Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 423
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Castillo Madrid, Xiomara
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Jansen, Mathilde
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Det handlar ju mer om att levandegöra diskussionen": En kvalitativ studie om socialtjänstens syn på arbetet med personer i prostitution2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv undersöka enhetschefers syn på socialtjänstens arbete med personer i prostitution. Vi vill undersöka hur enhetscheferna reflekterar kring prostitution, vilka aspekter de anser viktiga i socialtjänstens arbete med personer i prostitution och vilken betydelse en handlingsplan kan ha för det arbetet. Metoden som använts är kvalitativ metod genom halvstrukturerade intervjuer med tre informanter inom socialtjänsten. Intervjuerna genomfördes via Skype och transkriberades för att sedan bli kodade, tematiserade och summerade. Slutligen presenterades tre teman: Kunskap och kompetens, Socialtjänstens utmaningar och Betydelsen av en handlingsplan. Resultatet visar att viktiga faktorer för att möta personer i prostitution anses vara kunskap om prostitutionens komplexitet tillsammans med kompetens kring bemötande och relationskapande men också att socialtjänstens fyrkantighet kan försvåra och motverka arbetet med personer i prostitution. Resultatet visar att en handlingsplan anses bidra till att tydliggöra socialtjänstens ansvar för personer i prostitution, att konkretisera hur man ska upptäcka och arbeta med personer i prostitution, bidra till en ökad långsiktighet i arbetet med personer i prostitution samt en ökad trygghet hos socialarbetare. Slutligen visar resultatet att handlingsplanens betydelse ligger i hur väl den levandegör diskussionen om personer i prostitution.

 • 102.
  Cederlund, Christer
  et al.
  Stockholms Universitet, Stockholm.
  Eriksson, Lisbeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ringsby Jansson, Bibbi
  University West, Administration .
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  I huvudet på en socialpedagog: En studie om yrkesverksamma välfärdsarbetare och deras föreställningar om socialpedagogik2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en studie om hur yrkesverksamma välfärdsaktörer med akademisk socialpedagogisk utbildning, förstår och beskriver socialpedagogik i teori och praktik. Studien har genomförts bland yrkesverksamma, före detta studenter på socionomprogrammet med inriktning mot socialpedagogik vid Stockholms universitet och det Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst. Syftet är att beskriva och analysera de yrkesverksamma studenternas föreställningar om socialpedagogik som kunskapsfält och som praxis, samt hur socialpedagogiken kommit till uttryck i den egna yrkespraktiken. Studien bygger på intervjuer med 27 personer. Genom samtal och genom de berättelser vi tagit del av från respondenternas yrkesvardag har deras syn på socialpedagogik som fenomen, som värdegrund, som mål, metod och förhållningssätt växt fram.Analysen av yrkespraktiken tar utgångspunkt i tre teoretiska idealmodeller av socialpedagogik; den anpassande, den mobiliserande och den demokratiska, konstruerades som ett resultat av en tidigare intervjustudie med social-pedagogiska forskare (Eriksson 2006). I synen på socialpedagogikens värdegrund syns en samstämmighet bland respondenterna i den här studien och forskarna i den tidigare studien. Hur värdegrunden tar sig uttryck i praktiken är dock inte lika tydligt. Respondenterna ger uttryck för teorier, värderingar och förhållningssätt, men tvingas att i konkreta situationer handla pragmatiskt. Respondenternas sätt att förhålla sig till situationen är att inta ett pragmatiskt förhållningssätt, ett förhållningssätt som vi benämnt "den pragmatiske socialpedagogen". De försöker att upprätthålla, vad de menar är ett socialpedagogiskt förhållningssätt, trots administrativa och organisatoriska begränsningar. Det handlar om att hantera det upplevda handlingsutrymmet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet.
  Eriksson, Lisbeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ringsby Jansson, Bibbi
  University West.
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Renässans för socialpedagogik?: en bok om socialpedagogisk bildning2019 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna bok söker vi samla idéer och tankar från olika tidsepoker för att formulera en socialpedagogik för framtiden. För att de idéer som historiskt formulerats om socialpedagogiken ska vara användbara måste de förstås utifrån och kopplas till den nutida situationen. Boken tecknar en aktuell bild av socialpedagogisk verksamhet och forskning i Sverige, kompletterad med internationella utblickar.

 • 104.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Division of Ageing and Social Change, Department of Culture and Society, Linköping University, SE-60174 Norrköping, SWE.
  Eriksson, Lisbeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ringsby Jansson, Bibbi
  University West, Administration . University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. Division of Social Work and Social Pedagogy, Department of Social and Behavioural Studies, University West, SE-46186 Trollhättan, Sweden; Lisbeth.Eriksson.2@hv.se (L.E.); bibbi.ringsby.jansson@hv.se (B.R.J.); lars.a.svensson@hv.se (L.A.S.).
  Social pedagogy versus social work in a Swedish context2021In: International journal of social pedagogy, E-ISSN 2051-5804, Vol. 10, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden there are several different professions that work within the welfare sector. Two of these are social pedagogues and socionoms. This article examines the similarities and differences between these professional fields by exploring four areas in more detail: education, the history of ideas and theory, research and practice. The results show that there are not only many differences but also some similarities. In practical work, social pedagogues and socionoms often work side by side and perform similar tasks. They are located in the same areas and often use the same methods. When it comes to the differences in educational history and current educations, they are large although they can also be found in, for example, the history of ideas. Furthermore, research in the various areas differs. In social pedagogy the interest has to a greater extent been focused on an understanding of the discipline through studies of the history of ideas, while in social work today one often focuses on studies of professional methods. Today’s challenges in the welfare sector require new knowledge, ways of thinking and understanding. Here, social pedagogy with its philosophical roots and humanistic values can play an important role.

 • 105.
  Cedersund, Elisabet
  et al.
  Division Ageing and Social Change, Department of Social and Welfare Studies, Linköping University, SE-60174 Norrköping, Sweden.
  Eriksson, Lisbeth
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ringsby Jansson, Bibbi
  Svensson, Lars A.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Social pedaogical practices in Swedish welfare contexts2019In: International Journal of Social Pedagogy, E-ISSN 2051-5804, Vol. 7, no 1, p. 7-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on social pedagogy and how social pedagogical approaches are used in Swedish welfare contexts. Social pedagogy as a phenomenon has existed in a variety of settings and during different periods of time. However, the meaning of social pedagogy as a concept depends to a great extent on the context in which it occurs, and the concept therefore has various connotations. The aim of this article is to analyse and discuss trends, directions and goals in social pedagogical practice. Three research projects (cases) are described, analysed and related to three theoretical models. The three cases – (1) a 'drive-in football' project for young people in a suburb, (2) an alternative residential caresetting for young people with learning disabilities, and (3) a 'future workshop' for older people – involved different situations and different audiences, all with elements of marginalisation and exclusion. The analysis of the three examples shows that social pedagogical practice in the Swedish context is characterised by the challenge of balancing the tensions between the individual and the collective, between emancipation and adaptation and between action and negotiation. The social pedagogical activities are also characterised by the fact that they all contain social, practical and existential dimensions of social support and an approach rooted in ethical core values.

 • 106.
  Chadwick, Darren
  et al.
  School of Psychology, Liverpool, John Moores University, Liverpool (GBR).
  Richards, Cameron
  Dudley Voices for Choice, Dudley (GBR).
  Molin, Martin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Strnadová, Iva
  School of Education and Disability Innovation Institute University of New South Wales, Sydney (AUS).
  Digital inclusion and people with learning disabilities2023In: British Journal of Learning Disabilities, ISSN 1354-4187, E-ISSN 1468-3156, Vol. 51, no 2, p. 119-124Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Accessible Summaries for the whole journal:

  The digital inclusion of people with learning disabilitiesis an important topic because more of our lives arespent using technology and being online.

  Articles in this special issue talk about the digitalinclusion of people with learning disabilities. We look attheir experiences and the experiences of other peoplein their lives.

  The articles talk about how people with learningdisabilities use technology and the things that helpand  stop  people  from  using  the  internet  andtechnology.

  The articles also talk about how using technologyhelped a lot of people during the coronavirus dis-ease 2019 pandemic.

  The articles talk about how people with learningdisabilities need choices, opportunities, support andtraining to make digital inclusion happen so they canuse technology like everybody else.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Charléz, Ingela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Kaulbach Hjalmarsson, Charlotte
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Jamen, hur går det med integrationen?": En fallstudie om integrationsarbete i en svensk kommun2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En utredning om flyktingmottagandet i Sverige släpptes den 28 mars 2018. Den belyser att ett fåtal kommuner har stått för den största andelen av mottagandet och konstaterar att detta medfört långa väntetider, försenad etablering och höga kostnader, för samhället och för individen. Det här är en fallstudie av en sådan kommun med syfte att undersöka hur integrationsarbetet bedrivs, vilka utmaningar kommunen står inför, vad som påverkar och hur det kan förstås utifrån social mobilisering och delaktighet.

  Fyra personer som är eller har varit anställda vid socialförvaltningens integrationsenhet under minst 18 månader, de senaste tre åren har intervjuats med ett halvstrukturerat upplägg.

  Utifrån forskning om integration och vår definition av begreppen social mobilisering och delaktighet är studiens utgångpunkt att integration sker i processen att mobiliseras till att bli delaktig i det nya samhället. Resultatet visar att kommunen har ett relevant utbud av insatser i förhållande till de lagstadgade målsättningarna men att det är omöjligt att nå ut till alla nyanlända och därför också omöjligt att veta vad behovet är. Sedan 2013 har omkring 1600 nyanlända personer bosatt sig i kommunen vilket utgör cirka 10 % av dess totala befolkning.

  Slutsatsen är att behovet av mobiliserande insatser är individuellt och att det krävs kunskap om individen för att kunna arbeta integrationsfrämjande. För detta behövs både kompetens och förutsättningar och det kräver en förändring av lagstiftning och samverkan mellan myndigheter. Resultatet belyser utmaningen i detta vilket kan fungera som en viktig signal till de lagstiftare som bestämmer ramarna för det arbete som kan bedrivas.

 • 108.
  Christensson, Jenny
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Linder, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "God man, en god person tänkte jag": En studie om hur ensamkommande flyktingar upplevt relationen med god man2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur ensamkommande flyktingbarn upplevt relationen till god man. I den allmänna debatten framkommer att god mans utförande av uppdraget skiftar kvalitetsmässigt. Syftet med studien är att beskriva hur ensamkommande upplevt relationen till god man. Deltagarna i studien är sex ungdomar över 18 år med uppehållstillstånd som kommit till Sverige som ensamkommande barn. Fokusgrupppintervjuer har använts som datainsamlingsmetod, och materialet har analyserats genom kodning och tematisering. Teoretiska utgångspunkter är Antonovskys teori KASAM och Freires syn på kunskap och dialog. Studiens resultat visar att deltagare som verkar haft en nära relation med god man också verkar upplevt att god man varit ett stöd och skapat känsla av sammanhang, i större utsträckning än deltagare som inte verkar ha haft en nära relation. En tolkning är att god mans förhållningssätt kan ha påverkat vilken typ av relation som utvecklats. Samtliga deltagare önskade att de fått vara mer delaktiga i god mans uppdrag och beslut. Slutsatsen är att vilken typ av relation deltagarna upplever att de haft med god man verkar central för på vilket sätt de upplevt att god man gett stöd och förståelse för sitt sammanhang. Socialpedagogiken skulle kunna spela en betydande roll inom området god man för ensamkommande genom att tillföra kunskap om relationsskapande, integration, och stöd till självständighet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 109.
  Consani Saari, Sofia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Magnusson, Teresa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  En skola för alla – utopi eller en möjlig verklighet?: en kvalitativ studie om förståelsen kring ADHD hos lärare i svenska grundskolor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolsituationen i Sverige beskrivs i vissa sammanhang som katastrofal, och kritiken låter inte vänta på sig i skoldebatten. Ojämlikheten ökar och de elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till exempel ADHD blir mer utsatta, trots skollagens direktiv om ett jämlikt lärande och en utveckling som främjar alla barn. Att sträva efter att möta elevens behov, stötta dem i sin egen lärandeprocess, och samtidigt vara styrda av en apparat där ord som effektivitet, administration och nedskärningar är centrala, skapar svårigheter. Finns tiden för lärares fortbildning, samarbete och djupare engagemang när det kommer till barnen som är i behov av extra stöd? Denna studie behandlar hur lärare i årskurs 4–6 förstår ADHD och avser belysa kunskapsbehovet gällande diagnosen. Besitter lärare idag den kunskap som behövs för att kunna genomföra inkludering och delaktighet för varje enskild elev i skolan? Hur tänker lärarna om framtiden när det kommer till ökat antal diagnoser och en skola för alla? Fyra intervjuer har utförts, tre med lärare och en med specialpedagog. Dessa intervjuer har därefter analyserats med hjälp av tematisering. I resultatdelen framkommer tydligt att det finns ett stort behov av ökad kunskap angående ADHD i skolmiljön, både för lärare och all övrig skolpersonal. Lärarna beskriver att deras kunnande om diagnosen till största delen har hittats på egen hand, det vill säga de har inte fått den i något större omfång via utbildning varken på universitetet eller i sitt yrkesliv. Samtliga uttrycker en oro för åt vilket håll utvecklingen är riktad.

 • 110.
  Crondahl, Kristine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Towards Roma Empowerment and Social Inclusion Through Work-Integrated Learning2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The Roma people are the largest ethnic minority group in the EU and all over, they have been subject to prejudice, stigma, discrimination and oppression. Thus, Roma are the most economically and socially excluded and marginalized group in Europe. The Roma living in Sweden are no exception; many are on the margins of society and face problems of social exclusion, institutional discrimination, low education, unemployment, and poor objective health. The Roma have been treated as a helpless group in need of "expert" help and action from the authorities. They have usually not been permitted to actively participate in adjusting efforts to their needs and situation. An alternative approach to the Roma situation is to allow the Roma to take the leading role and to initiate processes and activities concerning the group.These were the foundations for the 3-year health promotion project based on participatory action research (PAR) initiated in West Sweden in 2009. Through work-integrated learning(WIL) and the principle of training the trainers, the purpose of the programme was to strengthen Roma empowerment and participation in society, enabling Roma-led integration.The overall aim of the PhD thesis was to analyse and elaborate a WIL model to be applied inempowerment and adult education for the Roma minority- and other vulnerable groups in similar situation. The thesis is based on five papers: Paper 1 aimed to examine how 14 Roma adolescents in West Sweden perceive the concepts of health, well-being and quality of life, and further, to investigate the degree to which theyconsider themselves able to cope with their own life situation within these areas. The data, comprising six interviews, was analysed through qualitative content analysis. The most common understanding of health and well-being was to feel good, secure, happy and having awide social network of family and friends. Health and well-being were considered in a collective perspective, thus controversy earlier studies, the respondents perceived their health and well-being to be good. Freedom, independency, education and employment were the most important elements of QoL. Social support was the most frequently used coping strategy.

  The Roma adolescents preferred the tight relationship within the Roma community and associated mostly with Roma, a phenomenon previously referred to as homophily. The processof homophily seemed to be a salutogenic factor and a general resistant resource of the Roma adolescents and hence health-enhancing. Homophily was suggested as a determinant factor of health.Paper 2 aimed to explore how Roma people in West Sweden understand health, well-being,and quality of life, and how they cope with their life-situation. The data, consisting of 27 interviews (n = 33), were analysed qualitatively using a phenomenological hermeneutic approach. The findings indicated that the respondents perceived health as a resource and an ability to self-manage. Crucial elements of the respondents' health perception were being employed, having an education, social support from family and friends, freedom and security,and involvement in society. The findings demonstrated that the respondents perceived their health and life situation as good, despite being marginalized and discriminated. A possible explanation to this is what the respondents described as survival strategies. As a result of decenniums of oppression, the Roma have developed survival strategies helping them to cope with the situation and to survive. Paper 3 aimed to analyse whether there is connection between health literacy and empowerment. The paper is based on a literature search conducted in December 2013. Of the total 303 initial hits, no articles primarily addressing the issue were found; yet five articles were identified taking up on both health literacy and empowerment, hence reviewed in more detail. The five articles acknowledged a nexus between health literacy and empowerment, though the nexus itself was never discussed in specific. The paper suggests that for health literacy to be critical to empowerment, the focus has to be on social determinants of health and the involved individuals', groups and/or communities perceptions on health and health needs defined by themselves. Such a perspective will build on the genuine needs of the people in concern. The paper proposes functional- and interactive health literacy as another way to label capacity building for health and empowerment, and critical health literacy as a way to describe empowerment. Hence, health literacy might be regarded as a tool for empowerment. Health literacy is considered not to automatically lead to empowerment. Health literacy as such might be increased by health education. Crucial for empowerment is to achieve the critical level of health literacy including an ability to question the prevailing power relations and societal conditions and reflecting on these, a strengthened sense of power, self-esteem and self efficacyand an ability to utilize these resources to engage in social and political action for change.Paper 4 aimed to explore how participatory action research (PAR) and work integrated learning (WIL) might function as empowering tools in the Roma inclusion process and to propose a working model to use in empowerment of the Roma minority- and other vulnerable groups in similar situation. The data were collected and produced continuously during the project and consisted of interviews, self-evaluation reports and written essays by the seven Roma participants, participatory observations, research groups' workshop notes, 21 monthly project reports, the project plan, syllabus of the WIL training programme and notes from ajoint planning workshop. The data were considered as a whole and analysed in a triangulating fashion using hermeneutical understanding inspired by heuristic research. Through improved abilities to mobilise the local Roma community for social change, the participants' critical health literacy improved, allowing them to experience a greater control over their own lives and integration processes. The results indicate an increased empowerment of the local coordinators indicating that WIL may be a worthwhile approach in strengthening the individual empowerment of Roma people. Based on the findings, health literacy was suggested as a catalyst in the empowerment process, serving as a tool for analyzing and describing the process of empowerment.Paper 5 aimed to analyse the health promotion project from the Roma participants' perspective. The focus was on the participants' perceived individual empowerment and perceptions on their contribution to the common good and community empowerment. The data, consisting of interviews and self-evaluation reports of the Roma participants,participatory observations, newspaper articles with interviews of the participants and 21 monthly reports, were analysed through an approach that comes closest to hermeneutical phenomenology. The findings indicate that the WIL approach, the participating nature of the programme, and the trust and support from both the Roma and the non-Roma facilitators, were essential for the development of empowerment. Three main themes emerged portraying the participants' psychological empowerment: strengthened Roma identity, sense of power and sense of enculturated social inclusion. Sense of enculturated social inclusion demonstrated the participants "new" way of understanding social inclusion; turning social inclusion from something they feared to something they embraced. As the participants realized that social inclusion would not require them the let go of their Roma identity and culture, their Roma identity was strengthened, they became more hopeful, felt more in control and felt generally better. Despite of limited time and resources for local community directed activities, the participants perceived that improvements were achieved at the local level. In conclusions, the findings indicate that when based on the specific health needs of the people involved, basic/functional- and interactive health literacy together comprise the same idea as capacity building for health that might lead to empowerment. What found to be essential for the Roma local coordinators development of empowerment was the combination of the WIL approach, the participatory nature of the project, the trust and support from the non-Roma facilitators and Roma colleagues, and the perception of being respected as human beings and as equals. The local coordinators empowerment consisted of strengthened Roma identity, sense of power and sense of enculturated social inclusion. This indicates that the suggested WIL model/approach, comprising a participatory approach with health literacy as a tool may be a worthwhile strategy in empowering Roma people and enhancing their self-led social inclusion process. A possible road for Roma self-led integration, hence, might be through a process of enculturated social inclusion. This may also be the case for other vulnerable groups in similar situations. Further research and interventions are needed however, in order to elaborate and verify WILs' potential and sustainability in empowering other minority- and vulnerable groups

 • 111.
  Crondahl, Kristine
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Eklund Karlsson, Leena
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Perceptions on health, well-being and quality of life of Balkan Roma adolescents in West Sweden2012In: Romani Studies, ISSN 1528-0748, Vol. 22, no 2, p. 153-173Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We examine the perceptions of Roma adolescents on health, well-being and quality of life (QoL) and how the Roma managed their own life situation within these areas. The data, which consists of interviews, was analysed through content analysis. The most common understanding of health and well-being was to feel good, secure and happy. A wide social network of family and friends was seen as an additional element. The respondents perceived their own health and well-being to be good. A feeling of freedom, the ability to make decisions independently and the possibilities for education and employment were the most important elements of QoL. Quality of life was perceived to have something to do with values and beliefs in the future. Social support from family and friends were the most frequently used coping strategies. The perceptions of the Roma adolescents on health, well-being and QoL turned out to be quite similar to the perceptions of the non-Roma adolescents.

 • 112.
  Crondahl, Kristine
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Eklund Karlsson, Leena
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Roma Empowerment and social inclusion through Work-Integrated Learning2015In: SAGE Open, E-ISSN 2158-2440, no jan-march, p. 1-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The basis for this article was a health promotion program based on participatory action research and work-integrated learning (WIL). Seven Roma people were employed and trained to work as local coordinators to empower the local Roma community by strengthening their participation in society and their sense of community, as well as to promote self-led integration. The study aimed to analyze the program from the Roma coordinators' perspectives, focusing on perceived individual empowerment and perceptions of contribution to the common good and to community empowerment. The findings, based on qualitative data, primarily interviews with the Roma coordinators, indicated that the WIL approach, the participatory nature of the program, and the trust and support from the Roma colleagues and non-Roma facilitators were essential for the development of empowerment. Three main themes emerged that portrayed the participants' psychological empowerment: strengthened Roma identity, a sense of power, and a sense of enculturated social inclusion.

 • 113.
  Crondahl, Kristine
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy. University of Southern Denmark (SDU) Esbjerg,Unit for Health Promotion Research, .
  Eklund Karlsson, Leena
  University of Southern Denmark (SDU) Esbjerg,Unit for Health Promotion Research, .
  The Nexus Between Health Literacy and Empowerment2016In: SAGE Open, E-ISSN 2158-2440, Vol. 6, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article was to explore what is known about the assumed connection between health literacy and empowerment and how this connection is portrayed in the scientific literature. If empowerment is an outcome of health literacy, what are the mechanisms behind this process? A literature search conducted in 2013 yielded 216 hits, of which five met the inclusion criteria, and thus were read in depth and analyzed through a narrative-review approach. The findings indicate that health literacy might be regarded as a tool for empowerment but does not automatically lead to empowerment. Health literacy might be increased by health education. Crucial for empowerment is to achieve the critical level of health literacy including an ability to question and reflect on the prevailing power relations and societal conditions; increased senses of power, self-esteem, and self-efficacy; and an ability to utilize these resources to engage in social and political action for change. This article suggests that for health literacy to be critical to empowerment, there must be a focus on social health determinants and individuals’ subjective perceptions of health and health needs. The article proposes functional and interactive health literacy as a form of capacity building for health and empowerment and critical health literacy as a way to describe empowerment. This scoping review indicates a research gap and a need for future research examining the relationship between health literacy and empowerment.

 • 114.
  Dag, Ezgi
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Dalin, Marjo-Riitta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Chefers utmaningar: Få personalen att arbeta gentemotg emensamma mål inom HVB2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilka motivationella utmaningar chefer upplever i det dagliga arbetet med personalgruppen inom Hem för vård eller boende (HVB) samt chefens roll i att motivera personalgruppen i arbetet med att uppnå verksamhetens mål. Studien är kvalitativ och datainsamlingen har gjorts genom halvstrukturerade forskningsintervjuer. Informanterna bestod av fem personer på ledningsnivå inom olika HVB verksamheter, vars titlar var verksamhetschef, enhetschef och föreståndare. Analysen har gjorts genom tematisk analys och baseras på målvägsteorin (path-goal theory) samt begreppen motivation och ledarskap. Huvudteman som identifierades vid analysarbetet var kommunikation och personalkompetens och resultatet visar på utmaningar som otydlighet kring arbetsuppgifter och mål samt för högt satta mål, vilket kan resultera i minskad motivation i det dagliga arbetet. Studien visar på att det är chefens uppgift att skapa en god arbetsmiljö och struktur i verksamheten, vilket möjliggör en samsyn inom personalgruppen. Chefens motivationsstrategier handlar bland annat om att tydliggöra mål och uppdrag, skapa forum för öppen dialog, ge feedback och stöttning samt att erbjuda utbildning för att möjliggöra personalutveckling. Slutsatser som går att dra av denna studie är att det är viktigt att hitta en balans inom ledarskapet gällande att ge direktiv kring arbetsuppgifter men samtidigt ge personalgruppen handlingsutrymme i beslutfattandet. Personalens delaktighet i upprättandet av genomförandeplanen är viktig för att de ska känna tillfredsställelse när målen uppnås. Detta för att motivationen höjs när de upplever att deras arbete har betydelse för klienterna, vilket ökar chansen att behandlingen resulterar i att dessa integreras i samhälleliga gemenskaper, vilket är ett av socialpedagogikens mål.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 115.
  Dahl, Natalina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Olsson, Sofia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Den genomsyrande skulden och skammen: En kvalitativ studie utifrån socialarbetares erfarenheter om hur skuld och skam påverkat vuxnas livskvalitet och hälsa, när de blivit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld under barndomen2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gjorda studier har redovisat att en andel barn i Sverige upprepat utsätts för psykiskt och/eller fysiskt våld i hemmet. Vuxna personer som blivit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld under barndomen löper en större risk för att utveckla bland annat psykisk ohälsa, självskadebeteenden samt tillitssvårigheter. Forskning pekar på att känslor av skuld och skam är en bidragande faktor till detta. Syftet är att undersöka socialarbetares erfarenheter i arbetet med vuxna som under barndomen utsatts för psykiskt och/eller fysiskt våld och deras erfarenhet av hur vuxna upplever sin hälsa och livskvalitet. Studien syftar vidare till att undersöka hur socialarbetare arbetar för att skapa bättre förutsättningar för vuxnas livskvalitet, hälsa och deras känslor kring skuld och skam. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer med stöd av en intervjuguide. Fem informanter deltog i intervjuer, där samtliga var socialarbetare vars arbete är att hjälpa vuxna personer bearbeta sina barndomserfarenheter, där begreppen skuld och skam är en del av arbetsprocessen. Det insamlade empiriska materialet analyserades genom tematisk analys (TA). Av resultatet framgick att socialarbetarnas erfarenheter i mötet med vuxna personer som varit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld såg likartat ut, där behandlingsmetoden kunde skilja beroende på vilken vuxen person de mötte i arbetet. Resultatet påvisade att vuxna personer bär med sig en känsla av skuld och skam som genererar i en negativ syn på sig själv och en psykisk ohälsa. Socialarbetare kunde även bekräfta att en fysisk ohälsa i vissa fall kan förekomma hos de vuxna personerna. Deras uttalanden går i samstämning med tidigare forskning som redovisar att en utsatthet som barn kan generera i självskadebeteenden, PTSD samt övrig psykisk ohälsa genom en känsla av skuld och skam. Av resultatet att bedöma behöver socialarbetare fortsatt arbeta med vuxna som blivit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld under sin barndom, där arbetet kräver motiverings- och förändringsprocesser för att uppnå en förändrad syn och bättre mående hos dessa vuxna.

 • 116.
  Danielsson, Mikaela
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Eriksson, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Samverkan professioner emellan: En studie om hinder och möjligheter vid samverkan i hemteam2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva och analysera på vilket sätt en kommuns handläggare som arbetar med utredning och beslutsfattande för äldre och funktionsnedsatta, avseende insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samverkar med andra professioner i teamträffar med utgångspunkt i deras handlingsutrymme. Samverkan är en stor del av handläggarens arbete och förekommer i olika forum. Vi har använt oss av både deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer i grupp för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Det empiriska materialet har analyserat med hjälp av tidigare forskning, teori och begrepp som valts för studien.

  Slutsatser vi kan dra av resultatet är att:

  ● I teamträffar deltar olika professioner för att försöka få ett gemensamt synsätt och förhållningssätt gentemot den enskilde brukaren.● Samverkan som sker i teamträffar kan benämnas som kollaboration, vilket innebär att att deltagarna har ett gemensamt mål och att alla bidrar till arbetet utifrån sina specifika kunskaper och yrkesroller. ● Handläggarna har ett handlingsutrymme som påverkas av verksamhetens regelverk, förordningar samt lagar. Handläggarens egen inställning och delegationsordningen påverkar också handlingsutrymmet. ● Främjande faktorer för samverkan vid teamträffarna är relationen och kommunikationen.

 • 117.
  Davour, Lina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Gustafsson, Magnus
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Man är där för barnets skull: En kvalitativ studie om umgängesstödjares arbete utifrån ett omsorgs- och rättighetsperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka strategier, möjligheter och begränsningar umgängesstödjare upplever de har för att främja barnets bästa utifrån ett omsorgs- och rättighetsperspektiv vid umgängesstöd. Det finns mycket forskning kring socialsekreterares, familjerättssekreterares och tingsrättens arbete och deras upplevelser. Men relativt lite är forskat om hur umgängesstödjaren arbetar för att främja barns bästa med fokus på barns delaktighet och skydd. På grund av det bristande forskningsläget kring umgängesstödjarens arbete har vårt intresse stigit för att öka kunskapen kring detta.

    Den metod som valdes för att besvara syftet och forskningsfrågorna var kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Studiens urval utgörs av en grupp verksamma umgängesstödjare, vilket resulterade i intervjuer med nio verksamma umgängesstödjare. Empirin som framkom analyserades utifrån en tematisk innehållsanalys. Efter bearbetning av empirin framkom två huvudteman vilka var Delaktighet samt Trygghet och skydd som beskriver hur umgängesstödjarna upplever att de arbetar för att främja barnets bästa. Resultatet visar på att umgängesstödjaren arbetar både för att göra barnen delaktiga och för att skydda barnen. Det är situationen och uppdragets utformning som styr när och hur mycket barnet ska skyddas eller göras delaktig. I vissa fall är det möjligt att skydda barnet genom att göra barnet delaktig men studiens resultat visar på att barns skydd prioriteras framför barns delaktighet i de fall där dessa står i motsats till varandra.

 • 118.
  Djerf, Emelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Jonsson, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialarbetarens utmaning med den digitala transformationen: En kvalitativ studie om hur socialarbetare arbetar förebyggande och stöttande emot nätkränkningar bland ungdomar2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vara närvarande i den digitala världen är en del av ungdomars naturliga vardag. En följd av det är att olika kränkningar har bytt form till att ske på nätet. Under senare åren har man sett en ökning av nätkränkningar, vilket medför att många ungdomar blivit negativt påverkade. Därav är den här studiens syfte att undersöka hur socialarbetare arbetar förebyggande och stöttande emot nätkränkningar bland ungdomar. Studien har en kvalitativ ansats och sju halvstrukturerade intervjuer ligger till grund för studiens resultat och analys. Informanterna är yrkesverksamma inom socialt arbete från en kommun i en mindre ort i Sverige. Studiens design är induktiv, vilket innebär att den empiriska analysen ligger till grund för det teoretiska ramverket.Resultatet i studien visade att nätkränkningar är en stor del av socialarbetares arbetsvardag i form av förebyggande och stöttande arbete. Det förebyggande arbetet bygger på relationsskapande för att bygga förtroende mellan den yrkesverksamma och ungdomen. I det förebyggande arbetet kopplas även ungdomarnas föräldrar in då nätkränkningar tenderar till att ske på fritiden. I det stöttande arbetet förekommer inga specifika metoder för att motverka problematiken, därav går det stöttande arbetet ut på att hitta en lösning för den specifika situationen. Mycket av det stöttande arbetet har en vinning av att socialarbetarna lagt vikt vid relationerna sinsemellan.I den avslutande diskussionen lyfts vikten av att vuxna i ungdomarnas närhet behöver ha mer kunskap i den digitala världen. Vi önskar vidare forskning inom ämnet, på vilket sätt yrkesverksamma ska arbeta för att stötta och förebygga nätkränkningar bland ungdomar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 119.
  Doshé-Petersson, Malin
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Ilvonen, Annie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Det kurativa arbetets påverkan inom skola: En kvalitativ studie om professionens förutsättningar rörande psykisk ohälsa2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The youth is a phase in life where development, learning and health have a big impact on how life is later formed. There is a current debate in society about the fact that mental illness among young people in Sweden has increased in recent years, this places high demands on the social sector on how needs are met and managed. The school is a natural arena for young people because of the implemented education act and is therefore imperative in compulsory school. Actors who work in the school operations therefore have the opportunity to create good conditions for good prospects.

  The purpose of this study was to investigate the role of school counselors in a health-promoting perspective regarding mental illness within the school´s activities. The ambition was to arrive at a result section, where the authors could increase the knowledge of how the profession can and should be used in the work with mental ill-health among students.

  The study is based on a qualitative method where four semi-structured interviews with school counselors were conducted in four different municipalities with geographical distance and different sizes. The result has been analyzed with the help of Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), which means that the perspective of school counselors, their own thoughts and values will be highlighted.

  The result showed that school counselors experienced both opportunities and limitations in their work with mental illness. However, it was difficult to discern the profession´s specific professional role in the school´s activities, since the perception of curative work was ambiguous. It emerged that there was a lack of knowledge into how the profession´s competences can be useful as their professional role is vaguely formulated. The result of this study clarifies the work of school counselors and contributes with knowledge about how their competencies can and should be used most appropriately in the work of mental illness.  

 • 120.
  Doski, Mina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Novarino, Johan
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Vikten av tillit i socialt arbete: ”Tillit är inget som kommer av sig självt ... den tar lång tid att bygga upp men kan lätt förstöras”2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has examined a social project organized by a local municipality council in Western Götland region. The project has received funding from Folkhälsokommittén (Swedish Public Health Committee) to conduct preventive social work with youths in the ages of 16 – 20 years who live in the socioeconomically vulnerable parts of the city who are at risk for developing a life of crime and drug abuse. The ambition has been to motivate young people to avoid and leave addiction and a life of crime as well as finding ways for improved health. Through forms of support and targeted initiatives aimed at helping young people achieving a completed upper secondary education, as well as help with establishing themselves in the labour market through internships and employment. The purpose of this study has been to investigate how projectworking methods are described and how this is experienced among young adults and how this has affected their trust. Trust is the central theoretical concept used with associated concepts such as general trust, private trust, system trust, social networks and social capital. All professional social workers from the project have been interviewed in individual interviews. Four of the young adult respondents (over 18 years) who were part of the project were interviewed in a joint focus group interview. The interviews have been analyzed through thematic analysis and results have been interpreted with the above-mentioned theoretical concepts. The results show that the professionals believe that a good attitude and mutual respect are central in their work to create trust. The young adult respondents express a high level of trust in the professionals from project and the project itself but expresses a distrust towards other parts of the local authorities such as the social services and the school.

 • 121.
  Ebefors, Mikael
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  En annorlunda kurs – hur gick det sedan?: En kvalitativ studie om ett handledningsprojekt för lärare som vill tänka annorlunda kring elever som på olika sätt utmanar2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate whether the guidance project A diffrent course resulted in a changed approach in relation to the problems and challenges of individual pupils. The study also has the task of trying to answer whether the community of practice as a lerning environment and social community has been important for the individual participant.

  The results of the study indicate that the teachers task has become increasingly complex, and that pupils who for various reasons, challange in every day life require more of the teachers treatment and attitude now than it did before. The work around these pupils is also perceived to be made more difficult by the teachers experience of staying in a problem- oriented culture. Against this background the results show that participation in the community of practice contributed towards strengthening the participants development of the solution-focused way of working. In fact it was the turn of the basis for a changed view and mindset in relation to individual pupils problems and challenging behaviors.

  In order to achieve success in the work with challanging pupils, the teachers relationship skills seems to be of central importance, where care, responsiveness and respect are considered to be the foundation. The teachers in the study are also perceived to be successful with the pupils as they continuously work with praise and positive feedback, but may also feel lack of the same for their own work effort.

  The result also shows that the community of practice served as an area of dialogue for the teacher, where issues of human development could be discussed in a value-neutral arena.

  Based on an experienced increase in the number of pupils with mental illness, the colaboration that has taking place between school and child and youth psychiatry (BUP) is also considered to be important for the development of new knowledge in the subject matter.

 • 122.
  Edlén, Edlén
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Förr sa man alltid att det fanns original”: En kvalitativ studie om livsvillkor för äldre med psykossjukdom2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sveriges befolkning åldras och andelen äldre kommer att öka kraftigt de kommande åren. Äldre med en livslång erfarenhet av psykossjukdom är en osynliggjord grupp i samhället. Det finns ett behov av att synliggöra det sociala arbetets betydelse i mötet med såväl grupper som individer för att kunna tillgodose de behov som finns.Syftet med studien är att synliggöra hur personal inom socialpsykiatri ser på livsvillkoren och förutsättningarna för äldre med psykossjukdom. Studien innefattar informanter som har lång yrkeserfarenhet och vana i arbetet med såväl psykossjuka som äldre. Studien är genomförd med en kvalitativ metod där semi-strukturerade intervjuer utfördes med fyra informanter. Materialet från intervjuerna analyserades med hjälp av en tematisk analys. Teoretiska begrepp som är använda i studien är intersektionalitet, livsloppsperspektiv, stigma och socialpedagogisk bildning.Resultaten visar att gruppen äldre med psykossjukdom är socialt isolerade och är i stort behov av såväl fysisk, psykisk och social omsorg. Relationen med omsorgsgivare är av stor betydelse och den skapas genom att bygga tillit och respekt för individens egen autonomi.Gruppen äldre med psykossjukdom är en resurssvag grupp där stigma och social isolering är en del av livsvillkoren. Ett socialpedagogiskt perspektiv på bildning kan ge gruppen en röst och bidra till att öka delaktighet och självständighet i samhället.

 • 123.
  Edvardsson, Paulina
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Pålsson Hult, Amanda
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Arbetsrelaterad stress och dess inverkan på privatlivet: En studie om socialsekreterares uppfattningar om den arbetsrelaterade stressens inverkan på privatlivet och hur de hanterar den2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since stress is a current subject in today's society, an interest in the subject has arisen. Based on this, we have studied how work-related stress affect the privacy of social workers and what strategies they use in their privacy to cope with this. Two key concepts used in the study are stress and coping. Based on the purpose and the questions of the study, four main themes have been created that permeate the study from beginning to end; work-related stress, coping in work life, work-related stress and privacy, as well as coping in privacy. The study is based on the perspective of relativism with phenomenology as a scientific starting point for understanding work-related stress based on the social worker´s perspectives. Theory that has been used in the analysis of the result, is symbolic interactionism which consists of the terms the definition of the situation, social interaction, symbols, emphasis on activity and the present. The concept of role-taking has also been used to analyze the results. The study has been based on a qualitative approach that has given the study a deeper understanding of the purpose and the questions. In the study, a semi-structured life-world interview has been used based on the research question and through this method, we were able to assume the social worker´s everyday world regarding working life and privacy. An interview guide has been used with open questions in order to give the social worker´s greater freedom when formulating their answers. Based on the social worker´s responses, themes have been identified that are relevant to the study by the answers being interpreted with a critical awareness regarding our own experiences and theories. The interviews have been transcribed and then processed and analyzed based on a thematic analysis. The result shows that work-related stress is caused by high workload, time pressure and acute cases, but also that sick-written colleagues and the negative impact of others can cause workrelated stress. The work-related stress affects privacy as it causes both physical and mental troubles. Even the social life can be affected and the work-related stress can result in sick leave. Strategies in the private life include recovery, physical activities, social support and various activities such as reading and relaxation exercises. We have been able to understand the workrelated stress based on how social worker´s define their current situation with the help of social interaction and symbols. This is an ongoing process where they are constantly active in their actions and that they are changing.

 • 124.
  Edvinsson, Matilda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Strömberg, Rebecka
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”På barnets villkor”: En studie om trygghetsskapande och polisens tillämpning av barnrättsperspektivet vid barnförhör2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Polisens förhörsmetod vid barnförhör har tidigare kritiserats för de metoder som använts. Polisens metoder har utvecklats och gjorts om sedan dess. Samtidigt visar rapporter från Åklagarmyndigheten att det fortfarande behöver utvecklas. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur barnrättsperspektivet med fokus på barns rätt till trygghet kan komma till uttryck vid barnförhör. Studien syftade också till att undersöka hur socialtjänst och polis samverkar kring att barnet skall uppleva trygghet under ett barnförhör. Denna uppsats är en kvalitativ studie baserad på intervjuer gjorda med fyra barnförhörsledare och en barnutredare som arbetar med barnförhör. Vi har analyserat vårt material med tematisk analys, som resulterade i fyra teman: trygghetsskapande aspekter, konsekvenser för barnet, påverkansfaktorer och samverkan mellan polis och socialtjänst. Den teoretiska utgångpunkten för denna studie är begreppet erkännande. Med teorin som stöd analyserades och förklarades hur barns rätt till trygghet kan tillgodoses under ett barnförhör. Resultatet visar att trots tydlig ambition av polisen att tillgodose barnrättsperspektivet, behöver detta beaktas ytterligare under barnförhör. Detta då polisens uppdrag i att få en detaljerad berättelse kan leda till att barnets trygghet får stå ett steg tillbaka

 • 125.
  Ekdahl, Mimmi
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Holgersson, Gry
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Ju tidigare insatser sätts in desto bättre blir det för eleven”: En kvalitativ studie kring skolkuratorers arbete med elever med hög frånvaro2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka och studera hur skolkuratorer runt om i Sverige arbetar med frånvarande och hemmasittande elever. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med kuratorer som arbetar på F-9 skolor i olika delar av Sverige. Studiens resultat visade trots detta att skolkuratorerna arbetar på liknande sätt med dessa elever och förhåller sig på liknande sätt till vikten av relationsskapande, delaktighetoch samverkan. Resultatet visar också att kuratorerna upplever att utövandet av det skolsociala arbetet utgör ett gott skydd för samtliga elever och mer specifikt för de frånvarande och hemmasittande eleverna. I analysen synliggjordes fem huvudsakliga teman som av skolkuratorerna presenterades som avgörande för att stötta och hjälpa elever med hög frånvaro. Tidigare forskning och litteratur har visat att det skolsociala arbetet utgör en mycket viktig faktor för elevers hälsa och välmående i skolsammanhang. Det finns god kunskap kring riskfaktorer som kan bidra till frånvarande och hemmasittande elever, men trots detta finns igen generell metod för att förebygga och åtgärda frånvaro. Det har i studien framkommit att skolorna själva bestämmer när och på vilket sätt skolfrånvaro ska uppmärksammas och åtgärdas. Detta på grund av det inte finns någon samstämmig handlingsplan. De relationsskapande aspekterna upplevdes av de intervjuade skolkuratorerna som viktigt för att skapa tillit, trygghet, förtroende och flexibilitet mellan skolkuratorn och eleven. Delaktigheten beskrevs som viktig för att lyssna in och möjliggöra för eleverna att ha inflytande i beslutsprocesser. Samverkan lyftes fram som nödvändigt för att samtliga professioner skulle gå samman kring en elev och hjälpa hen att återgå till skolan.

 • 126.
  Eklund Karlsson, Leena
  et al.
  University of Southern Denmark (DNK).
  Crondahl, Kristine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  An approach to integrate bottom-up and top-down initiatives for sustainable social inclusion and empowerment2023Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Integration of immigrants has been high on the policy agenda for the last 20 years. Many immigrants face specific integration challenges and often continue to experience poorer outcomes than their native-born peers at several levels of life. Integration of immigrants is vital for social cohesion and inclusive growth and for the ability of migrants to become self-reliant, productive citizens. New evidence indicates that the past interventions and policies to facilitate inclusion are not sustainable because they are small-scale, informal, and complementary to the core services and lack systematic efforts to scale up with the formal integration programming.

  Purpose: The aim is to propose a framework for an alternative way to empower socially vulnerable populations to meaningfully participate in their host communities and foster their social capital and -bonding through work-integrated learning (WIL) and Critical Participatory Action Research (C-PAR).

  Methods: Systematic narrative synthesis of existing evidence and best practices.

  Findings: When combined, C-PAR and WIL seem to be effective way to mobilize and empower localcommunity groups. This approach facilitates societal change, capacity building, and co-creation of knowledge needed for self-led integration. The study suggests novel indicators to evaluate the integration process leading to better social inclusion and quality of life.

  Conclusion: For scaling up and long-term sustainability, the approach needs to combine the proven successful local bottom-up initiatives with larger top-down interventions.

 • 127.
  Eklund Karlsson, Leena
  et al.
  University West, Department of Nursing, Health and Culture, Divison for Health, Culture and Educational Sciences.
  Crondahl, Kristine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Andersson, Åsa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sunnemark, Fredrik
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Law, Economics, Statistics and Politics.
  The meaning of health, well-being, and quality of life perceived by Roma people in West Sweden2013In: Societies, E-ISSN 2075-4698, Vol. 3, no 2, p. 243-260Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many Roma people in Sweden are on the margins of society and face problems of social exclusion, institutional discrimination, low education, unemployment, and poor health. The aim is to describe how a group of Roma people, in West Sweden, understand health, well-being, and quality of life within the Roma context, and how they cope with their life-situation. Data consisted of qualitative interviews. The data were analyzed qualitatively using a phenomenological hermeneutic approach. The respondents mainly understood the concept of Health as "being healthy" and "feeling good". Elements that were crucial part of the respondents' health perception were being employed, having an education, social support from family and friends, freedom and security, and the extent of involvement in society. The results indicate that the respondents perceive their health and life situation as good, despite of their marginalized situation and discrimination.

 • 128.
  Elgersson, Sandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Milton, Linn
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Vi tittar på månen och då känner vi oss nära varandra: Barns delaktighet då vårdnadshavaren är frihetsberövad2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hur barnombud på låst säkerhetsanstalt (klass 1) arbetar delaktighetsfrämjande mellan barn och frihetsberövad pappa. De frågeställningar som studerats är: Hur arbetar barnombud på låst säkerhetsanstalt för att skapa delaktighet mellan barn och frihetsberövad pappa samt Vilka möjligheter och hinder kommer till uttryck för att skapa delaktighet för barnen. I studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer genomförts, barnombud på anstalter med säkerhetsklass 1 har intervjuats.

  Resultatet visar att hindrande faktorer så som att pappa är inlåst och begränsad i sina möjligheter att ha kontakt med barnet också är en faktor som möjliggör delaktighet för barnet då barnet vet var pappa är och att pappa är vid liv. I och med det stora antalet barn som har en frihetsberövad förälder är förståelse och kunskap gällande barns delaktighet ytterst relevant för det socialpedagogiska arbetet. Vidare behöver arbetet med barn som har frihetsberövade föräldrar synliggöras och problematiseras, detta för att yrkesverksamma ska få en djupare kunskap och förståelse då de möter barn som lever i denna kontext.

 • 129.
  Emhagen, Jessica
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Lindenlöv, Emma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Håll i, håll ut, stå kvar, stå fast!”: En studie om socialsekreterares syn på och arbete med barns anknytningsprocesser vid familjehemsplacering2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att får en fördjupad förståelse för socialsekreterares syn på och arbete med barns anknytningsprocesser i relation till sina föräldrar och familjehemsföräldrar vid familjehemsplacering. Med hjälp av anknytningsteorin och den utvecklingsekologiska teorin kan man förstå ett barns anknytningsmönster och vad som påverkar ett barns anknytning vid familjehemsplacering. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört sju individuella semistrukturerade intervjuer, med socialsekreterare som arbetar med familjehemsplaceringar, i två mindre kommuner i västra Sverige. Informanterna, både kvinnor och män, har alla en akademisk utbildning inom socialt arbete och deras arbetslivserfarenhet varierar mellan 5 – 31 år inom socialt arbete. Resultatet av vår studie visade att ett barns anknytning är beroende av hur väl samarbetet mellan socialsekreterare, familjehemsföräldrar och de biologiska föräldrarna fungerar. Stabilitet och hållbarhet är två viktiga aspekter att arbeta för vid familjehemsplacering. Detta är också något som bidrar till att en trygg anknytning kan bli möjlig för det placerade barnet. Resultatet visar också att utgångspunkten i alla ärenden och beslut som rör ett barn ska vara till barnets bästa. Sammanfattningsvis är ett barns möjlighet till att utveckla en trygg anknytning beroende av hur vuxna i dess omgivning hanterar och bemöter såväl barnet som andra betydelsefulla vuxna i barnets närhet.

 • 130.
  Engelbrektsson, Malin
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Kan vi inte samverka med föräldrar så försvinner ju lite vår roll": En kvalitativ studie om socialpedagogers erfarenheter av samarbete med föräldrar vid mobbningssituationer i skolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socialpedagogernas roll i skolan är ett relativt outforskat område, inte minst deras funktion i relation till situationer där mobbning förekommer. Syftet med studien var att beskriva och analysera hur socialpedagoger i skolan samarbetar med föräldrar i mobbningssituationer och hur det kan förstås utifrån ett bildningsperspektiv. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. För att samla in data genomfördes tre enskilda semistrukturerade intervjuer och en fokusgruppsintervju. Totalt deltog sex socialpedagoger verksamma inom skolan i en medelstor kommun. De intervjuade socialpedagogerna hade varierande erfarenhet av att arbeta i skolan men samtliga hade en utbildning i socialt arbete och socialpedagogik. För att analysera intervjuerna användes tematisk analys. Begreppen möte, kommunikativ handling och delaktighet användes vid analysarbetet i relation till bildningsperspektivet och tidigare forskning. Identifierade huvudteman var det förebyggande arbetet, kommunikationen med föräldrar och relationernas betydelse som möjliggörare för att samarbeta med föräldrar. Resultatet visade på vikten av att informera, återkoppla, mötas i olika kontexter samt att skapa goda relationer till såväl föräldrar som elever. Svårigheter som identifierades var socialpedagogernas erfarenheter av kontakt med föräldrar som inte kunde se sitt eget barns delaktighet i en mobbningssituation och hur man kommunicerade med dessa föräldrar. Studien visade däremot inte på några handfasta sätt att arbeta för att stärka socialpedagogernas samarbete med föräldrar i mobbningssituationer, snarare sätt att upprätthålla en god kontakt. Sammanfattningsvis finns behov av socialpedagoger i skolan som kan skapa förutsättningar för ett bra samarbete med hemmet i mobbningssituationer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 131.
  Engvall, Anders
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialpedagogen i skolan: En kvalitativ studie om socialpedagogens yrkesroll och kompetens i den svenska skolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att skapa förståelse kring socialpedagogens yrkesroll och kompetens i den svenska skolan samt utmaningar som socialpedagogen kan möta i yrkesroll, enligt socialpedagogers egna perspektiv. Det empiriska materialet är insamlat genom semistrukturerade intervjuer med fyra stycken verksamma socialpedagoger. Avsikten med materialet är att hitta svaren i socialpedagogers egna uppfattningar om deras titel, roll och utmaningar i den svenska skolan. Den teoretiska grunden för denna studie är det socialpedagogiska perspektivet. Grundläggande begrepp som delaktighet, empowerment och intersektionalitet genomsyrar socialpedagogiska perspektivet och används som utgångspunkt i denna studie. Materialet är analyserat genom meningskodning och har resulterat i tre större teman: eleven i fokus, de eklektiska socialpedagogerna och utmaningar för socialpedagogen i skolan. Resultatet som framkommer visar på att socialpedagogernas främsta yrkesroll är att sätta eleven i fokus. Det sker både genom övningar individuellt och i grupp likväl som i möten på raster. Socialpedagogernas mångsidighet och förmåga att se till helheten av eleven skapar förutsättningar för att arbeta självstärkande med eleverna i skolan. Utmaningarna de möter grundar sig i okunskap från andra professioner kring vad socialpedagogik är och hur det kan användas.

 • 132.
  Ericson, Katarina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialt trädgårdsarbete: En väg mot gemenskap och delaktighet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka socialarbetares erfarenheter av att använda trädgårdsarbete som verktyg för ökad delaktighet och gemenskap i verksamheter som riktar sig mot långtidsarbetslösa. Arbetslöshet kan leda till utanförskap samt psykisk och fysisk ohälsa. Studier av trädgårdsterapeutiska insatser har visat att de kan vara av nytta för individer som lider av psykisk ohälsa, och studier av de sociala apekterna av trädgårdsterapi har visat att det kan leda till ökad social inklusion, självkänsla och engagemang. Därmed har intresset ökat för socialt trädgårdsarbete utan terapeutisk behandling som möjlig insats för utsatta grupper. - Studien använde en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer med fyra socialarbetare. Intervjuerna utfördes via Skype, spelades in och analyserades genom kodning och tematisering i Nvivo utifrån de centrala begreppen gemenskap och delaktighet. Analysen gav fyra övergripande teman: gruppgemenskap, självkänsla, engagemang och självbestämmande. Resultaten visade att trädgårdsarbetet skapade utrymme och möjligheter för kontakt med andra och för personlig utveckling. Begränsningar som identifierades var att studien inte kunde värdera hur mycket den naturliga miljön och den förbättrade fysiska hälsan bidrog till resultaten. - Resultaten tyder på att socialt trädgårdsarbete kan med fördel användas som redskap inom socialt arbete för att öka upplevd gemenskap och delaktighet bland deltagare. En möjlig framtida utveckling för att skapa långvarig positiv förändring kunde innebära en mer samhällsinriktad verksamhet med mer öppen kontakt med allmänheten och en längre tidshorisont.

 • 133.
  Eriksson, Lisbeth
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Hedman, Lisa
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Var finns socialpedagogerna?": Yrkestitlar, fält och socialpedagoisk förankring2018Report (Other academic)
 • 134.
  Eriksson, Lisbeth
  et al.
  Linköpings universitet.
  Nilsson, GunillaHögskolan i Jönköping.Svensson, Lars A.University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Gemenskaper: Socialpedagogiska perspektiv2013Collection (editor) (Other academic)
 • 135.
  Eriksson, Lisbeth
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Svensson, Lena
  Föreningen för folkbildning, Stockholm.
  Praktinära forskning: ett redskap för folkbilding?2021In: Folkbildning & forskning: årsbok 2021 / [ed] Abrahamsson, Kenneth, Eriksson, Lisbeth, Lundberg, Martin, Myrstener, Mats & Svensson, Lena, Stockholm: Förening för Folkbildningsforskning , 2021, p. 84-93Chapter in book (Other academic)
 • 136.
  Eriksson, Tilda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Söderström, Caroline
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  ”Det blir inte alltid som planerat”: En kvalitativ studie om skolkuratorers handlingsutrymme2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolkuratorns yrkesroll och det skolsociala arbetet är områden av angelägenhet för det socialpedagogiska verksamhetsområdet. Dessa områden är däremot lite beforskade. Denna studie har därav som syfte att undersöka skolkuratorernas yrkesroll och handlingsutrymme i det skolsociala arbetet för att kunna bidra till en ökad förståelse kring området. Forskningsfrågor som behandlas i studien handlar om skolkuratorns yrkesroll, kompetens samt möjligheter och begränsningar utifrån handlingsutrymme och samverkan med andra professioner och myndigheter. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats där empirin samlades in via sex semistrukturerade intervjuer med verksamma skolkuratorer på grundskolenivå. För att analysera empirin användes tematisk analys där vi tolkade empirin i relation till studiens tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter: 1) människobehandlande organisationer, 2) gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme samt 3) jurisdiktion. Resultatet indikerade på att skolkuratorerna har en central roll i det skolsociala arbetet för att fånga upp elever i behov av stöd. Skolkuratorns yrkesroll innefattar ett stort handlingsutrymme som både kan ses som en begränsning och en möjlighet. Deras yrkesroll och kompetens ses i sin tur som ensam och komplex vilket medför ett behov av starka samarbeten och samverkan. Denna ensamma roll utformas med anledning av att skolans kärnverksamhet i största del består av pedagoger. Sammanfattningsvis har skolkuratorn ett viktigt uppdrag att synliggöra de sociala aspekterna av elevernas situation i skolan. Studien konkluderar att den pedagogiska och sociala aspekten är beroende av varandra för att kunna få en helhetssyn över elevernas behov.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 137.
  Everlund, Erika
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Niklasson, Ingela
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Man vågar inte ens tilltala någon utan att det är #metoo": Skolkuratorers observationer och reflektioner kring Metoo-kampanjen i skolan och dess påverkan på ungdomar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Metoo-kampanjen som uppmärksammades hösten 2017 har genererat stor uppståndelse, #tystiklassen och #räckupphanden är två upprop inom #metoo som menar att belysa sexuella trakasserier och övergrepp inom skolans värld. Studien syftar till att undersöka om Metoo-kampanjen har lämnat någon påverkan på ungdomar, samt om #metoo har använts i skolan.

  En profession som är relevant att studera utifrån det socialpedagogiska fältet är skolkuratorn. Studien är utformad med en mixad metod, där 4 stycken skolkuratorer har intervjuats enligt den kvalitativa semistrukturerade intervjumetoden. En kvantitativ metod i form av en webbenkät skickades även ut och gav 44 stycken svar från skolkuratorer spridda över Sverige. Studiens resultat kan därefter ge ett nyanserat svar där skolkuratorers reflektioner samt observationer kan återges i teman utifrån studiens frågeställning. I resultatet görs jämförelser mellan metodernas resultat.

  Studiens resultat visar att ett stort antal skolor inte har använt sig av Metoo-kampanjen på något sätt. Skolkuratorer tycker dock överlag att kampanjen är bra, samt att skolan är en bra arena för att arbeta med fenomen som #metoo.

  Skolkuratorer upplever att det är verbala sexuella trakasserier som förekommer i skolan idag samt att mycket sker på internet via sociala medier.

  Skolkuratorerna anser att all personal i skolan har ett ansvar att uppmärksamma samhälleliga problem så som sexuella trakasserier. Intervjupersonerna beskriver att ett genomgående arbete måste ske i klassrummen med pedagogerna, och att temadagar samt punktinsatser i relation till #metoo inte är ett bra sätt att arbeta på.

  Intervjuinformanterna har i skolan observerat att ungdomar "slänger sig" med #metoo och att det verkar råda oklarhet kring vad #metoo står för.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 138.
  Fjell Heidengård, Nathalie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Blendberg, Cecilia
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Jag måste klä av mig min sorg – för jag vill inte påverka barnen med min sorg": en studie i att "göra" förälder under och efter asylsökandet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka asylsökande föräldrars upplevelse av att göra föräldraskap i Sverige under och efter asyltiden, samt att identifiera resurser och hinder som de upplever föreligger för att utöva ett föräldraskap under asyltiden.

  För att undersöka detta har vi valt en kvalitativ ansats där vi utfört fem semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet har analyserats och bearbetats med en tematisk analysmetod. Analys och resultat presenteras ihop med aktuell forskning inom föräldraskap i asyl och föräldraskap samt ett handlingsteoretiskt perspektiv och socialt kapital.

  Det som framkommit i vår empiri är att föräldrarna gör sitt föräldraskap genom olika handlingar. Vilka resuser de har och vilka resurser de saknar. Genom att skapa nya sociala nätverk för att främja sina barns integrering och framtid, eller genom att söka arbete för att skapa ekonomiska förutsättningar för sitt föräldragörande. I sitt handlande använder de sig av sina sociala resurser för att skapa trygga rum för sin familj. För föräldrarna var skapandet av trygghet för barnen viktig och de har på olika sätt nyttjat sin handlingskapacitet för att säkerställa tryggheten för sina barn.

 • 139.
  Florin, Jennifer
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Västerlund, Rebecca
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Familjehemsföräldrars perspektiv på gott stöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bakgrund: När ett barn behöver omhändertas är den vanligaste vårdformen placering i familjehem. Det är socialnämndens ansvar att för det placerade barnet skapa en gynnsam uppväxt med trygga förhållanden. Socialnämnden ansvarar också för att de familjehem som vårdar dessa barn får stöd, råd och hjälp vid behov för att klara uppdraget (Socialtjänstlagen). Syfte: Syftet med studier var att undersöka vilket stöd familjehemsföräldrarna erhåller från socialtjänsten och familjehemsföräldrarnas erfarenheter av stöd och stödets betydelse för deras uppdrag som familjehem. Metod: Studien har en kvalitativ ansats där materialet har skapats genom sex semistrukturerade intervjuer med olika familjehemsföräldrar. Det empiriska materialet har bearbetats och analyserats genom analysmetoden IPA. I relation till tidigare forskning och studiens teoretiska ram presenteras sedan resultatet. Resultat: Den här studien visar på hur stöd, eller bristen på stöd från socialtjänsten påverkar familjehemsföräldrarnas uppdrag. Vi har kommit fram till att de viktigaste komponenterna som utgör ett gott stöd är specifika utbildningar, att socialsekreterarna är lättillgängliga, att de får fullgod information om det placerade barnet innan det tas emot i familjehemmet, att socialsekreteraren tar en spontan kontakt med familjehemsföräldrarna och att relationen mellan familjehemsföräldrarna och socialsekreteraren är trygg och stabil.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 140.
  Fredriksson, Sofia
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Edström, Tobias
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Socialarbetare och #metoo: en studie om hur metoo-kampanjen utspelats på en typiskt kvinnodominerad arbetsplats2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det som har studerats i denna studie är hur metoo-kampanjen utspelats på en typiskt kvinnodominerad arbetsplats. Hur det har påverkat de professionella socialarbetarna enligt deras egna upplevelse, hur ledarskapet påverkat kampanjen samt vilken effekt existerande eller uteblivna policys haft.

  Det var sju individer som deltog i studien från olika yrkesplatser inom socialt arbete. Vi valde en kvalitativ ansats genom vilken de alla deltagande för studien intervjuades. Det övergripande perspektivet för studien är fenomenologi då vi var ute efter intervjupersonernas egna upplevda verklighet.

  Resultaten vi fick fram, utifrån de teman vi hade som var metoo, ledarskap, policys, arbetsklimat, upprätthållande av könsnormer och metoo på kvinnodominerad arbetsplats, var att ett gott ledarskap och ett gott klimat ansågs som viktigt medans policys ansågs som mindre viktigt då det mest var "fina papper". En viss rädsla för att inte få upprätthålla sin könsnorm visades och det kom fram att män blivit utsatta på vissa av arbetsplatserna.

  Diskussionsdelen undersökte svaren för de frågeställningar vi hade för studien och det vi kom fram till var att varken arbetsklimatet eller de policys som fanns på arbetsplatserna förändrats märkvärt efter metoo, det hade inte heller tagits några nya direktiv. Det hade dock uppdagats fall av sexuella trakasserier på vissa av arbetsplatserna och det fanns ett klimat där sexuella trakasserier och en viss typ av jargong var okej mot de män som arbetade på arbetsplatsen. Studiens implikationer för socialt arbete och socialpedagogik är kopplat till socialpedagogers hanterande av frågor gällande människors utveckling.

 • 141.
  Friman, Johan
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Löfgren, Johanna
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tills demensen skiljer oss åt: en kvalitativ studie om anhörigas upplevelser av stöd2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att åskådliggöra hur anhöriga till personer med demenssjukdom upplever stöd som tillhandahålls, erfarenheter av erkännande och delaktighet i det stöd som tillhandahålls samt hur anhörigas bearbetningsprocess kan förstås. Vi har valt att fokusera på anhörigas egna berättelser i att vara anhörig till någon med demens.

  Studien är skapad som en kvalitativ studie där tre semi-strukturerade intervjuer genomfördes. Utifrån det som de anhöriga berättat för oss har vi använt ett teoretiskt ramverk som inkluderar erkännande, delaktighet och gemenskap. Resultatet har analyserats utifrån tematisk analys och fyra teman skapades. Våra teman i studien är den dubbla döden, det egna livet, överdriven ansvarskänslan och stödets olika dimensioner. 

  Resultatet i studien visar att de anhöriga hade olika upplevelser kring det stöd som tillhandahölls, att information till de anhöriga förmedlades på olika sätt och att professionellas tillgänglighet har betydelse i stödet åt anhöriga. De anhöriga beskriver dessutom en långdragen sorg. Vi beskriver i diskussionen att forskning kring anhöriga rent generellt är knapphändig och att ämnet bör beröras mer i utbildningssammanhang.

 • 142.
  Gabrielsson, Sofie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Wiström, Oskar
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Hur och när, och för vem?: en kvalitativ studie om förväntningar på HBTQ- personers komma utprocess2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att HBTQ-personer uppfattar stress och lider av psykisk ohälsa i samband med komma ut-processen. Syftet med studien är att utforska hur HBTQ- personer uppfattar förväntningar i komma utprocessen och undersöka vilka effekter dessa förväntningar har på komma utprocessen. Studien är kvalitativ och genomförd via semistrukturerade intervjuer och studiens urval är 6 homo- och bisexuella personer i varierande åldrar från 18 år. Studiens empiri analyseras via av en kvalitativ analysmetod. Tidigare forskning och empiri från intervjuer ligger till grund för resultat och analys. Studiens resultat visar på att det bland intervjupersonerna inte finns några mönster på hur förväntningarna uppfattas i komma ut-processen. Resultatet visar att intervjupersonerna uppfattar både tilldragande och frånskjutande faktorer som försvårar och möjliggör komma utprocessen. Trygga miljöer, positiv respons och normalisering av intervjupersonernas egna sexuella läggning möjliggör komma ut processen. Rädsla, oro och utsatthet är faktorer som försvårar. Resultatet visar också att stigmatisering, heteronormer och sammanhang problematiserar komma utprocessen. Behovet för intervjupersonerna att komma ut påverkas av sammanhang, normer och attityder. Intervjupersonerna uttrycker både negativa och positiva uppfattningar om förväntningar i samband med att komma ut.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 143.
  Gaugere, Linda
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Sranka, Karolina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att bli integrerad, delaktig och empowered: en studie om samhällsorientering utifrån tidigare deltagarnas perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 2016 ökade invandringen till Sverige till rekordsiffran 163 005 personer. I Sverige finns det en tvåårig introduktionsperiod, ibland benämnd integrationsperiod. För alla nyanlända flyktingar är varje kommun skyldig att erbjuda minst 60 timmars samhällsorientering under flyktingarnas introduktionsperiod. Den här studien undersöker hur tidigare deltagarna i samhällsorientering uppfattat integrationsinsatsen Samhällsorientering för nyanlända. Det handlar mer specifikt om de nya kunskaperna som de inhämtar om det svenska samhället i kursen gör att de upplever sig vara mer integrerade och delaktiga i det nya samhället. Studien undersöker även om deltagarnas empowerment har ökat efter att de genomgått kursen. Studien har en kvalitativ ansats och studiens data är inhämtad genom semistrukturerade intervjuer med tidigare deltagare i kursen samhällsorientering. Respondenterna är vuxna kvinnor och män som har deltagit i kursen samhällsorientering för nyanlända i Västerviks kommun.

  Resultat av denna studie visar att deltagarna upplever att samhällsorientering har gett dem goda förutsättningarna för att bli integrerade och delaktiga i det svenska samhället. Samtliga respondenter upplever att efter att de tagit del av kursen har de mer kontroll över sitt liv i Sverige då de vet hur det svenska samhället fungerar, vilket innebär att deltagandet i samhällsorientering har stärkt deras empowerment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Gidlund, Emelie
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Kronhoff, Mette
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Limbo – hjärta och hjärna i kompromiss: Änkors nyskapande av mellanmänskliga band2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En stor del av svenska kvinnor över 60 år lever i ensamhushåll. Känsla av ensamhet har en negativ påverkan på äldres psykiska och fysiska hälsa och därför är det här en grupp som behöver uppmärksammas inom socialpedagogiken. Denna studie handlar om äldre änkors relationsskapande efter makens bortgång. Syftet med studien var att undersöka och analysera hur änkor i tredje åldern skapade nya/intima relationer på äldre dar. Frågeställningarna var vilken roll gamla och nya relationer och gemenskaper hade spelat i änkornas liv efter en långvarig tvåsamhet, hur änkorna såg på en ny parrelation och vilka förväntningar de i så fall hade, samt vilka möjligheter och hinder till en ny parrelation vi kunde identifiera i deras berättelser. Tre änkor, 70+ år, ålderspensionerade och utan biståndsbedömda insatser deltog i studien. Studien har en kvalitativ ansats och har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer; tre enskilda, samt en fokusgruppintervju där samma tre respondenter deltog. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys och intervjuerna har analyserats utifrån de teoretiska utgångspunkterna: tredje åldern, delaktighet, sociala band och livsloppsperspektiv. Ensamhet visade sig vara den största motivatorn för nya relationer, och änkorna föredrog nya vänskapsrelationer med andra solitära kvinnor framför pargemenskaper. Gemensamt för änkorna i studien var att de alla var positiva till en ny parrelation och hade önskemål och förväntningar på vad en sådan skulle innehålla. De ville leva under äktenskapsliknande former som sambo, och förväntningarna var att relationen skulle innehålla sexuell attraktion/aktivitet, kärlek, gemenskap och de vardagliga samtalen. ()()()() () () () () () () () () Det visade sig att respondenterna själva stod för både de största möjligheterna och hindren i skapandet av nya intima relationer. Respondenternas positiva inställning till att vilja leva i en ny parrelation var den största möjligheten. Även barnen (från äktenskapet med maken) samt omgivningens attityder uppgavs utgöra möjligheter eller hinder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Gotthard, Lars-Erik
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Tillsynskompetens: En studie om kunskap och erfarenhet hos inspektörer2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study concerns the work carried out at the Health and Social Care Inspectorate (IVO), concerning the treatment of complaints towards social services. After many years of conducting supervision of social care and hearing about an "auditing competence", I wanted to find out what this entails. This study aims to describe and analyse how the competence of IVO inspectors is put to use at work. The study contributes to our understanding of how knowledge and experience is used at work, and makes clear how different competencies can collaborate as well as how knowledge about the execution of a work activity can be conveyed and developed. The research is carried out through a case study, and the empirical data has been collected through surveys, observations, and focus group interviews. Interviews and observations were carried out with two work groups of inspectors at each of the two IVO divisions. The participant selection is based on the research questions and with consideration for the scope of the dissertation. The results show that the inspectors often stress the importance of a professional background in the areas, which they supervise. However, the results also show that the experience and knowledge which inspectors acquire from their work at IVO has the largest impact when they are involved in the treatment of complaints. The results further make clear that the composition of work groups has significance for the work task they carry out, as different competencies focus on different parts of a complaint. This study also sheds light on the importance of well integrated learning in the work as a foundation for the development of their particular auditing competence.

 • 146.
  Gregner, Therése
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Egstedt, Natalie
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "Som att skratta åt någons bilder...": Elevers erfarenheter av förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i mellanstadiet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research talks about the importance of working preventive and health promotion with early-age students to counter mental illness. The National Board of Health and Education refers to the fact that the school has a responsibility to prevent good health in the students. Previous research also shows that there are several different methods that professionals in the school's areas can use in their work to lay the foundation for a good health in the students. Despite all the methods developed, research shows that the number of people with mental illness continues to escalate. The purpose of this study was to examine the students' experiences and views of the methods used by the school in their preventive work against bullying, violations and exclusion. The aim was also to investigate whether the methods were in line with the school's expected outcomes in the students, following the prevention of mental health related to bullying, violations and exclusion. The idea was to see how and if the methods were developed and what the students who are on their way to high school consider the changes that have taken place. The study was conducted with six semi-structured qualitative interviews. Respondents were a professional educator and a professional curator and four students at the age of 16-17 years old. The interviews were analyzed by IPA as the analytical method. The result of the study showed that the professionals work with methods that the students did not consider to be adequate. This is because the students are not aware of why the methods are used. The students also consider that the methods are not adapted to their needs. More methods are needed that students themselves may develop, and that professionals need to be better at following up the methods that the school chooses to introduce to the students.

 • 147.
  Gusic, Elma
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Att mötas: Bemötandet börjar i väntrummet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to receve a deeper knowledge of what socialworkers find important in the meeting of people with abuse-/addictionproblems. The study is solely based on the thoughts and experiences of these socialworkers. The questions the study aims to answer is what distinguishes a good meeting accorindg to the socialworkers and how does the difference in power affect the relationship between the socialworker and client? The study has a qualitative approach and has been insipred by fenemenology and the empirics has been obtained through four separate interviews with socialworkers that live in different parts of the country.

  The study shows that a respectful approach tinged by empathy is important in the meeting. The socialworkers mention different methods they use durng the meeting, for example MI. The study also shows the inequal power between the client and the socialworker.  The results shows thar even though there are certain difficulties they experience such as quiet client or a client under the influence.

 • 148.
  Gustafsson, Alexandra
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Wighed, Madeleine
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Bristen på förståelse för varandra är kärnan till att samverkan inte fungerar: En kvalitativ undersökning om möjligheter och hinder i samverkan mellan professionella inom grundskola och socialtjänst. Alexandra Gustafsson och Madeleine Wighed2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur professionella inom grundskolan och socialtjänsten upplever att samverkan dem emellan fungerar. Studien baseras på den kvalitativa forskningsmetoden med utgångspunkt ur en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades utifrån samverkan som teori samt från tidigare forskning. Den tematiska analysen av insamlad empiri resulterade i följande teman; kommunikation/relation, tidsbrist, struktur och gemensam kunskapsbas. Oklarheter kring professionernas arbetsuppgifter och stor personalomsättning skapar hinder i samverkan. Skolan efterfrågar mer information och stöd från socialtjänsten. Socialtjänsten i sin tur styrs av en begränsad möjlighet att delge den information som skolan eftersöker. Med olika budgetar, bristande kunskap om de olika huvudmännens uppdrag så försvåras arbetet kring samverkan. Genom att ha ett tydligt syfte och med uppsatta mål så skapas förutsättningar att främja samverkansprocessen. En framgångsrik samverkan karaktäriseras av att de professionella känner tillit till varandra samt att träffarna sker regelbundet.

 • 149.
  Gustafsson, Kristina
  et al.
  Department of social work, Linnaeus university, Växjö (SWE).
  Norström, Eva
  Department of social work, Linnaeus university, Växjö (SWE).
  Åberg, Linnea
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Social workers as targets for integration2023In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 13, no 4, p. 550-562Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to write against normative discourses and interpretations of ‘integration’ by nominating social workers and social work as the main subject of ‘integration’ and find ways to overcome exclusionary and discriminating social work practices. To do that, we use material collected when observing public service interpreters giving lectures to social workers about their experiences from encounters in social work settings. In a critical analysis, we found two ‘integration’ problems, that is, certain problems that social workers have in making themselves accessi-ble and where they risk reinforcing exclusion and discrimination. One problem is ‘the failure of handling perceptions that social services take children’. The other is ‘the failures of (re)producing bureaucratically driven social assistance’. These problems might lead to exclusionary practices towards migrant families, often with disastrous outcomes. The analysis shows that these problems appear due to social workers’ lack of institu-tional self-awareness, language competencies, and emphatic ability. To overcome these shortcomings, the interpreters emphasized the impact of encounters that social workers were already involved in during their everyday work. The interpreters recognize that social services are unknown to most families who are newly arrived in Sweden and point out the importance of making more efforts to be clear, rephrasing ques-tions, explaining, avoiding abbreviations, and becoming proactive in dialogue outside of the offices, i.e. recognizing that social work is language work.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 150.
  Gustafsson, Kristina
  et al.
  Linnaeus university (SWE).
  Åberg, Linnea
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  Gruber, Sabine
  Mid university, Sundsvall/Östersund (SWE).
  Norström, Eva
  Linnaeus university, Kalmar/Växjö, (SWE).
  Social work in a multilingual world: editorial2023In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 13, no 4, p. 501-509Article in journal (Refereed)
1234567 101 - 150 of 423
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf