong to different evaluative keys, i.e. different voices. Following Martin and White (2005), the ten texts were analysed manually and the results presented in tables and commented on. The results show that a plain English text frequently has its own emphasis and message, that there is proportionally more authorial-sourced Attitude in the plain English texts, but that all the texts belong to the same evaluative key.

 • 10307.
  Åsén, Emma
  University West, Department of Health Sciences.
  Jag slipper i alla fall använda preventivmedel: En litteraturbaserad studie om fertila kvinnors upplevelser kring sin hysterektomi2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Every year approximately 8,000 women undergo a hysterectomy. A hysterectomy alleviate the pathogenic problem but can itself create a new suffering where the sexuality and ability to get pregnant can be affected. To meet the requirements of promoting health and alleviate suffering the nurse need greater understanding of women’s experiences and needs after a hysterectomy. The aim of this study was to describe the fertile women’s experiences due to a hysterectomy. In this study eight qualitative articles were analysed by the five-step method described by Friberg (2012). Three main categories were described: the need to feel acknowledged and respected, free from symptoms but not without pains and body changes leads to new experiences.Women perceive that they do not get enough information and feel that they may not be involved in decisions regarding the hysterectomy. Regardless of whether the woman has undergone a planned or an emergency hysterectomy, there are those who are suffering great loss of their womb. They lack the possibility of pregnancy and doubt whether the surgery was the right thing to do. It is important that nurses’ inform the patient about what a hysterectomy is. The nurses’ must also inform about how the surgery is performed and how it can affect women physically and mentally regardless if it is a planned or an emergency hysterectomy. Nurses’ must stop being ashamed of talking about sexuality and gain courage to answer the women’s questions that they may have.

 • 10308.
  Çoktel Ericsson, Jenny
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Tidehorn, Madeleine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  En studie om studenters upplevda kontrollokus och akademiska motivation i relation till arbetslivserfarenhet och ålder2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose was to examine differences between different groups of students disaggregated by years of work experience and age. The reason was to examine if the work experience and age had any significance for students' internal motivation, external motivation, amotivation and locus of control. Correlations between the above variables were also examined. In the cross-sectional study 71 students participated (60 women and 11 men) from a college in central Sweden with an age range of 19-47 years. The survey was based on; The Academic Motivation Scale (AMS- C28) for college students (Ryan & Deci, 2000) and the Academic locus of control scale for college students (ALC) (Trice, 2013). A statistically significant difference was found between one group of students who were 19-22 years old and a student group that was 26 years and older on locus of control, where the results showed that the oldest group experienced more external locus of control than the younger group. Statistically significant differences were also found among a group of students who had between 0-2 years of work experience and a student group that had more than 4 years of work experience on locus of control in which the students who had more work experience experienced more external locus of control than the group that had less work experience. Work experience and age showed a positive statistically significant relationship as well as between locus of control and age. Locus of control and work experience showed a weak positive statistically significant relationship and there was also a weak negative correlation between locus of control and external motivation. A positive significant correlation was shown between internal motivation and external motivation. The results showed no differences or relationships regarding work experience and motivation. Additional characteristics are essential to create an overall picture to the work practices relevant to students

 • 10309.
  Ólafsdóttir, Arndís Finna
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - graduate level.
  Users experience of Flash Glucose Monitoring2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: For individuals with diabetes it is important to be able to monitor their blood glucose in a safe and effective way. This has traditionally been done with Self-measurement of blood glucose. In the last decade Continuous Glucose Monitoring has become available and in 2014 a Flash Glucose monitor (FGM) came onto the market. To be able to help each individual find the best possible system for themselves the diabetes nurse has to be familiar with all systems.

  Aim: The aim of this study was to explore user's experience of a Flash Glucose Monitor.

  Method: This was a quantitative study done in 2 outpatient clinics in western Sweden during 2015. Individuals with type 1 diabetes answered a questionnaire (min0-max10) about their experience after using a Flash Glucose Monitor for 2 weeks.

  Results: Mean age was 47.5 years (SD 15.9) and 40% were women. The user experience was positive, with mean for the questions ranging from 8.08-9.79 (SD 0.6-2.5). There was a significant positive correlation to increasing age for 8 of the questions. Only statistical difference between genders was that women found the FGM disturbed more in their daily life.

  Conclusion: The FGM can be considered for individuals with type 1 diabetes and it is important to also include this when informing older individuals of the possible options for measurement of blood glucose.

 • 10310.
  Öberg, Anna Ericson
  et al.
  Volvo Construction Equipment, Arvika, Sweden.
  Sikström, Fredrik
  University West, Department of Engineering Science, Division of Production Systems.
  Barriers for industrial implementation of in-process monitoring of weld penetration for quality control2017In: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ISSN 0268-3768, E-ISSN 1433-3015, Vol. 91, no 5-8, p. 2427-2434Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The research conducted sheds a light on the question why robust in-process monitoring and adaptive control are not fully implemented in the welding industry. In the research project FaRoMonitA, the possibilities to monitor the weld quality during welding have been investigated. Research conducted in this area has merely focused on technical issues investigated in a laboratory environment. To advance the research front and release some barriers related to industrial acceptance, the studies conducted in this paper have been both quantitative and qualitative in form of experiments combined with an interview study. The quality property weld penetration depth was chosen for in-process monitoring to evaluate the industrial relevance and applicability. A guaranteed weld penetration depth is critical for companies producing parts influenced by fatigue. The parts studied were fillet welds produced by gas metal arc welding. The experiments show that there is a relationship between final penetration depth and monitored arc voltage signals and images captured by CMOS vision and infrared cameras during welding. There are still technical issues to be solved to reach a robust solution. The interview study indicates that soft issues, like competence and financial aspects, are just as critical.

 • 10311.
  Öberg, Anna
  et al.
  Volvo.
  Hammersberg, Peter
  Chalmers, Material- och Tillverkningsteknik.
  Svensson, Lars-Erik
  University West, Department of Engineering Science, Division of Production Engineering.
  Selection of Evaluation Methods for New Weld Demands: Pitfalls and Possible Solutions2012In: NDT in Service of Society, in Safety Assurance, Quality Control and Condition Monitoring: The 18th World Conference on Nondestructive Testing, WCNDT-2012 / [ed] M. Johannes, AOSIS, 2012, p. 1-10Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  New demands often create a need for new evaluation methods. However, there are several pitfalls when choosing those methods that can endanger the expected benefits.

  This study shows examples from the implementation of a new welding standard at several sites in the same company. It focuses on possible pitfalls as well as probable causes and potential solutions with a push- and pull-approach. The examples cover the problems with unclear or too simplified demands, lack of evaluation method and incapable evaluation methods.

  The ability to handle and prevent the described issues is a prerequisite in order to be able to develop the organisation in means of quality assurance for light weight structures.

 • 10312.
  Öberg, Hannah
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology and Organisation Studies.
  Från kunskap till praktiskt handlande: Anställdas upplevelse av personalutbildning och organisatoriskt stöd. En kvalitativ studie.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Workplace training is considered being of great importance for developing the skills of the most important resource of the organization – the staff. The higher organizational capacity, the greater competitiveness in the market. The aim of all workplace training is that the knowledge and skills learned will transfer to the work. Evaluations of courses are often carried out but fewer resources are devoted to follow-up on the results and effects of training. Previous research shows several factors that affect the training transfer, such as perceived organizational support, work motivation before training, self-efficacy and work climate. The aim of the study was to investigate customer service employees' perceived results and/or effects of training on their workmanship and their perception of themselves. The effects of perceived organizational support on the results and effects were also explored. The study was conducted in a customer service center in a transport company in Gothenburg, Sweden. Employees who had passed a customer care course were asked to participate in the study. Five employees chose to participate. 1Semi-structured interviews were conducted and transcribed literally. The data was analyzed with a thematic analysis and five themes were identified. These were: changed thinking , common language, personal development, training and follow-up and daring to evolve. The participants of the study perceived organizational support such as feedback and discussion after training as important for the training transfer. Therefore one conclusion of the study was that focus should be placed on this kind of organizational support. For future research focus could be placed on the importance of the individual factors for training transfer.

 • 10313.
  Öberg, Mattias
  et al.
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science.
  Cyrillus, Marcus
  University West, Department of Technology, Mathematics and Computer Science.
  Utredning av fastigheten Uddevalla Råssbyn 1:192007Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 10314.
  Ödqvist, Mikaela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Lundberg, Pernilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  En studie om förskollärares arbete med högläsning i förskolan: "det är väl sällan man planerar högläsningsstunderna"2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den tidigare forskning som finns om högläsning är omfattande då det är ett välstuderat område. Men som vi ändå har valt att studera eftersom vi anser att det är av värde att synliggöra högläsning som arbetssätt för att bidra till barns utveckling av språk.

  Syfte: Vårt syfte med denna studie var att öka kunskap om hur förskollärare organiserar och genomför högläsning i förskolans verksamhet. Vi utgick från ett sociokulturellt perspektiv med fokus på förskollärarens roll i verksamheten.

  Metod: För att söka svar på våra forskningsfrågor använde vi oss av kvalitativa metoder så som intervjuer och observationer.

  Resultat: Resultatet av vår studie pekar på skillnader och likheter mellan vad förskollärarna muntligt uttrycker att de vill och gör med högläsning och vad de faktiskt praktiserar i verksamheten. Exempelvis hade förskollärarna en föreställning om att de genomför språkutvecklande samtal kring boken, men utifrån våra observationer framgår det tydligt att detta inte alltid stämmer. Vi hoppas att vår studie bidrar till ett reflekterande och medvetet arbete med högläsning i förskolans verksamhet.

 • 10315.
  Öhman, Ann
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, undergraduate level.
  Genusperspektiv på vårdvetenskap: GenusforskningManuscript (preprint) (Other academic)
 • 10316.
  Öhman, Annelie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Föräldrars möjlighet till inflytande i förskolan: Vad vill föräldrar ha inflytande över och vilka möjligheter till inflytande anser pedagogerna att förskolan ger2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns en tvetydighet bland föräldrar vad det gäller inflytande. Samtidigt som föräldrarna säger att de är nöjda som det är så säger de att de gärna skulle vilja ha mer inflytande. Framförallt är det rutiner och utveckling som föräldrarna vill ha inflytande över. Vad det gäller den pedagogiska delen anser många utav föräldrarna att det är pedagogernas område och att de litar på att de kan sitt jobb. Föräldrarnas åsikter stämmer till stor del ihop med vad förskollärarna tror om dem. Både föräldrar och förskollärare framhåller att en god kommunikation mellan hem och förskola är det viktigaste när det gäller inflytande. Det är viktigt att pedagogerna lyssnar på föräldrarna samtidigt som det är viktigt att föräldrarna sätter sig in i hur förskolan fungerar.

 • 10317.
  Öhman, Katarina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Niklasson, Sandra
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Naturvetenskap i förskolans värld: En studie om pedagogers uppfattningar och arbetssätt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad pedagoger har för uppfattningar och arbetssätt med det naturvetenskapliga ämnet i förskolans verksamhet. Studiens bakgrund och forskningsöversikt visar att de flesta som arbetar inom förskolans verksamhet upplever att naturvetenskap ska börja redan i förskolan, men att litteraturen och studier ändå indikerar att det finns vissa brister i undervisningen gällande ämnet på grund av exempelvis kunskapsbrist eller osäkerhet. Även andra orsaker skulle kunna påverka, såsom stora barngrupper och tidsbrist, vilket kan medföra att det inte arbetas med i så stor utsträckning.  I studien var det tio respondenter som medverkade, som arbetade i förskolor inom samma kommun. Som metod användes individuella intervjuer som spelades in för att sedan transkriberas till analysen av resultatet. Studien inspireras av fenomenografin som teoretisk ansats.  Resultatet visar att det förskollärare framförallt uppfattade att naturvetenskap handlar om biologi. Men det fanns även förskollärare som tog upp att ämnet handlade om fysik, kemi och ett sätt att arbeta. Förskollärare visade på en positiv inställning till ämnet och poängterade betydelsen av att arbeta med naturvetenskap med hänvisning till förskolans läroplan. Resultatet visar att förskollärarna upplever att det finns en generell osäkerhet till ämnet men att de inte upplevde det själv. Resultatet visar att pedagogerna arbetade på olika sätt, men att det mest förekommande var att pedagogerna utgick från barnens intresse. Många förskollärare förespråkade att vara en närvarande pedagog, samtidigt som några förskollärare uttryckte att man inte behöver arbeta så aktivt med naturvetenskap utan tar de eventuella tillfällen som uppstår. Resultatet visar att förskollärarna arbetar både med spontana och planerade lärtillfällen. Förskollärare arbetade utefter olika aspekter, såsom det naturvetenskapliga arbetssättet, experimentera och ha en bra dialog vid undersökande. Faktorer som enligt pedagogerna skulle kunna påverka undervisningen i naturvetenskap är exempelvis stora barngrupper, tidsbrist och okunskap.

 • 10318.
  Öhrby, Christina
  University West, Department of Technology.
  Svensk användarmanual till nytt styrsystem på Scanraff: funktionsblocken och dess parametrar2002Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 10319.
  Ökvist, Marie
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Division of Advanced Nursing.
  Sömn hos små barn och deras föräldrar2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: How small children sleep influence the whole family. Sleeping problems, could influence children physical, mental, emotionally, cognitive and socially. When parents get waked by the children, who wake by themselves in the middle of the night, the parents do not always now what to do. Aim: The aim of this study was how children sleep and how it influence their parents sleep habit. The question formulation was threefold: Firstly. To describe the sleeping habit of children aged 0-3 years and their parents. Secondly, how usual are sleeping problems and which are the differences concerning sleep between those who experience problems and those who do not? Thirdly, witch help has the parents searched and received concerning sleeping problems. Method: The study was empirical and a questionnaire was constructed. This was delivered to three children care centres. 51 questionnaires were answered and analysed. Results: The parents who believed that they sometimes had problem with the sleep, felt more irascible. They also believed that the children were more frequently sick. The parents talked more with district nurse, and they had more frequently at least two children.

 • 10320.
  Öman, Anne
  et al.
  University of Gothenburg, Department of Applied IT.
  Sofkova Hashemi, Sylvana
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Design and redesign of a multimodal classroom task: implications for teaching and learning2015In: Journal of Information Technology Education, ISSN 1547-9714, E-ISSN 1539-3585, Vol. 14, no 1, p. 139-159Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Digital technologies are increasingly implemented in Swedish schools, which impact on education in the contemporary classroom. Screen-based practice opens up for new forms and multiplicity of representations, taking into account that language in a globalized society is more than reading and writing skills. This paper presents a case study of technology-mediated instruction at the primary-school level including an analysis of the designed task and how the teacher orchestrated the digital resources during three introductory classes. The aim was also to explore the pupils’ redesigning of advertising films based on teacher’s instructions and available digital resources. Sequences of a learning trajectory were video recorded and analysed from a multimodal perspective with a focus on the designed task and the processes of how pupils orchestrate meaning through their selection and configuration of available designs. The findings show a distinction between the selection of design elements in the teacher’s orchestration of the laptop resources during instruction and the pupils’ redesigning of the task. Pupils’ work developed from the linguistic design provided by the teacher towards visual design and the use of images as the central mode of expression in the process of creating advertising films. The findings also indicate a lack of orientation towards subject content due to the teacher’s primary focus on introducing the software.

 • 10321.
  Öman, Anne
  et al.
  University of Gothenburg, Department of Applied IT.
  Svensson, Lars
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  Similar products different processes: Exploring the orchestration of digital resources in a primary school project2014In: Computers and education, ISSN 0360-1315, E-ISSN 1873-782X, Vol. 81, p. 247-258Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Today, teachers and pupils are interacting with digital devices during different types of activities in theclassroom context. During such activities, dialogic interaction has a particular value as a pedagogicalpractice that helps to develop pupils' understanding. This study has explored the question: In what waysdo digital resources support dialogic and synergistic interaction?In order to explore primary schoolpupils' interaction within group activity and how they make use of the features of the laptops, theempirical material was collected through video recordings and further analysed with the interactivityanalysis framework (IAF) developed by Beauchamp and Kennewell (2010). The findings show thatalthough the products produced by the different groups of pupils were similar in a technological way (i.e.the pupils used the same modes of expression), the patterns of interaction during the group processesvaried. Two out of six groups used the digital resource as an 'object of interaction', where the tool had amore passive role during the group collaboration. The other four groups used the ICT resource as a 'toolfor interaction', where the resource became more of an interaction partner during the meaning-makingprocesses, which opened up opportunities for learning. The findings also indicate that the interplay inthese four groups between the group members and the laptop features seems to have developed thepupils' understanding of ICT resources as well as their understanding of the subject content during thegroup work. Synergistic interaction with ICT was rather rare but was observed in one of the groups

 • 10322.
  Örnemark, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Language in the fictional world of lesbian and gay law enforcement characters2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 10323.
  Örnskär, Rasmus
  University West, Department of Engineering Science, Divison of Natural Sciences, Surveying and Mechanical Engineering.
  Förbättrings och layout förslag för pakethanteringen hos SKF Logistics Services Sweden2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The expected outcome of this thesis is to identify process involving manual handling of packet at SKF Logistics Services Sweden. As well developing proposals for changes in the process and layout suggestions for floor 200. These proposals are based in lean and ergonomics to find wastes in the process and improve the current working environment that today includes of heavy lifting for personnel.

  If the proposals are implemented they will provide an improved flow primarily by the takt-error which today is between picking and packing of orders. Ergonomics will also be improved by heavy lifting will be minimized. As well will work stations be redesigned with ergonomic models from the Swedish work Environment Authority. This will improve the working environment in the process. Some of the suggestions given in this thesis is not entirely rooted in the organization but are included to show how to save and the elimination of non -value adding activities that can be done by changing the surrounding processes. This will affect more departments than SKF Logistics Services Sweden and more extensive pre-study must be conducted before these proposals can be implemented

 • 10324.
  Örtendahl, Niklas
  University West, Department of Engineering Science.
  En studie på emballeringssystem ur ett resursoptimeringsperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today's industry is subject to fierce competition. This requires constant business development and continuous increment in product variety to meet customer requirements. Management Tools such as Lean Production, which focuses on a continuous reduction of waste in all parts of the company, plays a key role in today's industry. In order to reconcile the continual improvement of the organization's well-being requires a structured approach in the form of organized improvements.  The work carried out at Swegon AB in Kvänum identifies possible changes concerning the wrapping process in efficiency improvement and resource saving purposes. The company produces air handling units and fans for indoor use. The products are used in stadiums, hotels, hospitals, airports, universities and private housing.  Today’s wrapping process is perceived as ineffective. The company sees potential for improvement in transportation cuts, in minimizing physical and business management steps and thus reduce the need for storage space and buffers. Along with a restructuring, that focuses on improving material flow and layouts, large parts of the production is changed, from a function-oriented to an increasingly process-oriented structure. If the proposed changes are to be implemented this most likely occurs in conjunction with the rebuilding.  The work was initiated by a comprehensive survey of today's wrapping process. The empirical collection began through interviews, observations and process mapping. The survey was completed by applying the fishbone diagram, where the root causes of the identified problems were structured.  Continuous literature studies were conducted to substantiate the used methods. The theory deals primarily with lean production with focus on waste and standardization. Suggestions for improvement were generated continuously in close cooperation with technicians and production staff. The focus was on reducing non-essential steps in the process. This work results in four proposed changes: scanning, layout changes and kitting. These changes give rise to a reduced need of resources and an increased quality towards customers. Additionally, the proposals improve opportunities for standardization of the process in the future. Date

 • 10325.
  Östberg, Carolin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Squat or knäböj?: A study of Swedish-English Code-switching in Fitness Blogs2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates code-switching from Swedish to English in fitness blog posts through a study of fourteen popular Swedish fitness blogs. By manually reading and analyzing 210 blog posts, I answered the questions of what, where and why bloggers code-switched. The code-switching constituents were divided into inter-sentential and intra-sentential code-switching. Further, single words were placed in groups of lexical categories and analyzed in terms of semantics. The results showed that intra-sentential code-switching was most common and that single nouns were switched to the highest extent. The majority of switched words were inflected by Swedish or English inflectional suffixes accordingly with suggested constraints, but one divergent example was found.

  The eight most frequently switched words were all connected to fitness, except for one. Furthermore, there were tendencies towards a more frequent use of some English fitnessrelated words, e.g., squat, and indications of a correlation between commonly switched words and the Crossfit concept. Likely reasons for bloggers to code-switch were to create positive affiliation, or to convey an identical semantic message, which sometimes may be difficult when there is a lack of an equivalent Swedish word. 

 • 10326.
  Östberg, Pernilla
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Barns och vuxnas upplevelser av måltider i skola och fritidshem2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den totala upplevelsen av de olika måltiderna beror inte enbart på maten som serveras, utan även på miljön runt omkring så som stämning och trivsel. Tidigare forskning visar att det finna tydliga lärsituationer under måltiderna som är betydelsefulla för barnens utveckling och lärande.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka måltider i skolan och fritidshemmet ur vuxnas och barns perspektiv.

  Metod: Studien har genomförts med kvalitativa metoder. Data har producerats genom observationer och genom två olika sorters intervjuer, enskilda vuxenintervjuer och gruppintervjuer med barn. Studien är en fallstudie med urvalet högskoleutbildad skolpersonal och elever i årskurs ett och två som både äter lunch och mellanmål i samma lokal. Datamaterialet har analyserats utifrån färgkodning och olika teman.

  Resultat: Resultatet visar att både barn och vuxna har gemensamma upplevelser, både positiva och negativa, av de olika måltiderna i skola och fritidshem och att under måltiderna finns det olika lärsituationer som främjar barnens utveckling. Betydelsen av måltiderna visar enligt studien främst behovet av att fylla på energi för att orka skoldagen.

 • 10327.
  Öster, Inger
  et al.
  Umeå University, Department of Nursing.
  Tavelin, Björn
  Umeå University, Department of Radiation Sciences.
  Egberg Thyme, Karin
  Department of Clinical Sciences, Division of Psychiatry, Umeå University.
  Magnusson, Eva
  Umeå University, Department of Clinical Sciences, Division of Psychiatry.
  Isaksson, Ulf
  Umeå University, Department of Nursing.
  Lindh, Jack
  Umeå University, Department of Radiation Sciences.
  Åström, Sture
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  Art therapy during radiotherapy: A five-year follow-up study with women diagnosed with breast cancer2014In: The arts in psychotherapy, ISSN 0197-4556, E-ISSN 1873-5878, Vol. 41, no 1, p. 36-40Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Follow-up studies on art therapy are lacking. In a randomised art therapy intervention study from 2001 to 2004 with women with breast cancer, results showed that patients benefitted from participating in art therapy for up to four months after the intervention. The aim of this study was to describe the coping resources and quality of life amongst women treated for breast cancer five to seven years after participating in individual art therapy during radiotherapy as compared to a control group. In 2009, thirty-seven women, 18 from the intervention group and 19 from the control group, answered questionnaires about their coping resources and quality of life. The results showed no significant difference between the groups regarding their coping resources or quality of life, except for an unexpected significantly lower score in the domain ’Social relations’ in the study group as compared to baseline, at the time of the follow up. However, our study from 2001 to 2004 supports various positive effects of art therapy within six months of participation as compared to a control group. Consequently, attending art therapy during the treatment period for breast cancer can be of great importance to support health, coping and quality of life in a short-term perspective. © 2013 Elsevier Ltd.

 • 10328.
  Österberg, Marika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Satire and Social Criticism in C. S. Lewis' That Hideous Strength2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay at hand is a New Historicist reading of C. S. Lewis’ dystopian fantasy novel That Hideous Strength. According to New Historicist theory it is informed by many disciplines, namely, philosophy, history, literary theory, theology, social science, and psychology, and it attempts to lessen injustices of race and class. The essay examines how satire operates in the novel, focusing on its societal targets: totalitarianism, laboratory animals, and education. Lewis’ philosophical idea expressed in his “The Abolition of Man” – that a society that averts from what he calls universal, timeless, objective values will eventually lead to a loss of that which is truly humane – is a main theme of the novel as well as for this essay. Another, complementary, main theme is that a cultivation of the heart is necessary for individuals of society since childhood if society is going to stay humane.

 • 10329.
  Österberg, Marika
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Statistisk regressionsanalys i matematisk och didaktisk kontext: En studie av hur matematikböcker i Sverige, Norge och Finlandstödjer gymnasieelevers förståelse av regressionsanalysens matematiska natur och dess tillämpningsmöjligheter2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10330.
  Österberg, Nicole
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Framgångsrika ledarskapsstrategier i en organisationsförändring: Påverkan ur ett hälsoperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Organizational changes today are unavoidable and a must for organizations to follow competitors, the outside world, globalization and increased demand international. Organizations need to evolve and follow the changes that take place in the market, in from of economic, technological and to changing business conditions. When it comes to organizationalchange processes, there is a negative mark on the definition. Of the results, it has been shown that lack of planning, analysis and communication to some extent are decisive factors if an organizational change is considered successful or not. When choosing whether a certain leadership or leadership strategy affects organizational change, significant factors have emerged, there is not only one leadershipstyle that is successful. Instead, it is important that leaders and managers find their unique ability and adapt it to their own leadership. It's about showing direction, vision and goals. To inspire and motivate their employees to both find and develop their potential and trust in the organization. The fact that there is a functioning work environment that results in the entire organization experiencing meaningfulness and a sense of context brings positive health aspects to the staff and a possible successful path towards a successful change process.

 • 10331.
  Österberg, Per
  University West, Department of Economics and IT, Division of Computer Engineering.
  A comparison between NS-2 and reality utilizing on queuing disciplines2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eftersom dagens olika datornätverk växer sig större och mer komplexa har möjligheten att testa ny nätverksfunktionalitet försvårats. Detta har gjort att simulation har blivit populärt ibland utvecklare och forskare inom nätverksområdet. Nätverkssimulatorn NS-2 är en populär simulator som används flitigt av forskare och utvecklare runt om i världen. Men kan vi lita på att NS-2 simulatorns funktionalitet stämmer överens med verklighetens?Denna studie undersöker hur väl ett scenario i NS-2 simulatorn stämmer överens med ett verkligt scenario av samma typ. Vi har använt oss av ett topologi med en flaskhals där vi har testat tre olika kösystem på den strypta länken: Fair queuing, Random early detection och First in first out med Drop Tail. Genom flaskhalsen har vi skickat en UDP ström tillsammans med olika typer av trafik och mätt påverkan på UDP strömmen i form av tappade paket och genomströmning. Resultatet ifrån NS-2 simulatorn är sedan jämnfört med resultat ifrån samma scenario uppsatt i verkligheten.

 • 10332.
  Österman, Cecilia
  et al.
  Chalmers tekniska högskola, Institutionen för sjöfart och marin teknik.
  Ljung, Margareta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.
  Lützhöft, Margareta
  Chalmers tekniska högskola, Institutionen för sjöfart och marin teknik.
  Who Cares and Who Pays?: The Stakeholders of Maritime Human Factors2009In: Human Factors in Ship Design & Operation: London, September 25-26, 2009, London: Royal Institute of Naval Architects , 2009, p. 69-76Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper aims at identifying the key stakeholders in maritime human factors and analyse their interest in, and power to influence the human factors issues. A stakeholder analysis is done and a model displays eight stakeholders from a vessel lifecycle perspective. It is concluded that the interest and the power to influence is much differentiated, largely due to the nature of shipping. An increased public interest in environmental, economic and socio-political sustainability has affected the environmental work in the industry and it is believed that pressure from consumers will lead to increased demands on shipping. It is further concluded that well operated shipping contribute to greater overall efficiency and economy and should offset higher unit freight costs resulting by the use of better maintained and managed ships.

 • 10333.
  Österman, Fredrik
  et al.
  University West, Department of Technology.
  Paasovaara, Jarkko
  University West, Department of Technology.
  Användarprogram: dioddisplay2002Independent thesis Advanced level (professional degree)Student thesis
 • 10334.
  Östh, Magnus
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  Blomsterberg, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies.
  För alla elevers bästa!: Pedagogers förhållningssätt till gruppindelningar och stödundervisning inom ämnet idrott och hälsa2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idrott och hälsa tillhör de största ämnena i skolan. Rörelse är viktigt för hälsan och människans välbefinnande. För att alla elever ska få möjlighet till detta är det viktigt att skolan och ansvarig pedagog utformar undervisningen så att alla elever ges möjlighet till utveckling inom ämnet. Samhällsdebatten om att barn behöver fysisk aktivitet pågår ständigt. Ges de elever som är i behov av stödundervisning möjlighet till detta då deras hälsa påverkas fysiskt och psykiskt av rörelse? För att uppnå ett lustfyllt lärande inom ämnet bör det vara ett tillåtande klimat samt finnas möjlighet till att nivågruppera efter elevernas behov. Syfte: Syftet med vår studie var att förklara pedagogers tankar kring orsaker och samband avseende gruppindelningar inom ämnet idrott och hälsa samt om pedagoger ansåg stödundervisning som relevant inom ämnet. Metod: Vi har i vår studie använt oss av kvantitativ metod i form av enkätundersökning på internet. Vår målgrupp i undersökningen var pedagoger som undervisar i ämnet idrott och hälsa oavsett om de är utbildade eller ej inom ämnet. För att nå ut till så många pedagoger som möjligt i Sverige ringde och skickade vi e-post till rektorer som vidarebefordrade vår enkät till sina berörda pedagoger. Resultat: Vi fick svar på våra frågeställningar och vårt resultat visade att de flesta pedagoger var positiva till nivågruppering oavsett kön eller utbildning. Även när det gäller stödundervisning inom ämnet kom vi fram till att de flesta pedagoger var positiva, men det vi kunde utläsa av pedagogernas åsikter, så saknades i de flesta fall resurser för att kunna genomföra denna form av undervisning. Pedagoger som undervisar i ämnet idrott och hälsa var också överens om att den fysiska aktiviteten påverkade elevernas prestationer i de teoretiska ämnena och detta var ny kunskap för oss.

 • 10335.
  Östling, D
  et al.
  Sandvik Teeness AS, Ranheimsveien 127, Trondheim, Norway.
  Magnevall, Martin
  University West, Department of Engineering Science, Division of Subtractive and Additive Manufacturing. Sandvik Coromant AB, Sandviken, Sweden.
  Modelling and characterization of nonlinearities in a tuned mass damper-impulse hammer versus shaker excitation2016In: Proceedings of ISMA 2016 - International Conference on Noise and Vibration Engineering and USD2016 - International Conference on Uncertainty in Structural Dynamics / [ed] Sas P.,Moens D.,van de Walle A., KU Leuven, Departement Werktuigkunde , 2016, p. 3711-3719Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The rubber springs of a tuned mass damper (TMD) exhibit both nonlinear stiffness and damping, which complicates measurements of the frequency response function (FRF) of the device. In this paper we model and compare the frequency responses measured with both impulse hammer excitation and a shaker base excitation method. Since the impulse response will spend only a short time in the nonlinear regime, a reasonable assumption is that the nonlinearities will be less apparent and more difficult to determine. The results show that this is not the case and that both methods yield similar nonlinear parameters. By comparing responses at different excitation levels with appropriate nonlinear models, the nonlinearities can be determined. The results indicate that these approximations of the nonlinear effects are able to describe the dynamic behaviour of the TMD, and that the nonlinear properties of the material differ somewhat in the two measurement situations.

 • 10336.
  Östlund, Christian
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  A Framework for Evaluation of IT Enhanced Training: A Design Science Research Approach2015In: Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015, Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education, 2015, p. 1544-1551Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper contributes with a model for evaluating IT supported workplace training (e-training). Since the problem domain of e-training is in the intersection of work, learning and IT, evaluating e-training is complex with multiple stakeholders. Venable et al (2012) provide a framework for how to choose evaluation strategy and method in design science research. This framework is applied to a desing science research project aiming for a design framework for developing e-training systems. A model based on the framework by Venable et al. (2012) and the design science research case is then suggested.

 • 10337.
  Östlund, Christian
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Design for e-training2017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is about designing technology that supports and enhances learning in and for the workplace. This is realized through an e-training system of web lectures. Designing e-training means designing for interaction in a user friendly way while accommodating for the pedagogical and instructional strategies that are inherent in learning systems. The objective of this thesis is to inform how technology can be designed to support workplace training by acknowledging the context demands of every day work. The context for this thesis is the government authority in Sweden called the county administration. The research in this thesis follows the approach of design science research and design principles for e-training through web lectures emerged in collaboration with members of the county administration through four design cycles of problem awareness: conceptual suggestion, system development, and evaluation. The perspective on learning adopts that of socio-cultural learning since it acknowledges the importance of context by stressing the relationship between learning and the context in which the learning occurs. A framework called authentic e-learning with nine core design principles was chosen as a kernel theory. The first version of the web lecture application was based on the unchanged design principles of authentic e-learning. The design principles were then evaluated in the context of a work place and after four design cycles some of the original design principles was still unaltered, some was adapted to the conditions of work place learning and new principles emerged from the evaluation process. The thesis concludes with eight design principles for e-training through web lectures.

 • 10338.
  Östlund, Christian
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  E-learning use patterns in the workplace: Web logs from interaction with a web based lecture2012In: International Journal of Advanced Corporate Learning, ISSN 1867-5565, E-ISSN 1867-5565, Vol. 5, no 4, p. 4-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  When designing for e-learning the objective is todesign for learning i.e. the technology supporting thelearning activity should aid and support the learningprocess and be an arena where learning is likely to occur. Toobtain this when designing e-learning for the workplace theauthor argue that it is important to have knowledge on howusers actually access and use e-learning systems. In order togain this knowledge web logs from a web lecture developedfor a Scandinavian public body has been analyzed. During aperiod of two and a half months 15 learners visited the weblecture 74 times. The web lecture consisted of streamingvideo with exercises and additional links to resources on theWWW to provide an opportunity to investigate the topicfrom multiple perspectives. The web lecture tookapproximately one hour to finish. Using web usage miningfor the analysis seven groups or interaction patternsemerged: peaking, one go, partial order, partial unordered,single module, mixed modules, non-video modules.Furthermore the web logs paint a picture of the learningactivities being interrupted. This suggests that modulesneeds to be fine-grained (e.g. less than 8 minutes per videoclip) so learners’ do not need to waste time having to watchparts of a video clip while waiting for the part of interest toappear or having to fast forward. A clear and logicalstructure is also important to help the learner find their wayback accurately and fast.

 • 10339.
  Östlund, Christian
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Jobe, William
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Svensson, Lars
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  E-training through web lectures2014In: Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014 / [ed] M. Searson & M. Ochoa, Chesapeake, VA: AACE , 2014, p. 397-402Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper sets out to inform how technology can be designed to support formal workplace training by acknowledging the context of every day work. The research in this paper follows the approach of design science research and a design theory for e-training through web lectures emerged in collaboration with members of the county administration through four designcycles of problem awareness: conceptual suggestion, system development, and evaluation. Aframework called authentic e-learning with nine design principles was chosen as a kernel theory.The design principles were then evaluated in the context of workplace learning and after four design cycles some of the original design principles was still unaltered, some was adapted to the conditions of workplace learning and new principles emerged from the evaluation process.

 • 10340.
  Östlund, Christian
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Computer Science and Informatics.
  Kautz, Karlheinz
  Copenhagen Business School.
  Svensson, Lars
  University West, Department of Economics and IT, Division of Computer Science and Informatics.
  Towards adapting authentic learning for formal workintegrated e-learning2009In: Proceedings of the 4th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology, DESRIST '09, 2009, p. Aricle 29-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This poster reports from the initial steps of formulating a prescriptive design theory to support the development of scholastic/formal work-integrated e-learning systems. For this purpose a framework for authentic learning, developed andevaluated in a school setting and the eight components of design theories by Gregor and Jones has been used to guide two elearning activities in a work setting. Adapting authentic learning to a formal work-integrated e-learning context calls for a simplification of the framework where some elements of authentic learning become peripheral whereas others become more central. Copyright 2009 ACM.

 • 10341.
  Östlund, Christian
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Svensson, Lars
  University West, Department of Economics and IT, Divison of Informatics.
  Design Guidelines Through Educational Mining2015In: Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2015, Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education, 2015, p. 1854-1857Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Great effort is put into improving online education, focusing on how students learn and how teachers' can help the students' to be effective in that process. Recently the interest in using web mining techniques in e-learning environments (educational mining) for this purpose has increased. The efforts can be oriented towards assisting the students' learning process, the teachers' scaffolding efforts or the administrators' to make the web site more efficient. It is argued in this paper that educational mining also have great potential in deriving design guidelines for the e-learning environment and not only support the processes taking place after the system is developed and implemented.

 • 10342.
  Östlund, Christian
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Computer Science and Informatics.
  Svensson, Lars
  University West, Department of Economics and IT, Division of Computer Science and Informatics.
  Kautz, Karlheinz
  Copenhagen Business School.
  Multimedia instruction in a workintegrated e-learning environment: Findings from the early stages of a design researchproject2007In: Proceedings of 30th Information Systems Research Seminar in Scandinavia: IRIS 30, University of Tampere , 2007, p. 683-698Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports from a design process within an e-learning project. An e-learning web lecture on how to search the World Wide Web was created based on narrated screen captures and power point slides. A framework grounded in situated learning was used to create the multimedia instruction for the web lecture. Flexibility vs. collaboration, multimedia instruction vs. multimedia interaction and situated content vs. situated use headlines the discussion on challenges where theory and practice deliver conflicting implications for system design.

 • 10343.
  Östman, Ann
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Forsberg Ahlcrona, Mirella
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Mathematic in preschool and teacher education2016In: Abstract book The VII Conference on Childhood Studies: Childhood in everyday life June 6th–8th 2016, Turku, Finland, Turku: Painosalama Oy , 2016, p. 101-101Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Preschool task in Sweden include the teaching of mathematics as a subject and as a way to develop children's skills and ability to apply mathematical thinking in different situations. This through an approach that, according to curriculum, should include different aesthetic activities and creative methods. In all training institutions for teachers, mathematics in preschool are taught in different ways - which means that the teaching about the aesthetic possibilities and mathematics in preschool varies. Our experience shows that many students express a negative self-image when it comes to being interested in mathematics, which in some way, even affect their conception of mathematics in preschool education and personal adjustment to accept "unusual" ways of learning mathematic.The study explore students' attitudes and beliefs about mathematics as a subject and how they use different aesthetic potentials in their own mathematics teaching in preschool, more specifically with puppet play as a method. What kind of attitudes do they express before their activities with the children? What kind of expression and conclusion presents when they describe their communication with children through aesthetic experiences? The study includes 70 students.Students will receive lessons on several aesthetic dimensions and the puppet as a mediating tool. They will choose a specific learning object to develop children's mathematical knowledge and experience, andthey will make their own robot, a rod puppet. The will plan their teaching before two-week practice in preschool. During and afterwards they will document, analyze and discuss their mathematical activities.The study will be conduct in February 2016 and analysis of collected data in March - April. The study results can help to develop and create teaching methods and content in how teachers can work with mathematics in a more inspiring and creative way. That means better approaches and conditions for children's mathematical education and development in preschool.

 • 10344. Östman, J
  et al.
  Samuelson, Gösta
  Starkare insulin från första april 19871986In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 83, no 43, p. 3615-3616Article in journal (Other academic)
 • 10345.
  Östman-Smith, Ingegerd
  et al.
  Gothenburg University, Division of Paediatrics, Department of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy.
  Wisten, Aase
  Sunderby Hospital, Luleå, Department of Internal Medicine.
  Nylander, Eva
  Linköping University, Department of Clinical Physiology/CVM, Faculty of Health Science.
  Bratt, Ewa-Lena
  Gothenburg University, Division of Paediatrics, Department of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy.
  de-Wahl Granelli, Anne
  Gothenburg University, Division of Paediatrics, Department of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy.
  Oulhaj, Abderrahim
  University of Oxford, OPTIMA, Department of Physiology, Anatomy and Genetics.
  Ljungström, Erik
  Lund University, Department of Cardiology, University Hospita.
  Electrocardiographic amplitudes: a new risk factor for sudden death in hypertrophic cardiomyopathy.2010In: European Heart Journal, ISSN 0195-668X, E-ISSN 1522-9645, Vol. 31, no 4, p. 439-449Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIMS: Assessment of ECG-features as predictors of sudden death in adults with hypertrophic cardiomyopathy (HCM).

  METHODS AND RESULTS: ECG-amplitude sums were measured in 44 normals, 34 athletes, a hospital-cohort of 87 HCM-patients, and 29 HCM-patients with sudden death or cardiac arrest (HCM-CA). HCM-patients with sudden death or cardiac arrest had substantially higher ECG-amplitudes than the HCM-cohort for limb-lead and 12-lead QRS-amplitude sums, and amplitude-duration products (P = 0.00003-P = 0.000002). Separation of HCM-CA from the HCM-cohort is obtained by limb-lead QRS-amplitude sum >or=7.7 mV (odds ratio 18.8, sensitivity 87%, negative predictive value (NPV) 94%, P < 0.0001), 12-lead amplitude-duration product >or=2.2 mV s (odds ratio 31.0, sensitivity 92%, NPV 97%, P < 0.0001), and limb-lead amplitude-duration product >or=0.70 mV s (odds ratio 31.5, sensitivity 93%, NPV 96%, P < 0.0001). Sensitivity in HCM-patients <40 years is 90, 100, and 100% for those ECG-variables, respectively. Qualitative analysis showed correlation with cardiac arrest for pathological T-wave-inversion (P = 0.0003), ST-depression (P = 0.0010), and dominant S-wave in V(4) (P = 0.0048). A risk score is proposed; a score >or=6 gives a sensitivity of 85% but a higher positive predictive value than above measures. Optimal separation between HCM-CA <40 years and athletes is obtained by a risk score >or=6 (odds ratio 345, sensitivity 85%, specificity 100%, P < 0.0001).

  CONCLUSION: Twelve-lead ECG is a powerful instrument for risk-stratification in HCM.

 • 10346.
  Öz, Rojin
  et al.
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Joffrey, Monika
  University West, Department of Economics and IT, Division of Business Administration.
  Balanserat styrkort: En fallstudie om vilka problem som kan uppstå vid implementeringen av Balanserat styrkort i ett sjukhus.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish healthcare systems have over the past decades experienced a major reorganization that involves reduction of costs and cuts due to the financial problems that the public health system faced. Healthcare was criticized because it was considered to be bureaucratic and inefficient (Funck, 2007). The solution to this problem was to focus on other measures rather than the economic measures, such as modernizing the healthcare instead of cutting down. Implementing a balanced scorecard in a public sector as a hospital, perceived as failures. This is due to several factors such as communication, knowledge and expected time are not taken into consideration when implementing the scorecard. The purpose of this study is to analyze how the balanced scorecard serves as an approach for controlling the hospital. The purpose of the study is to increase our knowledge and get better insight by examining the problems that may arise during the implementation of a balanced scorecard. The chosen method to this study is qualitative research with the influence of the inductive approach. Eight interviews were carried out at the Sahlgrenska University Hospital to get an overview about the selected topic. The chosen theory to the study is based on Kaplan and Norton's theories and other scientists as Funck, Assiri, Johnson and Atkinson. The study also applied research articles and literature in the theoretical framework. The study's research question is clarified as what types of problems can arise during the design and implementation of a balanced scorecard in hospitals. We have found that the balanced scorecard requires success factors such as communication, knowledge and learning, motivation, commitment, time management, a relevant and easy used scorecard and a clear vision, strategy and results for a successful implementation.

 • 10347.
  Økland Lier, Haldis
  et al.
  Haugesund Hospital, Section of Mental Health Research, Helse Fonna HF, Haugesund, Norway.
  Åström, Sture
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison of Caring Sciences, postgraduate level.
  Rørtveit, Kristine
  Stavanger University Hospital, Psychiatric Nursing, Stavanger District Psychiatric Centre, Stavanger, Norway.
  Patients’ daily life experiences five years after gastric bypass surgery – a qualitative study2016In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 25, no 3-4, p. 322-331Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim and objective The objective was to explore and describe patients’ daily life experiences five years after gastric bypass surgery. Background Bariatric surgery markedly decreases body weight. Previous studies describe positive consequences, as well as physical, social and emotional challenges during the first few years after surgery. An understanding of how patients adjust to and cope with postsurgical changes in the long term is crucial to help them obtain a successful outcome after bariatric surgery. Method A qualitative method was employed. In-depth interviews with 10 men and women were conducted five years after bariatric surgery in a Norwegian hospital. Results One overarching theme – a multitude of daily life changes following bariatric surgery – was developed based on three main themes: relational aspects related to weight loss, the new body and changes in self-esteem. Six sub-themes are described. Conclusion Those who undergo gastric bypass surgery experience enormous changes in their daily lives. Their social lives, their relationship to their body and their self-esteem may be altered by the weight loss. Relevance to clinical practice The results of this study suggest directions for patient education, health staff education and peer education. A patient education programme focusing on changes in daily life experiences when undergoing gastric bypass surgery is suggested due to the changes experienced by the patients involved in this study.

 • 10348. Øksnes, Maria
  et al.
  Samuelsson, Marcus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Barns nej - ett steg mot ett hållbart samhälle2018In: Motstånd, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 55-76Chapter in book (Other academic)
 • 10349. Øksnes, Maria
  et al.
  Samuelsson, MarcusUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Motstand2017Collection (editor) (Other academic)
 • 10350. Øksnes, Maria
  et al.
  Samuelsson, MarcusUniversity West, Department of Social and Behavioural Studies, Division for Educational Science and Languages.
  Motstånd2018Collection (editor) (Other academic)
204205206207208 10301 - 10350 of 10359
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf