Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 101 - 150 av 198
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Johansson, Mats
  et al.
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Rauhut, Daniel
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Young Women on the Run?: A Snapshot from Rural Sweden.2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 102.
  Johansson, Ulf
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Jevtic, Lenka
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lönar det sig att vara snäll: Buddhisters syn på konsekvenserna av osjälviskhet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En av grunderna i buddhismen är altruism, det vill säga att utföra goda gärningar utan intentionen att förvänta sig något tillbaka. I denna studie intervjuades 6 stycken buddhister om konsekvenserna av altruistiskt beteende. Deltagarna talade om att små goda handlingar har betydelse för både dem själva och de som möts av den goda handlingen. De kände sig bland annat gladare när de hjälpte andra och påpekade att altruism skapar långsiktig glädje. Även samhället kunde påverkas positivt av altruism enligt respondenterna, som nämnde att alla levande varelser är sammanlänkade. De talade även om det negativa med egoism. En tematisk analys genomfördes där huvudtemana blev: Altruism, självet och lidande

 • 103.
  Jonasson, Per
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Persson, Rickard
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Rastman, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  HBT + kristen = sant: En studie i hbt personers upplevelser av att leva i den kristna kontexten2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att försöka få en inblick i hur det är att leva i den komplexa kontexten i att ha en hbt (homo-bi-trans) läggning och att vara kristen. Vi ville på individnivå försöka tolka och förstå genom ett queerteoretiskt perspektiv. Vi har gjort en kvalitativ studie som baseras på sex halvstrukturerade intervjuer. Vidare ligger studiens fokus på personer som har ett aktivt liv inom den kristna kontexten. De begrepp som genomsyrar hela studien är heteronormativitet, hbt och stigmatisering. Analysen är baserad på en analysmodell som heter Interpretative phenomenological analysis och bygger på att lyfta fram teman. Totalt lyfter vi fram sju teman som går under namnen; Socialt rum, Personligt rum, Anpassning, Tyst konsensus, Diskriminering, Erkännande och Framtid. I varje tema lyfts intervjupersonernas egna upplevelser fram genom citat som sen knyts an till vald teori och begrepp. Slutsatser man kan dra av analysen är att det är en komplex miljö som dock börjar bli mer inkluderande för hbt personer. Det komplexa ligger i att olika kristna församlingar ser olika på dessa frågor och det finns ingen klar gemensam hållning. Detta ger olika grader på positiva och negativa sidor med en hbt läggning i den kristna kontexten.

 • 104.
  Juntikka, Jaana
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Bolander, Henrietta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Välmående bland ledare kan förutsägas av (o)välvillig personlighet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med hjälp av personlighetstester och genom att känna till individers personlighet har forskning visat att man i viss mån kan förutsäga beteende och upplevd mental hälsa. Föreliggande studie syftade till att undersöka om och hur personlighetsdraget agreeableness (svenskans välvillighet) samverkar med upplevt välmående hos personer med en ledarroll. I en ledarroll förväntas personen kunna hantera beslutsfattande och konfrontationer. Furnham, Richards och Paulhus (2013) menar att Dark Triad, socialt avvikande personlighetsdrag, är en förlängning av agreeableness. Därför användes Dark Triad i studien och även för att eventuellt finna ytterligare samband med välmående i rollen som ledare. Mätinstrument som användes var IPIP-NEO-120 (α=.87) utifrån Big Five teorin vilken är den vanligaste teorin bland forskning om personlighet. För att mäta Dark Triad användes Dirty Dozen (α=.86). För att mäta välmående användes GHQ-12 (General Health Questionnaire) (α=.87). Studien utfördes med en online-enkät som besvarades av respondenter som har eller har haft en ledarposition (N=99). Respondenternas ålder varierade mellan 25-67, könsfördelningen var 54% män och 46% kvinnor. Insignifikanta resultat återfanns mellan agreeableness och upplevt välmående. Signifikanta resultat återfanns mellan Dark Triad och upplevt välmående (r=.22*) vilket vidare kan tolkas som att personer tenderar att må bättre om de besitter socialt avvikande personlighetsdrag. En rimlig slutsats av resultatet är därmed att det inte går att predicera hur välmående upplevs hos personer med en ledarroll med hjälp av agreeableness, dock i viss mån med hjälp av Dark Triad.

 • 105.
  Karlsson, Jana
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Johansson, Marie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  ”Same same but different”: En kvalitativ studie gällande könskonstruktioner i socialtjänstens barnavårdsutredningar2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att se hur socialtjänsten med sina barnavårdsutredningar kan vara en del i upprätthållandet av könsspecifika normer, förväntningar och värderingar.

  Våra frågeställningar är: Hur ser diskursen om pojkar ut; hur beskrivs och värderas pojkar i utredningstexten? Hur ser diskursen om flickor ut; hur beskrivs och värderas flickor i utredningstexten? Hur ser könsskillnaderna ut?

  Det är en kvalitativ studie med kritisk diskursanalys som metod och socialkonstruktivism samt genusteori som teoretisk grund.

  Materialet utgörs av 14 barnavårdsutredningar upprättade av socialtjänsten där hälften gäller flickor och hälften pojkar.

  I analysen framkommer att fokus i flickutredningarna till viss del skiljer sig från det som står i fokus i pojkutredningarna. Vid utredning av flickor utgör umgänge och sexuella relationer en stor del av texterna, där det senare inte överhuvudtaget finns med i pojkmaterialet. Vi finner även att skillnaderna har förändrats en del i jämförelse med den tidigare forskning vi tagit del av där det framhålls att flickor i allmänhet beskrivs som passiva objekt och pojkar som handlande subjekt. Vi har i materialet kunnat se att både pojkar och flickor görs till subjekt men också objekt beroende på situation.

 • 106.
  Karlsson, Jenny
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Löfberg, Lotta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Med hälsa som vapen: En studie i långsiktigt hälsoarbete för personalen inom privat omsorg2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studies syfte var att undersöka hur ett privatägt omsorgsföretag arbetar långsiktigt med personalens fysiska och psykiska hälsa samt hur personalen upplever hälsoarbetet och sin fysiska och psykiska hälsa på arbetsplatsen. Då verksamheten i första hand beskrevs som brukarstyrd var det intressant att undersöka hur ett företag kan arbeta aktivt med personalens hälsa utan att det inkräktar på den brukarstyrda verksamheten. Detta var vid studiens genomförande ett relativt outforskat område inom arbetshälsoforskningen. Genom enskilda intervjuer med två personer ur ledningen, och genom två parintervjuer med fyra personer ur personalen kartlade författarna hur företaget arbetar långsiktigt med personalens hälsa samt hur personalen upplever hälsan på arbetet. Resultatet bearbetades med hjälp av en analysmetod beskriven av Kvale och Brinkmann (2009). Resultaten visade att företagets långsiktiga strategi bygger på att satsningar görs för att förebygga ohälsa på ett tidigt plan. Personalen uppmuntras genom ett flertal aktiviteter till en sund livsstil. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete, tydliga handlingsplaner, arbetsordningar samt kompetensutveckling skapas säkerhet och trygghet för personalen, vilket främjar personalens fysiska och psykiska hälsa. Resultaten visade även att personalen upplever sig ha en god fysisk och psykisk hälsa. Dock uppfattar inte personalen i vissa lägen hälsoarbetet lika positivt som ledningen. Personalen saknar stöd från ledningen i konfliktsituationer på arbetsplatsen och då det handlar om psykiska påfrestningar i arbetet. Resultaten visade även att ledningen ibland inte når ut till personalen då det gäller syftet med hälsofrämjande åtgärder. Författarna hoppas att resultatet från denna studie kan bli en inspiration i fortsatt hälsoarbete för såväl det studerade företaget som för andra företag.

 • 107.
  Karvinen, Janika
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Larsson, Marina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle. Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Stöd till arbete: En studie om hur en arbetsförberedande verksamhet fungerar sett ur ett personal  & deltagarperspektiv2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Personer med funktionshinder har haft betydande svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, trots detta har det funnits en strävan att integrera personer med funktionshinder i samhället och normalisera deras tillvaro. En diskussion som förs kring funktionshindrades villkor i dagens arbetsliv handlar om att öka möjligheterna till betalt arbete på den öppna arbetsmarknaden.

  Syftet med studien är att beskriva och analysera en arbetsförberedande insats fungerar som stöd för de unga mellan 20-29 år på deras väg ut i arbetslivet, sett ur ett deltagarperspektiv såväl som ett personalperspektiv.

  Vi har använt oss av en kvalitativ ansats och har valt intervju och deltagande observation som metod. Informanterna ör 7st varav två ät personal och fem st är deltagare. I vår resultatdel redovisar vi personalperspektivet som en verksamhetsbeskrivning och stödet delas upp i tre teman; kognitivt-, emotionellt- och praktiskt stöd. Deltagarnas perspektiv på stöd redovisas utifrån samma teman. Resultatet kan bidra till att utveckla stödet som en arbetsförberedande insats ger.

  Några av våra slutsatser är att deltagarnas syn på stöd inte alltid stämmer överens med personalens samt att kommunikationen har betydelse för vad som uppfattas som stöd och hjälp.

   

 • 108.
  Kjellén, Bengt
  Högskolan Väst, Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa (HTU).
  Fear in the workplace: meanings, manifestations and management2002Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 109.
  Kocziszky, Georgi
  et al.
  University of Milscolc.
  Nagy, Zoltan
  University of Miscolc.
  Rauhut, Daniel
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Györffy, Ildikó
  University of Miscolc.
  Gender related out-migrationtendencies in Northern Hungary and in Västernorrland, Sweden2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 110.
  Kompaniets, Olga
  et al.
  Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI).
  Rauhut, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  The Place Marketing Concept of Rural Municipalities in Northern Sweden: a Content Analysis of the Municipals' Homepages2013Ingår i: Romanian Journal of Regional Science, ISSN 1843-8520, E-ISSN 1843-8520, Vol. 7, nr 2, s. 11-36Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The place marketing concept is one of the most popular concepts used in the analysis and promotion of countries, regions, cities and towns. The intensification of competition for investment, tourism and human resources among European cities and towns has increased the importance of being unique. Most studies on place marketing focus on unique selling points and thus on brands of already extensively 'marketed' countries, national capitals and other large metropolitan areas, while the rural towns that need more marketing attention, given their need to overcome their lack of material and non-material resources, are often ignored. This is based on the idea of the promotion to target markets of the unique selling points of the town in question. This paper aims to discuss the extent to which the place marketing concept can be viewed as an essential tool in the effective promotion of 75 rural towns in the seven northernmost regions of Sweden. The paper outlines the reasons why rural towns in Northern Sweden should use place marketing. The article also highlights the basic features of the place marketing concept and its key elements for rural towns as well as describing the target audience for rural towns while identifying their specific needs and wants.

 • 111.
  Kompaniets, Olga
  et al.
  Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics.
  Rauhut, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  The Place Marketing Conceptof Rural Towns in Northern Sweden: what is the Unique Selling Point?2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The place marketing concept is one of the popular concepts to analyze and promote countries, regions, cities and towns. The intensification of competition for investment, tourism and human resources among European cities and towns has increased the importance of being unique. Most of studies on place marketing however focus on the unique selling points and brands of countries, the capitals and the big cities, while rural towns need more marketing attention due to overcoming the lack of material and non-material resources in the towns. This is based on the idea of promotion to target markets of unique selling point of the town.

  This paper aims to discuss to what extent the place marketing concept as a necessary condition for an effective promotion of 75 rural towns in the seven northernmost regions in Sweden. The paper presents reasons for using the place marketing concept by rural towns in Northern Sweden. Also it contains features of the place marketing concept and its key elements for rural towns, describes the target audience for rural towns with their specific needs and wants.

 • 112.
  Kärmander, Ludvig
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Värderingar i arbetslivet: En kvalitativ studie av arbetsvärderingar hos generation X och Y2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka vilka värderingar i arbetslivet som fanns hos de två generationerna, X och Y, om dessa skiljde sig åt samt stämde överens med tidigare forskning. Arbetsvärderingar delades in tre kategorier; Ledarskap, Lojalitet samt Motivation. Studien är av kvalitativ art och utfördes hos ett större byggföretag. En semistrukturerad intervjuform användes på fyra deltagare, två män och två kvinnor. Alla arbetade som arbetsledare och två av deltagarna tillhörde generation X samt två generation Y. Till analysen användes tematisk analys för att ta fram relevanta teman. De resultat som framkom visade att det fanns skillnader generationerna emellan, men att dessa var relativt små och frågan kan även ställas om det verkligen berodde på generation eller på andra faktorer, såsom ålder eller erfarenhet. De tydligaste skillnaderna som framkommit inom motivation var att generation Y inte värdesatte hög lön lika högt som generation X och att generation Y tenderade att se till sin egen personliga utveckling något mer än generation X som istället såg just lön och påverkansmöjligheter som en viktigare faktor. Inom Ledarskap var generation X i behov av direkt feedback, t.ex. i form av snabba svar och feedback på deras prestation, medan generation Y var i behov av mer kontinuerlig feedback och stöttning under arbetets gång. Inom lojalitet tenderade generation X att vilja kombinera arbets- och privatlivet, medan generation Y satte sin fritid i första hand, även om de för den skull var villiga att göra uppoffringar för sin arbetsgivare. Generation Y hade även något större förväntningar på sin arbetsgivare

 • 113.
  Lagrosen, Stefan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lagrosen, Yvonne
  Chalmers University of Technology.
  Exploring service quality in the health and fitness industry2007Ingår i: Managing Service Quality, ISSN 0960-4529, E-ISSN 1758-8030, Vol. 17, nr 1, s. 41-53Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 114.
  Lagrosen, Stefan
  et al.
  Linnaeus University, Kalmar, Sweden.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Service quality in fitness centres: examining the dimensions2016Ingår i: 1st International Conference on Advanced Business and Social Sciences, 28-29/1, 2016, Jelantik, Indonesia, 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The fitness industry is expanding in most parts of the world. Nevertheless,the amount of research regarding this industry has thus far been relativelylimited. In previous research, quality dimensions for fitness companieshave been explored and a tentative framework has been proposed. Thepurpose for the present study is to examine the framework and quantifyits components. A survey has been conducted. A questionnaire based onprevious research was developed and delivered by telephone to 86 fitnesscentres of which 67 agreed to participate, giving a response rate of 78%.The items of the quality dimensions in the studied framework were analysedwith Cronbach's Alpha and were found to be statistically reliable. Theunderlying structure of the enablers in the framework was examined withexplorative factor analysis resulting in five underlying enablers. Moreover,the impact of the enablers on the profitability of the centres was measured.The results should be interesting for managers in this sector, as well as, forthe advancement of service quality theory.

 • 115.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Entrepreneurial learning for quality and competitiveness: a study in the spa-industry2015Ingår i: 10 European Conference on Entrepreneurship and Innovation, ECIE, 16-18/9 2015, Genua, Italy, 2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 116.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Långsiktig livskraft [recension av Organisatorisk resiliens av Stefan Tengblad och Margareta Oudhuis]2015Ingår i: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, nr 3, s. 53-53Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Vad kännetecknar livskraftiga verksamheter, som står emot kriser och levererar goda resultat över lång tid? Det är utgångspunkten i denna djupdykning i begreppet organisatorisk resiliens.

 • 117.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Nå framgång med salutogen kultur: [recension av boken – Salutogen kultur - Från värdegrund till verksamhetsnytta av Anders Hanson]2016Ingår i: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, nr 1, s. 58-58Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 118.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Rätt hjärnfunktion krävs för ett effektivt och gott ledarskap: [recension av boken – Neuroledarskap av Katarina Gospic och Stefan Falk]2016Ingår i: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, nr 3, s. 50-50Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 119.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Stressa mindre och få mer gjort [recension av Effektiv tidshantering av Bosse Angelöw]2015Ingår i: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, nr 1, s. 40-40Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Tidsbrist är en av dagens stora utmaningar. Här serveras läsaren en rad strategier för att få mer gjort på kortare tid.

 • 120.
  Lagrosen, Yvonne
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Visar vägen bortom glastaket2015Ingår i: Kvalitetsmagasinet, ISSN 1104-1579, nr 5, s. 50-50Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 121.
  Lagrosen, Yvonne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avd för process- och produktutveckling.
  Chebl, Rana
  Rios Tuesta, M
  Organisational Learning and Six Sigma Deployment Evaluation in an IT Setting.2009Ingår i: Proceedings of ECIME 2009, 2009, s. 274 - CD-ROM-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 122.
  Lagrosen, Yvonne
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Lagrosen, Stefan
  Linnaeus University, Kalmar.
  A healthier working life: the importance of work-integrated learn-ing and physical exercise2016Ingår i: 19th QMOD Proceedings. International Confernce on Qualtiy and Service Sciences. Building a Culture for Quality, Innovation and Sustainability, 21-23 September 2016, University of Roma Tre, Rome, Italy / [ed] Su Mi Dahlgaard-Park & Jens J. Dahlgaard, Lund, 2016, s. 1738-1747Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AbstractPurpose - The purpose of the paper is to explore the role of learning and physical exercise foremployee health from a quality management perspective. Possible correlations that exist betweenemployees' health, work-integrated learning, physical exercise and dimensions underlyingleadership commitment and participation are examined. A case study has been undertakenat a highly innovative company in Sweden. An additional aim is to examine the possibilities forimprovements for the company has as it is in an expansive state.Methodology/approach - The empirical data are derived from two focus group interviews withselected employees having different functions in the studied organisation and two in-depth interviews.Additionally, a questionnaire has been completed by all employees that were presentduring a company meeting. The interviews are analysed with a method inspired by groundedtheory. In addition a SWOT-analysis was carried out.Findings - The statistical analysis revealed significant correlations between the employees' healthand the dimensions development and being informed. Significant correlation was also found betweenthe employees' health and physical exercise during working hours as well as betweenemployee health and work integrated learning. Moreover, the interviews gave insights into theimportant role that physical exercise during the working day has for employee well-being.Research limitation/implication - Since this is a case study the possibility to generalise thefindings outside the company may be limited.Originality/value - The connection between employee health, work-integrated learning andphysical exercise for employees has not been very well examined in previous research.

 • 123.
  Larsson, Ida
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Krol, Nicole
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Sjuksköterskors syn på ledningens säkerhetsarbete: en kvantitativ studie om tillit, organisationsidentifikation och säkerhetsklimat2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tillit kan sammankopplas med förtroende när man talar om förtroende till en annan persons handlingar och pålitlighet. Begreppet organisationsidentifikation (OID) beskriver i vilken grad individen identifierar sig med sin organisation. OID påverkar graden av tillit till ledningen, och i vilken omfattning medarbetaren identifierar sig med organisationens värderingar och mål. Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors grad av tillit till ledningens säkerhetsarbete och hur korrelationen såg ut mellan tillit, OID och antal anställningsår inom organisationen. Studien utgick från två frågeställningar; 1. Finns det samband mellan upplevd tillit till ledningens säkerhetsarbete och grad av OID och kommer det i denna studie ses ett positivt samband? 2. Hur ser sambandet ut mellan sjuksköterskornas anställningstid, ålder och grad av OID? Studien utfördes med kvantitativ metod och data samlades in genom en enkätundersökning. Urvalet bestod utav 42 sjuksköterskor på ett sjukhus i Västra Götalands Regionen. Mätinstrumentet skapades utifrån två etablerade enkäter där för studien relevanta frågor valdes ut i syfte att mäta variablerna tillit och OID. Insamlad data tolkades och analyserades i dataprogrammet IBM SPSS Statistics21. Resultatet baserades på svar från 32 sjuksköterskor då 10 enkäter blev internt bortfall. Studiens resultat visade att i hög grad ha tillit till ledningens säkerhetsarbete hörde ihop med att i hög grad uppleva OID med organisationen. Resultat visade även att graden av OID inte ökade med åldern eller av fler anställningsår inom organisationen. Tidigare forskning tillsammans med studiens resultat påvisade vikten av sambandet mellan grad av upplevd tillit till ledningen och OID för säkerhetsklimatet

 • 124.
  Lingärde, Svante
  et al.
  Malmö Högskola.
  Rauhut, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  En skälig levnadsnivå för barn2013Ingår i: Barnfattigdom / [ed] Rauhut, Daniel, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 119-140Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 125.
  Liss, Ann
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.
  Exempel 9: Uppsökande socialt arbete: en gränsöverskridande arbetsmetod2019Ingår i: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, s. 96-100Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 126.
  Liss, Ann
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Autism 20002001Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 127.
  Littke, Helene
  et al.
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Rauhut, Daniel
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Foss, Olaf
  Norsk Institut for By- og Regionalforskning.
  Services of General Interest and Regional Development in the ESPON Space2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 128.
  Littke, Hélène
  et al.
  Kungliga tekniska högskolan, avd. Urbana och regionala studier.
  Rauhut, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Minimum Levels of Services of General Interest: what Fundamental Rights do Individuals and Services have?2013Ingår i: Europe XXI, ISSN 1429-7132, Vol. 23, s. 47-68Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The European Union is currently experiencing a period of significant upheaval. The financial crisis, structural changes in the economy and population decline in many regions combine to make a difficult situation even worse in respect of SGI. To mitigate these problems EU policy on economic, social and territorial cohesion aims to remove regional differences and to otherwise affect policies to ensure the right to the same service status regardless of localisation. This paper aims to discuss what a minimum level of SGI means to individuals and enterprises. The key EU policy documents offer no guidance in terms of defining what a minimum level of SGI is, for either individuals or enterprises. It is up to the Member States to define the thresholds; national policies, traditions and moral values thereby creating a vague and heterogeneous notion of what constitutes a minimum level of SGI provision.

 • 129.
  Littke, Hélène
  et al.
  Kungliga tekniska högskolan, avd. Urbana och regionala studier.
  Rauhut, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Foss, Olaf
  Norsk Institutt för By og Regionalforskning.
  Services of general interest and regional development in the European Union2013Ingår i: Romanian Journal of Regional Science, ISSN 1843-8520, E-ISSN 1843-8520, Vol. 7, nr June 15, s. 88-107Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper aims at comparing the scientific literature and key EU policy documents on the impact of services of general interest on regional development. The study proposes to answer two questions: (1) how do the scientific literature and EU policy documents differ in terms of which services of general interest are seen to have an impact on regional development and (2) why do they identify different services of general interest as important for regional development? The method used is qualitative discourse analysis.

  The results indicate that services of general interest have a rather different assumed impact on regional development in the scientific literature and in the key EU policy documents. Eight out of the fourteen services of general interest analysed in this study are either not mentioned at all or are only indirectly touched upon in the studied EU policy documents. The EU policy documents consider the drivers for regional development to be transport, ICT and telecommunications, electricity, education and health.

 • 130.
  Ljung, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Cracking the Body’s Armour: Young People´s Need for Musical Experiences in a Rational Society2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to problematize young people’s desires for musical experiences in Western society by theoretically analyzing such needs from a deep psychological as well as a sociological perspective. The rationalized society and new patterns of socialization form the foci of analysis. Further, special emphasis is placed on understanding and analyzing the causes of the high volume of music played at rock concerts and music festivals. Music is a medium that allows young people to get in contact with and process the deep psychological patterns that, in contemporary society, are often repressed by hard rationality. It is claimed that new patterns of socialization have made it more difficult for adolescents to establish contact with, and to integrate into, the pre-oedipal mental layer, which is a prerequisite for growth, achieving a greater degree of maturity, and the progression to and realization of new life phases.

 • 131.
  Ljung, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Function Based Manning and Aspects of Flexibility2010Ingår i: WMU Journal of Maritime Affairs (JoMA), ISSN 1651-436X, E-ISSN 1654-1642, Vol. 9, nr 1, s. 121-133Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the article is to examine the concept of flexibility from a shipping perspective. Flexibility is examined in order to develop strategies, theoretical and applicable, in the field of Function Based Manning (FBM), for achieving optimized manning, which is not the same as reduced manning, with a healthy crew. This is a complex concept in many aspects. Based on research on working life and work organizations conducted by social scientists, two aspects of flexibility are examined; functional flexibility including job enrichment and competence training, and working time flexibility. These issues are analyzed from a shipping perspective. The concept is double-edged in the sense that it entails both having flexibility and being flexible. Does flexibility only serve the interests of the employer? Or, do workers also benefit from flexibility? By combining these two aspects of flexibility, a win-win situation benefiting both employers and employees can be achieved. This article highlights and discusses strategies intended to promote the implementation of amodel of optimized manning.

 • 132.
  Ljung, Margareta
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Samtal i natten på en kommandobrygga2012Ingår i: En gestalt, många berättelser: en vänbok till Lars-Erik Berg / [ed] Jessica Mjöberg & Anetter Lundin, Skövde: Skövde: Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle , 2012, s. 149-159Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 133.
  Ljung, Margareta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Oudhuis, Margareta
  Safety on passenger ferries from catering staff’s perspective2016Ingår i: Social Sciences, ISSN 2076-0760, E-ISSN 2076-0760, Vol. 5, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The majority of employees on passenger ferries consist of the catering staff: those who operate in restaurants, shops, and in the hotel on board. Research on this category is scant. The aim of this study is to investigate the catering staff’s experiences and perceptions of safety practice on board passenger ferries. The methods are semi-structured interviews and a qualitative content analysis of official documents and research articles. Results: Increased safety regulations and directives on an international and a national level have taken place after the major ferry disasters of late 1990s. Changes in the safety organization on the passenger ferries have resulted in more involvement of the catering crew in safety on board. Safety awareness and the way the catering staff think about safety have improved. The risk of terrorism has further reinforced safety awareness. A clear challenge for safety work on ferries is the reduction of catering crew. The transition to job flexibility for catering crew may constitute risk factors regarding safety and security. © 2016 by the author.

 • 134.
  Ludlow, David
  et al.
  University of the West of England, Bristol, U.K..
  Rauhut, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Services of General Interest2013Ingår i: Europa XXI, ISSN 1429-7132, Vol. 23, s. 69-84Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 135. Lundahl, Mikela
  Från genus till sexuell mångfald.2006Ingår i: Från Sapfo till Cyborg / [ed] Lennerhed Lena, Hedemora: Gidlunds förlag , 2006, s. 201-229Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 136.
  Lundh Snis, Ulrika
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för informatik och matematik (HTU).
  Östlund, Christian
  Högskolan Väst, Institutionen för informatik och matematik (HTU).
  Crossing Boundaries Through Work-integrated Knowledge Communities2003Ingår i: E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, San Diego, CA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) , 2003, s. 1707-1710Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper reports from the preliminary lessons learned of an action case study in which learning initiatives in a business organisation are investigated. The main question is abouthow to integrate knowledge and learning processes in business work processes? We are at present facing the challenge of integrating an actual business work process with an sustainable knowledgeand learning process in an on-going action case research project together with a company withinthe chemical industry. We argue for a greater appreciation of informal learning processes as powerful complements to formal training and capability building. The implications from the casestudy so far, are that the business processes need to reconsider its learning capacity from the pointof view of actual work practice. We propose the vision of a work-integrated knowledge community that is facilitated by crossing boundaries in the daily work practice of business organisations

 • 137.
  Lycke, Liselott
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Tano, Ingrid
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap.
  Kvalitetskultur och lärande organisation genom AIL2016Ingår i: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan: Högskolan Väst , 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har offentlig sektor pressats att öka effektiviteten, minska kostnaderna och förbättra kvaliteten, bl.a. genom påverkan från New Public Management (NPM). Detta innebär bland annat ökad marknads¬orientering, ökad konkurrens, kundfokus, förbättrad service, decentralisering, större kontroll och ökat fokus på ledarskap (Thylefors, 2016).Universiteten är myndigheter inom den offentliga sektorn och har märkt av effektiviseringskraven och kostnadsjakten. Lärosäten är komplexa professionella organisationer där högutbildade personer arbetar självständigt och styr sitt eget arbete. Det innebär att beslutsfattandet ofta är decentraliserat och att ledarskapet ofta är svagt. Konsekvensen blir organisationer som är svåra att förändra (Mintzberg, 1989).Vid Högskolan Väst pågår det en innovativ process för att bygga upp en kvalitetskultur och ett hållbart, effektivt sätt att arbeta. Syftet är bl.a. kostnadsreducering och effektivisering genom förenkling och transparens. Projektet startade hösten 2014 och ett omfattande arbete med att identifiera och kartlägga processer pågår. Under processkartläggningen deltar medarbetare från olika områden och funktioner inom hela högskolan och hänsyn har tagits till kompetens och personliga kunskaper och erfarenheter.Genom regelbundna träffar i workshop har deltagarna bidragit med personliga och organisatoriska kunskaper när processerna kartlagts. Arbetssättet som använts är AIL-modellen beskriven av Eriksson (Eriksson, 2015). Modellen är ett arbetssätt där teoribaserad kunskap och erfarenhet bearbetas genom produktiv reflektion. Reflektionen utvecklar nytt, djupare lärande som inte¬greras i det pågående arbetet. Bearbetandet av nytt lärande och erfarenhetsba¬serad kunskap bidrar till att ny, djupare, kunskap utvecklas. Denna nya kunskap kan i sin tur integreras i arbetet och blir ny kompetens för deltagarna.Under kartläggningen har komplexiteten i lärosätets verksamhet blivit tydlig och resulterar i en gemensam bild, vilket bidragit till att skapa en helhetssyn genom ökad förståelse för hur detaljerna samverkar. Författarna, som båda varit involverade i projektet i olika grad, har genom sina kunskaper, erfarenheter och roller inom lärosätet insett att projektet kan bidra till ett nytt sätt att arbeta som integrerar kvalitetsarbetet i det dagliga arbetet. Processkartläggningen skapar förutsättningar för att t.ex. integrera kvalitetssäkringssystemet för utbildning på ett tydligt sätt. Författarna är just nu involverade i det arbetet. Arbetssättet och det breda deltagandet har bidragit till stort engagemang och skapar goda förutsättningar för ett nytt processorienterat synsätt där förståelse för verksamhetens processer och komplexitet underlättas. Detta ger i sin tur förutsättningar för att bygga en lärande organisation med tydlig kvalitetskultur.

 • 138.
  Marques da Costa, Eduarda
  et al.
  University of Lisbon, Centre for Geographical Studies.
  Palma, Pedro
  University of Lisbon, Centre for Geographical Studies.
  Rauhut, Daniel
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Humer, Alois
  University of Vienna, Dept. of Geography.
  Consantin, Daniela
  Academiy of Economic Studies in Bucharest.
  Velasco, Xabier
  NASUVINSA, Pamplona.
  Indicators of Services of General Interest in EU regional context: between the need tomeasure and the lack of usefulness2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 139.
  Marques da Costa, Eduarda
  et al.
  University of Lisbon, Portugal.
  Palma, Pedro
  University of Lisbon, Portugal.
  Rauhut, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Humer, Alois
  University of Vienna, Austria.
  Constantin, Daniela
  Economic University of Bucharest, Romania.
  Echerarría Velasco, Xabier
  Nasuvinsa, Pamplona, Spain.
  What indicators to use when measuring services of general interest?2013Ingår i: Europe XXI, ISSN 1429-7132, Vol. 23, s. 7-28Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The services of general interest (SGI) have received increasing attention of the European Union, which considers them a key element of the European model of society. They not only play an important role in the ongoing competitiveness of the European economy, but are also essential for achieving the goal of promoting social and territorial cohesion. Their potential role in the pursuit of the objectives of European cohesion and convergence policies may be significant which calls for an appropriate measurement and analysis of territorial distribution. The indicators are assumed to be a key element in measuring and describing the SGI, however, it is necessary to make a serious reflection how such indicators should be selected. The selection of indicators can be conditioned by several factors, however, it is imperative to make a qualitative reflection on the adequacy and relevance of indicators to analyse the SGI. This reflection runs through the paper. The concept of indicators is addressed, and their strengths and weaknesses are discussed. The indicators are classified according to the role they play in the cause-effect relations in distinct territories. Three types of indicators are identified. Appraisal of indicators and review of literature render it possible to identify the most frequently used indicators and to see SGI analysis from several perspectives, thus verifying that indicators can present different meanings and relevance, based on a range of factors and the scale of analysis. Some of the uncertainties arising in the SGI territorial analysis, which can contribute to the success of the policy making process, are recognized through an example based on the ICT Telecommunication SGI sub-domain. Some procedures connected with the integration of different types of indicators are proposed in order to limit the emergent uncertainties resulting from their interpretation

 • 140.
  Molin, Martin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för socialpedagogik och sociologi.
  Delaktighet i olika världar: om övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv2008Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 141.
  Mossberg, Felicia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Gustafsson, Frida
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Dagens digitalisering och balansen mellan arbete och privatliv bland HR-chefer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I en värld som präglas av digitalisering och flexibilitet, så är det en utmaning att balansera alla de krav som ställs på oss, både i arbetet och privatlivet. Dagens möjligheter till flexibla scheman och tillgänglighet genom digitala kommunikationsenheter skapar både balans och obalans mellan arbete och privatliv. Många upplever att dagens digitalisering möjliggör en balans mellan arbete och privatliv, samtidigt som den också har bidragit till att arbetet inkräktar på privatlivet.

  Syftet med denna studie är att få djupare förståelse för hur HR-chefer i privata organisationer upplever och erfar balansen mellan arbete och privatliv i relation till dagens digitalisering. Med denna studie hoppas vi kunna belysa både de positiva och negativa faktorer som digitaliseringen ger upphov till, och som främjar respektive hindrar balansen mellan arbete och privatliv. Vi vill också belysa hur HR-chefer upplever denna balans.

  Informationen samlades genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta HR-chefer, från delvis olika företag.

  Resultatet av en tematisk analys visade att det fanns både inre och yttre faktorer som påverkade balansen mellan arbete och privatliv. Resultatet visade också att HR-cheferna hade både positiva och negativa upplevelser av digitaliseringen i arbetslivet.

 • 142.
  Mårdén, Björn
  Högskolan Väst, Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa (HTU).
  Handledare i kamp mot arbetslöshet2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 143.
  Nehls, Eddy
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Beyond the New University2013Ingår i: Inside the New University: Prerequisites for a Contemporary Knowledge Production / [ed] Johansson, K., Lassbo, G., Nehls, E., Sharja, Oak Park, AG Bossum: Bentham eBooks, 2013, s. 240-235Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 144.
  Nehls, Eddy
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Det lärda samtalet, och dess fiender2016Ingår i: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 145.
  Nehls, Eddy
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Lorentzen, Jørgen & Ekenstam, Claes (red.) (2006). Män i Norden: manlighet och modernitet 1840-1940. Möklinta: Gidlund2008Ingår i: RIG: Kulturhistorisk tidskrift, ISSN 0035-5267, E-ISSN 2002-3863, nr 3, s. 176-178Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 146.
  Nehls, Eddy
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Lorentzen, Jørgen & Ekenstam, Claes (red.) (2006). Män i Norden: manlighet och modernitet 1840-1940. Möklinta: Gidlund2009Ingår i: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, E-ISSN 0348-9698, Vol. 39, s. 221-223Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 147.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Att forska i samverkan och gemensamt skapa kunskap2019Ingår i: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, s. 19-24Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 148.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Forskningsmetoder för samverkansforskning2019Ingår i: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, s. 115-120Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 149.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sorbring, EmmaHögskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd2019Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna bok beskriver hur samverkansforskning kan användas för att främja och stärka barns och ungas välfärd. Här presenteras tio exempel på praktiknära forskning mellan forskare och praktiker, vilka på ett eller annat sätt arbetar med eller för barn, unga och deras familjer, till exempel inom skola, socialtjänst och vård.

 • 150.
  Nilsson, Lena A.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Är samverkansforskning riktig forskning?2019Ingår i: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, s. 29-32Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
1234 101 - 150 av 198
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf