Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 302
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Fredriksson, Helena
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Stockman, Linnéa
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Påverkas det linjära sambandet mellan risk och förväntad avkastning beroende på individuella aktier eller portföljer?: En empirisk studie baserad på olika avkastningsmodeller2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Investerare strävar alltid efter att nå hög avkastning utifrån deras utsatta risknivå. Aktier som är mer riskfyllda ger högre avkastning eftersom investerare kompenseras med en riskpremie och det är således av stor vikt för investerares finansiella beslut att en korrekt uppskattning kan göras. Det finns flera modeller för att förklara sambandet mellan förväntad avkastning och risk, och modellerna som används i denna studie är Capital Asset Pricing Model (CAPM), Fama-French's trefaktor- och femfaktormodell. Hur korrekt modellernas estimering är har dock visat sig vara omdiskuterat då forskare har funnit skilda resultat och någon gemensam slutsats har inte kunnat dras. Studiens syfte är att undersöka hur väl modellerna kan förklara sambandet genom att använda index för enskilda länder i Europa, sektorindex samt ett Europaindex och jämföra resultatet sinsemellan. Därefter har samma process genomförts med femfaktormodellen men med individuella aktier på samma europeiska länder. Sist har en jämförelse mellan resultatet för enskilda aktier ställts emot resultatet för index. För att besvara studiens syfte har OLS regressioner utförts och sedan sammanställts. Regressionsresultatet påvisar att portföljestimeringen ger ett bättre resultat än vid beräkningen av individuella aktier. Det framtagna underlaget för individuella aktier har påvisat flera brister så som korrelation, låg förklaringsgrad och höga betavärden vilket resulterar i att några konkreta slutsatser inte kunnat dras inom området.

 • 102.
  Fuxborg, Daniel
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Skarström, Patrik
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Hur har de svenska hushållens skuldkvot påverkats av reporäntan, bostadspriserna och bostadsbristen i landet mellan år 2005-2016?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den svenska hushållens skuldkvot har ökat stadigt de senaste åren. Siffrorna talar sitt tydliga språk då de svenska hushållen har bland de högsta skuldkvoterna i Europa. Denna ökning har lett till flera åtgärdspaket på rekommendation från statliga myndigheter implementerade av nuvarande regering. En av dessa åtgärder är amorteringskravet som nu kommit i två steg. Tanken med detta var att få folk att amortera ner mer av sina lån och på så sätt få ner skuldkvoten i samhället. Effekterna av åtgärderna får framtiden utläsa då det behövs lite mer tid för att få lämpliga data över detta. Det finns nog ingen idag som ifrågasätter att de svenska hushållens skuldkvoter är höga. Den viktiga frågan i sammanhanget är vad som ligger bakom denna kraftigt ökande skuldkvot. För att kunna besvara detta har vi valt att genom litteraturstudie, teorigenomgång och regressionsanalys försöka förklara de bakomliggande faktorerna. Efter en genomgång av tidigare arbeten valde vi att kolla på bostadspriser, fastighetspriser, befolkningsmängd, reporänta och antalet nybyggda bostäder i landet. Dessa variabler användes i rapporten för att undersöka dess effekt på skuldkvoten. Efter utförd regressionsanalys visade det sig att endast en av ovanstående variabler hade signifikant påverkan på skuldkvoten, denna variabel var reporäntan. Det betyder att vår rapport bevisar med understöd från data att reporäntan har ett negativt samband med skuldkvoten. Det vill säga minskar reporäntan så kommer skuldkvoten att öka. Övriga variabler kan vi inte med statistiskt säkerhet säga att de har en påverkan på skuldkvoten.

 • 103.
  Gatjetjiladze, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Empirical relationship between Foreign Direct Investment and economic growth in Georgia2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to investigate the relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and economic growth in Georgia over the time period of 1997-2015. With the use of previous research and empirical theories, I expect a positive influence of FDI on economic growth in Georgia both in long-run and short-run. Further, this study considers additional determinant factors based on the previous studies and theories. Concerning the method used in this thesis, I apply Dickey-Fuller test in order to test unit roots for time series and Engle-Granger cointegration test to investigate their equilibrium relationship between the series. Further, I run a regression between the series to obtain the long-run relationship and Error Correction Model (ECM) to obtain the short-run relationship. The result confirms that FDI have a significant and positive effect on economic growth both in long-run and short-run. The result also illustrates that FDI along with other explanatory variables such as inflation have a long-run relationship with economic growth. Further, it is shown that in long run, population have a negative influence and Gross Capital Formation (GCF) have a positive influence on economic growth, however, the coefficients are not quite significant. In short-run, change in FDI, change in GCF, and change in population have a significant explanatory power in change in economic growth. Thus, the study shows that FDI inflow in Georgia has a positive effect on economic growth.

 • 104.
  Gille, Johan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Tevell, Joakim
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Värdepåverkande faktorer på bostadsrätter på Södermalm2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bostadsrättspriserna är och har under längre tid varit ett omdiskuterat ämne i Sverige. Kvadratmeterpriserna fortsätter att öka och i Stockholms innerstad hittar man de absolut högsta priserna på bostadsrätter. Priset på bostadsrätter i samma område varierar på grund lägenheternas specifika faktorer och egenskaper, varför det är av intresse att undersöka vilka dessa egenskaper är som påverkar och hur de påverkar prisbildningen på bostadsrätter. Syftet med studien är att genom den hedoniska estimeringsmodellen undersöka hur olika faktorer påverkar värdet på bostadsrätter på Södermalm. Studien behandlar och baseras på 101 observationer från försäljningar av bostadsrätter på Södermalm under 2013. Skattningarna av priserna har gjorts med en multipel regression där studerade oberoende variabler hade som ändamål att förklara den beroende variabeln pris. 68,5% av den beroende variabeln, alltså priset på bostadsrätter kunde förklaras av de studerade oberoende variablerna. Undersökningen visar att boarea, månadsavgift och eldstad hade störst påverkan.

 • 105.
  Glader, Sofia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Larsen, Sara
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Prisutvecklingen på småhusmarknaden för Sveriges tre storstadsregioner: Vilka makroekonomiska och regionala faktorer har påverkat?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Priserna på Sveriges bostadsmarknad har utvecklats kraftigt sedan slutet av 1990-talet. Detta är särskilt tydligt i storstäderna där prisutvecklingen är väsentligt högre än i glesbygden. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka makroekonomiska och regionala variabler, som påverkar priserna på småhus samt i vilken utsträckning, för Sveriges tre största städer. De faktorer som testas för att se om de påverkar huspriserna har valts utifrån tidigare forskning och en kvantitativ metod har använts. En tidsserie av kvartalsdata mellan åren 1995 och 2013 har använts för att testa stationäritet och enhetsrötter. Därefter har en linjär multipel regression gjorts enligt OLS-metoden för att undersöka det långsiktiga sambandet.

 • 106.
  Granath, Sara
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it.
  Täng, Sofia
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Energiprestanda för småhus, en värdefaktor att räkna med?: 10 år efter första energideklarationen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det har gått 10 år sedan den första energideklarationen upprättades i Sverige och år 2009 infördes lagkrav om energideklaration för småhusfastigheter. Energideklarationen togs fram som styrmedel för att minska fastigheters energianvändning. Idag står bostäder och service för 40 procent av Sveriges totala energianvändning, något som måste minska rejält om miljömålen ska uppnås. Studiens syfte är att utvärdera om det finns ett samband mellan småhusfastigheters energiprestanda och försäljningspris. Ett samband skulle ge ägare av småhusfastigheter ekonomiska incitament att förbättra energieffektiviteten. Studiens syfte är även att ta reda på om sambandet i så fall har utvecklats från år 2009 fram till år 2017. Syftet besvaras med hjälp av multipla regressionsanalyser som skapats utifrån den hedoniska prissättningsmodellen. Studien baseras på försäljningar i Göteborgs kommun, 746 observationer år 2009 respektive 1094 år 2017. Studiens visar att ett samband mellan småhusfastigheters energiprestanda och försäljningspriser finns och att det har ökat sedan lagkrav på energideklaration för småhus infördes. Slutsatsen är att tydligare presentation och mer information om fördelar med låg energiprestanda, vid försäljning, skulle kunna få fler fastighetsägare att vidta energieffektiviserande åtgärder. Ett införande av energiprestanda som faktor vid fastighetsvärdering skulle leda till ökat inflytande och ökade möjligheter att uppnå miljömålen.

 • 107.
  Grek, Jenny
  et al.
  Jönköping International Business School.
  Karlsson, Charlie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Klaesson, Johan
  Jönköping International Business School.
  Determinants of Entry and Exit: The Significance of Demand and Supply Conditions at the Regional Level2011Ingår i: Drivers of In­novation, Entrepreneurship and Regional Dynamics / [ed] Kourtit, K., Nijkamp, P. & Stough, R.R., Berlin: Springer, 2011, s. 121-141Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 108.
  Grut Jonsson, Emmie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Tell, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Den svenska växelkursen: Vilka är de påverkande faktorerna2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks vilka faktorer som bestämmer den svenska kronans växelkurs mot Euron i den monetära modellen Sticky-Price under perioden 1998-2016. Genom att testa data i ett kointegrationstest, för resultat på lång sikt, och felkorrigeringsmodellen ECM, för resultat på kort sikt, visar studien varje variabels signifikans för växelkursen. Studiens resultat visar att ränta, BNP och inflation har störst inverkan på växelkursen SEK/EUR. Resultatet av den långsiktiga analysen tyder på att beroende variabel har ett negativt samband till två av de signifikanta variablerna, ränta och BNP, och kan därför visa att en försvagning av den svenska kronan orsakas av lägre räntor eller minskad nationalinkomst på kort sikt.

 • 109.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi.
  A Monte Carlo Simulation Study of Tobit Models2001Ingår i: Applied Economics Letters, ISSN 1350-4851, E-ISSN 1466-4291, Vol. 8, nr 9, s. 581-584Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study focuses on a comparison of diOEerent kinds of Tobit models. According to the ® ndings, a simple Tobit I method can produce results that are similar to and in some cases better than much more sophisticated methods. This is especially true if the participation or index equation is incorrectly speci® ed.

 • 110.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi.
  Accessibility to R&D on Patent Production2009Ingår i: Innovation, Agglomeration and Regional Competition / [ed] Karlsson, Charlie. Johansson Börje. and Stough Roger R., Edward Elgar , 2009, s. 231-260Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 111.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Explaining Variations in Regional Housing Prices: An Accessibility Approach2017Ingår i: Uddevalla Symposium 2017: Innovation, Entrepreneurship and Industrial Dynamics in Internationalized Regional Economies: Revised papers first presented at the 20th Uddevalla Symposium 15-17 June, 2017, Trollhättan, Sweden / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2017, s. 259-273Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper argues that the relative geographical position of a municipality needs to be accounted for when explaining variations in housing prices. In particular, the paper aim to show that travel time distance to important economic centers have an impact on the spatial variation in housing prices across municipalities. A suitableway to model this possible impact is to use the accessibility concept, which takes into account both the time distance and the size of the economic opportunity, measured by gross pay, that can be realized in a another municipality. The model will be estimated for average municipality level housing prices using data on Swedish municipalities in 2015. To a large extent, the expectations are confirmed by the econometric estimation results. Geographical time distance have a negative effect on local housing prices. Good access to economic centers increases average housing prices, even after taking into account a large number of other determinants.

 • 112.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi.
  Imports, R&D and Local Patent Production2007Ingår i: Uddevalla Symposium tenth anniversary 2007: Institutions for Knowledge Generation and Knowledge Flows - Buildning Innovative Capabilities for Regions : Revised papers presented at the 10th Uddevalla Symposium, 14-16 June, 2007, University West, Uddevalla, Sweden.  / [ed] Iréne Johansson, Trollhättan: University West , 2007, s. 433-450Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to analyze the effects of national and international knowledge flows on innovative activity. Therefore a knowledge production function is estimated with patent applications in Swedish municipalities as the measure of innovation. The knowledge resources applied are R&D investments and high valued imports. In order to account for the importance of proximity, the knowledge resources are expressed as accessibilities. The total accessibility of a municipality is decomposed into local, intra-regional and inter-regional accessibility. The main results indicate that knowledge resources in a given municipality tend to have a positive effect on the innovative activity of another municipality, given that the municipalities belong to the same functional region. Thus, the results of the analysis indicate that knowledge flows transcend municipal borders, but that they tend to be bounded within functional regions. This result holds for both R&D investments and high valued import products.

 • 113.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Imports, R&D and Local Patent Production2012Ingår i: The Regional Economics Of Knowledge And Talent Local Advantage in a Global Context / [ed] Karlsson, C., Johansson, B. and Stough, R., Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012, s. 343-368Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this chapter is to analyse the effects of national and international knowledge flows on innovative activity. Therefore a knowledge production function is estimated with patent applications in Swedish municipalities as the measure of innovation. The knowledge resources applied are R&D investments and high-valued imports. In order to account for the importance of proximity, the knowledge resources are expressed as accessibilities. The total accessibility of a municipality is decomposed into local, intraregional and interregional accessibility. The main results indicate that knowledge resources in a given municipality tend to have a positive effect on the innovative activity of another municipality, given that the municipalities belong to the same functional region. Thus the results of the analysis indicate that knowledge flows transcend municipal borders, but that they tend to be bounded within functional regions. This result holds for both R&D investments and high-valued import products.

 • 114.
  Gråsjö, Urban.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi.
  Spatial econometrics: Methods and applications2011Ingår i: Papers in regional science (Print), ISSN 1056-8190, E-ISSN 1435-5957, Vol. 90, nr 4, s. 886-888Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 115.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Spatial Spillovers of Knowledge Production: An Accessibility Approach2006Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The main focus of the thesis is on issues concerning production of knowledge. It is a common observation that knowledge activities have a tendency to agglomerate as well as to spill over in space. In order to incorporate geographical proximity, the thesis applies an accessibility approach in which actual travel time distances between locations are used to discount spatial knowledge spillovers. The thesis consists of three individual essays and a joint introduction. The first essay explores to what extent accessibility to R&D conducted at universities and companies can explain the number of patent applications in Swedish municipalities. The second essay analyses the relationship between knowledge accessibility and regional export performance. The knowledge resources used are R&D efforts and university educated labour. Since the distributions of the dependent variables are skewed with a few influential outliers, the estimations are conducted with quantile regressions. The empirical findings indicate that accessibility to university R&D has minor effects on patent production and export performance in Sweden. However, the other used inputs, i.e. accessibility to company R&D and accessibility to university educated labour, are of greater importance. The results also show that knowledge flows transcend municipal borders but that they tend to be bounded within functional regions. The third essay investigates how the inclusion of accessibility variables, i.e. spatially lagged explanatory variables, affects the extent of spatial autocorrelation. The basic proposition is that the inclusion of inputs external to the spatial observation as separate variables reveals spatial dependencies via the parameter estimates. This is confirmed by Monte Carlo simulations. The Monte Carlo Simulations also indicate that problems with spatial autocorrelation and biased parameter estimates are reduced.

 • 116.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi.
  University-educated labor, R&D and regional export performance2008Ingår i: International regional science review, ISSN 0160-0176, E-ISSN 1552-6925, Vol. 31, nr 3, s. 211-256Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 117.
  Gråsjö, Urban
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi.
  University-educated Labour, R&D and Regional Export Performance2009Ingår i: Entrepreneurship and Innovations in Functional Regions / [ed] Karlsson C., Stough R. and Johansson B., Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009, s. 141-184Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 118.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi.
  Andersson, Martin
  On the Specification of Regression Models with Spatial Dependence: An Application of the Accessibility concept2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Using the taxonomy by Anselin (2003), this paper investigates how the inclusion of spatially discounted variables on the ‘right-hand-side’ (RHS) in empirical spatial models affects the extent of spatial autocorrelation. The basic proposition is that the inclusion of inputs external to the spatial observation in question as a separate variable reveals spatial dependence via the parameter estimate. One of the advantages of this method is that it allows for a direct interpretation. The paper also tests to what extent significance of the estimated parameters of the spatially discounted explanatory variables can be interpreted as evidence of spatial dependence. Additionally, the paper advocates the use of the accessibility concept for spatial weights. Accessibility is related to spatial interaction theory and can be motivated theoretically by adhering to the preference structure in random choice theory. Monte Carlo Simulations show that the coefficient estimates of the accessibility variables are significantly different from zero in the case of modelled effects. The rejection frequency of the three typical tests (Moran’s I, LM-lag and LM-err) is significantly reduced when these additional variables are included in the model. When the coefficient estimates of the accessibility variables are statistically significant, it suggests that problems of spatial autocorrelation are significantly reduced. Significance of the accessibility variables can be interpreted as spatial dependence

 • 119.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi.
  Andersson, Martin
  Jönköping International Business School.
  Karlsson, Charlie
  Jönköping International Business School.
  Human Capital and Productivity in a Spatial Economic System2007Ingår i: Annales d'Èconomie et de Statistique, ISSN 0769-489X, nr 87/88, s. 125-144Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 120.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi.
  Andersson, Martin
  Jönköping University.
  Karlsson, Charlie
  Jönköping University.
  Regional Knowledge Accessibility and Regional Economic Growth2007Ingår i: Uddevalla Symposium 2006: Entrepreneurship and Development - Local Processes and Global Patterns: Revised papers presented at the 9th Uddevalla Symposium, 15-17 June, Fairfax, VA, USA / [ed] Iréne Johansson, Trollhättan: University West , 2007, s. 47-63Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Knowledge is maintained as a core variable for growth in a large set of contemporary theories. In this paper we have analyzed the relationship between knowledge accessibility and regional growth. The knowledge resource used in our model is R&D conducted at universities and in companies. A precise definition of accessibility was introduced and calculations were based on actual travel time distances. Using data at the municipality level in Sweden, the hypothesis that knowledge accessibility has a positive effect on growth cannot be rejected. The knowledge accessibility in a given period has a statistically significant effect on the growth in value-added per employee in subsequent periods.

  The total accessibility of a municipality was divided into three types (i) intramunicipal accessibility, (ii) intra-regional accessibility and (iii) extra-regional accessibility. The paper has shown that this division gives a clear indication of that there is spatial dependence in the sense that the knowledge resources in a given municipality tend to have a positive effect on the growth of another municipality, conditional on that the municipalities belongs to the same functional region. Thus, the results of the analysis indicate that knowledge flows transcend municipal borders, but that they tend to be bounded within functional regions.

  The findings in the paper provide support for the theories that emphasize the role of knowledge for growth. However, the paper demonstrates that spatial proximity to knowledge resources is important to materialize the positive effect of such resources. Accessibility to knowledge in space is thus imperative.

 • 121.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi.
  Andersson, Martin
  Jönköping International Business School.
  Karlsson, Charlie
  Jönköping International Business School.
  The Role of Higher Education and University R&D for Industrial R&D Location2009Ingår i: Universities, Knowledge Transfer and Regional Development: Geography, Entrepreneurship and Policy / [ed] Attila Varga, Cheltenham: Edward Elgar , 2009, s. 85-108Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 122.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Arvemo, Tobias
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  University Colleges’ Effect on Economic Growth in Swedish Middle-sized Municipalities2014Ingår i: Knowledge, Innovation and Space / [ed] Karlsson C, Johansson B, Kobayashi, K. & Stough, R, Edward Elgar Publishing, 2014, s. 287-302Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 123.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Ejermo, Olof
  CIRCLE, Lunds Universitet.
  Accessibility to R&D: A Reexamination of the Consequences for Invention and Innovation2014Ingår i: Knowledge, Innovation and Space / [ed] Karlsson C, Johansson B, Kobayashi, K. & Stough, R, Edward Elgar Publishing, 2014, s. 51-79Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 124.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi.
  Ejermo, Olof
  Lund University.
  The Effects of R&D on Regional Invention and Innovation2008Ingår i: Uddevalla Symposium 2008: Spatial Dispersed Production and Network Governance : Revised papers presented at the 11th Uddevalla Symposium, 15-17 May, 2008, Kyoto, Japan  / [ed] Iréne Bernhard, Trollhättan: University West , 2008, s. 263-282Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper examines the effects of regional R&D on patenting for Sweden within an accessibility framework. We use two measures of patenting: number of patents granted per capita and a composite of quality-adjusted patents which we regard as an innovation indicator, respectively. Three conclusions emerge. First, we find that the specification where innovations per capita is used as a dependent variable performs much better than with granted patents per capita for capturing relationships with regional R&D. In fact, quantile regressions over the distribution of different patenting and innovation levels per capita show that R&D efforts within regions affect innovations per capita positively, except for the regions with the lowest levels of R&D. The effetcs on granted patents per capita are less robust and depend inconsistently on the level of R&D. Secondly, accessibility to inter-regional R&D do not affect innovation significantly in our results, which suggests that effects are locally bounded. This implies that studies of the R&D-innovation relationship are plagued by misspecification, since studies tend to show that R&D-effects diffuse to other regions. This is also the case in our study: the inter-regional effects are an important factor for granted patents. Third, the share of university R&D of all regional R&D has no effect on patenting, which suggests that the two types of R&D are substitutes. In view of these results the redommendation must be to use quality-adjusted patents for regional innovation studies rather than patent grants.

 • 125.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Flood, Lennart
  Regression Analysis and Time Use Data: A Comparison of Microeconometric Approaches with Data from the Swedish Time Use Survey (HUS)1999Ingår i: Time Use Research, Data and Policy: Contributions from the International Conference on Time Use (ICTU) Baden-Baden / [ed] Joachim Merz and Manfred Ehling, Nomos Verlagsgesellschaft, 1999, 10, s. 151-164Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 126.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi.
  Jansson, Elisabeth
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lindh, Kristina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för företagsekonomi.
  Lundh Snis, Ulrika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Pareto, Lena
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medieproduktion.
  Svensson, Lars
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för datavetenskap och informatik.
  Experience Design: Understanding the Role of Technology for Virtual Experiences2006Ingår i: Proceedings of 29th Information System Research Seminar in Scandinavia, IRIS 29: Paradigms, Politics, Paradoxes, 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  New technologies have always teased the imagination of avant-garde artists on how to challenge existing cultural paradigms. For instance, experience design for the creative industries of today provides exciting challenges with a potential to innovate practices and creating new ways of interaction between the artist and her audience. In an ongoing research project we aim at framing the design space for virtual experiences. The paper presents and discusses the role of technology in such context and use three ongoing case studies where ICT has been used to augment and support consumers of cultural experiences. The analysis shows how technology-driven interventions are less oriented towards radical change compared to interventions that are rooted in their nondigital origins.

 • 127.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Karlsson, Charlie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik. Jönköping International Business School.
  Accessibility: An Underused Analytical and Empirical Tool in Spatial Economics2014Ingår i: Accessibility and Spatial Interaction / [ed] Condeço-Melhorado, Ana, Reggiani, Aura & Gutiérrez, Javier, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014, s. 211-236Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Accessibility has for many years been a widely used tool in transportation research. Many definitions have been suggested and researchers have constructed numerous mathematical formulations to measure its value in order to be able to evaluate the relationships between the nature of the transport systems and the patterns of land use. Such correlations have been used especially in assessing existing transport systems and forecasting their performance to provide decision-makers with ideas about the need for investments in the transport systems. However, accessibility measures can be regarded as the spatial counterparts of discounting. The measures represent the spatial distribution of economic agents and their activities in a simple way that imposes a very clear structure upon the relationship between these agents and their activities and their environment. Various frictional effects arising from geographical distance between economic agents determine their interaction options, that is, their options to trade, to cooperate, to learn, to commute, and so on. Observing that the time sensitivities of the economic agents vary between different spatial scales (and between different economic activities) we may impose a spatial structure (for example, local, intra-regional, interregional and international) which offers opportunities to define variables in such a way that spatial dependencies can be accommodated. These newly defined variables can then be used in empirical explanations of various spatial phenomena, such as patent output, new firm formation, the emergence of new export products, and economic growth in different spatial units. We will in this chapter against this background show that accessibility is an underused analytical and empirical tool in regional science with an underestimated potential.

 • 128.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Karlsson, Charlie
  Jönköping International Business School.
  Entrepreneurial knowledge, technology and the transformation of regions: An introduction2013Ingår i: Entrepreneurial knowledge, technology and the transformation of regions / [ed] Karlsson, Charlie, Johansson, Börje & Stough, Roger R, London: Routledge, 2013Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 129.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Karlsson, Charlie
  Jönköping International Business School.
  Knowledgeflows, knowledge externalities and regional economic development2014Ingår i: Handbook of Regional Science / [ed] Fischer, M. M. & Nijkamp, P., Springer, 2014, s. 413-437Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 130.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Karlsson, Charlie
  Jönköping International Business School.
  Swedish Perspectives on creative cities2014Ingår i: International Journal of Global Environmental Issues, ISSN 1466-6650, E-ISSN 1741-5136, Vol. 13, nr 2-4, s. 100-117Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 131.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Karlsson, Charlie
  Jönköping International Business School.
  Urban Regions in Europe: Preconditions and Strategies for Growth and Development in the Global Economy2012Ingår i: Lacittà nell’economia della conoscenza (The city in the knowledge economy) / [ed] Cappelin, R., Ferlaino, F. & Rizzi, P., Edizioni Franco Angeli, 2012, s. 81-103Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 132.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Karlsson, CharlieHögskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik. Professor Emeritus of the Economics of Technological Change, Jönköping International Business School, Jönköping University and Professor Emeritus, Blekinge Institute of Technology.Bernhard, IréneHögskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Geography, Open Innovation and Entrepreneurship: New Horizons in Regional Science series2018Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Developed countries must be incredibly innovative to secure incomes and welfare so that they may successfully compete against international rivals. This book focuses on two specific but interrelated aspects of innovation by incumbent firms and entrepreneurs, the role of geography and of open innovation.

 • 133.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Karlsson, Charlie
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Bernhard, Iréne
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för medier och design.
  Introduction: Geography, Open Innovation and Entrepreneurship2018Ingår i: Geography, Open Innovation and Entrepreneurship: New Horizons in Regional Science series / [ed] Gråsjö, U., Karlsson, C. och Bernhard, I., Edward Elgar Publishing, 2018, s. 1-18Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 134.
  Gråsjö, Urban
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, politik och ekonomi. Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Karlsson, Charlie
  Jönköping International Business School.
  Warda, Peter
  Jönköping International Business School.
  Spatial knowledge spillovers in Europe: A Meta-Analysis2013Ingår i: The Innovation Union in Europe: A Socio-Economic Perspective on EU Integration / [ed] Elias Carayannis E. & G. Korres, Edward Elgar Publishing, 2013, s. 144-175Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 135.
  Gunnarsson, Rickard
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Lindh, Jonatan
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  The Magic Formula & Net-Nets: Vilken av dessa strategier har resulterat i bäst avkastning mellan 2007 och 2017?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta arbete jämförs de två investeringsstrategierna Magic Formula och Net-Nets mot varandra för att ta reda på vilken av dem som har presterat bäst avkastning på den svenska marknaden mellan år 2007 och 2017. De två strategierna ställs även mot de svenska indexen OMXS30, OMX Stockholm Largecap och OMX Stockholm Midcap, då urvalet av bolag som inkluderas i strategierna är mellanstora och stora bolag. Data har inhämtats för att kunna beräkna värderingsmodellerna CAPM och Fama French trefaktormodell, prestationsmått såsom Sharpekvot och Treynorkvot, samt för att utföra regressioner. Resultaten visar att den strategi som både är mest diversifierad samt har presterat den bästa avkastningen är Magic Formula.

 • 136.
  Gustafsson, Cajsa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Karlsson, Louise
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Giltigheten av Okuns lag i Sverige: En empirisk analys på makronivå med tillämpning av gapversionen av Okuns lag2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker sambandet mellan arbetslöshet och BNP i Sverige. Syftet med undersökningen är att undersöka förekomsten av Okuns lag i den svenska ekonomin. Den version av lagen som tillämpas är gapversionen av Okuns lag vilken appliceras på kvartalsdata åren 1995-2015. Studien innefattar även Engle-Grangers tvåstegsmetod vilken används för att kunna utläsa kort- och långsiktiga samband mellan variablerna. Studien visar att det negativa samband mellan arbetslöshet och BNP vilket Okuns lag bygger på förekommer i den svenska ekonomin för den valda tidsperioden. Undersökningen visar även att det finns ett långsiktigt samband mellan variablerna.

 • 137.
  Hafström, Gustaf
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Liljeroth, Christoffer
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Småhusförsäljningar i Göteborgs kommun: Fastighetsmäklare eller privat?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är ta reda på om det finns skillnader i försäljningspris en fastighet säljs via en fastighetsmäklare eller privat. Fastighetsmäklare kommer härefter benämnas som mäklaren. Studien inriktar sig på Göteborgs kommuns bostadsmarknad och bygger på data från 1,918 stycken småhusförsäljningar i Göteborgs kommun, av typkod: 220, under år 2013 och baseras på försäljningar både genom mäklare och privat. Området Göteborg har valts då ingen tidigare studie som berör samma frågeställning tidigare gjorts inom denna region. Data är insamlad från statistikföretaget Värderingsdata, som arbetar med att föra statistik över fastighets- och bostadsrättsförsäljningar i Sverige. Studiens resultat utgår från att se till effekter av vilket typ av förmedlare som använts samt göra en jämförelse mellan köpeskillingskoefficienterna för småhus sålda privat eller med mäklare för att se skillnader i försäljningspris. För denna analys appliceras taxeringsvärdet och försäljningspriset i flera bivariata regressionsanalyser. För att granska om taxeringsvärdet är en pålitlig beroende variabel att applicera som bas för regressionerna; har en hedonisk prisbildningsteori tillämpats. I enlighet med denna teori utförs en multivariat regressionsanalys, där taxeringsvärdet hålls som beroende variabel och byggår, boyta, biyta, tomtareal och standardpoäng hålls som oberoende variabler. Den multivariata regressionen åskådliggör vilken påverkan varje variabel har på taxeringsvärdet.

 • 138.
  Hammarquist, Rariba
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Svensson, Ellinor
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Hur påverkar de svenska hushållens skuldsättning konsumtionen i Sverige?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  We have for the past few years been able to see a development in Sweden where both household consumption and debt have increased. Consumption has been shown to represent a big part of the country’s GDP and played a vital role in its recovery from the financial crisis 2008. At the same time debt among households can be considered to be a potential risk factor in society and a contributing factor to financial crisis. Hence the relationship between these two variables is of interest to examine. A quantitative analysis will be performed in this study to examine how debt affects consumption among households in Sweden. The dataset used in this analysis reaches from the first quarter 1997 to the fourth quarter 2017. Both a multiple regression without time lags and a time series regression with three time lags will be performed to examine this relationship. The result is that debt affects consumption negatively in both regressions. Also, it is shown to be likely that consumption is influenced by debt through several variables and that debt is influenced by other variables making it a part of those variables effect on consumption. The study indicates that the relationship between debt and consumption is a complex subject which need further study.

 • 139.
  Hansson, Lotta
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Nordgren, Kristina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Norrmännens fastighetsförvärv i Tanums kommun: Påverkan eller icke påverkan på småhusmarknaden?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att få en överblick över hur stor andel av små- och fritidshusmarknaden i Tanums kommun som förvärvas av norrmän. Hur och om dessa förvärv i sin tur påverkar prisbilden på fastighetsmarknaden i kommunen? För att få fram ett resultat har vi använt oss av information från Värderingsdata och Booli på samtliga små- och fritidsfastighetsöverlåtelser under vår analysperiod 2010-2013. Analysen visar att valutakursen har ett negativt förhållande till köpeskillingen, vilket innebär att om norska kronan blir starkare så blir fastighetspriserna lägre. Analysen visar även att de förvärv som har gjorts som avser att bosätta sig på orten säljs billigare än bostäder som avser fritidsboende. Man ser även att norska medborgare betalar mer för deras förvärv jämfört med andra köpare. Slutsatsen och resultatet har tagits fram utifrån den hedoniska prismodellen där en regressionsanalys tagits fram. Resultatet utifrån vår analys visar att de variabler som främst påverkar huspriserna är strand klass och boyta även norrmännen har en stor positiv påverkan.

 • 140.
  Hasan, Iehab
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Is the Swedish krona predictable?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The paper studies the ex-post forecasting ability for the Swedish krona against the American dollar, Canadian dollar, Norwegian krone, British pound and the Japanese yen over the period February 1998 to January 2017 for most of the exchange rates, using famous economic models: Purchasing Power Parity and Quasi-reduced form1. The performance of these models is compared against two specified benchmarks: driftless random walk and interest rate parity. The examined period divided into two samples, in-sample which estimated using ordinary least squares, and out-of-sample and estimated using rolling regression. Afterward, the ot-of-sample forecasts results evaluated using accuracy and usefulness criterias at forecast horizons of three and six months. The evaluation results show that there is no particular economic model can consistently beat the both benchmarks or can consistently put the investors on the right side of the market.

 • 141.
  Heed, Amanda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Törnberg, Rebecca
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Regional arbetslöshet: faktorer som påverkar den regionala arbetslösheten i Sverige2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker de avgörande faktorerna för regional arbetslöshet i Sverige under perioden 2009-2013. Genom att samla in data har vi studerat sex förklarande parametrar som omfattar ekonomi- och samhällsfaktorer i regionerna. Genom att använda Aragon´s (2003) modell studerade vi sex variabler och undersökte vilken påverkan de hade på den regionala arbetslösheten. Variablerna var antal företag, antal invånare, andel utrikesfödda, andelen som är högskoleutbildade, medelålder och medianinkomst. Resultatet av studien visar att det finns ett samband mellan variablerna och nivån på arbetslösheten i regionerna. Variablerna som har en statistiskt signifikant effekt på regional sysselsättning är andel utrikes födda och medianinkomst.

 • 142.
  Hellberg, Sofie
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Aulin, Matilda
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Aktiv kontra Passiv Fondförvaltning: En Analys av Svenska Aktiefonder2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna empiriska uppsats har varit att komma fram till hur aktivt förvaltade fonder presterar i förhållande till marknaden. Studien baseras på två frågeställningar:

  1. Ger en aktivt förvaltad fond högre riskjusterad nettoavkastning än indexen OMXS30 och OMXSBGI?

  2. Finns det någon korrelation mellan svenska aktivt förvaltade aktiefonders avgifter och dess överavkastning?

  Till grund för undersökningen valdes fjorton fonder ut och studerades mot två olika index, OMXS30 och OMXSBGI. Tiden som studerades var mellan 2007-04-04 och 2016-04-04, vilket resulterade i 107 observationer då datan studerades på månadsbasis.

  Fonderna granskades sedan utifrån modellen CAPM samt prestationsmåtten Jensens alfa och sharpekvot, vilka visade att fonderna i genomsnitt presterade bättre än OMXS30, men inte än OMXSBGI. Emellertid visar resultaten för CAPM brist på signifikans. Av detta kan man dra slutsatsen att studien inte kan bevisa att de aktivt förvaltade fonderna skiljer sig från de två jämförelseindexen, avseende riskjusterad nettoavkastning. Även en negativ korrelation mellan fondernas avgifter och dess överavkastning (alfa-värden) kan utläsas från denna studie.

 • 143.
  Helte, Veronica
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  How well can a simple monetary model explain the depreciation of the Swedish Krona2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker svängningarna i den svenska växelkursen under perioden 2005 till 2014. Fokus kommer främst att ligga på den nominella bilaterala växelkursen då den svenska kronan mäts mot dollarn. Den effektiva svenska växelkursen, beräknat som den totala konkurrensvikten (TCW-index), kommer också att testas som ett försök att utvidga modellen och få ett bättre resultat. En enkel monetär modell, vilken är en reviderad Mundell - Fleming modell, och "vector error correction model" används för att få fram orsakerna till deprecieringen med fokus på de sista sex månaderna. Studiens resultat är att teorin förklarar vad som egentligen har hänt i ekonomin på ett lämpligt sätt. Sänkningen av reporäntan kan till stor del förklara volatiliteten och försvagningen i den svenska växelkursen, tillsammans med lägre BNP och en ökning av inflationen.

 • 144.
  Henke, Lina
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Petersson, Stina
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Tobin Q's påverkan på nybyggnationer av småhus i Sverige2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar det ekonomiska måttet Tobin Q's påverkan på påbörjandet av småhusbyggnationer i Sverige under perioden 1998-2014. I tillägg utför vi även analyser på två utvalda län med det högsta, respektive det lägsta värdet för Tobins Q för att lyfta fram de regionala skillnaderna som råder i riket, dessa är Stockholms län och Västerbottens län. Genom regressionsanalyser fann vi ett positivt samband mellan Tobins Q och påbörjandet av nybyggnationer för riket som helhet samt för Stockholms län, något samband mellan variablerna för Västerbottens län fann vi inte.

 • 145.
  Henriksen, Sanna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Blomberg, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Domestic vs international diversification: An empirical study on the performance of Swedish mutual funds2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper evaluates the performance of Swedish mutual funds with different investment strategies between April 2014 and March 2019. The purpose was to study whether or not international diversification is profitable for the Swedish investor in terms of the risk-return criterion. To establish the relationship between risk and expected return, the Capital Asset Pricing Model and the Fama and French three-factor model were used, in line with previous studies. The performance of the funds was evaluated by adopting different performance measures such as Sharpe ratio and Jensen's alpha. Data was collected as time series for 30 mutual funds registered in Sweden on a monthly basis, using DataStream and Kenneth R. French's data library. From the elaborated data along with descriptive statistics, the Sharpe ratio could be calculated. Jensen's alpha along with the other coefficients within these models was estimated using ordinary least squares (OLS). The comparison between the performance measures of Sharpe ratio and Jensen's alpha with one another, among the fund categories, does give results that collaborate. The highest risk adjusted return determined by Sharpe ratio as well as the best performance according to Jensen's alpha, was experienced by equity funds investing only on the domestic market. Thus, international diversification is not profitable for the Swedish investor according to this study.

 • 146.
  Heukers, Remco
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Sectoral Equity Returns in Europe: An Empirical Study on Reducing Portfolio Risk2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis examines the performances of 16 key equity sectors in the European market. Hereby, the daily sectoral equity indices are used for the period 2000-2017. Different performance measures have been used, including the Sharpe-ratio and Jensen’s Alpha. In addition, the cross-sectoral and cross-countries return correlations have been examined. Furthermore, calendar anomalies have been researched and portfolio optimization techniques have been used to illustrate different diversification scenarios. Four structural models have been tested and the classical linear regression model with the ordinary least squares technique has been used to run regressions, both on the aggregated Europe equity index as well as the sectors individually. This research finds that Consumer Staples/Chemicals have on average the highest risk-to-return ratio and IT/Banks the lowest. Moreover, Health Care and Biotechnology & Pharmaceuticals, Financials and Banks were the most correlated while Banks and Leisure, Materials and Leisure were the least correlated sectors. This research also finds that the aggregated European equity index shows a higher correlation with the sectors Banks, Financials and Industrials than the aggregated US and aggregated World indices do. Finally, it is shown that the average return correlations across sectoral indices are lower than the average return correlations across developed countries indices within the European equity market.

 • 147.
  Hindgren, Beatrice
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Andersson, Pernilla
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Hur den ekonomiska tillväxten påverkas av inkomstojämlikheter: En studie på regional nivå i Sverige2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan ekonomisk tillväxt och inkomstojämnlikhet i Sveriges kommuner med hjälp av tvärsnittsdata från år 2012. Studien använder mått på den ekonomiska tillväxten som den sammanlagda lönesumman i kommunen och inkomstojämnlikheten som gini-koefficienten. Ett av delsyftena var att undersöka om det fanns varierande samband mellan variablerna i rika och fattiga kommuner. Studien genomfördes med utgångspunkt i en regressionsmodell från Cialani (2013) där majoriteten variablerna hämtades. Några utbyten skedde utifrån vad vi ansåg vara mer relevant för studien. Den variabeln som vi förklarar i studien är den ekonomiska tillväxten och det sker med hjälp av ett flertal förklarande variabler. Däribland medelinkomst, gini-koefficient, kommunal skattesats, utbildnings- äldrevårds- och familjeomsorgskostnad, total kostnad per invånare, andel högutbildade, andel arbetslöshet, andel pensionärer, befolkningsdensitet samt två dummy variabler för att urskilja politisk betydelse och skillnad mellan en rik och en fattig kommun.

  Resultatet från forskningen var förvånande då fick vi fram att det fanns ett negativt samband mellan inkomstojämnlikheten och ekonomisk tillväxt. Detta skiljer sig från tidigare forskning som gjorts på regional nivå i Sverige (Cialani 2013, Nahum 2005) där de uppvisade ett positivt förhållande under kort sikt. Gällande delsyftet i studien fann vi att det negativa sambandet blev starkare i de fattigare kommunerna än i det rikare.

 • 148.
  Hintze, Michael
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Mc Cullough Nylén, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Bostadsrättsprisets utveckling i Göteborg: En tidsserieanalys om det är en prisbubbla på bostadsrättsmarknaden i Göteborgs kommun2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar att analysera om Göteborgs bostadsrättsmarknad befinner sig i en prisbubbla och dess eventuella definition. Studien är avgränsad mellan åren 1998-2018 och fokuserar endast på bostadsrätter. Syftet med uppsatsen är att avgöra om prisutvecklingen kan förklaras av befolkningsökning, reporäntan, nyproduktion, sysselsättningsgrad och inkomst. Vi kommer även utvärdera om prisutvecklingen har följt den trend inom teorin för identifikation av en prisbubbla. Då frågeställningarna försökts besvaras av en kvantitativ studie används en multipel regressionsmodell. Från den kopplas vårt resultat och slutsats. Utifrån våra använda teorier från Stiglitz (1990) och Lind (2008) har ingen prisbubbla identifierats på bostadsrättsmarknaden i Göteborgs kommun. Däremot i Linds fem-stegs teori uppfylls en del kriterier om prisbubblans existens. För att utvärdera teorin fullt ut krävs en kvalitativ studie, vilket inte inryms under vår studietid.

 • 149.
  Hjalmarsson, David
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Lindberg, Berndt
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Jämförande studie av prisutvecklingen på småhusmarknaden mellan Jönköpings och Stockholms län2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien jämför prisutvecklingen på småhusmarknaden i Jönköpings och Stockholms län under tidsperioden 2003-2012. Prisutvecklingen för den undersökta perioden har visat på stigande trend, dock med någon avmattning efter finanskrisen 2008. Studien undersöker i vilken utsträckning fyra centrala makroekonomiska faktorer påverkar prisutvecklingen på småhusmarknaden för de respektive länen. Det resultat som framkommer i studien är att prisutvecklingen på fastighetsmarknaden i Jönköpings län påverkas av klassiska makroekonomiska variabler såsom bolåneräntan och inflationen. Däremot för Stockholms län påverkas prisutvecklingen i första hand av förändringar i folkmängden och förändringar i lönen.

 • 150.
  Hjelte, Elin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Garström, Fredrika
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik.
  Förhållandet mellan risk och avkastning hos svenska försäkringsfonder: En kvantitativ studie med stöd av CAPM modellen2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie bygger på att många tror på ett positivt samband mellan avkastning och risk. Försäkringsfonder är idag den vanligaste fondsparandeformen i Sverige och berör nästan alla på ett eller annat sätt. Därmed vore det intressant att undersöka detta samband på denna typ av fondsparande. En dominerande modell inom finansiell ekonomi, som har använts i studien, är CAPM modellen som beskriver sambandet mellan förväntad avkastning och marknadsrisk hos finansiella tillgångar.

  Syftet med denna studie var att undersöka förhållandet mellan risk och avkastning hos ett antal utvalda svenska försäkringsfonder, för att se om det fanns ett positivt signifikant samband mellan två olika riskmått (standardavvikelse och beta) och avkastningen. Genomförandet av undersökningen har skett genom en enkel linjär regression samt en multipel linjär regression med utgångspunkt från CAPM modellen. Studien undersöker detta samband under tre olika tidsperioder (2004-2013, 2009-2013 och 2011-2013) och har utgått från kvartalsdata för jämförelseindexet och statsobligationerna samt genomsnittlig historisk avkastning och standardavvikelse. Resultatet visade ett positivt signifikant samband för fonderna med låg risk, både i den enkla och den multipla regressionen. För fonderna med hög risk visade resultatet däremot inte något positivt signifikant samband, varken i den enkla eller den multipla CAPM-regressionen. Slutsatsen landade i att det hos lågriskfonderna finns ett positivt signifikant samband mellan risk och avkastning, men inte hos högriskfonderna

1234567 101 - 150 av 302
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf