Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 635
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Brunedal, Cecilia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Väringer, Kajsa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Global självkänsla & prestationsbaserad självkänsla: En kvantitativ undersökning om generell tilltro till den egna förmågans modererande effekt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen gjordes för att få en inblick i de bakomliggande faktorerna till global självkänsla. Syftet var att undersöka om relationen mellan global självkänsla och prestationsbaserad självkänsla modereras av generell tilltro till den egna förmågan. Vår hypotes var att individer som kopplar deras egenvärde i högre utsträckning till deras prestation kommer ha högre global självkänsla, men endast om de har en hög generell tilltro till den egna förmågan. Studien utgick från en webbaserad enkät som använde sig av Rosenberg Global Self-Esteem Scale (RSES), Performance-based Self-Esteem Scale (PBSE) samt General Self-Efficacy Scale (GSE). Via ett bekvämlighetsurval rekryterades 242 deltagare där 81.8% var kvinnor, 17.4% män och .8% uppgav annan könsidentitet. Åldrarna varierade mellan 19 till 74 år (M = 31.83, SD = 13.8). Data analyserades med hjälp av Process macro för SPSS och moderationsanalys ”modell 1” användes. Studien visade att global självkänsla och prestationsbaserad självkänsla korrelerade negativt samt att global självkänsla och generell tilltro till den egna förmågan korrelerade positivt. Dessa resultat var i linje med tidigare forskning. Studien visade även att nivån av generell tilltro till den egna förmågan inte påverkade relationen mellan global självkänsla och prestationsbaserad självkänsla. Resultatet visade därmed på att generell tilltro till den egna förmågan inte hade en modererande effekt.

 • 102.
  Bränneby, Eva
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lindborg, Johanna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Arbetstrivsel i förhållande till personlighet och sociala relationer på arbetet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om det finns samband mellan arbetstrivsel och personlighet samt arbetstrivsel och kvaliteten på sociala relationer i arbetet. För att mäta arbetstrivseln och sociala relationer på arbetet formulerades sex frågor som var avsedda att mäta i vilken grad deltagarna trivdes på arbetet och hur de trivdes i sin arbetsgrupp. För att mäta personlighet användes Ten-Item Personality Inventory som är ett personlighetstest utvecklat utifrån femfaktormodellen som innefattar fem olika personlighetsdrag. Det insamlade datamaterialet bestod av 57 besvarade enkäter från undersköterskor på tre kommunala arbetsplatser. Resultatet visade på ett signifikant positivt samband mellan arbetstrivsel och sociala relationer på arbetet. Inga signifikanta samband mellan personlighetsdrag och arbetstrivsel kunde konstateras vilket skiljer sig från tidigare forskning, men utifrån Hemphills riktlinjer erhölls intressanta samband.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Brülde, Bengt
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Radovic, Filip
  Dysfunctions, disabilities and disordered minds: Our response to the commentaries2006Inngår i: Philosophy, Psychiatry, and Psychology, ISSN 1071-6076, E-ISSN 1086-3303, Vol. 13, nr 2, s. 133-141Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 104.
  Brülde, Bengt
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa och kultur.
  Radovic, Filip
  What is mental about mental disorder?2006Inngår i: Philosophy, Psychiatry, and Psychology, ISSN 1071-6076, E-ISSN 1086-3303, Vol. 13, nr 2, s. 99-116Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The recent discussion of the concept of mental disorder has focused on what makes a mental disorder a disorder. A question that has received less attention is what makes a mental disorder mental rather than somatic. We examine three views on this issue—namely, the internal cause view, the symptom view, and the pluralist view—and assess to what extent these accounts are plausible. In connection with this, three strategies that have been used to pinpoint the mental in psychiatry are identified, namely negative characterizations (the mental as the nonsomatic), exemplification of paradigmatic mental features, and an appeal to intentional content. We also examine different versions of nihilism, the view that the distinction between mental and somatic disorder is ill founded. Finally, it is observed that the discussion of what makes a mental disorder mental has largely been unaffected by conceptions of the mental in the philosophy of mind.

 • 105.
  Bubach, Simon
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Kesete, Sara  
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Mindfulness, Big Five, ålder och kön: en sambandsstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mindfulness innebär att vara avsiktligt fokuserad på nuet och samtidigt icke-dömande mot de tankar och känslor som kan dyka upp. Eftersom man kan vara mer eller mindre mindful helt naturligt blev studiens frågeställningar att undersöka om det fanns samband mellan mindfulness (beroende variabel), personlighetsdrag, kön samt ålder (oberoende variabler).

  Studien använde sig av en kvantitativ metod genom en webbaserad enkät med totalt 20 frågor. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) användes för att mäta mindfulness och Ten Item Personality Inventory (TIPI) för att mäta personlighetsdrag. Deltagarna i studien (N=114) bestod av 76 kvinnor och 38 män (medelålder=25,8, standardavvikelse=6,7). Datamaterialet analyserades med hjälp av korrelationsanalys, regressionsanalys, t-test samt Cohens' d.

  Resultatet från den föreliggande studien skiljde sig något, men var i stora drag i linje med tidigare forskning. Resultatet visade att ålder och extrovert inte hade något samband till mindfulness. Vänlighet hade svagt och negativt samband till mindfulness. Samvetsgrannhet hade medelstarkt och positivt samband till mindfulness. Neuroticism hade starkt och negativt samband till mindfulness. Öppenhet hade svagt och positivt samband till mindfulness. Det fanns en måttlig skillnad mellan män och kvinnors medelvärden i relation till mindfulness med statistisk signifikans. Samvetsgrannhet och neuroticism var de två personlighetsdragen som hade statistiska signifikans till mindfulness. Regressionsanalysen visade att personlighetsdrag, ålder och kön förklarar en ganska stor del (42%) av mindfulness medan ålder och kön verkar förklara en liten del (4%) av mindfulness.

 • 106.
  Bulduk, Gülistan
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Sanduvac, Fatma
  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Avd för hälsa, kultur och pedagogik.
  Vårdpersonalens arbetsmiljö inom äldrevård: En kvalitativ studie kring dess påverkan på brukarsäkerheten2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det har blivit allt mer vanligt att vårdpersonal inom äldrevård arbetar under svåra förhållanden som personalbrist, arbetsbelastning och stress. Vårdpersonalen hanterar olika tillstötande svårigheter under sitt arbete och de svårigheter som de utsätts för leder till att misstag sker vilka påverkar brukarsäkerheten. Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka och analysera vårdpersonalens arbetsmiljö genom att studera vilka brister de upplever i sitt arbete och hur detta påverkar brukarsäkerheten.

  Forskningsfrågorna för studien var: 1. Vilka situationer är det som skapar stress hos vårdpersonalen? 2. Hur påverkar detta vårdpersonalens uppfattningar om sin arbetssituation och tanken om brukarsäkerhet? För att få svar på dessa frågor genomfördes semistrukturerade intervjuer med följande teman: arbetsmiljö och brukarsäkerhet. Intervjuerna utfördes med sex undersköterskor på två olika äldreboenden i Göteborg. Utifrån en tematisk analysmetod analyserades och bearbetades data från intervjuerna för att hitta teman som var huvudsakliga för ämnet. Teman som framträdde är följande; stress, personalbrist, riktlinjer och chefernas agerande. Även några underrubriker framkom i vissa huvudteman som har identifierats. Utifrån studien kan vi konstatera att ledningen har en skyldighet och en avgörande roll när det kommer till att åstadkomma en säker arbetsmiljö för vårdpersonal och brukare.

 • 107.
  Bäckman, Beata
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Samordnarens upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön på en bemanningsenhet i kommunal regi: En kvalitativ studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur samordnare på en kommunal bemanningsenhet upplever sin psykosociala arbetsmiljö och vilka faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Resultaten i studien bygger på halvstrukturerade intervjuer med fem stycken samordnare som arbetar med vikarietillsättningar vid frånvaro, där de mest förekommande orsakerna till frånvaron är sjukdom, semester, kompledighet och vård av barn inom de kommunala verksamheterna; barnomsorg, hemtjänst, gruppboenden, äldreboenden och personlig assistans. För att analysera materialet har tematisk analys utförts och fyra övergripande teman framträdde: feedback, tydliga mål i arbetet, arbeta i öppet kontorslandskap och gemenskap/arbetsklimat. Resultaten visar på vilka faktorer som informanterna upplever vara mest betydelsefulla för en god och mindre god psykosocial arbetsmiljö. Studiens resultat kan ge förståelse för vad som behöver förbättras på arbetsplatsen för att på sikt ge en bättre psykosocial arbetsmiljö för samordnarna.

 • 108.
  Bäckman, Cecilia
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Ekegren, Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Möjliga samband mellan upplevda utbildningseffekter,  emotionell och själslig intelligens samt självkänsla2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Tanums kommun har majoriteten av kommunens chefer genomgått ett ledarutvecklingsprogram, kallat ”Träningsläger för ledare. Utvecklingsprogram för verksamma chefer”.  Syftet med föreliggande studie var att utvärdera deltagarnas upplevelse av resultat och effekt (för individ och organisation) av genomfört program, samt undersöka om det föreligger samband mellan upplevda utbildningseffekter, emotionell och själslig intelligens samt självkänsla. Studien omfattade 23 deltagare, vilka samtliga genomgått ledarutvecklingsprogrammet. Tre självskattningsformulär användes. Inga signifikanta samband visades mellan upplevda utbildningseffekter och emotionell intelligens eller själslig intelligens och inte heller mellan upplevda utbildningseffekter och självkänsla. Då antalet deltagare var begränsat kan detta påverkat resultatet och därför bör denna undersökning ses som en pilotstudie.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 109.
  Bång, Thomas
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Närmande som försvar: En kvantitativ studie om närmandemotivation och personlighet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetsgivare skulle gynnas av ökad kunskap om närmandemotivation, för att hjälpa medarbetare att rikta sin drivkraft mot konstruktiva mål.

  Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om det fanns skillnader i hur människor använder närmandemotivation som försvar när de upplever målkonflikt (när strävan efter ett mål inverkar negativt på strävan efter ett annat mål) inom måldomänerna arbetsliv och privatliv.

  Målkonflikt operationaliserades genom att studiedeltagarna fördelades randomiserat i två grupper, varefter den ena gruppen beskrev ett privatlivsrelaterat dilemma och den andra beskrev ett arbetsrelaterat dilemma. Därefter uppmättes personlighet enligt femfaktormodellen, samt närmandemotivation mot mål inom de två studerade måldomänerna.

  Den genomförda studien visade inte på några signifikanta skillnader mellan de två grupperna i närmandemotivation mot respektive måldomän. En regressionsanalys visade att de personlighetsdrag som förklarade den största delen av variansen i närmandemotivation var samvetsgrannhet (β = .43), extroversion (β = .32) och öppenhet (β = .18).

  Utifrån de resultaten diskuteras sambanden mellan personlighet och närmandemotivation utifrån antagandet att människor är cybernetiska (målstyrda och självreglerande) system (DeYoung, 2014).

 • 110.
  Carlson, Paula
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En jämförelse mellan ungdomars självkänsla 1999 och 2010 genom faktoranalys, baserat på självskattningsskalan Jag tycker jag är 2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att följa i Ouvinen-Birgerstams spår för att se vilka likheter och skillnader det fanns i ungdomens sätt att värdera sin självkänsla 1999 och 11 år senare samt att se hur väl hennes skala verkade i relation till ungdomar 2010 jämfört med 1999. För att göra detta användes resultat från Ouvinen-Birgerstams sampel från år 1999 (n = 1470) och Carlsons sampel från år 2010 (n = 405). Deltagarna i de båda samplen var högstadieelever och hade alla besvarat de 72 item som skalan

  Jag tycker jag är, består av. Förutsättningarna var naturligtvis inte identiska mellan de båda samplen. Ouvinen-Birgerstams sampel var från en invandrartät industristad, Carlsons sampel från en ö i Bohuslän. Båda analyserna verkställdes genom en principalkomponentanalys och därefter rotation enligt varimaxmetoden. Gemensamt för undersökningarna var att sex faktorer var att föredra framför fem och att det var komponenten "Relation till familj" som värderades högst. Betydande skillnader var att "Relation till vänner" var något som vägde tungt för ungdomars självkänsla år 1999, men inte år 2010. Samt att Ouvinen-Birgerstam hade en högre andel förklarad varians med 74.1 % jämfört med denna sexkomponentanalys som kom upp i 37.9 %. Carlson (2010) och Ouvinen-Birgerstam (1999) har liknande resultat från sina undersökningar fastän de hade olika sampel och en tidsskillnad på 11 år. Trots detta visade denna undersökningens komponentanalys att ungdomarna 2010 verkade mer splittrade. Fokus låg inte på någon speciell komponent; istället verkade ungdomarna påverkade av fler faktorer. Ungdomars uppfattning kring de begrepp som används för att mäta självkänsla har förändrats över tid. Begrepp som vänner, blyghet, popularitet mm kan ha förändrats i takt med teknikens utveckling. Författaren tolkar därför detta resultat som att validiteten hos självskattningsskalan inte är lika bra 2010 som den var 1999

 • 111.
  Carlsson, Caroline
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Nordqvist, Nathalie
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Personlighetsegenskaper och subjektivt välbefinnande2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om olika personlighetsegenskaper har samband med subjektivt välbefinnande. Av studiens 95 deltagare (Målder = 26) var 55 kvinnor och 38 män. Personlighetsegenskaperna Extroversion, Öppenhet och Vänlighet hade positiva samband med Välbefinnande medan Neuroticism hade ett negativt samband med Välbefinnande. Kvinnor påvisades ha ett statistiskt signifikant högre värde på personlighetsegenskapen Vänlighet än män. Det fanns inte något statistiskt signifikant samband mellan ålder och någon utav personlighetsegenskaperna men då deltagarna delades in i två grupper utifrån ålder så påvisades det att unga vuxna (< 29 år) hade positivt samband med Neuroticism och negativt samband med Öppenhet. För åldersgruppen vuxna (> 30 år) så påvisades ålder ha positivt samband med Öppenhet och Extroversion samt negativt samband med Neuroticism. Resultaten visade att unga vuxnas ålder hade ett negativt samband med Välbefinnande medan vuxnas ålder hade ett positivt samband med Välbefinnande. Tillsammans kunde personlighetsegenskaperna förklara 46 % av variationen i välbefinnande hos hela den studerade gruppen. Resultaten i den här studien tyder på att personlighetsegenskaperna till viss del har betydelse för i vilken grad människor är välmående.

 • 112.
  Carlsson, Jesper
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lawson, Andreas
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Facilitering och Motivation: Hur påverkar facilitering motivationen hos chefer vidarbete med kompetenssäkring2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syfte var att undersöka om facilitering som metod kunde skapa en social kontext som höjer Intrinsic Motivation hos chefer vid arbetet med kompetenssäkring. Studien genomfördes i en offentlig organisation och deltagarna bestod av första linjens chefer. I studien användes både en kvalitativ och en kvantitativ metod i form av en enkät som skickades via mail till deltagarna. Studien vände sig till 35 personer varav sex svarade på enkäten som bygger på WEIMS-test om Extrinsic och Intrinsic Motivation utifrån Self-Determination Theory. Andra teoretiska ramar som studien rör sig inom är Ersättningsplanering vilket är en teori för hur arbetet med kompetenssäkring utifrån den formella kompetens som organisationen behöver, teorier om facilitering som är en metod som används vid till exempel medling eller vid möten, samt motivationsteorier som Vrooms Expectancy Theory. Resultatet av studien påvisar utifrån de svarande inte på några förändringar i Intrinsic eller Extrinsic Motivation dock visar resultatet på en något negativ förhöjd nivå av variabeln Amotivation vilket innebär lägre motivation för arbetet med kompetenssäkring. Studien kunde dock inte påvisa om facilitering bidragit till att behålla den nivå av Intrinsic Motivation deltagarna hade, därför hade vidare forskning om faciliteringen där den effekten blivit synlig varit intressant att studera

 • 113.
  Carlsson, Linda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Hafstrand, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  En utvärdering av ungdomars akademiska målsättningar: Betydelsen av prestationsbaserad självkänsla, personlighet och kön i samverkan med akademiska målsättningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vilka mål ungdomar har efter sina gymnasiestudier samt hur enkelt de uppnås påverkas av vilken typ av personlighet man har (Zhou, 2015). Forskning visar (Spinath, Eckert & Steinmayr, (2014) på att tjejer i större utsträckning har lättare för att nå sina akademiska mål än killar.

  Denna studie undersökte hur ungdomars prestationsbaserade självkänsla personlighet och kön samverkade med deras akademiska målsättningar. För att förstå hur dessa variabler samverkar och skiljer sig åt har studien utförts på två gymnasieskolor där femtionio elever deltog i en enkätundersökning. Ungdomarna var mellan 15-19 år och fördelades relativt jämnt mellan tjejer och killar. Denna studie har valt att undersöka om personlighet och prestationsbaserad självkänsla är faktorer som spelar in. De enkäter som användes i studien var Big Five- personlighetstest och Prestationsbaserad självkänsla-skalan (Dåderman, personlig kommunikation, 2018); (Hallsten, Josephson & Torgén, 2005).

  Studiens resultat visade hur tjejer, i större utsträckning än killar, har för avsikt att studera vidare efter gymnasiet. Resultaten visade även att ett positivt samband fanns mellan prestationsbaserad självkänsla och personlighetsdraget neuroticism. Personligheter med hög grad av samvetsgrannhet uppvisar en statistisk signifikans i strävan av att studera vidare efter gymnasiet. Dessa resultat är i linje med tidigare forskningsresultat (Furnham, Monsen & Ahmetoglu, 2009).

 • 114.
  Carttenridge, Alexandra
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Att inte räcka till: En kvalitativ studie om (o)hälsan bland nyexaminerade förskollärare inom förskolans verksamhet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka nyexaminerade förskollärares (o)hälsa inom förskolans verksamhet. I studien undersöks förskollärares välbefinnande i förhållande till förskolans arbetsmiljö.

  Informanterna bestod av fyra förskollärare mellan 26-33 år som har varit yrkesverksamma i ett och ett halvt till tre år. Informanterna arbetar på fyra olika stadsdelar inom Göteborgs Stad. Studien har sin utgångspunkt i förskollärares redogörelser kring det egna arbetet. Materialet samlades in genom intervjuer och analyserades utifrån Lazarus och Folkmans (1984) teori om stress och coping, Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll och stödmodell, samt Antonovskys (1979) känsla av sammanhang.

  I studien framträdde fyra teman vilka är att finna sin roll, att skapa sammanhang, att hantera utmaningar och att komma till insikt. Studien synliggör att resultatet är i linje med teorin, modellerna och tidigare forskning. Resultatet visar att deltagarna i studien upplever hög grad av psykisk och fysisk ohälsa i arbetet under sina första verksamma år.

  Studiens resultat antyder att den arbetsrelaterade ohälsan har sin grund i yttre och inre faktorer. De yttre faktorerna berör den organisatoriska utformningen såsom brist på resurser, hög arbetsbelastning och hög barnantal, medan de inre faktorerna är förskollärarnas bristande arbetstillfredsställelse och motivation.

 • 115.
  Cedervall, Tina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Konflikträdsla: ur den konflikträddes perspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få en inblick i vad som menas med konflikträdsla, vilka former konflikträdsla kan ta och vilka strategier konflikträdda använder sig av. I artiklar och litteratur används inte ordet konflikträdsla utan man talar om konfliktundvikande beteende. Denna undersökning har velat ta reda på om det bara är konfliktundvikande strategier konflikträdda använder sig av. Undersökningen utformades som en kvalitativ studie med sju halvstrukturerade djupintervjuer om ca 30 – 80 min per intervju. Informanterna, tre män och fyra kvinnor, rekryterades via anslag på bl.a. högskolan och arbetsförmedlingen. De fick själva ta kontakt för intervju som hölls på högskolan. Resultatet visade att konflikträdda människor främst använder sig av undvikande konfliktstilar men gärna vill gärna kompromissa. Fyra olika typer av undvikandestilar identifierades: osynliggörande av sig själv, avvärjande av konflikt, inte se konflikt och gottgörelse. Rädslan för konflikter är att själv bli sårad eller förlora relationer.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 116.
  Chang, Lei
  et al.
  University of Macau, Department of Psychology, China.
  Lu, Hui Jing
  The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, People's Republic of China.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA; Institute for Fiscal Studies, London, UK.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA ; King Abdulaziz University.
  Chen, Bin-Bin
  Fudan University Department of Psychology, Shanghai, China..
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Deater-Deckard, Kirby
  University of Massachusetts Amherst, Department of Psychological and Brain Sciences, Amherst, MA, USA.
  Bacchini, Dario
  University of Naples Federico II, Department of Humanistic Studies, Napoli, Italy..
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Department of Psychology, Rome, Italy.
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Department of Educational Psychology, Maseno, Kenya.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Department of Special Education, Zarqa, Jordan; Counseling, Special Education, and Neuroscience Division, Emirates College for Advanced Education, Abu Dhabi, UAE.
  Di Giunta, Laura
  Rome University La Sapienza, Faculty of Psychology , Rome, Italy .
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Universidad San Buenaventura, Department of Psychology, Bogota,Colombia.
  Yotanyamaneewong, Saengduean
  Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
  External environment and internal state in relation to life-history behavioural profiles of adolescents in nine countries2019Inngår i: Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, ISSN 0962-8452, E-ISSN 1471-2954, Vol. 286, nr 1917, artikkel-id 20192097Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The external environment has traditionally been considered as the primary driver of animal life history (LH). Recent research suggests that animals' internal state is also involved, especially in forming LH behavioural phenotypes. The present study investigated how these two factors interact in formulating LH in humans. Based on a longitudinal sample of 1223 adolescents in nine countries, the results show that harsh and unpredictable environments and adverse internal states in childhood are each uniquely associated with fast LH behavioural profiles consisting of aggression, impulsivity, and risk-taking in adolescence. The external environment and internal state each strengthened the LH association of the other, but overall the external environment was more predictive of LH than was the internal state. These findings suggest that individuals rely on a multitude and consistency of sensory information in more decisively calibrating LH and behavioural strategies.

 • 117.
  Chang, Lei
  et al.
  University of Macau, Department of Psychology, China.
  Lu, Hui Jing
  The Hong Kong Polytechnic University, Department of Applied Social Sciences, China.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Chen, Bin Bin
  Fudan University, Department of Psychology, Shanghai, China.
  Tian, Qian
  Fudan University, Department of Psychology, Shanghai, China.
  Bacchini, Dario
  University of Naples “Federico II”, Department of Psychology, Italy.
  Deater-Deckard, Kirby
  University of Massachusetts Amherst, Amherst, MA, USA.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Rome, Italy.
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Zarqa, Jordan .
  Oburu, Paul
  Maseno University, Maseno, Kenya.
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Di Giunta, Laura
  Rome University La Sapienza, Faculty of Psycholog , Rome, Italy .
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Universidad San Buenaventura, Medellín, Colombia.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Chiang Mai, Thailand.
  Environmental harshness and unpredictability, life history, and social and academic behavior of adolescents in nine countries.2019Inngår i: Developmental Psychology, ISSN 0012-1649, E-ISSN 1939-0599, Vol. 55, nr 4, s. 890-903Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Safety is essential for life. To survive, humans and other animals have developed sets of psychological and physiological adaptations known as life history (LH) tradeoff strategies in response to various safety constraints. Evolutionarily selected LH strategies in turn regulate development and behavior to optimize survival under prevailing safety conditions. The present study tested LH hypotheses concerning safety based on a 6-year longitudinal sample of 1,245 adolescents and their parents from 9 countries. The results revealed that, invariant across countries, environmental harshness, and unpredictability (lack of safety) was negatively associated with slow LH behavioral profile, measured 2 years later, and slow LH behavioral profile was negatively and positively associated with externalizing behavior and academic performance, respectively, as measured an additional 2 years later. These results support the evolutionary conception that human development responds to environmental safety cues through LH regulation of social and learning behaviors. (PsycINFO Database Record (c) 2019 APA, all rights reserved).

 • 118.
  Christensson, Lisa
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Johansson, Anna
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En kvantitativ studie av förskolelärares personlighet och upplevda arbetstrivsel2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida personlighetsdragen extraversion, vänlighet, samvetsgrannhet, neuroticism, öppenhet och ödmjukhet-ärlighet kunde predicera upplevd arbetstrivsel bland förskolepersonal i Västra Götalands län. Uppsatsen har en kvantitativ ansats och bygger på en tvådelad enkät, bestående av en arbetstrivseldel och ett personlighetstest. Undersökningen innefattade 54 respondenter, med en medelålder på ca fyrtio år, som alla arbetade som förskolepersonal. Studien var baserad på Herzbergs tvåfaktormodell och personlighetsteorin big five. Respondenterna valdes ut genom ett bekvämlighets urval. Resultatet av studien visade på att de starkaste korrelationerna med nöjdhet av de yttre faktorerna var neuroticism och öppenhet och att de starkaste korrelationerna för vikten av inre faktorer var neuroticism och öppenhet samt ödmjukhet-ärlighet. Även extraversion predicerade inre arbetstrivsel i form av vikten av erkännande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 119.
  Coster, Matilda
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Johnsson, Rebecca
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Tillfredsställelse med livet bland svenskar: En kvantitativ studie om vad som predicerar tillfredsställelse med livet.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns en uppsjö av psykologiska faktorer som påverkar hur tillfredsställd en människa är med sitt liv och omfattande studier har undersökt huruvida det går att förutspå tillfredställelse med livet. Att nå en hög tillfredställelse med livet är ett aktuellt mål som berör alla. I den här studien undersöktes tillfredsställelse med livet och syftet var att se i vilken mån tillfredställelse med livet kunde förklaras av: inkomst, ålder, kön och i vilken grad någon har ett kreativt- respektive självständigt arbete.

  En analys gjordes på redan insamlad data från World Value Survey. Data bestod av 1204 deltagare, varav 50 procent var kvinnor och 50 procent var män i åldrarna 18-85 år.

  Resultatet visade att tillsammans kunde samtliga variabler förklara 9 procent av variationen i tillfredsställelse med livet. Likt tidigare forskning så fann även vi en signifikant positiv koppling mellan inkomst och tillfredsställelse med livet. Att ha ett självständigt arbete visade sig också vara betydelsefullt. Självskattat kreativt arbete visade sig inte vara en avgörande variabel för att förutsäga tillfredställelse med livet.

  Slutsatsen utifrån resultaten visar att inkomst var den variabel som hade starkast samband med och bäst kunde förutsäga självskattad tillfredsställelse med livet, vilket går i linje med tidigare forskning.

 • 120.
  Dahl, Maja
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Fransson, Linnéa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Medarbetarens upplevda behov av socialt stöd från chef vid sjukfrånvaro: En kvantitativ studie vid en västsvensk kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I studien studerades variablerna känsla av sammanhang (KASAM) och extroversion för att undersöka om dessa kunde predicera individers upplevda behov av socialt stöd. Undersökningen var en sambandsstudie (N = 135) som hade för avsikt att svara på frågeställningen kring vilka av de testade variabler som kunde predicera det upplevda behovet av socialt stöd vid sjukfrånvaro. De tillfrågade var kommunanställda där åldersfördelningen uppgick till M = 44.14 år, SD = 12.16 år, majoriteten av deltagarna var kvinnor, varav 74.4 % (N = 99) och 25.6 % (N = 34) män. För att ge svar på frågeställningarna användes ett frågeformulär med tre innefattande mätinstrument; den förkortade versionen på 13-frågor av sense of coherence-scale (KASAM), mini-IPIP6 (där endast frågorna som berörde extroversion inkluderades) samt de fem egenkonstruerade frågorna med avsikt att mäta det upplevda behovet av socialt stöd vid sjukfrånvaro. Data analyserades genom en regressionsmodell, ANOVA samt t-test. De viktigaste resultaten som framkom från studien var dels att KASAM ensamt kunde predicera det upplevda behovet av socialt stöd vid sjukfrånvaro, vilket betydde att ju högre KASAM-värde individen skattade desto mer behov av socialt stöd uttrycket denne. Det förelåg även könsskillnader gällande behovet av socialt stöd, kvinnor uttryckte ett högre behov av socialt stöd vid sjukfrånvaro än män. De som i högre grad var extroverta visade sig skatta ett högre KASAM-värde, och de som i högre grad var extroverta visade sig vara äldre. Resultaten visade även att det förelåg skillnader mellan yrkesgrupperna socialt orienterat arbete och administrativt arbete och deras uppmätta nivå av extroversion, där de som arbetade med socialt orienterat arbete i högre grad skattade sig som extroverta. Det finns få tidigare studier med fokus på det upplevda behovet av socialt stöd, vilket gjorde att det var svårt att diskutera likheter med tidigare forskning. Studien skulle kunna vara en vidare diskussion angående individuella olikheter och behov som enligt författarna är av stor betydelse för framtida arbetsliv.

 • 121.
  Dahl, Therése
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Hevosaho, Therése
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Tillsammans är vi trygga: En kvantitativ studie om den feministiska identitetens inverkan på unga kvinnors upplevda trygghet i ett samhälle präglat av sexuella trakasserier2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sexuella trakasserier är inget nytt fenomen, men efter #metoo-rörelsens framfart kom världshälsoproblemet i en helt ny dager. Forskning visar att känslan av trygghet påverkas markant efter att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier, samt även att kvinnor som identifierar sig som feminister hanterar trakasserierna bättre än andra efter en utsatthet.

  Denna studie ämnar undersöka om feministisk identitet kan tjäna som skydd att bibehålla en känsla av trygghet i ett samhälle präglat av sexuella trakasserier.

  I studien deltog flickor (n =27) som studerade på gymnasiet hördes via en webbaserad självbyggd enkät som legat till grund för studiens data. Korrelationstestning har genomförts mellan de olika variablerna Upplevt problem av sexuella trakasserier, feministisk identitet, upplevd trygghet och kännedom om #metoo.

  Resultaten visar dock inget samband mellan feministisk identitet och känslan av trygghet, eller uppfattningen av problemet sexuella trakasserier. Däremot signifikant samband mellan uppfattningen av problemet sexuella trakasserier och upplevd trygghet i samhället.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 122.
  Dahlgren, Elin
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle.
  Räddningsledningens upplevelser av ledning under svåra förhållanden2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samhällsstörningar i form av större olyckor, naturkatastrofer och liknande kriser har under senare år varit relativt frekvent förekommande i Västsverige. Denna kvalitativa studies övergripande syfte var därför att fördjupa kunskapen om vissa avgränsande faktorer som upplevdes som underlättande respektive försvårande med avseende på ledarskapet vid hanteringen av orkanen Gudrun samt vid raset av Europaväg 6 i Munkedals kommun. Ett delsyfte med studien var även att koppla studiens resultat mot Ronthys (2006) teori om ledarintelligens. Underlaget för studien utgjordes främst av hur personer i ledande ställning inom räddningsorganisationen upplevt dessa händelser, något som författaren fick ta del av genom sju semistrukturerade intervjuer. Av de intervjuade var sex män och en kvinna, åldersfördelningen varierade mellan 40 till 65 år. Samtliga deltagare var väl erfarna inom krishanteringsområdet med minst tio års arbetslivserfarenhet. Insamlad data analyserades med tematisk analys. De styrkor med avseende på ledarskapet som framkom av studien var vikten av att ha ett gemensamt mål, väl definierade roller, erfarenhet, gemensam struktur, möjlighet att distansera sig, att organisationerna fanns samlade samt att avlösningar finns tillgängliga. Svårigheter med avseende på ledarskapet som påpekades, var att deltagarna ställdes inför ovana situationer, osäkerhetsfaktorer, konflikter, emotionell påverkan samt att det kunde vara problem med att kunna tillgodose basbehov. Resultatet visade även på de många krav som ställdes på ledarna, exempelvis sakkunskaper och sociala kompetenser som ödmjukhet och förmåga att inge lugn och förtroende hos sina medarbetare. Slutligen visade resultatet på vikten av fortsatta övningar och kompetensutvecklingsbehovet hos de ledare som har till uppgift att hantera krissituationer, vilket bör beaktas inför kommande händelser som ställer krav på ett långvarigt ledningsarbete.

  Fulltekst (pdf)
  Elin Dahlgren
 • 123.
  Dahlström, Lisa
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Kan svenska sjuksköterskor balansera sitt arbets- och privatliv?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien är en replikation på Dåderman och Basinskas (2016a) studie. S.k. work-family conflict (WFC) och family-work conflict (FWC) utgår från de problem som kan uppstå när anställda upplever att arbetslivet påverkar privatlivet negativt och vice versa. I studien deltog 98 sjuksköterskor bosatta i Sverige; 94% var kvinnor och 6% var män. Studien var av kvantitativ ansats och enkäten som användes var webbaserad. De frågeformulär som användes var svenska översatta versioner av Quantitative Workload Inventory, Interpersonal Conflict at Work Scale, Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9) som mäter arbetsengagemang (vitalitet, entusiasm och försjunkenhet i arbetet), samt Work-Family Conflict samt Family-Work Conflict scales. Även frågor om avsikten att byta den nuvarande arbetsplatsen respektive avsikten att byta yrke ställdes. Av de resultat som kunde utmätas var det viktigaste resultatet att WFC var större, eller upplevdes med större intensitet, än FWC och det innebär att personer med hög WFC upplever en högre arbetsbelastning. Detta stämmer överens med tidigare forskning.

 • 124.
  Dahnér, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Johnsson, Kim
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Intuitionens vikt som central faktor i rekryteringsprocessen: utbildningens inverkan och framfart2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Eftersom fler utbildar sig inom området personal och arbetsliv sker förändring på arbetsmarknaden, vilket ligger till grund för studiens huvudfråga. Syftet med undersökningen är att se om medarbetares ålder och därmed möjlighet till utbildning inom området kan påverka inställningen till intuition vid rekrytering. Med en enkät gjordes undersökningen vid ett tillfälle på 38 medarbetare från olika HR-avdelningar i Sverige som alla arbetar med rekrytering. Deltagarna fick svara på några bakgrundsfrågor för att sedan skatta hur mycket de höll med om några olika påståenden vilka tillsammans mäter inställningen till intuition. Studien visade på ett starkt positivt samband mellan ålder och antalet arbetade år inom organisationen gentemot inställning till intuition som verktyg i rekryteringsarbete, dock visades inget samband mellan ålder och intuition när det kontrollerades för andra variabler. Sambandet med ålder kan tyda på ett samband mellan utbildning och intuition. Detta för att lägre ålder och färre antal arbetade år inom en organisation innebär större sannolikhet till genomförd utbildning inom HR. Lägre utbildning skulle då leda till mer positiv inställning till intuition. Dessa resultat går i linje med en tidigare studie av Nordin (2015) som fann att rekryterare med lägre utbildning i större omfattning använde sig av sin magkänsla som verktyg än de med högre utbildning.

 • 125.
  Danemo, Björn
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Schultz, Tobias
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  En kritisk granskning av riskstyrningsprocessen på Reinertsen Sverige AB: en kvalitativ studie ur projektledarna på Reinertsen Sverige AB perspektiv.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom petroleumindustrin arbetar företag systematiskt med riskstyrningsprocesser för att förhindra storolyckor. Trots detta förekommer det ett flertal olyckor inom petroleumindustrin som kan härledas till brister i riskstyrningsarbete. Syftet med föreliggande studie var att kritiskt granska riskstyrningsprocessen utifrån hur projektledare på Reinertsen Sverige AB upplever riskstyrningsprocessen och vilka faktorer som påverkar projektledarnas förmåga att bedriva riskstyrning effektivt. Syftet var även att undersöka hur grupprocesser och kommunikation skapar förutsättningar för riskstyrningsprocessen. Datainsamlingsmetoden i studien var enskilda semi-strukturerade intervjuer med fem projektledare vilka analyserades kvalitativt genom tematisk analys. Resultatet visar att projektledarna upplever en variation i det kollektiva engagemanget vilket begränsar teamets möjligheter till en effektiv riskstyrningsprocess. Projektledarna påpekade även ett behov av ökad kompetens i riskstyrningsprocessen, detta kan härledas till bristande utbildning inom riskhantering och erfarenhet av offshoreinstallationer. Projektledarna pekade även på att kommunikationen mellan Reinertsen och plattformarna var bristfällig vilket påverkade riskstyrningsprocessen. Studiens resultat visar på att det kan utläsas tre påverkansfaktorer i riskstyrningsprocessen. Gruppdynamik, kommunikation och erfarenhet är faktorer som ligger till grund för de brister och utvecklingsområden som projektledarna pekat på-

 • 126.
  Darius, Louise
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Stroh, Veronika
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  En kvalitativ uppsats om socialsekreterares val att lämna sitt yrke2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har det undersökts varför socialsekreterare i en västsvensk kommun har valt att helt lämna sina yrken. Grundorsaken till undersökningen är att bristen på socialsekreterare idag är ett nationellt problem som Sveriges kommuner arbetar mycket med, speciellt i dagens samhälle när det strömmar in flyktingar som behöver tas omhand. Undersökningen gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer och en semistrukturerad intervjuguide. För att analysera resultaten av dessa intervjuer användes tematisk analys. Undersökningen visade att informanterna kände sig missnöjda med flera olika aspekter av sitt arbete. En av de faktorer som kom upp i alla intervjuer var att det krav de hade på sig på att vara tillgängliga hela tiden orsakade stress och avbrott i deras arbete. Ytterligare orsaker till varför de slutade var den höga arbetsbördan, brist på uppskattning och en missnöjdhet med ledarskapet. Informanterna hade gärna stannat kvar som socialsekreterare, eftersom de ansåg att arbetet var meningsfullt, men de andra faktorerna vägde tyngre än meningsfullheten, vilket gjorde att de slutade. Ett förslag som kom upp för att få individerna att stanna var att skapa ett så kallat kontaktcenter i receptionen, där mindre ärenden kunde hanteras direkt med klienterna. Detta hade då gett socialsekreterarna mer tid med sina egna klienter och mer energi till de tyngre fallen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 127.
  Dauman, Nicolas
  et al.
  University of Poitiers, France.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  The construction of meaning through psychotherapy: a tinnitus case story2014Inngår i: / [ed] Professor Dr. Birgit Mazurek, Charité University Hospital, Berlin, 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Besides considering tinnitus as a complication following a hearing impairment or a sudden noise trauma, it is essential to consider the emotional suffering of the patient as it may be linked to personal experiences in life. Repressed traumatic incidents can manifest itself in the wake of tinnitus onset.  

   

  Objective

  In the case of tinnitus suffering psychotherapy resting on psychodynamic foundations has a very remote place in the literature. Naturally, the narrative of the client is of special quality in the psychodynamic psychotherapy approach. The objective of this study was therefore to illustrate how the narrative of a suffering client can be an inherent part of psychotherapy as well as a source of qualitative data in research on tinnitus (Dauman & Erlandsson, 2012). 

   

  Method

  The patient was a 70 years old woman with tinnitus (Lucie) who experienced her suffering as life threatening, which at times required psychiatric hospitalization. She participated in 16 psychotherapy sessions taken place over a period of eight months. The interview method building on free associations was judged to be the best way to understand the meaning behind evoked narratives of the patient.

   

  Results

  With the purpose to describe the analytical procedure we applied a narrative structure based on the following four labels: Listening to Lucie - Learning from Lucie’s speech - Narrative breakdown and psychotherapy  - Psychodynamic insights on Lucie’s emotional drives. The social dimension of the patient’s suffering was a central theme in her narrative, expressed by others’ reluctance to listen to her despair as well as her own deep sorrow for a broken social bond prior to her psychological brake-down.

   

  Conclusion

  The construction of meaning is a human act of self-preservation. In this case, it helped the patient to overcome alienation and made her tinnitus bearable.

 • 128.
  Dauman, Nicolas
  et al.
  Department of Psychology, University of Poitiers, France.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Carlsson, Sven
  Department of Psychology, University of Gothenburg, Sweden.
  Habituation models: can tinnitus be compared to anexternal sound?2014Inngår i: / [ed] Professor Dr. Birgit Mazurek, Charité University Hospital, Berlin, 2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background:

  The process of habituation often remains obscure to those patients most disturbed by tinnitus.

  Since three decades, the Cognitive-Behavioural Therapy (CBT) has promoted a habituation model (Hallam et al. 1984) founded on experimental data regarding the orienting response (OR) (Horvath 1980). Habituation of the OR is the natural extinction of attention to repeated identical stimuli which lose their ability to trigger orientation. Considering epidemiological data, the habituation model (Hallam & McKenna, 2006) hypothesizes that:

  1. tolerance is “a natural and inevitable process” illustrated by three quarter of people with tinnitus;

  2. annoyance is “a consequence of a failure to cease attending” to tinnitus, because of psycho-physiological factors that delay a natural process to occur (i.e., extinction of the OR)

 • 129.
  Dauman, Nicolas
  et al.
  University of Poitiers, France.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Carlsson, Sven G.
  Göteborgs universitet.
  Habituation theories in current models of chronic tinnitus: evidence and criticism2013Inngår i: Habituation: theories, characteristics and biological mechanisms / [ed] Buskirk, Arie, New York: Nova Science Publishers, Inc. , 2013, 1, s. 55-90Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 130.
  Dauman, Nicolas
  et al.
  University of Poitiers,  CAPS-EA4050, Department of Psychology, Poitiers.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Lundin, Linda
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Dauman, Rene
  University of Bordeaux and CHU of Bordeaux, Tinnitus Clinic, Department of ORL-HNS, CNRS-UMR 5287, Bordeaux.
  Intra-individual variability in tinnitus patients: Current thoughts and perspectives.2015Inngår i: HNO (Berlin. Print), ISSN 0017-6192, E-ISSN 1433-0458, Vol. 63, nr 4, s. 302-306Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Most tinnitus studies have attempted to compare groups of individuals, thus revealing inter-individuals differences, i.e., variations between compared subjects. For methodological reasons, inter-individual studies cannot take into account the variability of tinnitus experience, which has been known for decades to be relevant in daily practice with tinnitus patients. The concept of intra-individual variability has been promoted in the research literature, in order to shed light on this aspect of individual perception. In previous studies, unrelated to hearing, the concept of intra-individual variability implied inclusion of the environment (i.e., physical and social interactions) as a factor of individual performance. In tinnitus research, we believe that the concept of variability (within a person) could find a place beside the concept of variation (between groups of subjects). In this paper, four perspectives of tinnitus experiences from the clinical and research fields are described: (1) ENT consultation; (2) short-term group psychotherapy; (3) psychodynamic psychotherapy; and (4) clinical psychological research. Intra-individual variability stresses the importance of defining tinnitus in a dynamic way, contrary to the current definition of tinnitus as the perception of sound(s). In clinical practice, it is useful to embrace the perspective of the perceiverof tinnitus, and to include social and cultural circumstances as well as audiological/physical changes.

 • 131.
  Dauman, Nicolas
  et al.
  University of Poitiers, Department of Psychology, Poitiers , France.
  Haza, Marion
  University of Poitiers, Department of Psychology, Poitiers , France.
  Erlandsson, Soly
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Liberating parents from guilt: a grounded theory study of parents' internet communities for the recognition of ADHD2019Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 14, nr 1, artikkel-id 1564520Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: This study presents a qualitative analysis of information posted on the Internet by two communities of French parents promoting the recognition of ADHD in the context of current health and school practices.

  METHOD: Grounded Theory (Strauss & Corbin's approach) was applied to the posted messages, with the aim to discover the main concern and common theme through a constant comparison analysis.

  RESULTS: Liberating parents from feeling responsible for their child's misconduct was found to be the core category. From this perspective, we account for the commitment of the digital communities to formalize the child's conduct as a consequence of a neurodevelopmental disorder. This approach helps to account for the promotion of behavioural expertise and conditioning strategies (e.g., positive reinforcement) for handling the child's so-called disorder as appropriate parental responses. Giving evidence for parenting struggles was the third main concern of the communities, in the face of perceived skepticism from professionals towards ADHD as a medical condition.

  CONCLUSIONS: By using examples from countries that are found to have a more pro-medical approach to ADHD, the communities aim at improving such medical practices in France. Issues surrounding the claim that ADHD would require a specific style of parenting are also discussed.

 • 132.
  de Colli, Daniel
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Samtidig kriterierelaterad validitet hos ett nytt svenskt arbetspsykologisk test mot arbetsprestation inom polisen2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka validiteten hos ett nytt svenskt arbetslivspsykologiskt personlighetstest, Understanding Personal Potential (UPP) (Sjöberg, 2008).

  Teoretiskt ramverk. Ett vanligt problem inom den tillämpade psykologin är att utifrån det begränsade stickprovets korrelation, uppskatta hur stor den korrelationen hade varit i populationen. Begränsning i spridning (”range restriction”) uppstår när stickprovet inte är perfekt representativt för den populationen som avses att generalisera till.

  Summering av resultaten. Som externa kriterier användes i studie 1 (N = 100) polisens lönekriterier och i studie 2 (N = 46) ett objektivt kriterium i form av antal förhör för utredare.  Resultaten indikerar att vissa variabler i UPP-testet har en rimlig samtidig validitet mot de externa kriterierna. Emotionell stabilitet uppvisar god validitet mot kriterierna i enlighet med tidigare forskning. Noggrannhet uppvisar negativa samband med två av kriterierna, vilket inte bekräftar tidigare forskning. Flera av UPP-testets specifika variabler uppvisar lika god validitet eller bättre jämfört med de generella variablerna enligt FFM.  Studiens resultat ger stöd framförallt för en modell bestående av personlighetsvariablerna emotionell stabilitet, samarbetsvilja, positiv grundattityd, perfektionism, arbetsvilja och balans.

  Slutsatser. UPP-testets sammanslagna variabler jagstyrka, stresskänslighet och chefspotential utgjorde starka prediktorer för kriterierna som mäter arbetsprestation.

  Praktiska och teoretiska implikationer. Personlighet spelar en betydande roll för prestation i arbetslivet. Att välja rätt personal till en organisation är en fundamental nödvändighet för att organisationen ska fungera väl. Studien bidrar till psykometrisk teori då det ansågs vara nödvändigt att korrigera resultaten för spridningsbegränsningar, vilket förespråkas av klassiska teoretiker såsom Gulliksen och Magnusson. 

 • 133.
  Deater-Deckard, Kirby
  et al.
  University of Massachusetts Amherst, Amherst, MA, USA.
  Godwin, Jennifer
  Duke University, Durham, NC, USA.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Universidad San Buenaventura,Consultorio Psicologico Popular, Medellín, Colombia.
  Yotanyamaneewong, Saengduean
  Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Zarqa, Jordan; Emirates College for Advanced Education.
  Bacchini, Dario
  University of Naples Federico II, Department of Psychology, Italy.
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA.
  Chang, Lei
  University of Macau, Department of Psychology, China.
  Di Giunta, Laura
  Rome University La Sapienza, Faculty of Psycholog , Rome, Italy .
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Maseno, Kenya.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA ; King Abdulaziz University.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Chiang Mai, Thailand.
  Chaos, Danger, and Maternal Parenting in Families: Links with Adolescent Adjustment in Low- and Middle-Income Countries2019Inngår i: Developmental Science, ISSN 1363-755X, E-ISSN 1467-7687, Vol. 22, nr 5, artikkel-id e12855Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The current longitudinal study is the first comparative investigation across Low- and Middle- Income Countries (LMICs) to test the hypothesis that harsher and less affectionate maternal parenting (child age 14 years, on average) statistically mediates the prediction from prior household chaos and neighborhood danger (at 13 years) to subsequent adolescent maladjustment (externalizing, internalizing, and school performance problems at 15 years). The sample included 511 urban families in six LMICs: China, Colombia, Jordan, Kenya, the Philippines, and Thailand. Multigroup structural equation modeling showed consistent associations between chaos, danger, affectionate and harsh parenting, and adolescent adjustment problems. There was some support for the hypothesis, with nearly all countries showing a modest indirect effect of maternal hostility (but not affection) for adolescent externalizing, internalizing, and scholastic problems. Results provide further evidence that chaotic home and dangerous neighborhood environments increase risk for adolescent maladjustment in LMIC contexts, via harsher maternal parenting. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 • 134. Deater-Deckard, Kirby
  et al.
  Lansford, Jennifer E.
  Malone, Patrick S.
  Alampay, Liane Peña
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  The association between parental warmth and control in thirteen cultural groups2011Inngår i: Journal of family psychology, ISSN 0893-3200, E-ISSN 1939-1293, Vol. 25, nr 5, s. 790-794Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The goal of the current study was to investigate potential cross-cultural differences in the covariation between two of the major dimensions of parenting behavior: control and warmth. Participants included 1,421 (51% female) 7- to 10-year-old (M = 8.29, SD = .67 years) children and their mothers and fathers representing 13 cultural groups in nine countries in Africa, Asia, Europe, the Middle East, and North and South America. Children and parents completed questionnaires and interviews regarding mother and father control and warmth. Greater warmth was associated with more control, but this association varied widely between cultural groups.

 • 135.
  Di Giunta, Laura
  et al.
  Rome University La Sapienza, Faculty of Psychology , Rome, Italy .
  Rothenberg, W. Andrew
  Duke University, Duke Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA..
  Lunetti, Carolina
  Sapienza University of Rome,Department of Psychology, Italy.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Department of Psychology, Rome, Italy.
  Eisenberg, Nancy
  Arizona State University, Department of Psychology, USA.
  Thartori, Eriona
  Università di Roma La Sapienza, Department of Psychology, Rome, Italy.
  Basili, Emanuele
  Università di Roma La Sapienza, Department of Psychology, Rome, Italy.
  Favini, Ainzara
  Università di Roma La Sapienza, Department of Psychology, Rome, Italy.
  Yotanyamaneewong, Saengduean
  Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
  Peña Alampay, Liane
  Ateneo de Manila University, Department of Psychology, 1000 Metro Manila National Capital Region, Philippin.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Department of Special Education, Zarqa, Jordan; Counseling, Special Education, and Neuroscience Division, Emirates College for Advanced Education, Abu Dhabi, UAE.
  Bacchini, Dario
  University of Naples Federico II, Department of Humanistic Studies, Napoli, Italy..
  Bornstein, Marc H.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA; Institute for Fiscal Studies, London, UK.
  Chang, Lei
  University of Macau, Department of Psychology, China.
  Deater-Deckard, Kirby
  University of Massachusetts Amherst, Department of Psychological and Brain Sciences, Amherst, MA, USA.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Department of Educational Psychology, Maseno, Kenya.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA ; King Abdulaziz University.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Chiang Mai, Thailand.
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Universidad San Buenaventura, Department of Psychology, Bogota,Colombia.
  Longitudinal associations between mothers' and fathers' anger/irritability expressiveness, harsh parenting, and adolescents' socioemotional functioning in nine countries.2020Inngår i: Developmental Psychology, ISSN 0012-1649, E-ISSN 1939-0599, Vol. 56, nr 3, s. 458-474Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The present study examines parents' self-efficacy about anger regulation and irritability as predictors of harsh parenting and adolescent children's irritability (i.e., mediators), which in turn were examined as predictors of adolescents' externalizing and internalizing problems. Mothers, fathers, and adolescents (N = 1,298 families) from 12 cultural groups in 9 countries (China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, Philippines, Sweden, Thailand, and United States) were interviewed when children were about 13 years old and again 1 and 2 years later. Models were examined separately for mothers and fathers. Overall, cross-cultural similarities emerged in the associations of both mothers' and fathers' irritability, as well as of mothers' self-efficacy about anger regulation, with subsequent maternal harsh parenting and adolescent irritability, and in the associations of the latter variables with adolescents' internalizing and externalizing problems. The findings suggest that processes linking mothers' and fathers' emotion socialization and emotionality in diverse cultures to adolescent problem behaviors are somewhat similar. 

 • 136.
  Dodge, Kenneth A.
  et al.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham.
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Skinner, AnnT.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Faculty of Medicine, Chiang Mai 50000, Thailan.
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Rome University ‘La Sapienza, Department of Psychology,’ 00118 Rome, Italy.
  Zelli, Arnaldo
  University of Rome Foro Italico, Italy..
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Department of Psychology, 1000 Metro Manila National Capital Region, Philippine.
  Al-Hassan, Suha
  Hashemite University, Department of Special Education, 13133 Hashemite, Jordan.
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Faculty of Psychology, 80121 Napoli NA, Italy.
  Bombi, Anna Silvia
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Pschology, Italy..
  Bornstein, MarcH.
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD 20810.
  Chang, Lei
  Department of Psychology, Chinese University of Hong Kong, China.
  Deater-Deckard, Kirby
  Virginia Polytechnic Institute and State University, Department of Psychology, Blacksburg, VA 24060.
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Oburu, Paul
  Maseno University, 40105 Maseno, Kenya.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Hostile attributional bias and aggressive behavior in global context2015Inngår i: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 0027-8424, E-ISSN 1091-6490, Vol. 112, nr 30, s. 9310-9315Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We tested a model that children’s tendency to attribute hostile intent to others in response to provocation is a key psychological process that statistically accounts for individual differences in reactive aggressive behavior and that this mechanism contributes to global group differences in children’s chronic aggressive behavior problems. Participants were 1,299 children (mean age at year 1 = 8.3 y; 51% girls) from 12 diverse ecological-context groups in nine countries worldwide, followed across 4 y. In year 3, each child was presented with each of 10 hypothetical vignettes depicting an ambiguous provocation toward the child and was asked to attribute the likely intent of the provocateur (coded as benign or hostile) and to predict his or her own behavioral response (coded as nonaggression or reactive aggression). Mothers and children independently rated the child’s chronic aggressive behavior problems in years 2, 3, and 4. In every ecological group, in those situations in which a child attributed hostile intent to a peer, that child was more likely to report that he or she would respond with reactive aggression than in situations when that same child attributed benign intent. Across children, hostile attributional bias scores predicted higher mother- and child-rated chronic aggressive behavior problems, even controlling for prior aggression. Ecological group differences in the tendency for children to attribute hostile intent statistically accounted for a significant portion of group differences in chronic aggressive behavior problems. The findings suggest a psychological mechanism for group differences in aggressive behavior and point to potential interventions to reduce aggressive behavior.

 • 137. Drysdale, Maureen
  et al.
  Ward, Lisa J.
  Johansson, Kristina
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Zaitseva, Elena
  Sheri, Dressler
  Comparing the Attributes of Students in Cooperative Education or Work-Integrated Learning Programs in Four Countries2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  New technologies, the internalization of markets, and higher numbers of university graduates have led to greater competition for employment and greater needs for higher-order employment skills, practical experience, and a strong sense of competence. An increasing number of students are turning to work-integrated programs of learning (WIL) –where they can gain the necessary skills to enhance their future employment and career prospects.

  The aim of this international project was to examine the relationship between work-integrated learning and the psychological variables believed to play a role for success in the transition to the labour market.

  Students from four countries (Canada, Sweden, England, and the USA) completed the same online questionnaire measuring self-concept, self-efficacy, hope (goal-setting, goal achievement), procrastination, motivation, study skills, and work ethic. Results indicated there were many attitudes and behaviours shared by WIL and non-WIL students in the four countries – however there were also significant differences that shed light on WIL outcomes and/or the type of students who select WIL, regardless of where they reside. WIL students appear to have a stronger math self-concept and problem-solving self-concept. Non WIL students appear to have more confidence to attain academic and career goals, but it decreases by the end of their studies. On the other hand, confidence increases substantially for WIL students. Gender effects and achievement differences between the two groups will also be discussed. In summary, Students in WIL programs –regardless of where they reside -appear more similar than different.

 • 138.
  Duell, Natasha
  et al.
  Temple University, Department of Psychology, United States.
  Icenogle, Grace
  Temple University, Department of Psychology, United States.
  Silva, Karol
  Temple University, Department of Psychology, United States.
  Chein, Jason
  Temple University, Department of Psychology, United States.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA.
  Banich, Marie T.
  University of Colorado at Boulder, Department of Psychology & Neuroscience, United States.
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Fanti, Kostas A.
  University of Cyprus, Department of Psychology, Cyprus.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Maseno, Kenya.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Faculty of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Universidad San Buenaventura, Consultorio Psicológico Popular, Medellín, Colombia .
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Zarqa, Jordan.
  Takash, Hanan M. S.
  Hashemite University, Queen Rania Faculty for Childhood, Jordan.
  Bacchini, Dario
  University of Naples “Federico II”, Department of Psychology, Italy.
  Chang, Lei
  University of Macau, Department of Psychology, China.
  Chaudhary, Nandita
  University of Delhi, Department of Human Development and Childhood Studies, Lady Irwin College, India.
  A cross-sectional examination of response inhibition and working memory on the Stroop task2018Inngår i: Cognitive development, ISSN 0885-2014, E-ISSN 1879-226X, Vol. 47, s. 19-31Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The authors examined the association between working memory and response inhibition on the Stroop task using a cross-sectional, international sample of 5099 individuals (49.3% male) ages 10–30 (M = 17.04 years; SD = 5.9). Response inhibition was measured using a Stroop task that included "equal" and "unequal" blocks, during which the relative frequency of neutral and incongruent trials was manipulated. Competing stimuli in incongruent trials evinced inhibitory functioning, and having a lower proportion of incongruent trials (as in unequal blocks) placed higher demands on working memory. Results for accuracy indicated that age and working memory were independently associated with response inhibition. Age differences in response inhibition followed a curvilinear trajectory, with performance improving into early adulthood. Response inhibition was greatest among individuals with high working memory. For response time, age uniquely predicted response inhibition in unequal blocks. In equal blocks, age differences in response inhibition varied as a function of working memory, with age differences being least pronounced among individuals with high working memory. The implications of considering the association between response inhibition and working memory in the context of development are discussed.

 • 139.
  Duell, Natasha
  et al.
  Temple University, Department of Psychology, PA, United States .
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Department of Psychology, PA, United States .
  Chein, Jason
  Temple University, Department of Psychology, PA, United States .
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Queen Rania Faculty for Childhood, HJordan .
  Bacchini, Dario
  Second University of Naples, Department of Psychology, Italy .
  Lei, Chang
  University of Macau, Department of Psychology, Macau .
  Chaudhary, Nandita
  University of Dheli, Department of Human Development and Childhood Studies, Lady Irwin College, India .
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth .A
  Duke University, Center for Child and Family Policy, NC, United States .
  Fanti, Kostas A.
  University of Cyprus, Department of Psychology,Cyprus .
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, NC, United States .
  Malone, Patrick S.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, NC, United States .
  Oburu, Paul
  Maseno University, Department of Educational Psychology, Kenya .
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma, Department of Psychology, Italy .
  Skinner, AnnT.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, NC, United States .
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Tapanya, Somabt
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Thailand .
  Tirado, Liliana Maria Uribe
  Universidad San Buenaventura, Consultorio Psicológico Popular, France .
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Department of Psychology, Philippines .
  Interaction of reward seeking and self-regulation in the prediction of risk taking: A cross-national test of the dual systems model2016Inngår i: Developmental Psychology, ISSN 0012-1649, E-ISSN 1939-0599, Vol. 52, nr 10, s. 1593-1605Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the present analysis, we test the dual systems model of adolescent risk taking in a cross-national sample of over 5,200 individuals aged 10 through 30 (M = 17.05 years, SD = 5.91) from 11 countries. We examine whether reward seeking and self-regulation make independent, additive, or interactive contributions to risk taking, and ask whether these relations differ as a function of age and culture. To compare across cultures, we conduct 2 sets of analyses: 1 comparing individuals from Asian and Western countries, and 1 comparing individuals from low- and high-GDP countries. Results indicate that reward seeking and self-regulation have largely independent associations with risk taking and that the influences of each variable on risk taking are not unique to adolescence, but that their link to risk taking varies across cultures. © 2016 American Psychological Association.

 • 140.
  Duell, Natasha
  et al.
  Temple University, Department of Psychology, United States.
  Steinberg, Laurence
  Temple University, Philadelphia, PA, USA ; King Abdulaziz University.
  Icenogle, Grace
  Temple University, Department of Psychology, United States.
  Chein, Jason
  Temple University, Department of Psychology, United States.
  Chaudhary, Nandita
  Lady Irwin College, Department of Human Development and Childhood Studies, LUniversity of Delhi, India.
  Di Giunta, Laura
  Rome University La Sapienza, Faculty of Psychology , Rome, Italy .
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Fanti, Kostas A.
  University of Cyprus, Department of Psychology, Cyprus.
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Oburu, Paul
  Maseno University, Department of Educational Psychology, Maseno, Kenya.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma La Sapienza, Department of Psychology, Rome, Italy.
  Skinner, Ann T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Chiang Mai, Thailand.
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Universidad San Buenaventura, Department of Psychology, Bogota,Colombia.
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Quezon City, Philippines.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University, Department of Special Education, Zarqa, Jordan; Counseling, Special Education, and Neuroscience Division, Emirates College for Advanced Education, Abu Dhabi, UAE.
  Takash, Hanan M. S.
  Hashemite Univ, Queen Rania Fac Childhood, Zarqa, Jordan.
  Bacchini, Dario
  University of Naples Federico II, Department of Humanistic Studies, Napoli, Italy..
  Chang, Lei
  University of Macau, Department of Psychology, China.
  Correction: Age Patterns in Risk Taking Across the World (vol 47, pg 1052, 2018)2019Inngår i: Journal of Youth and Adolescence, ISSN 0047-2891, E-ISSN 1573-6601, Vol. 48, nr 4, s. 835-836Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the original publication, the legends for Figs 4 and 5 were incorrect, such that each regression line was mislabeled with the incorrect country. Below are the correctly labeled countries. The authors apologize for any confusion or misinformation this error may have caused.

 • 141.
  Duell, Natasha
  et al.
  Temple University, Department of Psychology,Philadelphia, USA.
  Steinberg, Laurence
  Temple University,Department of Psychology, Philadelphia, PA, USA and King Abdulaziz University.
  Icenogle, Grace
  Temple University, Department of Psychology,Philadelphia, USA.
  Chein, Jason
  Temple University, Department of Psychology,Philadelphia, USA.
  Chaudhary, Nandita
  University of Delhi, Department of Human Development and Childhood Studies, Lady Irwin College, New Delhi, India..
  Di Giunta, Laura
  La Sapienza University of Rome, Interuniversity Centre for Research in the Genesis and Development of Prosocial and Antisocial Motivations, Rome, Italy.
  Dodge, Kenneth A.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA..
  Fanti, Kostas A.
  University of Cyprus, Department of Psychology, Kallipoleos, Cyprus..
  Lansford, Jennifer E.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA..
  Oburu, Paul
  Maseno University, Department of Educational Psychology, Maseno, Kenya.
  Pastorelli, Concetta
  Università di Roma, La Sapienza, Department of Psychology, Roma, RM, Italy.
  Skinner, Anne T.
  Duke University, Center for Child and Family Policy, Durham, NC, USA.
  Sorbring, Emma
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Tapanya, Sombat
  Chiang Mai University, Department of Psychiatry, Chiang Mai, Thailand..
  Uribe Tirado, Liliana Maria
  Universidad San Buenaventura, Consultorio Psicológico Popular, Medellín, Colombia .
  Alampay, Liane Peña
  Ateneo de Manila University, Department of Psychology, Metro Manila, Philippines.
  Al-Hassan, Suha M.
  Hashemite University and Emirates College for Advanced Education, Al Zafranah, Abu Dhabi, United Arab Emirates.
  Takash, Hanan M. S.
  Hashemite University, Queen Rania Faculty for Childhood, Zarqa, Jordan..
  Bacchini, Dario
  University of Campania Luigi Vanvitelli, Department of Psychology, Caserta, CE, Italy .
  Chang, Lei
  University of Macau, Department of Psychology,Zhuhai Shi, China..
  Age patterns in risk taking across the world2018Inngår i: Journal of Youth and Adolescence, ISSN 0047-2891, E-ISSN 1573-6601, Vol. 47, nr 5, s. 1052-1072Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Epidemiological data indicate that risk behaviors are among the leading causes of adolescent morbidity and mortality worldwide. Consistent with this, laboratory-based studies of age differences in risk behavior allude to a peak in adolescence, suggesting that adolescents demonstrate a heightened propensity, or inherent inclination, to take risks. Unlike epidemiological reports, studies of risk taking propensity have been limited to Western samples, leaving questions about the extent to which heightened risk taking propensity is an inherent or culturally constructed aspect of adolescence. In the present study, age patterns in risk-taking propensity (using two laboratory tasks: the Stoplight and the BART) and real-world risk taking (using self-reports of health and antisocial risk taking) were examined in a sample of 5,227 individuals (50.7% female) ages 10-30 (M = 17.05 years, SD = 5.91) from 11 Western and non-Western countries (China, Colombia, Cyprus, India, Italy, Jordan, Kenya, the Philippines, Sweden, Thailand, and the US). Two hypotheses were tested: (1) risk taking follows an inverted-U pattern across age groups, peaking earlier on measures of risk taking propensity than on measures of real-world risk taking, and (2) age patterns in risk taking propensity are more consistent across countries than age patterns in real-world risk taking. Overall, risk taking followed the hypothesized inverted-U pattern across age groups, with health risk taking evincing the latest peak. Age patterns in risk taking propensity were more consistent across countries than age patterns in real-world risk taking. Results suggest that although the association between age and risk taking is sensitive to measurement and culture, around the world, risk taking is generally highest among late adolescents

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Duvander, Ann-Zofie
  et al.
  Stockholm universitet.
  Haas, Linda
  Indiana University.
  Hwang, Philip
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Göteborgs Universitet.
  Sweden Country Note2015Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 143.
  Dzieminski, Anca
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Mirzayeva, Ruxsara
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Sambandstudie mellan koncentration, sömn, stress ochkost hos ungdomar: En kvantitativ studie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan koncentration, sömn, stress och kost och samtidigt undersöka vilka av variablerna som har mest samband med koncentration. Undersökningen fokuserade även på skillnaderna mellan könen. I studien användes en kvantitativ metod, med hjälp av enkäter som delades ut till ungdomar som gick tredje året på Naturvetenskapliga programmet i Västra Götaland. Urvalet var 65 elever, varav 32 flickor och 27 pojkar. Eleverna var mellan18 och 19 år gamla. Resultaten visade att det finns ett mycket starkt positivt samband mellan koncentration och stress samt mellan koncentration och sömn. Sambanden mellan koncentration och kost, stress och sömn, stress och kost, sömn och kost var positivt starkt. Resultaten visade också att flickorna upplever mer stress, sömnsvårigheter, mindre intag av kost och sämre koncentrationsförmåga än pojkarna. Stress, sömn och kost förklarar en stor del av variansen i pojkars och flickors förmåga att koncentrera sig vilket är mycket viktigt, inte minst när de skall prestera i skolan

 • 144.
  Dåderman, Anna
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Lindgren, May
  Lund University.
  Lidberg, Lars
  Karolinska Institutet.
  The prevalence of dyslexia and AD/HD in a sample of forensic psychiatric rapists2004Inngår i: Nordic Journal of Psychiatry, ISSN 0803-9488, E-ISSN 1502-4725, Vol. 58, nr 5, s. 371-381Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The prevalence of dyslexia and attention deficit/hyperactivity disorder (AD/HD) (DSM-IV) is markedly increased among those who are sentenced for criminal offences. The aim of the study was to identify developmental disabilities, dyslexia and AD/HD among severely disturbed men in forensic psychiatric care, and to study the co-occurrence of such disabilities, with the objective to discuss the importance of the diagnoses in forensic psychiatry. The participants were 10 males who had committed rape on adult women, and included two murder-rapists, one of which had murdered more than one victim (i.e. a serial murderer). All had been assigned to special long term forensic psychiatric care, based predominantly on a psychodynamic ground. In order to be identified as having dyslexia, a participant’s performance on at least three out of four tests of academic skills had to be markedly below the expected level (more than two stanine steps), given the participant’s non-verbal intellectual capacity and considering the length of his education. AD/HD was investigated by studying the participants’ forensic psychiatric files and by a clinical interview. Seven of the 10 participants met the DSM-IV criteria for dyslexia, and six of them met the DSM-IV criteria for AD/HD. Four participants had AD/HD and dyslexia, three had AD/HD but no dyslexia, and two had dyslexia but no AD/HD. Only one participant had neither dyslexia nor AD/HD. The participants with dyslexia performed well in tests assessing non-verbal reasoning, visuo-spatial capacity and visual memory. Although the generalization of the results from 10 rapists is severely limited, the results indicate the importance of assessing dyslexia as well as AD/HD in people who are admitted for forensic psychiatric assessment. The lack of correct diagnoses may negatively influence the choice of appropriate forensic psychiatric care. Early assessment of those disorders might have a positive influence on the psychological development and socialization process in people with dyslexia and/or AD/HD.

 • 145.
  Dåderman, Anna M.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Basinska, Beata A.
  Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics, Poland.
  The work-family interface: Job demands, work engagement and turnover intentions of Polish nurses2016Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A conflict between one's professional life and one's family life may lead to lower well-being both at work and home. Most nurses are women who have traditionally reconciled their professional life with family life. One aim of this study was to examine the relationships between the work-family conflict (WFC),the family-work conflict (FWC), and the perception of job demands (quantitative workload and interpersonal conflicts at work). We intended also to examine the components of work engagement (vigour, dedication, and absorption) and turnover intentions. Another aim was to determine whether the variables that we examined are important for turnover intentions. This study comprised Polish registered nurses. The following instruments were used:Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales (Netemeyer, Boles, &McMurrian, 1996), the Interpersonal Conflict at Work Scale and Quantitative Workload Index (Spector & Jex, 1998), the Utrecht Work Engagement Scale(Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006), and measures of turnover intentions (intention to leave the present workplace and intention to leave the nursing profession). The score on the scale to measure WFC was positively related to perceived workload and to both turnover intentions, while negatively related to vigour. The WFC was experienced significantly more intensively than FWC. The perception of differences in mean scale scores of job demands had a moderate effect on the FWC and WFC, while differences in mean scale scores of vigour had a strong effect on the WFC. WFC, quantitative workload and a low level of dedication were significant predictors of the intention to leave the present workplace, while the level of job demands was a significant predictor of theintention to leave the nursing profession. The results are interpreted and discussed using Hobfoll's Conservation of Resources theory.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 146.
  Dåderman, Anna M.
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Colli, Daniel
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  The significance of the sense of coherence for various coping resources in stress situations used by police officers in on-the-beat service2014Inngår i: International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, ISSN 1232-1087, E-ISSN 1896-494X, Vol. 27, nr 1, s. 3-15Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BackgroundPolice officers meet many stressors as part of their occupation. The psychological resource "sense of coherence" (SOC) protects against ill-health, but its impact on coping resources for stress situations has not been studied in the population of police officers. Different approaches to investigate the significance of SOC for different outcomes have been identified in literature, leading to some difficulties in the interpretation and generalization of results. The aim was therefore to explore SOC and the coping resources, and to examine the significance of SOC for various coping resources for stress using different models in a sample of Swedish police officers providing on-the-beat service.

  Materials and MethodsOne hundred and one police officers (age: mean = 33 years, SD = 8; 29 females) were included, and the Orientation to Life Questionnaire (SOC-29) and the Coping Resources Inventory (CRI) were used. The dependent variable in each regression analysis was one of the coping resources: cognitive, social, emotional, spiritual/philosophical, physical, and a global resource. Global SOC-29 and/or its components (comprehensibility, manageability, and meaningfulness) were investigated as independent variables.

  ResultsAll CRI and SOC-29 scores except for that of spiritual/philosophical resources were higher than those of reference groups. Manageability was the most important component of SOC for various coping resources in stress situations used by police officers.

  ConclusionA deeper study of manageability will give useful information, because this component of SOC is particularly significant in the variation in resources used by police officers to cope with stress. Salutogenesis, the origin of well-being, should be more in focus of future research on workplaces with a high level of occupational stress.

 • 147.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier. Karolinska Institutet.
  Det har blivit populärt att vara psykiskt sjuk i Kalifornien: konsekvenser av den nya lagen Three-strikes and you're out law2000Inngår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 97, nr 51-52, s. 6038-6039Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The primary goal of the new Three-strikes and you're out law, the law which first came into effect on 1994, was to protect innocent members of the community. A person convicted of his or her third conviction after two prior serious convictions under Three-strikes will typically receive a sentence of no less than 25 years to life in state prison. This law is well-known in California among criminals, especially repeat offenders and many of them left the state. The rate of homicides in the state has decreased by 50%. Many repeat offenders remained in California and continued to commit new crimes. Before Three-strikes was enacted, it was very uncommon for forensic psychiatrists to see criminals malingering symptoms of mental illness in any but the most serious of cases of murder or rape. Since the implementation of the new law, it has been found malingering to be much more common. Hundreds of patients at state mental hospitals fake insanity to avoid prison, costing taxpayers far more than the cost of incarceration in a prison. The most common types of malingers are discussed.

 • 148.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Developing courses in quantitative methods for undergraduate psychology students: teaching facilitated by experimental exercises with work-related elements2016Inngår i: ViLär 2016, konferens 8-9 december 2016, Vänersborg / [ed] Kristina Johansson, Trollhättan: Högskolan Väst , 2016, s. 3-4Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  University teachers need to develop and implement effective teaching methods when educating students who come to the university through “broadened recruitment”, that is, students with parents without higher education, and also older students who want to supplement their previous university education. These groups have, at least theoretically, more practical experiences and possible poorer study outcomes.

   

  University West tops the list of Swedish universities in the percentage of students with parents without higher education. In addition, during recent years, unemployment in the region around University West increased (by about 75%). This fact leads to a higher percentage of older students with work-related experience. These rapid changes have put us who teach methods and statistics before the question of how to teach more effectively, so that a high “throughput” can be maintained in combination with a constantly decreasing number of teaching hours. Broadening participation and high throughput: how can we make it happen?

   

  This study was an attempt to implement “learning by doing”, an activity-based teaching method where theory, practice, reflection and action are combined. In their learning of experimental methods and statistics, students at University West were expected to integrate their past and present working skills in an experiment that simulated two work-related situations (applying for employment as a manager, and applying for leave of absence from prison). In a three-group experiment, an attempt was made to manipulate the applicant’s degree of empathy, which was then measured with the IRI scale. Collected data were used in statistics education, and results were discussed with students. In subsequent knowledge tests, the proportion of the grade “fail” was low. Course evaluations reflected a high degree of student satisfaction.

   

  Therefore, the use of “learning by doing” in the teaching of statistics, which is normally considered to be difficult to understand and apply, is recommended in order to increase motivation to learn statistics.

 • 149.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för psykologi och organisationsstudier.
  Differences between severely conduct-disordered juvenile males and normal juvenile males: the study of personality traits1999Inngår i: Personality and Individual Differences, ISSN 0191-8869, E-ISSN 1873-3549, Vol. 26, nr 5, s. 827-845Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Personality traits among a group of 47 severely conduct-disordered (C-D) juvenile males from four Swedish national correctional institutions for serious offences were studied. The Karolinska Scales of Personality (KSP), the Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-I), including an impulsivity scale from the Impulsiveness-Venturesomeness-Empathy (IVE) inventory, and the Zuckerman Sensation-Seeking Scales (SSS) form V, were administered to the C-D juveniles. The scores from the KSP for this group were compared to scores from a presentative group of 82 normal juvenile male subjects from the Swedish longitudinal research program Individual Development and Adaptation (IDA). Pearson product-moment correlations were calculated between the KSP scales and scales from the EPQ-I, and between the SSS and scales from the EPQ-I and KSP inventories. The C-D juveniles displayed notably higher scores than the mean normal scores on psychopathy-related personality scales. The present results are consistent with earlier findings concerning personality dimensions in adult criminal psychopaths: high scores on impulsivity and sensation seeking, and low scores on conformity reflected in low socialization and high psychoticism.

 • 150.
  Dåderman, Anna Maria
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier.
  Fallet Thomas Quick: ”Bortträngda” minnen och hans diagnoser2016Inngår i: Diagnoser / [ed] Kurt Almqvist, Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse , 2016, 1. ed., s. 55-64Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
1234567 101 - 150 of 635
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf