Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 313
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Ellström, Alexander
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Sten, Anton
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Guide för projektering inom lågspänning2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten är utformad tillsammans med en guide för projektering inom lågspänning framtagen av författarna. Syftet med arbetet är att för avdelningen Nätanslutningar på Vattenfall Eldistribution AB ta fram en guide i utbildningssyfte. Guiden ska utgöra ett underlag för framförallt nyanställda anslutnings-tekniker och ingenjörer men ska även finnas tillgänglig som ett hjälpmedel för erfarna projektörer. Ett annat syfte är att ge läsaren en förståelse och inblick i den process som ligger till grund för att genomföra en planering och projektering av en nyanslutning i elnätet. För att samla in relevant information användes litterära studier samt privata konversationer med flera projektörer på företaget. Författarna har även genomgått en grundlig utbildning av hur en projektering av en nyanslutning inom lågspänningsnät genomförs.

  Rapporten beskriver de två områden planering och projektering som arbetsrollerna tekniker och ingenjörer på Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för. Planeringsstadiet omfattar bland annat dimensionering av den nya anläggningen i förhållande till omgivningen medan projekteringsfasen inriktas mot beräkningar av elkvalitetsparametrar med hjälp av datasystemet NETBAS.

  Guiden är framtagen med hjälp av presentationsprogrammet PowerPoint för att utnyttja de funktioner som programmet erbjuder och på så vis utforma en användarvänlig och lättnavigerad guide. Guiden inleds med ett flödesschema över de sex steg som en planering och projektering av en nyanslutning består av. Användaren kan på ett smidigt sätt klicka sig fram och tillbaka mellan de olika stegen som innehåller information och tillvägagångssätt för att utföra specifika uppgifter.

  En testprojektering av en fiktiv nyanslutning har utförts av författarna där guiden har följts steg för steg. Med hänsyn till resultaten av testet anser författarna att guiden uppfyller sitt syfte som upplärningsmaterial för nyanställda på Vattenfall Eldistribution AB.

 • 102.
  Emami, Iman
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Pilqvist, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Implementering av översiktsbild för att hjälpa driftoperatörer bistå anvisningar från Starta Sverige2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vattenfall Eldistribution arbetar med att förbereda organisationen för projektet "Starta Sverige" vilket är skapat av Svenska kraftnät. Målet är att genom gemensam samverkan mellan olika driftcentraler minimera problem vid driftuppbyggnad efter ett större komplexts tamnätsavbrott. Detta arbete syftar till att hjälpa Vattenfall Eldistributions driftoperatörer att på enklast, snabbast och säkrast möjliga sätt bistå strategin framtagen i Starta Sverige vid lasttillkoppling efter en större nätkollaps. Det görs genom att skapa en översiktsbild till Vattenfall Eldistributions driftsystem som innehåller all relevant information.

  Ovanstående mål uppnås genom att utföra intervjuer med driftoperatörer och driftsystemspecialister i syfte att förstå önskemål och förväntningar till översiktsbilden men också för att hålla översiktsbilden inom driftsystemets tekniska begränsningar. Flera iterationer har genomförts där ändringar av översiktsbilden skett utifrån de uppföljningsintervjuer som utförts.

  Resultatet är en översiktsbild ungefär i storlek av ett A4-papper. Tekniska begräsningar hindrar en del av driftoperatörernas önskemål från att bli verklighet, exempelvis diagrammed kvarstående aktiv effekt att koppla in efter ett större avbrott. Resultatet av arbetet blir en översiktsbild för varje av Starta Sveriges åtta zoner. Översiktsbilden innehåller information om relevanta stationer, reaktiva komponenter, lindningskopplare samt spänning och frekvens i stamnätspunkten. Fokus läggs också på att uppvisa den tillkopplade och tilldelade aktiva effekten inom varje stamnätspunkt eftersom det enligt Starta Sveriges anvisningar är av prioritet vid nätåteruppbyggnad.

  Översiktsbilden kommer att implementeras i driftsystemet samma år som publiceringen avdenna rapport, men en exempelbild i Vattenfall Eldistributions driftsystem finns redan tillgänglig. Eftersom bilden enbart är tänkt att nyttjas vid ett större stamnätsavbrott råder osäkerhet kring när den faktiska användningen kommer ske.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Enander, Marcus
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Optimering av tankcontainerlastningar för Akzo Nobel Functional Chemicals i Stenungsund2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Akzo Nobel är en Global kemikoncern. Koncernen är uppdelas i tre affärsområden. Affärsområdena är uppdelad i affärsenheter. I Stenungsund ligger en utav Akzo Nobels anläggningar vilken tillhör affärsenheten Functional Chemicals Etylenaminer. Anläggningen producerar olika varianter av eten- och etanolaminer. Produktionen sker i stor skala och produkterna levereras i fat och tankcontainrar. I den här studien undersöks utlastningen och schemaläggningen av tankcontainrarna. Enligt företaget orsakar schemat för utlastningarna en flaskhals. Företaget tycker inte att det finns tillräckligt med plats för alla ordrar. Leveransprecision är ett nyckeltal företetaget använder för att mäta hur väl leveranserna utförs. Utlastningar vilka ej lastas på förbestämt datum avviker från leveransprecisionen. I dagsläget ligger företaget långt under uppsatt mål för leveransprecisionen. För att kunna erbjuda mer plats i schemat krävs det att Akzo Nobel ändrar på hur de hanterar och planerar utlastningarna. Studiens syfte är att ta fram alternativa lösningar för hur utlastningen kan hanteras och planeras. Lösningarna skall fokuseras på att minska utlastningens flaskhalseffekt. Målet med studien är att identifiera varför utlastningen är en flaskhals. Studien har även som mål att ta fram lösningsförslag vilka kan bidra till att leveransprecisionen höjs. För att kunna genomföra studien utfördes en litteraturstudie. Relevanta ämnen kopplat till studien område studerades. Bland annat studeras försörjningskedjor, logistik och Lean. Litteraturstudien fungerade som en referensram för studien. Studiens genomförande grundade sig i en nulägesanalys och en benchmarking. Syftet med nulägesanalysen samla information om verksamheten. Det var viktigt för att kunna härleda orsakerna till problemet. Syftet med benchmarkingen var att finna andra sätt att hantera och planera utlastningen. Nulägesanalysen, benchmarkingen och litteraturstudien låg därefter som grund för framtagningen av alternativa lösningsförslag. Studiens slutsats blev att Akzo Nobels befarade flaskhals inte helt stämde överens med verkligheten. Däremot finns det goda möjligheter till förbättring. Försäljningstrenden pekar även mot ökad försäljning, vilket betyder att det i framtiden kan behövas en mer effektiv utlastning.

 • 104.
  Enberg, Joel
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Johansson, Alvin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utförande av aktiviteter inom fastighetsunderhåll2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppdragsgivaren Företag X gör varje år många inköp med flera olika beslutsfattare där en stor variation i både pris från olika leverantörer och utförande av inköpsprocessen finns. Denna fallstudie har utförts med syftet att identifiera och presentera riktlinjer för inköp av tjänster som Företag X kan använda i sin inköpsprocess. Dessa riktlinjer kan även tillämpas på andra fastighetsföretags inköpsprocesser.

  Arbetet har avgränsats till att enbart behandla inköp av tjänster och presenterade riktlinjer går därför inte att implementera vid inköp av varor. Arbetet är en fallstudie med kvalitativ undersökningsmetod där informationsinsamling har skett via litteraturstudier, intervjuer samt informationsinsamling via företagets ekonomisystem samt intranät. På grund av rådande situation gällande Covid-19 har fallstudien utförts på distans, och inga observationer har därför kunnat göras.

  Företagets inköpsprocess har analyserats och jämförts med presenterad teori. Ett flertal intervjuobjekt med olika befattning inom företaget har presenterat sin bild av inköpsprocessen samt hur det faktiska arbetet med inköpsprocessen fungerar. En leverantör har intervjuats för att samla information från båda sidor av ett inköp.

  Den huvudsakliga diskussionen behandlar vida en tjänst ska köpas in eller utföras i egen regi. Företag X har en ingjuten mentalitet inom organisationen att i bästa möjliga mån utföra aktiviteter internt, men är medvetna om att inköp i många fall är fördelaktigt och ibland även nödvändigt. Dessutom behandlar diskussionsavsnittet frågan om ett centralt upphandlat avtal bör användas eller om en tjänst ska köpas in enskilt. Flera faktorer som påverkar dessa beslut presenteras i diskussionsavsnittet.

  Slutsatsen av utfört arbete är att det finns flertalet faktorer som påverkar utfallet vid utförandet av aktiviteter. Utifrån dessa faktorer har ett antal riktlinjer arbetats fram, som sedan presenteras i ett praktiskt beslutsträd. Beslutsträdet syftar till att hjälpa olika beslutsfattare genom inköpsprocessen.

 • 105.
  Eriksson, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Dimensionering av matning för nyskänkugn hos SSAB i Oxelösund2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SSAB i Oxelösund ska bygga en ljusbågsugn för konvertering av verksamheten från huvudsakligen malmbaserad produktion till skrotbaserad produktion. I samband med byggandet av ljusbågsugnen kommer en ny 130 kV linje byggas och från denna linje kommer ett nytt 30 kV nät byggas för att mata ljusbågsugnen och två stycken skänkugnar. En av dessa skänkugnar är idag (2019) i drift med 10 kV men ska konverteras till 30 kV medan den andra är en ny elektriskt sett identisk ugn. Anslutningen av dessa tre ugnar till det avskilda 30 kV nätet är till för att begränsa spridning av övertoner och flimmer till övriga laster. Ugnarna ska sedan anslutas till ett gemensamt elektriskt filter, för 30 kV nätet. Ljusbågsugnen och skänkugnarna ska vara i drift första kvartalet 2024, på grund av att det är några år in i framtiden är kortslutningsimpedanser osäkra.

  För att uppfylla termisk- och korttidsströmsdimensionering för kabeln mellan huvudställverk (OT40) och skänkugnsställverk (SU2) fodras enledarkabel med 300 mm2 aluminiumledare och PEX-isolering. Denna dimensionering förutsätter att förläggning sker i triangelformation, temperaturen är högst 35 °C och kabeln förläggs på sådant sätt att den inte påverkas av andra kablar. Maximal kortslutningsström som kabeln klarar av under den maximala bortkopplingstiden är 32,5 kA.

  Kortslutnings- och spänningsfallsberäkningar är utförda iprogrammet GNU Octave. Högsta och lägsta kortslutningström i respektive ställverk är beräknad. Överströmsskydden ställs in så att selektiv bortkoppling erhålls, med maximal bortkopplingstid 0,9 sekunder. En blockeringslogik används för att försäkra anläggning enmot oselektiv utlösning. Logiken innebär, enligt SSAB:s praxis, att skyddet närmast felstället ska blockera överordnat skydds kortslutningsströmsteg (>> I). Jordfelsskydd dimensioneras efter en nollpunktsresistor om 10 A. Jordfelsskydden är riktade och friges av nollpunktsspänningsskydd för att säkerställa att okynnesutlösning av jordfelsskydden inte uppstår i samband med omkopplingar eller fel i nätet. Frigivningen fungerar upp till en maximal snedavstämning om cirka 21 A.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Eriksson, Kristina M.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Jellbo, Oskar
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Manufacturing logistics courses aimed at competence development: Perspectives of coproduction between university and industry2021Ingår i: Plans Forsknings- och tillämpningskonferens 2021: Logistik Möter Praktik, Plan - Logistikföreningen för effektiva flöden , 2021, s. 349-363Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  New and elevated competences and knowledge needs arise as industry evolves and manufacturing is increasingly focusing digitalisation and sustainability. Facing those aspects of transformation one of the challenges is the continuous and growing need for competence development of professionals. In a work practice of constant implementation of new manufacturing processes, competence development becomes crucial for professionals within engineering fields such as production systems, product development and logistics. This paper reports a study of the design of courses within manufacturing logistics aimed at competence development for industrial professionals. We investigate how such courses can be designed to enable improved logistics practices in manufacturing industry. The course mode and its development are outlined, explaining the university and industry co-production of the incentive. The courses and their specified content are developed jointly with collaborating companies, and the courses are given free of charge as regular university courses advertised as free-standing courses. Data is collected between the period of spring semester 2019 – to spring semester 2021 from five completed courses of 2.5 ECTS on master level within manufacturing logistics. The data comprise quantitative data, such as throughput rate for course participants and qualitative data from focus groups. The focus groups emphasis the perspectives of the course participants and take place at the end of a completed course. Those focus groups serve as course evaluation coupled with highlighting themes of co-production and knowledge exchange between university and industry. The course concept of 2.5 ECTS credits on master level given during a period of five weeks has proven successful as regards meeting competence development need for professionals that are required to study in parallel with full time work. The results highlight participant’s perspectives, revealing that they value the potential of knowledge exchange enabled through the pedagogy of the course concept. Further, we emphasize that co-production between university and industry is beneficial to successfully design education aiming to meet real competence needs and challenges faced by manufacturing companies. To conclude, the results accentuate how the presented course concept can create and encourage conditions that lay the foundation for increased application of, at the companies, previously untried manufacturing logistic methods and new practices within logistics. 

 • 107.
  Eriksson, Rasmus
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Ohlsson, David
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Eliminering av finplaning vid tillverkning av axiallager2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens verkstadsindustri ställs ständigt högre krav på samtliga processer genom skärpta toleranser och att aktivt arbeta med att reducera ledtid, kostnader, samtidigt som produktkvalitén inte får påverkas negativt. De vanligaste tillverkningsmetoderna inkluderas i området skärande bearbetning. För att bemöta de högre ställda kraven ökas materialavverkningshastigheten (MRR) genom att öka skärdata, skärhastighet, matning och skärdjup. Detta medför risker gällande kvalitet eftersom skärkrafterna ökar.

  I detta arbete har påverkan från skärdata på arbetsstycket studerats genom att undersöka hur ytterbrickor till axiallager deformeras till följd av skärkrafter under en hårdsvarvningsprocess. Studien genomfördes i syfte att kartlägga hur skärdata påverkar deformationernas beteende och skapa underlag för att driva framtida projekt där programmeringen optimeras för att minimera uppkomsten av deformationer. Det långsiktiga målet var att eliminera finplaningsprocessen av brickorna som i dagsläget är nödvändig eftersom deformationerna från bearbetningsprocesserna blir större än vad toleranserna tillåter.

  Studien genomfördes genom en kartläggning där brickor av olika storlekar mättes före och efter hårdsvarvningsprocessen. Deformationerna studerades genom att mäta toleranssatta mått för rakheten och skevheten hos det ytterbrickornas breda plan. En referensgrupp skapades genom att mäta brickor under normal produktion utan några skärdataförändringar. Därefter testades förändringar av skärhastighet, matning och skärdjup.

  Vid analys av studiens resultat visas inga säkra kopplingar mellan påverkan från skärdata och storleken på deformationen som uppstår under hårdsvarvningsprocessen. Vid tillverkningen används skärverktyg enligt rekommendationer för material och process. Bearbetningen sker med relativt hög matning jämfört med verktygstillverkarens rekommendationer för arbetsstyckets material. Vidare studier för att undersöka påverkan från skärdata bör genomföras för att stärka den statistiska trovärdigheten.

 • 108.
  Fagefors, Carina
  et al.
  Sahlgrenska University Hospital, Department of Pediatric Anesthesiology, Intensive Care and Neonatology, Gothenburg ; Chalmers University of Technology, Technology Management and Economics, Gothenburg.
  Lantz, Björn
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik. Chalmers University of Technology, Technology Management and Economics, Gothenburg.
  Application of Portfolio Theory to Healthcare Capacity Management2021Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 18, nr 2, s. 1-9, artikel-id 659Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Healthcare systems worldwide are faced with continuously increasing demand for care, while simultaneously experiencing insufficient capacity and unacceptably long patient waiting times. To improve healthcare access and availability, it is thus necessary to improve capacity utilization and increase the efficiency of existing resource usage. For this, variations in healthcare systems must be managed judiciously, and one solution is to apply a capacity pooling approach. A capacity pool is a general, collaborative capacity that can be allocated to parts of the system where the existing workload and demand for capacity are unusually high. In this study, we investigate how basic mean-variance methodology from portfolio theory can be applied as a capacity pooling approach to healthcare systems. A numerical example based on fictitious data is used to illustrate the theoretical value of using a portfolio approach in a capacity pooling context. The example shows that there are opportunities to use capacity more efficiently and increase service levels, given the same capacity, and that a mean-variance analysis could be performed to theoretically dimension the most efficient pooling organization. The study concludes with a discussion regarding the practical usefulness of this methodology in the healthcare context.

 • 109.
  Fagefors, Carina
  et al.
  Sahlgrenska University Hospital, Department of Pediatric Anesthesiology, Intensive Care and Neonatology, Gothenburg; Chalmers University of Technology, Technology Management and Economics, Gothenburg.
  Lantz, Björn
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Rosén, Peter
  University of Gothenburg, Department of Business Administration, Gothenburg.
  Creating Short-Term Volume Flexibility in Healthcare Capacity Management2020Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 17, nr 22, artikel-id 8514Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It is well-known that unpredictable variations in supply and demand of capacity inhealthcare systems create the need for flexibility. The main tools used to create short-term volume flexibility in the healthcare system include overtime, temporary staff from internal calling lists, moving staff across units, internal staffing pools, external staffing agencies, queuing patients, and purchasing care from external providers. We study the creation of short-term volume flexibility in healthcare systems to manage short-term capacity losses and demand fluctuations. A questionnaire was developed and distributed among healthcare managers in the Region Västra Götaland healthcare system. Respondents were asked to what extent they used each tool to create short-term flexibility in capacity. Data were analyzed using multiple regression analysis. Several significant tendencies were found, including that acute units use overtime and internal staffing pools to a larger extent, and queuing patients and external providers to a lesser extent than planned units. The prerequisites and required managerial approaches used to efficiently manage aggregate capacity in the system differ substantially between different parts of the system. These differences must be addressed when, for example, capacity pools are considered. These results serve as a stepping stone towards a more thorough understanding of efficient capacity management in healthcare systems.

 • 110.
  Fagefors, Carina
  et al.
  Region Vastra Gotaland, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg; Chalmers University of Technology, Department of Technology Management and Economics, Gothenburg, (SWE).
  Lantz, Björn
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Rosén, Peter
  University of Gothenburg, Department of Business Administration, Gothenburg (SWE).
  Siljemyr, Levi
  Region Vastra Gotaland, Head Office, Gothenburg (SWE).
  Staff pooling in healthcare systems–results from a mixed-methods study2024Ingår i: Health Systems, ISSN 2047-6965, E-ISSN 2047-6973, Vol. 13, nr 1, s. 31-47Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines how staff pooling can be used to create a higher service level at a predetermined total capacity in the healthcare sector. We develop new empirical knowledge through a systematic empirical study, using a mixed-methods approach, with a preliminary interview study followed by a principal quantitative survey study, with data from a multihospital system. The purpose was to explore practical barriers for a staff pooling strategy in healthcare systems. Three barriers were identified:recruitment difficulties, community view, and specialisation. Significant differences in perceived height among these barriers were found. The results from this study have important managerial implications for healthcare systems when implementing a staff pooling approach. This study contributes to the existing literature since, to the best of our knowledge, no previous research has been done where barriers to staff pools are systematically identified using a holistic approach that includes all healthcare professions in a multihospital system.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Fakhri, Ali
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Ramic, Erna
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Livscykelanalys och cirkulär ekonomi för ombeläggningsbar stekpanna2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det undersökta fallföretaget tillverkar köksprodukter för både företag och privatkunder. Produkten som undersöks i denna studie är en ombeläggningsbar stekpanna. Det vill säga att stekpannan ombeläggs efter att den slitits ut, vilket kan göras åtta gånger innan materialets egenskaper försämras och måste återvinnas. Stekpannan ingår i ett cirkulärt retursystem där den tillverkas av återvunnet aluminium. Livslängden för den ombeläggningsbara stekpannan beräknas vara ungefär 16 år och en beläggning uppskattas hålla två år.

  En livscykelanalys utförs på stekpannan, med hjälp av programvaran EduPack, som sedan jämförs med LCA för en gjutjärnsstekpanna samt gjuten aluminiumstekpanna. Detta för att kunna avgöra stekpannornas uppskattade miljöpåverkan. Resultatet visar att gjutjärnsstekpannan har relativt låg miljöpåverkan i form av energiåtgång och koldioxidutsläpp. Näst lägst miljöpåverkan har den ombeläggningsbara stekpannan och störst koldioxidutsläpp samt energiåtgång har den gjutna aluminiumstekpannan. 

  Det analyseras även utifrån ett cirkulär ekonomiskt perspektiv, vilken skillnaden är mellan ombeläggning och tillverkning från grunden. Principen för dematerialisering appliceras både vid nytillverkning och ombeläggning, då återvinning respektive återanvändning av stekpannan sker. Dessa ingår också i processernas tekniska cykler. Produktdesignen är en central del inom den cirkulära ekonomin, vilken var genomtänkt i designfasen för den ombeläggningsbara stekpannan. Stekpannan står inte i linje med alla fem karaktärsdrag för CE, men är på god väg.

 • 112.
  Farooqi, Zaineb
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utredning av jordningskonstruktioner och kontrollmetoder i Trollhättan Energis elnät2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Historiskt har Trollhättan Energis elnät bestått av ett klassiskt tätortsnät och landsbygdsnät. Detta har utvecklats och dessa nät har allt mer kopplats ihop. En relevant fråga är hur väl den nuvarande nätstrukturen kan härledas till branschens rekommendationer kring hur jordningssystemet bör utformas samt kontrolleras med avseende på nuvarande elnätets utseende.

  Arbetets syfte har varit att belysa utvecklingen av Trollhättan Energis nät, där sammanhängande kabelnät har byggts ut och typisk landsbygdsnät gradvis försvinner. Detta medför förändrade förutsättningar vad gäller nätutseende och kontrollkrav. EBR,ElnätsBranschens Riktlinjer – Energiföretagen Sverige, som ansvarar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät har utgett publikationer med anvisningar för hur jordningskonstruktioner bör utformas och kontrolleras. Dessa publikationer är utgångspunkten för teorisammanställningen i rapporten. 

  Där nätstrukturerna inte uppfyller branschens rekommendationer har förslag tagits fram på hur bristerna kan åtgärdas. Den stora delen i arbetet har varit att ta fram grundläggande teori och branschpraxis som kan relateras till Trollhättan Energis elnät. Karta över koncessionsområdet studerades i syfte att redogöra vilka kontrollkrav som gäller på jordningskonstruktionerna. Eftersom jordkabelnätet byggs ut kan mätningar på jordtag inte längre utföras. Praktiskt är nätet säkert bra rustat jordningsmässigt, men svårigheten är vilka kontroller/mätningar som ska tillämpas för att kunna säkerställa att beröringsspänningen inte överstiger 100 V i nätstationerna vid ett jordfel. Så länge det finns förutsättningar för att kunna tillämpa det traditionella kontrollmetoden på landsbygden så kan nätet i området klassas som typiskt landsbygdsnät och myndighetskravet att mäta vart åttonde år kan uppfyllas. Kablifierat landsbygdsnät med längsgående jordlina och jordtag i nätstation bör istället klassas som ett sammanhängande kabelnät eftersom skärmkontrollmetoden bör användas istället.

  Syftet med arbetet har även varit att belysa faktorer som bidrar till att jordfelsströmmen ökar i nätet, som i sin tur påverkar de befintliga jordtagen inom koncessionsområdet. För att kunna beräkna max tillåten jordningsresistans i nätstationerna beräknades de spänningssättande jordfelströmmarna i nätet med hjälp av EBRs beräkningsmall. På vissa stationsområden har avvikelser noterats, där det beräknade resistansvärdet överstiger den högsta tillåtna. En möjlig åtgärd för att minska resistansvärden kan vara att bygga fler parallella jordtag i området. Den centrala frågan är hur kablifieringen har påverkat t mätvärden samt mätmetoderna för jordtagen som är placerde på landsbygden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 113.
  Filizadeh, Heydar
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Planering av laddstationer för elbilar vid Pilhallen i Vänersborg2021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Eftersom försäljning av icke fossildrivna bilar ökar årligen ökar också kravet på att laddstationer på kundparkering skall finnas. Detta arbete har undersökt möjligheten för Pilhallen i Vänersborg att kunna förse sina kunder och hyresgäster med laddstationer.

  Hur stort behovet av laddstationerna är i dagsläget är svårt att säga men investering ses värd då fler kunder kan lockas till platsen. Behovet av att ladda är också svårt att säga då de flesta bilar har olika storlekar på batterier och gästerna/kunderna kommer alla med olika mycket energi kvar i batteriet. 

  Hur länge laddningen kommer att ske beror på om laddstationen är utformad efter antigen en normal, semisnabb eller snabbladdning. Normalladdning är det allra vanligaste och det finns flera olika kontakttyper här är typ 2 kontakten vanligast. Säkerheten vid laddning är en viktig fråga och i inom elbilsladdning delas säkerheten in i 4 Modes utefter kommunikationsförmågan, i Norden är Mode 3 laddning standard.

  Laddning av elbilar sätter stora belastningar på huvudsäkringen och därför undersöks tillägget lastblansering för att se till att säkringen inte löser ut. Det finns olika typer av debiteringar och sedan finns det företag som sköter debitering för laddningen som skett.

  Dimensionering av installationen för Pilhallen har överdimensionerats för att försäkra att den skall kunna förändras allt eftersom tekniken utvecklas.

  Olika leverantörer har kontaktats för olika helhetslösningar för att sedan sätta in dessa i två scenarion som är antigen väggmonterad laddbox och laddbox på stolpe. I nuläget rekommenderas Incharge som leverantör samt att alternativ 1 skall följas. Med alternativ 1 fås 2 st laddboxar med dubbla uttag som installeras på väggen och en laddbox med dubbla uttag som skall installeras på huvudentrén. Totala summan blir 50 000kr inklusivt moms efter investeringsstödet.

  Klimatklivet har tagits till hjälp. Klimatklivet är ett investeringsstöd som reducerar kostnaden för investeringen med 50 %.

 • 114.
  Flink, Erik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Yassin, Mohamed
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Customer value analysis on case packer/palletizer machines in pharmaceutical industry2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study was conducted with company X, which works with supplying machine solutions for pharmaceutical companies. They wanted to know the potential of case packer/palletizer machines that produce tape-sealed boxes, the customer value for the case packer/palletizer, which customer segments can be identified for the machine and to identify if the machine fits in today’s pharmaceutical market. From the background, a purpose was established that was to explore the customer value and customer segmentation for case packer/palletizer machines producing tape-sealed boxes. To achieve this purpose, the authors interviewed pharmaceutical companies to gather the information needed. Therefore, it was necessary to pick a method for interviews, interviews analysis, and benchmarking.

  Theories that were used in the study are business model canvas and value proposition canvas to gather information for the current situation analysis. The value proposition canvas is also used to help and identify the customer value with the help of other models like the Kano model and marketing mix. For the current situation analysis, a business model canvas and value proposition canvas were made for a general case packer/palletizer supplier. Important information about serialization and aggregation was gathered. Benchmarking was done to help to make questions for the interviews with pharmaceutical companies.

  The result of the interview analysis was that customer basic needs are elevated for the case packer/palletizer in the kano model. The reason being the products and packaging are heavily regulated by governments and customers because of their importance to patient’s health. It was also gathered that flexibility and package safety are important for the customer value on case packer/palletizer machines. From the interview’s analysis, the customer segment was divided into four categories which are case packer/palletizer in one, case packer individual as a machine, palletizer individual as a machine, and unknown solutions. Customers find the case packer/palletizer to be expensive compared to the machine being a small part of the production line, but they also know that the machine is essential for the safety of the products. When it comes to the future work of this thesis it is recommended to furthermore interview relevant and knowledgeable people in the pharmaceutical industry about case packer/palletizer. This includes interviewing and gather data from the suppliers of the case packer/palletizer. 

 • 115.
  Fransson, Marcus
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Hesselgren, Karl-Erik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Nätanalys för station M1 Kungälv2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Kungälv Energi AB, där en nätplansanalys för 10 kV nätet under fördelningsstationen M1 söktes. Utförandet av denna analys baserades på nätdata om M1, hur det är nu och hur det kommer förändras i framtiden. Rapporten mynnar ut i en genomgång av nätets kritiska svagheter och ger lösningsförslag på hur dessa bör åtgärdas.

  M1s 10 kV nät är högt belastat i nuläget, stationen har en maxlast på 36,4 MVA och full kapacitet på 30 MVA per transformator, detta komplicerar nedstängning av en av de två transformatorerna då omkopplingen för reservdrift blir omständig. Utav alla komponenter i det aktuella nätet är 26% föråldrade. Nätstationerna i M1s 10 kV nät är också i behov av att ses över, 19% av dem är överlastade och 7% i kritiskt läge. Spänningsfall är ett problem för ett av de 20 utgående facken, K125. Situationen för M1s 10 kV nät kommer bli problematiskt inom 10 år om inget åtgärdas.

  Lösningsförslagen rekommenderar utbyte av transformatorer för att klara av säker leverans av el de kommande 50 åren. Rekommendationer har också tagits fram på åtgärder gällande uppdelning av fack för intern reservmatning och uppdimensionering av ledningar som är överlastade eller ger upphov till större spänningsfall.

 • 116.
  Fredriksson, Claes
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik. Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT). ANSYS - Education Division, University West, Trollhättan (SWE);Ansys Inc., Materials Business Unit, Education Division, Cambridge (GBR) .
  Integrating Materials and Manufacturing Education2021Ingår i: ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings, American Society for Engineering Education , 2021Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The Material Science Tetrahedron, which is sometimes used to define the scope of this subject, connects the concepts of material processing, microstructure, material properties and performance of the material in applications. This model can be the foundation for discussing with students the impact of manufacturing processes to materials, such as heat treatments and consequences of welding or machining to the microstructure of metals as well as the effects of laser melting or sintering to additively manufactured (AM) components. On the other hand, it also indicates that material properties play an important role in determining manufacturing parameters, such as material removal rates or tool wear rates in machining. The EduPack educational software was developed as the first computer-based materials teaching resource at the Engineering department of Cambridge University. It consists of two linked databases - one of materials properties (MaterialUniverse) and one of manufacturing processes (ProcessUniverse). This is an ideal platform for cross-disciplinary teaching, not only for materials and manufacturing subjects, but the embedded tools also support all types of engineering design and product development courses; including materials and process selection as well as environmental and sustainability assessment of products. The two main databases contain around 4000 materials and 250 manufacturing processes, respectively, with informative images and schematics facilitating understanding. An extensive number of comparable properties are given in individual datasheets. All these properties are possible to visualize in colourful charts (Ashby charts) that provide good overviews and a good basis for understanding and decision-making. In this paper, relevant educational examples are shown that integrates materials with manufacturing in a natural way.

 • 117.
  Fredriksson, Thorgrim
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Pettersson, Jonas
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Elkvalitetspåverkan vid utlokaliserad felbortkoppling i radiella 40 kV distributionsnät2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete betraktar elkvalitetspåverkan som kan uppkomma till följd av att reläskydd och brytare utlokaliseras i ett kraftnät med radiell drift. Rapporten lyfter fram den potentiella problematiken som kan uppkomma på grund av ett förlängt frånkopplingsförhållande, förhållandet mellan spänningsdippens djup och dess korresponderande felbortkopplingstid, vid feltillstånd i nätet. Detta med utgångspunkt i befintliga föreskrifter samt ett tidigare utfört examensarbete som påvisade den samhällsekonomiska nyttan av en eventuell utlokalisering av reläskydd. Syftet med detta examensarbete är att fastställa om otillåtna spänningsdippar kan uppträda i kraftnätet till följd av utlokalisering av reläskydd. Det är även av intresse att undersöka om den samhällsekonomiska nyttan kvarstår då den tidigare ej betraktade dippkostnaden tages i beaktning. Detta genom att framställa en grundmetod för värdering av förväntade spänningsdippskostnader. Genom att observera spänningsdippars karaktär vid simuleringar i PSS/E för reella exempelnät framställdes illustreringar av spänningssänkningar samt korresponderande frånkopplingsförhållanden. Dessa frånkopplingsförhållanden används sedan i kombination med framtagna värderingsfaktorer för att beräkna en förväntad spänningsdippskostnad. Vilket leder till att den samhällsekonomiska nyttan kan fastställas genom att betrakta förändringen av avbrottsvärdering i relation till dippkostnaden. Med hänseende på otillåtna spänningsdippar förekommer det ingen risk för att sådana uppkommer i de undersökta exempelnäten. I arbetet påvisas även en total besparing för samtliga av de betraktade skyddsutlokaliseringsmetoderna. Dock förekommer det exempelnät där en mer ingående analys krävs för att en utlokalisering ska medföra besparingar för enskilda radialer. De besparingar som presenteras i rapporten innehåller en viss osäkerhet till följd av användandet av icke etablerade värderingsfaktorer. Detta medför att resultatet utgör en konceptvalidering och skall inte ses som en realistisk fallstudie av exempelnäten. Trots denna osäkerhet förespråkar författarna, utifrån examensarbetets resultat och avgränsningar, att utlokalisering av strömmätande reläskydd används som standardmetod vid utlokalisering. Även att nyttja möjligheten med att inkludera ett aktiverat snabbsteg bör användas då detta medför en förbättring av skyddets möjlighet att frånkoppla en majoritet av de mest kritiska spänningsdipparna momentant.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Fröjd, Felix
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kovacevic, Mate
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Konstruktion av testrigg för taktrycksprov2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje år dör tusentals människor i bilolyckor. En vanlig förekommande olycka med potentiell dödlig utkomst är så kallade "roll-over olyckor" när fordon rullar över på taket och får detta intryckt mot förare eller passagerare. För att minska personskador och dödsfall från rollover-olyckor finns FMVSS 216a som är en lag som bilfabrikanter måste förhålla sig till. Denna lag beskriver minimumstyrkan på fordons tak i förhållande till dess vikt. För att bilfabrikanter ska försäkra sig om att deras fordon förhåller sig till denna lag behöver de praktiskt testa sina fordons takstyrka. Detta görs med hjälp av en särskild testanordning med specifika bestämmelser enligt FMVSS 216a. National Electric Vehicle Sweden, NEVS, är ett företag som är lokaliserat i biltillverkaren SAAB:s gamla fabriker i Trollhättan. De är i behov av en ny testrigg för taktrycksprov då deras nuvarande testrigg inte håller sig inom ramarna för FMVSS 216a. Denna testrigg vill de ha konstruerad. Det finns ett fåtal testriggar för taktrycksprov som går att köpa och som förhåller sig till förordningarna enligt FMVSS 216a. Dessa kan också undersökas för att inspireras av och jämföras med. Ett flertal strukturella komponenter kommer att konstrueras och sammanställas i CAD. Dessa kommer också att simuleras med FEA för att säkerställa att testriggen förhåller sig inom de toleranser som lagarna kräver. Testriggens strukturella komponenter kommer också att behöva utföra rörelser och förflyttningar med hjälp av funktionella komponenter. Dessa komponenter kommer att undersökas och väljas ut av lämpliga leverantörer samt placeras i sammanställningen. Arbetet som utförts har resulterat i en konstruktionslösning för en testrigg för taktrycksprov som förhåller sig till de lagar och krav som ställs från FMVSS 216a. Den kan även utföra taktrycksprov enligt IIHS Roof Strength Safety Protocol v.III och har dessutom blivit försedd med vinkeljusteringsmöjligheter för att möjliggöra andra typer av tester.

 • 119.
  Gabro, Gabriel
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Yasin, Abdulrahman
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Solceller på ett villatak2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar tillvägagångsättet för installeringen av en solcellsanläggning på en typvilla belägen i Göteborg. Examensarbetet syftar till att undersöka metoder som bäst tillämpas för båda installationen av solcellspaneler på villans tak samt skötseln av produktionsöverskottet. Installation av en solcellsanläggning reducerar elförbrukningskostnaderna men ökar de fasta kostnaderna för ett hus då anläggningen måste betalas, dels genom amortering och dels genom ränta på lån. Studien analyserar lönsamheten för en sådan investering. Arbetet behandlar en specifik villa med känd elförbrukning och undersöker möjligheten att minska månadskostnaderna. Kostnaderna för förbrukad el i villan år 2018 var drygt 48 000 kr. Villatakets yta är 120 m2 som kan rymma 60 solcellspaneler med den sammanlagda ytan av 102 m2 . Denna anläggning förväntas producera 13 100 [kWh/år] med en kostnad efter investeringsstöd på 229 000 kr. Denna investering resulterar i en årlig intäkt på ungefär 18 500 kr i jämförelse med kostnaden före installationen. I de ekonomiska kalkylerna inkluderas samtliga kostnader för lånet med återbetalningstid på drygt 12,4 år.

 • 120.
  Galloway, Rory
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Linde, Albin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Skillnader i rörliga kostnader i relation till variationer i produktiviteten: en systemstudie2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nouryon är ett globalt företag som producerar specialkemi. De producerar produkter som kommer till användning i mängder av vardags applikationer. Detta examensarbete har utförts på Nouryons fabrik som finns belägen i Stenungsund. Nouryon i Stenungsund är uppdelad i två affärsenheter, Functional Chemicals och Surface Chemistry. Den affärsenheten som har undersökts är Surface Chemistry där det noterades att de rörliga kostnaderna har förändrats och varierat tillsammans med produktiviteten mellan 2018 och 2019.

  Målet med arbetet var att undersöka, skapa en förståelse och hitta orsaker till varför variationer i produktiviteten har uppstått inom företaget mellan 2018 och 2019. Målet ska nås genom att skapa en förståelse för hur programmet SAAG, site at a glance, mäter produktivitet och rörliga kostnader. Syftet med arbetet är att Nouryon ska kunna utforma relevanta och realiserbara förbättringsförslag utifrån den information, om potentiella felkällor och deras påverkan, som projektet har som mål att kartlägga.

  I arbetet genomfördes en litteraturstudie där teori kopplat till området skulle studeras för att skapa en grund och förståelse för ämnet. Genomförandet av arbetet ligger till grund för att arbetet skall på ett strukturerat sätt ta fram resultatet. I resultat gjordes en nulägesanalys där problemet blir synligt och överskådligt och ger en förståelse till vart problemet ligger. Detta ledde till vidare undersökning av de olika felkällorna, som nulägesanalysen visade på, för att hitta bakomliggande orsaker till varianserna.

  Studiens slutsats blev att det varit skillnader i strategi mellan 2018 och 2019 som ligger till grund till att majoriteten av produktivitetsvarianserna, samt att de brister som uppkommit 2018 först har bearbetats vidare under 2019, vilket först vid bearbetningen ger utslag i produktiviteten och i sin tur de rörliga kostnaderna. Vidare ligger en grund för Nouryon att arbeta vidare med produktiviteten och rörliga kostnader, där en förståelse för dess ingående komponenter och bakgrund har presenterats och förklarats.

 • 121.
  Gamble, Julia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Simonsson, Oscar
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Sustainability and Circular Economy of Powder Based Additive Manufacturing2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Additive manufacturing (AM) is an advanced manufacturing technology with many potential sustainability benefits, especially in the aerospace industry. This includes the possibilities to produce complex lightweighted (hollow) components, reducing fuel consumption for aircrafts. Outside of the use phase, there are still challenges to overcome in terms of understanding environmental and sustainability benefits. The purpose of this study was to investigate the life cycle properties and compile findings regarding AM of metal components, in order to assess its impact on the environment and sustainability. This includes an overview of AM, a quantitative life-cycle investigation of superalloy IN718 and a qualitative sustainability assessment of AM using Ashby's five-step method and a discussion in terms of Circular Economy. Results from a life-cycle inventory (LCI) show that both AM-methods, electron beam melting and selective laser melting in this case, required significant specific energy in manufacturing (including powder production), comparable to the embodied energy of the raw material itself. The energy-use is highly dependent on the geometry of the build though and AM offers many advantages in all three sustainability dimensions. This is, amongst other things, due to potential in material savings and closing material loops, freedom in design, on-demand production as well as possibilities for repair and refurbishment. Results also showed that AM have opportunities for better material efficiency than conventional methods, in a circular economy model. One conclusion was that AM-technologies, due to slow build time and relatively high energy consumption (depending on geometry), is not yet feasible for mass production but rather suits small batches of customized or complex components.

 • 122.
  Garcia Reyes, Sergio
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Unidirectional force sensor2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This project aims to develop a force sensor, which one should measure the load applied to on the top of the platform. This load is going to be a horizontal force with a limit value of ±3000N.

  The study aims to figure out how to develop this project and make it, this project was planned and executed according to circumstances created by COVID-19. The first step is to select the strain gauges that are going to be used and the type of Wheatstone bridge. After the Wheatstone bridge, the signal must be amplified and then registered and presented to the computer.

  To reach this a lot of books and articles have been studied. For the realization of this project have been used 3 software. First, Multisim which has been used to simulate the Wheatstone bridge and know what the voltage at the output of the circuit would be. The second is the NX FEM by Siemens, which was used to send the simulation of the platform and thus see results as deformation. Finally, Abaqus has also been used to make a 2D prototype and, like the previous one, to see the deformations in the platform. Due to the COVID-19, the assembly of the device has been impossible to carry out. Despite this, all the theoretical part has been carried out and also guidelines how to fit the strain gauges. It has been tried to do as much as possible and it has been explained as far as possible the steps that should be followed to assemble the device. Therefore, even if the practical part cannot be done, the device should be able to be perfectly assembled simply by following the instructions.

 • 123.
  Garis, David
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Hagren, Jesper
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Förbättring av det ekologiska hållbarhetsarbetet för tjänsteföretag inom el- och automationsindustrin2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är utfört med syftet att undersöka hur tjänsteföretag inom el-och automationsbranschen kan arbeta inom ämnet ekologisk hållbarhet. Undersökningen genomfördes genom en litteraturstudie samt en fallstudie där ett specifikt företag och deras kunder kartlades. Målet är att lägga fram förbättringsförslag som kan vara till hjälp i både företagens interna arbete, men också hur de kan samarbeta med sina kunder för att tillsammans förbättra sitt arbete kring ekologisk hållbarhet. Fallstudien är avgränsad till att endast undersöka tre av företagets kunder.

  Arbetet började med att en litteraturstudie genomfördes genom att samla information från främst böcker, artiklar och webbsidor för att få en generell överblick över de metoder och processer som företag kan använda sig av. Därefter genomfördes en fallstudie som bygger på semistrukturerade intervjuer med företaget och dess kunder för att få en klar bild hur arbetet med ekologisk hållbarhet kan se ut i verkligheten.

  Det framkommer att de viktigaste delarna i ett företags arbete med ekologisk hållbarhet är att kartlägga sina aspekter för att skapa sig en relevant uppfattning om hur verksamheten påverkar miljön. Vidare framgår det att cirkulär ekonomi är ett område som det undersökta företagets kunder arbetar mycket med idag men anser att det fortfarande finns stor potential. Slutligen uppmärksammades att tjänsteföretag är en viktig del i sina kunders miljöarbete och har störst chans att påverka det i kundernas kärnprocess.

  Med resultatet av granskningen som grund formades tre förbättringsförslag där det första är mer omfattande och inriktar sig på hur tjänsteföretag internt kan arbeta strategiskt med ekologisk hållbarhet. De andra två förbättringsförslagen riktar in sig mot samarbetet mellan tjänsteföretaget och dess kunder. Förbättringsförslagen ser ut som följer:

  1. Inrätta strategiskt förbättringsarbete för ekologisk hållbarhet

  2. Kundlänk med fokus ekologisk hållbarhet

  3. Återanvändning av utrustning

 • 124.
  Garis, David
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Hagren, Jesper
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Förbättring av det ekologiska hållbarhetsarbetet för tjänsteföretag inom el- och automationsindustrin2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är utfört med syftet att undersöka hur tjänsteföretag inom el-och automationsbranschen kan arbeta inom ämnet ekologisk hållbarhet. Undersökningen genomfördes genom en litteraturstudie samt en fallstudie där ett specifikt företag och deras kunder kartlades. Målet är att lägga fram förbättringsförslag som kan vara till hjälp i både företagens interna arbete, men också hur de kan samarbeta med sina kunder för att tillsammans förbättra sitt arbete kring ekologisk hållbarhet. Fallstudien är avgränsad till att endast undersöka tre av företagets kunder. Arbetet började med att en litteraturstudie genomfördes genom att samla information från främst böcker, artiklar och webbsidor för att få en generell överblick över de metoder och processer som företag kan använda sig av. Därefter genomfördes en fallstudie som bygger på semistrukturerade intervjuer med företaget och dess kunder för att få en klar bild hur arbetet med ekologisk hållbarhet kan se ut i verkligheten. Det framkommer att de viktigaste delarna i ett företags arbete med ekologisk hållbarhet är att kartlägga sina aspekter för att skapa sig en relevant uppfattning om hur verksamheten påverkar miljön. Vidare framgår det att cirkulär ekonomi är ett område som det undersökta företagets kunder arbetar mycket med idag men anser att det fortfarande finns stor potential. Slutligen uppmärksammades att tjänsteföretag är en viktig del i sina kunders miljöarbete och har störst chans att påverka det i kundernas kärnprocess. Med resultatet av granskningen som grund formades tre förbättringsförslag där det första är mer omfattande och inriktar sig på hur tjänsteföretag internt kan arbeta strategiskt med ekologisk hållbarhet. De andra två förbättringsförslagen riktar in sig mot samarbetet mellan tjänsteföretaget och dess kunder. Förbättringsförslagen ser ut som följer: 1. Inrätta strategiskt förbättringsarbete för ekologisk hållbarhet 2. Kundlänk med fokus ekologisk hållbarhet 3. Återanvändning av utrustning

 • 125.
  Gharaibeh, Lina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Eriksson, Kristina M.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Lantz, Björn
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Building Information Modelling in the wood construction industry: Challenges and level of implementation2022Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Building information modelling (BIM) is becoming a necessity for the wood construction industry, this is due to its high level of prefabrication and complex digital procedures using wood sawing machines and sophisticated cuttings. This research examines the levelof BIM implementation in the wood construction industry in Sweden from industry experts prospective. Data was collected through interviews with industrial practitioners and academics. This research provides an important list of challenges that need to be considered to increase the level of BIM implementation in the wood construction industry. The research also provides recommendations for future research to aid in increasing the level of BIM implementation in the wood construction industry in Sweden.

 • 126.
  Gharaibeh, Lina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Eriksson, Kristina M.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Lantz, Björn
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik. University West, Department of Engineering Science, SE-461 86 Trollhättan, Sweden.
  Supply Chain Digitalization in the Wood Manufacturing Industry: A Bibliometric Literature Review2022Ingår i: Advances in Transdisciplinary Engineering, ISSN 2352-751X, Vol. 21, s. 617-628Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract. The wood manufacturing industry has been described as slow in adopting

  efficiency increasing activities in its operations and supply chain, the industry is still

  facing challenges relating to digitalization such as fragmentation, poor traceability,

  and lack of real-time information. The integration of industry 4.0 technologies can

  enhance the supply chain performance in terms of efficiency, collaboration, quality,

  and transparency. This paper aims to evaluate the current status of digitalization in

  supply chains, by analysing the existing literature and mapping research trends. in an

  aim to create a clearer vision of the current state of digitalization in supply chains in

  general and focusing on the wood manufacturing supply chain in particular, the

  results of the literature review will be used to develop a comprehensive framework

  for future research direction, to fully achieve the benefits of supply chain 4.0 in the

  wood manufacturing industry. This framework serves as a departure point to continue

  explaining and observing the best way to accelerate and implement Supply Chain 4.0

  practices for digitalized supply chain management while focusing specifically on the

  wood manufacturing industry. To achieve the overall purpose, a literature review of

  the key literature from 2016 to 2021 has been performed. using a bibliometric and

  content review analysis, the results shed light on various technologies and their

  applications within supply chains and identify research gaps especially between

  theoretical frameworks and actual implementation. This paper provides a conceptual

  framework to further aid researchers in the exploration of knowledge regarding the

  most current trends in Supply Chain 4.0 and its applications in the wood

  manufacturing industry compared to other advanced industries, as well as the

  directions of the new research in the wood manufacturing Supply Chain 4.0.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 127.
  Gharaibeh, Lina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Matarneh, Sandra T.
  Civil Engineering Department, Engineering Faculty, Al-Ahliyya Amman University (JOR).
  Eriksson, Kristina M.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för produktionssystem (PS).
  Lantz, Björn
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  An Empirical Analysis of Barriers to Building Information Modelling (BIM) Implementation in Wood Construction Projects: Evidence from the Swedish Context2022Ingår i: Buildings, E-ISSN 2075-5309, Vol. 12, nr 8, s. 1067-1067Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Building information modelling is gradually being recognised by the architecture, engineering, construction, and operation industry as a valuable opportunity to increase the efficiency of the built environment. Focusing on the wood construction industry, BIM is becoming a necessity; this is due to its high level of prefabrication and complex digital procedures using wood sawing machines and sophisticated cuttings. However, the full implementation of BIM is still far from reality. The main objective of this paper is to explore the barriers affecting BIM implementation in the Swedish construction industry. An extensive literature review was conducted to extract barriers hindering the implementation of BIM in the construction industry. Secondly, barriers to the implementation of BIM in the wood construction industry in Sweden were extracted using the grounded theory methodology to analyse expert input on the phenomenon of low BIM implementation in the wood construction industry in Sweden. Thirty-four barriers were identified. The analysis of this study also led to the development of a conceptual model that recommended solutions to overcome the barriers identified to help maximise BIM implementation within the wood construction industry. Identifying the main barriers affecting BIM implementation is essential to guide organisational decisions and drive policy, particularly for governments that are considering articulating regulations to expand BIM implementation. 

 • 128.
  Glans, Jesper
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Framtagning av teknisk specifikation för upphandling av kontrollanläggningar för Uddevalla Energi EInät AB2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 129.
  Gohil, Kuldeepsinh
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Verification and Visualization of Safe Human Robot Collaboration for Robotic Cell2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Robotics and Automation field is booming in today´s scenario. Researchers and Technologist comes up with new ideas in the robotics field to achieve a higher productivity, flexibility and efficiency. To achieve the above goals, it shall be required that human and robot share their work space with each other and works in a collaborative nature. Safety is a main concern and in focus. Robot should not injure the operator in any way during working in robotic cell. In this master thesis main focus is to create a various test plans and validate them to ensure the safety level in robotic cell. The test plan should be validated in a real robot environment. The test plans consist of functional and individual verification of safety devices which are being used in a robotic cell at PTC which is known as smart automation lab. Apart from that it includes design simulation of robotic cells with manikins to ensure validation of safety in virtual environment. Design simulation of robotic cell with manikins are created in RobotStudio 6.06. However, smart components, trap routines, SafeMove and offline program in RAPID have been created. Various test results are incorporated in the results section to ensure the verification and validation of safe human robot collaboration of virtual environment in RobotStudio 6.06.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 130.
  Gopinath,, Kiran
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Mimicking of human hand motion on robot arm using point cloud and Machine learning techniques2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Collaborative robots may be required to do complex assembly operations during production and programming the Robot to perform such operations can be a challenging task. If the motions of the human palm could be mimicked on the Robot, it would mitigate the com-plexities involved in teaching such skills to the Robot. This mimicking action could also be used in other applications like robot based painting where it is necessary to capture motion generated by a skilled human hand and reproduce it on a robot.

  To achieve this there may be many methods. A point cloud camera could be used to capture and store point cloud data of an object at different positions and orientations inside the Robot work volume. Corresponding Tool centre point positions and orientations read from the Robot controller serve as labelled data necessary for machine learning.

  The task involves generation of Robot programs to synchronize point cloud capture and robot pose capture resulting in generation of data necessary for machine learning. The point cloud data is generated using Kinect point cloud camera by establishing the communication between the robot and the Kinect V2.

  The objective in this paper is concluded by gathering the point cloud data for limited positions using Kinect V2 which is necessary for machine learning. Since machine learning techniques can be applied for further process huge amount of data is required hence this data is generated.

 • 131.
  Grahn, Björn
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Westher, Joakim
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utbildningssimulator för kontrollanläggningsingenjörer och elektrotekniker2020Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vattenfall Services Nordic AB är mitt i ett generationsskifte med pensionsavgångar och därför är det nödvändigt med nyutbildning av personal för att bibehålla kompetensen i företaget. I dagsläget utbildas personal ute i fält på driftsatta anläggningar. För att kunna utbilda personalen under kontrollerade former utan tidsbrist har efterfrågan på en utbildningssimulator byggd av vanlig utrustning som återfinns i elnätet uppstått. Ingen sådan utrustning fanns att tillgå varpå ett par studenter vid elektroteknikerutbildningen på Högskolan Väst i Trollhättan tillfrågades om intresse fanns att ta fram denna utrustning som avslutande examensarbete för utbildningen. Arbetet inleddes med informationssökning och litteraturstudier om de aktuella komponenter som ingår i simulatorn. Det var av vikt för att i första hand ta reda på vad apparaterna krävde för spänningar och strömmar. I andra hand behövde studenterna finna en likriktare som kunde leverera de spänningar och strömmar som apparaterna krävde. Det var även viktigt att likriktaren kunde sättas i batterilöst läge då simulatorn inte innehåller några batterier. Studenterna fick även i uppgift att hitta ett lämpligt skåp att montera utrustningen i. Likriktaren och skåpet som används är en Benning 110 VDC likriktare med 10 A ström samt ett reläskåp från ABB med 19 tums monteringsrack i dörren. Studenterna fick även ta fram kretsscheman över anläggningen. Dessa ritades parallellt med rapportskrivningen under tiden studenterna inväntade leverans av komponenterna. Verktyg som användes för detta ändamål var programvarorna AutoCAD 2018 och elMaster Design 17. Monteringen utfördes i verkstaden på Vattenfall Services där all utrustning fanns tillgänglig i form av materiel och verktyg. Långa leveranstider och förseningar på grund av Covid-19 orsakade tidsbrist mot slutet av arbetet då simulatorn skulle monteras. Detta ledde till att vissa moment i arbetet fick utelämnas. Trots dessa omständigheter lyckades dock studenterna att montera simulatorn färdigt.

 • 132.
  Gran,, Ludvig
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utveckling av parameter för svetsprocessen Nyckelhål-TIG i titan-6Al-4V för tjocklek 7 mm2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  GKN Aerospace Trollhättan producerar komponenter mot den kommersiella och militära flygindustrin samt rymdindustrin. Företaget tillhör GKN-koncernen sedan 2012 som idag har ungefär 58 000 anställda och koncernen grundades för över 250 år sedan i Storbritannien.

  Nyckelhål-TIG har uppmärksammats inom flygindustrin då den är kapabel att producera högkvalitativa svetsar i material som titan och nickelbaslegeringar. Processen har påvisat sig klara svetsning i tjocklekar upp till 14 mm, vilket är en mångfaldig ökning i förhållande till konventionell TIG. Nyckelhål-TIG framstår även som ett robustare alternativ till plasmasvets då den har färre påverkande faktorer.

  GKN Aerospace svetsar idag 7,3 mm fog i titan med plasmasvets, men processen fallerar stundom vilket leder till kvalitetsbristkostnader. Företaget är intresserade av att se hur Nyckelhål-TIG beter sig för att sedan kunna jämföra mot den nuvarande svetsmetoden. Syftet med examensarbetet var att undersöka hur huvudparametrarna hos Nyckelhål-TIG påverkar svetsgeometrierna samt att identifiera en svetsparameter för godstjockleken 7 mm titan som uppfyller företagets kravspecifikation.

  Litteraturstudie har genomförts för att införskaffa kunskap om processen Nyckelhål-TIG, kontrollmetoder och statistisk försöksplanering. En praktisk informationsinsamling genomfördes i form av svetsexperiment, mätningar samt med statistiska analysverktyg, vilket gjordes för att undersöka parametersamband och identifiera en potentiell parameter.

  Huvudparametrarna som undersöktes var ström, elektrodavstånd och framföringshastighet. Det uppstod begränsande områden i försöksplanen mellan parametrarna ström och framföringshastighet då de påverkar varandra. Därför utformades försöksplanen med utseende enligt en D-optimal design.

  Slutsatserna som fastställdes var att elektrodavståndet bör vara kort då en ökad penetration medförs, sträckenergin reduceras och underfyllnaden minskas. Huvudparametrarnas påverkan på svetsgeometrierna identifierades för alla förutom underfyllnaden. Slutligen identifierades en parameter med hjälp av statistiska optimeringsverktyg som genererade en godkänd svetsgeometri enligt kravbilden. Parametern rekommenderas till GKN Aerospace för framtida användning. 

 • 133.
  Granlund, Erik
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Framtagning av koncept för tryckindikator och informationsöverföring för luftaxel2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Projektets målsättning har varit att ta fram ett koncept för att både indikera trycknivå i rullaxelns slangar och för att överföra denna information från den roterande axeln till ickeroterande maskindel. Rapportens litteraturstudie beskriver mät- och givarteknik samt informationsöverföringstekniker för icke-stationära objekt. Studiebesök och intervjuer har gjorts för att därigenom uppmärksamma de krav och förväntningar framtida intressenter ställer på produkten. Under konceptgenereringsfasen har ett flertal metoder använts, bland annat funktionsträd och undersökningar av patent. Totalt genererades 21 koncept. Vid sållning av koncept och slutgiltigt konceptval har en oberoende ingenjörsstudent använts för feedback. En kostnadsanalys baserad på uppskattningar för delkoncepten har utförts innan konceptval. Konceptvalet resulterade i totalt fyra delkoncept. Två delkoncept för tryckindikering och två delkoncept för informationsöverföring. Före slutgiltigt konceptval görs bör fler bedömningssteg utföras, exempelvis bör underleverantörer kontaktas angående offertförfrågningar och en FMEA bör konstrueras.

 • 134.
  Grimling, Marcus
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Hantering av reaktiv effektproduktion som uppstår vid kablifiering av distributionsnätet i Lidköping2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lidköping Elnät har på senare tid märkt av en ökad reaktiv effektgenerering från sitt nät, ett problem som till stora delar härrör från kablifiering och den ökade kapacitan sen som följerav detta. Problem som uppstår är bland annat spänningshöjningar ute i nätet, att kablar blir överbelastade av ström. Dessutom begränsar avtalet med Vattenfall mängden reaktiv effekt som gratis får matas upp på regionnätet. Denna studie har samlat ihop lokal nätdata som sedan använts för beräkningar i syfte att undersöka hur stor den reaktiva effekten är, hur stor den skulle bli vid extrema driftlägen så som ett obelastat nät, samt hur mycket den reaktiva effekten skulle öka om all luftledning som finns i nätet idag skulle ersättas med kabel. Två fall har undersökts. Det ena är hela Lidköping Elnäts 40 kV-nät och det andra är en utvald 10 kV-grupp i ett område i landsbygdsmiljö med långa sträckor luftledning och som förväntas kunna generera mycket reaktiv effekt vid en kablifiering. Undersökningen utfördes genom insamling av nätdata från Lidköping Elnätsdokumentation, som sammanställdes och analyserades dels i Excel, dels genom enlastflödesberäkning i programmet PowerWorld Simulator. Intressant data från de två fallenär hur mycket reaktiv effekt som genereras, var den genereras, hur stora effektflöden somgår genom ledningsnätet och slutligen når anslutningspunkten mot Vattenfall. Det är ävenintressant att undersöka storlek på spänningsvariationerna på några punkter i nätet. Resultaten av handberäkningar och beräkningar i programvaran har jämförts mot varandra och båda visar tydligt att det är landsbygdsområden som är hårdast utsatta för den reaktiva effektgenereringen, detta för att landsbygden i många fall har långa ledningssträckor med relativt låg last. Den framtida kablifieringen kommer ytterligare att öka på dessa problem och vissa områden kommer att få mer än dubblad reaktiv effektgenerering. Faskompensering i form av shuntreaktor införs i beräkningarna och de nya förutsättningarna testas i olika konfigurationer för att kunna lämna flera alternativ. Faskompensering ger goda resultat, med hjälp av två 10 Mvar-reaktorer och någon enstaka 2 Mvar-reaktor kan all reaktiv effektproduktion kompenseras. Spänningshöjningen blir som mest några enstaka procent och motverkas lätt med lindningskopplare.

 • 135.
  Gröndahl, Sander
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utförande och dimensionering av jordning i inomhusställverk upp till 145 kV2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rapporten är skriven som en systemstudie där syftet är att genom kvalitativa studier av befintliga krav och standarder säkerställa att Oteras Ratel AB:s konstruktionsarbete av jordningar i ställverk uppfyller dagens krav. Problemet är att det krävs en djupare bakomliggande förståelse för att kunna tillämpa gällande standard för dimensionering och utförande av jordningar och dessutom måste kraven på jordningssystem fastställas så att ett standardiserat arbetssätt kan utformas utifrån detta.

  Rapporten går först övergripande igenom den teori och de begrepp som är nödvändiga för konstruktörens beslut. Teorin är insamlad från studier av föreskrifter, standarder, handböcker, rapporter och intervjuer. Teorin innefattar ämnen som jordfelsströmmar, dimensionering av jordledare och elektroder, jordpotentialstegring och beröringsspänning samt jordtag. Med hjälp av detta beräknas ett testfall där teorin appliceras på ett verkligt fall utgående från verkliga data.

  Sedan diskuteras vikten av ett korrekt konstruerat jordningssystem och att konsekvensen av inkorrekt dimensionering är att felströmmen kan ta fel väg till jord. Rapportens teoridel och testfall diskuteras och sätts in i ett bredare sammanhang. Trots att en djupare förståelse om gällande standard ges i rapporten har inget standardiserat arbetssätt fastställts utan beslut måste fattas från fall till fall och vara bottnade i fakta. Resultatet i testfallet ifrågasätts då bakomliggande data inte är tillförlitlig vilket påverkar exemplets utfall.

  I rapportens slutsats lyfts resultat och rekommendationer fram. Rapporten lyckas bryta ner arbetsgången och de begrepp som används vid konstruktion av jordning från svensk standard. Kraven på nivån av farliga spänningar har fastställts och rapportens huvudsakliga syfte är uppnått. Förslag till vidare arbete ges i form av djupdykning i de ämnen rörande jordning denna rapport avgränsar sig från som EMC-kompabilitet och åskskydd. Det går även att fortsätta arbetet genom att ytterligare studera strömdelning och mätning.

 • 136.
  Gustafsson, Anton
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Flores, Leandro
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Apparatbestyckning i en fördelningsstation: Kostnad kontra driftsäkerhet2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport syftar till att undersöka de olika konstruktionssätt som tillämpas i Vattenfalls regionnät gällande fördelningsstationerna i nätet. Alla nybyggda stationer följer riktlinjer och rekommendationer som återges i en intern planeringshandbok. Dessa framarbetade standardlösningar undersöks för att se vad det bakomliggande resonemanget kommer ifrån och hur ytterligare eller färre bestyckningar motiveras i dessa stationer. Varje standardlösning kommer med en viss mån av flexibilitet i sin utformning. Antingen ansluter utgående ledningar till stationens båda skenor med en så kallad dubbelbrytarutformning eller direkt mot ena skenan med en enskild brytare. Genom intervjuer och granskning av interna dokument samt stöd av litteratur och beräkningar behandlades en särskilt utvald station i regionnätet, som ett exempel på hur dessa metoder i Vattenfall tillämpas. Rapporten visar hur processen, tankegångar och beslut kring dessa nybyggda ställverk realiseras.

  Planering av underhåll och arbeten i nätet planeras i förväg för att undvika att större arbeten överlappar med varandra. Ett underhållsarbete i nätet bidrar alltid med en viss form av risk då nätet hamnar i ett försvagat tillstånd. Många gånger kommer stationer som vanligtvis har en tillgänglig reservmatning finna sig i en situation där den ligger radiellt matat under den tiden underhållet pågår. Arbetet har sammanställt data för planerade arbeten under 6 års tid i nätet kring station A för att påvisa den stora mängden underhåll som påverkar nätbilden. Lastflödesberäkningarna som utfördes lade bakgrunden till undersökningarna kring bakmatningsvägarna. För att sedan utföra avbrottsvärderingar för två separata, men liknande scenarier kring station A. Detta för att kunna visa hur en viss dubbelbrytarutformning kan värderas på en enskild ledning. Framtida planeringsarbeten kan se till rapporten som ett exempel på de kostnader som finns vid valet av dubbelbrytarutformning kontra enkelbrytarutformning. Likaså vilka sannolikheter som de bör tar hänsyn till.

  Att motivera en dubbelbrytaranslutning i ett inomhus konstruerat 40 kV-ställverk är beroende på hur mycket leveranssäkerhet det finns i åtanke. De tillkommande kostnaderna för dubbelbrytaranslutning är stora i förhållandet till sannolikheten att problem skulle uppstå i det undersökta exemplet. Något som är värt att lägga fortsatt fokus på är den faktiska mängd underhåll som hela tiden pågår i nätet. Det ger en annan driftbild än den som möjligen haft vid den initiala planeringen av anläggningen.

 • 137.
  Gustafsson, Fredrik
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Lindqvist, Wiktor
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Studie över laddning av personbilars påverkan på ett lokalnät2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens miljö och klimatmål tar samhället allt närmare en framtid där en stor del av den svenska personbilsflottan kommer att drivas med elektricitet. Några få laddbara fordon i elnätet gör ingen större påverkan på kraftnätet, men vad händer när antalet laddbara fordon ökar markant. På grund av den förväntade ökningen av el- och hybridbilar vill Västra Orust Energitjänst utreda hur redo deras lågspänningsnät är för denna omställning.

  Detta examensarbete har undersökt hur två olika lågspänningsnät inom Västra Orust Energitjänsts elnät kommer att reagera när belastning ökar på grund av elektrifieringen av fordon. De områden som undersökts är ett villaområde samt ett landsbygdsområde. Flera olika scenarion har simulerats på de berörda nätområdena för att se hur ökningen av laddbara fordon kommer påverka elnätet. Det lämnas även ett förslag på abonnemangsstorlek till en parkeringsplats som i framtiden planerar att installera ett stort antal laddstationer för personbilar.

  Scenariona som använts för att belasta näten simuleras i programmet Mickel från Mirakel Services. Scenariona bygger på att slumpvis valda abonnenter i nätområdena har blivit tilldelade ett laddbart fordon och får då sin effektförbrukning ökad, antingen i två timmar eller fyra timmar. Tiden abonnenterna förväntas ladda elfordonen är spridda under ett helt dygn, men majoriteten laddar i spannet 16–22. Inom detta tidsspann är också den övriga förbrukningen i nätet som högst.

  Resultatet visar att landsbygdsnätet i sin nuvarande utformning klarar den förväntade lastökningen bra och, det är endast transformatorn som blir överbelastad. Villanätet i sin nuvarande utformning klarar däremot inte den simulerade lastökningen utan, flera matarkablar kommer att överbelastas, vilket medför att flera säkringar överbelastas. Flertalet abonnenter kommer också att drabbas av för högt spänningsfall och transformatorn överbelastas i vissa scenarion.

  Slutsatser som kan dras ifrån arbetets resultat är att olika nätområden skiljer sig mycket åt huruvida de klarar av den förväntade omställningen till en laddbar fordonsflotta eller ej. På grund av detta är det svårt att dra generella slutsatser om Västra Orust Energitjänst nät i sin helhet. Resultatet visar emellertid på tendenser som kan förväntas. För att få en förståelse för hur nätet kommer agera i sin helhet. rekommenderas ytterligare undersökningar av fler områden

 • 138.
  Gustafsson, Jenny
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Påverkan på leveranssäkerheten och elavbrottstiden vid användning av fjärrutrustning2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje år rapporterar elnätsbolagen i Sverige in uppgifter till Energimarknadsinspektionen EI om hur långa elavbrott de har haft i sina elnät samt annan information som behövs för att säkerställa att elnätet håller en god kvalitet. SAIFI, SAIDI och CAIDI är tre olika avbrottsindikatorer som väl skildrar vilken kvalitet nätet håller då de ger siffror på hur många avbrott och hur långa avbrott som uppstått i nätet. För att uppnå så låga värden som möjligt på dessa indikatorer behöver nätet utrustas med hjälpmedel för att snabbt hitta och åtgärda fel. Detta görs med fördel med hjälp av felindikeringsutrustning och fjärrstyrd utrustning i stationerna.

  För att ta reda på hur mycket effektivare felavhjälpningen blir med felindikering med signal till driftcentral och fjärrstyrning har två olika studier utförts. Dels har ett fiktivt felscenario på en verklig slinga tagits fram för att undersöka hur driftledningsingenjörer arbetar vid ett fel och vilka steg som ingår vid felavhjälpning beroende på om det finns fjärrstyrning och felindikering med signal till driftcentral eller inte. Dessutom har avbrott längre än tre minuter i två av Göteborg Energi Nät AB:s mottagningsstationer under 2018–2020 studerats i syfte att utreda om avbrottstiderna hade kunnat förbättras om nätet hade haft fler stationer med felindikering med signal till driftcentral och fjärrstyrning. För att illustrera avbrottstider kommer avbrottsindikatorn CAIDI att användas som illustrerar just hur lång avbrottstid varje kund har i genomsnitt vid ett fel. 

  Resultatet av undersökningen visar att avbrottstiderna för de undersökta felen hade kunnat bli kortare för flertalet kunder med hjälp av möjlighet till fjärrstyrning och felindikering med signal till driftcentral. Det är dock viktigt att poängtera att enbart fjärrutrustning och felindikering med signal till driftcentral ej kan förbättra avbrottstiden för alla fel utan vissa långa avbrottstider beror på andra faktorer såsom utrustning som ej fungerar rätt. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 139.
  Gustavsson, Alexander
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Zachariasson, Linus
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utveckling av länkage till skogsmaskin2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet har varit att utveckla och presentera en lösning att kunna montera en gräsröjare på skogsmaskinen Alstor 840. I nuläget kan Alstor inte erbjuda möjligheten att använda en gräsröjare då ingen fästanordning är utvecklad. Fästanordningen ska vara enkel att montera och robust i konstruktionen. Gräsröjaren ska även kunna vinklas till önskad lutning med hjälp av en hydraulcylinder. Ytterligare har en gräsröjare valts som framtaget koncept är kompatibelt med. Projektet har följt en strukturerad produktutvecklingsprocess där flera metoder har nyttjats för att utveckla en idé till en slutgiltig lösning. QFD, Brainstorming, Pughs matris och konceptpoängsättning är exempel på metoder som har nyttjats för att generera och välja koncept. Det valda konceptet har därefter genomgått momenten system-och detaljkonstruktion för att generera CAD-modeller, FEM-beräkningar och framställaritningar. Slutgiltiga lösningen resulterade i två komponenter. Länkaget monteras på gräsröjaren och kranspetsen på Alstor 840. Hydraulinfästningen monteras på kranspetsens utsida och en hydraulcylinder monteras mellan länkaget och infästningen. Konceptet uppfyller kundkraven om att vara robust, lätt att montera, smidig, infästningen tar inte upp någon plats på kranarmen och kunna justeras. Ritningar på konstruerade komponenter har framställts och presenteras i rapporten.

 • 140.
  Gustavsson, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Maintenance and its impact on overall equipment efficiency2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A Pig System is the practice of cleaning up moving liquid in a pipe using a plug called Pipe Inspection Gauge (PIG). This leaves no residual product in the pipe and secures against cross-contamination.

  Nouryon site Stenungsund has the largest Pig System in Sweden. This system is divided into groups and Group 15 has breakdowns that lead to costly production stops. These stops can entail work from manually disassembling sections of the group to insert clearance pigs to blow out broken pieces of other pigs. It can also mean manual steaming where hardened raw material has collected. The reason all of this leads to production stops is that the area where maintenance is performed is considered dangerous during production and thus all reactors must stop during maintenance causing a lower OEE number.

  The purpose is to find the root causes for corrective maintenance and to create a list of suggested improvements to mitigate production stops and thus optimising the production lines at the facility on-site.

  During the work, the system is defined with schematics, components listed from archives, common problems listed from operators experience and this correlated to work orders that are provided by the internal documentation system at Nouryon on site.

  The work orders are sorted by corrective maintenance and categorised from the text provided by the staff on the order. The categorisation of these work orders is where validity becomes a large factor in the study. The reason is that the text provided in these orders are written by individuals with different levels of detail and thus is an estimate of what the reason for the maintenance orders is. These orders are compiled and compared to what the reason for production stops are and prioritised.

  The result of the study end with a list of improvements that covers all the different issues discovered. The problems and corresponding solutions are prioritised with an FMEA that is confirmed by stakeholders on site.

  Further studies concerning lifetime calculation, alternative pigs and new sensors are suggested as all these reasons requires further investigation and testing to get a real answer concerning the pig system. 

 • 141.
  Göransson, Oskar
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Tessin, Tobias
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utredning och projektering av smarta elbilsladdstationer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett utbrett användande av elbilar och följaktligen laddstationer kommer så småningom leda till en mycket högre belastning på elnätet. Ett sätt att undvika överbelastningar är att förse laddstationer med lastbalanserare som kan anpassa varje laddstolpes effektuttag utifrån den övriga belastningen på nätstationerna. Eftersom bilar vanligtvis står parkerade långa perioder kan lastbalanseraren se till att bilarna endast laddar på hög effekt då den allmänna belastningen är låg, och på så vis riskeras inte överbelastning av det lokala elnätet till följd av den totala ökade energiförbrukningen.  Arbetet innefattar en marknadsundersökning av de tre största leverantörerna av lastbalanseringssystem på den svenska marknaden för att tydliggöra vad som skiljer de olika systemen åt och om de har olika tillämpningsområden. Det ska även projekteras för ett scenario med 50 laddplatser styrda av lastbalanseringssystem på en parkeringsyta hos ett företag genom ÅF. I samband med detta undersöks möjligheten till att ladda upp 50 av personalens elbilar under en 8 timmars arbetsdag med en antagen genomsnittlig resväg på 5 mil. Vilka laddstolpar och lastbalanseringssytem som används i projekteringen bestäms utifrån de som anses passa bäst för omständigheterna hos företaget.  Projekteringen har gjorts i enlighet med svensk standard och med hjälp av information och programvara som tillhandahållits av ÅF. De företag som deltagit i marknadsundersökningen har hittats genom Power Circle.  Enligt kundens krav behövde laddstolparna kunna operera på 22 kW laddeffekt, och då variationer i anläggningens effektuttag förekommer måste lastbalanseringssystemet kunna mäta upp belastning på en transformator för att anpassa samtliga laddstationers laddeffekter utefter denna. De laddstolpar och system som ansågs mest lämpliga för situationen var Eldons. Projekteringen innehöll kabeldimensionering, förläggningskarta, kostnadsberäkningar och transformatorberäkningar.  Varje bil behövde endast ungefär 10 kWh för att uppnå fulladdat tillstånd, och transformatorns tillgängliga effekt visade sig räcka till för att ladda upp som mest 182 st. elbilar under arbetsdagen. Kostnaden för både kablar och laddstationer hade alltså kunnat vara mycket lägre om kravet på 22 kW laddeffekt ej satts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Hadzic, Mirella
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Stridsberg, Louise
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Tejp som kraftöverförande fogmetod: en kartläggning2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En kartläggning av tejpning som kraftöverförande fogmetod görs i samarbete med TechROi Engineering, Trollhättan, vilka arbetar för att hitta konstruktionslösningar framförallt inom fordons- och tillverkningsindustrin. Problemet som finns vid användning av tejpning som fogmetod är att osäkerhet råder kring huruvida tejp uppfyller de krav som ställs på konstruktioner inom bland annat hållfasthet, miljö och användarvänlighet. För att implementera tejpning som sammanfogningsmetod i konstruktioner krävs en förundersökning av tejp där redogörelse finns för hur tejp kan testas för framtida användning, samt vilka befintliga provmetoder som existerar inom tejpning. En matris framarbetas i syfte att kunna beskriva samband mellan tejpegenskaper och krav vilka kan komma att ställas på tejp vid användning. Vikten av förbearbetning av substrat vilka adhesiv fästs i beskrivs där flertalet olika metoder framläggs för hur adhesionskrafter kan upprätthållas, varav två av dessa metoder är avfettning och abrasion. För att analysera och validera hållfasthet hos tejp existerar flertalet olika standardiserade provningsmetoder varav ett fåtal av dessa behandlas och undersöks. Provningsmetoderna avser att testa olika typer av belastningar vilka kan uppstå i tejpfogar. Belastningar beskrivs genom tre olika modus; I, II och III. Flertalet standardiserade provmetoder existerar för tejpfogar vilka belastas i modus I och II som granskas i detta examensarbete. Gemensamt för samtliga standardiserade provmetoder är att specifika riktlinjer kring hur provningen skall utföras finns beskrivna och visar på vikten av att provningarna utförs på samma sätt under samma förutsättningar. Kritiska moment uppstår är att fastställa vilka egenskaper som är väsentliga. Detta beror på användningsområde. Prioritering av krav vilka beskriver tejpegenskaper kan behöva göras vid tillfällen tejpfogar används i konstruktioner. Det uppstår svårigheter med att erhålla provmetoder för blandad-modus till följd av brist på standarder.

 • 143.
  Hagebrand, Pauline
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Stern, Carl
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Utveckling av ny station för pressning och delmontering2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts hos Parker Hannifin i Trollhättan under tio veckor mellan januari och mars 2022. Parker har identifierat möjligheten att reducera antalet arbetsmoment och öka graden av standardisering samt underlätta arbetsbelastningen i monteringen som tillverkar variabla hydraulmotorer. Detta görs genom att utföra en förflyttning av ett arbetsmoment till axelgruppen där outnyttjad arbetskapacitet identifierats. Monteringen utvecklas inte i en takt som stämmer överens med utvecklingen i resten av verksamheten med avseende på kvalitet, ergonomi och produktivitet. Detta gäller även arbetsmomentet som nu planeras att flyttas till axelgruppen. För att kunna genomföra denna flytt behöver ytterligare en press anskaffas och en ny ergonomisk, säker och kvalitetssäkrad arbetsstation utformas.

  Litteraturstudier görs för att erhålla underlag kring ergonomi och pressystem, vilket används som utgångspunkt vid utformning av den nya pressen med tillhörande station och arbetssätt. Informationssökning genomförs i form av observationer och intervjuer för att skapa en bild av nuläget. Arbetet inkluderar även en kartläggning av materialflödet där intervjuer och observationer används för att utreda hur material levereras till arbetsstationen. Ergonomin analyseras genom att använda Arbetsmiljöverkets riskbedömningar och programvaran Humantech. Feleffektsanalys, FMEA, genomförs för att identifiera risker i monteringen både före och efter flytt. Konceptgenerering och konceptval är en del av den generiska produktutvecklingsprocessen, vilken används som metod för att utarbeta idéer till lösningar kring utformningen av den nya pressen med tillhörande pressfixturer och arbetssätt för arbetsstationen.

  Resultatet är en ergonomisk och säker arbetsstation som beräknas vara framtidssäkrad för nio år framåt. Den nya pressen beräknas minska cykeltiden från 70 till 50 sekunder per axel.Axlarna placeras i pressen på axeltappen och hålls stabila med hjälp av en pressfixtur. Resultatet av detta examensarbete anses uppnå målen eftersom produktiviteten och ergonomin för arbetsmomentet har förbättrats samtidigt som det kvalitetssäkrats. Detta arbete lägger inte fram någon modell på press till arbetsstationen på grund av tidsbrist, menParker förses med det underlag som behövs för inköp av en ny press till det framtagna konceptet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Haghnegahdar, Nima
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Lövholt, Tobias
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Faktorer som effektiviserar digitala möten vid lärosäten2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med anledning av Covid-19 har stora delar av Sveriges lärosäten och företag valt att införa digitala möten. Även innan pandemin var digitala möten ett aktuellt ämne eftersom flera organisationer har hållbarhetsmål att övergå till resfria möten. Även om fördelarna är många med implementering av digitala möten förekommer även faktorer som bidrar till att möten blir mindre effektiva digitalt. Både kommunikation och social interaktion försämras med digitala möten. Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att digitala möten blir effektiva för studenter och personal på lärosäten.

  Studiens metod bygger på forskningsmetoden grundad teori och studier av relevant litteratur inom området. Det är en kvalitativ studie som via litteratur studerat hur lärosäten kan uppnå effektiva möten. Grundad teori innebär att urval, datainsamling och analys av data upprepas flera gånger. Förloppet fortgår tills mättnad uppstår. Grundad teori är en interaktiv process där datainsamling och analys påverkar varandra under hela processen. 

  I studien identifierades fyra olika faktorer som kan hjälpa lärosäten att utföra effektivare digitala möten. För att ett möte skall vara effektivt krävs att rätt förutsättningar finns. Studien visar att användarvänligheten i e-verktygen är viktigt och ett förbättringsförslag är att skapa ett användarvänligt gränssnitt. Forskaren Linn Gustavsson Christiernin har utvecklat en metod som innebär att rätt funktioner väljs ut för rätt användargrupper vilket skapar användarvänlighet. Studien diskuterar även teknikens hjälp i det digitala mötet vilket kanskapa effektivare metoder att utföra praktiska moment och förklara komplexa problem. 

  För en kompletterande bild av studieområdet kan intervjuer och observationer utföras på området digitala möten. Flera lärosäten har utfört studentenkäter vilket har skapat insyn i studenters ställning till frågorna som ställs i enkäten. En bredare uppfattning skapas om studenter via intervjuer får tala mer fritt och inte svara på ledande frågor.

 • 145.
  Hallberg, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Identifiering av potentiella leverantörer av systemdrifttjänster2021Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Frekvenskvalitén i det svenska kraftnätet försämras. Planerbar produktion från kärnkraften avvecklas. Samtidigt har regeringen satt som mål att Sverige ska bli helt försörjda av förnybar elproduktion till 2040. Därför byggs vindkraften ut vilket innebär en ökad andel väderberoende elproduktion vilket i sin tur troligtvis innebär en sämre frekvenskvalitet. Behovet av att reglera kraftsystemet kommer således att öka vilket förväntas leda till större behov av så kallade systemdrifttjänster. Traditionellt har, och fortfarande står vattenkraften för över 90% av leveranserna av olika frekvensregleringstjänster som är en stor del av systemdrifttjänsterna. Behovet av utveckling av teknologier för frekvensreglering är stort både ur ett effektiviseringsperspektiv och ur ett ekonomiskt konkurrensperspektiv för att kraftsystemet även fortsättningsvis ska ha tillräckligt god frekvenskvalite.Denna rapport försöker därför identifiera ett antal av dessa nya teknologier och grovt beräkna potentialen dessa teknologier kan tillhandahålla.Vindkraften byggs ut och i dagsläget är det svårt att motivera reglering av produktionen då vinden inte kan styras vilket innebär att exempelvis nedreglering av produktionen leder tillatt man spiller vind och därmed tappar intäkter från elproduktionen.

  Elbilar blir allt vanligare och laddningen av dessa ses som en stor potential om vissa hinder kan överkommas. Genom att integrera ett ”smart” laddsystem hoppas man kunna aggregera ihop ett antal laddstationer för samverkan och gemensamt ladda långsammare eller snabbare beroende på regleringsbehov och flexibilitet hos förarna. Dessutom är ett nytt system ”V2G”under utveckling där, om användarnas flexibilitet tillåter, kan göra det möjligt att ladda ur bilens batteri till nätet vilket ytterligare ökar potentialen.Vidare står industrin för en stor andel av Sveriges energiförbrukning varav många av dessa laster inte är beroende av jämn och konstant effektförbrukning. Genom att kunna justera dessa drifters effektförbrukning i realtid hoppas man kunna möta regleringsbehovet även på denna front. Dessutom sker utveckling av batterier snabbt. Med dessa ses en stor potential både för direkt leverans av stödtjänst och som utjämnare av effekttoppar.

 • 146.
  Hallqvist, Alexandra
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Effektivisering av genomloppstid inom termisk sprutning2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the thesis was to investigate possible ways to increase the throughput efficiency for a part that is thermally sprayed at GKN Aerospace in Trollhättan.

  The goal of the project was to identify technical solutions that can reduce the lead time for the part by at least 40 % and to investigate improvements that could increase the efficiency for all the products that are coated at the department. The project was carried out because the part had one of the longest process times at the department due to a lot of handwork, masking, low-power spray gun and multiple machine stops during the spray operation. The process has been observed and employees have been interviewed to map the current state. Process documentation and part drawings have also been investigated to understand the requirements and ensure that the solutions are useful for the department. The time each activity took were mapped during the observations. Based on the recorded times histograms were made to investigate which moments are most time consuming and therefore needs to be improved. Through the interviews, observations and the benchmarking, solutions were found and further investigated and assessed to identify which ones are the most effective and implementable. Together with operators and technicians, the possible solutions were discussed for in terms of feasibility and improvements. The technicians also discussed the possible time reductions per activity that the proposed solutions are expected to entail when implemented. To achieve the goal, the masking needs to be changed as the masking tools cause the bouncing of coating on the tools and back on the gun, which makes necessary to stop the spraying process after each stroke. If the masking tools are redesigned, a five-hour deburring operation that is performed at another department can be eliminated.

  The conclusion from this work is that it is possible to increase the process efficiency by 49.5% if the existing spray gun is used. If a higher-powered gun can be employed, it enables further efficiency improvement. The increased efficiency of the process makes it possible that the lead time can be shortened from seven days to four days as the part can be completed in the department.

 • 147.
  Hansen, Björn
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Underlag för ombyggnation av reservskydd2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna problemlösande systemstudie har lyft fram vilka problem ett distributionsnät kan ha med kombinationen stora transformatorer och långa kabel- och ledningsnät. Det innebär att kortslutningströmmarna blir för små för att transformator eller samlingsskeneskydd skall kunna fungera som reservskydd om utgående 10 kV linjernas ordinarie reläskydd fallerar.

  Med de krav som finns på säkerheten i en starkströmsanläggning och distributionsnät är det viktigt att ha relevanta skydd som uppfyller de krav som finns i lagar och förordningar. De skydd som finns i ett distributionsnät skall vara snabba och säkra. Det kan alltid bli fel på den utrustning som finns och då måste någon form av reserv finnas för att säkerställa att säkerhetskraven uppfylls.

  Målet som har uppfyllts med denna studie, är att klargöra problematiken som finns med nuvarande reservskydd och presentera lösningar som klarar av att koppla bort alla felbehäftade delar så fort som möjligt för att skydda personer och djur, egendomar och anläggningar mot skador. Studien visar på några sådana lösningar som är enkla och ekonomiska, kostnaderna är realistiska uppskattningar från erfaren kompetent personal från olika tillverkare. De olika lösningarna har diskuterats och viktats mot varandra med för och nackdelar som ligger till grund för ett beslutsfattande om vilken lösning som är bäst.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Hansson, Anton
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Blom, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Handling derivative CAD data containing Model based Definition2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report is about how model based definition (MBD) and model based enterprise (MBE) are advancing in the technical industry. It will replace the old method of using drawings to use 3D models with measurement, which then can be used downstream in the companies. For this to work in a world with several different software manufacturers there is a need to use neutral file formats. GKN is a company that has worked model-based for 5-10 years and is now aiming to apply this in their downstream manufacturing. The problem is that suppliers and other companies do not use the same CAD program or the same versions of the program, which in GKN's case is NX 12.0.2. So when sending or receiving files it must be converted to a neutral file format that all CAD programs can open, it is during the process of loss of information which means that it is not possible to apply MBD in MBE that GKN strives to do. This project study what losses can occur, how to design models in a way that avoids errors, which neutral file format is best suited for GKN today and what the future might look like. File formats examined are Prt created by Siemens NX, JT and STEP AP242 which are both neutral file formats, Catia and QIF. The work started with investigating GKN's known cases where errors and information loss occurred and based on it read what was to be prioritized. In that investigation it was discovered that it was product manufacturing information (PMI) that disappeared mainly during the conversion.   The method was to test and troubleshoot different models in NX 12 and then note the deviations that occurred. To perform a test a model was taken in its original CAD file, which in NX cases is Prt. It exported to, for example JT, and then compared the models to analyze if there were any differences. Test models were provided by GKN, but models were also created to simulate as many errors as possible simultaneously. After the troubleshooting was completed, the process of investigating whether there were any solutions to the errors found or whether it was possible to avoid them was begun. Faults could be that set dimensions were assorted or disappeared from the model, notes have changed font or size, cannot see sections etc. Errors that could not be resolved or bypassed led to contact with Siemens which replied that the errors were corrected in newer NX versions and shared the latest version of the CAD program, NX 1926. In the newer version, information that NX 12 failed to convert was converted.To examine Catia files, a software called Glovius was used, it was created to be able to visualize all types of file formats but also to export to neutral file formats. There were no errors during the visualization of Catia, but when the file was exported to STEP information loss was detected. The same result was given when Prt was exported to JT. But the fact that Catia could be exported to STEP gave it the opportunity to open it in NX. QIF is a file format that could not be tested practically but instead a theoretical study was performed. It should be able to be used for both NX and Catia and the company that developed it believes that all information will follow along during the conversion. The results of the survey indicate that at present there is no neutral file format that can export all information so that MBD can be applied in MBE. After all tests, JT is the format that currently manages to export Prt files with the least information loss but that this is a process that works with continuous improvement and therefore work much better in the future.

 • 149.
  Hansson, Hedvig
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Karlsson, Mattias
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Review of stable gas and its safety applications2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis has been performed at Autoliv Sverige AB in Vårgårda. The purpose of the thesis was to increase Autoliv’s knowledge regarding stable gas and its safety applications. To achieve this, a literature study, eight interviews and patent searches has been performed. To broader the understanding further, a concept study of an inflatable life buoy has been made. This idea was presented during a brainstorming session with nine employees at Autoliv. There are some certain characteristics that differentiates gas from solid and liquid substances. The first characteristic is that gases does not have a specific shape or volume. The volume is determined by the size of the container. Another property of gas is that it could be compressed to decrease its volume. The last characteristic is that a contained gas obtain pressure against all walls in the container. If the temperature increases, the pressure will increase as well. In this thesis, stable gas is defined as gases that not react with other gases when it is let out in the air. An unreactive gas means that the valence shell is full and that no electrons are missing or needs to be bound to another molecule. This corresponds to stable gases, for example the noble gases that is presented to the far right in the periodic table of elements. There are several safety products on today’s market that uses stable gas. This thesis includes a screening of three variants of inflatable vests, a bicycle helmet and a lifeboat. These products activate in different ways, both automatically and manually. The purpose of the life buoy was to do design a product that is easier to throw and takes less space than a traditional life buoy. Thus, demonstrate how stable gas can be applied in a real-world scenario. A complete solution has not been developed in this thesis due to the limiting time factor. Basic constraints, such as pressure and volume were calculated to show the necessary requirements on the buoy and the cylinder. The concept study of the inflatable life buoy resulted in a buoy of 35 litres with a cross section diameter of 1.6 dm. To be able to inflate this volume, a cylinder containing 90 ml is required. The dimensions of the cylinder have been calculated to minimize the use of material which resulted in a height and diameter of 50 mm. One of the conclusion of this thesis is that stable gas is useable for safety applications. The choice of gas depends on the specific product and its conditions and requirements. Therefore, a specific gas cannot be considered as the most optimal.

 • 150.
  Hansson, Marcus
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Förstudie för implementering av planeringssystemet Demand Driven Material Requirments Planning i X-verkstaden på GKN2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet utfördes i samarbete med GKN Aerospace Sweden AB i Trollhättan. I strävan att effektivisera produktionsflödet i en av verkstäderna (X-verkstaden). Målet med arbetet är att klargöra för- och nackdelar med DDMRP. Vilka förutsättningar GKN har för en implementering, vad krävs av dem för en implementation och vad har de som redan stödjer en övergång till DDMRP Arbetet följer 3 iterationer av en PDSA-cykel och datainsamlingsmetoderna som användes var litteraturstudie av hur metodiken fungerar, för- och nackdelar med den och intervjuer för att skapa en nulägesbild av X-verkstaden och med personer som har erfarenhet av DDMRP på GKN. Teorin DDMRP går ut att skydda en produktionsprocess mot variabilitet genom strategiskt positionerade buffertar. Resultatet framförs i en analys av intervjusvaren. Med hjälp av intervjusvaren och teorin valdes produkten Genx:s mätetal föra utföra en teoretisk analys på. Den teoretiska analysen sammanställdes med att följa produkten från tillverkningssäkerhet ner till operationsnivå. På operationsnivån upptäcktes det att operation 300 och 800 har långa kötider, variation i operationstider och att de är placerade framför respektive bakom operation 500 som har kapacitetsbegränsningar. I närheten av operation 300 och 800 rekommenderas det att placera buffert för att skydda processen. Analysen avslutas med det som stödjer en övergång till DDMRP för X-verkstaden och vad behöver de se över vid implementation av metodiken. I diskussionen redogörs det att resultatet från intervjuerna anses vara specifika för organisationen och miljön i X-verkstaden. Det som talar för en implementation av DDMRP är att Metodiken går att köra parallellt med andra planeringsmetodiker

1234567 101 - 150 av 313
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf